ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västermo socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 350 Bebyggelsenamn : 503 Naturnamn : 424
Vestermo sn Alkroken ägomark Västermo sn uttalsanteckning Alkärret jord
Västermo sn Alkärret ägomark Västermo sn uttalsanteckning Allmänningen skog
Västermo sn Arntorp terräng Västermo sn uttalsanteckning Arninge märke berghäll
Västermo sn Aspestensröset gränsmärke Västermo sn uttalsanteckning Aspholmen holme
Västermo sn *Aspestensstaven gränsmärke Nummerförteckning förteckning Aspholmen holme
Västermo sn *Aspestensstaven gränsmärke Nummerförteckning förteckning Augustas källa källa
Västermo socken Aspholmen holme Nummerförteckning förteckning Berget, Södra stenhäll
Vestermo Saknas Berget höjd Nummerförteckning förteckning Bergbråten hage
Västermo sn Berget berg Nummerförteckning förteckning Bergkanalen passage
Västermo sn Binnstaudden udde Nummerförteckning förteckning Binstaudden udde
Västermo sn /Se Bjursfoten udde Nummerförteckning förteckning Bjursfoten udde
Västermo sn Bjursfoten udde Nummerförteckning förteckning Björkholmen holme
Västermo sn Björkholmen holme Nummerförteckning förteckning Björkholmen holme
Västermo sn Björkmyren sankmark Västermo sn Björkstaviken vik
Västermo sn Björkmyren ägomark Västermo sn Björnhusgölet terräng
Västermo sn Björkmyren terräng Västermo tussar inbyggarbeteckning Björnmossen odling
Västermo sn Björkstaviken vik ekholmas inbyggarbeteckning Björnmossen sankmark
Västermo sn *Blåbergskärret kärr fågelsångs inbyggarbeteckning Bockholmen holme
Västermo sn *Blåbärskärret kärr gålhammars inbyggarbeteckning Bockholmen holme
Västermo sn Bockholmen holme hyttas inbyggarbeteckning Bockholmen holme
Västermo sn Bockholmen holme lövnäsas inbyggarbeteckning Bosberget grund
Västermo sn Bockholmsgrundet holme råbona inbyggarbeteckning Bosberget holme
Västermo sn Bosberget holme vallbona inbyggarbeteckning Boviken vik
Västermo sn Boviken vik vibona inbyggarbeteckning Boviken vik
Västermo sn Brända udden skogsterräng Västermo vargar inbyggarbeteckning Braxenhäll stenhäll
Västermo sn Byggtäppan ägomark Västermo vargar inbyggarbeteckning Brudbacken förr backe
Västermo sn Byggtäppan terräng åstorps inbyggarbeteckning Brudbacken förr backe
Västermo sn Båtsta ägomark Alkärret och Långkärret, se 1 Långkärret Saknas Brudgumbacken förr backe
Västermo sn *Bärhällsstaven gränsmärke Lilla Alma lht Brudgumbacken förr backe
Västermo sn /Se Dalkarlshäll holme Alms gård Brända udden skogsparti
Västermo sn Dammkärr ägomark Alphyddan lht Bullerberget höjd
Västermo sn Dammängen ägomark Altorp lht Buskhäll, Lilla skär
Västermo sn Djupholmen holme Altorp gård Buskhäll, Stora skär
Arninge by Dockhällsmossen mosse Andersro lht Byggtäppan åker
Arninge by Domaren höjd Andersro lht Dalkarln väg
Arninge by /Se Domaren skogsbacke Andersro lht Dalkarlshäll stenhäll
Björnsten torp Dystaviken vik Anneberg lht Dalkarlshäll holme
Brännkärr förr torp? Ekebergsmossen mosse Anneberg lht Dalkarlshäll holme
*Flemmings gamla frälse hgd /Se Ekebergsmossen mosse Annstugan gård Dammkärr gräsmark
Fågelberget torp Ekebergsmossen skogsterräng Arninge gård Dammängen åkermark
Fäboda torp Ekebergsmossen mosse Arninge gård Djupholmen holme
[Gylhanbec] Saknas Ekebergsmossen mosse Arnstugan lht Djupholmen holme
Gålhammar ind.mil.bost. Ekebergsmossen mosse Arntorp torp Djupsandsten berghäll
Gålhammar bost.? Ekebergsmossen mosse Arntorp förr torp Dockhällsmossen mosse
Gålhammar, Södra gd Ekebergsviken vik Aspesten Saknas Domaren skogkulle
Gålhammar gd Ekebergsviken dal av Hjälmaren Aspesten by Domaren förr åker
Gålhammar gd Ekebergsviken vik Aspetorp eller Aspesten, se 1 Aspesten Saknas Domaren förr åker
Gålhammar, Södra gd /Se Eksnäset udde Aspgölet hmd Domarvägen skogsväg
Gålhammar, S. gd /Se Erik-Ersas kärr kärr Aspgölet gård Dystaviken vik
Gålhammar, Södra gd /Se Erik-Jansmossen mosse Asphäll torp Dystaviken vik
?Hjälmsäter by Erstorp terräng Asplund lht Ekebergsmossen mosse
Hjälmsäter, Södra Saknas /Se Eskedals hälln, se Äskedalshällen höjd Aspsten by Ekebergsmossen sankmark
Hjälmsäter by /Se Fettia Hufwud, se Fittjehuvud udde Axelsborg lht Ekebergsviken vik
Hästhäll torp Finningen holme Berget torp Ekebergsviken vik
Johannesberg förr torp? Fiskarängen ägomark Björklund lht Ekholmsskogen skogsparti
Konungsö by Fittjehuvud udde Björklund hmd Eksnäset halvö
Konungsö by Fittjehuvud udde Björklund gård Erik-Ersas kärr sankmark
Konungsö by Fittjehuvud udde /Se Björkmyr bs, nu borta Erik-Jansmossen sankmark
Konungsö Saknas /Se Fittjehuvud udde /Se Björnsten hmdr Finningen holmar
Konungsö by /Se Fittjestenarna, Östra skär Björnsten förr gårdar Finningen holme
Kvarntorpet förr torp? Fittjestenarna, Västra skär Bostället förr soldattorp Fiskarängen odling
Laggartorp, Lilla förr torp? Fittjestenarna skär /Se Brohagen riven bs Fiskarängen åker
Lida. Lilla el. Stora gdr Flintan holme Bråten, Lill- torp Fiskgjusudden udde
Långkärr torp Floviken vik Lilla Bråten förr statstuga Fiskgjusbacken skogsparti
[Mallinbergha] Saknas Floviken vik Stora Bråten förr statstuga Fitjehuvud udde
?Malmberga by Frosshällen holme Bråten, Stor- torp Fitjestenarna skär
?Malmberga by Fylltratten vik Stor-Bråten förr statstuga Flasksten stenhäll
?Malmberga by Fylltratten holme Brännkärr bs Flintan sten
Malmberga by ?Fågelberget berg Brännkärr förr gård Flintan holme
Malmberga gd Fårudden udde Bygget gård Floviken vik
Malmberga by Fäbodkärret ägomark Bäcken torp Floviken vik
Malmberga gd:ar /Se Fäbodkärret terräng Charlottenberg lht Frosshällen stenhäll
Malmberga gd /Se Gamla mossen ägomark Degerhammar hmd Frosshällen stenhäll
Norråby g Gamla mossen ägomark Degerhammar förr gård, nu lht Fårudden udde
Norr-Åby gd *Gethällsstaven gränsmärke Degerhammar förr gård, nu lht Fårudden udde
Notholmen gd giälsaters wijken, se Hjälmsättersviken vik Ekeberg by Fällingen väg
?Råby by Granholmen holme Ekeberg förr arrendetorp Gamla Aspstens vägen skogsväg
Sindersholmen gd /Se Granholmen skär Ekeberg förr arrendetorp Gamla mossen terräng
Slättfall gård /Se Granholmsskären skär Ekholmen t Gamla mossen terräng
Stavik by /Se Granhäll holme Ekholmen förr knektboställe Gick i land berg
Tovhulta gård Gropskär skär Ekholmen förr knektboställe Granholmen holme
Tovhulta gård Grymskär skär Eksta gård Granholmen holme
Vallby by Gränsstenen sten Ekvik lht Granholmen holme
?Vallby by Gräshagen, Lilla ägomark Ekvik lht Granhäll stenhäll
?Vallby by Grävlingskärret ägomark Eriksberg lht, nu borta Gropskär skär
Vallby by Gålhammarsviken vik Eriksberg förr torp Grundet söder för tavlan skär
Vallby by Gålhammarsviken vik Erstorp torp, nu borta Grymskär skär
?Vallby by Gåsbäcken bäck Ettan, se Vi gårdar Gröningen, Lilla stenhäll
?Vallby by Gåsbäcken bäck Fagerhult t Gröningen, Stora stenhäll
*Varghulta hgd /Se Gåsbäcken bäck Fagerhult förr gård Gubbstänget förr åker
Vi by Gåstensmossen, Nedre mosse Fallet torp Gumboviken vik
Vi by Gåstensmossen, Övre mosse Fallet, Norra bs Gumboängen äng
Vi by Hackholmarna holmar Norra Fallet stuga Gårstensmossen, Nedre, se Gåstensmossen, Nedre sankmark
Vi by Hagviken vik Formhagen lht Gårstensmossen, Övre, se Gåstensmossen, Övre skogsmark
Vi by *Halvslussen, se Södermanlands sluss sluss /Se Frideborg lht Gåsbäcken bäck
Vi by Haret holme Fridhem lht Gåsbäcken bäck
Värhulta hg Hassmyramossen mosse Furulund lht Gåsbäcksängen terräng
Värhulta gd *Hattnaberget berg Fyran, se Vi gårdar Gåstegsmossen, Nedre, se Gåstensmossen, Nedre sankmark
Värhulta hg /Se Havstenen skär Fågelberget hmd Övre Gåsten(smossen) skogsmark
Värhulta hg /Se Hedtorp terräng Fågelsången lht Gösskär skär
Värhulta hg *Hedtorpsstaven gränsmärke Fågelsången gård Hackholmarna holmar
Ärhulta hrgd.? *Hedtorpsstaven gränsmärke Fågelsångs gård Hackholmarna holmar
Värhulta hg Hjulmakartorp terräng Fäboda t Hagviken vik
Värhulta hgd Hjälmare kanal kanal Fäboda gård Hankhagen, se Hånkhagen hage
Värhulta hg Hjälmare kanal kanal Glabo torp Haret holme
Värhulta hgd Hjälmare kanal kanal Glabo gård /Se Haret holme
Värhulta hgd Hjälmsättersmossen mosse Glabo förr gård Harsmyrsbäcken, se Hassmyrsbäcken bäck
Värhulta hgd Hjälmsättersmossen terräng Granlund lht Hassmyrsbäcken bäck
Värhulta hgd Hjälmsättersviken vik Granlund lht Havsten grund
Värhulta hgd Hjälmsättersviken vik Granlund lht Havstenen skär
Värhulta g. Holmtorp ägomark Gravtorp förr lht Herrfallsåsen udde
Värhulta by *Hultstaven gränsmärke Gravtorp förr lht Hjortronmossen mosse
Värhulta gd /Se Hyllmossen terräng Gravtorpet hmd Hjälmare kanal kanal
Värhulta säteri /Se Hålkärret ägomark Grindstugan bs Hjälmaren sjö
?Åby, Norra o. Södra byar Hålkärret ägomark Grindstugan lht Hjälmaren sjö
?Åby, Norra o. Södra byar Hålkärret ägomark Gräsgölet Saknas Hjälmsätersmossen mosse
Åby, Norra by Hällfoten udde Gräsgötet gård Hjälmsättersmossen mosse
Norra Åby by Hällkärrsbäcken bäck Gräshagen torp Hjälmsätersviken vik
Norra Åby by *Hällstaven gränsmärke Gräshagen lht Hulthagen åker
?Åby, Nora o. Södra gdar *Hässelbergsstaven gränsmärke Gräshagen, Lilla torp Huvudkvarteret jaktpass
?Åby, Norra o. Södra byar Hästhällen holme Gröndal bs, nu borta Hånkhagen hage
Åby, Norra gd Isholmen holme Grönhult bs Hålkärret förr åker
Åby, Norra gd ?Isholmen holme Grönhuvud lht Hällfoten udde
Åby, Norra gd Isholmen holme Grönhuvudet lht Hällkärret förr sankmark
Åby, Norra gd *Ishällarne Saknas Gustavsberg lht Hällkärrsbäcken bäck
Åby, Norra gd Issho..an, se Isholmen holme Gustavsberg lht Hällkärrsbäcken bäck
Åby, Norra Saknas /Se Jakobs stänge terräng Gålhammar gård Hällskär stenhäll
Åby gd:ar /Se Kallviken vik Gålhammar gård Hälltorpberget berg
?Åltorp gd Kallviksudden udde Gölstugan torp Högkarteret jaktpass
Åltorp by Kalmarshällen skär Gölstugan lht Isholmen holme
  Klockarkärret kärr Haga lht Isholmen holme
  *Klåvstenshage hage Hagalund lht Jungfrubacksstycket åker
  *Klåvstenshagen hage Hagalund lht Jättekastet stensamling
  Klöfstens hage, se *Klåvstenshagen Saknas Hagen lht Kallviken vik
  Klösnen holme Hagen, Lilla lht Kallviken vik
  Klösnen holme Hagen, Stora torp Kallviksudden udde
  Kohäll triangelpunkt Hagstugan t Kalmarshällen häll
  Kolaren holme Hagstugan lht Kalvhagen skogsområde
  Kolaren, Lilla holme Harsmyran, se Hassmyran by Kalvhagssten sten
  Kolbäck triangelpunkt Hassmyran gård Kasöviken vik
  Kolbäck triangelpunkt Hassmyran by Kilen åker
  Kolkärret ägomark Hedemora t Klösnan holme
  Konäsudden udde Hedemora förr statstuga Klösnan skär
  Konäsudden udde Hedenlunda lht Klösnen skär
  koonäs, se Konäsudden udde Hedtorp bs, nu borta Klösnen holme
  Krigarbackarna terräng Hedtorp förr lht Kolaren holme
  Kroppåsstenen sten Herrfallet hmdr Kolaren ö
  Kråkholmen holme Lilla Herrfallet förr torp Kolaren, Lilla holme
  Kråkholmen holme Stora Herrfallet förr torp Lilla Kolaren holme
  Kungshällen terräng Himmelriket lht Kolerakyrkogården förr kyrkogård
  Kusholmen holme Himmelriket lht Konungsjögatan väg
  Kvarntorpet terräng Hjulmakartorp t Konungsöskogen skog
  Kyrkbacken backe Hjälmarsberg lht Stora Konäset udde
  *Kyrkostaven gränsmärke Hjälmarsberg lht Konäsudden udde
  Källarbacken skogsbacke Hjälmsäter by Konäsudden, Västra udde
  Källarberget udde Hjälmsäter förr gård Konäsängen äng
  Källhultet terräng Hjälmsäter förr gård Krigarbackarna terräng
  Kämmingsfoten udde Hjälmtorp = Ängtorp Saknas Kroppåsen stenhäll
  Käringskäret holme Holmtorp torp Kroppåsstenen sten
  Köpingsåsen rullstensås Hult torp Kråkbacken backe
  *Lagbron bro Hultnäs bs Kråkbacksladan lada
  Lakstenen skär Hultstugan t Kråkholmen holme
  Lillmossen mosse Hultstugan förr lht Kråkholmen holme
  Lillsjön sankmark Hyttan hmd Kusholmen holme
  Lillsjön sjö Hyttan gård Kusholmen holme
  Lillsjön sjö(?) Häggberget = Häggbergshagen Saknas Kyrkbacken berg
  Limporna holmar Häggbergshagen hmd Kyrkberget berg
  Lindholmen holme Häggedalen bs Källarbacken backe
  Ljungholmssjön sankmark Hällberget bs Källarberget udde
  Ljungholmssjön terräng Hällberget förr lht Källarberget källare
  Långa holmarna skogsterräng Hälltorp lht Källhultet sankmark
  Långmossen mosse Hälltorpet hmd Källtorpkärret terräng
  Långmyr terräng Hälltorpet hmd Källåkern förr åker
  Långsjön sjö Hälltorp(et) förr gård Kämmingsfoten udde
  Långsjön sjö Hästfall lht Käringskäret skär
  Långsjön sjö Hästfall(et) förr torp Käringskäret holme
  Långsjön sjö /Se Hästhäll gård Kärrstaven plats vid gräns mellan skogsparker
  Långsjön sjö Hästhäll Saknas Laksten stenhäll
  Långsjön sjö Hästhäll förr by Lilla gräshagen skogsparti
  Långsjön sjö Högalid lht Liljekonvaljeholmen holme
  Långsjön sjö Jan-Ers torpet förr torp Lillmossen mosse
  Långsjöviken sankmark Jans förr lhtr Lillsjön sjö
  Långsjöviken utdikad vik Jeriko Saknas Lillsjön förr sjö
  Långudden udde Johannesberg lht Limporna stehällar
  Lövhagen terräng Jungfrubacken hmd Limporna holmar
  Lövåsstaven gränsmärke Jungfrubacken förr gård Lindholmen holme
  Malmboviken vik Kappen stuga Ljungholmssjön förr sankmark
  Malmboviken vik Kappen stuga Logbacken åker
  Marskan vik Karlberg lht Långa holmarna fast mark
  Mathyllorna holmar Karlberg gård Långbrogatan väg
  Mellanholmen holme Karl-Ers beb. Långmyr kärr
  Mellanholmen holme Karlsborg lht Långsjön utvidgning
  Mellanholmen holme Karlslund hmd Långsjöviken sjö
  *Melsbostaven gränsmärke Karlstad lht, nu borta Långsjöviken förr vik
  Mihlstens Moen, se Köpingsåsen rullstensås Karlstad förr beb. Långstycket åker
  Mittstenen skär Kasön hmd Långåkern åker
  Moholmen, Stora holme Kasön gård Lövhagen skogsparti
  Moudden udde Kjells gård Malmboviken vik
  Munckålsstaven gränsmärke Klockberget Saknas Marskan vik
  *Munkålsstaven gränsmärke Klossan gård Marskan sanka ängar
  Mushäll holme Klossan lht Marskan vik
  Mushäll holme Klovsten gård Marskviken vik
  Mushällsgrundet holme Klåvsten gårdar Mathyllorna stenhällar
  muussholmen, se Mushäll holme Knutstaslog förr gård Mathyllorna holmar
  Myrhem ägomark Kohäll förr gård Mellanholmen holme
  Målaviken vik Kohälla hmd Mellanholmen holme
  Målarviken vik Kolbäck t Mellanholmen holme
  Målarviken vik Kolbäck förr gård Mellanstycket åker
  Mörkmossen mosse Konungsjö, se Konungsö by Millra holmen holme
  Mörtkullen holme Konungsö by Mittstenen holme
  Notholmsviken vik Konungsö by Mobergs stenar stensamling
  *Nubbstaven gränsmärke Konungsö by Moholmen, Stora holme
  Näsviken vik Konäset bs (Stora) Moholmen holme
  Ormholmen udde Krongården, se Vi gårdar Mormorsängen åker och bete
  Ormkärret kärr Kvarnen gård Moskogen skogsparti
  Ormnäset udde Kvarntorp t, nu borta Mossen, Gamla odling
  Ormudden udde Kvarntorp gård Moudden udde
  Paradiset terräng Kvarntorp förr gård Moudden udde
  Pers holme holme Kvarntorpet bs Mushäll holme
  Pigstenen skär Källtorp gård Mushäll, Lilla stenhäll
  Ramsnäsön udde Källtorp gård Mushäll, Stora stenhäll
  Riddarholmen holme Källtorp Saknas Mushällarna holmar
  Rovbråten, Stora ägomark Kännisje, se Konungsö by Mushällsgrundet holme
  Rudsjön sjö Laggartorp, Lilla hmd Mushällsgrundet holme
  *Råbyhällsstaven gränsmärke Lilla Laggartorp(et) förr gård Myran ängsmark
  *Råbyhällsstaven gränsmärke Laggartorp, Stora hmd Måholmen, se Stora Moholmen holme
  Rävhällen höjd Stora Laggartorp gård Mörkmossen mosse
  Rävhällen terräng Lars-Olufs beb. Mörtkullen häll
  Röholmen holme Lida Lill- gård Mörtkullen holme
  Römossen mosse Lilla Lida förr gårdar Nedre Gåsten(smossen) sankmark
  *Römosshällsstaven gränsmärke Lida, Stor- gård Norra gärdet åker
  Rötkärret sankmark Stor-Lida (el. Stor-Liden) gård Norra utfallsgraven avloppsgrav
  Rötkärret kärr Stora Lida gård Norrängen åkrar
  *Rötkärrsmossen, Lilla del av Rötkärret Lilla Liden förr gårdar Norrängsgatan väg
  Sandgrundet holme Liljeberg lht Notholmsviken vik
  Sandvik vik Liljedal nu försvunnet torp Nybrogatan väg
  Sinkan, Lilla holme Liljedal lht Nykärret ängar
  Sinkan, Stora holme Liljedal sommarstuga Nyodlingen förr odling
  Skarstenen sten Lill-Bråten förr statstuga Näsviken vik
  Skarvstenarna holmar Lillgården bebyggelse Näsviken vik
  Skenskär skär Lillgården lht Nötbacken backe
  Skillingsnäset näs Lindhagen lht Odlingsgrinden förr nyodling
  Skärsmossen mosse(?) Lindhagen förr torp Olssontäppan bete
  Skövdeberget berg Ljungholmen hmd Ormholmen holme
  Skövdeberget berg Ljungås lht Ormholmen holme
  Sloghalsen ägomark Ljungås lht Ormholmen udde
  Slogängen ägomark Lund gård Ormnäset udde
  Spisängsmossen mosse Lund gård Ormnäset näs
  Stackkärret kärr Lund, Lilla hmd Per-Oluvs kummel förr lastplats
  Stavhultskogen skog Lilla Lund gård Per-Orstäppan bete
  Stavhällen holme Stora Lund gård Pers holme holme
  Stavhällsgrundet holme Långkärret hmd Pers holme holme
  Staviksmossen terräng Långkärret gård Pigsten stenhäll
  *Stavviken vik Långkärret Saknas Pigstenen stenhäll
  Starrkärret ägomark Långsjötorp gård Pigstenen stenhäll
  Stavhultskogen skog Löten hmd Pigstenen stenhäll
  *Stavhultstaven gränsmärke Löten gård Polen åker
  Stenhult terräng Lövhagen torp Polskogen skogsparti
  Stenhult ägomark Lövhult lht Ramsnäsön ö
  Stenhult ägomark? Lövhult gård Ramsnäsön udde
  *Stenspångsstaven gränsmärke Lövhult torp Riddarholmen holme
  Stentorp terräng Lövhult förr gård Riddarholmen udde
  Stora grundet holme Lövlund lht Rinken, Östra skär
  Stora grundet grund Lövnäs lht Rinkholmsberget, Östra = Östra Rinken Saknas
  Stora grundet holme Lövnäs gård Rudsjön mosse
  Storkorg ägomark Lövnäs lht Rudsjön sjö
  Stormossen mosse Lövnäs lht Rudsjön sjö
  Stormossen mosse Lövnäs lht Ryttarhagen förr hage
  Stormossen, se Ekebergsmossen mosse Lövsta lht Råby hällar stensamling
  Stor Måsen, se Ekebergsmossen mosse Lövsta lht Råby hällar stensamling
  Sunnansjömärren skär Lövåsen gård Råby hällar stensamling
  Svalgryt holme Lövåsen gård Råbyskogen skog
  Svarthällen udde Malmberga gårdar Rälsen förr räls
  Svarthällen udde Malmberga förr krongård Rävhällen berg
  Svarthällen udde Malmberga gård Rödholmen holme
  Svartkärret ägomark Malmvik gårdar Röholmen holme
  Svartkärret ägomark Malmvik gård Römossen sankmark
  Sågkärret terräng Mammon lht Rötkärret åker
  Söderköping triangelpunkt Marieberg lht Rötkärret sumpäng
  *Södermanlands sluss sluss /Se Marieberg lht Sandgrundet grund
  Södra berget holme Marieborg lht Sandvik vik
  Södraholmen holme Mellangården gård Sandvik vik
  Södraholmen holme Mellangården gård Sindersholmsängen åker
  Södraholmen holme Millastugan beb. Sinkan, Lilla häll
  Tallholmen, Lilla holme Mo hmd Lilla Sinkan stenhäll
  Tallholmen, Stora holme Mo gård Sinkan, Stora häll
  Tallholmen holme Gamla Mo förr torp Stora Sinkan stenhäll
  Tallholmen holme Mossen hmd Sjöholmen förr åker
  Tallholmsgrundet, Lilla holme Mossen förr gård Skarphagen terräng
  Tallholmsgrundet, Stora holme Mossgölet hmd Skarsten berghäll
  Tavelgrundet, Norra holme Mossgölet gård Skarvstenarna berghällar
  Tavelhällen holme Mosstorp Saknas Skarvstenarna berghällar
  Tensjön sjö Mosstorpsäng Saknas Skarstenen berghäll
  Tensjön sjö Motorp gård Skenskär skär
  Tensjön sjö Motorp förr gård Skenskär(et) holme
  Tobaksgrundet grund Måsstorpsäng, se 1 Mosstorpsäng Saknas Skillingsnäset udde
  Torra grundet holme Månstorp gård Skillingsnäsgatan väg
  Torra grundet grund Måstorp, se 1 Mosstorp Saknas Skräddartäppan bete
  Torra grundet holme Måstorpsäng torp Skärsmossen mosse
  Tovhultamossen mosse Najen nu försvunnet torp Skärsmossen sankmark
  Tovhultasjön sankmark Nergårn förr lht Smedkärret förr åker
  Tovhultasjön sankmark Nordkärrsgraven torp Snarvägen förr jaktväg
  Tovhultasjön terräng Nordlund lht Spisängsmossen mosse
  Tovhultasjön sjö /Se Norrgården gård Stackkärr(et) sankmark
  Tovhulta skog skog Norrgården, se Vi gårdar Starrkärret sankmark
  *Tovhultavägen väg Norrgården gård Starrkärret förr kärr
  Trinnmyr ägomark Norrängen äldre namn på Furulund Stavhultskogen skog
  Tärnbogrundet skär Norrängen lht Stavhultskogen skog
  Tärnbohällen skär Notholmen gård Stavhällen häll
  Utterskär skär Notholmen gård Stavhällen skär
  Varma bad udde Notholmen gård Staviksmossen mosse
  Vedholmen holme Notholmen gård Staviksmossen mosse
  Vedkärret kärr Nybygget torp Staviksmossen mosse
  Venen ägomark Nyckelmyran torp Stavtäppan, se Stavtäppan täppa
  Viboön halvö Nyckelmyran gård Stenhult sankmark
  Vimossen mosse Nyckelmyran gård Stora grundet holme
  Viskär holme Nyboda t Stora mossen mosse
  Vitskär skär Nybygget gård Stor-Korg höjd
  Vretsmyren ägomark Nylunda lht Storkorg åker
  Våmlaholmen holme Nylunda trädgårdsmästeri Stormossen mosse
  *Värhultasjön sjö Nynäs = Pommern t Stormossen mosse
  Värhultasjön förr sjö Nystugan gård Stormossen mosse
  Värhultasjön sjö /Se Nystugan gård Storstugens kärr sankmark
  *Värhultasjön förr sjö Nytorp gård Storstycket åker
  Värhulta ö ö Nytorp gård Stumpkärrsgatan väg
  Värhulta ö ö Nytorp lht Stumpkärrshagen terräng
  Västerfoten udde Närlunda torp Stumpkärrskällan källa
  Västerfoten udde Närlunda gård Sunnansjömärren grund
  Västerholmen holme Näset by Sunnansjömärren grund
  Västerholmen holme Näset by Svalgryt skär
  Västerholmen holme Orrtorp t, nu borta Svarthällen berghäll
  Västra viken vik Oskarslund förr torp Svartkärret åkrar
  Västra viken vik Paradiset lht Svinviken vik
  Åsen udde Paradiset förr lht Söderholmen holme
  Åsen grund Per-Olufs beb. Södra gatan väg
  Åsen holme Per-Oluvs täppa förr lht Södra (avlopps)graven avloppsgrav
  Åsfoten udde Perstorp lht Södra graven, se Södra avloppsgraven avloppsgrav
  Åsgrundet, Stora skär Pommern t Söderkärret åkrar
  Åsgrundet, Lilla skär Pommern gård Södraholmen holme
  Åviken vik Rabostan rad av stugor Tallholmen holme
  Åsen holme Rabostan lht Tallholmen holme
  *Äggebergsstaven gränsmärke Rabostan lhtr Tallholmen holme
  Ärholmen holme Ralleslog gård Tallholmen holme
  *Äskedalshällen höjd Ralleslog gårdar Tallholmen holme
  Äspholmen holme Ramsnäs hmd Norra Tavelgrundet skär
  Äspholmen, Lilla holme Ramsnäs(et) förr gård Tavelhällen häll
  Ögrundet skär Rankhyttan bs Tavelhällen häll
  Östra viken vik Rannslo, se Ralleslog gårdar Tavlan häll
  Östra viken vik Ron t Tensjön sjö
  Ösviken vik Ron förr torp Tensjön tjärn
    Rosendal torp Tensjöskogen skog
    Rovbråten, Lilla torp Tobaksgrundet grund
    Rovbråten, Stora torp Tobaksgrundet grund
    Råby by Tomten stenig backe
    Råby by Torra grundet holme
    Rävhällen bs, nu borta Tovhultasjön sankmark
    Sibirien förr torp Tremänningsdelen skogspark
    Sibirien förr torp Trinnmyr(en) åker
    Sindersholmen hmd Trångtorpsskojarn åkermark
    Sindersholmen gård Trångtorpsskojarn åkermark
    Sjöboda lht Trångtorpsskojarn åkermark
    Sjöfallet hmd Täppan åker
    Sjöfallet bs, nu borta Täppan bete
    Sjöfallet förr arrendetorp Täppan betesmark
    Sjöfallet lht Tärnbohällen holme
    Sjökärr lhtr Udden, Brända udde
    Sjölinstugan lht Udden, Brända udde
    Sjötorpet torp Södra udden udde
    Skogen eller Hästhäll, se 1 Hästhäll Saknas Ytterskär skär
    Skoglund = Måstorpsäng t Utterskär holme
    Skogsborg lht Vallgatan väg
    Skogsborg lht Vallängen terräng
    Skogshyddan lht Vargbacken skogsbacke
    Skogshyddan förr soldattorp Bad, Varma udde
    Skogshyddan sommarstuga Varma bad udde
    Skogstorp lht Vedholmen holme
    Skokloster backstuga Vedholmen holme
    Skokloster förr torp Vedholmen holme
    Skrikfallet förr lht Vedkärr(et) sankmark
    Skräddartorp torp Venen vik
    Skräddartorp sommarstuga Venhuvudet udde
    Sköttorp hmd Vibonas kyrkväg väg
    Sköttorp förr torp Viboön nu halvö
    Skövde t Viboön udde
    Skövde förr gård Videmossen mosse
    Slobränningen Saknas Viskär sten
    Slobränningen förr torp Vitskär skär
    Sloget gård Vitskär(en) holmar
    Slätfall t Vreten bete
    Slätfall gård Våmlaholmen holme
    Smedstorp lht Välta ö, se Värhulta ö ö
    Smedstorp hmd Värhulta ö ö
    Smedstorp gård Värhhulta ö ö
    Smedstorp gård Västerfoten udde
    Snickartorp torp Västerfoten udde
    Snickartorp lht Västerholmen holme
    Sofielund lht Västerholmen holme
    Sofielund förr torp Västerängarna åkrar
    Soldattorpet lht Västerängen äng
    Solhaga lht Västerängen ängar
    Spisängen hmd Åkärret sankmark
    Spisängen gård Åsen holme
    Spångstugan t Åsen udde
    Spångstugan förr gård Åsfoten udde
    Spångstugan förr gård Åsgrundet, Lilla grund
    Stavhult t Åsgrundet, Stora grund
    Stavhult förr gård Åsängen terräng
    Stavtäppan förr beb. Åiken vik
    Stavik by Ängbacken terräng
    Stavik, Lilla lht Ängsskogen skogsparti
    Steglavenen gård Ängsvägen väg
    Stegelvenen gård Ärholmen holme
    Stenhult torp, nu borta Ärholmen holme
    Stenhult bs, nu borta Ärholmsudden holme
    Stensberg lht Ärtorpgatan väg
    Stensberg lht Äspholmen holme
    Stensäter torp Äspholmen holme
    Stensäter lht Äspholmen, Lilla holme
    Stensätter förr torp Ögrundet grund
    Stensö lht Örngatan väg
    Stensö förr soldattorp Österbergs betesmark
    Stentorp bs Österängen äng
    Stockholmstorpet t Ösviken vik
    Stockholmstorp(et) lht Östra viken vik
    Stockholmstorpet, Lilla torp  
    Lilla Stockholmstorp(et) lht  
    Storgården bebyggelse  
    Strömsdal hmd  
    Strömsdal förr torp  
    Sundbacken bs  
    Sundbacken förr gård  
    Svensgården, se Vi gårdar  
    Sågen lht  
    Sågen samlingsnamn för gård och lht  
    Sågkärret lht  
    Sågkärret förr torp  
    Söderköping torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården, se Vi gårdar  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Söråkra gård  
    Söråkra lht  
    Tallbacken lht  
    Tellbacken lht  
    Tomtstugan gård  
    Tomtstugan beb.  
    Torshällatorp lht  
    Torvgården lht  
    Torvmossen lht  
    Torvtäkten lht  
    Tovkulta gård  
    Trean, se Vi gårdar  
    Trindmyr bs, nu borta  
    Tripphäll lht  
    Tripphäll förr gård  
    Trumslagartorp torp  
    Trumslagartorp förr gård  
    Trångtorp gård  
    Trångtorp förr torp  
    Tvåan, se Vi gårdar  
    Uddkilen, Lilla t  
    Uddviken, Stora torp  
    Vadstorp gård  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vi by  
    Vi Saknas  
    Vi by  
    Vi by  
    Vi by  
    Vibotorp lht  
    Vibyholm lht  
    Vilsta lht  
    Vilsta lht  
    Vilunda lht  
    Vittensten torp  
    Vittensten förr gård  
    Värhulta säteri  
    Värhulta gård  
    Västermo förr soldattorp  
    Västtorp torp  
    Västtorp Saknas  
    Åby, Norr gård  
    Norra Åby förr by  
    Åby, Sör- gård  
    Åltorp by  
    Åltorp by  
    Åltorp-Runes gård  
    Åstorpet, Lilla torp  
    Lilla Åstorp förr gård  
    Åstorpet, Stora t  
    Stora Åstorp gård  
    Ängberget hmd  
    Ängelsberget lht  
    Ängelsberget förr torp  
    Ängstugan lht  
    Ängtorp torp  
    Äskedalen, Lilla torp  
    Äskedalen, Stora torp  
    Äsplunda torp  
    Äsplunda förr gård  
    Örebro lht  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.