ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mariefreds stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : 216 Naturnamn : 108
Mariefred Saknas Björkdal terräng Mariefreds församling församling Nummerförteckning förteckning
Mariefreds kloster f. kloster Djurgårdsgatan gata /Se Mariefred stad Bergholmsgränd gränd
Mariefred, Klostret Saknas Fagerströmsängen ägomark Mariefred stad Bergsgatan gata
Mariefred förr kloster, nu stad Fetlappen holme Mariefred stad Bomlers berg berg
Mariefred förr kloster Galten kanon /Se Mariefred stad Bomlers hage hage
Mariefreds kloster Saknas Grimsholms Fiählen, se Gripsholmsviken vik Mariefred stad Borgargärdet gärde
Mariefred förr kloster Gripsholmsviken vik Mariefred stad Borgargärdet gärde
Mariefred stad Gripsholmsviken vik Mariefred stad /Se Båtmansberget berg
Mariefred stad Haggatan gata /Se Mariefred stad Båtsmansgränd gränd
Mariefred st. o. klst Härnöviken vik Alberga lht Djurgårdsgatan gata
Mariefred stad Kajsa Rultas källa källa Almalund lht Falkebogärdet åker
Mariefred förr kloster, numera stad Kiellången, se Kärrlången, Södra sjö Alphyddan lht Fatburen igenv. sjö
Mariefred förr kloster Kvarnsjön sjö Annaberg lht Fetlappen, se Lappen holme
Mariefred stad Kyrkgatan gata /Se Annero lht Furukullaängen äga
Mariefred stad Kyrkotorget torg /Se Apelgården lht Fårhagen hage
Mariefred stad Kärrlången, Södra sjö Arla lht Fårhagsgärdet gärde
Mariefred stad Kärrlången, Södra sjö Berggårda lht Fäbohagen signal Saknas
Mariefred stad Kärrlången, N:a o. S:a sjöar /Se Bergshyddan lht Första backe kulle
Mariefred stad Kölnholmen holme /Se Bergåsa lht Garvargränd gränd
Mariefred stad /Se Lilla torget torg /Se Björkdal lht Gripsholmsviken vik
Mariefred stad /Se Marielundsfjärden fjärd Björkdal Saknas Haggatan gata
Mariefred stad /Se Mörtsjön sjö Björkdal lht Hamngatan gata
Mariefred stad /Se Mörtsjön sjö Björkhaga v Hästhagen hage
Mariefred stad /Se Petterslund terräng Björkhem lht Jungfruslätten öppen plats
Mariefred stad /Se Rals hög fornlämning Björkliden lht Jungfruslätten terräng
Mariefred stad /Se Runstenen terräng? Björkelund lht Jungfruängen, se Jungfruslätten terräng
Mariefred stad /Se Schelinska backen backe Björklund bs. Järnströmska gården ghs
Mariefred stad /Se Skirsjön sjö /Se Björklund stuga Kalvudden udde
Mariefred stad /Se Skogshall sankmark Blidsberg lht Kalvudden udde
Mariefred st. /Se Skomakarängen sankmark Brostugan lht Kattrackarbacken gränd
Mariefred stad /Se Slottsbrinken terräng Brostugan lht Klostergatan gata
Mariefred stad /Se Slottsholmen Saknas /Se Dammkärr lht Krukmakargränd gränd
Mariefred stad /Se Spökbacken backe? Dammkärr lht Kungshusen hus
Mariefred stad /Se Stallbacken Saknas /Se Ebbalund lht Kungshustorget torg
Mariefred stad /Se Stora Torget torg /Se Eka lht Kvarnrändeln bäck
Mariefred stad /Se Storgatan gata /Se Eka lht Kvidalen skog
Mariefred stad /Se Suggan kanon /Se Ekensberg lht Kvidalen mark
Mariefreds kyrka Saknas /Se Syltaberg höjd Ekkulla lht Kvidalskärret kärr
*Fattighuset Saknas /Se Södra skogen skog Ekkullen t. Kvidalskärret kärr
Furukulla gd /Se Torsholmsgärdet ägomark Ekkullen stuga Kycklingen sten
Furukullen gd(?) Trägårdsgatan gata /Se Ekliden lht Kycklingen sten
Furukälla, se Furukulla Saknas /Se *Tullgatan gata /Se Eknäs lht Kycklingen täppa
*Gammelgården Saknas /Se   Ekudden lht Kycklingtäppan åkerbit
*Gammelgården Saknas /Se   Ekudden lht Kyrkgatan gata
*Gamlegården förr gd /Se   Elinsro lht Kyrkotorget torg
Gripsholms kloster Saknas   Elnaborg lht Källargränd gränd
Gripsholms kloster f. kloster   Eriksberg lht Källartorget torg
Gripsholms kloster, se Kartusianerklostret Saknas   Eriksberg lht Källgärdet gärde
Gripsholm slott /Se   Eriksborg lht Kärnbogatan gata
Gripsholm slott /Se   Erstaberg lht Kärrlången, Södra sjö
Gripsholm slott /Se   Fagerudd lht Kärrlången, S. sjö
Gripsholm slott /Se   Fagervik lht Kölnholmen holme
Hedlanda gd   Fagerås lht Könholmen, se Körnholmen holme
Kartusianerklostret f. kloster   Fjällnäs lht Körnholmen holme
Kartusianerklostret f. kloster   Fjälltorp lht Lappen holme
*Kungliga bränneriet bränneri /Se   Fjälltorp förr t. Lilla Torget torg
*Kungshusen förr byggnader /Se   Fjälltorp lht Lobjörnsberget berg
Manasko stad /Se   Forsbacka lht Lobjörnsberget berg
Mariefreds kloster f. kloster   Framnäs lht Långgatan gata
?Mariefred kloster   Fredensborg stuga Långtäppbacken backe
Mariefreds kloster f. kloster   Fredriksberg lht Läggstafjärden fjärd
Mariefred förr kloster /Se   Fredriksborg lht Malmudden udde
Mariefred kloster /Se   Fredrikshall lht Mariefredsfjärden, se Gripsholmsviken Saknas
Mariefred kloster /Se   Fredrikshall lht Masängsbacken backe
Mariefred förr kloster /Se   Fridhem lht Masängsbacken skogsbacke
Målaretorp gd /Se   Fridhem lht Mellantäppan åker
Målaretorp gd(?) /Se   Fridshäll lhtr Mellantäppan, se Mellantäpporna ägomark
Nasko, jfr Manasko stad /Se   Frukulla lht Mellantäpporna äromark
Pax Mariae, se Mariefred kloster /Se   Furuberg lht Munkhagen kvarter
Pax Mariae, se Mariefred kloster /Se   Furudal lht Munkhagsgatan gata
*Svinebacken gd(?) /Se   Furuhill lht Målartorpsgärdet mark
*Semskereboda f. torp   Fågelsta lht Målartorpskällan källa
*Sämskarboda förr torp /Se   Gamla Taktens lht Målartorpsängen äng
*Sämskarboda förr torp /Se   Graneberg lht Målartorpängen äng
*Sämskeboda förr torp /Se   Gullbo lht Mälaren insjö
    Gustavsberg lht Måstäppan, se Liljelund äga
    Haga lht Mörtsjön sjö
    Haga lht Mörtsjön sjö
    Hedlanda gård Mörtsjön sjö
    Hedlanda gd Mörtsjön sjö
    Helanda gd Mörtsjön sjö
    Hedlandet hpl Norra skogen område
    Hedlandet poststation Rundgatan gata
    Hedvigsberg lht Rådhustorget torg
    Höganlund lht Schelinska backen backe
    Högborg lht Skalla bro bro
    Högtorp lht Skalla hage hage
    Johannesberg lht Skalla holmar holmar
    Johannesdal lht Skalla äng äng
    Johannisberg lht Skvalbro bro
    Karlberg lht Skvalbro backe backe
    Karlberg lht Slottsbrinken backe
    Karlby lht Slottsbrinken landsvägsbacke
    Karlsborg lht Stora Torget torg
    Karlsborg lht Storgatan gata
    Karlslund lht Storgärdet gärde
    Karlsro lht Storängen delv. odl. äng
    Katrinelund lht Södra Stadsskogen, se Södra skogen område
    Klaraborg lht Södra skogen område
    Klaralund lht Torsholmsgärdet gärde
    Kristinelund lht Trekanten vägskäl
    Kristinelund lht Trädgårdsgatan gata
    Källslätten lht Utsiktsberget berg
    Liljelund lht Vallmässberget berg
    Liljelund lht Vedtorget öppen plats
    Lillbo lht Vedtorget slätt
    Lillgården lht Vedtorgsmossen mosse
    Lillstugan lht Vedtorgsmossen mosse
    Lillsäter lht  
    Lillsätter lht  
    Lindesberg lht  
    Lindhov lht  
    Lindkälla v  
    Lotorp lht  
    Lotorp skola  
    Lotorps skola skolhus  
    Loviselund lht  
    Ludvigsberg lht  
    Ludvigsberg lht  
    Ludvigsberg lht  
    Lunda lht  
    Lövdal lht  
    Lövdal lht  
    Lövdal lht  
    Lövstalund lht  
    Lövstalund lht  
    Majgården lht  
    Malmsätter riven stuga  
    Manhem lht  
    Marieberg lht  
    Mariaberg lht  
    Marieborg lht  
    Mellringe lht  
    Målartorp lht  
    Målartorpet, se Mälartorp lht  
    Mälartorp, se Målartorp Saknas  
    Mälartorp lht  
    Norra skogen del av stadsägor  
    Norrbacka lht  
    Nybygget t.  
    Nybygget Saknas  
    Nybygget beb.  
    Oskarsberg lht  
    Oskarsdal lht  
    Oskarslund lht  
    Peterslund lht  
    Petterslund torp  
    Ralsborg lht  
    Ralsborg lht  
    Roborg Saknas  
    Rosenberg lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Runsten t.  
    Runsten t.  
    Ryborg lht  
    Ryborg lht  
    Sigridsdal lht  
    Sjöborg lht  
    Sjöbygget bs.  
    Sjöbygget lht  
    Sjöbygget lht  
    Sjölund lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan = Sjöbygget lht  
    Sjöstugan, se Sjöbygget lht  
    Skalla hage = Skalla äng lht  
    Skogsborg lht  
    Skogshall lht  
    Skogshall lht  
    Skogshyddan lht  
    Skönsta lht  
    Slottsbacka lht  
    Slottsbrinken lhtr  
    Slottsbrinken beb.-område  
    Sofieberg lht  
    Sofialund lht  
    Solbacka lht  
    Solberga lht  
    Solhem lht  
    Solgården lht  
    Solvik lht  
    Solklinten lht  
    Sommarro lht  
    Sommaro lht  
    Stadskogen, se Södra skogen Saknas  
    Stenhammar Saknas  
    Stenhammar, se Stenhamra torp  
    Stenhammar t.  
    Stenhamra lht  
    Stenhamra torp  
    Steninge lht  
    Stensborg lht  
    Stenvik lht  
    Stenvik lht  
    Stora Majas lht  
    Strömsborg lht  
    Säterhyddan lht  
    Södra skogen del av stadsägor  
    Tallbo v.  
    Talliden v.  
    Tomtebo lht  
    Trevnaden v.  
    Täcka udde lht  
    Täcka udden lht  
    Täckhammar lht  
    Ullna lht  
    Viljamsro lht  
    Vikna lht  
    Villaberg lht  
    Viola lht  
    Åkersberg lht  
    Ängen lht  
    Ängsborg lht  
    Ärnässtugan stuga  
    Överby lht  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.