ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ärla socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 376 Naturnamn : 313 Bebyggelsenamn : 912 Naturnamn : 571
Ärla sn /Se Arkskogen skog Ärla socken sn Alkärrsplogen åker
Ärla sn /Se *Aspedals stav gränsmärke Ärla socken Allmänningen Saknas
Ärla sn *Aspetorp fem stena stav gränsmärke Ärla sn Allmänningen terräng
Ärla sn *Becketorp staven gränsmärke Ärla sn Andersbergstäppan åker
Ärla sn Bergvallen ägomark Ärila sn Arkskogen skog
Ärla socken Biarhäll triangelpunkt bergatorpen inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Ärla sn Biarhäll triangelpunkt björktorparna inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Ärla sn Biarhällsberget berg entitor inbyggarbeteckning Asplundshagen beteshage
Ärla sn Biarhällsmon skog galtar inbyggarbeteckning Asplundssjön sjö
Ärla sn *Biarhällsstaven gränsmärke gubbar inbyggarbeteckning Axhult förr gd
Ärla sn Bjälken sjö hälltorparen inbyggarbeteckning Backaskogen terräng
Ärla sn Bjälken sjö högbon inbyggarbeteckning Bergatorpens dansbana förr dansbana
Ärla sn Bjälken sjö kolbusar inbyggarbeteckning Bergatorpshagen hage
Ärla sn Bjälken sjö /Se koppartorpen inbyggarbeteckning Bergatorpsmossen förr åker
Ärla sn *Bjälkholmstaven råmärke korpar inbyggarbeteckning Berghem åker
Ärla sn *Bjälk..lm staven gränsmärke kråkor inbyggarbeteckning Bergvallen terräng
Ärla sn Björkängen ägomark Långdals-Robert inbyggarbeteckning Biarhäll höjd
Ärla sn Björnhålet ägomark mellangårds inbyggarbeteckning Biarhäll berg
Ärla sn Björnmossen terräng Millagårds-Martin inbyggarbeteckning Biarhällsmon terräng
Ärla sn *Björnstensstaven råmärke män inbyggarbeteckning Biarhällsmon skogsparti
Ärla sn *Björnsten staven gränsmärke män inbyggarbeteckning Bjälken sjö
Ärla sn Blåhällsmossen mosse oppgårds inbyggarbeteckning Bjälken sjö
Ärla socken Bockzmåsholmstafwen, se Boxmossholmstaven gränsmärke Ringsta vargar inbyggarbeteckning Bjälken sjö
Ärla socken Boholmsberget höjd Rinkesta vargar inbyggarbeteckning Bjälksjön sjö
Ärla socken Borsten sjö /Se siggsätern inbyggarbeteckning Bjälksjön sjö
Ärla socken *Boxmossholmastaven råmärke Spånga kråkor inbyggarbeteckning Björkbacken backe
Ärla sn /Se *Boxmossholmstaven gränsmärke stentorparen inbyggarbeteckning Björktorpsstycket äng
Ärla sn *Boxmosskärret kärr Timmen inbyggarbeteckning Björktorpsstycket åker
Ärla Saknas Brantbergsängen terräng vargar inbyggarbeteckning Björkängen åker
Ärla sn Bårsten sjö västergårds inbyggarbeteckning Björnhålet åker
Ärla sn Bårsten sjö östergårds inbyggarbeteckning Björnmossen mosse
Ärla sn Bårsten, se Borsten sjö /Se Albacka lht Blombacken backe
Ärla sn Bårsten sjö /Se Alberga bostadshus och handel Blåhällsmossen mosse
Ärla sn Bårsten sjö /Se Alkärr gård Bobergshålet åker
Ärla sn Dalsäng ägomark Alkärr gd Bobergsskogen skog
Ärla sn *Dammen f.d. damm Alkärr, se 1 Träskaten, Lilla Saknas Boholmsberget berg
Ärla sn Djupastberget höjd Allmänningen Saknas Boholmsmyr terräng
Ärla sn *Dröttjeholm staven gränsmärke Alphyddan v. Borgsten sjö
Ärla sn Dröttjorna terräng? Alphyddan lht Borgsten sjö
Ärla sn *Dunkersvägen vägen Alpnäs v. Boxmossen äng, kronodomän, åker
Ärla sn Eckstafwen, se Ekstaven gränsmärke Alprosen v. Brandskiftet åker
Ärla sn Eklången sjö Andersberg lht Brandskäftet, se Brandskiftet åker
Ärla sn Eklången sjö Andersberg förr gd, nu lht Brantbergsängen åker
Ärla sn Eklången sjö Anderslunda lht Brantängen åker
Ärla sn Eklången sjö Anderslunda lht Brokärret äng
Ärla sn Eklången sjö /Se Anders-Petters förr gd, nu lht Brunnstycket åkerstycke
Ärla sn *Eklångens ålfiske Saknas Anneberg stuga Brända backen skogsbacke
Ärla sn *Ekstaven råmärke Annero v. Bränden parti av allmänningsskog
Ärla sn *Ekstaven gränsmärke Arvidsborg lht Brännsandsliden åker
Ärla socken Fagerklev fornborg Aspdal gård Bullerstensåkern höjd
Ärla sn Fagerklev berg /Se Aspedal förr gd, nu lht Bylogen loge
Ärla sn Femstaven råmärke Asplund v. Bårsten sjö
Ärla sn Femudden terräng? Asplund lht Bårsten sjö
Ärla sn Fiskholmen terräng Asplund lht Bårsten sjö
Ärla sn Flätsiön, se Flättsjön sjö Asptorp, se Hälsing Saknas Bårsten sjö
Ärla sn Flättsjön sjö Augustalund v. Djupastberget udde
Ärla sn Flättsjön sjö Axby lht Djupastberget berg
Ärla sn Flättsjön sankmark Axby lht Djupkärret, se Markenskärret Saknas
Ärla sn Flättsjön sjö /Se Axelsberg lht Dröttjorna terräng
Ärla sn Fougelbergz Stafwen, se Fågelbergstaven gränsmärke Axelsberg lht Dröttjorna terräng
Ärla sn /Se Fräkenkärret ägomark Axelsborg lht Dynghusåkern åker
Ärla sn /Se *Fågelberget berg Axnäs by Ekbacken backe
Ärla sn /Se *Fågelberg staven gränsmärke Axnäs gd Ekhultsgärdet åker
Ärla sn /Se Garasiön, se Lindängssjön sjö Axnäs, Västergården Saknas Eklången sjö
Ärla sn /Se Gluntan berg? Axnäs, Östergården bebyggelse Eklången sjö /Se
Ärla, tidigare Ärila sn /Se Gresselberget, se Grässelberget berg Axnäs småskola skola Eklången sjö
Ärla sn /Se Grisselberget (Grässelberget) berg /Se Axäng gård, f.d. lht Eklången sjö
Axnäs by Gropbacken terräng Axäng gd Eklången sjö
Axnäs by Gropstugan terräng Backa lht Eklångssjön sjö
Axnäs by Gryten, Lilla sjö /Se Backa förr torp, nu lht Erikslund åker
Axnäs by Gryten, Lilla sjö /Se Befallarns lht Ersängsvreten åkerstycke
Axnäs by Gryten L:a sjö /Se Bergatorp förr gd, nu obebodd Fagerklev berg
Axnäs by Lilla Grÿten, se Grytsjön, Lilla sjö Bergdal lht Fagerklev fornborg
Axnäs by? Stora Gryten, se Grytsjön, Stora sjö Berghem, se Löväng Saknas Fagerviken vik
Axnäs by Grytsjön, Lilla sjö Berglund Saknas Femstaven gränsmärke
Axnäs by Lilla Grytsjön sjö Berglund lht Finstettsberget berg
Axnäs by Grytsjön, Lilla Saknas Berglund förr torp, nu lht Fiskerisbron bro
Axnäs by Grytsjön, Lilla sjö Bergsund lht Fiskholmen backe
Axnäs by Stora Grytsjön sjö Bergsund förr torp Fiskholmen skogsbacke
Bjursätter gd /Se Grytsjön, Stora sjö Bergtorp gård Fiskrisbron bro
Bjursätter gd /Se Grytsjön, Stora sjö Bernshill v. Flättsjön dysjö
Bjursätter gd /Se Grytsjön sjö /Se Bertilslund v. Flättsjön sjö
Bjälketorp gd /Se *Grytstaven gränsmärke Betlehem lht Fransås» myr mosse
?Blacksta by Grässelberget berg Betlehem, Stora frikyrkokapell Friggebacken backe
Blacksta by Grässelberget berg Bjurkärrsäng gård Friggebacken ängsbacke
Blacksta by Grässelberget triangelpunkt Bjurkärrsäng Saknas Friggebron, se Spångabron Saknas
Blacksta (Blaxta) by Grässelberget (Grisselberget berg /Se Bjurkärrsäng förr gd, nu lht Friggeån vattendrag
?Blacksta by Grässelbergs stav gränsmärke Bjursäter gård Fräkenkärret åker
?Blacksta gd Gubbhagen terräng Bjursäter förr gd, nu lht Fårhagen hage
?Blacksta by *Gubbklintstaven råmärke Bjälkebo lht Fårhagen förr hage, nu skog
?Blacksta by *Gubbklint staven gränsmärke Bjälketorp gård Fårvållen skogsbacke
?Blacksta by Guldsmedsängen ägomark Bjälketorp gd Gluntan berg
?Blacksta by Gyringen, Stora sjö Bjälketorps skola skola Gomåtthörnet vägskäl
?Blacksta by Gyringen, Stora sjö /Se Bjälketorpsskolan förr skola, nu lht Gorrmossen, se Gorrsjön Saknas
Blacksta by Hagabergsmossen mosse Björkekulla gård Gorrsjön sjö
?Blacksta by Hagbysjön sjö Björkekulla gd Granbacken skogsbacke
Blacksta by Hagbyån å Björkgården bostadslht o. handelsbod Grankärret kärr
Blacksta by Hagstugan f.d. stuga? Björkliden lht Grismossen f.d. mosse, nu åker
Blacksta by Hedmossen terräng Björklund lht Gropbacken backe
Blacksta by Hedmossen mosse Björklund förr torp, nu lht Gropbacken kulle
Blacksta by Hedmossen mosse /Se Björksätra v. Grytens storäng åker
Blacksta by *Herrsvedsröset råmärke Björksätra lht Grytsjön, Lilla sjö
Blacksta by Hålvållsbacken terräng med fornlämning /Se Björktorp torp, gård Lilla Grytsjön sjö
Blacksta by Hällaren sjö Björktorp gd Lilla Grytsjön sjö
Blacksta by Hällaren sjö Björkulla, se Björkekulla gd Grytsjön sjö
Blacksta by Hällaren sjö Blacksta gård Stora Grytsjön sjö
Blacksta by Hällaren sjö /Se Blacksta gd Stora Grytsjön sjö
Blacksta by Hällaren sjö /Se Blackstaved, se Skräddarstugan Saknas Grytstuguängen äng
Blacksta gd Hällaren sjö /Se Blåhäll förr gd, nu lht Grytstuguängen skogsmark
Blacksta by Hällarens äng terräng Blåhällen gård Grytstuguängen skogsparti
Blacksta by Hällarsiön, se Hällaren sjö Blåsut förr statarstuga, nu borta Grytsängen åker
Blacksta by *Hänkammen gränsmärke Blåsås förr statsstuga, nu borta Grytsängen skogsparti
Blacksta by *Härsvedröset gränsmärke Boberg gård Gräselberget berg
Blacksta by *Härsängsstaven råmärke Boberg gd Gräselberget berg
Blacksta gd *Härssäng staven gränsmärke Boholmen lht Grässelberget berg
Blacksta by Högstensmon skog Boholmen lht Grötfatet fördjupning
Blacksta by Ivarshagen terräng Boxmossen Saknas Gubbhagen hage
Blacksta g Ivars holme träddunge Brevik gård Gubbhagen beteshage
Blacksta by Jungfruparken backe Brevik gd Gubbklintberget berg
?Blacksta gd Järnbottnen ägomark Brostugan utgård Gubbklintsberget berg
?Blacksta gd Jättens grötfat terräng Brostugan gd Gullsmedsängen åker
*Blacksta klostergods lht /Se Jättens grötfat åsgrop /Se Bråten torp, gård Guldsmedsängen åker
Blacksta Saknas /Se Kalkugnshagen terräng Bråten gd Gummarhagen åker
Blacksta by /Se *Klak..ungstav gränsmärke Brännkärr gård Gundamossen mosse
Blåhällen torp Kammarberget berg Brännkärret gd Gyringen sjö
Boberg gd Kammarberget höjd Bygget lht Stora Gyringen sjö
Eklången hg Kammarberget berg /Se Bystugan lht Gölstorpsskogen skog
Eklången herrg. Kammarbergsstav gränsmärke Bålby, se Eklången Saknas Hadden skogbevuxen mosse
Eklången herrg. Karlslundsängen terräng Bäckaskog v. Hagabergsmossen mosse
Eklången hgd /Se Kattpussen terräng? Centrum biograflokal Hagadalsgärdet åker
Eklången herrgård o. sjö /Se *Kittelbergsröset råmärke Charlottenberg lht Hagbysjön, se Västersjön Saknas
Eklången gd /Se *Knittelbergsröset gränsmärke Charlottenborg handelsbod och lht Hagbysjön sjö
Flantsås gd *Lilla Knut...bergs staven gränsmärke Charlottenborg stuga Hagbyån å
Flansås gd *Knutstensängsstaven råmärke Dalsäng stuga Hamragärdena åker
Flantsås gd /Se Koa sjöäng /Se Dalsäng förr torp, nu lht Hamra Sågbergs signal triangelpunkt
Flättorp gd Kolarvallarna ägomark Efraimsberg v. Hasselbacken skogsbacke
Flättorp by Kopparsjön sankmark? Eka kolonat Hasselkärret kärr
Flättorp by Kopparudden terräng Eka gd Väster Hedemora by
Flättorp gd /Se Kronängen ägomark Ekdalen v. Västra Hedemora by
Gryt gd /Se Kungsbacken terräng Ekensborg kolonat, avs. Hedmossen mosse
Gryten gd /Se *Kvarnbergsstaven råmärke Ekensborg förr gd, nu lht Hedmossen mosse
Grytsjötorp gd /Se *Kvarnberg staven gränsmärke Ekenslund v. Hedmossen mosse
Hagby by Kvarnkärret kärr Ekenslund lht Hedtorpängen åker
Hagby by Kvarntorpsgärdena ägomark Ekhammar kolonat, avs. Hemgärdet åker
Hagby by Kvarnviken vik Ekhammar förr gd, nu lht Hemgärdet åker
Hagby by Kyrkmossen ägomark Ekhult lht Herstorpsgärdet åker
Hagby by Kälbroån å Ekhult lht Holmen åker
?Hagby gd el. by Källkärrsberget höjd Eklund lht Holmlogen, Salpeterslogen Saknas
Hagby by *Källstopstaven råmärke Eklund förr gd, nu lht Holmlogen loge
Hagby by *Källtorp staven gränsmärke Eklången herrgård Hopholmen holme
Hagby ?by Labacken terräng Eklången gd Hultkärret åker
Hag(e)by by Laängen ägomark Eklången samhälle Hundbenet åker
Hagby hg Lillholmen holme Eklångens station Saknas Hyllängen åker
Hagby by Lillmyren ägomark Ekvik v. Hålvållen åker
Hagby by Lillsjön sjö Elme kolonat, avs. Hålvållsbacken backe
Hagby Saknas /Se Lillsjönäs terräng Eneborg v. Hålvållsbacken, se Hårvållen skogsbacke
Hamra by Lillängen ägomark Eriksberg v. Hårvållen skogsbacke
Hamra gd Lindrev skogsmark Eriksdal v. Hällaren sjö
Hamra by Lindsättersberget berg Eriksholm lht Hällaren sjö
Hamra by Lindängssjön sjö Eriksholm förr torp, nu lht Hällarängen terräng
Hamra by Lindängssjön sjö Erikslund lht Hällarens äng, se Hällarängen terräng
Hamra by Ljusberget höjd Erikslund stuga Hällbackarna backe
Hamra by *Lummerberget berg Erikslund v. Härstorpshagen hage
Hamra gd Lundstedtsgärdet ägomark Erlingsstugan förr torp, nu lht Höglundsberget berg
Hamra by Lysbacken terräng Ersäng lht Högstensmon torvmosse
Hamra by Långhagsplogen ägomark Ersäng gd Ivarshagen åker
Hamra by Lövsved ägomark Ersäng, Lilla stuga Ivars holme backe
Hamra by Lövsättersmossen mosse Lilla Ersäng lht Ivarsholme åker
Hamra by *Moenen Steen gränsmärke Eveborg v. Ivarstughagen åker
Hambra by Mossen ägomark Evedal v. Ivarstugskiftet åker
?Hamra by Mosstorp triangelpunkt Fagervik rå och rör, gård Jungfruparken backe
?Hamra by Mylkärshadden terräng? Fagervik gd Jungfruparken skogsbackar
Hamra by Mögsjöberget berg Fiskartorp torp, gård Jädersmossen uppodlad mossmark
Hamra by Mögsjön sjö Fiskartorp gd Jägsåtet åker
Hamra by Mögsjön sjö Fiskeris gd Jämnbottnen åker
Hamra by *Nocken fem stena Stav gränsmärke Fiskris gård Järnbottnen åker
Hamra by Nollången, se Sotsjön sjö Flantsås, se Fransås Saknas Järnbottnen åker
Hamra by *Nollångröset gränsmärke Flantsås gd Jättens grötfat fördjupning
Hamra by /Se *Nollångsberget berg Flättorp gård Jättens grötfat fördjupning
Haxnæs, se Axnäs by Norlången, se Norrlången sjö Flättorp katse- och ålfiske Jönsbrovreten åker
?Hedemora hgd Norrhagen terräng Flättorp gd Kalkbrottet förr kalkbrott
Hedemora hg Norrlången sjö Flättorpslöt lht Kalkugnshagen terräng
Hedemora hgd Norrlången sjö Flättorpslöt förr gd, nu lht Kalkugnshagen terräng
Hedemora hg o. by Norrlången sjö Forshed v. Kalkugnskällan källa
Hedmora gdar Norrlången sjö Forsnäs lht Kalvhagen hage
Hedemora hg Norrlången sjö /Se Forsnäs förr gd, nu lht Kalvhygget hage
Hedemora hg o. by *Norrlångsberget berg Fransås gård Kammarberget berg
Hedmora by *Norrlångsröset råmärke Fredriksberg gård Kammarberget berg
Hedemora hg o. by Norrmossen ägomark Fredriksberg v. Karl Erikssons-viken vik
Hedemora hg o. by Norrsjön sankmark Fredriksberg förr gd Karlsborgsbacken skogsbacke
Hedemora hg Norrsjön sank mark Frideborg v. Karlslundsängen äng
Hedemora hg o. by Nyckelbromossen mosse Frideborg lht Kattpussen kärr
Hedemora hg *Nyckelmosstaven gränsmärke Fridhem lht Klintberget, se Fagerklev Saknas
Hedemora hg Nystugan terräng Fridhem gd Knutstenshagen hage
Hedemora hg Nysättersvallen ägomark Fridlund lht Kolarvallarna åker
Hedemora hg Nytorp terräng Fridsjö v. Kolarvallarna åker
Hedemora gd Näset udde Fridsjö lht Kon hage
Hedemora hg o. by Näset ägomark Frigges förr torp Kopparkällan källa
Hedemora hgd Offerkast fornlämning Friggestugan förr torp Kopparsjön mosse
Hedemora hgd Ogaklev fornborg /Se Furuborg v. Kopparsjön förr sjö, nu kärr
Hedemora hg Ogaklev fornborgshöjd /Se Furuborg lht Kopparudden udde
Hedemora, Östra hg Plogan ägomark Furugården v. Kopparudden skogsbacke
Hedemora hrgd? Prästängen terräng Furulid v. Kroberga hage skogsområde
Hedemora hgd Pörtbacken terräng Granegården v. Kronängen, se Boxmossen åker
Hedemora, Östra hg Qvarnberg Stafwen, se Kvarnberg staven gränsmärke Granhult lht Kronängen åker
Hedemora nu herrg. Reddängen ägomark Granhult lht Kronängen åker
Hedemora gd o. by Remnaren sjö Granhyddan v. Kråkslottet husgrund
Hedemora hg Remnaren sjö Granhyddan lht Kungsbacken backudde
Hedemora gd o. by Remnaren sjö Granlund lht Kungsbacken skogsbacke
Hedemora hg Remnaren sjö /Se Grinda v. Kvarnen förr kvarn
Hedemora hg Remnaren, se Rymmarn sjö Grinda lht Kvarngärdet åker
Hedemora herrg. Rimaren, se Rymmarn sjö Grindstugan stuga Kvarntorpsgärdet åker
Hedemora herrg. Rinkestamon skog med triangelpunkt Grindstugan lht Kvarnviken vik
Hedemora, Västra by Rishagen skogsmark Grindstugan stuga Kyrkgärdet åker
??Hedemora gd *Rissinghult staven gränsmärke Grismossen lht Kyrkmossen åker
Hedemora, Västra by Rymmarn sjö /Se Gripsmossen förr gd, nu lht Kyrkogården kyrkogård
Hedemora, Östra hg *Rysingehultstaven råmärke Gropstugan lht Källkärrsberget skogsbacke
Hedemora herrgård Rödmossen mosse Gropstugan förr torp Kärrbacken backe
Hedemora, Ö hg Siggesäters stav gränsmärke Gryten gård Kärret åkrar
Hedemora, Östra hg *Siggesätersängen äng Gryten f.d. gd Kärrvägen väg
Hedemora, Östra hg Siön T........, se Träskaten sjö Gryten förr gd, nu lht Labacken skogsbacke
Hedemora, Östra herrg. Sjögärdet ägomark Grytenstugan stuga Ladängen åker
Hedemora, Västra gd Sjönäs udde Gröndal stuga Laängen åker
Hedemora, Östra hg *Skirbergsstaven råmärke Gröndal förr torp, nu lht Laängsberget berg
Hedemora, Östra herrg *Skirberg staven gränsmärke Grönlund lht Lekhultholmen holme
?Hedemora, Västra by Skirkällan källa Grönlund förr gd, nu lht Lilla holmen holme
?Hedemora, Östra gd Skirkällan källa /Se Gubbklinten gård Lilla oceanen åker
Hedemora, Västra och Östra byar Skirsjön sjö Gubbklinten Saknas Lillholmen holme
Hedemora by /Se Skirsjön f.d. sjö Gubbklinten gd Lillholmen holme
Hedemora gd /Se Skirsjön kärr Gustavsberg lht Lillmyren åker
Hedemora by /Se Skirsjön igenvuxen sjö /Se Gustavsberg förr gd, nu lht Lillsjögärdet åker
Hedemora, Västra by /Se Skrivarestenen fornlämning /Se Gustavsro v. Lillsjön sjö
Hedemora, Östra hgd /Se *Skrivarestenen runristad häll /Se Gyringskärret intägt Lillsjön sjö
Hedmossen torp Skåningeäng ägomark Gåsnäs gårdar Lillängen åker
Hedmossen gd /Se Skärsjön sjö Gåsnäs förr gd, nu lht Lillängen åker
Hällaren L:a o. St:a gd:ar /Se Skärsjön sjö Gölstorp gård Lillängen åker
Hällaren, Lilla och Stora gdr /Se Skärsjön sjö /Se Gölstorp gd Lillängen åker
Hälltorp gd /Se Slytån å Haga bebyggelse Lillängen åker
?Härstorp torp /Se Småsjöga sjö /Se Haga gd Lillängen åker
Kolunda by /Se Sotsjön sjö Haga gård Lillängen åker
Koppartorp gd Sotsjön sjö Haga förr gd, nu lht Lindersnäskärret åker
Kroberga g Sotsjön sjö /Se Haga lht Lindholmen åkerholme
Kroberga by Spångtäppan ägomark Haga lht Lindholmsgärdet åker
Kroberga by Spångängen sankmark Haga v. Lindsättersberget berg
Kroberga by *Staberget berg Lilla Haga förr gd, nu lht Lindängssjön sjö
Kroberga by *Stabergsstaven råmärke Hagaberg lht Lindängssjön sjö
Kroberga by *Stavberg staven gränsmärke Hagaberg förr gd Ljusberget berg
Kroberga by Stenbron bro Hagaborg lht Ljusberget berg
Kroberga Saknas /Se Stengölet ägomark Hagadal lht Ludigbacken backe
Kroberga gd:ar /Se Stenvreten ägomark Hagadal förr statarbostad, nu lht Lugnaviken vik
Magla gd Stor holme terräng Hagalund stuga Lundstedsgärdet åker
Magla gård Storholme holmar /Se Hagalund förr gd, nu lht Lunnbacken skogsbacke
Magla gård *Storslattberget berg Hagalund lht Lysbacken skogsbacke
?Magla gdar *Storslättsberget berg Hagby gårdar Lyskällan källa
Medje gd *Storstenen gränssten Hagby gd Långbacken backe
Medje gd *Storstenen gränsmärke Hagby, Lilla gård Långhagsplogan åker
?Medje gård Storsvedet ägomark Lilla Hagby förr gd, nu lht Lönnbacken backe
Medje gd /Se Storängsberget höjd Hagby, Nergården, se Hagby, Lilla Saknas Lötkroken vägkrok
Medje gd /Se Strandtäppan ägomark Hagby, Västergården, se Hagby, Lilla Saknas Lövbacken backe
Medje gd /Se Stubbängshagen terräng Hagby, Östergården gård Lövsved åker
Medje gd /Se *Stålbågastaven råmärke Hagby Soldattorp lht Lövsättersmossen mosse
Medje gd /Se Sundtorpsvreten ägomark Hagbytorp lht Maglatorpbacken skogsbacke
*Munkdammen lht /Se *Svartbäcksstaven råmärke Hagbytorp förr torp, nu lht Malmen moränbacke
*Munkgärdet lht /Se Svartsjön sjö Hagstugan stuga Markuskärret äng
Munkstugan lht /Se Svartsjön sjö /Se Hagstugan förr torp Markuskärret åker
Mydhethe, se Medje gd Svartviken vik Hagstugan lht Marocko skogsområde
*Myreby Saknas Svartviken vik Hagstugan förr gd, nu lht Minkgården förr minkgård
Mälsätter gd /Se *Svartviksberget berg Hagstugan lht Morfars täppa åkerstump
Mölntorp gd /Se *Svartviksberget berg Hammarins förr gd, nu lht Mortorpsäng jr-enhet
Mörbo gd /Se Svarvarbacken backe Hamra by Mossen åker
Nyckelberg torp *Sågstaven råmärke Hamra gd Mossen åker
Näs gård *Såg staven fem stena stav gränsmärke Hamra by Mosstorp bergstopp
Näs gård Säldängarna ägomark Hamra by by Munkedamm väg
Näs gård Sörgården terräng Hamra folkskola skola Munkedamm väg
Rinkesta gd Sörsjön f.d. sjö Hamra skola skola Munkstugegärdet åker
Rinkesta hg Sörsjön sjö Hamra kalkugn kalkugn Mylkärrshadden skog
Rinkesta hgd Sörsjön sank mark Hamra Soldattorp f.d. soldattorp Myren åkrar
Rinkesta hg Sörsjön sankmark? Hanneberg v. Myren myr
Rinkesta hgd Sörstugan terräng Hanneberg lht Måsstenen sten i vattnet
Rinkesta herrgård Tallgås, Lilla terräng Hassellunden kolonat, avs. Mögsjöberget berg
Rinkesta herrgård Tallgås, Stora terräng Hassellunden förr torp, nu lht Mögsjöberget berg
Rinkesta herrgård Talltorpsberget berg, triangelpunkt Hedemora gd Mögsjön sjö
Rinkesta herrgård Talludden udde Hedmora gd Mögsjön sjö
Rinkesta hg Timmens ägomark Hedemora, Västra by Mögsjön sjö
Rinkesta hg Timmermossen mosse Hedemora, Västra, Mellangården gård Mörbohagen hagbacke
Rinkesta nu gård Trankärret kärr Hedemora, Västra, Oppgården Saknas Mörbo mosse mossmark
Rinkesta gd Trimpussen tjärn Hedemora, Västra, Östergården gård Mörkberget berg
Rinkesta herrg. Trindslätten ägomark Hedemora tegelbruk f.d. tegelbruk Nitan åker
Rinkesta hg Trångsund ägomark Hedemora, Östra herrgård Norlången, se Norrlången sjö
Rinkesta hg Träskaten sjö Hedemora, Östra bebyggelse Norlångssjön, se Norrlångssjön sjö
Rinkesta herrg. Träskaten sjö Östra Hedemora gd Norre åker
Rinkesta gd Träskaten sjö Hedensberg v. Norrhagen hage
Rinkesta g. *Träskatåmun åmynning Hedmossen skogvaktarboställe Norrhagen beteshage
Rinkesta hg Tummelstaviken vik /Se Hedmossen Saknas Norrhagsgraven vattendrag
Rinkesta herrg. Tunnberget höjd Hedmossen förr gd, nu lht Norrhagslogen loge
Rinkesta by Udden terräng Hedmossen gd Norrlången sjö
?Rinkesta hg Uvberget höjd Hedtorp f.d. gård Norrlången sjö
Rinkesta gd *Vabro borg fornborg /Se Hedtorp lht Norrlångssjön sjö
Rinkesta gd /Se Vagnsbacken terräng Hedvigsdal lht Norrsjön sjö
Rinkesta Saknas /Se Valters holme holme Hedvigsdal gd Norrlången sjö
Rinkesta gods /Se Vargtorget skogsmark Hemlogen loge Norrmossen mosse
Risinge gd /Se Vedtorget terräng Hemmora gd Norrsjöbäcken vattendrag
Risinge gd /Se Visudden udde Herrsvedet gård Norrsjögraven vattendrag
Skiran gd /Se Vreten ägomark Herrsvedet gd /Se Norrsjön förr sjö
Slyta by /Se Vreten ägomark Herrsvedet förr gd, nu lht Norrsjön sjö
Spånga hg Åberget berg Holmtorp lht Norrängen åker
?Spånga hg Åkärret kärr Holmtorpet förr gd, nu lht Norrängen åker
Spånga hgd Åmunsberget holme Holstamyran Saknas Norrängen åker
?Spånga hgd Åsen terräng? Holstamyran förr gd, nu lht Norrängen åker
Spånga hg Älgmossen mosse Holstamyrans drängstuga förr torp, nu lht Nothusbacken backe
Spånga hgd Älgmossen terräng Hult rå och rör, gård Nya logen loge
Spånga by Ärlaån å Hult gd Nyckelberga-skogen skog
Spånga gd sÖrstakärret terräng Hultebo lht Nyckelbromossen mosse
Spånga hgd   Hultebo gd Nyckelmossen mosse
Spånga hgd   Hultebo förr torp, nu flyttat Nygärdet åker
Spånga nu gård   Hultstugan gd Nyhagen åker
Spånga hg   Hurtigstugan förr soldattorp Nyhagen åker
Spånga gd   Hylläng torp, rivet Nyodlingen åker
Spånga hg   Hymossen, se Hedmossen bebyggelse Nystuvallen åker
Spånga herrg.   Hymossen, se 1 Hedmossen Saknas Nysättersvallen åker
Spånga hgd   Hållstamyren gård Näsbacken backe
Spånga hg   Hållstamyren gård Näset åker
Spånga gd   Hägran kolonat Näset näs
Spånga gd /Se   Hägran förr gd, nu lht Näset åker
Stenby gd   Hällaren gård Näset udde
Stenby by   Hällaren Lilla Saknas Nötbacken backe
Stenby gd   Lilla Hällaren gd Odlingen, se Ersängsvreten Saknas
?Stenby gd   Hällaren, Stora gård Ogaklev berg
Stenby Saknas   Stora Hällaren gd Ogaklev fornborg
Stenby gd el. by   Hällen lht Ogaklev fornborg
?Stenby gd   Hällen lht Orrmossen mosse
Stenby gd   Hälltorp torp, gård Pilgatan väg
Stenby förr gd   Hälltorp gd Pinkekällan källa
Stenby gd   Hälsing lht Plogan åker
Stenby gård   Hälsing förr gd, nu lht Plogan åkerstycke
?Stenby gd   Häradsäng gård Plogan åker
?Stenby gd   Häradsäng Lilla Saknas Pricktavlebacken skogsbacke
Stenby by   Lilla Häradsäng gd Prästgårdsskogen terräng
?Stenby gd   Häradsäng, Stora gård Prästängen åker o. ängsmark
Sten(by) g   Häradsäng Stora Saknas Prästängen äng
Stenby gård   Store Häradsäng förr gd, nu lht Pörtbacken backe
?Stenbytorp gd   Härstorp torpställe Pörtbacken skogsbacke
»stralasund» torp   Högbo lht Pörtbacken skogsbacke
Stålråd gd /Se   Högbo gd Pörtestycket åker
*Sundby Saknas   Högvalla v. Pörtmossen åker
?Torsäter lht   Högåsen banvaktsstuga Ravinen ravin
Tummelsta hg   Högåsen förr banvaktsstuga, nu lht Reddarängen åker
Tummelsta hg   Höjden v. Reddängen åker
Tummelsta hg   Höjden lht Reddängen åker
Tummelsta hg   Höjden v. Remnaren sjö
Tummelsta hg   Hörnstugan lht Remnaren sjö
Tummelsta hgd   Hörnstugan lht Ribacken backe
?Tummelsta herrgård   Ivarsstugan lht Rinkestalogen loge
Tummelsta hg   Ivarsstugan lht Rinkestamon ås
Tummelsta gd   Johannesdal v. Rinkestamon berg
Tummelsta hg   Johanneslund lht Rinkestaskogen skog
Tummelsta herrg.   Johanneslund lht Rinkestaåsen grusås
Tummelsta hg   Jonslunda gård Rishagen terräng
Tummelsta by   Jonslunda gd Risinge såg förr såg
Tummelsta gd /Se   Kalksandtegel, se 3-4 Åstorp Saknas Risingsbron bro
Tummelsta Saknas /Se   Karlemo gård Risingsviken vik
Tummelsta gd /Se   Karlemo gd Risingsviken vik
Tummelsta gd /Se   Karlsborg lht Roparberget bergshöjd
Uddetorp gd   Karlsborg stuga Rosenborg förr torp, nu terr.
*Valla beb.   Karlsborg lht Rosenborgsvreten terräng
*Valla Saknas   Karlsborg v. Rotkällan källa
*Valla Saknas   Karlsborg förr gd, nu lht Ruddammen damm
?Åttinge komministerboställe   Karlsborg gd Runstenen vid Skogshall runsten
Åttinge gd /Se   Karlsborg förr torp, nu lht Rybacken skogsbacke
Åttinge gd /Se   Karlshill v. Ryggstenen sten i vattnet
Åttinge gd:ar /Se   Karlslund lht Rymmarn, se Remmaren sjö
?Ökna gd   Karlslund lht Rändeln å
?Ökna gd   Karlslund förr torp, nu nedbrunnet Rävstenskällan källa
?Ökna gd   Karlslund v. Rödmossen mosse
?Ökna gd   Karlslund förr gd, nu lht Rödmossen mosse
Ökna gd /Se   Karlsro v. Rövarskulsbacken backe
    Karlsro v. Rövarkulan backe
    Karlsro, se Löväng Saknas Rövarkulsbacken skogsbacke
    Karlstorp kolonat, avs. Salpetersholmen backe
    Karlstorp förr gd, nu lht Salpeterslogen loge
    Karlåker lht Simonsängen f.d. åker
    Karlåker förr torp, nu lht Sjögärdet åker
    Katrineholm lht Sjögärdet åker
    Katrinehäll v. Sjöstugan åker
    Klaraborg lht Sjöstugtäppan åker
    Klintensberg, se 1 Herrsvedet Saknas Sjöängen åker o. äng
    Knutsborg kolonat Sjöängen åker och ängsmark
    Knutsborg förr gd, nu lht Sjöängen f.d. åker
    Knutsby v. Skirkällan källa
    Knutstena torp, gård Skirkällan källa
    Knutstena, Lilla Saknas Skirsjön sjö
    Lilla Knutstena förr gd, nu lht Skirsjön förr sjö, nu kärr
    Knutstena, Stora gård Skjutbana skjutbana
    Knutstena, Stora gård Skrivarstenen runsten
    Knutstena, Stora Saknas Skåningsäng skogsplanterad äng
    Stora Knutstena förr gd, nu sommrstugor Skärsjön sjö
    Knutstenahagen lägenhet, obebyggt Skärsjön sjö
    Knutstenstorp, se 1 Knutstena, Stora Saknas Skärsjön sjö
    Kolarns, se Lövlund Saknas Slinkhem åkervretar
    Kolartorp, se Kolarvallarna (natn.) Saknas Slinkhemsbacken, Stora och Lilla, se Slintehem Saknas
    Kolstugan lht Slottsbackarna backar
    Kolstugan förr torp, nu lht Slytbron bro
    Komministerbostället, se Åttinge Saknas Slytbäcken vattendrag
    Koppartorp gård Slytdalen dalgång
    Koppartorp Saknas Slytviken vik
    Koppartorp gd Slytån å
    Koppartorps folkskola skola Slytån vattendrag
    Koppartorpsskolan förr skola, nu lht Slytängarna åkrar
    Krakao lht Slytängen åker
    Krakow förr torp, nu lht Slåtterhagen åker
    Kristineborg v. Släta bergen berg
    Kroberga gårdar Slätmosseängen åkermark
    Kroberga gd Smedhagen hage
    Kroberga kronodomän, gård Smedjan förr smedja
    Kroberga Saknas Snålvreten åker
    Kroberga Saknas Sotsjön sjö
    Kroberga Älgmosse förr gd, nu lht Sotsjön sjö
    Krogberga gd Sotsjön sjö
    Kronäng gård Sprängberget berg
    Kronäng förr gd, nu lht Spångabron bro
    Kullen lht Spångtäppan åker
    Kullen lht Spångängen äng
    Kvarntorp gård Spångängen förr åker
    Kvarntorp gd Spångängen äng
    Kvarntorps folkskola skola Starrängen åkerstycke
    Kyrkan kyrka Starrängen åker
    Källdalen lht Stenbron stenbro
    Källdalen gd Stenbyäng åker
    Källhagen lht Stengölet åkerstycke
    Källhagen förr soldattorp Stengölet förr åker och betesmark, nu planterat med skog
    Källstugan lht Stenhagen beteshage
    Källstugan förr torp, nu lht Stenhagstäppan f.d. åker
    Källudden lht Stenvreten förr åker, nu betesmark
    Källvik lht Stora oceanen åker
    Källvik förr torp, nu lht Stora skogen skog
    Ladugårdskarlsstugan lht Stora tallen, se Talludden udde
    Lida f.d. kolonat, nu villa Stor holme, se Valtersholme holme
    Lida kolonat, avs. Storholme holme
    Lida förr gd, nu lht Stor holme terräng
    Lidalund förr gd, nu lht Storholmen holme
    Lidbäck lht Storsvedet åker
    Lillgölet lht Storsvedet åker
    Lillgölet förr torp, nu lht Storsvedet åker
    Lillhaga, se Lilla Haga förr gd, nu lht Storängen åker
    Lillnäs lht Storängen åker
    Lillnäs förr gd, nu lht Storängen åker
    Lillsjönäs lht Storängen åker
    Lindarsnäs lht Storängsberget berg
    Lindarsnäs gd Storängsberget berg
    Lindersdal v. Strandgärdet åker
    Lindesdal v. Strandtäppan åker
    Lindrev lht Stubbängshagen äng
    Lindrev förr torp, nu borta Stutskogen terräng
    Lindsäter lht Stålängen åker
    Lindsätter förr gd, nu lht Sundet förbindelse mell. Lundbysjön o. Västersjön
    Lindäng lht Sundsängen åker
    Lindäng förr torp, nu lht Sundsängen äng
    Ludvigsborg bostadslhter Sundtorpsvreten åker
    Ludvigsborg lht Svanäsbacken vägbacke
    Ludvigsborg förr gd, nu lht Svartsjön sjö
    Lugneborg v. Svartsjön sjö
    Lugnet v. Svartsjön sjö
    Lugnet förr torp, nu lht Svartviken vik
    Lugnet v. Svartviken vik
    Lugnet lht Svartviken sjövik
    Lund by Svartviken vik
    Lund gd Svartviken vik
    Lund, Nergården gård Svarvarbacken backe
    Lundstedtsstugan lht Svarvarbacken skogsbacke
    Lundstugan lht Svarvarbacken skogsbacke
    Lundstugan förr arbetarbostad Svarvarbacken skogsbacke
    Lybäck förr torp, nu lht Svarvarbacksgärdet åker
    Lyckhem v. Svarvarkällan källa
    Långdal lht Svedet åkerstycke
    Långdal förr gd, nu lht Svinkyrkogården backe
    Långgölet torp, gård Sågarkärret kärr
    Långgölet gd Säldängarna äng
    Långsvedet lht Säldängshagen beteshage
    Lönnberga f.d. gård Sörsjöbäcken vattendrag
    Lönnberga kolonat Sörsjögraven vattendrag
    Lönnberga förr gd, nu lht Sörsjökärret, se Kärret Saknas
    Löten förr gd, nu lht Sörsjömossen terräng
    Lötstugan förr stuga Sörsjön sjö
    Lövhagen lht Sörsjön utdikad sjö
    Lövhulta stuga, riven Sörängen kärr, åker
    Lövlund lht Sörängen åker
    Lövlund lht Tallgås holmar
    Lövnäs lht Lilla Tallgås terräng
    Lövnäs gd Stora Tallgås terräng
    Lövsäter lht Talltorpsberget berg
    Lövsäters Ångsåg ångsåg Talludden udde
    Lövsätter förr torp Talludden udde
    Lövsätterssågen förr såg Tegelbopussarna gropar
    Löväng lht Tegen åker
    Löväng förr gd, nu lht Timhagen hage
    Magla rå och rör, gård Timmermossen mosse
    Magla gd Tomtbacken backe
    Maglastugan stuga Torsbergsberget berg
    Maglatorp lht Trankärret kärr
    Maglatorp gd Trankärret kärr
    Malmen förr mejeri Treskaten sjö
    Malmsäter lht Treskaten, se Treskatängen äng
    Malmsätter gd Treskatängen Saknas
    Marieberg lht Trimpussen sjö
    Marieberg lht Trindslätten åker
    Marieberg v. Trinnpussen sjö
    Mariedal lht Trollmossen mosse
    Mariedal lht Trumpevad förr gd
    Mariehäll lht Trynet, se Grismossen Saknas
    Marielund lht Trångsund terräng
    Marielund gd Träskaten sjö
    Medje kolonat, avs. Träskatkärret förr kärr
    Medje Saknas Träskatsjön sjö
    Medje gd Tummelstagärdet åker
    Medjen f.d. gård Tummelstaviken vik
    ?Mellangården gd Tummelstaviken vik
    Mellangården gd Tunnberget berg
    Mortorp gård Tunnberget berg
    Mortorp förr gd, nu plantskola Tångängen åker
    Mortorpstugan stuga, riven Tångängen åker
    Mortorpsäng Saknas Uddberget berg
    Mosstorp lht Uvberget berg
    Mosstorp förr gd, nu lht Uvberget berg
    Mosstorps handelsbod handelslht Vagnsbacken backe
    Munkstugan lht Valters holme holme
    Munkstugan förr gd, nu lht Valters holme holme
    Myrtorp lht, riven Valters holme holme
    Myrtorp förr torp, nu borta Vantorpängen åker
    Målarhult lht Varg-gropen fördjupning
    Målarhult förr torp, nu lht Varg-gropen fördjupning
    Mälsäter gård Vargkällan källa
    Mälsäter gd Vargtorget trekantig plats
    Mölntorp lht Vargtorget terräng
    Mölntorp förr gd, nu lht Vargtorget terräng
    Mörbo gård Vattencisternen vattentorn
    Mörbo gd Vedjemossen åker
    Mörbotorp lht Vedtorget terräng
    Mörbotorp gd Viken åker
    Mörkens förr torp Visudden udde
    Mörkstugan förr torp Visudden udde
    Mössas binamn på Mosstorp Visudden udde
    Niten f.d. lht, nu riven Visängarna ängsmark
    Nordanskog lht Vreten åker
    Nordanskog gd Vreten åker
    Norlången, se Norrlången gd Vreten åker
    Norrdalen lht Vretstugbacken skogsbacke
    Norrdalen lht Värmlänningarna åker
    Norrlången rå och rör, gård Västersjön sjö
    Norrlången gd Västersjön sjö
    Norrskogen torp, gård Västerängen åker
    Norrskogen gd Åberget berg
    Norrskogen, se Stavsbo Saknas Åberget berg
    Norrskogen lht Åkärret kärr
    Lilla Norrskogen lht Åkärret kärr
    Store Norrskogen gd Ålderdomshemmet förr ålderdomshem, nu verkstad
    Norräng lht Åmundsberget berg
    Norräng förr gd, nu lht Åmundsberget sten
    Nyby, Lilla lht Åsborgen idrottsplats
    Lilla Nyby förr soldattorp Åsen grusås
    Nyckelberg lht Åsen grusås
    Nyckelberg förr torp, nu lht Åstuvreten åker
    Nyckelbro rå och rör, gård Åsvallen, se Åsborgen idrottsplats
    Nyckelbro förr gd, nu lht Älgmossen mosse
    Nyckelbrostugan lht Älgmossen mosse
    Nyckelbrostugan lht Älgmossen mosse
    Nylund lht Ängen åker
    Nylund lht Ärla, se Allmäningen Saknas
    Nystugan lht Ärla grustag grustag
    Nystugan riven lht Ärla kvarn kvarn
    Nysåg lht Ärlaån vattendrag
    Nysåg lht Övre hagen hage
    Nysäter lht  
    Nysätter förr gd, nu lht  
    Nytorp f.d. gård  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp förr torp, nu lht  
    Nyäng lht  
    Nyängen lht  
    Näs eller Stornäs, se Stornäs Saknas  
    Näs gd  
    Näverkärr lht (f.d. gård)  
    Näverkärr förr gd, nu lht  
    Oliveberg lht  
    Oliveberg f.d. lht  
    Oliveberg förr torp, nu lht  
    Olofsberg lht  
    Olofsberg lht  
    Olofslund gård  
    Olofslund lht  
    Olsbacka lht  
    Olstorp lht  
    Olstorp förr torp, nu lht  
    Oppgården gd  
    Oskarsborg gd  
    Parkhyddan v.  
    Persborg v.  
    Persborg lht  
    Perstorp förr gd, nu lht  
    Pers i gatan lht  
    Perstorp lht  
    Peterstorp förr gd, nu lht  
    Petterstorp lht  
    Raiden scout-stuga  
    Rinkesta säteri  
    Rinkesta gd  
    Rinkesta gd  
    Rinkesta vattendriven såg, nedlagd  
    Rinkesta såg förr såg, nu scout-stuga  
    Risinge gård  
    Risinge gd  
    Risingehult kärr, åker  
    Risingehult förr gd, nu riven  
    Risingestugan stuga  
    Rosanders förr gd, nu lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenborg v.  
    Rosenborg förr torp, nu terräng  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenfors lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm förr statstuga, nu lht  
    Rosenhäll v.  
    Rosvik lht  
    Runehäll v.  
    Råssvik, se Rosvik lht  
    Rändelsved lht  
    Rödkärret, se Kronäng äng  
    Rökärr gård  
    Rökärr Saknas  
    Rökärr gd /Se  
    Rökärr gd  
    Rörvik lht  
    Sanden torp, gård  
    Sanden gd  
    Sandhamn v.  
    Segersta gårdar, avs.  
    Segersta förr gd, nu lht  
    Siggsäter gård  
    Siggsäter gd  
    Sjöborg v.  
    Sjönäs lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan förr stuga  
    Sjöstugan förr gd, nu lht  
    Sjösänkan lht  
    Sjösänkan förr gd, nu lht  
    Sjövik v.  
    Sjövik förr torp, nu lht  
    Sjöändan rå och rör, gård  
    Sjöänden Saknas  
    Sjöänden gd  
    Skiran gård  
    Skiran gd  
    Skirstugan förr torp  
    Skirtorp lht  
    Skogalund lht  
    Skogsberg v.  
    Skogsborg förr gd, nu lht  
    Skogsborg lht  
    Skogsborg v.  
    Skogsdal v.  
    Skogshall gård  
    Skogshall gård  
    Skogshall Saknas  
    Skogshall gd  
    Skogshem v.  
    Skogsholm v.  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan, se Långsvedet Saknas  
    Skogshyddan lht  
    Skräddarstugan lht  
    Skräddarstugan förr torp, nu lht  
    Skuggan lht  
    Skuggan förr soldattorp  
    Skyttedal lht  
    Skyttedal lht  
    Skåninge torp, gård  
    Skåninge gd  
    Skåningsäng lht  
    Slutan gd  
    Slutan gd  
    Slytan by  
    Slytan by  
    Slytan gd  
    Slytan gd  
    Slytbyn by  
    Slätmossen gård  
    Slätmossen lht  
    Småsjöga gård  
    Småsjöga gård  
    Småsjöga gd  
    Lilla Småsjöga gd  
    Västra Småsjöga gd  
    Östra Småsjöga gd  
    Sofieberg handelslht  
    Sofieberg lht  
    Sofiero lht  
    Solbacka förr torp, nu lht  
    Solbacken v.  
    Solbacken lht  
    Soldattorp soldatt. (rivet)  
    Soldattorp soldatt. (rivet)  
    Soldattorpet stuga  
    Solhem lht  
    Solhem förr gd, nu lht  
    Solhem kolonat  
    Solhem förr torp, nu lht  
    Sollid lht  
    Solliden kolonat  
    Solliden förr torp, nu lht  
    Soltorp lht  
    Solvik v.  
    Sotstugan lht  
    Sotstugan förr soldattorp  
    Spånga säteri, herrgård  
    Spånga gd  
    Spånga gd  
    Spånga grindstuga förr stuga  
    Spångakrogen, se Friggebacken Saknas  
    Spånga soldattorp lht  
    Stackkärr gård  
    Stackekärr gd  
    Statbyggningen lht  
    Stavberg lht  
    Stavberg förr gd. nu lht  
    Stavbergsängen, se Lindäng Saknas  
    Stavsbo lht  
    Stavstugan stuga  
    Stavstuguängen, se Steväng och Stavstugan stuga  
    Staväng gård  
    Staväng stuga  
    Stenby f.d. gård (eller by)  
    Stenby gd  
    Stenby soldattorp, se Målarhult Saknas  
    Stenby soldattorp förr torp, nu lht  
    Stenbytorp gård  
    Stenbytorp gd  
    Stensborg gård  
    Stensborg lht  
    Stensborg förr torp, nu lht  
    Stensborg förr gd, nu lht  
    Stensholm v.  
    Stensäter lht  
    Stensätter lht  
    Stentorp lht  
    Stentorp gd  
    Stornäs gård  
    Stornäs gd  
    Strand lht  
    Strand förr torp, nu lht  
    Strömsberg lht  
    Strömsberg lht  
    Stubbkärr lht  
    Stubbkärr förr gd, nu lht  
    Stålhammar v.  
    Stålråd gård  
    Stålråd gd  
    Sundtorp gård  
    Sundtorp gd  
    Sundtorp, Lilla lht, riven  
    Svanäs lht  
    Svanäs lht  
    Sveaborg lht  
    Svedäng gård  
    Svedäng förr gd, nu lht  
    Svelunda gård  
    Svelunda lht  
    Svenstorp torp, gård  
    Svenstorp förr gd, nu lht  
    Sågarsvedet, se Sotstugan Saknas  
    Sågarsvedet förr gd, nu barnkoloni  
    Sågartorp Saknas  
    Sågartorp gd  
    Sågen lht, riven  
    Sågstugan stuga  
    Södertorp torp, gård  
    Södertorp, se 1 Sörtorp Saknas  
    Sörgården lht  
    Sörlunda skogvaktarbost.  
    Sörlunda förr skogvaktarboställe, nu lht  
    Sörstugan förr gd, nu borta  
    Sörtorp Saknas  
    Sörtorp förr gd, nu lht  
    Söräng gård  
    Söräng gd  
    Tallbacka v.  
    Tallbacken v.  
    Tallstugan lht  
    Tallstugan förr gd, nu lht  
    Tegelbacken lht  
    Tegelbo lht  
    Tegelbo förr gd, nu lht  
    Timmens förr torp, nu rivet  
    Tomtebo v.  
    Tornresartorp, se 1 Holmstamyran Saknas  
    Tornresartorp förr torp, nu lht  
    Torrmossevad eller Gubbklinten, se Gubblinten Saknas  
    Torrmossevad eller Gubbklinten, se 1 Gubbklinten Saknas  
    Torsberg lht  
    Torsberg förr torp, nu lht  
    Torsbergs folkskola skola  
    Torsbergs skola skola, nu riven  
    Torshed lht  
    Torvmossekärr, se Fredriksberg o. Torvmossen Saknas  
    Torvmossekärr förr gd  
    Torvmossen gård  
    Torvmossen lht  
    Treskaten, Lilla eller Alkärr, se Alkärr Saknas  
    Treskaten, Stora gård  
    Treskatkärret, se Svedäng äng  
    Treskatstugan, se Hagstugan Saknas  
    Trevnaden v.  
    Trossboden förr trossbod, nu lht  
    Trossbodstugan lht  
    Trossbodstugan lht  
    Trumpan eller Skogshall, se Skogshall Saknas  
    Trumpan eller Skogshall, se 1-2 Skogshall Saknas  
    Trumpevad gård, riven  
    Träskaten, Lilla Saknas  
    Lilla Träskaten gd  
    Stora Träskaten gd  
    Stora Träskaten Saknas  
    Träskatstugan förr gd, nu lht  
    Tummelsta säteri  
    Tummelsta säteri  
    Tummelsta gd  
    Tuna v.  
    Tunadal v.  
    Tupphimla(n) stuga  
    Törnlunda lht  
    Törnlunda förr torp, nu lht  
    Uddeborg lht  
    Udden stuga, riven  
    Udden förr torp  
    Uddetorp, se Gölstorp bebyggelse  
    Uddetorp gd  
    Uddstugan förr torp  
    Ulriksdal lht  
    Ulriksdal förr gd, nu lht  
    Undantagsstugan förr stuga  
    Vabro gård  
    Vabro gd  
    Vabro gd  
    Vallåker kolonat, avs.  
    Vantorp gård, riven  
    Vantorp gd  
    Vetkärret lht  
    Vik v.  
    Vikens förr torp, nu lht  
    Viksborg lht  
    Viksborg förr torp, nu lht  
    Vilan lht  
    Vilan förr torp, nu lht  
    Vilan v.  
    Vilhelmsro v.  
    Vitkärrshagen, se Vetkärret Saknas  
    Vitkärrshagen gd  
    Vreta lht  
    Vreta förr gd, nu lht  
    Vretlund lht  
    Vretlund gd  
    Vretstugan lht  
    Vretstugan förr gd, nu lht  
    Vårbacka v.  
    Vårbacka lht  
    Vänersborg lht  
    Västergården förr gd  
    Västertorp gård  
    Västertorp gd  
    Västeräng lht  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålderdomshemmet förr ålderdomshem, nu verkstad  
    Ålderdomshemmet ålderdomshem  
    Åkers styckebruks rekognitionsskog rekognitionsskog  
    Åstorp f.d. gård, nu lht  
    Åstorp förr gd, nu lht  
    Åstorp kolonat, avs.  
    Åstorp Saknas  
    Åstugan lht  
    Åstugan förr gd, nu lht  
    Åttinge komministerboställe  
    Åttinge gd  
    Älgmossen lht  
    Älgmossen förr gd, nu lht  
    Älme förr torp, nu lht  
    Änglund lht  
    Ängstorp förr gd, nu lht  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan förr gd, nu lht  
    Ängtorp lht  
    Ärila, se Österrekarne härads allmänning allmänning  
    Ärla jr-enhet  
    Ärla samhälle  
    Ärla grustag Saknas  
    Ärlagården ålderdomshem  
    Ärla Norrlången gd  
    Ärla plantskola lht o. trädgård  
    Ärla station järnvägsstation  
    Ärla station jvst.  
    Ärlingstorp lht  
    Ökna rå och rör, gård  
    Ökna gd  
    Örbäcken gård  
    Örbäcken gd  
    Östergården gd  
    Österrekarne härads allmäning allmäning  
    Östertorp gård  
    Östertorp gd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.