ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frustuna socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 516 Naturnamn : 349 Bebyggelsenamn : 1369 Naturnamn : 1380
Frustuna sn Alsberget berg Frustuna sn socken Aborrgrundet grund
Frustuna sn Amerika ägomark Frustuna sn sn Aksalaviken vik
Frustuna socken Axalaviken vik Frustuna sn Allén allé
Frustuna sn Axsjöberget berg Frustuna socken Allmänningen allmäning
Frustuna sn Axsjöberget höjd Frustuna-Kattnäs församling Saknas Allmänningsgärdet åker
Frustuna sn Axsjön sjö Söre tuppar inbyggarbeteckning Alsberg bergudde
Frustuna sn Axsjön sjö Adolfsborg lht Alsberget berg
Frustuna sn Biholmen holme Adolfsborg lht Alsfältet åker
Frustuna sn Bjursjöbrännorna skogsmark Ahlstugan lht Alsgruvan gruvhål
Frustuna sn Bjursjön sjö Ahl lht Alshage hage
Frustuna sn Björnmossen mosse Al förr gård Alskogen skog
Frustuna sn Björnmossen mosse Al Saknas Alstubacken landsv.-backe
Frustuna sn Blockglokärret kärr Alfhem lht Alsviken vik
Frustuna sn Blåbärsmossen mosse Alfhem lht Amerika åker
Frustuna sn Bockbrobacken höjd o. fornlämning /Se Alfredslund lht Anders-Olssontäppan åker
Frustuna socken Bodasundet sund Alfredslund lht Andra sidan holme
Frustuna socken Brinkaskogen skog Allmänningen, Lilla, se Västerheden Saknas Arvidsplogarna åkrar
Frustuna socken Brinkaskogen skogsområde Allmänningen, Stora, se Österheden Saknas Aspbacken backe
Frustuna sn Broby terräng Almadal lht Aspbacken skogsbacke
Frustuna socken Brobykärren kärr Almadal lht Aspdalsbacken vägbacke
Frustuna sn /Se Brända holmen holme Almalund lht Aspmossen mosse och åker
Frustuna socken Bränneriviken vik Almalund, se Taborsberg lht Axalaviken vik
Frustuna sn Buddbol ägomark Alphyddan lht Axsjöberget berg
Frustuna sn Buddsjön sjö /Se Alphyddan lht Axsjön sjö
Frustuna Saknas Buddsjön sjö Alstugan gård Axsjön sjö
Frustuna Saknas Buddsjön, se »Rudbo-Siön» sjö /Se Alstugan lht Axsjön sjö
Frustuna sn Busmossen mosse Amaliaborg lht Backabrunnen brunn
Frustuna sn Bråtsvik vik Amaliaborg lht Backagrinden grind
Frustuna sn Båven sjö Andersberg lht Backavägen väg
Frustuna sn Dalkarlskärret ängsmark Andersberg lht Backaängen åker
Frustuna sn Dammen tjärn Andersberg lht Backen skogsbacke
Frustuna sn Dammkärren sjöar Anderslund lht Backen vid Stora eken vägbacke
Frustuna sn Djupa mossen mosse Anderslund lht Backgrinden förr grind
Frustuna sn Djupsjön sjö Anderslund lht Baggbolsviken vik
Frustuna sn Djupsjön sjö Anderssons brukningsdel Bakomstuguhagen hage
Frustuna sn Djupsjön sjö Anneberg lht Bakomstugutäppan åker
Frustuna sn Djurgården park? Anneberg lht Baktegen åker
Frustuna sn Eksjön f.d. sjö? Anneborg lht Befallarstycket åker
Frustuna sn Eriksberg terräng Arneborg lht Bergamossen mosse
Frustuna sn Finnbastan ägomark Aspedalen lht Berget bakom ladugården berg
Frustuna sn Flundervik ägomark Asplund lht Berggrensbacken skogsbacke
Frustuna sn? Flunderviken vik Asplund A-C lhtr Berggrensbacken skogsbacke
Frustuna sn Forsberget berg Asplund D, se Klaralund lht Berggrenshagen hage
Frustuna sn Fridhester ängsmark Augustenborg lht Berghällsåkern åker
Frustuna sn Fruktön ö Axelsberg lht Betselängs utskog skog
Frustuna sn Fruktön ö Axelberg lht Biholmen holme
Frustuna sn Frösiöholma, se Prästön holme Axelsborg lht Bjursjöbrannena, se Brännena Saknas
Frustuna sn Frösjön sjö Axelsdal lht Bjursjöbrännorna åkrar
Frustuna sn Frösjön sjö Axelsdal lht Bjursjön sjö
Frustuna sn Frösjön sjö Augustenborg lht Bjursjön sjö
Frustuna sn Frösjön sjö Backen lht Bjursjön sjö
Frustuna sn Frösjön sjö Backen förr torp Björkbacken beteshage
Frustuna sn Frösjön sjö /Se Backen lht Björkbacken skogsbacke
Frustuna sn Frösjön sjö /Se Backen hemman Björkkärret odling
Frustuna sn Frösjön Saknas /Se Baggen lhtr Björkkärret kärr
Frustuna sn Frösjön sjö /Se Bakomstugan lht Björkkärrshalsen åker
Frustuna sn Frösjön sjö /Se Bakomstugan lht Björkkärrshalsen åker
Frustuna sn Fulamossen mosse Banelund lht Björkmossen mosse
Frustuna sn *Gnesta kvarnkälla kallkälla Banelund lht Björkmossen mosse
Frustuna sn Grandalen ägomark Bandlund lht Björkuddabacken landsv. -backe
Frustuna sn Graneberg höjd? Banmästarebostad lht Björkudden udde
Frustuna sn Grankällan källa? Banvaktens Saknas Björnmossen mosse
Frustuna sn Grankällmossen mosse Banvaktstugan lht Blåbärsmossen mosse
Frustuna sn Granlund delvis odlat område Banvaktstugan lht Bockbrobacken skogsbacke
Frustuna sn Gravkärret kärr? Banvaktstugan, se Strands Saknas Bockbrobacken skogsbacke
Frustuna sn Gravkärret kärr Banvaktsugan, se Banvaktens lht Bockbron bro
Frustuna sn Grindholmarna holmar Berga lht Borellshagen hagar
Frustuna socken Grindkärret kärr Berga lht Borgen fornborg
Frustuna sn Grindstugan f.d. stuga? Bergaholm, se Bakomstugan Saknas Borgs äng Saknas
Frustuna sn Grindviken vik Bergaholm lht Brandsbolsplogen åker
Frustuna socken socken Grundsdal triangelpunkt Bergbacka lht Brantabacken landsv. -backe
Frustuna sn /Se Grundsdal, Lilla ägomark Berget lht Branta backen vägbacke
Frustuna sn /Se Gruvstuskogen skogsområde Berget lht Branta tegen åker
Frustuna sn /Se Gråtmossen mosse Berget lht Branterna åkrar
Frustuna sn /Se Grävlingberget berg Bergfana lht Bredbokärret kärr
Frustuna sn /Se Grävlingberget höjd Bergfana lht Brinkagärdet åker
Frustuna sn /Se Gröna slätten strandområde Berggrens förr gård Brinka hage hage
Frustuna sn /Se Gröndal betesmark Berggrens bebyggelse Brinkaskogen skog
Frustuna sn och by /Se Gubbtäppan terräng Berghaga lht Brinkaängen åker
Frustuna sn /Se Gärdesbacken höjd med fornlämning /Se Berghamra lht Brinkbo hage hage
Frustuna sn /Se Hagstumossen ägomark Berghem lht Brinkboskogen skog
Frustuna sn /Se Hallsjön sjö Berghem lht Brinkängen Saknas
Frustuna sn /Se Hallsjön sjö /Se Bergholm lht Brokärret kärr
Frustuna sn /Se Hammarstuberget berg Bergholm lht Brunnsbacken = Södra brunnsbacke Saknas
Frustuna sn /Se Harbacken terräng Berghäll lht Brunnsskiftet åker
Frustuna sn /Se Harbacken höjd Berghäll lht Bryggeribron bro
Frustuna sn /Se Hatten grund Berghäll lht Brygghusgärdet åker
Frustuna sn /Se Heddammen tjärn? Bergkvistas lht, nu riven Brygghustegen åker
Frustuna sn /Se Hedningen sjö /Se Berglund lht Bråkdalsgärdet gärde
Frustuna sn /Se Hedningen, Lilla sjö Berglund lht Bråkedalsbacken vägbacke
Frustuna sn /Se Hedningen, Stora sjö Bergshammar lht Bråkedalsgärdet åker
Frustuna sn /Se Hedningsmossen, Stora mosse Bergshammar lht Bråkedalshagen hage
»frøstuna», se Frustuna socken Hedsjön sjö Bergshyddan lht Bråkedalsskiftet åker
Fröstuna, se Frustuna sn Hjortronkärret kärr Bergshyddan lht Brända holmen holme
Frøstwna, se Frustuna sn Hjälmsjön sjö Bergstugan lht Brända holmen holme
Al gd Holmsjön sjö Bergåkra lht Brändorna skogsmosse
Bolie, se Bölje gd Holmsjön sjö Bergåkra lht Brännena skog
Borg by Holmsjön sjö /Se Bergåsen lht Bränneriviken vik
Borg by /Se Holmsjönäs terräng Bergåsen lht Brännariviken vik
Brandsbol by Hopmarken terräng Betesda lht Buddbolsgärdena åkrar
Brink by Hopmarks holmen holme Bethesta lht Buddsjön sjö
Brink by *Hornsjön Saknas Betsleäng gård Buddsjön sjö
Brink, Stora o. Lilla gårdar /Se Hummeldal terräng Betseläng gård Buddsjön sjö
Brink arrendegård /Se Hundbäck ägomark Betsleäng, se Betseläng hemman Busmossen mosse
Brink by /Se Hållstaskogen skog Betseläng gård Busmossen mosse
Bråkedal gd Hårsjön sjö Björkhaga lht Bygatan väg
Bråkedal gd Hällamossen mosse Björkhaga lht Byggningsfältet åker
Bråkedal by Hällen grund Björkhamra lht Byxorna åker
Bråkedal by Hällkojan vik Björkhem lht Båteskrogaviken vik
Bråkedal gd Hällkojan vik Björkhem lht Båtsvik båtplats
Buddebol gd /Se Häradsholmen holme Björkhem lht Båtsviksplogen åker
Buddebol förr gd /Se Hästnäset terräng Björkkärret lht Båven gärde
?Bölje gd Högholmarna holmar Björkkärret lht Båven åker
?Bölje gd Höglund skogsmark Björkliden lht Böljarviken vik
?Bölje gd Hörnsjön sjö Björksta lht Böljarängen äng
Bölje lht Igelsjöhagen skogsmark Björksta lht Böljeberg berg
Bölje gd Igelsjön sank mark Björkvalla lht Böljeberg berg
Bölje gd Igelsjön sjö Björkås lht Böljeängen åker
Bölje gd Isingemossen mosse Björkängen lht Daga härads allmänning allmänning
Bölje gd Jagbacken skogsområde Blombacka lht Dalkarlskärret åker
Bölje gd /Se Jonasmossen mosse Blomkvistens brukningsdel Dalkullsten sten
*Daga hali del av sn Julstugan ägomark o. stuga Bobergs brukningsdel Dalsättersgärdet åker
[Dawa hala] Saknas Jättekyrkberget berg Bohem lht Dalsättersgärdet åker
dawa hala del av sn /Se Kalkugnsbacken terräng Borells Saknas Dammen, Lilla, se Dammkärren sjö
Ek by Kalkugnsbacken höjd Borg gård Dammen förr damm
Eegh Saknas Kalvholmen holme Borg gård Dammen, Lilla, se Lilla Dammkärret sjö
Ek by Kalvholmen holme Borg hemman Dammen, Stora sjö
Ek by Karlsvikstäppan ägomark Borg gd Dammen, Stora, se Dammkärret Stora sjö
Ek by Katsvik vik Bovall lht, nu riven Dammen, Stora o. Lilla, se Dammkärr Saknas
Ek by? Katsvik vik Brandsbol, Lilla gård Dammkärren sjö
Ek by Kattsjön tjärn Brandsbol, Lilla hemman Dammkärr kärrsjöar
Ek by Kattsjön sjö /Se Brandsbol, Stora gård Dammkärret kärr
Ek by Kavelbron bro Brandsbol, Stora hemman Dammkärret, Lilla, se Dammen, Lilla kärr
Ek by Killingudden udde Brandsbol, Stora o. Lilla gårdar Dammkärret, Stora, se Dammen, Stora kärr
Ek by *Kissmyran myr /Se Brandsbol, Lilla o. Stora gårdar Dammstugubacken skogsbacke
Ekeby gd Kissmyran ägomark Braxen kvarter Dammstugugrinden grind
Ekeby gd Klippan udde? Bringens Saknas Dammstugugärdet åker
?Ekeby by Klämmingen sjö Brink, Lilla gård Dammstugugärdet åker
?Ekeby gd Klämmingen sjö Brink, Stora gård Dansut festplats
Ekeby gård Klämmingen sjö Brink, Lilla o. Stora gårdar Djupsjön sjö
?Ekeby gd Klämmingen sjö Broby lht Djupsjön sjö
?Ekeby by Klämmingen sjö Broby förr torp Djupsjön sjö
?Ekeby gd Klämmingen sjö Brobystugan lht Djupslätt slätt
Erendal gd /Se Klämmingsberg udde? Brink hemman Djurgården park
?Ettersta gård Klövstafjärden fjärd Brink, Lilla, se Lillbrink hemman Djurgården skogsområde
*Flaesta Saknas Kokärret ägomark Brink, Stora, se Storbrink hemman Djäkelpinan holme
Frustuna by /Se Kolkeholme holme Brobystugan, se Broby Saknas Dyen åker
Frustuna gd Kolängskärret kärr Brobystugan lht Dyen åker
Fönäs prästgård /Se Kolängsrändeln bäck Brodda lht Dyen åker
Frönäs prästgård /Se Kråkudden udde Brodda lht Dyen åker
Frönäs gd /Se Kvarnbacken skogsområde Brokärr lht, nu riven Dyen åker
Frönäs prästgd /Se Kvarnbacken kulle /Se Broliden lht Dyen åker
»gifvstom», se Givesta by Kvarndammen tjärn? Bromsens torp Dyängen Saknas
Givesta by Kvarnkärret kärr Bromsens soldattorp Ekagärdet åker
Givesta by Kvarnkärret sjö Bruket = Lundholms bruk Saknas Ekbacken skogsbacke
Givesta by Kvarnkärret sjö Bruket = Ärendals bruk Saknas Ekbacken ekbacke
Givesta by Kvarnkärret sjö Bråkedal gård Ekbacken skogsbacke
Gifvesta by Kvarnkärret sjö Bråkedal gård Ekberga åker
Givesta by Kvarnsjön sjö Bråkedal hemman Ekbergstäppen Saknas
Givesta by /Se Kvarnsjön sjö Buddebol gård Ekbogärdet åker
Givesta by /Se Kvarnviken vik Buddebol förr gård Ekdalshagen hage
Givesta by /Se Källkärret ägomark Buddebol bebyggelse Ekebyskiftet åker
Gnesta by Käringsjön, Stora sjö Bygget gård Ekesberget, se Ekberget bergbacke
Gnesta by Likstammen sjö Bygget lht Ekgrinden grind
?Gnesta gästgivaregård, by Lervik vik Bålbyn, se Österkärv Saknas Eklundsbitarna åkrar
?Gnesta gästgivargård, by Lillsjön sjö Båteskrog, se Karlsvik skolhus Eksjön sjö
Gnesta f. egen sn, nu municipalsamhälle Lillskogen skogsmark Båteskrogen förr lht Eksjön sjö
Gnesta m:e /Se Lillskogen skog Båtskrogen förr korg Eksjön sjö
»gnitlastom», se ?Gnesta Saknas Lilltrön del av sjö Bölje torp Ekstubbebacken skogsbacke
Gnytlista, se Gnesta by Lilltrön sjö /Se Bölje förr gård Etterstabacken skog
Grinda gård Limpan grund Bölje Saknas Etterstagärdet åker
Grinda gd Ljushagsslätten glänta Bölje, se 1 Trön Saknas Etterstahagen hage
Grinda gd Lugnet stuga? Charlottenberg lht Etterstaåkern åker
Grinda gd Lundbyskogen skog Charlottenberg lht Engelskan åker
Grinda gård Lundholms kvarn kvarn? Charlottendal lht Finnbasta åker
*Gulsualenn Saknas Lundholmsskogen skog Daga härads allmänning Saknas Finnbastan åker
Hall lht /Se Lustigkulle terräng Daghamra lht Finnbastan åker
Hallebro gd Långa mossen mosse Dagshamra lht Finnbasthagen hage
Hallebro gd Långholmen holme Dalbo lht Fiskdammen damm
Hallebro by Långsjömossen mosse Dalhem lht Flundervik vik
Hallebro by Långsjömossen, Lilla mosse Dalins bebyggelse Flygfyren flygfyr
Hallebro gd Långsjömossen, Stora Saknas Dalsborg lht Forsberget berg
Hallebro by Långsjön sjö Dalsborg lht Forstäppen åker
Hallebro by Långsjön sjö Dalskog förr soldattorp Fridhemsängen åker
Hallebro by /Se Långsjön sjö Dalsäter lht Frustunaby åker
Hallebro by /Se Långsjön sjö Dalsäter lht Furuängen äng
Hallebro by /Se Långsjön sjö Dalsäter lht Fruängen äng
Hallebro by /Se Långsjön sjö Dalvik lht Fruängsbacken skogsbacke
Hallebro by /Se Långtäppan sank mark? Dammstugan lht Fruängsbacken skogsbacke
?Hållsta by Lötagärdet ägomark Dammstugan lht Fruängsgärdena åkrar
?Hållsta by Lövholmen holme Dammstugan lht Fruängsgärdet åker
Hållsta by Lövholmsströmmen bäck Djurstugan, se Julstugan lht Fruängsskiftet åker
Hållsta by Lövnäs slåtter? Draken lht Fruängsskiftet åker
Hållsta by Lövsjön sjö Ek gård Frösjön sjö
Hållsta by Malmsjön sjö Ek gård Frösjön sjö
Hållsta by Malmsjön sjö Ek by Frösjön sjö
Hållsta by Malmsjön sjö /Se Ekbacken lht Fula mossen mosse
Hållsta by Malmtorpsdammen, Nedre tjärn? Ekbacken lht Fyrkanten åker
Hållsta by Malmtorpsdammen, Övre fiskodlingsdamm Ekdal lht Fåfängan tomt
Hållsta by Mariebergsberget höjd Ekdal lht Fållorna vid sågen betesfållor
Hållsta by Marksjön sjö Ekdal lht Fårbacken hage
Hållsta by Masjön sjö Ekeby gård Fårhagen hagar
Hållsta by Masjönäs näs Ekeby by Förvaltarstycket åker
Hålsta by Märö sank mark? Ekeby by Gamla ladugårdsbacken betesfålla
Hålsta by Mörtholmen holme Eken kvarter Gamla landsvägen väg
Hållsta by Nilsakärr kärr Ekensberg lht Gamla sågbacken vägbacke
Hållsta by Nilsakärr kärr Ekensberg lhtr Gamla sågen förr såg
Hållsta by Norrtunasjön sank mark? Ekensholm lht Garverigärdet åker
Hållsta by Norrängen ägomark Ekensholm lht Gatan väg
Hållsta gd /Se Nyckelberget triangelpunkt Eklund lht Gatan väg
Hållsta by Nynäs skogsmark Eklund lht Gatan väg
Hållsta by Nytorp ägomark Eklund lht Gatan väg
Hållsta by Nyängen betesmark Eko lht Gatstuguliden åker
Hållsta by Näset udde Eko lht Givestaskiftet åker
Hållsta by Pers byx holme Elektra lht Givestaängen åker
Hållsta by Prästön holme Elsaborg lht Gnestagärdet åker
Hållsta gd Prästön ö Emilslund lht Grandalen åker
Hållsta by Pyramidberget höjd Emilslund lht Grandalen vik
Hållsta by? Pörtbacken ägomark Emmadal lht Granebergsbacken vägbacke
Hållsta by Rimsjön sjö Emmadal lht Granebergsholmarna holmar
Hållsta by Ringberget höjd? Epidimisjukhuset, se Vårdhemmet lht Grankällan källa
?Hållsta by Ringbergsmossen mosse Erendal säteri Grankällhålet åker
Hållsta by Ringenskärr kärr Erendal gård Grankällskogen skog
Hållsta by Risvreten terräng Erendal gård Granlundsänden åker
Hållsta by Risvreten skogsmark Erendal säteri Granmossen mosse
Hållsta by Rosenberg betesmark Eriksberg = Berget Saknas Granshagen hage
Hållsta by »Rudbo-Siön», nu Buddsjön sjö /Se Eriksberg lht Gransjön kärrsjö
Hållsta by Rudsjön ängsmark, (f.d. sjö?) Eriksberg lht Gransjön sjö
Hållsta by Runda mossen mosse Eriksberg lht Granöbackarna vägbackar
Hållsta by Rävbackarna ägomark? Eriksberg lht Granöhage hage
Hållsta by Rävbacken höjd Eriksberg, se Berget Saknas Graven utfallsdiken
Hållsta by Rösjön betesmark Eriksberg lht Gravkärret kärr
Hållsta by Rösjön sjö Eriksborg lht Grensbackarna åker och skogsbacke
Hållsta by Rösjön sjö Eriksborg lht Grindagärdet åker
Hållsta by Saxberget höjd Eriksdal lht Grindahagen hage
Hållsta by Saxmossarna mossar Eriksdal lht Grindaplogen åker
Hållsta by Sibirien ägomark Eriksdal lht Grindholmarna holmar
Hållsta by Sigrids udde udde Erikshäll lht Grindholmarna holmar
?Hållsta gd Sigtuna ålfiske Saknas Erikshäll lht Grindkärret kärr
Hållsta by *Sigtuna ålfiske Saknas Erikslund lht Grindmyra skogsäng
Hållsta by Sigtunaån å Erikslund lht Grindmyra åker
Hållsta by Sillen sjö Erikslund lht Grindstubacken landsvägsbacke
Hållsta by Sillen sjö Erikslund lht Grindstugubacken vägbacke
Hållsta by Sillen sjö Erikslund lht Grindviken vik
Hållsta by Sillen sjö Erssons, se Pettersson förr brukningsdel Grindviksplogen åker
Hållsta by Sillen sjö Estaberg lht Grindviksplogen åker
Hållsta by Sillen sjö Estaberg lht Grundet skär
Hållsta by Sillen sjö /Se Ettersta gård Grundhagen hage
Hållsta gd Sillen sjö /Se Ettersta förr gård Lilla Grundsdalsåkern åker
Hållsta by Sille Siön, se Sillen sjö Ettersta förr hemman Grundtäppan åker
Hållsta by Sisjön sjö Eugeniaborg lht Gruvbacken backe
Hållsta by Sisjörändeln bäck Fagerhult lht Gruvskogaskogen skog
Hållsta by Sisjötäppan terräng Fagerhult lht Gropstugubacken vägbacke
Hållsta by Sjöudden udde Farfars Saknas Gropstugustycket åker
Hållsta gd Sjöängen ägomark Finnviken hemman Gruvstuhagen hage
Hållsta Saknas /Se Skansberget berg Finnvik gård Gråtmossen mosse
Hållsta by /Se Skomakarens kärr kärr Finnvik gård Grävlingsbacken skogsbacke
Hållsta gd /Se Skomakarens kärr kärr Fiskarens bebyggelse Grävlingberget berg
Hållsta by /Se Skomakarmossen mosse Flundervik torp Gröndalsskogen skog
Hållsta gd /Se Skäret holme Flundervik förr torp Gubbkärret kärr
Hårby gd Skäret skär Flundervik lht Gubbängen åker
Hårby hg Skäret ö Forsbacka lht Gubbängen hage
Häll- Hellsta by Skäret holme Forsbacka lht Gumtäppan åker
Häll- Hellsta by Smedenskärr kärr Forsbacka lht Gungbacken skogsbacke
?Hällsta by Smedsbol ägomark Forsens lht Gustavsbergsstycket åker
Hällestad gård /Se Snickarudden udde Framnäs skola skola Gustavslundsplogen åker
Hällesta by /Se Solbacka kärr kärr Fredriksberg lht Gåsgärdet åker
Isinge, St. o. L. gd:ar /Se Solbacken ödegård? Fredriksberg lht Gåsgärde gärde
Knäppinge Saknas /Se Spårsundet del av sjö Fredriksberg lht Gåshagen hage
Knäppinge hemman /Se Stavgrundsholmarna holmar Fredriksberg lht Gåshagsgrinden grind
Kolke by Stensjöberget berg Fredriksberg lht Gåsängen åker
?Kolke by Stensjöberget höjd Fredriksdal lht Gärdesbacken backe
Kolke by /Se Stensjöberget höjd Fredriksdal lht Gärdesbacken backe
*Kolke by Stensjön del av sjö Fredriksdal lht Gärdesbacken skogsbacke
?Kolke by Stensjön, Västra sjö Fredriksdal lht Gärdesbacksgärdet åker
Kolke by Stensjön, Västra sjö Fredriksdal lht Gärdesänden åker
Kolke by Stensjön, Östra sjö Fredriksdal lht Gärdet åker
Kolke by Stensjön, Östra sjö Fredriksdal lht Gärdet åker
Kolke by Sticksjön sjö Fredriksdal lht Gärdt nedanför farfars åker
Kolke by Sticksjötorp ägomark o. ödetorp? Fredrikslund lht Hagen hagar
Kolke by Storkärret kärr Fredrikslund lht Hagen, Stora hagar
Kolke by Storsjön sjö Frideborg lht Hagkärret odling
Kolke by Storsjön sjö Frideborg lht Hagkärret kärr
Kolke by Storsjön sjö Fridensborg lht Hagkärret åker
Kolke by Storskogen skog Fridensborg lht Hagplogarna åker
Kolke by Stortrön sjö Fridensborg lht Hagplogen åker
Kolke by Stortrön sjö /Se Fridhem lht Hagredden åker
Kolege Saknas Storängen ägomark Fridhem lht Hagskiftet åker
Kolke by Storängen terräng Fridhem lht Hagstugubacken vägbacke
Kolke by Storängsdalen ägomark Fridhem lht Hagstugugrinden grind
Kolke by Storängsviken vik Fridhemstorp(et), se Fridhem lht Hagstugugärdet åker
Kolke by Strömsdal ödetorp? Fridhemstorp lht Hagstugukällan källa
Kolke by Strömsstugan skogsmark Fridhemstorp = Fridhem Saknas Hagstugumossen åker
Kolke by Stångkärret f.d. kärr? Fridshäll lht Hagstugumossen mosse
Kolke by Surbrunn ägomark Fridshäll lht Hagtäppan åker
Kolke gd /Se Surbrunnsrännan bäck Frostens soldattorp Hagviken vik
Kolke by /Se Svartkärret kärr Frustuna gård Hagvägen väg
Kolke Saknas /Se Svartsjön sjö Frustuna by Hagängen åker
Kolke Saknas /Se Svartsjön sjö /Se Frustuna by Hallbrogärdet åker
Kolke by /Se Svinhagen terräng Frustuna jagbacken Saknas Hallbroskiftet åker
Kolleke by /Se Sågartorp f.d. torp? Fruängen gård Hallebrosjön, se Hallsjön Saknas
»kooleke», se Kolke by Sågartorp f.d. torp? Fruängen lht Hallebrosjön sjö
?Kärv (numera Västerkärv o. Österkärv) Saknas /Se Sågknösen berg? Fruängen lht Hallonbacken skogsbacke
Kärv gdr Sågknösen terräng? Frölunda lht Hallsjön sjö
Kärv gdr Tallbacken höjd Frölunda lht Hallsjön sjö
?*Kärv, nu Väster-Österkärv byar Tegelbruket f.d. tegelbruk Frönäs gård Hallsjön = Hallebrosjön Saknas
Kärv, (numera Västerkärv el. Österkärv) byar Tegelbrukshagen terräng Frönäs gård o. kyrkoh. -bost. Hammarstugubacken vägbacke
Kärf byar Tempelberget berg Frönäs hemman Harbacken skogsbacke
Kärv, (numera Västerkärv o. Österkärv) gdar Tempelberget udde? Furubo lht Harbacken skogsbacke
Kärv gård Tempelberget berg Furuborg lht Harbackstycket åker
Kärv, (numera Västerkärv o. Österkärv) byar Tomtsjön, Stora sjö Furugården lht Harbergaplogarna åkrar
Kärv gd /Se Tomtsjön, Lilla sjö Furugården lht Harbergaåkrarna åkrar
Kärv gård /Se Torpsjöberget höjd Furugården lht Hasseltäppan åker
*Kärvs kvarn byar Torpsjön sjö Frurhäll lht Hatten holme
Lundby gård Torra mon skogsmark Furuliden lht Hedningen, Lilla sjö
Lundby gård Trönsjön sjö Furulid lht Hedningen, Lilla o. Stora sjöar
Lundby gård Trön (-sjön) sjö /Se Furulid lht Hedningen, Ned. sjö
Lundby gård Trönsjön sjö /Se Furulunden = Lugnet Saknas Hedningen Nedre = Hedningen, Lilla Saknas
?Lundby gd Trönskalv tjärn Furuåsen lht Hedningen, Stora sjö
Lundby gd Trönsö udde Fäboda, se Fäbostugan torp Hedningen, Övre sjö
Lundby by Tullen terräng Fåbostugan torp Hedningen Övre = Hedningen, Stora Saknas
Lundby by Tullmossen mosse Fäbostugan torp Hedningsmossen mosse
Lundby gd Tunasjön sjö /Se Fäbostugan lht Hedsjöhagen hage
Lundby gd Tångsskogen skog Förvaltarens lht Hedsjön sjö
Lundby hg Tångsudden udde Gamla Kullen Saknas Hedsjön sjö
Lundby hg Ullaberg höjd Gamla vattentornet vattentorn Hedsjön sjö
Lundby gd Utnäset udde Garn-Olles manufakturaffär Hemgärdena åkrar
Lundby Saknas Uvberget berg o. fornlämning /Se Givesta gård Hemgärdena åker
Lundby gd /Se Vadsbro tingsplats /Se Givesta by Hemgärdet åkrar
?Långlid g Valasjön sjö Givesta by Hemhagen hagar
?Långlid kronoegendom Valasjön sjö /Se Givesta Saknas Hemskogen skog
*Långlöt Saknas Valasjön sjö /Se Gjutarbyggningen byggnad Hemåkern åker
?Mälby gd Valasjön sjö /Se Gläntan lht Hemåkern åker
Mellby (Mälby Rg) herrg. Valasjön sjö /Se Gnesta m:e Saknas Herkjärret kärr
Mälby hrgd? Vallaviken vik Gnesta municipalsamhälle Hildursborgsskiftet åker
Mälby by *Vallo äng Saknas Gnesta municipalsamhälle samhälle Hjalmars holmar holmar
Mälby g. Vargkärret kärr Gnesta municipalsamhälle samhälle Hjortronkärret kärr
Mälby herrgård Vargmossarna mossar Gnesta minicipalsamhälle municipalsamhälle Hjortronmossen mosse
?Mälby hg Vasskärret kärr Gnesta by Hjälmsjön sjö
Mälby Saknas Vilstenen sten? Gnesta by Hjälmsjön sjö
Mälby hgd /Se Vinterkärret kärr Gnesta lht Hjälmsjön sjö
Oppeby g. Vittingen sank mark? Gnesta Saknas Holmsjökärret kärr
Oppeby förr gd Vittingen sjö /Se Gnesta Saknas Holmsjön sjö
Oppeby gd Värdshusbacken terräng Gnesta lht Holmsjön sjö
Oppeby gd Älglösen terräng Gnesta lht Holmsjön sjö
Oppeby gård Älglösen terräng? Gnesta Saknas Hopabacken vägbacke
Oppeby gd Älgsjöbergen berg Gnesta hemman Hopagärdet åker
Oppeby gd Älgsjökärret kärr Gnesta samhälle Hopagärdet åker
Oppeby gd Änglund ödetorp? Gnesta skola lht Hopahagen hage
*Rönnäng f. gd   Gnesta station lht Hopaskogen skog
Sigtuna gd   Gnesta Ulfmosse Saknas Hopbacken skogsbacke
Sigtuna by   Gnestaberg lht Hopen åker
Sigtuna by   Gnestaberg lht Hopgärdet åker
Sigtuna by   Gnestaholm lht Hophagen hage
Sigtuna by   Gnestaholm lht Hopmarken åker
Sigtuna gd   Gottfridsberg lht Hopmarken åker
?Sigtuna by   Gottfridsberg lht Hopmarksholmen holme
Sigtuna by   Granbacka lht Hopängen äng
Sigtuna by /Se   Granberga lht Hopängen åker
Sigtuna gd /Se   Graneberg lht Hopängen åker
Sigtuna gd /Se   Graneberg lht Hopängen Saknas
Sigtuna by /Se   Graneberg lht Hopängsgärdet åker
Sigtuna gd /Se   Granebo lht Horssjön, se Hårsjön Saknas
Sigtuna by /Se   Grankälla lht Horssjön Saknas
Sigtuna gd /Se   Grankällan lht Hugget skogsparti
Sigtuna gd /Se   Grankälla lht Hultabitarna åkrar
Sigtuna by /Se   Granliden lht Hummeldalstäppan åker
Sigtuna kvarn Saknas   Granlund lht Hundbäck hopmark
Slaggärdet Saknas /Se   Granlund lht Hundbäck område
Slaggärde hemman /Se   Granlund lht, nu riven Hundbäcksbrunn brunn
Smedsta by   Granlund lht Hålet åker
?Smedsta gdr   Gransjön gård Hållstabacken vägbacke
Smedsta by   Gransjön gård Hållstahopen åker
Smedsta by   Gransjön hemman Hållstabacken skogsbacke
Smedsta by   Granö gård Hållsta hage hage
Smedsta by   Granö gård Hållstaskiftet åker
Smedsta by   Granö hemman Hållstaskogen skog
Smedsta by   Grenstorpet lht, nu riven Hållstaviken vik
Smedsta by   Grinda gård Hållstaängen åker
Smedsta by   Grinda gård Hårby vildpark park
Smedsta by   Grinda hemman Hårsjögärdet åker
Smedsta by   Grindstugan lht Hårsjöhagen hage
Smedsta by   Grindstugan förr stuga Hårsjökullarna backar
Smedsta by   Grindstugan förr stuga Hårsjön sjö
Smedsta by   Grindstugan lht Hårsjön sjö
Smedsta by   Grindviken, se Grindvikskvarnen lht, kvarn och såg Hårsjön, se Horsjön sjö
Smesta Saknas /Se   Grindviken lht Hårsjöskiftet åker
Säby gd   Grindvikskvarnen kvarn Hårsjövägen väg
Säby gd   Gropstugan lht Häggdalsmossen mosse
Södertuna, se Vad gd   Grotens bebyggelse Hällamossar mossar
?Södertuna by   Grundet lht Hällamossarna mossar
Södertuna hg   Grundet förr lht Hällen holme
Södertuna Saknas   Grundet lht Hällstaberg berg
Södertuna gd /Se   Grundsdal, Stora gård Hällstahålet åker
Södertuna gd /Se   Grundsdal Stora hemman Hällestakurvan vägkurva
Södertuna gods /Se   Grundsdal gård Hällkojan grunt område
Söra by   Gruvstugan lht Hästhagen hage
Söra by   Gruvstugan lht Hästhagen hage
Söra by   Gruvstugan lht Hästhagen hagar
Söra by   Grönbrink lht Hästhagsbacken landsvägsbacke
Söra by   Grönbrink lht Hästhagsgärdena åkrar
Söra by   Gröndal lht Hästhagsgärdet åker
Söra by   Gröndal, Lilla lht, nu riven Hästhagsplogen åker
Söra by   Gullbacka lht Hästhagsplogen åker
Söra by   Gunhildsro lht Hästnäset udde
Söra by   Gunhildsro lht Hästnäset hage
?Söra by   Gustavsberg lht Hästnäsviken vik
Söra gårdar   Gustavsberg lht Hästtorget torg
Söra by   Gustafsberg lht Högbacken skogsbacke
Söra by   Gustavslund lht Högbacksgärdet åker
Söra Saknas /Se   Gustavslund lht Högholmarna holmar
Söra by /Se   Gustavslund lht Högholmarna holmar
[Torp] Saknas   Gustafslund lht Högholmen ö
*Torp Saknas /Se   Gustavsvik lht Höglundshagen hage
*Torp Saknas   Gustafsvik lht Hörnsjömossen mosse
*Torp Saknas   Gustav Anderssons brukningsdel Hörnsjön sjö
Trön gd /Se   Gustav Anderssons brukningsdel Hörnsjön sjö
Trön gd /Se   Gustavslund lht Hörnsjön sjö
Tängslinge by   Gästgivaren kvarter Igelhagen hage
Tängslinge by   Gästgivargården brukningsdel Igelhagen hage
Tängslinge gd /Se   Haga lht Igelhagen hage
Vackerby by   Haga lht Igelhagstäppan åker
Vackerby by   Haga lht Igelsjön sjö
Vackerby by   Haga lht Igelsjön sjö
Vackerby by   Haga lht Igelsjön sjö
Vackerby by   Haga lht Igelsjön kärr
Vackerby by   Hagaberg lht Igeltäppan åker
Vackerby by   Hagaberg lht Igelängen äng
Vackerby by   Hagaberg lht Igelängen äng
Vackerby by   Hagalund lht Ilobacken vägbacke
Vackerby by   Hagalund lht Insjön, se Tomtsjön Saknas
Vackerby by   Hagen lht Intaget åker
?Vackerby by   Hagen lht Intaget åker
Vackerby by   Hagen lht Isakssonsskiftet åker
Vackerby hemman /Se   Haglund lht Jagbacken backe
Vackerby by /Se   Haglund lht Jagbacken skogsbacke
Vackerby by /Se   Hagstugan lht, nu riven Janslundakällan källa
Vackerby by /Se   Hagstugan lht Janslundaplogen åker
Vackerby by /Se   Hagsäter lht Johanneslundsbacken vägbacke
*Vackerbäck Saknas   Hagsäter lht Jonasmossen mosse
Vad hg /Se   Hagsätter lht Julstuguängen åker
*Vad eller Vada, numera Södertuna hg   Hall lht Jushagarna skog
Vad hg   Hall lht Jushagen uthuggning
?Vad, (numera Södertuna) gd   Hall lht Jägdalsbacken vägbacke
Vad hg   Hallebro gård Jägdalsgärdet åker
Vad gd   Hallebro gård Jäkenpina holme
Vad gd   Hallebro, se Hallbro by Jälingsängen äng
Vad hg   Hallegård lht Jättekyrkberget berg
Vad (nu Södertuna) hg   Hallsberg lht Kalkberget berg
Vad (nu Södertuna) hg   Hallsberg lht Kalkugnsbacken skogsbacke
Vad hg   Hammarstugan lht Kalkugnsgärdet gärde
Vad hg /Se   Hammarstugan lht Kalkugnsgärdet åker
Vad hg   Hammarstugan lht Kalkugnshagen hage
Vad, (numera Södertuna) hgd   Hammarstugukrogen lht Kalkugnsplogen åker
Vad hg /Se   Hammartorp lht Kalvbacken skogsbacke
Vad hg /Se   Hammartorp lht Kalvhagen hagar
Vad hg   Hammartorp lht Kalvholmen holme
Vad hg   Harberga lht Kalvholmen holme
Vad hg   Harberga lht Kalvholmen holme
Vad, nu Södertuna hg   Harberga lht Karet åker
Vad, nu Södertuna hg   Hedvigsberg lht Karlbergängen åker
Vad hg   Hedvigsberg lht Karl-Jansgärdet åker
Vad hg   Hedvigslund lht Karl-Janssonsgärdet åker
Vad hg   Hedvigslund lht Karl-Janssonshagen hage
Vad Saknas   Heleneborg lht Karlsdalskärret åker
Vad hg   Heleneborg lht Karlsdalsplogen åker
Vad gård   Hembygdsgården hembygdsgård Karlsdalsskogen skog
?Vad hgd   Hemgården Saknas Karlsviksgärdet gärde
?Vad hg   Henriksberg lht Karrsjön Saknas
Vad hg   Henriksberg lht Kattguldsbacken bergbacke
Vad hg   Henriksro lht Kattsjön sjö
Vad, se Södertuna gd   Henriksro lht Kattsjön sjö
»wadhi», se Vad (nu Södertuna) hg   Heten lht Kattsjön sjö
Vadsbro torp /Se   Heten, se Änglund Saknas Kavelbrohagen hage
Vads ålfiske Saknas   Heten lht Kavelbron bro
Vakraby, se Vackerby by   Hevilla lht Kavelbron bro
*Vala, se Ytter- och Övervalla byar   Hevilla lht Kilen åker
Vala, Över- o. Ytter- byar /Se   Hildeborg lht Kilen åker
Vala se Övervalla gård   Hildeborg lht Killingudden udde
Valla (numera Yttervalla o. Övervalla) gdar   Hildursberg lht Kismerängen äng
Valla, Ytter- by   Hildursborg lht Klockargärdet åker
»walum», se Övervalla gård   Hilldursborg lht Klubblångsjön Saknas
Vinberga gd   Hillsbo lht Klämmingen sjö
Vinberga gd   Hjulstugan, se Julstugan lht Knektåkern åker
Vinberga Saknas /Se   Hjulstugan = Julstugan Saknas Knäppingebacken vägbacke
Vinberga gd /Se   Hjälmens, se Lövensro Saknas Knäppingegärdet åker
Vinberga gd /Se   Holmsjönäs lht Knäppingehagen hage
Vittinge lht /Se   Holmsjönäs lht Knäppingeskiftet åker
Vardri Saknas   Holmsjönäs lht, nu riven Knäppingestycket åker
Västerkärv, se Kärv gd   Hopen gård Knäppingeängen åker
Västerkärv gd /Se   Hopen gård Knösen backe
»yfwra valum», se Övervalla gård   Hopen hemman Kohagen hage
Yttervalla el. Övervalla byar   Hopen gd Kohagen hage
Yttervalla by   Hoppet statbyggnad Kohagen hage
Yttervalla by   Hult lht Kohagen hage
Yttervalla, se Valla gdar   Hult lht Kohagen hagar
Ytterval(l)a gd:ar /Se   Hulta torp Kohagsbacken vägbacke
Yttervala by /Se   Hulta lht Kohagsmossen äng
Yttervalla by /Se   Hulta hemman Kokhällholmarna holmar
Ärendal gd /Se   Hummeldal lht Kokärret åker
Ärendal gd /Se   Hummeldal förr torp Katarbacken landsv.-backe
Österkärv, se Kärv gdar   Hummeldal lht Kolarängen äng
Österkärv gd /Se   Hållsta gård Kolkeberget berg
Övervalla el. Yttervalla byar   Hållsta by Kolke gärde åker
Övervalla gd   Hållsta förr by Kolkegärdet åker
Övervalla gård   Hållsta smedja smedja Kolkeholme holme
Övervalla by   Hållstastugan lht Kolkaholme holme
Övervalla gård   Hållstastugan lht Kolke notbod förr notbod
Öfvervalla gd   Hållstastugan lht Kolkeskogen skog
Övervalla gd   Hållsta såg Saknas Kolängen åker
Övervalla gd   Hållstatorp, se Hållstastugan Saknas Kolängskärret åker
Övervalla, se Valla gd   Hållstatorp lht Korpberget berg
Överval(l)a gd:ar /Se   Hårby gård Kranstegen åker
Övervala by /Se   Hårby gård Kreaturstorget torg
Övervalla by /Se   Hårby herrgård Krogabacken vägbacke
Vala, Övre Saknas /Se   Hårsjön lht Krogagärdet, se Karlsviksgärdet åker
    Hårsjön lht Krog täppa åker
    Hårsjön lht Krogtäppan Saknas
    Hägersta lht Krokbacken vägbacke
    Häggen kvarter Krokbacken landsv.-backe
    Hälla förr lht Krokigabacken landsv.-backe
    Hälla lht Krotäppan åker
    Hälla lht, nu riven Krutkällarbacken vägbacke
    Hälla lht, nu riven Krutkällaren källare
    Hällen lht Kråkudden udde
    Hällesta gård Kråkudden udde
    Hällesta gård Kråkängen åker
    Hällesta by Kröken vägkrok
    Hällesta Saknas Kullabacken Saknas
    Hällsborg lht Kullagraven bäck
    Hällsborg lht Kullagärdet åker
    Hästhagen lht Kullbosumpen åker
    Hästhagen lht Kullen skogsbacke
    Hästhagen lht Kullen skogsbacke
    Hästhagstorp, se Hästhagen lht Kullsfiftet åker
    Hästhagstorp, se Hästhagen Saknas Kullskiftet åker
    Hästhagstorp del i Ärendal Kvarnbacken gärdesbacke
    Högalid lht Kvarnbacken skogsbacke
    Högalid Saknas Kvarndammen damm
    Högbo lht Kvarndammen damm
    Högdal lht Kvarngraven dike
    Högdal lht Kvarngärdet åker
    Höghult lht Kvarnhälla berghäll
    Höghult lht Kvarnhällarna åkrar
    Höglund lht Kvarnhällsviken vik
    Höglund förr lht Kvarnkärret kärr
    Höglund lht Kvarnkärret kärr
    Högtorp Saknas Kvarnsjökärret kärr
    Högvalla lht Kvarnsjömossen mosse
    Ingalund lht Kvarnsjö sjö
    Ingalunda lht Kvarnsjön sjö
    Ingenting lht Kvarnskogsgärdet åker
    Ingenting lht Kvarnstycket åker
    Ingridsro lht Kvarntäppan åker
    Ingridsro lht Kyssmarängen, Lilla åker
    Isaks Saknas Kyssmarängen, Stora åker
    Isinge lht Kålängen äng
    Isinge lht Källarbacken skogsbacke
    Isinge, se Lilla Islinge Saknas Källarbacken åker
    Isinge, Lilla lht Källarbackstyckena åkrar
    Jakobsberg lht Kärrartegen åker
    Jakobsberg lht Källarudden udde
    Jakobsdal lht Källgärdet åker
    Janslunda lht Källgärdet åker
    Janslunda lht Källkoppskällan, se Kärrkoppkällan källa
    Janslunda lht Källkärret äng
    Janssons Saknas Källkärret åker
    Jeppe på berget lht Källstugubacken skogsbacke
    Johannisborg lht Käringgölen kärr
    Johannesborg lht Käringsjökärret kärr
    Johannisdal lht Käringsjömossarna mossar
    Johannsdal lht Kärinsjön sjö
    Johannisfrid lht Käringsjön sjö
    Johannisfrid lht Käringsjön, Stora sjö
    Johanneslund lht Kärret åker
    Johannislund lht Kärret åker
    Johannislund lht Kärret åker
    Jones, se Synagogan förr hotell Kärrkoppkällan Saknas
    Julienlyst lht Kärrstuguplogen åker
    Julienlyst lht Kärrstugutäppan åker
    Julstugan lht Kärrvägen väg
    Julstugan lht Kärvsån bäck
    Julstugan lht Körbansstycket åker
    Juristen kvarter Ladbacken skogsbacke
    Jägardal gård Ladugårdshagen hage
    Jägerdal, Lilla gård Ladugårdsgärdet åker
    Jägerdal Lilla lht Ladugårdsängen åker
    Jägerdal, Stora gård Ladviken vik
    Jägerdal, Stora hemman Lagmarnsbacken skogsbacke
    Järnhandeln lht Lagmansåkern åker
    Kalkbruk = Kalkugnen Saknas Lagmansängen äker
    Kalkugnen förr kalkbruk Landsvägsgatan väg
    Kalvbacken lht Landsvägsgärdet åker
    Kalvbacken lht Landsvägsmarken Saknas
    Kapellet frikyrkolokal Landsvägsplogen åker
    Karlberg lht Landsvägsängen åker
    Karlberg lht, nu riven Lars-Pettersängen åker
    Karlberg lht Leran åker
    Karlberg lht Lertaget jordtag
    Karl-Eriksdelen förr brukningsdel Lervik vik
    Karl Janssonsgården förr brukningsdel Lervik badplats
    Karl Larssons brukningsdel Likstammen sjö
    Karl Perssons brukningsdel Likstammen sjö
    Karlsberg lht Likstammen sjö
    Karlsberg lht Liljekonvaljbacken skogsbacke
    Karlsberg lht Liljekonvaljbacken skogsbacke
    Karlsberg lht Lilla hagen hage
    Karlsborg lht Lilla hage hage
    Karlsborg lht Lilla hagen hage
    Karlsborg lht Lillbrandsbolsgärdena åkrar
    Karlsborg lht Lillbrandsbolshagen hage
    Karlsborg lht Lillbrinkskiftet åker
    Karlsdal lht Lillgärdet åker
    Karlsdal lht Lillsjön del av Frösjön
    Karlsdal lht Lillskogen skog
    Karlshamn lht Lillskogen skog
    Karlshamn lht Lillskogen skog
    Karlskog lht Lillskogen skog
    Karlskog lht Lilltrön, se Trön Saknas
    Karlskog lht Lilltrön sjö
    Karlsro lht Lillängen äng
    Karlsro lht Lillängen äng
    Karlssons brukningsdel Lillängen äng
    Karlssons brukningsdel Lillängen åker
    Karlsvik skolhus Lillängen åker
    Karlsvik lht Lillängen åker
    Karlsvik skola Lillängen åker
    Kassören kvarter Lillängen åker
    Katrineberg lht Lillängen åker
    Katrineberg lht Lillängen åker
    Katrinelund lht Lillängen åker
    Katrinelund lht Lillängen åker
    Katrinelund lht, nu riven Lillängsbacken skogsbacke
    Kettyhill lht Lillängsvägen väg
    Kilen lht Limbomstegen åker
    Klaraberg lht Limpan grund
    Klaraberg lht Linda äng
    Klaraberg lht Lindbroå bäck
    Klaraborg lht Lindbrobacken vägbacke
    Klaraborg lht Lindbron vägbro
    Klaralund lht Linjemossen mosse
    Klaralund Saknas Ljushagen hage
    Klassonsdelen brukningsdel Ljushagen hage
    Klastorp gård Logskiftet åker
    Klastorp lht Logstycket åker
    Klastorp lht Logtegen åker
    Klastorp Saknas Logviken vik
    Klippan lht Luffarbacken skogsbacke
    Klippan lht Lufsen gärdesbacke
    Klippan lht Lufsen åker
    Klippan lht Lufsen åker
    Klippan lht Lugnethagen hage
    Klippan lht Lugnethagen hage
    Klippan lht Lundbykärret äng
    Klyftan lht Lundbynäs udde
    Knekttorpet Saknas Lundbyskogen skog
    Knäppinge gård Landbyskogen skog
    Knäppinge förr gård Lundholmsgärdena åkrar
    Knäppinge hemman Lundhomsskogen skog
    Knäppinge utjord Saknas Lundholmsskogen skog
    Kolbrotorp lht Lundsnäsudden udde
    Kolbrotorp lht Lustigkulle skogsbacke
    Kolke by Långa mossen mosse
    Kolke gård Långamossen åker och kärr
    Kolke by Långa ribban åker
    Kolke by Långa tegarna åkrar
    Kommunalhuset kommunalhus Långatrapporna trappor
    Konradsberg lht Långhagen hage
    Konradsberg lht Långholmen ö
    Kristineberg lht Långholmen holme
    Kristineberg lht Långholmen holme
    Kristinelund lht Långlidgärdet åker
    Kristinelund lht Långmossen mosse
    Kristnelund lht Långsjödalsviken vik
    Kristinelund lht Långsjömossen mosse
    Kristineland lht Långsjömossen, Lilla mosse
    Krokkärret, (se Klastorp) gård Långsjömossen, Stora mosse
    Krokkärret, se Klastorp Saknas Långsjön sjö
    Krokkärret hemman Långsjön sjö
    Krokkärret eller Klastorp Saknas Långsjön sjö
    Krongården förr brukningsdel Långsjön sjö
    Kulan byggnad Långsjön sjö
    Kullaberg lht Långsjön sjö
    Kullen, se Kärv gård Långsjön sjö
    Kullen brukningsdel Långsjön sjö
    Kullen Saknas Långsjön sjö
    Karlsborg lht Långtäppan åker
    Kvarnen Saknas Långängen äng
    Kvarnslättstugan lht Långängen åker
    Kvarnslättstugan stuga Långängen åker
    Kvarnslättstugan lht nu riven Lötagärdet åker
    Kyrkvärdens, se Lars Gustavs brukningsdel Lötbodalshagen hage
    Kyrkvärdens brukningsdel Lötbodalsskogen skog
    Källan lht Lövbacken skogsbacke
    Källan Saknas Lövensbergsbacken skogsbacke
    Källan lht Lövensbergsgärdet åker
    Kärrstugan lht Lövholmen ö
    Kärv gård Lövholmen holme
    Kärv gård Lövholmen holme
    Kärv Saknas Lövnäsgärdena åkrar
    Landshammar lht Lövsjöbacken skogsbacke
    Landshammar lht Lövsjön sjö
    Landsvägsmacken Saknas Lövsjön sjö
    Lars-Gustavs bebyggelse Lövsjön sjö
    Larslund lht Lövstuguhagen hage
    Larslund lht Lövvreten åker
    Larslund lht Magsjön sjö
    Lennartsberg lht Magsjön sjö
    Lennartsberg lht Magsjön, se Masjön sjö
    Leonardsborg lht Mallebergshagen hage
    Leonadsberg Saknas Mallebergsstycket åker
    Leonardsborg lht Mallebergsstycket åker
    Liljedal lht Malmsjögärdet åker
    Liljedal lht Malmsjön sjö
    Liljedal lht Malmsjön sjö
    Lillbrink Saknas Malmsjön sjö
    Lillgården lht Malmsjöstugubacken vägbacke
    Lillgården förr brukningsdel Malmtorpbacken landsv.-backe
    Lillsätra lht Malmtorpbacken vägbacke
    Lilltomta lht Malmtorpgärdet åker
    Lilltomta lht Malmtorpplogen åker
    Lindaus Saknas Maria gruvan gruvhål
    Lindbrostugan lht Mariagruvan gruvhål
    Lindersborg lht Marieströmsån bäck
    Lindesberg lht Marksjön sjö
    Lindsberg lht Marksjön sjö
    Lindsborg lht Marksjön sjö
    Lindsborg lht Masjön = Magsjön Saknas
    Lindsdal lht Maskinhagen hage
    Lindsdal lht Maskinhusbacken skogsbacke
    Lindshult lht Maskinhusstycket åker
    Lindshult lht Maskinstycket åker
    Lindskog lht Mein Lekensfållorna betesfållor
    Lindskog lht Mellanhagen hage
    Lindskog lht Mellankärret kärr
    Lissebo lht Mellanskiftet åker
    Listerbo lht Mellanskogen skog
    Louises brukningsdel Missionsbacken vägbacke
    Lovisedal lht Mjölnarbacken skogsbacke
    Lovisedal lht Morfarsplogen åker
    Lovisedal lht Morsings odling åker
    Lugnet lht Mose backe vägbacke
    Lugnet lht Mossarna åkrar
    Lugnet lht Mossbacken hage
    Lugnet lht Mossbacken skogsbacke
    Lugnet lht Mossbacken hage
    Lugnet lht Mossen åker
    Lugnet lht Mossen mosse
    Lugnet lht Mossen åker
    Lugnet lht Mossen mosse
    Lundby gård Mossen åker och mosse
    Lundby gård Mossen åker
    Lundby hemman Myrbacken backe
    Lundbynäs lht Myrbacken skogsbacke
    Lundbynäs lht Märrfrälsarn åker
    Lundbynäs lht Märrfrälsan grässlätt
    Lundby skola förr småskola Märrhålet grässlätt
    Lundbysåg såg, lht Märö äng förr äng, nu skog
    Lundgården lht Mästertäppan åker
    Lundholm lht Mästertäppan åker
    Lundholmsbruk, se Brandsbol Saknas Mästertäppan åker
    Lundsholmsbruk förr bruk Möllan vindmotor
    Lundsholms bruk förr bruk Mörka hålet, se Hällstahålet åker
    Lundholmskvarn kvarn Mörka mossen odling
    Lundholms kvarn kvarn Mörtholmen holme
    Lundholmskvarn, se Lundholm lht Nedre hagen hage
    Lundkvistens brukningsdel Nedre tomten åker
    Lyckebo lht Nere vid banan åker
    Lyckhem lht Nere vid notboden grässlätt
    Lyckhem lht Nisses holme, se Tistelön Saknas
    Lyckås lht Nittontunnlandsstycket åker
    Lyckås lht Norra gärdena åkrar
    Långa raden huslänga Norrgårdsbacken tomt
    Långkatekesen lht Norrgårdsgärdet åker
    Långlid gård Norrgårdshagen hage
    Långlid gård Norrhagen hage
    Långlid hemman Norrhagen hage
    Långlid lht Norrhagen hage
    Långsjödal lht Norrhagen hage
    Långsjödal lht Norrtunasjön sjö
    Långsjödal lht Norrutunasjön sjö
    Långsjöstugan lht Norrtunasjön sjö
    Långsjöstugan lht Norrtunaån å
    Långsjöudde lht Norrängsplogen åker
    Långsjöudde lht Norrängsplogen åker
    Långsjöudde = Långsjöudden Saknas Norrängstäppan åker
    Lönnås lht Norrängstäppan åker
    Lönnås lht Norrängsviken vik
    Lötbodal lht Nothusgrundet grund
    Lötbodal lht Notplatsen plats nottorkning
    Lötbodal lht Notängen åker
    Lötstugan lht Nyckelberget berg
    Lövensberg lht Nyckelberget berg
    Lövensberg lht Nyckelbergsstuven gränsstav
    Lövensberg lht Nyckelängen äng
    Lövensro lht Nyckelängen åker
    Lövensro lht Nyhagen hage
    Lövensro lht Nyhultskogen skog
    Lövlund lht Nyhultskogen skog
    Lövlund lht Nykullaskogen skog
    Lövlund lht Nykullsskiftet åker
    Lövnäs lht Nynäsängen åker
    Lövnäs lht Nystutäppan åker
    Lövnäs lht Nystugutäppan åker
    Lövstugan lht Nysättersberget berg
    Lövstugan lht Nyängen, Nedre åker
    Lövstugan lht Nyängen, Övre åker
    Lövsäter lht Nyängsplogen åker
    Lövsäter lht Näset udde
    Lövsätter lht Näset skog
    Lövsätter lht Näset hage
    Lövsätter lht Näset höjd
    Magsjönäs lht Näset = Rånängsnäset Saknas
    Magsjönäs förr torp Näsudden, se Näset Saknas
    Magsjönäs lht Näsudden udde
    Majgården lht Oppebybackarna vägbackar
    Majgården lht Oppebybackarna skogsbackar
    Malleberg lht Oppebybacken landsv.-backe
    Malleberg lht Oppebygrinden grind
    Malleberg lht Oppebygärdena åkrar
    Malmsjöstugan lht Oppegårdsbacken vägbacke
    Malmsjöstugan lht Ormhålet område
    Malmsjöstugan lht Oxbrinken = Oxbrinksbacken Saknas
    Malmtorp lht Oxbrinksbacken vägbacke
    Malmtorp förr torp Oxhagen hage
    Malmtorp förr hemman Oxhagen hagar
    Manneberg lht Oxhagsgärdet åker
    Manneberg lht Mossen mosse
    Margaretedal gård Pelle Bomanskällan källa
    Margretedal Saknas Pettersbergsbacken skogsbacke
    Marieberg lht Pettersbergåkern åker
    Marieberg lht Plogen åkrar
    Marieberg lht Plogen, Lilla åkrar
    Marieberg lht Plogen Stora åkrar
    Marieborg lht Prästgårdsö ö
    Mariedal lht Prästhopen utjord
    Mariedal lht Prästön, se Ön ö
    Marielund lht Prästön, se Prästgårdsö Saknas
    Marielund lht Prästön ö
    Marielund lht Pärlundahugget skog
    Marielund lht Pörtbacken skogsbacke
    Marielund båtsmanstorp Pörtbacken skogsbacke
    Marieström lht Pörtbacken skogsbacke
    Marieström kvarter Pörtbacken skogsbacke
    Masjönäs Saknas Pörtbacken skogsbacke
    Matrosen kvarter Pörtgärdet åker
    Mein Leken lht Pörtgärdet åker
    Mellangården lht Pörtgärdet åker
    Mellangården brukningsdel Pörthagen hage
    Mellangården brukningsdel Pörtängen åker
    Mellangården förr brukningsdel Pörtängshalsen åker
    Merkälla, se Märrkällan Saknas Ribban skog
    Merkälla Saknas Ribban åker
    Midgård lht Rinnsjön sjö
    Morängen = Norräng Saknas Rimsjön sjö
    Murarens brukningsdel Rimsjön sjö
    Målaren kvarter Ringberget berg
    Mälby gård Ringbergtsstaven gränsstav
    Mälby gård Ringelskärr kärr
    Mälby herrgård Ringens kärr kärr
    Mälby småskola skola Rishagen hage
    Märkälla lht Rishögsfållan betesfålla
    Märrkällan lht Rismossen mosse
    Märkälla lht Rismossen mosse
    Märrö förr torp Risvreten hage
    Märön lht, nu riven Risvreten skogspark
    Märskälla, se Märrkällan Saknas Rosenbergsgärdet åker
    Mässen byggnad Rosendalshagen hage
    Mörten kvarter Rosendalskärret kärr
    Nannilund lht Rosendalstäppan åker
    Nannilund lht Rosendalstäppan, Lilla åker
    Nerbyn del av Kolke Rosendalsviken vik
    Nergården lht Runda mossen mosse
    Nergården brukningsdel Rusjön sjö
    Nergården förr brukningsdel Rusjön sjö
    Nergården brukningsdel Rusjöåkern åker
    Nergården förr brukningsdel Rusjöängen äng
    Nergården brukningsdel Rutschbanan Saknas
    Nervala gård i Yttervalla Rysspinan Saknas
    Nervalla, se Yttervalla Saknas Rånängen, se Rönnängen åker
    Norrgården förr brukningsdel Rånängsbrottet, se Rönnängsbrottet åker
    Norrgården hemman Rånängsnäset skog
    Norrgården brukningsdel Rändeln bäck
    Norrgården förr brukningsdel Rävbacken skogsbacke
    Norräng lht, nu riven Rödmålade fållan betesfålla
    Norrängen lht Röjningen åker
    Norrängen förr torp Röjningen åker
    Norsborg lht Römossen mosse
    Norsborg lht Rönnbergategarna åkrar
    Nyborg lht Rönnbäraviken, se Tomtsjön Saknas
    Nyborg lht Rönnängen åker
    Nyborg lht Rönnängsbrottet Saknas
    Nygård lht Rönnängsnäset = Rånängsnäset Saknas
    Nygård lht Rössjöhage hage
    Nyhult lht Rösjöhålet åker
    Nyhult lht Rösjökärret kärr
    Nyhult lht Rösjökärret kärr och åker
    Nyhällesta hemman Rössjömossarna mossar
    Nykulla lht Rösjön sjö
    Nykulla, se Västerkärr Saknas Rösjön sjö
    Nykulla = Nykullen Saknas Rösjön sjö
    Nykullen lht Rösjön sjö
    Nylund lht Rösjön sjö
    Nylund lht Rösjöskogen skog
    Nylund lhtr Rösvägen förr väg
    Nynäs lht Rösvägen väg
    Nynäs lht Sandbrinkhagen hage
    Nynäs lht Sandbrinkshagen hage
    Nyströms bebyggelse Sandbrinktäppan åker
    Nysätter lht Sandgropsbacken skogsbacke
    Nysäter lht Sandgropsskiftet åker
    Nysätter lht Sandgropsstycket åker
    Nytorp lht Sandgropsåkern åker
    Nytorp lht Sandgärdet åker
    Nytorp lht, nu riven Sandstugutäppen åker
    Nässtugan Saknas Sandtegarna åker
    Nässtugan lht Saxberget berg
    Olovsberg lht Saxmossarna mossar
    Olofsberg lht Schaktet jordtag
    Olssons förr brukningsdel Sibirien, se Skogstäppan åker
    Oppeby gård Sigfridsborgsängen åker
    Oppeby gård Sigfridsborgsängen åker
    Oppeby hemman Siggtorpsbacken vägbacke
    Oppgården lht Sigtuna bro vägbro
    Oppgården brukningsdel Sigtuna gärde åker
    Oppgården förr brukningsdel Sigtuna å å
    Oppgården förr brukningsdel Sigtunaån å
    Oppgården brukningsdel Sigtuna å å
    Oppgården förr brukningsdel Sillen sjö
    Oppvalla Saknas Sillen sjö
    Orren kvarter Sillen sjö
    Oskarshamn lht Sisjöbergen berg
    Oskarshamn lht Si sjön sjö
    Oskarshäll lht Sisjön sjö
    Oskarshäll lht Sisjön sjö
    Palmkvistdelen förr brukningsdel Sisjörändeln å
    Perlanda, se Perlunda Saknas Sisjötäppan förr åker, nu skog
    Perlunds lht Sjöbacken skogsbacke
    Perlunda lht Sjöfälten åker
    Perlunda = Pärlunda Saknas Sjögärdet åker
    Pettersberg lht Sjöhagen hage
    Pettersberg lht Sjöhagen hage
    Pettersberg lht Sjöhagen hage
    Petersberg lht Sjöhagen hage
    Pettersborg lht Sjölinden åker
    Pettersborg lht Sjölundaskiftet åker
    Petterslund lht Sjöplogen åker
    Petterslund lht Sjöplogen åker
    Pettersons Saknas Sjöplogen åker
    Pila-Britas lht Sjöploggatan väg
    Prästgården Saknas Sjöudden udde
    Prästhopen gård Sjöudden udde
    Prästhopen lht Sjöängen äng
    Päras i Hallebro brukningsdel Sjöängen, se Borgs äng åker
    Pärlunda lht Sjöängen åker
    Ragnhildsborg lht Sjöängen åker
    Ragnhildsborg lht Sjöängen åker
    Rockhall lht Sjöängen åker
    Rockhall lht Sjöängen betesmark
    Rolfens förr soldattorp Sjöängen åker
    Rosenberg lht Skarphagen hage
    Rosenberg lht Skenda utjord Saknas
    Rosenberg förr lht Skillingtorpgärdet åker
    Rosenberg lht Skillingstorpshagen hage
    Rosenborg lht Skjutbanan skjutbana
    Rosendal lht Skjutpaviljong paviljong
    Rosendal lht Skogen skog
    Rosendal lht Skogen skog
    Rosendal lht Skogstegen åker
    Rosendal lht Skogstäppan Saknas
    Rosendal lht Skogsängen åker
    Rosendal lht Skolbacken vägbacke
    Rosendal lht Skolberget berg
    Rosenhed lht Skolgatan gata
    Rosenhill lht Skolhusbacken vägbacke
    Rosenlund lht Skoltäppan åker
    Rudan kvarter Skomarkarmossen mosse
    Runda kaféet kafé Skomakarmossen mosse
    Rutsbo lht Skräddartäppen åker
    Rydens, se Vulfens soldattorp Skräddartäppan åker
    Rånäng, se Rönnberga Saknas Skräddarön åker
    Rånängen, se Rönnberga Saknas Skånskan åker
    Rånängen Saknas Skäret holme
    Rånängen tp Skäret holme
    Rättarbostaden byggnad Skäret skär
    Rättarens lht Skäret skär
    Rävlunda byggnad Skäret grund
    Rödsjön = Rösjön Saknas Skäret grund
    Rönnberga gård Slagghagen hage
    Rönnberga gård Slaggärdesängen åker
    Rönnberga hemman Slätten åker
    Rönnberga Saknas Slätten åker
    Rössjön lht Slätten hagslätt
    Rösjön förr lht Smedbacken skogsbacke
    Rösjön lht Smedbacken skogsbacke
    Rösjötorpet torp Smedbacken skogsbacke
    Sandbrink lht Smedbacken skogsbacke
    Sandbrink lht Smedbacken vägbacke
    Sandbrink lht Smedbacken skogsbacke
    Sandbrink lht Smedberget berg
    Sandbrink lht Smedens kärr kärr
    Senheten lht Smedens kärr kärr
    Senheten Saknas Smedens täppa åker
    Sigfridsborg lht Smedfållan betesfålla
    Sigfridsborg lht Smedgärdet åker
    Sigfridsborg lht Smedgärdet åker
    Siggtorp lht Smedjebacken skogsbacke
    Siggtorp lht Smedjebacken skogsbacke
    Sigtorp lht Smedbolsgärdena åkrar
    Sigtuna by Smedstabacken vägbacke
    Sigtuna gård Smedstagrinden grind
    Sigtuna by Smedstagärdena åkrar
    Sigtuna hemman Smedstagärdet åker
    Sigtuna hemman Smedstaskogen skog
    Sigtuna by Smedsta notbod förr notbod
    Sigtuna, Lilla Saknas Smedstycket åker
    Sigtunabro lht Smedtomten plats
    Sigtunabro garveri Småskogen skog
    Sigtuna bro lht Snickarudden udde
    Sigtuna verkstad lht Snickarudden udde
    Sjöstugan Saknas Snickarviken vik
    Sjöstugan Saknas Snåltäppan förr åker, nu idrottsplats
    Sjötomten lht Snåltäppan åker
    Skaralund lht Snåltäppan åker
    Skaralund lht, nu riven Spången spång
    Skendautjord lht Spökbacken vägbacke
    Skillingstorp lht Stallbacken vägbacke
    Skillingstorp gård Stalltegen åker
    Skillingstorp lht Stampartäppan åker
    Skillingstorp Saknas Stampartäppan åker
    Skogsborg lht Stavsjöbacken skogsbacke
    Skogsrömman lht Stavsjögärdena åker
    Skogshall lht Stjärnsnäsbacken vägbacke
    Skogshall lht Stavshagen, Lilla åker
    Skogshall lht Stavstugugärdet åker
    Skogshall lht Stengrundet grund
    Skogshall hemman Stenhagen hage
    Skogshem lht Stenhammar tomt
    Skogshem lht Stenröstegen åker
    Skogshyddan lht Stensjöarna sjöar
    Skogshyddan lht Stensjöberget berg
    Skogvaktarens, se Dalins lht Stensjön sjö
    Skogvaktarens Saknas Stensjön vik
    Skorre, se Hallebro Saknas Stensjön sjö
    Sluggärde Saknas Stensjön sjö
    Slaggärde gård Stensjön, Östra sjö
    Slaggärde hemman Stensjön, Stora o. Lilla sjöar
    Slättgården lht Stensjön, Västra sjö
    Smedsbol lht Stensjön Östra sjö
    Smedsbol lht Stensätersmossarna mossar
    Smedsbol lht Stenhagen åker
    Smedsborg lht Sticksjön sjö
    Smedsborg lht Sticksjön sjö
    Smedsta gård Sticksjön sjö
    Smedsta gård Stjärnsnäsplogen åker
    Smedsta by Stora berget berg
    Smedsta skola småskola Stora eken Saknas
    Smedsta småskola nedlagd skola Stora liden åker
    Snickarens lht Stora ocean åker
    Snickarudden förr torp Storbrinkskiftet åker
    Sofielund lht Storhagen hage
    Sofielund lht Storkärret åker
    Sofiero lht Storkärret kärr
    Solbacken lht Storkärret kärr
    Solbacken lht Storkärret åker
    Solbacken lht Storsjön sjö
    Soldattorp, se Bromsens soldattorp Storsjön sjö
    Soldattorp lht Storsjön sjö
    Soldattorp lht Storsjöplogen åker
    Soldattorp lht, nu riven Storskogen skog
    Soldattorp = Sigtorp Saknas Storskogen skog
    Soldattorp lht Storskogen skog
    Soldattorp lht Storskogen skog
    Soldattorp, se Rydens och Vulfens lht, nu riven Storskogen skog
    Solgärdet lht Storskogen skog
    Solgärdet lht Storskogen skog
    Solhaga lht Storskogen skog
    Solhem lht Storskogen skog
    Solhem lht Storskogen skog
    Solhem lht Stortrön, se Trön Saknas
    Solhem lht Stortrön = Stora Trön Saknas
    Solhem lht Storängen äng
    Solhyddan lht Storängen äng
    Solliden lht Storängen åker
    Solliden lht Storängen åker
    Solvalla lht Storängen åker
    Solåker lht Storängen åker
    Soläng lht Storängen åker
    Soläng lht Storängen åker
    Sommarbo lht Storängen åker
    Sommarbo lht Storängen äng
    Soviro lht Storängen åker
    Sporven kvarter Storängen åker
    Spångsbergs brukningsdel Storängen åker
    Spännar-Lasses lht Storängsdalen åker
    Ställmästargården byggnad Storängsplogarna åkrar
    Statstugan lht Strandsbacken vägb
    Stavstugan lht Strandgärdet åker
    Stavstugan lht Strandängen åker
    Stavstugan lht Strömmen bäck
    Stavstugan, Lilla lht Stubbkärret åker
    Stenhammar lht Stutberget berg
    Stenshem lht Stycket nedanför hagen åker
    Stenshög lht Styckesjön, se Sticksjön sjö
    Stenshög lht Stycksjön, se Sticksjön Saknas
    Stensta lht Stycksjön = Sticksjön Saknas
    Stensta lht Stångkärret kärr
    Stenstugan lht Stöveln åker
    Stenstugan lht Sura mossen mosse
    Stenstugan lht Surbrunn åker
    Stensätter lht Surbrunnsgärde gärde
    Stensäter lht Surbrunnsgärdet åker
    Stenhätter lht Surbrunnsån å
    Sticksjöstugan förr stuga Svarta grinden grind
    Sticksjötorp, se Lundholms kvarn Saknas Svarta grinden grind
    Stjärnsnäs gård Svarta grinden grind
    Stjärnsnäs by Svarta grindstycket åker
    Stjärnsnäs Saknas Svartkärret kärr
    Stjärnsnässtugan lht Svartkärret åker
    Stjärnsnässtugan stuga Svartkärret kärr
    Stjärnsnässtugan lht Svartsjömossen mosse
    Stora byggningen corps de logis Svartsjön sjö
    Stora byggningen corps de logis Svartsjön sjö
    Stora hotellet hotell Svens kärr kärr
    Stora huset Saknas Svingelsgärdet åker
    Storbrink Saknas Svingelshagen hage
    Storgården förr brukningsdel Svinhagen hage
    Strandhammar lht Svinhagen hage
    Strands Saknas Svinhusgärdet åker
    Strömberg lht Sågartorpmossen mosse
    Strömsborg lht Sågdammen förr damm
    Strömsborg lht Såggärdet åker
    Strömsborg lht Sågknösen berg
    Strömsdal lht Sågstubacken landsv. -backe
    Strömsdal lht Sågtegen åker
    Strömsdal lht Sågviken vik
    Strömshill lht Sälen bergklippa
    Strömshill lht Säby hage hage
    Strömsnäs lht Säbygärdena åkrar
    Strömsnäs lht Säby sandgrop sandtag
    Strömstugan lht Säterängen, se Brinkängen åker
    Strömstugan förr lht Säterängen åker
    Strömstugan lht Sätterlunds åker
    Strömsvik lht Södertuna hage hage
    Strömsvik lht Södertunnahålet åker
    Strömvallen lht Södertunakällan källa
    Sveaberg lht Södra gärdena åkrar
    Sveaborg lht Södra ängen åker
    Svingelstorp lht Söraberg berg
    Svingelstorp lht Söra brunn brunn
    Svingelstorp lht Söra brunnsbacke vägbacke
    Svältenberg Saknas Söra brunnshage hage
    Synagogan hotell Söra brygga brygga
    Sågaren kvarter Söra gata byväg
    Sågatorp torp Söragärdet åker
    Sågartorp Saknas Söragärdet åker
    Sågartorp torp Sörahagen åker, hage
    Sågatorp förr torp Söralundsredden åker
    Sågen såg Söraplogen åker
    Sågstugan lht Sörgårdsbacken skogsbacke
    Sågstugan lht Sörgårdsgärdet åker
    Sågstugan lht Sörgårdshagen hage
    Säby gård Sörängsplogen åker
    Säby gård Sörängstäppan åker
    Säby hemman Tallbacken skogsbacke
    Sätertorp, se Sätra bebyggelse Tallbacken skogsbacke
    Sätertorp gård Taklösbacken skogsbacke
    Sätertorp hemman Tegelbrukshagen hage
    Säter gård Tegelbrukshagen hage
    Sätterlunds lht Tegelbruksredde åker
    Sävens Saknas Tegelängen åker
    Södergård lht Tempelberget berg
    Södertuna gård Tempelberget berg
    Södertuna gård Tempelberget berg
    Södertuna Saknas Tempelviken vik
    Södertuna Saknas Tempelån å
    Söderåsen lht Templet förr lusthus
    Söra gård Tingshusbacken vägbacke
    Söra by Tingshusskogen skog
    Söra by Tistelön Saknas
    Sörabo lht Tjugofemtunnlandsstycket åker
    Söraborg lht Tolvtunnlandsskiftet åker
    Söraborg lht Tomtagärdet åker
    Söraborg = Sörastugan Saknas Tomtberget berg
    Söra grindstuga lht Tomtekulla uddar uddar
    Söralund lht Tomten jordområde
    Söralund lht Tomten åker
    Söralund lht Tomten, Nedre åker
    Sörastugan lht Tomten Övre åker
    Sörastugan lht Tomtkullplogen Saknas
    Sörastugan lht Tomtkullängen åker
    Sörgården förr brukningsdel Tomtsjögraven grav
    Sörgården gård Tomtsjöhagen hage
    Sörgården förr brukningsdel Tomtsjön, Lilla sjö
    Taborsberg lht Tomtsjön, Lilla sjö
    Taborsberg Saknas Tomtsjön sjö
    Taborsberg lht Tomtsjön, Stora sjö
    Tallaryd lht Tomtsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Tallaryd lht Tomtsjön, Stora o. Lilla sjöar
    Tallen kvarter Tomtsjöstugugärdet åker
    Tallstugan lht Tomtsjöstuviken Saknas
    Tallstugan lht Tomtvik odling
    Tallåsen lht Tomtvik åker
    Tallåsen lht Tomtängen åker
    Tallåsen statbyggnad Tomtängsbackarna skogsbacke
    Tegelbruket förr tegelbruk Torget trogplats
    Tegelbruket förr tegelbruk Torkarhålet vik
    Tegeltorp lht Torparhagen hage
    Tegeltorp torp Torpartäppan åker
    Tegeltorp Saknas Torpberget, se Torpsjöberget Saknas
    Tingsbacken lht Torpsjöberget berg
    Tomtekulla lht Torpsjöberget berg
    Tomtekulla lht Torpsjöberget berg
    Tomtekulla hemman Torpsjökärret kärr
    Tomten brukningsdel Torpsjön sjö
    Tomtsjöstugan lht Torpsjön sjö
    Tomtsjöstugan lht Torpsjön sjö
    Tomtsjöstugan lht Tor udde udde
    Tomtvik lht, nu riven Transformatorbiten åker
    Torsborg lht Trekanten åker
    Torsborg lht Trekanten åker
    Trekanten lht Trekanten åker
    Trekanten lht Trekanten åker
    Triangeln lht Trekantsbiten åker
    Trön lht Trinnmossen mosse
    Trön lht Trollberget berg
    Trön lht Trön, Lilla sjö
    Trön Saknas Trön, Stora sjö
    Tröntorp torp Trön, Stora sjö
    Tubo lht Trön, Stora o. Lilla sjöar
    Tunholms Gamla brukningsdel Tröne kalv udde
    Tunholmsdelen brukningsdel Trönsbroviken vik
    Tångens förr soldattorp Trönsjön sjö
    Tångens Saknas Trönsjön sjö
    Tängslinge gård Trönsjön sjö
    Tängslinge by Trönskalv kärrpuss
    Tängslinge gård Trönsö ö
    Tärnsborg lht Trönsö halvö
    Töle kvarn kvarn Tröns ö Saknas
    Törnsborg lht Trönsön ö
    Udden lht Tullen berg
    Udden lht Tullmossen mosse
    Udden, se Långsjöudde Saknas Tunasjön, se Norrtunasjön sjö
    Ullaberg förr torp Tunasjön, se Norrtunasjön Saknas
    Ullaberg lht, nu riven Tunnlanden åker
    Ulriksdal lht Tvättehagsgärdet åker
    Ulriksdal lht Tångskogen skog
    Uppvalla lht Tångskogen skog
    Uppvalla lht Tångstäppan gärde
    Uppvalla, se Yttervalla Saknas Tångstäppan åker
    Uppåkra lht Tångsudden udde
    Utom lht Tångsängshagen hage
    Utom lht Tångsängen åker
    Utom lht Täppan åker
    Vabolund lht Täppan åker
    Vabolund lht Täppstubacken landsvägsbacke
    Vabolund lht Udden udde
    Vabolund Saknas Ullaborg åker
    Vackerby gård Ungskogen skog
    Vackerby gård Uta åker
    Vackerby by Utfallet bäck
    Vackerby by Utomshagen hage
    Vackerby hemman Utomskogen skog
    Vackerby, se Stjärnsnäs Saknas Utomskogen skog
    Vackerby, Västergården Saknas Utsiktsberget berg
    Vackerby, Mellangården Saknas Utskogen skog
    Vackerby Nergården bebyggelse Utskogen skog
    Vad, se Södertuna gård Utskogen skog
    Vad eller Södertuna säteri Uvberget berg
    Vad eller Södertuna Saknas Vackerbyfältet åker
    Vad, se Södertuna Saknas Vadsbrokärret åker
    Vads ålfiske Saknas Vadsbroån å
    Vaktens = Banvaktstugan Saknas Valagärdena åkrar
    Valla, Stora utjordar Valagärdet åker
    Valla, Stora Saknas Valahagen hage
    Vallinsdelen brukningsdel Valahagen hage
    Vallåkra lht Valasjögraven bäck
    Vattentornet vattentorn Valasjön sjö
    Videlund lht Valasjön sjö
    Videlund lht Valasjön sjö
    Viktoriaberg lht Valavägen körväg
    Viktoriaberg lht Valavägen väg
    Viktorsberg lht Valen bergklippa
    Viktorsberg lht Valholmarna holmar
    Viktorsberg lht Vallaviken vik
    Vilhelm Anderssons brukningsdel Vallgatan väg
    Vilhelmsro lht Vallgatan väg
    Vilhelmsro lht Valströmstäppan åker
    Villa Solhöjd lht Vargkärret åker
    Vilsta lht Vargmossarna mossar
    Vilsta lht Vargmossarna mossar
    Vinberga gård Vedbacken skogsbacke
    Vinberga gård Vadbacksgärdet åker
    Vinberga hemman Vid gamla sågen åker
    Vita huset lht Vildparken park
    Vittinge lht Vilsten sten
    Vittinge lht, förr båtsmanstorp Vilstenen sten
    Vittinge, se Sävens lht Vilstensmossen mosse
    Vreten lht Vinbergabacken vägbacke
    Vreten lht Vinbergagärdet åker
    Vreten lht Vinbergaskogen skog
    Vretmarks lht Vintergatan plats
    Vretstugan förr lht Vinterkärren kärr
    Vulfens, se Rydens soldattorp Vinterkärret kärr
    Vårbacka lht Vitrottegen åker
    Vårdhemmet epedemisjukhus Vittingen sjö
    Varmlandsberg lht Vreta åker
    Värmlandsberg lht Vreta hage
    Västerberga lht Vreta hage
    Västerberga lht Vretamossen mosse
    Västerberga hemman Vreten åker
    Västerheden allmänning Vretmarks åker
    Västerkärv gård Vretstumossen mosse
    Västerkärv Saknas Vretstugutäppen åker
    Västerkärv hemman Vulfens hugge uthuggning
    Västerkärv Saknas Vulfens hugge skogsparti
    Västertun lht Vulftäppa åker
    Västeräng lht Välaskiftet åker
    Västeräng lht Värdshusbacken landsv.-backe
    Västeräng hemman Värdshusbacken skogsbacke
    Yttervalla gård Västergårdsgärdet åker
    Yttervalla by Västerheden allmänning
    Yttervalla by Västerheden, se Daga häradsallmänning allmänning
    Yttervalla Saknas Västeråkern åker
    Yttervalla lht Västerängen äng
    Yttervala Saknas Västerängen åker
    Åkerlund lht Västerängen åker
    Åkerlunds brukningsdel Västerängen åker
    Åkerslund lht Västerängsbrottet åker
    Ålderdomshemmet lht Västra gärdet åker
    Ånsta lht Åkergärdet åker
    Årboms brukningsdel Åkern Uta Saknas
    Åsen lht Åmansbiten åker
    Åsen lht Åmynningen Valasjöns utlopp
    Älgen lht Ån utfallsdike
    Älgsjöstugan lht Ån å
    Älgsjöstugan lht Åttatunnlandsfältet åker
    Älgsjöstugan lht Älgsjöbergen berg
    Änglund lht Älgsjöbergen berg
    Änglund lht Älgsjön sjö
    Änglund Saknas Älgsjön sjö
    Ängsgården lht Älgsjön sjö
    Ängstugan lht Älgsjösträngen åker
    Ängstugan lht Älgsjöstuguängen åker
    Ängstugan lht Ängarna åkrar
    Ängstugan lht, nu riven Ängen åkrar
    Ängsvik lht Ängsbacken skogsbacke
    Ängsvik lht Ängsbacken skogsbacke
    Ärendal = Erendal gårdar Ängsbacken skogsbacke
    Ärendal = Erendal gårdar Ängsbacken skogsbacke
    Ärendal = Erendal gårdar Ängsbacken skogsbacke
    Ärendals bruk Saknas Ängsbacksplogen åker
    Ärendals kvarn kvarn Ängstäppan åker
    Ölsta lht Ängsviken vik
    Ölsta lht Ängsvägen väg
    Önskeborg lht Ängsvägen väg
    Önskehem lht Ärendalsbacken backe
    Önskehem lht Ärendalshålet åker
    Önskelund lht Ävjan förr äng, nu åker
    Östergården brukningsdel Ävjan åker
    Östergården brukningsdel Ö mark
    Österheden allmänning Öbackarna skogsbackar
    Österkärv by Öbacken gärdesbacke
    Österkärv, se Kärv hemman Öbacken skogsbacke
    Övervalla gård Öbacken skogsbacke
    Övervalla gård Ön ö
    Övervalla hemman Ön åker
    Övervala gd:ar Ön åker
    Övervala Saknas Ön åker
      Ön åker
      Öplogarna åkrar
      Öskogen skog
      Österheden allmänning
      Österheden, se Daga härads allmänning allmänning
      Österängen, Lilla åker
      Österängen, Norra åker
      Östra gärdet åker
      Östra Parken park
      Ötäppan åker
      Ötäppan åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.