ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lilla Malma socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 114 Bebyggelsenamn : 255 Naturnamn : 77
Malma, Lilla sn Afrika terräng Lilla Malma sn socken Afrika terräng
Malma, Lilla sn Akaren sjö Malma, Lilla sn Akaren sjö
Malma, Lilla sn Akaren sjö /Se Afrika torp Avunden åkermark
Malma, Lilla sn Akaren sjö /Se Afrika f.d. torp Bjälken sjö
Malma, Lilla sn Akaren sjö /Se Alsängen torp Bjälken sjö
Lilla Malma socken *Aspedals stav gränsmärke Amerika torp Bjälken sjö
Malma, Lilla sn Avunden udde Arresten lht Bjälksjön sjö
Malma, Lilla sn Bjursäter sjö /Se Asplunda Saknas Bjälksjön sjö
Lilla Malma socken Bjälken sjö Backhem torp Björken sjö
Malma, Lilla sn Bjälken sjö Bekåsen gård Björken sjö
Malma, Lilla sn Björken sjö Bergdala lht Björkön ö
Lilla Malma sn Björken sjö /Se Bergholm lht Björndammskogen Saknas
Malma, Lilla sn Björken sjö /Se Bergsäter torp Bronässjön Saknas
Malma, Lilla sn Björklund terräng Bjursäter gård Brötslandet äng
Malma, Lilla sn Björkö ö Bjurudden gård Dammkärret kärr
Malma, Lilla sn Bygärdet ägomark Björklund lht Dykärret Saknas
Lilla Malma sn Dalkarlskärret ägomark Björksäter lht Enbågasjön sjö
Malma, Lilla sn Dammkärret kärr Branthäll torp Eriksgölet kärr
Malma sn Dammstugan terräng Brinken torp Flakärret kärr
Malma, Lilla sn Dyviken vik Bronäs lht Fåfängan äng
Lilla Malma sn Enebågasjön sjö Brostugan lht Glasögonen sjöar
Lilla Malma sn Enebågasjön sjö /Se Brotorp torp Grinda kilar åkermark
Malma, Lilla sn /Se Erlandsbergssjön sjö Bröslan gård Gubbängen åker
Malma, Lilla sn Fjätternäs delvis odlat område Böstorp torp Gubbängskärret, se Dykärret sumpmark
Malma, Lilla sn Fjätternäs ägomark el. terräng /Se Domarhagen Saknas Hagkärret äng
Malma, Lilla sn Fornbotorp terräng Eklund torp Hellefors bruk skogstrakt
Malma, Lilla sn Fornbotorp triangelpunkt Eksängen = Eksäng lht Herrängen = Slätmossen Saknas
Malma, Lilla sn Fritsbol terräng Enbåga = Enebåga gård Holmsjön sjö
Lilla Malma sn Fåfängan ägomark Enbågatorp = Enebågatorp gård Hosjön sjö
Malma, Lilla sn Fållöknaberget berg Eneboga skolhustomt, se 3 Snösvad Saknas Hålkärret kärr
Malma, Lilla sn Glasögonsjön sjö Enebogatorp eller Slättåker, se 1 Slättåker Saknas Hårtorpsäng äng
Malma, Lilla sn Grangölet skogsmark Enebåga Saknas Hällaren sjö
Malma, Lilla sn Gransjön sjö Enebågatorp gård Hällaren, se Sundtorpsjön sjö
Malma, Lilla sn Gransjön delvis odlat område Eriksberg torp Hävda äng
Malma, Lilla sn Granängen terräng Eriksholm torp Högsjöplogen åker
Malma, Lilla sn *Grinda bäckakvarn Saknas Erlandsberg lht Kalvön ö
Malma, Lilla sn /Se Grinda kilar ägomark Filipstorp, se Filpars torp Kettsletorp, se Svarvarkärret äng
Malma, Lilla sn /Se *Grytstaven gränsmärke Filpars Saknas Lassegölet kärr
Malma, Lilla sn /Se Hammarskogen skogsmark Flassbro gård Lillängen äng
Malma, Lilla sn /Se Hammarudden udde Flassbrostugan torp Lingsjön sjö
Malma, Lilla sn /Se Hjortenslund ägomark Follökna gård Lisätters ede terräng
Lilla Malma sn /Se Holmsjön sjö Fornbo gård Lugna mon skogsområde
Malma sn /Se Hosjön sjö Fornbotorp torp Långsjön sjö
Malma by och sn /Se Hålkärret kärr Fredriksberg lht Långsjön sjö
??Bjursäter by Hällaren sjö Fridhem torp Långstjärtsjön, se Bronässjön sjö
Bjursätter gd /Se Hällaren sjö Fräkentorp gård Långön ö
Bjursätter gd /Se Hällaren sjö /Se Gatetorp lht Malma hed, se Slätten f.d. exercisfält
Bjursätter gd /Se Hällaren sjö /Se Gatstugan torp Malmakärret kärr
Bjursätter, se Bjursäter gd Hällaren sjö /Se Gorgnäs gård Malmaån å
*Bogebacka kvarn Saknas Hällarsiön, se Hällaren sjö Gransjön lht Malmskogen, se Björdammskogen skogstrakt
Enbåga, nu Enebåga gd /Se Hälla äng skogsmark Gransjötorp torp Mörtsjön sjö
Enebåga herrgård Högberga terräng Granängen lht Mörtsjön sjö
Eneboga hg Högskär holme Grinda gård Nedingen sjö
Eneboga hg Karlslund triangelpunkt Grindaberg lht Nälen sjö
Eneboga gård Klevhammaren sjö Grindakrogen, se Grindars Saknas Nässelängen äng
Eneboga hg Kvarnkärret ägomark Grindakvarnen lht Per-Erikåkern åkermark
Eneboga herrg. Kvistum ägomark Grindars = Grindatorp Saknas Slätten Saknas
Enebåga gd /Se Kålbäck ägomark Grindatorp, se Grindakrogen och Grindars torp Slätmossen, se Herrängen sumpmark
Flassbro by Kålroten grund Grindboda lht Stallängen äng
Fornebo gd Lagnö ö Grindstugan lht Staven bergshöjd
Fållökna hg Lugna mon skogsmark Grindstugan torp Sundbysjön sjö
Fållökna hgd Långmossen ägomark Gruvgölet torp Sundtorpsjön Saknas
Fållökna gd Långsjön sjö Gustavsberg lht Svartkärret kärr
Fåhlökna by Långsjön sjö Gustavsberg Saknas Svartviken vik
Fållökna hgd Långsjön utdikad sjö? Göranstorp gård Svarvarkärret Saknas
Fållökna hgd Långstjärtsjön sjö Hagalund torp Tavelstubacken vägbacke
Fållökna hg Lövsjön sjö Hagstugan torp Tavelstujämnan skogstrakt
Fållökna hg Malmakärret kärr Hagstugan torp Tavelstugan terräng
Fållökna hg Malmasjön sjö /Se Hagtorp torp Tjärnmyren sumpmark
Fållökna hg Malmaån å Hannäs gård Trumslagarskogen skog
Fållökna gd /Se Malmköpingsån å Hansmyren t Tuvsjön sjö
Follökna gd /Se Mörtsjön sjö Hansmyren Saknas Tväraskogen skogstrakt
*Grima Saknas Nedingen sjö Hansängen lht Vattbol vik
?Grinda hgd Nedingen sjö Hemmet lht Villåttinge härads allmänning skogstrakt
Grinda hg Nedingen sjö /Se Herrgölet torp Älvgryt berghäll
Grinda hg Norrtorp terräng Herrängen lht Ängstuberget bergshöjd
?Grinda hg Nygärdet terräng Herrängen gd Östersjön del av Hosjön, L.
?Grinda hg Nyland terräng Herrängstugan Saknas  
Grinda hg Nälen sjö Herrängsstugan gd  
?Grinda hg Nälen sjö /Se Hillerstorp torp  
?Grinda hg Nälen sjö /Se Hillerstorp, Lilla torp  
Grinda hg Nälen sjö /Se Holmen lht  
?Grinda hg Orrbacken ägomark Holmtorp torp  
(?)Grinda hg Påvelsängen ägomark Hosjö by  
Grinda hg Risgötet terräng Hult gård  
Grinda hgd Rotsättershagen terräng Hultstugan torp  
?Grinda hgd Råskär grund Hårtorp gård  
Grinda by Sjölund sank mark? Hällaren, se Malmhällaren gård  
?Grinda hg Skarphagen ägomark Högberga torp  
?Grinda hgd Skogsängen äng? Högsjön gård  
?Grinda hgd *Smedstorphammaren, se Långsjön sjö Högtorp torp  
?Grinda hgd Smedstorpsån å Hökärr gård  
?Grinda hgd Staven terräng Hökärr Saknas  
?Grinda hg Stensö, Lilla holme Hökärrstugan lht  
?Grinda gd Stensö, Stora holme Hörnstugan lht  
Grinda herrgård Storskogen skogsmark Jonstorp lht  
Grinda hg Storskogen skogsmark Jortens Saknas  
?Grinda hg Stubbkärret terrräng Karlberg lht  
?Grinda gd Sundbysjön sjö Karlberg lht  
?Grinda hg Sundbysjön sjö /Se Karlslund t.  
Grinda herrg. Svenstorp ägomark Kettsletorp, se 1 Kässeltorp Saknas  
Grinda herrg. Svinryggen grund Kilholmen t  
Grinda hg Tavelsutjämnan Saknas Kilstugan lht  
?Grinda säteri Trollön ö Klevhammar lht  
Grinda hg Tuvsjön sjö Klovsten torp  
Grinda herrg. Tväraskogen skog Kolars Saknas  
Grinda hg Vassängen ägomark Kolartorp, se Kolars torp  
Grinda hgd /Se Vitmossen mosse Kroksäter lht  
Hannäs gård Vretstugan ägomark Kvarntorp lht  
Hannäs gd Vretstumossen mosse Källartorp gård  
Hannäs gård /Se Ålkärrsmon skogsmark Kässeltorp Saknas  
Hillerstorp Saknas /Se Älgsätter ägomark Köldens Saknas  
»hoose», se ?Hosjö by Ängstuberget höjd Köldstugan, se Köldens lht  
*Hosa okänd gård Östersjön sjö Köpingen Saknas  
Hossjö by   Larsberg torp  
Hosjö by   Lida gård  
Hossjö by   Lillkovan gård  
Hosjö by   Lindholmen lht  
?Hosjö by   Lindhov t  
Hossjö by   Lindnäs lht  
Hosjö by   Loven lht  
Hosjö by /Se   Lugnet torp  
Hosjö by /Se   Lundby gård  
Hårtorp gd   Lundby-Näs lht  
Hällaren gd /Se   Långbro torp  
Hällaren gd /Se   Långsjötorp torp  
?Högsjön gd   Långstjärten gård  
Högsjön g   Löten torp  
Kova gd   Lövlund torp  
Kova, Lilla Saknas /Se   Lövnäs = Löfnäs torp  
Källartorp by   Lövsta lht  
?Lundby by   Lövsta gd  
?Lundby by   Lövåsen bs  
?Lundby by   Lövängen lht  
Lundby by   Majberga lht  
Lundby by   Majberga torp  
Lundby by   Malma gård  
Lundby by   Malmakvarnen gård  
?Lundby by   Malmhällaren Saknas  
?Lundby by   Malmlöv torp  
?Lundby by   Malmsäter lht  
Lundby by   Malmtorp lht  
Lundby by   Mellangården Saknas  
Lundby by   Mokulla, se 1 Mökulla Saknas  
?Långbro torp   Mon lht  
Malma by   Mons Banvaktstuga lht  
Malma gd   Mortorp gård  
*Malma kvarn Saknas   Mortorp gd  
Malma, Lilla, sockenstuga f. tingsställe   Mortorpakrogen gård  
Malma, Lilla, sockenstuga f. tingsställe   Mortorpskrog lht  
Nälen, Övre gd /Se   Mossen Saknas  
??Rom gård   Mossen torp  
Rotsäter gd   Mökulla gård  
Siggenäs gd /Se   Mökulla Saknas  
?Skulsta gd   Mötet, L. lht  
Skulsta gård   Mötet, Stora lht  
Skulsta g   Nedingsgölet torp  
Skulsta gård   Netscherstugan lht  
Skulsta gård   Niklasberg torp  
Skulsta gd   Norrstugan lht  
Skulsta g   Norrstugan, L. lht  
Snösvad by   Norrstugan f.d. torp  
Snösvad by   Norrtorp torp  
Snösvad by   Norstorp torp  
Snösvad by   Nybygget lht  
Snösvad by   Nybygget torp  
Snösvad gd   Nyland torp  
Snösvad gd /Se   Nylund t.  
Snösvad Saknas /Se   Nysäter lht  
Snösvad Saknas /Se   Nytorp torp  
*Staffva nots gösfiske Saknas   Nälen, L. lht  
Stavudden torp   Övre Nälen gd  
Stockäng gd /Se   Näset torp  
?Sundby gd   Nässelängen gård  
Sundby herrgård   Nästorpet torp  
Sundby gd   Odenslund torp  
Sundby hg   Orrbacken torp  
Sundby hg   Petterslund lht  
Sundby hgd   Picket, L. torp  
Sundby hg   Picket, Stora, se Asplunda torp  
?Sundby gd   Riddarstugan, se Tattarkällan lht  
?Sundby hg   Risgölet torp  
?Sundby gd   Roligheten f.d. gård, nu sommarstuga  
?Sundby gd   Roligheten torp  
?Sundby gd   Rom gård  
Sundby hg   Rosenberg torp  
[Sundby hage] Saknas   Rosenhäll lht  
?Sundby herrg.   Rosenlund torp  
Sundby by   Råsmossen bebyggelse  
Sundby hg   Rotsäter gård  
Sundby Saknas /Se   Rävnäs lht  
Tallbacken Saknas /Se   Rösjöstugan torp  
Ulricelund Saknas /Se   Sandstugan torp  
    Singnäs gård  
    Sjölund, se Skomakartäppan torp  
    Sjöstugan lht  
    Sjövik lht  
    Skattgården Saknas  
    Skogsberg gård  
    Skogstorp lht  
    Skomakartäppan Saknas  
    Skräddartorp lht  
    Skulsta gård  
    Skjulsta Saknas  
    Slätmossen, se Herrängstugan lht  
    Slätmossen Saknas  
    Slätmossen gd  
    Slättmossen gd  
    Slättåker Saknas  
    Slätåker = Slättåker Saknas  
    Smedstorp gård  
    Smedstorps Kvarn lht  
    Snösvad gård  
    Snösvad Saknas  
    Solberga lht  
    Solberga, L. lht  
    *Stavtorp(et) torp  
    Stavudden lht  
    Stenstugan hp  
    Stenstugan torp  
    Stockängen gård  
    Stockängs Kvarn lht  
    Storkovan gård  
    Strömtorp lht  
    Störhult gård  
    Sundby gård  
    Sundby Grindstuga lht  
    Sundbykrogen Saknas  
    Sundbystugan, se Sundbykrogen lht  
    Sundtorp gård  
    Sundtorp gård  
    Svenstorp gård  
    Sågstugan lht  
    Sörgården Saknas  
    Sörtorp torp  
    Tallbacken torp  
    Tattarkällan källa  
    Tavelstugan f.d. torp  
    Tornet lht  
    Trekanten lht  
    Tveta lht  
    Udden lht  
    Ulrikslund torp  
    Vretstugan Saknas  
    Vretstugan f.d. torp  
    Västergården gård i Flassbro  
    Västergården Saknas  
    Västerlund torp  
    Ytterkällan torp  
    Åkersnäs t  
    Ålkärr gård  
    Åtorp torp  
    Östergården Saknas  
    Östergården Saknas  
    Över-Nälen gård  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.