ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råby-Rekarne socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 115
Råby-Rekarne sn Apalsjökanalen bäck Råby sn Nummerförteckning förteckning
Råby-Rekarne sn Duvhällarna berg Råby-Rekarne socken (annex) Apalsjökanalen vattendrag
Råby-Rekarne sn /Se Duvhällarna berg Råby-Rekarne sn Aspkärret f.d. åker
Råby-Rekarne sn Dödsmyren ägomark Råby-Rekarne sn Bengtabokärret åker
Trabo sn Dödsmyren ägomark Björntorpen inbyggarnamn Björngärdet åker
Råby-Rekarne sn Dödsmyrsängen ängsmark Bånkestapojkarna inbyggarbeteckning Brödtäppan åker
Råby-Rekarne sn Dödsmyrängen sankmark Hulten inbyggarnamn Butskiftet åkrar
Råby sn Ekebystaven gränsmärke Lillhulten inbyggarnamn Duvhällarna bergsparti
Råby sn Forsängen ägomark Råby bockar inbyggarbeteckning Dödsmyren åker
Råby sn Forsängen ägomark Askarhäll gård Dödsmyrängen sankmark
Råby-Rekarne sn Fräksmyren sank mark Askarshäll gd Eglekärret sankmark
Råby sn Fräksmyren myr Askersund lht Forsängen f.d. slåtteräng, nu betesmark
Råby-Rekarne sn Gösholmen höjd Asphäll lht Fräkenmyren högmosse
Råby-Rekarne sn Gösholmen terräng Asphäll gård Stora Fräkmyren högmosse
Råby sn Hults, Lilla berg, triangelpunkt Asplund gård Fräksmyren högmosse
Råby-Rekarne sn Hultsjön sank mark Asplund gård Fyratunnlandsrutan åker
Råby-Rekarne socken Hundkärret terräng Bengtsbo torp Getbergsstycket åker
?Råby-Rekarne sn Hägersberget berg, triangelpunkt Bengtsbo f.d. torp Granstensberget berg
Råby sn Hägersberget triangelpunkt Berga komm.bost. Gråtorpäng åker
Råby-Rekarne sn Hägensberget, se Hägersberget berg /Se Berga eller Hult, se 2 Hult Lilla Saknas Gösholmen skogsbacke
Råby-Rekarne sn *Häggkärrsstaven gränsmärke Bergholm torp Gösholmen kulle
Råby-Rekarne sn Högsätter ägomark Björklund lht Himmelsbergahugget skogsparti
Råby-Rekarne sn Högsätter ägomark Björntorp gård Himmelsberget berg
Råby-Rekarne sn Ingvaldsvretarna terräng Björntorp f.d. gd Holmen skogsparti
Råby-Rekarne sn Ljusbergsstaven gränsmärke Butarne torp Hultsjön f.d. sjö
Råby-Rekarne sn Långkärret ägomark Bultarna torp Håldammen f.d. sjö
Thraby, se Råby-Rekarne sn Långkärret ägomark Bånkesta utjord Hägersberget berg
Thrabo, se Råby-Rekarne sn Långmossen sank mark Bånkesta gård Hägersberget berg
Thraboheradhe sn Långmossen mosse Bånkesta utjord = Ljusmanstorp Saknas Hägersängarna sank äng
Råby-Rekarne sn /Se Långmosstaven gränsmärke Egelsäter gård Hästhagen skogsparti
Råby-Rekarne sn /Se Långsjön = Öknasjön? numera igenväxt sjö Egelsäter f.d. gd Hästhagsrutan åker
Råby-Rekarne sn /Se *Lägersberget berg /Se Erikslund f.d. soldattorp Högsätter åker
Råby-Rekarne sn /Se Lövhult terräng Erikslund f.d. gård Ingvaldsvretarna åkrar
*Annilby f.d. by Lövsätter terräng Fredrikslund torp Karl-Karlsskogen skogsparti
Askarhäll gd /Se Lövsätter terräng Fredrikslund gård Kjusan, se Tjusan åker
Askarhäll gd /Se Norr-Kolsta skog skog Fridhem, se Hagstugan Saknas Klockarkärret f.d. slåttermark
Butarne lht /Se Norr-Kolsta skog skog Fridhem torp Klockarrutan åker
Bånkesta gård Norskärret åker- och ängsmark Geteberg gård Kofallet åker
Bånkesta gd Norskärret kärr Geteberg ryggåsstuga Kohagen skogsparti
Bånkesta gd Ragna kyrka terräng Gransten gård Kolstaskogen skogsparti
Bånkesta gd Rangle kyrka grotta /Se Gransten f.d. t Kolsta äng åker
Bånkesta gd Runnkärret terräng Gråtorp gård Koltäppan åker
Bånkesta gård Runnkärret ägomark Gråtorp gd Komossen åkermark
Bånkesta gd Råby hed Saknas Gröndal torp Kyrkängen åker
Bånkesta gård Råbyhed terräng Gröndal torp Källgärdet åker
Bånkesta gd Rättarskogen skog Hagalund torp Lindskärret sankäng
Bånkesta gd Rättarskogen skog Hagalund torp Linkärr åker
Bånkesta gd Rökärr ägomark Hagstugan lht Lurebackstycket åker
Bånkesta gd Rökärr ägomark Hagstugan torp Långhalsen åker
Bånkesta gd *Sjustaven gränsmärke Hagtorp, se Österby, Hagtorp gård Långkärret sankmark
Bånkesta gård Sjöstutäppan ägomark Hagtorp(et) gd Långkärret idrottsplats
Bånkesta gd Sjöstutäppan ägomark Helvetet lht Långkärret f.d. åker
Bånkesta gd *Skira berg berg Himmelriket lht Långmossen mosse
Bånkesta gd Slogen ägomark Holmtorp torp Långsjön f.d. sjö
Bånkesta herrgård Sockentorp ägomark Holmtorp torp Lägersberget, se Hägersberget berg
Bånkesta g Sockentorp skogsmark Hult, Lilla komm. bost. Lötängen åker
Bånkesta gd Sockentorp ägomark Hult Lilla Saknas Lövhultskifte åker
Bånkesta gd *Stavhäll höjd med gränsmärke Lilla Hult gd Magasinsrutan åker
Bånkesta gd Stenen, Stora sten Hult, Stora gård Myggkärr åker
Bånkesta gd /Se Strömstubäcken bäck Hult Stora Saknas Myggkärret sankäng
Bånkesta gd /Se Strömstubäcken bäck Stora Hult gd Mårtenskärret f.d. slåttermark, nu skog
?Egelsäter g Stålsbäcken bäck Jakobsberg torp Norrgårdsmossen mosse
?Egelsäter gård Stålsbäcken bäck Jakobsberg gd Norr-Kolsta skog skogsparti
Gillinge rättaredöme rättaredöme Sågkärret ägomark Johannesberg torp Norskärret f.d. åker
*Göl förr torp Sågkärret ägomark Karlslund torp Rangla kyrka, se Ragna kyrka sten
*Göll t. Torsmyren ägomark Karlslund lht Ragna kyrka sten
*Göl torp ?Öknasjön numera igenväxt sjö Kolbotten Saknas Ragna kyrka sten
?Kålsta by Öknasjön sank mark Kolbotten gård Runnkärret sankmark
?Kolsta by Öknasjön sankmark Kolsta by Runnkärret åker
Kolsta by   Kolsta by Råbyhed kronopark
?Kolsta by   Komministerbostället, se Hult, Lilla Saknas Råbyhed skogsparti
?Kolsta by   Källstugan torp Rättarskogen skogsparti
Qwærnathorpp Saknas   Källstugan lht Rävbacksrutan åker
Ljusberg gård   Liljedal torp Rökärr f.d. åker
?Ökna by   Liljedal tp Sidsäter kärr
?Ökna by   Ljusberg gård Sjön åker
Ökna by   Ljusberg gd Sjöstutäppen åker
Ökna by   Ljusmanstorp torp Skogsängen f.d. åker
Ökna by   Ljusmanstorp gd Skomakarbacken skogsbacke
?Ökna gdar   Ljusstugan soldattorp Skomakarängen åker
Ökna Saknas /Se   Lugnet torp Skräddarkärret f.d. slåttermark
Ökna gdr /Se   Lugnet lht Sloga åker
Österby hg   Lyckebo lht Slogbacken skogsbacke
?Österby by   Lövhult lht Slogen åkermark
Österby by   Lövhult torp Sockentorpmon skogsområde
Österby by /Se   Lövhult f.d. torp Stora Hugget f.d. betesmark
    Lövnäs gård Stora Mossen mosse
    Lövnäs gård Storhultsjön f.d. sjö, nu åker
    Lövsäter f.d. torp Strömstugubäcken bäck
    Lövsätter f.d. torp Strömstubäcken vattendrag
    Marieberg lht Stålsbäcken bäck
    Marieberg gård Sundaslog åker
    Myran (Stora) gård Svinhusstycket åker
    Stora Myran f.d. gd Sågfallet vattenfall
    Norrgården gd Sågkärret betesmark
    Nybygget torp Sågängen åker
    Nybygget f.d. lht Tjusan, se Kjusan åker
    Nytorp torp Torparskogen skog
    Nytorp torp Torparskogen skogsområde
    Olbylund gård Torsmyren sankmark
    Olbylund torp Torsmyren åker
    Paradiset lht Trekanten åker
    Risbro torp Tuvstycket åker
    Risbro gd Tårtelstycket terräng
    Rydsätter gd Täppan åker
    Rysäter torp Uthagssäter åker
    Råby-Rekarne Kyrka Saknas Varghålet skogsparti
    Rävbacksstugan f.d. lht Vattkärret f.d. slåtter- och betesmark
    Rävstugan f.d. torp Åttatunnlandsrutan åker
    Silverhem gård Ängen åker
    Silverhem gd Öknasjön sankmark
    Silverhäll, se Silverhem Saknas Öknasjön, se Långsjön f.d. sjö
    Sjöstugan lht Öknastycket åker
    Skogstorp torp Öknaängen åker
    Skogstorp lht Sagesmän förteckning
    Sockentorp torp  
    Socknetorp, Vestra torp  
    Socknetorp, Östra torp  
    Solhem lht  
    Starrmyran, Lilla torp  
    Starrmyran, Stora torp  
    Starrmyren f.d. torp  
    Lilla Starrmyren lht  
    Stavhäll gård  
    Stavhäll gd  
    Stenhagen torp  
    Stensholm lht  
    Stensholm lht  
    Stenstugan torp  
    Stenstugan f.d. torp  
    Stentorp f.d. soldattorp  
    Stentorp torp  
    Strömstugan lht  
    Strömstugan, Lilla torp  
    Strömstugan, Stora torp  
    Stålstugan lht  
    Sågstugan lht  
    Sågtorpet torp  
    Sörtorp, Lilla, se Österby Sörtorp, Lilla gård  
    Lilla Sörtorp torp  
    Sörtorp, Stora lht  
    Stora Sörtorp torp  
    Väster-Kolsta gård  
    Väster-Kolsta gård  
    Årbylund = Albylund Saknas  
    Ängeberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ökna gård  
    Ökna gd  
    Österby herrgård  
    Österby Saknas  
    Österby gd  
    Österby, Asplund, se Asplund Saknas  
    Österby, Björntorp, se Björntorp Saknas  
    Österby, Hagtorp, se Hagtorp Saknas  
    Österby, Lövnäs, se Lövnäs Saknas  
    Österby Sörtorp, Lilla, se Sörtorp, Lilla Saknas  
    Öster-Kolsta gård  
    Öster-Kolsta gård  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.