ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskilstuna Fors : Ingår i Eskilstuna stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 469 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 430 Naturnamn : 217
Fors sn Eskilstunaån vattendrag Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fors Saknas Eskilstunaån å Fors Socken f.d. sn Nummerförteckning förteckning
Fors förr egen sn, nu del av stad *Forsbroo bro Alhammar lht Alängen äng
Fors sn Hörningen sjö /Se Alstugan lht Aspbacksstycket ängsmark
Fors förs. Intagsberget berg /Se Alstugan lht Aspbacksstycket ängsmark
Fors socken Sisätra utäng /Se Alstugan lägenhet Barkarbacken skogsbacke
Eskilstuna-Fors förs. Skiren sjö /Se Alsäter lägenhet Bastuberget berg
Fors sn Svartkällan offerkälla /Se Anders Jons lägenhet Bergaskogen skog
Fors förs. (tidigare sn) Torten uttorkad sjö /Se Asplund = Kolstalund Saknas Björnberget berg
Fors sn   Asplund lht Björnmossen mosse
Fors förs.   Asplund lägenhet Björnmossen mosse
Fors förs.   Augustlund lht Björnslätten åker
Fors sn   Augustlund lägenhet Björnslätten öppen plats
Fors förs.   Backa torp (nu rivet) Björnslätten öppen plats
Fors förs   Backa = Backtorp Saknas Bondgärdet åker
Fors sn   Backa torp Bondgärdet åker
Fors f.d. sn, nu del av stad   Backtorp torp Borsöknasjön sjö
Fors sn   Backtorp lägenhet Borsöknasjön sjö
Fors förs.   Backtorp lägenhet Borsöknasjön sjö
?Fors förs.   Backtorp lägenhet Brickhagen skog
Fors förr sn /Se   Berga gård Brunnsbacken skogsbacke
Fors sn   Berga gård Brunnsbacken backe
Fors sn   Berga gård Brännskärret kärr
Fors förr egen sn /Se   Berga gård Busängen äng
Fors förs.   Bergadal Saknas Busängen f.d. slåttermark
Fors sn   Bergtorp lägenhet Båtmansbacken f.d. skogsbacken
Fors sn   Björkvik lht Bäckbroskogen skog
Fors sn   Björkvik lägenhet Carl-Fries vreten f.d. äng
Fors sn   Björnhagen = Björntorp Saknas Drogberget berg
Fors sn, nu del av stad   Björnhagen lägenhet Drogberget berg
Fors förs.   Björnhagen gd Drogberget berg
Fors förs.   Björns lägenhet Dybacken backe
Fors förr sn   Björns lägenhet Dyen äng
Fors förr sn, nu del av stad   Björntorp lht Eckeby skog skogsparti
Fors sn, nu del av stad   Björntorp torp Eckebyhagen skogsparti
Fors förr egen sn, nu del av stad   Björntorp torp Ekbacken backe
Fors förr egen sn, nu del av stad   Björntorp lägenhet Ekebyhagen hage
Fors förs.   Björntorp gd Ekebyhagen, se Eckebyhagen skogsparti
Fors förr egen sn   Bobacken lägenhet Ekebyskogen skog
Fors förs.   Borsökna samhälle Ekeby skog, se Eckeby skog skogsparti
Fors förs.   Branteberg f.d. soldattorp Engkärret f.d. kärr
Fors förr egen sn   Branteberg lägenhet Eskils kulle f.d. kulle
Fors förr egen sn   Branteberg lägenhet Eskilstunaån å
Fors förs.   Brickan lht Fristaden stadsdel
Fors förr egen sn (nu del av stad)   Brickan lägenhet Fågelmossen mosse
Fors förr egen sn (nu del av stad)   Brickstugan lht Fågelsjön mosse
Fors förr egen sn   Brickstugan lägenhet Fårhagen hage
Fors förr egen sn (nu del av stad)   Bristugan, se Brickstugan Saknas Gredbygärdet gärde
Fors förr sn, nu del av stad   Bristugan lägenhet Gredbygärde gärde
Fors förs.   Bristugan lägenhet Gredbygärde gärde
Fors sn   Bristugan lägenhet Grindstugubacken backe
Fors sn   Bäckbrotorp el. Myrtorp torp Grindstugubacken backe
Eskilstuna Fors förs. nu del av stad   Bäckbrotorp torp Hagbysjön åkermark
Fors sn   Bäckbrotorp torp Hagbysjön sjö
Fors sn   Bäcken el. Åbäcken torp Hagbysjön sjö
Fors sn   Bäcken torp Hagbyskogen skog
Fors sn   Bäckstugan Saknas Hagbyskogen skog
Forsa Saknas   Dödgrävarbostället lht Hagstuguängen äng
Fors Saknas   Ekbacken lht Hamra hage
Fors Saknas   Ekbacken lägenhet Hamragärde åker
Fors förs.   Ekebykrog lägenhet Hamragärde åker
Fors sn   Eklund torp Hamrahagen hage
Fors förs.   Eklund lägenhet Hamrahagen hage
Fors sn   Ekstugan lht Hamrahagen hage
Fors sn   Ekstugan, se Ekbacken Saknas Hamraskogen skog
Fors sn   Ekstugan, Stora lht Hamrerna ängsmark
Fors sn   Ekstugan lägenhet Hamrerna ängsmark
Fors förs.   Ekstugan, Lilla lägenhet Hamreskogen skog
Fors förs.   Ekstugan, Stora lägenhet Hasselbacken backe
Fors förs.   Epidemisjukhus sjukhus Herrgårdsgärdet åker
Fors sn   Evedal lht Herrgårdsgärdet åker
Fors förs.   Faskunge gård Huns Hollmen holme
Fors förs.   Faskunge gård Huns Hollmen holme
Fors förs.   Faskunge gård Hunsta eller Lagersberg jagkullen
Fors sn   Faskunge, Lilla gård Hunsta eller Lagersberg jagbacke
Fors förs.   Faskunge, Stora gård Hyndevad och Kälbyvik ål- och katsefiske
Fors sn   Faskunge, Stora gård Hyndevadsfallet vattenfall
Fors g   Faskungetorp torp Hyndevadsfallet vattenfall
Fors förs.   Faskungetorp gård Hyndevadsfallet vattenfall
Fors förs.   Fattiggård lägenhet Hyndevadsström å
Fors förs.   Fiskarestugan lht Hyndervadsström å
Fors förs.   Flackersta gård Hyndevadsån å
Fors förs.   Flackersta gård Hyndervadsån å
Fors sn   Flacksta by Hyndevadsån å
Fors förs.   Flacksta gård Hyndevadsån vattendrag
Fors förs.   Flacksta gård Hästhagen hage
Fors sn   Flacktorpet ä. namn Hätte Storäng äng
Eskilstuna-Fors förs.   Flugmötet lht Hättängen äng
Fors sn   Flugmötet lägenhet Hörningssjön sankmark
Eskiltuna Fors förs.   Fors f.d. gård Jagbacken backe
Fors förs.   Fors by villaområde Jagbacken backe
Eskiltuna - Fors sn   Fors gård Järpe backe skogsbacke
Eskilstuna - Fors sn   Fors gård Karl Gustafs stads gevärsfaktoris ägn Saknas
Fors sn   Fors gård Kiöhlseng Backen f.d. backe
Fors sn   Fredriksdal lägenhet Kiöhlseng Backen f.d. backe
Eskiltuna - Fors sn   Fredrikslund lht Kiöhlsengen f.d. äng
Fors förr sn   Fredrikslund lägenhet Kiöhlsengen f.d. eng
Eskilstuna-Fors förs.   Fritstorpet f.d. soldattorp Kohagen hage
Eskiltuna Fors förs.   Frölunda lägenhet Kolstaberg berg
Eskiltuna Fors förs.   Frönäs, Stora gård Kolstaberget berg
Fors förr sn /Se   Frönäs gård Kolstaberget berg
Fors förr sn /Se   Frönäs gårdar Kolstaskogen, se Kålstaskogen skog
Fors förr sn /Se   Frönäs, Stora gård Kronhagen åker
Fors förr sn /Se   Frönäs, Stora gård Kronskogen skog
Fors förs. /Se   Stora Frönäs gd Kronskogen skog
Fors, se Eskilstuna-Fors förs.   Stora Frönäs gd Kråktorpshagen hage
Forsa sn, se Eskilstuna-Fors förs. sn   Fröslunda gård Kvicken sjö
Fors, se Eskilstuna-Fors sn   Fröslunda gård Kviken sjö
Fors prästgård Saknas   Fröslunda gård Kvicken sjö
?Berga gd   Fröslunda f.d. gård Kyrkogården, Nya Saknas
?Berga gd   Frövik f.d. Fröslunda soldattorp Kålstaskogen skog
Berga gd   Frövik lägenhet Kälbymossen mosse
Berga Saknas /Se   Galléenska skolan skola Kälbyvik vik
Björketorp Saknas   Gottfrids lund lht Kärleksbacken skogsbacke
Bredestada, se Brottsta samh., gd   Graffens lägenhet Ladugårdshagen hage
*Bromastum hg   Graffens lägenhet Lejons fälle hygge
Brottsta by   Grangärdet nuv. stadsdel Lejons falle hygge
Brottsta by   Grangärdet gård Lejonsgrind grind
Brottsta by   Grangärdet gård Lejonsgrind grind
Brottsta beb.   Grangärdet stadsdel Lillängen äng
?Bråttsta Saknas   Grangärdet stadsdel Lillängen äng
Brottsta samh., gd   Granlund lägenhet Lugnet vret
Brottsta by   Granvalla lht Lugnet vret
Brottsta samh.   Gredbergstorp f.d. torp, nuv. skollärarbost. Lundholmsvreten åker
Brottsta samhälle., gd   Gredbergstorp lägenhet Lönnsjön, jfr Hagbysjön sjö
Brottsta samhälle, gd   Gredbergstorp lägenhet Lövhagen skogsparti
Brottsta by   Gredby kronodomän, by Lötbacken åkrar
?Brottsta gd   Gredby gård Malibricka berg
Brottsta herrg.   Gredbylund lht Malibricka berg
Bråttsta by   Gredbylund lägenhet Marielundskärret kärrmark
Bråttsta by   Grindstugan f.d torp Mestaskogen skog
Bråttsta by   Grindstugan lht Mon, Lilla skog
?Bråttsta by   Grindstugan lägenhet Mosskällan källa
Bråttsta g.   Grindstugan lägenhet Muntersbacke backe
Brottsta samh., gd   Grindstugan f.d. torp Munters källa källa
[Bredestada] Saknas   Gråstugan lht Norrängen äng
Brottsta by   Gråstugan lht Norrängen äng
»brytiastom», se Brottsta samh.   Gråstugan lägenhet Nygärdet f.d. åker
Brytyestom, se Bråttsta by   Gråtorp lägenhet Nystaden stadsdel
Bråttsta by   Gustafslund lht Oxhagen hage
Brottsta by /Se   Haga lägenhet Oxhagstycket åker
»brætista» (el. »brøtista»), se Brottsta beb.   Hagalund lht Parkgärdet gärde
»brøtista» (el. »brætista»), se Brottsta bebyggelse   Hagalund lht Per Ers käring backe
Ekeby by   Hagalund lägenhet Persers holme
Ekeby by   Hagalund lägenhet Persers holme
?Ekeby by   Hagby säteri Rompan åker
Ekeby by   Hagby säteri Silverberget berg
Ekeby by   Hagby säteri Sisätra äng
Ekeby gd   Hagbytolan, se Tolan Saknas Sisätra åker
Ekeby by   Hagbytolan lägenhet Skatberget berg
?Ekeby gd   Hagstugan torp Skirbacken backe
Ekeby gd   Hagstugan lägenhet Skiren sjö
Ekeby gd   Hallvreten lht Skiren sjö
Ekeby by   Hat(t)ra gd Skiren sjö
?Ekeby gd   Hattran gård Skirsjön sjö
?Ekeby gd   Hattran gård Skjulsta bricka landsvägsbacke
»farakæpta», se *Fårkätte Saknas   Hattran gård Skogskällan källa
Faskunge gd /Se   Hattran, Stora gård Skogstorpsån å
Faskunge Saknas /Se   Stora Hattran gd Skogstorpsån å
Faskunge gd /Se   Hov gård Skälvemossen mosse
Flackersta gd   Hof gård Släthagen hagmark
?Flackersta gd   Hof gård Smedstycket åker
Flackerstad g   Holma lägenhet Snälltorpsgärdet gärde
Flackerstad g   Hov, se Hof gård Snälltorpsgärdet gärde
Flackersta gd /Se   Hunsta eller Lagersberg säteri Snälltorpskällan källa
Flackersta gd /Se   Hunsta eller Lagersberg jagbacke Snälltorpskällan källa
Flackersta gd /Se   Hunsta säteri Snälltorpsängen äng
Flacksta by   Hunsta säteri Stenbybäcken bäck
Flacksta by   Hyndevad och Kälbyvik Saknas Stenbyängen äng
Flacksta by   Hyndevad och Kälbyvik ål- och katsefiske Stenstuguhagen hage
Flacksta by, nu stadsdel   Hyndevad och Kälbyvik kvarn Stenstuguhagen hage
Flacksta gård   Hyndevads kvarn, se Rosenholms kvarn Saknas Stockkärr betesmark
Flacksta gård   Hyndevad kvarn Storskogen skog
Flacksta gård   Hållbrickan torp Storskogen skog
Flacksta gd   Hållbrickan torp Storängen äng
Flacksta by   Hållbrickan torp Susenkulla villaområde
Flackerstad gd   Hällbrickan lht Svallbacken skogsbacke
Flacksta beb.   Hällvreten lägenhet(?) Svallingegärde gärde
Flacksta by /Se   Hättan torp Svallingsgärde gärde
Flacksta Saknas /Se   Hättan lägenhet Svartkällan källa
Flacksta samh. /Se   Hörnboda lht Svingrinden grind
Flacksta, se även Flackersta gd   Hörnhammar lht Såghagen hage
Fors gd   Hörnhammar lägenhet Tacktorpsallé väg
+Fors = Tuna gd /Se   Johannesberg lht Tacktorpsallé väg
*Forsbro Saknas   Johannesberg lägenhet Tacktorpssjön sjö
*Forsbro Saknas   Kal-Ols gd Tacktorpssjön sjö
*Forsbro Saknas   Karl Gustavs stads gevärsfaktoris ägor Taskklämman åker
Fors kvarn Saknas   Karlslund lht Tolahagen hage
Fröslunda gård   Karlslund lägenhet Tolahagen betesmark
Fröslunda herrgård   Knoptorp gård Tolamossen mosse
Fröslunda gd   Knoptorp torp Tolamossen mosse
Fröslunda gd   Knoptorp torp Tolamossen mosse
Fröslunda g   Kolsta by Tranbärskärret kärrmark
Fröslunda gd   Kolsta ven, se Vena Saknas Trädan åker
Fröslunda gd   Kolsta- uttalsanteckning Trädan åker
Fröslunda gd   Kolstalund lht Täppan äng
Fröslunda gd   Kolsta mellangården gård Vargkärret kärr
Fröslunda gd /Se   Kolsta Mellangården gård Vargslätten ängsmarker
*Fårkätte Saknas   Kolsta, Västergården gård Vargslätten ängsmarker
*Fårkätte försv. namn   Kolsta, Västergården gård Vargslätten f.d. åkrar
*Fårkätte försv. namn   Kolsta, Östergården gård Ween Engen f.d. äng
*Fårkätte försv. gd   Kolsta, Östergården gård Ween Engen f.d. äng
*Fårkätte försv. gd   Kristinelund lägenhet Vena åker
*Glomsta, se Glömsta hg   Kronhagen lht Vena åker
Gredby gd   Kronhagen lägenhet Vena åker
Gredby gård   Kronskogen stadsdel Venamossen mosse
Gredby gdar   Kråkbo lägenheter Vibyåsen ås
Gredby herrgård   Kråktorp gård Vibyåsen ås
Gredby gdar   Kråktorp lägenhet Vreten åker
Gredby by   Kvarnstugan lägenhet Västerhagsbacke backe
Gredby by   Kyrkoherdebostället, se Tuna Saknas Västerhagsbacke backe
Gredby gdr   Kyrkoherdebostället lägenhet Åsbymon ås
Gredby gård   Kålstalund lägenhet Åsbyskog skog
Gredby samh., gdar   Kälby gård (utjord o. vret) Åsbyslätten åkrar
Gredby samh., gdr   Kälby gård Ängen äng
Gränsta Saknas /Se   Kälby gård Östbergaberget berg
Gultbrunn Saknas /Se   Kälbyvik lht Östergårdshagen hage
Hagby gd   Källby lägenhet  
?Hagby gd   Källfrisvreten torp  
?Hagby hg   Källfrisvreten torp  
Hagby gård /Se   Källfrisvreten f.d. torp  
Hagby hg   Källsta gård  
?Hagby hgd   Källsta gård  
?Hagby hg   Källtorp torp  
Hagby hg   Källtorp lägenhet  
Halspånga försv. beb   Lagersberg säteri  
*Halspanga Saknas   Lagersberg säteri  
Halspånga beb.   Lagersberg säteri  
Halspånga försv. beb   Lagersdal lht  
Halspånga försv. beb   Lillmyra lht  
[Halspånga] Saknas   Lillmyra lägenhet  
Hov gård   Lindsäter lht  
Hov gd   Lindsäter lägenhet  
Hov f.d. by /Se   Lugnet, Lilla torp  
Hunsta hg   Lugnet, Lilla lägenhet  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Lugnet, Stora torp  
Hunsta (numera Lagersberg) hgd   Lugnet, Stora lägenhet  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Lund gård  
Hunsta (numera Lagersberg) hg   Lund gård  
Hunsta (numera Lagersberg) hg   Lundby gård  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Lundby gård  
Hunsta hg   Lustigstugan lht  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Lönnstugan lht  
Hunsta (num. Lagersberg) Saknas   Lönnstugan torp  
[Hundsta] = nuv. Lagersberg Saknas   Löppinge gård  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Löppinge gård  
Hunsta (num. Lagersberg) hg   Löppinge gård  
Hunsta hg /Se   Lötbacken lht  
Hyndeval kvarn o fiske   Lötbacken lägenhet  
Hyndevads fiske Saknas   Lövhult lht  
Hyndevads kvarn Saknas   Lövlund lht  
?Kålsta by   Lövlund lht  
Kolsta by   Lövlund lägenhet  
Kolsta by   Malmalund lht  
Kolsta by   Malmalund lägenhet  
Kolsta by   Marielund Saknas  
Kålsta by   Marielunds skola skola  
Kolsta by   Marielund skolhus  
?Kolsta by   Marielund skolhus  
?Kolsta by   Med lht  
?Kolsta by   Med lägenhet  
Kolsta by   Mesta gård  
Kolsta by   Mesta by  
Kolsta by   Mesta by  
Kolsta by   Mesta by  
Kolsta by   Mestaholm lht  
Kåhlsta by   Mestahult lht  
Kolsta Saknas /Se   Mestalund lht  
Kålsta by /Se   Mesta Mellangård gård  
Kolsta, V. o. Ö. by /Se   Mesta Morrgård gård  
»kulstum», se Kolsta by   Mesta Storgård gård  
Kälby gård   Mesta Sörgård gård  
Kälby gd   Mesta Västergård gård  
Kälby gd   Mesta Östergård gård  
?Kälby gd   Mostugan torp  
?Kälby by   Mostugan torp  
?Kälby gd   Murmästarstugan torp  
Kälby gd   Murmästarestugan torp  
Kälby gd   Myrtorp gård  
Kälby gd   Myrtorp torp  
Kälby gd   Myrtorp lht  
Kälby g   Myrtorp torp  
Kälby gd   Myrtorp torp  
Kälby g   Nya Spångstugan lht  
Kälby g   Nyfors stadsdel  
Kälby gd /Se   Nyfors stadsdel  
Kälby gd /Se   Nyfors stadsdel  
Kälby Saknas /Se   Nyfors stadsdel  
Källsta trol. gård   Nystugan lht  
?Källsta gd   Nystugan lägenhet  
Källsta g   Nytorp lht  
?Källsta gd   Nämndemanstugan gård  
?Källsta gd   Nämndemansstugan gård  
Källsta Saknas /Se   Oxelösund-Flen-Västmanlands och N. Södermanlands j Saknas  
Lagersberg hg   Prostgården Saknas  
Lagersberg säteri /Se   Robertstorp lht  
Lundby gård   Robertstorp lägenhet  
?Lundby gård   Rosenberg villaområde o. mek.verkst.  
?Lundby gd   Rosenberg verkstad  
?Lundby gd   Rosenholm lht  
Lundby gd   Rosenholm lägenhet  
Lundby Saknas   Rosenholms kvarn kvarn  
Lundby gd   Rosta lht  
Lundby gd   Råberget lht  
Lundby gård   Råbergstorp = Råberget Saknas  
Lundby by   Råbergstorp = Robertstorp Saknas  
Lundby gd   Sandsäter lht  
Lundby gd.   Sandsäter lägenhet  
Lundby gd   Sjöbrinken lht  
Lundby g   Sjöstugan torp  
Lundby gd   Sjöstugan lägenhet  
Lundby gd   Sjöstugan f.d. gd nu lht  
Lundby gd   Skjulsta gård  
»Luthnastir» beb.   Skjulsta gårdar  
»Luthnastir» beb   Skjulsta bricka Saknas  
Löppinge by   Skoglunda lht  
Löppinge by   Skogshov lägenhet  
Löppinge by   Skogslid lägenhet  
Löppinge by   Skogstorp järnvägsstation  
Löppinge by   Skogstorp station  
Löpinge by   Skogsudden lht  
Löppinge by   Skölby gård  
Löppinge by   Skölby gårdar  
Löppinge by   Skölbytorp torp  
Löppinge by   Skölbytorp lägenhet  
Löppinge by   Skölstugan lht  
Löppinge by   Slussvaktarestugan Saknas  
Löppinge by   Slätten lht  
Löppinge by   Slätten lägenhet  
Löppinge by   Slätten gd  
Löppinge by   Slätthagen lägenhet(?)  
Löppinge by   Slätthagen lägenhet (?)  
Löppinge by /Se   Snåltäppan lägenhet  
Löp(p)inge gd:ar /Se   Snälltorp lht  
Mesta by   Sofielund lht  
Mesta by   Sofielund lägenhet  
Mesta by   Solbaddet lht  
Mesta by   Solbadet lägenhet  
Mesta by   Solvreten lht  
Mesta by   Spångstugan lht  
Mesta by   Spångstugan lg:ter  
Mesta by   Spångstugan, Gamla lägenhet  
Mesta by   Spångstugan, Nya lägenhet  
Mesta gdr   Spångtorpet = Spångstugan Saknas  
Mesta by   Stavstugan lägenhet  
Mesta by /Se   Stenby gård  
Mesta by /Se   Stenby gård  
»misastum», se Mesta by   Stenhammar f.d. torp  
Mysistum, se Mesta by   Stenladugården ladugård  
?*Nybble försv. beb.   Stenladugården ladugård  
*Nybble Saknas   Stenladugården ladugård  
Rosenholms kvarn Saknas /Se   Stensborg lht  
[Skaleby] Saknas   Stenslund lht  
»skiipby» beb.   Stenslund lägenhet  
?Skjulsta gd   Stenstugan Saknas  
Skjulsta gård   Stenstugan lht  
Skjulsta Saknas   Stenstugan lägenhet  
Skjulsta gd   Stålfors gård  
Skjulsta gd   Susenkulla lht  
Skjulsta gd   Svallinge gård  
Skjulsta gård   Svallinge gårdar  
Skjulsta gd   Svallinge gårdar  
Skjulsta g   Svaltinge gård  
?Skjulsta gd   Svartkällan lht  
Skjulsta by   Svartkällan lägenhet  
Skjulsta f.d. by   Svartkällan lägenhet  
Skjulsta gård   Svartkällan, Lilla lägenhet  
[Skylista] = Skjulta gård   Svartkällan lägenhet  
Skjulsta gd   Sved(en) lägenhet  
Skjulsta g   Svedet, se Sveden lägenhet  
Skjulsta gd:ar /Se   Svedjetorpet torp  
Skjulsta Saknas /Se   Svedjetorpet lägenhet  
Skjulsta Saknas /Se   Säldalen lägenhet  
Skjulsta lg:er /Se   Tacktorp gård  
Skjulsta gd /Se   Tacktorp gård  
Skjulsta Saknas /Se   Tacktorp gård  
Skjulsta Saknas /Se   Tallstugan lht  
*Skogsby förr gård   Tallstugan lägenhet  
Skogstorp förr sätesgård, nu villasamhälle /Se   Talltäppan lht  
Skogstorp förr gård   Tolaberg lht  
?Skogstorp förr gård   Tolaberg lägenhet  
Skylista, se Skjulsta gd   Tolaberg f.d. gd  
?Skölby gd   Tolalund lht  
Skölby gd   Tolalund lägenhet  
Skölby gård   Tolalund f.d. gd  
Skölby gd   Tolalöt lht  
Skölby Saknas   Tolalöt lägenhet  
?Skölby gd   Tolalöt lht  
?Skölby gd   Tolan eller Hagbytolan gård  
Skölby gd   Tolan by f.d. gd  
Skölby g   Holan eller Hagbytolan torp  
Skölby gd   Holan eller Hagbytolan torp  
?Skölby gd   Tolatorp gd  
Skölby gd   Tuna kyrkoh.bost.  
?Skölby gd   Tuna kyrkoherdeboställe  
?Skölby gd   Tuna Kyrkoherdeboställe, se Prostgården Saknas  
?Skölby gd   Tuvan lht  
Skölby g   Tuvan lägenhet  
?Skölby gd   Tysk Hyndevad lht  
Skölby gd   Tyskhyndevad torp  
Skölby gd   Vena lht  
Skölby gd /Se   Vena lägenhet  
Skölby by /Se   Verrestorp gård  
Stenby prästhemman   Verrestorp torp  
Stenby prästhemman   Viby gård  
?Stenby gd   Viby gård  
Stenby by   Vibylund lht  
Stenby gd   Våbergstorp torp  
Stenby gd   Värnadal lht  
Stenby gård   Värnstorpet f.d. torp  
Stenby gd   Västergården Saknas  
Stenby gd   Västerhagen lht  
Stenby g   Västerhagen lägenhet  
?Stenby gd   Västerhagen lägenhet  
?Stenby gd   Västermarken stadsdel  
Stenby g   Åbäcken torp  
Stenby gd /Se   Åbäcken torp  
Svallinge gård   Åsbergens lägenhet  
?Svallinge gd   Åsbergstorpet lht  
Svallinge by   Åsbergstorpet lägenhet  
Svallinge by   Åsby gård  
Svallinge gd   Åsby gård  
Svallinge g   Åsby gård  
Svallinge gd   Åsbygård gård  
Svallinge gd   Åsbylund torp  
Svallinge gd /Se   Åsby Sved = Svedjetorpet Saknas  
Svallinge by /Se   Ängstugan torp  
Swædhælde Saknas   Ängstugan lägenhet  
»swædhælde?» Saknas   Ängstugan gd  
*Säby Saknas   Östergården bebyggelse  
*Sæby Saknas      
*Säby Saknas      
*Säby beb.      
Säby försv. beb.      
*Säby beb.      
[Sæby] Saknas      
»Sæby» Saknas      
Tacktorp gd      
*Telby Saknas      
Tolan gd /Se      
Tuna gd /Se      
»tyæraby» = ?Kälby beb.      
[Tyærby] Saknas      
?Viby gd      
?Viby gd      
Viby gd      
?Viby gd      
Viby Saknas /Se      
Viby Saknas /Se      
Viby gd /Se      
»Wighby» = Viby? gd      
Västermarken Saknas /Se      
Åby by      
Åsby hg      
?Åsby hg      
Åsby hg      
Åsby hgd      
Åsby by      
?Åsby hg      
Åsby herrg.      
Åsby g      
Åsby gård      
Åsby gd      
?Åsby by      
Åsby hg      
Åsby hg      
Åsby Saknas /Se      
Åsby gd /Se      
?Ökna gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.