ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Floda socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 818 Naturnamn : 371 Bebyggelsenamn : 654 Naturnamn : 205
Floda sn *Alabastern gränssten Floda Socken socken Afrika bygd
Floda sn Axelsbergssjön, se Harpsundssjön sjö Floda sn Aspbacken åkerholme
Floda sn Barrsjömossen mosse Floda sn Axelbergssjön, se Harpsundssjön Saknas
Floda socken »bassbergum» gränsmärke Floda sn Baggetorpsberget berg
Floda socken Bastaren tjärn Floda tokar inbyggarbeteckning Barrsjömossen mosse
Floda sn Bastaren göl /Se Floda äfsingar inbyggarbeteckning Bastarmon skog
Floda sn Bastarmon skogsmark Floda äfsingar inbyggarbeteckning Bastarn skogstjärn
Floda sn Bergastugan terräng Floda äfsingar inbyggarbeteckning Biemon skog
Floda sn Berghagen skogsmark? Floda socken socken Biemon mo
Floda sn Berghagen skogsmark Abbotnäs gård Biemossen Saknas
Floda sn Biemon triangelpunkt Ackelbro, se Akelbro Saknas Björksjön sjö
Floda sn Bieån å /Se Aggarne f.d. by, nu gård Björksjön sjö
Floda sn Bieån å /Se Aggarne, Lilla gård Björnstenarna stenröse
Floda sn *Bjurvikskällan källa Aggarne, Stora gård Bogrundet grund
Floda sn Björksjömossen mosse Aggarnetorp torp Botvidsmossen mosse
Floda sn Björksjön sjö Akaltorp torp Brantberget berg
Floda sn Björktorp terräng Akelbro el. Ackelbro lht Bålsjön sjö
Floda sn Björnmossen mosse Anderslund eller Ede lht Båmossen, se Båvmosse mosse
Floda sn Björnstenarna stenar? Annedal lht Båven sjö
Floda sn Blankbacka holme udde Annelund torp Båvmossen mosse
Floda sn Blåkullakärret sankmark /Se Askedal gård Dalkärret kärr
Floda sn Bockkärret kärr Augustenbad bad Dammokärret kärr
Floda sn Brantberget höjd Axnäs lht Djuphiren el. Storhiren sjö
Floda sn Brantberget höjd Backa lht England holme
Floda sn Brantbergsmossen, Lilla mosse /Se Backalund lht Fagerstuhöjden höjd
Floda sn Brantbergsmossen, Stora mosse /Se Baggetorp gård Fjällskäfteskogen skogsparti
Floda sn Bresätter terräng Banninge gård Flensbygden bygd
Floda sn Brotorp ägomark Banningetorp gård Flensjön sjö
Floda Saknas Bruksdammen sjö Basthagen hmd Floda allmänning allmänning
Floda Saknas Brunsätter, Södra delvis odlat område Bellstorp gård Floden sjö
Floda sn Bålsjön sjö /Se Berg lht Flundern sjö
Floda sn Bångsta ägomark Berga gård Flundren sjö
Floda sn Båven sjö Bergalund torp Fyrholmen holme
Floda socken Båven sjö /Se Bergastugan lht Fyrsjön sjö
Floda sn /Se Båven sjö /Se Bergholm torp Georgsjön, se Gorgsjön Saknas
Floda socken Båven sjö /Se Berilstorp se Bellstorp Saknas Getryggen bergsklack
Floda sn Bäcktorp terräng Bernstorp torp Getstenen sten
Floda socken Dalkärret kärr Bie by Gorgsjön sjö
Floda socken Dalkärret kärr Bie Saknas Gropens kulle höjd
Floda socken Dammbobacken backe Biefors torp Grytsbotten kolbotten
Floda sn Dammbokärret kärr Biesta gård Grytsön holme
Floda socken Dammstugan ägomark Bjurstorp torp Gustavsbergs signal Saknas
Floda sn Dansarbacken delvis odlat område Bjursvik torp Gålsjön sjö
Floda sn Djupadroget terräng Björkhaga lht Gåshällarna klippor
Floda sn Djuphiren sjö Björklidal avs. Gärdet vid Aspbacken åker
Floda sn Djuphirn sjö /Se Björklund lht Hacksjön sjö
Floda sn Djuphirsmossen mosse Björklund lht Hacksjön sjö
Floda sn Djupkärret kärr Björklund lht Hagbergsåsen höjd
Floda sn Duvholmen terräng Björkmon torp Hansjön sjö
Floda sn England ö Björktorp bebyggelse Harpsundssjön, Axelbergssjön+ el. Storsjön sjö
Floda sn *Espingen gränssten Björnstugan lht Harsjön sjö
Floda sn Fagerstuhöjden höjd Björnåsastugan lht Hedängslandet del av sjö
Floda sn Farmors äng sank mark Björnåsen torp Hiren eller Mellanhiren sjö
Floda sn *Fjällmosserör gränsmärke Blankbacken gård Hiren, Nedre sjö
Floda sn *Fjällsjö flisa gränsmärke Blixtens försv. soldattorp Hiren, Övre sjö
Floda sn Flensjön sjö Blomäng torp Hissingen sjö
Floda sn Flensjön sjö /Se Boda gård Hjortronmossen mosse
?Floda sn Flensjön sjö /Se Bodastugan el. Erikslund lht Holmsjön sjö
Floda sn Flensjön sjö /Se Bodvarsstugan lht Holmsjöstaven gränsröse
Floda sn Flensjön sjö /Se Bondökna, se Öknaby Saknas Hosjön sjö
Floda sn *Floda allmänning allmänning Bratteberg lht Hundsjön sjö
Floda sn *Floda o. Sköldinge socknars kronoallmänning allmänning Bresäter gård Hunnersjön sjö
Floda sn Floda kyrkbygge terräng Bresätter Saknas Hunnersjön sjö
Floda sn Flodaån å Bro gård Häggsjön sjö
Floda sn Flodaån å /Se Brogetorp gård Hökhultskogen skogsparti
Floda sn Floden sjö Brogetorp torp Igelkulln skogstjärn
Floda sn Floden sjö /Se Bromma gård Jerusalemsberget, se Lörstorpsberget Saknas
Floda sn Floden sjö /Se Bronäs gård Jonstorpplogen åker
Floda sn Floden sjö /Se Brostugan lht Jägern sjö
Floda sn Floden sjö /Se Brostugan, Lilla torp Järnbälgen sjö
Floda sn Flundern sjö Brotorp torp Järnbälgen sjö
Floda sn Furstenen sten? Brunnsta villa Järpmossen mosse
Floda sn Fyrsjön sjö Brunsäter, Norra torp Kalvrompan åkerholme
Floda sn Fågelhäll terräng Brunsäter, Södra torp Kartkärret kärr
Floda sn Fågelmossen mosse Brunvall el. Brunvall, Stora gård Kokärret kärr
Floda sn *Fågelsjöbrand gränssten Brunvall, Lilla lht Kolartorpssjön sjö
Floda sn Fårbacken backe Brunnvalla Saknas Kungsberget berg
Floda sn »gassasten» Saknas Bråten gård Kvastberget berg
Floda sn Gastkärret kärr Bränntorp gård Kyrksjön sjö
Floda sn Getpinan holme Buddetorp gård Källarbacken kulle
Floda sn Getryggen skogsmark Bångsta torp Käxelmossen mosse
Floda sn Goddalen triangelpunkt Båresta gd Lidsjön sjö
Floda sn Goddalskärret kärr Båresta gård Lillsjön sjö
Floda sn Gorgsjön sjö Bårstastugan torp Lillsjön sjö
Floda sn Granhed triangelpunkt Båsfall = 1 Båssfall Saknas Lillsjön del av Väsnaren
Floda sn *Granheden skog Båsfall Saknas Lillsjön sjö
Floda sn Granheden skogsområde /Se Bäcklund torp Linjemossen mosse
Floda sn »greffuadalenom» Saknas Bäckstugan torp Ljusamon skogsområde
Floda sn Grindmossen ägomark Bäcktorp torp Ljusamovägen skogsväg
Floda sn Gropbacken backe Dal gård Ljusgryten sjö
Floda sn Gropsjön, se Kråksjön sjö /Se Dalkärr torp Lomsjön el. Lommen sjö
Floda sn Gruvstugan terräng Dalstorp torp Lomsjön sjö
Floda sn Gryten-Ljus sjö Dalkärrstugan f.d. torp Lundsjön sjö
Floda sn Gryten-Myr sjö Dammen, se 1 Flensdammen Saknas Lysenberget el. Lysingsberget berg
Floda sn Grönbergsgrinden terräng? Dammkärr torp Långbergsgruvan f.d. gruva
Floda sn Grönkärr terräng Dammkärrstugan torp Långholmen skogsbacke
Floda sn Gålsjön sjö Dammstugan lht Långsjön sjö
Floda sn Gärdesgruvan gruva? Dansarbacken f.d. torp Långsjön sjö
Floda sn Gölstugruvan gruva? Dansarbacken torp Långsjön sjö
Floda sn Götterstagruvan gruva? Didrikstorp, se Dirstorp Saknas Långsjön sjö
Floda sn Hacksjön sjö Dirstorp gård Långsjöån, se Långån vattendrag
Floda sn Hacksjön sjö Djupkälla, se Djupkärr Saknas Långstjärten sjö
?Floda sn Hacksjön sjö /Se Djupkärr torp Långstjärten sjö
Floda sn Hansjön sjö Djupkärr Saknas Långån vattendrag
Floda sn Hansjön sjö /Se Duvholmen torp Lökholmen, se Lökön ö
Floda sn *Harpsjön, se Harpsundssjön sjö Duvnäs torp Lökön holme
Floda sn Harpsundssjön sjö Ede, se Anderslund Saknas Lökön ö
Floda sn Harpsundssjön sjö Edens el. Eden f.d. st. Lören sjö
Floda sn Harsjön sjö Eketorp gård Lörstorpsberget el. Jerusalemsberget Saknas
Floda sn /Se Hebysjön sjö Elgsjö, se Älgsjö Saknas Malken, se Mollken kärr
Floda sn /Se Hedängsmossen mosse Elgsjö, se 1 Älgsjö Saknas Malken kärr
Floda sn /Se Herrbråtenssjön sjö Eneby by Malmbergshultet skogsområde
Floda sn /Se Hiren småsjöar /Se Enebyhall hmd Malmbergssjön, Övre och Nedre Saknas
Floda sn /Se Hiren, Nedre sjö Enebylund lht Malmen eller Malmarna sjöområde
Floda sn /Se Hiren, Övre sjö Engmanstorp torp Malmen, Nedre sjö
Abbotsnäs herrgård Hiren, Nedre och Övre sjöar /Se Eriksberg torp Malmen, Övre sjö
Abbotnäs gd /Se Hissingen sjö Eriksborg villa Mellanbacken skogsbacke
Abbotnäs gd /Se Hissingen sjö Eriksdal torp Mellanmalmen del av sjö
Abbotnäs herrgård /Se Hissingen sjö /Se Eriksdal lht Mellersta vedtorget skogsområde
Aggarne by Hissingen sjö /Se Erikslund torp Mickelstenen sten
Aggarne by Hissjömon terräng Erikslund, se Bodastugan Saknas Mickilsbergen berg
Aggarne gd Hjortronmossen mosse Erikstorp torp Mollken kärr
Aggarne by Holmsjön sjö Erstorp torp Myrgryten sjö
Aggarne by *Holmsjö rör gränssten Esplund, se Äsplund Saknas Myrholmen holme
Aggarne gård Hosjön sjö Esplund, se 1-2 Äsplund Saknas Mögsjön sjö
Aggarne gd Hundsjön sjö Fagernäs gård Mögsjön sjö
Aggarne gd /Se Hundstensmon skogsmark Fagernäs lht Mögsjön sjö
Aggarne gd /Se Hunn(e)sjön sjö /Se Fagerstugan lht Mörkviken vik
Aggarne by /Se Häggsjön sjö Fagerstugan lht Mösjön, se Mögsjön sjö
?Backa lht Häggsjön sjö Fagertorp torp Mörtsjön sjö
»Backajorden» del av gård Hästbacken backe Fjällskäfte = Fjellskäfte gård Mörtsjön sjö
Banninge gård Igelkullen tjärn Flen, Lilla eller Södra gård Näsnaren sjö
Banninge gd Jägern sjö Flen Norra Saknas Näsnaren Saknas
Banninge gd Jägern sjö Flen, Norra gård Näsnaren, Lilla sjö
Banninge gd Jägern sjö /Se Flen, Stora gård Orrberget berg
Banninge gd Jägern sjö /Se Flen Södra Saknas Orrmossen mosse
Banninge gd Jägern sjö /Se Flen Västra Saknas Oxbotten kolbotten
Banninge by Jägern sjö /Se Flen, Västra gård Pannkaksmossen mosse
Banninge gd Jägern sjö /Se Flensdammen Saknas Putte skogstjärn
Banninge gd Jägern sjö /Se Flensdammen, Spångakärret eller Dammen torp Ringstaven gränsröse
Banninge gd Jägern sjö /Se Flenstorp, Östra, se Flen, Norra Saknas Ringstaven, se Holmsjöstaven gränsröse
Banninge gård Jägern, Övre sjö Flenstorp Västra, se 3 Flen Västra Saknas Ryängen åker
Banninge gård Järnbälgbäcken bäck Flenstorp Östra eller Norrviken, se 4 Flen Norra Saknas Sakristian åker
Banninge gd /Se Järnbälgen sjö Flodafors lht Sjuan åker
Banninge gd /Se Järnbälgen sjö /Se Fors gård Sjurön ö
Berga by Järnbälgen sjö /Se Forsens lht Sjurön holme
Berga by Järpmossen mosse Forslund lht Skirsjön sjö
Berga by Kaggskogen skogsmark Forstorp torp Skjuren, Lilla holme
Berga by *Kallfrö gränssten Franzéns gård Skjuren, Stora holme
Berga by *Kalsta skog skog Freskens, se Jakobslund Saknas Skräddatorpsberget berg
Berga by Kanntorp ägomark Frideborg lht Skräpängen äng
Berga by /Se Kartkärret terräng Fridhem villa Slätmon skog
Berilstorp beb. /Se *Keringen gränssten Fridhem lht Slätmossen mosse
Bie by Killinggölet terräng Fridhäll lht Lilla Slätmossen mosse
Bie by Knisslamossen mosse Fridsäter torp Stora Slätmossen mosse
Bie by och kuranstalt Kofälleberg höjd Fyrsjöstugan lht Slätten terräng
Bie by Kojan ägomark Fyrsjötorp gård Smedfältet åker
Bie by Kokärret kärr Fågelhäll lht Smörsjön sjö
Bie by Kolartorpasjön sjö Fäboda gård Solen ö
Bie by Kolberga terräng Gabrielstorp torp Solen el. Solesjön sjö
Bie by /Se Kopparkitteln terräng Gamlamon Saknas Solöarna holmar
Bie by o. tätort /Se Korpmossen skogsmark Gamlamon gård Spikmon skog
Bie kvarn Saknas *Kronstaven gränssten Gammaläng gård Stavsgruvor gruvor
Biesta by Kråksjön tjärn Gatbol torp Storhiren, se Djuphisen Saknas
Biesta by Kråksjön, nu Gropsjön sjö /Se Gatstugan lht Storsjön, se Harpsundssjön Saknas
Biesta by Kråkåsen ås Gatstugan bs. Stutmossen mosse
Biesta by /Se *Kuten gränssten Georgstorp lht Stödda-stens väg väg
Biesta by /Se Kvarngölsbottnen terräng Georgstugan, se Gorgstugan Saknas Stöveln åker
Biesta by /Se Kvarnhagen terräng Gluggen lht Svartsjön sjö
Biesta by /Se Kvarnudden udde Godalen torp Sävstuhöjden höjd
Bjurstorp torp Kvastberget triangelpunkt Gorgnäs lht Timmermoberget el. Timmoberget berg
Björnåsen torp Kvigkärret kärr Gorgstugan torp Toftsjön, se Toppsjön Saknas
»Biörstorp» Saknas Kyrksjön sjö Granberget lht Toftsjön, se Toppsjön sjö
Boda by Kyrksjön sjö /Se Grangärde torp Toppsjöbergen bergskedja
Bresätter försv. beb. /Se Källarhalsen vägkorsning? Granhagen lht Toppsjön eller Toftsjön sjö
Bro gd Käxelmossen mosse Granhammar el. Prästgården gård Toppsjön sjö
Bromma torp /Se Lasstorp terräng Granhed, Södergården gård Torsboängen åker
?Bronäs gd Lasstorpmosssen mosse Granhed, Västergården gård Tryningen sjö
Brunnsta villa /Se Lidsjön sjö Granhed, Östergården, förr även Gustafsberg gård Tutarmossen mosse
Brunsätter torp /Se Lidsjön sjö /Se Granhed by Tvillingbottnarna kolbottnar
Buddetorp gd /Se Lillgruvan gruva? Granhed, Östra poststation Täppan åker
Buddetorp gd /Se Lillsjön sjö Granliden lht Urberget berg
Bångsta torp /Se Lillsjön sjö Granlunda lht Valfalla gruva gruva
Bångsta torp /Se Lillön ö Gransäter torp Varggropsberget berg
?Båresta by /Se Lillön ö Grantorp torp Varghultet skog
Båresta by Lindholmen ägomark Grindstugan el. Aggarne Grindstuga lht Varghultet skogsparti
Båresta by Linjemossen mosse Grindstugan avs. Vattugluggssjön sjö
?Båresta by Ljusamon skogsmark Grindstugan lht Vigårds kyrka flyttblock
?Båresta by Ljusgrytssundet terräng Grindstugan lht Vikasjön igenvuxen sjö
Båresta by Lomsjön sjö Gropptorps tertiärstation, se 2 Bresätter Saknas Vimossen mosse
?Båresta by Lommen sjö /Se Gruvstugan lht Visbergsbacken höjd
Båresta by Lundsjön sjö Gruvtorpet torp Vitmossen mosse
?Båresta by Lyngda terräng Gryt gård Vittorpsmon, se Vittarpeskogen Saknas
?Båresta gd Lysensberget triangelpunkt Gröndal lht Vittorpaskogen el. Vittorpamon skog
Båresta by Långa mossen mosse Grönkärr torp Väsbyskogen skogsparti
Båresta by *Långkärrsstaven gränssten Grönsta avs. Väsbyåsen höjd
Båresta by Långmossen mosse Gubbstugan el. Larsbostugan lht Väsbyåsen bergås
Båresta by Långsbergsgruvan gruva? Gummetorp gård Älgsjökärret kärr
Båresta by Långsjön sjö Gunnarsberg torp Älgsjön sjö
Bårsta Saknas /Se Långsjön sjö Gustavsberg lht Älsjön el. Älgsjön tjärn
Båresta by /Se Långsjön sjö Gustavsberg, se 3 Granhed, Östergården Saknas Änglundsskiftet åker
Båresta by /Se Långsjön sjö /Se Gustavsfors avs. Ökna allmänning skogsparti
Båresta by /Se Långsjöån å Gustavslund lht Ösjön sankmark
?Dal gd Långsjöån vattendrag /Se Gustafstorp, se Bellstorp Saknas Örsjön, se Ösjön Saknas
»deelænginne» Saknas Långstjärten sjö Gustavstorp Saknas Ösjön el. Örsjön sjö
Eketorp gd Långstjärtmossen mosse Gustavsvik lht  
Eneby by *Läcktarn gränssten Gustavsvik lht  
Eneby by Löketorpsåsen ås Gålsjön gård  
?Eneby by Löketorpsåsen ås Gårdäng, se Picke Saknas  
?Eneby by Lökön ö Gäversnäs = 1 Gäfversnäs gård  
Eneby by Lören sjö Gölstugan torp  
?Eneby by Lören sjö /Se Gölstugruvan torp  
Eneby gård resp. by Lören sjö /Se Göransberg el. Jörgens torp  
Eneby by Lören sjö /Se Göttersta f.d. by  
Eneby by Lören sjö /Se Götterstalund torp  
Eneby by /Se Lörstorpsberget höjd Haga lht  
Fjällskäfte fideikommissegendom Malma(rna) sjöar /Se Haga lht  
Fjällskäfte fideikommissegendom Malmen sjö /Se Hagaberg lht  
Fjällskäfte herrgård Malmen - Mellan sjö Hagalind lht  
Fjällskäfte fideikommissegendom Mellan-Malmen sjö /Se Hagby lht  
Fjällskäfte fideikommissegendom /Se Malmen, Nedre sjö Haglunda lht  
Fjällskäfte gd Malmen, Nedre sjö /Se Haglunda torp  
Fjällskäfte fideikommissegendom /Se Malmen, Övre sjö Hagstugan, Hagby Saknas  
Fjällskäfte hg Malmen, Övre sjö /Se Hagstugan el. Gummetorps Hagstuga lht  
Fjellskäfte gård Mellan-Hiren sjö Hagstugan lht  
Fjällskäfte gods Mickelsberget höjd Hagstugan lht  
Fjällskäfte hg Milsängsån å Hagsäter lht  
Fjällskäfte gd Molken försv.sjö /Se Hagtorp = Hagetorp gård  
Fjellskäfte hg Molken uttorkad sjö /Se Hallslund torp  
Fjällskäfte hg Molken sjö (uttorkad) /Se Hammarstorp torp  
Fjällskäfte gd Molken f.d. sjö /Se Hansjötorp gård  
Fjällskäfte gd Myrholmen skogsområde Hansjötorpsstugan lht  
Fjällskäfte fideikommissegendom Mögsjön sjö Harsjön järnvägsstation  
Fjällskäfte gård Mörtsjön sjö Hebrostugan lht  
Fjällskäfte gd Mörtsjön sank mark? Hebrotorp torp  
Fjällskäfte fideikommissegendom Mörtsjöstugan terräng Heby torp  
Fjällskäfte gd Norrviken strandområde Heden, Staffanstorp Saknas  
Fjällskäfte gd /Se Norrängen terräng Heden eller Staffanstorp, se 1 Staffanstorp Saknas  
?Flen by Notboviken vik Hedstugan torp  
Flen by Nyckelmossen mosse Hedtorp eller Lasstorp torp  
?Flen by Nysätter ägomark Hedäng f.d. gd  
Flen by Nysättersbacken backe Hedäng lht  
Flen, Norra förr gd /Se Nyängskärret kärr Hegerbo, se Hägerbo Saknas  
Flen, L. o. St. gårdar /Se Näset näs /Se Hegerslund lht  
Flen, Stora, Norra, Södra, Lilla, Västra gårdar /Se Näset holme Henrikslund torp  
Flensdammen torp /Se Näset delvis odlad udde Herrbråten torp  
Flenstorp by Näsnaren sjö Herrgölet torp  
Flenstorp by Näsnaren sjö Hillersta torp  
Flenstorp beb. /Se Näsnaren sjö Himlinge by  
?Fors hg Näsnaren sjö /Se Himlingeborg lht  
Fors hg Näsnaren, Lilla sjö Hirtorp gård  
Fors hg Näsnaren sjö /Se Hissingstorp torp  
Fors hg Näsnaren sjö /Se Hissjö gård  
Fors herrgård Näsnaren sjö /Se Hissjöstugan lht  
Fors hg Näsnaren sjö /Se Hissjötorp torp  
Fors herrgård Näsnaren sjö /Se Hjulesta gård  
?Fors hg Oppäng terräng Hjulestalund torp  
Fors herrgård *Ormen gränssten Hjälmsäter lht  
Fors gd /Se Ormkärret, Lilla kärr Holmsjö torp  
Fors gd /Se Ormkärret, Stora kärr Holmtorp, se Holmsjö Saknas  
Fridsätter backstuga /Se Ormsjöbergen höjder Hult torp  
Fyrsjötorp gd /Se Ormsjön sjö Hultstugan lht  
Fäboda gd /Se Ormsjön sjö Husby gård  
Gittersta, se Göttersta by Orrmossen mosse Husbylund torp  
Granhammar prästgård /Se Oxhagsmossen mosse Husbylund f.d. torp  
Granhed by Oxhagsmossen mosse Huselstugan lht  
Granhed by /Se Paraplyn terräng? Hushållstugan, se Huselstugan Saknas  
Granhed by Perstorp terräng Hushällstugan f.d. torp  
Granhed by *Porten gränssten Hvinstugan, Norra och Södra, se Vindstugan Saknas  
Granhed by Påvelstorpamossen mosse Hyttan gård  
Granhed by Påvelstorpaviken vik Hägerbo el. Hegerbo by  
Granhed by Ringstaven gränsmärke Hällefors Bruks skogslott, se 1 Smörsjömon Saknas  
Granhed by Ringstaven gränsmärke /Se Hälleforstorp hmd  
Granhed byar Rudängen äng? Hälltorp torp  
Granhed by *Ryssloskogen skog Hällvik Saknas  
Granhed byar »Rysslo skogen» skog /Se Hällvik gård  
Granhed by »Råselgärdet» natn /Se Hässelstugan lht  
Granhed byar »Råselängshagen» natn /Se Högberg lht  
Granhed by »Råsseltäppan» natn /Se Höglunda lht  
Granhed by *Ränseln gränssten Höglunda lht  
Granhed by Rävrumpakärret kärr Hökhult gd  
Granhed by Rödmossen mosse Hökhult gård  
Granhed by Siggetorp ägomark Hökkärr Saknas  
Granhed by Siggetorpakärret terräng Hökkärr, se 1 Hökärr Saknas  
?Granhed, V. och Ö. byar Sjöudden strandområde Hökärr = Hökkärr gård  
Granhed by Skalltorp terräng Hökärr Saknas  
Granhed, V. och Ö. byar Skarndalsgruvan delvis odlat område Ingvallsboda gård  
Granhed, Västra, kvarn Saknas Skarpan ägomark Ingvallsboda gård  
Granhed by Skirsjön sjö Jakobslund el. Freskens torp  
*Mellan Granhed by el. gd Skirtorp triangelpunkt Janslund torp  
Granhed by /Se Skjuren, Lilla holme Jarlslund, se Janslund Saknas  
Granhed by /Se Skjuren, Lilla holme Johannislund torp  
Granhed by /Se Skjuren, Lilla holme Johannislund lht  
Gransätter torp /Se Skjuren, Stora holme Jonsbo torp  
?Gryt by Skogvaktarhagen skogsmark Jonstorp torp  
?Gryt gd Skrankebokällan källa /Se Juresta gård  
Gryt by Skräddartorpaberget triangelpunkt Juresta Höglind lht  
?Gryt gd Skräddartorpsängen ägomark Jutstugan lht  
?Gryt gd Skräpkärret kärr Jörgens, se Göransberg Saknas  
?Gryt gd Skäret ö Kalsta gård  
Gryt gd /Se *Skäldinge o. Floda socknars kronoallmänning allmänning Kanntorp torp  
Grönkärr torp »slaterberrge» gränsmärke Karlberg lht  
Grönsta torp /Se Slätmon skogsmark Karlsborg torp  
Grönsta torp /Se Slätmossen mosse Karlsborg lht  
Gummetorp gd »Slät Råsslan» natn. /Se Karlsborg lht  
Gummetorp gård Smörsjömossen mosse Karlslund torp  
Gummetorp gård Smörsjön sjö Karlslund lht  
Gummetorp gd Solbackshultet terräng Karlsnäs lht  
Gummetorp gård Solen sank mark? Karlsro torp  
Gårdäng gd /Se Solesjön sjö /Se Karlstorp torp  
Gäversnäs? gd Spångkärret kärr Katrineberg, se Grönkärr Saknas  
?Gäversnäs gd Stavhälla stugan terräng Kil gård  
?Gäversnäs gd Stavtorpshultet skogsmark Kilstugan lht  
Gäversnäs gd /Se Stenhammar terräng Klastorp torp  
Gäversnäs försv. gd /Se Stenskvalet terräng Klementstugan torp  
Göttersta by Stenskvalet terräng Klämmen, se Siggetorpsstugan Saknas  
Göttersta by Stora mossen mosse Klämstorp, jfr Klementstugan torp  
Göttersta by Stora mossen mosse Knutsbo lht  
Göttersta by Stormossen mosse Knutstorp, förr Kustorp gård  
Göttersta by Storön udde Kohagen gård  
Göttersta by Strökärren kärr Kojan lht  
Göttersta by Strömkärr kärr Kolartorp torp  
Göttersta by Stödda-stens väg väg /Se Kolstugan torp  
Göttersta by Stödda-stens väg väg /Se Krukmakartorp torp  
Götterstad by Stöttastenen sten Kruktorp, se Krukmakartorp Saknas  
Göttersta by Sundbergsbacken höjd? Kulltorp torp  
Göttersta by Svartsjön sjö Kustorp, se Knutstorp Saknas  
Göttersta by *Svingeln gränssten Kvarngölet torp  
Göttersta by Sågtorp terräng Kvarnhagen lht  
Göttersta by Sörlundakällan källa? Kvarnstugan gård  
Göttersta by Tallmossen mosse Kvarnstugan eller Kvarntorp gård  
Göttersta by Toftsjömossen mosse Kvarnstugan torp  
Göttersta by Toftsjön sjö Kvarnstugan eller Kvarntorp Saknas  
Göttersta by Tommen terräng Kvarnstugan, Lilla torp  
Göttersta by »Tomtråsselen» natn /Se Kvarnsäter lht  
Göttersta by Torra mossen mosse Kvarntorp Saknas  
Göttersta by Trankärret kärr Kålmossen el. Kårmossen torp  
Göttersta by /Se *Trindkärr kärr Kårtorp torp  
Göttersta by /Se Trolltallen träd? Källarbacken, se Källuddsbacken Saknas  
Hagby lht /Se Tryningen sjö Källarbo, Lilla lht  
Hagsätter lht /Se Träbokärren kärr Källarbo, Stora torp  
Hansjötorp, L:a o. St:a gårdar /Se Tutarmossen mosse Källsta villa  
Heby torp /Se Tvillingbottnarna terräng Källtorp gård  
Heby torp /Se *Tyfknoga staven gränsmärke Källudsbacken lht  
Hegerbo by /Se *Täppeln gränssten Kärrstugan lht  
Hillersta torp /Se Udden udde Laggartorp gård  
Himlinge by Valdemaren sjö Larsbostugan, se Gubbstugan Saknas  
Himlinge by Vallkärrsmossen mosse Larslund lht  
Himlinge by Valsjön sank mark Larstorp torp  
Himblinge by Vargsättersmossen mosse Larstorp torp  
Himlinge by Vatthällen terräng Lasstorp, se Hedtorp Saknas  
Himlinge by Vattugluggssjön sank mark? Lena torp  
Himlinge by Vedtorget terräng Lena lht  
Himlinge by *Vighern äldre namn för Jägern /Se Lindbacken torp  
Himlinge by *Vighre äldre namn på sjön Jägern? /Se Lindholmen torp  
Himlinge by Vigårds kyrka terräng Lindäng lht  
Himlinge by /Se Vigårds kyrka flyttblock /Se Ljungstugan lht  
Himlinge by /Se Vikasjön sankmark Lofåsen, se Lövåsen Saknas  
Himlinge by /Se Vikasjön sjö /Se Lonesberg lht  
Himlinge by /Se Vimossen mosse Lunda torp  
Himlinge by /Se *Virveln gränssten Lundbacken, se Lindbacken Saknas  
Himlinge kvarn Saknas Vitabergen höjder Lundby lht  
Hirtorp gd /Se Vittorpsshagen ängsmark Lundsborg lht  
Hissjö gård Ålsjön sjö Lundsjö gård  
Hissjö gård Åsen ås Långsjötorp torp  
Hissjö gård Älgsjökärret kärr Löfsals, se Djupkärr Saknas  
Hissjö gd Älgsjön sjö Löketorp gård  
Hissjö gd *Ödet gränssten Lörstorp gård  
Hissjö gd Örbackskärret ägomark Löta gård  
Hissjö gård Ösjön sank mark Löta gd  
Hissjö gd, lger Österäng triangelpunkt Löten torp  
Hissjö gd   Lövlund lht  
Hissjö gd   Lövsals- och Djupakärren, se 1 Djupkärr Saknas  
Hissjö gård   Lövsta torp  
Hissjö gd /Se   Lövsäter lht  
Hissjö gd /Se   Lövåker gård  
Hissjö gd /Se   Lövåsen = Löfåsen torp  
Hissjö gd /Se   Malmbacken torp  
?Hjulesta by   Malmberg gård  
Hjulesta by   Malmbergsstugan lht  
Hjulesta by   Malmstugan torp  
Hjulesta by   Marieberg+ torp  
Hjulesta by   Marieholm lht  
Hjulesta by   Marielund lht  
Hjulesta by   Mogetorp gård  
Hjulesta by   Mosstorp gård  
Hjulesta by   Mosstorp torp  
Hjulesta gd /Se   Mosstorp Saknas  
Hjulesta by /Se   Munkeboda gård  
Hjulesta by /Se   Murtorp torp  
Hjulesta by /Se   Myrgryt, Lilla torp  
Hjulesta by /Se   Myrgryt, Stora torp  
Hjälmsätter försv. beb. /Se   Mårtenstorp torp  
Husby by /Se   Måstorp, se 1 Mosstorp Saknas  
Huseby by /Se   Mörtsjön torp  
Hvalfalla, se Valfalla by   Mörtsjöstugan lht  
Hyttan gård   Nolankärr, se 1-2 Nordankärr Saknas  
Hyttan gd   Nordankärr gård  
Hyttan gd   Nordankärr Saknas  
Hyttan gård   Norrdalen gård  
Hägerbo by   Norrtorp torp  
Hägerbo by   Norrtorp torp  
Hägerbo by   Norrviken, se Flen, Norra Saknas  
Hägerbo gård resp. by   Norrviken, se 4 Flen Norra Saknas  
Hägerbo by   Norsborg torp  
Hägerbo by   Nyby torp  
Hegerbo Saknas /Se   Ny Granhed torp  
Hägerbo by /Se   Nygård bebyggelse  
Hägerbo gd /Se   Nygård gård  
Hägerbo by   Nygölet gård  
Hägerbo by   Nysäter torp  
Hägerbo by   Nytorp, Västra torp  
Hällvik gd   Nytorp, Östra torp  
Hökkärr gård   Näs gårdar  
Hökärr gd   Näsby gård  
Hökkärr gd /Se   Näset torp  
Ingvallsboda gd /Se   Näset gd  
»Irestadh» gård   Nästorp by  
»jngiualdz oknom» beb. /Se   Nästorp gård  
Jonsbo backstuga /Se   Nästorp torp  
Juresta by   Näverkärr = Näfverkärr gård  
Juresta by   Olofstorp, se Olstorp Saknas  
Juresta by   Olslund torp  
Juresta by   Olstorp = Olofstorp torp  
Juresta by   Oppäng lht  
Juresta by   Oxlångstorp gård  
Juresta by   Persstugan lht  
Juresta by   Perstorp torp  
Juresta by   Perstorp torp  
Juresta by   Perstorpsstugan lht  
Juresta by   Pettersberg hmd  
Juresta by   Pettersberg torp  
Juresta by   Pettersdal hmd  
Juresta by   Petterslund, förr Tutarns torp  
?Juresta by   Petterslund torp  
?Juresta by   Picke, eller Gårdäng gård  
Juresta by   Prästgården, se 1 Granhammar Saknas  
Juresta by   Pålen torp  
Juresta by   Påvelstorp torp  
Juresta gd /Se   Påvelstorp = Påfvelstorp torp  
Juresta Saknas /Se   Ramsta gård  
Juresta gd /Se   Ramstalund lht  
Juresta by /Se   Rankhyttan el. Runkhyttan torp  
Juresta by /Se   Risinge torp  
Juresta by /Se   Rosendal gård  
Juresta by /Se   Rosenhäll lht  
Juresta by /Se   Rosenlund villa  
*Jwrswyk Saknas /Se   Rosseln lht  
?»jwrswyk» Saknas   Rosslen lht  
Kalsta gård   Rostugan villa  
Kalsta gård   Rudäng gård  
Kalsta gård   Runkhyttan, se Rankhyttan Saknas  
Kalsta gd   Råby gård  
?Kalsta gd   Rännbäcken torp  
Kalsta gd   Röudden avs.  
Kalsta gård   Saldalen torp  
Kalsta gd   Sandbacken lht  
Kalsta gård   Sandmon lht  
Kalsta gd   Sandstugan torp  
Kalsta by   Sandvik lht  
Kalsta gård   Santala villa  
Kalsta gd   Segerhult torp  
»Kalsta» utjord   Siggetorp gård  
Kalsta gd   Siggetorp försvunnen beb.  
Kalsta gd /Se   Siggetorpsstugan el. Klämmen lht  
Kalsta Saknas /Se   Simonstorp gård  
Kalsta gd /Se   Sislarstorp, se Sisselstugan Saknas  
Kalsta gd /Se   Sisselstugan el. Sislarstorp gård  
Kalsta gd /Se   Sisslastorp Saknas  
Knutsbo villa /Se   Sisslestugan, se 1 Sisslastorp Saknas  
*Qwarn Saknas   Sjögetorp torp  
*Quernistom Saknas   Sjögölet torp  
Källarbo(da) torp /Se   Sjölunda gård  
Källsta lht /Se   Sjönäs torp  
»Källsta» utjord   Sjöudden lht  
Kärrmossen torp   Sjövik lht  
?Lena torp   Skalltorp torp  
*Lenna Saknas   Skarndal = 1 Skarendal gård  
Lundby lht /Se   Skarnhult, Lilla gård  
Lundsjö gård   Skarnhult, Stora gård  
Lundsjö gd   Skevadstugan torp  
Lundsjö gård   Skirtorp gård  
Löketorp gd /Se   Skoga lht  
Löketorp beb /Se   Skogen gård  
Lörstorp gd /Se   Skogen, Lilla torp  
Lörstorp gd /Se   Skogsborg f.d. soldattorp  
?Löta gd   Skogshall hmd  
?Löta gd   Skogshall lht  
?Löta gd   Skogshall lht  
?Löta gd   Skogshall torp  
?Löta gd   Skogshyddan lht  
?Löta gd   Skogshyddan lht  
?Löta gd   Skogslund torp  
?Löta gd   Skogstorp gård  
?Löta gd   Skrankebo lht  
?Löta gd   Skräddartorp torp  
?Löta by   Skyttlund lht  
Löta gd   Skyttorp gård  
?Löta gd   Skönsta lht  
?Löta gd   Slåtterhult torp  
Löta gård   Slättfall gård  
?Löta gd   Smedstorp gård  
?Löta gd   Smörsjömon Saknas  
Löta by   Snickartorp torp  
Löta gd /Se   Sofieberg lht  
Lövsta torp /Se   Sofiedal lht  
Lövsätter lht /Se   Sofielund lht  
Munkeboda gård   Sofielund lht  
Munkeboda gd /Se   Solbacken torp  
Munkeboda gd /Se   Solberga gård  
Munkeboda gd /Se   Solet gård  
Nordankärr by   Solgården bebyggelse  
Norrviken torp   Sollida, se Solet Saknas  
Norrviken förr gd /Se   Solstugan torp  
Nyby försv. beb. /Se   Spikmostugan torp  
Nysätter försv. tp /Se   Spångakärret, se 1 Flensdammen Saknas  
Näs by   Spångkärret, se 1 Flensdammen Saknas  
Näs by   Staffanstorp = Heden eller Staffanstorp gård  
Näs by   Staffanstorp Saknas  
Näs by   Starrkärr Saknas  
Näs by   Starrkärr = 1 Västorp eller Starrkärr gård  
?Näs by   Starrkärr gårdar  
Näs by   Starrkärrsstugan lht  
Näs by   Stav gård  
Näs by   Stavhälla gård  
?Näs by   Stavhälla gd  
Näs by   Stavhällastugan lht  
Näs försv by   Stavstorp V., se Tillfället torp  
Näs gårdar   Stavstugan lht  
Näs by   Stavsäter torp  
Näs Saknas /Se   Stavtorp, Västra = Stafstorp torp  
Näs gårdar /Se   Stavtorp, Östra = 1 Stafstorp, Östra torp  
Näsby gd   Stenhammar lht  
?Näsby Saknas   Stenkulla gård  
?Näsby gd   Stenkälla lht  
?Näsby gd   Stenslund lht  
?Näsby gd   Stenslund lht  
?Näsby gd   Stensmo hmd  
?Näsby gd   Stensäter torp  
Näsby by   Stigarstorp torp  
?Näsby gd   Stora Flens Grindstuga lht  
?Näsby by   Storkärret torp  
?Näsby gd   Strängstorp = Strengstorp gård  
Näsby by   Strängstorp lht  
Näsby by   Strömkärr torp  
Näsby lht /Se   Stubbtorp torp  
Näsby gd /Se   Sund gård  
Nästorp by   Sund gd  
Nästorp by   Sunnersjö gård  
Nästorp by   Svartsjö lht  
Nästorp by   Svedala torp  
Nästorp by   Svenstorp gård  
Nästorp by   Sågen el. Ökna såg lht  
Nästorp by   Sågtorp gård  
Nästorp by   Säby gård  
Nästorp by   Säbäcken, se 1 Sävbäcken Saknas  
Nästorp by   Sällnäs lht  
Nästorp gård   Sätra = Sättra gård  
Nästorp gd   Sävbäcken = Säfbäcken gård  
Nästorp by   Sävbäcken Saknas  
Nästorp by   Sävstugan lht  
Nästorp by   Söderlund el. Sörunda lht  
Nästorp by   Sörgölet gård  
Nästorp by   Sörstugan lht  
Nästorp by /Se   Sörtorp torp  
Nästorp by /Se   Sörtorp, Lilla torp  
Nästorp by /Se   Sörtorp, Lilla Saknas  
Nästorp by /Se   Sörunda, se Söderlund Saknas  
Nästorp by /Se   Söräng torp  
Picke gd /Se   Tallmon torp  
Ramsta by   Tillfället torp  
?Ramsta by   Tjugesta by  
Ramsta by   Tjugesta, Lilla lht  
?Ramsta by   Tornstugan torp  
?Ramsta by   Tornstugan lht  
Ramsta by   Tornsäter, se Törnsäter Saknas  
Ramsta by   Torp gård  
Ramsta by   Torp, se 5 Ökna Saknas  
?Ramsta by   Torsbo gård  
Ramsta by   Torsbo by  
Ramsta by   Trollhättan, se 1 Öknatorp Saknas  
Ramsta Saknas   Trollhättan, se 3 Öknatorp Saknas  
Ramsta by   Törnsäter torp  
Ramsta by   Uddgölet gård  
?Ramsta by   Vadstorp gård  
Ramsta by   Valfalla = Hvalfalla gård  
Ramsta by   Valfallagruvan f.d. torp  
Ramsta by   Valfalla Gruvstuga lht  
?Ramsta by   Vallmotorp torp  
?Ramsta by   Vallsbo torp  
Ramsta by   Valskog lht  
?Ramsta by   Valsäng lht  
Ramsta by   Vanteberg gård  
Ramsta by   Vatthällen lht  
Ramsta by   Vattugluggen gård  
Ramsta by   Vegersberg gård  
Ramsta Saknas /Se   Viken Saknas  
Ramsta gd /Se   Viken = Vikan gård  
Ramsta by /Se   Viken gd  
Roxendal gård   Viksjö torp  
?Rosendal gd   Vindstugan = Hvinstugan, Norra och Södra gård  
Rosslen lägenhet /Se   Vittorp = Hvittorp gård  
Råby gd /Se   Väsby gård  
Råby gd /Se   Västergården gård  
Siggetorp gd   Västergården gård  
Siggetorp gård   Västergården gård  
Skarendal gd /Se   Västerlund lht  
?Skogen gd   Västorp gård  
Skogen gård   Västorp eller Starrkärr Saknas  
Skogen gård   Västorp eller Starrkärr, se 1 Starrkärr Saknas  
Skogen gd   Västtorp Saknas  
Skogen gd   Åhammar lht  
Skogen gård   Åkersberg lht  
Skrankebo försv. lht /Se   Åkersäter gård  
Skönsta torp   Ålsäter gård  
Skönsta torp /Se   Åsa torp  
Slåtterhult gd /Se   Åsen lht  
Slättfall by /Se   Åstugan lht  
?Solberga gd   Åtorp gård  
Solberga gd   Gamla Åtorp, se Solet Saknas  
Solberga gård   Älgsjö = 1 Elgsjö bebyggelse  
Starrkärr torp   Älgsjö Saknas  
Starrkärr gd /Se   Älgsjöstugan lht  
Starrkärr gd /Se   Älgsjötorp torp  
Stav by   Ändebol torp  
Stav by   Änglund, Lilla lht  
Stav by   Änglund, Lilla lht  
Stav by   Änglund, Stora torp  
Stav by   Ängslund, Stora lht  
Staf by   Ängtorp = Ängetorp gård  
Stav by   Äsplund = 1 Esplund bebyggelse  
Stav by   Äsplund Saknas  
Stav by   Ödesdal, se Ösdal Saknas  
Stav by   Ökna, se Bondökna skattehemman  
Staf by   Ökna = Ökna med Nygölet och Torp gård  
Stav by   Ökna Saknas  
[Staff] Saknas   Ökna, Lillgården gård  
Stav by   Öknaby eller Bondökna by  
Stav by   Öknalund torp  
Stav by /Se   Ökna såg, se Sågen Saknas  
Stavsätter torp /Se   Öknasången torp  
Stenkulla obeb. hmn   Öknatorp eller Trollhättan torp  
Stenkulla gård   Öknatorp Saknas  
Stenkulla hg   Örbacken torp  
Stenkulla torp   Örbrink lht  
Stensätter torp /Se   Ösdal el. Ödesdal torp  
Strängstorp gård /Se   Österby gård  
Strängstorp gd /Se   Östergården = Göttersta, Östergården gård  
Strängstorp samhälle /Se   Östergården gård  
Sund gd   Östergården gård  
Sund gård   Österlund lht  
Sund gd   Österäng lht  
Sund Saknas /Se   Östtorp torp  
Sund gd /Se   Överby = 1 Öfverby torp  
Sunnansjö gd      
Sunnansjö gård      
Säby gård      
Säby gd /Se      
Säby gd /Se      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
Sätra by      
?Sätra by      
Sätra by /Se      
*Söderby Saknas      
?*Sörby försv. beb.(?)      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by /Se      
Tjugesta by /Se      
Tjugesta Saknas /Se      
Tjugesta gd /Se      
Tornsätter (el. Törnsätter) torp /Se      
Torsebo by /Se      
Törnsätter (el. Tornsätter) torp /Se      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla (Hvalfalla) by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by      
Valfalla by /Se      
Valfalla by /Se      
*Vafalla kvarn Saknas      
Vallsbo torp /Se      
Vegerbo, (numera Vegersberg) herrgård      
Vegerbo försv. bebyggelse /Se      
Vegersberg hg      
Vegersberg hg      
Vegersberg hg      
Vegersberg hg      
Vegersberg hg      
Vegersberg hg      
[Vigerbo] Saknas      
Vegersberg hg      
?Vegersberg hg      
Vegersberg herrgård      
Vegersberg säteri /Se      
Vegersberg säteri /Se      
Vegersberg herrgård      
Vegersberg gd /Se      
Vegherbo säteri /Se      
Wigherbo, se Vegersberg hg      
»Vigersbo» se Vegersberg herrgård      
Vikan gd      
Viken gård      
Viken gd /Se      
Vinstugan gd /Se      
Vittorp gd      
Hvittorp by      
Vittorp gd      
Hvittorp gård (torp)      
»Wägerboo» se Vegersberg herrgård      
Väsby gd /Se      
*Västergården Saknas      
Västtorp by      
Åkersätter gd /Se      
Ålsätter gd /Se      
Ålsätter gd /Se      
Ödesdal gd /Se      
Ödesdal gd /Se      
?Ökna by o. hg      
Ökna by o. hg      
Ökna by o. hg      
?Ökna by      
Ökna hg      
Ökna by o. hg      
Ökna by      
Ökna gd      
Ökna by      
Ökna gd      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna gård      
Ökna by o. herrg.      
Ökna hg o. by      
Ökna gård      
Ökna by      
Ökna by      
Ökna gd      
Ökna herrgård      
Ökna by      
Ökna ?gd      
Ökna gd      
?Ökna herrgård      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna herrgård?      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna herrgård      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna säteri      
Ökna herrgård?      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna herrgård?      
Ökna säteri /Se      
Ökna gd /Se      
Öknaby by /Se      
Öknaby gd /Se      
»Östdal» se Ödesdal gd      
Österby gd /Se      
Överby torp /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.