ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mellösa socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 256 Bebyggelsenamn : 431 Naturnamn : 81
Mädlösa, se Mellösa sn Albinstorpet terräng Mellösa sn Allmänningen häradsallmänning
Mellösa sn Aln sjö Lilla Mellösa socken socken Aln sjö
Mellösa sn *Aspedals stav gränsmärke Mellösa sn Axelsberg utjord
Mellösa sn Asplund delvis odlat område Mellösa mesar inbyggarbeteckning Axelsbergssjön, se Harpsundssjön sjö
Mellösa sn Axelsbergssjön, se Harpsundssjön sjö Abinatorp torp Axsjön sjö
Mellösa sn Axsjön sjö Alberga torp Baggetorpssjön sjö
Mellösa sn Baggetorpsjön sjö Almedal lht Barrön ö
Mellösa sn Baggetorpsjön sjö /Se Anneberg v Björnhölstret, Stora och Lilla äng
Mellösa sn Baggsjön sjö /Se Anneberg lht Bruksdammen sjö
Mellösa sn Barrön ö /Se Aspgården v Dysjön sjö
Mellösa sn Bastkärret terräng Asplund bs Eksjön, Lilla sjö
Mellösa by o. sn Berghagen terräng Asplund torp Eksjön, Stora sjö
Mellösa sn Björknäset udde Axelsberg, se Harpsund gård Fallängen äng
Mellösa sn Björkö, Lilla ö Axelsberg, se Brofors och Brostugukvarn Saknas Filarn sjö
Mellösa sn Björkö, Stora ö Axelsberg eller Brostugan Saknas Fjällsjön, Lilla sjö
Mellösa sn Blomhagen skogsmark Backhem villa Fjällsjön, Stora sjö
Mellösa sn Blommon skogsmark Baggetorp gård Flassholmssjön sjö
Mellösa sn Bocksmossen mosse Barrön gård Gorgeln sjö
Mellösa sn Botvids mosse mosse Berg gård Gorgkärret kärr
Lilla Mellösa socken socken Botvidstäppan skogsmark Berglund torp Gyringen sjö
Lilla Mellösa sn Botvidstäppan terräng Bergstorp torp Stora Gyringen sjö
Mellösa sn Bruksdammen sjö Bergsund torp Gyringskärret äng
Mellösa sn Brännkärret ägomark Björkbacken lht Gyringsmossen mosse
Mellösa sn Bygget terräng Björkgården villa Gyringstjärn skogssjö
Mellösa sn Dalstugan terräng Björkhem lht Gärshammarsjön sjö
Mellösa sn Dysjön sjö Björkhäll torp Hansjön sjö
Mellösa sn Ekhov terräng Björklund gård Harpsundssjön sjö
Mellösa sn Eksjön, Lilla sjö Björktorp gård Hedsjön sjö
Mellösa socken /Se Eksjön, Stora sjö Björngölet lht Heen sjö
Mellösa, Lilla Saknas Fallängen ägomark Björnhölstret Saknas Hjältön holme
Mellösa Saknas Filaren sjö Blommenhov lht Holmsjöberg bergshöjd
Mellösa socken Filaren vattensamling /Se Blåsut lht Holmsjön sjö
Mellösa sn Filaren sjö /Se Bomstugan t Holmsjön sjö
Mellösa sn Finnstugan terräng Bomstugan lht Hosjön sjö
Lilla Mellösa (Mellösa) sn Finntorp terräng Borggården villa Hundholmen holme
Mellösa sn *Fjällmosserör gränsmärke Brinkstugan lht Hägerholmen, Lilla holme
Mellösa sn *Fjällsjö flisa gränsmärke Brofors, se 3 Axelsberg och Brostugukvarn Saknas Hägerholmen, Stora holme
Mellösa, Lilla sn Fjällsjön, Lilla sjö Bronäs gård Hällskärret kärr
Mellösa sn Fjällsjön, Stora sjö Bronäs torp Hästholmen holme
?Mellösa by o. sn Flassholmssjön sjö Bronäs, Lilla torp Kakberget berg
Mellösa sn Fredön ö Brostugan lht Kalvön holme
Lilla Mellösa sn Friarviken vik Brostugan gård Kil hage
Mellösa, Lilla sn Frusjön sjö Brostugan Saknas Kramnäs utjord
Mellösa sn Frusjön sjö /Se Brostugukvarn, se 3 Axelsberg och Brofors Saknas Kvarnsjön sjö
Mällösa, Lilla sn Fruängen ägomark /Se Brotorp torp Lillön holme
Mellösa sn Fukärr kärr Brukskvarn lht Lomsjön sjö
Mellösa, Lilla sn Fukärr sumpmark /Se Bruksskolan Saknas Lottsjöarna Saknas
Mellösa, Lilla sn Fulkärret sumpmark /Se Bygget torp Lottsjön, Lilla sjö
Mellösa sn Getryggen ägomark Celsinge rekognitionshemman Lottsjön, Stora sjö
Mällösa sn Gnysslehällsflisan förr råmärke /Se Charlottenberg villa Långstjärtsjön sjö
Mellösa sn Gnyssleån förr ånamn /Se Dammkärr gård Lövsätersjön sjö
Mellösa sn Gorgern sjö Dammkärr Saknas Malen sjö
Mellösa sn Gorgern sjö /Se Dammstugan lht Mellösasjön sjö
Mellösa sn Gurgern sjö /Se Davidsnäs Saknas Mjögsjön sjö
Mellösa sn Grannäset udde Davidsnäs gård Nedingen sjö
Mellösa socken Grindstugan delvis odlat område Djupgrav gård Norrkärrsön ö
Mellösa sn Gubbekittel skogsmark Djupgravs Grindstuga, se Klämman Saknas Nyckelberget höjd
Mellösa sn Gubbmossen mosse Duvnäs bebyggelse Näsgärdet äng
Mellösa sn Gyringen, Lilla sjö Dufängen gård Ollegubbedelen Saknas
Mellösa sn Gyringen, Lilla sjö /Se Dåvedsnäs, se 1 Davidsnäs Saknas Orrhammarn sjö
Mellösa sn /Se Gyringen, Stora sjö Ekbacken v Rysken sjö
Mellösa by o. sn /Se Gyringen, Stora sjö /Se Ekenslund lht Rösjön, Lilla sjö
Mellösa sn /Se Gyringsmossen mosse Eketorp, se Ektorp gård Rösjön, Stora sjö
Mellösa sn /Se Gårmossen mosse Ekhaga lht Simmelsjön sjö
Mellösa sn /Se Gärshammarssjön sjö Ekhov bs Skogsängssjön sjö
Mellösa socken /Se Gärshammarssjön sjö /Se Ekhov lht Starrsjön sjö
Mellösa sn /Se Gärssjöbo terräng Ekhäll lht Stav = 2 Staf utjord
Mellösa by och sn /Se Gölstumossen mosse Ekliden lht Stavsjön sjö
Mellösa sn /Se Hagstugan ägomark? Eklund t Stockfjärden vik
Mellösa sn /Se Hansjön sjö Eknäs lht Storön holme
Mellösa kyrka kyrka /Se Hansjön sjö /Se Eksjö lht Svartbäcken sumpmark
Axelsberg, se Harpsund hg *Harpsjön, se Harpsundssjön sjö Ektorp avs. lht Taljasjön sjö
Baggetorp gd Harpsundssjön sjö Ektorp, se Eketorp Saknas Tallsjön, Lilla sjö
Baggetorp by Harpsundssjön sjö Ekudden lht Tullsjön, Stora sjö
Baggetorp by Harslättmossen mosse Eriksberg lht Transätersjön sjö
Baggetorp by /Se Hedaren sjö /Se Erlandsberg lht Tureberg höjd
Barrö torp Hedsjön sjö Finntorp gård Uggelsjön sjö
Berg gd Hedsjön sjö /Se Finntorp torp Ulvsjön sjö
Brostugan Saknas /Se Hedsjön sjö /Se Fiskholmsjön lht Yxtasjön sjö
Djupgrav förr nybygge Heen sjö Flassholmen gård Åskfall träd
Djupgrav gård Heen sjö /Se Flenmo gård Örhammarn sjö
Flenmo by Heen sjö /Se Flenmo gård  
Flenmo by Heen sjö /Se Flenmo Grindstuga torp  
Flenmo by Heen sjö /Se Flenmo kvarn lht  
Flenmo by Heen sjö /Se Flenmostugan lht  
Flenmo by Henaren sjö /Se Forstorp gård  
Flenmo by Herrgölet terräng Fredriksberg lht  
Flenmo by Herrgöls skans fornborg Fredriksberg Saknas  
Flenmo by Hjältö ö Fredriksberg, se 1 Vegred Saknas  
Flenmo by Hjältön holme /Se Fredrikslund torp  
Flenmo by Hjältön ö /Se Fredsbacken lht  
Flenmo by Holmsjön sjö Fridal, se Djupdals Grindstuga och Klämman torp  
Flenmo by Holmsjön sjö Fridhem v  
Flenmo by *Hoppet gränsmärke Fridhem lht  
Flenmo by Hosjöbergen höjder Frutorp lht  
Flenmo by Hosjön sjö Furukullen v  
Flenmo by Hosjötorpsmossen mosse Furuliden v  
Flenmo gd Hägerholmen, Lilla holme *Gavers Saknas  
Flenmo by /Se Hägerholmen, Stora holme Gippskog = 1 Yppenskog Saknas  
Flenmo by /Se Hällbråtarör gränsmärke? Gorgholmen, Lilla lht  
Flenmo by /Se Hällstugan terräng Gorgholmen, Stora gård  
Forstorp förr nybygge Hästholmen holme Gorgstugan torp  
Gorgholm gd /Se Högskär holme Granliden v  
*Hamra Saknas Jackula delvis odlat område Granlunda lht  
Harpsund gd Juckholmen holme Gröndal lht  
Harpsund gd Jungfrumossen terräng Grönlund lht  
Harpsund gård Jättekastet delvis odlat område Gustavsberg avs. lht  
Harpsund gård Kakberget höjd Gustavsvik lht  
Harpsund Saknas Kalvö ö Gäddviken torp  
Harpsund gd Kattkärret kärr Gärdsbro lht  
Harpsund (även Axelsberg) hg Klarasund terräng Gärshammar lht  
Harpsund gd Klevhammaren sjö Gölstugan torp  
Harpsund gd Klevhammaren sjö /Se Haga Saknas  
Harpsund = 1-2 Axelsberg Saknas Klippan klippa? Hagaberg lht  
Harpsund, Axelsberg hg /Se Klockarängen ägomark Hagalund lht  
?Harpsund herrgård Knysselröret förr råmärke /Se Hagarne avs.  
Axelsberg (förr Harpsund) hg Knysslan dämning i vattendrag /Se Hagbyggningen lht  
Harpsund (Axelsberg) hg /Se *Knysslan å /Se Hansjötorp, L. gård  
Harpsund gd Knysslan, Lilla, Stora ägomark /Se Hagen, se Skiringshagen, Skiringehagen torp  
Axelsberg hg Kramnäs skans fornborg Haglunda lht  
Harpsund (Axelsberg) herrg. *Kronstaven gränssten Hagstugan lht  
Axelsberg (förr Harpsund) hg Kungsholmen holme Hamberg lht  
Harpsund gd Kvarnmon skogsmark Harpsund Saknas  
Harpsund gd Kvarnsjön sjö Harpsundsstugan lht  
Harpsund Saknas Kyrkkällan källa? Hasselbacken lht  
Harpsund (Axelsberg) hg Kyrkogårdsbacken backe Heby gård  
Harpsund gd Kärrängen sank mark Heby Kvarn lht  
Harpsund (Axelsberg) herrg. Lerviken vik Hedbodal torp  
Harpsund (Axelsberg) hgd Lillön ö Heden gård  
Harpsund hg Lillön ö Heden torp  
[Harpha ssundh] = nuv. Axelsberg hg Lindsberg skogsmark Heden, se 1 Hedtorp Saknas  
Harpsund hg Lottsjön, Lilla sjö Hedstugan torp  
Harpsund hg Lottsjön, Stora sjö Hedtorp Saknas  
Harpsund gd /Se Långa kärret kärr Hedtorp Saknas  
Harpsund gd /Se Långkärret skogsmark? Hellmanstorp torp  
Harpsund gd /Se Långmossen mosse Hemmet lht  
Heby by /Se Långsjöhagen terräng Herrgölet lht  
Heby gd /Se Långsjön sjö Herrgölet torp  
Heby by /Se Långsjön sjö /Se Herrgölstugan torp  
Hedbodal hmn /Se Långstjärtsjön sjö Herrkärr torp  
Heden l. Hedtorp gd /Se Långön ö Hjälmskyl gård  
Heden, (nu Hedtorp) gd /Se Långön ö Hjälmskyl Saknas  
Hedtorp, (förr Heden) gd /Se Lövsättersberget höjd Hjälpstugan, se Järpstugan torp  
Hedetorp gd Lövsätterssjön sjö Holmsjön torp  
Hibbodal, se Hedbodal hmn /Se Maln, Lilla sjö Holmstorp gård  
Humledal gd /Se Maln, Stora sjö Holmsängen = 1 Holmstorp Saknas  
Hägerbo gd /Se Malnbergen höjder Hosjötorp lht  
Hägerbo gd /Se Masberga terräng Hovsta lht  
Klevhammar lht /Se Matsviken vik Hultstugan gård  
Klevhammar gd /Se *Mellösa bäckakvarn Saknas Hummerdal gård  
Kramnäs gd Mellösasjön sjö Hyddebron gård  
Kramnäs gd Mögsjön, Stora sjö Hytternäs gård  
Kramnäs gd Mögsjön, Lilla sjö Hägerbo gård  
Kramnäs gd Nedingen sjö Häktas Saknas  
Kramnäs gd Nedingen sjö Hällefors gård  
Kramnäs gd Nedingen sjö Hällefors Bruk Saknas  
Kramnäs gd Nedingsnäs triangelpunkt Hällefors bruk Saknas  
Kramnäs gd Norra mossen mosse Hällefors skoltomt, se 1 Bruksskolan Saknas  
Kramnäs gd Norrkärrsön ö Hällstugan lht  
Kramnäs gård Norrtorp delvis odlat område Höganloft v  
Kramnäs gd Nybyggemon skogsmark Högbro lht  
Kramnäs gd Nybygget terräng Höglund lht  
Kramnäs gård Nyckelberget höjd, triangelpunkt Högtorp gård  
Kramnäs gd Nyckelberget berg /Se Israelstorp torp  
Kramnäs gd Nygatsviken vik Israelstorp lht  
Kramnäs gd Nynäs terräng Jackulla lht  
Kramnäs gd Näsmon terräng Jakobstorp torp  
Kramnäs gård Näsudden udde Jaktstugan jaktstuga  
Krambnäs g *Orhammarn, se Örhammaren sjö Janslund lht  
Kramnäs gd Orhammaren sjö /Se Johanneslund lht  
Kramnäs gård Orrhammaren sjö Jordanstorp torp  
Kramnäs gd Orrhammaren sjö Jälund lht  
Kramnäs gård Orrhammaren sjö /Se Järpstugan Saknas  
Kramnäs gård Orrhammaren sjö /Se Karlberg torp  
Kramnäs gd Orhammaren sjö /Se Karlsborg lht  
*Kramnäs kvarn Saknas Pilati sjö sjö Karlsdal lht  
Mellösa by by Pilati sjö vattensamling /Se Karlsdal lht  
Mellösa by o. sn Pilati sjö vattensamling /Se Karlshamn lht  
Lilla Mellösa by o. sn Pilmossen mosse Karlsholm avs.  
Mellösa by Påvelskällan ägomark Karlslund v  
Mellösa by Rundhällan holme Karlsro lht  
Mellösa by Rysken sjö Katrineberg lht  
Mellösa by Rysken sjö /Se Kil gård  
Mellösa by Råskär grund? Kina lht  
Mällösa, Lilla by, socken Råskär grund Klaraborg villa  
Mällösa, Lilla by, socken »Rödflijsan» förr råmärke /Se Klastorp torp  
Mellösa kyrkby Rösjökärret kärr Klevhammar, Lilla gård  
Mellösa samh., by Rösjön, Lilla sjö Klämman, se Djupgravs Grindstuga Saknas  
Lilla Mellösa by o. sn Rösjön, Stora sjö Krallet torp  
Mellösa by Rösjöstugan terräng Kramnäs gård  
Mellösa by by /Se Sandstugan terräng Kramnäs Hagstuga Saknas  
Mellösa samh., by /Se Saxgölshagen terräng Kramnäs Kvarn lht  
Mellösa prebende Simmelsjön sjö Kramnästorp gård  
Motorn förr nybygge Simmelsjön sjö /Se Kristianstorp lht  
Mälby kyrkoherdeboställe Sjöhagen udde Kristianstorp torp  
Mälby prästgd /Se »Skiäggs Kiärret» kärr /Se Kristineberg lht  
Nedingsnäs gd /Se Skogsberga terräng Kvarngölet lht  
Näs gård Skogsängen ägomark Kvarntorp torp  
Remna by Skogsängsjön sjö Kvarnängen lht  
Remna by Skräpkärret, Norra kärr Kyrkgölet Saknas  
Remna by Skräpkärret, Södra kärr Kyrkgölet Saknas  
Remna by /Se Solen terräng Kyrkobol, se Kyrkgölet torp  
Rimna, se Remna by Spelnäskärret kärr Kyrkobol eller Kyrkgölet Saknas  
Risinge lht /Se Staffansstugan terräng Källstugan bs  
Skiringe hg Starrsjön sjö Köpenhamn lht  
Skiringe hg Stavsjön sjö Ladugölet, se Prästtorp Saknas  
Skiringe herrgård Stavtorp ägomark Laggstugan torp  
Skiringe herrgård Stensö, Stora holme Larsbo lht  
Skiringe gd Stensöarna öar Larsbo lht  
Skiringe gd Stockfjärden vik Lenberga lht  
Skiringe hg Stockfjärden utvidgning av vattendrag el. del av sjö /Se Lindbacken lht  
Skiringe hg Stora mossen mosse Lindesberg lht  
Skiringe hg Storön ö Lindsberg lht  
Skiringe hg Svartbäcken terräng Linnäs gård  
Skiringe hg Svältberget höjd Ljunghyddan v  
Skiringe gård Såghagen skogsmark Ljusbrostugan lht  
Skiringe hg Sågmon skogsmark Logölet torp  
Skiringe hg Sörby terräng Lovisetorp torp  
Skiringe herrgård Taljasjön sjö Lugnet torp  
Skiringe hg Taljasjön sjö Lugnet lht  
Skiringe hg Taljasjön sjö /Se Luntorp lht  
Skiringe by /Se Tallholmen holme Luvan lht  
Skiringe gård /Se Tallholmen holme Lyckhem v  
Skiringe gd /Se Tallsjön, Lilla sjö Långa Saknas  
Skogstorp förr nybygge /Se Tallsjön, Stora sjö Lövlund lht  
Stav gd Tallsätter terräng Lövsta Saknas  
Stav gd Transätterssjön sjö Lövstalund lht  
Stav gd Tureberg terräng Lövsäter gård  
Stav gd Turebergsgrottan terräng? Lövåker lht  
Stav gård Uddberga delvis odlat område Majorstorp torp  
Stav gd Uddstaven gränsmärke Malmberga Saknas  
Staf gård Uggelsjön sjö Marieberg lht  
Stav gd /Se Ulvsjön sjö Marielund lht  
*Stavs kvarn Saknas Ulvsjön sjö /Se Marietorp torp  
Stav by Ulvstorp triangelpunkt Marsberga Saknas  
Stockäng förr nybygge Ulvsunda skans fornborg Marsborg, se Marsberga torp  
Stockäng gd /Se Vadra hälla terräng Mastorp lht  
Stockängen gd /Se Vintergölet ägomark Mellantorp lht  
Sund gd Vitmossen mosse Mellösaby Saknas  
Sätratorp gd Vretstugan terräng Mellösa by Saknas  
?Sörby gd Västern del av sjö Mellösa kyrkoåker Saknas  
Talja gd Västtorpshagen skogsmark Mellösaby Grindstuga torp  
Talja gd Yppenskog delvis odlat område Mogetorp gård  
Talja gd /Se »yxtaSiögarna» sjöar /Se Murtorp torp  
Talga gd /Se Yxtasjön sjö Myren Saknas  
Talja gd Yxtasjön sjö /Se Myrkärr, se Myren gård  
Talja gd Yxtasjön sjö /Se Myrstugan lht  
Talja gd Åtorpssjön sjö Mälby gård  
Talja gd Älgdammsängen terräng Mälbystugan avs.  
Talja gd Älgholmen holme Mössan lht  
Talja gd Ängelsten sten? Nabben lht  
Talga gd /Se Ärla Långkärr kärr Nedingsnäs, se Näset lht  
Talga gd /Se Ön udde Norrkärr Saknas  
Talja gd /Se Örhammaren sjö Norrkärrstugan, se Norrkärr torp  
Talja gd /Se Örhammaren, se Orrhammaren sjö /Se Norrsäter gård  
Tallsätter förr nybygge Örhammaren sjö /Se Norrtorp torp  
Transätter gd /Se   Nyberga torp  
Transäter by   Nybro torp  
Transäter by   Nybygget lht  
Transätter gd /Se   Nygård villa  
Vegred gd /Se   Nylunda lht  
Vegred gd /Se   Nynäs lht  
Vik by   Nysäter lht  
Vik by   Nytorp lht  
Vik by   Nytorp, se 1 Skiringe Saknas  
Vik by   Nyängen lht  
Vik Saknas /Se   Näs gård  
*Viks kvarn Saknas   Näset Saknas  
Vintergatan förr nybygge   Näsholm lht  
Viskäl Saknas /Se   Näslund lht  
*Vædlom Saknas /Se   Olovsberg lht  
*Väsby Saknas   Oppnäs lht  
Väsby försv. namn   Oxhagen Saknas  
*Väsby Saknas   Oxhagstugan lht  
Väsby försv. namn   Pettersborg lht  
*Väsby Saknas   Petterslund lht  
Yppenskog gd /Se   Portstugan torp  
Yxsta by /Se   Prästtorp = Logölet Saknas  
*Yxsta se Yxta(holm) herrgård   Påvels källan gård  
?Yxta(holm) hg   Rammsbäck gård  
Yxta(holm) hg   Rekartorp lht  
?Yxta(holm) hg   Remna gård  
Yxta(holm) herrgård   Remnastugan, se Tuparbyx torp  
Yxta(holm) herrgård   Risinge lht  
?Yxta(holm) herrgård   Rosenborg avs.  
Yxta(holm) gd   Rosenborg lht  
Yxta(holm) hg   Rosenbad lht  
Yxta, (numera Yxtaholm) gd   Rosendal lht  
Yxta(holm) hg   Rosenhall lht  
?Yxta(holm) gd   Rosenhill lht  
Yxta förr by, nu herrgård   Rosenholm lht  
Yxta(holm) hg   Rosenhäll lht  
Yxtaholm gd /Se   Rosenlund lht  
Yxtaholm gd /Se   Rydnäs lht  
Yxtatorp gd /Se   Rödkärr torp  
Yxtaholm säteri /Se   Rökärr gård  
Yxtaholm gd /Se   Rösjöstugan lht  
Yxtaholm, se Yxta hgd   Salem lht  
Åminne förr nybygge   Sandstugan lht  
Åminne gd /Se   Sandvik lht  
    Saxgölet torp  
    Sjöstugan lht  
    Sjövik bs  
    Skiringe gård  
    Skiringe Saknas  
    Skiringe Grindstuga torp  
    Skiringehagen, se Skiringshagen Saknas  
    Skiringshagen, se Skiringehagen Saknas  
    Skoga torp  
    Skoglund torp  
    Skogshyddan v  
    Skogstorp gård  
    Slätfall torp  
    Sofielund torp  
    Sofielund lht  
    Solberga lht  
    Solhem lht  
    Solhem v  
    Solen torp  
    Spelnäs torp  
    Stallbyggningen lht  
    Stallet Saknas  
    Starrsjöstugan lht  
    Starrsäter torp  
    Stav gård  
    Stavberga lht  
    Stavtorp lht  
    Stavviken lht  
    Staväng torp  
    Stensborg lht  
    Stenslund Saknas  
    Stensnäs, se Vänstervridet lht  
    Stocktorp gård  
    Stocktorps kvarn lht  
    Stockäng gård  
    Stockäng lht  
    Strandstugan lht  
    Strömsborg villa  
    Strömsberg lht  
    Sunetorp lht  
    Sund gård  
    Sundbro lht  
    Sundstugan lht  
    Sundsvall lht  
    Sundsvall lht  
    Sundtorp gård  
    Svartenstorp torp  
    Svarvartorp torp  
    Sveaborg lht  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp lht  
    Svinkärr lht  
    Sågtorp torp  
    Säterkärr gård  
    Sätertorp gård  
    Sätertorps Grindstuga torp  
    Söderhamn, se Malmberga lht  
    Sörby gård  
    Sörgölet lht  
    Sörlunda lht  
    Sörstugan lht  
    Sörtorp gård  
    Talja gård  
    Tallsjöstugan torp  
    Tallsäter gård  
    Tomtebo villa  
    Torshall lht  
    Torsäng lht  
    Tranfors Saknas  
    Transäter gård  
    Transäters kvarn, se Tranfors lht  
    Trädgårdsbyggningen lht  
    Tuparbyx inbyggarbeteckning  
    Tuparbyx Saknas  
    Tuparbyx Saknas  
    Törnslund lht  
    Törnsäter avs. lht  
    Uddastugan torp  
    Uddberga torp  
    Udden torp  
    Udden Saknas  
    Ulvstorp gård  
    Ulvstorp Saknas  
    Ulvsunda lht  
    Valhalla lht  
    Valsta lht  
    Vegred gård  
    Vegred Saknas  
    Veborg lht  
    Vik gård  
    Vikmanstorp torp  
    Vikskär lht  
    Vikså bs  
    Vilan lht  
    Villan lht  
    Vilsta lht  
    Vintergatan gård  
    Vretstugan lht  
    Väderhatten lht  
    Vänstervridet Saknas  
    Värdshuset, Gamla lht  
    Värdshuset, Nya lht  
    Västerlund lht  
    Västerlund Saknas  
    Västgötagård lht  
    Västtorp gård  
    Västtorp Saknas  
    Yppenskog, se Grippskog gård  
    Yxtaholm gård  
    Yxtakrogen Saknas  
    Yxta Kvarn lht  
    Yxtatorp lht  
    Yxtaudden, se Udden torp  
    Åminne såg  
    Åminne Saknas  
    Åtorp gård  
    Älvsjö lht  
    Älvsjö Saknas  
    Änggärde lht  
    Änglunda lht  
    Änglunda avs.  
    Änglunda lht  
    Ängsö lht  
    Ölmstorp gård  
    Östberga lht  
    Östberga lht  
    Östtorp gård  
    Östtorp Saknas  
    Östtorpanäs t  
    Överäng lht  
    Överängstugan, se Gavers torp  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.