ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmköpings köping : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Malmköping köping /Se Bjurängen ägomark Malmköping, se Köpingen köping  
Malmköping köping /Se Glasögat tjärn    
Malmköping köping /Se Flosjön sjö    
Malmköping köping /Se Malma hed ängsmark?    
Malmköping köp. /Se Malmaån å    
Malmköping köping /Se Plevnahöjden triangelpunkt    
Malmköping köping /Se Trumslagarskogen skog    
  Tväraskogen skog    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.