ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kjula socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 571 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 379 Naturnamn : 125
Kjula sn »aiku»? natn? /Se Kjula sn Nummerförteckning förteckning
Kjula sn Basthagen terräng Albertsro lht Nummerförteckning förteckning
Kjula sn *Becketorp staven gränsmärke Albro Saknas Nummerförteckning förteckning
Kjula sn Björnmossen mosse Albrohagen lht Nummerförteckning förteckning
Kjula socken Blomängen ägomark Albrotorp torp Nummerförteckning förteckning
Kjula socken Blåkulla ägomark Anderslunda lht Nummerförteckning förteckning
Kjula sn Brusmossen terräng Annero lht Nummerförteckning förteckning
Kjula sn Brännkärret terräng Aspdalen lht Albacksberget berg
Kjula sn Bälgstenaberget berg med fornborg /Se Aspehult lht Aspbacken kulle
Kjula sn Dalmossen terräng Aspesta by Aspens åkerteg
Kjula sn Dalsäng triangelpunkt Aspesta by Aspesta krog husgrund
Kjula sn Dammkällan källa? Aspestahult, el. Hult gård Avrättningsplatsen plats i Gallskogen
Kjula sn Dammsängen ägomark Aspestahult Saknas Bjuräng Saknas
Kjula sn *Dröttjeholm staven gränsmärke Aspesta krog husgrund Björkhagen hage
Kjula sn *Ekö? natn.? /Se Aspestalund lht Björnmossen odlad mosse
Kjula sn *Elläng femstena staven gränsmärke Aspesta Oxhage lht:er Björnmossen mosse
Kjula sn *Ellängsstaven råmärke Asphult lht Blackstakärret Saknas
Kjula sn *Elläng staven gränsmärke Asplund torp Blacksta soldattorp torpgrund
Kjula sn Feta gräset terräng Asplund Saknas Blinda Johans backe vägbacke
Kjula sn Finnfjärsman terräng? Asplunda lht Blixtgärdet åker
Kjula sn Finnfjärsman natn? /Se Backgårdskärret lht Blomängen äng
Kjula sn Finnkällan källa(?) Barksäter lht Blåkulla berg
Kjula sn Finnkällan natn? /Se Becktorp torp Blåkulla åker
Kjula sn Flatlandet ägomark Belgstena gård Bryggarsnuten åker
Kjula sn Fougelbergz Stafwen, se Fågelberg staven gränsmärke Belstena, se Belgstena Saknas Buskhagen åker
Kjula sn *Fågelberg staven gränsmärke Berga gård Båtsman åker
Kjula sn Gallskogen skog Bergalund lht Dalmossen mosse
Kjula sn Glupan äng Berga Vrå lht:er Dröttjemossen kärrmark
Kjula sn Grevekällan källa(?) Berglundstorp lht Dyen åker
Kjula sn Grötfatet terräng Bergshammar lht Ekbacken backe
Kjula sn Gubbängskärret terräng Bergstugan lht Flatlandet åker
Kjula sn Gåsbina sankmark Bjuräng Saknas Galgskogen skog
Kjula socken Hammarvreten ägomark Bjuräng lht Gallskogen skog
Kjula sn Harsätter terräng Björkelund lht Gladbacken skogsbacke
Kjula socken »hiku»? natn? /Se Björkhaga stuga Glupa sankäng
Kjula sn Hultet terräng Björklund lht Glupan fördjupning i Kjulaåsen
Kjula socken Hulthagen skogsmark Björndal gård Grönbrink skogsbacke
Kjula socken Hålkärr ägomark Björnmossen lht Grönbrink backe
Kjula socken Hällarna terräng Blacksta utjord Gubbvreten åker
Kjula sn Hällstuguslätten ägomark Blacksta, Lilla gård Gåsbina sankmark
Kjula sn Hälltorp ägomark Blackstalund lht Hammarvreten åker
Kjula sn Högstenen fornlämning Blacksta soldattorp torpgrund Hammarvreten åkerteg
Kjula sn Jagbacksmossen mosse(?) Blomhagen lht Hebykärr Saknas
Kjula sn Junhammaren bergbacke Blomäng lht Hemängen åker
Kjula sn /Se Kaggängen ägomark Blomäng lht Holmhadden mosse
Kjula sn Kalkugnsskogen skog Botten gård Hophagen hage
Kjula sn Kattpussen sjö Broberg lht Hornbergsbacken skogsbacke
Kjula sn Kjulamon skog Bryggartorp torp Hultet skog
Kjula sn Kjulamon skog Bryggartorp lht Hultängen åker
Kjula sn Kjulamon skog Bränningsvad gård Hummelstuängen åker
Kjula sn Kjulaås jagbacke Bränningevad stuga Hungerslätten slätt
Kjula sn Kula ås förr tingsställe /Se Bäcktorp kronojäg.-boställe Högstensbacken vägbacke
Kjula sn Kjulaåsen f.d. tingsställe Bäcktorp Saknas Jagbacken skogsås
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Bälgstena gård Jon-Ersbacken skogsbacke
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Bälgstena, se Bergstena Saknas Junhammaren bergsbacke
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Bälgstena Saknas Kjulaås ås
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Böle komm.bost. Kjulaås Saknas
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Dalsäng lht Klockarvreten åker
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Dammsäng lht Knäppknoga skogsbacke
Kjula sn Kjulaåsen ås Dröttja bebyggelse Knäppknogarbacken backe
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Dröttjemossen Saknas Kolargärdet åker
Kjula sn Kjulaås f. tingsställe /Se Ek och Asplund, se 1 Asplund Saknas Korpäng åker
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Ekbacken stuga Kungshållsbacken vägstycke
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Ekedal lht Kärret åker
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Eklund torp Laggarängen åker
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Ekorneberg gård Lastarmossen äng
Kjula sn Kjula ås Saknas Erikslund lht Lategen åker
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Erikslund lht Lategen åker
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Erikslund lht Lill-Lida-mossen mosse
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Fagerås torp Lindparken fridlyst område
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Flatlandet utjord Lindsvreten åker
Kjula sn Kjulaåsen sandås Flatlandet, se 9 Viby Saknas Lisselkärret kärr
Kjula sn Kjulaås f. tingsställe /Se Fredriksberg lht Lusthammaren backe
Kjula sn Kjula ås el. Fagrahed Saknas Fredrikslund lht Lusthammarn skogsbacke
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Fredrikslund lht Lustvägen väg
Kjula sn Kjulaåsen sandås Fridhem lht Lustäng åker
Kjula sn Kjulaås tingsst. /Se Fridhem lht Långholmen skogsholme
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe /Se Fridhem lht Långkärret åker o. äng
Kjula sn Kjula ås förr tingsställe Fridhem lht Modelltorpet skogsområde
Kjula sn Kjula ås f. tingsställe /Se Fridhem lht Mylkärret äng
?Kjula sn Kjulaåsen sandås Gråstugan lht Nasen sjö
Kjula by o. sn Kjula ås förr tingsplats /Se Grönlund lht Nybykärret äng
Kjula sn Kjula ås förr tingsplats /Se Gröndal lht Näset åkermark
Kjula kyrka Saknas *Kjula ås förr tingsställe /Se Gubbstugan lht Ormbacken skogsbacke
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Gubbtäppan = Gubbstugan Saknas Oxhagen hage
Kjula sn Kjulaås f. tingsställe /Se Gustavslund lht Oxhagen åker
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Haga lht Oxhagen äng
Kjula sn Kjulaås f. tingsställe /Se Hagaberg lht Pilbron bro
Kjula sn Kjulaåsen ås /Se Hagalund lht Pilbäcken bäck
Kjula sn ?Kjulaåsen ås Hagalund lht Prästhagen hagmark
Kjula sn Kjulaås förr tingsställe /Se Hagalund lht Ropa(r)strömmen bäck
Kjula sn *Kjula ås tingsplats /Se Hagaholm lht Runsätersmossen mosse
Kjula sn Kjulaåsen Saknas Hagberga Saknas Runsättershage hage
Kjula sn Kjulaåsen ås? Hagstugan lht Runsättersmossen mosse
Kjula sn Kjulaåsen ås Hagstugan lht Römossen äng
Kjula sn Kjulaåsen ås Hagstugan torp Römosseängen äng
Kjula sn Kjulaås ås Hagstuängen lht Röttkärr odlad mark
Kjula sn Kjula ås ås /Se Hagstugan lht Salbjörkskärret kärr
Kjula sn Klastorpsskogen skog Haneberg lht Sandfliken åker
Kjula sn *Knäpp Knoga gränsmärke Harby gård Sandfliken åker
Kjula sn Kolartorpsäng sankmark Harbylund lht Sibirien kärr o. åkermark
Kjula sn Kungshållet vägstycke Harbytorp gård Skarpan åker
Kjula sn *Kungshållet ställe på väg /Se Harsäter lht Skarpan skogsbacke
Kjula sn *Kungshållet ställe på väg /Se Hattbacken lht Skeftholmen skogsområde
Kjula sn /Se Kyrkogårdsbacken terräng Heby herrgård Skolgärdet åker
Kjula sn /Se *Kåldammsstaven råmärke Hebykärr Saknas Smedvreten åker
Kjula sn /Se *Källbäck fem stena staven gränsmärke Heby Långkärr Saknas Staberg berg
Kjula sn o. by /Se Kärringtorpshagen terräng Hebylund lht Stenhagen skogsmark
Kjula sn /Se Lagerhagen terräng Hedby bebyggelse Styvsmossen mosse
Kjula sn /Se Lagras terräng? Hedbylund Saknas Sundsmossen mosse
Kjula sn /Se Lida hage terräng Hedskolan skola Sundsmossen, se Holmhadden mosse
Kjula sn /Se Liljedal terräng Hedstånga bebyggelse Svartstuvreten åker
Kjula by och sn /Se Lindsättersmon skog Hestånga torp Svedde hage
Kjula sn /Se Lindängen ägomark Hesselby gård Svältan åker
Kjula sn /Se Lisselängsbacken terräng Hesselbylund lht Sågarhagen hage
Kjula kyrka Saknas /Se Lusthammaren skogsbacke Himmelsända gård Sågarströmmen bäck
Kjula rättaredöme Saknas *Långdrog Staven gränsmärke Hjortsberga torp Tornbrink fyrvägskorsning
»aiku»? bebn? /Se Långkärret ägomark Hjortsberga gd Vreten åker
*Alvastra gård Næsen sjö Hjältesta by Vällsjön sjö
?Aspesta by Nasen sjö Horrängstugan lht Välltorpgärdet åker
Aspesta by Nasen sjö /Se Horsholm lht Välltorpängen åker
Aspesta by Nasen sjö /Se Hulthagen lht Ånndal kärr och sänka
Aspesta gd Nasen sjö /Se Hult bebyggelse Ånndalskärret kärr
Aspesta by »niku»? natn.? /Se Hult, se 1, 3 Aspestahult Saknas Årbykärr kronodomän, åker o. äng
Aspesta by *Nor? natn. /Se Hultet lht Ällevi hage sankmark
Aspesta by *Norra ändalaget terräng? Hummelkärr torp  
Aspesta by Nasenberget höjd Hyttersta gård  
Aspesta by? Nybylundsskogen skog Hålldammsängen lht  
Aspesta by Olovskällan källa Hällstugan torp  
Aspesta by Oxhagen terräng Hällstugan stuga  
Aspesta by *Påhldans staven gränsmärke Hälltorp lht  
Aspesta by *Ribbingelunds fem stena stav gränsmärke Hälltorp lht  
Aspesta by Ropaströmmen bäck Hässelby Saknas  
Aspesta by Runsättersmossen mosse Hästhagen lht  
Aspesta by Rökärr ägomark Hästhagen torp  
?Aspesta by Sjövik terräng Hästhagen Saknas  
Aspesta by Skarpan terräng Högberget lht  
Aspesta by *Skirbergsstaven råmärke Höganäs lht  
Aspesta by *Skirberg staven gränsmärke Högstena lht  
Aspesta by Skirsjön sjö Högstena stuga  
Aspesta by Skirsjön f.d. sjö Jagbacksmossen äng  
Aspesta by *Lilla Stabergsstaven råmärke Johanneberg = Hagstugan Saknas  
Aspesta by *Lilla Stabergs staven gränsmärke Johannesberg lht  
Aspesta gd *Stora Stabergsstaven råmärke Johanneslund lht  
Aspesta gd *Stora Stabergs staven gränsmärke Kafjärden poststation  
Aspesta gd Skogsängen ägomark Kalkugnen = Kalkugnstorp Saknas  
Aspesta gd Styvsmossen mosse(?) Kalkugnstorp kronojäg.-bost.  
Aspesta by Sundsmossen mosse Kanton lht  
Aspesta by *Svarvaretorpsängsstaven råmärke Karlbergstorp lht  
Aspesta förr gd, nu by /Se *Svarvaretorp Äng staven gränsmärke Karlsborg lht  
Aspesta by Svarvarmossen sankmark Karlsborg lht  
Aspesta gd Svarvarvreten ägomark Karlsdal lht  
Aspesta by Sågberget höjd Karlsdal = Fredrikslund Saknas  
Aspesta by /Se Sågkärret ägomark Karlslund lht  
Aspesta by /Se Tingsheden ägomark Karlåker gård  
Aspesta gd /Se Tornbrink korsväg Kjula allmänning  
Aspesta by /Se Utbetet terräng Kjula el. Västertorp gård  
Aspesta by /Se Viby källa källa Kjula eller Västertorp, se 1 Västertorpet Saknas  
Aspesta by /Se Vretmossen mosse Kjulaby Saknas  
?Berga gd Västerkärret ägomark Kjulabyn lht  
Berga gd   Kjulatorp gård  
Berga gd   Kjulaås lht  
Berga gård   Kjulaås, Norra Lotten lht o. jagbacke  
Berga gård   Kjulaås, Södra Lotten lht o. jagbacke  
Berga gård   Kjulsta gård  
?Berga gård   Kjulsta gd  
?Berga by   Kjulstaholm lht  
?Berga by   Kjulstaholm stuga  
?Berga by   Kjulstalund lht  
Berga gård   Klastorp hage  
?Berga by   Klastorp torp  
?Berga by   Kolartorp lht  
?Berga by   Kolartorps Nybygge lht  
?Berga by   Komministerbostället bebyggelse  
?Berga gd   Korssved torp  
Berga by   Korssved Saknas  
Berga Saknas /Se   Kristinelund = Römossekärret Saknas  
Berga gd /Se   Krogen lht  
?Blacksta by   Kronäng Saknas  
Blacksta by   Kvarnbacken lht  
Blacksta by   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Blacksta by   Källbacken lht  
Blacksta by   Källdalen lht  
?Blacksta by   Källgården lht  
?Blacksta gd   Källhagen lht  
Blacksta by   Källstugan torp  
Blacksta by   Källtorp gård  
?Blacksta by   Källtorpsäng lht  
Blacksta by   Källåsen gård  
Blacksta by   Käringtäppan lht  
?Blacksta by   Larsbo gård  
?Blacksta by   Larsbo, se 1 Staberg Saknas  
Blacksta by   Larsro lht  
?Blacksta by   Larslunda lht  
Blacksta by   Lastaremossen äng  
?Blacksta by   Lastartorp bebyggelse  
Blacksta by   Lastartorp gård  
Blacksta by   Lida, Lilla torp  
Blacksta by   Lida, Stora torp  
Blacksta by   Lida hage torp  
Blacksta gd   Lida hagstuga lht  
?Blacksta gd   Liljedal lht  
?Blacksta gd   Lilla Lida Saknas  
Blacksta by   Lilla Tingstorp Saknas  
Blacksta by   Lillgården bebyggelse  
Blacksta Saknas /Se   Lindsäter gård  
Blacksta gd /Se   Lindesberg lht  
Blacksta gd /Se   Lugnet lht  
Blacksta by /Se   Länsmansbostället bebyggelse  
Byrdhede, se Böle komministerboställe   Långkärret åker o. ängsmark  
Bälgstena Saknas /Se   Lönebostället lht  
*Bältesta Saknas   Löten lht  
Böle komministerboställe   Löten gd  
Böle gd   Lövlund lht  
Böle gd /Se   Lövnäs gård  
Böle gd /Se   Lövsäter lht  
Böle prästgård /Se   Marielund lht  
Böle gd /Se   Mejeri Saknas  
Böle komministerbost. /Se   Mellangården bebyggelse  
*Ekö bebn.? /Se   Mellantorp torp  
Fagerås förr tingsplats   Mo(r)torp stuga  
Fagerås tp   Mossen torp  
Fagerås torp /Se   Mosstorp Saknas  
Fagerås, se Kjula ås förr tingsställe /Se   Mostugan lht  
Fagerås gd /Se   Gamla Mostugan lht  
Fagerås torp /Se   Mostugan stuga  
*Fagrahed, se Fagerås gd   Mostugan, Gamla Saknas  
Fagrahed förr tingsplats   Motorp torp  
Fagrahed tingsplats   Motorp Saknas  
Fagrahed förr tingsställe /Se   Mylkärret torp  
Fagrahed tingsplats   Nabben lht  
Fagrahed förr tingsplats   Nabben gd  
Fagrahed förr tingsställe   Nastorp bebyggelse  
Fagrahed tingsst.   Nastorp gd  
Fagrahed förr tingsställe /Se   Norrgården bebyggelse  
Fagrahed medeltida tingsställe   Nybacken lht  
Fagrahed medeltida tingsställe   Nyby torp  
Fagrahed medelt. tingsställe   Nybygget torp  
Fagrahed förr tingsställe   Nybylund lht  
Fagrahed förr tingsställe   Nylund lht  
Fagrahed f. tingsställe   Nystugan stuga  
Fagrahed f.d. tingstad   Nysäter lht  
Faghraheedh Saknas   Nysäter lht  
Fagrahed förr tingsställe /Se   Nytorp gård  
[Faghraheedh] tingst.   Nyvik lht  
Fagrahed förr tingsställe   Näset försvunnet torp  
Fagrahed f. tingsställe   Nästorp gård  
Fagrahed förr tingsplats   Nästorp gd  
Fagrahed f. tingsställe   Oxhagen gård  
»Faghrahedh» tingsställe   Paskarstugan el. Botten gård  
»Fagerheden» del av hd   Paskartorp torp  
Fagrahed förr tingsplats /Se   Prästgården bebyggelse  
Fagrahed förr tingsplats /Se   Ramnäs lht  
?Fagerås torp /Se   Ramshammar by  
Finnfjärsman beb? /Se   Ramshammars soldattorp torp  
Finnkällan beb? /Se   Ramshammars krog lht o. f.d. krog  
»geltisom», se Hjältesta gd   Ramshammarslund lht  
*Glädjesta Saknas   Ramsta lht  
Glädjesta försv. beb.   Ribbingelund herrgård  
*Glädista Saknas   Ribbingelund gd  
*Glädjesta Saknas   Ribbstugan f.d. s.t.  
Glädjesta Saknas   Ringsdal gård  
Glädjesta f.d. gd /Se   Ringsdal lht  
*Glädjesta Saknas /Se   Rosenberg lht  
Gæltistom, se Hjältesta gd   Rosendal lht  
Gæltæsta, se Hjältesta by   Rosendal lht  
*Hammarby Saknas   Rosenlund lht  
Harby by   Rosenlund sommarstuga  
Harby by   Runbomens eller Motorp, se 1 Motorp Saknas  
Harby by   Runbommens torp  
Harby by   Runsäter gård  
Harby by   Runsätter stuga  
Hareby by   Runsätershage lht  
Harby by   Runsäters Nystuga lht  
Harby by   Runsätters Nystuga stuga  
Harby by   Runsätters soldattorp Saknas  
Harby by   Runsätersäng torp  
Harby by   Römossekärret lht och äng  
Harby gd   Römosseängen lht o. äng  
Harby gd   Römosseängen lht  
Harby gd   Salbjörke gård  
Harby gd   Salbjörkskärret gård  
Harby gd   Salbjörksängstorp gård  
Harby by /Se   Sandlund lht  
?Heby herrg.   Sandsborg lht  
Heby hg   Sandslätt lht  
Heby gd   Sandslätt stuga  
Heby gd   Sandstugan lht  
Heby gd   Sandvik lht  
Heby herrg.   Sandvreten lht  
Heby hg   Sandåsen lht  
Heby hg   Sjövik lht  
Heby by   Sjövik torp  
Heby gd   Skansborg lht  
Heby hg   Skjutsstation Saknas  
Heby hg   Skogshagen Saknas  
Heby gd /Se   Skogshagen, se 2 Hästhagen Saknas  
Heby Saknas /Se   Skogstorp lht  
Hebykärr(?) Saknas   Skogstorpsstugan lht  
Hemelshænda, se Himmelsända by   Skolhus Saknas  
»hiku»? bebn.? /Se   Skräddartorp gård  
Himmelsända by   Smedstorp lht  
Himmelsända by   Sofieberg Saknas  
Himmelsända by   Sofielund lht  
Himmelsända gd   Sofiero lht  
Himmelsända gd   Soldattorpet torp  
Himmelsända by   Soldattorpet torp  
Himmelsända by   Soldattorpet torp  
Himmelsända gd   Soldattorpet lht  
Himmelsända gd   Staberg bebyggelse  
Himmelsända gd   Staberg Saknas  
Himmelsända gd   Stavberga gd  
Himmelsända gd   Stavberget bebyggelse  
Himmelsända by   Stavstugan lht  
Himmelsända gd /Se   Stenhammar lht  
Himmelsända gd /Se   Stenhammar sommarstuga  
Himmelsända gd /Se   Stenkulla lht  
Hjältesta by   Stensborg lht  
Hjältesta gd   Stensborg lht  
Hjältesta by   Stenslund lht  
Hjältesta by   Stenstugan lht  
Hjältesta by   Stensäter lht  
Hjältesta by   Stensäter lht  
Hjältesta by   Stora Lida Saknas  
Hjältesta by   Stora Tingstorp bebyggelse  
Hjältesta gd   Styvsmossen torp  
Hjeltesta by   Sundstugan torp  
Hjältesta gd   Sundtorp Saknas  
Hjeltesta by   Svartbäcken = Kalkugnen Saknas  
Hjältesta gd   Svartstugan lht  
Hjeltesta by   Svarvartorp lht  
Hjältesta by   Sörgården bebyggelse  
?Hjältesta by   Tegelbruk Saknas  
Hjältesta by /Se   Tingstorp gård  
Hjältesta by /Se   Tingstorp, Lilla lht  
Hjältesta by /Se   Tingstorp Lilla Saknas  
Hjältesta gd /Se   Tornbrink skogvaktar- och jaktstuga  
Hjältesta by /Se   Torntorp torp  
Hjältesta by /Se   Tronsäter lht  
Hjältesta by /Se   Tunnbindars torp  
Hyttersta gd   Tunnbindartorp torp  
?Hyttersta gd   Tunnbindartorp torp  
?Hyttherstadh gård   Tveskifte gård  
Hyttersta lht /Se   Ulriksdal lht  
Hyttersta äldre Yttersta gd /Se   Viby utjord  
Hyttersta lht /Se   Viby Saknas  
Hyttersta lht /Se   Vibyberg lht  
Hærazthorp = nuv. Tingstorp gård /Se   Vibyberg gd  
»hæringhe» gd el. by   Vibylöt = Löten Saknas  
[Häringe] Saknas   Vibynäs lht  
*Hässelby gd   Vita huset lht  
?Hässelby gd   Vreten stuga  
?Hässelby gd   Vråstugan lht  
Hässelby Saknas   Väla by  
Hässelby gd   Väla by  
?Hässelby gd   Vällhammar lht  
Hässelby gd   Välltorp = Vällhammar Saknas  
Hässelby gd   Välltorp gård  
?Hässelby gd   Västergården bebyggelse  
?Hässelby gd   Västertorp bebyggelse  
Hässelby gd   Västertorpet Saknas  
Hässelby gd   Årby gård  
Hässelby Saknas /Se   Årby- eller Hebykärr kronodomän  
Högstena lht /Se   Årbykvarn Saknas  
Karlåker by   Årbysåg kvarntorp  
Karlåker gd   Årbytorp lht  
Karlåker gd   Åsen torp  
Karlåker gd   Åsen torp  
Karlåkra by   Åslund lht  
Karlåker by   Åstorp gård  
Karlåker gd /Se   Åstorps Nybygge lht  
»Kiuckedh» torp   Ällevi gård  
Kjuhla Saknas   Ällevi torp f.d. torp  
Kjula(by) by   Ängstugan torp  
Kjula Saknas   Ängtorp = Runsätersäng Saknas  
Kjula by   Ängvaktartorp Saknas  
Kjula by   Östergården bebyggelse  
Kjula (numera Kjulaby) by   Öster-Rekarne härads allmänning Saknas  
Kjula (numera Kjulaby) by   Östertorp gård  
Kjula (numera Kjulaby) by      
Kjula by      
Kjula by      
Kjula by      
Kjula by      
[Lilla Kjula] Saknas      
Kjula (numera Kjulaby) by      
Kjula by      
Kjula by      
Kjula by o. sn      
Kjula Saknas /Se      
Kjula by o. sn /Se      
Kjulabyn kyrkby /Se      
Kjulaby Saknas /Se      
Kjula rättaredöme Saknas      
Kjula tingsstuga f. tingsställe      
Kjula tingsstuga f. tingsställe      
Kjulatorp by      
Karlåker by      
Kjulatorp by      
Kjulatorp gd      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta gård      
Kjulsta gd      
Kjulsta by      
Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta gd /Se      
Kjulsta, se Kjula by /Se      
Kylista, se Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta by /Se      
Kjulsta by /Se      
Kjulsta by /Se      
Kjulsta by /Se      
Kjulsta gd /Se      
[Källan] Saknas      
[Litzlakiwla] gd      
»litzlakiwla», se Kjula (numera Kjulaby) by      
Modelltorpet förr torp      
»niku»? bebn.? /Se      
*Nor? bebn.? /Se      
Pajskarstugan gd /Se      
Pajskartorp tp /Se      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
*Ramshammar Saknas      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
?Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar by      
Ramshammar Saknas /Se      
Ramshammar by /Se      
Ramshammar by /Se      
Ramshammar by /Se      
Ramshammar by /Se      
*Ramsta gård      
Ransten by      
Ribbingelund gd /Se      
Ribbingelund Saknas /Se      
Ribbingelund gd /Se      
*Ringsta Saknas      
-sta element i beb.namn /Se      
Stenbro och Hjortsberga Saknas /Se      
»Suenhultnes» torp      
Tingstaden Saknas /Se      
Tingstaden gd /Se      
?Tingstorp gd /Se      
?Tingstorp gd /Se      
Tingstorp gd /Se      
Tingstorp gd /Se      
Tingstorp gård /Se      
Tjula ås, se Kjula ås förr tingsställe /Se      
*Vi Saknas      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
?Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby Saknas      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
[Wikby] Saknas      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
?Viby by      
Viby Saknas /Se      
Viby by /Se      
Viby by /Se      
Viby by /Se      
Viby by /Se      
Viby by /Se      
Viby gd /Se      
Väla Saknas      
Väla gd:ar /Se      
Västertorp gd      
Yttersta g.      
Yttersta numera Hyttersta gd /Se      
Yttersta, se Hyttersta lht      
?Årby gd      
?Årby by      
Årby Saknas      
Årby by      
?Årby by      
?Årby by      
?Årby gd      
?Årby gd      
Årby by      
?Årby gd      
?Årby gd      
Årby gd      
Åhrsby Saknas      
Årby Saknas /Se      
Årby gd /Se      
Ällevi gd      
Ällevi gård      
?Ällevi g.      
Ällevi gd      
Ällevi Saknas /Se      
Ällevi lägenhet /Se      
Ällevi gd /Se      
Ällevi gd /Se      
Ällevi gd /Se      
Ällevi gd /Se      
Ällevi gd /Se      
Ällevi gd /Se      
Östertorp gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.