ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenkvista socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 452 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 686 Naturnamn : 641
Stenkvista sn Aspbacken terräng Stenkvista sn Adolfsbacken backe
Stenkvista sn Balstaberget berg Stenkvista sn Aktplatsen hage
Stenkvista socken Balstaskogen skog Balstarna inbyggarbeteckning Alkällan källa
Stenkvista sn Björkbacken terräng Hällbergaren inbyggarbeteckning Anderserskällan källa
Stenkvista sn Björnstumossen mosse(?) Hällberga vargar inbyggarbeteckning Anderslundabacken landsvägsbacke
Stenkvista sn Bocksvedet ägomark Hällbergarna inbyggarbeteckning Anderslundaängen åker
Stenkvista sn Bosberget berg, fornborg /Se Kolundarna inbyggarbeteckning Andersjonskäret åker
Stenkvista sn Byggehagen terräng Kolunda grissvin inbyggarbeteckning Andersjonsstyckena åker
Stenkvista sn Byggeberget berg Kumlarna inbyggarbeteckning Andersjonsträdgården backe
Stenkvista sn Duvetorp triangelpunkt Stenkvista käringar inbyggarbeteckning Andersjonshagen hage
Stenkvista sn Duvetorphadden terräng Stenkvista käringar inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Stenkvista sn Eklundaberget berg Nybyn inbyggarbeteckning Aspbacken backe
Stenkvista sn Eklövens terräng Torsberga kalvar inbyggarbeteckning Aspgärdet åker
Stenkvista sn Elefantberget berg Torsberga vargar inbyggarbeteckning Backabacken landsvägsbacke
Stenkvista sn Femstaven råmärke Örstarna inbyggarbeteckning Backahagen hage
Stenkvista sn Fruns sved terräng Adolfslund lht Badflukan utbuktning
Stenkvista sn Fruängskärret kärr Adolfslund gård Balkbacken backe
Stenkvista sn *Fågelberget (nu Fågelbergsberget) berg /Se Affären lht Balkhålet åker
Stenkvista sn Fågelbergsberget (*Fågelberget) berg /Se Almvik, se Annvik Saknas Balkvreten åker
Stenkvista sn /Se Fårhagen hage Almvik Saknas Balstabergs signal, se Tunnberget triangelpunkt
Stenkvista sn Hallkvistmossen mosse Alpnäs villa Balstaberget berg
Stenkvista sn Hästhagen hage Alpnäs villa Femhörnastaven råmärke
Stenkvista sn Hästholmen höjd /Se Andersersdelen gård Balstakärret åker
Stenkvista sn Hästmossen ägomark Anders Jonsons gård Balstaskogen skog
Stenquista sn Karl-Olsholmen höjd Anderslarsdelen gård Barkängen Saknas
Stenkvista Saknas Knåpskogen skog Anderslunda ålderdomshem Barkängshagen hage
Stenkvista Saknas Kolunda flyor sankmark /Se Anderslunda f.d. torp Bergbacken backe
Stenquista sn Kolundakärret sank mark Annedal lht Bergkvist-Majas plats i skog
Stenkvista sn Kolundakärret sankmark /Se Annedal lht Bergudden backe
Stenkvista sn Kolundakärret kärr /Se Annehill villa Berggölshagen åker
Stenkvista sn *Kolunden f.d. sjö /Se Annehill villa Berggölshålet åker
Stenkvista sn Kritbackarna höjder Annero lht Björkbacken backe
Stenkvista sn Kräftakällan ägomark Annero lht Björkbacken backe
Stenkvista sn Kräftaslätten terräng Annvik lht Björkkullslätten åker
Stenkvista sn Kumlaängen äng Annvik lht Björnmossen åker
Stenkvista sn Kvarnkärret sankmark Asplund gård Björnmosstaven råmärke
Stenkvista sn Kälbroån å Asplund gård Björnstumossen mosse
Stenkvista sn Kälbroån avloppså /Se Aspudden lht Bocksvedet björkdunge
Stenkvista sn Källänget ägomark Axelsborg lht Bolagsgraven grav
Stenkvista sn Lagers hage terräng Axelsborg lht Borsbacken hage, landsvägsbacke
Stenkvista sn Laggarån å Axelstorp lht Borsbackspussen vattensamling
Stenkvista sn Laggarån bäck /Se Axelstorp torp Borsberget fornborg
Stenkvista sn Lillängen terräng Backa statarbost. Borsberget fornborg
Stenkvista sn Lindholmen träddunge Backa lht Bosberget berg
Stenqvista sn Lindholmen backe /Se Backastugan lht Bosberget fornborg
Stenkvista sn Linkällan källa(?) Backastugan stuga Bosbergsgärdet åker
Stenkvista sn Lisselsjön terräng Bagardelen gård Brandberget berg
Stenkvista sn Loppholmen backe /Se Bagardelen gård Brickstubacken backe
Stenkvista sn Lundberget berg Balkens stugor Brickstubacken landsvägsbacke
Stenkvista sn Lundberget berg /Se Balkens stugor Brobäcken rännil
Stenkvista sn Lundbergskällan källa Balsta by Brunnstäppan åker
Stenkvista sn Lundkvisttorp terräng Balsta by Brygghusstycket åker
Stenkvista sn Löten åker /Se Balsta by Busbacken backe
Stenkvista sn Lötstugan terräng, förr lht Balsta, Norrgården gård Busens täppa plats i skog
Stenkvista sn Lövhagen hage Balsta, Norrgården gård Butarna äng
Stenkvista sn Marocko skog Balsta, Mellangården gård Byggebacken landsvägsbacke
Stenkvista sn Morfarsvreten ägomark Balsta, Mellangården gård Byggeberget berg
Stenkvista sn Norra skogen skog Balsta, Sörgården bebyggelse Byggehagen hage
Stenkvista sn Nybyberget berg Balsta, Sörgården gård Byttholmen skogklädd höjd
Stenkvista sn Nysäter berg, triangelpunkt Balsta soldattorp lht Börjans äng äng
Stenkvista sn /Se Nysättersmossen mosse Balsta soldattorp Saknas Bönlandet åker
Stenkvista sn /Se Oxkällan källa(?) Banvaktstugan stuga Dalgrensbacken backe
Stenkvista sn /Se Pilskogen skog Berggölet gård Dalgrenshagen hage
Stenkvista sn /Se Prästskogen skog Berggölet gård Dalgrensmossen åker
Asplund gd /Se Rangelbacken ägomark Bergkvist-Majas riven stuga Dalgrenstegarna åker
Balsta by Ranglabacken Saknas Bergkviststugan stuga Dalgrensängen åker
Balsta by Ranglabacken backe /Se Bergstugan stuga Dalkarlsröjningen åker
?Balsta by Rosenlund terräng Betania missionshus Dammen kvarndamm
?Balsta by Rotfallet ägomark Betania byggnad Dikarbacken backe
?Balsta by Rävberget berg Bjerke lht Dikarens ängbacke backe
?Balsta by Sandsved terräng Bjursäter eller Kopptorp, se Kopptorp Saknas Dikarens fårhage hage
?Balsta by Skallberget berg, triangelpunkt Bjursäter torp Doktorinnans stens backe landsvägsbacke
Balsta by Skirsjön kärr Björkbacken villa Doktorinnans stens backe landsvägsbacke
Balsta by Skirsjön igenvuxen sjö /Se Björkdalen lht Doktorns tall träd
Balsta by Skogvaktarberget berg Björkeberga lht Drottningsstenen råmärke
?Balsta by Skräddarbacken skogsbacke Björkebo villa Dunderbacken backe
?Balsta by Skrällbäcken bäck Björkeliden lht Dunderbacken backe
Balsta by Slungskogen skog Björkhaga villa Duvtorphadden mosse
?Balsta by Smedsboberget höjd Björkhaga lht Dybacken backe
?Balsta by Smörkällan källa Björkhamra villa Dyvreten åker
?Balsta by Stavvreten ägomark Björklund lht Eklundsberget berg
?Balsta by Stavåsen ås Björkmanstorp torp Eklövsberget berg
?Balsta by Stenhagen hage Björklund lht Eklövsberget berg
?Balsta by Stensholm terräng Björknäs v Eklövsvreten åker
Balsta by Storholmen träddunge Björknäs villa Ekstycket åker
?Balsta by Stubbmossen mosse Björksäter villa Elaka backen backe
Balsta by Stubbslätten slätt Björksätter gård Eldsbacks Skjöl rännil
Balsta by Supdisken ägomark Björnkärr lht Enkullsbrottet åker
Balsta by Svinhagen terräng Björnkärr gård Erikperskärret kärr
Balsta by Sättertorp ägomark Björnstugan lht Eskilstunavägen del av landsväg
Balsta by Sättertorpsbacken terräng Björnstugan f.d. torp Falkgärdet åker
Balsta by Torsbäck vattendrag /Se Björnsäter, se Björnstugan Saknas Falkängen äng
Balsta by Tunnberget berg Björnsätter f.d. torp Farfarskärret åker
Balsta by Vreten ägomark Blomkviststugan stuga Farfarskärrsgraven rännil
Balsta by *Våmban ängsmark /Se Blomsterhult lht Farmorshålet åker
Balsta by Åkerängsberget höjd Blomsterhult gård Farstuängen åker
?Balsta by Ängstuhagen terräng Bokvistens gård Femstaven råmärke
?Balsta byar Örstasjön kärr /Se Bostället gårdar Femstaven gränsmärke
Balsta by Örstasjön sjö /Se Bovik lht Fladden ängsmark, delvis uppodlad
Balsta by   Bovik villa Fladden ängsmark
Balsta by   Brickstugan stuga Flata berget berg
Balsta by   Brittaborg lht Flintbacken backe
?Balsta gdar   Brunnsborg stuga Flintbacken landsvägsbacke
Balsta by   Brödraborg ordenslokal Flinthagen hage
?Balsta gdar   Brödraborg villa Forskällan källa
Balsta by   Bygget lht Forsmarksträdgården backe
Balsta by   Bygget gård Forsvreten åker
Balsta by   Bygget lht Frambacken backe
Balsta by   Bössens stuga Framskogsbacken backe
Balsta by   Dalen villa Framslätten åker
?Balsta gdar   Dalen villa Framstycket åker
Balsta by   Dalgrensdelen gård Fredrikssonsdammen fördämning
Balsta by   Dikarens gård Fruns sved åker
Balsta by   Duvtorp gård Frutorpeken träd
Balsta by   Duvtorp gård Frutorpskärret skogbeväxt kärr
Balsta by   Ekedal lht Fröbergsskogen skog
Balsta by   Ekedal lht Fröbergsängen äng
Balsta by   Eklundstorpet lht Frölundaberget berg
Balsta by /Se   Eklundstorp(et) lht Frölundabuten åker
Balsta gdr /Se   Eklövens lht Frölundahagen förr hage
Balsta by /Se   Erikpersdelen gård Frölundaholmen backe
Berggölet gd /Se   Eriksberg lht Frölundakärret åker
Bjursäter, (Björsäter) skogstorp /Se   Eriksberg lht Fyrkantåker åker
Björsäter, (Bjursäter) skogstorp /Se   Eriksborg v Fåfängan åker
Duvtorp gd /Se   Eriksborg villa Fågelbergsgärdet åker
Frölunda by   Erikslund lht Fårbergsmossen åkermark
Frölunda gd   Erikslund riven lht Fårhagen hage
Frölunda gd   Erikslund lht Fähustäppan åker
Frölunda gd   Eriksro villa Galtmossen äng
Frölunda by   Eriksro villa Gatan väg
?Frölunda by   Falkstugan stuga Gatstuguvretarne åkrar
Frölunda gd /Se   Farfarsstugan stuga Gnällstuvreten åker
Frölunda gd /Se   Fattigstugan stuga Grankällan källa
Fågelberg gd /Se   Fia-i-hagens stuga Grankällorna källor
Grinda gd   Finnstugan stuga Grankällsbacken backe
?Grinda gd   Fjärsmans(delen) gård Grindaberget berg
Grinda gård   Fjärsmans(delen) gård Grindagraven del av lopp
?Grinda gd   Flintstugan stuga Grindakärret åker
?Grinda gd   Flodellstugan lht Grindbrottet åker
?Grinda gd   Flodmarksstugan stuga Grindhagen hage
?Grinda gd   Forsbacka lht Grindtäppan åker
?Grinda gd   Forsbacka lht Grindstuhagen hage
(?)Grinda gd   Forsbeck eller Laggartorp, se 1 Laggartorp Saknas Grindstuvreten åker
?Grinda gd   Forsbäck gård Grusgropsbacken backe
?Grinda gd   Forsens lht Gröna vägen väg
?Grinda gd   Forshaga lht Gubben Kalles åker åker
?Grinda gd   Forshaga lht Gubbtäppan åker
?Grinda gd   Framnäs villa Gubbängshålet kärr
?Grinda gd   Framnäs gård Gåsmanspussen vattensamling
?Grinda gd   Fridhem v Gåsmässpussen Saknas
?Grinda gd   Fridhem lht Gåspussen vattensamling
Grinda g.   Fridhem lht Gåspussen vattensamling
?Grinda gd   Fridhem villa Gärdesbacken backe
Grinda gård   Frutorp torp Gärdesbackarna backar
Grinda gd   Frälsegården herrgård Gärdeskärret åker
?Grinda gd   Frölunda gård Hadden, se Duvtorphadden Saknas
Grinda g.   Frölunda gård Hagabergskällan källa
?Grinda gård   Frölunda gård Hagkällan källa
Grinda gd /Se   Furuhem tomt Hagplogen åker
?Holm gd   Fyrstaten arbetarbostad Hagstukällan källa
Holm(en) gd /Se   Fågelberg gård Hallkvistmossen mosse
Hällberga hg   Fågelberg torp Haren ängsmark
Hällberga hg   Församlingshemmet flygelbyggnad Haren äng
Hällberga gd   Gamla Örsta bebyggelse Hemhagen hage
Hällberga hg   Gläntan villa Hemskogen skog
Hällberga hgd   Gnällstugan stuga Hjortronmossen mosse
Hällberga herrgård   Gnällstugan stuga Hjortronmossen mosse
Hällberga hg   Grangården villa Holmbacken backe
Hällberga herrgård   Granlund lht Holmbutarna åker
Hällberga hg   Granlund lht Holmdyen åkermark
Hellberga hrgd?   Granstugan lht Holmen mark
Hällberga hgd   Granstugan lht Holmgärdena åkrar
Hällberga hg   Grinda gård Holmladan lada
Hellberga hg   Grinda gård Holmstycket åker
Hällberga hg   Grinda soldattorp Saknas Hopskogen skog
Hällberga samh., gd   Grindstugan stuga Hopslåttern åker
Hällberga by   Grindstugan stuga Hultet skogklädd ås
Hällberga hg   Grindstugan lht Husberget skogklädd höjd
Hällberga by   Grindstugan lht Hällbacken avsöndring
Hellberga by   Grindstugan lht Hällbergaholmen f.d. holme
Hellberga g.   Grindstugan lht Hällbergaholmen f.d. holme
Hällberga gd /Se   Grindstugan, Östra stuga Hällkaret urholkning i berg
Hällberga samh., gd /Se   Gröndal lht Hällkällsbuten åker
Kolunda by   Gröndal lht Hästhagen backe, förr holme
Kolunda by   Grönlund lht Hästhagen hage
Kolunda by   Grönlund gård Hästhagsbacken backe
Kolunda by   Gustafsberg lht Hästholmen skogklädd höjd
Kolunda by   Gustavsberg lht Hästmossen, se Nystumossen Saknas
Kolunda by   Gustavers(delen) gård Hästmossen åker
Kolunda by   Gustafslund lht Höga hällarna berg (hällar)
Kolunda by   Gustafslund lht Höghällsvreten åker
Kolunda by   Gästgivarens gård Höjdbacken backe
Kolunda by   Görans gård Hökhålet åker
Kolunda by   Haddebo tomt Hönsstenen sten
Kolunda by   Haga statarbost. Johanssonskärret åker
Kolunda by   Haga lht Jonaslundsdammen källa
Kolunda by   Haga lht Jägarhagen hage
Kolunda by   Hagaberg lht Jönshålet åker
Kolunda Saknas   Hagaberg lht Kafjärden vattenfylld urholkning i backe
Kolunda by   Hagaholm lht Kajsaledet led
Kolunda by   Hagaholm lht Kalkbergsvägen väg
Kolunda by   Hagaholm lht Kalkugnen f.d. kalkugn
Kolunda by   Hagalund riven lht Kalvhagen hage
Kolunda by   Hagbergs(delen) gård Kalvtomten hage
Kolunda by   Hagstugan lht Kapkullen åker
Kolunda by   Hagstugan lht Karlolsholmen skogklädd höjd
Kolunda by   Hallkviststugan lht Karlolskäret åker
Kolunda by   Handelsboden lht Karlolsrännilen lopp av bäck
Kolunda by   Hanneberg lht Karlolsrännilen rännil
Kolunda Saknas /Se   Hanneberg lht Karlsdalsåkern åker
Kolunda Saknas /Se   Hellberga, se Hällberga bebyggelse Kasttäppan åker
Kolunda by /Se   Hellberga by Kattkärret kärr
Kolunda by /Se   Hellberga by Kattpussen vattensamling
Kolunda by /Se   Helltorp skogstorp Kattpussen vattensamling
Kolunda by /Se   Hemmet v Kjulamon skogbevuxen ås
Kolunda förr gd? /Se   Hemmet lht Kjulamon ås
Kopptorp (ä. Björsäter) skogstorp /Se   Holm gård Klockarbacken backe
Kumla by   Holm gård Klockarholmen backe
Kumla by   Holmedal handelsbod Klockartorphagen åker
Kumla gd   Holmedal lht Klockartorpsberget berg
Kumla by   Hyddan v Klockarvreten åker
?Kumla by   Hyddan villa Knaggelbacken backe
?Kumla gd   Hällberga gård Knaggelvreten åker
?Kumla by   Hällberga villasamhälle Kodjupet kärr
?Kumla by   Hällberga gård och stationssamhälle Kohagen hage
?Kumla gd   Hällberga Saknas Kohagsbacken backe
?Kumla by   Hällberga järnvägsstation Saknas Kohagsberget Saknas
Kumla by   Häll-Tildas stuga stuga Kohagsberget berg
Kumla by   Högliden villa Kohagsplogen åker
?Kumla gd   Höglind lht Kolarheden del av Kälbroskogen
Kumla by   Höglind gård Kolarparken del av skog
Kumla by   Högvalla villa Kolundakärret f.d. kärr
?Kumla gd   Högvalla villa Kolundakärret f.d. kärr
Kumla by   Högåsen villa Kolundakärret del av slätt
Kumla by   Högåsen gård Kopasset plats
Kumla by   Hörninge lht Kopptorpmossen mosse
?Kumla gd   Hörninge lht Kopptorpängen äng
Kumla by   Jakobsberg, se Svedet lht Krikbacken backe
Kumla by   Jakobsberg gård Krikbacken backe
?Kumla gd   Janols(delen) gård Kritbackarna backar
Kumla by   Johannesberg lht Kroken vägkrök
Kumla by   Johannesberg lht Kronskogen skog
Kumla g.   Johanneslund Saknas Kronskogen skog
Kumla gd   Jonas Perssons gård Kronängen äng
Kumla gd   Jonaslund lht Kronängsbacken backe
Kumla by   Jonaslund lht Kronängsladan lada
Kumla by   Jonsberg lht Krusberget berg
Kumla by   Jonsberg stuga Krusrännilen rännil
?Kumla by   Jägerdal villa Kräftakällan källa
Kumla gd /Se   Kalkbergsvägen, se 9 Hällberga Saknas Kräftakärret terräng
Kumla by /Se   Kantens lht Kräftaslätten, se Kräftakärret Saknas
Kumla gd /Se   Kapellet lht Kräftaslätten odling
Kvarntorp lht /Se   Karlanderssons(delen) gård Kräftastättan stätta
Kälbro by   Karlberg lht Kullen kulle
Kälbro by   Karl-Ersstugan lht Kullerholmen backe
Kälbro by   Karl-Ers-stugan lht Kumla backe backe
Kälbro by   Karlolsstugan stuga Kumla vreten åker
Kälbro by   Karlsberg lht Kumlinstegarna åker
Kälbro by   Karlsberg lht Kvarnkärret kärr
Kälbro by   Karlsborg lht Kvarntorpfallet vattenfall
Kälbro by   Karlsborg lht Kvarntorpgärdet åker
Kälbro by   Karlsdal lht Kvarntorphagen, Lilla hage
Kälbro by   Karlshill v Kvarntorphagen, Stora hage
Kälbro by   Karlshill villa Kvarntorpsån å
Kälbro by   Karlsro v. Kyrkbacken landsvägsbacke
Kälbro by   Karlsro lht Kälbrobergen berg
Kälbro by   Karlsro gård Källbrobron del av landsväg
Kälbro by   Karlsro villa Kälbrohagen hage
Kälbro by   Kastens lht Kälbroån del av Kvarntorpsån
Kälbro gd:ar   Katrineholm lht Kälbroån å
Kälbro by   Katrinelund stuga Källartäppan åker
Kälbro by   Klaraborg lht Källgärdet åker
Kälbro by   Klaraborg lht Källhagen hage
Kälbro by   Klockartorp stuga Källstukällan källa
Kälbro by   Knutstorp lht Källvreten åker
Kälbro gd   Knutstorp lht Källängen ängar
Kälbro by   Knåpet arbetarbostad Käringberget backe
Kälbro by   Kolunda by Käringsbergsgraven grav
Kälbro by   Kolunda by Käringholmen träddunge
?Kälbro by   Kolunda, Östergården gård Käringholmen träddunge
(?)Kälbro by   Kolunda, Östergården gård Kärret, se Kolundakärret slätt
Kälbro by   Kolunda, Mellangården gård Kärrlogen loge
Kälbro by   Kolunda, Mellangården gård Kärrsvedet åker
Kälbro by   Kolunda, Vestergården gård Körberget berg
Kälbro by   Kolunda, Vestergården gård Ladgrytet gryt
Kælabo Saknas   Kolunda, Västergården gårdar Ladugårdsgärdet åker
Kälbro by   Kolunda soldattorp torp Ladugårdskärret kärr
*Kælabo, Källbro by   Kolundabyn gårdar Ladvreten åker
Kälbro by   Kolvreten torp Ladvretshagen hage
Kälbro by   Kopptorp gård Lagers hage hage
Kjälbro g.   Kopptorp skogstorp Laggarån bäck
Kälbro by   Krantzens gård Laggarån rännil
Kälbro by   Krontomten tomt Laggarängen åker
Kälbro by   Krustorp lht Laggarängen äng
?Kälbro by   Krustorp f.d. torp Larsershagen hage
Kälbro by /Se   Kräftan, Kräftens, se Jonsberg Saknas Ledstenen råmärke
Kälbro by /Se   Kräftan stuga Lennkvisttäppan åker
Kälbro by /Se   Kräftan stuga Lerorna åkermark
Kälbrotorp gd /Se   Kullen statarbost. Likbacken backe
Kämtorp gd /Se   Kullen lht Lilla hagen hage
Laggartorp, (ä. Torsbäck) gd /Se   Kumla by Lilla-Kvarntorp-vreten åker
Löt by   Kumla kronodomän, gård Lillskogen del av Kälbroskogen
Löt lht /Se   Kumla gård Lillängen äng
Lövnäs gd /Se   Kumla by Lillängen äng
Myrtorp gd /Se   Kumla gård Lillängen åker
Norrtorp gd /Se   Kumla gård Lillängen åker
Nyby gd /Se   Kumla gård Limpholmen skogklädd kulle
Onsäter torp /Se   Kumla, se Kumlaäng äng Lindahlskällan källa
Sifsta, se Sövsta gd   Kumla, Gula gård Lindholmen backe
Skirfall gd /Se   Kumla, Röda gård Lindholmen f.d. holme
Snickartorp, (ä. Stensäter) gdr /Se   Kumla, Vita gård Lindholmsstycket åker
Solbacka (ä. Solberga) gd /Se   Kumla soldattorp Saknas Lindsätersängen ängs- och åkermark
*Solberga (nu Solbacka) gd /Se   Kumla soldattorp Saknas Linkällan källa
Stavstugan gd /Se   Kumlatorp gård Lintäppsgrinden grind
Stavträ gd /Se   Kumlaäng äng Lisselsjön sjö
Stavåsen lht /Se   Kvarntorp gård Lisselsjön äng
?Stenhammar gård   Kvarntorp gård Lisselängen äng
Stenhammar lht /Se   Kvarntorp, Lilla lht Ljungkvistbacken backe
*Stenkvista Saknas   Kvarntorp, Lilla f.d. torp Ljungkvistvreten åker
Stenkvista f.d. by   Kyrkogården Saknas Lodstenen råmärke
Stenkvista by   Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas Loppholmen backe, f.d. holme
*Stenkvista förr beb.   Kyrkskolan Saknas Loppholmen backe
Stenkvista f.d. by /Se   Kyrkskolan Saknas Lundberget berg
Stensäter (nu Snickartorp) gdr /Se   Kälbro by Lundberget bergsrygg
Stentorp gdr /Se   Kälbro by Lundbergsgärdet åker
Stockbäcken nu försv. lht /Se   Kälbro, Mellangården gård Lundbergskällan källa
Svilunda gd /Se   Kälbro, Mellangården gård Lundbergskällan källa
Säby försv. beb.   Kälbro, Oppgården gård Lundbergsslätten sänka
Säby försv. beb.   Kälbro, Oppgården gård Lundkvistbacken backe
[Sæby] Saknas   Kälbro, Nergården gård Lundkvistpussen vattensamling
»Sæby» Saknas   Kälbro, Nergården gård Långgårdarna åkrar
Säby medeltida bebyggelse? /Se   Kälbrolund lht Långholmen skogbeväxt kärrmark
Sätertorp (ä. Sätran) gd /Se   Kälbrolund lht Långkärret skogbeväxt kärr
Sätran (nu Sätertorp) gd /Se   Kälbro soldattorp Saknas Långängen hage
Sävsta gård   Kälbro soldattorp lht Långåkrarna åker
?Sövsta gd   Kälbrostugan torp Långåkern åker
Sövsta gd   Kälbrostugan Saknas Lättens fälle plats i Kälbroskogen
Sövsta gård   Kälbrotorp gård Löklandsåkern åker
?Sövsta gd   Kälbrotorp gård Lötaån rännil
Sövsta gd   Källstugan lht Lötbacken backe
Sövsta gård   Källstugan lht Lötberget berg
Söfsta gd   Kämtorp gård Löten åker
Sövsta gd   Kämtorp gård Lötgärdet åker
Sövsta gd   Käringberget, se Ängberget stuga Lötkärret åker
Sövsta gd   Käringberget lht Lötlidbuten åker
Sövsta gd   Käringberget lht Lötliden backe
Sövsta gd   Käringberget lht Lötstuvreten åker
Sövsta gd   Kärrberget lht Lötsvedet skog
Sövsta gd   Kölnan stuga Lötvreten åker
Sövsta gd   Laggartorp gård Lövhagen hage
Sövsta gd   Laggartorp gård Lövhultgatan väg
Sövsta gd   Laggartorp Saknas Marocko utskog
Sövsta gd   Laggartorps skola Saknas Marocko skog
Sövsta gd   Laggartorps skolhustomt Saknas Mellanbacken backe
Sövsta gd   Landstinget gård Morfarsvreten Saknas
Sövsta gd   Larsersdelen gård Mosebacke backe
Sövsta gd   Larslars(delen) gård Mossen åker
Söfsta gd   Larsro lht Mosskällan källa
Sövsta gd   Larsro lht Mullpussen vattensamling
Sövsta gd   Lasses gård Mullpussbacken skogsbacke
Sövsta gd   Lasse Bondes gård Myren åker
Sövsta gd   Liberga byggnad Myrtorpa ängsbacke backe
Sövsta gd   Lillehökenstorp torp Myrtorpängen äng
?Sövsta gd   Lillhem sommarstuga Mågåkrarna åkrar
Söfsta gd   Lindahlsstugan stuga Mårtensvreten åker
Sövsta gd   Lindblomstorpet stuga Nederhagsgrinden grind
Sövsta by   Lindesberg lht Norbergsberget berg
Sövsta gd /Se   Lindesberg lht Norra gärdet åker
Sövsta gård   Lindkviststugan stuga Norra skogen prästskog
Sövsta gård   Lineberg stuga Norrgärdet Saknas
Sövsta gd   Lineberg stuga Norrängen åker
Sövsta gd   Ljungkvistens torp Nybacken backe
Söfsta g.   Ljusgården v Nybacken landsvägsbacke
Sövsta gd   Ljusgården villa Nybondens källa källa
Sövsta gd   Lokalen villa Nybygraven rännil
Söfsta g.   Lugnet lht Nybyholmen backe
Söfsta g.   Lugnet lht Nybyholmen höjd
Sövsta gd   Lunda v Nyby kohagsberg berg
Söfsta g.   Lunda gård Nybyns backe backe
Sövsta gd   Lundaborg lht Nyhagen hage
Sövsta gd   Lundkvistens lht Nylundsgärdet åker
Sövsta gd /Se   Lundkvisttorp lht Nymansbacken landsvägsbacke
Sövsta gd /Se   Lundkvisttorpet, se Skräddartorp Saknas Nyodlingen åker
Sövesta Saknas /Se   Lussestugan stuga Nystedts bergudde Saknas
Sövsta gd /Se   Lyckebo villa Nystumossen mosse
Sövsta gd /Se   Lyckebo v Nystu mosse åker
Talltorp gd /Se   Lyckhem v Nystömsvreten åker
Torrsäter gd   Långrockens gård Nystuvreten åker
?Torrsäter lht   Lyckhem villa Nysätersmossen mosse
Torsberga by   Löt f.d. gård, nu statarbost. Nytorpdammen fördämning
Torsberga hg   Löt lhter Nyvreten åker
Torsberga by   Löt lhter Näset höjd
Torsberga gd   Lötlund lht Odlingen åker
Torsberga by   Lötlund lht Odonmossebottnen mosse
Torsberga gd   Lötstugan stuga Odonmossebottenberget berg
Torsberga gd   Lövdalen lht Olemossebottnen mosse
Torsberga by   Lövdalen lht Olemossebottenberget berg
Torsberga by   Lövhagen lht Ollespussen vattensamling
Torsberga by   Lövhagen lht Onsätersberget berg
Torsberga by   Lövhult lht Onsäterskällan källa
Torsberga by   Lövhyddan v Ormkullen backe
Torsberga by   Lövhyddan villa Ormåkrarne åkrar
Torsberga by   Lövlund lht Oxhagen hage
Torsberga by   Lövlund lht Oxhagskärret åker
Torsberga gd   Lövnäs gård Oxkällan källa
Torsberga by   Lövnäs gård Pilskogen skog
?Torsberga by   Lövstugan lht Pilskogskärret kärr
Thorsberga by   Lövstugan lht Portbacken backe
Torsberga gd   Lövsäter stuga Prästgårdsholmen backe
Torsberga by   Majgården v Prästgårdsholmen backe
Torsberga by   Majgården villa Prästholmen höjder
Torsberga by   Marieberg lht Prästkogen skog
Torsberga by   Marieberg lht Prästgårdsängen äng
Torsberga by   Marieberg lht Pumpgärdet åker
Torsberga gd /Se   Marieberg lht Pörtbacken backe
Torsberga samh., gd /Se   Marielund lht Pörthagen hage
Torsberga gd /Se   Marielund lht Rangelbacken backe
*Torsbäck (äldre namn för Laggartorp) gd /Se   Martins lht Rangla källa källa
Torrsäter lht /Se   Matildedal lht Rebergshagen hage
Tösta el. Töfvesta Saknas   Matildedal lht Regeringsgatan väg
Ulfshagen gd /Se   Mellangården gård Rotfallet åker
Våmtorp gdr /Se   Mellanstugan lht Rotfallängen åker
Vårfruberga kloster /Se   Missionshuset byggnad Rotgärdet åker
Västeräng gd /Se   Mon lht Rovlandsåkern åker
?Ökna gd   Mon lht Rudsjön sjö
?Ökna gd   Myrtorp gård Rundmossen mosse
?Ökna gd   Myrtorp gård Rävberget berg
?Ökna gd   Målarstugan stuga Rödkärren skogs- och åkermark
?Ökna gd   Nergården stuga Rökkursstycket åker
Ökna gd   Norrdalen lht, f.d. soldattorp Sandsved dalgång
Ökna gd   Norrdalen lht Sandsved(et) skog
Ökna gård   Norrgården gård Sandliden del av Barkängen
Ökna gd /Se   Norrskogen lht Simonsbacken backe
Ökna gd /Se   Norrskogen lht Simonsängen åker
Örsta by   Norrtorp gård Sjögärdet åker
Örsta by   Norrtorp gård Sjökällan källa
Örsta by   Nybergsstugan stuga Sjövreten åker
Örsta by   Nyby gård Skattberget berg
Örsta by   Nyby utjord Skallberget berg
Örsta by   Nyby gård, utjord Skallbergsbacken landsvägsbacke
Örsta by   Nyby, Lilla lht Skirfallsstycket åker
Örsta by   Nyby, Lilla gård Skirsjön kärr
Örsta by   Nyby, Stora gård Skirsjön förr sjö, nu kärr
Örsta by   Nyby gd /Se Skogsbäcken bäck
Örsta by   Nybylund lht Skogskärret kärr
Örsta by   Nybylund lht Skogstäppan åker
Örsta by   Nylund lht Skogsvreten åker
Örsta by   Nylund lht Skogsåkern åker
Örsta by   Nylund f.d. torp Skogsängen hage
Örsta gd /Se   Nymansstugan stuga Skogvaktarberget berg
Örsta by /Se   Nystugan (kronolägenhet), f.d. skogvaktarbost. Skogvaktarens åker
Örsta gd /Se   Nystugan f.d. torp Skogvaktarens åker
    Nysäter lht Skogvaktarhagen hage
    Nysäter torp Skogvaktarhygget hygge
    Nytorp lht Skogvaktarkällan källa
    Nytorp lht Skommarbacken backe
    Nyängen gård Skommarbacken backe
    Nyängen gård Skommarängen äng
    Nämndemansdelen gård Skrammelbacken backe
    Olles gård Skräddarbacken backe
    Ollestugan stuga Skräddarbacken backe
    Onsäter torp Skräddargärdet åker
    Onsäter torp Skräddarkärret åker
    Oppgården gårdar Skrällbäcken bäck
    Parkudden villa Skrällbäcksbron bro
    Pelle-i-hagen:s stuga Skrällhagen skogsdunge
    Pellestugan lht Slungskogen utskog
    Perers(delen) gård Slätängen åker
    Perols(delen) gård Slåtterhagen hage
    Perstorp lht Smedbacken backe
    Perstorp lht Smedbacken backe
    Pettersberg stuga Smedgärdet åker
    Pilströmstorpet torp Smedgärdet åker
    Piltorp lht Smedgärdet åker
    Piltorp(et) torp Smedkullen backe
    Prästgården byggnad Smedkärret kärr
    Prästgården kyrkoherdebost. Smedsboberget berg
    Prästgården, Gamla nu arrendatorsbostad Smedtäppa åker
    Ragnhildsborg lht Smedvreten åker
    Ragnhildsborg lht Småmossarna mossar
    Ragnhildsborg lht Smörhagsvreten åker
    Ringklockan stuga Smörkällan källa
    Rosendal lht Smörkällan källa
    Rosendal lht Smörkällsbacken backe
    Rosenlund v Smörkällsbacken backe
    Rosenlund lht Snickargärdet gärde
    Rosenlund lht Snickartorpsvreten åker
    Rosenlund villa Solbackberget berg
    Rosstugan stuga Soldatvreten åker
    Rödkärr lht Solfjäderna åker
    Rödkärr gård Solhällsbuten åker
    Rösberga stuga Sommarängen äng
    Skansen lht Sommarängen, Bortre åker
    Skansen villa Sommarängen, Lilla åker
    Skansen lht Sommarängen, Stora åker
    Skansen gård Spadvändningen del av Sommarängen
    Skirfall gård Spökbacken backe
    Skirfall gård Stallhagen hage
    Skogshyddan v Stationshagen hage
    Skogshyddan lht Stavberget berg
    Skogvaktarestugan lht Stavens äng äng
    Skogvaktarestugan torp Stavgärdet åker
    Skogvaktartorp torp Stavstuängen åker
    Skräddarens villa Stavåskroken krök av väg
    Skräddarestugan lht Stavåskärret kärr
    Skräddartorp lht Stavåsängen dalsänka
    Skräddaretorp lht Stenbomsbacken backe
    Skräddarstugan lht Stenbomsberget berg
    Skräddartorp Saknas Stenbrovreten åker
    Skuffarens gård Stenhagen hage
    Slungstugan riven stuga Stenhammarvreten åkermark
    Smedsbo gård Stenkvisthagen åker
    Smedsbo gård Stenkviststycket åker
    Smedsbol gård Stensholmshagen hage
    Smörhagen gård Stentorpvreten åker
    Smörhagen gård Stentorpängen uppodlad ängsmark
    Smörkulla, se Prästgården Saknas Stenvadet övergångsställe
    Smörkulla gård Stenåkern åker
    Snabboö stuga Sternbergsholmen kulle
    Snickartorp gårdar Sternbergskällan källa
    Snickartorp gård Stora Brunnsåkern åker
    Snickartorp Saknas Stora granen träd
    Solbacka gård Stora Grindbuten åker
    Solbacka gård Stora hagen hage
    Solbacken villa Stora källan källa
    Solberga, se Solbacka gård Stora kärret kärr
    Solebo villa Stora tallen träd
    Solhem villa Storholmen backe, förr holme
    Solhem villa Storholmen höjd
    Solliden villa Storholmen höjd
    Solliden villa Storholmen höjd
    Solsäter sommarstuga Storholmen höjd
    Solvik v Storholmsstycket åker
    Solvik villa Storängen äng
    Staftorp eller Stafträ, se Stavträ bebyggelse Storängsplogen åker
    Stationen byggnad Strömberget berg
    Stavstugan gård Strömsbergsbacken landsvägsbacke
    Stavstugan gård Strömsbergsåkern åker
    Stavtorp gård Strömsbergsån lopp av å
    Stavtorp eller Stavträ, se 1 Stavträ Saknas Stubbmossberget berg
    Stavträ gård Stubbmossen mosse
    Stavträ gård Stubbslätten slätt
    Stavträ Saknas Stubbvreten åker
    Stavåsen lht Stutmossen mosse
    Stavåsen f.d. torp Stöveln åker
    Stenbomsstugan stuga Stöveln åker
    Stenbomstorp lht Stöveln åker
    Stenbomstorp f.d. torp Supdisken lht, åker
    Stenhagen lht Supdisken lht, åker
    Stenhagen lht Svarta backen backe
    Stenhammar gård Svarta grinden grind
    Stenhammar gård Svarta vägen väg
    Stenkvista skoltomt Saknas Svedstuvreten åker
    Stensborg lht Svinhagen hage
    Stensborg lht Svinhagsstycket åker
    Stensborg avsöndring Sädesgärdet åker
    Stensborg lht Sätertorpbacken backe
    Stensborg lht Sätertorpmossen åker, kärr
    Stensholm lht Söderängen äng
    Stensholm lht Söderängen äng
    Stenslund villa Söderängen åker
    Stenslund v Södra gärdet åker
    Stensäter f.d. torp Söfstaberget berg
    Stensäter lht Sörängen del av Kolundakärret
    Stensäter eller Snickartorp bebyggelse Sörängen äng
    Stensätter gård Tackelmossen mosse
    Stensätter eller Snickartorp, se 1 Snickartorp Saknas Tackelmossen mosse
    Stentorp gård Tallhammaren höjdsträckning
    Stentorp gård Tallhammarlogen loge
    Stockbäcken gård Tallhammarstäppan åker
    Stockbäcken gård Tegelbron landsvägsbro
    Strömmens lht Tegelstagarvreten åker
    Strömsberg nedlagt torp Tjusarbacken landsvägsbacke
    Supdisken lht Tjärdalen plats å Torsbergaskogen
    Svedet lht Tomtåkern åker
    Svedet gård Tornängen åker
    Svedstugan lht Torparsmossen mosse
    Svedstugan f.d. torp Torpkärret kärr
    Svelunda gårdar Torphagen hage
    Svilunda gård Torrsättersgraven lopp av Karlolsrännilen
    Svenssonsstugan stuga Torrsätersgärdet åker
    Sätertorp torpställe Torrsätersängen äng
    Sätertorp gård Tranbärskärret kärr
    Sätran, se Sätertorp bebyggelse Trekantsåkern åker
    Sätran gård Trädesgärdet åker
    Södergrensbygget stuga Törnkvistvreten åker
    Söfsta gård Tunnberget berg
    Söfsta gård Tunnberget berg
    Söfstatorp gård Tunngranen träd
    Sörgården v Tunnkällan källa
    Sörgården villa Tvärorna åker
    Sörtorp lht Täppan åker
    Sörtorp gård Uddbutarna åker
    Tallbrinken villa Utmarken backar och gärde
    Tallsäter lht Utskogen hage
    Tallsäter lht Utstycket åker
    Talltorp torp Valborgsmässberget berg
    Talltorp gd Vallgatan väg
    Talltorp gård Valmässberget berg
    Tegelslagarstugan stuga Vargkärret kärr
    Tegeltorpet torp Vedkastbuten åker
    Tomta lht Vedtorget plats å Kälbroskogen
    Tomta lht Viggaregraven, Östra och Västra gravar
    Toreborg lht Viggarn kulle och äng
    Toreborg lht Viggarn kulle och äng
    Torntorp lht Viggarn kulle och äng
    Torntorp skogstorp Vreten åker
    Torrsäter gård Vretstulindan slättmark
    Torrsäter f.d. torp, numera lht Vretstuvreten åker
    Torsberga kronodomän Västergårds hage hage
    Torsberga herrgård Västra backen landsvägsbacke
    Torsberga gård Västra gärdet åker
    Torsberga gård Västra källan källa
    Torsberga gård Yttholmen skogklädd höjd
    Torshall affär Yttholmsberget berg
    Torshall lht Åkerängsbacken landsvägsbacke
    Torsholm villa Åkerängen åker
    Torsholm lht Åkerängsberget berg
    Torslunda lht Åkerängsberget berg
    Torslunda gård Åskbuten åker
    Torsäterstugan lht Älggropen kärr
    Torvan villa Älgkärret kärr
    Trekanten avs. Ändlösa kärret, Lilla kärr
    Trumslagarens gård Ändlösa kärret (Stora) kärr
    Tunaberg tomt Ängbacken backe
    Uddeholm v Ängen åker
    Uddeholm villa Ängskällan källa
    Udden lht Ängstugutäppan åker
    Uddetorp f.d. torp Öknaberget berg
    Ulvshagen Saknas Öknahagen hage
    Ulvshagen gård Örnberget berg
    Ulfshagen gård Örnberget berg
    Ulrikslund lht Örstahagen hage
    Ulrikslund lht Örstasjön kärr
    Utskuffarens gård Örstasjön sanka marker
    Valhall avs. Örsätersbacken backe
    Vallåker gård Öshagen hage
    Vallåker gård Österängen äng
    Vilhelmsro v Österängsgraven grav
    Vilhelmsro lht Övergårdsholmen, se Nybyholmen Saknas
    Vischomstugorna stugor Övre gärdet åker
    Vreten gård  
    Vreten gård  
    Vretlund lht  
    Vretlund torp  
    Våmtorp gård  
    Våmtorp gård  
    Vårby lht  
    Västergården gårdar  
    Västerlund lht  
    Västerlund lht  
    Västeräng gårdar  
    Västeräng gård  
    Ålderdomshemmet gård  
    Åsen lht  
    Åsen gård  
    Ängberget stuga, statarbost.  
    Ängberget stuga  
    Ängstugan, se Matildedal Saknas  
    Ängstugan lht  
    Ödegården gård  
    Ökna gård  
    Ökna gård  
    Ökna soldattorp Saknas  
    Ökna soldattorp lht  
    Öknastugan statarbost.  
    Öknastugan lht  
    Ölmegården v  
    Ölmegården villa  
    Örsta by  
    Örsta by  
    Örsta gård  
    Örsta, Mellangården gård  
    Örsta, Vestergården gård  
    Örsta, Västergården gård  
    Örsta, Nergården gård  
    Örsta, Nergården gård  
    Örstabyn gårdar  
    Örsta, Gamla gårdar  
    Örsta Handelsbod Saknas  
    Örsta handelsbod lht  
    Örsta skola Saknas  
    Örsta skola byggnad  
    Örsäter gård  
    Östergården gård  
    Övergården Saknas  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.