ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Julita socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 781 Naturnamn : 345 Bebyggelsenamn : 667 Naturnamn : 206
Julita sn Abrahamskärret kärr Julita sn Aftkällabacken backe
Julita sn Alholmen udde Julita sn Alkärrs holme udde
Julita sn Alkärr triangelpunkt Julita sn Andersa täppäng äng
Julita socken Andersa täppäng ägomark Julita knutar inbyggarbeteckning Aspen sjö
Julita sn Arsviken vik Julitarävarna inbyggarbeteckning Aspen sjö
Julita sn Aspen sjö Agneses hmd Backräddan åker
Julita sn Aspen sjö /Se Agnesstugan, se Agneses hmd Bergaön ö
Julita sn Aspen sjö /Se Alhult gård Besmansudden udde
Julita sn Asphagen terräng Alkärr lht Biemon mo
Julita sn Aspån å Almby lht Biemossabacken backe
Julita sn /Se Aspån å /Se Almstugan lht Biemossen Saknas
Julita sn Aspån å /Se Almvik lht Blåshällen ö
Julita Saknas Aspån å /Se Anderslund lht Blåshällen, se Lunskersberget Saknas
Julita Saknas Asviken vik Annelund f.d. sold.t. Boholmen holme
Julita socken Asviken vik /Se Apelrotstugan lht Boholmen holme
Julita socken Bergaön ö Asphagen lht Bottenberget, se Kalvhagsberget Saknas
Julita socken Bergvallsstugan terräng Asphult lht Brantet berg
Julita socken Besmansudden udde Asplund lht Bråckeln holme
Julita sn Biemossen mosse Backa gård Bråta vret åker
Julita sn Björnstugan terräng Backa utgård Saknas Bräckeln, se Bråckeln holme
Julita sn Björnstugumon terräng Backstugan t Bränden skog
Julita sn Blomsterhult terräng Baggebol bebyggelse Bränntorpabacken backe
Julita sn Blåshällen klabbe /Se Baggebol gård Byhällaskogen skog
Julita sn Bocken holme Baggebolstugan, se Oppstugan Saknas Byhällen berg
Julita sn Boholmarna holme o. udde Baggebolsäng Saknas Bystenabacken backe
Julita sn Boholmen holme Baggetorp lht Bångesvik vik
Julita sn Boholmen udde Bakom, se Dagsjötorp Saknas Båthusberget berg
Julita sn Brandkärret ägomark Beatelund lht Bäckön ö
Julita sn Brantet udde Berg bebyggelse Dagsjön sjö
Julita sn Brinktegarna backe /Se Berg utgård Saknas Dagsjön sjö
Julita sn Brändberget höjd Berga bebyggelse Davikaberget grund
Julita socken Bränden terräng Bergkviststugan stuga Daviken vik
Julita sn Brännan skog /Se Bergvall lht Djupandal dalgång
Julita sn Brännan skogsmark /Se Bergvallsstugan t Djupkärren gärden
Julita kloster och sn Bunken udde Berlin lht Draget ås
Julita f.d. kloster Burviken vik Björkeborg lht Dragåsabacken backe
Julita förr kloster, nu hgd Byhällaskogen skogsmark Björkhill lht Dragåsen, se Draget Saknas
Julita förr kloster, nu hgd Byhällen terräng Björkhyddan lht Ekängen ekhage
Julita sn Byxekärret kärr Björkliden lht Etterpilen holme
Julita sn Bångesvik vik Björklund lht Falåhällen häll
Julita f. sn, by o. herregård Båthusberget höjd o. strandområde Björklunda lht Fatburen visthusbod
Julita sn Bäcka trädgård terränglokal Björklunsen, se Björklund Saknas Fiskebodaviken vik
Julita sn Bäcks trädgård (Bäcka trädgård) terränglokal /Se Björkmon, se 1 Geteboda Saknas Fisklösen sjö
Julita sn Bäckön ö Björkmon gd Fisklösen sjö
Julita sn Bäckön ö Björknäs lht Fjärden vik
Julita sn Dagsjön sjö Björksta lht Flundregryt holme
Julita sn Dagsjön sjö /Se Björkvik lht Forsbroån, se Forsån Saknas
Julita sn Dagsjön sjö /Se Björnstad, se Björsta lht Forskärren gärden
Julita sn Dagsjön sjö /Se Björnstad t Forskärrsån, se Forsån Saknas
Julita sn Dagsjön sjö /Se Björnstugan t Forsån Saknas
Julita sn Dalstorp terräng Björnstugan, Östra lht Foten berg
Julita sn Dammstuudden udde Björsta lht Fröholmarna holmar
Julita sn Daviken vik Blommeråd bebyggelse Funnaren, se Flundregryt Saknas
Julita sn Daviken vik /Se Blommeråd gård Fyrholmen holme
Julita sn Djupandal terräng Blomsterhult backstuga Fågelstaheden skogsparti
Julita sn Draget landtunga Blomsterlund lht Fågelstaskogen skogsparti
Julita sn Draget näs /Se Blomtorp Saknas Fårladabacken skogsbacke
Julita sn *Ed skogsområde Boda lht Fäbodasjön sjö
Julita sn *Ed skogsområde Bodalund stuga Fäbodbergen berg
Julita sn *Ed skogsområde Bodalund, se Bolund Saknas Fäbosjön sjö
Julita sn Edet halvö Bodatorp t Färgviken, Norra vik
Julita sn Edh? naturnamn? Bolund lht Färjviken Saknas
Julita sn /Se Ekudden udde Bomanstorp lht Färgviken, Södra vik
Julita sn Eldudden udde Bostugan lht Färgviksbergen berg
Julita sn /Se Enberg holme Botten by Färgviksholmen holme
Julita sn /Se Eriksberg terräng Bottentorp t Ganghäll udde
Julita sn /Se Etterpilen holme Broktorp, se Brotorp Saknas Gagnhäll häll
Julita sn /Se Etterpilen holme /Se Brostugan t Galtön berg
Julita sn /Se Fallbokärret tjärn Brotorp torp Getebodakärret uppodlat kärr
Julita gd och sn /Se Fallbokärret tjärn /Se Bruket, se Julita kvarn Saknas Granholmarna holmar
Julita sn /Se Faluhällen, Inre grund Brunnshult lht Gropsjön sjö
Julita sn /Se Faluhällen, Yttre holme Bryggarns, se Gertorpstugan Saknas Grävlingen bottenlös dypöl
Julita sn /Se Fiskeboda hamn hamn Brynstorp bebyggelse Gubbacken backe
Julita sn /Se Fiskeboda udde udde Brynstorp bebyggelse Gungbacken skogsbacke
Julita sn /Se Fiskebodaviken, Norra vik Bråten Saknas Gåsängen äng
Julita sn /Se Fiskebodaviken, Södra vik Bråkstigen stuga Heden, se Fågelstaheden skogsparti
Julita sn /Se Fisklösen sjö Bränntorp bebyggelse Hummersberget, se Hunnreberget Saknas
Backa g Fisklösgraven bäck Buttorp bebyggelse Hunnreberget berg
Baggebol gd Fisklösgraven vattendrag /Se Båsbo t Hylle holme
Baggebol g *Flenguts not fiske Båsbo, se Båssetorp gård Jälmaren sjö
Baggebol gd /Se Flisan holme Båsbo Saknas Jönsabacken backe
Berga by Flyet sank mark? Båsbotorp, se Båssetorp gård Kalvhagsberget berg
Berga by Forsbron bro Båssbotorp, se 1-2 Båsbo Saknas Kalvmossen mosse
Berga Saknas forssbybroo, se Forsbron bro Båssetorp gård Kapellabrinken backe
Berga by Forsån sjö Bäck prästgård Kapellabrinken backe
Berga Saknas /Se Forsån å Bäckstugan stuga Kavelbrokärret kärr
Berga by /Se Foten del av Bergaön Bärsta hmd Kerstihålet vik
Berga gd /Se Fröholmen holme Dabergsstugan lht Killingaholmen holme
Björnstugan Ö:a gd /Se Funnaren holme Dagsjöholm t Knipen holmar
Blommeråd by Funnaren ö o. gränsmärke Dagsjöholm lht Knipholmarne, se Knipen Saknas
Blommeråd by Funnaren holme Dagsjön bebyggelse Knäfallabacken backe
Boda gd /Se Funnaren ö Dagsjötorp lht Kon häll
Boda gd /Se Funnaren holme Dalbergsstugan, se Dabergsstugan Saknas Kovikarna vikar
Botten by Funnaren holme Dalbo lht Krallsjöhällen, se Varsöhällen Saknas
Botten by Funners Grÿt, se Funnaren ö o. råmärke Dalhem lht Krogkällaren källare
Botten by Funners Gryt, se Funnaren holme Dalstorp, se Dabergsstugan Saknas Kråkholmen holme
?Brynstorp gd funners Grytt, se Funnaren holme Dammkärr f.d. gd Kvillholmen udde
Brynstorps kvarn f. kvarn »Funnersgryt holme Dammkärr t Källerbogrundet grund
Bränntorp g Fyrholmen holme? Dammstugan lht Käringavägen stig
Bränntorp gd Fågelhällen gränsmärke /Se Dammtorp lht Kärleksberget berg
Buttorp gård Fågelstakärret kärr Daviken, Lilla bebyggelse Käsvik vik
Buttorp gd /Se Fårgölet skogsmark Daviken, Stora gård Lakhäll häll
Båsbo beb. /Se Fäbodasjön sjö /Se Djupanboda bebyggelse Lerviken vik
Bäck prästgård Fäbosjön sjö Djupandal f.d. gd Lidabacken backe
Bäck gd Färjviken, Norra vik Djupkärr t Likhällen häll
Bäck pg Färjviken, Södra vik Djupkärrstugan t Lilla dammen damm
Bäck prästgård Gagnhäll holme Dunderbacken torp Lillön ö
Bäcks trädgård Saknas /Se *Galtascogh, se Gæstascogh skog Dålbol bebyggelse Lunden, se Prästgårdslunden Saknas
Bäck prästgård /Se *Galtascogh, se Gæstascogh skog Dålbol bebyggelse Lunskersberget häll
Bäck gd /Se Galtaskog skog /Se Dålbostugan stuga Långgrundsberget grund
Bäck gd /Se Galtören udde Ebbetorp t Långkärr gärden
Bäck prästgård /Se Germundsholmen holme Ebbetorp lht Löten gärden
Dagsjön gd /Se Germundsholmen holme Edsvik, se Sandstugan Saknas Lövholmen holme
Dalbol Saknas *Getaskog skog /Se Ekbacka lht Man betesmark
*Davidsbol Saknas Getebotorp delvis odlat område Ekeborg f.d. sold.t Matsaberget häll
*Davidsbol förr gd /Se Getpinan udde Ekeholm lht Myrmon terräng
Daviken gdr /Se »Gimersta åå» å /Se Eklund t Mysten åker
Daviken gd Gimgölsnäset udde Eklunds f.d. sold.t Månstorpshålet åker
Djupanboda lht /Se Granholmen holme Eksjö hmd Mörka backen, se Bystensbacken Saknas
Djupanboda lht /Se *Grinde tegen Saknas Elektra lht Nackhälls udde udde
Dålbol bebn /Se Gropsjön sjö Eneby lht Norrängen äng
Fagerbjörk gd /Se Gropsjön sjö /Se Engelbrektsstugan torp Nothällen, Lilla häll
Fallet g Gropsjön, se Kråksjön sjö /Se Eriksberg lht Nothällen, Stora häll
Fallet gd Grävlingen tjärn Eriksdal lht Nyckelstenabacken backe
Fallet gd Grävlingen tjärn /Se Erikslund t Näjdbackarna backar
Fallet gd Gröna holmen holme Ersta lht Oxhagen skog
Fallet gd Grönkärr terräng Erstorp torp Penningabacken backe
Fiskeboda hg Grönkärr terräng Espedalen, se Äspdal Saknas Petterstorpgruvan gruvhål
Fiskeboda hg Gubbsnuten terräng? Espedalen, se 1 Äspedal Saknas Pigstenarna stenar
Fiskeboda bebn /Se Gåsbäcken bäck Fagerbjörk bebyggelse Pipbacken skogsbacke
Fogelstad gd /Se *Gæstascogh, se Galtascogh skog Fagerbjörk gård Pojkhällen udde
Formars(torp) lht /Se Gösgrundet grund Fagerhult lht Prästgårdslunden skogsbacke
Forsby rättaredöme f. rd Hanstorp terräng Fagernäs lht Prästtäpporna gärden
?Fågelsta herresäte Heden hed Fagerstugan hmd Prästtäppebacken backe
Fågelsta hgd Heden skogsmark /Se Fagertorp lht Ramsnäsabacken backe
Fågelsta Saknas /Se Hedkarlstorp terräng Fallet gård Ringstaven gränsröse
Fågelsta hg /Se Hjälmarsviken vik Fallet, se Runnsjöfallet bebyggelse Romsbacken, se Romshagen Saknas
Fågelsta gd /Se Hjälmsätters udde udde Fiskeboda bebyggelse Romshagen kulle
Fågelsta gd /Se Hunnreberget höjd, triangelpunkt Fiskeboda gård Rotbron bro
Fågelsta gd /Se Husby-Lasses udde skogsmark Fisketorp bebyggelse Rådshultet skog
Fågelsta, se Fogelstad gd Hylle holme Fisktorp stuga Råmbolsmon mo
Fäboda by /Se Hällholmen holme Formars, se Formarstorp Saknas Rävberget berg
Fäboda by /Se Jordbrobäcken bäck Formarstorp lht Rävhällen berg
Galet satt, se Galisatt lg *Julita löt Saknas Formarstugan, se Formarstorp Saknas Sandbokärret kärr
Galet satt, se Galisatt lg Jättegropen terräng Forsbron lht Sandbrokärret, se Sandbokärret kärr
Galisatt lg Jättegropen åsgrop /Se Fredriksberg lht Sandgrop(s)backen skogsbacke
Galisatt lg Kalvhagsberget höjd Fridhem lht Sandstukällan källa
Galisatt lg /Se Kalvmossen mosse Fräkenvik ej beb. t Skarpåsen f.d. t
Gattorp g Kapellabrinken backe /Se Furuborg lht Skjutsebacken backe
Geteboda gd Karlberg terräng Fågelsta hg Skrikudden udde
Geteboda Saknas /Se Kavelbrokärret kärr Fågelsta bebyggelse Skristen sten
Geteboda gd /Se Killingaholmen holme Fågelsta säteri Skutholmen holme
Gimgöl by /Se Klippviken vik Fågelsta gd Skäret grund
Gimgöl by /Se Knekstubacken backe Fågelsta gd Slåtterkärret åker
Gimgölet gd /Se Knipan holme Fäboda Saknas Slätten åker
Gimmersta hg Knosens grop terräng Fäboda, se Nybons gd Smedbacken backe
Gimmersta hgd Kohagsbacken backe Fäboda Saknas Stavholmen holme
Gimmersta hg Kohällen holme Fäboda mellangård, se Mellanstugan Saknas Stavkällan källa
Gimmersta hg Koviken vik Fäboda nergård, se Nerstugan Saknas Stenharen häll
Gimmersta herrgård Kråkholmen holme Fäboda, Stora Saknas Stigen väg
Gimmersta herrgård Kråksjön, nu Gropsjön sjö /Se Fäboda, Yttre äng Stora dammen damm
Gimmersta hg Kulan terräng Fäboda östergård, se Oppstugan hmd Storängen äng
Gimmersta hg Kulbacken backe Förars, se Förarstugan Saknas Sundavägen väg
Gimmersta g Kvarngölet skogsmark Förarstugan lht Sundmon mo
Gimmersta hg /Se Kvarnhagarna terräng Galisatt stuga Svartviken vik
Gimmersta hg /Se Kvillholmen udde Stora och Lilla Gammeråd Saknas Svältan åker
Gimmersta gd Kvisterhult, Gamla terräng Gammeråd Saknas Södra viken, se Fjärden Saknas
Gimmersta hg Källdalen terräng Gammeråd, Lilla bebyggelse Sömtytahagen hage
Gimmersta hg /Se Källkärret kärr Gammeråd, Stora bebyggelse Tjugholmen ö
Gimmersta hgd Källudden delvis odlat område Gatstugan lht Tjugholmen holme
Gimmersta hg /Se Kärleksberget höjd Gattorp bebyggelse Tockenön, se Tåkenön Saknas
Gimmersta hg Kässvik vik Gattorpshagen hage Tomsand badvik
Gimmersta hg *Laboratoriet lämning av kloster /Se Gertorp, Lilla, se Girtorp, Lilla Saknas Trinnahällen holme
Gimmersta gd Lakarne lakfiske /Se Gertorp, Stora, se Girtorp, Stora Saknas Trosens puss göl
Gimmersta gods /Se Lakhäll holme Gertorpstugan lht Tuvan berg
Gimmersta herrgård /Se Lakullen udde Geteboda bebyggelse Tvillingarna holmar
Gimmersta gd /Se Lebyhagen skogsmark Geteboda bebyggelse Tåkenön ö
Gimmersta gd /Se Lebymon skogsmark Geteboda lht Tockenön ö
Gimmersta gd /Se Lerviken vik Geteboda soldattorp, se Annelund Saknas Tåkenön ö
Gimmersta gd /Se Likhällen skär Getebokärret äng Uvbergen berg
Gimmersta säteri /Se Likhällen holme Getebotorp bebyggelse Vadshammars udde udde
Gimmersta gd /Se Lilla dammen terräng Getebotorp bebyggelse Varsöhällen häll
Gluggen gd /Se Lillön ö Gimgölet bebyggelse Viksberget berg
Gropen försvunnen bebyggelse /Se Lillön ö Grimgölstorp, se Västlund Saknas Viksberg Saknas
?Gryt by Limpan holme Gimmersta Saknas Viksberg berg
?Gryt gd Lindholmen holme Gimmersta med Sörby säteri Viksätersbacken backe
Gryt by resp. gård Lomhällen holme Gimmersta-Leby Saknas Virstenabacken, se Bystenabacken Saknas
?Gryt gd Lucktorps holme udde Girtorp, Lilla Saknas Vithällen häll
?Gryt beb. Lucktorpsholme, Lilla holme Lilla Girtorp Saknas Vittorpamon, se Vittorpaskogen Saknas
?Gryt gd Lundbergsviken vik Stora Girtorp Saknas Vittorpaskogen skog
Gryt Saknas /Se Lundby ägomark Girtorp, Stora bebyggelse Väderviken vik
Gryt gd /Se Lundskogen skogsmark Girtorpsstugan t Väderviksgrundet grund
Gryt gd /Se Lutbäcken ägomark Girtorpstugan, se Gertorpstugan Saknas Väsbosundet sund
?Hagby gd Långgrundsberget sten? Gluggen bebyggelse Väsboön, se Väsbyön Saknas
?Hagby gd Lönnsgårdsberget holme Grabbetorp bebyggelse Väsbyön ö
Hagby g Löten landområde Grabbetorp gård Väsbyön ö
Hedkarstorp gd Löten slätt /Se Granhult villa Västern del av sn
Hedkarstorp g Löten ägomark Granliden lht Västra hagen hage
Helgeandsaltaret förr altare Löten ägomark /Se Granlund t Äsapark skog
Herrgölet gd /Se Löten landområde /Se Granlund, Norra lht Äspholmen holme
Hillersta by /Se Lötån å Granlund, Södra t Äspholmen holme
Hillersta beb /Se Malmbergshultet skogsmark Gransbo lht Äs vägskäl vägskäl
Hjälmarsnäs lg /Se Manen strandområde Gransätter t Öljaren sjö
Hjälmsäter gård Mannetall gränsmärke, träd /Se Grindstugan stuga Örmossen mosse
Hjälmsäter gård Matsaberget holme Grindstugan, Västra torp Örmossen mosse
Hjälmsäter gård Mattalamossen mosse Gripens, se Grytstugan Saknas Östra hagen hage
Hjälmsäter gd /Se Mellersta vedtorget terräng Gropen lht  
Hjälmsätter gd /Se Metholmen holme Gryt gård  
Häbbshälla beb /Se Mogetorp terräng Grytsberg lht  
?Hälleråd gd Munken holme Grytstorp f.d. soldattorp  
*Höga altaret altare Myrmon skogsmark Grytstugan torp  
*Högkoret kor i kloster? Myrmossen mosse Gränsen t  
Julita kloster, se Saba Saknas Myrviken vik Gröndal gård  
Julita f. kloster, nu hg Mysten myrmark Grönkärr t  
Julita hg o. sn Mörka backe backe Grönkärr, se Fredriksberg Saknas  
Julita hg o. sn Nackhäll häll /Se Gustavsberg lht  
Julita f. kloster Norrhagen skogsmark Gustavsdal lht  
Julita f. kloster Norshäll udde Gustavsro lht  
Julita hg o. sn Nothällen, Lilla holme Gustavsro Saknas  
Julita hg o. sn Nothällen, Stora holme Gåvegård lht  
Julita hgd, sn Nästorp triangelpunkt Gölet el. Sörtorp gård  
Julita hg o. sn Oxelhagstäppan ägomark Gölet eller Sörtorp, se 1 Sköttorp Saknas  
Julita hg o. sn *Paradis äng Gölet, se Sköttorp Saknas  
Julita hg o. sn Paradis äng (under medeltiden) /Se Gölsbacken statarbynning  
Julita hg o. sn Persmossen mosse Gölstugan, Västra torp  
Julita hg o. sn Petterstorpsgruvan gruva? Gölstugan, Östra lht  
Julita hg o. sn Pigstenarna stenar Göransdal bebyggelse  
Julita hg och sn Pikedalen ägomark Göransdal bebyggelse  
Julita f. kloster Pipbacken backe Hacksta t  
Julita hg o. sn Pörtet terräng Hacksta stuga  
Julita hg och sn Rian terräng Haga lht  
Julita hg och sn Ringrösan terräng Hagaberg lht  
Julita fordom kloster, nu herregård Ringstaven gränsmärke Hagalund lht  
Julita fordom kloster, nu herregård Ringstaven gränsmärke /Se Hagberga lht  
Julita fordom kloster, nu herrgård Risingetorp ägomark Hagby bebyggelse  
Julita förr kloster, numera hg Romsbacken backe Hagbylund lht  
Julita förr kloster Rådshultet terräng Hagetorp gård  
Julita fordom kloster, nu herregård Råmbolsmon terräng Hagstugan t  
Julita fordom kloster, nu herregård Råmbolsmossen mosse Hagstugan stuga  
Julita fordom kloster, nu herregård Råsslan äng /Se Hagtorp lht  
Julita förr kloster, num. hg Rävberget höjd Hagtorp bebyggelse  
Julita fordom kloster, nu herregård Rävhällen strandområde? Hagängen statarbyggnad  
Julita fordom kloster, nu herregård Rävhällen terräng Hammartorp torp  
Julita fordom kloster, nu herregård Röda mossen mosse Hamra lht  
Julita fordom kloster, nu herregård Rösättersviken vik Hanstorp bs  
Julita kloster Sandbrokärret kärr Hasselbacken lht  
Julita fordom kloster, nu herregård Sandgropbacken backe Heden, Västra bebyggelse  
Julita kloster Sandkrogen terräng Heden, Östra bebyggelse  
Julita (Saba) kloster Saknas Sandviken vik Hedkarlstorp Saknas  
Julita (Saba) kloster Saknas Skarpmon terräng Hedkarstorp gård  
Julita (Saba) kloster Saknas Skarpskyttebergen höjder Hedäng gård  
Julita (Saba) kloster Saknas *Skogsskillna bro bro Helenelund statarbyggning  
Julita (Saba) kloster kloster, nu hg Skorve holme? Helenelund Saknas  
Julita (Saba) kloster Saknas Skristenen fornlämning? Hemgården ålderdomshem  
Julita (Saba) kloster Saknas Skristensskogen skogsmark Herrgölet t  
Julita (Saba) kloster Saknas Skräddarholmen holme Herrkärr lht  
Julita hg o. sn Skutholmen holme Hillersta bebyggelse  
Julita hg o. sn Skäldbron bro /Se Hjälmsäter bebyggelse  
Julita f. kloster Skäret udde Hjältes, se Björkliden Saknas  
Julita f. kloster Slänten delvis odlat område Holkedalen t  
Julita f. kloster Smedsudde triangelpunkt Holkedalen torp  
Julita kloster f. kloster Stavholmen holme Holmen torp  
Julita förr kloster, nu hg Stavkällan källa? Holmen t  
Julita förr kloster Stenbro terräng Holmens statarbyggning  
Julita förr kloster, num. hg Stenhammaren sten? Hult bebyggelse  
Julita hg Stenharen holme Hultbergsstugan f.d. sold. t.  
Julita förr kloster, nu hgd Stenharen ö /Se Hummeldalsstugan torp  
Julita förr kloster Stenkullen triangelpunkt Hyttan bebyggelse  
Julita hg Stenviken vik Häbbshälla bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hgd Stjärnlund delvis odlat område Häbbshälla bebyggelse  
Julita förr kloster Stora dammen myrmark Hälleråd bebyggelse  
Julita hg Storsandudden udde Hälleråd bebyggelse  
Julita förr kloster Storsandviken vik Hälltorp lht  
Julita förr kloster Storudden udde Hälltorp, Östra lht  
Julita hg Sundmon triangelpunkt Hälltäppan bebyggelse  
Julita förr kloster Svenstorp terräng Hälltäppan bebyggelse  
Julita förr kloster Sävstuhöjden höjd Hälltäppestugan stuga  
Julita förr kloster Sömntytahagen terräng Hässjängen Saknas  
Julita förr kloster Tegeludden udde Hästhäll lht  
Julita hg thopthuth öar /Se Högbrunn Saknas  
Julita förr kloster Timmerkärret kärr Högbrunn, Lilla Saknas  
Julita hg Tjugholmen holme Högbrunn, Stora bebyggelse  
Julita förr kloster Tjugholmen holme Högen f.d. sold.t  
Julita f. kloster Tjugholmen holme Högtorp t  
Julita f. kloster Tjuguholmen holme /Se Hökhult bebyggelse  
Julita förr kloster Tobaksladan förrådskammare? Hökhult, Lilla t  
Julita kloster förr kloster Tockenön ö Hökhult, Stora, se 1 Hökhult Saknas  
Julita förr kloster Tockenön Saknas Ingerud lht  
Julita kloster förr kloster Tockenön ö Johannesberg lht  
Julita f. kloster Tockenön ö Johanneslund lht  
Julita förr kloster, nu hgd Tomsand strandområde Jons, se Djupkärrstugan Saknas  
Julita förr kloster, num. hg *Topn(aø) ö /Se Jordbron t  
Julita kloster o. sn Tovhultabäcken naturnamn? /Se Julita säteri  
Julita förr kloster, num. hg Tovhultakärret naturnamn? /Se Julita bebyggelse  
Julita medelt. kloster, sn Trinnahällen udde Julita apotekstomt, se 6 Lida Saknas  
Julita förr kloster, num. hg Trosens puss terräng Julitakila Saknas  
Julita hg, sn Trosens puss vattensamling /Se Julita kvarn kvarn  
Julita förr kloster, num. hg Trubbens ägomark Julita kvarn Saknas  
Julita förr kloster »tufutuwik» vik Jälmarsholm lht  
Julita förr kl., sn *Tupn(aø) ö /Se Jälmarslund lht  
Julita förr kloster Tuvan strandområde Jälmarsnäs lht  
Julita förr kloster, num. hg Tvillingarna öar Jälmarsvik lht  
Julita förr kl., sn Tåkenön ö Karinstugan torp  
Julita förr kloster, num. gd Tåkenön ö /Se Karinstugan t  
Julita kloster Tvättstuguviken vik Karinstugan, se Karinstugan t  
Julita f.d. kloster, sn Tåkenön ö Karlberg t  
Julita förr kloster, num. hg Tåkenön ö Karlsborg lht  
Julita hgd, sn Tövalite delvis odlat område Karlshill lht  
Julita förr kloster, num. hg Udden triangelpunkt Karlslund lht  
Julita gd, by, sn Uddgölet delvis odlat område Karlslund lht  
Julita förr kloster, num. hg Ugnsuddarna uddar Karlsro lht  
Julita by, sn Uvbergen höjder Karmstugan, se Karinstugan Saknas  
Julita förr kloster, num. hg Vackraberget höjd Katrineholm, se 1 Lövåker, Lilla Saknas  
Julita förr kloster, num. hg Vadshammars udde udde Kikuren torp  
Julita förr kloster, num. hg Vadskärret kärr Julita Saknas  
Julita hgd, sn Varggropsbacken backe Kil bebyggelse  
Julita hgd, sn Varsö holme Kilan, se Kilstorp Saknas  
Julita gd Varsökalven holme Killingeboda, se Herrkärr Saknas  
Julita förr kloster, num. hg Vasskärret ägomark Kilstorp (Kilan) bebyggelse  
Julita förr kloster, num. hg Viksberget höjd med fornborg Kilstugan lht  
Julita gd Viksberget berg /Se Klippan t  
Julita hgd, sn Viksberget berg /Se Knektstugan torp  
Julita förr kloster, num. hg Viksberget höjd /Se Kolbäck lht  
Julita förr kloster Viksberget berg /Se Kolpussen torp  
Julita förr kloster, num. hg Vikslund ägomark Kolstugan, Lilla, se Sågen Saknas  
Julita by, sn Vita hällen terräng Kolstugan, Västra torp  
Julita by, sn Vitasand strandområde Kolstugan, Östra torp  
Julita förr kloster, num. hg Vithälla terräng Kolugnen, se Stubbetorp, Lilla Saknas  
Julita hgd Vretbacken backe Krämbol bebyggelse  
Julita förr kloster, num. hg Väderviken vik Kulan lht  
Julita kl. Väsbyön ö Kvarntorp t  
Julita förr kloster, num. hg Väsboön ö Kvillan torp  
Julita f.d. kl., sn Väsbosundet sund Kvisterhult bebyggelse  
Julita förr kloster, num. hg Åsen ås Kvisterhult, Gamla stuga  
Julita f.d. kl., hgd, sn Åsbobacken backe Kårtorp bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hg Ängviken vik Kårtorp bebyggelse  
Julita gd, sn Äspholmen holme Källarboda bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hg Äspholmen holme Källarboda komministerboställe  
Julita förr kloster, nu hgd Öljaren sjö Källberget lht  
Julita f.d. kl., hgd Öljaren sjö Källdalen lht  
Julita förr kloster, nu hg Öljaren sjö /Se Källtorp bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hgd Öljaren sjö /Se Källudden Saknas  
Julita förr kloster, nu hg Öljaren sjö /Se Kärr bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hgd Örmossen mosse Kärret lht  
Julita f.d. kl., sn Ösketorp terräng Lagersberg t  
Julita förr kloster, nu hg   Laggartorp lht  
Julita f.d. kl., gd   Lars Jonstorp, se Djupkärrstugan Saknas  
Julita förr kloster, nu hg   Leby bebyggelse  
Julita f.d. kl., gd   Leby gård  
Julita förr kloster, nu hg   Leby, Nya utgård  
Julita f.d. kloster   Leby utgård, se Leby, Nya Saknas  
Julita f.d. kl., hgd, sn   Lekvistens stuga  
Julita förr kloster, nu hg   Lerbäcken bebyggelse  
Julita f.d. kl., hgd, sn   Lerbäcken bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hg   Leråsen gd  
Julita förr kloster, nu hgd   Leråsen hmd  
Julita f.d. kloster, sn   Lida Saknas  
Julita förr kloster, nu hg   Lida Saknas  
Julita förr kloster, nu hg /Se   Lida Saknas  
Julita kloster Saknas   Lida Saknas  
Julita f. kloster   Lidaborg villa  
Julita gd, kl.   Lida kvarn kvarn  
Julita förr kloster, nu hg   Liljedalen t  
Julita f. kloster   Liljedalen, se Lilldalen lht  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lilldalen lht  
Julita u. medeltiden kloster   Lilla myren f.d. t  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lilla sta´n, se Berlin Saknas  
Julita förr kloster   Lillegården, se Olinehäll Saknas  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lillgammeråd, se 2 Gammeråd, Lilla Saknas  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lillmyran, se Lilla myren f.d. t  
Julita f.d. kloster   Lillmyran, Stormyran t  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lillmyran, se Myra Saknas  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lillstugan lht  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Lillvåcker, se Lövåker, Lilla Saknas  
Julita (Saba) u. medeltiden kloster   Limsäter bebyggelse  
Julita kloster Saknas   Lindberga hmd  
Julita kloster u. medelt. kloster   Lindhagen lht  
Julita f.d. kloster   Logölet t  
Julita förr kloster   Lubbersberg t  
Julita kloster förr kloster   Lubbersberg stuga  
Juleta kloster   Lucketorp bebyggelse  
Julita förr kloster   Lucketorp gård  
Julita förr kloster   Lund lht  
Julita förr kloster   Lunda lht  
Julita förr kloster   Lundby lht  
Julita förr kloster   Lutbäcken Saknas  
Julita kloster   Lybäck, se Björnstugan, Ö. Saknas  
Julita förr kloster   Långasand lht  
Julita förr kloster   Långbrostugan torp  
Julita förr kloster, nu hgd   Långesund, se Långesand Saknas  
Julita förr kloster, nu hg   Långesand torp  
Julita kloster förr kloster   *Långkärr lht  
Julita förr kloster   Lötmanstorp f.d. sold. t  
Julita f. kloster   Lötstugan torp  
Julita förr kloster   Lövhagen torp  
Julita förr kloster   Lövhult t  
Julita förr kloster   Lövlund t  
Julita f. kloster, nu hgd   Lövlund, Västra lht  
Julita förr kloster   Lövsta lht  
Julita fordom kloster   Lövåker Saknas  
Julita förr kloster   Lövåker, Lilla bebyggelse  
Julita förr kloster   Lövåker, Stora bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hg   Lövåsen t  
Julita f. kloster, nu hgd   Majstugan lht  
Julita förr kloster   Malmberg torp  
Julita förr kloster   Marieborg lht  
Julita förr kloster   Marielund, se 1 Kikuren Saknas  
Julita f. kloster   Marietorp lht  
Julita förr kloster   Mellangården, se Nerstugan = 2 Botten Saknas  
Julita förr kloster, nu hgd   Mellanstugan hmd  
Julita f. kloster   Mellantorp lht  
Julita förr kloster   Mo, se Mogård Saknas  
Julita kloster förr kloster   Mo gård Saknas  
Julita förr kloster   Mokvarn bebyggelse  
Julita kloster f. kloster   Mon stuga  
Julita kloster Saknas   Monstugan Saknas  
Julita förr kloster   Mosstorp torp  
Julita förr kloster   Mostugan lht  
Julita förr kloster   Mostugan, Östra t  
Julita förr kloster, nu hgd   Murmästartorp bebyggelse  
Julita förr kloster   Murmästartorp, se 1 Månstorp Saknas  
Julita förr kloster   Myra (Lillmyran) torp  
Julita förr kloster, nu hgd   Myran, Lilla, se Myra Saknas  
Julita förr kloster, nu hg   Myran, Stora, se Myrberg t  
Julita förr kloster   Myrberg t  
Julita förr kloster   Myrberg torp  
Julita kloster Saknas   Myrberg t  
Julita förr kloster   Myrberg f.d. gd  
Julita kloster förr kloster   Månstorp gd  
Julita kloster   Månstorp, se Murmästartorp Saknas  
Julita fordom kloster   Månstorp Saknas  
Julita kloster förr kloster   Nackhälla torp  
Julita förr kloster, nu hgd   Nerstugan hmd  
Julita förr kloster, nu hg   Nerstugan bebyggelse  
Julita gd   Nilslund torp  
Julita förr kloster   Nolankärr torp  
Julita förr kloster, nu hgd   Nolankärr torp  
Julita förr kloster   Nordankärr, se Nolankärr Saknas  
Julita förr kloster   Norrstugan, se Norrtäppan Saknas  
Julita kloster f. kloster   Norrsätter t  
Julita kloster f. kloster   Norrtorp, Västra lht  
Julita kloster f. kloster   Norrtorp, Östra lht  
Julita kloster Saknas   Norrtäppan bebyggelse  
Julita kloster Saknas   Nybble hus  
Julita kloster Saknas   Nybo t  
Julita förr kloster, nu hgd   Nyboda, se Nerstugan Saknas  
Julita kloster nu gd   Nybons gd  
Julita kloster nu gd   Nybygget lht  
Julita förr kloster   Nylund lht  
Julita förr kloster   Nystugan lht  
Julita herrg.   Nystugan lht  
Julita förr kloster   Nysäter torp  
Julita förr kloster, nu hgd   Nytorpsvreten, se Hälltorp, Östra lht  
Julita förr kloster, nu hgd   Näjdens lht  
Julita kloster   Nästgården gård i Leby  
Julita f. kloster, nu hg   Nästorp t  
Julita förr kloster   Odlinge lht  
Julita kloster   Olinehäll lht  
Julita förr kloster, nu hgd   Olovstorp torp  
Julita förr kloster, nu hg   Oppegården bebyggelse  
Julita kl.   Oppstugan hmd  
Julita förr kloster   Oppstugan el. Baggebolstugan lht  
Julita hrgd   Ovankil bebyggelse  
Julita f. kl.   Ovankil bebyggelse  
Julita förr kl.   Oxhagen hmd  
Julita förr kl.   Paradis t  
Julita förr kloster, nu hgd   Paris lht  
Julita förr kloster, nu hg   Parkhyddan lht  
Julita förr kl.   Pelles f.d. t  
Julita förr kl.   Pepparkälla torp  
Julita hg   Perstorp lht  
Julita klst.   Perstugan lht  
Julita förr kl.   Pettersberg lht  
Julita förr kloster, nu hg   Petterstorp f.d. t  
Julitta kloster = herrg.   Petterstorp lht  
Julita fordom kloster   Pikdalen t  
Julita kloster   Pikdalen lht  
Julita kloster   Posseboda Saknas  
Julita förr kloster   Posttorp lht  
Julita kloster   Putan, Stora torp  
Julita kloster   Pålstorp torp  
Julita kl.   Påseboda Saknas  
Julita kl.   Påseboda bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hg   Påsseboda, se 1 Posseboda Saknas  
Julita förr kloster   Ramsnäs bebyggelse  
Julita förr kloster, nu hgd   Rensbol bebyggelse  
Julita kloster kl.   Risinge gård  
Julita förr kloster, nu hgd   Risingetorp t  
Julita kloster   Ritorp Saknas  
Julita förr kloster, nu hgd   Ritorp t  
Julita förr kl.   Rockmans lht  
Julita förr kl.   Rockmansstugan, se Rockmans Saknas  
Julitta hg   Rom förr stuga  
Julita f. kl., nu hg   Rosenborg lht  
Julita kloster Saknas   Rosendal lht  
Julita kl.   Rosenlund lht  
Julita klstr   Roshill lht  
Julita f. kl., nu gd   Rossland, se Råsslan Saknas  
Julita kloster Saknas   Rotens arb. bost.  
Julita förr kloster   Roxmo utg.  
Julita förr kloster   Runersholm lht  
Julita f. kloster, nu hg   Runkens, se Norrtorp, Östra Saknas  
Julita kl.   Runnsjöfallet t  
Julita förr kloster   Råby bebyggelse  
Julita förr kloster   Råd bebyggelse  
Julita förr kloster   Råmbol bebyggelse  
Julita förr kloster   Råmbol bebyggelse  
Julita fordom kloster   Rossland torp  
Julita förr kloster, sn   Råsslan lht  
Julita kl.   Rökärr utgård  
Julita fordom kloster, sn   Rösten lht  
Julita f. kloster, nu hg   Rösätter t  
Julita förr kloster   Sandkrogen Saknas  
Julita förr kloster, nu hg   Sandmon lht  
Julita förr kloster   Sandstugan el. Edsvik lht  
Julita förr kloster   Sandvik, Västra lht  
Julita f. kloster   Sandvik, Östra lht  
Julita förr kloster   Segelhult torp  
Julita förr kloster   Segerhult gd  
Julita förr kloster   Segerhult hmd  
Julita förr kloster, nu hg   Segersberg t  
Julita kloster   Segersberg stuga  
Julita f. kloster, nu hg   Sevedslund, se Sävstugan Saknas  
Julita förr kloster   Sjögölet, se Sörgölet Saknas  
Julita förr kloster   Sjölunda lht  
Julita förr kloster   Sjöstugan bs  
Julita f. kloster   Skalltorp torp  
Julita förr kloster, nu hg   Skansen lht  
Julita förr kloster, nu hg   Skarpens statarbost.  
Julita f. kloster   Skarpåsen, se Skarpens Saknas  
Julita hg   Skenala bebyggelse  
Julita kloster förr kloster, nu hg   Skoga lht  
Julita f. kloster   Skogen lht  
Julita förr kloster, nu hg   Skogstorp bebyggelse  
Julita hg   Skolstugan stuga  
Julita förr kloster   Skomakarstugan t  
Julita hg   Skomakarstugan stuga  
Julita hg   Skräddarstugan lht  
Julita hg   Sköttorp el. Gölet statarbostad  
Julita hg   Sköttorp Saknas  
Julita f. kloster, nu hg   Slänten t  
Julita hg   Slätten t  
Julita hg   Slätten torp  
Julita hg   Smeds t  
Julita hg   Smess, se Nolankärr Saknas  
Julita hg   Småskolan, se 7 Lida Saknas  
Julita hg   Snåret torp  
Julita hg   Snårestugan lht  
Julita hg   Sofielund, se Eklunds Saknas  
Julita hg   Solbacken lht  
Julita hg   Solberga lht  
Julita hg   Solhem lht  
Julita hg   Solliden lht  
Julita hrgd   Sommarro lht  
Julita hg   Stabäcken lht  
Julita hg   Stavbäcken t  
Julita klst.   Stenbacken lht  
Julita hg   Stenbro Saknas  
Julita f. kloster   Stenby lht  
Julita f. kloster   Steninge lht  
Julita f. kloster   Stenkulla bebyggelse  
Julita gd   Stenstorp, Södra bebyggelse  
Julita medeltida kloster   Stenstorp, Östra bebyggelse  
Julita medeltida kloster /Se   Stensätter lht  
Julita förr kloster /Se   Stenta utg.  
Julita medeltida kloster /Se   Stigen t  
Julita kvarn Saknas /Se   Stjärnas, se Stjärnlund Saknas  
Julita väderkvarn Saknas /Se   Stjärnlund f.d. sold. t.  
Kikuren gd /Se   Stockholm bebyggelse  
Krämbol gård   Stockholmstorp lht  
Krämbol gd /Se   Stora Skolan, se 8 Lida Saknas  
Krämbol gd /Se   Storgammeråd, se 1 Gammeråd, Stora Saknas  
Kvillan t. /Se   Stormbacken t  
Kårtorp gd /Se   Stormbacken statarbyggning  
Källarboda gd /Se   Stormyran, se Myrberg t  
Källdalen torp   Strand gård  
?Leby by   Strömkärr utgård  
Leby by   Strömkärr gd  
Leby by   Strömkärrsstugan f.d. t  
Leby by   Stubbetorp gård  
Leby by   Stubbetorp, Lilla t  
Leby by   Stubbetorp, Stora, se 1 Stubbetorp Saknas  
Ledebye = Leby Saknas   Svalnäs bebyggelse  
Leby Saknas /Se   Svalnäs bebyggelse  
Leby Saknas /Se   Svartviken hmd  
Leby by /Se   Sveaborg lht  
Lida gård   Svenstorp bs  
Lida gdr   Svetorp lht  
Lida gd, kvarn   Sågen lht  
?Lida gård, kvarn   Sällnäs bs  
?Lida gd   Sälltäppan Saknas  
Lida g.   Sälltäppan Saknas  
?Lida gd   Sävstugan t  
?Lida gdr   Sävstugan lht  
Lida gd   Sömtytan åker  
Lida g.   Sörby, se Gimmersta med Sörby Saknas  
Lida gd, kvarn   Sörgölet t  
?Lida gdr   Sörgöls grindstuga stuga  
Lida by /Se   Sörtorp, se 1 Gölet Saknas  
Limsäter gård   Sörtorp, se 1 Sköttorp Saknas  
Lucketorp gd   Tallmon t  
Lucketorp gd /Se   Tallstugan lht  
Låcketorp, se Lucketorp gd   Tallsätter lht  
Lösåker, se Lövåker by   Tallsätter lht  
»Løt» torpställe   Tockenön, se Tåkenön Saknas  
Lövåker by   Tockenön gd  
Lövåker gd /Se   Tolvens, se Lötstugan Saknas  
Mokvarn kvarn   Tomastorp bebyggelse  
Mokvarn f. kvarn, nu rå och rör   Tomastorp bebyggelse  
Monasterium beate Marie (=Saba) förr kloster   Tomta lht  
Monasterium beate Marie (= Saba) förr kloster   Tomtebo lht  
*Norbyggie fjärding Saknas   Torp bebyggelse  
Nybble by   Trosa lht  
Nybble by /Se   Träda bebyggelse  
Nybble Saknas /Se   Tunstugan t  
*Nye kvarn Saknas   Tunstugan torp  
*Ny kvarn Saknas   Tveta t  
*Nænnirsthorp Saknas   Tveta torp  
*Nænnirsthorp Saknas /Se   Tåkenön t  
Odlinge lht /Se   Tärnö lht  
Paradis torp /Se   Törnö, se Tärnö Saknas  
Pepparkällan beb. /Se   Tövalite t  
Posseboda gd? /Se   Tövalite lht  
Ramsnäs gd   Udden t  
Rensbol gd? /Se   Uddgölet lht  
Risinge gård /Se   Ulriksdal backstugor  
Risinge gd /Se   Utsikten lht  
Rosslen gd /Se   Vadshammar bebyggelse  
Råby gd   Vadshammar bebyggelse  
Råby gd   Valfiskens lht  
Råby gd   Valfiskstugan, se Valfiskens Saknas  
Råby gd   Viala lht  
Råd gård   Viks nybygge Saknas  
Råd gd /Se   Vikslund t  
Råmbol by   Viksäter säteri  
Råmbol by   Viksäter bebyggelse  
Råmbol gd /Se   Viksäterstugan, se Rotens Saknas  
Råmbol gd /Se   Viksäters grindstuga, se Skolstugan Saknas  
Råmbol gd /Se   Vilsta lht  
Saba, se Julita förr kloster   Vithälla gård  
Saba, se Julita förr kloster   Vreten lht  
Saba f. kloster   Vreten gd  
Saba f. kloster   Vädret hmd  
Saba f. kloster   Väsby Saknas  
Saba f. kloster   Väsby Saknas  
Saba f. kloster   Väsby villa  
Saba (Säby) kloster   Västergården bebyggelse  
Saba f. kloster   Västerlund, se Västlund Saknas  
Saba medeltida kloster   Västlund lht  
Saba medeltida kloster   Västtorp t  
Saba kloster   Ytterboda frälseäng, se 2 Fäboda, Yttre Saknas  
Saba kloster   Åsen gård  
Saba medeltida kloster   Åtorp lht  
Saba (Julita) medeltida kloster   Ängetorp bebyggelse  
Saba (Julita) kloster kloster   Änglund lht  
Saba el. Julita kloster kloster   Ängstugan bs  
Saba (Julita) kloster kloster   Äs bebyggelse  
Saba medeltida kloster   Äsborg lht  
Saba f. kloster   Äsköping samhälle  
Saba kl.   Äspdal gård  
Saba u. medelt. kloster   Äspdal Saknas  
Saba u. medelt. kloster   Äspdals grindstuga stuga  
Saba (Julita, Säby) cistercienserkloster   Ösketorp bebyggelse  
Saba u. medelt. kloster   Ösketorp Saknas  
Saba kloster   Österby torp  
Saba f. kloster   Östergården gård i Botten  
Saba u. medeltiden kloster   Östtorp lht  
Saba (Julita) kloster kloster      
Saba, se Säby u. medelt. kloster      
Saba (Julita) kloster kloster      
Saba, se Säby u. medelt. kloster      
Saba, se Säby u. medelt. kloster      
Saba, se Säby u. medelt. kloster      
Saba u. medelt. kloster      
Saba (Julita kloster) kloster      
Saba (nu Julita) förr kloster      
Saba (nu Julita) förr kloster      
Saba (Julita) förr kloster      
Saba u. medeltiden kloster      
Saba förr kloster      
Saba förr kloster      
Saba kloster      
Saba kloster      
Saba (Julita) u. medeltiden kloster      
Saba, se Julita kloster Saknas      
Saba, se Säby och Julita kloster kloster      
Saba förr kloster      
Saba medeltida kloster      
Saba förr kloster      
Saba medeltida kloster /Se      
Saba förr kloster /Se      
Saba medeltida kloster /Se      
»Sankta Maria kloster» förr kloster      
»Sankta Maria kloster» förr kloster      
Sankt Bernhards kor kor i kloster      
Skenala gd      
Skenala by      
Skenala försvunnen beb. /Se      
Skenala försv. beb. /Se      
Skenala gd /Se      
Skenala försvunnen gård /Se      
Stenkulla by      
Strand gd      
Strand gd      
Strand gd      
Svalnäs g.      
Svalnäs gd      
Svartviken gd /Se      
Säby, se Julita Saknas      
Säby, nu Julita f. kloster      
Säby förr kloster      
Säby gård      
*Säby gård      
Säby förr kloster      
Säby kloster      
Säby (= Julita) f.d. kloster      
Säby f. kloster      
Säby (nu Julita) förr kloster      
Säby förr kloster      
Säby förr kloster      
Säby kloster      
Säby förr kloster      
Säby f. kloster      
Sæby el. Julita kloster Saknas      
Sæby förr kloster /Se      
*Säby gd /Se      
Säby, se Julita hg o. sn      
Sæby kloster, se Julita förr kloster nu hg      
Säby kloster, se Saba kloster      
*Sörby Saknas      
?Sörby gd(?)      
Sörby Saknas      
Sörby Saknas      
*Thofuturvik Saknas      
Torp Saknas /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp bebyggelse      
Torp gd      
?Torp gd      
?Torp by      
Torp by      
Torp by      
?Torp by      
Torp Saknas /Se      
Torp lht /Se      
Torps kvarn f. kvarn      
Träda gd      
Träda gård      
Träda f.d. gd /Se      
Uddgölet lht /Se      
Vadshammar gd      
Viksäter g.      
Viksäter gd      
Vithälla gård      
Hvithälla g.      
Vithälla gd      
Väsby gård      
Väsby gd /Se      
Väsby gd /Se      
Väsby Saknas /Se      
Västrafjärdings rättaredöme f. rd      
Västrafjärdings rättaredöme f. rd      
Ytterfäboda gd? /Se      
Åsen g.      
Åsen gd      
?Äs hgd      
Äs Saknas /Se      
Äs gd /Se      
Äs gd /Se      
Äs hg /Se      
Äs herrgård /Se      
Äs hgd /Se      
Äs gd /Se      
Äs gd /Se      
Espedal Saknas      
Ösketorp beb. /Se      
Östrafjärdings rättaredöme f. rd      
Östrafjärdings rättaredöme f. rd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.