ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lista socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 138 Bebyggelsenamn : 366 Naturnamn : 354
Lista sn Apalsjökanalen bäck Lista socken Alstorpa udde udde
Lista sn Apalsjön numera igenväxt sjö Bondekan inbyggarbeteckning Apalsjön sjö
Lista sn.? Apalsjön sjö Ekern inbyggarbeteckning Apalsjön f.d. sjö
Lista sn Apalsjön ägomark Gängern inbyggarbeteckning Apalsjöstycket åker
Lista sn /Se Apalsjön sjö /Se kärringar inbyggarbeteckning Axelanderssonskogen skogsparti
Lista sn Backstugan terräng Lista käringar inbyggarbeteckning Axelanderssonstäppan åker
Lista sn Backstugan terräng Lista käringar inbyggarbeteckning Badfluken utvidgning av å
Lista Saknas Badfluken utvidgning av Binån Almby by Badfluken vattensamling
Lista sn Badfluken tjärn /Se Almby by Ballholmen holme
Lista sn Binån å Almby, Lillgården Saknas Binån å
Lista sn Binån å Almbylund lht Binån å
Lista sn Bisken udde Almbylund lht, f.d. t Bisken udde
Lista sn Björnbäcken ägomark Alstorp gård Bisken udde
Lista sn Björnbäcken terräng Alstorp gd Borghällsberget berg
Lista sn Borghäll berg /Se Anderslunda, se Kronbacken Saknas Boviksudden udde
Lista sn Brosätern ägomark Arvidsnäs gård Brandplatsen terräng
Lista sn Brosätern åker /Se Arvidsnäs gd Braxenviken vik
Lista sn Brännerikällan terräng Asphyddan lht Bredbro bro
Lista sn Dalstugan ägomark Asphyddan lht Bredgärdet åker
Lista sn Dalstugan terräng Asplund lht Brosätern åker
Lista sn Dammkärret ägomark Asplund lht Brosätern åker
Lista sn Djurshällsängen ägomark Backstugan lht Brännerikällan källa
Lista sn /Se Ekaviken vik Backstugan f.d. lht Brännerikällan källa
Lista sn /Se Ekgärdet ägomark Berga by Bränneriviken vik
Lista sn /Se Fiholmen udde Berga by Byggängen åker
Lista sn /Se Fiskarviken vik Bergalund stuga Byltingsgärdet åker
Lista sn /Se Fluken göl Bergalund lht Båtängen åker och äng
Lista sn /Se Fluken tjärn /Se Borgatorp eller Smedstorp, se Smedstorp Saknas Dammberget berg
Lista kyrka k:a Fromberget berg Bergatorp eller Smedstorp, se 1 Smedstorp Saknas Dammberget berg
Almby by Fruängsbacken terräng Berglund lht Dammkärret åker
Almby by Gotland terräng Biltinge gård Dammkärr(et) åker
Almby by *Gravtorpsstaven gränsmärke Biltinge gd Djurshäll berg
?Berga by Gröna hygget skogsmark Björklund f.d. torp Ekaberget grund
Berga by Gröna hygget terräng Björklund t Ekavenen åker
Biltinge Saknas /Se *Gubbhägnsstaven gränsmärke Björnbäcken lht Ekaviken vik
Biltinge gd /Se Gullkällan källa Björnbäcken t Ekeviken vik
Björsätter gd Gänglan, Lilla ägomark Björsäter gård Ekavreten åker- och betesmark
Björsätter gd /Se Havhäll holme Bondeka f.d. by Ekbacken skogsbacke
Bondeka gd Hjälmaren, Östra sjö Bondeka gård Ekgärdet åker
Bondeka, se Eka hg Hjälmaren, Östra sjö Bondeka gd Eknäsängen åker
Bondeka Saknas /Se Hägergöl kärr Bondeka Soldattorp soldattorp Espholmen, se Äspholmen Saknas
Bondeka by /Se Hängeln ägomark Borghäll gd Fasttorpsjön kärr
Bondeka gd /Se Hängeln ägomark Borghällen gård Femtunlandstycket åker
Borghällan gd /Se Hästholmen holme Borghällshagen lht Fiholmen udde
?Eka gd /Se Jälmaren Siön, se Hjälmaren, Östra sjö Borghällshagen t Fiholmen udde
?Eka hg Kalvkärret ägomark Bråten gård, avs. Fiholmsudden udde
?Eka hg Kalvkärrsgraven bäck Bråten gd Fiskarviken vik
?Eka hg Keslaberget höjd Bygget lht Flakern, se Fluken Saknas
?Eka hg Kolhagen ägomark Bygget lht Fluken göl
Eka herrgård Kolhagen ägomark Bygget f.d. gd, nu lht Fluken f.d. vattensamling
Eka herrgård Kolstugan ägomark Dalstugan lht Fnöskgraven dike
Eka hg Kolstugan ägomark Dalstugan f.d. t Fredriksgärdet åker
Eka gd Kolstugeberget höjd Dalsäng gård Fromberget berg
Eka hg Kolstugeberget berg Dalsäng t Fromberget skogsområde
Bondeka, Eka hg Krokholmen holme Dammen lht Fromberget höjd
Bondeka gd Kronbacken terräng Dammen gd Fruängsbacken backe
Eka (Bondeka) g Kvarnbäcken bäck Djurshäll gd Fruängsbacken skogsbacke
Bondeka gd Lassjön sjö Djurshällsängen gd Fågelsångskärret åker
Eka hg Lillsjön terräng Eka gård Glansbacken backe
Eka gd /Se Ljungsås ägomark Eka gd Granbacken kulle
Eka herrgd /Se Långhalsen terräng Ekaborg lht Gröna hugget skogsparti
Eka gd /Se *Långhällen berg Ekeborg gd Gröna hygget skogsparti
Fasttorp gd *Långhällsstaven gränsmärke Eklund, se Gottland Saknas Gubbtäppan åker
Fasttorp gd /Se Långsätern åker /Se Ekluda soldattorp Gullkällan källa
?Hallsta by Lövåsen terräng Eknäs gård Gullkällan källa
Hallsta by Manen ägomark Eriksberg lht Griphällen, se Varghällen berg
Hallsta by Mustappen holme Erikshäll f.d. soldattorp Gräshagen åkerfält
Hallsta by Måsskär, Lilla holme Erikslund lht Halsen åker
Hallsta gd /Se Måsskär, Stora holme Erikslund lht Havhäll holme
»Horsebode» torp Mälön ö Eriksnäs lht Havhäll holme
Hwärnagarna, se Vargarn hg Nabben ägomark Eriksnäs lht Hemgärdet åker
Ika, Ycha = Eka? hg Nabbudden udde Eskedalskärret, se Äskerdalskär Saknas Hemgärdet åker
Ladeby by Nabbviken vik Eskedalskärret, se 1 Äskedalskärr Saknas Hemgärdet åker
Ladeby by Norrskogen skog Fasttorp gård Hemskogen skogsparti
Ladeby by Norskärret åker- och ängsmark Fasttorp gd Hålbyhultet hage
Ladeby by Norskärret kärr Fiskarstugan, se Arvidsnäs Saknas Håvhäll holme
Ladeby by Nybygget ägomark Fredrikslund lht Hägergöl skog
Ladeby, Stora gd /Se Näset skogsparti Fredrikslund gd Hägergöl kärr
Ladeby, Lilla o. Stora gdr /Se Pinngölet holmar Frejdens t. Hängellogen loge
Lista by Rabogärdet ägomark Fridhem lht Hängeln åkerfält
Lista by Rabogärdet ägomark Fröslundamyr, se Vilstakärret Saknas Hängeln åker f.d. gd
Lista by Råholmen holme Frösslundamyr, se 1 Vilstakärret Saknas Hästhagen f.d. betesmark
Lista gd o sn *Rölosudden f.d. udde Gotland f.d. t Hästhagen skogs- och betesmark
Lista by, sn Rönningen ägomark Gottland lht Hästholmen holmar
Lista by, sn Röängen ägomark Granliden lht Hästholmen holme
Lista by, sn Röängsudden udde Gransbotten lht Jordsberget backe
Lista by o. sn Sandviken vik Gransbotten t Jälmaren sjö
Lista by, sn Sjöhagsberget berg, triangelpunkt Gransäter lht Jälmarskärret åkervret
Lista by Skijrsiön, se Skiren tjärn Grindstugan stuga Kalkugnsbacken backe
Lista by *Skira berg berg Gripstugan torp Kalvhagen f.d. betesmark
Lista gård gd /Se Skiren tjärn Grönudden lht Kalvkärret åkrar
Lista by /Se Skiren tjärn Grönudden f.d. lht Kalvkärrsgraven bäck
Vargarn hgd Skiren tjärn Gubben Johanssons f.d. lht Kalvsved åker
Vargarn hg Skiren sjö /Se Gubbängen lht Karlbergmossen skogsparti
Vargarn herrgård Skäret terräng Gubbängen t Karolinahagen terräng
Vargarn gd Skäret terräng Gunnebo lht Keslaberget berg
Vargarn herrgård Skäret holme Gustafslund lht Keslaberget berg
Vargarn hg *Skälby långhäll gränsmärke Gänglan gård Keslahålet åker
Vargarn hg *Sköldby Långhällsstaven, se *Långhällsstaven gränsmärke Gänglan gd Klockartäppan åker
Vargarn gd Slätten ägomark Gänglan, Lilla lht Kolhagen ängshage med åkervret
Hvargarn hg Snickarkärret sankmark Haga gd Kolstugeberget berg
Vargarn hg /Se Sockertoppen udde Hagaberg lht Korsviken åker
Vargarn hg Sofiero ägomark Hagaberg lht Korsviken åker och mosse
Vargarn hg *Stavhällen höjd med gränsmärke Hagkvisten t Kroghålet terräng
Vargarn hg Stenhagen ägomark Hagsäter v Krokholmen holme
Vargarn hg Stenhagen ägomark Hagsätter f.d. fattigstuga Krokholmen holme
Vargarn hg Svamphultet terräng Hallsta komministerboställe Krokholmen holme
Vargarn herrg. Svamphultet skog Hallsta gård Kronbacken skogsparti
Hvargarn g *Svarthällsstaven gränsmärke Hallsta gd Kränglan åkerslycka
Vargarn gd *Svarthällsstaven gränsmärke Hammarstugan stuga Kvarnbäcken bäck
Vargarn gd *Svartkärrsstaven gränsmärke Hammarstugan lht Kvarnbäcken bäck
Vargarn hg Svältarhålet ägomark Hattlastugan, se Ängsberg Saknas Kyrkberget kulle
Vargarn hg Tallholmen holme Herrgårdseka gd Kyrktäppan åker
Vargarn, (Hvargarn) herrg. Tappervreten ägomark Holmen handelslht Källstycket åker
Vargarn hg /Se Tjäderhällen terräng Holmen gd Ladbacken åker
Vargarn hg Tjäderhällen berg Hortlan lht Ladebygärdet åker
Vargarn hg /Se Tjäderhällen berg Hottlan, se Ängsberg Saknas Lamossen åker
Vargarn gd /Se *Torgelhäll höjd Hult, Lilla gård Landsvägshagen skogs- och betesmark
Vargarn gd /Se Trantorp ägomark Lilla Hult t Lassjön sjö
Vargarn gd /Se Täppan ägomark Hult, Stora gård Lassjön f.d. sjö
Vingsleör hg Täppan ägomark Stora Hult gd Likkistsåkern åker
Vingsleör gd *Ulvkyrkostaven gränsmärke Hvargarn, se Vargarn Saknas Likkroken landsvägskrökning
Vingsleör hg Vadstugan riven lht Hålåsen torp Likkroken vägkrok
Vingsleör hg Vargberget berg Hålåsen f.d. t. Lilla ängen kärr
Vingsleör hg Varggropen ägomark Häggdroget gård Lillgänglamossen åker f.d. sankmark
Vingsleör hg Vedholmen, Lilla holme Häggdroget gd Lillsjön kärrartad sjö
Vingsleör hg Vedholmen, Stora holme Häggdrogskärret Saknas Lillsjön f.d. sjö, nu betesmark
Vingsleör hg *Vingsleörs skog, skogsmark Häggdrogskärret gd Lillskogen skogsparti
Vingsleör hg ?Vittjeviken vik Hägran kronodomän Lillvargarn åkerstycke
Vingsle(ör) hgd /Se Vittjeviken vik Hägran gd Lillvargarn åker
Vingsleör Saknas /Se Väsbyvreten ägomark Hägranstorp med Nytorp, se Nytorp skogvaktarboställe Linda åker
Vingsleörstorp gd ?Västerängsberget berg Hägranstorp med Nytorp, se 1 Nytorp Saknas Logstycket åker
?Väsby by Västfallstäppan ägomark Hästhagen lht Logvreten åker
Väsby Saknas Västeräng terräng Hästhagen gd Lunddalsvreten åker
?Väsby by Västeräng ägomark Höglund lht Lundarsvreten åker
Väsby Saknas Västerängsberget berg, triangelpunkt Johan Erikssons gd Lundholmsbitarna f.d. åkrar
?Väsby by Äspen, Lilla holme Johannesberg lht Lundkvistkärret kärr
Väsby by Äspen, Stora holme Johanneslund stuga Långbrokärret åkrar
?Väsby by   Johanneslund gd Lundkvistkärret kärr
Väsby by   Jägersholm skogvaktarboställe å allmänning Lustängen åker
?Väsby by   Jägersholm t Långbackarna skogsbackar
?Väsby by   Kapelläng gd Långhalsen åker
Väsby by   Kappelängen gård Långholmen åker
Väsby by   Karlberg gård Långparkerna betesmark, nu skog
?Väsby by   Karlberg gd Långsätra åker
?Väsby by   Karlsborg gård Långsätern åker
?Väsby by   Karlsborg lht Malmen åsrygg
Väsby by   Karlshäll lht Manen åker
?Åby by   Kohagen f.d. lht, nu åker Mellanhagen skog
?Åby by   Kolstugan lht Mossen åker
?Åby by   Komministerbostället, se Hallsta Saknas Mosshagskilen åker
?Åby gd   Kronbacken lht Mustappen holme
?Åby by   Kumla gård Mustappen holme
Åby by   Kumla gd Mustappen holme
Åby by   Kålstugan f.d. t Mågåkern f.d. åker
?Åby gd   Källtorp lht Måsskär, Lilla holme
Åby by   Ladeby gdr Lilla Måsskär holme
?Åby gd   Ladeby, Lilla rå och rör Lilla Måsskär holme
Åby by   Lilla Ladeby gd Måsskär, Stora holme
Åby gd   Ladeby, Stora gård Stora Måsskär holme
Åby by   Stora Ladeby gd Stora Måsskär holme
?Åby by   Ladeby Saknas Mälet holme
Åby Saknas   Lajby gdr Mälön ö
Åsby by   Lejonstugan lht Mälön holme
?Åsby by   Lejonstugan soldattorp Mälön holme
Åsby by   Lillgården f.d. gd, nu lht Mörka hålet vik
?Åsby by   Lillgänglan t Nabbudden udde
?Åsby by   Linds soldattorp Nabbudden udde
?Åsby by   Lindsäter lht Nabbvenen åker
Åsby by   Lindsätter t Nabbviken vik
Åsby by   Lista by Norbergsparkerna skogsområde
    Lista, se Västerrearne härads allmänning allmänning Norkärr åker
    Listaborg lht Norra buten åker
    Listaborg godtemplarlokal Norra buten åker
    Lista gård gård Norra gärdet åker
    Lista Hägran, se Hägran Saknas Norrgärdet åker
    Lista-Hägran gd Norrhagen skogs- och betesmark
    Lista Kyrkskola Saknas Norr mosse mosse
    Ljungsås f.d. t Norrnäsmossen mosse
    Ljungås lht Norrskogen skog
    Ljungås f.d. t Norrskogen skog
    Lund lht Norskärret skog med sjöutlopp
    Lunda gård Norsån = Apelsjöns utfallså Saknas
    Lunda f.d. t Norskärret åker
    Lundaborg lht Nya hagen åker
    Lundaborg lht Nybygget åker
    Lundholmen gård Nyhagsberget berg
    Luråsen, se Lund Saknas Nysättersängen åker
    Långkatekesen prästgård Nyängen åker
    Lövhult lht Näsaholm udde
    Lövhult f.d. t Näset skogsparti
    Lövlund lht Näset skogsparti
    Lövlund t Orrbäcken dike
    Lövåsen t Oxhagen del av skog
    Marielund stuga Oxhagen skog
    Mellangården gd Oxhagsvreten åker
    Mellangården gd Piloskäret holme
    Almby, Mellangården gård Pinngölet, se Piloskäret Saknas
    Motorp lht Pinngölet grund
    Motorp f.d. t Pipgärdet åker
    Månskenet lht Prästgårdens sjömosse skogsparti
    Månskenet lht Pussen åkervret
    Nabben lht Pussen åker
    Nabben f.d. gd Rabogärdet åker
    Almby, Nergården gård Rabogärdet åker
    Nerstugan t Risbroslätten slätt
    Nordbergens t Råholmen holme
    Norrgården gd Råholmen holme
    Norrnäs gård Råholmen holme
    Norrnäs gd Rändeln avloppsdike
    Norrnäs Saknas Rävbacken backe
    Norrängsstugan lht Rävbacken kulle
    Nyboda lht Rävbackstycket åker
    Nybygget lht Röjseln åker
    Nybygget gd Röjseln åker
    Nyhagen lht Rönningen åkerstycke
    Nylund lht Rönningen åkerstycke
    Nylund lht Rönningen åker
    Nysäter lht Röängen åkerstycke
    Nysätter gd Röängen åker
    Nytorp gård, skogvaktarboställe Röängsudden udde
    Nytorp gd Sandviken vik
    Nytorp Saknas Sandviken vik
    Näs eller Norrnäs, se 1 Norrnäs Saknas Selknäsåkern åker
    Odlingen gård, avs. Sjöbodängen åker
    Odlingen f.d. gd, nu lht Sjöhagen skogsparti
    Odlingen, se Äskedalskärr Saknas Sjöhagen f.d. betesmark, nu skog
    Odlingen t Sjöhagsberget berg
    Per-Johans t Sjöhagsberget berg
    Pttersberg soldattorp Sjöhultsberget kulle
    Pilo gård Sjömossen skogs- och mossmark
    Pilo t Sjöstuvenen betesmark
    Pilo, Lilla lht Sjöstycket åker
    Prästtorp gårdar Skiren sjö
    Rabostugan stuga Skiren sankmark f.d. sjö
    Rabostugan lht Skirstumossen mosse
    Rosenberg lht Skolstycket åker
    Rostock gd Skomakarbacken kulle
    Råbostugan, se Rabostugan Saknas Skomakarstenen flyttblock
    Råstock gård Skrapargärdet åkerfält
    Sartorpet lht Skräddartorpsmossen mosse
    Sartorp(et) t Skvalbacken backe (berg)
    Sjöstugan lht Skyren sankmark, f.d. sjö
    Sjöstugan stuga Skäret backe
    Sjöstugan t Skäret björkbacke
    Sjövik, se Nabben Saknas Skäret holme
    Skogstorp lht Skäret f.d. kulle
    Skogstorp t Sköttet åker
    Skräddartorp gård Sköttgölet ängsmark
    Skräddartorp gd Slogen åkerfält
    Skräddartorp Saknas Slogen f.d. slåttermark nu åker
    Skåningens gd Sloget åkerstycke
    Lilla Sköttet f.d. t Slättskogen skogsparti
    Stora Sköttet t Slätängen åkrar
    Slätten f.d. t Slätängen åker
    Slätåsen gårdar Sockertoppen sten
    Slätåsen by Sockertoppen udde
    Smedstorp gård Sprundet åkerstycke
    Smedstorp gd Spånggatan vägparti
    Smedstorp Saknas Spångvreten åkerstycke
    Snickarstugan lht Spångvreten åker
    Snickartorp t Stenflikarna åker
    Sofielund lht Stenfliken åker
    Solberga lht Stenhagen område med smååkrar
    Solberga t Stentäppan betesmark
    Solgården lht Stentäppan åker
    Solskina gård Strora grundet övarvattensskär
    Solskina f.d. gd, nu lht Stora Hagen betesmark
    Solvik lht Storängen åker
    Solvik lht Storängsmossen mosse
    Spånga lht Sundet sund
    Spånga lht Sundstycket åker
    Stassmyran t Sundsverket plats
    Stavsmyren gård, avs. Svamphultet del av skog
    Stavsmyren t Svamphultet skogsparti
    Stenbro torp Svartgörja skog
    Stenbro gd Svedstagärdet åker
    Stenhagen lht Svedskogen skogsparti
    Stenhagsvreten f.d. lht Svedängen åker
    Stenhult lht Svinskogen skogsparti
    Stenhult lht Svältarhålet åker
    Stensäter lht Sätern åker
    Stensäter t Sätern åker
    Stentorp lht Södernäsgrundet grund
    Stentorp f.d. t Södra gärdet åker
    Stjärnfallet stuga Södra gärdet åker
    Stoltstället soldattorp Sövängen åker
    Sveaborg lht Tallholmen holme
    Sved t Tallholmen holme
    Svedsta gård Tallholmen holme
    Svedsta gd Tappervreten åker
    Svestugan, se Svedsta Saknas Tjäderhällen berg
    Sälthult gårdar Tjäderhällen berg
    Sälthult by Torpvreten betesmark
    Lilla Sälthult gd Trantorpgärdet åker
    Stora Sälthult gd Trantorpgärdet åker
    Söderby v Trädgårdsån vattendrag
    Södereka bebyggelse Tumboäng åker
    Södereka Saknas Tunnbodängen åker
    Söderhult eller Södernäs, se Södernäs rå och rör Täppan åker
    Söderhult eller Södernäs, se 1 Södernäs Saknas Ullabacke backe
    Södernäs gård Ullkärret åker
    Södernäs gd Vargberget berg
    Södernäs Saknas Ullkärret åker
    Tallstugan lht Vallgatan väg
    Tallstugan t Wallinssätra åker
    Tapperstugan soldattorp Vargberget berg
    Torsborg f.d. lht, nu gård Varggropen varggrop
    Torsborg soldattorp Varggropen betesmark
    Torsborg soldattorp Varggropsliden åker
    Trantorp t Varghällen berg
    Trångtorp torp Vedholmen, Lilla holme
    Udden lht Lilla Vedholmen holme
    Ugglebo lht Lilla Vedholmen holme
    Vad lht Vedholmen, Stora ö
    Vaddtugan f.d. lht Stora Vedholmen holme
    Wallinsstugan soldattorp Stora Vedholmen holme
    Vargarn säteri Venholmarna f.d. holmar
    Vargarn gd Vensten sten
    Vilstakärret åker Ventallen udde
    Vilstakärret Saknas Vilstakärret åker
    Vingsleör herrgård Vittjeviken vik
    Vingsleör herrgård Vittjeviken vik
    Vingsleör gd Väderkvarnsberget berg
    Vingsleörs skola skolhus Välängen åker
    Vingsleörstorp eller Skräddartorp, se Skräddartorp bebyggelse Välängshagen skogs- och betesmark
    Vingslötorp, se 1 Skräddartorp Saknas Väsbygårdsberget berg
    Värnstorpet soldattorp Väsbygårdshagen skogsområde
    Väsby by och gård Väsbygårdssjön tjärn
    Väsby by Väsbyvreten åker
    Väsby gård gd Väsbyvreten åker
    Väsbylund lht Västerskogen skog
    Väsbylund lht Västerskogen skogsparti
    Väsby Storgård gårdar Västerängen åkerfält
    Västergården lht Västerängen åker
    Västergården gd Västerängsberget berg
    Ladeby Lilla, Västergården Saknas Västerängsberget berg
    Västerrekarne härads allmänning skog Västfallstäppan betesmark f.d. t
    Västfallstäppan f.d. t, nu betesmark Västra hagen f.d. betesmark
    Västtorp lht Västtorpviken vik
    Västtorp f.d. t Åbrostycket f.d. åker
    Västtorp, Lilla lht Älgmyrsmossen mosse
    Åby gårdar Älgmyrängen åker
    Åby gd Ängbro bro
    Lilla Åby f.d. gd Ängen åker
    Åbylund lht Änghalsen åker
    Ålstugan lht Lilla Äspen holme
    Åltorp lht Äspholmen holme
    Åsby by Öknabackarna skogsparti
    Åsby by Östra Hjälmaren vik
    Åsby, Haga gård Österjälmaren, se Jälmaren Saknas
    Åsby, Västergården Saknas Övernäsgraven utfallsgrav
    Åsby, Östergården bebyggelse Övre Gärdet åker
    Åsby Soldattorp Saknas Övre skogen f.d. betesmark nu skog
    Åstorp, se Alstorp Saknas  
    Åstorp gd  
    Älgmyran torp  
    Älgmyren lht  
    Älgmyren t  
    Ängsberg gård  
    Ängsberg lht  
    Äskedalskärr gårdar  
    Äskedalskärr gd  
    Äskedalskärr Saknas  
    Östergården gd  
    Ladeby, Lilla, Östergården gård  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.