ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kärnbo socken : Selebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 974 Naturnamn : 244 Bebyggelsenamn : 287 Naturnamn : 354
Kärnbo sn Amerika ägomark Kärnbo sn Nummerförteckning förteckning
Kärnbo sn Aspsätter sankmark Kärnbo sn Nummerförteckning förteckning
?Kärnbo sn *Bode ängen äng Kärnbo socken sn Nummerförteckning förteckning
*Byrnä sn Bondkroken bäckkrök Kärnbo socken sn Nummerförteckning förteckning
Kärnbo sn Boorholm, se Borrholmen holme Kärnbo käringar inbyggarbeteckning Alhagen hage
Kärnbo sn Borgmästarens udde udde Almnäs lht Alundslätten öppen plats
Kärnbo sn Borrholmen holme Anderslund lht Amerika gärde
Kärnbo socken Borrholmen holme Anneberg Saknas Andra backe udde
Kärnbo socken Borrholmen holme Anneberg lht Ararat berg
?Kärnbo sn ?Borrholmen holme Asplund lht Avundsbiten odling
Kärnbo sn Borrholmen holme Asplund lht Axellund backe
Kärnbo sn Borrholmen holme Aspätter obebodd lht Axellundsgärdet gärde
Kärnbo sn Borrholmen holme Aspsäter lht Badudden udde
Kärnbo sn Borrholmen holme /Se Augustalund lht Backholmarna skär
Kärnbo sn Borrholmen ö /Se Björktorp Saknas Björkdalsängen odl. äng
Kärnbo sn Bottenängen ägomark Björktorp Saknas Björkhagen hage
Kärnbo sn Bystaberg höjd Björkudden lht, avs. Björktorpviken vik
Kärnbo sn Bystaudd udde Bondängen gård Björkudden udde
Kärnbo sn Byudden, se Bystaudd Saknas /Se Bondängen Saknas Blomstetshagen hage
Kärnbo sn /Se Båtnäsberget höjd Bondängen med Lugnet kronodomän Bondkroken vik
Kernbo Saknas Båtnäset udde Bondängen med Lugnet kronodomän Bondkroken vik
Kärnbo socken Båtnäsudden udde Borrholmen lht Bondängså avlopp till insjö
Kärnbo sn Båtsholmen holme Borrholmen lht Bondängså vattendrag
Kärnbo sn Båtsholmen holme Bårholmen lht Borghildslund backe
Kärnbo socken Dalkarlsudden udde Båtsholmen lht Borrholmen, se Bårholmen Saknas
Kärnbo sn Djurgården område /Se Djurgårdsporten lht Borrholmen holme
Kärnbo sn Djurgårdsgrund grund /Se Djurgårdsporten bs Borrholmen holme
Kärnbo sn Drabanterna holmar Djurgårdsporten lht Bottenängen odl. äng
Kärnbo sn Drabanterna holmar Djurgårdsvaktarstugan, se Hjorthagen Saknas Bredgrundet grund
Kärnbo sn *Edsala grund holme /Se Djurgårdsängen äng Brunnsgärde gärde
Kärnbo sn Edsala kummel holme Djurgårdsängen äng Bränneriplogen åker
Kärnbo sn Edsala skans skans /Se Edsala gård Bysta, Lilla åker
Kärnbo sn Edsala udde halvö med by Edsala Saknas Bysta, Stora åker
Kärnbo sn Ekbacken, Stora slottspark /Se Edsala Saknas Bystabackarna landsvägsbackar
Kärnbo sn Ekbacken terräng med fornlämning /Se Edsala eller Kalkudden Saknas Bystabackarna backar
Kärnbo sn Ekbacken terräng med fornlämning /Se Edsala eller Kalkudden Saknas Bystaberg berg
Kärnbo sn Erlandsviken vik Edsala Saknas Bystagärdet gärde
Kärnbo sn Falkebogärdet ägomark Edsala Grindstuga lht Bysta källa källa
Kärnbo sn Fatburen terräng Ekbacken v Bysta udd udde
Kärnbo sn Fatburen sjö /Se Ekeby, Norra Saknas Bystaudd udde
Kärnbo sn /Se Fatburen förr sjö /Se Ekeby, Norra Saknas Bystaudd udde
Kärnbo sn /Se Fatburen sjö /Se Ekeby, Västra Saknas Bårholmen holme
Kärnbo sn /Se Fatburen sjö /Se Ekeby, Västra Saknas Bårholmshällen sten
Karva, se Kärnbo sn Fatburen sjö /Se Ekhov kronodomän Båtholmen holme
Kärnbo prästgård gd /Se Fatburen sjö /Se Ekhov kronodomän Båtsholmen holme
Betaby förr by /Se Fateburssjön, se Fatburen förr sjö, nu kärr /Se Ekhov gård Dalkarlskumlet el. Kumlet kummel
Beteby f.d. by Fräkenviken vik Ekhov Saknas Dalkarlsudden udde
Beteby f.d. by Frönäsudden udde Emiliborg lht Dalkarlsudden udde
*Beteby Saknas Fågelstamossen mosse Emilieborg lht, avs. Dalkarlsudden udde
Beteny f.d. by Fäängen ägomark Emilieborg Saknas Djurgården traktnamn
*Betaby förr gård Fäängen ägomark Erikslund lht Djurgården område
*Betaby förr gård *Gamla skansen gråstens-mur /Se Falkbo nu riven stuga, backe Djurgårdsgrund, se Trebacksgrundet Saknas
Beteby f.d. by Generalspasset vägskäl? Falkebo lht Djurgårdsängen äng
Beteby Saknas *Gillesängen äng Fodergården, se Ekhov Saknas Drabanterna holmar
Beteby förr by *Gripe torn /Se Fridborg lht Drabanterna holmar
Betsby förr by, nu del av Gripsholms slott /Se *Gripetornet förr torn (?) /Se Fridhäll Saknas Dödbacken backe
Bodha försv. beb. *Gripsholms bomholm holmar Frönäs lht Edsala kummel stenröse
Bodha försv. beb. Gripsholms bomholm ö Fåfängan t Edsala kummel »klabb»
Bodha bebyggelse Gripsholmsviken vik Fåfängan torp Edsala kummel klabb
Bodha Saknas Gripsholmsviken vik Fågelsta Saknas Ekbackarna backar
Bodha Saknas Gripsnäs udde? Fågelsta gd Ekbacken hage
Boda ödetorp Grundön terräng Fågelsången lht Ekbacken backe
*Boda försv. beb. Grundön del av Borrholmen Fågelsången lht Falkbo backe
Boda ödetorp Grusholmen holme Fågelsången lht Falkbogärdet gärde
*Bocha f.d. by Grythagsberget höjd Gertre Saknas Fatburen sjö
*Boda Saknas Gåsholmen holme Gertre Saknas Fatburen förr sjö, nu kärr
Boda ödetorp *Gärdesslåtten äng Gertre järnvägsjord Saknas Fattigstuberget berg
[Boda] Saknas Hagaplogen ägomark Grindstugorna stugor Femte backe udde
*Boda t. Hallonholmen holme Gripsholm kungsladugård, kronodomän Femte backe udde
Bondängen gd /Se Hammaren terräng med fornlämningar /Se Gripsholm kungsladugård, kronodomäm Fet(t)lappen, se Lappen skär
Bränneriet, se Gripsholms bränneri Saknas /Se Hammargärdet ägomark Gripsholm kungl. slott med trädgård Fittlappen, se Lappen skär
Bränneriet bränneri /Se Hasselbacken terräng Gripsholm slott Fjärde backe udde
Djurgården område /Se Hedtorpsslätten ägomark Gripsholm, el Villa Martin v Frönäsudden udde
Djurgården trakt /Se Hjorthagen park Gripsnäs, se Pörtudden lht Frönäsängen odl. äng
Edsala by Hälsingberget höjd med fornlämning /Se Gröna Gubbens lht Fåfängbacken backe
Edsala, Yttre gd:ar Hälsingberget berg /Se Hagalund lht, avs. Färjstället plats
Edsala, Övre gd:ar Hälsingbergen Saknas /Se Hammarbo lht Första backe udde
Edsala by Härnö ö Harby gård Första backe udde
?Edsala by Härnö förr ö /Se Harby Saknas Grankärrvreten täppa
[Esedha] Saknas Hernön ö o. kronopark ?Harby gd /Se Gripsholmsfjärden, se Gripsholmsviken Saknas
Edsala by Härnön ö och kronopark Harby gd Gripsholmsviken vik
Edsala gd Härnön ö Hastigtorp lht Gripsholmsviken vik
Edsala by Härnön f.d. ö Hastigtorp f.d soldattorp Gripsholmsviken Saknas
?Edsala by Härnö ö Herrsäter gård Grundelen, se Grundön Saknas
Edsala by Härnön halvö Herrsäter lht Grundviksholmarne, se Hallonholmen Saknas
Edsala Saknas /Se Härnön halvö Herrängstorp förr t. Grundön holme
Edsala by /Se Härnön halvö Herrängstorp Saknas Grusholmarna, se Källarholmarna holmar
Edsala by /Se Härnö ö /Se Hjorthagen djurgårdsvakt. bost. Grusholmen holme
Edsala by /Se Härnön förr ö /Se Hjorthagen lht Grusholmen holme
Ekeby, V. o. Ö. Saknas Härnön ö /Se Hägernäs f.d. sold.t. Grytan kärr
Ekeby by Härnön halvö /Se Hägerstigam f.d. soldattorp Gubbtäppan täppa
?Ekeby, Norra gd Härnön ö Härnö, se 1 Härnöängen Saknas Gungbacken backe
Ekeby, Västa by Härnön ö /Se Härnö gård Gåsholmen holme
Västra Ekeby by Härnön halvö /Se Härnötorp Saknas Gåsholmen holme
Ekeby?, N. Saknas Härnö, Lilla o. Stora förr ö, nu udde Härnöängen Saknas Gåsholmen holme
Ekeby by Härnön, Lilla halvö Härnöängen äng Hagplogen åker
Ekeby by Härnön, Stora halvö Härnöängen äng, kronod. Hagstugärdet gärde
*Ekeby by och gård Härnö udd udde Hästnäs gård Hagviken vik
Ekeby by Härnöviken vik Hästnäs Saknas Hallonholmen holme
Ekeby by *Hässwijk ?vik Hästnäs Saknas Hallonholmen holme
Ekeby by och gård Jagbacken terräng Jagbacken lht Hallonholmen holme
Ekeby by och gård Junkarbacken terräng Johanneslund lht Hammarn backe
?Ekeby (numera Norra o. Västra) gd o. by Jättberget höjd med fornborg /Se Johanneslund lht Helvetets portar plats
*Ekeby, Östra Saknas Jättberget berg /Se Kalkudden tegelbruk Herrängen äng
Ekby, Östra bebyggelse Jätteberget skans /Se Kalkudden Saknas Hjorthagen djurpark
Ekby, Östra bebyggelse Kalkholmen holme Kalkudden hg /Se Hjorthagen hage
Ekeby, Västra by Kalkholmen holme Kalkudden hg /Se Hälsingberget berg
Ekeby Saknas /Se Kalkuddaholmen holme /Se Kalkudden, se Edsala eller Kalkudden gd Hälsingberget berg
Esadhe, se ?Edsala Saknas Kalkudda kummel holme Kalkuddens tegelbruk tegelbruk Hälsingsberget berg
*Eszerne Saknas Kalkudden udde /Se Koltorp, Stora torp Härnö kronopark
Falkebo Saknas /Se Kalkudden udde /Se Kolttorp, Stora torp Härnö kronopark
*Finketorp torp /Se Kalkudden udde /Se Krypin lht Härnö, Stora del av Härnön
Finsta f.d. by Kalkuddens skans borglämning /Se Kungshagen t Härnögrundet grund
*Finstad förr gård Kiellången, se Kärrlången, Södra sjö Kungshagen skogpark, kronod. Härnön ö (halvö)
*Finsta gård Kolbottnen terräng Kungshagen t. Härnön ö
Finnsta f.d. by *Konung Eriks torn torn /Se Kungshagstorp, se Kungshagen t. Härnön förr ö, nu halvö
Finsta f.d. by *Kork torn /Se Kungshagstorp, se Kungshagen t. Härnön, Lilla del av Härnön
Finnsta f.d. by Kotan holme /Se Kungsladugården kungsladugård, kronodomän Härnöudd udde
[Finsta] Saknas Kotan holme? Kvartinge gård Härnöängen äng, kronod.
Finsta gård el. by Kotriset holme Kvartinge Saknas Hästhagen eller Lanshagen hage
Finsta gård el. by Kungshagen skogsparti /Se Kvartinge Saknas Hästnäsholmen holme
Finstad Saknas *Kungsträdgården Saknas /Se Kvartinge soldattorp Saknas Hästsvedet odling
Finsta förr gd /Se Kvarnsjön sjö Källstugan lht Jagbackarna backar
Finsta förr gård, nu del av Gripsholms slott /Se Kycklingarna holmar Källstugan lht Jordgubbstäppan täppa
*Finstad gd /Se Kyrkrudera ruiner /Se Kärnbo kyrka kyrkoruin Junkarbacken backe
Finsta(d) gd /Se Källarholmen holme /Se Kärnbo kyrkoruin kyrkoruin Jutland åkrar
Finsta rättaredöme f. rd Källängen ägomark Kärnbo kyrkoruin, se Kärnbo kyrka o. Svinkyrkan Saknas Jättberget berg
Fodergården Saknas /Se Kärnbo kyrkoruin Saknas /Se Larslund lht Kalkholmarna, se Kalvholmarna Saknas
Frönäs Saknas /Se Kärnbo kyrkoruin Saknas /Se Larslund lht Kalkholmen, se Kalvholmen Saknas
Fågelsta gård Kärrlången sjö Lervik Saknas Kalkholmen holme
Fågelsta gd Kärrlången, Södra sjö Lervik lht Kalkudda holmar holmar
Fågelsta gd Kärrlången, Södra sjö Lervik lht Kalkuddaholmarna holmar
Fågelsta gd Kärrlången, N:a o. S:a sjöar /Se Lilla raden arb. bost. Kalkudda kummel stenröse
Fågelsta gd Kölnholmen holme /Se Lillgården Saknas Kalkudda kummel skär
Fågelsta gd Ladbacken terräng Lillgården Saknas Kalvholmarna holmar
Fågelsta gård Ladbacken terräng Lill-Läggesta, se Lillgården Saknas Kalvholmarna holmar
Fågelsta gd Lappen holme /Se Lill-Sundby, se Sundby, Lilla Saknas Kalvholmen holme
Gamlegården ?gästgivaregård Lerviken vik Lodstugan f.d. sold.t. Kammarbacken backe
Gertre by Lillskogen skog Lugnet, se 1 Bondängen med Lugnet gd Kanonbacken backe
Gertre by ?Lindskär, Stora holme /Se Lugnet Saknas Kolbottsängen odl. äng
Gertre by Lindskär holme Lugnet lht Kotan holme
Gertre by Lindskär holme Lugnets Grindstuga lht Kotan klabbar
Gertre by Lobjörnsberget triangelpunkt Långa raden arb. bost. Kotriset stenröse
Gertre by Lotorpsberget höjd Långsjökärr skogvaktarboställe Kotskär, se Pilskär Saknas
Gertre by Luffarberget höjd Långsjökärr lht Kotskär skär
Gertre gd Långkärret kärr Långsjökärr skogv. bost. Kråkholmen holme
Gertre gd Långsjön sjö Läggesta Saknas Kumelkotan, se Kotriset Saknas
Gertre gd Läggesta bro bro /Se Läggesta Saknas Kumlet el. Dalkarlskumlet kummel
Gertre by Läggesta Bro bro /Se Läggesta Bro lht Kungshagen skogspark, kronodomän
Gärtre by *Länna not fiske Läggesta gästgivargård, se Sätra krog Saknas Kungshagen skogspark, kronod.
Gertre gd /Se Länsman holme /Se Läggesta gärstgivaregård, se Sätra krog Saknas Kvarnsjön sjö
Gertre gd /Se *Malmsängen (Malsängen) äng Läggesta, se 1 Sätra krog el. Läggesta gästg.gård Saknas Kvarnsjön sjö
Gertre gd /Se Malsjön, se Malsnaren sjö Läggesta station järnvägsstation Kvartingebacken landsvägsbacke
Gripsholms bränneri Saknas /Se Malsnarn sjö /Se Läggesta station järnvägsstation Kvartingebergs Signal Saknas
Gripsholms kloster kartusianerkloster /Se Malsnaren sjö /Se Marieborg Saknas Kycklingarna stenar
Gripsholm slott /Se Marielundsfjärden fjärd Marieborg lht Kyrktornsbotten grund
Gripsholm slott /Se Marsjömosse mosse Mariehov el. Tivoli lht Källarholmarna holmar
Gripsholm sl. Marsjön sjö Mariehov, se Tivoli lht Källarholmarna holmar
Gripsholm sl. Marsjön sjö /Se Marielund Saknas Källarholmen el. Källarholmarna holmar
Gripsholm slott Marsjöån bäck? Marielund gdr Källstubacken backe
Gripsholm sl. Matkulla udde Mellangården Saknas Källstubacken backe
Gripsholm slott Matkulla höjd /Se Mellangården Saknas Källången, Södra sjö
Gripsholm slott Midsommar grund /Se Mellangården Saknas Källångs mosse mosse
Gripsholm sl. Munkhagen ägomark Mellangården Saknas Källängen odl. äng
Gripsholm kungl. slott Norrängen ägomark Mellangården Saknas Kärrlången, S. sjö
Gripsholm slott Norrängen ägomark Mellangården Saknas Lanshagen el. Hästhagen hage
Gripsholm slott Norrängsviken vik Nabben lht Lappen »klabb»
Gripsholm slott Norrängsviken vik Nabben lht Lappen skär
Gripsholm slott *Nygrund holme /Se Nergården hmd Lilla Bysta backe landsvägsbacke
Gripsholm slott *Nygårds ålfiske Saknas Nergården Saknas Lilla grundet grund
Gripsholm slott Näsängsudden udde Nergården Saknas Lillgärdet gärde
Gripsholm slott Ollontorp ägomark Nergården Saknas Lill-Härnö del av Härnön
Gripsholm slott Oxhagen hage /Se Norr-Ekeby, se Ekeby Saknas Lill-Härnö del av Härnön
Gripsholm slott Packmossen mosse Norr-Ekeby, se Ekeby, Norra gd Lillskogen skog
Gripsholm slott Parken terräng Norrgården Saknas Lilltegen äng
Gripsholm slott Pilskär holme Norrgården Saknas Lindholmen, se Lindskär Saknas
Gripsholm slott Pilskär holme Norrgården = 2 Gertre Saknas Lindholmen skär
Gripsholm slott Pingst grund /Se Norrgården gd Linds holmar, se Källarholmarna holmar
Gripsholm slott Plansholmen holme Norrgården Saknas Linds holme holme
Gripsholm slott *Prästviken vik /Se Norrgården Saknas Lindskär holme
Gripsholm slott Ramsiö, se Ramsö ö Norrgården Saknas Lindskär, Lilla skär
Gripsholm slott Ramsundet, se Ramsösundet Saknas /Se Norrgården = 2 Kvartinge Saknas Lindskär, Lilla skär
Gripsholm slott Ramsö ö Norrtorp Saknas Lindskär, Stora skär
Gripsholm slott Ramsö bebodd ö Norrtorp Saknas Loggärdet gärde
Gripsholm slott Ramsö ö Nybo Saknas Lungagärdet gärde
Gripsholm slott Ramsö ö /Se Nybo Saknas Lybergen berg
Gripsholm slott Ramsö ö Nybygget stat. bost. Långa gärdet gärde
Gripsholm slott Ramsö ö Nygärdet torp Långhagen hage
Gripsholm slott Ramsösundet sund Nygärdet torp Långholmen odling
Gripsholm slott Rundalen murlämning /Se Nystugan bs Långkärret kärr
Gripsholm slott Runnkvista ägomark Nystugan lht Långsjön sjö
Gripsholm slott Råcksta å å Näsängshagen stuga Långsjön sjö
Gripsholm sl. Sandholmen holme Näsängshagen lht Långtarmen odl. äng
Gripsholm slott Sibirien ägomark Näsängsudden stuga Läggestabacken backe
Gripsholm slott Skallaholme, Lilla holme Näsängsudden, se Näsängshagen lht Länsman holme
Gripsholm slott Skallaholme, Stora holme Ollontorp lht Länsman klabb
Gripsholm slott Skalla holmar holmar /Se Ollontorp lht Länsman, Lilla skär
Gripsholm slott Skansen, Stora berg med fornborg /Se Ollontorp torp(?) Majstångsbacken backe
Gripsholm slott Skirsjön sjö Oppgården hmd Majtorpsviken vik
Gripsholm slott Skomakarkärret kärr Oppgården Saknas Majtorpviken vik
Gripsholm Saknas Skutudden udde Oppgården Saknas Malmudden udde
Gripsholm slott Skärpbackarna terräng Oppgården Saknas Malsjön, se Marsjön sjö
Gripsholm slott *Slottsholmen förr holme /Se Oppgården Saknas Malsjön sjö
Gripsholm slott Slottåsen grund /Se Oppgården gd Malsnarn, se ;arskäm sjö
Gripsholm slott Smedviken vik Oppgården Saknas Malsnarn sjö
Gripsholm sl. Sotdalen terräng Oppgården Saknas Mariefredsfjärden fjärd
Gripsholm fäste o. slott *Stallbacken, se *Slottsholmen Saknas /Se Oppgården Saknas Mariefredfjärden, se Gripsholmsviken Saknas
Gripsholm slott Stavberget höjd Pörtudden lht Mariefredsviken, se Mariefredsfj. o. Gripsholmsvi. Saknas
Gripsholm slott Stora kärret kärr Pörtudden lht Marsjön sjö
Gripsholm slott Stora sand ägomark Ramstugan lht Metaberget berg
Gripsholm slott Storskogen skog Ramsö gård Midsommar grund
Gripsholm slott Storsundet sund Ramsö Saknas Munkens trappor stenar
Gripsholm slott *Storängen äng Ramsö Saknas Munkhagen äng
Gripsholm slott *Stureskansen förr skans /Se Rullbjörns backe lht Mälaren insjö
Gripsholm slott Ståtthållarslätten terräng Silverdal lht Märren stengrund
Gripsholm slott Sörtorpsmossen mosse Sketorp (Skirtorp) torp Nabben äng
Gripsholm gd Sörudden udde Sketorp (Skirtorp) torp Nabbsjön sjö
Gripsholm gd Sörängen ägomark Skivsjötorp lht Nordamerika gärde
Gripsholm slott Sörängen ägomark Skirsjötorp lht Noren, Lilla och Stora, se Noret, Lilla och Stora ängsmark
Gripsholm slott Talltutten holme Skirtorp, se Sketorp Saknas Noret, Lilla och Stora ängsmark
Gripsholm gård *Taxingefjärden fjärd Skirtorp, se Sketorp torp Noret, Stora, se Noret, Lilla och Stora ängsmark
Gripsholm gd Tjukärret kärr Skogstorp lht Norrgärdet el. Norrkärr gärde
Gripsholm slott /Se Tjuvskär holme /Se Skogstorp lht Norrkärr el. Norrgärdet gärde
Gripsholm slott Torsholmen holme /Se Skolhus Saknas Norrängen odl. äng
Gripsholm slott Torsholmen holme Snörom lht Norrängen åker
Gripsholm slott Trapphäll sankmark Stenhuset tegelmästarbost. Norrängsviken vik
Gripsholm slott Trehörningen sjö Stenseryd avs. Nybyggplogen åker
Gripsholm slott Trehörningen sjö Stora Sundbys inbyggarbeteckning Nygärds Långäng odl. äng
Gripsholm slott Trehörningen sjö /Se Sundby, Stora säteri Nyhagen hage
Gripsholm slott Trehörningsmossen mosse Sundby, Stora säteri Nyängen odl. äng
Gripsholm slott Tre tallar holmar Sundby, Lilla rå och rör Näsbyfjärden del av Mariefredsfjärden
Gripsholm slott Tre tallar holmar Sundby, Lilla rå och rör Näsängsudden udde
Gripsholm slott Trollstig Saknas /Se Svansta Saknas Näsängsudden udde
Gripsholm slott *Trädgården, Stora Saknas /Se Svansta borgmästareboställe Ormudden udde
Gripsholm slott Turkiet ägomark Svansta borgmästareboställe Oxhagen hage
Gripsholm slott Tyskär holme Svansta Saknas Oxhagen hage
Gripsholm slott Täpporna ägomark Svansta utjord Packmossen delvis uppodl. mosse
Gripsholm slott Utfjärdsholmen holme Svansta utjord Pilskär holme
Gripsholm slott *Vamben holme /Se Svanstatorp lht Pilskär skär
Gripsholm slott *Vase torn /Se Svarttorp Saknas Pingst grund
Gripsholm slott Vedtorget vägskäl? Svarttorp gd Plommontäppan täppa
Gripsholm slott Våmmen holme Svarttorp torp Prästfjärden, Södra fjärd
Gripsholm slott Älgudden udde Svarttorp, se Ärnäs traktnamn Prästgårdsviken vik
Gripsholm slott Ärnäsviken vik Svinbacken jagbacke Pörtudden udde
Gripsholm slott   Svinbacken jagbacke Pörtudden udde
Gripsholm slott   Svinkyrkan kyrkoruin Ragnhildslund backe
Gripsholm slott   Svinkyrkan kyrkoruin Ramgärdet gärde
Gripsholm slott   Sätra krog eller Läggesta gästgivaregård Saknas Ramstugärdet gärde
Gripsholm slott   Sätra krog eller Läggesta gästgivaregård Saknas Ramsö ö
Gripsholm slott   Sättra krog Saknas Ramsö ö
Gripsholm slott   Sörgården Saknas Ramsön ö
Gripsholm slott   Sörgården Saknas Ramsösundet sund
Gripsholm slott   Sörgården Saknas Ramsösundet sund
Gripsholm slott   Sörgården Saknas Ramsösundet, Inre sund
Gripsholm slott   Sörtorp Saknas Ramsösundet, Yttre sund
Gripsholm slott   Sörtorp torp, kronopark Randen hage
Gripsholm slott   Sörtorp torp Rundkvistan gärde
Gripsholm slott   Talltorpet lht Runstensbacken backe
Gripsholm Saknas   Tegelhagen äng Sand, Lilla skog
Gripsholm slott   Tegelhagen äng Sand, Stora skog
Gripsholm slott   Tivoli lht Sandholmen holme
Gripsholm slott   Tivoli lht Sandholmen holme
Gripsholm slott   Tivoli el. Mariehov lht Sibirien gärde
Gripsholm slott   Trekanten lht, avs. Sjöhagen hage
Gripsholm slott   Uppgårdsstugan bs Sjöängen äng
Gripsholm slott   Viggeby Saknas Skallabron järnvägsbro
Gripsholm slott   Viggeby Saknas Skalla holmar holmar
Gripsholm slott   Vik kronodomän Skallaholmen, Lilla holme
Gripsholm slott   Vik kronodomän Skallaholmen, Stora holme
Gripsholm slott   Vilan lht Skallaholmen, L. och St. holmar
Gripsholm sl.   Väster-Ekeby, se Ekeby, Västra Saknas Skallasundet sund
Gripsholm slott   Väster-Ekeby, se Ekeby, Västra gd Skallen, St. o. L., se Skallaholmen, St. o. L. Saknas
Gripsholm slott   Västergården Saknas Skallen, L. och St., se Skallaholmen, L. och St. holmar
Gripsholm slott   Västergården Saknas Skansen, Lilla hage m. berg
Gripsholm slott   Västeräng hmd Skansen, (Stora) hage m. mindre berg
Gripsholm slott   Årby Saknas Skirsjön sjö
Gripsholm slott   Årby Saknas Skirsjön sjö
Gripsholm slott   Årby soldattorp Skogsängen odl. äng
Gripsholm slott   Årbylund lht Skomakarkärret kärr
Gripsholm slott   Årbylund lht Skrytmete stenar
Gripsholm slott   Älgudden jaktstuga Skutudden udde
Gripsholm slott   Ärnäs gård Skärpan el. Skärpbackarna backar
Gripsholm Saknas   Ärnäs kyrkoherdeboställe Slottsgrundet grund
Gripsholm Saknas   Ärnäs kyrkoherdeboställe Slottsåsen, se Slottsgrundet Saknas
Gripsholm Saknas   Ärnäs traktnamn Smedviken vik
Gripsholm slott   Östergården Saknas Snöromsgärdet gärde
Gripsholm slott   Östergården Saknas Sotdalen skog
Gripsholm slott     Stadsgärdet gärde
Gripsholm slott     Stenhagen hage
Gripsholm slott     Stenhagsplogarna åkrar
Gripsholm slott     Stenhushagen hage
Gripsholm slott     Stora Byste backe landsvägsbacke
Gripsholm Saknas     Stora Grundet grund
Gripsholm Saknas     Stor-Härnö del av Härnön
Gripsholm sl.     Storskogen skog
Gripsholm sl.     Storsundet sund
Gripsholm slott     Stortegen äng
Gripsholm slott     Storängen odl. äng
Gripsholm slott     Storängshalsen strandäng
Gripsholm slott     Svansta utjord
Gripsholm slott     Svartkärret kärr
Gripsholm slott     Svinbacken jagbacke
Gripsholm slott     Svingatan väg
Gripsholm slott     Sydamerika gärde
Gripsholm slott     Syltan vik
Gripsholm slott     Syltan vik
Gripsholm slott     Syltan vik(!)
Gripsholm slott     Sågviken vik
Gripsholm slott     Sörtorpviken vik
Gripsholm slott     Sörudden udde
Gripsholm slott     Sörängen åker
Gripsholm slott     Tallskär skär
Gripsholm slott     Tallskären, se Tre Taller holmar
Gripsholm slott     Talltutten holme
Gripsholm slott     Talltutten holme
Gripsholm slott     Talltutten holme
Gripsholm slott     Taxingefjärden Saknas
Gripsholm slott     Tegelhagen äng
Gripsholm Saknas     Tjuvskär skär
Gripsholm kungl. slott /Se     Tjuvskär skär
Gripsholm slott     Torsholmen holme
Gripsholm slott     Torsholmen holme
Gripsholm slott     Torsholmen holme
Gripsholm slott     Trapphäll odling
Gripsholm sl     Trebacksgrundet grund
Gripsholm slott     Tredje backe udde
Gripsholm slott     Trehörningen sjö
Gripsholm slott     Trehörningen sjö
Gripsholm slott     Trekanten vägskäl
Gripsholm slott     Tre Tallar holmar
Gripsholm slott     Tre Tallar skär
Gripsholm slott     Tre tallar holmar
Gripsholm Saknas     Trädgården vik
Gripsholm slott     Turkiet gärde
Gripsholm slott     Tutten holme
Gripsholm slott     Tutten, se Talltutten holme
Gripsholm slott     Tyvskär skär
Gripsholm slott     Valborgmässbergen berg
Gripsholm slott     Vallgatan väg
Gripsholm slott     Varggropen grop
Gripsholm slott     Vassviken vik
Gripsholm slott     Vedgårdsudden udde
Gripsholm slott     Viggebykärret kärr, förr sjö
Gripsholm slott     Vimansbacken backe
Gripsholm slott     Våmmarna, Lilla och Stora, se Våmmen, L. och St. grund
Gripsholm slott     Våmmen bergknalle
Gripsholm slott     Våmmen, Lilla sten
Gripsholm slott     Våmmen, (Stora) bergholme
Gripsholm slott     Våmmen, Lilla o. Stora grund
Gripsholm slott     Västergärdet gärde
Gripsholm slott     Ålundsbacken backe
Gripsholm slott     Älansviken vik
Gripsholm Saknas     Ärnäsviken vik
Gripsholm slott     Ärnäsviken vik
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm Saknas      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm Saknas      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm bykyrka Saknas      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott (en tid kloster)      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
?Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
?Gripsholm slott      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm sl.      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott /Se      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott /Se      
Gripsholm slott      
Gripsholm stad      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm sl.      
Gripzholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm kungl. slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott      
Gripsholm Saknas      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm kartusiankloster /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
Gripsholm slott /Se      
*Gädde by      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
Harby g.      
Harby gd      
Harby gd      
Harby gd      
?Harby gd      
Harby Saknas      
Harby gd      
Harby Saknas /Se      
Harby gd /Se      
Harby gd /Se      
Harby gd /Se      
Harby gd /Se      
»hiærnøø», se Härnö gd      
*Humlegården, Lilla, se * Ol. Christophers Humleg. Saknas /Se      
»hærno», se Härnö gd      
Härnön ö och kronopark      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
Hernön Saknas      
Hernön Saknas      
Härnö gd      
Härnö gd      
Härnö gd      
*Hæmø, se Härnö gd      
Härnön ö /Se      
Hästnäs gård /Se      
Hästnäs gd      
Hästnäs gd /Se      
Hästnäs gd /Se      
Kalkudden gd /Se      
Kalkudden gd? /Se      
Kalkudds Tegelbruk Saknas /Se      
Karthusianklostret Saknas      
Kartusianerklostret Saknas      
Karusokn, se Kärnbo sn      
Kungsladugård gd /Se      
Kungsladugård gd /Se      
Kvartinge hg      
Kvartinge hgd      
Kvartinge by      
Kvartinge gd      
Kvartinge gd      
?Kvartinge hgd      
Kvartinge by      
Kvartinge gd      
Kvartine gård      
Kvartinge gård      
Kvartinge gd      
Kvartinge Saknas      
Qvartinge hg      
Kvartinge gd      
Kvartinge hg      
Kvartinge Saknas /Se      
Kvartinge gd /Se      
Kvartinge gd /Se      
Kvartinge gd /Se      
Kvartinge gd /Se      
Kvartinge gd /Se      
Lill-Harby hus /Se      
Långsjökärr torp      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta lg:er      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by      
Läggesta by /Se      
Läggesta samh. /Se      
Läggesta jvst /Se      
Läggstakrog gästgivargård      
Mariefred Läggesta, se Läggesta jvst /Se      
Marielund hgd /Se      
Marsta förr by, nu del av Gripsholms slott /Se      
Mellanladan Saknas /Se      
»Nesboholm» Saknas /Se      
Norra Ängsvaktartorpet Saknas /Se      
»næsbi» gd /Se      
Näsboholm beb. /Se      
Näsboholm slott /Se      
Näsby f.d. by      
Näsby förr gd, nu del av Gripsholms slott /Se      
Näsby f.d. by      
*Näsby förr gård /Se      
Näsby f.d. by      
*Näsby förr gård /Se      
Näsby f.d. by      
*Näsby förr gård      
Näsby f.d. by      
Näsby hg      
Näsby förr gd, nu del av Gripsholms slott      
Näsby f.d. gd      
Näsby f.d. gård      
Näsby f.d, gd      
Näsby förr gd, nu del av Gripsholm /Se      
Näsby förr gd /Se      
*Ol. Christophers Humlegård Saknas /Se      
Opgårdstomt Saknas /Se      
*Oreszätter f. t.      
Ramsö ö      
Ramsö bebodd ö      
Ramsö ö      
Ramsön ö      
Ramsö gård      
Ramsö gård      
Ramsö gård      
Ramsö ö      
Ramsö gd      
Ramsö gd      
Runsten torp /Se      
*Rödesta förr gård      
*Rösta Saknas      
*Rösta Saknas      
Rödssta Saknas /Se      
*Sare Saknas      
*Smidiatorp torp      
?Sundby, Stora gård      
?Sundby, Stora hg      
(?)Sundby hgd      
Sundby, Stora hg /Se      
Sundby hg      
Sundby (Stora) herrgård      
Sundby, Stora hg      
?Sundby, Stora hgd      
?Sundby, Stora gd /Se      
Sundby hg      
Sundby hg      
Sundby hg      
Stora Sundby hg      
?Sundby hg      
Sundby, Stora gd /Se      
Sundby säteri /Se      
Sundby, St. gods /Se      
Svansta gd      
Svansta gd      
Svansta by      
Svansta gd      
Svansta gård      
Svansta gård      
Svansta gd      
Svansta g.      
Svansta gd      
Svansta gård      
Svansta gd      
Svansta gd      
Svansta gd      
Svansta gd /Se      
Svansta Saknas /Se      
Svansta borgmästareboställe /Se      
Svansta Saknas /Se      
Tegelbruk tegelbruk /Se      
Trollkammare Saknas /Se      
*Tryggistum by el. gd.      
*Tryggestad Saknas      
*Tryggesta Saknas      
*Thryggiasta f.d. by      
*Thryggiasta f.d. by      
*Thryggiasta gd el. by      
Tryggestad f.d. bebyggelse      
[Tryggestad] Saknas      
Tryggestad f.d. bebyggelse      
Tryggesta Saknas /Se      
*Tryggiasta Saknas /Se      
?Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
*Widhby f.d. by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby Saknas /Se      
Viggeby by /Se      
Viggeby by /Se      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas /Se      
»Viki»(?) Saknas      
*Wærnastom by      
*Värnsta Saknas      
*Värnsta Saknas      
*Wærnastom by      
*Wærnastom f.d by      
Värnsta Saknas /Se      
*Värnsta Saknas /Se      
*Värnsta försvunnen gd /Se      
Wærnastom Saknas /Se      
?Årby by      
Årby Saknas /Se      
Årby by /Se      
Årby by /Se      
Årby by /Se      
Ängsvaktartorpet torp      
*Ängene Saknas      
Ängsvaktartorpet Saknas /Se      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs gd /Se      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs kyrkoherdeboställe      
Ärnäs gd      
Ärnäs gd      
Ärnäs gård      
?Ärnäs prästbost.      
Ärnäs gård      
Ärnäs prästgård      
Ärnäs by      
Ärnäs gd      
Ärnäs gd /Se      
Ärnäs hg      
Ärnäs gd      
Ärnäs gd      
Ärnäs gd /Se      
Ärnäs kyrkoherdeboställe /Se      
Ärnäs kyrkoherdeboställe /Se      
Ärnäs kyrkoherdeboställe /Se      
Ärnäs bebyggelse /Se      
Ärnäs gård /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.