ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björnlunda socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 423 Naturnamn : 403 Bebyggelsenamn : 958 Naturnamn : 2000
Björnlunda sn Asholmen holme Björnlunda socken socken Aktudden udde
Björnlunda sn Asholmen ö /Se Björnlunda sn Alkärret kärr
Björnlunda sn Askvik terräng Björnlunda sn Allévägen väg
Björnlunda sn Asplund ödetorp? Björnlunda sn Allmänningen allmänning
Björnlunda sn Axalaviken vik Björnlunda sn Almängen äng
Björnlunda sn Axsjöliden terräng o. ödetorp? Björnlunda sn Almängen åker
Björnlunda sn Axsjön sjö Förkortningar förteckning Anderssonshagen skog
Björnlunda sn Backudden terräng Förkortningar förteckning Anklandsgärdena åker
Björnlunda sn Backuddsåsen skogsmark Förkortningar förteckning Apotekargärdet åker
Björnlunda sn Badhusudden udde Förkortningar förteckning Apotekarträdgården trädgård
Björnlunda sn Berga jagbacke höjd? Förkortningar förteckning Asholmen holme
Björnlunda sn Bergdal ägomark Förkortningar förteckning Asholmen holme
Björnlunda sn Bergholmen holme Förkortningar förteckning Asholmen holme
Björnlunda sn Bertils udde udde Saknas Saknas Askvik kärrsjö
Björnlunda sn Björkholmen holme Adolfsdal lht Askvik sjö
Björnlunda sn Björklund terräng Adolfsdal lht Askvik åker
Björnlunda sn Björkö ö Affären handelsbod Askviksgärdet åker
Björnlunda sn Björkön ö Alkärret, se Gråboda Saknas Aspbacken skog
Björnlunda sn Björnhaga ägomark Alkärret, se Gråboda lht Aspbacken hage
Björnlunda sn Björnholmen holme Alma förr läkarboställe Aspbacken skogsbacke
Björnlunda sn Björnholmen, (Bårnholmen) ö /Se Alma, Nya läkarboställe Aspbacken skogsbacke
Björnlunda sn Björnkullaholmen holme Alphyddan lht Aspbacken skogsbacke
Björnlunda sn Björnkullaviken vik Alphyddan lht Asphagen hage
Björnlunda sn *Björnlundahed skog Amerika ställe Asphagen hage
Björnlunda sn Björnsberg ägomark Anderslunda förr torp Asplundsplogen åker
Björnlunda sn Blodtegarna åker /Se Anderslund lht Asptäppan åker
Björnlunda sn Blåkullahålet förr kärr, nu åker /Se Anders Pettersdelen förr gård Aspudden skogsdunge
Björnlunda sn Bockholmen holme Anneberg, se Skatsången Saknas Aspängen åker
Björnlunda sn Bornholmen holme /Se Anneberg, se Skatsången lht Avrättsplatsen, se Huvudskalleplatsen Saknas
Björnlunda sn Brinktegarna landsvägsbacke /Se Annero lht Avrättsplatsen Saknas
Björnlunda sn Broaviken vik Annero lht Axalabackarna landsv.-backar
Björnlunda sn Brokärret ägomark Apotekardelen = Kindbergsdelen Saknas Axalagärdena åkrar
Björnlunda sn Bromshäll udde Askartorp gd Axalahed, se Axalaskogen Saknas
Björnlunda sn Brunnsdal terräng Askartorp hemman Axalaheden Saknas
Björnlunda sn Brunnsviken vik Askartorps Västergård gård Axalaskogen skog
Björnlunda sn Brunnsängen ägomark Askartorps Östergård gård Axalaviken vik
Björnlunda sn Brygghusviken vik Aspliden lht Axalaviken vik
Björnlunda socken Brödkakan åker /Se Aspliden lht Axsjöliden allmänning
Björnlunda sn /Se *Byrdhedh(e) del av udde? /Se Asplund lht Axsjömon skog
Björnlunda socken Bålkärret ägomark Aspudden stuga Axsjön, se Hacksjön Saknas
Björnlunda sn Bårnholmen, (Björnholmen) ö /Se Aspängen torp, nu rivet Axsjön, se Hacksjön sjö
Björnlunda socken Båven sjö Augustadal lht Axsjön sjö
Björnlunda socken Båven sjö Augustadal lht Axtegarna åker
Björnlunda sn Båven sjö Augustadelen = Karlbondensdelen Saknas Backagärdet åker
Björnlunda Saknas Båven sjö /Se Axala Lillgården, se Lillgården hemman Backbitarna åker
Björnlunda Saknas Dagnäsön halvö Axala Mellangården, se Mellangården gård Backbitarna åker
Björnlunda sn Dalkarlskärret kärr Axala soldattorp = Sandbäcken Saknas Backåkern åker
Björnlunda sn Dalkarlskärret kärr Axala Storgården, se Storgården hemman Badhusudden, se Notudden Saknas
Björnlunda sn Dalsjöviken vik Axala by Bakom ladugården åker
Björnlunda sn Dalsätterssjön sjö Axala by Banbrobacken landsvägsbacke
Björnlunda sn Danmark holme Axelsberg lht Banbrobacken, se Persbacken landsvägsbacke
Björnlunda sn Edebranten höjd? Axelsberg lht Banbrokärret kärr
Björnlunda sn Ekbacken backe Backa Mälby, se Mälby Saknas Banbron järnvägsbro
Björnlunda sn Ekeby åsar skogsmark Backen lht Banvaktskärret kärr
Björnlunda sn Eknäsudden udde Backen förr torp Banvaktängen åker
Björnlunda sn Ekspaden terräng Backen = 4 Harbro Saknas Baronsåkern åker
Björnlunda sn Ekspaden sjö /Se Backen = Sundkärrsbacken Saknas Bergagärdet åker
Björnlunda sn Engelska udden udde Backstugan lht Bergahagen hage
Björnlunda sn Eriksdal ägomark Backudden förr torp Bergaåkern åker
Björnlunda sn Eriksholm terräng Backudden torp, nu rivet Bergholmen holme
Björnlunda sn Fiskgjusholmen holme Bankhuset lht Bergholmen holme
Björnlunda sn Fiskgjusholmen ö /Se Berga by Bergholmen holme
Björnlunda sn Fisksteg strandområde Berga hemman Bergklippgärdet åker
Björnlunda sn Fläskdalen skogsmark Bergabacken, se 1-2 Berga Saknas Bergstuguhagen hage
?Björnlunda sn Fredriksberg höjd? Bergabacken, se Berga Jagbacke lht Bergstugutäppan betesmark
Björnlunda sn Friden delvis odlat område Berga Jagbacke = Bergabacken Saknas Bergtäppan åker
*Börlunda Saknas Fritiofslund terräng Bergdal lht Bertils udde udde
Björnlunda sn Fräkenkärret ägomark Berghem f.d. banvaktstuga Bertils udde udde
Björnlunda sn Fågelbärsmossen ägomark Berghem lht Betaniaängen = Lillängen åker
Björnlunda sn Getkärr kärr Bergholm lht Beteshagen hage
Björnlunda sn Getkärrsbergen berg Bergstugan lht Bjursnäsån å
Björnlunda sn Grisselön ö Bergstugan lht Björkbacken lht
Askartorp by Glupen sjö /Se Bernhardsro lht Björkbacken hage
Björnlunda sn Gransjön sjö Berhardsro lht Björkholmen, se Björkö Saknas
Björnlunda sn Granö ö Bertilsdal lht Björkholmen holme
Björnlunda sn Grindmosseviken vik Bertilsdal lht Björklidsskiftet åker
Björnlunda sn Grisselön ö /Se Betania frikyrkolokal Björklundshagen hage
Björnlunda sn Gråboda ägomark Bjursnäs säteri Björklundsängen åker
Björnlunda sn Gröndal terräng Bjursnäs hemman Björkskogen skog
Björnlunda sn Gubben holme Björkeberga lht, avs. Björktegsskiftet åker
Björnlunda sn /Se Gubbkärret kärr Björkhagen lht Björktorpsskiftet skog
Björnlunda sn /Se Gubbängsviken vik Björkhagen lht Björkö holme
Björnlunda socken /Se Gumsgärdet ägonamn /Se Björkhagen lht Björkö ö
Adolfsdal lht /Se Gustavslund terräng Björklund lht Björkö holme
Adolfsdal lht /Se Gällringen sjö /Se Björklund torp Björkö holme
Askartorp by Gärdeskärret kärr /Se Björktorp lht Björkön, se Vinterhällö Saknas
Askartorp gd Gärdsholmen udde Björktorp hemman avs. Björnbergstäppan åker
Askartorp by /Se Haddmossen mosse Björkås lht avs. Björnebergstäppan åker
Axala by Hagaberg terräng Björkås lht Björnhagabacken hage
Axala by Hagabroviken vik Björndal, se Prästgården Saknas Björnhagahagen hage
Axala by Hagkärret ägomark Björndal Saknas Björnholmen holme
Axala by Hagudden udde Björneborg skola avs. Björnholmen holme
Axala by Hammarbacken backe? Björneborg folkskola Björnhällsbacken landsvägsbacke
Axala by Hammarsjön sjö Björnhaga hemman Björnhällsgrinden grind
Axala by Hampviken vik Björnhaga gd Björnhällsgärdet åker
Axala by Handklovsmossen mosse Björnhagen hemman Björnkullahagen hage
Axala by Handklovmossen mosse Björnhagen, se Björnhaga Saknas Björnkullaholmen holme
Axala by Handklovsmossen mosse /Se Björnhäll bs, nu riven Björnkullviken vik
Axala by Harbro å å Björnkulla lht Björnkullaviken vik
Axala by Haverkärret ägomark Björnkulla lht Björnkullsjön = L. Svartsjön sjö
Axala by Haverkärret kärr /Se Björnlundagården, se Prästgården Saknas Björntegsskiftet åker
Axala by Haversjön sjö Björnlunda station järnvägsstation Björnängsgärdet gärde
Axala by Haversjön sjö Björnlundagården hemman Björnängsgärdet åker
Axala by Haversjön sjö /Se Björnlunda järnvägsstation Saknas Björnängshagen skog
Axala Saknas /Se Havresjön sjö /Se Blåkulla bebyggelse Björnängsskogen skog
Axala by /Se Havresjön sjö /Se Bläckhornet lht Björnängsslätten hage
Axala by /Se Hafresjön sjö /Se Bondlöta = Löten Saknas Björnängsslätten hage
*Axalatorp Saknas Havresjön sjö /Se Bondviby del av by Björnön holme
Backa Saknas /Se Hensjön sjö Bondviby, se Viby Saknas Blektomten åker
Berga by Hensjön sjö /Se Bredsäter, se Bresäter Saknas Blodtegarna åker
Berga by Hensjön sjö /Se Bresstorp förr torp Blomstergärdet gärde
?Berga by Hensjön sjö /Se Bresstorp torp Blomstergärdet åker
Berga by Hensjön sjö /Se Bresäter hemman Blåbärskärret kärr
Berga by Hensjön sjö /Se Bresäter gd Blåkullahålet kärr, nu åker
Berga by Hilderudden udde Broa lht Blåkullaängen åker
Berga Saknas /Se Hilderviken vik Broa lht Bläckhornsbacken stenbacke
Berga hemman /Se Hjortronmossen mosse Brolöt förr torp Bläckhornsskiftet åker
Bergstugan torp /Se Hjälmsjön sjö Brolöt torp, nu rivet Blöta kärret åker
Bjursnäs hg Holmen udde Brostugan lht Bockholmen holme
Bjursnäs gd Hopabacken höjd Brostugan lht Bockholmen holme
Bjursnäs by Hopnäsudden udde Brotorp lht Bodtäppan åker
Bjursnäs gd Hornafjärden del av sjö Brunnsdal torp, nu rivet Bolkärret, se Bålkärret Saknas
Bjursnäs gd Huldeborg triangelpunkt Bråten, se Sättran gård Bornholmen holme
?Bjursnäs hg Hånö ö Bråten, se Sätran hemman Boströmstäppan åker
Bjursnäs gd /Se Hånö ö /Se Bråten Saknas Botäppan åker
Björnlunda samh. Hånö ö /Se Bränneriet lht Bostäppan åker
Björnlunda samh. Hällsta ägomark Bygget lht avs. Brandslätten åker
Björnlunda by Hånsjön, se Hensjön sjö /Se Bygget stuga Brannslätten slättmark
Björnlunda Saknas /Se Häradsholmen holme Bygget lht Bredtegarna åker
Björnlunda prästgård prästgård Hästhagsberget höjd Bygget = Larslund Saknas Bresstorpsgärdet åker
Björnlunda station Saknas /Se Hästholmen holme Bygget lht Bretegen åker
*Bollen?? hg Hästholmen ö /Se Båvenshill = 1 Långholmstorp Saknas Brinkstugugärdet åker
*Broatorp torp Högholmen holme Böle, se Ullaberg Saknas Broaviken vik
Bondviby, se Viby gård /Se Högsätter terräng Böle el. Bölenäs 1 Ullaberg Saknas Broaviken vik
Bresäter gård /Se Hökmossen mosse Bölenäs, se Ullaberg Saknas Brolidsskiftet åker
Bredsäter Saknas /Se Igeln terräng Charlottalund torp, nu rivet Brolidsskiftet åker
*Brotorp Saknas Igeln utdikad sjö /Se Charlottenberg, se Charlottenborg Saknas Bromshäll holme
*Brotorp Saknas Inbåven del av sjö /Se Charlottenberg lht Brostugubacken skogsbacke
Byrdhedhe gd Inbåven del av sjö Charlottenborg lht Brostugugrinden grind
Byrdhede gd /Se Ingalunda torp? Dagnäset lht Brostugugärdet åker
Byrdhede gd /Se Jaktudden udde Dagnäset = 1 Dagnäsön Saknas Brostugutäppan = Ekängstäppan åker
Byrsnäs, se Bjursnäs by Janslund ägomark Dagnäsön, se Dagnäset Saknas Brostutäppan = Plogtäppan åker
*Bögilstorp torp Jättekyrkan fornlämning /Se Dagnäsön hemman Broängen åker
*Bögilstorp Saknas Jättekyrkberget berg Dalhem lht Broängen äng
*Bögelstorp Saknas Kalvsboviken vik Dalsjökvarn lht med kvarn Broängen åker
*Bögilstorp försv. beb. /Se Kalvudden udde Dalsjökvarn kvarn Broängen åker
Böle (numera Ullaberg) gd Kalvudden udde Dalsjökärret, se Dalsjön Saknas Broängstäppan åker
Böle el. Bölenäs (nu Ullaberg) hg /Se Kalvudden udde Dalsjölund lht Brunnsdalsgärdet åker
Böle (nuv. Ullaberg) gd /Se Kalvudden udde Dalsjölund lht, avs. Brunnsgärdet gärde
Böle, nu Ullaberg gd /Se Katthavet tjärn Dalsjön gd Brunnsgärdet åker
Böle herrgård /Se Katthålet terräng? Dalsjön hemman Brunnsgärdet åker
?Böle elle Bölenäs, se Ullaberg hg Kesjön terräng? Dalsjö Saknas Brunnstegen åker
Bölenäs el. Böle (nu Ullaberg) hg /Se Kesjön sjö /Se Dalsäter gd Brunnsängen äng
Dagnäsön gd /Se Kesjön sjö /Se Dalsäter hemman Brunnsängen åker
Delbokvarn, se Mällby-kvarn gd Kilsängen åker /Se Dalsätter Saknas Brunstäppan åker
?Ekeby by Kittelgrundet grund Daläng lht Brunängen äng
Ekeby by Klevaberget triangelpunkt Dalängen lht Brunängen åker
Ekeby by Klevaberget berg /Se Dalängen lht avs. Brunängstäppan åker
?Ekeby by Klevasundet sund Degergölet, se Stora Lergärdet Saknas Brygghusgrinden grind
?Ekeby by Klippa hamn strandområde Degergölet = Stora Lergärdet Saknas Bryggerigärdet åker
Ekeby by Klubba kyrka terräng Degergölet eller Stora Lergärdet, se Lergärdet St. Saknas Bryggerigärdet åker
?Ekeby by Klubbakärret kärr Djupdal förr lht Brygghusgärdet åker
?Ekeby by Knektängen åker /Se Djupdal lht Brygghusgärdet åker
?Ekeby by Kohagen terräng Duvnäset torp, nu rivet Brygghuskällan källa
Ekeby by Koholmen holme Ej mitt lht Brygghusviken vik
Ekeby Saknas /Se Kolnäset udde Ejmitt lht Brygghusådalen bäck
Ekeby by /Se Konäset udde Ejmitt lht Bråtagraven utfallsdike
Ekhov, se Ånhammar gd Koudden udde Ejmitt lht Bråten skogsskifte
Ekhov hgd /Se Kristinelund terräng Ekbacken, se Bygget lht Bråten åker
Ekhof gård /Se Krogen terräng Ekbacken lht Brännkärret åker
Eklund Saknas /Se Kronoborg terräng Ekbacken lht Brännkärret kärr
Eklund lht /Se Kullberget triangelpunkt Ekeby by Brännängen åker
*Flamawas torp t. Kvankärret ägomark Ekeby by Brödkakan åker
*Flamavasttorp Saknas Kvarnkärret kärr /Se Ekeby Norrgården hemman Byggebacken skogsbacke
*Flamavasttorp Saknas Kvarnsjön sjö Ekeby soldattorp = Sandvik, se Palmens Saknas Byggegärdet åker
Harbro by Kyrksjön sjö Ekeby Södergården hemman Byggegärdet åker
Fredriksberg Saknas /Se Kyrksjön sjö Ekenshem lht Byggegärdet gärde
Fräkenvassen gård Kyrksjön sjö /Se Ekenshem lht Bygärdet åker
»hafrabro», se Harbro by Kyrksjön sjö /Se Ekhaga lht Bålkärret kärrmark
Harbro by Kyrksjöån å Ekhaga lht Bålkärret kärrmark
Harbro by Källnäs terräng Ekhov säteri Bålkärret åker
Harbro by Käringen holme Ekhov säteri Bålkärrshålet åker
Harbro by Kärleksudden udde Ekhov hgd Bårkärret, se Bolkärret Saknas
Harbro by Kärrstugärdet ägomark Ekhov gd Bårnholmen = Björnholmen holme
Harbro by Lagårdsholmen holme Eklund lht Båven sjö
Harbro by Lagårdsholmen holme Eklund, se Hembygdsgården bs Båven sjö
Harbro by Laholmen udde Eknäs lht Bänkgårdsskiftet åker
Harbro by Landa ägomark Eknäs lht Charlottenbergshagen skog
Harbro by Larssätter delvis odlat område Ektorp, se Skräddarstugan lht avs Charlottenlundsängen åker
Harbro by Lidaberget höjd Ektorp lht Dagnäset halvö
Harbro by Likstammen sjö Ekudden lht Dagnäsö holme
Harbro by Lilla mossen mosse Ekudden lht Dagnäsön, se Dagnäset Saknas
Harbro by Lillsjön sjö Elghammar säteri Dalkarlskärren kärr
Harbro by Lillskogen skogsmark Eriksberg lht Dalkarlskärret förr kärr, nu odlat
Harbro by Lillskogen skog Eriksborg lht Dalkarlskärret kärr
Harbro by Lillängen ägomark Eriksdal lht Dalsjöbacken landsvägsbacke
Harbro by Lillängen äng Eriksdal torp, nu rivet Dalsjöbro bro
Harbro by Lillängsudden udde Eriksholm lht, nu riven Dalsjöhagen hage
Harbro by Lillängsvik vik Erikslund lht Dalsjökärret kärr
Harbro by Lindholmen holme Erikslund lht Dalsjölundsgärdet åker
Harbro by Lindholmen holme Erikssäter lht Dalsjölundskällan källa
Harbro by /Se Lindholmen holme Eriksäter lht avs. Dalsjön, se Dalsäterssjön Saknas
Harbro gd /Se Lockvattnet sjö Erlandsborg lht Dalsjön sjö
Harbro by /Se Lockvattnet sjö Erlandsborg lht Dalsjön sjö
Haremabro, se Harbro by Lockvattnet sjö /Se Erlandstorp lht Dalsjöudden udde
Herrgårdsviby, se Viby gård /Se Logviken vik Erlandstorp lht Dalsjöängen äng
Hopnäs torp Lundborg terräng Falkers bs, nu riven Dalsätersbacken = Långa backen Saknas
?Karlsta gd Lurstenen sten? Fiholm lht avs. Dalsätersbro bro
Karlsta Saknas /Se Lursten bergklippa /Se Fiholm lht Dalsäterssjön sjö
Kesäter gård /Se Lustigkulla kulle? Flundervik bs, nu riven Dalsäterssjön = Dalsjön sjö
Kleva gd /Se Lådraholmen, Lilla holme Framåt ordenslokal Dammbackarna skogsbackar
Kolbrotorp torp /Se Lådraholmen, Stora holme Framåt, se Ordenshuset lht Dammbacken landsvägsbacke
Kvarntorp gd Lådrastugan terräng Fredens förr soldattorp Dammbacken skogsbacke
Kvarntorp gd Långa Lisa åker /Se Fredriksberg = nuv. Ekudden Saknas Dammbron bro
Kvarntorp gd Långkärret ägomark Fredriksberg utgård Dammen damm
Lidan gd Långkärret ägomark Fredriksberg statlht. Dammgärdet gärde
Lilltorp gd Långudd udde Fredriksberg lht Dammgärdet åker
Lilltorp gd Löthagen terräng Fredriksborg lht Danmark ö
?Lilltorp gård Lövhagen ägomark Fredriksborg lht Danmark holme
?Lilltorp gd Lövholmen holme Fredrikslund lht Djuptegsskiftet åker
*Litlawy t. Lövstugan terräng Fredrikslund lht Doktorsgärdet åker
Långholmstorp gd Lövudden udde Fridhem lht Doktorsgärdet åker
Långholmstorp gd Magsjön, Lilla sjö Fridhem lht Dunderberget berg
Långholmstorp gd Magsjön, Stora sjö Fridhem lht Duvnäsåkern åker
Långholmstorp gd Majholmen holme Fridsta lht Dyhagen hage
Långholmstorp g. Majholmen ö /Se Fridsta lht Dykärret kärr
Långholmstorp gd Majtorp ägomark Fritjofslund lht, nu rivet Döskärret åker
Långholmstorp gd Malmsätersgärdet åker /Se Fräkenvassen gd Edet skog
Långholmstorp g. Marsbacken höjd? med fornlämning /Se Fräkenvassen, se Vassen hemman Edetbranten skog
Långholmstorp gd Marö ö Frönäs gd Egern utgrävd sjö
Långholmstorp gd Mullkärret ägomark Frönäs gård Ekaskogen skog
*Löta Saknas Munkebron udde? Furukulla torp Ekbackarna skogsbackar
*Löta Saknas Myrängsviken vik Furukulla lht Ekbacken skogsbacke
*Löta Saknas Måshäll holme Furulid lht Ekbacken skogsbacke
*Mellantorp ¨t. Mälbytorp ägomark Furulid lht Ekbackshagen hage
*Melltorp Saknas Mälskärret f.d. kärr /Se Fårkulla lht, nu riven Ekbacken backe
*Midaltorp t. Mörtholmen holme Färjbol lht Ekbackshagen hage
Medelby f. prebende /Se Mörtsjön, Lilla sjö Färjbol lht Ekbacksstycket åker
*Midhaltorp Saknas Nyckelsjön sjö /Se Gammelgården hemman Ekebygrinden grind
Mälby by Nydala terräng Gammelgården torp Ekebygärdet åker
?Mälby, (numera Mälby, Stora) gd Nygärdet ägomark Getkärret förr torp Ekeby åsar backar
?Mälby, (numera Uppmälby) gd Nylöt terräng Getkärret torp, nu rivet Ekebyängen åker
?Mälby by Nyskog skogsmark Gillberga lht Ekeby åsar vägbackar
Mälby hg, by Näsberget fornlämning /Se Gillberga, se Affären lht Ekhovsholmen holme
Mälby hg eller by Näset terräng Glada änkans gård Ekhovsnäs = Näsudden udde
Mälby by el. herrgård Näset udde Gläntan lht Eklindshagen hage
Mälby by Näsudden, Lilla udde Gotthem lht Eklundsbacken vägbacke
Mälby Saknas /Se Näsudden, Stora udde Gotthem lht Eklundsgrinden grind
Mälby, Stora hemman /Se Näsviken vik Granbacken lht Eklundshagen hage
Mälby gård /Se Olofsudden udde Granhult torp, nu rivet Eklundskroken vägkrök
Mälby kvarn gd Olsmässkroken åker /Se Granhult förr gård Ekspaden sjö
Mälbykvarn gd Olsmässkroken åker /Se Granliden lht Ekspaden, se Eksparn Saknas
*Mältorp Saknas Oset vik Granliden lht Eksparn sumpmark
Norrby by Oxbacken höjd? med fornlämning /Se Graninge lht Ekstycket åker
Norrby by Paradiset åkrar /Se Gransjön lht avs. Ektegen åker
Norrby by Pershagsberget berg Gransjön lht Ekuddaängen åker
Norrby by Persviken vik Gransjövreten torp, nu rivet Ekudden udde
Norrby Saknas /Se Pettersborg terräng Grinda lht Ekängen äng
?Näs by Plogen ägomark Grindstugan lht Ekängsbacken ekbacke
?Näs gd Portbacken backe Grindstugan lht Ekängstäppan åker
Näs by Portbacksviken vik Grindstugan lht Ekängstäppan åker
Näs by Portudden udde Grindstugan lht Elghammarsvreten åker
Näs by Prästvik terräng Grindstugan Saknas Enebacken, se Himmelriksbacken skogsbacke
Näs by Prästviken vik Grunddal torp, nu rivet Engelbrektsviken sjövik
Näs herrg. el. by Prästvikholmen udde Gråberga gård Engelska udden udde
Näs by l. hrgd.? Pörtbacken höjd? Gråboda lht Engelskan park
Näs hg eller by Pörtbacken ägomark Gråboda = Alkärret Saknas Eriksdalshagen hage
Näs by Pörtberget berg Gröndal, se Grunddal torp, nu rivet Eriksdalsåkern åker
Näs by Pörttäppan delvis odlat område Gustavsberg lht Erikslundsgärdet gärde
*Nässja Saknas Romsjön sank mark? Gustavsberg lht Erikslundshagen hage
*Olovstorp Saknas Romsjön sjö /Se Gustavslund förr lht Erikslundstegarna åkrar
*Owanstorp t. Rävberget höjd Gustavslund lht Erlandstorpshagen hage
*Ovanstorp t Rävudden udde Gärstorp, se Gässtorp Saknas Erlandstorpsstycket åker
*Ovanstorp Saknas Rävö ö Gästgivargården förr gård Esset vägkrökar
*Ovanstorp Saknas Römossen ägomark Gästorp, se Gässtorp Saknas Farbror Andersgärdet åker
*Ruggenästorp Saknas Römossen mosse /Se Gässtorp lht Farbror Andershagen hage
*Rwgirnestorp t. Sandviken vik Gässtorp Lilla Saknas Fattigstugan flyttblock
*Rugernästorp Saknas Sandviken vik Gässtorp Stora lht Fattigstugukärret kärr
Skafsta gård /Se Sandviksholmen holme Haga lht Fimosskiftet skog
?Skeenda by Sibirien ägomark Haga lht Fiskgjusholmen holme
Skeenda by Sibirien åkrar /Se Haga lht Fiskvreten mark
Ske(e)nda by Sion terräng Hagaberg förr torp Fiskvreten åker
Skeenda by Sjöstugan ägomark Hagalund lht Flinkhagsängen åker
Skeenda by Skansberget fornlämning /Se Hagalund lht Flinsberget berg
Skeenda by Skansberget berg med fornborg /Se Hagalund lht Flunderviken vik
Skeenda by Skansberget berg /Se Hagalund lht, avs. Flunderviksbrottet åker
Skeenda by Skarvsten berghäll /Se Hagen förr torp Flunderviksplogen åker
Skeenda by Skavsta ägomark Hagen lht Flyttsätter lht
Skeenda by Skendagrundet, Lilla grund Hagen stuga Fläskbrinken sluttning
Skeenda by Skeppaviken vik Hagen = 1 Videby Östra Saknas Fläskdalen skog
Skenda by *Skinande förmodat sjönamn /Se Hagen = Talltytan lht Fläskdalen skog
Skeenda by Skinnarhagsviken vik Hagstugan lht Fläskmossen = Fläskdalen skogmosse
Skeenda by Skomakarberget udde Hagstugan lht Fruviken vik
Skeenda by Skottsjön sjö Hagstugan lht Fruvik vik
Skeenda Saknas /Se Skottvången ägomark Hagstugan lht, nu riven Fruviktäppan åker
Skenda by /Se Skottvången åker /Se Hammarlund lht Fruvikängen åker
Ske(e)nda by /Se Skrikholmen, Lilla holme Hammarlund lht Fräkenbotten eller Fräkenviken vik
Ske(e)nda by /Se Skrikholmen, Stora holme Hammarn lht Fräkenkärret åker
Skenda by /Se Skrikudden udde Hammarn lht Fräkenkärrskällan källa
Skenda by /Se Skäret holme Harbro by Fräkenkärrsledet gärdsgårdsled
Skenda by /Se Sköndalstäppan terräng Harbro by Fräkenviken, se Fräkenbotten Saknas
Skeppet gd /Se Snickartorp ägomark Harbro Oppgården hemman Fräkenviken vik
Skeppet gd /Se Soldatängen åker /Se Harbro Mellangården hemman Frönäsgärdet åker
Skeppet gd /Se Solvalla ängsmark? Harbro Nedergården, se Nergården hemman Frönäsängen åker
Skeppet gd /Se Solvik ägomark Harbro, se Backen hemman Furukullamon skog
Skinanda, se Skeende by Spånga gatmun vägskäl Harbro soldattorp, se Karlberg lht, avs. Fyrkanten åker
?Smedsta gd Spångkärr kärr Harbroö lht Fågelbärsmossen åker
Smedsta by Spångmossen mosse Harbroö lht, nu riven Fållan hage
Smedsta by Spårsundet del av sjö Hedensjötorp, se Hänsjötorp Saknas Fållorna hage
Smedsta by el. sn Spökbacken höjd Hedensjötorp = Hensjötorp Saknas Fårberget hage
Smedsta by Stallmästarhagen terräng Heleneborg lht Fårhagen skog
Smedsta by Stallängsviken vik Heleneborg lht Fårhagen hage
Smesta Saknas /Se Stavbacken ägomark? Hembygdsgården hembygdsgård Fårhagen nu åker
Stavudden torp /Se Stavholmen holme Hemmet Ålderdomshemmet Saknas Fårhagen hage
(*Sundhasta) Sundsta Saknas Stavhäll holme Henriksborg lht Fårhagen hage
Smedsta gd Stavudden udde Henriksborg lht Fårhagen hage
Smedsta by Stenlund skogsmark Hensjötorp, se Hänsjötorp Saknas Fårhagen hage
Smedsta gd /Se Stensta ägomark Hensjötorp, se Hedensjötorp torp Fårhagen hage
[Sme(d)sta?] Saknas Stenstugan ägomark Herrgårdsviby del av by Fårhagen hage
*Sundhasta Saknas /Se Stensätter f.d. torp Herrgårdsviby, se Viby Saknas Fårhagen hage
Sörby Saknas /Se Stora mossen mosse Hjälmsjön = Rosenberg lht Fårhagen hage
Sörby gd /Se Stora täppan ägomark Holmby lht Fårhagen hage
?Tibble hg Storgrundet grund Holmby gård Fårhagen hage
Tibble gd Storsjön sjö Hopen förr gård Fårhagen hage
Tibble herrg Storsjön sjö Hopen lht Fårhagen hage
Tibble hgd Storsjön sjö Hopen torp, nu rivet Fårhagsskiftet åker
Tibble herrgård Storsjön sjö /Se Hopnäs lht Fårhagstäppan åker
?Tibble hgd Storskogen skog Hopnäs lht Fårhusreddan åker
Tibble gd Storängen ägomark Hult, Stora, se Storhult Saknas Fårkullahagen hage
Tibble hgd /Se Storängen äng Hultet = Storhultet Saknas Färjbol åker
Tibble gård /Se Storängshalsen strandområde Hundstugan = Skogshult, se Skogvaktarens Saknas Färjbolsängen åker
Tibble herrgård /Se Stubbviken vik Hägnan gd Gapudden udde
Tomta gd Stubbängen ägomark Hägnan hemman Gatan landsvägsbacke
Tomta gd Stubbängen åker /Se Hällsta torp, nu rivet Gatgärdet åker
Torvsätra by Svarta Grinden f.d. grind /Se Hänsjötorp lht Gatängen åker
Torvsätra by Svarthålet vik Högklint lht Getholmen holme
Torvsätra by Svartsjön, Lilla sjö Högklint lht Getkyrkan stenkummel
Torvsätra by Svartsjön, Stora sjö Höglund lht Getkyrksberget berg
Torvsätra by Svedaviken vik Högsäter torp Getkärrsbergen berg
Töle gd /Se Svedens ägomark Inspektorns lht Getkärrsåkrarna åker
Ullaberg, se Böle gd Svinsjön sank mark? Isbyggs- o. Ramsåskärren, se Ramsås Saknas Glupen förr sjö nu åker
?Ullaberg (förr Böle el. Bölenäs) hg Svinsjön sjö /Se Isbyggs - och Ramsåskärren lht, avs. Golvsillen åker
?Ullaberg hg /Se Svältvik vik Isbyggs och Ramsåskärren, se 1 Ramsås Saknas Golvsilln vik
Ullaberg Saknas /Se Syltkärret kärr Jakobsberg säteri Grandalsskiftet skog
Ullaberg hemman /Se Syltkärret kärr /Se Jakobsberg säteri Granholmen holme
Ullaberg hg /Se Syängen f.d. äng /Se Jakobsdal lht Granhultbackarna vägbacke
Ullaberg gd /Se Sågarön ö Jakobsdal lht avs. Granhultgrinden grind
Ullaberg gd /Se Sågarön ö /Se Janslund förr torp Granhultgärdet åker
Uppmälby by /Se Sågstuberget berg Janslund lht, nu riven Granhulthagen skog
*Vallbytorp Saknas Sågstugan terräng Johannesberg lht, avs. Granhulthagen hage
Viby by Södermanlands källa sjö /Se Johannesberg lht Granhultskällan källa
Viby gdr Tallholmen holme Johannisberg, se Johannesberg Saknas Gransjön sjö
Viby by Tallholmen holme Jonstorp, se Lövnäs Saknas Gransjön sjö
Viby by Tempelbacken höjd Jonstorp = 1 Lövnäs Saknas Gransjögrinden grind
Viby by Tingstadsberget berg /Se Kalsta, se Karlsta Saknas Gransjövreten åker
Viby by Tolvtunnlandsstycket åker /Se Kalsta, se Karlsta hemman Gransjöängen åker
Viby by Tomtkulla ägomark Kalsta soldattorp lht Grantegen åker
Viby by Torparskogen skog Kalvsboda gård Granudden udde
Viby by Torphagen terräng Kalvsboda lht Granö ö
Viby by Trapphäll terräng Kalvsboda Saknas Granö holme
Viby Saknas /Se Trapphäll berg /Se Karl Augustdelen gård Granö holme
Viby by /Se Trapphäll steg i berg /Se Karlberg lht Granöholmen, se Granudden Saknas
Viby, se Herrgårdsviby o. Bondviby gårdar /Se Trapphällsbergen berg /Se Karlberg lht, förr soldattorp Grindagärdet åker
Vrettuna hemman /Se Trapphällsmossen mosse /Se Karlberg förr torp Grindalötsplogarna åker
Väla by Trapphällsmossen mosse Karlberg = Harbro soldattorp Saknas Grinden vid Vättkärr grind
?Väla hg Trapphällsskogen skog /Se Karlberg lht, avs. Grindmossen mosse
?Väla by Trollmossen mosse Karlbondensdelen gård Grindstugubacken landsvägsbacke
Väla by Tussmötet plats på landsväg /Se Karlshamn lht Grindstuguhagen hage
Väla Saknas /Se Tytastugan ägomark Karlshamn lht Grindstuguhagen hage
Väla by /Se Uddaberget höjd Karlslund lht Grindstuguången åker
Vänga gd Ullabergsviken vik Karlslund lht, avs. Grisselön ö
Vänga kronoegendom Uvberget höjd Karlsta gård Grisselön holme
Vänga kr.egd.? Vagnö ö Karlsta gård Grusgropsbacken hage
Vänga by Vagnö horn udde Karlstorp lht Gråbergagärdet åker
Vänga gd Valmarkärret ägomark Katrineborg folkskola Gråbodahagen hage
Vänga by /Se Varggropen backe /Se Katrineborg folkskola Gräslindan hage
Vänga by /Se Vargstubacken terräng Katrinelund lht Gräsvägen väg
Vänga gd /Se Vedkastholmen, Stora ö /Se Kesäter gård Gröna vägen väg
Vänga gård /Se Vimossen ägomark Kesäter lht Gröndalsgärdena åker
*Vestratorp torp Vintetrhällö holme Kesäterstugan förr lht Grötkullen ängskulle
*Västratorp t Vippala delvis odlat område Kesäterstugan förr bs Grötkullen stenbacke
*Västratorp Saknas Vitmossen mosse /Se Kiesäter, se Kesäter Saknas Grötkullsgärdet åker
*Västratorp Saknas Vretstuberget berg Kjesäter, se Kesäter Saknas Gubbkärret kärr
*Västratorp Saknas Vretstugan terräng Kindbergsdelen förr gård Gubbkärret åker
Ynnesta, se Önnersta by Vrettohultet skogsmark Klaraberg lht Gubbplogen åker
Ånhammar, (nu Ekhov) hgd Vrettoviken vik Klaraberg lht Gubbtegen åker
?Ånhammar (nu Ekhov) gd Vråla å å Klaradal lht Gubbtvärsbråttet åker
Ånhammar herrgård Väla å å Klaradal lht avs. Gubbtäppan åker
Ånhammar herrgård Vällså å Kleva gård Gubbtäppan åker
?Ånhammar (numera Ekhov) gd Västern terräng Kleva säteri Gubbängen äng
Ånhammar gård /Se Ålsken sjö Kleva hgd Gubbängen äng
Ånhammar gd /Se Ålsken sjö Kleva Saknas Gubbängen åker
Åttersta Saknas /Se Ålsken sjö /Se Kleva kvarn kvarn Gubbängen åker
Älghammar hgd Ålsken sjö /Se Klevakvarnen kvarn Gubbängen åker, nu betesmark
Älghammar hg Ålsken sjö /Se Klippan lht Gubbängsbacken skogsbacke
Älghammar hg /Se Änghagen delvis odlat område Klippan lht Gubbängsviken vik
Älghammar hg Ängsudden udde Klippan hemman Gullvivshagen hage
Elghammar hg Ängsviken vik Klippsäter lht Gumman holme
Älghammar hg Ängstorp delvis odlat område Klippsäter lht avs. Gumsgärdet åker
Älghammar gd /Se Öja backe höjd Klubben lht Gustavslundsgärdet åker
Älghammar hg /Se Öja udde udde Klubben lht Gustavssonsgärdet åker
Älghammar herrgård /Se Öknastugan ägomark Knackhammar lht Gårdsgrinden grind
Öja gd Önnerstaberg triangelpunkt Knackhammar lht Gåsbäcken åker
Öja gd.?   Knackhammar lht Gåsbäcksskiftet åker
Öja g.   Knapptorp torp, nu rivet Gåsskiftet åker
Öja gård   Knappstorpet förr torp Gåstegarna åker
Öja gd   Knekttorp = Kvarntorp soldattorp Saknas Gällringen sjö
Öja gd   Kojan = Lövbråten Saknas Gärdena åker
Öja hemman /Se   Kolbro 1 Kolbrotorp Saknas Gärdesbackarna stenbackar
Öja gd /Se   Kolbrotorp lht Gärdesbacken landsvägsbacke
Öja gård /Se   Kolbrotorp gård Gärdesbacken skogsbacke
Ökna gd   Korsbacken uflyttad gård Gärdesbacken stenbacke
Ökna gd   Korsbacken gård Gärdesbacken skogsbacke
Ökna gd   Korsudden lht Gärdesholmen holme
Ökna gd   Korsudden lht Gärdeskärret åker
Ökna gård   Kristinelund förr torp Gärdeskärret kärr
Önnersta by   Kristinelund = Fritjofslund Saknas Gärdesudden udde
Önnersta by   Kristinelund lht, nu rivet Gärdesuddesbackarna lövskogsbackar
Önnersta by   Krogen förr lht Gärdet åker
Önnersta by   Krogen torp, nu rivet Gärdet åker
Önnersta by   Krogstorp gård Gärdet åker
Önnersta by   Krogstorp = Krokstorp gård Gärdet åker
Önnersta marknadsplats   Krogstorp gård Gärdsbacken ängsbacke
    Krokstorp, se Krogstorp gård Gärdsbacken, Stora o. Lilla gärdesbackar
    Krokstorp hemman Gässtorpa hage hage
    Krokstorp hemman Hacksjön = Axsjön sjöSaknas
    Kronoborg torp, nu rivet Hacksjön sjö
    Kronängen = 1 Isbyggs- o. Ramsåskärren Saknas Haddmossen mosse, nu åker
    Kvarntorp statboställe Haddmossen mosse
    Kvarntorp hemman Hagabergshagen hage
    Kvarntorp soldattorp torp Hagalundshagen hage
    Kyrkbolet förr gård Hagbro landsvägsbro
    Kyrkobol hemman Hagen hage
    Källnäs förr lht Hagen hage
    Källnäs lht Hagen hage
    Källstugan lht Hagen hage
    Källstugan lht Haggärdet gärde
    Källtorp lht Haggärdet åker
    Kärfsäter, se Kärrsäter Saknas Haggärdet åker
    Kärrstugan förr lht Haggärdsåkrarna åker
    Kärrstugan torp, nu rivet Hagkärret åker
    Kärrsäter gård Hagkärret åker
    Kärrsäter lht Haglidsskiftet åker
    Kärvsätter Saknas Hagmossen åker
    Laboratorium bod Hagplogen åker
    Landa förr torp Hagplogen åker
    Landa torp, nu rivet Hagstubacken backe
    Larslund lht Hagstugubacken skogsbacken
    Larslund lht Hagstugugärdet åker
    Larslund, se Bygget lht Hagstuguhagen hage
    Larslund, se Näs soldattorp, Tirfings o. Tärfings lht Hagstugutäppskiftet åker
    Larssäter förr lht Hagtäppan åker
    Lasäter torp, nu rivet Hagtäppan åker
    Lasäterstugan bs Hagängen åker
    Lejontorp lht Hammarbacken skogsbacke
    Lejontorp lht Hammarbacken vägbacke
    Lergärdet, Stora o. Lilla lhtr Hammarbrottet mark
    Lergärdet Lilla lht, avs. Hammarbrottet åker
    Lergärdet Stora, se Degergärdet hemman Hammargroparna grusgrop
    Lergärdet Stora Saknas Hammargärdet åker
    Lidan gård Hammargärdet åker
    Lidan hemman Hammarkällan källa
    Lilla Norrby = Erlandstorp Saknas Hammarkällan källa
    Lillebo lht Hammarliden åker
    Lillebo lht Hammarlundsbacken, se Pörtbacken skogsbacke
    Lillgården lht Hammarlundsgärdet åker
    Lillgården gård i Axala Hammarlundstegarna åkrar
    Lillgården lht Hammarsjön sjö
    Lillsörby = Sörby Saknas Hammarsjön sjö
    Lilltomta lht Hammartegen åker
    Lilltorp gård Hammartegen åker
    Lilltorp hemman Hampkärret åker
    Lilltorp torp, nu rivet Hampkärret åker
    Lillstugan lht Hampkärrsbacken vägbacke
    Lillsätra lht Hampkärrshagen hage
    Lindsberg lht Hampkärrshagen hage
    Lindsberg lht, avs Hamplandet åker
    Lindsborg lht Hamplandsbrunnen brunn
    Lindsborg lht Hamplandsskiftet åker
    Linjedal förr torp Hampviken vik
    Linjedal torp, nu rivet Hampviksskiftet åker
    Lugnet lht Handklåvsmossen skog
    Lugnet lht, nu öde Hannklovmossen mosse
    Lugnet lht Handklädsberget berg
    Lundborg förr lht Harbrogärdet åker
    Lundborg lht Harbrogärdet åker
    Lyckhem lht Harbro storudde udde
    Lyckhem lht Harbroängen åker
    Lyckås lht Harbroö åker
    Lyckås lht Hattmossen, se Haddmossen Saknas
    Lådra gård Haverkärret odling
    Lådra hemman Haverkärret åker
    Lådrastugan förr torp Haversjön sjö
    Lådrastugan lht, nu riven Haversjön sjö
    Långholmstorp gård Haverplogen åker
    Långholmstorp hemman Havrekärret åker
    Långholmstorp Lilla gård Havrekärret åker
    Långholmstorp Stora gård Hembygdshagen = Eklundshagen hage
    Lårdstorpet torp, nu rivet Hemgrinden grind
    Länsmansmälby gård Hemgärdena åkrar
    Löta, se Jakobsberg Saknas Hemgärdet gärde
    Löten statlht Hemgärdet gärde
    Löten lht Hemgärdet gärde
    Lötstugan lht, nu riven Hemgärdet åker
    Lövbråten, se Kojan torp, nu rivet Hemgärdet åker
    Lövhagen, se Hagen Saknas Hemgärdet åker
    Löfhagen Saknas Hemgärdet åker
    Lövlund lht, förr soldattorp Hemgärdet åker
    Lövlund = Kalsta soldattorp lht Hemgärdet åker
    Lövnäs gård Hemgärdet åker
    Lövnäs lht Hemgärdet åker
    Lövnäs lht Hemgärdet åker
    Lövnäs Saknas Hemgärdet åker
    Lövstugan förr lht Hemhagen skog
    Lövstugan bs Hemhagen hage
    Lövstugan förr torp Hemhagen hage
    Lövstugan torp, nu rivet Hemhagen hage
    Lövstugan, se Hagen Saknas Hemhagen hage
    Majtorp = Marietorp Saknas Hemhagen hage
    Malmsäter förr torp Hemhagen hage
    Marieberg lht Hemhagen hage
    Marieberg lht Hemhagen hage
    Marieberg statlht Hemhagen hage
    Marieberg lht, avs. Hemmagärdet åker
    Mariedal lht Hemskiftet åker
    Marielund lht Hemängen äng
    Mariedal lht Hemängen åker
    Marielund lht Hemängen åker
    Marietorp torp Hensjön sjö
    Marietorp, se Majtorp torp, nu rivet Hensjöängen åker
    Mejeriet = Närlunda mejeri Saknas Hildergärdet åker
    Mellangården gård i Axala Hilderkärret åker
    Mellangården gård i Harbro Hillergärdet gärde
    Mellangården gård Hillerudden udde
    Missionshuset, se Tabor frikyrkolokal Hillerviken vik
    Mor Karisdelen förr gård Himmelriksbacken backe
    Mosshagen lht, avs. Hisselö, se Vältbacken stenbacke
    Mosstugan lht Hjortronmossen = Vitmossen mosse
    Mälby hemman Hjortronmossen mosse
    Mälby hemman Hjortronmossen mosse
    Mälby by Hjortronmossen = Vitmossen mosse
    Mälby Stora hemman Hjälmsjön sjö
    Mälbykvarn gård med kvarn Hjälmsjön sjö
    Mälbykvarn kvarn o. hemman Holmarna skogsbackar
    Mälbylund lht Holmen åker
    Mälbylund lht, avs. Holmen holme
    Mälbytorp lht Holmen åker
    Mälbytorpet lht, nu riven Holmsjön Djupa sjö
    Mäls soldattorp torp, nu rivet Hopabacken skogsbacke
    Nedervåla gårdar Hopagärdet gärde
    Nergården gård i Harbro Hopagärdet åker
    Nergården gård Hopen gärdesbacke
    Nergården gård Hopen åker
    Nilslund lht Hopgärdet = Lagårdsgärdet gärde
    Nilslund lht, avs. Hopgärdet åker
    Nordmanstugan lht Hopnäshagen hage
    Nordmanstugan lht Hopnäsaudde udde
    Nordsborg lht Hopnäsudden skogsudde
    Nordsborg avslht Hopnäsviken vik
    Normansstugan, se Nordmansstugan Saknas Hopskiftet åker
    Norrby by Hoptegsskiftet åker
    Norrby by Hornafjärden fjärd
    Norrby hemman Hornefjärden del av Båven
    Norrby hemman Hornkärrsberget berg
    Norrbyberget = Norrbylund Saknas Hortkärret åker
    Norrbylund lht, förr soldattorp Hortkärrsänden åker
    Norrbylund lht Hulta mosse åker
    Norrbylund lht Hultet kohage
    Norrby mejeri lht Hultet skog
    Norrbytorp Saknas Hultet = Vrettunahultet skog
    Norrbytorp Saknas Hulthagen hage
    Norrgården = 3 Skenda Saknas Hulthagen hage
    Nya Alma lht Hultkärret kärr
    Nybygget lht Humlegårdstegarna åker
    Nybygget lht Humletäppan åker
    Nydal lht Hummelbacken landsvägsbacke
    Nydal torp Hummelbacken sluttning
    Nylöt lht Hummelbacken vägbacke
    Nylöt lht Hummeltäppan åker
    Nyskog lht Hundbacken skogsbacke
    Nyskog lht Huvudskalleplatsen avrättsplats
    Nystugan torp, nu rivet Hålkärret kärr
    Nysäter lht Hånö ö
    Nysäter torp Hånö holme
    Nytorp lht Hårbäckstäppan åker
    Nytorp lht Hårtkärret kärr
    Nämdemansdelen förr gård Hårtkärrsänn del av Hårtkärret
    Närlunda mejeri lht Hällkärrsbacken förr brant backe
    Näs by Hällkärrsbro, se Hållkärrsbacken landsvägsbro
    Näs by Hällkärrshagen hage
    Näs hemman Hällkärrsängen åker
    Näs hemman Hällsta gärde gärde
    Näsbacken, se Jägbacke jagbacke Hällorna skog
    Näsbacken Saknas Hällstabråten åker
    Näsberg lht Hällstaskiftet åker
    Näset gård Hälltegarna åker
    Näset hemman Hänsjön sjö
    Näs soldattorp = Larslund, se Tirfings o. Tärfings Saknas Hänsjötorpgärdet gärde
    Nästorp lht Häradsholmen holme
    Oppgården gård i Harbro Häradsholmen holme
    Oppgården gård Hästhagen hage
    Oppgården gård Hästhagen hage
    Ordenshuset = Framåt Saknas Hästhagen hage
    Oskarsvik lht Hästhagen hage
    Oskarsvik lht Hästhagen hage
    Palmens, se Sandvik Saknas Hästhagen hage
    Palmens = Sandvik, se Ekeby soldattorp Saknas Hästhagen hage
    Per Erssonsdelen förr gård Hästhagen hage
    Persgården f.d. gård Hästhagen hage
    Petersborg förr lht Hästhagen hage
    Pettersborg lht, nu riven Hästhagen hage
    Petterslund lht Hästhagen hage
    Petterslund lht Hästhagen hage
    Petterslund lht Hästhagen hage
    Petterslund lht, avs. Hästhagen hage
    Petterslund lht, avs Hästhagen hage
    Petterslund lht, avs Hästhagen hage
    Prästgården kyrkoh.-boställe Hästhagen hage
    Prästgården Saknas Hästhagen hage
    Prästgårdstorp, se Prästtorp Saknas Hästhagsbacken skogsbacke
    Prästtorp lht Hästhagsberget berg
    Prästtorpet bs Hästhagsberget bergknalle
    Prästvik förr lht Hästhagsgrinden grind
    Prästvik torp, nu rivet Hästhagskällan källa
    Pärlunda lht Hästhagskärret kärr
    Pärlunda lht, avs. Hästhagsplogarna åkrar
    Ramsås odling, förr kärrmark Hästhagsstycket åker
    Ramsås = 1 Isbyggs- o. Ramsåskärren Saknas Hästholmen holme
    Ramsås Saknas Hästholmen holme
    Ramåskärret, se Ramsås Saknas Hästvreten åker
    Rom förr torp Högholmen holme
    Rosenberg lht Högholmen, se Limpan holme
    Rosenberg lht Höglundsgärdet gärde
    Rosendal lht Höglundsgärdet åker
    Rosendal lht Höglundsgärdet åker
    Rosenhill lht Höglundshagen hage
    Rosenhill lht Högsäterstäppan åker
    Ryborg lht, avs Högtegsskiftet åker
    Ryborg lht Hökmossen mosse
    Sanda, se Sandvik Saknas Hönskärret kärr
    Sanda lht, nu riven Hönsåkrarna åker
    Sandbrink lht Hörntegarna åker
    Sandbrink förr torp Igelkärret kärr
    Sandbrink lht Igeln förr sjö, nu kärr
    Sandbrink = Vinäs Saknas Igelsjön, se Egern Saknas
    Sandbäcken lht Inbåven del av Båven
    Sandbäcken, se Axala Soldattorp lht, avs Ingehäll holme
    Sandgårdsbacken lht Isbygget åker
    Sandvik lht, förr soldattorp Isbyggskärret åker
    Sandvik, se Palmens o. Ekeby soldattorp lht Jackens udde udde
    Siggetorp gård Jackhagen hage
    Siggetorp Saknas Jagbacken skog
    Siggtorp hemman Jakobsbergsskiftet skog
    Sion villasamhälle Jaktudden udde
    Sion mindre samhälle Janslundsplogen åker
    Sionsborg lht Jägbacken = Näsbacken jagbacke
    Sionsberg lht Jälbotegsskiftet åker
    Sionslund lht Jättekyrkan = Getkyrkan Saknas
    Sionslund lht Jättekyrkberget, se Jättkörkan Saknas
    Sjölunda lht, förr soldattorp Jättekyrkberget = Getkyrksberget Saknas
    Sjölunda lht, avs. Jättkyrkan stenkummel
    Sjömansdelen gård Kalkugnstäppan åker
    Sjöstugan förr torp Kalkugnstegarne åker
    Sjöstugan torp, nu rivet Kallsbosundet sund
    Sjöstugan torp, nu rivet Kallsboviken vik
    Skafsta torp Kallåkern åker
    Skallartorp, se Skalltorp Saknas Kallåkern åker
    Skallartorp = Skalltorp Saknas Kalstahagen hage
    Skalltorp gård Kalstaskiftet åker
    Skalltorp hemman Kalvhagen hage
    Skalltorp Saknas Kalvhagen hage
    Skatsången lht Kalvhagen hage
    Skatsången = Anneberg Saknas Kalvhagsplogen åker
    Skavsta förr gård Kalvhagsudden udde
    Skenda, se Blåkulla Saknas Kalvholmen holme
    Skenda by Kalvkärret åker
    Skenda, se Skeenda by Kalvsbodahagen hage
    Skeenda by Kalvtäppan åker
    Skenda Storgården hemman Kalvudden udde
    Skenda Västergården hemman Kalvudden, se Majorsudden udde
    Skenda Norrgården hemman Kalvudden udde
    Skenda Oppgården hemman Kalvudden udde
    Skenda Östra Saknas Kalvuddsstycket åker
    Skenda Västra Saknas Kambohav = Katthavet Saknas
    Skeppa skola = Katrineborg skola Kanalen å
    Skeppet gård Kanalen utloppsdike
    Skeppet hemman Karlberg åker
    Skinnarhagen gård Karlbergshagen hage
    Skinnarhagen lht Karlbergshagen hage
    Skogadal lht Karl-Erikshagen hage
    Skoghult lht Karl Nilssonbrunnen brunn
    Skogsdal lht Karlsta storäng äng
    Skogshall lht Karlstaviken vik
    Skogshult lht Katthavet vattenpuss
    Skogshyddan lht Katthavet kärr
    Skogshyddan lht Katthavet, se Kambohav kärr
    Skogstorp lht Katthålet ravin
    Skogstorp torp Katthålet bergklyfta
    Skogsvaktarens, se Hundstugan lht Katthålsberget berg
    Skojarens gård Kattön kärr
    Skomakarestugan = Ektorp Saknas Kesjöbacken backe
    Skottsjön gård Kesjöhagen hage
    Skottsjön = 1 Skottsjötorpet Saknas Kesjön sjö
    Skottsjötorp, se Skottsjön Saknas Kejsön kärr
    Skottsjötorp hemman Kesätershagen skog
    Skräddarstugan = Ektorp Saknas Kesätershagen hage
    Skräddarstugan, se Ektorp Saknas Kesätersskogen skog
    Skyttsberg, se Sköldsberg Saknas Kikberget berg
    Skyttsberg = Sköldsberg Saknas Kilen skog
    Sköl, se Skallartorp Saknas Kilen åker
    Sköl == 1 Skalltorp Saknas Killingängen betesmark
    Sköl eller Skallartorp, se 1 Skalltorp Saknas Killingängen åker
    Sköldsberg lht Kilsängen åker
    Sköldsberg lht Kilsängen äng
    Sköndal lht Kittelgrundet grund
    Sköndal lht Kittelgrundet holme
    Slängen lht Klevaberget berg
    Slängen lht Klevaberget berg
    Slängen hemman Klevagärdet åker
    Slängkrogen lht Klevaskogen skog
    Smedsta gård Klevaskogen skog
    Smedsta kronogård Klevasundet sund
    Smedstorp lht Klingshällsplogarna åkrar
    Smedstorp lht Klippahålet mark
    Smedstugan lht Klippgärdet gärde
    Snickarstugan lht Klipphagen hage
    Snickartorp förr torp Klipphagen hage
    Sofieberg lht Klippheden skogsmark
    Sofieborg folkskola Klockaretäppan åker
    Sofieborg folkskola Klockarkärret åker
    Sofielund lht Klubba kyrka bergsskreva
    Sofielund lht Klubba kyrka bergsskreva
    Sofielund lht Klubbakörkan grotta
    Sofielund lht Klubbaudden udde
    Sofielund lht, avs. Klubbhagen hage
    Solberga lht Klädkärret åker
    Solberga lht Klädtäppan åker
    Solbrink lht Klädtäppan åker
    Solbrink lht Knapptorphagen åker
    Soldattorpet torp, nu rivet Knapptorpsgärdet åker
    Solhem lht Knapptorpsängen åker
    Solhem lht Knektängen åker
    Spånga gård Kobacksskogen skog
    Spånga lht Kohagen skog
    Spångkärret lht Kohagen skog
    Spångkärret torp, nu rivet Kohagen skog
    Spånstugan lht Kohagen hage
    Stavholmen, se Siggetorp Saknas Kohagen hage
    Stafholm eller Siggetorp hemman Kohagen hage
    Stafholm eller Siggetorp, se 1 Siggetorp Saknas Kohagen = Vreten beteshage
    Staten lht Kohagen hage
    Stavudden torp, nu rivet Kohagen hage
    Stenbro gård Kohagen hage
    Stenbro utflyttad gård Kohagen hage
    Stenlund förr torp Kohagen hage
    Stensta lht Kohagen hage
    Stensta lht, nu riven Kohagen hage
    Stenstugan bs, nu riven Kohagen hage
    Stensäter lht Kohagen hage
    Stensäter torp, nu obebott Kohagen hage
    Stenvreten torp, nu rivet Kohagen hage
    Stenersborg lht Kohagen hage
    Stenersborg lht Kohagen hage
    Stinastugan lht Kohagen hage
    Storgården gård i Axala Kohagen hage
    Storhult lht Kohagen hage
    Storhultet lht Kohagen hage
    Strömlund lht Kohagen = Hemhagen beteshage
    Strömlund lht, avs. Kohagsbacken åker
    Strömsborg lht Kohagsbergen berg
    Strömsborg lht, avs. Kohagsgrinden grind
    Strömsta lht Kohagsholmen holme
    Strömstorp förr torp Kohagskärret kärr
    Strömstugan lht, nu riven Kohagsplogen åker
    Strömtorp torp, nu rivet Kohagsplogen åker
    Sundkärrsbacken gård Kohagsudden udde
    Sundstan lht Kolbotten åker
    Svartsjön lht Kolbotten ängsmark
    Svartsjön lht Kolbrogärdet åker
    Svedens soldattorp Kolerakyrkogården hagslätt
    Svedens torp, nu rivet Konäsbackarna landsvägsbackar
    Svednäs, se Svinnäs Saknas Konäset udde
    Svednäs = 1 Svinnäs hemman Konäsgärdet gärde
    Svenshult lht Konäsgärdet åker
    Svenshult lht, avs Konäshagen hage
    Svenstorp lht Konäsudden udde
    Svinnäs gård Kornlandsliden åker
    Svinnäs hemman Korsbackstäppan åker
    Svinnäs hemman Korsmossen mosse
    Svinäs, se Svinnäs Saknas Korsvägen väg
    Sågartorp lht Korsviksplogen åker
    Sågarstugan lht Korvretsplogen åker
    Sågstugan bs, nu riven Koudden skogsudde
    Sätran, se Sättran Saknas Kristinelundshagen hage
    Sätran lht Kristinelundstäppan åker
    Sätran eller Bråten hemman Krogagärdet åker
    Sättran eller Bråten, se 1 Bråten Saknas Krogaviken vik
    Sättran gård Krogen hage
    Söderlingsstugan lht Kroktorpsängen åker
    Södermalm lht avs. Kroktegen åker
    Södermalm lht Kronborg, Nedre åker
    Södermalm lht, avs. Kronoborg, Övre åker
    Sörbo lht Krutkällarbacken vägbacke
    Sörbo stuga Kryddlåder äng
    Sörby hemman Kråkbrinken landsvägsbacke
    Sörby gård Kråkbrinken vägbacke
    Sörby hemman Kullbacksskiftet åker
    Sörbylund lht, avs. Kullbergahagen hage
    Sörbylund lht Kullbergen berg
    Tabor missionshus Kullberget berg
    Tabor = Missionshuset Saknas Kullbergsgärdet åker
    Tallbacken lht, avs. Kullen = Logbacken Saknas
    Tallbacken lht Kvarnastycket åker
    Talltytan lht Kvarnbacken Saknas
    Teodorsborg lht Kvarnbackängen åker
    Teodorsborg lht Kvarndammen damm
    Tibble by Kvarngraven bäck
    Tibble säteri Kvarngärdet gärde
    Tibble hgd Kvarngärdet åker
    Tirfings = Larslund, se Näs soldattorp Saknas Kvarnkällan källa
    Tomta gård Kvarnkärret åker
    Tomta hemman Kvarnkärret åker
    Tomtebo lht Kvarnsjön sjö
    Tomtebo lht Kvarnsjön sjö
    Tomtebo lht Kvarntorpaängen åker
    Tomtebo lht, nu riven Kvarntorpsgärdena åker
    Tomteborg folkskola Kvarntorpsängen åker
    Tomteborg folkskola, avs. Kvarnå å
    Torvsäter gård Kvarnängen äng
    Torvsäter hemman Kvarnängen äng
    Torvsätter Saknas Kvarnängen åker
    Tuntorp lht Kvarnängen åker
    Tunntorp lht Kyrkbolsgärdet åker
    Tytan = Talltytan lht Kyrkgärdet åker
    Tärfings, se Larslund och Näs soldattorp Saknas Kyrkhagen hage
    Töle gd Kyrkobolet, se Körkbordsgärdet utjord
    Töle hemman Kyrktegarna åker
    Töle soldattorp, se Tölestugan lht Kyrkvreten åker
    Tölestugan = Töle soldattorp lht Kyrktäppsskiftet åker
    Udden lht Kålnäset skog
    Udden torp Kålnäshagen hage
    Ullaberg säteri Kälkmossen mosse
    Ullaberg hemman Kälkmossen åker
    Ullaberg Saknas Källarbacken skogsbacke
    Upp-Mälby Saknas Källarbacken skogsdunge
    Uppmälby, se Mälby Saknas Källarbacken skog
    Vassen, se Fräkenvassen Saknas Källarbacken skogsbacke
    Vassen = 1 Fräkenvassen Saknas Källarbacken skogsbacke
    Velandersborg skola, avs. Källarbacken skogsbacke
    Velandersborg folkskola Källarbacken skogsbacke
    Vibohär lht Källarbacksstycket åker
    Viby hemman Källarbackstegen åker
    Viby by Källartegen åker
    Viby hemman Källgärdet åker
    Viby hemman Källhagen uppodlad hage
    Vibydal lht Källhagstäppan åker
    Vibylund lht Källstycket åker
    Vibylund lht Källtegen åker
    Vibynäs = Videbynäs lht Källtäppan åker
    Vibystugan lht Källtäppan åker
    Vibystugan lht Källtäppsgrinden grind
    Vidbynäs gård Källviksberget bergknalle
    Videby, se Vidbynäs Saknas Källängen äng
    Videby el. Videbynäs lht Källängen åker
    Videby el. Videbynäs lht Källängskällan källa
    Videby el. Videbynäs lht Käringe sten
    Videbynäs Saknas Käringhagen gärde
    Videby Östra, se Hagen hemman Käringhagen åker
    Videbynäs lht Käringängen åker
    Videbynäs, se Vidbynäs Saknas Kärrplogarna åker
    Viktoriaberg lht Kärrplogen åker
    Viktoriaberg lht Kärstugärdet gärde
    Villan lht Kärrstugugärdet åker
    Villan lht Kärrstuguängen åker
    Villan lht Kärrvägen väg
    Vinterheden torp Kärrängen åker
    Vinterhälla torp, nu rivet Körkbolsgärdet gärde
    Vinäs lht Ladugårdsholmen holme
    Vinäs lht, avs. Ladugårdsholmen holme
    Vippala lht Ladugårdsskiftet åker
    Vippala lht Lagårdsgärdet gärde
    Vretstugan lht Lagårdsgärdsudden udde
    Vretstugan torp, nu rivet Lagårdsholmen holme
    Vrettuna gård Laholmen holme
    Vrettuna hemman Landabacken skogsbacke
    Vårbacka lht Landagärdena gärden
    Vårbacka lht Landahagen hage
    Vårhaga lht Landarändeln bäck
    Vårhaga lht Landsvägsgärdet gärde
    Vägen lht Lastängsliden åker
    Väla gård Lasätersgrinden grind
    Väla by Lasätersgärdet åker
    Väla krog förr krog Lasäterskällan källa
    Vänga by Lejontorphagen hage
    Vänga, L. hemman Lejontorpshagen hage
    Vängaslång hemman Lejontorpplogen gärde
    Vängasläng fastighet Lenaplogerna åker
    Vängasläng, se Slängen Saknas Lennartstäppan åker
    Vängasläng Saknas Lergärdeshagen skog
    Vängatorp, se Nordmansstugan Saknas Lertegen åker
    Västergården förr gård i Tomta Lexellsängen åker
    Västerlund lht Lidabrinken vägbacke
    Västerlund lht Lidanberget berg
    Västerlund lht Liksdammen, se Likstammen Saknas
    Västra stambanan Saknas Likstammen sjö
    Zionsberg, se Sionsberg Saknas Likstammen sjö
    Zionslund, se Sionslund Saknas Likstammen sjö
    Åkersberg lht Likstammen sjö
    Åkersberg lht, avs Likstammen sjö
    Åkerslund lht Liljekonvaljbackarna skogsbackar
    Åkerslund lht, avs. Liljekonvaljbackarna skogsbackar
    Åkra gård Lilla berget berg
    Åkra hemman Lilla brottet åker
    Ålderdomshemmet, se Hemmet lht Lilla fältet åker
    Ålderdomshemmet = Staten Saknas Lilla gärdesbacken skogsbacke
    Ålund lht Lilla hagen hage
    Ånhammar = Ekhof Saknas Lilla kohagen hage
    Ånhammar, se Ekhov Saknas Lilla kärret kärr
    Årlund lht Lilla kärret åker
    Årsta = Åsta Saknas Lilla sandtegen åker
    Åsta utflyttad gård Lilla täppan åker
    Åsta, se Årsta gård Lilla ängen åker
    Åttersta gård Lilla ängsbacken stenbacke
    Åttersta, se Lådra gård Lillgärdet gärde
    Älghammar säteri Lillgärdet åker
    Älghammar = 1 Elghammar Saknas Lillgärdet åker
    Ängen torp, nu rivet Lillgärdet åker
    Änghagen lht Lillhagen hage
    Ängshagen lht Lillhultsplogen gärde
    Ängsstugan torp, nu rivet Lillhultplogarna åker
    Ängstugan torp, nu rivet Lillsjön sjö
    Ängstorpet torp, nu rivet Lillsjön sjö
    Öbergs förr soldattorp Lillskogen skog
    Ödetorpet lht, nu riven Lillskogen skog
    Öja hemman Lillskogen skog
    Öja f. gård Lillskogen skog
    Ökna gård Lillskogen skog
    Ökna hemman Lillskogen skog
    Ökna soldattorp = Öknastugan Saknas Lilltorp åker
    Öknastugan lht, förr soldattorp Lilltorpsviken vik
    Öknastugan torp Lilltorpviken vik
    Ön lht Lillångenq åker
    Ön lht Lillängen äng
    Önners lht, nu riven Lillängen, se Betaniaängen åker
    Önnersta by Lillängen äng
    Önnersta by Lillängen åker
    Önnersta hemman Lillängen åker
    Önnersta hemman Lillängen åker
    Önnerstanäs utflyttad gård Lillängen äng
    Önnerstanäs gård Lillängen äng
    Önnersta soldattorp lht Lillängen åker
    Örnbro hemman Lillängen åker
    Örnbro gård Lillängen åker
    Örstadelen förr gård Lillängen åker
    Österlund lht Lillängen åker
    Österlund lht, avs. Lillängen åker
    Ösängen torp, nu rivet Lillängen åker
    Överväla gård Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängsholmarna holmar
      Lillängsplogen åker
      Lillängsviken vik
      Lillängsviken vik
      Limpan holme
      Limpan = Högholmen holme
      Lindholmen holme
      Lindholmen holme
      Lindholmen holme
      Lindholmen holme
      Lindholmen holme
      Lindåkrarna åker
      Linjedal åker
      Linjedal åker
      Linjedalsskogen skogsparti
      Lindsbergsbacken landsvägsbacke
      Lindsbergshagen hage
      Lindsbergstegen åker
      Lindströmstäppan åker
      Lockvattnet sjö
      Lockvattnet sjö
      Logbacken stenbacke
      Logtäppan åker
      Lokstallsskiftet åker
      Luffarbacken = Vängabacken Saknas
      Luffarbacken backe
      Lundsplogen åker
      Lundsängen åker
      Lundängen åker
      Lundängen äng
      Lundängstäppskiftet åker
      Lursten sten
      Lustikulla kulle
      Lådraholmen holme
      Lådra lillsjö, se Lillsjön Saknas
      Långa backen, se Dalsätersbacken landsvägsbacke
      Långa Lisa åker
      Långhalsen åker
      Långholmstorpsholmen holme
      Långholmstorpsstycket åker
      Långkatekesen åker
      Långkärret äng
      Lånkärret kärr
      Långkärret åker
      Långkärret åker
      Långkärret åker
      Långkärret åker
      Långlura gärde
      Långluran åker
      Långluran åker
      Långlöten åker
      Långlöten åker
      Långmossängen åker
      Långplogen gärde
      Långplogen åker
      Långtarmsängen åker
      Långängen åker
      Långängen åker
      Långängen åker
      Länsmansbackarna vägbackar
      Länsmansskifte åker
      Länsmansviken vik
      Lötabacken skogsbacke
      Löten åker
      Lötgärdet åker
      Löthagen hage
      Löthagen hage
      Löthagen hage
      Löthagsplogen åker
      Lötplogen åker
      Lötstugugärdet åker
      Lötängen äng
      Lötängstäppan åker
      Lövbråten åker
      Lövhagagrundet grund
      Lövhagagärdet åker
      Lövhagen hage
      Lövhagen skog
      Lövhagen hage
      Lövhagstäppan åker
      Lövholmen holme
      Lövholmen holme
      Lövnäsbacken gärdesbacke
      Lövnäsbacken skogsbacke
      Lövnäshagen hage
      Lövnäskärret åker
      Lövnäsplogen åker
      Lövnäsplogen åker
      Lövnässlätten hagslätt
      Lövnäsvreten åker
      Lövsalen skog
      Lövstuhagen förr hage
      Lövstuguhagen hage
      Lövtäppan åker
      Lövudden udde
      Lövudden udde
      Lövuddsstycket åker
      Magsjön, Stora o. Lilla sjöar
      Magsjön sjö
      Magsjöängen åker
      Majholmen holme
      Majholmen holme
      Majorsudden udde
      Majorsudden, se Kalvudden Saknas
      Majtorpbacken skog
      Majtorpstegen åker
      Majtorpstäppan åker
      Majtorps ängsteg åker
      Malmkvistberget bergknalle
      Malmsätersbacken backe
      Malmsättersgärdet åker
      Malmsätershagen hage
      Malmsätterstäppan åker
      Marieholmen = Majholmen holme
      Marsbacken gärdesbacke
      Marsbacken skogsbacke
      Marsgrinden grind
      Marsgärdet åker
      Marshagen hage
      Marshagsgrinden grind
      Marö ö
      Marö holme
      Mellan backarna åker
      Mellangårdsbacken lövbacke
      Mellangärdet åker
      Mellankärret åker
      Mellankärret åker
      Mellanplogarna åker
      Mellanskiftet åker
      Militärbron vägbro
      Militärvägen väg
      Mjölkbacken vägbacke
      Mjölkfållan fålla
      Morottäppan åker
      Mossbacken skogsbacke
      Mossen åker
      Mossen = Vitmossen, se Hjortronmossen Saknas
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åkrar
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossgärdet åker
      Mossgärdet gärde
      Mossgärdsskiftet åker
      Mosshagen hage
      Mossvägen väg
      Mossängen åker
      Motorbacken skogsbacke
      Mullkärret odlat kärr
      Mullkärret kärr
      Muritsängen åker
      Musbacken landsvägsbacke
      Musen källa
      Musen åker
      Myrängen åker
      Myrängen äng
      Myrängen myrjord, nu åker
      Myrängen åker
      Myrängen åker
      Myrängsgraven dike
      Myrängstegen åker
      Myrängsviken vik
      Mårdtäppan åker
      Mårdtäppan åker
      Måshäll förr grund, nu holme
      Måshäll holme
      Mälbyredden åker
      Mälby sandgrop sandtag
      Mälsbergstäppan åker
      Mälskärret kärr
      Mälskärret kärr
      Märrvreten åker
      Mörka backen landsvägsbacke
      Mörtholmen holme
      Mörtholmen holme
      Nedemot Skalltorpkärret åker
      Nedre kärret åker
      Nedanför skolan = Skolgärdet Saknas
      Nergårdsgärdet åker
      Nordmanstugugärdet åker
      Nordmanstugusänkan åker
      Norrbybacken landsvägsbacke
      Norrgårdsbacken vägbacke
      Norrhagen skog
      Norrhagen skog
      Norrhagen hage
      Norrhagen skog
      Norrhagen hage
      Norsbacken landsvägsbacke
      Notudden udde
      Nybyggegärdet åker
      Nybyggeängen åker
      Nyckelsjön sjö
      Nyckelsjötäppan äng
      Nydalshagen hage
      Nydalsplogarna åker
      Nygärdet gärde
      Nygärdet gärde
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdshörnet mark
      Nylötsgärdet åker
      Nyodlingen åker
      Nyskog åker
      Nyskogplogen åker
      Nystugutäppan åker
      Nysätersbacken vägbacke
      Nysätersgärdet åker
      Nytorpsgärdet åker
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Näsagärdet gärde
      Näsagärdet åker
      Näsakärret åker
      Näsaparken skogsskifte
      Näsaskogen skog
      Näsbacken vägbacke
      Näsbacken skogsbacke
      Näsbackskällan källa
      Näsbackstäppan åker
      Näsberget berg
      Näsbergsgärdet åker
      Näsbergsudden udde
      Näsboskiftet åker
      Näset hage
      Näset skog
      Näset udde
      Näshagen hage
      Näshagen hage
      Näskärret kärr
      Näslundaviken vik
      Näsplogen åker
      Nässkiftet åker
      Nässkogen skog
      Nästäppan åker
      Näsudden sjöudde
      Näsudden Lilla udde
      Näsudden udde
      Näsvreten åker
      Näsängen kärr
      Näsängen åker
      Näsängen åker
      Näsängsviken vik
      Näsängsviken vik
      Odlingen åker
      Olsmässkroken åker
      Olsmässkroken åker
      Olsudden udde
      Ormbacken backe
      Orrbacksskiftet åker
      Oset åmynning
      Oxbacken skogsbacke
      Oxhagen hage
      Oxhagen förr hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oshagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen Saknas
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsbacken åker
      Oxhagsflaten åker
      Oxhagskällan källa
      Oxhagskärret kärr
      Oxhagsplogen åker
      Oxtomten hage
      Oxängen åker
      Paradiset åker
      Parken skog
      Parken skog
      Penningbyviken del av Båven
      Per Ersängen åker
      Persbacken Saknas
      Persskiftet åker
      Pestholmen holme
      Petterlundsbacken landsvägsbacke
      Petterslundsgärdet åker
      Petterslundstäppan åker
      Petterslundstäppan åker
      Peterslundsåkern åker
      Pilbitarna = Piltegarna Saknas
      Pilbron bro
      Pilbron vägbro
      Pilbrobacken skogsbacke
      Pilbrobacken vägbacke
      Piltegarna åker
      Pisstegen åker
      Pjältvägen stig
      Plogarna åkrar
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogtäppan åker
      Plogängen åker
      Portbacken vägbacke
      Portvaktsviken vik
      Postvägen stig
      Prästtorpgärdet åker
      Prästtorphagen skog
      Prästviken vik
      Prästvikholmen holme
      Prästviksbergen berg
      På andra sidan banan marken åker
      Pärlundahagen skog
      Pörtbacken skogsbacke
      Pörtbacken backe
      Pörtbacken skogsbacke
      Pörtbacken hage
      Pörtbacken Saknas
      Pörtberget berg
      Pörtet pörte
      Pörtet pörte
      Pörtet Saknas
      Pörtgärdet åker
      Pörtgärdet gärde
      Pörthagen hage
      Pörtliden åker
      Pörttidsskiftet åker
      Pörtången åker
      Pörtängen åker
      Pörtängen åker
      Rakarnsskiftet åker
      Rallargatan väg
      Ramsåskärret åker
      Rasholmen holme
      Raxängen åker
      Rentegsbråttet åker
      Riabacken skogsbacke
      Ridhusstycket åker
      Rigärdet åker
      Riselöf åker
      Rixlan åker
      Roligtäppan åker
      Rolitäppan åker
      Roliängen äng
      Romsjön förr sjö, nu kärr
      Romsjön sjö
      Rosellsbackarna skogsbackar
      Rosellskällan källa
      Rompängen åker
      Rotplogen åker
      Ruddammsskiftet åker
      Rydellshagen hage
      Råggärdsviken vik
      Rågången = Tomten Saknas
      Rändeln bäck
      Rändeln å
      Rändeln bäck
      Rännilen bäck
      Rännkällan källa
      Rännkärrstäppa åker
      Rännkärrstäppan åker
      Rävberget berg
      Rävudden udde
      Rävudden udde
      Rävö ö
      Rävö holme
      Rökkursbacken skogsbacke
      Römossen åker
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Rönnkällan källa
      Saltpeterlandstegarna åker
      Sanden landningsställe
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksholma holme
      Sandviksholmen holme
      Sibirien gärde
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Siggtorpkärret kärr
      Siggtorptegen åker
      Siggtorpängen åker
      Sidgårdsskiftet åker
      Sigårdsskiftet åket
      Sigårdsskiftet åker
      Sigårdstäppa gärde
      Sjutunnlandsstycket åker
      Sjutunnlandsstycket åker
      Sjöbacken hage
      Sjöfållan hage
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdsbacken stenbacke
      Sjögärdshagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagsbacken landsv.backe
      Sjöhagsgärdet åker
      Sjöhagsskiftet åker
      Sjöliden hage och festplats
      Sjölinden hage
      Sjölindan åker
      Sjölindan hage
      Sjölinder betesmark
      Sjölundagärdet åker
      Sjöstuhagen åker
      Sjöstuguhagen hage
      Sjötegen åker
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjövreten hage
      Sjöången åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Sjöänn del av sjö
      Skalla skog
      Skallbacken skogsbacke
      Skallbacksstycket åker
      Skallen skog
      Skalltorpbrottet åker
      Skalltorpkärret Saknas
      Skalltorpsmossen odlad äng
      Skalltorpmossen åker
      Skansberget berg
      Skansberget fornborg
      Skarvsten sten
      Skarvsten bergknalle
      Skarvstensstycket åker
      Skavsta gärde
      Skavstagärdet åker
      Skavstastätten grind
      Skendagrundet grund
      Skendagärdet åker
      Skeppaviken vik
      Skeppsudden udde
      *Skessängen äng
      Skinnarhaghålet gärde
      Skinnarhagviken vik
      Skinnarhagsviken vik
      Skogadalsgärdena åkrar
      Skogen skog
      Skogsgärdet åker
      Skogshagskärret odlat kärr
      Skogstorpsgärdet åker
      Skogstorphagen hage
      Skogsängen åker
      Skolbacken landsvägsbacke
      Skolgärdet åker
      Skolgärdet åker
      Skolhagen = Hästhagen hage
      Skolplogen åker
      Skomakarberget berg
      Skomakarkärret åker
      Skomakartegen åker
      Skopabacken skogsbacke
      Skopan tjärn
      Skottsjöbro bro
      Skottsjön, se Örnbosjön Saknas
      Skottsjön sjö
      Skottvånga åker
      Skottvången åker
      Skrovelbitarna = Gumsbitarna åker
      Skrikholmen holme
      Skrikholmen holme
      Skrikudde udde
      Skräddartäppan åker
      Skräddarängen åker
      Skvackerkärret åker
      Skyllängsskiftet åker
      Skälpingen äng
      Skälpingsgrundet, se Skälpingen grund
      Skärpinge åker
      Skärpingeängen åker
      Skärsliparbacken vägbacke
      Skärven berg
      Sköndalstäppan åker
      Slängagärdet åker
      Slängagärdet åker
      Slängebacken landsv.backe
      Smaltegsskiftet åker
      Smebacken landsvägsbacke
      Smedbacken skog
      Smedbacken vägbacke
      Smedbacken skogsbacke
      Smedbacksstyckena åker
      Smedens hage hage
      Smedgärdet åker
      Smehagen hage
      Smedhagen hage
      Smedhagen = Karlbergshagen hage
      Smedjan smedja
      Smedjan smedja
      Smedsjön = Lilla Svartsjön Saknas
      Smedskiftet åker
      Smedstakärret åker
      Smedstamossen mosse
      Smedstorpsgärdena åker
      Smedtegen åker
      Smeudden udde
      Smedängen åker
      Smörsätersskiftet skog
      Snickartorp åker
      Snickartorpet odling
      Snickartorpskärret åker
      Snuggan åker
      Snuggtäppan = Snuggan Saknas
      Snåltäppan åker
      Sofielundsviken vik
      Soldatängen äng
      Soldatängen åker
      Solvik åker
      Solvik åker
      Solvikshagen hage
      Solviksskiftet, se Solvik åker
      Spannmålsbodskiftet åker
      Spannmålsbodåkern åker
      Spiktallen = Trolltallen Saknas
      Spånga gatmun väg
      Spångagärdet gärde
      Spångagärdet åker
      Spångahagen förr hage, nu åker
      Spångahagen hage
      Spångaskiftet åker
      Spången spång
      Spångkärret hage
      Spångkärret kärr
      Spångkärrsgärdena åker
      Spångkärrsängen, Stora äng
      Spårsundet sund
      Spårsundet sund
      Spårsundsudden, se Spårsundet udde
      Spännbron vägbro
      Spännbrotegen åker
      Spännbrotäppan åker
      Spökbacken skogsbacke
      Spökbackstyckena åker
      Stabacken backe
      Stabacksgärdet åker
      Stabackskällan källa
      Stackhammarsskiftet skog
      Ställmästarhagen hage
      Stallmästarhagen hage
      Stallängen åker
      Stallängen äng
      Stallängsviken vik
      Stallängsviken vik
      Starrängen åker
      Starrängen åker
      Stationsbacken vägbacke
      Stavbacksgärdet gärde
      Stavbådan, se Stavhäll holme
      Stavgrundsholmarna holmar
      Stavholmen holme
      Stavhäll holme
      Stavhäll = Stavbådan holme
      Stavuddskogen skog
      Stenbacken åker
      Stenbacken åker
      Stenbetsskiftet åker
      Stenbro sjöhage, se Sjöhagen Saknas
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenlund åker
      Stenlundshagen skog
      Stenlundshagen hage
      Stenstagärdet åker
      Stenstahagen hage
      Stenstaskogen skog
      Stenstugan åker
      Stensätersbacken vägbacke
      Stensätersbron vägbro
      Stensätershagen hage
      Stensättersgärdet åker
      Stensättershagen skog
      Stenvreten åker
      Stimmergatsbråttet (?) åker
      Stockbrunnen brunn
      Stockbrunnsbacken vägbacke
      Stockbrunnsbron vägbro
      Stora bron bro
      Stora brottet åker
      Stora fältet åker
      Stora hagen skog
      Stora hagen skog
      Stora hagen hage
      Stora hagen hagen
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora kärret kärr
      Stora kärret åker
      Storamälbytegen åker
      Stora sandtegen åker
      Stora slätten hagslätt
      Stora tegen åker
      Stora tegen åker
      Stora täppan åker
      Stora täppan åker
      Stora ängen åker
      Stora Ängsbacken backe
      Storgrundet grund
      Storgrundet holme
      Storgärdet åker
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storången åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängshalsen äng
      Storängshalsen åker
      Storängshalsen åker
      Storängsuden udde
      Strandskärret åker
      Strandskärret åker
      Strömlundsbacken landsvägsbacke
      Strömlundshagen skog
      Strömlundstäppan åker
      Strömstuguhagen hage
      Stubbängen åker
      Stubbängen åker
      Stugtäppan åker
      Stutängen åker
      Stycket vid Hampkärret åker
      Stångbergen berg
      Stång- el. Hagberget berg
      Stångbergstegarna åker
      Störtorget, se Nygärdshörnet Saknas
      Sumpudden udde
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundsgärdet åker
      Sundsängen åker
      Sunnsgärdet gärde
      Surbrunnen brunn
      Surbrunnsbacken backe
      Surbrunnsgärdet gärde
      Surbrunnsgärdet åker
      Surbrunnskällan källa
      Surbrunnsängen äng
      Surkällstegarna åker
      Svarta grinden grind
      Svarthålet sandgrop
      Svarthålet sjöstrand
      Svartkärrett kärr
      Svartsjöhagen hage
      Svartsjökärret åker
      Svartsjön sjö
      Svartsjön, Lilla sjö
      Svartsjön, Stora sjö
      Svartsjötäppan åker
      Svedens åker
      Svedeviken vik
      Svedjeviken = Svedviken sjövik
      Svedviken vik
      Svenshultsviken vik
      Svenshultängen åker
      Svinbacken skogsbacke
      Svinnäshultet skog
      Svinsjön sjö
      Svinsjöängen åker
      Svinvallen Saknas
      Syltan, se Syltkärret Saknas
      Syltkärret, se Syltan kärr
      Syltkärret kärr
      Syltsjön, se Syltkärret Saknas
      Syängne åker
      Sågarö holme
      Sågarön ö
      Såghagen skog
      Sågstugugärdet åker
      Sälltingen odling
      Sätergärdet åker
      Säterängen åker
      Säterängslogen loge
      Södra gärdet åker
      Sörbylundsgärdet åker
      Sörängen äng
      Sörängen åker
      Sörängsplogen åker
      Tallbacken skogsbacke
      Tallbacksgärdet åker
      Tallhagen hage
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallplogen åker
      Tallplogen åker
      Tegelhagen hage
      Tempelbacken skogsbacken
      Templet utsiktstorn
      Tibblesågen förr såg
      Tibble ö åker
      Tiltakärret åker
      Tiltakärret kärr
      Timotejängen åker
      Tirfingsängen åker
      Tjurbacken skogsbacke
      Tjurbacksskiftet åker
      Tjusarsten flyttblock
      Tolvtunalandsstycket åker
      Tomta åker
      Tomta gatmun väg
      Tomtbacken hage
      Tomteboskiftet åker
      Tomten, se Rågången åker
      Tomten åker
      Tomtkullarna åker
      Tomtkullhagen hage
      Tomtudden udde
      Torgbrunnen brunn
      Torget förr torgplats
      Torparskogen skog
      Torparskogen skog
      Torparängen äng
      Torphagen skog
      Torvstömossen mosse
      Torvsätersskogen skog
      Transformatorbacken skogsbacke
      Transformatorgärdet åker
      Trapphäll berg
      Trapphäll del av berg
      Trapphällsbergen berg
      Trapphällsskogen skog
      Trapphällsskogen skog
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trollmossen mosse
      Trolltallen tall
      Trolltallen, se Spiktallen tall
      Trullsjön sjö
      Trullsjötäppan äng
      Trädgården handelsträdgård
      Trävik vik
      Tunntorpgärdet åker
      Tussmöte mötesplats
      Tussmötet plats
      Tuvbacken stenbacke
      Tuvbacksgärdet åker
      Tuvbunken åker
      Tuvkärret kärr
      Tuvängen åker
      Tvätthusviken vik
      Tvättstugubacken vägbacke
      Tvättstugubron vägbro
      Tybbleliden åker
      Tångskiftet åker
      Täppan åker
      Tärfingsängen, se Tirfingsängen åker
      Tölebrottet åker
      Tölestugugärdet åker
      Törnhålstvärorna åker
      Uddaberget berg
      Uddaplogarna åker
      Ullabergshagarna hagar
      Ullabergsviken vik
      Ullabergsviken sjövik
      Utskogen skog
      Utskogsskiftet åker
      Uvbergen berg
      Uvberget berg
      Vadmalskärret, se Vallmyrkärret åker
      Vadmalskärrshagen hage
      Vagnsvägsskiftet åker
      Vagnsängsskiftet åker
      Vagnö ö
      Vagnö horn del av Vagnö
      Valborgsmässoberget berg
      Valborgsmässberget berg
      Vallaviken vik
      Vallgatan väg
      Vallgatan väg
      Vallmyrkärret = Vadmalskärret Saknas
      Vallvägen väg
      Valmakärret förr kärr
      Vangö holme
      Vangöholmen holme
      Varggropen Saknas
      Varggropen Saknas
      Vargstugubacken skog
      Vassasundet sund
      Vattrensliden åker
      Vedkastholmen holme
      Vedkärret = Vättkärret åker
      Vedkärret äng
      Vejbolskärret åker
      Vejboängen åker
      Vettkärret, se Vedkärret Saknas
      Vibybacken vägbacke
      Vibygrinden grind
      Vibygärdet åker
      Vibynäs hemgärde åker
      Vibynäsviken vik
      Vibyskogen skog
      Vibyskogen skog
      Vibystuängen åker
      Vibytallsgärdet åker
      Villaängen åker
      Vimmers port grind
      Vimossen åker
      Vimossen mosse
      Vinkastbacken vägbacke
      Vinkastberget berg
      Vinkällan källa
      Vinkällstycket åker
      Vinterhällsgärdet åker
      Vinterhällö ö
      Vinterhällö holme
      Vippalagropen sandgrop
      Vippalagärdet åker
      Vippalagärdet åker
      Vippalahagen hage
      Vitmossen mosse
      Vitmossen, se Hjortronmossen och Mossen mosse
      Vittkärrshålet kärr
      Vretarna, se Västervretarna åker
      Vreten, se Kohagen hage
      Vreten hage
      Vretohultet skog
      Vreto storäng äng
      Vretoviken vik
      Vretstuguängen åker
      Vrettegen åker
      Vrettunahultet skog
      Väjbokärret kärr
      Väla brobacke backe
      Välahagen hage
      Välagärdet åker
      Väla å å
      Väla å å
      Välaängen åker
      Välså rännil
      Vällså utfallsdike
      Välsåshagen hage
      Vällsåhagen hage
      Vältbacken = Hisselö Saknas
      Vängabacken, se Luffarbacken skogsdunge
      Vängabacken landsv.-backe
      Vängaskogen skog
      Vängaskogen skog
      Vängaängen åker
      Vänga ö åker
      Västern skog
      Västern skog
      Västern hage
      Västern skog
      Västertäppan åker
      Västervretarna = Vretarna åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen äng
      Västerängen gärde
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västra gärdet åker
      Vättegen åker
      Vättkärret, se Vedkärret åker
      Växthusbacken skog
      Växthusgärdet åker
      Åbacken vägbacke
      Ådalen bäck
      Ågärdet åker
      Åhagen hage
      Åhagen hage
      Åkersbergsgärdet åker
      Åkersbergshagen hage
      Åkrahagen hage
      Åkällan källa
      Åkällan källa
      Åkällan källa
      Ålindan bäckslutning
      Ålsken sjö
      Ålsken sjö
      Ålskhålet åker
      Ålundsängen åker
      Åsbacka backe
      Åsbacksskiftet åker
      Åshagen hage
      Åshagen hage
      Åshagen hage
      Åshagsberg, se Åshagen Saknas
      Åshagsberget berg
      Åshagsplogen förr odling
      Åshagsplogen åker
      Åskogsvreten skogsslätt
      Åstabacken landsvägsbacke
      Åstaängen åker
      Åstaängen åker
      Åtterstatäppan åker
      Älghammarshagen = Sjövreten Saknas
      Ämbargrepen teg
      Ändbacken skogsbacke
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen = Tuvängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Änghalsen åkerlapp
      Ängshalsen åker
      Ängplogen åker
      Ängsbacken hage
      Ängshalsen åker
      Ängsbacken lövskogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsgrinden grind
      Ängshalsen åker
      Ängslogen loge
      Ängsmarken äng
      Ängstuguhagen hage
      Ängstugukällan källa
      Ängsudden udde
      Ängsviken vik
      Ängtorpängen äng
      Ängtäppan åker
      Äppelträdsbacken skog
      Äppelträdsgärdet åker
      Ärlandstorpskärret skogskärr
      Öbackarna = Tibble ö Saknas
      Öja udde udde
      Ökilen åker
      Ökkärret kärr
      Öknahagen hage
      Öknastugutäppan åker
      Ön eller Kohagen = Tibble ö Saknas
      Önnerstagärdet åker
      Önnerstaviken vik
      Öppnaskogen skog
      Örledsgatsängen åker
      Örledstäpporna åker
      Örnbosjön sjö
      Örnboskogen, se Örnbo skog
      Örnbotegen åker
      Örnboängen åker
      Örsängen åker
      Örsängsportarna grindar
      Östergärdet åker
      Österlundsbrinken vägbacke
      Österängen förr äng, nu åker
      Österängen äng
      Österängen åker
      Österängen åker
      Österängsbacken park
      Österängsbacken vägbacke
      Österängskällan källa
      Österängskällan källa
      Österängsparken park
      Ösängen äng
      Ösängen äng
      Ösängen åker
      Ösängen åker
      Övre hagen hage
      Övre kärret åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.