ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gryts socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 412 Naturnamn : 338 Bebyggelsenamn : 824 Naturnamn : 1349
Gryt sn Abborrsjön sjö Gryts sn socken Abborrudden udde
Gryt sn *Allmannavägen väg Gryt sn Acksjön, se Axsjön sjö
Gryt sn *Allmannavägen väg Gryt socken Acksjöränniln, se Axsjöränniln vattendrag
Gryt sn Alsviken terräng(?!) Gryt Saknas Alhagen hage
Gryt sn Alsviksudden udde Gryts fötter inbyggarbeteckning Alhagen hage
Gryt sn Altomtaviken vik Adolsberg lht Alhagsgärdet gärde
Gryt sn Aspviksholmarna holmar Adolfsberg lht Alhagsgärdet åker
Gryt sn Axsjön sjö Adolfsholm lht Allégärdet gärde
Gryt sn Axsjön sjö Adolfsholm lht Allén allé
Gryt sn Axsjön sjö Alfsjödal Saknas Allén väg
Gryt sn.? Axsjömossen mosse Allén lht Allén allé
Gryt sn Axsjöränniln bäck Allmänningen Saknas Alléstycket åker
Gryt sn /Se Baggebolsmossen mosse Altomta statbyggnad Alléstycket åker
Gryt Saknas Berga borg fornborg /Se Altomta lht Alsviken ? vik
Gryt Saknas Berganäs udde Altona lht Alsviksängen? åker
Gryt socken Berga puss terräng Altona lht Altomtasiftet åker
Gryt socken Björkmossen ägomark Altomta f.d. lht, nu sommarstuga Altomtaviken vik
Gryt socken Björktorpsviken vik Annedal lht Altomtaviken vik
Gryt socken Björkudden udde Annadal lht Andra tegen åker
Gryt sn Blåbärskärret kärr Anneberg lht Asfatet grop
Gryt sn Bockkärret ägomark Annedal lht Aspviken vik
Gryt sn Bocksfjärden fjärd Annelund lht Aspviksholmen holme
Gryt sn Bocksfjärden del av sjö Annelund lht Aspviksholmen holme
Gryt sn Bonäset udde Aspvik lht Axsjödroget skogsparti
Gryt sn Brotorpsmon triangelpunkt Aspvik lht Axsjödroget kärr
Gryt sn Brunnsängen ägomark Baggbol gård Axsjömossen mosse
Gryt sn Bränneriberget höjd Baggebol hemman Axsjömossen Lilla mosse
Gryt sn Båven sjö Banvaktstugan lht Axsjön sjö
Gryt sn Båven sjö Barrskogen lht Axsjön Saknas
Gryt sn Börsnäsholmen holme Barrskogen lht Axsjön sjö
Gryt sn Dammberget triangelpunkt Berga by Axsjön sjö
Gryt (kyrkby) Dammhagen strandområde Berga hemman Axsjön sjö
Gryt sn Djupdalshagen terräng Berga markområde Axsjön sjö
Gryt sn Dunderängen terräng Berga, Lilla Saknas Axsjön sjö
Gryt sn? Dunkern sjö Berga soldattorp lht Axsjön sjö
Gryt sn Dunkern sjö /Se Bergatorpet lht Axsjön, Lilla Saknas
Gryt sn Dunkern sjö /Se Bergsbacka lht, avs. Axsjön, Stora Saknas
Gryt sn Dunkern sjö /Se Björkbo lht Axsjöränniln vattendrag
Gryt sn /Se Dunkern sjö /Se Björkhagen lht Backahosjöbacken backe
Gryt sn Dunkern sjö /Se Björkhamra lht Backahosjöhagen hage
Gryt sn Dunkern sjö /Se Björkliden lht Backas Saknas
Gryt sn Dämpängen ägomark Björklund lht Backgärdet, Stora åker
Gryt sn Elins ö ö Björklund lht Backtegen åker
Gryt sn /Se Enbacken höjd? Björklunds brukningsdel Backängen åker
Gryt sn Eriksdal delvis odlat område Björksta lht Baggbolsmossen mosse
Gryt sn Eriksdalsviken vik Björksta lht Baggebolsgrinden grind
Gryt sn Eskils kärr kärr Björktorp lht Baggebolsgärdet åker
Gryt sn Fagerhult terräng Björktorp lht Baggebolsgärdet åker
Gryt sn Falkenboberget fornborg o. fornlämningar /Se Blomgrens gård Baggebolsmossen mosse
Gryt sn Feskärret kärr Blomgrens = Strömsberg Saknas Baggebolsvreten Saknas
Gryt sn Finnbergen höjd Blommenhof lht Banbrobacken backe
Gryt sn Finnkärret kärr Blommenhov lht Baronplogarna åkrar
Gryt sn Finnsjöholmen holme Borgnäs lht Bastuängen äng
Gryt sn Finnsjökärret kärr Borgnäs lht Bergabacken Saknas
Gryt sn Finnsjömossarna mossar Boströms bs, nu riven Bergakärret kärr
Gryt sn /Se Finnsjön sjö Botsäter, se Rotsäter Saknas Berganäs udde
Gryt sn /Se Finnsjön sjö /Se Botsäter Saknas Berganäset udde
Gryt sn /Se Finntäppan sankmark Boxtorp gd Berga skans stenmur
Gryt sn /Se Fiskarstuberget höjd Boxtorp hmn och barnhem Bergaskogen skog
Gryt sn o. by /Se Frubro bro? Boxtorpkrogen förr krog Berga puss kärr
Gryt sn /Se Fräkenviken vik Bresshammar gård Berga puss vattensamling
Gryts kyrka Saknas /Se Furkulla höjd? Bresshammar hmn Bergaviken vik
Berga by Fårhagen ängsmark? Bresäter gd Berga äng åker
?Berga gd Galgbacken udde Bresäter hmn Bergkvistkärret kärr
Berga gd Getkärrsbergen berg Bresätter Lilla lht Betlehemsbacken landsvägsbacke
»bonda nætlastom» bebyggelse /Se Getnäset udde Bronäs lht Betlehemsbacken backe
[Bondanåtzlistom] Saknas Getnäset näs Brostugan lht Björklundshagen hage
Boxtorp gd /Se Glupkärret kärr Brostugan lht Björklundstäppan åker
Boxtorp gd /Se Grannäset udde Brotorp förr gård Björklundsängen åker
Bresskammar gd /Se Grindviken vik Brotorp bebyggelse Björkmossen åker
Bresshammar gd Griskärret kärr Brotorp f.d. gd, nu sommarstuga Björkmossgärdet åker
*Bretzhammar Saknas /Se Grytlöten standområde Brunsäter hmn Björkmosshagen hage
Bresäter by Grönlund terräng Brunnsätter Saknas Björktorp åker
»brytianetlastom» beb. /Se Grötholmen höjd Brunnsäter, Stora o. Lilla gårdar Björktorpsskiftet åker
»brændathorp» Saknas Gubbacken höjd Brunnsäter, Lilla lht Blåbärsmossen mosse
*Brandathorp Saknas Gustavsbergshagen terräng Bygget lht Blåbärsmossen mosse
Börsnäs gd Gällringen, Nedre sjö Bygget lht Bockkärret försv. kärr
Börsnäs gd /Se Gällringen, Nedre sjö Byängen f.d. gd Bockkärret åker
Falkenbo Saknas /Se Gällringen, Övre sjö Byängen, se Lilla Brunnsäter hmn Bockkärret åker
Falkenbo lht /Se Gällringen sjö /Se Börsnäs gd Bocksfjärden del av Båven
Glömnäs gd /Se Gällringen sjö /Se Börsnäs hmn Bockstenen sten
Graneberg, se Hundsgran gd Gällringen, Nedre och Övre sjöar /Se Charlottenlund lht Bolinsängen åker
Graneberg Saknas /Se Gällringen, Nedre och Övre sjöar /Se Charlottenlund lht avs. Bonäset udde
Gryt hg Gällringsplogen ägomark Dalskog lht Bonäset udde
Gryt hg Göljorna terräng Dalskog lht Borgen fornborg
Gryt gd Haga hage terräng Dammstugan lht Broströmstäppan åker
Gryt säteri Hagkärret ägomark Dammstugan lht Bottallen tall
Gryt, (numera Grytsberg) by, sn Hagstugan ägomark Dammstugan f.d. torp, nu sommarstuga Boxfjärden vik
Gryt säteri Hammarbro bro? Djupnäs förr gd Boxfjärden vik
Gryt, (numera Grytsberg) by, sn Hammarbäcken bäck Djupnäs hmn Bresätersgärdet, Lilla åker
Gryt säteri Harfjällen ägomark Dämpen lht Bresätershagen hage
Gryt, numera Grytsberg by Hassängen ägomark Dämpen lht Brobacken vägbacke
Gryt, numera Grytsberg by Haversjön sjö Ejmit villa Bronäsgärdet åker
Gryt gd Herrlötsviken vik Ejmitt lht Bronäsgärdet åker
Gryt by Herröknakärret kärr Eka lht Bronäshagen hage
Gryt Saknas Herröknamon skogsmark Eka lht Brostubacken landsvägsbacke
?Gryt gd Herröknanäs udde Ekbacken lht Brostubro bro
Gryt gd Herröknas visthus sjö /Se Ekbacken lht Brostugubacken backe
Gryt säteri Hjortensberg höjd? Ekberga lht Brostugubacken bro
?Gryt säteri Hjulstocksmossen mosse Ekeberga f.d. soldattorp Brostugumon, se Grindstumon Saknas
Gryt (=nuvarande Grytsberg) by och sn /Se Hjulstocksmossen mosse /Se Ektorp lht Brostugumon skog
Grytsberg, se Gryt gd Holmsjön sjö Ektorp lht Brotorpbacken vägbacke
Gällringsudden torp Holmsjönäs udde Eriksberg lht Brotorpgärdet gärde
Hellesta gård Hopmossen ägomark Eriksberg lht Brotorpsmon berg
Herrökna gd Hornafjärden del av sjö Eriksdal förr lht Brotorpsmon skog
Herrökna Saknas Hornaskogen skogsområde Eriksdal lht, nu riven Brotorp(s)mon skogsområde
?Herrökna herrg. Horsbetslen, Nedre sjö Eriksdal lht Brotorpsviken vik
Herrökna gd Hovgårdskärret kärr Eriksdalsstugan förr bs Brotorpviken vik
Herrökna, (Ökna) hg Hovgårdsudden udde Erikslund lht Brotorpviken vik
Herrökna hg Häradsholmen holme Erikslund lht Broängen åker
Herrökna, se Ökna gd Härbärgssjön sjö Erikslund lht Brunnsängen åker
Herrökna Saknas /Se Härbärgssjön sjö /Se Erikslund lht, nu riven Brunnsängen åker
Herrökna gd /Se Hässjön sjö Fagerhult lht, nu riven Brändorna skogsområde
Herrökna hgd /Se Hästkärret kärr Falkenbo lht Bränneriberget berg
Holmsjötorp gd /Se Hästkärret kärr Falkenbo lht Bygatan väg
Hornet by /Se Högbergen höjder Falkenbo f.d. t Byggetkärret kärr
Hovgården gd /Se Högtorpsholmen holme Fassmyra gd Bytomten tomtplats
Hovgården lhtr Hökmossen ägomark Fastmyra herrgård Byängen åker
Hovgården gd /Se Igelsjön sjö Fiskarstugan lht Byängen invallad åker
*Hultatorp Saknas /Se Inbåven del av sjö Fiskarstugan lht Båven sjö
»hultathorp» försv. namn Järna bro bro Flenskvarn förr kvarn Båven sjö
Hundsgran hgd Järnaån å Framnäs lht Båvenshagen hage
Hundsgran gd Jättkyrkan fornlämning /Se Framnäs lht Börsnäs holme holme
Hundsgran gd Jättnaån å Frasgärdet lht Börsnäsholmen holme
Hundsgran gd Kalkudden udde Frasgärdet lht Börsnäsviken vik
Hundsgran hg Kalven, Lilla sjö Fredriksberg lht Börsnäsvägen väg
Hundsgran, (numera Graneberg) gd Kalven, Stora sjö Fredriksborg lht Dalkarlskärret åker
Hundsgran, (numera Graneberg) gd Kalvmossen mosse Fredriksborg lht Dalkarlsängen äng
Hundsgran säteri Kalvsjön, Lilla sjö Fredriksborg lht Damberget berg
Hundsgran hg Kalvsjön, Stora sjö Fredriksdal f.d. soldatorp Damhagen hage
Hundsgran hg Kalvsvältan ägomark Fredriksdal lht Dammberget berg
Hundsgran gd /Se Kammarstenen sten Fridhem, se Svinsjön lht Dammen förr damm
Hundsgran hg Kammarstenen klippblock /Se Fridhem lht Dammhagen festplats
Hundsgrana gd /Se Karlborg terräng Fridsborg lht Dammhagsbacken vägbacke
Hundsgrana rättaredöme Saknas Karlstorp ägomark Fridsborg lht Dammhagsplogarna åkrar
Hällestad Saknas /Se Katthaga bro bro? Fröjdens f.d. soldattorp Dammplogen gärde
Hässelby gd Kavelbrobergen höjd Fridhem lht Damstuguhagen hage
Hässelby gd Klämnäset terräng Furkulla förr lht Dikesgärdet åker
»Hötorp» torp Klövsjön sjö Furubo lht Dikesplogen åker
Hornet by /Se Kohagen terräng Furuborg lht Djupdalen skogsparti
*Idheløsa = Öllösa by /Se Kottviken, Lilla vik Furuborg lht Djupdalshagen f.d. betesmark
»ionakre» Saknas Kottviken, Stora vik Furuhill lht Djupnäsgärdet gärde
»jdherløsom», se Öllösa gård Kråknacken ägomark Furuhill lht Djupnäskärret kärr
[Jonambre] gd Kråkskäret holme Furulid lht Djupnäslogen loge
»jonambre», se Ånhammar gård Kvarndammen sjö Furulid lht Djupnäsviken = Djupviken Saknas
Jordanstorp Saknas /Se Kvarnsjön sjö Färgeri lht Djupviken, se Djupnäsviken del av Ricksjön
Jordanstorp gd /Se Kvarnsjön sjö Förvaltarens inspektorsbyggnad Djurhålsdroget kärr
Jordanstorp gd /Se Kyrkgärdet ägomark Gamla gården f.d. åbyggnader Drängtäppan åker
*Jungfru Maria altare altare Kyrkhagen ängsmark Gamla vakten lärarbostad Dunderberget berg
Jälund by Kyrksjön sjö Gatstugan = Järna förr gård Dunderängen äng
Jälund by Kyrksjön sjö Gatstugan hmn. Dunderängen åker
Jälund by Kyrksjön sjö /Se Gatstugan f.d. gd Dunderängen skogsäng
Jälund by Kålrotsmossen mosse Glindran lht Dunderängsberget berg
Jälund by Kälkmossen mosse Glindran lht Dunkern sjö
?Jälund by Källstuviken vik Glömnäs gd Dunkern sjö
Jälunda Saknas Käxleviken vik Glömnäs bebyggelse Dyen åker
Jälund by Larstorp terräng Glömnäs f.d. t Dygärdena åkrar
Jälund by Lerviken vik Godebo lht Dämpebacken landsvägsbacke
Jälund by Lida ängsmark Godebo lht Dämpoängen äng
?Jälund by Lillhagen ägomark Graneberg by Dämpoängen åker
Jälund by Lillsjön del av sjö Graneberg säteri Döviken vik
Jälund by Lillsjön del av Ricksjön Graneberg bebyggelse Ejmittgrinden grind
Jälund by Lillsjön sjö Graneberg bebyggelse Ejmitthagen hage
Jälund by Lillskogsberget höjd Graneberg = Nyängen Saknas Ekgärdet åker
Jälund by Lindgrensplogen ägomark /Se Graneberg bebyggelse Ekhagen hage
Jälund gd »litzlasætir» äga Granebergssågen sågverk Ekhagen hage
Jälund by Ljussjön sjö Granhult lht Elins ö ö
Jälund Saknas /Se Ljussjön sjö /Se Granhult lht Eriksdalsviken vik
Jälund by /Se Lomsjön sjö Granliden lht, avs. Eriksdalsskogen skog
Jälund gd /Se Långmossen mosse Grantomta lht Eriksdal åker
Jälund by /Se Långmossen mosse Grantomta f.d. lht Eriksdalsån å
Jälund beb. /Se Långplogarna ägomark Grinda lht Eskils kärr kärr
Jälund by /Se Långvik vik Grinda lht Fagerdalen sänka
?Järna gård Långviksudden udde Grindstugan, se Grinda Saknas Fagerdalen dal
?Järna gd Lövhyddehagen ägomark Grindstugan, se Jälunds Grindstuga lht Fagerhult åker
Järna gd Lövnäs ägomark Grindstugan lht Fagerhultkällan källa
Järna gd Lövsjömossen mosse Grindstugan lht Fagerhultsbacken skogsbacke
Järna gård Lövsjön sjö Grindstugan f.d. torp Fagermossen Saknas
Järna gd Lövstuviken vik Grindstugan lht Falkenboberget berg
Järna gd Magsjöberget triangelpunkt Grytsberg by Falkenboberget berg
Järna g. Malsnaren sjö Grytsberg hmn Falkenboberget berg
Järna gd Malsnaren sjö /Se Grytsberg jordområden Falkenbokällan källa
Järna gd Malsnaren sjö /Se Grytsheden, se Allmänningen allmänning Farmorsängen äng
Järna gd /Se Malsnaren sjö /Se Grytslund lht Farmorsängen åker
?Järna gård Malsnaren sjö /Se Grytslund lht Fassmyragärdet gärde
Järna gd Maramossen mosse Gryts prästgård Saknas Fassmyra ängen äng
Järna gd Maten sjö /Se Gryts skolhustomt Saknas Fastmyrastycket åker
Järna gd /Se Mellanbottnen terräng Gryts skolhustomt, se 2 Käxle skola Saknas Fattigstugubacken vägbacke
?Järna gd /Se Misteln sjö Gryts tertiärstation, se Transformatorn Saknas Femtedelen åker
Järna gd Misteln sjö Gröndal lht Festkärret, se Fagermossen kärr
Järna gd /Se Misteln sjö /Se Gröndal lht Feskärret kärr
Järna gård /Se Misteln sjö /Se Grönlund lht Fetskärret kärr
Jättne gd Misteln sjö /Se Grönlund lht Finnbergena berg
Jättne gd Misteln sjö /Se Grönlund bs, nu riven Finnkärret kärr
Jättne gård Misteln sjö /Se Gustavsberg bs, nu riven Finnkärret kärr
Jättna gd Misteln sjö /Se Gymnastiken elevhem och gymnastiksal Finnkärret kärr
Jättne gård Misteln sjö /Se Gåsudden lht Finnkärrsgraven utfall
Jättna gd Misteln sjö /Se Gåsudden lht Finnsjöholme holme
Jättna gd Misteln sjö /Se Gällringsudd lht Finnsjömossarna mossar
Jättne gård Misteln sjö /Se Gällringsudden lht Finnsjön sjö
Jättne gård Mjärdkärret ägomark Haga lht Finnsjön sjö
Jättne gd Mossvik vik Haga lht Finnsjö å å
Jättne gd Myrkärret kärr Hagabo lht Fiskarstubacken landsvägsbacke
Jätna Saknas Mörka viken vik Hagabo lht Fiskarstugubacken vägbacke
Jättna gd Naten sjö Hagaborg lht Fiskarstugugrinden grind
Jättne gård Naten sjö Hagaborg lht Fiskarstuguhagen hage
Jättna gd Naten sjö Hagalund lht Fiskarstuguhagen hage
Jättna Saknas /Se Naten sjö /Se Hagalund lht Fiskarstuguviken vik
Jättna gd /Se Naten sjö /Se Hagen lht Flenskvarnsbacken landsvägsbacke
Jättna gd /Se Naten sjö /Se Hagstugan lht Flenskvarnsbacken backe
Jättna gd /Se Naten sjö /Se Hagstugan lht Fläskhäll berghäll
Kråknacken torp Naten sjö Hagstugan lht Fornborgen fornborg
*Kvarntorp Saknas /Se Natskogen skog /Se Hagstugan bs, nu riven Fornmärket forngrav
Kvarntorp försv. namn Natån å Hagtorp lht Foten skreva
Käxle, Norra o. Södra gdr Natån å /Se Hagtorp bs, nu riven Frasgärdet åker
Käxle by Natån å /Se Hallinge lht Fredriks sten sten
Käxle, N. o. S. gdar Natängen terräng Hallinge lht Frubro stenad vägbit
Käxle, Norra Saknas /Se Notängshagen ängsmark Hammarbrostugan bs, nu riven Fräkenviken vik
Lammsätter gd /Se Nyckelsjötäppan terräng Hasselbacken lht Fräkenviken vik
Lillsäter förr soldattorp Nydal ägomark Helsingör lht Fräkenviken vik
[Lillsäter] Saknas Nyhagen terräng Helsingör lht Fröjdplogen åker
[Lund] Saknas Nysätter ägomark Hembygdsgården hembyggdsgård Furkullen åker
Malsnartorp beb. /Se Nyängen ägomark Hemhagen lht Fyrkanten åker
Mamrelund lht /Se Näset terräng? Hemhagen lht Fågelängen åker
Misäter gd Näset näs Hemhult lht Fårhagen hage
Misäter gd Näset udde Hemhult lht Fårhagen hage
Misätter gd Nässelstaån å Hemsta lht Fårhagsginden grind
Misäter g Oceanen ägomark Henrikslund lht Fårhällen berghäll
Misätter gd Ormberget höjd Henrikslund lht Fårnäset skogsparti
Misätter gd Ormnäsudden udde Herbergsjötorp bs, nu riven Första tegen åker
Misäter gd Oxbacken höjd Herrby sjötorp f.d. t Galgholmen holme
Misäter gd Oxhagen terräng Herrlöt lht Gamla bränneriet förr bränneri
Misäter gd Oxudden udde Herrlöten lht Gamla vägen gammal lvg
Misäter gd Pansarmossen mosse Herr-Rösund, se Rösund Saknas Gathagen hage
Misätter gd /Se Pansars terräng? Herrvreten f.d. torp, nu sommarstuga Gatmunsplogen åker
Mystilsætter, se Mistäter gd Pansartäppan ägomark Herrvreten lht Getkärrsmon skog
Natäng gd /Se Pipmossen mosse Herrvreten t Getnäset udde
Natängen tp /Se Prästgårdsviken vik Herrvreten lht Getnäsudden udde
Nässelsta gd Putbergen berg Herrvreten lht Getnäsudden udde
Nässelsta gd Pungsätters fårhage terräng Herrökna gd Glupkärret kärr
Nässelsta gd Pungsättersnäs udde Herrökna, se 1 Ökna hmn Glupkärret kärr
Nässelsta gd Pussilullan terräng Herrökna Saknas Glupkärret kärr
Nässelsta gd Pärlholmen holme Herröknakrogen Saknas Glupkärrsbron bro
Nässelsta gård Pörtberget höjd Herr-Rösund Saknas Glömnäsgrundet grund
Nässelsta gård Ricksjön sjö Hjortensberg lht Gläntastycket åker
Nässelsta (nu Stjärnhov) gd Ricksjön sjö /Se Holmsjökvarn förr kvarn Glömnäs fårhage, se Sågudden udde
Nässelsta gård Ricksjön sjö /Se Holmsjötorp gd Glömnäs storäng åker
Nässelsta gd, kvarn Ricksjön sjö /Se Holmsjötorp hmn Glömnäsudden udde
Nässelsta gård, kvarn Rosendal ägomark Hornet gd Granebergsbacken skog
Nässelsta gd Rosendalsplogarna ägomark Hesjöstugan lht Grannsmilan förr kolmila
Nässelsta gård, kvarn Römossen mosse Hesjöstugan lht Grannäset granbeväxt udde
Nässelsta gd Rönngernsplogen terräng Hevilla lht Grannäset udde
Nässelsta gård Rösundet sund Hevilla lht Granviksbacken Saknas
Nässelsta gd Rösundsholmen holme Hjortensberg lht Grindstugubacken vägbacke
Nässelsta gd Rösundsmon skogsområde Hornet hemman Grindstuguhagen hage
Nässelsta gd Silkesängen ägomark Hovgården förr gård Grindstugugärdet gärde
Nässelsta gd Sjöbacken område Hovgården hmn Grindstuguhagen hage
Nässelsta gd Sjögärdet ägomark Hovgården Saknas Grindstugumon skog
Nässelsta gd Sjökärret kärr Hult, Lilla, se Lillhult Saknas Grindstugu pörtbacke skogsbacke
Nässelsta gd Sjöängen ägomark Hult, Lilla lht Grindstumon skog
?Nässelsta g. Skansbacken höjd Häggdal gd Grindstuviken vik
Nässelsta by Skansberget fornlämning /Se Häggedal hmn Grindviken vik
Nässelsta g. Skinnarkärret kärr Hällesta gård Grindviksbacken backe
Nässelsta gd Skinnvallaholmen holme Hällesta hmn Grindviksberget berg
Nässelsta gd Skiren sjö /Se Hällestatorp torp Griskärret kärr
Nässelsta gd Skogastuslätten terräng Hällstatorp lht Griskärret kärr
Nässelsta lht Skogsängen ägomark Härbärgssjötorp, se Herrbysjötorp f.d. t Grundet grund
Nässelsta gd Skräddartäppan terräng Hässelby gd Grustaget = Käxle grustag Saknas
Nässelsta, se Stjärnhov gd Sköttelnäs ägomark Hässelby hmn Gruvhålorna gruvhål
Nässelsta gd /Se Slätmossen ägomark Hässelby Saknas Gruvtorpvägen väg
Nässelsta gd /Se Slätmossen mosse Hässelby Lillgård förr gård Grynviken vik
Nässelsta gd /Se Smedviken vik Hässjöstugan Saknas Grynviksbacken backe
Nässelsta, nu Stjärnhov herrgård /Se Solbergaån å Hästhagen lht Grytlöten skogsområde
Nässelsta kvarn Saknas /Se Stackfjällen höjd? Högalid lht Grytlöten jordområde
»nætlastom», se Nässelsta gård Stackkärret kärr Högalid lht Grytlötsgärdet åker
*Nätutorp Saknas Stallberget berg Högberga bs, nu riven Grytlötshagen hage
»nætuthorp» försv. namn Storklöv del av sjö Högtorp gård Grytlötshagen hage
*Natutorp Saknas /Se Storklövsberget höjd Högtorp hemman Grytlötsviken vik
Nætutorp försvunnen gd /Se Storängen ägomark Högvalla lht Grytbergs hage hage
»Nætuþorp» försvunnen beb. /Se Storängen ägomark Högvalla lht Grytbergsviken vik
*Nætutorp f.d. gård /Se Storängskärret kärr Höjden lht Grytsheden allmänning
Odensberga prästgård Strandbacken höjd? Jakobsberg lht Grytskogen skog
Odensberga gd /Se Stråsjön sjö Jakobsberg lht Grytskogen skog
Pungsund gd Stråsjön sjö /Se Jakobsdal gd Grytslundshagen hage
Pungsund by Stråängen åker /Se Jakobsdal hmn Grytslöten ekhage
Pungsund gd Ströja ägomark Jansnäs lht Grytviken vik
Pungsund gd Strömstugärdet ägomark Jansnäs lht Gråängen åker
Pungsund gd Svartsjömossen mosse Joelstorp eller Jordanstorp säteri Gräsviken vik
Pungsund gd Svartsjön sjö Joelstorp eller Jordanstorp Saknas Grötholmen skogsbacke
Pungsund torp Svartsjön sjö Johannesberg lht Grötängen åker
Pungsund gd /Se Svartsjön sjö Johannesberg bs, nu riven Gubbacken åker
Pungsund gd /Se Svartsjön sjö /Se Jonsberg lht Gubbtäppan åker
Pungsäter gd Svartåholmen holme Jonsberg lht Gubbängen åker
Pungsätter gd Svarvsjömossen mosse Jordanstorp gd Gubbtäppan åker
Pungsäter gd Svarvsjön sjö Jordanstorp = Joelstorp Saknas Gubbtäppan åker
Pungsäter gd Svinsjön sank mark? Jordanstorp Saknas Gubbtäppan f.d. åker
Pungsäter gd Sågbäcken bäck Jordanstorpkvarnen förr kvarn Gubbängen åker
Pungsäter gd Sågbäcken bäck Jälund by Gustavsbergsgruvorna f.d. gruvor
Pungsätter gd /Se Sågkärret kärr Jälund by Gustavsbergshagen hage
Risinge tp /Se Sågkärret kärr Jälund gdr Gustavsbergshagen hage
Risinge tp /Se Sågviken vik Jälunds Grindstuga Saknas Gustavstäppan åker
*Rosendaal t? Sävsjön sjö Jälunds Herrvret, se Herrvreten Saknas Gymnastikstycket åker
Rosendal lg Sävsjönäs näs Järna förr gd Gäddstenen sten
*Rosendal Saknas Tegelbacken höjd Järna gd Gärdesudden, se Järsudden udde
*Rosendal Saknas Tinabron bro? Järna Saknas Gällringen sjö
*Rosendal Saknas Tore-Lång terräng Järna by f.d by Gällringen sjö
*Rosendaal gods /Se Toren sjö Järna gård gd Gällringön ö
Rosendal lht /Se Toren sjö /Se Jättna gd Gällringen, Nedre del av Gällringen
Rösund by Tore-Trind terräng? Jättna hmn Gällringen, Övre del av Gällringen
Rösund gd Tranbärskärret kärr Kallkärr lht Gällringshagen hage
Rösund gdr Trehörningen sjö Kallkärr lht Gällringshagsplogen åker
Rösund by Trolltallen tall Kalvsjötorpet lht Gällringsjöplogen åker
Rösund by Tången sjö Karlsborg lht Gällringsplogen åker
Rösund by Tången sjö Karlsborg Saknas Gällringön holme
Rösund gdar Tången sjö /Se Kalshamn lht Gärdena åkrar
Rösund by? Uggelbacken höjd Karlshamn lht Gärdena vid Dämpen åkrar
?Rösund by Ullstaö ö Karlslund lht Gärdsudden udde
Rösund, Herr- gd /Se Ungsjön sjö Karlslund lht Gärdsuddsgärdet gärde
*Rööse Saknas Ungsjön sjö /Se Katrinelund lht Gärdsuddsvägen väg
Skirtorp gd /Se Vargbacken delvis odlat område Katrinelund lht Göljorna kärr
Stjärnhov samh. /Se Vargmossen mosse Katthaga förr gård Hagabrottet åker
Solberga by Vattlåsbacken höjd Katthaga hmn Hagaskiftet åker
Solberga by Vattlåset terräng Kilkärr lht Hagelängen åker
Solberga by Vedtorget terräng Kilkärr lht Haggärdet åker
Solberga by Vitmossen mosse Klippan missionshus Haggärdet åker
Solberga by Vårdkasberget berg Klippan lht Haggärdet åker
Solberga by Västerberga ägomark Klockarbol hmn Hagkärret åker
Solberga by Åbergstäppan ägomark Klockarbol Saknas Hagkärret åker
Solberga by Ålnacken sjö Klockarbostället gd Hagkärret åker
Solberga by Årtan strandområde Klostret elevhem Hagplogen åker
Solberga by Årtviken vik Knutsberg lht Hagslätten åker
Solberga by Älgsjön sjö Knutsberg lht Hagstuguhagen hage
Solbärga by Älgsjön sjö Kolunda lht Hagtorpshagen hage
Solberga by Älvsjön sjö Kolunda f.d. soldattorp Hagtorpshagen hage
Solberga by Ängsbacken ägomark Konsum handel Hagtorps kärräng äng
Solberga by Ängslöt ägomark Kramphult lht Hagtorpstäppa åker
Solberga Saknas /Se Ömans svep del av Finnsjön Kramphult lht Hagtäppan åker
*Stenby t? Östersjön vik Krogen, se Pungsundskrogen Saknas Hagåkern åker
*Stenby Saknas   Krogen förr lht Hallingegrinden grind
Stensäter Saknas /Se   Krogen, se Boxtorpkrogen krog, nu riven Halmbacken dösplats
Stjärnhov, se Nässelsta hg   Krogen, se Öknakrogen Saknas Hammarbro vägbro
Stjärnhov gd /Se   Krogen, se Solhöjd lht Handknåpviken vik
Stjärnhov Saknas /Se   Kråknacka torp, nu rivet Handknåpviken vik
Stjärnhov, förr Nässelsta herrgård /Se   Kråknacken förr torp Hanknoppviken del av sjö
Stråtorp gd /Se   Kråkslottet Saknas Harfjäll uppodlad hage
Svartå gd /Se   Kvarnbacken lht Harfjällen åker
Thjäxled, se Käxle gdr   Kvarnbacken lht Harfjällen åker
Tångtorp gd /Se   Kvarnen kvarn Hassängen åker
?Ullsta by   Kvarntorp lht Haversjöbro bro
Ullsta by   Kvarntorp lht Haversjöbro bro
Ullsta by   Kyrkogården Saknas Haversjön sjö
Ullsta by   Kyrkskolan Saknas Haversjön sjö
Ullsta by   Källgrens brukningsdel Haversjön sjö
?Ullsta by   Källhamra, se Loviseberg Saknas Haversjö å å
Ulvstad Saknas /Se   Källhamra lht Hemgärdena åkrar
Unamar, se Ånhammar hg   Källstugan bs, nu riven Hemgärdet åker
Ungsjön gd /Se   Källstuguladan lada Hemgärdet åker
Vräksudden torp   Källtorp lht Hemgärdet åker
Ånhammar hg   Källtorp lht Hemgärdet åker
Ånhammar hg   Kärrsäter gd Hemhagen hage
Ånhammar hg   Kärrsäter hmn Hemhagen hage
?Ånhammar gd   Kärrsätter Saknas Hemplogarna åkrar
Ånhammar gd   Käxle gårdar Hemskiftet åker
Ånhammar hg   Käxle, Lilla lht Hemängen uppodlad äng
Ånhammar hg   Käxle, Lilla lht Herbergssjön sjö
Ånhammar herrgård   Käxle, Norra o. Södra gårdar Herbergssjön sjö
Ånhammar herrgård   Käxle grustag grustag Herbergssjönäs näs
Ånhammar herrgård   Käxle skola skola Herbergsjönäs udde
Ånhammar hg   Käxle skola Saknas Herbergssjötorpbergen berg
Ånhammar hg   Köpenhamn gd Hermansängen åker
Ånhammar gd   Köpenhamn hmn Herrbysjön sjö
Ånhammar gd   Laggarbo lht Herrbysjötorp terräng
?Ånhammar gd   Laggarbo lht Herrlötsviken vik
Ånhammar hg   Lamsäter hmn Herrlötsängen åker
(?)Ånhammar hg   Lammsätter Saknas Herrmansängen äng
Ånhammar hg   Lammsätter Saknas Herrvretsgärdet åker
Ånhammar hg   Lamsäter,Stora gd Herrökna hage hage
Ånhammar hg   Lamsäter, Lilla + Saknas Herröknamon skog
Ånhammar hg   Lammsätter Lilla Saknas Herröknamon skog
Ånhammar Saknas /Se   Lamsätters skolhustomt Saknas Herröknanäs udde
Ånhammar hgd /Se   Larstorp bs, nu riven Hesjön sjö
Ånhammar herrgd. /Se   Lasäter lht Hesjön sjö
Årby gd   Lasäter hmn Hjortronmossen mosse
Årby gd   Lerudden lht Hjortronmossen mosse
Årby by   Lerudden lht Hjulstocksbotten kolbotten
Årby gd   Lerviken lht Hjulstocksmossen mosse
Årby gd   Lerviken lht Hjärtats hemlighet berså
Årby gd.?   Lida lht Holmbergsvreten åker
Årby gård   Lida lht Holmen holme
Årby gd   Lida f.d. gd, nu sommarstuga Holmen holme
Årby gd   Liljedal lht Holmen holme
Årby gård   Liljedal lht Holmen gärdesbacke
Äspetorp by   Lillebo lht Holmen, Stora o. Lilla holmar
Äspetorp gd:ar /Se   Lillgården lht Holmens skog skog
Ödelösa, se Öllösa by   Lillgården lht Holmsjöbergen berg
Øffraby by   Lillgården förr brukningsdel Holmsjömossen mosse
*Ödhershælla Saknas   Lilla stugan lht Holmsjön sjö
Ökna, (numera Herrökna) gd   Lillgården förr gård Holmsjön sjö
Ökna, (numera Herrökna) gd   Lillgården lht Holmsjönäs slätt
Ökna eller Herrökna hg   Lillgården förr brukningsdel Holmsjö å å
Ökna, se Herrökna gd   Lillhult lht Holmsjö ängar ängar
Öllösa gd   Lillstugan lht Holmsjöängarna numera skog
Öllösa by   Lillsäter lht Holmvreten åker
Öllösa gd   Lillsäter f.d. soldattorp Hopmossen åker
Öllösa by   Lillsäter lht Hoppbacken skidbacke
Öllösa gd   Lillälvsjödal lht Hopängen äng
Öllösa gd   Lillängen gård Hopängen åker
Öllösa gd   Lillängen brukningsdel Hornafjärden Saknas
Öllösa by   Lindbacka lht Hornafjärden fjärd
Öllösa gd /Se   Lindersberg lht Hornaskogen skog
Öllösa by /Se   Lindersborg lht Hornaudde udde
Öllösa, se *Idhelösa by   Lindsbacka lht Hornöskogen skog
    Loviseberg lht Horsbetselen, se Horsbäck Saknas
    Loviseberg lht Horsbetselen sjö
    Lugnet lht Horsbäck Saknas
    Lugnet lht Horsbäcken se Horsbetselen Saknas
    Lunda lht Hovgårdsgärdet gärde
    Lunda lht Hovgårdsgärdet gärde
    Lyckan lht Hovgårdsgärdet åker
    Lyckebo Saknas Hovgårdshagen hage
    Långholmen lht Hovgårdskärret åker
    Långholmen öknamn på statbyggnad Hovgårdsudden udde
    Långholmen lht Hovgårdsviken vik
    Långvik gd Häggdalsviken vik
    Långvik hmn Hällsta Nedre åker
    Långängen lht Hällsta Övre åker
    Långängen lht Hällstatorphagen hage
    Löten, se Herrlöten Saknas Hällstatorptäppan åker
    Lötängen bs, nu riven Härbergssjön sjö
    Lötängen lht Härbärgssjön, se Herrbysjön sjö
    Lövan lht Härbärgssjötorp, se Herrbysjötorp terräng
    Lövan lht Hässelbyholme holme
    Lövhyddan lht Hästbetslet, Nedre, se Horsbäck och Harbetselen sjö
    Lövlund f.d. soldattorp Hästhagen hage
    Lövlund lht Hästhagen hage
    Lövnäs förr lht Hästhagen hage
    Lövnäs bs, nu riven Hästhagen hage
    Lövstugan lht Hästhagsgärdet gärde
    Lövstugan lht Hästhagsgärdet åker
    Majro lht Hästhagsgärdet åker
    Majro lht Hästhagstäppan åker
    Matsnartorp lht Hässelbybacken vägbacke
    Malsnatorp lht Hässelbyhagen hage
    Mamrelund lht Hässelbyplogen åker
    Mamrelund lht Hässelbyängen åker
    Mara, se Eriksdal Saknas Hästhagstäppan åker
    Marielund lht Hästkärret kärr
    Marielund lht Hästkärret kärr
    Marksyre f.d. lht Hästkärret kärr
    Masugnen förr hytta Hästkärret kärr
    Mejeriet lht, förr mejeri Hästkärret kärr
    Mellangården gård i Solberga Hästkärrsrändeln bäck
    Mellangården del i Ullsta Hästkärrsviken vik
    Misäter gård Hästängen äng
    Misäter hmn Hästängen åker
    Mjölnarstugan stuga Högbergaskogen skog
    Mjölnarstugan lht Högberget berg
    Mjölnarstugan lht Högtorpaskogen skog
    Mjölnarstugan lht Högtorpsholmen holme
    Mosstorp lht Högtorpsholmen holme
    Mosstugan lht Högtorpsnäs jordområde
    Muren torp Hökmossbacken skog
    Myran lht Hökmossen åker
    Mässen matsal Hökmosshagen hage
    Nain, se Västerjättna Saknas Hörntegen åker
    Nain elevhem Idrottsplanen idrottsplats
    Nain lht Igelsjön sjö
    Natängen gård Igelsjön sjö
    Natängen bebyggelse Igelsjöplogen åker
    Nergården hmn Inbåven del av Båven
    Nergården gård i Solberga Inbåven del av Båven
    Nergården förr brukningsdel Iskällarängen åker
    Niklasberg lht Jakobsdal åker
    Niklasberg lht Jakobsdalshagen hage
    Norra Käxle skola Saknas Jans holme skogsparti
    Norslund lht Jans holme holme
    Norslund bs, nu riven Jonsberg åker
    Norslund lht Jordanstorpskogen skog
    Nya sågen såg Jordanstorpstenen flyttblock
    Nybygget gård Jordbrokärret åker
    Nybygget hmn Jordbron bro
    Nybygget by Jälunds bro bro
    Nydal förr lht Jälundsundet sund
    Nydal bs, nu riven Jälundsviken vik
    Nygården lht Järnabacken backe
    Nylund lht Järna bro bro
    Nylund lht Järna bro bro
    Nystugan gård Järna bro bro
    Nystugan bebyggelse Järnabrobacken vägbacke
    Nystugan gd Järna by terräng
    Nysäter lht Järnakällan källa
    Nysäter lht Järna å å
    Nysätter Saknas Järna å å
    Nytorp lht Järnaån vattendrag
    Nytorp lht Järsudden udde
    Nytorp f.d. t Jättkörkan stenrös
    Nyängen lht Jättna bro vägbro
    Nyängen lht Jättna getkyrka, se Jättnakyrkan stenkummel
    Näringe lht Jättnakyrkan Saknas
    Näringe lht Jättnanäs udde
    Närlund lht Jättna näs udde
    Närlund lht Jättna skog skog
    Näsbyholm lht Jättna å å
    Näset lht Jättna å å
    Näset lht Kalkbrottet förr kalkbrott
    Nässelsta kvarn o. såg Kalstensängen åker
    Nässelsta Saknas Kalkudden skogsmark
    Odensberga gård Kalkudden udde
    Odensberga, se Gryts prästgård hmn Kalkugnsgärdet åker
    Odensberga soldattorp Saknas Kallkärrstycket åker
    Odenstugan lht Kalvbacken skogsbacke
    Odenstugan lht Kalven Lilla sjö
    Olympen elevhem Kalven, Lilla o. Stora sjöar
    Oppgården hmn Kalven Stora sjö
    Oppgården Saknas Kalvsjökärret kärr
    Oppgården förr brukningsdel Kalvsjön, Lilla sjö
    Pansars förr bs Kalvsjön, Stora sjö
    Pettersberg bs, nu riven Kalvsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Pettersons brukningsdel Kalvsjöängen äng
    Pintorp öknamn statbyggnad Kalvsvälten hage
    Prästlöten, se Lötängen Saknas Kalvtomten skogsbacke
    Prästlöten lht Kalängen gärde
    Präst-Rösund, se Rösund Saknas Kalängen åker
    Präst-Rösund Saknas Kalängsfållan hage
    Pungsund gård Kalängshagen hage
    Pungsund hmn Kammarstenen klippblock
    Pungsundskrogen lht Kammarstenen flyttblock
    Pungsäter gård Kammarstenen flyttlock
    Pungsäter hmn Kammarstensbacken vägbacke
    Raskdal lht Kammarstensplogarna åkrar
    Raskdal, se Rasktorp lht Kammarängen äng
    Raskdal f.d. torp, nu sommarstuga Kammarängen skogsparti
    Raskens förr brukningsdel Katseholmen holme
    Rasktorp Saknas Katthaga gärde
    Rektorsvillan lht Katthagamalmen åker
    Reserven gamla matsalen Katthagamalmen, se Katthaga Saknas
    Risinge lht Kil åker
    Risinge lht Kilen åker
    Rivarebol förr lht Killinghagen hage
    Rivarbol bs, nu riven Killingkällan källa
    Rocklösa jordområde Klockarbacken skogsbacke
    Rocklösastugan, se Rocklösa Saknas Klockargärdet åker
    Rocklösatorp lht Klockarängen äng
    Rocklösatorp, se Rocklösastugan lht Klockarängen åker
    Roligheten lht Klämnäset skogsparti
    Roligheten lht Klövsjöberget berg
    Roligheten f.d. torp, nu sommarstuga Klövsjön sjö
    Rosendal lht Klövsjön sjö
    Rosendal lht Kohagen hage
    Rosenfors lht Kohagen hage
    Rosenfors lht Kohagen hage
    Rosenhäll lht Kohagsgrinden grind
    Rosenlund lht Kohagstäppan åker
    Rotsäter lht Kolbotten förr kolbotten
    Rotsäter, se Botsäter lht Kolandamilan förr kolmila
    Rotsätter f.d. torp, nu sommarstuga Korntäppan åker
    Rundborg lht Korsmossen mosse
    Rundborg lht Kramphultabacken backe
    Ryborg lht Kramphultakällan Saknas
    Ryborg lht Kramphulthagen hage
    Rynäs lht Kristofferstenen sten
    Rynäs lht Krogakällan källa
    Rävhemslogen förr loge Krogaplogen åker
    Rödingstorpet lht Krogåsen ås
    Rödstugan lht, nu riven Krokmossen mosse
    Rörstrand f.d. soldattorp Krokvägstegen åker
    Rörstrand lht Kråknacken åker
    Rösund två gårdar Kråknacken åker
    Rösund hmn Kråknäset skär
    Salem, se Salemstugan och Solhem lht, nu riven Kullen åker
    Salemstugan lht Kullen åker
    Salhem lht Kvarnaån å
    Salmora lht Kvarnbackarna backar
    Salmora = Solmora Saknas Kvarnbacken vägbacke
    Sanda lht Kvarnbackhagen hage
    Sanda lht Kvarngatan väg
    Sandborg lht Kvarnkärret kärr
    Sandborg lht Kvarnsjön sjö
    Segerströms lht Kvarnsjöarna = Kvarnsjön Saknas
    Sjögärdet förr gård Kvarnsjön sjö
    Sjögärdet hmn Kvarnsjön sjö
    Sjölund lht Kvarnsjön sjö
    Sjöstugan lht Kvarnsjön sjö
    Sjöstugan lht Kvarnån bäck
    Sjövillan lht Kvarnån Saknas
    Sjövreten lht Kvarnängen åker
    Sjövreten hmn Kycklingen flyttblock
    Sjöändan lht Kyrkbacken vägbacke
    Sjöändan lht Kyrkgärdet åker
    Skartorp lht Kyrkogården kyrkogård
    Skarptorp lht Kyrkogården åker
    Skoga lht Kyrksjön sjö
    Skoga lht Kyrksjön sjö
    Skogastugan lht Kålrotsbacken backe
    Skogen lht Kålrotsbergen berg
    Skogen, se Skogastugan bs, nu riven Kålrotsbron vägbro
    Skoghall lht Kålrotsmossen mosse
    Skoghall lht Kålrotsmossen mosse
    Skogshyddan lht Kålrotstäppan åker
    Skogshyddan lht Kälkmossen mosse
    Skogshyddan lht Kälkmossen mosse
    Skogstorp lht Kälkmossen mosse
    Skogstorp lht Källarbacken skogsbacke
    Skogsängen lht Källarbacken skogsbacke
    Skogvaktarens lht Källargärdet åker
    Skrivare Rösund Saknas Källhagen hage
    Sköttelnäs bs, nu riven Källhagen betesmark
    Sköttelnäs f.d. lht Källhamrabacken vägbacke
    Slänten lht Källstugufållorna hagar
    Slänten lht Källstuguviken vik
    Smedstorp, se Lerviken Saknas Källstycket åker
    Smedstorp lht Källtorpgärdet åker
    Snickartorp förr gård Källängen åker
    Snickartorp hmn Källängen åker
    Snickartorp f.d. gd Kärlekens förklaring berså
    Snorbacken statbyggnad Kärleksstigen Saknas
    Snällsborg lht Kärrsäters täppan åker
    Snällsborg lht Kärrängen äng
    Snällsborg lhtr Käxlebacken vägbacke
    Sockenstugan lht Käxlegrinden grind
    Sofielund, se Öknakrogen Saknas Käxleskiftet åker
    Sofielund, se Herröknakrogen lht Käxletomtstaven gränsstav
    Sofiers lht Käxlevik vik
    Sofiero lht Käxleviken vik
    Solbacka läroverk Käxlevikstaven gränsstav
    Solbacka internatläroverk Köpenhamnshagen hage
    Solbacken lht Körkhagen hage
    Solberga gård Körkvägen väg
    Solberga gård Ladugårdsgärdet åker
    Solberga gård Ladugårdsgärdet åker
    Solberga soldattorp Saknas Ladugårdsskiftet åker
    Solberga soldattorp Saknas Laggarboskiftet åker
    Soldattorpet Saknas Laggarbogärdet gärde
    Solgläntan lht Lagårdstäppan åker
    Solgården lht Lammsätersgärdet åker
    Solhem lht Larslundahagen hage
    Solhem lht, nu riven Larstorpshagen hage
    Solhem lht Larstorps äng äng
    Solhäll villa Lasätersbacken backe
    Solhäll lht Laängen äng
    Solhöjd bebyggelse Laängen åker
    Solhöjden lht Laängen åker
    Solliden lht Leruddbacken landsvägsbacke
    Sollmora, se Solmora f.d. torp Leruddsbacken vägbacke
    Solmora, se Salmora Saknas Lerviken vik
    Solmora lht Lerviken vik
    Solmora f.d. torp, nu sommarstuga Liljedal åker
    Solvalla lht Lilla backgärdet åker
    Solvalla lht Lilla hagen hage
    Solvik lht Lilla hagen hage
    Solvik lht Lilla hagen hage
    Sollöga lht Lilla hagen hage
    Solöga lht Lilla mossen mosse
    Spiksmedjan förr smedja Lilla sjöhagen hage
    Stallmästargården lht Lilla skolgärdet åker
    Stavåsen lht Lilla trädgårdstegen åker
    Stavåsen hmn Lilleskogsberget Saknas
    Stenbergs förr brukningsdel Lillgårds brottäppa åker
    Stensäter lht Lillgårds hage hage
    Stensäter lht Lillgårdshagen hage
    Stjärnfors lht Lillgårdsstycket åker
    Stjärnfors lht Lillgärdet åker
    Stjärnhov gård Lillgärdet åker
    Stjärnhov säteri Lillgärdet åker
    Stjärnhov Saknas Lillhagen hage
    Stjärnhovs samhälle stationssamhälle Lillhagsbacken vägbacke
    Stjärnhovs station järnvägsstation Lillhagsgrinden grind
    Stjärnhovs station järnvägsstation Lillsjön Saknas
    Stjärnhovs stationsutvidgning jordområde Lillsjön sjö
    Stjärnhovs stationsutvidgning Saknas Lillsjön Saknas
    Stjärnvik gård Lillsjön sjö
    Stjärnvik Saknas Lillsjön del av Misteln
    Stjärnvik Saknas Lillskogen skog
    Stora huset Saknas Lillskogen skog
    Stora huset torp de logis Lillskogen (Prästgårds Lillskog) skog
    Stora huset huvudbyggnad Lillskogsberget berg
    Stora huset huvudbyggnad Lillsätershagen hage
    Storgården hmn Lillängen äng
    Stranden lht Lillängen äng
    Strandgården lht Lillängen åker
    Strandvik lht Lillängen åker
    Strandvik lht Lillängen åker
    Stråtorp lht Lillängen äng
    Stråtorp hmn Lillängen åker
    Strömbergs soldattorp Lillängen äng
    Strömsberg lht Lillängen åker
    Strömsberg, se Blomgrens lht Lillängshagen hage
    Strömsborg lht Lillängshagen hage
    Strömsborg lht Lillängsplogen åker
    Strömsborg lht Lillängsplogen gärde
    Strömstugan förr stuga Lillängstvärorna åkrar
    Strömstugan lht Lillängsviken vik
    Strömsås lht Lillängsviken vik
    Strömsås lht Lindénsbacken vägbacke
    Stugan lht Lindgrensplogen gärde
    Stugan lht Lindsbackagärdet åker
    Sundkvistens brukningsdel Ljussjöbergen berg
    Svartsjön sjö Ljussjön sjö
    Svartå, se Stjärnvik hmn Ljussjön sjö
    Svartån, se Stjärnvik Saknas Logbacken skogsbacke
    Svenstorp lht Lomsjömossen mosse
    Svenstorp lht Lomsjömossen mosse
    Svinsjön lht Lomsjön sjö
    Svinsjön Saknas Lomsjön sjö
    Svärdens brukningsdel Lortviken vik
    Sågen Saknas Lortviken vik
    Sågen förr såg Långa plogen åker
    Sågen förr såg Långholmen åker
    Sågkärrsån, se Sågkärret å Långplogarna åkrar
    Sågstugan, se Sågen lht Långtoremossen mosse
    Sågängen äng Lång-Tore mosse
    Sågstugan lht Långvik sjö
    Sållmora, se Salmora Saknas Långvik vik
    Sörby f.d. soldattorp Långvikhagen hage
    Sörby lht Långviksgärdet åker
    Sörgården del i Ullsta Långviksviken vik
    Tegelstugan lht Långviksängen åker
    Tegelstugan lht Långviktäppan åker
    Tegelstugan lht Långvikviken vik
    Tegelstugan lht Långängen åker
    Tilltorp gård Långängen åker
    Tilltorp hmn Långängsgärdet åker
    Tomtekulla förr gård Långängshagen hage
    Tomtekulla hmn Länsmanstegarna åkrar
    Tomtekulla f.d. lht, nu sommarstuga Lötaviken Saknas
    Toreberg lht Lötabacken landsvägsbacke
    Toreberg lht Lötodlingen åker
    Transformatorn Gryts tertiärstation Lötängen åker
    Tångtorp gård Lötängen åker
    Tångtorp hmn Lötängen åker
    Ullevi lht Lövhyddastycket åker
    Ullevi lht Lövhyddhagen hage
    Ullsta by Lövlundstäppan åker
    Ullsta by Lövsjömossen mosse
    Ullstaborg lht Lövsjömossen mosse
    Ullstadal lht Lövsjön sjö
    Ullstadal lht Lövsjön sjö
    Ullstastugan bs, nu riven Lövsjön sjö
    Ungsjön lht Lövstugugärdet åker
    Ungsjön, se Ungsjötorp lht Lövstuguplogarna åkrar
    Ungsjötorp, se Ungsjön Saknas Magsjöberget berg
    Ungsjötorp Saknas Mallmoängen åker
    Ungsjötorp f.d. torp, nu sommartorp Malmoängen äng
    Vakten = Gamla Vakten lht Malsmaren sjö
    Valltersta skolan skola Malsmaren sjö
    Vallmo lht Malsnartorpholmen holme
    Valskog lht Marbacken skogsbacke
    Valskog lht Marksyre åker
    Valstanäs lht Marksyre terräng
    Valstanäs lht Marängen åker
    Wellerska skolan skola Mellanbotten kolbotten
    Vilhelmsberg lht Mellanfogen gärde
    Vilhemnsberg lht Mellangårdsbacken backe
    Villan lht Mellangårds brottäppa åker
    Villan lht Mellangårds hage hage
    Villa Vallmo lht Mellangärdet åker
    Vilsta lht Mellangärdet, Norra åker
    Vilsta lht Mellangärdet, Södra åker
    Vinterled lht Mellanhagen hage
    Vinterled lht Mellanplogarna åkrar
    Vitsand förr gd Mellanplogen åker
    Vitsand hmn Mellantäppan åker
    Vitsand Saknas Mellanviken vik
    Vitön lht Milbacken backe
    Vreta lht Mistelen sjö
    Vreta lht Misteln sjö
    Vretstugan lht Misteln sjö
    Vretstugan lht Mittgärdet åker
    Vräksudden gd Mjärdkärret kärr
    Vräksudden lht Mjölnarstuguhagen hage
    Vräkvik lht Mjölnarstugutäppan åker
    Vräksvik lht Mora Axsjö Saknas
    Värdshuset lht Mossen åker
    Västerberga förr lht Mossgärdet åker
    Västerberga lht, nu riven Mossvik vik
    Västergården förr brukningsdel Mossviken vik
    Västerjättna förr stuga Musen åker
    Västerjättna förr brukningsdel Mylbacken vägbacke
    Västra gläntan lht Myren åker
    Västra stambanan Saknas Mågtäppan åker
    Ålderdomshemmet lht Mågängen åker
    Ånhammar gård Måsholmen holme
    Ånhammar säteri Märrkärret åker
    Ånhammar gd Mörka viken vik
    Årby by Mörka viken vik
    Årby hmn Mörka viken vik
    Årbystugan lht Mörtsjöhagen hage
    Årbystugan lht Mösjöbacken backe
    Årbytorp gård Mösjö bro vägbro
    Årbytorp hmn Mösjörändeln bäck
    Åsbacka lht Nainstycket åker
    Åstugan lht Naten sjö
    Åstugan lht Naten sjö
    Åstugan lht Natenån å
    Älvinge lht Natskogen skog
    Älvinge lht Naturparken naturreservat
    Älvsjödal lht Natån å
    Älvsjödal, se Alfsjödal lht Natängsviken vik
    Älvsjödal, Lilla lht Natängsån å
    Lilla Älvsöjdal f.d. t Natängsån = Natån Saknas
    Stora Älvsjödal f.d. torp Nedåt kvarnen åkrar
    Änggården lht Nergårdsgärdet åker
    Ängsborg lht Nergårdshagen hage
    Ängsborg lht Norra gärdet åker
    Ängsgården lht Norra gärdet åker
    Ängslöt förr lht Norra hagen hage
    Ängslöt bs, nu riven Norrgärdet åker
    Ängstugan lht Norrängen äng
    Ängstugan lht Norrängen åker
    Äspetorp hmn Norrängen åker
    Äspetorps Lillgård, se Lillgården Saknas Norrängsgärdet åker
    Äsptorp gård Norrängsviken vik
    Öjegård lht Norslundstäppan åker
    Ökna, se Herrökna Saknas Notvinnsbacken skogsbacke
    Ökna, se Herrökna hmn Nybyggstäppan åker
    Öknakrogen lht Nyckelsjödammen damm
    Öknakrogen, se Herröknakrogen lht Nyckelsjön sjö
    Öllösa by Nyckelsjön sjö
    Öllösa hmn Nyckelsjötäppan åker
    Öllösa kvarn kvarn och såg Nyckelsjö å å
    Öllösa skola skola Nygärdet åker
    Österbo elevhem Nygärdet gärde
    Östertorp förr torp Nygärdet åker
    Östra gläntan lht Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen skogparti
      Nyhagskällan källa
      Nyhagsplogen åker
      Nyodlingen åker
      Nystugumon skog
      Nystutäppan odling
      Nyängen beteshage
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängsbacken backe
      Nyängsgärdet åker
      Nyängsgärdet åker
      Näsarhagen hage
      Näsaviken vik
      Näsavägen väg
      Näset udde
      Näset Saknas
      Näset udde
      Näset udde
      Näset, se Näsudden Saknas
      Näset, se Ånhammarsnäs udde
      Näsgärdet åker
      Näshagen hage
      Näsudden udde
      Näsudden eller Näset udde
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Ocean åker
      Ocean åker
      Oceanen sammanslagen mark
      Oceanen gärde
      Odenstubacken landsvägsbacke
      Odensstuguplogen åker
      Odenstuguviken vik
      Odlingen åker
      Oppgårdsbacken backe
      Oppgärdet åker
      Opphagen hage
      Ormbergena bergsflak
      Ormberget berg
      Ormnäset udde
      Ormnäset udde
      Ormnäset udde
      Ormnäsudden, se Ormnäset udde
      Oxbacken skogsbacke
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsgärdet åker
      Oxmossen mosse
      Pallashagen Saknas
      Pansarmossen mosse
      Pansartäppan åker
      Parken parkliknande område
      Parken skog
      Parkudden udde
      Paska äng
      Pettersbergsgärdet gärde
      Pighålet sumpmark
      Porsmossen uppodlad mosse
      Pottan mosse
      Promenaden stig
      Prästgårdshagen hage
      Prästgårds lillskog, se Lillskogen Saknas
      Prästgärdet gärde
      Pumphusstycket åker
      Pumpkällan källa
      Pungsundsbro bro
      Pungsundsbro bro
      Pungsätersudde udde
      Pussen Saknas
      Pussilullan vägskär
      Pussilullanbacken vägbacke
      Pussilullangärdet åker
      Putbergen bergsparti
      Pärlholmen holme
      Pörtbacken skogsbacke
      Pörtberget berg
      Pörthagen hage
      Pörtplatsen skogsbacke
      Pörtstycket åker
      Pörtsängen åker
      Pörttäppan åker
      Pörtåkern åker
      Raskadalsviken vik
      Regnväderskärren kärr
      Regnväderskärret kärr
      Ricksjön sjö
      Ricksjön sjö
      Rivarbolsgärdet åker
      Rivarbolshagen hage
      Rivarebol åker
      Rivarebolsplogen åker
      Rocklösa äng
      Rocklösategen åker
      Rosendalen gärde
      Rosendalen hage
      Rosendalshagen hage
      Rostkällan Trefälldighetskälla
      Rotsäters gärde åker
      Rosendalsplogarna åkrar
      Ruddammen, se Rudpussen Saknas
      Ruddammsgärdet gärde
      Rudkärret kärr
      Rudpussen el. Ruddammen vattensamling
      Rumphålet åker
      Rundgrensplogen åker
      Ryssjan åker
      Rändeln bäck
      Rödgrinden grind
      Rökens äng åker
      Rökgärdet åker
      Rökkursbacken skogsbacke
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Röngrensplogen åker
      Rösundet sund
      Rösundet sund
      Rösundsbacken vägbacke
      Rösundsholmen holme
      Rösundsmon skog
      Rösundsmon skogsområde
      Salemsgärdet åker
      Salemshagen hage
      Sandtorpvägen väg
      Sidängen åker
      Silkesängen äng
      Silkesängen åker
      Sjöasängar mark
      Sjöbacken skog
      Sjöbackgärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdets trädgård åker
      Sjögärdets ängar åkrar
      Sjögärdsängarna skog
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjökärret kärr
      Sjökärret kärr
      Sjökärrsviken vik
      Sjöliden hage
      Sjönäset udde
      Sjöstugärdet gärde
      Sjöstukällan källa
      Sjöstycket åker
      Sjötegen åker
      Sjötäppan åker
      Sjövrethagen hage
      Sjöängen gärde
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöängsbacken vägbacke
      Skansberget berg
      Skansberget berg
      Skarptorpgärdet åker
      Skergatan väg
      Skinnarkärret åker
      Skinnarkärret åker
      Skinnvallagärdet åker
      Skinnvallaholme holme
      Skjulbacken vägbacke
      Skjutbanegärdet åker
      Skjutbanestycket åker
      Skogstorpbacken vägbacke
      Skogstorpsmilan förr kolmila
      Skogsängen åker
      Skogsängen åker
      Skogsängsgrinden grind
      Skolgärdet åker
      Skolgärdet, Stora åker
      Skolängen åker
      Skotthagen, se Pallashagen hage
      Skotthagsbacken skogsbacke
      Skrikbacken backe
      Skräddartäppan åker
      Sköttelnäs åker
      Släntenskogen skog
      Slätmossen åker
      Smedbacken skogsbacke
      Smedbacken skogsbacke
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedjeskiftet åker
      Smedstorpsviken vik
      Smedviken vik
      Smedviken, se Mellanviken vik
      Smeviken vik
      Småtegen åker
      Snickartorpsgärdet åker
      Snickartorpsgärdet gärde
      Solbackabacken backe
      Solbackastyckena åkrar
      Solbacken hage
      Solbergagrinden grind
      Solbergaskogen skog
      Solbergaviken vik
      Solbergaviken vik
      Soldathagen hage
      Solhällsbacken vägbacke
      Solhällstycket åker
      Solviksstycket åker
      Solögabacken vägbacke
      Solögagrinden grind
      Spörsmossen äng (förr mosse)
      Spörsmossen? mosse
      Spörsmossbacken landsvägsbacke
      Stackfjällen jord
      Stackkärret skogsparti
      Stallberget berg
      Stallgärdet åker
      Stallviken vik
      Stavberget Saknas
      Staven gränsröse
      Stenbergsbacken backe
      Stenbergsgrindarna grindar
      Stenbergsängen åker
      Stenbrogärdet åker
      Stenbron bro
      Stenbroängen åker
      Stengrundet grund
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenåkern åker
      Stenängen åker
      Stockholmsplogen åker
      Stora fyrkanten åker
      Stora gärdet åker
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora holmen holme
      Stora kärret kärr
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Stora Skinnvalla holme holme
      Storklöv kluvet berg
      Storklöv vatten
      Storklövsberget berg
      Storplogen åker
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängsgärdet åker
      Storängshagen hage
      Storängshagen hage
      Storängskärret åker
      Storängskärret kärr
      Stråsjön sjö
      Stråsjön, se Pussen sjö
      Stråtorpbacken backe
      Stråängen odling
      Stråängen åker
      Stråängen åker
      Stråängen, Lilla åker
      Ströja hage
      Strömmen bäck
      Strömstugugärdet åker
      Strömstugärdet gärde
      Strömsåsgärdet åker
      Stubbängen åker
      Stugatäppan åker
      Sundkvistens botten kolbotten
      Sundsgärdet gärde
      Sundsängen åker
      Sundsängen åker o. betesmark
      Sundsängsbacken backe
      Sundsängsbacken backe
      Svarta viken del av Grytsviken
      Svarta viken vik
      Svartkällan källa
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret Saknas
      Svartsjömossen mosse
      Svartsjön, se Svarvsjön Saknas
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjörändeln rändel
      Svartsjöskogen skog
      Svartsjöskogen skog
      Svartsjömossen mosse
      Svartåhagen hage
      Svartåhagen hage
      Svartåholmen holme
      Svartåholmen holme
      Svarvsjömossen mosse
      Svartängen åker
      Svarvsjön sjö
      Svarvsjön = Svartsjön Saknas
      Svenstorpgärdet åker
      Svenstorphagen hage
      Svinvallen åker
      Svängen åker
      Syltkärret kärr
      Såghagen hage
      Sågkärret, se Såkärret kärr
      Sågkärret kärr
      Sågkärret kärr
      Sågkärret kärr
      Sågkärret kärr
      Sågkärrsgraven utfall
      Sågkärrskällan källa
      Sågkärrsplogen åker
      Sågkärrstäppan åker
      Sågtegen åker
      Sågudden, se Glömnäs fårhage udde
      Sågviken vik
      Sågviken, se Grindstuviken vik
      Sågån vattendrag
      Sågängen åker
      Sågängen åker
      Såkärret Saknas
      Såkärrstäppan åker
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Sävsjönäs näs
      Sävsjönäs område
      Södertäppan åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åker
      Sörbyhagen hage
      Sörängen åker
      Sörängsplogarna åkrar
      Tallholmen holme
      Tallmossen skog
      Talludden udde
      Tattarbergen berg
      Tattarmossen mosse
      Tegelhagen hage
      Tegelstugubacken backe
      Teelstugubacken backe
      Tegelstugugärdet åker
      Tegelstuguhagen hage
      Tegelstuguhagen hage
      Tegelstuguängen åker
      Tinarbrobacken vägbacke
      Tinarbrokällan källa
      Tinarbron vägbro
      Tinarbrotegen åker
      Tilltorpplogen åker
      Tilltorpsbiten åker
      Tilltorpskiftet åker
      Tjärgropsbacken vägbacke
      Tomten hagbacke
      Tomtkullhagen hage
      Tomtkullskiftet åker
      Toren sjö
      Toren sjö
      Torpgärdet gärde
      Torpgärdet åker
      Torvmossen mosse
      Transformatorfållan hage
      Trapphällsbacken backe
      Trapphällshagen hage
      Tre backar lång backe
      Tredje tegen åker
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan, se Rostkällan källa
      Treholmsbacken backe
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trekanten åker
      Trind-Tore mosse
      Trinntoremossen mosse
      Trumtegen åker
      Trädgårdstegen, Stora åker
      Tuppspelet plats
      Tuvbunken äng
      Tången sjö
      Tången sjö
      Tångtorphålet åker
      Täppan åker
      Täppbacken åker
      Udden gärde
      Uggelbacken skogsbacke
      Ullstaskogen skog
      Ullstastuguplogen åker
      Ullstaviken vik
      Ullsta ö ö
      Ullsta ö ö
      Ugnsgluggen backe
      Undergången väg
      Ungnötshagen hage
      Ungsjön sjö
      Ungsjön sjö
      Ungsjön sjö
      Ungsjön sjö
      Utfallsgraven utloppsdike
      Utfarten jordområde
      Utskogen skog
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Vagnsrenen väg
      Vagnsrensbacken vägbacke
      Vargbacken stenbacke
      Varggropen grop
      Varggropen sandgrop
      Varggrytet stenkummel
      Varglyan bergknalle
      Vargmossen mosse
      Vattenledningstegen åker
      Vattlåsbacken landsvägsbacke
      Vattlåsbacken vägbacke
      Vattlåset vattenpuss
      Vedtorget plats
      Villabacken backe
      Villagärdet åker
      Vilstabacken backe
      Vinterledgärdet åker
      Vinterledmilan förr kolmila
      Vintervägen väg
      Vitmossen mosse
      Vitmossen = Torvmossen Saknas
      Vitsand åker
      Vreten förr åker, nu skog
      Vretgärdet åker
      Vräksudden udde
      Vräksuddsfjärden vik
      Vräksvika, lilla o. stora udde udde
      Vägtegen åker
      Västerberga åker
      Västergårdsgärdet åker
      Västergårdsgärdet åker
      Västers brottäppa åker
      Västers täppa åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Yxan åker
      Åbergstäppan åker
      Ådalen strömfåra
      Ådalen strömfåra
      Ågärdena gärden
      Ågärdena åkrar
      Ålnacken Saknas
      Ånacken sjö
      Ånacken sjö
      Ånacksmossen mosse
      Ånhammars kohage hage
      Ånhammars näs udde
      Ånhammarsnäs udde
      Ånhammarsplogen åker
      Ånhammarsviken vik
      Årbybacken vägbacke
      Årby hage hage
      Årbykjusan åker
      Årbytorpgärdet åker
      Årtan åker
      Årtviken vik
      Åstugugärdet åker
      Åstuguhagen hage
      Åänga äng
      Åängen åker
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älvsjön sjö
      Älvsjön sjö
      Älvsjön sjö
      Ängblomsbacken vägbacke
      Ängsgärdet åker
      Ängstuguhålet åker
      Ängstuguskiftet åker
      Ängsvreten åker
      Ängsvägen väg
      Ängsvägen väg
      Äspetorpstycket åker
      Öberget berg
      Öknanäs udde
      Öllösabacken backe
      Öllösa holme ö
      Öllösaskogen skog
      Öllösaskogen skog
      Öllösastigen väg
      Örviksängen åker
      Östergärdet åker
      Östersjön sjö
      Östersjön del av Kvarnsjön
      Österängen åker
      Österängen åker
      Österängsplogarna åkrar
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östra hagen hage
      Östra hagen hage
      Överbyhagen hage
      Överekshagen hage
      Övriksäng äng

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.