ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öja socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 346 Naturnamn : 281 Bebyggelsenamn : 367 Naturnamn : 443
Öja sn Aahlkiär, se Alkärret f.d. kärr, nu ägomark Öja sn ljudbeteckningar Nummerförteckning förteckning
Öja sn Abrahams sköte terräng Öja sn ljudbeteckningar Nummerförteckning förteckning
Öja sn Alkärr terräng? Öja socken Nummerförteckning förteckning
Öja sn Alkärret f.d. kärr, nu ägomark Öja sn Nummerförteckning förteckning
Öja sn Annikaberget höjd Öja bussar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Öja sn Badviken vik Öjera inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Öja sn Ballergropsgrundet holme Framsocknen del av Öja sn Nummerförteckning förteckning
Öja sn Ballholmen holme Gränden del av Öja sn Nummerförteckning förteckning
Öja sn Berggölsholmen holme Alberga hmd Nummerförteckning förteckning
Öja sn *Björkstaven gränsmärke Alberga handelsbod Nummerförteckning förteckning
Öja sn Björnmossen mosse Alkärr torp Abrahams sköte skogsparti
Öja sn Blackhällen skär Alkärr f.d. t Alkärret betesmark
Öja sn Blötviken vik Alnäs lht Alnäskvarn f.d. kvarn
Öja sn Borrholmen, Lilla holme Alnäs lht Annikaberget höjd
Öja socken Borrholmen, Stora holme Anders-Anders lht Anders-Ersängen åker
Öja socken Borrholmen öar /Se Anders-Ers lht Badviken vik
Öja socken Borrhuvud udde Anders-Ers f.d. lht Badviken vik
Öja sn Brandsholmen udde Anders-Ols lht Balbergsudden, se Bålbergsudden udde
Öja sn? Bromgölet ägomark Andersro lht Ballholmen holme
Öja sn Brosloget ägomark Backen f.d. lht Ballholmen holme
Öja sn Bullerberget berg Backes lht Berggölsholmen holme
Öja sn /Se Bullerbacken backe Beckhyttan torp Biskopsudden udde
Öja sn *Bullermosstaven gränsmärke Beckhyttan lht Björkfoten holme
Öja sn Bållbergsudden udde Bender lht Björkkvarn åker
Öja sn Bäsingen sankmark Berga by Björkskogen skogsparti
Öja sn Bäsingen terräng Björkeberga lht Blötan vik
Öja sn Bäsingen betesmark /Se Björkeberga lht Blötan vik
Öja sn Djupvik vik Björkehäll lht Blötviken vik
Öja sn Dragsjön terräng Björklund lht Bondudden udde
Öja sn Duvhällen höjd Björklund lht Borrholmen, Lilla holme
Öja sn Duvhällen höjd Björstorp torp Lilla Borrholmen holme
Öja sn *Enholmen höjd? Bottenlösa torp Borrholmen, Stora holme
Öja sn *Enholmsstaven gränsmärke Bottenlösa Saknas Stora Borrholmen holme
Öja Saknas *Enholmsstaven gränsmärke Bottenlösa allmänningstorp Borrhuvud udde
Öja Saknas Ettermossen mosse Brickan, Öja- bs Borrhuvud halvö
Öja sn Fastbro kärr terräng Brickstugan bs Bottenlösakärret kärr
Öja sn Finken holme Bromgölet torp Brandsholmen holme
Öja sn Finkensgrundet skär Bromgölet f.d. gd Braxenberget skär
Öja sn Fiskarviken vik Brostugan bs Brosloget åker
Öja sn Flaskhalsen skär Brostugan lht Bullerbacken kulle
Öja sn Flinorna holmar Bullers lht Bullerberget skogsbacke
Öja sn Fläsklösa holme Bullers lägenheter Bytingshällen berghäll
Öja sn Frasta bäsing sank äng /Se Bynäs bs Bålbergsudden udde
Öja sn Friparken terräng Bynäs f.d. lht Bålhuvudet halvö
Öja sn Fräkenslogen ägomark Bynäs lht Lilla Bårholmen holme
Öja sn Fröholmen holme Bärsta by Stora Bårholmen holme
Öja sn Fröholmen, Lilla holme Bärsta by Bäcksloget åker
Öja sn Fröholmen, Stora holme Böcklinge by Bärbergsudden udde
Öja sn Fröholmsgrundet holme Charlottenberg lht Bäsingen äng
Öja sn Furholmen udde Ekudden lht Bäsingen f.d. betesmark
Öja sn Furholmsviken vik Ekudden lht Dalkarlskärret vassområde
Öja sn Fåfängan ägomark Elovsnäs lht Djupvik vik
Öja sn Fålmyren ägomark Elovsnäs lht Djurgårdsvreten betesmark
+Öja sn Gallran vik Emil-Anderssons gd Draget holme
Öja sn Gallsloget ägomark Enstugan gd Draget halvö
Öja sn Granholmen holme Erik-Ers gd Dragsjön sjö
Öja sn Granholmen holme Erik-Ols gd Dragsjön sumpmark
Öja sn *Gravtorpsstaven gränsmärke Eriksberg lht Duvhällen höjd
Öja sn *Gravtorpsstaven gränsmärke Eriksberg f.d. t Duvhällen berghäll
Öja sn Grundet, Stora holme Erikslund lht Erik-Olstäppan åker
Öja sn Gräsgrundet holme Eskedalen Stora, se 1 Äskedalen Stora Saknas Ettermossen mosse
Öja sn Grävlingabacken terräng Eskedalen Västra el. Myran, se 2 Äskedalen Lilla Saknas Farfarskärret sankmark
Öja sn Grömman ägomark Falla t Fastbro kärr åker
Öja sn Grönlundshygget skogsterräng Finken rum Finken holme
Öja sn Gubberget holme Finken rum Finken holme
Öja sn Gubbsloget terräng Fiskartorp(et) lht Finken holme
Öja sn Gullberg triangelpunkt Frasta by Finkensgrundet grund
Öja sn Göbacken, Stora ägomark Frasta Saknas Finkerstagrundet grund
Öja sn Göbäcken ägomark Frasta by Finnudden udde
Öja sn /Se Gödviken vik Fredensborg lht Flaskhalsen holme
Öja sn /Se Gödön udde Fredriksberg lht Flaskhällen holme
Öbo, se Öja socken Hagkärret ägomark Fridhem lht Flinorna skär
Øbo, se Öja sn Haglunda ägomark Fridö lht Flinorna holmar
Öja sn /Se Hagtäppan ägomark Frölunda lht Fläsklösa skär
Öja sn /Se Hallviken vik Frölunda f.d. lht Fläsklösa holme
Öja sn /Se Hammarbacken terräng Fyrby, Väster by Frasta bäsing sank äng
Öja sn /Se Hasselön udde Västra Fyrby gd Friparken skogsparti
Alberga ägendom /Se Herrgölsmossen mosse Fyrby, Öster by Fruntimmersviken vik
Alkärr torp Herrshuvud udde Östra Fyrby by Fräkenslogen åker
?Berga by Herrängsviken vik Färjstugan lht Fröholmen holme
?Berga by Hjälmaren, Östra sjö Föreningsborg lht Fröholmen holmen
Berga och Bärsta Saknas Hjälmaren, Östra sjö Gravtorp torp Lilla Fröholmen holme
Bottenlösa t /Se Hjälmaren, Östra del av Hjälmaren Gravtorp gd Stora Fröholmen holme
Byglinge, se Böcklinge by Hjälmaresund sund Grindstugan bs Furholmen udde
Bärsta by Hjälmarsund sund Grindstugan bs Furholmsviken vik
Bärsta by Hjälmaresund sund Grönlund lht Fyrby vedkärr åker
?Bärsta by Hjälmaresund sund Grönlund lht Fåfängan åker
?Bärsta by Jälmarsund sund Grönlund lht Fåfängan betesmark
Bärsta by Jälmarsund sund Gubberslog gd Fålmyren odling
?Bärsta by Jälmarssund sund Gubbeslog nu utläga Fålmyren åker
Bärsta by Hjälmare sund, se Jälmarsund färjeplats Gubbeslog, se 1 Hult Stora Saknas Färjhällen udde
Bärsta by Hjälmare sund sund Gullberg torp Färjhällen holme
Bärsta by /Se Hjälmaresund Saknas Gullberg(s) f.d. t Gallsloget odling
Böcklinge by Hjälmare sund sund Gustav-Anderssons gd Gallsloget åker
Böcklinge by Hjälmare sund sund Gustav-Lars tp Grabbfly skogstjärn
Böcklinge by Hjälmare sund sund Gärdshammar gård Grabbflyberget berg
Böcklinge by /Se Jälmarsund sund Hagaberg lht Granholmen holme
?Böcklinge by Hjälmaresund sund Hagaberg f.d. lht Granholmen holme
Böcklinge by Hjälmarsund sund /Se Hagby kyrkoherdeboställe Gravfly kärr
Böcklinge by Hjälmaresund sund /Se Hagbylund lht Grov udde, Lilla udde
Böcklinge by Holmen terräng Hagen lht Grov udde, Stora udde
Böcklinge by Hovstensberget holmar? Haglund bs Grundet, Stora holme
Böcklinge by Hånön holme Haglunda lht Stora Grundet holme
Böcklinge by Hånö ö /Se Hagstugan bs Gråudd udde
Böcklinge by Hånö ö /Se Hagstugan bs Gräsgrundet grund
?Böcklinge by Hånösten skär Hedlund lht Gräsgrundet holme
Böcklinge by Håsten, se Hånösten skär Hedvigsborg lht Grömman odling
Böcklinge by Hägran utjord Herrgölet torp Grömman åker
Böcklinge by Hällen skär Herrgölet f.d. t Grönholmen holme
Böcklinge by Hällviken vik Herrängen torp Grönlundshugget skogsparti
Böcklinge by Hästgrundet skär Herräng(en) f.d. t Grönlundshygget skogsparti
Böcklinge by? Hästholmen holme Holmen lht Gubberget holme
Böcklinge by Jordbrokällan källa? Holmhagen f.d. bebyggelse Gubbsloget f.d. åker
Böcklinge by Jälmaren Siön, se Hjälmaren, Östra sjö Hult, Lilla torp Gubbängen betesmark
Böcklinge by /Se Jälmarsund, se Hjälmare sund sund Hult Lilla Saknas Gullberg berg
Böcklinge by /Se Kajpinan skog Hult Stora Saknas Gullbron f.d. bro
Böcklinge by /Se *Kallkungsstaven gränsmärke Hult, Stora gård Gullbrostycket åker
Böcklinge by /Se Kalvön ö Stora Hult gd Gustav-Larsängen åker
Böcklinge by /Se *Kilbergstaven gränsmärke (sten) Hultmans gd Gåsdammen åkerjord
Frasta by Kilen ägomark Hurtigstugan f.d. t Gärdesvägen väg
Frasta by Klinten, Inre holme Husby by Lilla Göbäcken betesmark
Frasta by Klinten, Yttre holme Husby by Stora Göbäcken betesmark
Frasta by Klippängen ägomark Hålåsen gård Gödbäcken, Lilla odling
Frasta by Klubben, Nedre holme Hälåsen gd Gödbäcken, Stora odling
Frasta by Klubben, Övre holme Hägerås torp Gödfoten udde
Frasta by Kofoten udde Hägerås eller Hägran, se 2 Hägran Saknas Gödviken vik
Frasta by Korshagen äng /Se Hägerås gd Gödön nu näs
Frasta Saknas /Se Korshagen äng /Se Hägerås gd Gödön udde
Fyrby by Kronmossen terräng Hägran torp Haglunda åker
Fyrby by Kronmossen mosse Hägran Saknas Hagtäppan åker
Fyrby by Kurnäset, Lilla näs Hägran gd Hallviken vik
Fyrby by Kurnäset, Stora näs Hägran by Hammarbacken skogsbace
Fyrby by Kvickmossen ägomark Ingelstorp bebyggelse Hasselön holme
?Fyrby by Kvickviken vik Ingtorp torp Hasselön udde
Fyrby by /Se Köpingsåsen rullstensås Ingtorp f.d. t Herrgölmossen mosse
?Hagby prästgård Köpingsåsen ås Jan-Eriks lht Herrshuvudet holme
Henala ortnamn /Se Lakhäll skär Johannesberg lht Herrshuvud udde
Husby by Lakstenen skär Johannesberg lht Herrängsviken vik
Husby by Lalog berget holme Johanneslund lht Herrängsviken vik
Husby by Lillmyren ägomark Johanneslund f.d. gd Hersbergsviken vik
?Husby by Lillsjön terräng Jonsberg lht Hjälmaren sjö
?Husby by Lindholmen holme Järshammar gd Östra Hjälmaren vik
Husby by *Långdunkekärrsstaven gränsmärke Järshammar gd Hjälmaresund sund
Husby by Långfoten udde Karins lht Hovstensberget holme
Husby by Långhalsen ägomark Karl-Anders lht Hultahålet åker
Husby gd Långholmen holme Karl-Ols gd Hulta Långholme åker
Husby by *Långholmsbacken höjd Karlsborg lht Humlegårdsbacken skogsbacke
Husby by *Långholmsbackstaven gränsmärke Karlslund lht Hålåsbacken skogsbacke
Husby by *Långhällsstaven gränsmärke Karlsro lht Hånön holme
Husby by Lövgrunden holme Karltorp lht Hånön holme
Husby by Marieberg ägomark Karltorp lht Hånösten stenhäll
Husby by? Marskan ägomark Kila, se Öjakila torp Håsten holme
?Husby by Marskudden udde Kila gd Hägransmossen åker
Husby by Mellantorpakärr ägomark Kilarna torp Härshuvud udde
Husby by Mihlstens Moen, se Köpingsåsen rullstensås Kilen gd Hässjebergsviken? vik
Husby by /Se Morvik vik Klangstugan lht Hästgrundet grund
Härstammar, se Järshammar gd Mossgölskärren kärr Klangstugan lht Hästgrundet grund
Ingelstorp gd *Mossvedsstaven gränsmärke Klasvreten bs, nu borta Hästhagen skogsparti
Järshammar by Mushällen holme Klippan lht Hästhagen skogsparti
Järshammar by Mustappen holme Knutsta by Hästhagsviken vik
Järshammar by Mustappen udde Knutsta by Hästholmen holme
Järshammar by /Se Myren ägomark Kohagen lht Hökärret åker
Järshammar by Myrskaren holme Kohagen lht Insjöudden udde
Järshammar by Myrskaren ö Kos f.d. t Insjöviken vik
Gerdshammar Saknas Måsholmen udde Kungslabacken gd Jordbrokällan källa
Järshammar by Måsskärsberget holme Kungslaborg gd Kalkugnen betesmark
Järshammar by Mälön ö Kvarntorp torp Kalkugnsbacken skogsbacke
Järshammar by Mörtholmen, Lilla holme Källstugan lht Kalvön holme
Järshammar by Mörtholmen, Stora holme Labråten t Kalvön ö
Hershammar Saknas Mörtholmen udde Labråten f.d. t Kilen åkrar
?Järshammar by Natholmen, Inre holme Ladubråten torp Kilsberget berg
Järshammar gd Natholmen, Yttre holme Ladubråten f.d. t Klasvreten skogsmark
Järshammar by /Se Nytorpsviken vik Lars-Perssons lht Klinten, Inre skär
Järshammar by /Se Nyängen ägomark Larsro lht Inre Klinten holme
Järshammar by /Se Näsvassen vik Larssloget f.d. lht Klinten, Yttre skär
Järshammar gd /Se Olles källa källa Lilla Kalles lht Yttre Klinten holme
*Kurcks gamla frälse hgd /Se Ormholmen udde Lilla Kalles f.d. lht Klippängen odling
Långkärr torp Ormhällarna holmar Lilla slottet lht Klockargraven utfallsdike
Risinge bebyggelse /Se Ormhällsgrundet skär Lillgården gård i Bärsta Klubbarna skär
Salsta by Ormhällsskäret skär Lillvästorp f.d. gd Klubben, Nedre stenhäll
Salsta by Ox-Grömman terräng Lindhagen lht Nedre Klubben holme
Salsta by Oxkärret ägomark Lindkvistens lht Lilla Klubben holme
Salsta by Pinan terräng Lisabärg lht Stora Klubben holme
Salsta by Prosthällen skär Lugnet f.d. t Klubben, Övre stenhäll
Salsta by Prästbäsingen betesmark /Se Lyckebo lht Över Klubben holme
Salsta by Pundet udde Långkärr torp Knalberget udde
Salsta by Ringhällen skär Långkärr gd Komossen skogsmark
Salsta by Rundholmen udde Löten förr gård Stora Konäs udde
Salsta by Runnholmen holme Löten gd Kofoten stenhäll
Salsta by Rödmossen terräng Lötlogen f.d. loge Kofoten, Lilla stenhäll
Salsta gd Rödmossen mosse Lövhagen lht Kohagsberget höjd
Salsta by Röholmen, Lilla holme Lövhult lht Kronmossen mosse
Salsta gd Röholmen, Stora holmen Lövnäs lht Kronmossen mosse
Salsta gd Römossen ägomark Lövsta, Norra lht Krukbacken skogsbacke
Salsta by Salstaviken vik Lövsta, Södra lht Kråkholmen udde
Salsta by? /Se Sandudden udde Lövåsen torp Kurnäset, Lilla udde
Salsta by Sikgrundet, Inra grund Lövåsen gd Kurnäset, Stora udde
Salsta by Sikgrundet, Yttra holme Magslog gd Stora Kurnäset udde
Salsta gd Sippskär holme Magsloget gård Kvickmossen äng
Salsta gd /Se Skarpstenar skär Mellangården gård i Böcklinge Kvickmossen sumpmark
Salsta Saknas /Se Skogen holme Mellangården gård Kvickviken vik
Salsta gd /Se Skogsholmen holme Mellantorp torp Kvickviken vik
Salsta by /Se Skogsstenen sten Mickholmen torp Källstuguängen odling
Salsta by Skräddarkärret kärr Mobacken lhtr Källstuängen åker
Segersta by *Sköldby Långhällsstaven, se *Långhällsstaven gränsmärke Mobacken by Källstycket åker
Segersta gd Slagholmsudden udde Mon torp Ladlogeberget holme
?Skälby by Slagholmsviken vik Mon by Lakhäll ö
Skölby by Slemman vik Myran, se 2 Äskedalen Lilla Saknas Lakstenen grund
Skälby by Sloget ägomark Myren gård Lalogberget holme
Skølby Saknas Sloget ägomark Myren lht Lassjön f.d. sjö
Skölby by *Slottzberget berg /Se Myren, Stora torp Lilla mossen åker
Skölby by, g. *Slottzberget berg /Se Myr-Gustavs lht Lillgårdsviken vik
?Skölby by Slottsviken vik Myrstugan lht Lillmyren åker
?Skölby by Småhällarna holmar Målars lht Lillsjön mosse
?Skölby by Små-Stångholmarna holmar Måsgölet t Lillsjön f.d. sjö
Skölby by Spjälkberget berg Nordanvädret torp Lillängen åker
Skölby by Staffansbäck skogsmark Nordanvädret t Lindholmen holme
?Skölby by Starrhagen ägomark Norrgården gård i Frasta Långfoten udde
Sjöhlby by Stingberget höjd Norrgården gård i Skölby Långholmen holme
Skölby by Stingberget höjd Norrgården gård i Tveta Långholmen skogsbacke
Skölby by Stingberget berg Norr-Hägran (Norrhägran) terräng och lht Långholmen ö
Skölby by /Se Stormyren f.d. myr, nu ägomark Norrsundet lht Långholmsstycket åker
Skölby by /Se Stormyren terräng Nybygget torp Långsyna åker och betesmark
Sundby hus slott /Se Struten terräng Nybygget lht Löten terräng
Sundby, Stora herresäte Stutmossen mosse Nystugan torp, nu borta Lövgrunden småholmar
Sundby, Stora hg Stångholmen, Lilla holme Nystugan torp Lövgrunde(n) holme
?Sundby, Stora hg Stångholmen, Stora holme Nystugan gård Marieberg åker
?Sundby, Stora herresäte Stångholmen holme /Se Nystugan f.d. torp Marskan åker och betesmark
Sundby, Stora för befäst slott, nu hg /Se Sundholmen holme Nystugan lht Mellannatholmen holme
Sundby, Stora hg /Se Svalholmen, Lilla holme Nysäter torp Mellantorp f.d. t
Sundby herrgård Svalholmen, Stora holme Nysätter f.d. t Mellantorpakärr åker
Sundby, Stora hg /Se Svarta berget holme Nytorp torp Mellanviken vik
Sundby, Stora hg *Svartkärrsstaven gränsmärke Nytorp f.d. t Mickholmen terräng
Sundby, Stora hg /Se Svältarehagen hage(?) Nyvreten torp Mobergs stenar stenar
Sundby, Stora hg /Se Såholmen holme Nyvreten t Mordvik vik
?Sundby, Stora gd Sätern ägomark Ol-Olspojkars lht Morvik vik
Sundby hg Tallholmen holme Oppstugan gd Morvik vik
?Sundby, (numera Stora) gd Tallstugan ägomark Oppstugan gård Mossen åker
Sundby, Stora hg Tjärbruket triangelpunkt Per-Jons gd Mossen åker
Sundby, Stora herresäte /Se *Torgelhäll höjd Per-Lars-Axels gd Murkebo åker
Sundby hg *Torgålshällsstaven gränsmärke Petters f.d. t Mushällen stenhäll
Sundby hg Torparskogen skog Pettersstugan f.d. t Mustappen skär
Stora Sundby hg Torsmyren ägomark Posten lht Mustappen holme
Stora Sundby hg Trälen terräng Prästgården kyrkoherdeboställe Mustappen udde
Stora Sundby hrgd. »tufutuwik» vik Rens f.d. soldattorp Myren åker
Sundby, Stora herresäte Tärnmossen ägomark Ringstugan bs Myren åker
Sundby, Stora herresäte Ulvhällen terräng Ringstugan lht Myren åker och hagmark
Sundby, Stora hg Utkärret ägomark Rosenhäll lht Myrholmen, se Myrskaren ö
Sundby, Stora hg Utskär holme Salbacken lhtr Myrmyren åkermark
Sundby, Stora hg Vagnstaviken vik Salbacken lht Myrsgarn holme
Sundby, Stora hg Vagnstaviken vik /Se Salsta gård Myrsgarn holme
Sundby, Stora hg Vallmossen mosse Salsta gd Myrskaren ö
Sundby, Stora hg Vallmossen mosse Sand torp Myrskaren f.d. holme
Sundby, Stora hg Vasshammaren udde Sand lht Myrskarn holme
Sundby, Stora hg Vedkärret ägomark Sandstugan lht Myrskarsviken vik
Sundby, Stora hg Vigelskärret kärr Sandstugan f.d. lht Myrvreten betesmark
Sundby, Stora hg Viksholmen holme Segersta gård Måsskärsberget holme
Sundby, Stora hg Vinhällskärret kärr Segersta gd Yttre Måsskärsberget holme
Sundby, Stora hg Visberget berg Sidenhuset lht Mälet holme
Sundby, Stora hg Visberget berg /Se Silverberg torp Mälö holme
?Sundby säteri Visberget höjd /Se Silverberg f.d. t Mälön holme
Sundby, Stora hg Visberget fornborg /Se Sjöhult torp Mälön holme
Stora Sundby hrst Visberget fornborg /Se Sjöhult gd Mälösten stenhäll
Sundby, Stora hg Vita mossen mosse Sjöskogen lht Mörtholmarna holmar
Sundby, Stora hg Vreten ägomark Sjötorp lht Mörtholmen udde
Sundby, Stora hg Vreten ägomark Skallbrohult torp Mörtholmen holme
Sundby, Stora hg Vålmyren terräng Skallbrohult f.d. t Mörtholmen halvö
Sundby, Stora hg Vällbäcksholm holme Skogstorp torp Mörtholmen, Lilla holme
Sundby, Stora hg Välvreten ägomark Skogstorp f.d. t Mörtholmen, Stora holme
Sundby, Stora hg Västra bäcken vik Skomakars f.d. lht Natholmarna holmar
Sundby, Stora hg Västra skäret holme Skölby by Inre Natholmen holme
Sundby, Stora hg Västra viken vik Skölby by Inre Natholmen holme
Sundby, Stora hg Åmossen mosse Sloget bs Yttre Natholmen holme
Sundby, Stora hg Ängen ägomark Sloget lht Norra täppan åker
Sundby, Stora hg Ängen delvis odlat område Slottet, Lilla lht Norrgården terräng
Sundby, Stora hg Ärnäset näs Sofieberg lht Norr-Hägran terräng o. lht
Sundby, Stora hg *Öja bricka höjd /Se Sofieberg lht Nyhagen åker
Sundby, Stora hg Örmossen mosse Stavtorp torp Nykärret åker
Sundby hg Östra skäret holme Stenbro bs, nu borta Nytorpsviken vik
Sundby, Stora hg Östra viken vik Stenhult bs, nu borta Nyäng åker
Sundby, Stora hg Östra viken vik Stockkärr, se 1 Bottenlösa Saknas Nyängen åker
Sundby hg   Stor-Anderses, se Per-Jons gård Näsudden udde
Sundby, Stora herresäte /Se   Storgården gård i Bärsta Näsörn udde
?Sundby herrgård   Stormyren f.d. backstuga Nötboa, se Nötbrotäppan betesmark
Sundby,Stora säteri /Se   Storvästorp gd Nötbrotäppan betesmark
Sundby, Stora slott /Se   Sundby gods Ola-Hansbacken skogsbacke
Sundby, Stora säteri /Se   Sundby, Stora säteri Olles källa källa
Sundby, St. gods /Se   Stora Sundby gods Onsflisan skär
Sundby, Stora Saknas /Se   Stora Sundby samhälle Ornholmen udde
Svartingstorp g   Stora Sundby gård gods Ormhällarna stenhällar
Svartingstorp gd   Sundby gård gods Ormhällsskäret holme
Svartingstorp g   Sundby slott gods Oxgrömman kärr
*Södrahed Saknas   Sunden lhtr Ox-Grömman skogsparti
Trångsås gård   Sundet, Norr- lht Oxhagen betesmark
?Tveta by   Norra Sundet lht Oxhagen åker
Tveta Saknas   Sundet, Sör- lht Pinan skogsmark
Tveta by   Södra Sundet f.d. lht Pingärdet åker
Täby gd   Svartingstorp gård Polacktäppan åker
Täby gd   Svartingstorp gd Prästbäsingen betesmark
Täby gd   Sågars f.d. lht Prästgårds bäsing sank äng
Täby gd   Sätran hmd Pundet sten
Vallby gård   Sätran gd Pundet sten
Vallby by   Sörgården gård i Frasta Ringhällen holme
?Vallby gd   Sörgården gård i Skölby Rundholmen holme
Vallby gd   Sörgården gård i Tveta Rundholmen f.d. holme
Vallby gd   Sör-Hägran f.d. gd Runnholmen holme
Vallby g   Sörsundet f.d. lht Rödmossen sankmark
Vallby by   Sörängen torp Röholmarna holmar
?Vallby gd   Sörängen gd Röholmen, Lilla holme
Vallby by   Sörängstorp gd Lilla Röholmen holme
Vallby g   Tallhyddan lht Röholmen, Stora holme
Vallby by   Tallkroken torp Stora Röholmen holme
Vallby gd   Tallstugan torp Salstaviken vik
Vallby gd   Tandtorp torp Sandgärdet åker
Vallby gd?   Tandtorp f.d. torp Sandudden udde
?Vallby by   Tantorp bebyggelse Sandudden udde
Vallby gd   Tjärbruket, Lilla gård Sikgrundet, Inre grund
Vångsö by   Tjärbruket, Lilla Saknas Sikgrundet, Yttre grund
Vångsö by   Tjärbruket, Stora gård Sippskär skär
Vångsö by   Tjärbruket, Stora Saknas Sippskär holme
Vångsö by   Stora Tjärbruket gd Sjöhultsberget kulle
Vångsö by   Tomtstugan gård Sjöskogen skogsparti
Vångsö by   Tomtstugan lht Sjöskohagen åker
Vångsö by   Tomtstugan gd Sjöskokärret åker
?Vångsö by   Torget lht Skarpstenar stenhällar
Vångsö by   Torget gård Skarpstenar holme
Vångsö by   Trångsås gård Skogen holme
Vångsö Saknas /Se   Trångås gd Skoholmen holme
Vångsö by /Se   Tveta by Slagholmen udde
Vångsö by /Se   Tveta by Skogsholmen holme
Vångsö by /Se   Tvetalund lht Skräddargatan väg
Vångsö by /Se   Täby gård Skräddarkärret kärr
Vårfrualtaret Saknas   Täby gd Slagholmsviken vik
Vårfrualtaret Saknas   Udden gård Slemman vik
Vällbäck gd   Udden, Lilla torp Slemman f.d. hamnplats
Västertorp gd /Se   Vallby nu jord Slemmaviken vik
Västtorp gd   Vigersberg lht Slimma vik
Åby, Södra Saknas /Se   Vigersberg gd Slimmahamn vik
Åby Saknas /Se   Vilan bygdegård Slemmaviken, se Slimmahamn o. Slimma vik
Öja by   Vångsjö by Slottsviken vik
Öja by   Vångsö by Smedbacken skogsbacke
Öja g   Vångsö by Småhällarna grund
[Øne] Saknas   Vällbäck bebyggelse Småhällarna holme
Öja by   Vällbäck torp Småmyren odling
Öja gd   Vällbäck gd Småstångholmarna skär
»øøbo», se Öja Saknas   Västerdal hmd Spjälkberget berg
    Västergården gård i Böcklinge Staffansbäck vattendrag
    Västergården gård i Husby Starrhagen åker
    Lilla Västorp f.d. gd Stingberget klippblock
    Stora Västorp gd Stora mossen mosse
    Västtorp, Lilla torp Stora mossen åker
    Västtorp, Stora torp Storhjälmaren del av Hjälmaren
    Äskedalen, Lilla hmd Stormyran åker
    Äskedalen Lilla Saknas Stormyren terräng
    Äskedalen, Stora gård Stormyren åker
    Äskedalen Stora Saknas Storängen åker
    Äsplunda lht Strukorna kronvatten
    Äsplunda lht Struten kärr
    Öja gård Struten skogsparti
    Öja gd Stutmossen skogsmark
    Öja Bricka lht Stångholmen, Lilla holme
    Öja gård gd Lilla Stångholmen holme
    Öja-Hägran gd Stångholmen, Stora holme
    Öjakila torp Stora Stångholmen holme
    Örängen torp Suggrundet grund
    Östergården gård i Böcklinge Sumphällen holme
    Östergården gård Sundet sund
      Sundholmen holme
      Sundholmen holme
      Sundkarlsslätten strandremsa
      Sunnanviken vik
      Svalholmen, Lilla holme
      Lilla Svalholmen holmen
      Svalholmen, Stora holme
      Stora Svalholmen ö
      Svalholmsgrunden grund
      Berget, Svarta stenhäll
      Svarthäll udde
      Svedtäppan betesmark
      Syltan åker
      Sågarbacken skogsbacke
      Sågfallet vattenfall
      Såholmen holme
      Sätern åker
      Sätran odling
      Sörgården terräng
      Tallholmen holme
      Tallkrogen skogsparti
      Tallstugan åker
      Tjärbruket äng
      Lilla Tjärbruket betesmark
      Trelandsvreten terräng
      Trädgårdsviken vik
      Träland terräng
      Trälen terräng
      Trängvreten åker
      Tvålhällen stenhäll
      Tvålsundet sund
      Täbyängen åker
      Täppan betesmark
      Tärnmossen åker
      Uggelmossen mosse
      Ulvhällen bergsparti
      Utkärret åker
      Utskär skär
      Vagnstaviken vik
      Vagnstaviken vik
      Vallmossen mosse
      Vasshammaren udde
      Vedkärret åker
      Vigelsberget berg
      Vigelskärret kärr
      Viken, Västra vik
      Viken, Östra vik
      Viksholmen holme
      Vinhällskärret åker och betesmark
      Vinängskärret åker och betesmark
      Visberget höjd
      Vreten åker
      Vålmyren odling
      Vålmyren betesmark
      Våmmhögen åker
      Vårmyren betesmark
      Väderkvarnsbacken skogsbacke
      Vällbäcksholmen holme
      Vällbäcksholm holme
      Väls åker
      Välvreten åker
      Västerhjälmaren del av Hjälmaren
      Bäcken, Västra vik
      Skäret, Västra skär
      Västra skäret holme
      Åmossen skogsområde
      Ängen åker
      Ärnäset udde
      Äspholmen holme
      Äspholmen holme
      Öja Bricka gammal landsväg
      Öjvallsodlingen terräng
      Örmossen mosse
      Örmossen mosse
      Öräng(en) åker
      Östra skäret holme

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.