ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dunkers socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 482 Naturnamn : 372 Bebyggelsenamn : 629 Naturnamn : 590
Dunker sn Abborrberget höjd Dunkers sn sn Abborrberget udde
Dunker sn Acksjön sjö Dunker sn Acksjön sjö
Dunker sn Akaren sjö altnäsen inbyggarbeteckning Acksjörändeln vattendrag
Dunker sn Akar(e)n sjö /Se arntorpen inbyggarbeteckning Acksjöränniln, se Axsjöränniln vattendrag
Dunker sn Akaren sjö /Se Dunkers hundar inbyggarbeteckning Akaren sjö
Dunker sn Akaren sjö /Se Dunkers klumpar inbyggarbeteckning Akaren sjö
Dunker sn Akaren sjö /Se Handknåpen inbyggarbeteckning Akarsjön sjö
Dunker sn Akarn sjö /Se henbron inbyggarnamn Akarön ö
Dunker sn Akarön ö kvarnängen inbyggarnamn Albertinas täppa f.d. åker
Dunker sn Almbrovretkärret kärr känseltorpen inbyggarnamn Alhagsbron bro
Dunker sn Altaren, se Ältaren sjö Lilla skomakaren i gatan inbyggarbeteckning Alléstycket åker
Dunker sn Aronstorpskärret kärr Nisse i torpet inbyggarbeteckning Almbroviken vik
Dunker sn Aronstorpssjön sank mark norrängen inbyggarnamn Almbrovreten=Finne Johanstäppa med Almbrovreten äng
Dunker sn Axsjöränniln bäck sandåsen inbyggarnamn Almbrovretkärret kärr
Dunker sn Bergmossen mosse sofialundarn inbyggarbeteckning Almkärret kärr
Dunker sn Biarhäll triangelpunkt Adamsberg t. Arntorpssjön sjö
Dunker sn Biarhäll triangelpunkt Akaren gård Aronstorpssjön, se Arntorpssjön sjö
Dunker sn *Biarhällsberget berg Akaren gd Aspdalen f.d. åker
Dunker sn *Biarhällsstaven gränsmärke Algsnäs gd Asplund åker
Dunker sn Björken sjö Alm gård Axsjön sjö
Dunker sn Björndalsviken vik Alm gdr Axsjöränniln vattendrag
Dunker sn Björnhultsmossen mosse Altnäs gård Badstället vik
Dunker sn Björnmossen mosse Altnäs gd Lilla Bastbråten skogsparti
Dunker sn Blåbärsmossen mosse Aronstorp gård Bastbråtkärret sankmark
Dunker sn *Blåkulla ställe i sjö /Se Aronstorp gd Berga terräng
Dunker sn Brantberget höjd Arn(s)torp gd Berggölet terräng
Dunker sn Bremossen mosse Askängen gård Berghagen skogsparti
Dunker sn Brinkkärret kärr Askängen eller Johannisnäs, se 1 Johannesnäs Saknas Biarhäll höjd
Dunker sn Brostuberget höjd Backhem lht Bianmossen mosse
Dunker sn Brotorpkärret kärr Backtorp lht Björken sjö
Dunker sn Bråhovdasundet vik Backtorp lht Björken sjö
Dunker sn Byängsberget berg Barrsjön gdr Björndalsviken vik
Dunker sn Bösen terräng Lilla Barrsjön gd Björnmossen mosse
Dunker sn Dalkarlsbron bro? Stora Barrsjön gd Björnviken vik
Dunker sn Dalkarlskärret kärr Basjön gård Blåbärsmossen mosse
Dunker sn Dals odlingar kärr /Se Basjön, L. Saknas Brinkkärret f.d. åker
Dunker sn Dalstäppan åker /Se Bassbråten gård Brostuberget bergshöjd
Dunker sn Dammkärr kärr Bassbråten, L. t. Brostuberget berg
Dunker sn Dammsjön sjö Bastbråten Saknas Brostugan åker
Dunker sn Djuparändel terräng Bastbråten f.d. t. Brotorp terräng
Dunker sn Djupsjöberget, Stora berg Berga gård Brotorpkärret kärr
Dunker Saknas Djupsjöberget höjd Berga f.d. lht Brådens terräng
Dunker gård, socken Djupsjön sjö Berggölet f.d. t. Bråhovdasjön sankmark
Dunker socken Djupsjön sjö Berils kolartorp t. Bråhovdasundet vik
Dunker sn /Se Djupsjön sjö Berils Kolartorp, se 1 Byrilstorp Saknas Bråhovdaviken vik
Dunker sn Dockkärret kärr Berilstorp kolartorp Bråvdasundet sund
Dunker socken Drogberget höjd Biarhällsnäs gård Brännmossen mosse
Dunker sn Droghagsmossen mosse Biarhällsnäs eller Fagernäs, se 1 Fagernäs Saknas Bullerstensåkern höjd
Dunker sn Dunderberget terräng Björkholm lht Bykhällsviken vik
Dunker sn *Dunhede, se *Dunckershed skog Björkholmen lht Bykstället vik
Dunker sn Dunkern sjö Björkhult lht Byängsbacken skogsbacke
Dunker sn Dunkern sjö Björkhult f.d. lht Byängsberget skogsbacke
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björklida lht Bösan äng
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björkliden lht Bösen sankmark
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björklund lht Dalkarlskärret kärr
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björklund f.d. t. Dalstäppan åker
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björktorp gård Dammbacken skogsbacke
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björktorp gd Dammen f.d. damm
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björkvik bs Dammsjön sjö
Dunker sn Dunkern sjö /Se Björkvik f.d. lht Dammsjön sjö
Dunker sn *Dunkershed skog Björndammen Saknas Daniel-Kristoffersängen Saknas
Dunker sn *Dunckershed skog /Se Björndammen f.d. skogsarbetarby Djupa dalen dalgång
Dunker sn *Dunkersvägen väg Björnhult lht Djupa graven del av sjö
Dunker sn Dunkersån vattendrag /Se Björnhult f.d. t. Djupa rändel vattendrag
Dunker sn Dunkersån vattendrag /Se Björnkulla t. Djupmyren åker
Dunker sn Ekbacken fornlämningar Björnkulla f.d. lht Djupsjön sjö
Dunker sn Ekberget höjd Björnstugan lht Djupsjön sjö
Dunker sn Ekenslundshagen ägomark Björstorp t. Djupsjön sjö
Dunker sn Eklången sjö Björstorp f.d. t. Djurtäppan åker
Dunker sn Eklången sjö Bonde-Johanstorp torp Drogberget, se Drågberget berg
Dunker sn Fagernäs ägomark Bonde Johanstorp med Svartens- el. Glasbytetorp Saknas Droghagsmossen, se Dråghagsmossen mosse
Dunker sn Flasjön sjö Bremossen gård Drågberget berg
Dunker sn Fläskberget höjd Bremossestugan lht Dråghagsmossen mosse
Dunker sn Fröholmen holme Brostugan f.d. lht Dunderberget bergshöjd
Dunker sn Fröholmen ö /Se Brotorp torp Dunderberget berg
Dunker sn Fula kärret kärr Brotorp f.d. t. Dunkern sjö
Dunker sn Fula kärret sankmark /Se Brådala Saknas Dunkern sjö
Dunker sn Furen höjd? Brådala f.d. handelsbod Duvtorp terräng
Dunker sn Fålnäset terräng Brådens Saknas Dyviken vik
Dunker sn Galggrimma förr avrättningspl. /Se Brådens f.d. lht Ekbacken skogsbacke
Dunker sn /Se Galghultsmossen mosse Bråhovda Saknas Ekbergens terräng
Dunker sn /Se Glömsta ägomark Bråhovda by Ekbergsängen åker
Dunker sn /Se Grankärret skogsmark Bråhovdabyn by Ekbloms terräng
Dunker sn /Se Gravbacken fornlämning /Se Bråvda gård Ekbloms äng f.d. slåtteräng
Dunker by och sn /Se Gravkullabacken höjd Bygget t. Ekensholmsplogen åker
Dunker by o. sn /Se Grisselberget (Grässelberget) berg /Se Byrilstorp Saknas Ekenslundsgärdet åker
Dunker sn /Se Grytberget höjd Börjelstorp t. Ekenslundshagen skogsparti
Dunker by o. sn /Se Gryten, Lilla sjö /Se Böshult t. Eklången sjö
Akaren gd /Se Gryten, Lilla sjö /Se Böshult f.d. gd Eklången sjö
Akaren gd /Se Grytmossen skogsmark Dal f.d. t. Eklången sjö
?Alm by Grytsjön, Lilla sjö Dal, L. Saknas Eklången sjö
(?) Alm by Grytsjön, Lilla sjö Lilla Dal gd Eklången sjö
?Alm gdar *Grytstaven gränsmärke Stora Dal prästgård Eklångssjön sjö
Alm gdar Gråbobacken ägomark Dal, Stora = Dalen Saknas Ektegen åker
Alm by Grässelberget (Grisselberget) berg /Se Dalen kyrkoherdeboställe Enbacken vägbacke
Alm by Gröna stigen stig Dalen f.d. soldattorp Fagernäsviken vik
Alm by /Se Gröndalsmossen mosse Dammkärr lht Fagervik vik
»almnæs», se Altnäs Saknas Gubbholmen holme Dammsjön, se Dammsjötorp t. Flasjön sjö
?Altnäs gd Gubbängen terräng Dammsjötorp Saknas Flasjön sjö
Altnäs gd (by?) Gungarmossen mosse Dammsjötorp f.d. t. Flasjövägen väg
Altnäs by Gåsviken vik Dammstugan lht Fläskberget berg
Altnäs gd Gängelkärret kärr Dammstugan f.d. lht Fredrikssnökärret kärr
Altnäs gd Haddmossen mosse Daniel Kristofferstugan, se 1 Verrängen Saknas Fröholmen holme
Altnäs gd Hagalund ägomark Droget t. Fröholmen holme
Altnäs gd Hagkärret kärr Droget f.d. lht Furen kärr
Altnäs gd Hagkärret sjö Dråget f.d. lht Fågelhällkärret sankmark
Altnäs gd /Se Hagkärret sjö /Se Dumme Johanstorp t. Fålnäset skogsområde
Altnäs gd /Se Harberget höjd Dunkersby gård Fårbacken f.d. betesmark
Alptanäs by /Se Hasselbacken fornlämning /Se Dunkershall Saknas Galggrämman dalgång
Aronstorp gd /Se Hedmossen mosse Dunkershall gd Galghultet kärr
Asplund försv. torp Hedmossen mosse Dunkersstugan t. Galghult skogsparti
Berga by Hedmossen mosse Dunkersstugan f.d. lht Galghultsmossen mosse
Berga by Hedmossen mosse /Se Duvtorp gård Glömsta åker
?Berga by Hedspång terräng Duvtorp f.d. t. Grankärret kärr
Berga by Helvetesporten terräng Ekbergens f.d. lht Groptorphagen skogsparti
Berga by Henaren sjö Ekbloms f.d. lht Gruvstugan terräng
?Berga by Henaren sjö /Se Ekdalen f.d. t. Gruvtorpviken vik
?Berga by Henaren sjö /Se Ekeby gård Gryten, L. Saknas
?Berga by Henaren sjö /Se Ekeby, L. gård Grytmossen mosse
?Berga by Henaren sjö /Se Ekeby by Grytsjömossen mosse
?Berga , Herrängsberget skogsmark Ekeby-Nyby Saknas Grytsjön, L. sjö
?Berga by *Hjortronmossen mosse Ekebybyn by Lilla Grytsjön sjö
Berga gd Hjortronmossen mosse Ekensholm gård Gröna slätten kärr
Berga by Hjortronmossen, Lilla mossse Ekensholm Saknas Gröna stigen väg
Berga gd Hjortronmossen, Stora mosse Ekensholm gd Gröna stigen promenadstig
Berga gd Holmberget berg Ekenslund lht Lilla Grötfatet sänka
?Berga by Horsbetslen, Nedre sjö Ekenslund lht Stora Grötfatet sänka
Berga Saknas /Se Horsbetslen, Övre Saknas Ekorrtorp t. Gubbholmen holme
Berga gd /Se Hålkärret kärr Ekmans gd Gubbängen kärr
Berga förr by /Se Hålkärret kärr Enberga lht Gummervik vik
Berglund försv.? backstuga /Se Hällberget höjd Eneberg lht Gummerviksbacken vägbacke
Björnkullen torp Hällmossen mosse Eriksberg bs Gumsarna f.d. stenar i vatten
Björntorp Saknas /Se Händösjön sjö Eriksberg f.d. lht Gungarmossen mosse
Björnstorp Saknas /Se Händösjön sjö /Se Eriksholm Saknas Gåsviken vik
Bredmossen torp *Hässelby bäckakvarn Saknas Erikslund lht Gängelkärret kärr
Brohöffde, se Bråhovda by Högbro terräng? Erikslund f.d. lht Gärdesbacken backe
Bråhovde, se Bråvda by Högbroviken vik Evertsberg lht Gärdet åker
Bråhovda by Högstensberget berg Fagernäs Saknas Göla åker
Bråhovda by Högstensmossen terräng Fagernäs Saknas Hadden f.d. åker
Bråhovda by Hömossen mosse Fagernäs f.d. gd Hagaberg terräng
Bråhåvda by Ickorntorp f.d. torp? Fagervik f.d. skogshuggarkoja Hagalund terräng
Bråhåvda by Jordbrokärret kärr Fattigstugan Saknas Hagen f.d. betesmark
Bråhåvda by Järna bro bro Flasjötorp t. Hagkärret kärr
Bråhåvda by Järnaån å Flasjötorp f.d. t. Hagplogen åker
Bråhåvda by *Järnbryggan brygga Forsbergs Saknas Hammarberget berg
Bråhovda by Järpmossen mosse Fredriksborg lht Hammarsmedshagen Saknas
Bråhovda by *Kalk ungstav /Se Fredrikshall lht Handknåpviken vik
Bråhovda by Kalvhagskärret vik Frideborg lht Harberget berg
Bråhovda by Kalvmossen mosse Fridhem f.d. soldattorp Hasselbacken skogsbacke
Bråhåvda by Kapellabacken terräng Fridhem lht Hedmossen torvmosse
Bråhåvda by Kapellamon skog Fridhem lht Hedmossen mosse
Bråhovda by Karlsslätt, Lilla terräng Fridhem Saknas Hedspång terräng
Bråhovda by Karlsslätt, Stora terräng Furuhäll lht Helvetesporten dalgång
Bråhovda by Kittelsjön sjö Furulund lht Henaren sjö
Bråhovda by Kittelsjön sjö /Se Furulid lht Henaren sjö
Bråhovda by Klacken höjd Fågelhäll t. Henaren sjö
Bråhåvda by Klockarjorden ägomark Fågelhäll t. Herrängen äng
Bråhovda by Klockarkärret kärr Fågelhäll gd Herrängsberget berg
Bråhåvda by Klockarsjön sjö Lilla Fågelhäll f.d. lht Hjortronmossen mosse
Bråhovda by Klockarsjön sjö Stora Fågelhäll gd Lilla Hjortronmossen mosse
Bråhåvda by Klockarsjön sjö /Se Galghult gård Stora Hjortronmossen mosse
Bråhåvda by Knaperhäll terräng Gatstugan bs. Hjulstugan?, se Julstugan terräng
Bråhovda by Knaperhällsbergen höjd Gavelstugan t. Hjultäppan?, se Djurtäppan åker
Bråhåvda by Knåpet, Lilla sankmark Glasbytetorp = 1 Bonde-Johanstorp Saknas Holmaängen Saknas
Bråhovda by Knåpet, Stora sankmark Glasbytetorp, se 1 Svartenstorp Saknas Holmängen åker
Bråhåvda by Knåpängen sankmark Glömmetorp t. Horsbetselen sjöar
Bråhovda by Kolbottnen, Lilla höjd Glömsta lht Horsbetslen sjöar
Bråhovda by Kolbottnen, Stora höjd Glömsta f.d. lht Lilla Horsbetslen sjö
Bråhåvda by Kolsleven, Lilla sjö Graneberg lht Nedre Horsbetslen sjö
Bråhovda by Kolsleven, Stora sjö Graneberg lht Stora Horsbetslen sjö
Bråhovda by Komossen, Lilla mosse Granhamra lht Övre Horsbetslen sjö
Bråhåvda by Komossen, Stora mosse Granhamra f.d. t. Horsbäcken sjöar
Bråhovda by Krogåsen terräng Gropetorp gdr Hotellbacken skogsbacke
Bråhåvda by Krokkärret kärr Gropstugan torp Hålkärret sankmark
Bråhovda by Krutmossen mosse Gropstugan f.d. gd Hålkärret kärr
Bråhovda by Kräftbäcken bäck? Groptorp gård Häckelsta utjord
Bråhåvda by Kulla Krusäng äng? Gruvan f.d. t. Hällberget berg
Bråhåvda by Kungsberget höjd Gruvstugan f.d. lht Hällbergsplogen f.d. åker
Bråhovda by Kvandammen sjö Gruvtorp f.d. gd Hällmossen mosse
Bråhåvda by Kvarnhagskärret kärr Gruvtorp lht Händösjön sjö
Bråhovda by Kvarnsjön sjö Gråbo Saknas Händösjön sjö
Bråhåvda by Kvarnsjön sjö Gråbo f.d. lht Hästbetslen sten
*Brohofdhe Saknas Kvarntäppan ägomark Gröndal lht Hästbrokärret äng
Bråhåfda by Kvarnängen ägomark Gröndal lht Hästhagen skogsparti
Bråhåvda by Kyrkberget höjd Grönlund bs. Höga bro bro
Bråhovda by Kyrktäppan ägomark Grönlund f.d. t. Högbro bro
Bråhovda by Källkärret, Lilla kärr Gustavsberg lht Högbroviken vik
Bråhåvda by Källkärret, Stora kärr Gustavsberg t. Höglind terräng
Bråhovda by Käringkärret kärr Gustavsberg Saknas Högstensmon skogsparti
Bråhåvda by Kärrsjön, Lilla sjö Gustavsberg f.d. lht Hökärr skogsparti
Bråhovda gd Kärrsjön, Stora sjö Gustavsberg f.d. soldattorp Hökärrsmossen mosse
Bråhåvda by Laberget terräng Gäddmyra f.d. gd Hömossen mosse
Bråhovda by Lasarettet terräng Lilla Gäddmyra f.d. torp Hörnet åker
Bråhåvda by Lidökna ägomark Gäddmyran gård Jordbrokärret kärr
Bråhovda by Liljekonvaljebacken höjd Gäddmyran, L. lht Julstugan terräng
Bråhofda by Lillsjön sjö Götastorp gård Järnaån vattendrag
Bråhofda by Lindsvedsmon skog Haga lht Järnvägen skogsväg
Bråhofda by Lisjö gryt terräng Hagaberg f.d. lht Järpkärret sankmark
Bråhofda by Lisjön sjö Hagalund lht Järpmossen sankmark
Bråhofda by Långkärret kärr Hagalund f.d. t. Kalvbacken f.d. betesmark
Bråhofda by ?Långmossen mosse Hagen torp Kalvhagskärret kärr
Bråhofda by Långmossen mosse Hagen f.d. t. Kalvmossen mosse
Bråhofda by Långmossen mosse Hagstugan lht Kanalen å
Bråhofda by Långmossen mosse Hagtorp gård Kapellamon skogstrakt
Bråhovda by Långsjön sjö Handknåpet t. Kapellamon skogsområde
Bråhovda by Långsjön sjö Handknåpet f.d. t. Kaptensbotten kolbotten
»Brohofde» okänd gård Långudden delvis odlad udde Havre- med Masktäppan torp Karlsborg terräng
Bråhovda by Lännholmskärret kärr Havre- med Masktäppan, se 1 Masktäppan Saknas Lilla Karlslätt terräng
Bråhovda by Lännholmsplogen ägomark Hedspång f.d. t. Stora Karlslätt terräng
Bråhovda by Lövhagen terräng Hedtorp torp Karlslättsberget berg
Bråhovda by /Se Lövnäs ängsmark? Hedtorp f.d. t. Karlstuskogen skogtrakt
Bråhovda by /Se Lövnäsängen terräng Henbro lht Kattpussen vattensamling
Bråvda by /Se Lövsjön sjö Henbro f.d. soldattorp Killingbacken skogsbacke
Byrilstorp beb. /Se *Magdebron bro Henäng gd Killingholmen skogsbacke
Dammsjötorp Saknas /Se Magdesiön, se Magsjön, Östra sjö Hernlunda f.d. gd Kittelsjön sjö
Dunker by ?Magbron bro Herrängen Saknas Kittelsjön sjö
Dunker by Magsjöberget triangelpunkt Hilltorp t. Klockarjorden åker
Dunker by o. sn Magsjön, Västra sjö Hilltorp f.d. t. Klockarkärret kärr
Dunker by Magsjön, Östra sjö Hjulhem bs Klockarsjön sjö
Dunker by Magsjön, Östra o. Västra sjö Hjulstugan = Hjulhem Saknas Klockarsjön sjö
Dunkers by Saknas Magsjön, Östra sjö Hjulstugan stuga Knalltäppan f.d. åker
Dunker by Magsjön, V. och Ö. sjöar /Se Hjulstugan?, se Julstugan f.d. lht Knalltäppsåkern åker
Dunker by Malmkärret kärr Holmaängen Saknas Knaperhäll terräng
Dunkers by Saknas Malmtorget vägkorsning? Holmbokrogen f.d. lht Knaperhällsberget berg
Dunkers by Saknas Malmvågen holme Holmen Saknas Knutstenen stenkummel
Dunker samh. Maludden udde Holmen Saknas Lilla Knåpet terräng
Dunker by Maskkärret kärr Holmen eller Ekensholm, se 1 Ekensholm Saknas Knåpängen f.d. betesmark
Dunker samh. Mejerihagen ägomark Holmstugan lht Kolgården terräng
Dunker by Melsundet sund Hotellet f.d. lantarbetarbostad Kolsleven sjöar
?Dunker samh. Meskärret kärr Hult torp Lilla Kolsleven sjö
Dunker by *Moenen Steen gränsmärke Häckelsta gård Stora Kolsleven sjö
Dunker f. gd?, nu by Mora kvarn f.d. kvarn? Häckelsta f.d. gd Komossen mosse
Dunker by Morasjön sjö Hällberga lht Lilla Komossen mosse
Dunkersby gd /Se Morasjön sjö /Se Hälls Saknas Stora Komossen mosse
Dunkershall gd /Se Mordgrinden plats /Se Hällsbergs Saknas Korsbäcken Saknas
?Ekeby by Mortorp f.d. torp? Händö gård Kringdansen åker
?Ekeby by Morudden udde Händö Saknas Krogaåsen ås
Ekeby by Mosjön sjö Händö Saknas Krogåsen, se Krogaåsen ås
Ekeby Saknas Mosjön sjö Händö f.d. gd Krokkärret kärr
Ekeby by Mostugan f.d. stuga? Hänlunda torp Krusens äng skogsäng
Ekeby by Myrbacken, Lilla ägomark Härnlunda, se Hernlunda f.d. gd Kräftbäcken vattendrag
Ekeby by Myrbacken, Stora ägomark Hässelby gård Kullatäppan betesmark
?Ekeby by Mörtsjön sjö Hässelby by Kungsån nästan igenvuxen å
?Ekensholm hg Navestasjön sjö Höglind f.d. lht Kvarndammen = Kvarnsjön Saknas
Ekensholm hg Navestasjön sjö Högsten gård Kvarndammen damm
Ekensholm Saknas /Se Nedre plogen ägomark Högstens gård f.d. gd Kvarndammen damm
Ekensholm gd /Se Nollången, se Sotsjön sjö Högstens station f.d. järnvägsstation Kvarnhagskärret kärr
Ekensholm gods /Se Norrhagen ägomark Högstensängen äng Kvarnsjön del av Vårsjön
Ekensholm gd /Se Norrlången sjö /Se Hökärr t. Kvarnsjön sjö
Henede, se Händö gd Norsholmen halvö? Hökärr f.d. t. Kvarnsjön sjö
Henäng gd /Se Nystukärret kärr Hökärrstugan bs. Kvarnsjön sjö
»Holm» (Holma), se Ekensholm hg Nystuplogen terräng Hörnet f.d. t. Kvarnsjön sjö
Holmen, se Ekensholm säteri Nälen sjö Janslunda t. Kvarntäppan äng
Holmen, se Ekensholm hg Nälen sjö /Se Janslunda f.d. lht Kvarntäppan terräng
*Håkesta bäckakvarn Saknas Nälen sjö /Se Jansnäs = Johannisnäs Saknas Kvarntäppskanalen vattendrag
Häckelsta by Nälen sjö /Se Johannesberg bs. Kvartens terräng
Häckelsta by Näsbokvarn kvarn? Johanneslund lht Kvistbäcken åker
Häckelsta by Näset terräng Johanneslund lht Kyrkberget berg
Häckelsta by Näskärret kärr Johannesnäs Saknas Kyrkgärdet åker
Häckelsta by Näverkärr kärr? Johannesnäs gd Kyrkstycket åker
Häckelsta by Persbacke fornlämningar /Se Jonstorp torp Kyrktäppan f.d. åker
Häckelsta by Perslunda terräng Jonstorp f.d. t. Källkärret kärr
Häckelsta by Polisfället terräng? Julstugan f.d. lht Lilla Källkärret kärr
Häckelsta by Portberget höjd Järsta gd Stora Källkärret kärr
Häckelsta by Pottkärret kärr Kammaren lht Källtäppan åker
Häckelsta Saknas Prästberget höjd Kammaren f.d. lht Käringberget berg
Häckelsta lht Prästkärret kärr Karlberg lht Kärret f.d. kärr
Häckelsta by Prästmossen mosse Karlsborg bs Kärrgrinda terräng
Häckelsta by Pumpedal ägomark Karlsborg f.d. t. Kärrsjön sjö
Häckelsta hg /Se Ravalsberget höjd Karlsro lht Kärrsjön sjö
Häckelsta lht /Se Ringbergen höjd Karlstugan Saknas Lilla Kärrsjön sjö
??Händö gd Ringgöten sjö Karlstugan Saknas Stora Kärrsjön sjö
Händö gård Rosenlund delvis odlat område Karlstugan f.d. t. Kärrängen Saknas
Händö gd /Se Rödmossen, Lilla mosse Karlsund gård Kärrängsstycket = Kärrängen Saknas
Händö gd /Se Rödmossen, Stora mosse Karlsundstorp t. Kässeltorps mosse mosse
Händö gd /Se Rölsjön igenväxt sjö /Se Kettsletorp gård Laberget bergshöjd
?Hässelby by Rölskärret kärr Kettsletorp, se 1 Kässeltorp Saknas Laberget berg
Hässelby by Sandsjömon skog Klasro lht Lasarettet skogsparti
Hässelby by Sandsjön sjö Knaperhäll t. Lidökna terräng
?Hässelby by Sandsjön sjö Knaperhäll f.d. t. Lidöknaränniln vattendrag
?Hässelby by Sjöändsmossen mosse Knåpet torp Lillsjön sjö
Hässelby by Skomakartorp, se Kvarntäppan Saknas Lilla Knåpet f.d. torp Lillsjön sjö
Hässelby by Skrattängen skogsmark Knåpet, Stora torp Lillsjön sjö
Hässelby by Skräddargärdet ägomark Stora Knåpet f.d. t. Lindbäcken vattendrag
Hässelby Saknas /Se Skulbergshagen ägomark Kräftbäcken lht Lindsvedsmon grusås
Hässelby gd /Se Skundern sjö Kräftbäcken f.d. lht Lindtäppen äng
?Högsten gård Skundern sjö /Se Kulla gård Lingsjön sjö
Hökärr torp Skundern sjö /Se Kulla by Lisjö gryt sten
Johannesnäs gd /Se Skundern sjö /Se Kullastugan lht Lisjön sjö
Johannesnäs säteri /Se Skundern sjö /Se Kullastugan f.d. soldattorp Ljusberget berg
Kulla by Skundern sjö /Se Kullatorp f.d. t. Lugnet terräng
Kulla by Skäftkärret kärr Kvarn-Johanstorp t. Lundinstäppan f.d. åker
Kulla by Slätmossen mosse Kvarn Johanstorp eller Nykvarn, se 1 Nykvarn Saknas Långa bro bro
Kulla by Slätmossen, Norra mosse Kvarntäppan torp Långa kärret kärr
Kulla by Slätmossen, Södra mosse Kvarntäppan f.d. t. Långkärret kärr
Kvattala gård Smedjebacken höjd? Kvarnängen gård Långkärret kärr
Kvattala gård Smedkärret kärr Kvarnäng(en) gd Långmossen sumpmark
Kättilstorp gd /Se Smedstaviken vik Kvartens f.d. t. Långmossen mosse
Lidökna Saknas /Se Smörberget höjd Kvattala gd Långmossen f.d. mosse
Lidökna gd /Se Smörmossen mosse Kvattala gård Långmossen sumpmark
Lindsved gd /Se Snökärret kärr? Kyrkskolan lht Långsjön sjö
?Lundby by Sotsjön sjö Källstugan lht Långsjön sjö
?Lundby by Sotsjön sjö Kässeltorp Saknas Långsjön sjö
?Lundby by Sotsjön sjö /Se Kässeltorp gd Långudden udde
Lundby by Spahäll vägkorsning? Kässletorp gd Ländinshagen betesmark
Lundby by Starrsätters gruvor gruvor? Körartorp torp Lännholmskärret kärr
Lundby by Stavholmen terräng Lidökna gård Lännholmsplogen åker
Lundby by Stenkulla terräng Lidökna f.d. gd Lännholmsvreten åker
Lundby by Stenvad sankmark? Lill-Ekeby gd Lövhagen skogsparti
Lundby by *Storstenen gränssten Lillgården gd Lövnäs terräng
Lundby by Storstenen gränsmärke Lillsmedsta gd Lövnäs betesmark
?Lundby by Storängsbacken fornlämning /Se Lindbäcken Saknas Lövnäsängen kärr
?Lundby by Stubbkärrsmossen mosse Lindbäcken, se 1 Bastbråten Saknas Lövsjön sjö
?Lundby by Stutakärret kärr Lindbäcken f.d. t. Lövsjön sjö
?Lundby by *Stålbogavägen väg Lindesborg lht Lövsjörändeln vattendrag
Lundby by *Stålbåga stav gränsmärke Lindsved f.d. gd Magsjöberget berg
Lundby by Ståthållartäppan ägomark Lindsved torp Magsjön sjö
Lundby gd /Se *Sundby bäckakvarn Saknas Lingens torp Magsjön, västra sjö
*Lundstorp torp Sundbysjön sjö Lugnet f.d. t. Västra Magsjön sjö
Lövsäter lht /Se Sundbysjön sjö Lugnet lht Magsjön, Östra sjö
*Mellangården gd Sundhändsränniln bäck Lundby by Östra Magsjön sjö
Mora gård Sundsjön del av Vårsjön Lundby gård Malmkärret kärr
?Mora gd Svartsjömossen mosse Övre Lundby lht Malmvågen udde
?Mora gd Tallkärret kärr Lundbytorp lht Malmvägen väg
?Mora gd Tavelstujämnan terräng Långsjötorp f.d. t. Övre Malmvägen väg
?Mora gd Tranberget höjd Långsjötorp torp Malstenen sten i vatten
?Mora gd Tranhalsen sjö? Löta gård Maludden udde
?Mora gd Tranmossen mosse Löta f.d. gd Maludden udde
?Mora gd Trastmossen mosse Lötstugan t. Maluddsten synligt stengrund
?Mora gd Trefaldighetskälla källa? Lövhagen lht Masktäppan äng
?Mora gd Trehörningen sjö Lövhagen lht Maskängen äng
Mora gd Trollberget höjd Lövhult lht Masugnsliden åker
Mora gd /Se Trollmossen mosse Lövlund lht Mellansundet sund
Mälby by Trolltjärnen sjö Lövnäs t. Meskärret kärr
Mälby gd Trullsjön sankmark? Lövnäs f.d. t. Melsundet Saknas
Mälby by Tåsjön sjö Lövnäs f.d. t. Mjölnarens åkrar åkrar
Mälby by Ulriksberg höjd? Lövsäter lht Mora strandparti
Mölntorp lg /Se Ulriksholm terräng? Lövsätter f.d. gd Mora kvarn f.d. kvarn
Navesta by Ulvsjön sjö Lövåsen lht Morasjön sjö
Nafvesta by *Uvberget berg Lövåsen f.d. gd Morasjön sjö
*Navesta bäckakvarn Saknas Vadhäll udde Magbro gård Moren åker
Navesta by Vatthällskärret kärr Magbro f.d. t. Mortorp åker
Norrlången, N. o. S. gd:ar /Se Viludden udde Magbrostugan torp Morudden udde
Norrlången, N:a o. S:a gd:ar /Se Vinterpussarna terräng? Malmkärr Saknas Mosjön sjö
Nybygget lht /Se Viseberg fornborg Malmköping - Strängnäsvägen, se 5 Röl Saknas Mosjön sjö
Nykvarn sk /Se Viseberg berg /Se Malmvik gd Mosjön sjö
Nylund lht /Se Viseberg Saknas /Se Mariehäll lht Mosjövägen väg
Nälen by /Se Viseberget fornborg /Se Marielund lht Myrbacken skogsbacke
Nälen by /Se Vitmossen mosse Mariero lht Stora Myrbacken skogsbacke
Näs by Vreta ägomark? Mariero lht Myren åker
Näs by Vårsjön sjö Masktäppan Saknas Myren åker
Näs by Vårsjön sjö Mellangården Saknas Mörtsjön sjö
Näs by Vårsjön sjö /Se Mellangården gd Mörtsjön sjö
Näs by Wåtsiön, se Vårsjön sjö Mellangården f.d. gd Navestasjön sankmark
Näs by Åsten sjö Mora gård Nedre plogen åker
Näs by Åsten sjö /Se Mora gård gd Nolångsängen Saknas
Näs by Åsten sjö /Se Morakvarnen lht Norra Norlångs Lillsjö sjö
Näs by Åsten sjö /Se Mortorp gård Norrhagen f.d. betesmark
Näs by Åstängen äng? Mortorp f.d. t. Norra Norlång terräng
Näs by Älgmyren terräng Målarestugan torp Södra Norlångs Lillsjö = Lillsjön Saknas
Näs by Älkarkärret kärr Målarstugan gd Norlångssjön sjö
Näs by Älkarkärret terräng Mälby gård Norrlången terräng
Näs by Ältaren sjö Mälby by Norra Norrlången, se Norra Norlång terräng
Näs by Ältaren sjö /Se Mälbykvarn lht Norrlångsmossen mosse
Näs gård Ältaren sjö /Se Mälbystugan lht Norrstugan terräng
Näs by Ältaren sjö /Se Mälbystugan f.d. t. Norrängen åker
Näs förr by /Se Ältaren sjö /Se Mölntorp lht Norsholmen halvö
Näs kvarn Saknas Ängsberget höjd Mölntorp f.d. lht Nya vägen väg
Rumpedal torp Ösjömossen. Västra mosse Mölntorps Kvarn lht Nyby åker
Röl gård Ösjömossen, Östra mosse Mörntorp f.d. lht Nyby terräng
Röl gd Ösjön sjö Navsta gård Nybyggegärdet åker
Röl gd Övre plogen ägomark Navesta gd Nyrödjningen = Nyrösslan Saknas
Röl gd   Nolängsängen, se 1 Stubbkärrsängen Saknas Nyrösslan äng
Röl gd   Nordanskog lht Nystugan terräng
Röl gd   Norlång, Norra gård Nystukärret kärr
Röl gård   Norlång Norra Saknas Nystuplogen f.d. åker
Röl gd   Norra Norlång f.d. gd Nyängen åker
Röl gård   Norlång, Södra gård Nälen sjö
Röl gd   Norlång, Södra Saknas Nälen sjö
Röl gård   Södra Norlång gd Nälkärr kärr
Röl gård   Norlångstugan t. Nälssjön sjö
Röl gd   Norra Norrlången, se Norra Norlång f.d. gd Nälstutäppan, se Närstutäppan åker
Röl gård   Södra Norrlången, se Södra Norlång gd Närssjön, se Nälssjön sjö
Röl g.   Norrskogen lht Närstutäppan åker
Röl gd   Norrskog f.d. t. Näs terräng
Röl gd   Norrstugan lht Näsbro bro
Röl gård   Norrstugan f.d. lht Näset åker
Röl gård   Norräng gd Näset skogsparti
Röl g.   Nyby lht Näskärret kärr
Röl gd   Nybygget lht Näsåker äng
Röl gd   Nybygget f.d. t. Oxhagen skogsparti
Röl gd   Nyby f.d. t. Oxhagen skogsparti
Röhl gd /Se   Nyby f.d. gd Oxhagsviken vik
Röl gd /Se   Nydala lht Pelle Skräddares äng f.d. slåttermark
Röl gd /Se   Nydala f.d. lht Pers backe backe
Rör, se Röl gd   Nygölet lht Perslunda terräng
»rørdhe», se Röl gd   Nygölet f.d. soldattorp Plogen åker
»rørdhe», se Röl gd   Nykvarn Saknas Plogen åker
Rördhe, se Röl gd   Nykvarn Saknas Plogvägen väg
(Rördhe] = Röl Saknas   Nykvarn f.d. lht Pottkärret kärr
Slaggölet gd /Se   Nylund f.d. t. Prästberget berg
Smedby försv. bebyggelse   Nystugan lht Prästkärret kärr
Smedsbol försv. bebyggelse   Nystugan t. Pörtåkern åker
Smedsta by   Nystugan f.d. t. Ramsberg åker
Smedsta by   Nälen, St. gård Ravalsberget berg
Smedsta by   Nälen by Ringgölen vattensamling
Smedsta by   Nälstugan, se Närstugan f.d. t. Ringsjön vattensamling
Smedsta by   Närgården gd Rolighetsberget berg
Smedsta by   Närstugan f.d. t. Rosenlund åker
Smedsta by   Näs gård Rotmoseholm terräng
Smedsta by   Näs f.d. gd Rotmosseholm terräng
Smedsta by   Näsbokvarnen Saknas Rändeln vattendrag
Smedsta by   Näsåker, se 1 Holmaängen Saknas Röda backen skogsbacke
Smedsta by   Näverkärr lht Lilla Rödmossen mosse
Smedsta by   Olstorp torp Stora Rödmossen mosse
Smedsta by   Oppegården komministerbost. Rölskärret sumpmark
Smedsta by   Oppgården f.d. lht Rölskärret kärr
Smedsta by   Oppgården gd Rössan med Hammarsmedshagen och Kärrängsstycket Saknas
Smedsta by   Oppgården gd Sandbacken skogsbacke
Smedsta by   Orrviken lht Sandbacken vägbacke
Smedsta by   Oskarsberg lht Sandsjömon ås
Smedsta by   Perslunda f.d. lht Sandsjön sjö
Smedsta gd   Petersborg lht Sandsjön sjö
Smedsta by   Pettersborg f.d. lht Sandstugan åker
Smedsta by   Pumpdal = Pumpedal gård Sandstycket åker
Smedsta by   Roligheten f.d. t. Sjöhagen skogsparti
Smedsta by   Rosenberg lht Sjöhagen skogsparti
Smedsta Saknas /Se   Rosendal f.d. gd Sjöstuberget berg
Stalabodha, se Stålbogatorp gd   Rosendal lht Skarvstenen sten i vatten
Starrsäter gd /Se   Rosenfors lht Skolvägen väg
Stavdal gd   Rosenhill lht Skrattängen åker
Stensäter tp /Se   Rosenlund bs Skräddarbacken terräng
Stubbetorp by /Se   Rosenlund f.d. lht Skräddarberget berg
Stålbåga Saknas   Rotmosseholm t. Skräddargärdet åker
Stålbåga, ?Stålbogatorp gd   Rotmosseholm f.d. t. Skräddartorp terräng
Stålboga by   Rotmoseholm f.d. t. Skulbergshagen skogsparti
?Sundby by   Röda staten lht Skundern sjö
Sundby by   Röl gård Skundern sjö
?Sundby by   Röl Saknas Skäftkärret kärr
?Sundby by   Röl gd Skäftkärret kärr
?Sundby by   Rölbostugan torp Slaktarängen åker
?Sundby by   Rökärr torp Slätmossen sumpmark
?Sundby by   Röl-Smedsta avs. Slätmossen mosse
?Sundby by   Sandstugan f.d. torp Slätmossen mosse
?Sundby by   Sandåsen t. Slätmossen mosse
?Sundby by   Sandåsen gd Norra Slätmossen mosse
Sundby by   Sandåsen f.d. t. Södra Slätmossen mosse
Sundby by   Sjöborg lht Smalkärret kärr
Sundby hg   Sjöborg f.d. gd Smedby skogsbacke
Sundby Saknas /Se   Sjödala lht Smedjebacken backe
Sundbytorp Saknas /Se   Sjölund torp Smedkärret kärr
Sundbytorp gd /Se   Sjölunda t. Smedstaskogen skogsparti
Vadsbro gård   Sjölund f.d. gd Smedstaviken vik
Vadsbro gd   Sjöstugan torp Smedstaviken vik
Vadsbro gd   Sjöstugan f.d. torp Smedstaån å
Vadsbro gd   Sjöändan gård Smörmossen mosse
Vadsbro gd   Sjöänden gd Snålhagen betesmark
Vadsbro g.   Sjöändan Saknas Snökärret kärr
?Vadsbro hg   Skogsborg lht Solmoratäppan åker
Vadsbro gård   Skogshyddan f.d. soldattorp Sotsjön Saknas
Vadsbro gd   Skogshyddan lht Sotsjön sjö
Vadsbro by   Skogshyddan lht Sotsjön sjö
Vadsbro Saknas /Se   Skogslott lht Spahäll berghäll
Vadsbro gd /Se   Skogstorp lht Spahällsbacken vägbacke
Ålkärr gård   Skogstorp f.d. t. Spången bro
Åsta gd /Se   Skolan Saknas Spökstenen f.d. sten
»Åstadz torp» tp /Se   Skolan, Gamla Saknas Starrsätters gruvor f.d. gruvor
Åstängen säteri /Se   Skräddarbacken f.d. lht Starrsättersgruvorna f.d. gruvor
?Ökna gd   Skräddartorp f.d. t. Stavholmen holme
?Ökna gd   Slaggöl, se 1 Strömshammar Saknas Stendammen f.d. vattensamling
?Ökna gd   Slagggölet gård Stenkulla terräng
?Ökna gd   Slaggölet gd Stenliden åker
Ökna gård   Slagggölskvarnen lht Stensättersbron bro
Ökna gd   Slaggölskvarn lht Stubbekärr kärr(?)
?Ökna gd   Slaktarens lht Stenvad terräng
?Ökna gård   Slänten lht Stora gatan väg
Ökna gård   Smedjebacken lht Storängen åker
Ökna gd   Smedsta gård Storängen åker
Östertorp gård   Smedsta gd Storängsbacken skogsbacke
Östertorp gd   Smedstorp lht Storängsbacken vägbacke
Östertorp f.d. torp?   Lilla Smedstorp lht Stubbetorpskärret mosse
Överhändö gd   Smedstugan f.d. lht Stubbetorpsskogen mosse
    Sockengården lht Stubbkärrsmossen mosse
    Sockenstugan = Sockengården Saknas Stubbkärrsängen skogsparti
    Sofielund gd Stubbängen terräng
    Solbacken f.d. lht Stålbågaviken vik
    Solberga bs Stålbågaängen äng
    Solberga f.d. t. Ståthållartäppan f.d. åker
    Solhem avs. lht Suggan skogsparti
    Sommarvilan, L. lht Suggan vik
    Sommarvilan, Stora lht Sundby utjord
    Starrsäter gård Sundby Lillsjö Saknas
    Starrsätter f.d. gd Sundbysjön sjö
    Starrsäters Gruva Saknas Sundbysjön sjö
    Statgården Saknas Sundshändsränniln vattendrag
    Stavdal gård Sundsjön del av sjö
    Stenhammar lht Sundssjön del av Vårsjön
    Stenhammar f.d. gd Svartbäckssnutarna åker
    Stenkulla f.d. lht Svartsjömossen mosse
    Stensholm bs Svartsjön f.d. sjö
    Stensäter torp Svartviken vik
    Stensätter f.d. t. Svensborg åker
    Stentorp lht Sågviken vik
    Stentorp f.d. gd Söderholms udde udde
    Stor-Ekeby by Södern åker
    Storgården gd Tavelstubacken vägbacke
    Strindtorp torp Tavelstujämnan väg
    Strömshammar Saknas Tjärgropsbacken åker
    Strömshammar gd Tokmossen åker
    Strömshammar Saknas Torpvägen skogsväg
    Strömshammar lht Torrbo åker
    Stubbetorp gård Torrbotorp åker
    Stubbetorp by Tranhalsen sjö
    Stubbkärr by Tranmossen mosse
    Stubbkärrsängen Saknas Traskmossen mosse
    Stubbängen lht Trastmossen mosse
    Stubbängen f.d. lht Tre backar vägbacke
    Stuppkärr Saknas Trehörningen sjö
    Stålbåga gård Trehörningen sjö
    Stålbåga Saknas Trehörningskärret kärr
    Stålbåga samhälle Trehörningskärret kärr
    Stålbågatorp t. Trollmossen mosse
    Stålbågatorp f.d. t. Trolltjärnen vattensamling
    Sundby gård Trullsjön vattensamling
    Sundby by Trullsjön vattensamling
    Sundbyberg lht Tysktorp terräng
    Sundbyberg f.d. lht Tåsjömossen mosse
    Sundbytorp gård Tåsjön sjö
    Sundbytorp gd Tåsjön sjö
    Sundet Saknas Täppan åker
    Sundshändö Saknas Uggleängen åker
    Sundshändö, se 1 Händö Saknas Ullsjön sjö
    Sundshändö f.d. t. Ullsjön, se Ulvsjön sjö
    Sundstorp Saknas Ulriksholm terräng
    Sundstorp, se 2 Händö Saknas Ulvsjön sjö
    Sundtorp torp Vadhäll klipphäll
    Svartbäcken, L. torp Vadhäll klipphäll
    Svartbäcken, St. gård Vadhäll udde
    Lilla Svartbäcken f.d. t. Vagnslätten åker
    Stora Svartbäcken gd Vallmossberget berg
    Svartenstorp Saknas Vattbordet del av vattendrag
    Svartenstorp Saknas Vatthällsgropen grusgrop
    Svartenstorp f.d. gd Vatthällskärret kärr
    Svarvarns Saknas Verrängen äng
    Svenstorp t. Viludden udde
    Svensborg lht Vindsbroå del av vattendrag
    Svenstorp gd Vinterpussarna kärr
    Söderholms udde f.d. lht Vinterpussen, se Venterpussarna kärr
    Sörtorp torp Viseberg bergshöjd
    Sörtorp gd Viseberg berg
    Sörvalla Saknas Vistäppan f.d. åker
    Tallbacken lht Vitmossen mosse
    Tallbacken f.d. skola Vretbacken backe
    Torrbotorp torp Vreten åker
    Torrbotorp f.d. t. Vårsjön sjö
    Torvan avs. lht Vårsjön sjö
    Trehörningstorp torp Våtsjöstugan Saknas
    Trädgårdsstugan torp Värmlandsvägen skogsväg
    Trädgårdsstugan lht Värrängen terräng
    Tysktorp lht Västersjön sjö
    Tysskrogen lht Västerängen åker
    Tyskkrogen f.d. t. Västerängen åker
    Tysktorp f.d. t. Västra gärdet åker
    Ulriksberg t. Vävar-Annastorp äng
    Ulriksberg f.d. t. Åkergölet åker
    Ulriksholm torp Åkergölsån vattendrag
    Ulriksholm f.d. torp Åkergölsängen f.d. åker
    Ulrikslund lht Åkers rekommentionsskog Saknas
    Vadsberga lht Ålkärrsbron bro
    Vadsberga lht Ålkärrsviken vik
    Vadsbro gård Ån vattendrag
    Vadsbro gd Åsen ås
    Vatthällen torp Åsen terräng
    Vatthäll(en) lht Åsten sjö
    Verrängen Saknas Åsten sjö
    Verrängen jordregisterenhet Älgmossen mosse
    Vik lht Älgmossen mosse
    Vik gd Älgmyren mosse
    Vikstugan f.d. t. Älkarkärret sumpmark
    Vilhelmsro lht Älkärrskärret kärr
    Villan lht Ältaren sjö
    Vilsta lht Ältaren sjö
    Vindsbro lht Ätterstupan bergsida
    Vindsbro f.d. lanthandel Ön ö
    Vita staten lht Ösjömossen mosse
    Vitökna f.d. lht Västra Ösjömossen mosse
    Vreta lht Ösjön sjö
    Vreta f.d. torp Ösjön sjö
    Våtsjön torp Östens terräng
    Våtsjöstugan, se 1 Herrängen Saknas Övre plogen åker
    Willhelmsro lht  
    Vänersborg lht  
    Värrängen f.d. t.  
    Åbrostugan lht  
    Åkergölet t.  
    Åkergölet f.d. lht  
    Ålkärr f.d. soldattorp  
    Ålundstugan lht  
    Ålundstugan f.d. lht  
    Ålungstugan, se Ålundstugan f.d. lht  
    Åsen lht  
    Åsen f.d. t.  
    Åsta lht  
    Åsta gd  
    Åstugan torp  
    Åstugan f.d. lht  
    Åstängen lht  
    Älkärr lht  
    Älkärr f.d. soldattorp  
    Älmhult t.  
    Älmhult lht  
    Ängstorp torp  
    Ängsstugan lht  
    Ängstugan bs  
    Ängstugan f.d. lht  
    Ängssäter lht  
    Ängsäter bs.  
    Ängsätter gd  
    Ärlabäcken lht  
    Ärlabäcken f.d. t.  
    Ärsnäs gd  
    Ökna f.d. gd  
    Ökna gård  
    Röda Ökna f.d. lht  
    Östens f.d. lht  
    Östergården gd  
    Östertorp gård  
    Överhändö = Öfverhändö gård  
    Överhändö gd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.