ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näshulta socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 392 Naturnamn : 485 Bebyggelsenamn : 616 Naturnamn : 866
Näshulta sn Ballholmen holme Näshulta Socken socken Abborrstenar stenar
Näshulta sn Barrön ö Näshulta socken sn Alléfältet åker
Näshulta sn Barrön ö arvidstorpen inbyggarbeteckning Allmänningen skogsparti
Näshulta sn Barrön ö /Se björklundarn inbyggarbeteckning Almängen f.d. äng
Näshulta sn Barrösundet sund brunnshulten inbyggarbeteckning Almängsbackarna backar
Näshulta sn Berga udde udde gåstorpen inbyggarbeteckning Andra täppan åker
Näshulta socken Björnkärret kärr holkdalarn inbyggarbeteckning Arnes dye åker
Näshulta sn /Se Björnmossen mosse hållan inbyggarbeteckning Aspbacken skogsbacke
Näshulta sn Blinda hönan skogsmark hönstorpen inbyggarbeteckning Asplund backe
Näshulta sn Bodaströmmen bäck knoppängen inbyggarbeteckning Axelsbergsvreten åker
Näshulta socken sn *Bongängskärr kärr kojen inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Näshulta sn Boängsudden udde kvisslarn inbyggarbeteckning Badhusholmen holme
Näshulta socken sn Brandhygget terräng lövåsen inbyggarbeteckning Badhusudden udde
Näshulta sn Brofjärden fjärd målsjön inbyggarbeteckning Bakom stugan åker
Näshulta sn Brofjärden fjärd /Se nybyn inbyggarbeteckning Ballholmen holme
Näshulta sn Brotthatt terräng sjölundarn inbyggarbeteckning Ballholmen holme
Näshulta sn Brotthatt höjd släntåsarn inbyggarbeteckning Barndopet, Stora och Lilla stenar
Näshulta sn Bråtäng delvis odlat område spången inbyggarbeteckning Barndopet, Stora och Lilla stenar
Näshulta sn Bullerbäcken bäck /Se storstörhulten inbyggarbeteckning Barrön ö
Näshulta sn Burskogen terräng stugen inbyggarbeteckning Barrön ö
Näshulta sn Bytstickan tjärn sällnäsen inbyggarbeteckning Barrösundet sund
Näshulta sn Bålsjön sjö vaden inbyggarbeteckning Barrösundet sund
Näshulta sn Bålsjön sjö /Se vässingen inbyggarbeteckning Barrö udde udde
Näshulta sn Båtsviken vik äsplundarn inbyggarbeteckning Berga bete betesmark
Näshulta sn Båtsviken vik /Se Aborrkojan lht Berga udde udde
Näshulta sn *Dammkärret kärr? Abborrkojan f.d. t. Berga udde udde
Näshulta sn Dammkärret kärr /Se Almens f.d. gd Berghällarna stengrund
Näshulta sn Dammossen mosse /Se Almtorp lht Bergslagen f.d. åker
Näshulta sn *Dammr..et gränsmärke Almtorp f.d. gd Bergudden udde
Näshulta sn Djupakärret terräng Alphyddan lht Bergängen f.d. åker
Näshulta sn Djupadrog dalgång /Se Alstugan, Lilla lht Bergängen åker
Näshulta sn /Se Djuphäll udde Lilla Alstugan t. Björnkärret kärr
Näshulta sn /Se Djupviken vik Alstugan, Stora gård Björnmossen mosse
Näshulta socken /Se Edebron bro /Se Stora Alstugan gd Björnmossen mosse
Näshulta sn /Se Edebron bro? Altytan, se Tytan Saknas Blinda hönan mosse
Näshulta sn /Se Edevreten åker /Se Altytan f.d. gd Bockberget bergudde
Näshulta sn /Se Ekhammaren idrottsplats Anderslund lht Boberget berg
Näshulta sn /Se Ekhammaren terränglokal /Se Anderslund f.d. t. Boda berg berg
Nähulta sn /Se Ekhammarsudden udde Annelund lht Bodaberget berg
Abborrkojan lht /Se Ekhålet ägomark Annelund gd Bodarändeln vattendrag
Almtorp lht /Se Ekkärrpussen tjärn Arpemo f.d. t. Bodaströmmen vattendrag
Almtorp torp /Se Ekorrvreten ägomark Arvidstorp gård Brandflagan skogsparti
Alstugan, Lilla lht /Se Elgsiöberg stafwen, se Älgsjöberg staven gränsmärke Arvidstorp gd Brandhygget skogsparti
Alstugan, Stora gd /Se Elgsiön, se Älgsjön sjö Axelsberg lht Brantgärdet åker
*Arpemo försv. ställe /Se Elsiöåhn, se Älgsjöån å Axelsberg f.d. lht Bratthatt höjd
Arvidstorp gd /Se *Enles sten gränsmärke Barråsen gård Brofjärden förbindelse
Barråsen gd /Se *Espingen gränssten Barråsen f.d. t. Brofjärden fjärd
Barråsen torp Fagerlena kärr terräng Barrö gård Brotthatt höjd
Barrö gård Falkaberget berg /Se Barrö gd Brunnshultdyen betesmark
Barrö gd Falkaberget berg /Se Berga gård Brunnsättersskogen skogsparti
Barrö g. o. ö Falkebomossen mosse Berga f.d. gd Brunnsättersängen betesmark
Barrö gd Fläsklösen sjö Bergalund lht Bråtthatt berg
Barrö gd Fläsksiön, se Fläsklösen sjö Bergalund f.d. gd Burskogen trädbevuxen backe
Barrö gd Fläsklösen sjö Bergens f.d. gd Burskogen skogsparti
Barrö g. Fräkenviken vik Bergstugan lht Buskbacken skogsbacke
Barrö gd Främsta delen ägomark Bergstugan f.d. lht Bystickan sjö
?Barrö gd Fulmossen mosse Betania predikolokal Bytstickan sjö
Barrö gd Fåfängsvreten ägomark Birgittelund lht Byxbackarna vägbacke
Barrö gd /Se Fågelhällen gränsmärke /Se Birgittelund, se Brittalund f.d. lhtr Byängsbacken vägbacke
Barrö gård /Se *Fågelsjöbrand gränssten Björklund lht Bålsjön sjö
Berga gd /Se Fågelsjömossen mosse Björklund f.d. gd Bålsjön sjö
Björklund gd /Se Fågelvik terräng Björkslätten lht Båmossen, se Båvmossen mosse
Björkslätten lht /Se Fålludden udde Björktorp gård Båsjön, se Bålsjön sjö
Björkslätten beb. /Se *Fålludds fem stena stav gränsmärke Björnmossen lht Båtstaden åker
Björktorp gd /Se Fårvik vik Blomberga lht Båtsviken vik
Björnmossen lht /Se Fårviksbergen berg Blomberga lht Båtsviken vik
?Boda gård Fårviksudde udde Boda gård Båvmossen mosse
Boda gd /Se Gethusviken vik Boda lht Bälgviken vik
Bruket lht /Se Gillesbergen berg Bratäng f.d. t. Dalkärret kärr, ganska torrt
Brunnshult gd /Se Gillsudden udde /Se Brittalund f.d. lhtr Dalsviken vik
Bråten lht /Se Gillsviken vik Bruket lht Dammen fördämning
Båtstaden lht /Se Gillsviken vik /Se Brunshult gård Djuphäll bergudde
Båtstaden torp /Se *Grafsio(r) eller *Græfsio(r) sjö /Se Brunnshult Saknas Djuphäll udde
Djupvik gd /Se Granhultberget höjd Brunnshult f.d. gd Djupviken vik
Dremo gd /Se Granhultsviken vik /Se Brunnsta f.d. lht Djupvik(en) vik
Dremo beb. /Se Granhultudden udde Brunnsätter f.d. t. Drebacken skogsbacke
Edet rivet ställe /Se Granhultviken vik Brunsätter f.d. t. Dremoberg udde
?Eknäs riven gård Granmossen terräng Brunsta lht Dremoviken vik
Ek(e)näs försv. gd /Se Granviken vik /Se Brunsäter lht Dybitarna åkrar
Ekenäs förr gd /Se *Gravsjön sjö /Se Brusthult, se 1 Brunnshult Saknas Dybitarna åkrar
Eksnäskällaren källare /Se Grindstubacken backe Bråten lht Dyen åker
Fagernäs gd /Se *Græfsio(r) eller *Grafsio(r) sjö /Se Bråten f.d. t. Dyen åker
Falkenbo lht /Se Grävlingberget höjd, triangelpunkt Bråtäng lht Dyfyrkanten åker
Fålludden gd /Se Gröna Lund skogsmark Bråtäng f.d. t. Edebackarna backar
Fäboda, Lilla lht /Se Grönsvik el. Granhultviken vik Bygget f.d. lht Edebron bro
Fäboda by /Se Grönsvik vik /Se Båtstaden lht Edebron bro
Gillsudden (Udden) torp /Se Grönsön ö Båtstaden lht Edevreten åkerstycke
Gofars (Gofarstorpet) torp /Se Grötsundet sund Båtstaden f.d. färjeläge Edeån vattendrag
Gofarstorp lht /Se Grötsundet sund /Se Dalbergs gd Ekbacken backe
Gofarstorpet (Gofars) torp /Se Gubbens mosse terräng Dalby lht Ekbacken skogsbacke
Grana gd /Se Gubbens mosse terräng Dalby f.d. t. Ekhammaren udde
Grana lht Gumsen holme Lilla Dammkärrr f.d. t. Ekhammarsudden udde
»greffsabodhum», se Gräfs(e)boda (numera Haneberg) hg Gåshällen holme Stora Dammkärr f.d. t. Ekhammarsudden udde
Gresbo, se Gräfs(e)boda hg Gåshällen holme /Se Dammkärret gård Ekhålet vik
Grindstugan lht /Se Gåskärrsudden udde Dammkärr Saknas Ekorrholmen holme
Gräfs(e)boda gård o. by Gåstorpberget berg Djupvik gård Ekhålet vik
Gräfseboda by Gärsbacken backe Djupvik gd Ekorrnäset näs
Gräfs(e)boda (numera Haneberg) gd Hackstavreten åker /Se Dremo gård Ekkärret kärr
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Hagen, Lilla skogsmark Dremo gd Ekkärret kärr
Gräfs(e)boda hg Hagen, Stora skogsmark Ede f.d. t. Ekkärrspussen kärr
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Haghamra terräng Ekbacken lht Ekorrudden udde
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Hagviken vik Ekbacken f.d. t. Ekorrvreten f.d. åker
Gräfs(e)boda by Hammarberget höjd Ekedal, se Äskedalen Saknas Eriks åker
Gräfs(e)boda hg Hammarvreten åker /Se Ekedal gd Fagernäsberget berg
Gräfs(e)boda (numera Haneberg) hg Hammarvretsberget berg /Se Ekenäs nu riven gård Fagertena kärr kärr
Gräfs(e)boda hg Hanebergssjön el. *Gravsjön sjö /Se Eksnäskällaren källare Falkebomossen mosse
?Gräfs(e)boda hg Hasselgrenskärret kärr Ekstugan, Lilla bs Farmorssten stenhäll
Gräfs(e)boda by Hasselviken vik Ekstugan, Stora lht Farmorsstenen sten i vatten
Gräfs(e)boda gd Hedagrundet grund Stora Ekstugan f.d. gd Finnsviken, se Trindsviken Saknas
Gräfs(e)boda (numera Haneberg) gård /Se Hedensö f.d. ö Ekudden lhtr Fisklådan jaktpass
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Hjortronmossen mosse Eriksberg lht Flata fållan betesmark
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Hjulbricksbackarna backar /Se Eriksberg f.d. gd Fläsklösen sjö
Gräfs(e)boda, (numera Haneberg) gd Hjulbrickskärret sankmark Eriksdal lht Fläsklösen sjö
Gräfs(e)boda (numera Haneberg) hg Hjälmaren, Östra sjö Erikslund lht Fräkenviken vik
*Gräfsboda hgd /Se Hjälmaren, Östra del av Hjälmaren Eriksdal f.d. t. Fräkenviken vik
Gräfsboda el. Haneberg säteri /Se Hjälmaren, Östra sjö Erikslund f.d. gd Främstadeln åker
Gräfseboda (nu Haneberg) hgd /Se Holmsjön sjö Eriksro lht Främsta delen åker
*Gräfsboda gd /Se Holmsjön sjö Eriksro f.d. t. Främstadelsudden udde
Gräfseboda (numera Haneberg) gd /Se Holmsjön sjö Fagernäs gård Fulmossen mosse
Gräfseboda, nu Haneberg gd /Se Holmsjön sjö /Se Fagernäs f.d. gd Fulmossberget berg
Södra Gräfseboda gd /Se *Holmsjö rör gränssten Falkebo f.d. gd Fyrkantsbiten åker
Gräfs(e)boda, se Haneberg säteri Hopgrodden terräng Falkenbo lht Fåfängan f.d. åker
Gubbstugan lht /Se Hopsjödrog sänka /Se Forsells gd Fåfängskällan källa
Gålängen gd /Se *Hopsjödrogsberget berg Fredriksberg lht Fåfängsvreten f.d. åker
Gästorp gd /Se *Hopsjödrogberget berg Fredriksberg gd Fågelsjömossen mosse
Hacksta lht /Se *Hopsjödrog Knäröset gränsmärke Fridhem lht Fågelvik terräng
Hagby gd /Se *Hopsjödrogskärret kärr Fridhem f.d. soldattorp Fålludden udde
Hagen lht /Se Hornögrundet grund Fågelvik f.d. lht Fålludde udde udde
Haneberg, se Gräfs(e)boda säteri Hornön ö Fågelvik f.d. t. Fårvik vik
Haneberg säteri Hornön ö /Se Fålludden gård Fårvik vik
Haneberg Saknas /Se Hornön ö /Se Fålludden f.d. gd Fårvik vik
Haneberg hgd /Se Hoxsjön, se Sörtorpsjön sjö Fäboda gd Fårviksbergen berg
Haneberg el. Gräfboda säteri /Se *Hopsjön sjö Fäboda, Lilla lht Fårviksbergen bergsparti
Haneberg gd /Se Huldas holme holme Färjeläget f.d. färjeläge Fårviksudde udde
Haneberg, förr Gräfseboda gd /Se Hundhålsberget höjd Gillsudden el. Storudden, Saknas Färjstället Saknas
Haneberg gods /Se Hundhålsbergen bergkam /Se Gillsudden, se 1 Storudden Saknas Första dybiten åker
Hansta lht /Se Hundsjöberget höjd Gofars Saknas Gethusviken vik
Heden gd /Se Hundsjön vik Gofars f.d. t. Gethusviken vik
Hedensö herresäte Hundsjön sjö Gofarstorp, se Gofars Saknas Gillskärret åker
Hedensö herresäte Hundstenen sten Gofarstorp f.d. t. Gillviken vik
Hedensö herresäte Hunn(e)sjön sjö /Se Grana lht Gillsviken vik
Hedensö hg Hyndevadsström å Granen f.d. lht Gofars terräng
Hedensö gd Hässeludden udde Granhult lht Gofarstorp terräng
Hedensö herrgård Hästgölet skogsmark Granhult f.d. gd Gofarsvreten åker
Hedensö hg Ingsfjärden fjärd Granhöjden lht Granhults udde udde
Hedensö herrgård Ingsfjärden del av Näshultasjön /Se Granlund lht Granhultsviken vik
Hedensö hg Inskogen skogsmark Granlund f.d. gd Granhultberget berg
Hedensö herresäte Jaktudden udde Lilla Granlund f.d. lht Granhultberget berg
Hedensö herresäte /Se Jaktudden udde /Se Stora Granlund f.d. gd Granhultudden udde
Hedensö hg Jungfruholmen holme Granstugan lht Granhultudden udde
Hedensö herrg. Jälmaren Siön, se Hjälmaren, Östra sjö Granstugan f.d. lht Granhultviken vik
Hedensö herresäte Jämmerdalen dalsänka Grindstugan lht Granmossen mosse
Hedensö hg Jättestenen sten? Grindstugan f.d. lht Granviken vik
Hedensö hg *Kallfrö gränssten Gräfsboda el. Haneberg säteri Grindstubacken skogsbacke
Hedensö hg Kalvsjön sjö Gräfsboda eller Hanöberg, se 1 Hanöberg Saknas Grottan grotta
Hedensö hg Kalvsjön sjö /Se Gräfseboda gd Grusgropaudden udde
Hedensö gd /Se Kalvsjön sjö /Se Gubbstugan lht Grytstenen sten i vatten
Hedensö hg /Se Kalvsjön sjö /Se Gubbstugan gd Grävlingberget berg
Hedensö gd, by /Se Kalvön ö Gustavsberg gård Grävlingsberget berg
Hedensö herresäte /Se Karlslund terräng Gustavsberg f.d. gd Gröna Lund skogsparti
Hedensö gd, by /Se Karlsten terräng Gustavsberg, Lilla lht Gröna Lundsvägen skogsväg
Hedensö hgd /Se Karvik vik Gustafslund lht Grönsvik = Granhultviken Saknas
Hedensö säteri /Se Karviksudden udde Gustafsvik lht Grönsön ö
Hedensö gd /Se Katten udde Gustavsvik f.d. t. Grönsön holme
Hedensö by /Se Kattviken vik Gålängen gård Grötsundet sund
Hedensö gd /Se *Keringen gränssten Gåläng(en) gd Grötsundet sund
Hedensö hgd /Se Killingnäset udde Gårdäng, se Gåläng(en) gd Gubbens mosse mosse
Hedensö herresäte /Se Kistholmarna holmar Gåstorp gård Gubbens mosse mosse
Hedensö gods /Se Klockudden udde Gåstorp f.d. gd Gubbstumon skogsparti
Herrgölet gd /Se Knoppbron bro? Gärdesta lht Gubbängen åker
Hidhinsø = nuv. Hedensö hgd /Se Knoppkärret terräng? Gärdesta f.d. gd Gumsen holme
Holkdalen gd /Se Knoppån å Gölsstugan lht Gumsen holme
Holmen lht /Se Knutstorpa holme terräng Gölstugan f.d. dagkarlstorp Lilla Gustavsberg åker
Holmtorp gd /Se Koberget holme Hacksta lht Stora Gustavsberg åker
Hornö lht /Se Kokärret kärr Hacksta f.d. gd Lilla Gålängsbiten åker
Hult gd /Se Kokärret terräng Hagalund lht Stora Gålängsbiten åker
Hållet lht /Se Kokärret, Lilla terräng Hagalund lht Gålängsklumpen skogsparti
Hökärr gd /Se Kokärret, Stora terräng Hagberget lht Gåshällen holme
Hönstorp lht /Se Kolvik vik Hagberget lht Gåshällen holme
Jägernäs gd /Se Kolviksbergen berg Hagby lht Gåskärret sank strandväg
Jägernäs torp Kolviks udde udde Hagby gd Gåskärret åker
Järnberget gd /Se Korgberget berg /Se Hagen lht Gåskärrsudden udde
Kalkbråten lht /Se Korgen del av Ingsfjärden Hagen gd Gåstorpbergen berg
Knutstorp gd Korgen (Korgsjön) sjö /Se Hagkärrstugan lht Gärsbacken skogsbacke
Knutstorp gd /Se Korgsjön (Korgen) sjö /Se Hagkärrstugan f.d. t. Gökängen eller Gökängslandet strandväg
Kojan el. Ryttersberg lht /Se Korgskogen skogsmark Haglund lht Gökängsviken vik
Kolartorp lht /Se Korgängen ägomark Haglunds f.d. statarstuga Hagalundsfälten åkrar
Koten gd /Se Korsmon skog? /Se Hagstugan lht Hagberget udde
Koten gd /Se Kotsjön sjö Hagtorp lht Hagbybacken backe
Kråksten gd /Se Kotsjön sjö /Se Hagtorp lht Stora Hagen skogsparti
Kråksten tp /Se Kotsjön sjö /Se Haneberg, se 1 Gräfsboda el. Haneberg Saknas Hagkärret åker
Kvarntorp gd /Se Koudden udde Haneberg Saknas Hagkärrsbitarna åker
Kvisslan lht /Se Kråknabben terräng Haneberg Saknas Hagkärrsände skogsparti
Kvisslan lht /Se Kråknabben berg /Se Haneberg gd Hagviken vik
Kärrtorp gd /Se Kråkstensstenen stenblock /Se Hanebergsorten trakt Hagviken vik
Laberet torp Kungsbergsmossen mosse Hansta lht Hagvreten f.d. åker
Lindbäcken gd /Se Kullerstensberget berg o. triangelpunkt Hansta f.d. t. Hammarberget berg
Långtorp gd /Se Kvarntorpa udde udde /Se Heden gård Hammarvreten åkerlapp
Lövåsen gd /Se Kvarntorpaviken vik Heden gd Hammarvretsberget berg
Lövåsen torp Kvarnviken vik Heden, Lilla, se Sjöstugan Saknas Hanebergsjön del av Näshultasjön
Magda hg Kvislaån å /Se Hedensö säteri Hanebergsskogen skogsparti
Magda säteri /Se Kvisslabergen berg Hedensö gd Hanebergsskogen skogsparti
Magda hgd /Se Kvisslaholmen, St. o. L. holmar Hedmossen lht Hanstaängen åker
Mellantorp gd /Se Kvisslaholmen, St. o. L. holmar Hedmossen f.d. t. Hasselgrenskärret kärr
Metartorpet torp /Se Kvisslaholmen, Stora o. Lilla holmar Hemossen, se Hedmossen f.d. t. Hasselviken vik
Mogtorp gd /Se Kvisslaholmen, Stora o. Lilla holmar Hedstugan f.d. lht Hasselviken vik
Mogtorp beb. /Se Kvisslaholmen, Lilla holme Herrgölet lht Hedagrundet grund
Mon gd /Se Kvisslaholmen, Stora holme Herrgölet gd Hedagrundet grund
Mosstorp lht /Se Kvissla holmar holmar /Se Hestugan, se Hedstugan f.d. lht Heda udde udde
Målsjö gd /Se Kvissla holmar holmar /Se Hjälmargården f.d. gd Heda udde udde
Nordkärr lht /Se Kvisslaån å /Se Hjälmarskogen Saknas Hedensöskogen skog
Norrtorp gd /Se Kvisslaån å /Se Holkdalen f.d. t. Hemgärdet åker
Nyby gd /Se *Kårsmosstaven råmärke Holmen lht Hemgärdet åker
Nybygget lht /Se Källarhalsen terräng Holmen f.d. t. Herrbotten kolbotten
Nynäs nu riven gd /Se Källmossen mosse Holmgrens f.d. soldattorp Hjortronmossen mosse
Nysäter lht /Se Källmossen, Lilla mosse Holmtorp skogvaktarboställe Hjulbrickan eller Hjulbrickbackarna backe
Nytorp gd /Se Källmossen, Stora mosse Holmtorp f.d. gd Hjulbricksbacken vägbacke
Nyängen gd /Se Käringeskölen vattendrag /Se Hornö lht Hjulbrickskärret kärr
Näset g. Ladkärret terräng Hornö(n) f.d. gd Hjulbrickskärret kärr
Näset, Lilla lht /Se Lakärret kärr Hovet lht Östra Hjälmaren vik
Näset, Stora gd /Se Laviken vik Hult gård Hjälmarskogen skog
*Näshulta Saknas Lervik vik Hålkedalen lht Holkdalstäppan åker
Näshulta förr beb.? Lilla mossen mosse Hållet lht Holkdalstäppan åker
Näshulta by Lillkorgen, (Skarnkorgen) torrlagd sjö /Se Hållet lht Holmgrens åker
Näshulta Saknas Lill-Kuten sjö Hållstugan lht Holmsjön sjö
Näshulta kvarn Saknas Limpan sten? Häggdalen f.d. soldattorp Holmsjön sjö
Näshulta kvarn kvarn /Se Lindmossen mosse Hälludden el. Fålludden, se Fålludden Saknas Holmsjöstaven gränsröse
Näshulta prästbord prästbord Linjekärret kärr Högbloms f.d. soldattorp Holmsundet sund
Näsna gård Lottasberg udde Höglind lht Hopbacken backe
Näsna g.? Lurdråget skogsmark Högåsen sommarstuga Hopbacken skogsbacke
Näsna gd Lurredroget dalgång /Se Hökärr gård Hopgrodden kärr
Näsna gd Lusthusholmen holme Hökärr gd Hopsjön, se Sörtorpsjön Saknas
?Näsna gd Långkärr sankmark Hönstorp lht Hornögrundet grund
Näsna gård /Se Långkärret delvis odlat område Hönstorp gd Hornön ö
Näsna gd /Se Långmyren myr Immanuelsberg predikolokal Hornön holme
Näsna gd /Se Långsjöbergen höjder Jakobsberg lht Hovet betesmark
Näsna gd /Se Långsjön sjö Jakobsberg lht Huldas holme holme
Näsna by /Se Långsjön sjö Jakobsberg lht Huldas holme holme
Näsna gd /Se *Läcktarn gränssten Jakobsberg gdr Hultagrundet grund
Näsna by /Se Längstängsviken vik Jonasberg lht Hundfisarsänkan dal
Näsna gd /Se Längstängsviken vik /Se Jonasberg f.d. lht Hundhålet vik
Näsna gd /Se Lövstaviken vik Jägernäs gård Hundhålet berg
Nästorp gd /Se Lövsätter terräng Jägernäs f.d. lht Hundhålsberget berg
Oppeby gd *Magdestigen skog /Se Järnberget gård Hundhålsberget berg
?Oppeby gd Magdestigen skog /Se Järnberget gd Hundsjöberget berg
?Oppeby gd Magdestigen (Majstigen) väg /Se Kalkbråten lht Hundsjöberget berg
?Oppeby gd Majstigen (Magdestigen) väg /Se Kaptensstugan lht Hundsjön sjö
?Oppeby gd Majstigen (Magdestigen) skog /Se Karlberg lht Hundsjön sjö
?Oppeby gd Malsna triangelpunkt Karlsberg f.d. gd Hundsjön vik
?Oppeby gd Mannetall gränsmärke /Se Karlskoga lht Hundstenen sten i vatten
Oppeby gd /Se Matsa källa källa? Karlskoga lht Hunnersjön, se Hundsjön Saknas
Oppeby gd /Se Matsa källa källa /Se Karlslund lht Hunnersjön sjö
Ottbro gd /Se Metarrändeln bäck Karlslund f.d. t. Hyndevads ström, se Kvisslaån Saknas
Prästtorp gd /Se Modins kärr myrmark Klockarbol kyrkskola Hyndevadsström vattendrag
Prästtorp beb. /Se Mogärdet ägomark Knoppäng lht Hyndevadsström vattendrag
Pukfält gd /Se Molandet terräng Knoppäng gd Hyndevadsån vattendrag
Ragnstorp, Ragntorp, se ?Ringtorp torp Mustappen holme Knutstorp gård Hållkällan källa
*Ringmon Saknas /Se Myrstugan terräng Knutstorp gd Häradsallmänningen skogsparti
?Ringtorp torp Myskan å Kojan, se Ryttersberg Saknas Hässeludden udde
?Ringtorp torp /Se Myskbergen berg Kojan gd Hässeludden udde
Ringtorp lht /Se Mårdmossen mosse Kolartorp lht Hässelviken vik
Rosendal gd /Se Måshällen skär Kolarvillan lht Hästen sten i vatten
?Ringtorp torp Måsskär, Stora holme Kolstugan lht Hästgölet skogsparti
Rotarbo gd Mälön ö Kolstugan f.d. lht Hästhagen betesmark
Rotarbo gd /Se Mälöstenen skär Koten gård Hästhagen skogsbacke
Rotarbo tp /Se Märtas kärr kärr Koten gd Hästhagen skogsparti
Roxmo lht /Se Märtas kärr kärr Kråksten gård Hästhagen f.d. betesmark
Ryttersberg el. Kojan lht /Se Mögsjömossen mosse Kråksten gd Hästhagsfältet åker
Rökärr gd /Se Mögsjön sjö Kvarntorp gård Hästmon skogsbacke
Rökärr torp Mögsjöstrut myrmark? Kvarntorp f.d. gd Höguddängen åker
Römossen lht /Se Mörka backen backe Kvisslan lht Hökärrskogen skogsparti
Rövik gd /Se Mörka mossen mosse Kvislan, se Kvisslan f.d. gd Hökärrstäppan åker
Sandvik gd /Se Nabbviken vik Stora Kvislan, se Stora Kvisslan f.d. gd Ingsjärden sund
Segerhult lht /Se Nederhagen terräng Kvisslan f.d. gd Ingsfjärden fjärd
Segerhult gård /Se Nordkärrssjön sankmark Stora Kvisslan f.d. gd Intagan åker
Skoga lht /Se Nordkärrssjön sjö /Se Kyrkbacken by Intagan åker
Skogstorp lht /Se Notbodviken vik Kyrkskolan, se Klockarbol Saknas Jakobsbergs signal triangelpunkt
Skräddartorp lht /Se Notbodviken vik /Se Källstugan lht Jaktudden udde
Släntåsen lht /Se Notholmarna holmar Källstugan f.d. t. Jaktudden udde
Spetby beb. /Se Notholmarna holmar /Se Källtorp lht Janbotten kolbotten
Spetby, Lilla o. Stora gdr /Se Nyboda terräng Källtorp gd Jan Erssons backe backe
Spetby, Lilla lht /Se Nykärret kärr Kärrtorp Saknas Jonasbergsviken vik
Spetby, Stora gd /Se Nykärret kärr Kärrtorp gd Julitahagen skogsparti
Spången lht /Se Nynäset udde Larslund lht Julitaslätten betesmark
Stavhäll lht /Se Nynäset näs /Se Larslund f.d. lht Jungfruholmen holme
Sten lht /Se Nystutäpporna terräng Liljedal lht Jungfruholmen holme
Stenbro gd /Se Nyängshålet ägomark Lillnäs(et) gd Jäkelnhälla vägbacke
Stenkulla förr gd /Se Näshulta Holmsjön, se Holmsjön sjö Lillsundet gård Jälmaren sjö
Stensäter lht /Se Näshultasjön sjö Lillsund(et) f.d. gd Jämmerdalen dalsänka
Stocksjö gd /Se Näshultasjön sjö Lilludden f.d. lht Jämmerdalen dalgång
Storudden torp Näshultasjön sjö Lindbäcken stomhemman Jämmerdalsbacken vägbacke
Storudden torp /Se Näshultasjön sjö /Se Lindbäcken gd Järnbrgs udde udde
Stugan lht /Se Näshultaån å Lindgrens lht Järnbergsbetet betesmark
Störhult, Lilla lht /Se Näshultaån å /Se Lindsäter lht Jättestenen sten
Störhult, Stora gd /Se Olof Perssons backe backe Lindsätter f.d. lht Kalles backe backe
Sundet, Lilla gd /Se *Ormen gränssten Lindäng lht Kalles backefältet åker
Sundet, Stora gd /Se Ormudden udde Lindäng f.d. lht Kalkstensberget undervattensberg
Svalbo gd /Se Orren holme Lindökna lht Kalvsjön sjö
Svalbo gd /Se Oxeknogen höjd /Se Ljusnäs Saknas Kalvsjön fjärd
Sågen gd /Se *Porsmosse staven gränsmärke Lund, se Olofslund Saknas Kalvön ö
*Sæby Saknas Prästsjöberget höjd Lunda lht Kalvön ö
?Söderby by Prästsjön sjö Lunda f.d. t. Kanalen kanal
?Söderby gd Prästsjön sjö Lundholms gd Karlskulle grund
Söderby gd Prästsjön sjö Långtorp gård Karlslund skogsområde
Söderby gd /Se Prästsjön sjö /Se Långtorp f.d. gd Karlsten älgpass
Sörby gd /Se Prästsjön sjö /Se Lövhagen lht Karvik el. Karvik, Stora vik
Sörtorp, Lilla gd /Se Prästsjön sjö /Se Lövhagen f.d. t. Karvik, Lilla vik
Sörtorp, Stora gd /Se Prästviken vik Lövhult lht Karvik(en) vik
Timmerviken lht /Se Ramfjärden fjärd Lövhult gd Karviksudden udde
Tomt gd /Se Ramfjärden vik /Se Lövlund lht Karviksudde(n) udde
?Torp gård Ramön ö Lövlund lht Katseviken vik
?Torp gård Rekesäter äga /Se Lövsta lht Katten udde
Torp gd /Se Rimholmen holme Lövsta lht Katten udde
Torpkvarn kvarn /Se Rimholmen ö /Se Lövsätter f.d. t. Kattviken vik
Torpäng gd /Se Ringröse gränsmärke /Se Lövåsen gård Kattviken vik
Tortäppan gd /Se Ringstaven gränsmärke Lövåsen gd Killingnäset mäs
Tullerstället plats /Se Ringstaven gränsmärke /Se Magda säteri Killingnäset udde
Turåker lht /Se Ropudden udde Magda gd Kistholmarna holmar
Tyckenhed lht /Se Roxmoberget triangelpunkt Magdahagen, se Hagen Saknas Kistholmen holme
Tytan lht /Se Rådjursbergen berg Malsna lht Lilla Kistholmen holme
Täppan lht /Se Råholmen holme Marieberg f.d. t. Stora Kistholmen holme
Tärnvik lht /Se *Ränseln gränssten Marielund lht Kistholmsskäret holme
Udden (Gillsudden) torp /Se Rävön ö Marielund f.d. gd Klockudden udde
Udden, Lilla torp /Se Rödmossen terräng Marietorp lht Klockudden udde
Udden, Stora gd /Se Rödmossen mosse Marietorp f.d. t. Knoppbackarna backar
Vackernäs gd /Se Rövik terräng Mellantorp gård Knoppbron bro
Vad gd /Se Rövika orre holme /Se Mellantorp f.d. t. Knoppbron bro
*Vedökna (nu Vidökna) by /Se Rövikberget berg Mo f.d. soldattorp Knoppkärret kärr
Vidökna (ä. Vedökna) by /Se Rövikviken vik Mogtorp gård Knoppkärret åker
Vidökna prästgd /Se Rövikviken vik /Se Mon f.d. gård Knoppån del av avlopp till sjö
Vidökna gd /Se Sandmossbergen berg Mo soldattorp lht Knoppån vattendrag
Viken lht /Se Sandmossen terräng Mossberga lht Knutstorpa holme backe
Vintergatan lht /Se Sandstuvreten ägomark Mossberga f.d. t. Knutstorpa holme backe
Viphagen beb. /Se Sandudden udde Mosstorp lht Knutstorpbacken vägbacke
Vipphagen lht /Se Sandudden udde Mosstorp gd Koberget holme
Visund g. Sandvik ägomark Motorp, se Mogtorp Saknas Koberget holme
Visund gd Sandvika udde udde Motorp f.d. gd Kohagen skogsparti
Visund gd Sandviken vik Myrstugan f.d. t. Kokärret sankmark
Visund gd Segerhult triangelpunkt Målsjö lht Kolbotten åker
Visund gd Simasängen terräng Målsjö f.d. t. Kolbotten f.d. potatisland
Visund gd /Se Simonsudde udde Nordkärr lht Kolbottenbiten åker
Visund gd /Se Sjöängsrändeln bäck Nordkärr f.d. gd Kolvik vik
Visund gd /Se Skarnkorgen (Lillkorgen) torrlagd sjö /Se Norrtorp Saknas Kolvik vik
?Vreta gd Skeppsudden udde Norrtorp f.d. t. Kolvik vik
?Vreta gård Skjöldebrandspasset terräng? Norrtorp lhtr Kolviksbergen berg
Vreta gd Skogssjön sjö Norräng f.d. t. Kolviksbergen bergsparti
?Vreta gd *Skogsskillna bro bro Norrängstugan lht Kolviksudde udde
?Vreta gd Skolhagen skogsmark Nyberga lht Kolviks udde udde
?Vreta gd Skruvhagen terräng Nyberga f.d. gd Korgen vik
?Vreta gd Skvaldraget terräng Nyboda sommarstuga Korgen sjö
Vreta gd Skytteberget höjd Nyby gård Stora Korgen sjö
Vreta g. Skäret holme Nyby gd Korgskogen skogsparti
?Vreta gd Smedudden del av Barrön Nybygget lht Korgängen åker
?Vreta gd Smedudden udde Nybygget f.d. t. Korsbacken backe
Vreta gård Stallholmen holme Nygård gård Korsbacken udde
?Vreta gd Stallholmen ö /Se Nygård gd Kotberga berg
Vreten gd /Se *Stavsmossen mosse? Nynäs, se Nynäset Saknas Kotsjön sjö
*Wärecke Saknas *Stavmossen mosse Nystugan lht Kotsjön sjö
Vässinge gd /Se Stenbroängbacke skogsmark Nystugan f.d. t. Kotängen åker
Vässinge gd /Se Stenkulla delvis odlat område Nystuga(n) f.d. t. Koudden udde
Vässinge, Lilla lht /Se Stensjömossen terräng Nysäter lht Koudden udde
*Västerby gd /Se Stensjön sjö Nysätter f.d. gd Kronstrukorna fiskevatten
Västerby gd /Se Stensjön sjö Nytorp gård Kråknabben berg
Västerfall gd /Se Stenstugan terräng Nytorp f.d. gd Kråknabben berg
Västersjö lht /Se Stockholmshällen holme Nyäng gård Kullen undervattensgrund
Västervik gd /Se Stora grund skär Nyäng f.d. gd Kullerstensberget höjd
»yffraby» f.d. gd Stora sten sten? Näsbo lht Kulltäppaled grindhål
Åstorp herrgård /Se Stora stenen holme Näsbo gd Kvarnhagen skogsparti
Åstorp herrgård /Se Storkorgen del av Näshultasjön /Se Näset, se Åstorp gård Kvarnhusviken vik
Åängen lht /Se Storkorgen sjö /Se Lilla Näset lht Kvarnstallet f.d. stall
Äskedalen gd /Se Storkorgen sjö /Se Lilla Näset gd Kvarntorpa udde udde
Äsplund lht /Se Storkärret ägomark Näshulta, se Österrekarne härads allmänning allmänning Kvarntorpaviken vik
Ökna gård Stormossen mosse Näshulta bruk, se Bruket Saknas Kvarntorpsudden udde
?Ökna gd Storskogen skogsmark Näshulta bruk f.d. järnbruk m.m. Kvarntorpsviken vik
?Ökna gd Storängen delvis odlat område Näshulta kvarn kvarn Kvarnviken el. Näshultaviken vik
?Ökna gd Storängen ägomark Näsna gård Kvarnviken vik
?Ökna gd Storängen ägomark Näsna gd Kvarnån vattendrag
?Ökna gd Storängskärret terräng Nästorp gård Kvarnån å
Ökna lht /Se Strykjärnet holme Nästorp gd Kvarnån vattendrag
Ökna gd /Se Stryklodet udde Nöddopen, se Barndopet Saknas Kvislabergen berg
Öknatorp gd /Se Stryklodet udde /Se Olofslund lht Kvisla holmar, se Kvissla holmar holmar
Österby gd Störhulta mosse mosse Olstorp sommarstuga Kvisslabergen, se Stora Kvisslan berg
Österby hg Sundstaden sund Oppeby nu riven gård Kvissla holmar holmar
?Österby gd Svalboviken vik Oppeby by Kvisslaholmen, Lilla holme
Österby herrgård /Se Svalboviken vik /Se Oppebystugan lht Lilla Kvisslaholme(n) holme
Österby hgd /Se *Svalboviksbergsstaven råmärke Oppäng f.d. t. Kvisslaholmen, Stora holme
Östersjö lht /Se *Svalboviksbergs staven gränsmärke Oskarsberg lht Stora Kvisslaholme(n) holme
Östertorp gd /Se Svalekno(gen) bergkam /Se Ottebro gård Kvissla sand, se Kvisslaviken Saknas
*Överby Saknas Svalängen äng /Se Petersberg lht Kvisslasand udde
Öfverby Saknas Svarta viken vik Pettersberg f.d. gd Kvisslaviken el. Kvissla sand vik
*Överby gd /Se Svartbäcken bäck Prästtorp gård Kvisslaviken vik
Övraby by /Se Svartgryt berg på land, undervattens- o. övervattensgrund Prästtorp f.d. t. Kvisslaån Jälmarens avlopp vid Kvisslan
  Svarthäll hrgd? Pukfält gård Källarhalsen dalgång
  Svarto hæld, se Svartgryt berg på land, undervattens- o. övervattensgrund Puckfält, se Pukfält f.d. t. Källgärdet åker
  Svartsjön sjö Pukfält f.d. t. Källmossen mosse
  Svartsjön sjö /Se Ringtorp lht Lilla Källmossen mosse
  Svartsjön sjö /Se Ringtorp gd Stora Källmossen mosse
  Svartsjön sjö /Se Riset f.d. t. Kärrsjön, N.,se Nordkärssjön Saknas
  Svartsjörändeln bäck Rosendal gård Ladkärret sankmark
  *Svingeln gränssten Rosendal lht Laduviken vik
  Sågrändeln bäck Rotarbo kronodomän Lakärret sankmark
  Sågrändeln bäck /Se Rotarbo gd Lan(d)tmansberget berg
  Sågviken vik Roxmo lht Larslundsviken vik
  Sämjeberget berg /Se Roxmo f.d. gd Laviken vik
  Sätern äga /Se Ryttersberg lht Laängen åker
  Sävsjön sjö Ryttersberg gd Stora Lerstycket åker
  Sövsjön sjö /Se Rödmossen lht Lervik vik
  Söderbyåsen ås Rödmossen f.d. t. Lervik(en) vik
  Sörtorpsjön sjö Rökärr gård Lerviksberget undervattensberg
  ?Sörtorpsjön sjö Rökärr gd /Se Lerviks udde udde
  Sörtorpsjön sjö Rökärr gd Lerviksudde udde
  Sörudden udde Rövik Saknas Lilla viken vik
  Talludden terräng Rövik f.d. gd Lilla Vässingskärret sankmark
  Tegelbruksholmen holme Sandbergs f.d. t. Lillkorgen del av Korgen
  Tegelbruksviken vik Sandstugan lht Lillkorgen f.d. sjö
  Tegelviken vik /Se Sandvik riven gård Lillstrukan eller Lilla Strukberget grund
  Tjockkärret terräng Sandvik f.d. gd Lilludden åker
  Tjuveknogen (Tyvaknogen, Tyvknoga) höjd /Se Segerhult lht Lillängen betesmark
  Toltäppviken vik Segerhult f.d. gd Nedre Lillängen åker
  Tomtsundet sund Sjölunda lht Övre Lillängen åker
  Toppsjöbergen höjder Sjölunda f.d. t. Limpan stenblock
  Torndyveln udde Sjöstugan lht Limpan sten i vatten
  Torndyvelsbergen berg Sjöstugan f.d. lht Lindbergsvägen skogsväg
  Torndyvelsviken vik Sjöbyggarsidan område Linden äng
  Torpkvarnsholm holme Sjötorp lht Lindmossen mosse
  Torpkvarnsviken vik Sjöängen, se Granhult Saknas Lindsmossen mosse
  *Torpsjön f.d. sjö Skoga lht Lottasberg bergudde
  Trehörningen sjö Skoga gd Lottasberg berg
  Trehörningen sjö Skogen gd Lurdråget kärr
  Trinnsviken vik Skogsborg f.d. gd Lurrdroget, se Lurdråget kärr
  Trinnsviken vik /Se Skogstorp f.d. t. Lurredroget sänka
  Trollberget höjd Skomakarslätten, se Björkslätten Saknas Lusthusholmen holme
  Träkärret ägomark Skräddartorp lht Lusthusholmen holme
  Tröskarhällen häll? /Se Skräddartorp lht Långkärret terräng
  Tullerstället strandområde Sköttorp f.d. gd Långkärr(et) kärr
  Tunnberget berg Släntåsen lht Långmyren myrar
  Tunnberget berg /Se Släntåsen gd Lilla Långmyren myr
  Tyckenhed triangelpunkt Smedens, se Smens lht Stora Långmyren myr
  *Tyckenhedsstaven råmärke Smens lht Långsjön sjö
  *Tyckenheds staven gränsmärke Sofielund lht Långsjön sjö
  Tykeheedz Stafwen, se Tyckenheds staven gränsmärke Sofielund f.d. lht Långängen åker
  *Tyknogastaven råmärke Solbacken lht Längstängsviken vik
  Tyvaknogen (Tyvknoga, Tjuveknogen) höjd /Se Solbacken f.d. t. Lövhultvägen väg
  Tyvknoga (Tyvaknogen, Tjuveknogen) höjd /Se Spetby, Lilla lht Lövstaviken vik
  *Täppeln gränssten Lilla Spetby gd Lövstaviken vik
  Tärnsjön tjärn Spetby, Stora gård Lövsätersberget berg
  Tärnsjön sjö /Se Stora Spetby gd Lövåsbacken backe
  Uvberget, Lilla berg Spången lht Magdagrundet stenhop
  Uvberget, Stora berg Spången gd Magdaskogen skogsparti
  Vadaån å /Se Stavhäll lht Majstigen landsväg
  Vargarna holme Stavhäll gd Majstigen landsväg
  Varglyan grotta? Stenbro nu riven gård Majstigen väg
  Vasshammaren udde Stenhagen lht Marieberg åkrar
  Vasshammarsviken vik Stenhagen f.d. t. Marielundsgärdet åker
  Vassviken vik Stenkulla nu riven gård Marsens äng f.d. slåtteräng
  Verksundet sund Stenkulla f.d. t. Marschängen äng
  Verksundet sund /Se Stens lht Marschängsbacken backe
  *Virveln gränssten Stenborg lht Matsa källa källa
  Visundet sund /Se Stensborg f.d. lht Matsa källa källa
  Visundssundet sund Stenslund lht Mellantorpskogen skogsparti
  Visundsviken vik Stenslund f.d. t. Mellanvägen väg
  Vitmossen terräng Stenstorp f.d. lht Mellanängen åker
  Vitsjön sjö Stenstugan f.d. lht Metarrändeln bäck
  Vitsjön sjö /Se Stensäter lht Metarrändeln vattendrag
  Vitsjön sjö /Se Stensätter f.d. t. Metarrändelsåkern åker
  Västerviken vik Stocksjö gård Mitt emot kuren åker
  Västtorp sädehäll häll? /Se Stocksjö gd Molandet skog
  Yngsfjärden del av Näshultasjön /Se Storsundet gård Molandet skogsparti
  Yxhammars göle svedjeland /Se Storsund(et) f.d. gd Mossen åker
  Älgmossen mosse Storudden gård Mosstorpberget berg
  *Älgsjöbergsstaven råmärke Storudden gd Mosstorpängen åker
  *Älgsjöberg staven gränsmärke Storudden Saknas Movägen skogsväg
  Älgsjön sjö Strömsholm lht Munkens trappor bergsida
  Älgsjön sjö Strömsholm lht Mustappen holme
  Älgsjön sjö Strömtorp lht Mustappen holme
  Älgsjön sjö /Se Strömtorp lht Myrstugan terräng
  *Älgsjöån å Stugan, se Hagberget Saknas Myrstugubackarna backe
  *Älgsjöåsen ås Stugan lht Myskan dalgång
  Ängsturändeln bäck Stålstugan f.d. t. Myskberget berg
  Ängtorp terräng Stålsäter lht Målsjön f.d. sjö
  *Ödet gränssten Stålsätter f.d. t. Mårdmossen mosse
  Ödet gränssten /Se Störhult, se Stora Störhult o. Lilla Störhult gdr Måshällen holme
  Örnhagen terräng Störhult, Lilla lht Måsskär, Stora holme
  Österlöjorna ägomark Lilla Störhult gd Stora Måsskär holme
  Östersjön sjö Störhult, Stora gård Stora Måsskär holme
    Stora Störhult gd Mälet holme
    Sund, se Storsundet Saknas Mälön ö
    Sundet, Lilla, se Lillsundet Saknas Mälön holme
    Sundtorp lht Mälön holme
    Sundtorp f.d. t. Märtas kärr kärr
    Svalbo gård Märviken vik
    Svalbo gd Mögsjömossen mosse
    Svalboviken samhälle Mögsjömossen mosse
    Sågen gård Mögsjön sjö
    Sågen f.d. gd Mögsjön sjö
    Sågtorp lht Mögsjön sjö
    Sågtorp f.d. gd Mögsjöstruten myrmark?
    Sällnäs lht Mögsjöstrut mosse
    Sällnäs f.d. t. Mörka backen skogsbacke
    Söderby gård Mörka mossen mosse
    Söderby f.d. gd Mösjömossen, se Mögsjömossen mosse
    Söderbykvarn lht o. kvarn Mösjön, se Mögsjön sjö
    Söderbykvarn f.d. kvarn Mösjöstrut, se Mögsjöstrut mosse
    Söderbylund lht Möskorna kärr
    Söderbylund lht Nabbviken vik
    Söderby Skogstorp gård Nabbviken vik
    Sörby, se Söderby f.d. gd Nederhagen skogsparti
    Sörbyholm lht Nedre dammen damm
    Sörbyholm f.d. gd Nedre ängen åker
    Sörtorp, Lilla torp Nordkärrssjön sjö
    Sörtorp Lilla Saknas Nordkärrsjön f.d. sjö
    Lilla Sörtorp f.d. gd Norrängen äng
    Sörtorp Stora gård Norrängsviken vik
    Sörtorp Stora Saknas Notbodviken vik
    Stora Sörtorp f.d. gd Notbodviksgrundet undervattensgrund
    Tallstugan lht Notboviken vik
    Tallstugan f.d. t. Notholmarna holmar
    Timmerviken lht Notholmarna holmar
    Timmerviken f.d. t. Lilla Notholmen holme
    Toltäppan gård Stora Notholmen holme
    Toltäppan Saknas Nya trädgården fruktträdgård
    Toltäppan gd Nybygget åker
    Tomt gård Nykärret sankmark
    Tomts soldattorp soldattorp Nykärret åker
    Torp gård Nynäset udde
    Torp kvarntorp Nynäset udde
    Torp gd Nystutäpporna f.d. åker
    Torpkvarn Saknas Nyängen åker
    Torpkvarn lht Nyängsbackarna backar
    Torpkvarn lht Näset terräng
    Torpäng torp Näshultaberget berg
    Torpäng f.d. t. Näshulta hamn f.d. hamn
    Tortäppan, se Toltäppan gd Näshulta kvarn f.d. kvarn m.m.
    Trantorp el. Toltäppan Saknas Näshultasjön Saknas
    Trantorp eller Toltäppan, se 1 Toltäppan Saknas Näshultasjön sjö
    Tryggens f.d. soldattorp Näshultaviken, se Kvarnviken el. Näshultaviken Saknas
    Turåker lht Näshultaån vattendrag
    Turåker gd Näsudden udde
    Tyckenhed lht Näsudden udde
    Tyckenhed f.d. t. Odlingen åker
    Lilla Tyckenhed f.d. t. Odlingen åker
    Stora Tyckenhed f.d. t. Olles mosse mosse
    Tytan lht Olles stenar holme
    Täppan lht Olof Perssons backe backe
    Täppan gd Olyckan f.d. åker
    Tärnvik lht f.d. soldattorp Ormbacken skogsbacke
    Tärnvik f.d. t. Ormudden udde
    Udden, Lilla torp Orren holme
    Udden, Stora, se Storudden Saknas Orren holme
    Vackernäs gård Oskarsberg f.d. t.
    Vackernäs Saknas Oxhagen skogsparti
    Vackernäs med Bergatorp, se Vackernäs o. Berga Saknas Oxhagen skogsparti
    Vackernäs gd Oxhagsbiten åker
    Vad gård Pettersbergsåkern åker
    Vad f.d. t. Potatislandet åker
    Vidökna kyrkoherdeboställe Prästsjöberget berg
    Vidökna gd Prästsjön sjö
    Vik lht Prästsjön sjö
    Vik samhälle Prästsjön sjö
    Viken lht Prästsjön sjö
    Wimans f.d. soldattorp Prästskogen skogsparti
    Vintergatan lht Prästviken vik
    Vintergatan f.d. gd Prästviken vik
    Vipphagen lht Pumpen, se Pumpfältet åker
    Vipphagen gd Pumpfältet åker
    Visund gård Ramfjärden fjärd
    Visund, se Visundssundet gd Ramfjärden fjärd
    Vreta, se Vreten Saknas Ramön holme
    Vreta lht Ramön holme
    Vreten gård Rimholmen holme
    Vårbacka lht Rimholmen holme
    Vässinge lht Ringstaven röse
    Vässinge, Lilla lht Ringstaven gränsröse
    Lilla Vässinge f.d. t. Ringstaven gränsröse
    Stora Vässinge gd Ringtorpbacken backe
    Västerfall gård Ringtorpskogen skogsparti
    Västerfall f.d. t. Riset åker
    Västersjö lht Ropudden udde
    Västersjö lht Ropudden udde
    Västersjö lht Rosendalsgärdet åker
    Västersjö f.d. gd Rosendalshagen skogsparti
    Lilla Västersjö f.d. gd Rostkällafältet åker
    Stora Västersjö gd Rostkällan källa
    Västervik lht Roxmoberget berg
    Västervik gd Ruängen åker
    Västeräng torp Rådjursberget bergås
    Åstorp herrgård Råholmen holm
    Åstorp gd Råholmen holme
    Åängen lht Råholmen holme
    Åängen lht Ränntäppan f.d. åker
    Änglund lht Rättarfältet åker
    Änglund f.d. t. Rävbacken backe
    Ängstugan lht Rävbacksbetet betesmark
    Ängstugan f.d. gd Rävbacksfältet åker
    Ängtorp torp, rivet Rävholmen holme
    Ängtorp lht Rävudden holme
    Ängtorp f.d. lht Rävön holme
    Äskedalen gård Rödmossen mosse
    Äskedal gd Rödmossen sankmark
    Äsplund lht Rödmossen f.d. åker
    Äsplund gd Rönnängen åker
    Ökna gård Röviken vik
    Ökna Saknas Rövika udde el. Trulsudden udde
    Ökna f.d. gd Rövik(s)berget berg
    Ökna soldattorp f.d. soldattorp Rövikviken vik
    Öknatorp komministerboställe Rövikviken vik
    Öknatorp gd Sandbergs åker
    Österby f.d. gd Sandmossbergen berg
    Österby herrgård Sandmossen mosse
    Österlund lht Sandstuvreten f.d. åker
    Österlund f.d. lht Sandstuvretsbergen berg
    Öster-Rekarne härads allmänning Saknas Sandudden udde
    Östersjö lht Sandudden udde
    Östertorp stomhemman Sandudden udde
    Östertorp gd Sandudden udde
    Östtorp gd Sandvika udde, se Sandviksudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviksudden udde
      Sandvikängen åker
      Simasgärdet åker
      Simasängen åker
      Simonsudde udde
      Simons udde udde
      Simonsängen, se Simasängen åker
      Sjutunnlandsfiguren åker
      Sjöbacken åker
      Sjögärdet f.d. åker
      Sjögärdet betesmark
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen åker
      Sjökärret strandäng
      Sjöla terräng
      Sjömansängen åker
      Sjösidan skogsparti
      Sjöängarna åkrar
      Sjöängen äng
      Sjöängen åker
      Sjöängsrändeln bäck
      Sjöängsrändeln vattendrag
      Skeppsudden udde
      Skeppsudden udde
      Skeppsuddvreten åkerstycke
      Skjöldebrandspasset älgpass
      Skogssjön sjö
      Skogssjön sjö
      Skogstorpdyen åker
      Skogstorpdyen betesmark
      Skolfältet åker
      Skolhagen skogsparti
      Skruvhagen skogsparti
      Skräpkärret åker
      Skvaldraget vattendrag
      Skäret holme
      Skäret holme
      Skölen, se Sjöla terräng
      Släporna plats
      Slätmossen mosse
      Lilla Slätmossen mosse
      Stora Slätmossen mosse
      Smalsundet sund
      Smalsundet sund
      Smedfållan betesmark
      Smedfältet åker
      Smedjetäppan åker
      Smedudden del av Barrön
      Smedudden udde
      Smedudden udde
      Smedudden udde
      Smens byxor betesmark
      Spetbybacken backe
      Spånghagen skogsparti
      Stackängen åker
      Stackängsbackarna skogsparti
      Stallfältet åker
      Stallfältet åker
      Stallholmen holme
      Stallholmen holme
      Stenbroängbacke skogsbacke
      Stenkulla backe
      Stenkulla terräng
      Stenkullafållan betesmark
      Stenkullafältet åker
      Stensens äng sankmark
      Stensjömossen mosse
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stenstorp terräng
      Stenstugan terräng
      Stockholmshällen stenhäll
      Stockholmshällen holme
      Stockkärret kärr
      Stora grund holmar
      Stora kärret kärr
      Stora sten eller Kråkstens sten sten
      Stora sten grotta
      Stora stenen holme
      Stora tallen åker
      Storkorgen, se Korgen Saknas
      Storkärret terräng
      Stormossen mosse
      Storskogen skogsparti
      Storängen eller Barrö storäng äng
      Storängen åker
      Storängen eller Storängslandet ängsmark
      Storängen åker
      Strukarne, se Kronstrukorna Saknas
      Strukberget undervattensgrund
      Strukorna kronvatten
      Stryklodet udde
      Stubbkärret kärr
      Stubbkärret åker
      Stugens udde udde
      Stugfältet åker
      Störhultmossen mosse
      Störhulta mosse mosse
      Stövla åker
      Stövlarna?, se Stövla åker
      Suggstensvägen skogsväg
      Sundstaden sund
      Sundstan förträngning i Näshultasjön
      Svalborändeln bäck
      Svallboviken vik
      Svalboviken vik
      Svarta viken vik
      Svarta viken vik
      Svartbäcken utfallsdike
      Svartgryt berg, underv.udde och överv.grund
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Sågfältet åker
      Såggärdet åker
      Sågkärret kärr
      Sågkärret åker
      Sågkärrsudden udde
      Sågviken vik
      Sågviken vik
      Sällnäsmossen åker
      Sälsjön, se Bålsjön Saknas
      Sämstadeln inskärning i strand
      Sätern åker
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Söderby Skogsås triangelpunkt
      Södra ön terräng
      Sörby åker
      Sörbyholmsdyen åker
      Sörbyskogen skogsområde
      Sörby udde udde
      Sörsundet sund
      Sörtorpssjön sjö
      Sörtorpsjön sjö
      Sörudden udde
      Talludden backe
      Talludden skogsbacke
      Tarmen åker
      Tegelbruksgärdet åker
      Tegelbruksholmen holme (holmar)
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbruksviken vik
      Tegelviken Saknas
      Tegelviken vik
      Timmerviken vik
      Tjockkärret kärr
      Toltäppviken vik
      Tomtsundet sund
      Tomtsundet sund
      Toppsjöbergen bergskedja
      Torndyveln udde
      Torndyveln udde
      Torndyvelsbergen bergsträckning
      Torndyvelsbergen berg
      Torndyvelsviken eller Veken vik
      Torpkvarnsholm holme
      Torpkvarnsholm holme
      Torpkvarnsholm(e) holme
      Torpkvarnsudde udde
      Torpkvarnsviken vik
      Torpkvarnsviken vik
      Torpsjön f.d. sjö
      Torpsjön f.d. sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trekanten åker
      Tretton jaktpass
      Trindsviken vik
      Trinnsviken vik
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trullsudden berg
      Trulsudden, se Rövika udde Saknas
      Träkärret åker
      Träthålet åker
      Tullerstället plats vid Näshultasjön
      Tullerstället strand
      Tunnberget berg
      Täppan f.d. åker
      Tärnsjön sjö
      Tärnsjön sjö
      Uddagärdet del av Barrön
      Uvberget, Stora och Uvberget, Lilla berg
      Utskogen skogsparti
      Lilla Uvberget berg
      Stora Uvberget bergrygg
      Vackernäsaberg bergudde
      Vadaån avloppså
      Vadvreten åker
      Vadån vattendrag
      Vallgatan terräng
      Vargarna skär
      Vargarna holme
      Varglyan grotta
      Vargungen undervattensgrund
      Vasshammaren udde
      Vasshammaren udde
      Vasshammaren udde
      Vasshammarsviken vik
      Vasshammarsviken vik
      Vattenstället strand
      Veken, se Torndyvelsviken Saknas
      Verksundet del av sund
      Verksundet sund
      Wibergska tallarna tallar
      Wimans åker
      Wimanskällan källa
      Visundet sund
      Visundssundet sund
      Visundssund(et) sund
      Visundsviken vik
      Vitmossen mosse
      Vitsjöberget berg
      Vitsjön sjö
      Vitsjön sjö
      Vittsjön, se Vitsjön sjö
      Vreten åker
      Västerviken vik
      Västerviken vik
      Yngsfjärden, se Ingsfjärden Saknas
      Yngsfjärden fjärd
      Åmynningen vik
      Ångbåtsbryggan strand
      Åströmsberget berg
      Älghålet åker
      Älgmossen mosse
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsjövägen skogsväg
      Ängen f.d. åker
      Ängen f.d. åker
      Ängen åker
      Ängsfjärden vik
      Ängsturändeln vattendrag
      Äppleträdsbetet betesmark
      Örnhagen skogsparti
      Österlöjorna betesmark
      Östersjö f.d. t.
      Östersjön sjö
      Östersjön f.d. sjö
      Östersjö plöja åker
      Östertorpbackarna backar
      Övre dammen damm
      Övre delen åker
      Övre vreten åker
      Övre ängen åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.