ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Rekarne socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 613 Naturnamn : 165 Bebyggelsenamn : 753 Naturnamn : 215
Husby-Rekarne sn *Alabastern gränssten Husby-Rekarne kommun Asplundssjön, se Lindängssjön Saknas
Husby-Rekarne sn Björkängen ägomark Husby sn Asplundssjön sjö
Husby-Rekarne sn *Björnstensstaven råmärke Husby-Rekarne, se Husby sn Bergkärrssjön, se Lindängssjön Saknas
Husby-Rekarne sn *Björnstenstaven gränsmärke Husby-Rekarne sn Blötan sankmark
Husby-Rekarne sn /Se Blötan terräng Almen inbyggarbeteckning Boxmossen mosse
Husby-Rekarne sn Bockmossen skogsmark Bygge-Johan personnamn Byringevägen väg
Husby-Rekarne sn /Se Bockzmåsholmstafwen, se Boxmossholmstaven gränsmärke Dalkarlsstugan inbyggarbeteckning Båtängen äng
Husby-Rekarne sn /Se Boholmen ägomark Dalkarlstorpen inbyggarbeteckning Bälgviken vik
Husby(-Rekarne) sn /Se Botvidstäppan skogsmark Galaten inbyggarbeteckning Bälgviken vik
Husby-Rekarne sn /Se Botvidstäppan terräng lindsättern inbyggarbeteckning Bälgviken vik
Husby Rekarne sn /Se *Boxmossholmstaven gränsmärke Löten inbyggarbeteckning Bälgviken, Lilla vik
Husby-Rekarne sn /Se *Boxmosskärret kärr risingen inbyggarbeteckning Bälgvikssjön, Stora del av Bälgviken
Husby-Rekarne sn /Se Båkzmåskäret, se Boxmosskärret kärr Skräddartorpen inbyggarbeteckning Dalberget berg
Husby-Rekarne sn /Se Bälgviken sjö Alhyddan v Dalkarlstorphålet fårhage, f.d.
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) Saknas Bälgviken, Lilla sjö Almby gd Dalkarlsängen äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Bälgviken vik Almby gd Dalkarlsängen åker
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Bälgviken vik /Se Almby gård Ekarsbacken backe
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Bälgviken vik /Se Almbynäs Saknas Ekbacken backe
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) socken Charlottenlund terräng Almbynäs eller Svartviken, se Svartviken Saknas Eskilstunaån å
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) socken Dalberget berg Almby soldattorp Saknas Finnringen eller Finnslättkärret kärr
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) socken Dalkarlsängen ägomark Almby soldattorp Saknas Finnslätten öppen plats i skog
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Finnslätten terräng Alphyddan v Fornborg fornborg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) Saknas Fogelsiön, se Fågelsjön sjö Alpnäs v Framskogen skog
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelleken terräng Alprosen v Fågelleken mosse
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelleken mosse /Se Alvik v Fågelsjömossen mosse
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Fågelsjöbrand gränssten Anneberg v Fågelsjön sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelsjömossen mosse Annelund lht Fågelsjön sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelsjön sjö Annelund lht Fågelsjön sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelsjön sjö Asplund, Holmtorp och Bergkärr torp Granstumossen sankt område
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelsjön sjö Asplund gård Granstusjön f.d. sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Fågelsjön sjö /Se Asplund Saknas Granstusjön nästan försvunnen sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Fålludds fem stena stav gränsmärke Axelsberg v Gråtorpängen äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Garasiön, se Lindängssjön sjö Axelsborg skolhus Gråtorpängen åker
Husby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Granstusjön sumpmark Axelsborgs småskola skola Gröna vallen badplats
Husaby-Byring, (numera Husby-Rekarne) sn Gråtorpängen ägomark Axelsborgs småskola skola Gustavsbergsviken vik
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Gåradammsstaven råmärke Axelsborgs storskola skola Gåra mosse = Gårmossen Saknas
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Gåradammstaven gränsmärke Axelborgs storskola skola Gårdsjön, se Lindängssjön Saknas
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Gårmossen mosse Axelborgs storskola skola Gårmossen mosse
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hackaren sjö Axnäs v Hackaren sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hackaren l. Hackern sjö /Se Backa t Hackaren sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hackaren sjö /Se Backa torp Hackarmossen sank mark
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hackarmossen terräng Backen v Hackarmossen sankmark
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hackarviken vik Backhem lht Hackarmossen mosse
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hagbyån å Backhem v Hackarviken vik
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hedningkyrkan terräng Benstampen f.d. benmjölsfabrik Hackarviken vik
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Holmsjön sjö Berg gård Hackstavreten åker
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Holmsjöäng terräng Berg v Hagbysjön Saknas
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hopholmen udde Berg Saknas Hagbysjön sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Hoppet gränsmärke Berga gd Hagbyån å
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hultberget berg, triangelpunkt Berga f.d. gård Hagbyån å
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hultberget Saknas /Se Bergalogen lht Hagvreten äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hummelstaviken vik /Se Berga soldattorp t Heden del av socken
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Husby-Kvarngärde Saknas /Se Berga soldattorp Saknas Hedningkyrkan fornminne
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hyndevad regleringsdamm /Se Bergastugan lht Hopholmen halvö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Hyndevadsström å Bergatorp torp Holmsjön sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) Saknas Inskogen skogsmark Bergatorp torp Hopholmen holme
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Jättestenarna, se Stavstenarna stensättning /Se Bergkärr gård Hopholmen holme
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Karlsdalsängen, Övre terräng Bergkärret, se 1 Asplund Saknas Hultberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Karthagen terräng Bergstorp eller Berg gård Hultberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) socken *Knittelbergsröset gränsmärke Bergstorp gård Husbyviken vik
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kolvreten terräng Bergstorp eller Berg, se Berg bebyggelse Hyndevads damm regleringsdamm
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) socken *Kranstaven gränssten Bergvreten t Hyndevadån å
Husaby-Byring, (numera Husby-Rekarne) sn *Kutdammen damm Bergvreten lht Hyndevadån å
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Kutdammen, Lilla damm Betania predikolokal Hyndevadsån Saknas
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Kuten gränssten Björka v Hyndevadsström vattendrag
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kuten sjö Björkhäll v Hällbyängen äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kuten, L:a o. St:a sjöar /Se Björkekulla soldattorp Hällbyängen äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kvighagen Saknas /Se Björkliden v Hästhagen hage
Husaby-Byring, (numera Husby-Rekarne) sn Kvighagsberget höjd Björklund lht Hästhagsbacken backe
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kyrkberget berg, triangelpunkt Björklund lht Höjen backe
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Kårsmosstaven råmärke Björklund lht Ingenting backe
Husaby-Byring, (numera Husby-Rekarne) sn Kälbroån å Björklund lht Inskogen skog
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Källvik terräng Björktorp villor Jordan holme
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Kärret ägomark Björkmossen gård Kajsas mosse mosse
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lill-Kuten sjö Björknäs lht Kalkberget eller Sågberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lillsjön sank mark Björnmossen lht Karlsdalsängen f.d. slåttermark
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lindroget skogsmark Blomäng gd Karthagen betesmark
Husaby-Byring sn *Lindsätersängsstaven råmärke Blomäng gård Karthagen hage
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lindängssjön sjö Blomäng, Västra lht Kartängen åker
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lindängssjön sjö Bocksholm gd Katrineholmsvägen väg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Linsäterberg staven gränsmärke Bocksholm lht Klaffslätten åker
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lomsjön sjö Boholmen t Korskärret kärr
Husaby-Byring, (numera Husby-Rekarne) sn Lomsjön sjö Boholmen gård Kronängen äng
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lomsjön sjö Boholmsstugan lht Kråklötsgärdet gärde
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lundbysjön sjö Boholmstugan stuga Kråklötsvägen väg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lundbysjön sjö /Se Bomstugan lht Kumlinsskogen skog
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Långkärrsbergen berg Bomstugan lht Kuten sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Långkärrsstaven gränssten Bomstugan lht Kuten, Lilla sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Långsiön, se Lomsjön sjö Bondskogstorp, se 1 Skogstorp gård Kuten, (Stora) sjö
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn *Långtorpängstaven råmärke Borggården v Kvarnån å
Husaby-Byring, numera Husby-Rekarne sn *Långtorp Äng staven gränsmärke Borglunda lht Kvighagsberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lövgölet skogsmark Borglunda f.d. soldattorp Kyrkberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Lövnäs skogsmark Botten äng Kyrkberget berg
Husaby-Byring (numera Husby-Rekarne) sn Magdestigen väg /Se Boxholm gd Kyrkvägen väg
Husaby Byring (nuv. Husby-Rekarne) sn /Se Majstigen, (Magdestigen) skog Brotorp gdr Lilla Näset hagmark
Husaby-Byring numera Husby Rekarne sn /Se Majstigen väg /Se Brotorp, se Brotorp, Lilla bebyggelse Lilla Näset, se Hacksta hagmark
Husby(-Rekarne) sn Manen bukt Brotorp skogvaktarboställe Lillsjön f.d. sjö
Husby(-Rekarne) sn Manen eller Manviken vik /Se Brotorp, Lilla gård Lillsjön vattensamling
Husby(-Rekarne) sn Manviken eller Manen vik /Se Bruksholmen, se 1-2 Rosenfors Saknas Lillsjön, se Lomsjön Saknas
Husby(-Rekarne) sn Mätarbo odlat område Bråten t Lindroget skog
Husby(-Rekarne) sn Mörtsjön sjö Bråten gård, obebodd Lindängssjön sjö
Husby(-Rekarne) sn Nabbudden udde Bygget Saknas Lindängssjön sjö
Husby, numera Husby-Rekarne sn *Norrängsberget eller Aspestaven råmärke Byringe gård Lomsjön sjö
Husby(-Rekarne) sn *Norrängsberget berg Byringe gård Lomsjön sjö
Husby(-Rekarne) sn Nyckelmossen mosse? Byringe gd Lomsjön sjö
Husby(-Rekarne) sn *Nyckelmosstaven råmärke Byringe kyrkoherdeboställe Lundbysjön sjö
?Husby(-Rekarne) sn *Nyckelmosstaven gränsmärke Bäcktorp v Lundbysjön Saknas
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Nyröjslan ägomark Bälgviken bebyggelse Lundbyån del av Tandlaån
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Närsjöfjärden vik Bälgviken stations- och villasamhälle Långhalsen äng
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Närsjöfjärden åutvidgning /Se Bälgviken v Lövgölet skogsmark
Husby(-Rekarne) sn Närsjöfjärden sjö /Se Bälgvikens järnvägsstation Saknas Manen sankmark
Husby(-Rekarne) sn Näset, Lilla terräng Charlottenberg v Manen vik
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Näshultasjön sjö Charlottenlund t, f.d. Manviken vik
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Olofslundsberget triangelpunkt Charlottenlund lht Marmosskärret Saknas
Husby(-Rekarne) socken Pilkoberget berg Dalhagen lht Mellankärret äng
Husby(-Rekarne) sn /Se Pilkoberget nat.namn /Se Dalkarls = Dalkarlstorp Saknas Mon ås
Husby(-Rekarne) socken Plittäppan åker /Se Dalkarlsstugan lht Mossudden udde
Husby(-Rekarne) socken Plogen terräng Dalkarlsstugan lht Mossängen äng
Husby(-Rekarne) socken *Porssmosse staven gränsmärke Dalkarlstorp gd Mörtsjön sjö
Husby (numera Husby-Rekarne) sn *Porten gränssten Dalkarlstorp, se Dalkarls gd Mörtsjön Saknas
Husby (numera Husby-Rekarne) sn *Portlidret terräng Dalkarlstorp torp Nabbudden udde
Husby(-Rekarne) sn Rinnasbacken terräng Dalstena lht Nabbudden udde
Husby(-Rekarne) sn Risingssjön sankmark Dammfors v Norrsjön förr sjö
Husby sn Risingssjön torrlagd sjö /Se Demotika lht Nyckelmossen mosse
Husby, (numera Husby-Rekarne) sn Räfflaskogen skogsmark Demotika lht Nyckelmossen mosse
Husby (numera Husby-Rekarne) sn *Rök...et Saknas Demotika lht Nyröjslan Saknas
Husby(-Rekarne) sn *Rökärrsbergsstaven råmärke Disatorp lht Närsjöfjärden vik
Husby(-Rekarne) sn Sandbankarna terräng Disatorp lht Närsjöfjärden Saknas
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Sjöhagen hage /Se Djupdal gd Närsjöfjärden fjärd
Husby(-Rekarne) sn Skiöhlbybeckstafwen, se Skölbybäckstaven gränsmärke Djupdal gård Näsa udde parti av höjd
Husby(-Rekarne) sn *Skölbybäckstaven gränsmärke Djupdalshagen, se Dalhagen Saknas Nässundet sund
Husby(-Rekarne) sn *Slåtterkärr kärr Ede v Olofshus mosse
Husby(-Rekarne) sn Slåtterkärret kärr Ejnarsro v Olofslundsberget berg
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Smalsundet sund Ekeberg lht Olofslundsberget Saknas
Husby (numera Husby-Rekarne) sn Småängen ägomark Ekedal v Ormkullen f.d. backe
Husby (numera Husby-Rekarne) sn ..spestaven gränsmärke Ekenäs gd Pilkoberget berg
Husby(-Rekarne) sn Spångberget höjd Ekhammar v Pilkoberget berg
Husby(-Rekarne) sn Staffans stuga Saknas /Se Eknäs gård Plittäppan åkervret
Husby(-Rekarne) sn Stavberget berg Eksta v Plogen öppen plats i skog
?Husby(-Rekarne) sn Stavstenarna bautastenar /Se Elim v Risingssjön sjö
Husby(-Rekarne) sn Stavstenarna, se Jättestenarna fornlämning /Se Eriksberg lht Risingssjön Saknas
Husby(-Rekarne) sn Stavstenarna bautastenar /Se Eriksberg lht Risingeån bäck
Husby(-Rekarne) sn Stensmossen skogsmark Eriksberg lht Rossvikallén allé
Husby(-Rekarne) sn *Storslattberget berg Eriksberg v Rossvikviken vik
Husby(-Rekarne) sn *Storslättsberget berg Erikslund v Ryningsbergsallén allé
Husby(-Rekarne) sn Strömsängsmon terräng Finnslätten lht Räfflaskogen skog
Husby(-Rekarne) sn Sundhällen ägomark Finnängsmossen, se 1 Mellankärret Saknas Räfflaviken terräng
Husby(-Rekarne) sn Sågrändeln bäck Fiskartorp t Sandbankarna strandområde
Husby(-Rekarne) sn *Sätergölstaven gränsmärke Fiskartorp lht Sandvikshagen hage
Husby kyrka Saknas /Se Sätraberget berg Fliten lht Sjöängen äng
?Almby gd *Sätragölstaven råmärke Foksta v Skattmyren sankmark
?Almby gård Sättergiöhlstafwen, se Sätergölstaven gränsmärke Folkets borg samlingslokal Skiljediket gräns
?Almby gd Tandlaviken vik Forshem v Skogsåsen ås
?Almby gd Tandlaån å /Se Forskilen gård Skrivartäppan lövbacke
?Almby gd Tandlaån å Forskilen, Gamla gård Skärningen vägkorsning
Almby gd el. by *Trindsätermo mo Forskilen, Lilla lht Smalsundet sund
?Almby gd *Trindsätersmostaven råmärke Fortuna lht Smalsundet sund
?Almby by el. gd *Trindsätersmo staven gränsmärke Fortuna v Smalsundet förbindelse
Almby gd *Trindsätersstaven råmärke Framnäs läg.h. Småängarna äng
?Almby gd *Trindsäters staven gränsmärke Framnäs lht Solbackagärdet äng
?Almby gd /Se Vitmossen mosse Fridhem v Spångberget berg
?Almby lht Ödetorpet terräng Fridhem v Spångmossen f.d. mosse
Almby gård Ölsjön sjö Fridshyddan v Spökhålet korsning
Almby gd Ölsjön sjö /Se Furulid v Stavberget Saknas
Almby gd Ölsnäset terräng Fyrkanten v Stavberget berg
Almby g.   Fågelberg torp Stenudden strandområde
?Almby gd   Fågelberg gård Stora näset Saknas
?Almby gd   Fågelsång lht Storskogen skog
Almby Saknas /Se   Fågelsång lht Storskogen, se Kumlinsskogen Saknas
Almby gd /Se   Fågeltorp läg.h. Storängen åker
?Berga gd   Fågeltorp lht Strömsängsmon skog
Berga by   Galat lht Strömsängsmon skogsparti
?Berga gd   Galat lht Stöveln åker
?Berga gd   Galata lht Sundhällen berg
?Berga gd   Gjörjan, se 1 Görjan Saknas Sundhällen berg
?Berga gd   Gjörjan, se Görjan Saknas Svartsjön eller Lilla Bälgvikssjön del av Bälgviken
Berga gård   Glädjen lht Svartängsmossen mosse
Berga gd   Gläntan v Svedudden udde
Berga gd   Granbacken v Sågberget, se Kalkberget Saknas
?Berga gd   Granhyddan v Sågviken vik
?Berga gd   Granliden v Sågviken Saknas
Berga förr gd /Se   Granlund lht Sätraberget Saknas
Berga Saknas /Se   Granlunda v Tandlabron bro
Berga Saknas /Se   Granlunda lht Tandlaviken vik
Björnmossen torp   Granstugan lht Tandlaviken vik
Björnmossen gd /Se   Granviken v Tandlaviken Saknas
*Bor, (nu Husby kyrkby?) kungsby /Se   Gretaborg v Tandlavägen väg
*Bor, nu Husby kyrkby? kungsby /Se   Grindstugan eller Prästtorp gd Tandlaån å
Byringe kyrkoherdeboställe   Grindstugan eller Presttorp Saknas Tandlaån å
Byringe kyrkoherdeboställe /Se   Grindstugan lht Tandlaån Saknas
Byringe gd /Se   Grindstugan lht Tegelbruksgraven bäck
Byringe gd /Se   Grindstugan Saknas Tegelbrukshagen hage
Demotika torp /Se   Gröndal v Trankärret f.d. kärr
?Eknäs gård   Gubbstugan gård Trädgårdsberget berg
Eknäs gd /Se   Gustavsberg lht Turkberget berg
Eknäs gd /Se   Gustafsberg gård Uvberget berg
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Gustafsberg v Uvberget berg
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Gustafsberg v Vita berget bergudde
Hacksta stamgård   Gustavsborg lht Vitmossen mosse
Hacksta stamgd   Gustavslund, Stora lht Vretahagen hage
Hacksta stamgård   Gustavslund, Lilla lht Vårbäcken bäck
Hacksta, nuv. Ryningsberg hgd   Gåran t Västerlundsberget berg
Hacksta stamgård   Gåran bebyggelse Västersjön sjö
Hacksta stamgård   Görjan f.d. gd Åkerlundsvreten åker
Hacksta stamgård   Görjan gård Åkerlundsvägen väg
Hacksta stamgård   Görjan Saknas Ållängsån del av Tandlaån
Hacksta stamgård   Hacksta rester av by /Se Ålskogen skogsdunge
Hacksta stamgård   Haga v Ålskogsudden, se Ålskogen udde
Hacksta stamgård   Haga v Åttingbacken backe
Hacksta hgd   Hagaberg Saknas Åängen äng
Hacksta stamgård   Hagaberg v Ängtorphultet barrskogsdunge
Hacksta stamgård   Hagen lht Ättestupan brant stup
Hacksta stamgård   Hagstugan gd Ökhagen hage
Hacksta, nu Ryningsberg hgd   Hagstugan lht Ölsjön Saknas
Hacksta stamgård   Halla lht Önstatorpberget berg
Hacksta stamgård   Hannedal v  
Hacksta stamgård   Hasselkärret torp  
Hacksta stamgård   Hasselkärret torp  
Hacksta (nu Ryningsberg) gd   Hedäng eller Kojäng, se 1 Kojäng Saknas  
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Heden lht  
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Hedensberg v  
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Hedskolan skola  
?Hacksta (numera Ryningsberg) hg   Hedskolan skola  
?Hacksta (numera Ryningsberg) hg   Hedskolan skola  
Hacksta stamgård   Hedskolan Saknas  
Hacksta stamgård   Hedäng, se Spångmossen Saknas  
Hacksta (nu Ryningsberg) hg   Hedäng Saknas  
Hacksta g?   Hedäng eller Kojäng Saknas  
Hacksta stamgård   Helleberg v  
Hacksta förr by   Hellensvik v  
?Hacksta förr gd   Hemgård gd  
Hacksta gd   Hemgården diversehandel  
Hacksta gd /Se   Hemmet stuga  
»hakustum», = Hacksta? (numera Ryningsberg) hg   Hesseltorp, se Hässeltorp Saknas  
Hol(a)sta, se Hållsta gård   Hemvärnsgården Saknas  
*Hulsta, se Hållsta herrg.   Hjälmarshov läg.h.  
Husaby-Byring (numera Husby) by   Holkkärret torp  
Husaby-Byring, numera Husby by   Holm, se 1 Asplund Saknas  
Husaby-Byring (numera Husby) by   Holmliden v  
Husaby-Byring, numera Husby by   Holmsjön gård  
Husaby-Byring, (numera Husby) by   Holmtorp gård  
?Husby by   Hopen gård  
Husby gård   Hovsta v  
Husby by   Husby by  
?Husby by   Husby by  
Husby by   Husby by  
?Husby by   Husby f.d. gårdar  
Husby by   Husby gård  
Husby by   Husby allmänning  
Husby Saknas   Husby hedskola, se 1 Hedskolan Saknas  
Husby by   Husbystugan lht  
Husby by   Husby Värn ordenslokal  
Husby by   Hyndevad lht  
Husby by   Håkanslund lht  
?Husby by   Håkanslund v  
Husby Saknas /Se   Hållkärret, se Olofslund Saknas  
Husby by /Se   Hållkärret, se 1 Olofslund Saknas  
Husby by /Se   Hållsta by  
Husby, (ä. *Bor?) by /Se   Hållsta by  
Husby by /Se   Hållsta f.d. by, numer stationssamhälle  
Husby by /Se   Hållsta Saknas  
Husby by /Se   Hållsta Saknas  
Husby by /Se   Hållsta grustag Saknas  
Husbybyn kyrkby /Se   Hållsta grustag nu nedlagt grustag  
Hållsta gård   Hållsta idrottsplats Saknas  
Hållsta gård   Hållstastugan Saknas  
?Hållsta samh.   Hållsta Västergården gård  
Hållsta hg   Hållsta, Gästgivargården gård  
Hållsta hg   Hållsta Mittbyn gård  
Hållsta hg   Hållsta, Östergården gård  
Hållsta hg   Hållsta Lillgården gård  
Hållsta hg   Hållsta järnvägsstation Saknas  
Hållsta gård   Hållsta kvarn Saknas  
?Hållsta by   Hållsta kvarn kvarnlht  
Hållsta gård   Hållstalöt lht  
Hållsta by   Hållsta skoltomt (soldattorp) lht, f.d. soldattorp  
Hållsta hg   Hållsta soldattorp, se Björkkulla och Hässeltorp Saknas  
?Hållsta by   Hållstastugan lht  
Hållsta hg   Hålstorp gård  
Hållsta by   Hållstastugan torp  
Hållsta herrgård, stationssamhälle   Häckstugan stuga  
Hållsta herrgård, stationssamhälle   Hässeltorp gårdar  
Hållsta by   Hässeltorp gård, bortriven  
Hållsta hg   Hässeltorp Saknas  
Hållsta hg   Högbacken affärsfastighet  
Håhlsta g.   Höglunda lht  
Hållsta samh.   Höglunda v  
Hållsta by   Högudden lht  
Hållsta samh.   Högudden lht  
Hållsta hg   Högvalla el. Charlottenlund v  
Hållsta samh.   Högvalla v  
?Hållsta herrg.   Höjden v  
Hållsta hg   Hökstugan gård  
Hålsta Saknas /Se   Hökstugan torp  
Hållsta by /Se   Hökstugan, Kråklöten, Ängstorp och Öknastugan utmarksskifte  
Hållsta station /Se   Inezhill v  
Hällby (nu Ryningsberg) hg   Johannesberg t  
Hällby (nu Ryningsberg) gård   Johannesberg lht  
Hällby (l. Ryningsberg) Saknas   Jonsberg v  
Hällby förr gd   Jordan villor  
Hässeltorp gd, bortriven   Jälmarshov lht  
Hessletorp Saknas   Kabbistorp gård  
Hässeltorp(et) försv. beb.   Kabbistorp gård, bortriven  
Hässeltorp försv. beb.   Kaggölet gård  
Hässeltorp gd   Kaggölet lht  
Hässeltorp f.d. gd   Kalkugnen f.d. kalkugn  
Hässeltorp gd, bortriven   Karlberg lht  
*Jælunda Saknas   Karlberg lht  
*Karlstorp Saknas   Karlberg lht  
Kvighagen Saknas /Se   Karlemo v  
Lundby hg   Karlsborg v  
?Lundby hgd   Karlsborg lht  
Lundby hg   Karlsdal gård  
?Lundby hg   Karlsdal f.d. gd  
?Lundby hgd   Karlshamn v  
?Lundby hgd   Karlshem gård  
Lundby hg   Karlshem lht  
Lundby gd   Karlsholm v  
Lundby hg   Karlslund lht  
Lundby herrgård   Karlsro v  
Lundby by   Karlsvik v  
?Lundby hgd   Katrineberg lht  
Lundby hg   Katrineborg lht  
?Lundby gd   Katrinelund Saknas  
?Lundby gd   Katrinelund lht  
Lundby gård   Katsetorp torp  
?Lundby gd   Katsetorp gård  
?Lundby hg   Kattunskärret, Lilla eller Västeräng torp  
?Lundby gd   Kattunskärret, Stora eller Löråker gård  
Lundby by   Kattunskärret Lilla el. Västeräng, se 1 Västeräng Saknas  
Lundby by   Kattunskärret Stora eller Lövåker, se 1 Lövåker Saknas  
Lundby hg   Klarahäll lht  
Lundby hg   Klarahäll f.d. soldattorp  
Lundby hg   Klastorp lht  
Lundby Saknas /Se   Klastorp lht  
Lundby gd /Se   Klintebo v  
Lundby gods /Se   Klippan v  
Mastad gd   Klippan v  
*Medhelby Saknas   Kojäng gård  
Myraby Saknas   Kojäng Saknas  
?Mörby by   Kojäng gd  
Mörby gd   Kolvreten t  
Mörby by   Kolvreten lht  
Mörby by   Konstantinopel lht  
Mörby by   Konstantinopel lht  
Mörby by   Korset lht  
Mörby by   Koten gård  
?Mörby by   Krigens Saknas  
Mörby by   Krigtorp torp  
Mörby by   Krigtorpet, se räffla soldattorp Saknas  
Mörby gd   Kristinelund gård  
Mörby by   Kristinelund gårdar  
Mörby by   Kristinelund lht  
Mörby gd   Kråklöten torp  
Mörby by   Kråklöten torp  
Mörby by   Kullen v  
Mörby by   Kvarnsäter lht  
Mörby by   Kvighagen lht  
Mörby gd   Kvighagen lht  
Mörby by   Kyrkskolan skola  
Mörby by   Kyrkskolan skola  
[Mørby Torp] Saknas   Källtorp, Lilla gård  
»mørby torp» Saknas   Källtorp, Stora t  
Navsund eg.   Källtorp, Stora lht  
Navsund gd   Källvik f.d. gård  
Navsund gd   Källvik lht  
Navsund gård   Kärret t  
Navsund gd   Kärret lht  
Navsund gd   Laggartorp torp  
Navsund gd   Laggartorp torp  
Nafsund egd.?   Larshem Saknas  
Nafsund g   Larshem f.d. soldattorp  
Navsund gd   Larslunda lht  
Navsund gd   Leråsvreten, se 1 Vretkärret eller Leråsvreten Saknas  
Navsund gd   Lidsäter v  
Navsund hg   Lilla Hem villor  
Navsund gård   Lilla Kvarn kvarn  
Havsund gd   Lillebo Saknas  
Navsund gd   Lillnäs lht  
Navsund gods   Lill-Räffla t  
Navsund Saknas /Se   Lillstugan Saknas  
Näs gård   Lindsäter gd  
Näs gård   Lindsäter gård  
Pera torp /Se   Lindsät(t)er gd  
Risinge gd /Se   Lindäng, se 1 Långdraget eller Lindäng Saknas  
Risinge gd /Se   Lindäng Saknas  
Risinge gd /Se   Logen = Berga logen Saknas  
?Rosendal gd   Lundby by  
?Rosendal gd   Lundby säteri  
Rosendal gd   Lundbylöt lht  
Rosendal gd   Lundbylöt lht  
Rosendal gd   Lundsätter t  
Rosendal gd   Lundsäter lht  
Rosendal gd   Lustens, se Klarahäll Saknas  
Rosendal g   Lyckan lht  
Rosendal gd   Lyckhem lht  
?Rosendal gd   Lyckhem v  
Rossvik hg   Långbacka v  
?Rossvik hg   Långdraget eller Lindäng torp, gård  
Rossvik hg   Långdroget eller Lindäng, se 1 Lindäng Saknas  
Rossvik hg   Långkärret lht  
Rossvik hg   Löt = Lötstugan Saknas  
Rossvik hgd   Löten gård  
Rossvik hg   Lötstugan, se Löt torp  
Rossvik hg   Lötstugan, se Löten torp  
Rossvik herrgård   Lövlund lht  
Rossvik hg   Lövlund v  
Rossvik herrgård   Lövnäs backstuga, f.d.  
Rossvik hg /Se   Lövnäs lht  
Rossvik gd   Lövåker, se Kattungskärret, Stora Saknas  
Rossvik hg   Lövåker Saknas  
Rossvik hg   Lövåsen gd  
Rossvik gd   Lövåsen gård  
Rossvik hg   Majastugan hus  
Rossvik hg   Majbo v  
Rossvik hg   Majgården v  
Rossvik hg   Majgården villor  
Rossvik hg   Majtuna v  
Rossvik hg   Malmen f.d. torp  
Rossvik hg   Malmsäter v  
Rossvik hg   Marieberg lht  
Rossvik g.   Marieberg gd  
Rossvik gd   Marieberg lht  
Rossvik gd   Marieborg v  
Rossvik hg   Mariedal v  
Rossvik hgd   Marielund lht  
Rossvik hg   Marielund lht  
Rossvik gd   Marielund lht  
Rossvik hg   Marmossen gård  
Rossvik hg   Marmossen gård  
Rossvik hg   Marmossen torp, gård  
Rossvik hg   Mellankärret Saknas  
Rossvik hg   Mellankärret eller Finnängsmossen torp  
Rossvik hg   Mellanmossbacken hage  
Rossvik hg   Milsäter lht  
Rossvik herrg.   Mon lht  
Rossvik hg   Mossberga v  
Rossvik hg   Mosstorp gd  
Rossvik, Lilla gd   Mosstorp gård  
Rossvik hg   Mosstorpsstugan lht  
Rossvik hgd /Se   Mosstorpstugan lht  
Rossvik Saknas /Se   Moäng lht  
Rossvik gods /Se   Moäng lht  
Ryningsberg hg   Moäng torp  
Ryningsberg hgd /Se   Mörby gård  
Ryningsberg gd /Se   Mörby gård  
Räffla by   Mörby by  
Räffla by   Mörby soldattorp Saknas  
Räffla gdr   Mörtsjön gd  
Räffla by   Mörtsjön torp  
Räffla by   Nabben lht  
Räffla gdr   Nabben lht  
Räffla by   Navsund gård  
Räffla by   Navsund herrgård  
Räffla by   Navsunds skola skola  
Räffla by   Nopels, se Konstantinopel Saknas  
Räffla by   Nordanvik v  
Räffla by   Notvik villor  
Räffla by   Notviks lastageplats avst.  
Räffla by   Nyborg v  
Räffla by   Nybygget lht  
Räffla by   Nybylund Saknas  
Räffla by   Nyckelberg v  
Räffla gdar   Nyhem v  
Räffla by   Nylund lht  
»ræfslom», se Räffla gdar   Nylund lht  
Rødzwik, se Rossvik hg   Nystugan läg.h.  
Rötzwik, se Rossvik hg   Nystugan lht  
*Söderby, el. Sörby Saknas   Nysäter villa  
»tandalom», se Tandla by   Nytorp v  
Tandersten gård   Näs gdr  
Tandersten gd   Näs gård  
Tandersten gd   Näset, se Tandlanäs torp  
Tandersten by   Oliveberg gd  
Tandersten gd   Oliveberg lht  
Tandersten gd   Olofslund Saknas  
Tandersten gård   Olofslund eller Hållkärret gd  
Tandersten gd   Olofslund eller Hållkärret torp  
Tandersten gd   Oskarsberg v  
Tandersten g   Oskarshall lht  
Tandersten gd /Se   Pera lht  
Tandersten gd /Se   Pera lht  
Tandersten gd /Se   Pettersberg lht  
Tandersten Saknas /Se   Pettersberg lht  
Tandla by   Pettersdal v  
Tandla by   Piltorp Saknas  
Tandla by   Piltorp eller Vad torp  
Tandla by   Piltorp eller Vad gård  
Tandla by   Prästtorp, se 1 Grindstugan Saknas  
Tandla by   Rallarkyrkan lht  
Tandla by   Risinge gd  
Tandla by   Risinge gård  
Tandla by   Risinge gård  
Tandla by   Rolandshov v  
Tandla by   Rosenborg v  
Tandla by   Rosendal gård, bortriven  
Tandla by   Rosendal v  
Tandla by   Rosenfors fabriksområde  
Tandla by   Rosenfors Saknas  
Tandla by   Rosenfors Saknas  
Tandla by   Rosenfors skola skola  
Tandla by   Rosenhall v  
Tandla by   Rosenhäll v  
Tandla by   Rosenlund lht  
Tandla by   Rossvik gård  
Tandla by   Rossvik gård  
Tandla by   Rossvik, Lilla gård  
Tandla by   Rossvik, Rossvik, Lilla säteri resp. herrgård  
Tandla by   Rosta villa  
Tandla by   Ryberga v  
Tandla by   Ryningsberg gård  
Tandla by   Ryningsberg herrgård  
Tandla gd   Ryttartorp t  
Tandla hg o. by   Ryttartorp lht  
Tandla by   Räffla gd  
Tandla gård   Räffla gdr  
Tandla hg   Räffla by  
Tandla by   Räffla f.d. gård  
Tandla gd   Räffla gård  
Tandla by   Räffla, Lilla torp  
Tandla by   Räffla soldattorp f.d. soldattorp  
Tandla by   Rödmossen äng  
Tandla gd   Rödmossen äng, kronodomän, gård  
Tandla hg   Sagalid v  
Tandla gd   Salem predikolokal  
Tandla by   Sandhem v  
Tandla by /Se   Sandvik lht  
Tandla gd /Se   Sandvik lht  
Tandla by /Se   Siggesberg v  
?Vreta gd   Sjölid v  
?Vreta gård   Sjölkärr torp  
Vreta gd   Sjöstugan lht  
?Vreta gd   Sjötorp f.d. gård  
?Vreta gd   Skoga v  
?Vreta gd   Skogaborg v  
?Vreta gd   Skogen lht  
?Vreta gd   Skoglund v  
?Vreta gd   Skogs- Saknas  
?Vreta gd   Skogsborg lht  
Vreta gård /Se   Skogsdal Saknas  
?Vreta gd   Skogsdal v  
*Västergården gård   Skogshall v  
Årby gård   Skogshamn lht  
Årby gård   Skogshem lht  
?Årby gd   Skogshemmet v  
?Årby gård   Skogshyddan v  
Årby, Husby Saknas   Skogshyddan v  
Årby gd   Skogstorp by  
?Årby gd   Skogstorp gård  
Årby gd   Skogstorp stations- och villasamhälle  
?Årby gd   Skogsudden v  
?Årby gd   Skogsängen v  
?Årby gd   Skräddartorp lht  
?Årby gd   Skräddartorp t  
Årby gd   Sköldkärr, se Skölkärr torp  
?Årby gd   Skölkärr t  
Årby gård   Sköntorp v  
Årby gd   Slottet, se Nybygget Saknas  
Årby gd   Slottet f.d. fattigstuga  
Årby hg /Se   Slummen frälsningsarméns sommarhem  
?Åttinge gård   Släthagen lht  
Åttinge gd /Se   Slöjdskolan skolhus  
Åttinge gårdar /Se   Slöjdskolan skola  
Älunda by   Smedstugan Saknas  
?Älunda by   Sockenstugan Saknas  
Älunda by   Sofieberg lht  
Älunda by   Sofielund lht  
Älunda by   Sofieberg Saknas  
Älunda by   Sofielund lht  
Älunda by   Solbacka v  
Älunda by   Solbacka lht  
Älunda gd   Solgård v  
Älunda by   Solhaga v  
?Älunda gd   Solhem v  
Älunda by   Solliden v  
Älunda by   Solvik v  
Älunda gd /Se   Solåsen ålderdomshem  
?Ökna by   Sommartorp Saknas  
?Ökna by   Sparrhov lht  
Ökna bebn.   Sparrnäs lht  
?Ökna by   Sparrnäs lht  
?Ökna by   Sparrsäter lht  
?Ökna by   Spångmossen eller Hedäng torp  
Ökna by   Spångmossen, se 1 Hedäng Saknas  
Ökna by   Staffanstorp lhter  
Ökna by   Starkebo lht  
Ökna by   Starkebo lht  
Ökna beb.   Stavträtorp v  
Ökna by   Stenhagen lht  
Ökna by   Stenhammar v  
Ökna gd /Se   Stensberg v  
Öln tp /Se   Stensborg villor  
Önsta gård   Stensborg lht  
Önsta gård   Stensborg lht  
Önsta gd   Stensborg lht  
Önsta gd   Stensjö lht  
?Önsta gård   Stenstugan lht  
Önsta gård   Stenstugan t  
Önsta gd?   Stentorp v  
Önsta g.   Stora kvarn kvarn  
Önsta gd   Strandhyddan v  
Saknas Saknas   Strandlid v  
Önsta gd   Strömsberg lht  
Önsta gd   Strömsvik v  
Önsta gd   Sturehov v  
Önsta gård   Ståltorp f.d. soldattorp  
Önsta gd   Stålstorp lht  
Önsta gd   Stålstorp lht  
Önsta gd   Stålstugan lht  
Önsta Saknas /Se   Ställdalen v  
Önsta gd /Se   Susenberg torp  
Önsta gd /Se   Susenberg torp  
Önsta gd /Se   Svartviken lht  
    Svartviken lht  
    Svartviken gård  
    Sveaborg lht  
    Sveaborg v  
    Sveatorp Saknas  
    Svedstugan lht  
    Svedtorp lht  
    Svedtorp lht  
    Svensborg v  
    Svenstorp gård  
    Svenstorp gdr  
    Svärdens, se Sofieberg Saknas  
    Sågtorp lht  
    Sågtorp lht  
    Sällhult v  
    Sätran f.d. gård  
    Sätran, Stora gård  
    Sätran gård  
    Sörgården gård  
    Sörtorp lht  
    Sörtorp lht  
    Söräng torp  
    Söräng gd  
    Tallbacken v  
    Tallhöjden lht  
    Talludden v  
    Tandersten gård  
    Tandersten gd  
    Tandla gård  
    Tandla utjord  
    Tandla by  
    Tandlanäs torp  
    Tandlanäs torp  
    Tandla skola Saknas  
    Tandla skola skola  
    Tegelbruk Saknas  
    Tjädertorp v  
    Tomtebo v  
    Toraberg lht  
    Torsberg v  
    Torsdal v  
    Torsvik villor  
    Tranhalsen, se Transäter Saknas  
    Tranhalsen, se 1 Transätter Saknas  
    Tranhalsen äng  
    Tranhalsändan Norra, se 1 Transätten Saknas  
    Transäter gård  
    Transätter Saknas  
    Transätter Saknas  
    Transätter gd  
    Trantorp ålderdomshem, f.d.  
    Trantorp lht  
    Trekanten v  
    Trindsäter torp  
    Trindsäter torp  
    Trumslagartorp, se Önsta soldattorp Saknas  
    Trädgårdstorp torp  
    Trädgårdstorp lht  
    Tunaberg v  
    Tunnbindartorp gd  
    Tunnbindaretorp gård  
    Turkens soldattorp  
    Tärna v  
    Tärnvik v  
    Törns soldattorp  
    Uddeholm v  
    Udden v  
    Uggelbo, se 1 Olofslund eller Hållkärret Saknas  
    Ullaberg v  
    Ulriksdal lht  
    Vad, se Piltorp Saknas  
    Vad, se 1 Piltorp Saknas  
    Vadbro t  
    Vadbro lht  
    Valsäng gdr  
    Valsäng gård  
    Valsäng lht  
    Valsäng lht  
    Vendelsborg v  
    Vikingsborg v  
    Vilan v  
    Vilan v  
    Vilan v  
    Villeberg v  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vretkärret eller Leråsvreten äng  
    Västergården gd  
    Västerlund lht  
    Västeräng lht, f.d.  
    Västeräng gård  
    Västeräng Saknas  
    Åbacka v  
    Ådalen v  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålläng gd  
    Ålläng gård  
    Ålvreten gård  
    Ålvreten torp  
    Årby gd  
    Årby herrgård  
    Årby soldattorp = Stålstorp Saknas  
    Årby tegelbruk tegelbruk  
    Årdala v  
    Åsa v  
    Åsa v  
    Åsboda lht  
    Åsboda lht  
    Åsgård= Marmossen Saknas  
    Åttinge gård  
    Åttinge gård, riven  
    Älunda gårdar  
    Älunda by  
    Älunda gård  
    Älunda f.d. komministerboställe, gård  
    Älundatorp torp  
    Älvvik v  
    Ängen v  
    Änglund lht  
    Ängstorp lht  
    Ängtorp gård  
    Ödetorpet lht  
    Ödetorpet lht  
    Ökna lht  
    Ökna gård  
    Öknaborg lht  
    Öknaborg lht  
    Öknastugan lht  
    Öknastugan torp  
    Ölen gård  
    Ölen torp  
    Ölsnäset näs  
    Önsta gdr  
    Önsta gård  
    Önsta soldattorp f.d. soldattorp  
    Önstatorp t  
    Österrekarne härads allmänning Saknas  
    Österåt v  
    Överström v  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.