ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gillberga socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 450 Naturnamn : 292
Ildberga, se Gillberga sn Anders-Larsberget berg, triangelpunkt Gillberga socken Anders-Larsberget berg
Gillberga sn Apalsjökanalen bäck Björstorpen inbyggarbeteckning Anders-Larsberget berg
Gillberga sn Apalsjön igenväxt sjö Färjstugen inbyggarbeteckning Aspgärdet åker
Gillberga sn Biby säter åkerfält /Se Gillberga män inbyggarbeteckning Biby säter åkerfält
Gillberga sn Blacksundet sund Gillberga män inbbyggarbeteckning Bibyvenen åker
Gillberga sn Bobacken backe Hedlandera inbyggarbeteckning Billtäppan täppa
Gillberga sn Bobacksholmen holme Hedtorpen inbyggarbeteckning Björkbacken kulle
Gillberga sn Borsöknasjön sjö Lekartorpen inbyggarbeteckning Björkbacksskiftet åker
Gillberga sn Dyen ägomark Lillträtorpen inbyggarbeteckning Blacken fjärd
Gillberga sn Ekholmen terräng Måstorpen inbyggarbeteckning Blacksundet sund
Gillberga sn Flankens skogsmark män förr inbyggarbeteckning Blacksundet vattendrag
Gillberga sn Flankens terräng Nystugen inbyggarbeteckning Blacksundet sund
Gillberga sn ?Gimmerhäll holme Orrnäsen inbyggarbeteckning Bobacksholmen holme
Gillberga sn ?Gimmerhäll holme Priartorpen inbyggarbeteckning Boberget kulle
Gillberga sn ?Gimmerhäll holme Risen inbyggarbeteckning Borgen fornborg
Gillberga sn Gimmerhäll holme Sketorpen inbyggarbeteckning Brorsöknasjön Saknas
Gillberga sn Granön f.d. ö Storträtorpen inbyggarbeteckning Borsöknasjön sjö
Gillberga sn Gruvbacken backe Västergårdarn inbyggarbeteckning Brunnsängarna åkrar
Gillberga sn Hasbäcken bäck Ytternäsen inbyggarbeteckning Brågropbacken kulle
Gillberga sn *Hattren sjö Östergårdarn inbyggarbeteckning Davidssonsbacken bergparti
Gillberga sn Hafsta hufvud = Hapstu huvud förr holme, nu udde /Se Adolfslund stuga Drogberget berg
Gillberga sn +Havsto förr holme, numera udde Albro gårdar Dyen åker
Gillberga sn Havsto förr holme, numera udde Albro gd Dyen åkermark
Gillberga sn hafsto = Hapstu huvud förr holme, nu udde /Se Albro, Stora gård Ekholmen backe
Gillberga sn Hapstu huvud förr holme, nu udde /Se Alfhem v. Ekholmen backe
Gillberga socken Hedfjärden sjö Allbro gd Ekholmsskiftet åker
Gillberga sn Hedfjärden åutvidgning /Se Almby by Enbuskbacken kulle
Gillberga sn Hedlandet terräng Almby gård Eskilstunaån å
Gillberga sn Helvetespussen göl /Se Almby villa Flankens plats
Gillberga Saknas Hjulholmen ö Almbyholm lht Flankens f.d. soldattorp
Gillberga Saknas Hjulholmarna holmar Almbyholm gd Fnöskgraven dike
Gillberga sn Hjulholmen holme Almsätra lht Fribergsmossen mosse
Gillberga sn Hjulholmarna holmar Almsätra f.d. soldattorp Fårhusbacken backe
Gillberga sn Hundudden udde Almtorp lht Fårtäppan terräng
Gillberga sn Hyndevad vadplats Almtorp f.d. t, nu lht Fäbrokärret åker
Gillberga sn Hyndevad vadställe o. gård /Se Amandastugan f.d. t Gillberganäs badplats och lht
Gillberga sn Hyndevadstrand ägomark Annero stuga Gimmerhäll holme
Gillberga sn Hyndevadsström å Annero stuga Gimmerhäll holme
Gillberga sn Hyndevadsån å /Se Annero lht Gimmerhäll holme
Gillberga sn Hägervad ägomark Astaborg lht, f.d. handelsbod Granbacken skogsbacke
Gillberga sn Hörningen sjö /Se Backstugan f.d. lht Granstuskiftet åker
Gillberga sn? Hörningssjön sank mark Braggstugan lht Granön f.d. ö
Gillberga sn Hökbergsåsen höjd Baggstugan f.d. lht Graven dike
Gillberga sn Janslunda ägomark Borg lht Graven f.d. utfallsgrav
?Gillberga sn Jättehällen fornborg Berg lht Gruvbacken backe
Gillberga sn Kalkhällsudden udde Bergatorp f.d. gård Gruvbacken terräng
Gillberga sn Kråksjön sank mark Bergatorp f.d. gd Grönhuvet åker
Gillberga sn Kulskogen skog Betlehem lht Gubbtäppan åker
Gillberga sn Kulskogen skog Betlehem f.d. lht Gummas äng åker
Gillberga sn Kvarnviken vik Biby säteri Gärdet åker
Gillberga sn Kvarnån å Biby gd Hagkärret åker
Gillberga sn Kvisslan, Lilla terräng Biurstorp f.d. t, nu lht Hagslätten åker
Gillberga sn Lillsjön sankmark Björka v Hasbäcken bäck
Gillberga sn Luckebacken backe Björka lht Hasbäcken vattendrag
Gillberga sn Lycksalighetens ö ö Björkhaga lht Hattran åker
Gillberga sn Långparkerna skog Björkliden v Hedfjärden, se Hedlandet utvidgning
Gillberga sn /Se Lämen terräng Björkliden lht, f.d. skola Hedfjärden fjärd
Gillberga sn /Se Lövåsen terräng Björktorp f.d. t Hedfjärden fjärd
Gillberga sn /Se Lövön udde Björns f.d. t Hedlandet del av Gillbergen
Gillberga sn /Se »Masugnsviken vik /Se Björstorp torp Hedlandet terräng
Gillberga sn /Se Mellanholmen holme Björstorp f.d. t, nu lht Hedtorpviken fjärd
Gillberga sn /Se Mossgölet ägomark Bobacken stuga Helvetespussen göl
Albro gästgivargård Nordön ö Bobacken f.d. t Hjulholmarna holmar
Albro g:dar Nordösundet sund Bond-Karlssons gd Hjulholmen Saknas
Albro gästgivargård Närsjöfjärden vik Borsökna gård Östra Hjälmaren vik
Albro gd Närsjöfjärden fjärd /Se Borsökna samhälle Hjälmstycket åker
Albro gd:ar Närsjöfjärden fjärd /Se Borsökna, Lilla lht Hultgärdet åker
Albro g Närsjöfjärden sjö /Se Borsöknatorp bebyggelse Hulthagen f.d. betesmark
Albro gd:ar /Se Närsjöfjärden åutvidgning /Se Borsöknatorp t Hultmossen mosse
Albro gästgivargård /Se Närsjöfjärden sjö /Se Broborg ordenslokal Hundudden udde
Albro gd /Se Ormkullen ägomark Broborg f.d. godtemplarlokal och tidigare affär Hyndevadsfallet Saknas
Albro gd /Se Närsjöviken vik /Se Dalhagen lht Hyndevads ström Saknas
Albro by /Se Priartorpviken vik Dalhagen lht Hyndevadsström vattendrag
Almby by Ringröse gränsmärke /Se Ekens f.d. t Hyndevadsström vattendrag
Almby by Rotnäset ägomark Ekhyddan v Hyndevadsån Saknas
Almby by Råholmen holme Eriksberg stuga Hyndevadsån vattendrag
Almby gd Röjseln ägomark Eriksdal lht Hyndevadsån vattendrag
Almby gd Rönningen ägomark Eriksdal f.d. soldattorp, nu lht Hyttgärdet åker
Almby by Sjökärret ägomark Eskilstuna stads vattenledningsverk Saknas Hyttmossen mosse
?*Ardker Saknas Sjötvären skogsområde Fiskartorp, se Nordön Saknas Hålldammen fördämning
Biby fideikommissegendom /Se Skaluten ägomark Flankens skogsparti, förr soldattorp Hålvån utfall
Biby, Norra säteri Släthagen ägomark Fnösken gd Hårkrånkshålet åkerstycke
Biby gd Smedholmen holme Fnösketorp gd Hägervads holme backe
Biby fideikommissegendom Stjärnhov terräng Fnösktorp gård Hästhultet skogbacke
Biby hg Stormossen skogsterräng Fredriksberg lht Högbergsåsen bergås
Biby hg Storskogen skog Fredriksberg lht Hökbergsåsen bergsås
Biby fideikommiss Storskogen skog Fribergs stuga Hökbergsåsen bergås
Biby hg Strömsängsmon terräng Fribergstäppan f.d. soldattorp Hörn f.d. sjö
Biby hg Sänkviken vik Fridhem lht Hörnen sjö
Biby hg Trädtorp ägomark Fridhem lht Hörningen f.d. sjö
Biby hg Tärnstenen sten Frönäs gårdar Hörningssjön f.d. sjö
Biby hrgd? Uggelberget berg Frönäs, Lilla gårdar Hönsstubacken kulle
Biby hg Ursfisket sund Lilla Frönäs f.d. gd, nu lht Hörnstuberget höjd
Biby hg Valbäcken ägomark Fällan v Insjön vassvik
Biby hg Valbäcken ägomark Färjstugan lht Janslunda f.d. soldattorp
Biby hg Venskogen skog Färjstugan lht Jättehällen fornborg
Biby säteri /Se Vittjeviken vik Fördelstorpet f.d fördelsställe Kalkhällsudden udde
Biby gd /Se   Gillberga, se Gillbergaby Saknas Kalkhällsudden udde
Biby fideikomiss /Se   Gillbergaby gård Kalkugnen f.d. kalkbrott
Biby samh. /Se   Gillberga by gd Kanalen sund
Biby säteri /Se   Gillbergahult lht Karis grind grind och skogsområde, f.d. betesmark
Biby samh., gd /Se   Gillberga Kyrkskola skolhus Karlskulle holme
*Biby, Södra Saknas   Gillberganäs lht Kattfittan källa
Borsökna by   Gillberganäs lht (och badplats) Kidrons bäck bäck
?Bosökna by   Glädjen t Klockarvreten åker
Borsökna by   Gläntan lht Klövstensbacken backe
Borsökna by   Granbacken v Knappen el. Knappsudden udde
Borsökna by   Granliden lht Knipudden udde
Borsökna by   Granlund stuga Komossen f.d. åkrar och tidigare sankmark
Borsökna gd /Se   Granstugan lht Korskärret åker
Borsökna gd /Se   Granstugan f.d. lht Krikbacken backe
Borsökna gd, samh. /Se   Granstugan f.d. lht Krikängen åker
Borsökna gd, samhälle /Se   Gransäter lht Kronstrukorna fiskevatten
Borsöknatorp gd   Grindstugan stuga Krusbäcken åker
Borsöknatorp gd   Grindstugan stuga Kråksjön sjö
Borsökna gd   Gråbo f.d. lht Kråksjön f.d. sjö
*Bronesta Saknas   Gråstuga, se Västtorp Saknas Kulskogen skog
?Gillberga by   Gråstugan t Kulskogen skogsparti
Gillberga kyrka kyrka   Gråstugan f.d. lht Kvarndammen f.d. damm
Gillberga by   Gustavsborg lht Kvarnkärret åker
Gillberga Saknas   Gustavslund lht Kvarnån bäck
Gillberga g? o. sn   Gustavslund lht Kyrkberget berg
Gillberga gd   Gustavslund lht Kvarnån å
Gillbergaby gd /Se   Gustavslund soldattorp Lilla Kvisslan terräng
?Habbestorp gd   Gustavslund f.d. soldattorp, nu lht Kyrkportarna åkerteg
Habbestorp gd   Habbestorp rå och rör Lekartorpsängen åker
Habbestorp gd   Habbestorp t Likkroken vägkrok
Habbestorp g   Haga lht Lilla parken terräng
Habbestorp gd   Haga f.d. soldattorp Lilla vreten åker
Habbestorp gd /Se   Haganäs, se Luckan Saknas Lillsjön sjö
Hattratorp gd   Hagen lht Lillsjön f.d. sjö
Hedtorp g   Hagen t Lillskogen skogsparti
Hyndevad gård   Hagstugan f.d. lht Lillstrukan grund och stenberg
Hyndevad gd   Hagstugan f.d. lht Lillängen åker
Hyndevad gård   Halby gd Linhammaren backe
Hyndevad gd   Hammarstugan f.d. gd Linhammarsbacken backe
Hyndevad g   Hamra lht Logstycket åker
Hyndevad gd   Hamra f.d. gd Luckebacken backe
Hyndevad gd   Hattratorp f.d. gård, nu stat. bost. Luckebacken skogsparti
Hyndevad gd, färjläge   Hedlandets skola skola Luckängen åker
Hyndevad gd   Hedtorp gård Lycksalighetens ö holme
Hyndevad hg   Hedtorp t Lycksalighetens ö holme
Hyndevad gd   Hjälmstugan lht Långbrottet skogsparti
Hyndevad hgd /Se   Hult lht Långbråtet skogsomr.
Hyndevad gd /Se   Hult t Långhagen åker
Hyndevad gd /Se   Hult soldattorp Långkärr åker
Hyndevad gd /Se   Hybblet lht Långkärret åker
Hyndevad gd /Se   Hylls soldattorp Långparkerna skogsparti
Hyndevad gd /Se   Hyndevad herrgård Långremsan åker
Hyndevad gd /Se   Hyndevad Saknas Långtarmen åker
Hyndevad gd /Se   Hyndevad Saknas Långvreten åker
Hyndevad gd /Se   Hyndevad gd Långåsen ås
Hyndevad gd /Se   Hyndevads Grustäkt, se 25-26 Hyndevad Saknas Lämen mosse
Hyndevads rättaredöme f. rd   Hyndevads skola skola Lämen skogsparti
Hyttan gård   Hyndevads skoltomt, se 27 Hyndevad Saknas Lövön f.d. lht, nu terräng
Hyttan gård   Hyndevadstrand sommarstugeområde Lövösundet Saknas
Hålby by   Hyttan bebyggelse Magla bricka berg
Hålby by   Hyttan soldattorp Maja vik
Hålby by   Hållbrickan stuga Mellanholmen holme
Hålby by   Hålby by Mossen åker
Hålby by   Hålby gd Mossen mosse
Hålby by   Hägerved rå och rör Mossen f.d. åker och tidigare sankmark
Hålby by   Hägervad t Mossgölet åker
Hägervad gd   Hällby by och gårdar Myren åker
Hägervad gd   Häll(e)by by Nedre Hagen betesmark
Hägervad gd /Se   Hällbyborg handelslht Nordön Saknas
Hägervad gd /Se   Hällbylund lht Nordön holme
?Hällby by   Hällbylund lht, f.d. gd Nordön holme
Hällby by   Höganloft v Nordösundet sund
Hällby by   Högberg t Nordösundet vattendrag
Hällby by   Högberga lht Nordösundet sund
Hälleby by   Högliden lht Norrängen skogsparti
?Hällby gd   Högsta lht Nylandet åker
Hälleby by   Högsta f.d. t Nysättersbetena betesmark
Hällby by   Hökberg lht Närsjöfjärden Saknas
Hälleby by   Hökberg t Närsjöfjärden fjärd
?Hällby gd   Hörningen, se 1 Hörningsnäs Saknas Näset backe
Kopparviken torp   Hörninge gd Nässkiftet åker
Lukan? by   Hörningsnäs gård Nässundet sund
Lundtorp gård   Hörningsnäs gd Ormkullen backe
Lundtorp gd   Hörnstugan f.d. lht Ormkullen kulle
Lundtorp gd   Ingvaldstorp torp, gård Ormkullsgärdet åker
?Lundtorp gd   Ingvaldstorp gd Orrnäsgrundet grund
Lundtorp gd   Jan-Ols f.d. gd Orrnässundet sund
Lundtorp g   Janslund lht Paradiset åkervret
Lundtorp g   Janslunda betesmark, f.d. soldattorp Pissbacken backe
Lundtorp Saknas /Se   Jeriko f.d. lht Priartorpviken vik
»maghallum», se Magla by   Johanneberg kapell Priartorpsviken vik
Magla by   Johannisdal Saknas Risa sved åker
Magla by   Kappen lht Risbrosnutarna åker
Magla by   Karlberg lht Risbrostycket åkerstycke
Magla by   Karlberg lht Rimossen mosse
Magla by   Karlsro lht Rotnäset åkermark
Magla by   Karlsro f.d. soldattorp Runnbacken backe
Magla by   Katrineberg stuga Råholmen Saknas
Magla by   Klastorp lht Råholmen holme
Magla by   Klastorp lht Råholmen holme
Magla by   Klippan v Röjseln åker
Magla by   Kohagen lht Röjseln åker
Magla by   Kohagen t Rökpipan åkerstycke
?Magla by   Kolarstorp lht Rönningen åker
Magla by /Se   Kolartorp f.d. t Rönnbacken kulle
Mörby by   Koltorp f.d. t Rönnbacksskiftet åker
*Norrby f. gd   Kopparviken lht Rönninge(n) åker
Norrby Saknas   Kopparviken t Simsmossen åker
Närsjö gd   Kristinelund lht Sjöhagen åker
Närsjö samh /Se   Krusbäcken, se Valbäcken Saknas Sjöhagen skogsparti, f.d. betesmark
Närsjö gd /Se   Kråkvilan lht Sjökärret åker
Närsjö gd /Se   Kråkvilan t Sjökärret åker
Närsjö gd /Se   Kulan, se Kulskogen Saknas Sjölandet terräng
Närsjö gd /Se   Kultäppan f.d. soldattorp Sjötvären skogsområde
*Oflasta fd. by   Kvisslan, Lilla lht Sjötvären skogsparti
Orrnäs torp   Kyrkoherdebostället, se Stenby Saknas Lilla Skaluten åker
Skravsta by   Källan, se Almbyholm Saknas Stora Skaluten åker
Skrafsta by   Källan gd Skanhagen skogsparti
Skravsta by   Lars-Anderssons gd Sketorpsängen f.d. åker
Skravsta by   Lars-Nils gd Skogsberget bergshöjd
Skravsta by   Larsro v Skolbadet badplats
Skravsta by /Se   Lakartorp lht Skomakarängen åkerstycke
Skravsta by /Se   Lekartorp t Skrafsta utjord
?Skricksta by   Lekartorpakvarn kvarn Skäret terräng
Skricksta by   Lilla myran f.d. t Sköttgölet vik
Skärpinge gd   Lill-Hat(t)ra(n) f.d. t Slogen åker, f.d. slåttermark
Skärpinge gd   Lillmyran f.d. t Släthagen åker
Skärpinge gård   Lillmyren lht Slätmossen åker
Skärpinge gård   Lillmyren f.d. t Smedholmen holme
Skärpinge gd /Se   Lillskoga f.d. t Smedkärret åker
Skärpinge gd /Se   Lillstugan lht Smuggen åkerbit
Skärpinge gd /Se   Luckan gård Snåltäppan täppa
Spånga f.d. lht   Lugnet lht Spöksten sten
Spånga g   Lugnet lht Starkjorden åker
? Stenby prästbost.   Lund stuga Stenbrobackarna skogsparti
Stenby gd   Lund f.d. soldattorp Stjärnas vägskäl vägskäl
Stenby kyrkoherdeboställe   Lundaborg lht Stjärnbacken vägbacke
Stenby kyrkoherdeboställe   Lundaborg lht Stocken gångbro
Stenby gd   Lundinsstugan stugan Stora gärde åker
?Stensholm lht   Lundstugan f.d. torp Stora kärret åker
Strand lht   Lundtorp rå och rör Stora parken terräng
Strand g   Lundtorp f.d. torp Stora vreten åker
Sätran gd   Lyckan v Stormossen, se Lämen Saknas
?Sätran gd   Lyckan lht Stormossen åker
Tiggeby by   Lövhult lht Stormossen mosse
Tiggeby by   Lövhult lht Storskogen skogsparti
Tiggeby by   Lövlund lht Storängen åker
Tiggeby by   Lövlund lht Storängen åker
Tiggeby by   Lövåsen lht Strukarne, se Kronstrukorna not- och nätfiske
Tiggeby by   Lövåsen lht Strömsängsmon höjdsträckning
Tiggeby gdr   Lövön lht Strömsängsmon skogsparti
Tiggeby by   Lövön terräng och f.d. lht Störbacken kulle
Tiggeby gdr   Magla by och gård Svartensgran gran
Tiggeby by /Se   Magla by Svinkärret kärr
Tiggeby by /Se   Martorp t Svärfarshålet dal
Tiggeby by /Se   Mellangården gd Sänkviken vik
Tiggeby by /Se   Millsäter stuga Sänkviken vik
Tiggeby by   Mossgölet lht Tallbacken backe
Tiggeby by /Se   Mosstorp lht Tegelhagen hagbacke
Tilleby, se Tiggeby by   Mosstorp t Tibacken backe
?Vallby by   Myran, Lilla, se Lillmyren Saknas Torpgärdet åker
Vallby by   Myrtorp lht Torphagen åker
Vallby by   Månsrol v Trefaldighetskällan f.d. källa
?Vallby gdr   Mårtenstorp lht Trullbergsfältet åker
?Vallby gdr   Måstorp t Träskobacken backe
Vallby by   Mörby gård Täppan f.d. åker, nu skogsplantering
Vallby by /Se   Mörby gd Täppan f.d. betesmark, nu åker
Varsta hg   Mörbyholm handelslht Tärnstenen sten
Varsta hg   Mörbyholm by Tärnstenen sten
Varsta hgd   Mörbylid v Tärnstenen sten
Varsta hg   Mörbylid lht Uggelberget berg
Varsta gd   Mörbylund lht Uggleberget berg
Varsta gd   Mörbylund lht Ursfisket sund
Varsta hg   Nordön lht Ursfisket vattendrag
Varvsta hg   Nordö stuga f.d. lht Urshäll f.d. holme,
Varsta gd   Norrbacken, se Stensholm Saknas Utterhällarna stenhällar
Varsta hg   Norr-Biby lht Valbäcken åker
Varsta hg   Norrby lht Venskogen skog
Varsta gd   Norrgård gd Venskogen skog
Varsta hg   Norrtorp lht Vittjeviken Saknas
Hvarsta herrg   Norrtorp t Vittjeviken vik
Varsta gd /Se   Norrtäppa t Wolfgärdet åker
Övernäs by   Nybygget Saknas Vreten f.d. åker, nu betesmark
Övernäs by   Nybylund stuga Vreten åker
Övernäs by   Nyhem lht Vretängen åker
?Övernäs by   Nylöten lht Vrängeln åkerstycke
Övernäs by   Nylöten lht Västra skogen skogsparti
Övernäs by   Nynäs lht Ytternäsbetena betesmark
Övernäs by   Nynäs lht Åkerhagen åker
Övernäs by   Nystugan lht Åkerängsbacken backe
Övernäs by   Nysäter lht Älgkullen kulle
Övernäs gd /Se   Nysätter f.d. torp Ängen åker
    Nytorp lht Övernäsgraven utfallsgrav
    Nytorp lht Övre Hagen betesmark
    Nyängen lht Öviken, se Sköttgölet Saknas
    Nyängen soldattorp  
    Närsjö gård  
    Närsjö gd  
    Ol-Ols gd  
    Orrnäs lht  
    Orrnäs t  
    Orrnäs f.d. torp  
    Orråker skogvaktarbost.  
    Orråker lht  
    Oskarsborg lht  
    Oskarsborg lht  
    Per-Pers gd  
    Priartorp rå och rör  
    Priartorp lht  
    Rastaborg stuga  
    Riset lht  
    Riset f.d. t  
    Rosenberg stuga  
    Rosendal v  
    Rosenhill lht  
    Rosenvik stuga  
    Rosenvik gd  
    Sandhem lht  
    Seldalen, se Sälldalen Saknas  
    Sellénstorpet soldattorp  
    Sjötorp lht  
    Sjötorp lht  
    Skaluten f.d. byggnad  
    Skerpinge, se 2 Skärpinge Saknas  
    Sketorp rå och rör  
    Sketorp t  
    Skoga gård  
    Skoga lht, f.d. gd  
    Skogen, se Skoga Saknas  
    Skogen lht, f.d. gd  
    Skogsgläntan v  
    Skogshall v  
    Skoggshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp gd  
    Skravsta by och gården  
    Skravsta by  
    Skravstalund stuga  
    Skravsta skola lht, f.d. skola  
    Skricksta by med utgårdar  
    Skricksta, Gamla by  
    Skri(c)ksta by  
    Skriksta by  
    Skräddarstugan t  
    Skräddartorp t  
    Skräddartäppan f.d. lht  
    Skräddartäppan f.d. lht  
    Skärpinge gård  
    Skärpinge gd  
    Skärpinge Saknas  
    Skärpingestugan stuga  
    Släthagen lht  
    Släthagen lägenhet  
    Smedtäppan f.d. lht  
    Snickartorp lht  
    Snickartorp f.d. torp  
    Sofieberg lht  
    Sofieberg soldattorp  
    Solbacken v  
    Solbacken lht  
    Solberga v  
    Solberga lht  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Spånga lht  
    Spånga f.d. t, nu lht  
    Stenby kyrkoherdeboställe  
    Stenby gd  
    Stenhammar lht  
    Stenhammar lht  
    Stenhult lht  
    Stenhult f.d. t  
    Stensborg lht  
    Stensborg f.d. lht  
    Stensholm lht  
    Stensholm lht  
    Stentorp lht  
    Stentorp t  
    Stjärnhov lht  
    Stjärnhov f.d. soldattorp  
    Stjärnstugan stuga  
    Stjärnstugan f.d. soldattorp  
    Stockholm f.d. t  
    Stockholmstorp lht  
    Stockholmstorp f.d. t  
    Storgården gd  
    Strand lht  
    Strand t  
    Strukorn Saknas  
    Strömsäng lht  
    Strömsäng t  
    Sundtorp lht  
    Sundtorp f.d. gd, nu lht  
    Sundtorps handelsbod Saknas  
    Sundtorps smedja smedja  
    Sveaborg v  
    Sveaborg lht  
    Symina lht  
    Svedstugan lht  
    Sågartorp t  
    Säldalen t  
    Sälldalen gård  
    Sälldalen t  
    Säldalen lägenhet  
    Sätra f.d. gd  
    Sätran lht  
    Sätran gd  
    Tallbacken lht  
    Tallstugan lht  
    Tegeby by  
    Tiggby gårdar  
    Tigg(e)by by  
    Trantorp gård  
    Trantorp gd  
    Trädtorp, Lilla lht  
    Lilla Trädtorp t  
    Trädtorp, Stora lht  
    Stora Trädtorp f.d. t  
    Tybblet, se Hybblet Saknas  
    Valbäcken rivna gårdar  
    Valbäcken rivna gårdar  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby skola skola  
    Varsta utgård  
    Varsta gd  
    Vernhammar lht  
    Vik eller Seldalen, se Sälldalen bebyggelse  
    Vilan v  
    Vittjeviken Saknas  
    Vreten lht  
    Vreten f.d. t  
    Värnhammar smedja och villa  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Västtorp lht  
    Västtorp t  
    Yttersnäs f.d. gd  
    Yttersnäs arr.-gård  
    Yttersnäs t  
    Åsen Saknas  
    Ön lht  
    Ön f.d. gd  
    Örberget gård  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Övernäs gårdar  
    Övernäs gårdar  
    Övernäs gd  
    Lilla Övernäs gd, f.d. kronegendom  
    Stora Övernäs gd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.