ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torshälla socken : Västerrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 399 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 67
Torshargh, se Torshälla stad Alkärret ägomark Torshälla socken socken Nummerförteckning förteckning
Torshälla sn Alkärret ägomark Hällby församling församling Nummerförteckning förteckning
Torshälla landsförslg »almenningx broona» bro Torshälla sn Nummerförteckning förteckning
Torshälla landsförs. landsförs. »almeningx broona» bro Torshälla limpor inbyggarbeteckning Alkärret åker
Torshälla landsförslg. Aspbacken skogsbacke Torshälla torndyvlar inbyggarbeteckning Aspbacken skogsbacke
Torshälla landsförs. Aspbacken åkerbacke Anderslunda lht Bergsjön sjö
Torshälla landsförslg. Badhusviken vik Annedal lht Ekstuguviken vik
Torshälla landsförsaml. Badhusviken vik Arninge lht Eskilstunaån Saknas
Torshälla landsförslg. Bergssjön sjö Bergstugan lht Flackstabäcken gravdike
Torshälla landsförslg Bergssjön sjö Bjällersta kyrkoherdeboställe Granholmen hagmark
Torshälla landsförs. landsförs. Blacken fjärd Bjällersta Saknas Gråbobacken skogsbacke
Torshälla landsförs. Blacken fjärd Björkviken lht Harsta äng åker
Torshälla sn Bråtbacken skogsmark Boställstorp lht Holmskogen skog
Torshälla lfs Bråtbacken backe Brunnsta säteri Holmängen äng
Torshälla sn Brännkärret sank mark Brunnsta Saknas Hundbacken skogsbacke
Torshälla sn Dalkarlskärret ägomark Bråttsta gård Hundkärret kärr
Torshälla sn Dalkarlskärret ägomark Bäcktorp lht Johannesdalsberget berg
Torshälla landsförs. landsförs. Darseholmsbacken terräng Dalby kronodomän Kallvik vik
Torshälla sn *Dignäs udde Egelsta utjord, gård o. kronobost. Kallvik åker
Torshälla sn Ekebyskären, se *Åkerbyskären holmar Ekeby by Kattskärshäll berghäll
Torshälla lfs *Ekskalen del av udde Ekebylöt lht Kohagsbacken skogsbacke
Torshälla lfs Eskilstunaån å Ekhyddan lht Kungshamnsviken vik
Torshälla socken /Se Fågelmossen terräng Ekstugan lht Källstabäcken bäck
?Torshälla landsförslg Gullängen ängsmark Ekstugan lht Käringen holme
Torshälla landsk. Gåskullen udde(?) Eliseborg lht Laggarö åker
Torshälla landsk. Gåskullen udde Eriksborg lht Långbacken backe
Torshälla landsk. Hundbacken terräng Fiskartorp lht Lötängen åker
Torshälla landsk. Hällby triangelpunkt Fiskartorpet lht Måsgrundet grund
Torshälla landsk. *Korskär f.d. holme Folkesta gård Måsgrundet stengrund
Torshälla f.d. sn Kreta, se Åkerbyskären holme Folkesta Saknas Mälarbadsviken vik
Torshälla sn Kreta holme Folkesta Saknas Mälbynäs, se Torshälla huvud udde
Torshälla landsförs. Kreta holme Folkesta Saknas Mälbyviken vik
Torshälla landskommun landskommun Kungshamnsviken vik Folkesta station järnv.-stn Mörtskär udde
Torshälla lfs Kungshamnsviken vik Fröjtorp f.d. soldattorp Näsudden, se Torshälla huvud udde
Torshälla landsförs Lilla mon skogsmark Furutorp, se Törntorp Saknas Pilgrundet, se Måsgrundet grund
Torshälla sn *Lillån å /Se Furuhov lht Rakåsen ås
Torshälla lfs *Lillån kanal /Se Granbacken lht Rävbacken skogsbacke
Torshälla lfs Lisselängen äng Granlund lht Röjningen åker
Torshälla lfs Lusskär, se Skäret Saknas Grindstugan torp Skabben holme
Torshälla lfs. *Lutskär udde Gröndal torp Skabbholmen holme
Torshälla sn Måsgrundet grund Gustafsberg lht Skabbholmen holme
Torshälla sn Måsgrundet grund Gustafshäll lht Skabbviken vik
Torshälla sn Mälaren sjö Haga lht Skinnlösahålet åker
Torshälla sn Mälby Wijk, se Väsbyviken vik Hagaberg f.d. soldattorp Skäret holme
Torshälla sn Mälbyviken vik Hagaborg lht Skäret bergsudde
Torshälla lfs Mälbyviken vik Hagby gård Spökberget berg
Torshälla landskommun sn Mörtskär skär, triangelpunkt Hagbylund lht Stockkärr åker
Torshälla lfs Mörtskär holme Hagtorpet torp Stolplogstyckena åker
Torshälla lfs. *Oluffström Saknas /Se Harsta utjord, gård Storsvedsjön = Bergsjön sjö
Torshälla lfs Paviljongen holme Hasselbacken lht Storängen åker
Torshälla landsförsamling Paviljongen triangelpunkt Hedeskoga lht Stångbacken skogsbacke
Torshälla landsförs. Per-Ers käring ägomark Holmstugan lht Sågbäcken bäck
Torshälla landsförs. Pilgrundet grund Holmtorpet lht Sövsta sjön f.d. sjö, nu sankäng
Torshälla lfs. Pilgrundet grund Hällby by Tjuvhällaviken vik
Torshälla sn *Pålsund f.d. sund Hellby brunn bad- o. brunnsanstalt Torshälla fyr fyr
Torshälla lfs. Rakåsen ås Hällbybrunn station, järnv.- stn Torshälla fyr fyr
Torshälla landsförsamling Rock Island holme Hemla lht Torshälla huvud udde
Torshälla landsförslg. Rock Island holme Holmen f.d. brukstorp, nu mek. verkstad Torshälla huvud bergshöjd
Torshälla landsförs. Råbyhed kronopark /Se Holmstugorna = Holmtorpet Saknas Torshälla limpor skär
Torshälla landsförs. landsförs. *Råby källa f.d. källa Holmtorpet lht Väsbyudden udde
Torshälla landsförs Skabbholmen holme Hälleby Saknas Väsbyviken vik
Torshälla landsförs. Skabbholmen holme Hälleby Saknas Åkerbyskären, se Skäret Saknas
Torshälla landsförsaml Skabbviken vik Hällebybrunn Saknas Ån del av Eskilstunaån
Torshälla landsförs. landsförs. Skabbviken vik Hälltorp torp Åsen sandås
Torshälla landsförs. landsförs. Skinnlöskärret ägomark Hämla, se Hemla Saknas Ängsholmen bergshöjd
Torshälla sn »Skiulker Måssen», se *Skjulkärrmossen f.d. mosse Högberget, Lilla gård Ängsholmsgrund grund
Torshälla landsförs. *Skjulkärrmossen f.d. mosse Högberget, Stora gård Sagesmän förteckning
Torshälla landsförs. landsförs. Skrapkärret ägomark Höjden lht  
Torshälla landsförs. landsförs. Skäret, se *Lutskär udde Hörnhammar = Ökna Soldattorp Saknas  
Torshälla landsförs. Skäret, se *Åkerskär udde Janslunda lht  
Torshälla landsförs. landsförs. Skäret udde förr ö Johannesdal lht  
Torshälla landsförs. landsförs. Skäret udde Kamhagen lht  
Torshälla landsförs. landsförs. Skäret terräng Karlslund lht  
Torshälla landsförs. landsförs. *Stavhäll höjd med gränsmärke Karlslund lht  
Torshälla landsförs. landsförs. Sæby strøøm ström Kognetorp, se Konötorpet Saknas  
Torshälla landsförs. landsförs. »Sæby strøøm» bäck Komministerbostället = 2 Egelsta bebyggelse  
Torshälla sn /Se »Sæby welle» naturnamn Konötorpet torp  
Torshälla sn /Se »Sæby welle» naturnamn Kreta lht  
Torshälla socken /Se Sövstasjön sankmark Kvarnstugan lht  
Torshälla sn /Se Tjuvkällaviken vik Kvarntorp lht  
Torshälla pastorat Saknas /Se Tjuvkällaviken vik Kvarntorp lht  
*Arby Saknas /Se Torshälla fyr fyr Kyrkogård Saknas  
Bjällersta gård Torshälla fyr fyr Kyrkoherdebostället = 1 Bjällersta Saknas  
Bjällersta gd Torshälla huvud halvö Kyrkosäter eller Tvåltorp, se 1 Tvåltorp Stora Saknas  
Bjällersta kyrkoherdeboställe Torshälla huvud udde Kyrksäter = Tvåltorp, Stora Saknas  
Bronesta, se Brunsta hg Torshälla huvud halvö Källsta Saknas  
Brunsta hg Torshälla huvud udde Källsta Saknas  
Brunsta herrgård Torshälla huvud halvö Källsta Saknas  
?Brunsta herrgård Torshälla huvud udde /Se Källsta, Nedre gård  
Brunsta hgd Torshälla limpor skär Källsta, Övre gård  
?Brunsta herrgård Torshälla limpor grund? Källsta Löt gård  
Brunsta herrgård Torshällaån å Källstalund lht  
Brunsta hgd Tunbo-mo mo /Se Källstalöt Saknas  
?Brunsta herrgård Törneholmen delvis odlad terräng(?) Lugnet lht  
Brunsta herrgård Tösen udde(?) Löt = Ekebylöt Saknas  
Brunsta hg Tösen strandområde? Löten = Källsta Löt Saknas  
Brunsta hg Utsikten skogsområde Löten, se 1 Källstalöt Saknas  
Brunsta hg Utsikten höjd Mellangården gård i Hellby  
Brunsta hgd Väsbyholm förr ö, nu halvö Mossgården lht  
Brunsta herrg. *Väsby holme numera udde Mellangården gård i Bråttsta  
Brunsta hg Väsbyholm halvö (förr ö) Mälarbaden järnv.-stn  
Brunsta g Väsbyviken vik Mälarbadens hamnspår, se 21 Roxnäs Saknas  
Brunnsta hg Väsbyviken vik Mälby Saknas  
Brunsta g. Väsbyviken vik Mälby Stora gård  
Brunsta gd Åkerbyskären holmar Mälby by  
Brunsta hg Åkerbyskären öar N. Södermanlands o. Mälarbadens järnv. jordområde jordområde  
?Brunsta hg *Åkerskär halvö Norra Södermanlands Järnvägsjord, se 22 Roxnäs Saknas  
Brunnsta säteri /Se Ängsholmen triangelpunkt Norra Södermanlands Järnvägsjord, se 3 Källsta Saknas  
Brunsta hg /Se Ängsholmen bergshöjd, triangelpunkt Norra Södermanlands Järnvägsjord, se 6 Folkesta Saknas  
Brunsta hg /Se *Örholm f.d. holme Norra Södermanlands Järnvägsjord, se 8 Hälleby Saknas  
Brunnsta gd /Se Östbergsberget berg Norrgården gård i Bråttsta  
Brunsta gd /Se   Norrgården gård i Hellby  
»brythiastum», se Brottsta by   Norrvreten lht  
Bråttsta by /Se   Norrängen, se Hasselbacken lht  
Bællesta, se Bjällersta kyrkoherdebost.   Norrängen lht  
Dalby gd   Nyby herrgård o. bruk  
Dalby indr. mil.bost   Nybygget lht  
Dalby Saknas /Se   Nysäter lht  
Egelsta by   Nyängen lht  
Egelsta by   Nyängen lht  
Egelsta by   Oppgården gård i Hellby  
Egelsta by   Oskarsborg lht  
Egelsta hg   Pumpvreten lht  
Egelsta by   Raskens, se Karlslund lht  
Egelsta by   Reservstationen, se 5 Folkesta Saknas  
Egelstad by   Rosenlund gård  
Egelsta by   Rotetorp gård  
Egelsta by   Rotetorp lht  
Egelsta gd:ar   Roxnäs by  
Egelsta by   Roxnäs Saknas  
Egelsta by /Se   Roxnäs Saknas  
Egelsta by /Se   Råbyled kronopark  
Ekeby by   Sandbäcken lht  
Ekeby by   Sandstugan lht  
Ekeby by   Sandstugan lht  
Ekeby by   Sandstugan lht  
?Ekeby by   Sjöstugan = Sjötorp lht  
Ekeby by   Sjötorp, se Sjöstugan lht  
Ekeby by   Skinnlösa gård o. äng  
Ekeby by   Skogshall lht  
Ekeby by   Skogstorp lht  
Folkesta gård   Skräddarens lht  
Folkesta gård   Skräddaretorp, se Skräddarens lht  
Folkesta gård   Skräddartorp lht  
Folkesta gård   Skäklinge gård  
Folkesta gd   Smedgården f.d. brukstorp  
Folkesta g   Solvik = 1 Stavstorp Saknas  
Folkesta by   Stadstorp, se Stavstorp Saknas  
Folkesta by   Stavstorp bebyggelse  
Folkesta gd /Se   Stavstorp gård  
Folkesta gd /Se   Stavstorp lht  
Folkesta by /Se   Stavstorp Saknas  
Folkesta by /Se   Stensborg lht  
Folkesta by /Se   Stensborg lht  
Hagby by   Stensholm kronojägareboställe  
Hagby by   Stockkärr torp  
Hagby by   Stockkärr Saknas  
Hagby by   Storsved gård  
Hagby by   Strömsborg lht  
Hagby by   Sågstugan lht  
Hagby herrgård   Sövsta gård  
?Hagby by   Tegelbruk Saknas  
?Hagby by   Torlunda gård  
Hagby by   Torshälla laxfiske  
Hagby g.   Torslund f.d. soldattorp  
Hagby by   Tuppstugan lht  
Hagby gd   Tvåltorp, Lilla gård  
Hagby by   Tvåltorp Lilla Saknas  
Hagby gd   Tvåltorp, Stora gård  
?Hagby by   Tvåltorp Stora Saknas  
Hagby hg   Törntorp lht  
?Hagby by   Ulvsten lht  
(?)Hagby Saknas /Se   Vegaholm f.d. soldattorp  
Harsta gård   Väsby herrgård  
Harsta gård   Väsby Saknas  
Harsta gård   Väsbyholm, se Väsby Saknas  
Harsta gd   Väsbyholm, se 1 Väsby Saknas  
Haresta gd   Västergården gård i Hellby  
Harsta gård   Årby gård  
Harsta gd   Ängsholmen gård, kronodomän  
Harsta gd   Ökna utjord, gård  
Harsta gd   Ökna Saknas  
Harsta g   Ökna Soldattorp lht  
Harsta gd /Se   Ölsta gård  
Harsta gd /Se   Östergården gård i Bråttsta  
Harsta Saknas /Se      
Holms bruk Saknas /Se      
Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hellby by      
Hällby by      
Hellby by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Helleby(?) Saknas      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby samh., by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
Hällby Saknas /Se      
Hälleby by /Se      
Kleva beb.      
Kleva by      
Kleva gd      
Kleva gd /Se      
Kogne beb. /Se      
Kognetorpet torp /Se      
?Kyrksäter t      
Kyrksäter tegelbruk      
Källsta by      
Källsta by      
Källsta gd      
Källsta by      
Källsta gd      
?Källsta by      
?Källsta gård      
?Källsta by      
Källsta by      
?Källsta by      
Källsta gd      
Källsta gd      
Källsta by      
?Källsta by      
Källsta by /Se      
Källsta Saknas /Se      
Källsta Saknas /Se      
Källsta Nedre o. Övre gd:ar /Se      
*Lutarsta gård      
Löt by      
Löt by      
Löt by      
Löt förr sätesgård, nu lht /Se      
?Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mählby by      
?Mälby gdr      
Mälby by      
?Mälby gdr      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by /Se      
Mälby by /Se      
Nyby bruk /Se      
Nyby Saknas /Se      
Rocksta lht /Se      
Råxnäs by      
Roxnäs by      
Roxnäs by      
?Roxnäs by      
?Roxnäs by      
Roxnäs by      
Roxnäs by      
Roxnäs by /Se      
Roxnäs by /Se      
Roxnäs by /Se      
Skinnlösa gård      
Skinnlösa gd      
Skinnlösa gd      
Skinnlösa gd      
Skinlösa Saknas /Se      
Skinnlösa gd /Se      
Skinnlösa gd /Se      
Skinnlösa gård /Se      
Skäcklinge gård      
?Skäcklinge gd      
?Skäcklinge g.      
Skäcklinge gård      
Skäcklinge gd      
Skäcklinge gd /Se      
Skäcklinge gård /Se      
Skäcklinge gd /Se      
Stadstorp gård      
Stadstorp gd      
Stadstorp g.      
*Torpa Saknas      
Stadstorp Saknas      
Stadstorp gd.      
Säby gård      
Säby gård?      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby by      
Säby gd      
?Säby Saknas      
Säby by      
Säby gd      
?Säby gd      
Säby gd      
Säby gård      
?Säby gd      
?Säby gd      
Säby g.      
?Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby g.      
Säby gård      
Säby gd      
Söderby g.      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby g.      
?Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby g.      
Söderby gd      
Söderby g.      
Söderby gd      
(?) Sövsta gd      
?Sövsta gård      
Sövsta gd      
?Sövsta gd      
Sövsta Saknas /Se      
Sövsta gd /Se      
Sövsta gd /Se      
Teelsta, se Källsta by      
?Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda by      
Torlunda gd /Se      
Torlunda by /Se      
Torlunda by /Se      
Torlunda gd /Se      
Torlunda by /Se      
Torpa, se Stadstorp gd      
?Väsby hg      
?Väsby herrgård      
?Väsby herrgård      
?Väsby herrgård      
?Väsby gd      
?Väsby hg      
Väsby herrg.      
Väsby herrg.      
?Väsby hgd      
Väsby hg      
Väsby hgd /Se      
Väsby Saknas /Se      
Årby by      
Årby by      
Årby Saknas      
Ängsholm g.      
Ängsholm gd      
?Ängsholm kronoegendom      
Ökna gård      
Ökna gård      
Ökna gd      
?Ökna gd      
Ökna by      
Ökna gd      
Ökna gd      
Ökna g.      
Ökna gd      
?Ökna gd      
Ökna g      
Ökna gd      
Ökna samh.      
Ökna g      
Ökna gd      
Ökna gd      
Ökna samh.      
Ölsta gård      
Ölsta gd      
?Ölsta gd      
Ölsta g      
Ölsta gd      
Ölsta gd /Se      
Ölsta gd /Se      
Ölsta gård      
Ölsta gd. /Se      
Ölsta gd /Se      
*Östhersta gaardhen gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.