ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Länna socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 199 Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 260
Länna sn Aludden udde Länna vargar inbyggarbeteckning Almbrovreten åker
Länna sn Alvedskroken backe Länna vargar inbyggarbeteckning Aludden udde
Länna socken Bakspån ägomark Adolfsberg lht Andersängen åker
Länna sn Bastviken vik Aftonro f.d. ålderdomshem Bakspån hage
Länna sn Bastviksskogen skog Anneberg = Merlänna 5 lht Bartäppan åker
Länna sn Björnkärret ägomark Asplund lht Basthagen hage
Länna sn Blötbacken terräng Biarhäll gård Basthagskärret kärr
Länna sn Boholmen holme Biarhäll Saknas Bastviken, Lilla terräng
Länna sn Bokstenarna stenar? Biarhällsmon Saknas Bastviken, Stora terräng
Länna sn Borghyddan hydda Bistockstugan t. Bastvikskogen skog
Länna sn Bråtarna höjd? Bjärhäll, se 1 Biarhäll Saknas Biarhällsmon allmänningsskog
Länna sn Brännkärret ägomark Björklida gård Biarhällsmon skogsparti
Länna sn Bultmossen mosse Björktorp bebyggelse Bistockkärret kärrområde
Länna sn Byringe hage terräng Borgen, Lilla lht Björktorpåkern åker
Länna sn Byringeåsen ås Borgen, Lilla lht Björnberget berg
Länna sn *Byringeängen Saknas Brostugan lht Björnkärret åker
Länna sn Dammängen ägomark Brotorp gård Björnkärret äng
Länna sn Ekdroget terräng Bråten, Stora t. Blåbärskärret kärrmark
Länna sn /Se Eklången sjö Bråtstugan t. Blåbärsspången äng
Länna sn Eklången sjö Bränntomten lht Blötbacken hage
*Länna socken Eklången sjö Byn = Merlänna by Blötskiftet åker
Länna socken Eklången sjö Byringe bebyggelse Bokstenarna flyttblock
Länna socken Eklången sjö /Se Byringe Saknas Bokstensgärdet åker
Länna (Länna Bruk) Saknas Eklången sjö /Se Byringe Saknas Bladvasstycket åker
Länna socken Fiskgjusmossen mosse Byringe station Saknas Bokholmen ö
Länna sn Flyna terräng Dammen lht Bondkroken del av Stämån
Länna sn Fula mossen mosse Ekedalen bebyggelse Borgen = Lillsjöborg bygdeborg
Länna socken Furudden udde Eklund = Eklundstorp t Braksvedslänet äng
Länna socken Fårhällsberget höjd Eklundstorp = Eklund t. Brolinstäppan åker
Länna sn Galgbacken terräng Ekstugan lht Brostugvreten åker
Länna sn Granboda hagar terräng Eriksberg lht Brunnsgärdet åker
Länna sn Granholmen terräng Erikslund lht Bråkgropsbacken hage
Länna sn Grankällan f.d. källa? Finnviken gård Bråten äng
Länna sn Grindakärret ägomark Fjällen bebyggelse Bråten skog
Länna sn Gräsved ägomark Fredriksborg lht Bråtön ö
Länna sn Gökmossen mosse Fridhem lht Bulleknösen terräng
Länna sn Gölheden terräng Fridhäll lht Byringe-åsen rullstensås
Länna sn Gölkärret kärr Frälsegården gård Dammen damm
Länna sn Hjortronmossen mosse Gillesgården komm.bost. Dammgärdet åker
Länna sn Horskärret kärr Granboda gård Dammhagen hage
Länna sn [Hossebon enghen] Saknas Granboda mejeri Saknas Dammslätten åker
Länna sn *Hossebon enghen jord Granlund lht Dammvreten åker
Länna sn Hultasmosse mosse Grindstugan t Djävulshålet vik
Länna sn Hultsved ägomark Gravdalen t. Ekholmsgärdet åker
Länna sn Idlången sjö Gröndal t. Eklången sjö
Länna sn Idlången sjö /Se Gustavsberg = Kolsätersstugan lht Eklången sjö /Se
Länna sn Karlslundsskiftet terräng Gustavsro lht Eklången sjö
Länna sn Knutstorps hage höjd Gölkärr, Lilla t Eklången sjö
?Länna sn Kojhagen terräng Gölkärr, Stora bebyggelse Eklången sjö
?Länna sn Kojmon skog Hagalund gård Eklångssjön sjö
Länna sn Kojmossen mosse Hagby gård Finnjohanstäppa åker
Länna sn Kojtäppan ägomark Haglida gård Finnselvreten åker
Länna sn Kolsättersbergen höjd Hattetorp gård Flyna vetesäng
Länna sn Korpet ägomark Hjortronmossen Saknas Fridhemsgärdet åker
Länna sn Krusstugemossen mosse Hjortronmossen eller Skarpsäter, se 1 Skarpsätter Saknas Furudden udde
Länna sn Kyrkholmen holme Hult Saknas Fållan ängsmark
Länna sn Källvreten ägomark Hägerflycktska skolan skolh. Grankällan källa
Länna sn Kärret kärr Hällen gård Grankällan källa
Länna sn Lida källa källa? Johanneslund t. Grankällan åker
Länna sn Lidsjöborg berg /Se Johannisberg lht Grankälltäppan åker
Länna sn Lillgårda kärr terräng Kalkudden = 1 Näsbytorp gård Granängen åker
Länna sn Lillängen ägomark Kalkudden Saknas Grindakärret åker
Länna sn /Se Linjekärret kärr Karlberg lht Grässvedet åker
Länna sn /Se Lisjöberget höjd Karlslund gård Gubbtäppan åker
Länna sn /Se Lisjöborg fornborg Killingsudden t. Gubbvreten åker
Länna sn /Se Lisjökärret kärr Klackhagarna bebyggelse Gubbängen åker
Lendbo socken, se Länna socken socken Lisjön sjö Klinkeboda bebyggelse Gubbängen åker
Länna kyrka kyrka /Se Lisselängen ägomark Klockars = Klockartorp Saknas Guldberget berg
Biarhäll gd /Se Lugnet terräng Klockartorp gård Gärdet åker
Burhäll torp Långa kärret kärr Knutstorp lht Gökhagen hage
Byringe by Långmossen mosse Kolsäter lht Gölkärret åker
Byringe gård och by Långmyren mosse Kolsätersstugan lht Hadden kärrmark
Byringe gård och by Lännaborgen fornborg Krogen = Sörlännaskogen förr krog Hagvreten åker
Byringe gård Lännasjön sjö Kronskogen Saknas Hagplogarna åkerjord
Byringe lg:er Lännasjön sjö Krusstugan gård Hagplogen åker
Byringe lg:er Lännasjön sjö Kråknäs gård Hagkärret odlad kärrmark
Byringe lg:er Lännasjön sjö Kyrkskolan Saknas Hammarskärret odl. kärrmark
Byringe g Lännasjön sjö /Se Källdalen gård Hemgärdet åker
Byringe (Bjuringe) g Lännasjön sjö /Se Källdalen gård Hemgärdet åker
Byringe gd Lännaån å Källdalen gård Hopängen äng
Byringe gd Lövlunds mosse mosse Källstugan t. Hopslåttern slåtteräng
Byringe gd ?Magbron bro Ladkällsudden Saknas Horskärret kärrmark
Byringe gård *Magdebron bro Ladukällsudden äng Hultet hagmark
Byringe gd Magdesiön, se Magsjön, Östra sjö Lalokällsudden el. Blåbärskärret,se 1Ladkällsudden Saknas Hultsvedet åker
Byringe gd Magsjöholmen holme Larsro bebyggelse Hultsvedet åker
Byringe Saknas /Se Magsjön, Västra sjö Larstorp lht Hundslätten åker
Byringe forngravar /Se Magsjön, Östra sjö Lerudden t. Hästhagsgärdet åker
Byringe gd /Se Magsjön, Östra o. Västra sjö Lida, Stora gård Hästhagen hage
Byringe gd /Se Magsjön, Östra Saknas Lidökna gård Höudden ängsmark
Byringe gdr /Se Magsjön, V. och Ö. sjöar /Se Lillsjötorp f.d. sold.t Idlången sjö
Byringe gd /Se Majas backe backe? Lindsberg lht Intagan åker
Byringe gd /Se Midsommarön sankmark? Lommartorp, Lilla lht Intagan åker
Byringe rättaredöme f. rd Mjölnarkärret kärr Lommartorp, Stora gård Jontas hål kärr
[Espegärde] Saknas Mjölstensängskärret kärr Lugnet t. Junkarhålet åker
Granböhle g Morfars backe backe? Lukastorp t. Kalkuddens udde = Udden udde
Granboda g Mostugemon skog Långsvedet lht Kalvtomten åker
Granboda f. gd Munkers trappor terräng Länna bruk gård Klackstensmossen kärrmark
Granboda gd Mörkkärret ägomark Länna - Prästgård Saknas Klockargärdet åker
Gölkärr, Stora och Lilla torp Mörtsjön sjö Länna - Stavtorp gård Kohagen hage
Länna beb. Mörtsjön sjö Lövlund gård Kojmon allm. skog
Länna Saknas Mörtsjön sjö /Se Lövlund banvaktstuga Kojtäppan åker
Länna beb. /Se Navestaviken vik Lövstugan lht Kolbottengärdet åker
*Lännbotorp förr torp Noaks skepp triangelpunkt Lövsvedet t. Kolmilskärret odlad kärrmark
[Lenbotorp] Saknas Nybygget terräng? Magsjötorp gård Koppargärdet åker
*Lännbotorp förr torp Nygärdet ägomark Mellby gård Korpet åker
»medhelundum» = Merlänna by Nyhagen terräng Merlänna by Korskärret åker
Merlänna by Nykärr kärr Merlänna gård Korsmyren åkermark
Merlänna by Näsberget höjd Merlänna gård Krogplogarna åkrar
Merlänna by Näverhagskärret kärr Merlänna gård Känet åker
Merlänna by Ormkärret ägomark Merlänna gård Ladugårdsgärdet åker
Merlänna by Persvret terräng Merlänna gård Landsvägsgärdet åker
Merlänna by Pingstön sankmark? Merlänna säter gård Lasses mosse åker
Merlänna by Pip-Lasses mosse mosse Merlännasäter, se 2 Sättertorp Stora Saknas Lerkällan källa
Merlänna by Porskärret ägomark Mosstorp gård Lidamon del av Biackhällsmon
Merlänna by Porskärrsstugan f.d. stuga? Mostugan lht Lillgårdskärret åker
Merlänna by Porsmossen mosse Möckmora t. Lillsjöberget berg
Merlänna, se Länna by Porsudden udde Mörtsjötorp gård Lillsjöborg = Borgen bygdeborg
?Merlänna by Portbacken terräng med fornlämningar Navars gård Lillsjökärret kärr
Merlänna by Rismossen mosse Navarstorp = Navers gård Lillsjön sjö
Merlänna by Rismossen mosse Navarstorp Saknas Lillängen åker
Merlänna by Rocklinds äng sankmark Navesta gård Lillängen åker
Merlänna by /Se Rosenränniln bäck Navesta gård Lilängen åker
Merlänna by /Se Rothugget ägomark Nergården gård Lillängen kärräng
Merlänna Saknas /Se Rånåln, se Rönneln numera igenväxt sjö Norrby gård Lillängen åker
Merlännasätter gd /Se Römossen mosse Norrgöle kronojäg. bost. Lilljebacken backe
*Norlunda, se Norrlänna by Römossen mosse Norrgölet Saknas Lislingsvedgärdet åker
Norrlänna by Rönnaren sjö /Se Norrlänna by Logtäppan åker
Norrlänna by Rönneln numera igenväxt sjö Nybygget lht Lommarsvedet åker
Norrlänna by Rönneln terräng Nyckelberga gård Lundkärrsplogen åker
Norrlänna by Rönneln, Rönnarn sjö /Se Nyckelberga gd Lundsgärdet åkermark
?Norrlänna by Rönneln sjö /Se Nylund lht Långkärret åker
Norrlänna by Rönnelskärret kärr Nystugan lht Långsjön sjö
Norrlänna by Rörviksängen ägomark Nysäter lht Långnedängen åker
Norrlänna by Rösbackarna backar? Nyängstorp t. Långängen åker
Norrlänna by Salvaren sjö /Se Näsbytorp gård Långåkern åker
Norrlänna by Salvaren sjö /Se Närbytorp, se 1 Kalkudden Saknas Längstängen kärräng
Norrlänna by Sandviksholmen holme Näset = Rundholms näs t Långstängsplogarna åkrar
Norrlänna by Sandvikskärret kärr Porskär t. Lännasjön sjö
Norrlänna by Sandviksmon skog Prästtorp = Gillesgården Saknas Lännasjön sjö
Norrlänna, se Länna by Simmarhålet terräng Ribybråten t. Lännaån å
Norrlänna by Siön T........, se Träskaten sjö Rocklänna by Länna-borgen = Ringmuren bygdeborg
Norrlänna by Skallbro bro Rosenberg lht Lövlundsängen åker
Norrlänna by Skallbroängen ägomark Rosenlund lht Magsjön sjö
Norrlänna by Skogsängen terräng Rundholms bråten t. Magsjön, Västra sjö
Norrlänna by Skrabben terräng Rundholms näs t. Magsjön Östra sjö
Norrlänna by Slaggmossen mosse Råcklänna by Östra Magsjön sjö
Norrlänna by Slätmossen mosse Råcklänna gård Marviksberget berg
Norrlänna by Stackarbäcken bäck Råcklänna gård Mjölnarkärret åker
Norrlänna by Stackarbäcksberget höjd Råcklänna gård Mon = Biarhällsmon allmänningsskog
Norrlänna by Stampmossemon skog Råcktorp f.d. sold. t Mossen åker
Norrlänna by Stampmossen mosse Rökärr t. Mossvedet åker
Norrlänna by Stavberget triangelpunkt Rönnars gård Mörkkärret åker
Norrlänna by Stavdalsskogen skog Rönntorp = Rönnars gård Mörkmossgärdet åker
Norrlänna by Stenborgskärret kärr Rösäter gård Mörtsjön sjö
Norrlänna by Storkärret kärr Rösäter gård Noaks skepp rullstensås
Norrlänna by Storkärrsviken vik Röviken Lilla t. Nordgärdet åker
Norrlänna by Stålboms äng ägomark Röviken, Stora t. Norrängen ängsmark
Norrlänna Saknas /Se *Stämmen äng Salvars = 1 Salvartorp gård Nygärdet åker
Norrlänna by /Se Stämman terräng Salvartorp = Salvars gård Nygärdet åker
Norrlänna by /Se Stämskogen skog Salvartorp Saknas Nyhagen hage
Norrlänna by /Se Stämån å Sandvik gård Nykärr äng
Norrlänna torp förr torp? Svarthatt terräng Sandvikstorp lht Nytorpsgärdet åker
Porskärr torp Svartmossen mosse Sjöstugan lht Nyängen åker
Rocklänna by Svartsjön sjö Sjövik lht Nyängsslätten, Nedre åker
Råcklänna by Sältan sankmark Skarpsäter gård Nyängsslätten, Övre åker
Rocklänna by Söderlänna hage terräng Skarpsätter Saknas Nässlätten hage
Råcklänna by Sörskogen skog Snickars t Ormkärret kärrmark
Rocklänna by Tallbacken terräng Sockenstugan Saknas Ostkaret åker
Rocklänna by *Torpareängen Saknas Solliden lht Pappas källa källa
Råcklänna by (g) Tranbärsmossen mosse Starrkärr lht Pelleåkern åker
Rocklänna by Tranudden udde Stavdal = Stavdalsstugan Saknas Plogen åker
Rocklänna by Träskaten sjö Stavdalsstugan = Stavdal lht Porskärret åker
Råcklänna by Träskaten sjö Stavhäll t. Prästgårdsgärdet åker
Råcklänna by Träskaten sjö Stavsäter t. Pärsvreten åker
Råcklänna by Treskaten sjö /Se Stavtorp = Länna- Stavtorp gård Pörtkärret åker
Rocklänna by *Träskatåmun åmynning Stenbro t. Pörtvreten åker
Rocklänna by Urberget höjd Stenstugan lht Ringmuren = Lännaborgen bygdeborg
Råcklänna by Vabrobergen berg Stensäter gård Rotbykärret åker
?Rönntorp gd Vabro intaga ägomark Stocken gård Rothugget odling
Rönntorp gd /Se Vabro mossved mosse? Storsvedet lht Roxtaskogen skogsparti
Rönntorp gd /Se Vallmo källa källa Stämbråten lht Röjningen kärräng
Rösätter gd /Se Vallmokärret kärr Stämtorp gård Rönneln = Rönnelssjön = Rönnelskärret kärr
Salvartorp gd Valnaren numera igenväxt sjö Sundtorp gård Rönnelskärret ängsmark
Salvartorp tp /Se Valnaren bäck? Svedet torp Rönnelskärret = Rönnelsjön = Rönneln kärr
Salvartorp gd /Se Valnaren sjö Svedstugan lht Rönnelssjön = Rönnelskärret = Rönneln kärr
[Simonstorp] t. Valnaren sjö /Se Svennebo lht Salvaren = Salvarssjön sjö
?*Simonstorp försv. namn Vattunderås terräng Sätertorp, Lilla gård Salvarssjön = Salvaren sjö
Sorrento lg /Se Vedkärrsängen ägomark Sätertorp Stora = Merlänna säter gård Sandstycket åker
Starrkärr lht /Se Vedtorget vägskäl? Sättertorp Stora Saknas Sandviksholmen holme
?Stensäter gd Videkärret kärr Söderlänna gård Sjögärdet åker
?Sätertorp gård Wälnaren, se Valnaren numera igenväxt sjö Söderlännakrogen = Krogen lht Skallbrobacken backe
?Sätertorp gd ?Yttslången, se Idlången sjö Sörbolund lht Skallbrovägen åker
Söderlänna hg Åmundskärret kärr Sörbosäter t. Skitabacken backe
Söderlänna herrg. Åstorpsgropen grustag? Sörbosätter Saknas Skitabackskärret kärr
Söderlänna hg Åängen sankmark Sörtorp lht Skräddargärdet åker
Söderlänna hg Älgbergen höjd Torsborg skolh. Slaggstycket åker
Söderlänna hg Älgmossen mosse Tovesta gård Snutarna åker
Söderlänna hg Ängen ägomark Uppgården gård Snårtäppan åker
Söderlänna hg Ängsberget höjd Vabro lht Starrkärrsängen åker
Söderlänna hgd   Valnarstorp Saknas Stavberget berg
Söderlänna hgd   Valnarsvik skolh. Stavhällsgärdet åker
Söderlänna hg   Valnötstorp = Valnarstorp gård Stavsätersängen åker
Söderlänna hgd   Valsmossen t. Stavtäppan åker
Söderlänna hg   Vinterled gård Stenkällan källa
Söderlänna hgd   Vretatorp gård Stora plogen åker
Söderlänna hgd   Vretatorp Saknas Stora verten åker
Söderlänna by   Vreten t. Storgärdet åker
Söderlänna by   Västerby gård Storkärret åkerjord
Söderlänna gd   Västerlida gård Storängen åker
Söderlänna gd   Västertorp t. Storängen åker
Söderlänna herrg.   Åkers styckebruk, se 1 Kronskogen Saknas Storängen äng
Söderlänna gd   Åsbyäng lht Storängen åker
Söderlänna gd   Åsby äng Saknas Stubbkällan källa
Söderlänna hg   Åsen f.d. soldattorp Stubbkälläng äng
Söderlänna hg   Åskäll, Lilla gård Stålbomsäng åker
Söderlänna gd   Åskärr Stora lht Stämplogen åker
Söderlänna gd   Åstorp, Stora gård Stämån å
Söderlänna gård   Åstorp, Lilla lht Sundsbacken hage
Söderlänna gd   Åsängen gård Svarthatt berg
Söderlänna gd   Ängstugan bs. Svartsjömosse kärräng
Söderlänna hg   Örtorp f.d. sold. t. Svartsjön tjärn
Söderlänna hg   Ösåsen gård Säterkärret åker
Söderlänna hg   Ösäter gård Sörbosätersvreten åker
Söderlänna gd     Sörby ängar odlad jord
Söderlänna hg     Sörlännagärdet åker
Söderlänna gd     Tegen åker
Söderlänna herrg.     Treskaten sjö
Söderlänna gd /Se     Träskaten sjö
Sörbosätter torp /Se     Träskatsjön sjö
Sörtorp lht     Tuss-snytan åker
Tovesta gd     Täljeviken åker
Tofvestad by     Udden udde
Tovesta by /Se     Uddgärdet åker
Valnarstorp gd /Se     Uggelkärret äng
Valnötstorp, se Valnarstorp gd     Ugglan åker
Vinterled gd     Ugglan terräng
Västertorp t.     Ugglehult äng
Åskärr, Stora och Lilla torp     Ugglekärret terräng
Åstorp gd     Urberget berg
*Äspgärde Saknas     Vallmokärret kärr
      Valnaren = Valnarskärret kärr
      Valnarskärret = Valnaren kärr
      Valnarsängen kärräng
      Varggropsgärdet åker
      Vedkärrsängen åker
      Vreten åker
      Västersjön sjön
      Västra Magsjön sjö
      Åmunnskärret kärr
      Ån å
      Åsby = Årbyäng äng
      Åsgärdet åker
      Åstorptäppan åker
      Åstorpsängen åker
      Ängarna åkermark
      Änglundsgärdet åker
      Änglundsängen åker
      Ängsberget hagbacke
      Ärtgalgen hagbacke
      Öbacken ängsbacke

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.