ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gåsinge socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 468 Bebyggelsenamn : 1280 Naturnamn : 2183
Gåsinge sn Abborrputten sjö Gåsinge-Dillnäs sn socken Abborrberget berg
Gåsinge-Dillnäs sn Abrahamskärr kärr Gåsinge-Dillnäs sn socken Abborrmossen mosse
Gåsinge sn Alsjön sjö Gåsinge sn Abborrmossen mosse
?Gåsinge sn Avlasjön sjö Gåsinge sn Abborrpussen sjö
Gåsinge sn Avlasjön sjö /Se Gåsinge sn Abborrpussen Saknas
Gåsinge sn Avlasjön sjö /Se Gåsinge sn Abborputten, se Putten sjö
Gåsinge sn Avlasjön sjö /Se Gåsinge gåsungar inbyggarbeteckning Saknas sjö
Gåsinge sn Avlasjön sjö /Se Gåsinge gäss inbyggarbeteckning Abborrsten sten
Gåsinge sn Avlasjön sjö /Se gåsungar inbyggarbeteckning Abrahams kärr kärr
Gåsinge sn Axsjöbäcken bäck Allmänningen Saknas Abrahamskärr kärr
Gåsinge sn Axsjön sjö Allmänningstugan lht Acksjön sjö
Gåsinge sn Axsjön sjö Allmänningsstugan, se Granvik stuga, nu riven Acksjön Saknas
Gåsinge sn Axsjön sjö Allmänningestugan, se Sätra utjord Saknas Acksjön Saknas
Gåsinge sn Axsjödraget dalgång? Alsjöliden del av allmänning Acksjödroget kärr
Gåsinge socken Axsjöströmmen bäck Alsjötorp lht Acksjökärret åker
Gåsinge socken Barsättern sjö Alsäter lht Acksjöliden Saknas
Gåsinge socken Barsättern sjö Alsäter lht Alberteskärr kärr
Gåsinge socken Barsättern sjö /Se Alsäter hemman Alkärret kärr
Gåsinge sn Barsättern sjö Alsäter gd Allén allé
Gåsinge sn Barsättern sjö /Se Amundsgården gård Allén allé
Gåsinge sn Bergagrundet grund? Anders-Karlstugan Saknas Alléstycket åker
Gåsinge sn Bergakärr kärr Avla gård Alsjöbacken vägbacke
Gåsinge-Dillnäs sn Bergudden udde Avla by Alsjön sjö
Gåsinge sn Bistockskärret kärr Avla by Alsjön sjö
Gåsinge socken Björndalsbergen höjder Avla by Alsjöplogen åker
Gåsinge sn Björnkärret kärr Avla by Alsjöplogen åker
Gåsinge sn Björnkärret kärr Avla by Amerikategen åker
Gåsinge sn Björnkärrsmossen mosse Avla hemman Andra änden åker
Gåsinge sn Björnängsmossen mosse Avla by Andra ängen åker
Gåsinge-Dillnäs sn *Blackstabacke backe? Avla Amundsgården Saknas Aspbacken hage
Gåsinge sn *Blackstabackes källa kallkälla Avla Lillegården hemman Avlasjön sjö
Gåsinge sn Bladsjön sjö Avla Lillstugan = 1 Sätra Saknas Avlasjön sjö
Gåsinge förr egen sn, nu del av sn Blötpuss ägomark Avla Lillstga Saknas Avlasjön, se Lillsjön sjö
Gåsinge sn Bodasundet sund Avla Norrgården, se Nerbyn hemman Axsjökärret odling
Gåsinge sn Bondekebyplog ägomark Avla Mittby, se Mittbyn hemman Axsjölinsbergen berg
Gåsinge sn Bondfjällen ägomark Avla Österbyn, se Österbyn hemman Axsjön sjö
Gåsinge-Dillnäs sn Borgdammen damm Avlaberg lht Axsjön sjö
Gåsinge sn Borgkärret kärr? Avlaberg Saknas Axsjön, se Acksjön sjö
Gåsinge sn Bosätter sankmark Avla Lillstuga, se Lillstugan Saknas Axsjön, se Acksjön sjö
Gåsinge sn Bredmossen mosse Axsjöliden del av allmänning Axsjön, se Acksjön sjö
Gåsinge sn Bredsjömon skog Axsjöliden allmänning Badviken vik
Gåsinge sn Bredsjöträsk sankmark Axsjöliden, se Acksjöliden del av allmänning Bagarshammarsbacken vägbacke
Gåsinge-Dillnäs sn Brohagen terräng Bagarshammar gård Barktäppan åker
Gåsinge sn Brokärret ägomark Bagarshammar gård Barsätern sjö
Gåsinge sn Brunnäsängen sankmark Bagarshammar hemman Barsätersgärdet åker
Gåsinge sn Brändorna berg Bakomstugan lht, nu riven Barsättern sjö
Gåsinge sn Bränningen ägomark Barsäter gård Barsätern sjö
Gåsinge sn Brännkärr kärr Barrsäter gård Bergabacken landsvägs-backe
Gåsinge-Dillnäs sn Brännkärret kärr Barsäter lht Bergabergen berg
Gåsinge-Dillnäs sn Brännkärret ägomark Barsätter Saknas Berga grund grund
Gåsinge sn Båsnäs terräng Berga gård Bergaholmen holme
Gåsinge sn Dagglösan äng /Se Berga gård Bergakärrssjön sjö
Gåsinge sn »Dagglösängen», se Ängen Dagglösan ängsmark Berga hemman Bergakärrssjön sjö
Gåsinge - Dillnäs sn Dalkarlskärret kärr Berga hemman Berghagen hage
Gåsinge-Dillnäs sn Dalsjön sjö Berga Saknas Berghagen hage
Gåsinge-Dillnäs sn Dalsjöängen sankmark Berga, Dillnäs Saknas Bergholmen holme
Gåsinge sn Dalängen ägomark Bergakärr Saknas Berglundshagen hage
Gåsinge sn Dammkärr ägomark Bergbacka lht Berglundstäppan åker
Gåsinge sn Djupa kärret kärr Berglund Saknas Bergstedtskällan källa
Gåsinge sn Djupa mossen mosse Berglunds förr lht Bergsängsbacken, se Pöbacken skogsbacke
Gåsinge-Dillnäs sn Djuphålskärret kärr Bergstedts bs, nu riven Bergsängsberget berg
Gåsinge-Dillnäs sn Djupsjön sjö Bergudden lht Bergudden udde
Gåsinge-Dillnäs sn Djupviksjön sjö Bergvik lht Bersån åker
Gåsinge socken socken /Se Djupvikssjön sjö /Se Beskens Saknas Bertils björk träd
Gåsinge förr sn /Se Drogängen ägomark Betania bönhus Bildtäppan åker
Gåsinge förr sn /Se Drottningbordet terräng? Betania frikyrkolokal Bistockskärret kärr
Gåsinge förr sn /Se Drottningkärret kärr Bildens bs, nu riven Biten åker
Gåsinge-Dillnäs sn /Se Dunkersmossen, Lilla mosse Björkbacken lht Biten vid smedjan Saknas
Gåsinge förr egen sn, nu del av sn /Se Dunkersmossen, Stora mosse Björkbacken lht Björkby hage förr festplats
Gåsinge sn /Se Ekbacken terräng Björkbacken lht Björkbylundsgärdet åker
Gåsinge sn /Se Ekbacken terräng Björkby, se 1 Furukulla Saknas Björktorpbergen berg
Gåsinge sn /Se Ekspaden terräng Björkbylund lht Björktorpkärret kärr
Gåsinge-Dillnäs sn /Se Eksänkan terräng Björkbylund lht Björktorpskärret skog
Gåsinge-Dillnäs sn /Se Ekvreten ägomark Björkbylund Saknas Björndalsberget berg
Gåsinge sn /Se Ella terräng Björkebo lht Björnkärret kärr
Gåsinge kyrka kyrka /Se Ella udde udde Björkeby gård Björnkärret kärr
*Aska = Avla by Ella ö terräng? Björkeby gård Björnkärret kärr
Avla by Ella ö halvö Björkeby, se Björkby Saknas Björnkärret kärr
Avla by Erikslund ägomark Björkeby Saknas Björnkärrshagen hage
Avla by Fagerlyckan ägomark Björkebylund, se Björkbylund lht Björnkärrsmossen mosse
Avla by Falkberget berg Björkhaga lht Björnkärrsviken vik
Avla by Filpusmossen mosse Björklund lht Björnlunda allmänning allmänning
Avla by Filpusängen terräng Björklund lht Björnnäset udde
Avla by Finnsberget berg Björklund lht Björnäng åker
Afla by Finnsmossen mosse Björkmon lht Björnängskogen skog
Avla by Finntäppan åker /Se Björknäset lht Blabacken landsv.-backe
Avla by /Se Finnängen ägomark Björknäset lht Blackstabro vägbro
Avla by /Se Finnäsudde udde /Se Björknäset lht Blackstabrobacken skogsbacke
Avla by /Se Fiskbogärdet ägomark Björksta lht Blacksta ekskog åker
Avla by /Se Fiskboholmen udde Björksta ålderdomshem Blacksta hög gravfält
Avla by /Se Flankmossen mosse Björksta lht Blackstaviken vik
Avla gd /Se Flasskäret ägomark Björktorp gård Blackstaviken vik
Avla by /Se Fläskkärret kärr Björktorp gård Bladsjön sjö
Bagarshammar gård med kvarn Fredrikshall ägomark Björktorp hemman Bladviken vik
Bagarshammar gård med kvarn Fredrikshallsängen ägomark Björktorp, se Ellatorp lht Bleckbackhagen hage
Barsäter gd /Se Fräkenkärret kärr Björkåsa lht Bleckbackhagen hage
Bawalhamar, se Bagarshammar gård med kvarn Furumossen mosse Björndalen lht Bleckbacksgärdet åker
Bawæl hamars quern, se Bagarshammar gård med kvarn Fågelviken vik Björndalsstugan lht Bleckbitarna åkrar
?Berga gd Fölungspussen sankmark Björnkärr lht Blötpuss åker
Berga gd Förvaltarudden udde Björnkärr lht Blöt puss åker
Berga gd Galtsjöknös triangelpunkt Björnkärr lht Boabacken vägbacke
Björkeby gd /Se Galtsjön sjö Björnäng gård Boasundet sund
Björkeby gd /Se Grupkärret kärr Björnäng gård Bolandet åker
?Blacksta by Glådran sjö Björnäng, se Björnängen Saknas Bommens källa källa
Blacksta by Granselholmen udde? Björnängen Saknas Bondekebyberget berg
Blacksta by Gretas hål terräng? Blacksta by Bondfjällen åker
Blacksta by Grev-Ture-berget höjd Blacksta by Bondskeppstaberg berg
Blacksta by Gripvallsmon skog Blacksta by Bondskeppstaberg berg
Blacksta by Gruvkärrshalsen sankmark Blacksta by Bondskeppstaberget berg
Blacksta by Gruvplogen ägomark Blacksta by och villasamhälle Bondskeppstagärdet gärde
Blacksta by Gräskärret kärr Blacksta by Bondskeppstagärdet åker
Blacksta by Grävgaltberget höjd Blacksta Fjärdingsmansgården hemman Bondskeppstaskogen skog
Blacksta by Gubbens äng sankmark Blacksta Gäsgivargården hemman Bondskeppstaån, se Skeppstaån å
Blacksta by /Se Gubberget höjd Blacksta Norrgården, se Norrgården hemman Borgen fornborg
Blacksta by /Se Gullsmorssjön sjö Blacksta Smågården hemman Borgkärret kärr
Blacksta by /Se Gullmorasjön sjö Blacksta Storgården förr hemman Borta vid Källhagen åker
?Bond-Ekeby gd Gullsmorssjön sjö Blacksta Södergården hemman Bosäterskärret betesmark
Bond-Ekeby gd Gullspångsbacken backe? Blacksta Östergården, se Ösgården och Ödesgården hemman Botten åker
Bondhälla f. by Gåsberget holme Blackstabro lht Brandtornet bevakningstorn
Bondhälla by? Gåsingegrundet grund Blackstabro lht Brant backe landsv.-backe
Bondhälla by Gåsingeviken vik Blackstabro lht Brant backe vägbacke
Bondhälla gd /Se Gäddsjön sjö Blackstatorp lht Branthäll, se Klumpjonsbacken berg
Bondskeppsta Saknas /Se Gällringen, Övre sjö Blackstatorp lht Branttiden åker
Bondskeppsta Saknas /Se Gällringen sjö /Se Bleckbacken lht Bredsjökärret kärr
Borrdammen lht /Se Gällringen, Nedre och Övre sjöar /Se Blombergs gård Bredsjökärr, se Bredsjömon kärr
Brunsta gd Gölkärret kärr Bläckbacken lht Bredsjömon mosse och skog
Brunsta gd /Se Hagberget höjd Bläckbacken lht Brittas källa källa
Brunsta gd /Se Hagplogen ägomark Bläckbacken = Bleckbacken Saknas Britnäsviken åker
Brunsta gd /Se Hammarbosätter triangelpunkt Boa, se Ellaboda Saknas Brogatsgrinden grind
Brunnsta gd /Se Hammarhagen terräng Boa, se Åshammar Saknas Brohagen hage
Båsnäs gård Handelsmossen mosse Bodammen, se Borrdammen Saknas Brohagen hage
Båsnäs gård Harpinan terräng Bodammen lht Brohagen hage
Dagestade, se Davidstad gd Hattkärret kärr Bond-Ekeby gård Brohagen hage
Daglösan gd /Se Hasselbacken strandområde Bondekeby gård Brohagen hage
Daglösan gd /Se Herrängen ägomark Bond-Ekeby hemman Brokärret kärr
Dammstugan Saknas /Se Hjortonmossen mosse Bondhälla gård Brokärret åker
Dammstugan lht /Se Hjortronmossen mosse Bondhälla gård Bromstäppan åker
Davidstad gd Hjälpmossen mosse Bondhälla hemman Bromstäppan åker
Davidsstad by /Se Hollandssjön sjö Bondhälla, se Bondfjällen fjällar Brotväran åker
Dillnäs by /Se Holmsjön, Djupa sjö Bondhälla, se Bondfjällen fjäll Broängen åker
»Ekeby», se Bond-Ekeby gård Horsudden udde Bondhälla, se Bondfjällen fjäll Brunnstagärdet, se Brunnsta gärde
Ekeby gd Huldeborg triangelpunkt Bondhällafjäll lht Brunnstagärdet åker
Ekeby by Huldeborgsängen äng Bondskeppsta, se Skeppsta Saknas Brunnstaängen äng
*Elandha Saknas Hultet terräng Bondskeppsta, se Skeppstaby lht Brunnstaängen åker
»Elda», se Ella gård Hulttäppan ägomark Borgdammen = Bodammen Saknas Brunnäskärret åker
Furukulla el. Björkeby gd Hundbacken terräng? Borgdammen Saknas Brunnästäppan åker
Gåsinge (numera Gåsingeby) gdr Hällen udde? Borrdammen lht Brunnäsängen åker
Gåsinge by o. sn Hästkärret kärr Borrdammen lht Brunnäsängen åker
Gåsinge by o. sn Högsjön sjö Bosäter förr lht Brännberget berg
Gåsinge by Hökviken vik Brolöt lht Bränneriet förr bränneri
Gåsinge by Igelsjön sjö Brolöt lht Bränningen odling
Gåsinge by /Se Igelsjön sjö Brolöt lht Bränningen åker
Gåsinge by /Se Igelsjöplogen ägomark Bromsstugan bs, nu riven Bränningen åker o. dymark
Gåsinge gd /Se Jagbacken backe? Brunnsta Saknas Brännkärr åker
Gåsinge sockenstuga f. tingsställe Janstorp triangelpunkt Brunnäset lht Brännkärret kärr
Gåsinge sockenstuga f. tingsställe Jungfruholmen holme Brunröset lht, nu riven Brännkärret kärr
Gåsinge sockenstuga f. tingsställe Jungfrukärret kärr Brunsta gård Brännkärret kärr
Gåsinge sockenstuga f. tingsställe Jämnbotten ägomark Brunsta förr gård Brännkärret kärr
Gåsinge sockenstuga f. tingsställe Jättnaskogen skog Brunsta, se Brunnsta förr hemman Brännkärret kärr
?Hagen gd Kalvholmen ägomark? Brunnsta Saknas Brännkärret kärr
Hagen gd Kalvudden udde Busan bs, nu riven Brännkärret kärr
Hallsta by /Se Kalvuddsberget höjd Bygget lht Brännkärret kärr
Hallsta by /Se Kalvön ö Båsnäs gård Bushäll berg
Heby hg Kalängen ägomark Båsnäs förr gård Bygdemossen mosse
Heby-Ytterby hg Karbäck ägomark Båsnäs hemman Byggetbacken backe
Heby gd Karlsdal sankmark Bäckens lht, nu riven Byggetstycket åker
Heby gd Kittelberget höjd Charlottenberg lht Bykberget berg
Heby säteri Klemmingen sjö /Se Charlottenberg förr lht Bykberget berg
Heby säteri Klintkärret ägomark Daga härads allmänning Saknas Bykbergstegen åker
Heby fideikommissegendom Klippinggärdet ägomark Dagglösa Saknas Bykstället tvättplats
Heby hg Klockarskär holme Dagglösan bebyggelse Bykällan källa
Heby hg Klumpen berg Daglösa gård Bytväran åker
Heby fideikommissegendom Klumpkärret kärr Daglösan, se Dagglösa betesmark Båsnäsgärdet åker
Heby hg Klämmingen sjö Daglösan, se Dagglösa betesmark Båsnäsgärdet åker
Heby hg Klämmingen sjö Daglösan, se Dagglösa betesmark Bäckahagen hage
Hedeby Saknas Klämmingen sjö Damlöt, se Dammlöt hemman Bäckakärret kärr
Heby gd Klämmingen sjö Damlöt gård Bäcken utfallsdike
Heby gård Klämmingen sjö Dammlöt gård Bäcken bäck
Heby gd Klämmingen sjö /Se Dammlöt Saknas Daga häradsallmänning, se Häradsallmänningen Saknas
Heby säteri /Se Klämmingsgärderna sankmark? Dammlöt Saknas Dagglösan äng
Heby gods /Se Klövasundet sund Dammstugan lht Dalen Saknas
Heby-Ytterby hg Klövberget berg Damstugan lht Dalkarlskärret kärr
Heby-Ytterby hgd Klövbonäset näs Dammstugan, se Damstugan lht, nu öde Dalkarlskärret åker
Hjälminge by Klöveberget berg /Se Damstugan Saknas Dalsjön sjö
Hjälminge by Klöversundet sund /Se Davidstad gård Dalsjöängen äng
Hjelminge by? Knutstorpsmossen mosse Davidsstad gård Dalängen åker
Hjälminge by Kobergsvik vik Davidstad hemman Damlötsgrinden grind
Hjelminge by Kofsa äng /Se Davidsstad Saknas Dammbro bro
Hjälminge by /Se Kofsan, (eller Kofsorna) äng /Se Davsta Saknas Dammbrobacken skogsbacke
Hjälminge by /Se Kofsorna, (el. Kofsan) äng /Se Dillbokvarn, se Dillnäskvarn kvarn Dammbrokärret kärr
Hjälminge gd /Se Kokärret kärr Dillnäs, se Dillnäsby by Dammbrokärret kärr
Hjälminge by /Se Kokärret kärr Dillnäsby Saknas Dammbron vägbro
Ilanda, se Västerilandet gd Kolbottenskärret kärr Dillnäskvarn Saknas Dammbroåkrarna åkrar
*Inlanda Saknas Korshäll terräng Djupvik gård Dammen dammbyggnad
Inlända EJREG Korsmossen mosse Djupvik Saknas Dammen dammbyggnad
*Ilanda Saknas Koverksberget udde Djupviken bebyggelse Dammgärdet åker
Kalvsätter gd /Se Kriken ägomark Djupviken, se Djupvik lht Dammkärret åker
*Kloffhal gd? Kritbron bro? Domvalla gård Dammkärret kärr
*Klovhall Saknas Krokholmen holme Domvalla gård Dammkärret åker
*Klovhall = Klövet? gd Kråkskär holme Domvalla hemman Dammkärret åker
*Klovhall Saknas Kullholmen holme Domvallastugan lht Dammkärret åker
Klövet gd Kungsgatsbacken backe /Se Ekbackstugan bs, nu riven Dammkärret åker
Klövet gd Kungskattbacken (=Kungsgatsbacken) backe /Se Ekeberga lht Dammlötsbacken bergbacke
Klövet gd /Se Kvarnkärret ägomark Ekeberga lht Dammstugubacken vägbacke
Klövet gd Kvarnkärret kärr Ekeberga lht Danckevardtsgruvan gruvhål
?Kåretorp by Kvarnmossen mosse Ekeby, se Präst-Ekeby by Danckevardtstäppan åker
*Käretorp f.d. gd Kvarnsjön, Lilla sjö Ekeby del i by Dansaränn åker
Käretorp Saknas Kvarnsjön, Stora sjö Ekhaga Saknas Dansar änd åker
*Kärretorp Saknas Kvibäck terräng Eklund gård Dillbergsbacken skogsbacke
Lisätter gd /Se Kyrkstenen sten Eklund gård Dillnäsviken vik
Ljunga gd Kämpstenen fornlämning Eklund hemman Djupa Holmsjön sjö
Ljunga gd /Se Käringtäppan ägomark Eklundsstugan stuga, nu riven Djupa Holmsjön, se Holmsjön sjö
Ljunga gd /Se Kärrholmsmon skog Ekstugan bs, nu riven Djupa kärret kärr
Ljunga gd /Se Körarkärren kärr Ekängen lht Djupa kärret kärr
Ljunga gd /Se Köttsjön sjö Ekängen lht Djupdal = Djupdalsmossen Saknas
Ljunga gård /Se Köttsjöängen ägomark Ekängen lht, avs. Djupdalsmossen mosse
Ljunga gd /Se Ladkärret kärr Elfsborg lht Djuphålskärret kärr
Lövan, Stora o. Lilla gdar /Se Lasskärret kärr Elgsjöbacken lht Djuphålskärret kärr
Mälsäter gd /Se Lekarslätten sankmark? Ella förr hemman Djupmossen mosse
Mälsätter gd /Se Lifsingeån å Ella förr hemman Djupsjön, se Djupa Holmsjön Saknas
Mälsäter gd /Se Lilla holmen holme Ella förr hemman Djupsjösänktan dal
Nibble hemman /Se Lilludden udde Ellaboda, se Boa Saknas Djupviken vik
Nibble gd /Se Lilluddsskäret holme Ellaboda ängsteg Saknas Djupviken, se Djupvikssjön sjö
Närlunda hg Lillängen ägomark Ellaboda ängstuga = Kvarnängen Saknas Djupviksjön sjö
Närlunda hg Lillängen ägomark Ellatorp = Björktorp Saknas Djupvikssjön Saknas
Närlunda gd Lindholmen holme Elleboda, se Boa hemman Djupviksviken vik
Närlunda gård Lindskär holme Elleboda Saknas Djupviksängen åker
Närlunda gård Linnaren sjö Enbacken lht Djupviksängen åker
?Närlunda hg Linnhuvudet vägkorsning Enbacken utflyttad gård Djurgården Saknas
Närlunda hg Linnhuvudsundet sund Enbacken, se Enebacken gård Domvallaskiftet åker
Närlunda hg /Se Ljungamossen mosse Enebacken = Enbacken Saknas Dragarhagen hage
Närlunda gd /Se Lundängen ägomark Eriksberg lht Drogängen åker
Närlunda gd /Se Lundängsviken vik Eriksberg lht Drogängsbacken vägbacke
Närlunda säteri /Se Långbromossen mosse Eriksberg gård Drottningbordet stenhäll
Närlunda gd /Se Långkärret kärr Eriksdal lht Drottningkärret åker
Närlunda gård /Se Långkärrsviken vik Eriksdal lht Dungen skog
Närlunda gd /Se Långmossen mosse Eriksdal lht Dunkersmossen mosse
Närlunda gård /Se Långmossen mosse Erikslund, se Eriksdal lht Lilla Dunkersmossen mosse
Närlunda gd /Se Långsjöbäcken bäck Erikslund förr torp Stora Dunkersmossen mosse
Närlunda herrgård /Se Långsjön sjö Erikslund lht Dybitarna åker
Närlunda herrgård /Se Långtarm terräng Erikslund bs, nu riven Dyblingsbacken vägbacke
?Näs hg Långtarmsängen terräng Ermundsgården gård i Avla Dyblingsbacken, se Dybrinksbacken m.m. vägbacke
?Näs hg Lötkärret ägomark Ermundsgården, se Avla by Saknas Dybrinksbacken = Dyblingsbacken Saknas
Näs hg Lötkärret ägomark Ernsta lht Dybbängsbacken = Dyblingsbacken Saknas
Näs hg Lövhagen terräng Ernsta lht Dyen åker
Näs hgd Lövstan sjö Farmorsdelen gård Dyen åker
Näs by Lövviksbergen höjd Fiastugan lht Dykärret åker
Näs by Marktäppan ägomark Fimossen Saknas Dyviken vik
Näs by, hg Mar Wijken, se Mellan-Marviken sjö Fimossen gård Edbron vägbro
Näs herrg. Marviken, Mellan sjö Finnmossen, se Fimossen gård Edbro bro
Näs by Marviken, Övre sjö Finnmossen, se Fimossen Saknas Ekbacken backe
?Näs hg Marviken, Övre och Nedre sjöar /Se Finnmossen skogsparti Ekbacken skogsbacke
Näs herrg. Mellan-Marviken sjö Finnmossen, se Fimossen skogsparti Ekbacken åker
Näs herrg. Millsjön sjö Finnmossen, se Fimossen skogsparti Ekbacken ekbacke
Näs herrgård /Se Munkgravskärret kärr Finnsta lht Ekgrundet grund
Näs by /Se Mälsjön sjö /Se Finnsta lht Ekholmen holme
Prästhälla beb. /Se Mäl (säters) sjön sjö /Se Finnsta lht Eklundsbacken skogsbacke
Rynäs gd /Se Mörksjömossen mosse Finnstugan bs, nu riven Eklundskärret åker
Sjögesta gd /Se Mörksjön sjö Fiskarudden lht Eklundstäppan åker
Skeppmora, Lilla gd /Se Mörksjön sjö /Se Fiskarudden lht Eklundsviken = Vintervägsviken Saknas
Skeppsta gd Mörksjön sjö Fjärdingsmansgården gård Ekskogen åker
Skeppsta gods /Se Mörtsjön, Stora sjö Fjärdingsmansgården Saknas Ekskogen ekskog
Skinnvalla by Mörtviken vik Forsbro lht Ekstugutäppan åker
Skinnvalla, Lilla o. Stora gdr Nappen ägomark Forsbro, se Forsbrotorp Saknas Ekvreten åker
Skinnvalla, Lilla gd Nappkärret kärr? Forsbro missionshus Saknas Ekvretsmossen mosse
Skinnvalla by Neptunholmen udde Forsbrostugan lht Ella udde udde
Skinnvalla by /Se Neptunholmen udde /Se Forsbrostugan stuga Ella ö halvö
»Skiølvale», se Skylvalla by Nibblegrunden holmar Forsbrostugan lht Enbacka Sjöbrott åker
Skottvång, Nedre gd /Se Nyckeln sjö /Se Forsbrotorp gård Erikslund äng
Skottvång, Övre gd /Se Nyckeln sjö /Se Forsbrotorp gård Erikslund hage
Skylvalla by /Se Nyckeln, även Nyckelsjön sjö /Se Forsbrotorp hemman Erikslundsbackarna skogsbackar
Skylvalla by Nyckeln sjö /Se Forsbäcks gård Erikslundsbacken vägbacke
Skylvalla by Nyckelsjön sjö Fredriksdal lht Erikslundshagen hage
Skylvalla by Nyckelsjön sjö Fredrikshall lht, nu riven Erikslundstäppan odling
Skylvalla gd Nyckelsjön sjö Fridensborg lht Erikslundstäppan åker
Skylvalla by Nyckelsjön sjö Fridensborg lht Erikslundsängen åker
Skylvalla by Nyckelsjön sjö Fridensborg lht Fagerlyckan åker
Skylvalla gd Nyckelsjön sjö /Se Fridhem lht Farfars björk träd
Skylvalla by Nyckelsjön sjö /Se Fridhem lht Falkberget berg
Skylvalla gd Nyckelsjön, även Nyckeln sjö /Se Fridhem, se Skuggan lht Fenningdroget Saknas
Skylvalla gd Nyckelsjönäset udde Friskens lht Fiagärdena åkrar
Skylvalla by Nybygget ägomark Friskens, se Frisktorp Saknas Fiahålet kärr
Skylvalla by Nytorp ägomark? Friskens Saknas Fillpoängsmossen Saknas
Skylvalla by Nytången sjö Frisktorp lht Fillpussängen äng
Skylvalla gd /Se Nyängen ägomark Frisktorp lht Fillpussängsmossen, se Fillpöängsmossen mosse
Skylvalla gd /Se Nyängen sankmark Furbacken lht Filtbrosängen äng
Smörsätter gd /Se Nyängen ägomark Furubacken lht Filtbroängsmossen mosse
Solvik gård Nöjdens Hål vik /Se Furbacken lht Fimossen mosse
Solvik gård Ormhålet hålväg? Furukulla, se Björkeby gård Fimosskiftet skog
Sätra gd Orrberget höjd Furukulla, se Björkeby Saknas Finnsberget berg
Sätra gd /Se Orrmossarna mossar Furukulla hemman Finnsberget berg
Sätra gd /Se Orrmossen mosse Furukulla eller Björkeby Saknas Finnsmossarna mosse
Tafsnäs gd Oxhagen terräng Furulid lht Finntäppan åker
Tafsnäs gd Oxhagen ägomark Fäboda gård Finntäppan åker
Thiærutop, se Käretorp Saknas Oxhusmossen mosse Fäboda gård Finntäppan åker
Tryntorp(et) torp /Se Oxudden udde Fäboda hemman Finnängen äng
Trynudden torp Pansarbacken terräng Fäboda lht Finnängen åker
Täby by Paskberget höjd Fältens, se Olovstorp Saknas Finnängshagen hage
Ullevi by Pasken terräng? Fältens lht Finnäs Udde udde
Ullevi by Pasken l. Pasksjön torrlagd sjö /Se Galtorp gård Fiskboet plats
Ullevi by Pasken sjö /Se Galltorp gård Fiskbogärdet åker
Ullevi by Pasken sjö /Se Galltorp hemman Fiskbohagen hage
Ullevi by Pasken sjö /Se Garskog gård Fiskgjusholmen holme
Ullevi by Pasken sjö /Se Garskog gård Fisklösen sjö
Ullevi by Pasken sjö /Se Garskog hemman Fjällängen äng
Ullevi by Penningdroget terräng Grandal gård Flankmossen mosse
Ullevi by Piparen sankmark? Grandal gård Flasskärret åker
Ullevi by /Se Plogen ägomark Grandal hemman Flata bitarna åkrar
Ullevi by /Se Porskärret kärr Graneborg lht Flathasen åker
Ullevi by /Se Påluddarna uddar Graninge lht Flyt åker
Ullevi by /Se Pörtbacken backe? Grans bs, nu riven Flyt åker
Ullevi gd /Se Ringmuren terräng Granvik = Allmänningstugan Saknas Flyt åker
Ullevi by /Se Robinsonön holme Grindlöt lht Flygartäppan åker
Ullevi by /Se Roligheten ägomark Grindlöt lht Fläskkärret kärr, nu odlat
Ullevi gd /Se Rosendal ägomark Grindlöt lht Fläskkärret åker
Ullevi by /Se Rospiggmossen mosse Grindstugan lht Forsbrobacken backe
?Ullsta by Rundbladsberget höjd Grindstugan förr stuga Forsbrobacken vägbacke
?Ullsta by Rävnäset udde Grotens bs Forsbrobergen berg
Ullsta by Römossen mosse Gruvkärret lht Forsbrobergen berg
Ullsta by Römossen mosse Gruvkärret lht Forsbrohagarna hagar
Ullsta by Römossen mosse Gruvkärret Saknas Forsbrokärret kärr
Valla gd Römossen mosse Gruvtorpet lht Forsbro stålugn förr stålsmide
Valla by Röskär holme Grytsheden del av allmänning Forsbro å å
Valla by Sandbrink ägomark Grytsheden allmänning Framängen äng
Valla by Sandstugan terräng Grytsheden Saknas Fredrikshallsgärdet åker
Valla gd:ar /Se Sandstuängen äng? Grågården gård Fredrikshallshagen hage
Valla by /Se Sandudden udde Grönlunds lht Fredrikshallsängen åker
Valla, Lilla o. Stora gdr /Se Sanduddsbacken sluttande terräng Grönlund lht Friskbacken landsv.-backe
Valla gdr /Se Sandängen ägomark Grönlund Saknas Friskviken, se Kyrkviken vik
Valla, Lilla o. Stora gårdar /Se Sjögestasjön sjö Grönlöt gård Fräkenkärret odling
Valla gårdar /Se Sjögestasjön sjö /Se Grönlöt bebyggelse Fräkenkärret åker
Valla by /Se Sjölinden udde? Grönlöt, se Grönlund hemman Fräkankärrsgraven utfall från Fräkenkärret
Vinsiö, se Vängsö by Sjöplogen ägomark Gula knuten lht Fräkensjöberget berg
Vinterled gård /Se Skallersänktan terräng Guldsmedsmora, se Gullsmora hemman Fräkensjöberget berg
»wægssøghom», se Vängsö by Skansberget berg Gullsmora Saknas Fräkensjön sjö
»Wægsøø» = Vängsö? Saknas Skansberget fornlämning Gustavsberg Saknas Fräkenpussen åker
Wængisögia, se Vängsö by Skeppstaån å Gustavslund lht Furkulltäppan åker
Vängsö by Skinnvallaholmen holme Gustavslund lht Furkärret kärr
Vängsö by Skiraberget berg Gustavslund lht Furkärret kärr
Vängsö by Skiraberget skogsmark Gåsingeby by Furubackgärdena åkrar
Vängsö by Skiraberget höjd Gåsinge by Furumossen mosse
Vängsö by *Skirastaven gränsmärke Gåsinge gårdar Fågelviken vik
Vängsö by Skirsjön sjö Gåsinge, se Söderby hemman Fågelviken vik
Vängsö by Skirsjön sjö Gåsinge, se Österby hemman Fållan hage
Vängsö by Skirsjön sjö /Se Gåsingeby by Fårbacken skogsbacke
Vängsö by Skrikbacken terräng Gåsinge kyrkskola, se Kyrkskolan skola Fårbacken hage
?Vängsö by Skräddarstugan f.d. torp? Gåsinge kyrkskola Saknas Fårbacken hage
Vängsö by Skuran terräng? Gåsinge prästgård kyrkoherdeboställe Fårbacken hage
Vängsö by Skylsjön sjö Gäddsjötorp gård Fårberget berg
Vängsö by Skylsjön sjö /Se Gäddsjötorp gård Fårhagen hage
Vängsö by Skylvallakärr fjärd Gäddsjötorp hemman Fårhagen hage
Vängsö by Skyvallaskogen skog Gärdet gård Fårhagen hage
Vängsö by Skyrsjön sjö Gärdsta lht Fårhagen hage
Vängsö by Skären udde Gärdsta, se Järsta hemman Fårhagen hage
Vängsö by Skäret holme Gärdsta lht Fårhagen hage
Vängsö by Skärpan terräng Gästgivargården gård Fårhagen hage
Vängsö by Slagkärret ägomark Gästgivargården Saknas Fårhagen hage
Vängsö by /Se Slottsberget berg Göstas gård Fårhagen hage
Vängsö by /Se Släthälla terräng Haga lht Fårhagen hage
Vängsö by /Se Slätmossen mosse Haga lht Fårhagstäpporna åkrar
Vängsö by /Se Smalkärren kärr Haga handelsbod Fårhålet gruvhål
»vængsøgha», se Vängsö by Småkärret kärr Hagaberg lht Fäbodahagen hage
Västerilandet (V. Ilanda) gd Solbackängen ägomark Hagaberg lht Fäboda äng, se Ängen åker
Västerilanda Saknas /Se Soludden udde? Hagaberg lht Fölungspussen kärr
Västerilandet gd /Se Solviksberget höjd Hagalund lht Förvaltarudden udde
  Solliden terräng? Hagalund lht Förvaltarudden udde
  Spelmansängen ägomark Hagalund bs, nu riven Galltorpbacken vägbacke
  Spångkärret kärr Hagalund handelsbod Galltorpgärdet åker
  Spångmossen mosse Hagen gård Galtbacken skogsbacke
  Spångmossen mosse Hagen lht Galtsjöklint, se Galtsjöknös berg
  Spökbacken backe Hagen gård Galtsjöknäs Saknas
  Starrkärr kärr Hagen bebyggelse Galtsjöklint berg
  Stavberget berg Hagen lht Galtsjöknös, se Galtsjöklint Saknas
  Stavberget höjd Hagen lht Galtsjön sjö
  Stavberget höjd Hagen lht Galtsjön sjö
  Stavberget höjd Hagstugan lht Galtsjön sjö
  Stenmossen mosse Hagstugan lht Gamla logen loge, nu riven
  Stora holmen holme Hagstugan lht Gamla lostycket åker
  Storgrundet grund Hallsborg lht Gatan väg
  Storrönningen ägomark Hallsta by Gatan väg
  Storsjön sjö Hallsta hemman Gatåkern åker
  Storsjön sjö Hallsta Saknas Gjustallen tall
  Storsjön sjö Hallsta Lillgården bebyggelse Glippingsgärdet åker
  Storsjön sjö /Se Hallsta Norrgården hemman Glupkärret kärr
  Storskogen terräng Hallsta Sörgården hemman Glupkärret kärr
  Storsätraviken vik Hallsta skola folkskola Gluptäppan åker
  Storudden udde Hallsta skola Saknas Glådran sjö
  Storuddsskäret holme Hallsta skola Saknas Glådran = Glådraren, se Gädran Saknas
  Storängen ägomark Hammarbosäter, Lilla, se Lillsätra hemman Glådraren, se Gädran och Glådran sjö
  Storängen ägomark Hammarbosäter Stora hemman Glöden område
  Storön udde Hammartorp lht Glödsjögården förr sjögård
  Svarthällan holme Hammartorp lht Godtemplarbacken skogsbacke
  Svarthällstenarna grund Hammartorp lht Godtemplargärdet åker
  Svartkärren kärr Hammersta by Golvängen åker
  Svartkärret kärr Hammersta, se Hammersta Nergård och Norrgården hemman Golvängen åker
  Svartkärret ägomark Hammersta hemman Gortkärret, se Gölkärret kärr
  Svartsjön sjö Hammersta bebyggelse Grandalsgärdet åker
  Svinmossen mosse Hammersta Nergård, se Norrgården Saknas Grandalshagen hage
  Svinsjön sjö Harpinan bs Grandalshagen hage
  Svinsjön sjö /Se Heby Saknas Grandalsskiftet skog
  Sågbacken ägomark? Heby säteri Grankällan källa
  Säterviken vik /Se Heby del av säteri Grannskärr kärr
  Sätterån Saknas /Se Heby del i säteri Granselholmen = Gransösholmen Saknas
  Sättraån å /Se Heby del i säteri Granstäppan åker
  Sättraån å /Se Heby, se Ytterby del i säteri Gransängen åker
  Sävsjön sankmark Hedberga gård Gransösholmen, se Granselholmen holme
  Tallholmen holme Heby Saknas Graven utfallsdike
  Tobergsliden terräng Hedeberga tp Gretas hål kärr
  Tolvmansskuran terräng Hedberga Saknas Grev Tureberget berg
  Tolvmansskuran sänka /Se Hedeberga (Hedberga) gård Grindmossen mosse
  Tovern sjö Hedeberga lht Grindmossen mosse
  Tovern sjö /Se Helledal lht Grindmossen mosse
  Tovern sjö /Se Helledal lht Grindstugubacken vägbacke
  Trefaldighetskällan källa Hilmerstorp bs, nu riven Grindstycket åker
  Trollhagen ägomark Hilmerstorpet, se Sätratorp Saknas Gripsvallsmon skog
  Trollhagsviken vik Hjälminge gård Grips Ängar åker
  Trollkärret ägomark Hjälminge hemman Grotängen åker
  Trullsjö terräng Hjälminge gård Grundet fiskegrund
  Trullsjön sjö Lilla Hjälminge lht Grusgropsgärdet åker
  Trullsjötäppan terräng Hjältes lht Gruvbacken landsv.-backe
  Tryen sjö /Se Hjältes soldattorp lht Gruvhagen hage
  Trynen sjö Holmens bs, nu riven Gruvkärrshalsen kärr
  Trynen, se Tryen resp. Trynsjön sjö /Se Hotorp, se Sjögården Saknas Gruvkärrsplogarna åkrar
  Trynen sjö /Se Hovgården hemman Gruvmossen mosse
  Trynen sjö /Se Huldeborg lht Gruvplogen åker
  Trynen sjö /Se Huldeborg, se Vretstugan lht Gruvstycket åker
  Trynen sjöar /Se Hulta gård Gryndan grund
  Tryneviken vik Hulta gård Gråstabacken stenbacke
  Trynsjön sjö Hulta hemman Gräskärret åker
  Trynsjön l. Trynen sjö /Se Hultäng gård Grävgaltberget berg
  Tullängsberget höjd Hultängen gård Gröna viken vik
  Tussmötet öppen plats? Hultängen, se Hökärrstorp hemman Grönlundsskogen skog
  Tussmötet vägkorsning /Se Hultäng gd Grönlundsängen åker
  Tytens skog skogsmark Hultängen Saknas Grönskekällan källa
  Tytens skog terräng Hyttan, se Nerhyttan gård Gubbarmon Saknas
  Tällsjön sjö Hyttan, se Nerhyttan Saknas Gubberget berg
  Tättingviken vik Hyttan bebyggelse Gubbtäppan odling
  Ullstaskäret holme Hyttan, se 1 Nerhyttan Saknas Gubbtäppan åker
  Ulvsättersbergen höjd Hyttan, Övre = 1 Opphyttan Saknas Gubbtäppan åker
  Utängen ägomark Hyttetorp lht Gubbtäppan åker
  Uvberget höjd Hyttetorp lht, förr soldattorp Gubbängen äng
  Uvberget höjd Hyttetorp lht Gubbängen åker
  Vallskärret ägomark? Hyttlöt lht Gubbängen åker
  Vargmossen mosse Hyttlöt lht Gubbängen åker
  Vassens kärr kärr Hyttlöt lht Gubbängsgärdet åker
  Vattkärret ägomark Hållkän gård Guldmorsjön = Gullsmorsjön Saknas
  Vedtorget vägskäl? Hållkärr gård Guldsmorasjön sjö
  Vikberget höjd Hållkärr hemman Gullsmorssjön, se Guldmorssjön sjö
  Vilstensmossen mosse Hälledal lht Gullsmorsäng åker
  Vinterkärren kärr Härsbotorp gård Gullspång förr spång
  Vinterviken vik Härsbrotorp gård Gullspångsbacken backe
  Vinterviken vik Härsbrotorp hemman Gullspångsbacken skogsbacke
  Vitmossen mosse Höglunds gård Gungbacken landsv.-backe
  Västerviken ägomark Högsjön gård Gungbacken skogsbacke
  Ynglingen sjö /Se Högsjön, se Höksjön hemman Gustavslundssjön Saknas
  Ynglingen sjö /Se Höksjön gård Gårdsgärdet åker
  Ynglingen Siön, se Gullsmorssjön sjö Höksjön Saknas Gårdslinden åker
  Ådala hage /Se Hökviken bs Gårkärret kärr
  Ådalen bäcksluttning /Se Hökärrstorp, se Hultäng gård Gåsberget berg
  Åkersmossen mosse Hökärrstorp, se Hultängen Saknas Gåsberget klippa
  Åndalsviken vik Hökärrstorp bebyggelse Gåsinge-Dillnäs allmänning allmänning
  Åshammarsgrundet holme Hökärrstorp, se 1 Hultängen Saknas Gåsingegrundet skär
  Åssand triangelpunkt Västra Ilanda = 1 Västerilandet, se Ilandet Saknas Gåsingegrundet grund
  Älgmossen, Lilla mosse Ilandet gård Gåsingeviken vik
  Älgmossen, Stora mosse Ilandet, se Västra Ilanda Saknas Gäddsjön sjö
  Älgsjön sjö Ilandet Saknas Gäddsjön sjö
  Ängen ägomark Ilos, se Sjögården Saknas Gäddsjön sjö
  »Ängen Dagglösan» ängsmark /Se Ilotorp, se Sjögård lht Gäddviken vik
    Jakobsberg gård Gädran sjö
    Jakobsberg gård Gädran, se Glådran Saknas
    Jakobsberg hemman Gädran = Glådraren, se Glådran Saknas
    Jansborg lht Gällringen sjö
    Jansborg lht Gällringen sjö
    Janslund lht Gällringen sjö
    Janslund lht Gällringen sjö
    Jansnäs lht Gärdena åkrar
    Jansnäs lht Gärdena åkrar
    Jansnäs gård Gärdesbacken skogsbacke
    Johanneslund lht Gärdesbacken backe
    Johanneslund frikyrkolokal Gärdesbacken backe
    Johanssonsdelen gård Gärdesbacken backe
    Jonsberg lht Gärdesbacken backe
    Jonsberg bs, nu riven Gärdesbacken skogsbacke
    Jonssonsdelen gård Gärdesbacken backe
    Jonsta lht Gärdesbacken backe
    Jonsta lht Gärdesbacken backe
    Jonsta Saknas Gärdeskällan källa
    Jonstorp lht Gärdeskällan källa
    Jonstorp, se Jonsta Saknas Gärdet åker
    Jonstorp, se Jonsta lht Gärdet åker
    Jordkulan bs, nu riven Gärdet åker
    Jägarbacken lht, förr soldattorp Gärdet åker
    Jägarbacken lht Gärdet åker
    Jägardal gård Gärdet åker
    Jägardal gård Gärdet åker
    Jägardal lht Gärdet åker
    Järsta lht Gärdet åker
    Järsta Saknas Gärdet åker
    Kalvsätter gård Gärdet åker
    Kalvsäter gård Gärdet åker
    Kalvsäter hemman Gärdet åker
    Kalvsätter Saknas Gärdet åker
    Kalvsätters skog Saknas Gärdet åker
    Karlberg lht Gärdet åker
    Karlberg lht Gärdet utanför ladugården åker
    Karlberg lht Gökärret kärr
    Karleby Saknas Gölkärret kärr
    Karlsborg lht Gölkärret kärr
    Karlsborg lht Gölkärret Saknas
    Karlsborg lht Göstasgärdet åker
    Karlsborg lht, förr soldattorp Hadden åker
    Karlsborg lht, nu riven Hagalundsgärdet åker
    Karlsborg, se Lundtorp lht Hagalundsgärdet åker
    Karlsdal, se Karlsdalsviken förr gård Hagalundskällan källa
    Karlsdal bs, nu riven Hagalundsstycket åker
    Karlshamn lht Haga äng åker
    Karlshamn lht Hagberget berg
    Karlshem lht Hagberget berg
    Karlslund lht Hagberget berg
    Karlslund lht Hagen hage
    Karlslund lht Hagen hage
    Karlslund Saknas Hagen hage
    Karlsro lht Hagen hage
    Karlsro lht Hagen hage
    Karlsro lht Hagen hage
    Kaspan bs Hagen hage
    Klippan lht Hagen hage
    Klippan lht Hagen hage
    Klippans fattighus lht Hagen hage
    Klippans mejeri, se Klippan förr mejeri, nu lht Hagen hage
    Klockargården lht Hagen hage
    Klövet Saknas Hagen hage
    Klövet hemman Hagen hage
    Klövet Saknas Hagen hage
    Knutstorp gård Hagen hage
    Knutstorp gård Hagen hage
    Knutstorp hemman Hagkilen åker
    Kojan förr stuga Hagkällan källa
    Kojan förr bs Hagkärret åker
    Korpmötet, se Tryntorp, Övre gård Hagkärret åker
    Korpmöte, se Tryntorp Saknas Hagkärret kärr, nu odlat
    Korpmötet, se Korptorp Saknas Hagkärret kärr
    Korptorp, se Övre Tryntorp Saknas Hagkärrsmossen mosse
    Korptorp, se Tryntorp och 1 Korpmötet Saknas Haglinden åker
    Krampan gård Hagplogen åker
    Krampan gård Hagplogen åker
    Krampan hemman Hagplogen åker
    Krampan hemman Hagplogen åker
    Krampan gd Hagplogen åker
    Krogen lht Hagplogen åker
    Krogen lht Hagplogen åker
    Krogen hemman Hagplogen åker
    Krogen förr krog Hagslätten åker
    Kronskogen Saknas Hagslätten hage
    Kullen förr gård Hagslätten hage
    Kurran lht Hagstycket åker
    Kvarnängen lht Hagtäppan åker
    Kvarnängen Saknas Hagtäppan åker
    Kyrkskolan kyrkskola Hagtäppan åker
    Kyrkvärdens gård Hagtäppan åker
    Kyrkvärdens gård Hagplogen åker
    Kåretorp, se Kårtorp hemman Hallstabacken vägbacke
    Kåretorp gård Hallstamarken åker
    Kårtorp gård Hallstaplogen åker
    Kårtorp Saknas Hallsta rudor Saknas
    Källhagen lht Hallstastycket åker
    Källstugan lht Hallströmsplogen åker
    Källstugan lht Hallströmsplogen åker
    Källstugan lht Hallströms stamträd träd
    Källstugan lht Halsbacken Saknas
    Källtorp gård Halsdal åker
    Källtorp gård Hammarhagen hage
    Källtorp hemman Hammarn åker
    Kärret lht Hammersta ekskog ekskog
    Kärrholm bs, nu riven Hammerstaviken vik
    Kärrstugan lht Handvindsbackarna vägbackar
    Kärrstugan lht Handvindsgruvan gruvhål
    Kärrstugan bs, nu riven Harpinan hagslätt
    Kärrstugan lht Hasselbacken skogsbacke
    Kärrstugan lht Hattkärret kärr
    Kärrsäter lht Heby hage hage
    Kärrsäter hemman Hebystycket åker
    Körnstorp gård Hedbergaängen åker
    Körnstorp gård Hedlandet land
    Körnstorp hemman Helgdagshagen hage
    Köttsjöstugan bs, nu riven Hemgärdena gärden
    Ladängen lht Hemhagen hage
    Lars Erikes gård Hemgärdena åkrar
    Lasäter bs, nu riven Hemgärdena åkrar
    Laxne bebyggelse Hemgärdet åker
    Laxne villasamhälle Hemgärdet åker
    Laxne by Hemgärdet åker
    Laxne eller Anders Karlsstugan, se 1 Laxnestugan Saknas Hemgärdet åker
    Laxnestugan lht Hemgärdet åker
    Laxnestugan Saknas Hemgärdet åker
    Laxnetorp, se Opplaxne gård Hemgärdet åker
    Laxnetorp gård Hemgärdet åker
    Laxnetorp hemman Hemgärdet åker
    Lennartsstugan, se Linnarstugan Saknas Hemgärdet åker
    Lennartstugan, se Linnarstugan hemman Hemgärdet åker
    Lennartsdelen förr gård Hemgärdet åker
    Lesäter, se Lisäter Saknas Hemgärdet åker
    Lesäter, se Lisäter hemman Hemgärdet åker
    Liffsinge by Hemhagen hage
    Liffsinge, se Mellangården hemman Hemhagen hage
    Liffsinge, se Oppgården hemman Hemhagen hage
    Liffsinge, se Nergården hemman Hemhagen hage
    Liljedal lht Hemhagen hage
    Liljedal lht Hemhagen hage
    Liljedal lht Hemängen åker
    Lillebo lht Hemängen åker
    Lillgården gård Hermansbacken skogsbacke
    Lillgården gård Hermanshagen hage
    Lillgården gård i Hammersta Hermanshagen hage
    Lillsjömora Saknas Hermanshagen hage
    Lillstuga Avla gård Herrängen åker
    Lillstugan lht Herrängen åker
    Lillsätra Saknas Herrängsbacken skogsbacke
    Lilltomta lht Hillertäppan odling
    Lillvalla, se Valla Saknas Hillertäpporna åkrar
    Lillåsa lht Hilmersbacken vägbacke
    Lillåsa = Lilla Åsan Saknas Hilmersudde udde
    Lillöva gård Himmelrikesport plats
    Lindblomsdelen gård Hjortronmossen mosse
    Lindersberg, se Lindesberg lht Hjortronmossen mosse
    Lindesberg lht Hjortronmossen mosse
    Lindesberg = Lindersberg Saknas Hjälmen loge
    Lindkviststugan Saknas Hjälmens ökstockställe båtplats
    Lindsberg lht Hjälpmossen mosse
    Lindtorp lht, nu riven Hjälpmossen mosse
    Linnarstugan gård Hjältetäppan åker
    Linnarstugan lht Hollandesjön sjö
    Linnarstugan Saknas Hollandetstycket åker
    Linnarstugan Saknas Hollandssjön sjö
    Lisätter lht Hollandssjön sjö
    Lisäter gård Holmarna holmar
    Lisäter Saknas Holmsjömossen mosse
    Ljunga gård Holmsjön, Djupa sjö
    Ljunga gård Holmsjön sjö
    Ljunga hemman Holmsjön Saknas
    Ljunga soldattorp, se Lövens lht Holmtäppan åker
    Ljungbyberg lht Holmtäppbacken skogsbacke
    Ljungbyberg lht Hopbrobacken vägbacke
    Ljungbyberg lht Hophagen hage
    Lugnet utflyttad gård Horsudden udde
    Lugnet hemman Horsuddsviken vik
    Lugnet bs Hovgårdens gärde åker
    Lugnet lht Hovgärdet åker
    Lundtorp = Karlsborg Saknas Hulttäppan åker
    Långkärr lht Hultängsgärdet åker
    Långkärr Saknas Hultängsplogen åker
    Långkärr Saknas Hundbacken skogsbacke
    Långkärret, se Långkärr lht Hundbacken skogsbacke
    Långvik hemman Hyttaån å
    Långviken lht Hyttbacken skogsbacke
    Långvik Saknas Hålkakan åker
    Löten förr hemman Hållbacken, se Halsbacken vägbacke
    Löten bs, nu riven Hållkärrsänden åker
    Lövan, Lilla, se Lillöva gård Hällen berg
    Lövan, Lilla hemman Häradsallmänningen Saknas
    Lövan, Stora, se Storlöva gård Häradsholmen holme
    Lövan, Stora hemman Härsbrokärret kärr
    Lövan, Lilla o. Stora gårdar Härsbroängen äng
    Lövbråten gård Hästhagen hage
    Lövbråten gård Hästhagen hage
    Lövbråten hemman Hästhagen hage
    Lövbråten Saknas Hästhagen hage
    Lövens lht Hästhagen hage
    Lövens, se Ljungbyberg Saknas Hästhagen åker
    Lövens soldattorp Hästhagen hage
    Lövhagen, Lilla lht Hästhagen hage
    Lövhagen lht Hästhagen hage
    Lilla Lövhagen bs, nu riven Hästhagen hage
    Lövhagen gård Hästhagen hage
    Lövhagen lht Hästhagen hage
    Lövhyddan lht Hästhagen hage
    Lövhyddan lht Hästhagen hage
    Lövhyddan lht Hästhagen hage
    Lövlund lht Hästhagen hage
    Lövlund lht Hästhagen hage
    Lövlund hemman Hästhagen hage
    Lövnäs lht Hästhagen hage
    Lövnäs lht Hästhagen hage
    Lövnäs, se Nyäng lht Hästhagen hage
    Lövstugan lht Hästhagen hage
    Lövstugan lht Hästhagen hage
    Lövstugan lht Hästhagen hage
    Lövviken hemman Hästhagen hage
    Lövviken hemman Hästhagen hage
    Lövviken, se Ärnsidan lht Hästhagsbacken skogsbacke
    Lövviken Saknas Hästhagsberget berg
    Lövviken lht Hästhagsgärdet åker
    Lövvreten Saknas Hästhagsstycket åker
    Stora Lövvreten lht Hästhagstäppan åker
    Lövängen gård Hästhagstäppan åker
    Lövängen mark Hästhagstäppan åker
    Lövängen Saknas Hästhålet gruvhål
    Marieberg lht Hästkärret kärr
    Marieberg lht Hästkärret kärr
    Marieberg lht Hästskotegen åker
    Marieberg, se Gustavsberg lht Hästvreten åker
    Marielund lht Hästängen hage
    Marielund lht Hästängen åker
    Marielund lht Höga gärdet åker
    Marietorp lht Högbogärdet åker
    Marviksstugan, se Lövängen gård Högdalstäppan åker
    Marviksstugan bs, nu riven Höggärdet åker
    Mellanberg lht Högsjön sjö
    Mellanberg lht Högsjön sjö
    Mellanberg lht Högtorn berg
    Mekangården gård Högtorn berg
    Mellangården förr gård Hökhagen hage
    Mellangården förr gård Hökhagen hage
    Mellangården förr gård Hökplogarna åkrar
    Mellangården Saknas Höksjön sjö
    Mellangården gård i Ullevi Höktorn berg
    Mellangården förr gård Hökviken sjövik
    Mellangårdsdelen förr gård i Ullsta Hönshustegen åker
    Mellankärr lht Igelsjögraven avloppsgrav
    Mellankärr lht Igelsjön sjö
    Mellankärr hemman Igelsjön sjö (kärr)
    Millsäter Saknas Igelsjön sjö
    Mittbyn gård Igelsjön sjö
    Mittbyn gård Igelsjöplogen åker
    Mjölnarängen Saknas Ilandsgärdet åker
    Mårtenslund hemman Ilouskällan källa
    Mälsätter gård Intaget allmänningsskog
    Mälsäter gård Intaget åker
    Mälsäter hemman Jagbacke förr kronojagbacke
    Mörtsjön sjö Jannesgatan väg
    Nedhyttan hemman Jansborgsbacken skogsbacke
    Nellgrensstugan bs Jansnäsa hästhage hage
    Nerbyn lht Jansnäsa plogar åker
    Nerbyn Saknas Jansnäsplogen åker
    Nergård lht Jonstahagen Saknas
    Nergården gård Jonstatäpporna åkrar
    Nergården förr gård Jungfruholmen holme
    Nergården förr gård Jungfrukärret kärr
    Nergården Saknas Jungfrukärret kärr
    Nergården förr gård Jägerdalsplogarna åkrar
    Nerhyttan gård Jägerdalstegen åker
    Nerhyttan gård Jämnbotten åker
    Nerhyttan, se Hyttan Saknas Jämnbotten grund
    Nerhyttan Saknas Jämnbotten åker
    Nerhyttans äng Saknas Järstagatan väg
    Nibble hemman Järstategen åker
    Nibble Saknas Jökärret kärr
    Nibble Saknas Jölkärret kärr
    Nibbleberg lht Kalholmen udde
    Nissedelen förr gård Kalkkällan källa
    Norrbacka lht Kalkugnshagarna åker
    Norrgården gård under Avla Kalkugnshagen hage
    Norrgården gård under Ullvi Kalkugnshagen åker
    Norrgården gård under Blacksta Kalkugnsredden åker
    Norrgården gård i Blacksta Kalvbacken skogsbacke
    Norrgården gård i Hammersta Kalvhagen hage
    Norrgården gård i Ullevi Alvhagen hage
    Norrgården gård i Ullsta Kalvhagen hage
    Nyborg lht Kalvhagen hage
    Nyborg lht Kalvhagsberget berg
    Nyborg, se Dammstugan lht Kalvsäterskärr kärrvik
    Nybygget gård Kalvsäterskärret, se Kärret vik
    Nybygget, Avla lht Kalvsäterskärret åker
    Nybygget lht Kalvsäterstegen åker
    Nybygget lht Kalvtomten skogsbacke
    Nybygget lht, nu öde Kalvudden udde
    Nybygget Saknas Kalvudden udde
    Nybygget lht Kalvudden = Skylvalla kalvudde Saknas
    Nybygget by Kalvuddsberget berg
    Nygården gård i Ullevi Kalvö ö
    Nygärdet lht Kalvön holme
    Nylund lht Kalängen äng
    Nystugan lht Kalängen åker
    Nystugan lht Kalängen åker
    Nystugan lht Kampdalen, se Kantdalen dal
    Nysäter lht Kanalen vattendrag
    Nysätter lht Kantdalen Saknas
    Nysäter lht Karbäck åker
    Nytorp lht Karl-Johanskällan källa
    Nytorp lht Karlsdalstäppan åker
    Nyullvi hemman Karlsdalsviken vik
    Nyäng område Karlsdalsviken vik
    Nyängen gård Karlshamnstycket åker
    Nyängen lht Kasphagen hage
    Nyängen, se Ängstugan lht Katrinekärr hage
    Nyängen Saknas Katrinekärr hage
    Näslunda gård Katrintäppan åker
    Närlunda gård Katthavet kärr
    Närlunda säteri Kattnäs allmänning allmänning
    Närlundakrogen krog Kattsan åker
    Näs, se Rynäs gård Kattungsberget berg
    Näs by Kattungberget berg
    Näs Saknas Kavelbron vägbro
    Näs del i Rynäs Kilen hage
    Näs del i Näs Kittelberget berg
    Näs del i Näs Kitteln gruvhål
    Nästgården förr gård Klemmingen sjö
    Nästgården förr gård Klintkärret åker
    Olovstorp lht Klinttäppan åker
    Olovstorp lht Klippinggärdet gärde
    Olovstorp lht Klippingsgärdet, se Glippingsgärdet åker
    Oppgården gård Klippingsgärdsbacken vägbacke
    Oppgården gård Klockarskär holme
    Oppgården förr gård Klockartegen åker
    Oppgården förr gård Klumpen hage
    Oppgården Saknas Klumpen skogsbacke
    Oppgården förr gård Klumpen berg
    Opphyttan gård Klumpen hagmark
    Opphyttan gård Klumphagen hage
    Opphyttan, se Hyttan, Övre hemman Klump-Jonsbacken Saknas
    Opplaxne gård Klumpkärret kärr
    Ortenstorp torp, nu rivet Klumpkärret åker
    Oxhagen lht Klämmingen sjö
    Pansars bs Klämmingsgärdena åkrar
    Pasken, se Berga gård Klöva bro bro
    Pasken, se Berga Saknas Klövasundet sund
    Pasken Saknas Klövbergen berg
    Pedrsonsstugan bs, nu riven Klövberget berg
    Perssonsstugan bs Klövberget berg
    Pettersberg lht Klövbergsviken vik
    Petterslund lht Klövhagen hage
    Petterslund lht Klövhagsplogen åker
    Petterslund lht Klövsundet sund
    Pilgården, se Enbacken Saknas Klövudden udde
    Pilgården gård Knutsmossen mosse
    Pimpslätten äng Knutsmossen mosse
    Pimpslätten äng Knösen skogsbacke
    Pimpslätten, se Pimsa mark Knösen stenbacke
    Pimpslätten, se 1 Pimsa Saknas Kobergsvik vik
    Pimsa plats Koburgsvik vik
    Pimsa plats Kofsa äng
    Pimsa Saknas Kofserna åkrar
    Piparen bs, nu riven Kohagen hage
    Plogen lht Kohagen hage
    Plogen lht Kohagen hage
    Präst-Ekeby Saknas Kohagen hage
    Prästhälla, se Gåsinge prästgård kyrkoherdeboställe Kohagen hage
    Prästhälla kyrkoherdeboställe Kohagen hage
    Prästhälla prästgård Kohagen hage
    Raden länga av lht Kohagen hage
    Rakens förr soldattorp Kohagen hage
    Ramäng lht Kohagen hage
    Raskens lht Kohagen = Stora hagen Saknas
    Rasktorpet bs Hohagen hage
    Rekognitionsskogen, se Kronskogen rekognitionsskog Kohagen hage
    Rosenberg lht Kohagen hage
    Rosenborg lht Kohagen hage
    Rosenborg lht Kohagen hage
    Rosendal, se Nybygget lht Kohagen hage
    Rosendal bs Kohagen hage
    Rosengården lht Kohagen hage
    Rosenhäll lht Kohagen hage
    Rosenhäll lht Kohagsbacken vägbacke
    Rosenhäll lht Kohagsslätten öppen plats
    Rosenlund lht Kohagsviken vik
    Rosenlund lht Kojgärdet gärde
    Rosenlund lht Kojgärdet åker
    Rostorp lht Kojlandet sandstrand
    Rostorp Saknas Kojmossen mosse
    Rovvreten bs, nu riven Kokärret kärr
    Ruggdal gård Kokärret kärr
    Ruggdalen Saknas Kokärret kärr
    Ruggedal gård Kokärret kärr
    Ruggedal, se Ruggdalen hemman, nu öde Kolbotten kolplats
    Rullsten lht Kolbotten åker
    Rullsten lht, förr soldattorp Kolbottenskärret kärr
    Rullsten lht Kolerakyrkogården åker
    Ryborg lht Kolstackberget berg
    Rynäs gård Kolstackbotten plats för kolning
    Rynäs, se Näs Saknas Komossen mosse, nu odlad
    Rynäs, se 1-3 Näs säteri Komossen mosse
    Rynäs Saknas Korntäppan åker
    Sandbrink lht Korshäll berg
    Sandstugan lht Korshällshagen hage
    Sandstugan lht Korsmossen mosse
    Sandstugan lht Korsmossen mosse
    Sandtorp lht Korsvägen vägkorsning
    Sandtorp lht Koverksberget berg
    Sandtorpet lht Koviken vik
    Sandtorp hemman Krampogärdet gärde
    Sandtorp lht Kriken åker
    Sandtorpsstugan, se Sandtorpet lht Krikgraven, se Kritgraven grav
    Sandtorpsstugan Saknas Kritgraven Saknas
    Sandudde, se Sandvik och Stenudden lht Krogabacken skogsbacke
    Sandudde Saknas Krokholmen holme
    Sandvik, se Stenudden Saknas Kronskogen, se Rekognitionsskogen rekognitionsskog
    Setterholmsstugan bs, nu riven Kråkskär holme
    Signhildsberg lht Kräftan åker
    Signhildsberg lht Kullagärdet åker
    Signhildsberg lht Kulla hage hage
    Sjögesta lht Kullahagen hage
    Sjögesta lht Kullaängen åker
    Sjögesta hemman Kullebacken skogsbacke
    Sjögård lht Kullholmen holme
    Sjögården lht, förr soldattorp Kungskattbacken vägbacke
    Sjögård, se Sjögården lht, förr soldattorp Kurragärdet åker
    Sjögården Saknas Kvarnkärren kärr
    Sjölund lht Kvarnkärret åker
    Sjöstugan lht Kvarnkärret åker
    Sjöstugan lht Kvarnmossen mosse
    Sjöstugan lht Kvarnmossen mosse
    Sjöstugan lht Kvarnsjön sjö
    Sjöstugan Saknas Kvarnsjön Saknas
    Sjövreten lht Lilla Kvarnsjön sjö
    Sjövreten lht Stora Kvarnsjön sjö
    Sjövreten lht Kvarntäppan åker
    Skeppsmora, Lilla gård Kvibäck bäck
    Skeppmora, Stora gård Kvibäcksmossen mosse
    Skeppmora, Stora o. Lilla gårdar Kyrkberget berg
    Skeppmora hemman Kyrkgrinden grind
    Skeppmora Lilla hemman Kyrkmossen mosse
    Skeppmora Stora hemman Kyrkstenen kastblock
    Skeppsta gård Kyrktomten plan
    Skeppsta by Kyrkviken vik
    Skeppsta säteri, förr bruk Kyrkvreten åker
    Skeppsta Saknas Kårtorpgärdet åker
    Skeppsta Saknas Kårtorpändan vik
    Skeppsta Saknas Kälkmossen mosse
    Skeppsta hgd Källartegen åker
    Skeppsta Saknas Källgärdet åker
    Skeppstaby Saknas Källhagen skogsområde
    Skeppsta grindstuga lht Källhagen hage
    Skeppstakvarnen kvarn Källhagen hage
    Skeppsta skola skola Saknas holme
    Skeppstatorp förr gård Källkärret åker
    Skeppstatorp, se Skeppsta grindstuga lht Källstugubacken vägbacke
    Skertorp Saknas Källstugukärret, se Lövvikskärret åker
    Skinnvalla gård Källstuguängen åker
    Skinnvalla, Lilla hemman Källstycket åker
    Skinnvalla, Stora gård Källtegen åker
    Skinnvalla Stora hemman Källtegen åker
    Skinnvalla, Stora o. Lilla gårdar Källtegen åker
    Skinnvalla, Stora Saknas Källtorpamossen mosse
    Skiren, se Skirtorp hemman Källtorpmossen mosse
    Skirtorp gård Källträdet träd
    Skirtorp = 1 Skiren Saknas Källtäppan åker
    Skirtorp, se Skertorp Saknas Källudden åker
    Skirtorp gd Källviken vik
    Skogshall lht Källåkern åker
    Skogstorp lht Källåkern åker
    Skogstorp lht, soldattorp Kämpsten sten
    Skogstorp Saknas Kämpsten flyttblock
    Skogvaktarens lht, förr skogvaktarboställe Kämpstenhagen hage
    Skottorp lht Käringtäppan åker
    Skottorp lht Käringtäppan åker
    Skottorp, se Beskens lht Kärret äng
    Skottvång gård Kärret åker
    Skottvång, se Nergården gård Kärret åker
    Skottvång, se Oppgården gård Kärret Saknas
    Skottvång by Kärret åker
    Skottvång hemman Kärret åker
    Skottvång hemman Kärrgruvan gruvhål
    Skottvång hemman Kärrgruvan gruvhål
    Skottvång Saknas Kärrholm kärr
    Skottvångs gruva gruva Kärrholm åker
    Skottvångs gruva gruva Kärrholmshagarna hagar
    Skottvångsgruva gruva Kärrholmsmon skog
    Skottvångs gruva gruva Kärrholmsängen åker
    Skrapan lht Kärrstuguängen åker
    Skräddarstugan lht Kärrsäterstäppan åker
    Skuggan lht Körekärren kärr
    Skura, se Sättertorp Saknas Västra körarkärret kärr
    Skuran lht Östra körarkärret kärr
    Skylvalla gård Körsbärstäppan åker
    Skylvalla by Köttsjön sjö
    Skylvalla hemman Köttsjön sjö
    Skylvalla, se Övre Skylvalla bebyggelse Köttsjön sjö
    Skyvalla, se Nedre Skylvalla bebyggelse Köttsjöängen åker
    Nedre Skylvalla Saknas Ladholmen holme
    Övre Skylvalla Saknas Ladugårdsbacken hage
    Skylvalla gd Ladugårdsbiten åker
    Skylvallstorp lht Ladugårdsstycket åker
    Skylvallatorp lht Ladängen åker
    Skylvallatorp lht Ladängen åker
    Skymmerdal lht Ladängshagen hage
    Skymmerdal Saknas Lakärret kärr
    Skyndersdal Saknas Lakärret kärr
    Skyrtorp (Skirtorp) gård Lakärret åker
    Skytorp, se Skirtorp och Skertorp hemman Lammbacken skogsbacke
    Skyttetorp lht Landsidan åker
    Skyttetorp = Skyttåsa Saknas Landvinningen åker
    Skyttorp lht Lasskärret kärr
    Skyttåsa, se Skyttorp lht Lasäter åker
    Skyttåsa, se Skyttetorp Saknas Lasäter åker
    Skyttåsa hemman Lasäter åker
    Slagkärret lht Latkärren kärr
    Slagkärret lht, nu riven Lekarslätten mosse
    Slottet huvudbyggnad Lekarslätten slätt
    Smågården gård under Blacksta Lekstuguberget berg
    Smågården gård i Blacksta Lennartstuguhagen hage
    Smörsätter gård Lennartstugusjön, se Linnarn sjö
    Smörsäter gård Lennartstugusjön, se Linnarn Saknas
    Smörsäter hemman Lennartstugusjön, se Linnaren sjö
    Smörsäter gd Lenndalsmossen mosse
    Snåret lht Lennmarksgärdet åker
    Snåret lht Lerklackgruvan gruvhål
    Sofielund lht Lerklackstäppan åker
    Sofielund lht Lervik vik
    Sofielund lht Liljekonvaljbacken skogsbacke
    Solbacken lht Liffsingebacken vägbacke
    Solbacken bs, nu riven Liffsingebron vägbro
    Solhem lht Liffsingeå å
    Solhem lht Lilla grundet grund
    Solhem lht Lilla gröna lund lövskogsbacke
    Solliden lht Lilla grötfatet åker
    Solliden lht Lilla hagen hage
    Solskenet förr hemman Lilla hagen hage
    Solskenet förr skola Lilla hagen = Hästhagen Saknas
    Solvik gård Lilla hagen hage
    Solvik gård Lilla hagen hage
    Solvik hemman Lilla hagen hage
    Solviksskola folkskola Lilla hagen hage
    Solvikstorp lht Lilla hagen hage
    Solvikstorp lht Lilla hagen hage
    Solvikstorp lht Lillaholmen holme
    Spårbacken lht Lilla holmen holme
    Stackhammar gård Lilla lövängen åker
    Stackhammar gård Lilla mossen åker
    Stockhammar hemman Lilla nyängen åker
    Stena lht, förr soldattorp Lilla plogen åker
    Stena lht Lilla plogen åker
    Stene lht Lilla täppan åker
    Stenstorp lht Lilla viken vik
    Stensäter lht Lillgårdsgärdet åker
    Stensätter lht Lillgärdet gärde
    Stensäter lht Lillgärdet åker
    Stenudden gård Lillgärdet åker
    Stenvik lht Lillgärdet åker
    Stenvik, se Skogvaktarens lht Lillgärdet åker
    Stenvreten bs, nu riven Lillhagen hage
    Stenudden lht Lillsjögärdena åkrar
    Stenudden, se Sandvik Saknas Lillsjögärdet, se Sörgårdsgärdet åker
    Stigsborg lht Lillsjögärdet åker
    Stigsborg lht Lillsjöhagen hage
    Stockhammar Saknas Lillsjön, se Avlasjön sjö
    Storahuset huvudbyggnad Lillsjön sjö
    Stora lövängen Saknas Lillsjön sjö
    Storgården gård Lillsjön sjö
    Storlöva gård Lillskogen skog
    Storsjömora Saknas Lillsätraberget berg
    Storsätra Saknas Lillsätragärdena åkrar
    Storvalla gård Lilludden udde
    Storvalla Saknas Lilludden udde
    Storåsa lht Lilludden udde
    Storåsa Saknas Lilluddsskär holme
    Strand lht Lilläng åker
    Strandbo lht Lillängen äng
    Strandbo lht Lillängen äng
    Strömhult lht Lillängen åker
    Strömhult gård Lillängen åker
    Strömhult Saknas Lillängen åker
    Strömhult Saknas Lillängen åker
    Strömkullen Saknas Lillängen åker
    Strömsberg lht Lillängen åker
    Strömsberg lht Lillängen åker
    Strömsberg lht Lillängen åker
    Strömshult, se Strömhult hemman Lillängen åker
    Strömstugan lht Lillängen åker
    Strömstugan lht Lillängen åker
    Strömstugan lht Lillängen åker
    Ståls bs, nu riven Lillängen åker
    Ståls Saknas Lillängen åker
    Stålugn, se Forsbrotorp gård Lillängsbacken skogsbacke
    Sundet lht Lillängsbacken vägbacke
    Susens bs, nu riven Lillängshagen hage
    Svenstugan bs, nu riven Lillängshagen hage
    Svinsjön gård Lillängskällan källa
    Svinsjön gård Lillängsudden udde
    Svinsjön hemman Lillängsviken vik
    Sågartorp lht Limpan åker
    Sågartorp lht Limpan holme
    Sågartorp Saknas Lindan äng
    Sågen torp Linden hage
    Sågen, se Sågartorp lht Linders udde udde
    Sätertorp förr lht Lindholmen holme
    Sätra gård Lindhuvudet udde
    Sätra gård Lindhuvudskärret kärr
    Sätra hemman Lindhuvudsundet sund
    Sätra mark Lindkällbacken landsv.-backe
    Sättra utjord eller Afla Lillstuga Saknas Lindkällbacken vägbacke
    Sätra eller Avla Lillstuga gård Lindskär holme
    Sätratorp lht Lindskär holme
    Sätratorp lht Lindskär holme
    Sätra utjord eller Afla Lillstugan, se Lillstugan Saknas Lindskäret holme
    Sättran Saknas Lindtorp förr torp
    Sättran nybygget = Nybygget Saknas Lindtorptäpporna åkrar
    Sättratorp lht Lindtorptäpporna åkrar
    Söderbergsdelen förr gård Lindängen åker
    Söderby Saknas Lindängen åker
    Sörgården gård under Ullvi Linjemossen mosse
    Sörgården gård under Blacksta Linnaren Saknas
    Sörgården gård i Blacksta Linnargärdet åker
    Sörgården gård i Ullevi Linnarn sjö
    Sörgården förr gård Linnarn sjö
    Sörtorp lht Linnarängen äng
    Sörtorp lht Linnarängen åker
    Sörtorp lht, avs. Gamla Lisäter gräsbacke
    Tabor missionshus Gamla Lisätersvägen förr väg
    Tabor frikyrkolokal Ljungagärdet åker
    Taffsnäs gård Ljungaskogen skog
    Tafsnäs gård Ljungastycket åker
    Tafsnäs hemman Ljungbacken skogsbacke
    Tallaryd lht Ljungodlingen åker
    Tallaryd lht Logen åker
    Tallaryd lht Logskiftet åker
    Tallbacken lht Logtegen åker
    Tallbacken lht Logtäppan åker
    Tallbacken lht Lugnetbacken backe
    Tallebo lht Lundalsmossen mosse
    Tallstugan lht, avs. Lundängen äng
    Tallsjötorp Saknas Lundängsviken vik
    Tallstugan lht Lundängsviken vik
    Tallstugan lht Långa teg åker
    Tallåsen lht Långbromossen mosse
    Tana, se Källstugan Saknas Långbromossen mosse
    Tanan bs, nu riven Långhalsen åker
    Tegelstugan lht, nu riven Långhalsen åker
    Tellsjötorp, se Bergakärr bs, nu riven Långholmen skogsparti
    Tigerstugan bs, nu riven Långkärren åker
    Tomta förr gård Långkärret kärr
    Torsstugan bs, nu riven Långkärrsgraven grav
    Tramparstugan bs, nu riven Långkärrsgärdet gärde
    Trevnaden lht Långkärrs hage hage
    Trevnaden lht Långkärrsviken vik
    Trevnaden lht Långkärrsviken vik
    Trintobura, se Nybygget Saknas Långkärrsviken vik
    Trollskogen lht Långmossen mosse
    Tryntorp lht Långmossen mosse
    Tryntorp förr lht Långsjön sjö
    Tryntorp, se 1 Korpmötet och Korptorp Saknas Långsjör sjö
    Tryntorp, Nedre lht Långsjön sjö
    Nedre Tryntorp = Tryntorpstugan Saknas Långtarmen vik
    Tryntorp, Övre gård Långtarmen kärr
    Tryntorp, Övre lht Långtarmen åker
    Övre Tryntorp, se 1 Korpmötet och Korptorp m.m. hemman Långtarmen åker
    Tryntorpsstugan lht Långtarmen åker
    Tryntorpstugan lht Långtarmsängen äng
    Trynudden förr namn på nuv. L. Valla Långtegen åker
    Tunnbindarstugan lht Långtäppan åker
    Tuppenhov lht Långtäppa åker
    Tureberg lht Långvikändan vik
    Tureberg lht Långängen åker
    Täby hemman Länsmansbiten åker
    Täbysoldattorp = Bergudden, se Vreten Saknas Lötgrinden förr grind
    Täppstugan lht Lötgärdet åker
    Täppstugan lht Lötgärdet åker
    Täppstugan lht Löthagen hage
    Törnerstorp lht Löthagen hage
    Törnerstorp lht Lötkärret kärr
    Törnerstorp lht Lötkärret åker
    Uddstugan lht Lötlogen loge
    Uddstugan bs, nu riven Lötängsplogarna åkrar
    Ullaborg lht Lövagärdet åker
    Ullevi by Lövakärret kärr
    Ullevi, se Ullvi by Lövakärret kärr
    Ullevi by Lövbåtskärren kärr
    Ullevi Mellangården hemman Lövbråtsskiftet skog
    Ullevi Södergården, se Sörgården hemman Lövensbacke vägbacke
    Ullevi Norrgården, se Norrgården hemman Lövhagen hage
    Ullevi Nygård gård Lövhagen hage
    Ullstaberg lht Lövhaggärdet åker
    Ullsta, se Norrgården hemman Lövholmen holme
    Ullsta hemman Lövholmen holme
    Ullsta hemman Lövholmsundet sund
    Ullsta gård Lövhyddakällan källa
    Ullsta gård Lövhyddbacken vägbacke
    Ullstaberg förr lht Lövlundsgärdet gärde
    Ullstaberg lht Lövlundsgärdet åker
    Ullevi gård Lövnäshagen hage
    Ullvi Saknas Lövstaberget berg
    Ulriksberg lht Lövstan sjö
    Upplaxne, se Laxnetorp Saknas Lövstan sjö
    Valla gårdar Lövstan sjö
    Valla, se Storvalla hemman Lövstarändeln bäck
    Valla Saknas Lövstaslätten slätt
    Valla, Lilla lht Löftstensjön, se Lövstan sjö
    Valla, Lilla, se Lill-Valla gård Lövstensjön, se Lövstan Saknas
    Valla, Lilla, se Lillvalla och Valla hemman Lövstenssjön, se Lövstan sjö
    Valla, Stora, se Storvalla gård Nedre lövtäppan åker
    Valla, Stora o. Lilla, se Trynudden gård samt lht Övre lövtäppan åker
    Vallstorpet lht Lövvikahagen hage
    Valsberga lht Lövviken vik
    Valsberga lht Lövviksbacken vägbacke
    Valsberga lht Lövviksbergen berg
    Valters bs, nu riven Lövvikskärret Saknas
    Vasskärr gård Lövvreten åker
    Vasskärr, se Stora Vasskärr hemman Lövvretskärret kärr
    Vasskärr Saknas Lövängen äng
    Vasskärr, Stora gård Magasinsbacken backe
    Stora Vasskärr Saknas Magasinsgrunden stenlämningar
    Vasskärr, Lilla lht Malmvågen lastplats
    Lilla Vasskärr lht Malmvågsbacken vägbacke
    Vikstorp lht Malmvägsviken vik
    Vikstorp lht, förr soldattorp Markplogarna åkrar
    Vikstorp, se Skogstorp lht, förr soldattorp Marvikarna sjöar
    Vinterled gård Marviken, Nedre sjö
    Vinterled gård Nedre Marviken sjö
    Vinterled hemman Marviken, Övre, se Mellanmarviken sjö
    Virströms gård Marviken, Övre o. Nedre sjöar
    Vreten = Bergudden Saknas Marviken, Övre och Nedre sjöar
    Vretstugan lht Masterdalen åker
    Vretstugan lht Masugnen nu nedlagd hytta
    Vretstugan Saknas Masugnsbacken backe
    Vretstugan hemman Masugnspipan del av hytta
    Vägen lht Mejeribacken vägbacke
    Vängsö gård Mellanfjärden del av Klämmingen
    Vängsö by Mellangårdsgärdet åker
    Vängsö by Mellangårdshagen hage
    Vängsö förr hemman Mellanhagen hage
    Vängsö Saknas Mellankärret åker
    Vängsö Saknas Mellankärret kärr
    Vängsö bebyggelse Mellanlasäter åker
    Västerlandet, se Ilandet gård Mellanliden åker
    Västerilandet (V. Ilanda) gård Mellanmarviken sjö
    Västerilandet, se Ilandet och Västra Ilandet hemman Mellanmarviken del av Nedre Marviken
    Västerilandet, se 1 Ilandet Saknas Mellanstycket åker
    Ytterby Saknas Mellantäppan åker
    Ytterby Saknas Mellsjön = Mälsätersjön Saknas
    Åbacka lht Metarberget berg
    Åbacka lht Millsjön sjö
    Åbacka lht Millsätershagen hage
    Åbosätter gård Missionshagen hage
    Åbosäter gård Mittbybråtet skog
    Åbosäter hemman Mittenskiftet åkrar
    Åbylund lht Mittgatan väg
    Åbylund lht Mjölkhagen hage
    Åbylund lht Moberget berg
    Åkern lht Mobergsgärdet åker
    Åkers styckebruks rekognitionsskog skog Mojorden åker
    Åkers styckebruk, se 1 Kronskogen Saknas Mormorskärret kärr
    Årby Långkärr gård Mossen åker
    Årby Långkärr gård Mossen åker
    Årby Långkärr, se Långkärr hemman Mossen åker
    Stora Åsa, se Storåsa, Stora Åsan och Stora Åssand hemman Mossen åker
    Åsaberg lht Mossgruvan gruvhål
    Åsan, Lilla lht Mossjorden åker
    Lilla Åsan lht Munkgraven utfallsgrav
    Åsan, Stora, se Storåsa lht Munkgravskärret kärr
    Stora Åsan, se Storåsa och Stora Åssand Saknas Myren åker
    Åsan, Stora o. Lilla lhtr Myrhagen hage
    Åsendal lht, nu riven Myrhagen åker
    Åshammar Saknas Myrhagen hage
    Åshammarboda hemman Myrhagodlingen åker
    Stoa Åssand = Stora Åsa Saknas Myrhagredden åkerremsa
    Åstugan lht Måsberg befg
    Åstugan lht Mälsättersjön sjö
    Åstugan lht Mälsätersjön, se Millsjön Saknas
    Älgsjöbacken gård Mälsätersjön sjö
    Älgsjöbacken lht Märgelgärdet åker
    Älgsjöbacken lht Märgtäppan = Märgelgärdet Saknas
    Älgsjögruva Saknas Mörka backen vägbacke
    Älgsjö gruva gruva Mörksjömossen mosse
    Älgsjöstugan lht Mörksjön sjö
    Älgsjöstugan lht Mörksjön sjö
    Älgsjöstugan, se Sjöstugan lht Mörksjön sjö
    Älvstugan bs, nu riven Mörtsjön sjö
    Ängen lht Mörtsjön sjö
    Ängen lht Mörtsjön sjö
    Ängen hemman Mörtsjön sjö
    Ängslund lht Mörtsjön, Stora o Lilla sjöar
    Ängslund lht Lilla Mörtsjön sjö
    Ängslund lht Mörtsjön, Stora sjö
    Ängsro lht Stora Mörtsjön sjö
    Ängstugan, se Nyängen gård Mörtsjönäs vik
    Ängstugan = 1 Nyängen Saknas Mörtsjönäs skogsparti
    Ärnsidan lht Mörtviken åker
    Ärnsta lht Mörtviken vik
    Ödesgården, se Ösgården gård i Blacksta Mörtviken vik
    Ösgården, se Ödesgården gård i Blacksta Mörtviksängen äng
    Östberga lht Nappen sjö
    Österberga lht Nappen sjö
    Österby Saknas Nappkärret åker
    Österby Saknas Nappkärret kärr
    Österbyn, se Österby Saknas Nedanför logen åker
    Österheden Saknas Nedra plogen åker
    Östgården gård Nedre hagen hage
    Österberga lht, förr soldattorp Nedre vreten åker
    Österbyn gård Nejlegärdet åker
    Österheden, se Allmänningen Saknas Nellgrensbacken vägbacke
    Österheden del av allmänning Neptunholmen holme
      Nerbybråtet skog
      Nergårdshagen hage
      Ner på ängen åker
      Neråt sjövreten åker
      Nibblegropen grusgrop
      Norra hagen hage
      Norrberget berg
      Norrgårdsbacken vägbacke
      Norrgårdsgärdet åker
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårdsplogen åker
      Norrgärdet åker
      Norrtegen åker
      Norrängen åker
      Norrängen åker
      Norrängen åker
      Norrängen åker
      Nybyggruvan gruvhål
      Nybyggviken vik
      Nybyggängen åker
      Nyckelsjögärdena åkrar
      Nyckelsjögärdet åker
      Nyckelsjöhagen hage
      Nyckelsjön sjö
      Nyckelsjön sjö
      Nyckelsjön sjö
      Nyckelsjön sjö
      Nyckelsjötäppan åker
      Nyckelsjöängen åker
      Nygärdet gärde
      Nygärdet åker
      Nygärdsbacken landsv.-backe
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagskällan källa
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nystuguhagen hage
      Nystumon skog
      Nytorpviken vik
      Nytorpåkern åker
      Nytången sjö
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen åker
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Nyängen äng
      Nyängen åker
      Närlundahagen hage
      Näsaudde udde
      Näsa udde udde
      Näsberget berg
      Näsbo udde Saknas
      Näset udde
      Näset åker
      Näset udde
      Näshagen hage
      Nästgårdsgärdet åker
      Nästgårdshagen hage
      Nöjdens hål plats i vik
      Nöjdviken vik
      Nötstegsbacken vägbacke
      Nötstegsberget berg
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Offerkällan håla i berget
      Offerkällan källa
      Onderså? bäck
      Onndalen? dalgång
      Oppemot skogen åker
      Oppgårdshagen hage
      Oppgårdsängen kärr
      Orgeltramparbacken vägbacke
      Ormgruvan gruvhål
      Orrmossarna mossar
      Ormmossen orm
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagshålet gärde
      Oxhagshålet kärr
      Oxhagsstycket åker
      Oxhagsstycket åker
      Oxhusmossen mosse
      Oxmossen mosse
      Oxudden udde
      Oxudden udde
      Oxuddsberget berg
      Pansar åker
      Pansarbacken vägbacken
      Pansargrinden förr grind
      Pansarhagen hage
      Pansarplogarna åkrar
      Pansarskiftet åker
      Pansarängen åker
      Paskberget berg
      Paskberget berg
      Pasken förr sjö
      Pasken sjö
      Pasken Saknas
      Paskgärdet åker
      Pasksjön, se Pasken Saknas
      Pasksjön, se Pasken sjö
      Pendeldroget, se Fenningdroget kärr
      Per Larssonvreten åker
      Per Perssonbrottet åker
      Perssonsbacken vägbacke
      Petterslund åker
      Petters kärr kärr
      Pimpsa åker
      Pimpslätten, se Pimpsa Saknas
      Piparen sjö
      Piparen sjö
      Piparvreten åker
      Plogaredden åker
      Plogarna åkrar
      Plogarändeln bäck
      Plogarstycket åker
      Plogatäppan åker
      Plogen åker
      Plogen Saknas
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogtäppan åker
      Porshagen hage
      Porshagen åker
      Porskärret kärr
      Porskäret kärr
      Portbacken backe
      Portberget berg
      Portgruvan gruvhål
      Potatisgropbacken gräsbacke
      Prästhällagärdet åker
      Prästmors åker
      Pussen kärr
      Puttbergen berg
      Putten sjö
      Påluddarna uddar
      Påvkärret kärr
      Päronträsbacken ängsbacke
      Pöbacken backe
      Pörtgärde gärde
      Pörthagen hage
      Pörttegen åker
      Pörttegen åker
      Ramängsbacken vägbacke
      Ramängsviken vik
      Rasberget berg
      Rasgärdet åker
      Ravaldskärr kärr
      Rekognitionsskogen skog
      Ringmuren gravsättning
      Ringmuren Saknas
      Risbrobacken backe
      Risbrobergen höjden
      Risbro vägbro
      Risbrobacken vägbacke
      Risbron bro
      Rismossen mosse
      Rockärm åker
      Roligheten åker
      Rosendal förr torp
      Rosendal gärde
      Rosendalsgärdet åker
      Rostkällan källa
      Rostorpsbacken vägbacke
      Rosendalshagen hage
      Rovvreten åker
      Rudkällan källa
      Rudkällberget berg
      Rudorna, se Hallsta rudor plats vid Klämminge
      Rullstensstycket åker
      Runda backen skogsbacke
      Runda backen backe i åker
      Runda fläcken åker
      Rynästegen åker
      Rändeln bäck
      Rävkärret kärr
      Rävkärret kärr
      Rävlyan rävlya
      Rävnäset udde
      Rävnäset udde
      Rävnäset åker
      Rävnäsviken vik
      Rävtäppan åker
      Rökkursbacken stenbacke
      Rökkursbacken stenbacke
      Rökkursstycket åker
      Römossen mosse
      mossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen, se Mörksjömossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Rönntäppan åker
      Rörmossen mosse
      Röset stenröse
      Röskär skär
      Röskär holme
      Sandbotten åker
      Sandstuguhagen hage
      Sandstuängen äng
      Sandstyckena åkrar
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandtegen åker
      Sandtegen åker
      Sandtorpbacken vägbacke
      Sandtorphagen hage
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan åker
      Sandtäppan, se Sanktäppan åker
      Sanduddsbacken vägbacke
      Lilla Sandtäppan åker
      Stora sandtäppan åker
      Sandåkern åker
      Sandäng åker
      Sandängshagen hage
      Sanktäppan Saknas
      Saxberget berg
      Schaktgärdet åker
      Setterholmsberget berg
      Setterholmstäppan åker
      Sibirien åker
      Sibirien åker
      Sidblåket ådal
      Sjöbacken landsv.- backe
      Sjöbrottet åker
      Sjögestasjön sjö
      Sjögestasjön sjö
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagarna hagar
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjögestasjön, se Ängslundsjön sjö
      Sjögestastycket åker
      Sjölinden åker
      Sjölinden åker
      Sjölinden hage
      Sjölinden åker
      Sjölinden hage
      Sjölinden hage
      Sjölundsbacken skogsbacke
      Sjölundsgärdena åkrar
      Sjöplogen åker
      Sjöplogen åker
      Sjöredden åker
      Sjöremsan åker
      Sjövretbacken vägbacke
      Sjötäppan åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen åker
      Sjöängen åker
      Skallersänktan åker
      Skansberget berg
      Skansberget berg
      Skardalsviken vik
      Skarndalsviken vik
      Skarndalsviken, se Skardalsviken vik
      Skarphagen, se Jonstahagen hage
      Skarphagen, se Skarvhagen hage
      Skarvhagen Saknas
      Skaten skogsparti
      Skattbonbacken landsv.- backe
      Skattbondebacken vägbacke
      Skeem sjö
      Skeppmorhagarna hagar
      Skeppsta djurgård, se Djurgården förr djurpark
      Skeppsta djurgård förr djurpark
      Skeppsta fimosse mosse
      Skeppsta fimosse skogsparti
      Skeppstagrinden grind
      Skeppstagärdet åker
      Skeppsta å å
      Skeppsta å Saknas
      Skergatan väg
      Skerkällan källa
      Skersjön Saknas
      Skertorpskogen skog
      Skinnvalla ekbacke skogsbacke
      Skinnvallagärdet åker
      Skinnvallaviken vik
      Skirasjön = Skirsjön Saknas
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skiren, se Skersjön Saknas
      Skiren sjö
      Skirens kärr kärr
      Skirsjön, se Skirasjön sjö
      Skjutbanan åker
      Skogen skogsskifte
      Skogen skog
      Skogsgatan väg
      Skogsgrinden grind
      Skogshagen hage
      Skogshagen hagen
      Skogshagen hage
      Skogshallshagen hage
      Skogshallsplogen åker
      Skogskällan källa
      Skogsstycket åker
      Skogstäppan åker
      Skogsängen åker
      Skogsängen åker
      Skolbacken vägbacke
      Skolgärdet åker
      Skolplogen åker
      Skolstycket åker
      Skolån bäck
      Skottvångviken vik
      Skrapnosbacken vägbacke
      Skrikarberget, se Skrikbacken berg
      Skrikarberget, se Skrikbacken Saknas
      Skrikarberget berg
      Skrikbacken berg
      Skrikbacken backe
      Skrikberget berg
      Skrikkärret kärr
      Skrikkärret åker
      Skräddarstugugrundet grund
      Skräddarstugubacken vägbacke
      Skräddarstugutäppen åker
      Skvalberget berg
      Skvalbergsmossarna mossar
      Skylsjön sjö
      Skylsjön sjö
      Skylsjön sjö
      Skylvallahagen hage
      Skylvalla kalvudde udde
      Skylvalla kalvudde, se Kalvudden udde
      Skylvalla kärr kärr
      Skylvallakärret kärr
      Skylvallaskogen skog
      Skyren, se Skiren sjö
      Skyrsjön, se Skeern sjö
      Skyrsjön, se Skiren Saknas
      Skyrsjön, se Skiren och Skersjön sjö
      Skyrsjön, se Skiren sjö
      Skyttåsahagen hage
      Skärberget grund
      Skären stengrund
      Skäret, Stora o. Lilla skär
      Skäret Saknas
      Skärpan åker
      Skärpan betesmark
      Skönsplogen åker
      Slagkärret åker
      Slottsbacken fornborg
      Slåbacken åker
      Slåmossen förr äng, nu delvis odlad
      Släthällarna berg
      Slätmossen mosse
      Slätmossen mosse
      Slätten åker
      Smalkärren kärr
      Smalkärren kärr
      Smalkärrsbacken vägbacke
      Smedbacken skogsbacke
      Smedbron vägbro
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedhagen hage
      Smehagen hage
      Smedhagen hage
      Smedkullen ängsbacke
      Smedstycket åker
      Smedtäppan åker
      Smedtäppan åker
      Smedtäppan, se Biten vid smedjan åker
      Smedtäppstegen åker
      Småkärret kärr
      Smörkällan källa
      Smörsätersgärdet åker
      Smörsäterskärret kärr
      Smörsätersängen åker
      Snickarstugugärdet åker
      Snuggen åker
      Snårapussen kärr
      Snårtäppan åker
      Snöplogen åker
      Solbacka kärr kärr
      Solbackaängen åker
      Solbacktäppan åker
      Solbackängen äng
      Solskenslogen loge
      Solvikaholme holme
      Solviksbacken vägbacke
      Solvikshålet åker
      Spelmansängen äng
      Spelmansängen åker
      Spångbacken lövskogsbacke
      Spångbergs kärr kärr
      Spångkärret kärr
      Spångkärret kärr
      Spångmossen mosse
      Spårbacken landsv.- backe
      Spökbacken backe
      Spökbacken skogsbacke
      Stackfjälln naturlig äng
      Stackfjällen åker
      Stackfjällen åker
      Stackhammarsgärdet åker
      Stackhammarsängen äng
      Stallet platsi Hästhagen
      Stalphögen lagringsplats
      Starrbotten åker
      Starrkärret kärr
      Stattäppan åker
      Stavberget berg
      Stavholmen holme
      Stavudden udde
      Stenbacken skogsbacke
      Stenbrinken vägbacke
      Stenbrinken festplats
      Stenbrinken vägbacke
      Stenbro bro
      Stenbron vägbro
      Stendammen kärr
      Stenegrinden grind
      Stenevägen väg
      Stenetäppan åker
      Stenhammaren kulle med grusgrop
      Stenhammarkärret kärr
      Stenhammarskärren kärr
      Stenkyrkan backe
      Stenkällan källa
      Stenmossen mosse
      Stenröset stenbacke
      Stenröset fornborg
      Stenskällsmossen mosse
      Stentegen åker
      Stenudden udde
      Stenudden skogsbacke
      Stenvreten hage
      Stenvreten hage
      Stora backen ängsbacke
      Stora gröna lund lövskogsbacke
      Stora grötfatet åker
      Stora gärdet åker
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen, se Kohagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Stora hagen hage
      Storaholmen holme
      Stora holmen holme
      Stora kohagen hage
      Stora lidan åker
      Stora liden åker
      Stora liden åker
      Stora nyängen åker
      Stora plogen åker
      Stora plogen åker
      Stora skogen skog
      Stora åkern åker
      Stora ån bäck
      Storgruvan gruvhål
      Storhagen hage
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stor mosse mosse
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storsänktan kärr
      Storsätraviken vik
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden skog
      Storsätra udde udde
      Storsätraviken vik
      Storsätraängen, se Ängen åker
      Storudden udde
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen äng o. udde
      Storängen, se Dalen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängsbackarna backar
      Storängsbackarna vägbackar
      Storängsbacken ängsbacke
      Storängsbacken åker och vägbacke
      Storängshagen hage
      Storängsplogen åker
      Storängsudden udde
      Storån bäck
      Stor ö halvö
      Straxelgrinden grind
      Strömmingsbron bro
      Strömshultstycket åker
      Strömstuguhagen hage
      Strömstuskogen skog
      Strömstuguskogen skog
      Stubbåkern åker
      Stubbängen äng
      Ståltäppan åker
      Stänget åker
      Stärkkärret kärr
      Störtorget förr störupplag
      Stöveln åker
      Suggberget berg
      Sundet sund
      Sundsten sten
      Surbenet mosse
      Svansjön sjö
      Svansjön, se Svartsjön Saknas
      Svansjön Saknas
      Svarta hålet åker
      Svarthålet kärr
      Svartkärret odlat/kärr
      Svartkärret kärr
      Svartmalstegen åker
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjörändeln bäck
      Sventäppan åker
      Svinbacken hagbacke
      Svinmossen mosse
      Svinsjön sjö
      Svinsjön sjö
      Svinsjön sjö
      Svälta skogsparti
      Sågbron vägbro
      Sågkärret åker
      Sågängen åker
      Sågängshagen hage
      Särkkilen åker
      Säterviken vik
      Säterån, se Sätra å Saknas
      Sätrakärren kärr
      Sätrakärret kärr
      Sätra å å
      Sätraån å
      Sätraängen äng
      Sätraängen åker
      Sättraskogen skog
      Sävsjön sjö
      Sävsjön, se Kvarnsjön Saknas
      Sävsjön, se Kvarnsjön sjö
      Söderbergsgärdet åker
      Söderbergslund skogspark
      Södra hagen hage
      Sörgårdsgärdet åker
      Sörgårdshagen hage
      Sörtorptäppan åker
      Talgkärret kärr
      Tallsjön sjö
      Tallsjön, se Bergakärrssjön Saknas
      Tallsjön sjö
      Tegelugnsgärdet gärde
      Tegelugnshagen hage
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tegen vid stenröset åker
      Teskiftet åker
      Tegskiftet åker
      Tegskiftkällan källa
      Tistelstycket åker
      Tjurmossen mosse
      Tolvmanskuran fiskeplats
      Tomta gärdesbacke backe
      Tomtahagen hage
      Tomta oxhage hage
      Tomtbacken vägbacke
      Tomten hage
      Tomten åker
      Tomten hage
      Tomten åker
      Tomtängen åker
      Torptäppan åker
      Torsplogen åker
      Torsplogen åker
      Tors äppleträd träd
      Tovbergslid, se Tåbergslid åker
      Tovern sjö
      Tovern sjö
      Tovern sjö
      Tovernslätten skogsslätt
      Tranparbacken backe
      Tramparstycket åker
      Tranbärskärret kärr o. åker
      Treekar plats
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trollberget berg
      Trollkärret kärr, nu odlat
      Trollkärret åker
      Trullsjö kur berg
      Trullsjö långtarm kärr
      Trullsjön sjö
      Trullsjötäppan åker
      Trullsjöängen äng
      Trumtäppan åker
      Trumtäppan åker
      Trumtäppshagen hage
      Tryen, se Trynsjön sjö
      Tryen sjö
      Trynen sjö
      Trynen sjö
      Trynen, se Trynsjön sjö
      Trynen sjö
      Trynsjön, se Tryen sjö
      Trynsjön sjö
      Trynsjön, se Trynen Saknas
      Trynsjön Saknas
      Trynsjön sjö
      Tryntorpgärdet åker
      Tryntorpkällan källa
      Trynviken vik
      Trynviken vik
      Tråhålet åker
      Trädsparken, se Träsparken skog
      Träsparken Saknas
      Tullkörslan grind
      Tullängen äng
      Tullängen åker
      Tullängsberget berg
      Tullängsberget berg
      Tussmötet Saknas
      Tuvbunken åker
      Tuvängen åker
      Tuvängshagen hage
      Två martallar tallar
      Tyskhålet gruvhål
      Tytens skog skogsparti
      Tåbergslid Saknas
      Tångkärret åker
      Täbygärdet åker
      Täbyhagen hage
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Tättingby stensamling
      Tättingviken vik
      Tättingviken vik
      Törnersredden åkerremsa
      Törnroshagen hage
      Törnroshagen hage
      Uddbacken vägbacke
      Uddgärdeshagen hage
      Uddgärdet åker
      Uddgärdet åker
      Uddtegen åker
      Uddängbacken landsv.- backe
      Uddängen äng
      Uddängen åker
      Ullatäppan åker
      Ullatäppan åker
      Ullkvistsbacken Saknas
      Ullsta fimosse skogsparti
      Ullvigsundet grund
      Ullvigärdet åker
      Ullvihagen hage
      Ulvsätersbergen berg
      Utfallet utfallsdike
      Utmarken åker
      Utsiktsberget berg
      Utängen åker
      Utanför stallet åker
      Utängen åker
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Vaggeslätten åker
      Vaggtrampen vägbackar
      Valbäcksfället uthuggning i skogen
      Valla hage hage
      Vallaviken vik
      Vallaviken vik
      Vallaängen åker
      Vallaängen åker
      Vallgatan vallväg
      Vallgatan väg
      Vallskärret åker
      Vallstorpsgärdet gärde
      Vallstorpgärdet åker
      Vallsängen äng
      Vallsängen åker
      Valtershagen hage
      Varggropen förr grop för vargfångst
      Vargmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Vargstubacken backe
      Vargstugubacken skogsbacke
      Vargstugugärdet åker
      Vargstutäppan, se Vargstubacken åker
      Vargstugutäppan åker
      Vasskärrsgärdet åker
      Vassens kärr kärr
      Vattgatan väg
      Vattkärret kärr
      Vattkärret kärr
      Vattkärret åker
      Vattkärret åker
      Verkhusplogen åker
      Verkhusplogarna åker
      Vikberget berg
      Viken vik
      Viksand strand
      Villstensmossen mosse
      Villudden udde
      Vilstensmossen mosse
      Vindmotorstycket åker
      Vindmotorstycket åker
      Vintergrinden grind
      Vinterkärren kärr
      Vinterledslätten åker
      Vinterledsängen åker
      Vintermossen mosse
      Vintertäpporna åkrar
      Vinterviken vik
      Vintervägen väg
      Vintervägsviken vik
      Vitrotstegen åker
      Vitrotstycket åker
      Vreten hage
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vrethagen hage
      Vråängen äng
      Vårkärret kärr
      Väggruvan gruvhål
      Västerviken åker
      Västervikshagen hage
      Västra gärdet åker
      Yngersmogsängen åker
      Yngersmoängen åker
      Ynglingen, se Guldsmorasjön Saknas
      Ynglingen sjö
      Ytterbytäppan åker
      Åbackaskiftet åker
      Åbosätersbacken vägbacke
      Ådalen dalgång
      Ådala hage
      Ådalen åker
      Ådalen bäcksluttning
      Ådalsgärdet gärde
      Ådalsgärdet åker
      Åkern nedanför ekbacken åker
      Åkern ovanför ekbacken åker
      Åkern ovanför gamla stugan åker
      Åkern vid brevlådan åker
      Åkers styckebruks rekognitionskog Saknas
      Åliden hage
      Ålstagärdet åker
      Åmun Saknas
      Åsendalsbacken skogsbacke
      Åshammarsskäret skär
      Åshammarviken vik
      Åstugukärret vik
      Åtegen åker
      Älgmossen mosse
      Lilla Älgmossen mosse
      Stora Älgmossen mosse
      Älgsjöbacken f.d. gruva
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsjöängen åker
      Älvtäppan åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen äng
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen Saknas
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken lövskogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken hage
      Ängsgruvan gruvhål
      Ängshalsen åker
      Ängshalsen åker
      Ängslundssjön sjö
      Äppleträdsstycket åker
      Äppleängen åker
      Äpplinghagen hage
      Ärnsidagrundet grund
      Ärnsidplogarna åkrar
      Ön udde
      Österängen äng
      Österängen åker
      Österängshagen hage
      Östtäppan åker
      Öviken vik
      Övra plogen åker
      Övre hagen hage
      Övre Morviken sjö
      Övre vreten åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.