ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterenhörna socken : Selebo härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Hallsta gård Högholmen holme (ev. del av holme)    
*Ullalunda Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.