ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åkers socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 629 Naturnamn : 285 Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 332
Åker sn Abborrmossen mosse Åkers socken Saknas Aldammen åker
Åker sn Abborrmötet udde? Åkers socken socken Alhagen hage
Åker sn Abborrmötet udde /Se Åkers kalvar inbyggarbeteckning Allebacken höjd
Åker socken Andpussen tjärn Adolfsberg f.d. skogvaktarbost. Bakgärdet åker
Åker sn Bergaån å Aftonro lht Bakgärdet gärde
Åker sn Bergkvarnsbottnen terräng Albertsro lht Bergaån å
Åker sn Björnkärret ägomark Andersberg lht Berghagen skogsbacke
Åker sn Bläddringen terräng? Andersborg lht Biholmsgärdet åker
?Åker sn Blötan sankmark Anneberg ödetorp Biholmsskogen skogsparti
?Åker sn Bondkroken igenväxt sjö Annero hemman Björkbacken backe
Åker sn Bondkroken sjö /Se Asplund rivet torp Björklundsåkern åker
Åker sn *Bondökna sjö /Se Backgården lht Blötan, se Blöttäppan hage
Åker sn Bredsjöbro f.d. bro Backebo lht Blöttäppan hage
Åker sn Bredsjön sjö Berget torp Bockhusbacken hage
Åker sn Bromsbodakärren kärr Berga säteri Bojens hage hage
Åker sn Brudberget höjd Bergkvarn torp Bondkroken sjö
Åker sn Bråtorpsjön sjö Biholm torp Bondkroken vik
Åker sn Brännkärr ägomark Björklund ödetorp Brasagärdet åker
Åker sn Brännmossen mosse Björknäs torp Brasebacken backe
Åkers sn sn Bygdemossen mosse Björknäs Saknas Bredsjömon skogsparti
Åker sn Bålberget höjd Björnnäs torp Bredsjön sjö
Åker sn Dammkärret kärr Borgen lht Bredyxan åker
Åker sn Dammsjön sjö Brasa rivet torp Brobygärde åker
?Åker sn Djupkärret ägomark Bredsjönäs, L. torp Brobykärr åker
?Åker sn Dunkersmossen, Lilla mosse Bredsjönäs, St. torp Broddsplogen åker
Åker sn Dunkersmossen, Stora mosse Broby gård Brolinsgärdet åker
Åker sn Duvhagen terräng Brobyholm gård Brolötbacken, Lilla backe
Åker sn Ekbacken terräng Brobyholm Saknas Brolötbacken, Stora backe
Åkers sn sn Ekstuhagen terräng med fornlämning Brolöt torp Brolötgärdet gärde
Åker sn Falkberget höjd Bromsboda torp Bredsjönäs f.d. gruva
Åker sn Falkberget berg /Se Bråtorp gård Bruksängen äng
Åker sn Falkberget berg /Se Bränntomten torp Bråtorpssjön sjö
Åker sn Finnsjöbergen höjd Bygget lht Bråtorpsstycket åker
Åker sn Finnsjöholmen holme Dalen torp Brännkärr åker
Åker sn Finnsjön sjö Dalen Saknas Brännkärret äng
Åker socken Finnsjön sjö /Se Daltorp, L. torp Brännmossen åker
Åker sn Flintsjön sjö Daltorp, St. torp Byggeplogen åker
Åker sn Forsa triangelpunkt Dammstugan torp Byran åker
Åker sn Forsa skog skog Domprostgården statbyggnad Bålberget höjd
Åker sn Frejdaren sjö Duvbo torp Dackens backe bergsluttning
Åker sn Frejdaren tjärn el. sjö /Se Ekeby gård Dackens grotta grotta
Åker sn Fårhagen terräng Ekelund lht Dalkarlsåkern åker
Åker sn Fårhällsskogen skog Ekensberg torp Dammbrohagen hage
Åker sn Gallsjömossen mosse Eklund torp Dammsjön sjö
Åker sn Gallsjön sjö Ekorrmöte statbyggnad Datorpsgärdet åker
Åker sn Galtmossen mosse Enby lht Datorpsskogen skogsparti
Åker sn Getkastet terräng? Eriksberg torp Datorpängen äng
Åker sn Grisberget höjd med fornlämning Eriksberg torp Djupkärret åker
Åker sn Grytan terräng Eriksberg torp Ekbacken backe
Åker socken /Se Gränsen terräng Erikslund lht Ekbacken backe
Åker sn Gräsdalskärren kärr Esbro rivet torp Ekstuhagen hage
Åker sn Gröndal terräng Eskedalen torp Ekstuplogen åker
?Åker sn Grönslätt terräng Fagerhult torp Ekstutäppan åker
Åker sn Gåskärret kärr Falks st Fagerhultsskogen skogsparti
Åker sn Göksjön sjö Fattigstugan statbyggnad Falkberget berg
Åker sn Göksjön sjö Fjällstugan lht Finnsjön sjö
Åker sn Göksjön sjö /Se Forssa villasamhälle Flintsjön sjö
Åker sn Hagalund ägomark Forsa Saknas Fredagssjön sjö
Åker sn Hagalundskärret kärr Forsa egnahemsområde Saknas Frejdaren sjö
Åker sn Hagberget berg Forsa järnvägsjord Saknas Furholmen backe
Åker sn Hagtäppan ägomark Forssa såg sågverk Fågelsången hage
Åker sn Hallmyraängen ägomark Forssanäs torp Fäbodudden udde
Åker sn Hammaren ägomark Fransosstugan torp Gallsjön vattensamling
?Åker sn Harsjön sjö Fredrikaberg lht Gjuthagen hage
(?)Åker sn Hemängsslätten ägomark Fredriksberg lht Granlundgärdet gärde
Åker sn Herrängslund ägomark Fredriksborg lht Granlundhagen hage
Åker sn Hjortmossen mosse Fredrikshall lht Grisberget berg
Åker sn Hjortronmossen mosse Fredriksro lht Grisbergsplogen åker
Åker socken Holmsjön sjö Fredsborg torp Gröna slätten öppen plats
Åker sn Hornklinten terräng med fornlämningar Fridhem lht Gubbvreten backe
Åker sn Hultvretsskogen skog Fridhem lht Gåvan vret
Åker sn Hummeldal terräng Fridhem lht Gärdsbacken åker
Åker sn Hustensmossen mosse Fridhäll lht Göksjön sjö
Åker sn Hålberget berg Furudal torp Hagberget höjd
Åker sn Hålldammen damm? Fågelsången rivet torp Hagberget berg
Åker sn Hålldammsberget höjd Fårhäll torp Hallmyradalen äng
Åker sn Hässelby terräng Galltorp torp Halmgärdet åker
Åker sn Idlången sjö Gammelbo lht Hammarbacken höjd
Åker sn Idlången sjö Granby lht Hammargärdet åker
Åker sn Idlången sjö /Se Grundbro hållplats Hammarhagen hage
Åker sn Juthagskällan källa Grytetorp torp Harsjön sjö
Åker sn Kalkbergsslätten terräng Gränsen torp Hasselbackarna backar
Åker sn Kalvtomtsbackarna terräng Gustavsberg lht Hasselhammaren backe
Åker sn Karlslunds ringmur fornborg Gustavsberg lht Hasselängen åker
Åker sn Kavelbromossen mosse Gustavsberg torp Helvetets portar väg med klippor
Åker sn Kiellången, se Kärrlången, Södra sjö Gustavsborg lht Hemgärdet åker
Åker sn Kiällången, se Kärrlången, Norra igenväxt sjö Gustavsborg Saknas Hemhagen hage
Åker sn Klövberget höjd Gustavslund torp Hemslätten åker
Åker sn Knorrmossen mosse Göksjöstugan torp Hemängen äng
Åker sn Kornplogen ägomark Göksjötorp torp Herrängen äng
Åker sn Korpholmen holme Hammaren lht Holmsjön sjö
Åker sn Kulberget höjd Harsjöhult torp Hornklintstycket åker
Åker sn Kvistplogen ägomark /Se Hedberga torp Hultet skogsparti
Åker socken Kyrkstenen sten? Hedtorp gård Hultvreten åker
Åker sn Källhultskärret kärr Henrikshill lht Hummerdalen äng
Åker sn /Se Källhultsmossen mosse Herrängen torp Hålberget höjd
Åker sn /Se Kärringtäppan ägomark Herrängslund torp Hålldammsberget höjd
Åker sn /Se Kärrlången, Södra sjö Hjälmsätter Saknas Hästhagen hage
Åker sn /Se Kärrlången, Södra sjö Hjälmsäter torp Hästhagen hage
Åker sn /Se Kärrlången, Norra igenväxt sjö Holmsjöstugan torp Hästhagen hage
Åker sn /Se Kärrlången, N:a o. S:a sjöar /Se Holmtorp torp Högalundsskiftet åker
Åker sn /Se Kärrstugan stuga? Hultet torp Idlången sjö
Åkers sockenkyrka kyrka Köpinghagen terräng Hålldammen dammhus Jan Anderstäppan åker
Åkers kyrka kyrka Lagnöhagen ägomark Hållkärret torp Jordbrogatan väg
Åkers kyrka kyrka Lakån å /Se Hälltorp torp Jungfruslätten äng
Åkers kyrka kyrka /Se Lavansjön sjö Hesselby ödehemman Jämnbollen åker
?Berga gd Lergropen terräng? Hässelby Saknas Kalktomtsbackarna åker
?Berga gård Lilla allmänningen terräng Hästhagen lht Kalvtomten backe
?Berga gård »lill: Siön», se Lisjön sjö Högalund lht Kalvängen äng
Berga gd Lillsjön sjö Högalund rivet torp Kalstorpshavet torrlagd vattensamling
Berga gd Lillskogen skog Ingelstorp gård Kilbacken hage
Berga gd Lillskogen skog Isbergsstugan lht Klockvreten åker
Berga gd Lillängen ägomark Johannesberg lht Klöverberget berg
?Berga gd Lindsved terräng Johannesberg lht Knölbacken backe
Berga hg Lisjön sjö Johanneslund torp Kohagen hage
?Berga gd Lobergsviken vik Jonslund torp Kohagen hage
Berga gdar Loängen ägomark Järnslund torp Kohagen hagmark
?Berga gd Lugnet terräng Järsta gård Kohagsplogen åker
Berga gd Lundby kärr ägomark Järsta gård Kolappen åker
Berga g Lundby skog skog Järsta gård Kornlappen åker
Berga by el. gd Lushagen terräng Järsta gård Kornplogen åker
Berga gård Lusmossen mosse Järsta gård Korpholmen holme
?Berga gård Långaedebergen höjd Kalkbro torp Korsån punkt där Löta å och Råckstaån flyter ihop
Berga by Långaedet ed och fornlämning Karlberg lht Kronängen äng
Berga gd Långsjöbergen berg Karlsborg lht Kulberget berg
?Berga gdar Långsjödamm del av Långsjön? Karlslund, Nedre torp Kungsskiftet åker
Berga gd:ar Långsjön sjö Karlslund, Övre torp Kvistplogen åker
Berga g. m. kvarn Lännasjön sjö Karlsro lht Kyrkhagen åker
Berga gd Lännasjön sjö Karlstorp lht Kyrksten sten
Berga gård Lännasjön sjö Karlstorp gård Källkärret äng
?Berga gd Lännasjön sjö Klaraberg lht Källkärret åker
Berga hg Lännasjön sjö /Se Klockartorp torp Källåkern åker
Berga gård Löta bro bro Knåpet torp Kärret åker
Berga gd Löta gärde ägomark Kofferten del av säteri Kärrlången, Norra sjö
Berga gd Löta å å Kojhov torp Kärrlången, Norra sjö
Berga gd /Se Lövudden udde Kolsäter torp Kärrlången, Södra sjö
Bergkvarn g Magdesiön, se Magsjön, Östra sjö Kristiansborg lht Kärrlången, Södra sjö
Berga kvarn Saknas Magsjöberget triangelpunkt Kristineberg lht Lars Ershålet åker
Bergkvarn gd Magsjön, Östra sjö Kristinetorp torp Lavansjön sjö
?Bergkvarn gård Magsjön, Östra o. Västra sjö Krokbråten torp Laängen äng
Biholm gd Magsjön, Östra sjö Kronborg lht Lergropen hage
Biholm gd Malsjön sjö Kråktorp torp Lillgärdsbacken backe
Biholm gd Malsjön sjö /Se Kvarnberga gård Lillgärdet åker
Biholm gd /Se Malsnaren sjö /Se Källkärret torp Lillhagen hage
Biskopstuna gård /Se Marsjön sjö Kärastugan rivet torp Lillängen äng
*Blickstada gårdar Marsjön sjö /Se Köping statbyggnader Lillängen åker
Broby by Marsjöån bäck? Laketorp gård Lillskogen skogsparti
Broby by Mar-wijk, se Marviken Nedre sjö Larslund lht Lindsvedssnuten åker
Broby by Mar Wijken, se Mellan - Marviken sjö Lenellstorp torp Lindsvedsgärdet gärde
Broby gd /Se Mellan-Marviken sjö Lida säteri Ljungbergahålet gärde
Broby kvarn f. kvarn Marviken, Mellan sjö Linatorp torp Loghagen hage
Broby kvarn f. kvarn Marviken, Nedre sjö Lindesborg lht Loängen äng
*Broby kvarn Saknas Marviken, Nedre sjö Lindsvedet rivet torp Luffarbacken backe
Brolöt g Marviken, Mellan, Nedre o. Övre sjöar Lobergsstugan torp Lugnet åker
Brolöt gd Mentsergärdet ägomark Logdalen Saknas Lundby kärr äng
Brolöt gård Mosjöbladskärret kärr Logedalen torp Lushavet vattensamling
Bråtorp by Mossjön sjö Ludvikstorp torp Lustparken hage
Bruket, se Åkers bruk Saknas Munkdammsviken vik Lugnet torp Långa gatan vägstycke
Bråtorp by Myssjaren sjö /Se Lundängstorp torp Långsjön sjö
?Bråtorp gdr Myssjaren sjö Långkärret hemman Långängen åker
Bråtorp by Myssjaren sjö /Se Lötbacken lht Lännasjön sjö
Bråtorp gdr Myssjaren sjö /Se Lövbråten torp Lännasjön sjö
Bråtorp gdr Myssjaren sjö /Se Lövlund torp Lötaskiftet åker
Bråtorp by Mälaren sjö Lövsvedet torp Löta bro bro
Bråtorp by Mörtsjöberget berg ?Lövsvedet torp Löta gärde åker
Bråtorp by Mörtsjön sjö Malmtorp torp Löta å å
Bråtorp by Mörtsjön sjö Malsjöbråten torp Löthagen åker
Bråtorp by Mörtsjön sjö Malsjökärret torp Lötvreten åker
?Bråtorp gdr Mörtsjön, Lilla sjö Manhem lht Lövbacken backe
Bråtorp by Mörtsjö ringmur fornberg Marieberg lht Lövhagen hage
Bråtorp by Möskern sjö /Se Marietorp gård Magsjöberget berg
Bråtorp gdr Norrbyskogen skog med fornlämningar Mosjöbladskärret torp Magsjön, Östra sjö
?Bråtorp gdr Norrskogen terräng Mossjöbladskärret, se Björknäs Saknas Magsjön sjö
Bråtorp gdr Nygärdskärret ägomark Myrstugan lht Östra Magsjön sjö
?Bråtorp by Nyplan terräng Måttstugan torp Magsjöholmen holme
Bråtorp by Näset udde Mörtsjötorp torp Malsjön sjö
Bråtorp by Oljeberget berg Norrby gård Malsjön sjö
Bråtorp by Oxsjön ägomark? Norrby gård Malsnarn sjö
Bråtorp by Oxögat tjärn Norrby gård Malsnarn, se Malsjön sjö
Bråtorp by Papperskärrsmossen mosse Nybonäs torp Marviken vik
Bråtorp gdr Persberget höjd med fornlämning Nybygget torp Maskinhusbacken backe
Bråtorp by Petterskärr ägomark Nygärdet torp Mellanstycket åker
Bråtorp by Pörtviken vik Nystugan torp Mensegärdet åker
Bråtorp gdr Rompåsen terräng Oskarsborg lht Mosjön sjö
?Bråtorp gdar Rudpussen tjärn Oskarsro lht Mossen åker
?Bråtorp by Rysskärr ägomark Pappersbruket lht Motjärn kärrartad vattensamling
Bråtorp gdr Råcksta å å Papperskärret torp Myssjaren sjö
Bråtorp gd:ar Rävbacken terräng Paris torp Mälläppen udde
»Daghe holm» torp Rödkärr ägomark Petersborg torp Mörtsjöberget berg
[Daghe holm] torp Rösängskärret kärr Peterslund ödetorp Mörtsjön sjö
Datorp, Lilla o. Stora gdr Salvaren sjö /Se Pitatorp torp (kronodomän) Mörtsjön sjö
Datorp by Salvaren sjö /Se Prästslätten torp Mörtsjön sjö
Datorp by Salvaren sjö /Se Prästtorp torp Mörtsjön sjö
Ekeby by Sibirienberget berg Ribergsstugan torp Mörtsjöringmur fornlämning
Ekeby gd Siggkärrsängen ägomark Riby gård Nittonhörninge åker
Ekeby g Sjöskogen skog Riby gård Norrgärdet åker
Ekeby gd Sjöängen ägomark Riby gård Norrplogaskiftet åker
Ekeby gd Sjöängen ägomark Riby gård Norrängen äng
Ekeby Saknas /Se Sjöängsgärdet ägomark Riby gård Norrängen äng
Ekeby gd /Se Skaraborg ägomark Riby gård Norrängsudden åker
Ereme, se Ärja förr sn Skarpatunum äga /Se Ribystugan torp Nyängskärr åker
*Faråsa förr gd Skarpatunum äga /Se Rosendal lht Oxhagen hage
*Faråsa Saknas Skeppmorasjön sjö Rostorp torp Oxkärret sjö
*Faråsa Saknas Skirsjön sjö Rosstugan torp Oxsjön betesmark
Forsa försv. beb. Skirsjön sjö /Se Råcksta kronodomän Oxögat sjö
Forsa g Skogvaktarkärret kärr Sandvik torp Peters kärr äng
Forsa gd Skäggkärret ägomark Sandvreten torp Persberget höjd
Forsa gd Slätmossen mosse Sibirien statbyggnader Plogen åker
Forssa gd Slätmossen mosse Siggekärr nu rivet torp Plogen åker
Forsa gård Soldatängen sankmark Sjöborg gård Pontehagen hage
Forsa Saknas /Se Stacksundsäng ägomark Sjöstugan torp Prästgårsstycket åker
Forsa gd /Se Staffansveberget udde Sjövreten torp Prästtorpsgärdet åker
Forsanäs Saknas /Se Starrpussen terräng Skaraborg rivet torp Prästtorpshagen hage
Föreberg by /Se Stavberget berg Skeppmora eller Dalen, se 1 Dalen Saknas Riby hagar åker
Galltorp Saknas /Se Stavberget höjd Skeppmora, Lilla torp Ribacken backe
Göksjötorp gd /Se Stavtorpsberget höjd Skeppmora, Östra torp Rysskärr åker
Hallemyra Saknas /Se Stenhuggarmon skog Skogkvarn torp Råckstaån å
Hammarbosäter el, Löten torp /Se Stenvreten sankmark Skogsborg lht Rävbacken backe
Hjälmsäter torp /Se Storrundeln terräng Skogshall lht Rödjorden åker
Hässelby gård Stora mossen mosse Skogshyddan lht Rödkärret åker
?Hässelby gd Strålsjömossen mosse Skogsstugan torp Rödvitbackarna backar
?Hässelby gd Strängnäsfjärden fjärd Skrumpan torp Salvaren sjö
Hesselby g Stuguhagen terräng med fornlämningar Skäggesta gård Sandviksholmen holme
Hässelby gd Stämån å Skäggesta Saknas Siggekärrängen äng
Hässelby Saknas /Se Störbacken ägomark Skäggstugan backstuga Sjöhagen hage
Hässelby Saknas /Se Sundet ägomark Skämby gårdar Sjöskogen skogsparti
Ingelstorp gd /Se Sundhagen terräng Skämbylöt lht Sjöängen äng
?Järsta by Svartsjön sjö Skäve gård Sjöängen äng
?Järsta by Svartsjön sjö /Se Skäve Saknas Sjöängsgärdet åker
Järsta by Svensjömossen mosse Skämbylöt Saknas Skaraborgsskiftet åker
Järsta by Svensjön sankmark Skävelund torp Skirsjön sjö
Järsta by Svensjön sankmark /Se Smilhem statbyggnad Skirsjön sjö
?Järsta by Svinsjön sjö /Se Snickartorp torp Skogkvarnsjorden åker
?Järsta by Sätern ägomark Snickarstaden torp Skogshagen åker
Järsta by Säterskiftet terräng Solbacka lht Skomakarevreten åker
Järsta by Sätra äng sankmark Solberga gårdar Skolhagen hage
Järsta by Sörbosätter triangelpunkt Solberga lht Skrumplogen loge
Järsta by Sörbosättersvreten ägomark Solberga Saknas Skrähällskroken vägkrök
Järsta by Tallkärret kärr Solbrinken lht Skärveskogen skogsparti
?Järsta by /Se Tallsjön sjö Solhem lht Skäggesta dye åker
Järsta by Talludden udde Solhem lht Skäggkärret åker
Järsta gd /Se Talludden udde Solskenet torp Skämbyskiftet åker
Järsta Saknas /Se Tegelhagen terräng Spånga förr gård Skävegärdet åker
Järsta by /Se Tjurmossen mosse Stacksund torp Slaggvägen väg
Karlstorp gd /Se Tjuvskogen skog Starrängen torp Smedbacken åker
Karlstorp gd /Se Trana triangelpunkt Stuvnäs nu rivet torp Smedbacken hage
Kristinetorp gd /Se Tranviken vik Stavtorp hemman Solbergagatan allé
Kristinetorp torp /Se Tre ekar träd? Stavtorp hemman Solbergagärdena åkrar
Kvarnberga gd Trehörningen sjö Stavtorp hemman Solbergakroken vägkrök
Laketorp gd /Se Trehörningsån bäck Stavtorp Saknas Solskensbacken backe
Lida hg Tullporten vägparti Stenhagen lht Solskensgärdet åker
Lida hg *Täby äng Saknas Stensborg lht Spiksund åker
?Lida hg Ulvadammen damm? Stensäter torp Spånga backe höjd
?Lida hg Uvberget berg Stenvreten backstuga Starrängen åker
?Lida hg Vallaskogen skog Stenvreten lht Starrängs-odling åker
?Lida hgd Vargholmen holme Storkärret rivet torp Starrängsplogen åker
?Lida hg Vargkällan källa? Strömsborg lht Stationsstycket åker
?Lida hg Vargmon skog Strömtorp torp Stavberget berg
?Lida hg Vargmon skog Stuguhagen nu rivet torp Stenhagen åker
?Lida hg Vargmossen mosse Sundet rivet torp Stenhagen hage
Lida herrgård Viktorstorp ägomark Sörby gård Stenhuggarmon skogsparti
Lida herrgård Vinterledäng terräng Sörtorp torp Stenplogen åker
Lida by Visnaren sjö Tabor kapell Stentomten backe
Lida säteri Visnaren sjö /Se Talltytan lht Stenvreten åker
Lida, se även Fogdö sn hg Visnaren sjö Tomtebo lht Storgärdet åker
Lida, se även Fogdö sn hg Visnaren sjö /Se Torget rivet torp Storgärdet åker
Lida, se även Fogdö sn hg Visnaren sjö /Se Torsborg lht Stora hagen hage
Lida herrgård Visnaren sjö /Se Trana, L. torp Storvreten åker
Lida herrgård Visnaren sjö /Se Trana, St. torp Storängen äng
Lida herrgård Yttslången, se Idlången sjö Trolund lht Storängen äng
Lida, se även Fogdö sn hg Åkerholmstorpet f.d. torp Tuna kyrkoherdeboställe Strålsjön sjö
Lida herrgård Åkersheden skogsmark /Se Turelid lht Stubbhagen hage
Lida, se även Fogdö sn hg ?Åkers ån å /Se Täby gård Störbacken backe
Lida herrgård Ålpussen tjärn Täbylund torp Sundet åker
Lida, se även Fogdö sn hg Åsen ås med fornlämningar Ulva torp Sundellsängen äng
?Lida gd Älgberget berg Vadmanstorp torp Sundhagen hage
?Lida hg Älgberget höjd Vadstorp gård Sundkvisttäppan åker
?Lida hg Älghuvudsbacken terräng Wahrendorff, Östra, se 4 Solberga Saknas Sundsängen äng
Lida hgd Älgkärret kärr Valla loge loge Svarta havet gärde
Lida hg Älgmossen mosse Vallbo lht Svartsjön sjö
Lida hg *Älgsjö gruva gruva Valhalla lht Svedan åker
?Lida gd Älgsjön sjö Valsberga gård Svensjön sjö
?Lida gd Älskaren sjö Valsberga st Syltängen äng
Lida hg Älskaren sjö /Se Vedkärr torp Sågkärret åker
Lida hg Ömans svep del av Finnsjön Vennbergsstugan ödetorp Sätern åker
Lida hg   Vernerstorp torp Sätern hage
Lida hg   Viktorstorp torp Säterhagen hage
Lida hg   Vinnebo lht Sörbygärdet åker
Lodalen Saknas /Se   Vinterled torp Sörtorpsskogen skogsparti
?Lundby gd   Vretatorp gård Sörängen äng
?Lundby gård   Ådalskvarn hemman Tallbacken backe
?Lundby gd   Åker ortn. Tallbacksstycket åker
?Lundby gård   Åkerby statbyggning Tallsjön sjö
?Lundby gd   Åkers krutbruk Saknas Tagelhagen hage
?Lundby gd   Åkersro, se Åkers-Skäggesta traktnamn Tjurhagarna åker
?Lundby gd   Åkers-Skäggesta traktnamn Tjärgropsplogen åker
Lundby gd   Åkers styckebruk Saknas Traneudde udde
?Lundby gd   Åkers styckebruk bruk o. samh. Tranängen äng
?Lundby gd   Åkers styckebruk pst Tre ekar träd
?Lundby gd   Åkersborg lht Trekanten åker
Lundby by   Åsen torp Trehörningen sjö
Lundby gd eller by   Ängsvik lht Trehörningen sjö
Lundby by   Ängsvreten torp 34-tunnlandsstycket åker
Lundby gd   Ärja gårdar Tråkvisten åker
?Lundby gd   Ärja gård Tråkvistberget höjd
Lundby by   Ärja gård Trångsund åker
?Lundby gd   Ärja gård Täby backe höjd
?Lundby gård   Ärja Saknas Täby äng äng
?Lundby gd   Ärjastugan, se 5 Ärja Saknas Täppan, Lilla åker
?Lundby gd   Ärlundsstugan lht Täppan, Stora åker
?Norrby gd   Äskedalen Saknas Uvberget berg
Lundby gd   Ökna gård Vallagubben åker
*Lundby gd /Se   Örns torp Valstäppan åker
*Malmbosäter gd /Se   Östersäter torp Valsängen äng
Malsjöbråte tp /Se   Östersätter Saknas Valsängsbacken backe
Malsjökärr gd /Se   Östra Wahrendorff, se 4 Solberga Saknas Vaxängen åker
Marietorp gd /Se     Vaxängsbacken backe
Marietorp hgd /Se     Vaxängshalsen åker
Marietorp hgd /Se     Visnaren sjö
Norby, se Norrby Saknas     Vreten åker
Norrby kronoegendom     Västerängen äng
Norrby kronoegendom     Åkerby fäbodar ängsmark
Norrby gd     Åkerbyhult jagbacke
Norrby gd     Åsbacken backe
?Norrby gd     Åsplogen åker
Norrby by     Älghuvudet åker
Norrby gd     Älgsjön sjö
Norrby by     Ängen hage
Norrby gd     Ärja gärde åker
?Norrby gd     Örnsplogen åker
Norrby gd     Örnsstycket åker
Norrby gd     Österbergstäppan åker
Norrby gd      
Norrby gd      
Norrby g      
?Norrby kronogård      
Norrby gd      
Norrby gd      
Norrby Saknas /Se      
Norrby gd /Se      
[Nya by] torp      
»Nya by» torp      
Papperskärr torp      
?Riby by      
Riby by      
?Riby by      
?Riby by      
Riby gd      
Riby by      
Riby by      
Riby gd      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby gd      
Riby gd      
Riby gd      
Riby by      
Riby by      
Riby gd      
Riby gd      
Riby gd      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby by      
Riby gd /Se      
Riby Saknas /Se      
Riby gd:ar /Se      
Rikkeby, se Riby by      
Redeby, se Riby by      
?Råcksta gd med kvarn      
*Rocksta kvarn Saknas      
Råcksta gård      
Råcksta gd med kvarn      
Råcksta gd      
Siggekärr torp      
*Skarpatuna Saknas      
»skarpatunom», se Tuna gd      
Skarpatunir försv. ortnamn /Se      
Skarpatuna bebyggelse /Se      
Skarpatuna medelt. beb. /Se      
Skeneby, se Skämby gd      
Skeppsmora, Lilla o. Östra gd:ar /Se      
Skogkvarn gd      
Skogkvarn gd      
Skolhuset Saknas /Se      
Skäggesta by      
Skäggesta gård      
Skäggesta gods      
Skäggesta gd      
Skäggesta gd      
Skäggesta gård      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta by      
Skäggesta egendom      
Skäggestad egendom      
Skäggesta Saknas /Se      
Skäggesta gd /Se      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby gd      
Skämby gd      
Skämby by      
Skämby (eller Skänby) by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
Skämby by      
?Skämby by      
Skämby gd      
Skämby gårdar /Se      
Skämby Saknas /Se      
Skäve by      
Skäve by      
Skäve gd (?) /Se      
Skäve by /Se      
Skäve gd /Se      
Skäve gd /Se      
Solberga by?      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga lägenheter      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga Saknas /Se      
Spånga by      
Spånga gård      
Spånga gd      
Spånga g      
Spånga gård      
Spånga gd      
Sågaretorpet, se Åkers styckebruk förr torp /Se      
Sätra Saknas      
Sörby by      
?Sörby by      
Sörby gd el. by      
Sörby gd      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby gd el. by      
Tattarstan husgrupp /Se      
*Thorpe f.d. by      
*Thorp gård      
*Torp gd      
Torp f.d. gd      
Torp f.d. by      
*Thorp by      
+Torp Saknas      
*Torp beb.      
*Torp gd      
*Trudharna sætrom gd      
*Thrætharna sætir gd      
Tuna gd      
Tuna prästg.      
??Tuna by      
Tuna by /Se      
Tuna kyrkoherdeboställe /Se      
Täby by      
Täby lhtr      
Täby by      
Täby gd      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby Saknas /Se      
Täby gd /Se      
*Ulvenäs Saknas      
*Ulvenäs förr gd      
*Ulfwenäs förr gård      
Valla gård      
Valla gd      
?Valla gd      
Valla gd      
?Valla gd      
Valla gd      
Valla by      
Valla by ell. gd      
?Valla gd      
Valla Saknas /Se      
Valla gd /Se      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga gd:ar      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga by      
Valsberga gdar      
Valsberga gårdar      
Valsberga gdar      
Valsberga gdar      
Valsberga gd      
Valsberga by      
Valsberga by      
*Åby kvarn Saknas      
Åkers bruk Saknas /Se      
Åkers bruk Saknas /Se      
Åkers kvarn Saknas      
Åkers kvarn Saknas      
Åkers kvarn Saknas      
Åkers rättaredöme f. rd      
Åkers styckebruk bruk och jordegendom      
Åkers styckebruk bruk /Se      
Åkers styckebruk bruk /Se      
Ärja förr egen sn, numera del i sn      
Årja by (förr sn)      
Ärja förr sn, nu by      
Ärja sn      
Ärja förr engen sn, nu by /Se      
Ärja del av sn      
Ärja by [förr egen sn]      
Ärja f.d. sn      
Ärja by      
Ärja by o. sn      
Ärja förr sn, nu by      
Ärja sn      
Ärja sn      
Ärja by      
Ärja (förr egen sn), nu by      
Ärja by      
Ärja by (förr egen sn)      
Ärja f. sn, nu by      
Ärja f. egen sn, nu by      
Ärja förr egen sn, nu del av sn      
Ärja förr sn, nu by      
Ärja f. egen sn, nu by      
Ärja by /Se      
Ärja förr sn /Se      
Ärja förr sn /Se      
Ärja by /Se      
Ärja by /Se      
Ärja by, förr sn /Se      
Ärja by      
Ärja by /Se      
Ärja by /Se      
Ärja kyrka kyrka /Se      
?Ökna hg      
Ökna by      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna hg      
Ökna Saknas /Se      
Ökna gd /Se      
Östsäter torp /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.