ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österåkers socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 147 Bebyggelsenamn : 474 Naturnamn : 124
Österåker sn Baralund triangelpunkt Österåker sn Askullabacken backe
Österåker sn Basthällsmon terräng Österåkers korpar inbyggarbeteckning Banan väg
Österåker sn Bergsätter ägomark Karparna inbyggarbeteckning Beckgrytan djup i Öljaren
Österåker sn Bondsmossen mosse Österåkers rävar inbyggarbeteckning Brinkudden udde
Österåker sn Brinktegarna backe /Se Alby lht Båtshällsberget berg
Österåker sn Brinkudden udde Amundstorp torp Bäckstutuberget berg
Österåker sn Brinkudden udde /Se Amundstorp torp Dalgatan väg
Österåker sn Bränsla terräng Andersas hmd Dammkärret kärr
Österåker sn Båtshällsberget strandområde Andersas hmd Dansbäcken gärden
Österåker sn Bäckstuberget höjd Andersas hmd Dansbäcksvägen väg
Österåker sn Dammkärret kärr Andersas hmd Djupkärret kärr
Österåker sn Dammängen ägomark Anderslund lht Djurholmen holme
Österåker sn Dansbäcken ägomark Anneberg torp Dykärret kärr
Österåker sn Djupkärr ägomark Annelund lht Ekviken vik
Österåker by, sn Djurholmen holme Arstu hmd Ekviksudden udde
Österåker sn Ekstycket ägomark Arstu hmd Fagermon skog
Österåker Saknas Ekviken vik Arstu hmd Flinten holme
Österåker socken Fagermon skogsmark Artsells hmd Flisängen num. park
Österåker sn Fiskeboda udde udde Askarboda gård Flisängsudden udde
Österåker sn Flintan holme Askarboda bebyggelse Flundregryt häll
Österåker sn Forsbron bro Askö Saknas Forsån å
Österåker sn Forskärret terräng Askö by Forsängen kärr
Österåker socken forssbybroo, se Forsbron bro Asköborg lht Fruängen åker
Österåker sn Forsån sjöutlopp Askölund lht Fröshällsberget klippa
Österåker sn Forsån avlopp Augustdal lht Fröhällsudden udde
Österåker sn Forsån å Augustenborg lht Fukällan källa
Österåker sn Fröshäll terräng Avradsgården gård i Hulla, Nedre Funnaren, se Flundregryt Saknas
Österåker sn Frösvi gruva gruva? Axelberg lht Fårudden udde
Österåker socken /Se Fukällan källa? Backa gård Fägatan väg
Österåker socken Funnaren holme Baralund, Nedre lht Förvi udde udde
Österåker sn Funnaren ö o. gränsmärke Baralund, Norra lht Gastbacken backe
Österåker sn Funnaren holme Bengters hmd Gastbacken backe
Österåker sn Funnaren ö o. råmärke Berga by Gastbjörken björk
Österåker sn Funnaren holme Bergaholm lht Gribolskärret åker
Österåker sn Funners Grÿt, se Funnaren ö o. råmärke Bergas hmd Gruvskogen skog
Österåker socken Funners Gryt, se Funnaren holme Bergatorp t Gärdesån el. Snytån å
Österåker sn Funners Grytt, se Funnaren holme Bergliden lht Göranshagen hage
Österåker sn Fårudden udde Berglunda lht Södra Hjälmaren vik
Österåker sn Följeskogen skogsmark Bergslund, se Björkbonnas Saknas Holmbacken kulle
Österåker sn Förvi udde udde Bergstugan lht Hullagårdsvägen väg
Österåker sn Granudden udde Bergsäter lht Hullboskogen del av Fagermon
Österåker socken Gribbolskärret skogsmark Betania missionshus Hullboö udde
Österåker sn Grindberga skogsmark Betlehem t Hullsjön num. tappad sjö
Österåker sn Gruvhagen terräng Bjursäter lht Huvudet udde
Österåker sn Gråmossen mosse Björkbonnas lht Huvudsundet sund
Österåker sn Gåskärret ägomark Björkliden lht Huvudön, se Djurholmen holme
Österåker sn Gärsån å Björklunda lht Hällhagen hage
Österåker sn Gärsån å /Se Björklundstorp lht Hällholmen häll
Österåker sn Gärsån å /Se Björkstugan lht Hästängen hage
Österåker sn Gæstascogh skog Björktorp lht Julitabacken backe
Österåker sn *Gästaskogen skog Björkvik lht Jälmaren sjö
Österåker sn *Gästaskogen skog Björkäng lht Kalvholmen kulle
Österåker sn Göransdal terräng Björndammen hmd Kanalen, se Källafaran Saknas
Österåker sn /Se Hagalund terräng Björns, se Nybolund Saknas Katarina källa hälsokälla
Österåker sn /Se Hjälmaren, Södra del av Hjälmaren Blombacka lht Kattkärret kärr
Österåker sn /Se Hjälmaren Södra del av Hjälmaren Blomsterhult gård Kattkärrsberget berg
Österåker sn /Se Hjälmarsviken vik Blomsterhultstugan, se Gåsstugan Saknas Kohagen hage
Askö by Holmbacken delvis odlat område Blomsterlund lht Krokstigen skog o stig
Askö by *Huld å /Se Blåkärret, se Nogetorp Saknas Kvarnbacken backe
Askö by *Hulla kvarnar Saknas Boda gård Kvarnsnabben udde
Askö by Hullasjön uttorkad sjö /Se Bodahill f.d. soldattorp Kyrkhagen hage
Askö Saknas /Se Hullaån å /Se Bodalund lht Kärrhultet åker
Askö by /Se Hullboskogen skogsmark Bodastugan torp Lassa holme holme
Askö by /Se Hullboö halvö Bodastugan, Lilla lht Lergrundet grund
Avradsgården hemman /Se Hullsjön ägomark Bommens, se Skepparstugan Saknas Lergropen backe
Berga by Hullsjön försv. sjö /Se Bonnas hmd Lomsjömossen, se Lomsjön Saknas
Berga by Hullsjöängen äng /Se Bonnas hmd Lomsjön förr sjö, num. mosse
Berga by Hultet ägomark Bonns eller Lars Larsa hmd Lomsjövägen väg
?Berga by Huvudet del av udde Bosäter lht Långsynen del av väg
?Berga by Jonsberg terräng Broby mejeri Låtterdyn kärr
Berga by Kalkugnsgärdena ägomark Brogetorp Saknas Låttern sjö
Blomsterhult Saknas /Se Kalvholmen terräng Brostugan stuga Löten vägskäl
Blomsterhult gd /Se Kalvholmen terräng /Se Buddas hmd Malmen öppen plats
Boda by Kanan ägomark Buddgården bebyggelse Marudden udde
Boda by Krokstigen terräng Byas hmd Marviken vik
Boda Saknas /Se Kvarnsnabben strandområde Bye lht Millerstubacken backe
Boda gd /Se Kvarnån å Bångarbol gd Mobrogölet hage
Buddgården gd /Se Kyrkhagen terräng Bångarbol gård Mosstäppan åker
Folketorp säteri /Se Kärrhultet ägomark Bångens, se Avradsgården Saknas Myrkärret kärr
*Folktorp hgd /Se Lassa holme holme Bäckstugan lht Möllerfaran avlopp
Forsby herresäte Lomsjömossen mosse Charlottenberg lht Möllerfaran avlopp
Forsby herresäte Lomsjön sjö Dalby lht Mörtnäsudden udde
Forsby hg Lundtorp terräng Dalslund lht Norrgärdet gärde
Forsby hg Låtterdyn sank mark Dalstugan lht Nyckelgrundet grund
Forsby hg Låttern sjö Dammstugan torp Nyckelkärret åker
Forsby herresäte Låttern sjö /Se Drevhagen, se Vadstorp Saknas Olashagen hage
Forsby hg Låttern sjö /Se Ekbacka folkskola Pörspussen vattensamling
Forsby by Låttern sjö /Se Ekeberg f.d. soldattorp Pörspussen vattensamling
Forsby hg Låttern sjö /Se Ekeby lht Rattholmen kulle
Forsby hgd Låttern sjö /Se Ektorp t. Renkällan källa
Forsby hg Lövudden del av halvö Ektorp torp Rimstenarna stenar
Forsby hgd /Se Malmen strandområde Eneby lht Rinsasberget berg
*Forsby kvarn Saknas /Se Maren vik /Se Eriksberg lht Rosendalsbacken backe
Frössvi gd Marudden udde Erikslund lht Rundel vägskäl
Frössvi gd Marviken vik Erikslund lht Römossen mosse
Frösvi gd Mobrohagen terräng Erkers, se Österlund Saknas Rörviken vik
Frössvi g Mosseboäng terräng Fagerhult lht Sjöbacken backe
Frösvi gd /Se Mörtnäsudden udde Fagerskog lht Skavängen äng
Frösvi gd /Se Nunnan holme Fagertorp torp Skiftet väg
Hedgölet gd /Se Nyckelgrundet grund Farfars hmd Skäggens puss vattensamling
Hedgölet gd /Se Nyckelkärret ägomark Finstorp lht Snytebrotäppan åker
Huld förr beb. /Se Olle, Stora terräng Fiskarhem lht Snytån el. Gärdesån å
Hulla, Nedre el. Övre byar Olovshagen terräng Fjärsmans, se Graneberg lht Stavholmen holme
Hulla, Övre by Pörtviken vik Flackelund lht Svartån del av Möllerfaran
Hulla, Nedre o Övre byar Rattholmen ägomark Folketorp säteri Sörgärdet gärde
Hulla, Övre by Rattholmen ägomark /Se Forsbrotorp torp Tallgrundet grund
Hulla by Römossen ägomark Forsby säteri Tattern sjö
Hulla, Nedra by Rörviken vik Fredriksborg lht Tempeludden udde
Hulla by Sandtäppan ägomark Fredrikshall lht Tockneberget häll
Hulla, Nedra by Sandtäppan ägomark Fredrikslund t Trekanten vägskälet
Hulla by Sjöbackaviken vik Fridhem ålderdomshem Trollkärrberget Saknas
Hulla, Nedre by Sjögöleviken vik Fridsta lht Trollsjöbacken backe
Hulla by Skogeviken vik Frössvi Saknas Trollsjöberget berg
Hulla by Skvalet terräng Frössvi gård Trollsjön kärr
Hulla, Nedre o Övre byar Skäggens puss tjärn Frösvi Saknas Tvärsigen stig
Hulla, Nedre by Skäggens puss vattensamling /Se Gatstugan torp Ugglebråten skog
Hulla, Nedre by Skäggens puss vattensamling /Se Graneberg lht Ugglenäset kulle
Hulla by Snytepörte ägomark Granhult lht Vadsmon mo
Hulla by »spannara bool» naturnamn? Granliden post-, telegraf- och telefonstation Vedtorget öppen plats
Hulla by Stavholmen holme Granåsen lht Västerängen hage
Hulla by Stenbäcksgärdet ägomark Grens, se Bodahill f.d. soldattorp Åmun åmynning
Hulla by Stockbäcken triangelpunkt Grindstu hmd Öljaren sjö
Hulla by Tatern terräng Gropstugan lht Ön, se Hullboö Saknas
Hulla by Tattern urtappad sjö Gröndal lht Örnsten sten
Hulla by Tatern sjö /Se Grönlund lht  
Hulla by /Se Tempeludden udde Grössbol gård  
Hulla beb. /Se Timmermossen mosse Grövsbol Saknas  
Hulla by /Se Trolleken träd? Grövsbol Saknas  
Hulla, Nedre och Övre byar /Se Trollsjöbacken terräng Gustavsberg lht  
Hulla, Nedre by /Se Trollsjöberget höjd, triangelpunkt Gåsstugan lht  
Hulla, Övre gd /Se Trollsjön sjö Gärdsäter t  
Hulla by /Se Träfftäppan ägomark Gärdsäter lht  
Hullagård gd /Se Tåkenöstenen sten? Gärlinge lht  
Hullsjötorp beb. /Se Tärnan sjö /Se Göransdal lht  
Hålla, se Hulla by Uggelbråten terräng Göras, se Björklundstorp lht  
Kroken gd Vargkärrspussen terräng Haga lht  
Lindberga gd /Se Videskär holme Hagalund lht  
Maren by Västerängen ägomark Haganäs lht  
Maren gd /Se »Öfverhulla Viken» vik /Se Hagberget lht  
Nederhålla, se Hulla by »Öfverhulla viken» vik /Se Hagby folkskola  
»Rawalds torppe» Saknas Öljaren sjö Hagby, Västra lht  
*Rawaldstorp Saknas Öljaren sjö Hagtorp lht  
*Ragalstorp t. Öljaren sjö Hedgölet bebyggelse  
*Ragvaldstorp Saknas Öljaren sjö /Se Hedgölet Saknas  
*Ragalstorp Saknas /Se Öljaren sjö /Se Hemmings hmd  
*Rawaldstorp Saknas /Se Öljaren sjö /Se Hemmings hmd  
Ragvaldstorp tp /Se Österåkers not f. fiske Higgers stuga  
Råd gd /Se   Higgers hmd  
Råd by /Se   Hildersberg f.d. soldattorp  
Sjötorp beb. /Se   Holinbacken, se Holmbacken Saknas  
Sjöäng gd /Se   Holmbacken stuga  
Skogen gd   Hulla by, se Hulla, Nedre Saknas  
Skogen Saknas   Hulla, Nedre by  
?Skogen gd   Hulla, Övre by  
Skogen gård   Hulla, Övre komministerboställe  
Skogen gård   Hulla Saknas  
Skogen gd   Hullafors, se Hulla kvarn Saknas  
Skogen gd   Hullafors Saknas  
?Snytan by   Hullagård hg  
?Snytan by   Hulla kvarn kvarn o. såg  
Snytan gd /Se   Hulla kvarn och såg, se 1 Hullafors Saknas  
Snyten by /Se   Hullalund lht  
[Spannara bool] Saknas   Hullsjöängen Saknas  
»spannara bool» beb.?   Hullboö lht  
Säby by   Hullsjötorp lht  
Säby trol. by   Hullsjöängen äng  
Säby by   Hultsjöängen, se Hullsjöängen Saknas  
Säby by   Hullstugan lht  
Säby by   Hällby lht  
Säby by   Hällstugan lht  
Säby by   Hälltorp, se Gropstugan Saknas  
Säby by   Höganlid lht  
Säby by   Högbacken lht  
?Torp by   Högby lht  
Torp bebyggelse   Högtorp lht  
?Torp by   Ingras hmd  
?Torp by   Jans, se Dalstugan lht  
?Torp by   Jerusalem lht  
Torp by /Se   Joggas hmd  
Torp by /Se   Joggas hmd  
Torp by /Se   Joggas hmd  
Täppan by   Joggas hmd  
?Vad gd   Joggas, se Täppan Saknas  
?Vad gård   Johanneslund lht  
Valltrand by   Jonsberg lht  
Valltrand by   Jonstorp lht  
Valltrand by   Jälmarslund lht  
Valtran by /Se   Jälmarsvik torp  
Valltrand by /Se   Jönsas, se 1 Täppan Saknas  
Vannala by   Jönsas hmd  
Vannala by   Jöns Lassas hmd  
?Vannala by   Jönsollas hmd  
?Vannala by   Jönspellas hmd  
Vannala by /Se   Kalkugnen lht  
Vannala by /Se   Kalkugnstorp, se Kalkugnen Saknas  
Ytrakulla, se Hulla, Nedra by   Kammars hmd  
*Ætrahyddhæ Saknas   Kaplansgården, se 2 Hulla, Övre gård i Övre Hulla  
Ättersta by   Karlberg lht  
Ättersta by   Karlsborg lht  
Ättersta by   Karlslund lht  
Ättersta by   Karlsro lht  
Ättersta by   Kartstugan t  
Ättersta by   Katrinelund t  
Ättersta by   Kilan, se 1 Kilstorp Saknas  
Ättersta by   Kilstorp (Kilan) bebyggelse  
Ättersta by   Klasa, se Nederhult lht  
Ättersta by   Klippan missionshus  
Ättersta by   Klockarbol bebyggelse  
Ättersta by /Se   Klockarbol bebyggelse  
Ättersta by /Se   Klockargården vret  
Österåkers rättaredöme f. rättaredöme   Klockargården, se 2 Hulla, Övre gård i Övre Hulla  
Ötrehult, se Hulla, Nedre by   Klockartorp bebyggelse  
    Klockartorp, se 1 Klockarbol Saknas  
    Krokan Saknas  
    Kroka hmd  
    Kroka Erkers hmd  
    Krokan gård  
    Krokas hmd  
    Krokas hmd  
    Krokäng gård  
    Kulltorp lht  
    Kulpippis, se Rosendal lht  
    Kultas, se Björndammen hmd  
    Kyrkvaktarns, se Sorgenfri Saknas  
    Kyrkvärdens, se Nystu hmd  
    Kvarndammen, se Smörhålet torp  
    Kvarndammen lht  
    Källarboda lht  
    Källbacken, se Vintermossen lht  
    Kärrstugan lht  
    Laggarbol bebyggelse  
    Laggarbol gård  
    Landsro lht  
    Larsberg lht  
    Larsborg lht  
    Lars Larsa, se Bonns Saknas  
    Larslund lht  
    Larstorp torp  
    Larstorp, se Lasstorp Saknas  
    Lassas hmd  
    Lassas hmd  
    Lassas, se 1 Täppan Saknas  
    Lasstorp lht  
    Lerbäcken lht  
    Lilltäppe, se Täppan Saknas  
    Lillstu hmd  
    Lillvalltran lht  
    Lillvalltratorp, se Valtratorp torp  
    Lillvalltratorp, se Lillvattran Saknas  
    Lindberga kyrkoherdeboställe  
    Lindeberg, se Sävstugan lht  
    Lindholmen lht  
    Lindsäter lht  
    Lindtäppan lht  
    Lisstu hmd  
    Lucketorp bebyggelse  
    Lucketorp bebyggelse  
    Lucktorp lht  
    Lunda lht  
    Lundby, Västra lht  
    Lundby, Östra lht  
    Lundbyskog handelsbod  
    Lundtorp lht  
    Lötstugan stuga  
    Lövhagen lht  
    Lövlund lht  
    Lövsta lht  
    Maren gård  
    Marenskog lht  
    Margretelund lht  
    Marieberg lht  
    Marielund lht  
    Marjoggas hmd  
    Matsas hmd  
    Matsas hmd  
    Matsas, se 1 Täppan Saknas  
    Mellangården gård i Berga  
    Mellangården gård i Hulla, Nedre  
    Mellangården säteri  
    Millerstu hmd  
    Millerstu hmd  
    Millersu hmd  
    Mogetorp gård  
    Mosshagen torp  
    Motorp t  
    Murs, se Åby Saknas  
    Målarkalles, se Skogshall Saknas  
    Månsas torp  
    Mårs hmd  
    Mårsbonnas hmd  
    Mårslassas hmd  
    Mårtensgården bebyggelse  
    Måsas hmd  
    Nain lht  
    Nederhullstugan lht  
    Nederhult lht  
    Nersa hmd  
    Nerstu hmd  
    Nerstu hmd  
    Nerstu lht  
    Nerstu hmd  
    Nerstu hmd  
    NilsaErikas hmd  
    Nilsa Gunnars hmd  
    Nilsagården = 2 Säby Saknas  
    Nissas hmd  
    Nissas hmd  
    Nissas hmd  
    Nissas hmd  
    Nissollas hmd  
    Norrgården = 3 Berga bebyggelse  
    Norrgården = 1 Hulla bebyggelse  
    Norrgården = 1 Säby bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Nyboda lht  
    Nybolund lht  
    Nybonnas hmd  
    Nyby lht  
    Nybygget lht  
    Nybylund handelsbod  
    Nyckelboda gård  
    Nydala lht  
    Nylund lht  
    Nystu lht  
    Nystu hmd  
    Nystu hmd  
    Nystu hmd  
    Nystugan lht  
    Nystu Pellas hmd  
    Nysäter lhtr  
    Nytorp lht  
    Nyängen lht  
    Nämans, se Tomstu Saknas  
    Nästorp Saknas  
    Odlingstorp, se Lindholmen Saknas  
    Olas hmd  
    Ol Jansos hmd  
    Ol Jöns hmd  
    Ollas hmd  
    Ollas hmd  
    Ollas hmd  
    Ollas hmd  
    Olovslund lht  
    Olofstorp, Stora, se Olstorp torp  
    Olstorp torp  
    Oppstu hmd  
    Oppstu hmd  
    Oppstu hmd  
    Oxhagen lht  
    Pelle Hens, se Oppstu hmd  
    Pers hmd  
    Pers hmd  
    Pers hmd  
    Persborg lht  
    Perslund lht  
    Pettersborg lht  
    Rosenborg lht  
    Rosendal lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund t  
    Rosenvik lht  
    Rostorp lht  
    Runkebo stuga  
    Ryttars lht  
    Ryttersberg t  
    Ryttersberg lht  
    Råd gård  
    Räbergs, se Högbacken Saknas  
    Rörvik gård  
    Sandby lht  
    Sandstugan stuga  
    Sandtorp lht  
    Sjöbacka lht  
    Sjögölet bebyggelse  
    Sjögölet Saknas  
    Sjöhagen t  
    Sjölunda, se Sjöstugan Saknas  
    Sjöstugan stuga  
    Sjötorp torp  
    Sjöäng utgård  
    Skepparstugan, Lilla lht  
    Skepparstugan, Stora, se Ryttars Saknas  
    Skobergs, se Stenstorp lht  
    Skogaholm lht  
    Skogbokvarn t.  
    Skogen gård  
    Skoglunds lht  
    Skogshall lht  
    Skogshyddan missionshus  
    Skogslund, se Skoglunds Saknas  
    Skogstorp lht  
    Skommartorp lht  
    Skräddarbo lht  
    Skräddarlasses, se Nyby lht  
    Skräddars, se Blomsterlund lht  
    Slängbäcken lht  
    Smed Ulriks, se Strömsholm lht  
    Smörhålet t  
    Smörhålet, se Kvarndammen Saknas  
    Snickars hmd  
    Snickarstugan lht  
    Snitors hmd  
    Snitors Karl Perso hmd  
    Snytan bebyggelse  
    Snytan gård  
    Sofieberg lht  
    Sofielund lht  
    Solbacka lht  
    Solberga, se Åkersberg Saknas  
    Solhem lht  
    Sorjenfri lht  
    Stavbäcken lht  
    Stavtorp torp  
    Stenbro bebyggelse  
    Stenberg lht  
    Stensborg lht  
    Stenslund lht  
    Stentorp lht  
    Stensäter lht  
    Stockbäcken torp  
    Storstu torp  
    Stortu hmd  
    Stortäppen, se Täppan Saknas  
    Strömsholm lht  
    Såludden, se Millerstu Saknas  
    Säbo, se Nytorp lht  
    Säby by  
    Säbylund lht  
    Sävstugan lht  
    Sörgården gård i Berga  
    Sörgården gård i Nedre Hulla  
    Sörgården gård i Ättersta  
    Tallsäter lht  
    Tomstu hmd  
    Tomstu el. Nämans hmd  
    Tomstu hmd  
    Torp gård  
    Torsborg lht  
    Trångboda Saknas  
    Täppan, Lilla bebyggelse  
    Täppan, Stora gård  
    Täppelund lhtr  
    Tärfinks, se 1 Valltrand gård  
    Ugglebråtstugan lht  
    Ungas, se Överhullstugan t  
    Vad gård  
    Vadstorp t  
    Vadstorp lht  
    Vallby lht  
    Vallstrand bebyggelse  
    Vallstrand gård  
    Valltratorp t  
    Valtratorp, se Lillvattran Saknas  
    Vannala gård  
    Viborg lht  
    Viks hmd  
    Vintermossen lht  
    Vitmossen torvströfabrik  
    Värnsborg lht  
    Västerlund lht  
    Västtorp bebyggelse  
    Västorp gård  
    Västtorp Saknas  
    Åby lht  
    Åkersberg lht  
    Åkerslund lht  
    Ängby undantagsstuga  
    Ängstugan t  
    Ängtorp lht  
    Ättersta by  
    Örtens, se Skogaholm lht  
    Österlund lht  
    Österåker allmänning  
    Överhullstugan torp  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.