ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eskilstuna stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 677 Naturnamn : 92 Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 987
Eskilstuna, se Klosters förs. sn »aspæng» naturnamn Eskilstuna stad Ahlfeltsgatan gata
Eskilstuna stad Barkarbacken backe Saknas Saknas Andbergsgatan gata
Eskilstuna stad Björkbacken höjd Saknas Saknas Annehillsgatan gata
Eskilstuna stad Björnmossen terräng Saknas Saknas Annerbergsgatan gata
Eskilstuna stad Borsökna bäcken bäck Saknas Saknas Annebergsgatan gata
Eskilstuna stad Brunnsbacken höjd Saknas Saknas Apothekargatan f.d. gata
Eskilstuna stad Brusmossen terräng Saknas Saknas Apothekaregatan f.d. gata
Eskilstuna stad Busängen terräng Saknas Saknas Apothekargatan f.d. gata
Eskilstuna stad Båtsmansbacken park Saknas Saknas Apothekargatan f.d. gata
Eskilstuna st Djurgården park Saknas Saknas Arlegatan gata
Eskilstuna stad Dybacken backe Saknas Saknas Aspenghen f.d. äng
Eskilstuna stad Enebyhörnet terräng Saknas Saknas Aspenghen f.d. äng
Eskilstuna stad Eskilsparken park Saknas Saknas Axenborgsgatan gata
Eskilstuna stad Eskilstunaån å Saknas Saknas Axenborgsgatan gata
Eskilstuna stad Eskilstunaån Saknas /Se Saknas Saknas Axenborgsgatan gata
Eskilstuna stad Fiskarehagen förr kalvhage /Se Saknas Saknas Backgårds åkeren f.d. åker
Eskilstuna stad Flackersta triangelpunkt Saknas Saknas Baldergatan gata
Eskilstuna stad Flugmötet berg, triangelpunkt Eskilstuna stad Bangårdsgatan, Söder gata
Eskilstuna stad Fröslundaparken park Eskilstuna stad Bangårdsgatan, Södra gata
Eskilstuna stad Fågelmossen terräng Eskilstuna stad Bangårdsgatan, Södra gata
Eskilstuna stad Fårhagen terräng Eskilstuna stad Barahustomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad Gultbrunn berg, triangelpunkt Saknas Saknas Barahustomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad Hugelstaberget berg, triangelpunkt Eskilstuna stad Bellmansgatan gata
Eskilstuna stad Hugelstatornet fornborg(?) Eskilstuna stad /Se Bergsgatan gata
Eskilstuna stad Hyndevadsfallet fall /Se Eskilstuna stad Bergsgatan gata
Eskilstuna stad Hynnevadfallet, se Hyndevadsfallet Saknas /Se Andbergska huset gatuhus Beroniusgatan gata
Eskilstuna stad Härsmossen sankmark Aphuset gatuhus Biermundz olles wreet f.d. vret
Eskilstuna stad Hörningen nu torrlagd sjö /Se Balsta Hemman f.d. by Billjergatan gata
Eskilstuna stad Intagsberget höjd Barnhemmet f.d. barnhem Biljergatan gata
Eskilstuna stad Jätteberget höjd Björktorp f.d. torp Björksgatan gata
Eskilstuna stad Kapellbacken höjd Bläckhornet gatuhus Björktorpsgatan gata
Eskilstuna stad Kapellbacken Saknas /Se Bläckhornet gatuhus Björnströmsgatan gata
Eskilstuna stad *Karl-Gustafsstadsfallet vattenfall /Se Borgmästargården f.d. gatuhus Björnströmsgatan gata
Eskilstuna stad Karl Gustavs park park Brickborg(?) f.d. lägenhet Bobergsgatan gata
Eskilstuna stad Kattkärret skogsmark Bricksta Torpet f.d. torp Bondkroken åkrök
Eskilstuna stad Klippbergen berg Bricksta Torpet f.d. torp Borgaregatan gata
Eskilstuna st. »klosters æng» äng Britta Borg gatuhus Borgmästaregränden f.d. gränd
Eskilstuna stad Kolmossen sankmark Bromsen f.d. krog Boställsgatan gata
Eskilstuna stad Kolstaberget, Lilla berg, triangelpunkt Bromsen f.d. krog Bragegatan gata
Eskilstuna stad Kolstaberget höjd Bromsen f.d. krog Brakegatan gata
Eskilstuna stad Kronhusgatan f.d. gata /Se Bryggaretorp f.d. lägenhet Bredgatan gata
Eskilstuna stad Kronoskogen skog Bryggartorp f.d. lägenhet Bredängsgatan gata
Eskilstuna stad Kungsgatan gata /Se Bryggartorp f.d. lägenhet Brogatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster) Kungsladugården triangelpunkt Brygghuset f.d. brygghus Brogatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster) Kvicken sjö Kapellans Bygning f.d. gatuhus Bruks Bärget backe
Eskilstuna stad Kälbymossen terräng Carl Gustafs stad stadsdel Bruksgatan gata
Eskilstuna stad Kärleksbacken terräng Carl Gustafs stad stadsdel Bruksgatan gata
Eskilstuna stad Lugnet, Lilla terräng Carl Gustafs stad stadsdel Bruksgatan f.d. gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad Lustigbacke park Carl Gustafs stad stadsdel Bruksgatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad Lövhagen terräng Carl Gustafs stad stadsdel Bruksgatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad Majstigen väg /Se Diursta Hemman f.d. by Bruks-giärdet f.d. gärde
Eskilstuna förr kloster, num. stad Nilsvreten ägomark Duftorp gård Bruks Åkeren f.d. åkrar
Eskilstuna stad Norrhagsbäck bäck Dufuetorp Cronehemman f.d. lägenhet Bruks Åkeren f.d. åkrar
Eskilstuna stad Nybron bro Edhsta Cronehemman lägenhet Brunnsbacken backe
Eskilstuna förr kloster, num. stad Nyby, Lilla berg, triangelpunkt Edhsta Cronehemman lägenhet Brunnsbacken backe
Eskilstuna stad Närjeholme holme /Se Ekeby gård Brunnsgatan, se Brunnsgränd gata
Eskilstuna stad Odlarmossen terräng Ekqvist Torpet f.d. lägenhet Brunnsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad Olofshällen höjd Ekqvist Torpet f.d. lägenhet Brunsgränd, se Brunnsgatan gata
Eskilstuna stad Oxbacken backe /Se Epadalen bebyggt område Bryggaregatan gata
Eskilstuna stad Parken skogsområde Erich Ohls Enkjas gård f.d. lägenhet Bryggaregatan gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad Runddikamossen mosse(?) Fenix hotell Bryggaregatan gata
Eskilstuna stad Rådhusbron bro Filtmakare Stampen f.d. stamp Bryggaretorpsgatan gata
Eskilstuna stad Römossen ägomark Folkets hus gatuhus Bryggaretorps Hagen f.d. hage
Eskilstuna förr kloster, num. stad Sisätra ägomark Forshem f.d. torp Bryggartorps Hagen f.d. hage
Eskilstuna stad Skiren sjö Forshem f.d. torp Bryggar Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad Skjulstaberget höjd Fristaden stadsdel Bryggar Wreten f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, num. stad Skrapåsskogen skog Fristaden stadsdel Bryggeritomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad Slottsbacken park Fristaden stadsdel Bryggeritomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad Slottzbacken Saknas Fristadskällaren kafé Båtsmansbacken backe
Eskilstuna stad Slottsbacken backe /Se Fristadskällaren kafé Båtsmansbacken backe
Eskilstuna stad Slottsbacken backe /Se Fristadskällaren restaurant Båtsmansbacken backe, numera park
Eskilstuna stad *Slottsträdgården Saknas /Se Fristadskällaren Saknas Båtsmansgatan gata
Eskilstuna stad Slätmossen terräng Fristadstorget torg Bärgbacken f.d. backe
Eskilstuna förr kloster, num. stad Småmossarna sankmark Fristadstorget torg Bärgbacken f.d. backe
Eskilstuna stad Snickarängen förr äng /Se Fuxen (Fuksen) gatuhus Capellans Åkrar f.d. åkrar
Eskilstuna stad *Stavhäll höjd med gränsmärke Fuxen fastighet Capellans Åkrar f.d. åkrar
Eskilstuna förr kloster, num. stad Stora strömbron Saknas /Se Fuxen Saknas Careliigatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad Strömsholmen udde Förgylda ramarna gatuhus Careliigatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad Sturehöjden höjd Förgyllda ramarna gårdstomt Careliigatan gata
Eskilstuna stad Sundsbacken skogsområde Förgyllda ramarna Saknas Careliigatan gata
Eskilstuna stad Söderängsparken park Garvargården gatuhus Careliigatan gata
Eskilstuna stad Tacktorpsjön sjö Garvargården gatuhus /Se Careliigatan gata
Eskilstuna stad Tallåsparken park Garvar-Olles gård gatuhus /Se Carlaplan öppen plats
Eskilstuna förr kloster, num. stad *Tegelängen Saknas /Se Gevärsfaktoriet fabrik /Se Carlavägen gata
Eskilstuna stad *Tegelängen Saknas /Se Gevärsfaktoriet fabrik Carl Fries Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad Tolahagen terräng Gevärsfaktoriet fabrik Carl Fries Wreten f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, num. stad Tolamossen terräng Glömmesta Hemman f.d. by Carl Fries Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad Tunafors kvarnbro Saknas /Se Gredhby Cronehemman f.d. by Carl Gustafs park park
Eskilstuna stad Uvberget berg, triangelpunkt Grimstorp f.d. lägenhet Carsten Mobacks f.d. vret
Eskilstuna stad Vargslätten terräng Grindstugan f.d. torp Carsten Mobacks f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, num. stad» Vilstaskogen skog Grindstugan f.d. torp Carsten Mobacks vret f.d. vret
Eskilstuna stad Ärnaberget höjd Grindstugan f.d. torp Casten Mobaks vret f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Gröna gården gatuhus Dahlbergska Lotterne eller Loheska Lotterne f.d. åkrar
Eskilstuna stad   Gröna gården gatuhus Dahlbergska Lotterne eller Loheska Lotterne f.d. åkrar
Eskilstuna stad   Grönsta Hemman f.d. by Dahlbergs backe backe
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Guldkrogen restaurang Dahlbergs backe backe
Eskilstuna stad   Guldkrogen restaurang Dalbergs backe backe
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Gåttskiäl Hemman f.d. by Dambergsgatan gata
Eskilstuna stad   Hagnesta Kil villasamhälle Dammarna regleringsdamm
Eskilstuna (förr kloster) num. stad   Hangnesta Hemman f.d. by Dammarna regleringsdamm
Eskilstuna stad   Hobergskrogen f.d. krog Dingergatan gata
Eskilstuna förr kloster num. stad   Hobergskrogen f.d. krog Dingergatan gata
Eskilstuna stad   Hobergskrogen f.d. krog Djurgården park
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Hobergskrogen f.d. krog Djurgården park
Eskilstuna stad   Hotell Fenix hotell Djurgården park
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Hotell Fenix hotell Djurgården park
Eskilstuna stad   Hughelsta Hemman f.d. by Djurgården park
Eskilstuna stad   Hughelsta Hemman f.d. by Djurgården park
Eskilstuna stad   Hällbrickan, jfr Hållbrickan Saknas Djurgården park
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Hältorp Cronehemman f.d. lägenhet Djurgården park
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Hättersta Skattehemman f.d. lägenhet Djurgården park
Eskilstuna stad   Irmanska huset gatuhus /Se Djurgården naturpark
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Jertre Cronehemman f.d. lägenhet Djurgårdsgatan gata
Eskilstuna stad   K-, jfr även Qv- Saknas Djurgårdsgatan gata
Eskilstuna stad   Kafé Bakfoten f.d. kafé Drakensköldsgatan gata
Eskilstuna stad   Karinstorp f.d. lägenhet Drakensköldska vreten f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, numera stad   Klingsmedjan f.d. smedja Drottninggatan gata
Eskilstuna stad   Kopparslagare Boms gård gatuhus Drottninggatan gata
Eskilstuna stad   Korn-Olles gård gårdstomt Drottninggatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Korn-Olles gård Saknas Drottninggatan gata
Eskilstuna stad   Krematoriet Saknas Drottninggatan, Norra gata
Eskilstuna stad   Kronoskogens bostadsområde stadsdel Drottninggatan, Norra gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Kungsladugården lägenhet Duvbogatan gata
Eskilstuna stad   Kungsladugården lägenhet Ekbacken hage
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Kungsladugården, Lilla f.d. lägenhet Ekehammar f.d. skog
Eskilstuna stad   Kvarn- Saknas Ekehammar f.d. skog
Eskilstuna stad   Ladugården f.d. ladugård Ekvallsgatan gata
Eskilstuna stad   Ladugården f.d. ladugård Ekvalska Wretarne f.d. vretar?
Eskilstuna stad   Ladugården f.d. ladugårdsbyggnad Eleonoragatan gata
Eskilstuna stad   Ladugården f.d. ladugårdsbyggnad Emborgsgatan gata
Eskilstuna stad   Larslund gårdar Engelbrektsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, num stad   lons f.d. byggnadstomt Eric Ols Enkas Wret f.d. vret
Eskilstuna stad   lons f.d. byggnadstomt Eric Ols Enkas Wret f.d. vret
Eskilstuna stad   Lusasken krog Erik Olof Änkas Wret f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Lusrikehus gatuhus Eric Olof Änkas Wret f.d. vret
Eskilstuna stad   Lusrikehus gatuhus Eriksbergsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Långkatekesen gatuhus Eskilsbacke f.d. backe
Eskilstuna stad   Långkatekesen gatuhus Eriksdalsgatan gata
Eskilstuna stad   Långkatekesen f.d. bostadshus Erlandsgatan gata
Eskilstuna stad   Löfstuga f.d. lägenhet Eskilsgatan gata
Eskilstuna stad   Lötstugan lägenhet Eskilsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Lövstugan, se Löfstugan f.d. lägenhet Eskilsparken park
Eskilstuna stad   Lööntorp Cronehemman f.d. lägenhet Eskilsparken park
Eskilstuna stad   Lööt stufuan lägenhet Eskilstuna Kungs Ladugårds Ägor f.d. jordar
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Manufaktur husen f.d. kvarter Eskilstuna Ladhegård f.d. ladugård
Eskilstuna flörr kloster, num. stad   Manufaktur husen f.d. kvarter Eskilstuna Stadz åker f.d.åker
Eskilstuna stad   Miölnarens Boställe f.d. bostadshus Eskilstuna Stadz åker f.d. åker
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Miölnarens Boställe f.d. bostadshus Eskilstuna stads Qvarngiärde f.d. gärde
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Mor i arshålet f.d. kafé Eskilstuna Stads Qvarngiärde f.d. gärde
Eskilstuna stad   Mor i gropen f.d. kafé Eskilstuna Ström å
Eskilstuna stad   Mor i stjärten gatuhus Eskilstutorget torg
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Mor i stjärten gatuhus Esplanaden f.d .gata
Eskilstuna stad   Mor i stjärten krog Esplanaden, Norra gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Mor på tuppen krog Esplanaden, Stora f.d. gata
Eskilstuna stad   Moster Sandsjö f.d. krog Esplanaden, Södra gata
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Munktells afdelning fabriksområde Fabriksgatan gata
Eskilstuna stad   Munktells Torg f.d. torg Factorigatan f.d. gata
Eskilstuna förr kloster, num stad   Myrdalshus gatuhus Fahlstadtsgatan gata
Eskilstuna stad   Myrdalshus gatuhus Faktorigatan, se Factnigatan f.d. gata
Eskilstuna stad   Myrstacken gatuhus Fataburshagen f.d. hage
Eskilstuna stad   Myrstacken gatuhus Fattigstugans tompt f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad   Mählbytorp f.d. torp Fattigstugans tompt f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad o. kloster   Mälbytorp f.d. torp Fattig=Åkrar=nr f.d. åkrar
Eskilstuna stad   Möhlnar[gården] f.d. lägenhet Fattig=Åkrar=ne f.d. åkrar
Eskilstuna stad   Möhlar[gården] f.d. lägenhet Fiddehofgatan gata
Eskilstuna förr kloster, num .stad   Noacks ark gatuhus Fiskare Hagen f.d. hage
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Norborij f.d. torp Fiskare Hagen f.d. hage
Eskilstuna förr kloster, num. stad   Norr stadsdel Flachstavägen gata
Eskilstuna stad   Nyfuscentrum gatuhus Flackstavägen gata
Eskilstuna stad   Ny Torget f.d. torp Floragatan gata
Eskilstuna stad   Närjeholme stadsdel Floragatan gata
Eskilstuna stad   Olympia f.d. kafé Folkungagatan gata
Eskilstuna stad   Palmska gården gatuhus Forsbomsgatan gata
Eskilstuna stad   Paradiset gatuhus Forsbomsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Paradiset gatuhus Forshemsgatan f.d. gata
Eskilstuna stad   Pettras krog krog Forssbomska Wretarna f.d. vretar
Eskilstuna stad o. kloster   Prästgården lägenhet Forsbomska vreten f d. vret
Eskilstuna stad o. kloster   Quarn f.d. kvarn Forsmarksgatan gata
Eskilstuna stad   Quarngårdsstugan f.d. lägenhet Forsplan öppen plats
Eskilstuna stad   Qvarnhusgården f.d. lägenhet Saknas f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Qurinnersta Hemman f.d. by Saknas f.d. vret
Eskilstuna stad   Rademachersmedjan museum Fransosvreten f.d. vret
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Rademachersmedjan Saknas Fransosvreten f.d. vret
Eskilstuna stad   Ramagården, se Förgyllda ramarna gårdstomt Franzéngatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Resaretorp f.d. torp Fredrikshofsgatan gata
Eskilstuna stad   Rosendal f.d. torp Frejagatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Rosendal f.d. torp Fredsgatan gata
Eskilstuna stad   Royalpalatset gatuhus Fridhemsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Råttfällan f.d. gatuhus Frimansgatan gata
Eskilstuna stad   Rödhmåssen f.d. torp Fristadsparken park
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Rödmåssen, Södra f.d. lägenhet Fristadsparken park
Eskilstuna stad   Saal Cronehemman f.d. lägenhet Fruhagen f.d. hage
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Skienesta Hemman f.d. by Fruhagen f.d. hage
Eskilstuna stad   Skiftinghe Cronehemman f.d. by Furugatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Skinnpälsen krog Furuhällsgatan gata
Eskilstuna stad   Skojargården gatuhus Fågelsångsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Skärgården f.d. kvarter Fårekiättehollmen f.d. holme
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Skärgården f.d. kvarter Fårekiättehollmen f.d. holme
Eskilstuna stad   Slangen f.d. lägenheter Fördelningsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Slangen f.d. lägenheter Fördelningsgatan gata
Eskilstuna stad   Sliphus f.d. fabriksbyggnad Galléugatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Sliphus f.d. fabriksbyggnad Galléugatan gata
Eskilstuna st.   Sliphuset fabriksbyggnad Galg Bärget backe
Eskilstuna förr kloster, nu stad   Sliphuset f.d. fabriksbyggnad Galg Bärget backe
Eskilstuna st.   Smedstorpet f.d. lägenhet Galgwreten f.d. vret
Eskilstuna stad   Smedstorpet f.d. lägenhet Galgwreten f.d. vret
Eskilstuna Saknas   Sochn Magatzin f.d. gatuhus Gallvreten f.d. vret
Eskilstuna Saknas   Sochn Magatzin f.d. gatuhus Gallvreten f.d. vret
Eskilstuna stad   Sommarro utvärdehus Geijersgatan gata
Eskilstuna stad   Sommarro utvärdehus Gillbergsgatan öppen plats
Eskilstuna stad   Spiksundstorp f.d. torp Gillbergavägen gata
Eskilstuna stad   Stadskällaren, Gamla krog Giästgifwar Haga f.d. hage
Eskilstuna stad   Stadskällaren, Gamla krog Giästgifwar Haga f.d. hage
Eskilstuna stad   Stamp f.d. stamp Gjutaregatan gata
Eskilstuna stad   Stenby Hemman f.d. lägenhet grangärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad   Stenhusgården gatuhus grangärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad   Stenhusgården gatuhus Grebbergsgatan gata
Eskilstuna st.   Stensborg f.d. (byggnad) lht Gredbygatan vägsträcka
Eskilstuna stad   Stensborg f.d. lht Gredby gata vägsträcka
Eskilstuna stad   Stensborg f.d. lht Gredby hemmans ägor f.d. jordar
Eskilstuna stad   Strandpalatset gathus Gredbyvägen gata
Eskilstuna stad   Stångjernhammare f.d. smideshammare Gredbyvägen gata
Eskilstuna stad   Stångjernshammare f.d. smideshammare Gredby Ägor f.d. jordar
Eskilstuna stad   Swijesta Hemman f.d. lägenhet Grindstugatan gata
Eskilstuna stad   Sylfuergrufue torp f.d. lägenhet Grindstugatan gata
Eskilstuna stad   Sämskmakare stampen f.d. stamp Gränsgatan gata
Eskilstuna stad   Sämskmakare stampen f.d stamp Gränsgatan gata
Eskilstuna stad   Söder stadsdel Gröna gatan gata
Eskilstuna stad   Söderenghztorpet f.d. lägenhet Gummerslåttan f.d. gärde
Eskilstuna stad o. kungsgård, förr kloster och socken /Se   Sörängstorpet f.d. torp Gummerslåttan f.d. gärde
Eskilstuna stad   Tegel Ladhan f.d. lada Gustafsgatan gata
Eskilstuna stad   Tegel Ladhan f.d. lada Gustafs Wallésgatan gata
Eskilstuna stad   Tegel Ladhan f.d. lada Gustafsvägen gata
Eskilstuna stad   Tegelungnen tegelugn Gymnastikgatan gata
Eskilstuna stad   Tegelongnen tegelugn Gymnastikgatan gata
Eskilstuna stad   Trummoslagaretorp f.d. lägenhet Gymnastikgatan, Nedre gata
Eskilstuna stad   Tullhus f.d. gatuhus Gymnastikgatan, Öfre gata
Eskilstuna stad   Tullhus f.d. gatuhus Gymnastiktomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad   Tulstugan f.d. lägenhet gästgifvaregatan f.d. gata
Eskilstuna stad   Tulstugan f.d. lägenhet gästgifvaregatan f.d. gata
Eskilstuna stad   Tulstugan f.d. lägenhet Gästgivaregatan f.d. gata
Eskilstuna stad   Tulstugan f.d. lägenhet Gästgifvaregatan äldre gatunamn
Eskilstuna stad   Tunafors gård gård Gästgifvaregatan äldre gatunamn
Eskilstuna stad   Tunafors stadsdel gästgifvare hagarna f.d. hagar
Eskilstuna stad   Tunafors stadsdel gästgifvare hagarna f.d. hagar
Eskilstuna stad   Tunafors verken fabrik gästgifvare hagarna f.d. hagar
Eskilstuna stad   Utstället Saknas Götgatan gata
Eskilstuna stad   Walby Hemman f.d. lägenhet hafvertäppan f.d. täppa
Eskilstuna stad   Walby Hemman f.d. lägenhet hafvertäppan f.d. täppa
Eskilstuna stad   Vbsalahalsen Cronehemman f.d. by Hagabakken f.d. backe
Eskilstuna stad   Vessringska gården gatuhus Hagabakken f.d. backe
Eskilstuna stad   Wijlesta Cronehemman f.d. by Hagagatan gata
Eskilstuna stad   Wijlesta Cronehemman f.d. by Halleniigatan gata
Eskilstuna stad   Väster stadsdel Halleiigatan gata
Eskilstuna stad   Åhrby Kronehemman f.d. lägenhet Hallströmsgatan gata
Eskilstuna stad, kloster /Se   Åkerfjällen bebyggt område Hamnallén f.d. gata
Eskilstuna stad, förr kloster /Se   Åkerfjällen bebyggt område Hamnallén f.d. gata
Eskilstuna stad, förr kloster   Ånzöijea Hemman f.d. by Hamnallén äldre namn på Rothoffsgatan
Eskilstuna (numera Kloster) f.d. sn. nu förs.   Åtorpet f.d. lägenhet Hamnen, Nedre, se Nedre hamnen hamn
Eskilstuna f.d. kloster /Se   Åtorpet f.d. lägenhet Hamnen, Norra, se Norra hamnen hamn
Eskilstuna stad   Åhrsta Hemman f.d. by Hamma, Öfre hamn
Eskilstuna stad   Östermalm stadsdel Hamnen, Övre, se Hamnen, Öfre hamn
Eskilstuna stad   Östermalm stadsdel Hamngatan gata
Eskilstuna stad     Hamngatan gata
Eskilstuna stad     Hamnparken park
Eskilstuna stad o. kloster     Saknas Saknas
Eskilstuna stad     Saknas Saknas
Eskilstuna stad     Saknas Saknas
Eskilstuna stad     Saknas Saknas
Eskilstuna stad     Hanghnesta Vthiordh f.d. åker
Eskilstuna stad     Hantverksgatan gata
Eskilstuna stad     Hartmansgatan gata
Eskilstuna st.     Hartmansgatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster)     Havretäppan, se hafvertäppan f.d. täppa
Eskilstuna stad     Hedlundsgatan gata
Eskilstuna stad     Hedlundsgatan gata
Eskilstuna stad     Heimdalsgatan gata
Eskilstuna stad     Helgestaäng f.d. äng
Eskilstuna stad     Heleneborgsgatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster)     Helgestagatan gata
Eskilstuna stad     Heljestrandsgatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster)     Hellstedtsgatan gata
Eskilstuna stad     Hesslegatan gata
Eskilstuna st.     hillbrands f.d. vret
Eskilstuna förr kloster     Hillebrands Olofs vret f.d. vret
Eskilstuna stad     hillbrans Olofs Wret f.d. vret
Eskilstuna Saknas     hilbrans Olofs Wret f.d. vret
Eskilstuna stad     Hisingen (Hissingen), se Hisingsbacke backe, nu park
Eskilstuna stad     Hisingsbacka backe
Eskilstuna stad     Hisingsbacke backe
Eskilstuna stad     Hisingsbacke backe, nu park
Eskilstuna stad     Hisingsbacke backe, nu park
Eskilstuna stad     Hisingsbacke backe, nu park
Eskilstuna stad     Hjärnegatan gata
Eskilstuna stad     Hornsgatan gata
Eskilstuna stad     Hugingatan gata
Eskilstuna stad     Humblegård f.d. trädgård
Eskilstuna stad     Hunsala Giärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Hunsala Giärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad     hunsalagiärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Håses lada f.d. ladubyggnad
Eskilstuna stad     Håses lada f.d. ladubyggnad
Eskilstuna stad     Hägers tomt f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad     Hägers tomt f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad     Hödergatan gata
Eskilstuna stad     Hökgatan gata
Eskilstuna stad     Idungatan gata
Eskilstuna stad     Ihrmansgatan gata
Eskilstuna stad     Ingenjörsgatan gata
Eskilstuna stad     Ingmarsgatan gata
Eskilstuna stad     Intagan park
Eskilstuna stad     Intagan park
Eskilstuna stad     Intagan park
Eskilstuna stad     Intagsgatan gata
Eskilstuna stad     Intagsgatan gata
Eskilstuna stad     Johan Lons Wretar f.d. vretar
Eskilstuna stad     Johan Lons Wretar f.d. vretar
Eskilstuna stad     Johan Lons Wretar f.d. vretar
Eskilstuna stad     Johannesgatan, S:t gata
Eskilstuna stad     jernbergsgatan gata
Eskilstuna stad     Jernbergsgatan gata
Eskilstuna stad     Järnbergsgatan, Jernbergsgatan gata
Eskilstuna stad     Järnvägsgatan, Norra gata
Eskilstuna st.     Järnvägsgatan, Norra gata
Eskilstuna st.     Järnvägsplan öppen plats
Eskilstuna stad?     Järnvägsplan öppen plats
Eskilstuna stad     Jätteberget berg
Eskilstuna stad     Jätteberget berg
?Eskilstuna stad     Jättebergsvägen gata
Eskilstuna stad     Jöjbergsstaven rågångsmärke
Eskilstuna kloster o. stad     Jören vävares gata gata
Eskilstuna stad     Kahlfris Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Kahlfris vreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Kallfis Wretarna f.d. vretar
Eskilstuna stad     Kallfis Wretarna f.d. vretar
Eskilstuna stad     Kareligatan, Norra gata
Eskilstuna stad     Kareligatan, Norra gata
Eskilstuna stad     Karlfeltsgatan gata
Eskilstuna stad     Karl Johansvägen gata
Eskilstuna stad     Karlsborgsgatan gata
Eskilstuna stad     Kaybakken f.d. hamn
Eskilstuna st.     kiörckogatan f.d. gata
Eskilstuna stad     Kjula vägen gata
Eskilstuna stad     Kjula vägen gata
Eskilstuna stad     Klockar Åkrar=ne f.d. åkrar
Eskilstuna stad     Klockbergstäpporne f.d. odlad jord
Eskilstuna stad     Klockbergstäpporne f.d. odlad jord
Eskilstuna stad     Klostergatan gata
Eskilstuna stad, förr kl.     Klostergatan gata
Eskilstuna stad     Klosterströms Gjuteri f.d. gjuteri
Eskilstuna stad o. kl.     Klåckarns f.d. åkrar(?)
Eskilstuna stad     Klåckarns f.d. åkrar(?)
Eskilstuna stad     Knoopgatan gata
Eskilstuna kloster och stad     Knoptorps Agn f.d. jordar
Eskilstuna stad     Kojt Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Kojt Wreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Kolonigatan gata
Eskilstuna stad     Kongs Ladugårdens Åker Mark f.d. jordar
Eskilstuna stad     Krebens gata, Norra gata
Eskilstuna Saknas     Krebsensgata, Norra gata
Eskilstuna stad     Kribsens Gränd f.d. gränd
Eskilstuna stad     Kriebsens Gränd f.d. gränd
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad     Kriebsensgatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna stad     Kristinelundsgatan gata
Eskilstuna stad     Krongatan gata
Eskilstuna stad     Krongatan gata
Eskilstuna stad     Krongatan, Gamla f.d. gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Krongatan Nya gata
Eskilstuna stad     Kronhusgatan f.d. gata
Eskilstuna stad     Kronhusgatan f.d. gata
Eskilstuna stad     Kronhusgatan f.d. gata
Eskilstuna stad     Kronhus Qvarteret f.d. kvarter
Eskilstuna kloster, stad     Kungsgatan gata
Eskilstuna stad     Kungsgatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster)     Kungsgatan gata
Eskilstuna kloster     Kungsgatan gata
Eskilstuna stad     Kungsladugårdsgatan gata
Eskilstuna stad     Kungs Ladugårds Södra Gärde f.d. gärde
Eskilstuna stad     Kungs Ladugårdens Åker Giärde f.d. jordar
Eskilstuna stad /Se     Kongs Trädgården f.d. park
Eskilstuna stad     Kungsvägen gata
Eskilstuna stad     Kvarngärdsgatan gata
Eskilstuna kloster o. stad     Kvarngärdsgatan gata
Eskilstuna stad     Kyrkbron bro
Eskilstuna kloster     Kyrkbron bro
Eskilstuna stad     Kyrkogatan gata
Eskilstuna stad     Kyrkogatan gata
Eskilstuna stad     Kyrkogatan gata
Eskilstuna stad (förr kloster)     Kyrkogården, Gamla kyrkogård
Eskilstuna stad     Kyrkogårdsgatan gata
Eskilstuna förr kloster, nu stad     Kyrkogårdsgatan gata
Eskilstuna stad     Kyrkogårdsgatan gata
Eskilstuna stad, fordom kloster     Källgatan gata
Eskilstuna stad     Källgatan gata
Eskilstuna stad     Källgatan gata
Eskilstuna kyrka Saknas     Kärleksstigen väg
Eskilstuna förr kloster     Köpmangatan gata
Eskilstuna stad     Köpmangatan gata
Eskilstuna stad     Köpmangatan gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Ladugardz Gierdet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Ladugårdz Giärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Ladugårdz Giärdet f.d. gärde
Eskilstuna Saknas     Ladugards hage f.d. hage
Eskilstuna stad     Ladugårds gränd f.d. gränd
Eskilstuna förr kloster     Ladugårds gränd f.d. gränd
Eskilstuna stad     ladugards vreth f.d. vret
Eskilstuna stad     ladugards wreth f.d. vret
Eskilstuna stad     Ladugårdz-Åker-Giärde f.d. gärde
Eskilstuna stad     Ladugårdz Änghen f.d. äng
Eskilstuna stad     Laudgårdz Änghen f.d. äng
Eskilstuna st.     Laduvreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Laduvreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Laduvägen f.d. väg
Eskilstuna stad     Laduvägen f.d. väg
Eskilstuna stad     Ladvreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Ladvreten f.d. vret
Eskilstuna stad     Lagerkvistsgården gata
Eskilstuna stad     Landsvägen, Gamla väg
Eskilstuna stad     Landsvägen, Gamla väg
Eskilstuna stad     langsgatan gata
Eskilstuna stad     Lasaretsgatan gata
Eskilstuna stad     Lasaretsgatan gata
Eskilstuna stad     Lasarettsgatan gata
Eskilstuna f. sn     lazarettstomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna stad     lazarettstomten f.d. byggnadstomt
Eskilstuna f. kungsgård, nu stad     Lasarettsvägen gata
Eskilstuna f. kungsgård     Lasarettsvägen gata
Eskilstuna f. kungsgård     Lenngrensgatan gata
Eskilstuna stad     Libergsgatan gata
?Eskilstuna stad     Liden, Södra gata
Eskilstuna stad     Liegardz Egerna f.d. ängar och gårdar
Eskilstuna stad     Liegardz Egerna f.d. ängar och gärden
Eskilstuna stad     Lillenghen f.d. äng
Eskilstuna stad (kloster?)     lillegierdhet f.d. gärde
Eskilstuna stad     lillegierdhet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Lillegierd(h)et f.d. gärde
Eskilstuna stad     Lillegierd(h)et f.d. gärde
Eskilstuna stad     Lillegierdhet f.d. gärde
Eskilstuna stad     Lillån gren av Eskilstunaån
Eskilstuna stad     Liundstorpsgatan gata
Eskilstuna stad /Se     Lind Wretarne f.d. vretar
Eskilstuna stad /Se     Lind Wreterne f.d. vretar
Eskilstuna stad /Se     Lindvretarna f.d. vretar
Eskilstuna stad /Se     Lindvretarna f.d. vretar
Eskilstuna stad /Se     Lindvreten f.d. vret
Eskilstuna st /Se     Linnégatan gata
*Æskildstuga namn på stad /Se     Lokegatan gata
Eskilstuna stad /Se     Loheska vreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Loheska vreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Loheska vreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Loheska vreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Lorents Park f.d. trädbevuxet område
Eskilstuna stad /Se     Lugna gatan gata
Eskilstuna stad /Se     Lundbladsvägen gata
Eskilstuna stad /Se     Lundgrensgatan gata
Eskilstuna stad /Se     Lundholms-Vreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Lundholmsvreten f.d. vret
Eskilstuna stad /Se     Lustigbacke backe
Eskilstuna stad /Se     Lustigbacke backe
Eskilstuna stad /Se     Lyckåsgatan gata
Eskilstuna stad /Se     Långgatan gata
Eskilstuna stad /Se     Lång Gatan, Stora f.d. gata
Eskilstuna stad /Se     Löfhagen f.d. hage
Eskilstuna stad /Se     Löfhagen f.d. hage
Eskilstuna stad /Se     Löfhagsgärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad /Se     Löfhagsgärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad /Se     Löfhagsgärdet f.d. gärde
Eskilstuna stad /Se     Lövhagen f.d. hage
Eskilstuna, se Æskildstuga Saknas /Se     Lööten f.d. jordar
Tuna stad /Se     Lööten f.d. jordar
»Eskill stugw», se ?Eskilstuna stad     Magnegatan gata
Eskilstuna stads kyrka Saknas /Se     Malmgatan gata
Balsta ålderdomshem     Malmgatan gata
Balsta gd     Man och Ladugårdstomten f.d. byggnadstomt
Balsta f.d. by     Man och Ladugårdstomten f.d. byggnadstomt
Balsta beb. /Se     Manufactur Åkeren f.d. åker
Balsta förr by? /Se     Manufactur Åkeren f.d. åker
Borsökna samh. /Se     Marielundsgatan gata
Borsökna samh. /Se     Midsommarsgatan f.d. gata
Eskilsstuga(n) stad /Se     Midsommarsgatan f.d. gata
Eskilstuna fristad Saknas /Se     Mimergatan gata
Eskilstuna fristad Saknas /Se     Mobacksgatan gata
Eskilstuna gård f. kungsgård     mobacksåkren f.d. åker
*Eskilstuna hammare och Bruk förr namn på bruk /Se     Mobacksåkren f.d. åker
Eskilstunahus förr slott     Mor i gropen brunn med skulptur
Eskilstunahus förr slott     Mor i gropen brunn med skulptur
Eskilstunahus förr slott     mossbergsgatan gata
Eskilstunahus förr slott     muningatan gata
Eskilstunahus förr slott     muningatan gata
Eskilstunahus förr slott     munktellsgatan gata
Eskilstunahus förr slott     munktellsgatan gata
Eskilstunahus förr slott     Munktellsgatan, Norra f.d. gata
Eskilstunahus förr slott     Munktellsgatan, Södra f.d. gata
Eskilstunahus förr slott     Munktellstorget torg
Eskilstunahus förr slott     Myrenghen f.d. äng
Eskilstunahus förr slott     mälbygatan gata
*Eskilstuna kloster förr kloster /Se     Nedre hamnen hamn
Eskilstuna kloster f. kloster     Nedre hamnen hamn
Eskilstuna kloster Saknas     Nedre hamnen f.d. hamn, numera strandparti
Eskilstuna kloster Saknas     Nedre hamnen f.d. hamn, numera strandparti
Eskilstuna kloster förr kloster     Nils Hillbrands Wattgård gårdstomt
Eskilstuna kloster förr kloster     Nils: Hillbrands Wattgård gårdstomt
Eskilstuna kloster Saknas     Noacksgatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Noacksgatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Noacksgatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Noacksgatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Noacksgärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Noacksgärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Noacksgärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Noacks tvärgata, Norra gata
Eskilstuna kloster Saknas     Noacks tvärgata, Södra gata
Eskilstuna f.d. kl.     Noacks tvärgränd gata
Eskilstuna kloster Saknas     Nordemanska Wreten f.d. vret
Eskilstuna kloster förr kloster     Nordvallsgatan gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Noregatan gata
Eskilstuna f d kloster     Norénsgatan gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Norhagen f.d. hage
Eskilstuna förr kloster     Norhagen f.d. hage
Eskilstuna kloster Saknas     Norra hamnen hamn
Eskilstuna kloster förr kloster     Norre ghierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas     Norre ghierdhet f.d. gärde
Eskilstuna förr kloster     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster     Norre-gierdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Norregierd[h]et f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Norre-gierdhet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas     Norregierd[h]et f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Norre-gierdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Norregierdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Norregierdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Norre hagen f.d. hage
Eskilstuna kloster förr kloster     Norrgärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Norrgärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Norrhagen hage
Eskilstuna kloster Saknas     Norrhagen hage
Eskilstuna kloster Saknas     Norrhags Ängen f.d. äng
Eskilstuna kloster förr kloster     Ny Enghen f.d. äng
Eskilstuna kloster fordom kloster     Nÿa-giärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Nybrogatan gata
Eskilstuna förr kloster     Nybrogatan gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Nybrogatan, Nedre gata
Eskilstuna kl     Nybrogatan, Öfre gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Nybro Hamnen hamn
Eskilstuna kloster f. kloster     Nybro Hamnen hamn
Eskilstuna förr kloster     Nybron bro
Eskilstuna kloster     Nybron bro
Eskilstuna kl     Nyforsgatan gata
Eskilstuna kl     Nyforsgatan gata
Eskilstuna kloster kl     Nyforstorpet torp
Eskilstuna kloster kl.     Nygatan gata
Eskilstuna kl     Nygatan gata
Eskilstuna kl     Nygatan gata
Eskilstuna förr kl., nu stad     Nygatan f.d. gata
Eskilstuna kloster kl     Nygatan f.d. gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Nygatan, Norra f.d. gata
Eskilstuna f. kl     Nygatan, Södra f.d. gata
Eskilstuna kloster Saknas     Nygierdet f.d. gärde
Eskilstuna f. kl     Nygiädet f.d. gärde
*Eskilstuna kloster kloster     Nygårdsgatan gata
Eskilstuna Closter fordom kloster     Nygärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster fordom kloster     Nygärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Nygärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas     Nygärdsgränden f.d. gränd
Eskilstuna kloster Saknas     Ny - Stads Bron f.d. bro
Eskilstuna kloster f. kloster     Nystads Gatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Nystads Gatan gata
Eskilstuna kloster förr kloster     Nyzellsgatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Närije Holme holme
Eskilstuna kloster förr kloster     Odengatan gata
Eskilstuna kloster f. kloster     Odensala Gärde f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Odensalag Gärde f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Odensalagärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster förr kloster     Odensalagärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster f. kloster     Odensalagärdet f.d. gärde
Eskilstuna f. kungsgård     Odensalagärdet f.d. gärde
Eskilstuna kloster Saknas /Se     Odlarevägen gata
Eskilstuna kloster förr kloster /Se     Oensalagierdet f.d. gärde
*Eskilstuna kungsgård Saknas /Se     Oensalagierdet f.d. gärde
Eskilstuna slott Saknas /Se     Organistens eller Klockarens tompt byggnadstomt
Flugmötet lht /Se     Organistens eller Klockarens tompt byggnadstomt
Fröslunda samh. /Se     Oxbacken backe
Gamla staden stadsdel /Se     Oxbacken backe
Gamla staden stadsdel /Se     Oxbacksgatan f.d. gata
Gredby gd? /Se     Oxbacksgatan f.d. gata
Gröninghammar avs. /Se     Oxehaghen f.d. hagmark
Grönsta by /Se     Oxehaghen f.d. hagmark
Grönsta lhtr /Se     Oxehaghen f.d. hagmark
Grönsta lhtr /Se     Paradiset gårdstomt
Gultbrunn gd /Se     Paradiset gårdstomt
Gårdskäl by /Se     Parkgatan gata
Gårdskäl förr by /Se     Pastonis vretar f.d. vretar
Hagnesta gd /Se     Pastonis vretar f.d. vretar
Hagnesta gd /Se     Pedersgränd gata
Hagnesta gd /Se     Prästegårdens Åkermark f.d. jordar
Helga Kors altare     Prestegärdes Ägor f.d. jordar
Helgesta samh. /Se     Prästegårds wret f.d. vret
Hugelsta f.d. by /Se     Präste Gårds Ägor f.d. jordar
Hugelsta gd /Se     Qwargiärd... f.d. gärde
Hugelsta gd /Se     Qwargiärd . . . f.d. gärde
Hugelsta samh. /Se     Qvrnegierdhet f.d. gärde
Hugelsta samh. /Se     Qwarnegierdhet f.d. gärde
Hun(d)sta, nu Lagersberg herrgård /Se     Qvarngatan f.d. gata
Hundstad, nu Lagersberg herrgård /Se     *Qvarngärdet f.d. gärde
Hyndevad gd /Se     *Qvarngärdet f.d. gärde
Hättersta lht /Se     Qvarn Giärdet f.d. gärde
Johaniterklostret förr kloster     Qwarn Giärdet f.d. gärde
Johanniterordens kloster f. kloster     Qwarn Gieärdet f.d. gärde
Johanniterklostret Saknas     Qwarn Giärdet f.d. gärde
Johanniterklostret f. kloster     Qwarngärdet f.d. gärde
Johanniterklostret, se Eskilstuna Kloster Saknas     Qvarngärdet f.d. gärde
Johanniterklostret förr kloster     Qvarngärdet f.d. gärde
Karl Gustavs stad Saknas /Se     Qwarn Gärdet f.d. gärde
*Karl Gustavs stad Saknas /Se     Qwarngärdet f.d. gärde
Karl Gustafs stad Saknas /Se     Qvarngärds wreten f.d. vret
Kungsladugården Saknas /Se     Qvarngärds Wreten f.d. vret
Kvinnersta gd /Se     Rademackergatan gata
Laduvreten fastighet /Se     Rademackergatan gata
Lagersberg, förr Hun(d)sta herrgård /Se     Rademackergatan gata
Lagersberg gd /Se     Rademachergatan gata
Lagersberg, förr Hundstad herrgård /Se     Rademachergatan gata
Mesta gd:ar /Se     Radmakers Englh f.d. äng
Mesta samh. /Se     Riddarhofsgatan gata
Måsta samh. /Se     Rinmansgatan gata
Måsta gd /Se     Rinmanstorg torg
Nystaden stadsdel /Se     Rinmanstorg torg
Nystaden stadsdel /Se     Rosenbergsgatan gata
Närjeholme samh /Se     Rosenbergsgatan gata
Närjeholme samh. /Se     Rosenhällsgatan gata
Röksta samhälle, gd     Rosenlundsgatan gata
Röksta by /Se     Rothoffsgatan gata
Röksta samh. /Se     Rudamsgränd f.d. gränd
Sal samh. /Se     Rudbecksgatan gata
Sankt Hans orden, se Sankt Johannes orden förr orden     Ruddamen f.d. damm
Sankt Johannis kloster förr kloster     Ruddamen f.d. damm
Sankt Johannis kloster förr kloster(?)     Ruddamm f.d. damm
?Sankt Johannis kloster förr kloster     Ruddamm f.d. damm
Sankt Johannis kloster förr kl.     Ruddammen f.d. damm
Sankt Johannes fordom kloster     Ruddammen f.d. damm
Sankt Johannis kloster stad     Ruddammskanalen f.d. avloppskanal
Sankt Johannes kloster, se Eskilstuna kloster Saknas     Ruddamsgatan gata
Sankt Johannes orden förr orden     Ruddamsgatan gata
Sankt Johannes orden förr orden     Ruddamsgatan gata
*Sankt Johannis orden förr orden     Ruddamsgatan, Norra f.d. gata
Sankt Johannes orden förr orden     Ruddamsgatan, Södra f.d. gata
Skiftinge gd /Se     Ruddamsgatan gata
Slagsta samh. /Se     Ruddamskanalen f.d. kanal
-sta element i beb.namn /Se     Ruddamstomten f.d. byggnadstomt
*Stallbanen plats     Runebergsgatan gata
Svallinge gd /Se     Rydbergsgatan gata
Svallinge gd /Se     Rådhusbron bro
Svallinge by /Se     Rådhusbron bro
Svista by /Se     Rådhusgränden f.d. gård
Svista samh. /Se     Rådhustorget torg
Tunafors bruk, se *Eskilstuna hammare o Tunafors m Saknas /Se     Rådhustorget torg
Tunafors manufakturverk Saknas /Se     Rådstugans Grundritning Saknas
Tyska sliphuset Saknas /Se     Räckhammar f.d. smideshammare
*Tyska sliphuset förr fabriksbyggnad? /Se     Sandbankerna uppslamningar
?Uppsalatorp lht     Sandbankarna uppslamningar
Vilsta gd /Se     Schröderstiernas väg f.d. gata
Vilsta gd /Se     Sergelgatan gata
Vilsta gd /Se     Sju magra Åkrarne f.d. beteshagar
Vintertorp torp /Se     Sju magra Åkrarna f.d. beteshagar
Ånsöga by /Se     Skienesta Lööt f.d. åker
Årby samh. /Se     Skinnarbron f.d. bro
Ärna samh. /Se     Skinnarbron f.d. bro
Ärsta samh. /Se     Skogsgatan gata
Ärsta samh. /Se     Sksogstorpsgatan gata
»æskilstugwna» = Eskilstuna? Saknas     Skogstorpsgatan gata
      Skogstorpsvägen gata
      Skogstorpsvägen gata
      Skojargården gårdstomt
      Skolgatan gata
      Skolgatan, Norra f.d. gata
      Skolgatan, Norra f.d. gata
      Skolhus Gränd f.d. gränd
      Skyttegilleskogen skogstrakt
      Skyttegillet skjutbana
      Sköldungsgatan gata
      Slakthusbacken backe
      Slottsbacken f.d. backe
      Slottsbacken f.d. backe
      Slottsbacken backe
      Slottsgatan gata
      Slottsgatan gata
      Slussbron bro
      Slussen sluss
      Slåtzbake backe
      Smedjegatan gata
      Smedjegatan gata
      Smedjevreten f.d. vret
      Smedjevreten f.d. vret
      Smedjevreten f.d. vret
      Smeds eller Åtorps Ägor f.d. byggnadstomt
      Smeds eller Åtorps Ägor f.d. byggnadstomt
      Smedtäpporna f.d. odlade jordar
      Smedtäpporna f.d. odlade jordar
      Smedtäpporna f.d. odlade jordar
      Smedvreten f.d. vret
      Smedvreten f.d. vret
      Smörparken park
      Smörparken park
      Smörparken park
      Smörtorpet torp
      Smörtorpet torp
      Snickarängen f.d. äng
      Snickarägen f.d. äng
      Snickarängen f.d. äng
      Snickarängen f.d äng
      Snickarängen f.d. äng
      Snickarängen f.d. äng
      Snopptorpsgatan gata
      Snopptorpsbadet badplats
      Snoptorpshage f.d. hage
      Sommarrogatan gata
      Sommarrogatan gata
      Spiksundsströmmen strömt ställe
      Spiksundstorpets vret f.d. vret
      Spijksunds ägor f.d. åkrar och ängar
      Spruthusgränden f.d. gränd
      Stadsparken park
      Stadsparken park
      Stadstorget, Gamla torg
      Stalla- och Rijkare Platz f.d. öppen plats
      Stallar- och Rijkare Platz f.d. öppen plats
      Starwaldz engh f.d. äng
      Starwaldz engh f.d. äng
      Stationsgatan, Norra gata
      Stationsgatan, Södra gata
      Stationsgatan Södra öppen plats
      Stenborgsgatan gata
      Stenborgsgatan gata
      Stenborgsgatan gata
      Stenkilsgatan gata
      Stenkvistagatan gata
      Stenkvistagatan gata
      Stenkvistavägen gata
      Stenmansgatan gata
      Stenmansgatan gata
      Stenlöten, Lilla åker
      Stenlöten, Stora åker
      Stenlöten, Stora åker
      Stenlöten, Stora åker
      Stensborgs Ägor f.d. jordar
      Stora Gatan f.d. gata
      Stora gatan gata
      Stora gatan gata
      Storgatan gata
      Storgatan gata
      Stor Torget f.d. torg
      Stortorgsgatan f.d. gata
      Stoorängen f.d. äng
      Stoorängen f.d. äng
      Storenghen f.d. äng
      Strandgatan gata
      Strandgatan gata
      Strängnäsvägen landsväg
      Strömgatan gata
      Strömsholmen holme
      Strömsholmen holme
      Sturegatan gata
      Ståhlbergsgatan gata
      Ståhlfors fabrik
      Ståhlfors källa f.d. källa
      Ståhlfors källa f.d. källa
      Stålbergsparken park
      Stålbrännargatan gata
      Stålforsbron bro
      Stålforsbron bro
      Ståthållartompten f.d. byggnadstomt
      Sundby vägen gata
      Sundbyvägen gata
      Sundins [lada] f.d. ladubyggnad
      Surbrunnsgatan gata
      Svangatan gata
      Svarvaregatan gata
      Sveaplan öppen plats
      Sveavägen gata
      Svedenborgsgatan gata
      Svengrensgatan gata
      Sågarens f.d. täppa
      Sågarens f.d. täppa
      Sågbacken f.d. backe
      Sågbacken f.d. backe
      Sågbacken f.d. backe
      Sågvretarne f.d. vretar
      Sågvretarna f.d. vretar
      Säterigatan gata
      Söder Engen, Lilla f.d. äng
      Söder äng f.d. äng
      Söder äng f.d. äng
      Söder Ängen f.d. äng
      Söderängsgatan gata
      Södherenghen f.d. äng
      Södherenghen f.d. äng
      Södherenghen f.d. äng
      Södregierdhet f.d. gärde
      Södre-gierdhet f.d. gärde
      Södre gierdhet f.d. gärde
      Södre gierdhet f.d. gärde
      Södre gierdhet f.d. gärde
      Södre gierdhet f.d. gärde
      Södregierd[h]et f.d. gärde
      Söder-gierd[h]et f.d. gärde
      Södregierdhet f.d. gärde
      Södregierdhet f.d. gärde
      Södregierdhet f.d. gärde
      Södregierdet f.d. gärde
      Södergierdhet f.d. gärde
      Södregierdhet f.d. gärde
      Södregierdet f.d. gärde
      Södregierdet f.d. gärde
      Södregierdet f.d. gärde
      Södregierdhet f.d. gärde
      Sörängen f.d. äng
      Sörängen f.d. äng
      Sörängen f.d. äng
      Sörängen f.d. äng
      Sörängen, Lilla f.d. äng
      Sörängen, Lilla f.d. äng
      Tegelbruksgatan gata
      Tegelbruksgatan gata
      Teghelslagarens vret f.d. vret
      Teghelslagarens vreet f.d. vret
      Tegeltäppan f.d. vret
      Tegeltäppan f.d. vret
      Tegelvreten f.d. vret
      Tegehvreten f.d. vret
      Tegnérgatan gata
      Tessingatan gata
      Thorildgatan gata
      Hennbergsgatan gata
      Tingsbyggningstompten f.d. byggnadstomt
      Topeliusgatan gata
      Torfinngatan gata
      Torget f.d. torg
      Torggatan, Westra gata
      Torggatan, Westra, se Stor Torget gata
      Torggatan, Östra gata
      Torggatan, Östra, se Stor Torget gata
      Torsgatan gata
      Torshällavägen gata
      Torsille Löt[e]n f.d. åker
      Torsilla åhen å
      Torsilla åhen vattendrag
      Trekanten torg
      Trädgården f.d. trädgård
      Trädgården f.d. trädgård
      Trädgårdsgatan gata
      Trädgårdsgatan gata
      Tufveskogen f.d. jagbacke
      Tullen, Gamla f.d. tull
      Tullgatan gata
      Tullgatan gata
      Tullgatan gata
      Tullportarna f.d. tullar
      Tullportarna f.d. tullar
      Tunaforsbadet badplats
      Tunaforsgatan gata
      Tunaforsgatan gata
      Tuna Forss Trädgård f.d. trädgård
      Tuna Forsa Trädgård trädgård
      Tunagatan gata
      Tvärgatan, Gamla f.d. gata
      Tvärgatan, Lilla gata
      Tyske Pastoris Plats f.d. byggnadstomt
      Tyske Pastoris Plats f.d. byggnadstomt
      Tårg eller Lastacie Platz f.d. öppen plats
      Tårg eller Lastacie Platz f.d. öppen plats
      Törnerosgatan gata
      Ungergatan gata
      Uttermarksgatan gata
      Uttermarksgatan gata
      Vadmansgatan gata
      Vallbygatan gata
      Valegatan gata
      Valhallagatan gata
      Walléegatan gata
      Wallingatan gata
      Vallongatan gata
      Wallqvistgatan gata
      Wallqvistgatan gata
      Vanka lite gårdstomt
      Wasavägen gata
      Wasavägen gata
      Vasbergsgatan gata
      Vasbergsgatan gata
      Vattugatan, Norra gata
      Vedbergsgatan gata
      Verdandigatan gata
      Verrestorpsgatan gata
      Wessmans Wreten f.d. vret
      Westergierd[h]et f.d. gärde
      Westermarksvreten, Stora f.d. vret
      Westermarks Wreten f.d. vret
      Westermarks Wreten f.d. vret
      Westra gatan f.d. gata
      Vidargatan gata
      Vidlundsgatan gata
      Vikingagatan gata
      Villagatan gata
      wilsta uthmarck f.d. jordar
      Vilstavägen gata
      Vinkelgatan gata
      Vintertorpsgatan gata
      Viptorpsgatan gata
      Vretlundsgatan gata
      Västergatan gata
      Västergatan gata
      Wästergierdhet f.d. gärde
      Wästergierdhet f.d. gärde
      Wästergierdhet f.d. gärde
      Wästergierdet f.d. gärde
      Wästergierdet f.d. gärde
      Wästergierdet f.d. gärde
      Wäster-gierdhet f.d. gärde
      Wästergierd[h]et f.d. gärde
      Wäster-gierd[h]et f.d. gärde
      Wäster-gierd[h]et f.d. gärde
      Wästergierd[h]et f.d. gärde
      Wästergierdet f.d. gärde
      Wäster-gierd[h]et f.d. gärde
      Wästergierd[h]et f.d. gärde
      Wäster-gierdhet f.d. gärde
      Wäster-gierdhet f.d. gärde
      Västermarken f.d. hagmark
      Västermarken f.d. hagmark
      Västermarken f.d. hagmark
      Västermarksgatan gata
      Västermarksgatan gata
      Västermarksgatan gata
      Västermarksgatan gata
      Väster ut-marken f.d. hagmark
      Västeråsvägen gata
      Västeråsvägen väg
      Ymergatan gata
      Ynglingagatan gata
      Zetterbergsgatan gata
      Zetterbergsgatan gata
      Zinkensdamm Saknas
      Zinkensdamm Saknas
      Ågatan gata
      Åkaregatan gata
      Åker till Trädgård f.d. åker
      Åker till Trädgård f.d. åker
      Årbygatan gata
      Åsgatan gata
      Åsgatan gata
      Återvändsgata f.d. gata
      Äng- Saknas
      Ängsgatan, Nya f.d. gata
      Ängsgatan gata
      Ängsvreten f.d. vret
      Årsta Bredäng f.d. äng
      Årstagatan gata
      Öbergsgatan gata
      Öhrlingsgatan gata
      Örströms-Parken f.d. park
      Östergatan gata
      Östergatan gata
      Östergierdhet f.d. gärde
      Østergierdet f.d. gärde
      Øster-gierdhet f.d. gärde
      Öster-gierd[h]et f.d. gärde
      Östergierdet f.d. gärde
      Östergierdhet f.d. gärde
      Østergierdhet f.d. gärde
      Öster-gierdhet f.d. gärde
      Qster-gierdhet f.d. gärde
      Østergierdhet f.d. gärde
      Öster-gierd[h]et f.d. gärde
      Östergierd[h]et f.d. gärde
      Øster-gierd[h]et f.d. gärde
      Östergierdhet f.d. gärde
      Östergierdhet f.d. gärde
      Öster-gierd[h]et f.d. gärde
      Östergierdhet f.d. gärde
      Østergiert f.d. gärde
      Östra gatan f.d. gata

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.