ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dillnäs socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 86
Dillnäs, se Gåsinge-Dillnäs sn Ynglingen sjö /Se Saknas Saknas Alsjön sjö
Dillnäs, se Gåsinge-Dillnäs sn   Dillnäs socken socken Alsjön sjö
Dillnäs sn   Dillnäs sn Axsjön sjö /Se
Dillnäs sn /Se   Al, se Jansborg lht Axsjön sjö
Dillnäs sn   Almänningen Saknas Bergholmen holme
Dillnäs sn   Alsjön lht Bergholmen holme
Dillnäs sn   Alsjötorp lht Bladsjön sjö
Dillnäs sn   Alsjötorp lht Bladsjön sjö
Dillnäs sn   Anderskarlsstugan, se Laxne gård Brinkudden udde
Dillnäs sn   Anders-Karlsstugan, se Laxne Saknas Djupviken sjö
Dillnäs sn   Berga gård Djupviken vik
Dillnäs sn   Berga gård Djupvikssjön sjö
Dillnäs socken   Bergakärr lht Djupviken sjö
Dillnäs socken   Bergakärr förr lht Dybrinksbacken landsv.-backe
Dillnäs sn   Bergudden lht Dyen dymark
Dillnäs sn   Bergudden lht Ekskogen skog
Dillnäs sn /Se   Björkens, se Björktorp Saknas Ekskogen beteshage
Dillnäs sn   Björktorp lht Ella udde udde
Dillnäs Saknas   Björktorp lht Fagerlyckan gärde
Dillnäs sn   Björndalen lht Flygartäppan odling
Dillnäs sn   Björndalen lht Galtsjön sjö
Dillnäs sn   Björndalstugan lht Granudden udde
Dillnäs sn   Björndalsstugan lht Grävgaltberget berg
Dillnäs sn   Björnkärr lht Guldmorsjön sjö
Dillnäs sn   Björnkärr Saknas Guldmorssjön sjö
Dillnäs sn   Bond-Ekeby gård Guldsmorasjön sjö
Dillnäs förr sn nu Gåsinge-Dillnäs sn /Se   Bond-Ekeby, Långkärr lht Guldmorsjön, se Guldsmorasjön Saknas
?Dillnäs sn   Bondekeby Saknas Hallstaviken vik
Dillnäs sn   Brunnäset lht Hammarbacken hage
Dillnäs socken Saknas /Se   Brunnäset Saknas Hammerstaviken vik
Dillnäs sn /Se   Daga härads allmänning, se Österheden Saknas Hedlandet Saknas
Dillnäs by o sn /Se   Dillbokvarn gård Hårsudden udde
?Berga gd   Dillbokvarn gård Hökviken vik
Berga Saknas   Dillnäs bgi Inlaget åker
Daga hd   Dillnäs by Klemmingen sjö
Dillnäs (numera Dillnäsby) by   Djupviken lht Klämmingen sjö
?Dillnäs Saknas   Ekeby(Präst-Ekeby) gård Klövabron bro
Dillnäs by   Ekeby (Präst-Ekeby) by Klövberget berg
Dillnäs by   Ella Saknas Klövosandäng äng
Ekeby by   Ella förr gård Kohagen hage
?Ekeby by   Ellaboa lht Krokholmen holme
?Ekeby by   Elleboda gård Krokholmen holme
?Ekeby by   Erikslund lht Kullholmen holme
Ekeby by   Erikslund lht Kullholmen holme
?Ekeby by   Fredrikshall lht Kvarnsjökärret sjö
Ekeby by   Fredrikshall lht Kvarnsjön, Lilla sjö
?Ekeby by   Friskens lht Kvarnsjön, Stora sjö
?Ekeby by   Fäboda lht Kvarnsjön sjö
Ekeby by   Fäboda lht Kvarnsjön, Stora o Lilla sjöar
Ella gd   Gammelkrogen lht Kvarnsjön sjö
Ella förr gd   Gammelkrogen lht Kyrkviken vik
Ella gd   Gruvkärret lht Källholmen holme
Ella förr gd   Gruvkärret lht Källholmen holme
Ella förr gd   Guldsmedsmora gård Lillängen äng
Ella gård   Guldsmedsmora gård Lillängen äng
Ella by   Gustafsberg gård Lillängsviken vik
Ella gd   Gustavsberg lht Lindholmen holme
Ella gd   Hagalund lht Lugnet förr stuga
(?) Ella by   Hagalund lht Långmosse mosse
?Ella gd   Hagalundsstugan lht Lövhagen hage
Ella gd   Hallsborg gård Markplogen åker
Ella gd   Hallsborg lht Neptuneholmen udde
Ella gd   Hallsta by Nyckelsjön sjö
Ella gd   Hallsta komministerboställe Nyckelsjön sjö
Ella gd   Hallsta by Nylången sjö
Ella gd   Hallsta skola Saknas Pansarsskiftet odling
Ella gd   Hammarbosäter, Lilla gård Ramängsudden udde
Ella gård   Hammarbosäter, Stora gård Rudhålet vik
Ella gård   Hammarbosäter, Stora o Lilla gårdar Sjötäppan åker
Ella gd   Hammesta gård Skiensjön sjö
Ella gd   Hammersta by Skirasjön sjö
Ella gd?   Heby gård Skiensjön, se Skiren Saknas
Ella Saknas /Se   Heby hgd Skiren sjö
Ella gård /Se   Heby eller ytterby säteri Skären holmar
Ella förr gd /Se   Jansborg lht Slottsberget berg
Ella f.d. gård /Se   Jansborg Saknas Spårbacken landsv.-backe
Hallsta by   Klövet gård Storsätraudden udde
Hallsta by   Klövet gård Storängen äng
Hallsta by   Krogen, Gamla, se Gammalkrogen Saknas Sågkärret kärr
Hallsta by   Kvarnängen gård Utängen äng
Hallsta by   Kvarnängen lht Viludden udde
Hallsta by   Källhagen lht Västerviken vik
Hallsta by   Källhagen lht Yngesmoängen äng
Hallsta by   Källstugan gård Ynglingen, se Guldmorsjön sjö
Hallsta by   Källstugan lht Ynglingen, se Guldsmorasjön Saknas
Hallsta by   Kärret lht Öudden udde
Hallsta by /Se   Kärret lht  
Hallsta by /Se   Kärrstugan lht  
Hallsta Saknas /Se   Kärrstugan lht  
Hammersta gd   Laxne gård  
Hammersta by   Laxne handelsbod o bebyggelse  
Hammersta by   Laxnekrog lht  
Hammersta by   Laxnestugan lht  
Hammersta by   Laxnestugan lht  
Hammersta by   Liffsinge gård  
Hammersta by   Liffsinge by  
Hammersta by   Lillgården bård  
Hammersta by   Lillsätra, se Hammarbosäter, Lilla gård  
Hammersta by   Lugnet lht  
Hammersta by /Se   Lugnet lht  
Hammersta Saknas /Se   Långkärr lht  
Hammersta by /Se   Långkärret Saknas  
Heby by   Lövviken, Stora gård  
Heby fideik.   Lövviken, Lilla, se Ärnsida gård  
Heby-Ytterby egendom   Lövvik, Stora o Lilla gårdar  
Heby-Ytterby egendom /Se   Lövvreten gård  
Heby-Ytterby egendom   Lövvreten lht  
Hedheby,Ytra, se Heby-Ytterby egedom   Marieberg gård  
Krampan by /Se   Mareiberg lht  
Lifsinge by   Mjölnarängen, se Kvarnängen gård  
Liffsinge by   Mårtenslund gård  
Lifsinge gd   Mårtenslund gård  
Lifsinge by   Nibble gård  
Liffsinge by   Nibble gård  
Liffsinge by   Nibbleberg lht  
Lifsinge by   Nibbleberg lht  
Livsinge by   Nibbletorp, se Lugnet lht  
Lifsinge gd /Se   Norrgården gård  
Lifsinge gd /Se   Nybygget, se Rosendal lht  
Långkärr torp   Nybygget lht  
Nybble Saknas /Se   Nygärdet gård  
Ramängen Saknas /Se   Nygärdet lht  
Täby by   Nylund lht  
Täby gd   Nylund lht  
Täby gd   Nytorp lht  
Täby gd   Pansars förr soldattorp  
Täby by?   Präst-Ekeby, se Ekeby Saknas  
Ytrahedhaby, se Heby-Ytterby gd   Ramängen lht  
Ytterby gd   Ramäng lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal backstuga  
    Rosenhill lht  
    Rostorp lht  
    Rostorp lht  
    Ryborg gård  
    Ryborg lht  
    Sandbrink lht  
    Sandbrink lht  
    Sandtorp lht  
    Sandtorp lht  
    Sandudden, se Sandvik gård  
    Sandudden, se Sandvik Saknas  
    Sandvik gård  
    Sandvik lht  
    Sjölund lht  
    Sjölund lht  
    Skien, se Skiren Saknas  
    Skiren gård  
    Skiren gård  
    Skogshall lht  
    Skogshall lht  
    Skrivarboda gård  
    Skräddarstugan lht  
    Skräddarstugan förr lht  
    Skymmerdal gård  
    Skymmerdal lht  
    Skyndersdal, se Skymmerdal Saknas  
    Snåret lht  
    Snåret Saknas  
    Spårbacken lht  
    Spårbacken lht  
    Stigsborg lht  
    Storsätra, se Hammarbosäter, Stora gård  
    Strand lht  
    Strand lht  
    Sundet lht  
    Sundet lht  
    Sörgården gård  
    Taktens, se Nylund Saknas  
    Tellsjötorp lht  
    Tyten, se Lövvreten gård  
    Täby gård  
    Täby gård  
    Ullaborg lht  
    Ullaborg lht  
    Vreten, se Bergudden Saknas  
    Vretstugan gård  
    Vretstugan gård  
    Ytterby, se Heby gård  
    Ytterby, se Heby Saknas  
    Åshammarboda, se Skrivarboda gård  
    Åshammarboda gård  
    Älvstorp lht  
    Älvstorp lht, förr soldattorp  
    Ängsro lht  
    Ernsidan, se Lilla Lövvik Saknas  
    Ärnsida gård  
    Österheden, se Allmänningen allmänning  
    Österheden del av allmänning  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.