ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskilstuna Kloster : Ingår i Eskilstuna stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 591 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 504 Naturnamn : 284
Kloster sn [Aspæng] äng Klosters socken f.d. socken Nummerförteckning förteckning
Kloster sn Cløstirbergh kulle(?) Eskilstuna Kloster församl. Nummerförteckning förteckning
Kloster förs. *Intagsberget Saknas /Se Eskilstuna Kloster förs. Nummerförteckning förteckning
Kloster förr sn /Se Kapellbacken backe /Se Adolfslund lht Nummerförteckning förteckning
Kloster förr sn /Se Ringhäll berg /Se Albano lht Nummerförteckning förteckning
Kloster förr sn /Se *Ringhälla borg borglämning /Se Alberga lht Nummerförteckning förteckning
Eskilstuna sn »sødralandzvddin» naturnamn Albertshäll lht Asplund löväng
Eskilstuna sn Tingsbacken backe /Se Albro lht Asplund löväng
Eskilstuna (numera Kloster) sn *Wädellä fiske Alfa lht Bistocksberget berg
Eskilstuna förr sn *Västermarken Saknas /Se Alfredsro lht Bistacksberget berg
Eskilstuna (numera Kloster) sn, num. ingående i stad /Se   Almnäs lht Bistacksberget berg
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Almnäs lägenhet Bistockaberget berg
Eskilstuna (numera Kloster) sn, num. ing. i stad /Se   Almnäs lägenhet Björkvreten åker
Eskilstuna (numera Kloster) sn nu i stad   Alohem lht Björkvreten åker
Eskilstuna (numera Kloster) sn, ingår nu i stad   Annehäll lht Blåsarbanan strandremsa
Eskilstuna förr sn, nu stad   Annehill lägenhet Blåsarbanan gatuparti
Eskilstuna (numera Kloster) sn, num ing. i stad   Annehäll lägenhet Blåsarbanan gatuparti
Eskilstuna (numera Kloster) sn /Se   Arnehäll lht Bondkroken krök
Eskilstuna (nuv. Kloster) sn   Arvidslund lägenhet Bredängen Saknas
Eskilstuna (numera Kloster) sn, ingår numera i stad   Arvidslund lägenhet Bredängen f.d. ängsmark
Eskilstuna (=Klosters sn) förr sn   Balsta gård Bredängen jord
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Balsta gårdar Bruksroten område
Eskilstuna (numera Kloster) f.d. sn, nu förs.   Balsta gårdar Brusenslogen loge
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Balsta ålderdomshem Saknas Bråkbacken skogsbacke
Eskilstuna (numera Kloster) församl.   Barnhemmet Saknas Brännerikärret kärr
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Bergsstugan lägenhet Brännerikärret kärr
Eskilstuna (numera Kloster) förs.   Beridarebanan, se Stall- och Beridarebanan Saknas Bränneritomten byggnadstomt
Eskilstuna (numera Kloster) förs.   Björknäs lht Bränneritomten byggnadstomt
Eskilstuna (numera Kloster) förr sn, ingår nu i stad   Björktorp lht Bäcken bäck
Eskilstuna (nuv. Kloster) sn   Björktorp gård Dahlbergs backe skogsbacke
Eskilstuna kloster förr kloster   Björkvallby gård Dalberget jagbacke
Eskilstuna (numera Kloster) Saknas   Björkäng lht Dalberget jagbacke
Eskilstuna, (numera Kloster) förs.   Bondgrönsta gård Dalberget jagbacke
Eskilstuna (numera Kloster) förs.   Bond-Vallby Saknas Dalberget jagbacke
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Bosäter lht Dalberget jagbacke
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Broborg lht Dalberget jagbacke
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Bryggartorp gård Dalsbacken backe
Eskilstuna (numera Kloster) förs.   Bryggartorp torp Dalsbacken backe
Eskilstuna (numera Kloster) förs   Bryggaretorp torp Djurgården äng- och skogsområde
[Eskilstuna sn] Saknas   Bryngelsberg lht Dråttning Sten gränssten
Eskilstuna (nu Klosters) sn   Brännerigrönsta gård Dråttning Sten gränssten
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Brännerigården gård Edlingevägen väg
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Brännerigården gård Ekhammaren f.d. backe
Eskilstuna, numera Kloster förs.   Bäckhaga lägenhet Ekhammaren, jfr Hammaren f.d. backe
Eskilstuna (numera Kloster) sn   Dalkarlstorp lht Elsas äng äng
Eskilstuna-Kloster (numera Kloster) sn   Dalkarlstorp lägenhet Elsas äng äng
Eskilstuna-Kloster (numera Kloster) förs.   Dalkarlstorp lägenhet Eskilstuna ån å
Tuna (numera Kloster) sn   Dalsätter lht Eskilstuna ån å
Tuna (numera Kloster) sn   Djurgården lht Eskilstuna ån å
Tuna sn, nu Klosters sn sn   Djurgården lägenhet Eskilstuna ån å
Tuna (numera Kloster) förs.   Djurgården lägenhet Fromberget berg
Tuna (numera Kloster) Saknas   Djurgården lägenhet Fromberget berg
Tuna (numera Kloster) sn   Djursta herrgård Frugärdet gärde
Tuna (numera Kloster) sn   Djursta gård Frugärdet gärde
adhisøghom, se Ånsäga by   Djursta gård Fallberget berg
Adhisögha, se Ånsöga by   Djursta torp Fårhagen hage
Balsta by   Duftorp gård Galgbacken backe
?Balsta gd   Duftorp gård Galgbacken backe
?Balsta gd   Duvtorp gård Gallskogen skog
? Balsta gd   Duvtorp lht Gallskogen skog
Balsta gd   Duvtorp, se Duftorp gård Gallskogen skog
? Balsta Saknas   Dybacken lägenhet Gatan byväg
? Balsta gd   Eckerby lägenhet Gatan byväg
?Balsta gd   Eckersta gård Grimsvad vadställe
?Balsta gd   Eckersta gård Grimsvad vadställe
?Balsta byar   Eckersta soldattorp lägenhet Grimsvad vadställe
?Balsta by   Eckersta soldattorp lägenhet Grankällan källa
?Balsta gd   Edlinge lägenhet Grankällan källa
Balsta gd   Edlingetorp lht Graven avloppsgrav
?Balsta gd   Eidegård lht Gredbyhagar hagar
Balsta gd   Ekbacken lht Gredbyhagar hagar
Balsta gd   Ekbacken lägenhet Grönstagraven avloppsgrav
Balsta Saknas   Ekbackstorp torp Grönstagraven avloppsgrav
Bahlsta Saknas   Ekhammar lht Grönsta skog skog
Balsta gd   Eknäs lht Grönvreten, Nedre betesmark
Balsta gd   Ekudden lht Grönvreten, Övre betesmark
?Balsta gd   Ekudden lägenhet Gultbrunnsberget berg
Balsta gd   Elinsdal lägenhet Gultbrunnsvägen väg
Balsta gd:ar /Se   Elinsdal lägenhet Gustafslund löväng
Balsta gd:ar /Se   Emborg lht Gärtrekullarna berg
Balsta gd? /Se   Eneby gård Göjeberget berg
Djursta hgd   Eneby gård Göjeberget berg
Djursta herrgård   Eneby gård Hagkällan källa
Djursta hg   Eriksberg lht Hagslätten åker
Djursta herrg.   Eriksberg lht Hammaren f.d. backe
Djursta hg.   Eriksberg lägenhet Hammaren f.d. backe
Djursta herrg.   Erikslund lht Hasselhålet åker
Eneby by   Erikslund lägenhet Helgesta åker
Eneby by   Eskilshem förstad Hissings backe ängsbacke
?Eneby by   Eskilshem lägenhet Hobergsbacken bergshöjd
Eneby by   Eskilstuna kungeladugård Hugelstaberget berg
?Eneby gd   Eskilstuna kungsladugård Hugelsta kronopark skog
?Eneby gd   Eskilstuna stads vattenledningsverk Saknas Hugelstaberget berg
Eneby by   Esta gård Hugelstaberget berg
Eneby by   Esta gård Härsmossvägen väg
Eneby by   Esta gård Hästhagen hage
Eneby by   Fattiggård ålderdomshem Hästhagen hage
?Eneby gd   Fattiggård, se Balsta ålderdomshem lägenhet Inskogen skog
Eneby by   Floraborg lägenhet Inskogen skog
Ernasta, se Årsta by   Floraborg lägenhet Inskogen skog
Eskilstuna Kungsladugård Saknas /Se   Fornsäter lht Intagan = Djurgården Saknas
Esta gård   Fors kvarn (riven) Jagbacken backe
Esta gård   Fors kvarn Jätteberget berg
Esta g   Forsgården torp Jöjberget berg
Esta gd   Fredriks lägenhet Jöjberget berg
Esta by   Fredriksberg lht Jöjbergstofven f.d. mosse
?Esta gd   Fredriksberg lägenhet Jöjbergstofven f.d. mosse
Esta gd   Fredriksdal lht Kalkbäcken bäck
Glömsta herrgård   Glömsta gård Kalkbäcken bäck
?Glömsta hg   Glömsta gård Kalkbäcken bäck
Glömsta hg   Glömsta gård Kalkbäcken bäck
Glömsta hgd   Glömsta gård Kanaans kärr f.d. kärr
Glömsta hg   Glömsta soldattorp torp Karlsberg utjord
Glömsta hg   Granudden lht Karlsberg utjord
Glömsta hgd   Gredby gård Karlslund löväng
Glömsta hg   Gredby gård Karlslund löväng
Glömsta hg   Gredbylund lht Karpbäcken bäck
Glömsta hg   Gredbylund lägenhet Kattkärret kärr
Glömsta hg   Gredby soldattorp torp Klippberget berg
Glömsta hg   Gredbytorp lht Klippberget f.d. berg
Glömsta by   Gredbytorp lägenhet Klippberget berg
Glömsta herrgård   Gröninghammar lht Knijpberget (Kniipberget) f.d. berg
?Glömsta hgd   Gröninghammar lägenhet Knijpberget f.d. berg
?Glömsta hg   Grönsta utjord, by Kohagen åker
?Glömsta hg   Grönsta by Kohagsberget f.d. berg
Glömsta hg   Grönsta by Kransberget berg
Glömsta hg /Se   Grönsta by Kransberget berg
Glömsta gd /Se   Gultbrunn gård Kråkvreten åker
»goraskææl», se Gårdskäl by   Gultbrunn gård Kvarngärdet nu stadsbebyggt gärde
Gorraskel, se Gårdskäl gd   Gultbrunn gård Kvarngärdesbacken skogsbacke
Gredby gd   Gultbrunns soldattorp torp Kvihagen äng
Gredby gd   Gultbrun Cronehemman lägenhet Kvinnersta hage hage
Gredby gd   Gunnarsbrink lht Kvinnerstavreten vret
Gredby gd   Gårdskäl gård Kyrkoboställets utäng äng
Gredby gård   Gårdskäl by Källbacken backe
Gredby gd   Gårdskäl by Körnbacken backe
Gredby g   Gårdskäl lägenhet Körnbacken backe
Gredby gd   Gårdskäl by Laduvreten vret
Gredby by   Gäringe lht Laduvreten vret
Gredby g   Gärlingsberg lht Larmkärret kärr
Gredby gd   Gärtre gårdar Lillgatan byväg
Gredby gd   Gärtre gård Lindingen björkodlingen
Gredby gd /Se   Gärtre gård Lindingen björkodling
Grönsta by   Gärtre, Nedre gård Ljunggärdet gärde
Grönsta by   Gärtre, Övre gård Ljunghagen åker
Grönsta by   Hagaberg lht Logbacken ängsbacke
Grönsta by   Hagaberg lägenhet Lundsmyren åker med kärräng
Grönsta by   Hagalund lht Lundängen åker
Grönsta by   Hagalund lägenhet Lustig backe skogsbacke
Grönsta by   Hagboda lht Långa backarna backar
Grönsta by   Hagnesta gård Långa backarna backar
Grönsta by   Hagnesta gård Långkällan källa
Grönsta by   Hagnestalund torp Långtarmen åker
Grönsta by   Hagnesta, Oppgården gård Lönsta utjord
Grönsta by   Hagnesta soldattorp torp Löten f.d. kärrmark
Grönsta by   Hagstugan lht Löten f.d. kärrmark
Grönsta by   Hagstugan lägenhet Lötängen äng
Grönsta by   Hagvalla lägenhet Lövladtrakten äng
Grönsta by   Hallingelund lht Lövladtrakten äng
Grönsta by   Hallingslund lägenhet Mullhandsken källa
Grönsta by   Hedsätra lht Mullhandsken källa
Grönsta by   Helgens lägenhet Myren utäga
Grönsta by   Helgens lägenhet Myren kärr
Grönsta by   Helgesta gård, (åker) Myrängen äng
Grönsta by?   Helgesta gård Nilsvreten åker
Grönsta by   Helgesta gård Nilsvreten vret
Grönsta by   Helgesta park = Helgesta hill villasamhälle Nilsvreten vret
Grönsta by   Helgesta Hill villasamhälle Norrängen åker
Grönsta by   Hellenäs lht Norrängen äng
Grönsta by   Horsbrickan lht Norrängen äng
Grönsta by   Horsbrickan lägenhet Norrängsbacken backe
Grönsta by   Horsbrickan lägenhet Närjeholme f.d. holme
Grönsta by   Hugelsta herrgård Odensala nu stadsbebyggd del av sn
Grönsta lhtr   Hugelsta by Odensalagärdet Saknas
Grönsta by   Hugelsta by Odlamossen mosse
Grönsta lhtr /Se   Hugelstaborg lägenhet Odlamossen mosse
Gultbrunn gård   Hugelstabrink torp Odlarmossen torvmosse
Gultbruna g   Hugelstadal lägenhet Olofshällan signal triangelpunkt, bergshöjd
Gultbrunn gd /Se   Hugelstanäs lägenhet Olskroken hagmark
Gårdskäl by   Hälglusta Cronehemman lägenhet Olofskällan bergshöjd
Gårdskäl by   Hälltorp gård Olsmässbacken backe
Gårdskäl gd   Hälltorp by Olsmässbacken backe
Gårdskäl by   Hälltorp by Oxbacken ängsbacke
Gårdskiäl by   Hälltorps skolhus skola Oxbacken backe
Gårdskäl by   Härsmossen lht Pers täppa åker
Gårdskäl by /Se   Härsmossen lägenhet Pigans vita mosse kärr
Gårdskäl by /Se   Härsmossen lägenhet Pigans vita mosse kärr
Gårdskäl by /Se   Hättersta gård Pissarbacken backe
Gärtre hg   Hättersta gård Qvihagen äng
Gärtre gdr   Högsäter lägenhet Ringhäll berg
Gärtre by   Intagan = Djurgården Saknas Runneäng äng
Gärtre by   Iris lägenhet Råggärdet åker
Gärtre gdr   Johanneslund torp Ränneln bäck
Gärtre by   Kalkbergetorp lägenhet Ränneln bäck
Gärtre gd   Karlberg lägenhet Salssänkan svacka
Gärtre by   Karlsberg lht Salssänkan svacka
Gärtre by   Karlsberg lägenhet Saltängen f.d. äng
Gärtre by   Karlsberg lägenhet Skitarbacken skogsbacke
Gärtre samh.   Karlshem f.d. soldatt. Skogvaktarvreten äng
Gärtre by   Karlslund lht Skrapåsskogen skog
Gärtre by   Karlslund lägenhet Skölan avloppsgrav
Gärtre by   Karlsro lht Skölan avloppsgrav
Gärtre by   Karlsro lägenhet Skölan avloppsgrav
Gärdtre by   Klastorp lägenhet Slåtterhagen hage
Gärtre by /Se   Klingens lägenhet Smedbacken backe
Gärtre gdr /Se   Klosters f.d. allmänning Saknas Smedhagen hage
Gärtre gårdar /Se   Komministerbostället bebyggelse Smedjebacken bergsbacke
Hagnesta by   Komministerbostället lägenhet Snopptorps helsobrunn f.d. hälsobrunn
Hagnesta by   Kungsladugården, se Eskilstuna Saknas Snåltäppan åker
Hagnesta by   Kvinnersta gård Snåltäppsvägen väg
Hagnesta by   Kvinnersta gårdar Stall- och Beridarebanan äng
Hagnesta gd   Kvinnerstalund lägenhet Stenhagen åker
Hagnesta by   Kvinnersta soldattorp torp Stenborg vret
Hagnesta by   Källbacken lht Stenvreten jord
Hagnesta gd   Källbacken lägenhet Stenvreten åker
Hagnesta by   Källsta lägenhet Stenvreten berg
Hagnesta gd   Källtorp lht Stenängen äng
Hagnesta gd   Laduvreten vret Storskogen skog
Hagnesta by   Larslunda lht Storängen åker
Hagnesta by   Larslunda lägenhet Storängen åker
Hagnesta by   Lillgården Saknas Stoorängen f.d. äng
Hagnesta by   Lindesberg lht Stoorängen f.d. äng
Hagnesta by   Lindesberg lägenhet Storängen åker
Hagnesta by   Lindeslund lägenhet Storängen åker
Hagnesta by   Lindhaga lägenhet Stubbtäppan åker
Hagnesta gd   Linvävaretorp lht Sundsbacken berg
Hagnesta gd   Linvävartorp lägenhet Sundbacken backe
Hagnesta by   Linvävartorp lägenhet Sundbacken backe
Hagnesta by   Lundblads soldattorp Sundbyvägen väg
Hagnesta gd   Lycksäter lägenhet Svartbrunn källa
Hagnesta by   Löfhagsstugan torp Svarthäll berg
Hagnesta by   Löfhagsstugan gård Svedde åker
Hagnesta by   Löflund lägenheter *Svinhagen hage
Hagnesta gd   Lönns soldattorp Sörängsbacken backe
Hagnesta by   Lönns soldattorp Sörängsbacken backe
Hagnesta by   Lönsta utjord, gård Tallbacken skogsbacke
Hagnesta by /Se   Lönsta gård Tegeltäppan äng
Hagnesta gd /Se   Löfstugan lht Tegeltäppan äng
Helgesta gård   Lötstugan lägenhet Tidöskogen skog
Helgesta gård   Lövhagsstugan Saknas Torpängen åker
Helgesta g   Lövhagsstugan, se Löfhagsstugan torp Tufängen f.d. äng
Heljesta g   Lövhagsstugan, se Löfhagsstugan gård Tunnberget berg
Helgesta gd /Se   Lövlund lht Tyorna f.d. åkrar
»hogilstom», se Hugelsta samh., gd   Lövlund, se Löflund lägenhet Tyska backen vildpark
Hugasta, se Hugelsta by   Lövstugan lägenhet Utskogen skog
Huelsta by   Majklippan lägenhet Utskogen skog
Hugelsta Saknas /Se   Malmtäppan lht Utskogen skog
Hygelsta by   Marieberg lht Utskogen skog
Hugelsta by, nu gd o. samh.   Marieberg lägenhet Uvberget berg
Hugelsta by   Marieborg lägenhet Uvberget berg
Hugelsta by   Mariehall gård Vedmossen mosse
Hugelsta by, nu gd o. samh.   Mariehall gård Vedmossen mosse
Hugelsta by   Medåker lägenhet Vilsta utjord jordar
Hugelsta by   Medåker lägenhet Violaborgshandelsträdgård handelsträdgård
Hugelsta by   Mejerivallby gård Vreten åker
Hugelsta by   Mellangården Saknas Vreten åker
Hugelsta by   Mellangården = Svista Saknas Vretskogen skog
Hugelsta by   Mellangården Saknas Wästergierdhet f.d. gärde
Hugelsta samh., gd.   Mellangården gård Wästergierdet f.d. gärde
Hugelsta hg   Mellangården, Hugelsta gård Västerängen åker
Hugelsta by   Mellangården gård Västerängen äng
Hugelsta g.   Munktellsvallby gård Åfliken äng
Hugelsta samh., gd   Måsta gård Åfliken f.d. näs
Hugelsta by   Måsta by Åfliken f.d. näs
Hugelsta samh., gd   Måsta by Åkerfjällen åker
Hugelsta by   Måsta Hemman lägenhet Åkerfjällen åker
Hugelsta Saknas /Se   Måsta Norrgård gård Åkerstycken Saknas
Hugelsta gd /Se   Måsta Västergård gård Åkerstycken åker
Hugelsta gd /Se   Måsta Östergård gård Ån å
Hugelsta samh /Se   Måstad by Ånsögaskogen skog
Hunsala, »hunzhalum» beb.   Mörkmossen torp Ändlösa kärret kärre
*Hunzhalum Saknas   Mörkmossen torp Ändlösa kärret kärr
»hunzhalum», Hunsala beb.   Mörkmossen torp Ängakärret kärr
*Hunzhalum Saknas   Mörkmossen torp Ängskällan källa
[Hunsala] Saknas   Nedergården bebyggelse Ärnaberget berg
*Hunsala förr beb.   Nilsro lägenhet Ärnaberget berg
[Hunsala] Saknas   Norra Södermanlands järnvägs område Saknas Ärnakärret kärr
Hunsala f.   Norrgården bebyggelse Ärnalöt jagbacke
Hunsala, *Hunzhalum Saknas /Se   Norrgården bebyggelse Årsta byväg väg
Hättersta by   Norrgården gård Ärstavreten åker
Hättersta by   Norrgården, Hugelsta gård Äspängen åker
Hättersta lht   Norrgården gård Öster - gierdet f.d. gärde
Hättersta by   Norrtorp torp Östergierdhet f.d. gärde
Hättersta gd   Norrtorp lägenhet Österängen åker
Hättersta gd   Nyby, Lilla gård  
Hättersta by   Nyby, Lilla gård  
Hättersta by   Nyby Lilla gård  
Hättersta by   Nylund lht  
Hättersta by   Nylund lägenhet  
Hättersta by   Nystugan lht  
Hättersta by   Nystugan lägenhet  
Hättersta by   Nysäter lägenhet  
Hättersta by   Närjedal lht  
Hättersta by   Närjeholme bebyggelseområde  
*Karlaby Saknas   Närjeholme bebyggelseområde  
*Karlaby Saknas   Odlaren bebyggelseområde  
Karlaby försv. beb. /Se   Odlaren bebyggelseområde  
*Kartusajord Saknas   Odlaren bebyggt område  
Kvinnersta by   Olofshäll lht  
Kvinnersta by   Olofshäll lägenheter  
Kvinnersta by   Olofslund lht  
Kvinnersta by   Olofslund lägenhet  
Kvinnersta by   Oppgården bebyggelse  
Qvinnersta g   Oskarslund lägenhet  
Qvinnersta by   Präst-Vallby komministerbost.  
Kvinnersta gd   Prästvallby gård  
Kvinnersta gd   Qvinnersta gårdar  
Qvinnersta by   Qvinnersta gårdar  
Kvinnersta by /Se   Robertsberg lägenhet  
»lizla gaardhen» gd   Rosenlund lht  
»maastom», se Måsta Saknas   Rosenlund lägenhet  
Meÿerhof gd /Se   Rosslingsstugan lägenhet  
Måsta by   Rosslingsstugan lägenhet  
Måsta by   Rosstorp lht  
Måsta by   Runamo lht  
Måsta by   Runamo lägenhet  
Måsta by   Runamo lht  
Måsta by   Rävsäter lägenhet  
Måsta by   Rävsätersstugan lägenhet  
Måsta by   Rödmossen gård  
Måsta by   Röksta gård  
Måsta by   Röksta lägenheter  
Måsta by   Röksta lägenheter  
Måsta by   Röksta, Lillgården gård  
Måsta by   Röksta, Storgården gård  
Måsta by   Römossen torp  
Måsta by   Römossen torp  
Måsta by   Römossen torp  
Måsta by   Sal gård  
Måsta by   Sal gård  
Måsta by   Salsta lht  
Måsta by   Saltorp lht  
Måsta by   Saltorp lägenhet  
Måsta by   Sanda lägenhet  
Måsta by   Sandvreten lht  
Måsta by   Sandvreten lägenhet  
Måsta by   Sandvreten lägenhet  
Måsta by   Segersta lht  
Måsta by   Sigridsberg lägenhet  
Måsta by   Simonstorp lht  
Måsta by   Simonstorp lägenhet  
Måsta by   Sjukstuga Saknas  
Måsta samh.   Spikstuga lägenhet  
Måsta by   Skensta gård  
Måsta by   Skensta by  
Måsta by   Skensta lägenheter  
Måsta by   Skensta lägenheter  
Måsta by   Skensta Mellangård gård  
Måsta by   Skensta soldattorp torp  
Måsta by   Skensta Västergård gård  
Måsta by   Skensta Östergård gård  
Måsta by   Skiftinge herrgård  
Måsta by   Skiftinge gård  
Måsta by   Skiftinge gård  
Måsta stadsdel   Skjulsta kvarn kvarn  
Måsta by   Skjulsta kvarn kvarn  
Måsta by   Skogsberg lägenhet  
Måsta stadsdel   Skogstorp lägenhet  
Måsta by   Skogvaktaretorp lht  
Måsta by   Skogvaktaretorp lägenhet  
Måsta by   Skolhus Saknas  
Måsta by   Skolhus Saknas  
Måsta by   Skolhus Saknas  
Måsta by   Skolhus Saknas  
Måsta by   Skolhus f.d. skola  
Måsta gd   Skolhus lägenhet  
Måsta by   Skrapåsen lht  
Måsta by   Skrapåsen lägenhet  
Måsta by   Slagsta gård  
Måsta by   Slagsta gårdar  
?Måsta by   Slagsta gårdar  
Måsta by /Se   Slaghesta Hemman f.d. lägenhet  
»odhenswi», jfr Ånsöga gd el. by   Slagsta bierstuga krog  
Odensvi Saknas   Slagsta soldattorp torp  
Ryksta, se Röksta by   Snopptorp gård  
Röksta by   Snopptorp lht  
Röksta by, nu samh.   Snopptorp gård  
Röksta by   Snopptorp gård  
Röksta by   Snopptorp gård  
Röksta by, nu stadsdel   Snopptorp gård  
Röksta by   Snåppetorp Skattehemman f.d. hemman  
Röksta by   Sofieberg lht  
Röksta by   Sofieberg lägenhet  
Röksta by   Solbacken lägenhet  
Röksta by   Solbacken lägenhet  
Röksta by   Solgläntan lägenhet  
Röksta by   Solhem lägenhet  
Röksta by   Solstugan lägenhet  
Röksta by   Soludden lägenhet  
Röksta by   Stall- och Beridarebanan äng  
Röksta by   Stensborg Saknas  
Röksta förr by, nu stadsdel   Stensborg lht  
Röksta by   Stensborg vret  
Röksta by   Stensborg f.d. lägenhet  
Röksta by   Stensäter lht  
Röcksta Saknas /Se   Stensäter lägenhet  
Röksta by /Se   Sticktorp lht  
Sal gd   Sticktorp lägenhet  
Sal gd, nu även samh.   Sticktorp lägenhet  
Sal gård   Storgården bebyggelse  
?Sal gd   Storgården, Hugelsta gård  
Sal gård   Stormen soldattorp  
Sal g   Stormen soldattorp  
Sal gd /Se   Svista by  
»sall» = Sal? Saknas   Svista by  
Skensta by   Svista by  
Skensta gdr   Svista, Mellangården gård  
Skensta by   Svista, Nedergården gård  
Skensta by   Svista, Östergården gård  
Skensta gdr   Svista, Östergården gård  
Skensta by   Svistalund f.d. soldattorp  
Skensta by   Söderbergstorp lägenhet  
Skensta by   Södergården Hälltorp f.d. gård  
Skensta by   Södergården, Ärsta gård  
Skensta by   Sörgården bebyggelse  
Skensta by   Sörgården bebyggelse  
Skensta by   Sörgården gård  
Skensta by   Sörgården, Hugelsta gård  
Skensta gdar   Sörnäs lht  
Skensta by   Sörvalla lht  
Skensta by   Talldalen lägenhet  
Skensta by   Tallhöjden lägenhet  
Skensta Saknas /Se   Talludden lägenhet  
Skiftinge g   Torpet lägenhet  
Skiftinge gd   Trefjärdedelsgården gård  
Slagsta by   Tunafors gård  
Slagsta by   Tunafors gård  
Slagsta by   Tunafors gård  
Slagsta by   Tunafors kvarn kvarn, riven  
Slagsta by   Tunafors skola, se Skolhus Saknas  
?Slagsta by   Uppsalahalsen lht  
Slagsta Saknas /Se   Uppsalahalsen gård  
Slagsta by /Se   Uppsalahalsen gård  
Snopptorp g   Uppsalatorpet Saknas  
Svista by   Upsalatorp lägenhet  
Svista by   Upsalatorp lägenhet  
?Svista gd   Utklippan lht  
Svista by   Valhalla förstad  
Svista by   Valhalla förstad  
Svista by   Vallby by  
Svista by   Vallby gårdar  
Svista by   Vallby gårdar  
Svista by   Vallsta lht  
Svista by   Vardens lägenhet  
Svista by   Vilsta säteri  
Svista by   Vilsta säteri  
Svista by   Vilsta säteri  
Svista Saknas /Se   Hvilsta säteri  
Svista by /Se   Hvilsta säteri  
Svista by /Se   Hvilsta qvarn kvarn  
Svista by /Se   Vilsta kvarn kvarn  
[Swngesta] Saknas   Vintertorp lht  
Tunafors Saknas /Se   Vintertorp lägenhet  
Uppsalahalsen gård   Violaborg gård  
Uppsalahalsen g   Violaborg lägenhet  
Vallby by   Violaborg lägenhet  
Vallby by   Viptorp lht  
?Vallby by   Viptorp lägenhet  
Vallby by   Vårgården lägenhet  
?Vallby by   Vårsäter lht  
Vallby by?   Västergården Hälltorp gård  
?Vallby by   Västertorp lägenhet  
?Vallby by   Västeräng lht  
?Vallby by   Västeräng lägenhet  
?Vallby by   Västeräng lägenhet  
?Vallby by   Ådala lht  
Vallby by   Åkerfjällen lht  
?Vallby by   Åkerfjällen bebyggda tomter  
Vallby by   Åkerfjällen bebyggda tomter  
?Vallby by   Åkerö lht  
?Vallby by   Ånsöga gård  
?Vallby by   Ånsjöga By f.d. by  
?Vallby by   Ånsöga gårdar  
?Vallby by   Ånsöga gårdar  
?Vallby by   Årby kronodomän, gård  
?Vallby by   Årby gård  
?Vallby by   Årby gård  
Vallby by   Årbylund lht  
Vallby by   Årbylund lägenhet  
Vallby by   Åsbergs lägenhet  
? Vallby by   Äckersta Cronehemman lägenhet  
? Vallby by   Äckersta Cronehemman lägenhet  
?Vallby by   Ährrsta lägenhet  
Vallby by   Ängaberget lägenhet  
Vallby by   Ängshagen lägenhet  
?Vallby by   Ärna by  
Vallby by   Ärna by  
Vallby by   Ärna by  
Vallby g   Ärna Hemman f.d. lägenheter  
?Vallby by   Ärna Mellangården gård  
?Vallby gdr   Ärna, Norrgården gård  
Vallby by   Ärna soldattorp torp  
?Vallby gdr   Ärna soldattorp torp  
Vallby och Heljesta Saknas /Se   Ärna, Sörgården gård  
Vilsta gd   Ärnalöt jagbacke  
Hvilsta hg   Ärsta by  
Hvilsta g.   Ärsta by  
Vilsta gd   Ärsta by  
Vilsta säteri /Se   Ärstadal lägenhet  
Ånsöga by   Ärstahill lägenhet  
Ånsöga by   Östergården Hälltorp gård  
Ånsöga by   Östergården = Svista kronodomän  
Ånsöga by   Östergården gård  
Ånsöga by   Östertorp lht  
Ånsöga by      
Ånsöga g      
Ånsöga by      
Ånsöga Saknas      
Ånsöga gd      
Ånsöga by      
?Årby kronoegendom      
?Årby stadsdel      
?Årby gård      
Årby Saknas      
?Årby kronoegendom      
?Årby gd      
Årby gård      
?Årby gd      
?Årby stadsdel      
?Årby stadsdel      
?Årby stadsdel      
Eckersta gård      
Eckersta gd      
Äckersta gd      
Äckersta gård      
Eckersta g      
Eckersta gd      
Äckersta gd /Se      
Ækulsta, se Eckersta gd      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna förr by, nu stadsdel      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
?Ärna by      
?Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna stadsdel      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna by      
Ärna bebyggelse /Se      
Ärna by /Se      
Ärna by /Se      
Ärna stadsdel /Se      
Ärna by /Se      
Ärna stadsdel /Se      
Ärna by /Se      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by, nu samh.      
?Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
?Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ährsta g.      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta by      
Ärsta (f.d.) by /Se      
Ärsta by /Se      
*Ætna by      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.