ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härads socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 186
Härad sn Arphusholmen holme Härads socken socken Alkällan källa
Härad sn Arphusskären holmar Härad höns inbyggarbeteckning Anderspersvreten åker
Härad sn Avunden terräng? Anderslund lht Asphusskär holme
Härad sn Axäng ägomark Anneberg lht, nu rivet Asphagen hage
Härad sn Billnacksbacken backe Arphus säteri Avunden kärr
Härad sn Biskopskällan källa /Se Arphus Saknas Axängsvreten åker
Härad socken Blixtermyren mosse Askrännilen Lilla gård Bakgärdet åker
Härad socken Blåbärskärret kärr Askrännilen Lilla Saknas Berggrensvreten åker
Härad sn Bondkärret ägomark Askrännilen, Stora gård Bergsdammen damm
Härad socken /Se *Borgen på Ansholmen kummel /Se Askrännilen, Stora gård Björkuddängen åker
Härad sn *Borgen på Ansholmen fornborg /Se Askrännilen Stora Saknas Björnön skog
Härad sn Brohålet språng? Askrännilen Saknas Bondkärret äng
Härad sn Brunna mosse mosse Askrännilens hage lht Brohålet kärr
Härad sn Brännebacken backe Askrännilshage eller Karlslund, se 1 Karlslund Saknas Brännkärret Saknas
Härad socken Bygget ägomark Asphult t Dammängen åker
Härad sn Dammängen ägomark Asplund t Djurgatan landsväg
Härad sn Djurgårdsgärdet ägomark Axelberg lht Djäkneängen äng
Härad sn Djäknekärr ägomark Axäng gård Domkyrkofallet fall
Härad sn Ekaån å Backastugan + t Ekakärret odlad kärrmark
Härad sn Eksåg triangelpunkt o. fornlämning Bergalund stuga Eksågsån å
Härad sn Eksågsån å Berga = 3 Snytberga avs. Ektäppan åker
Härad sn Eksågsån å Berggrenstorp lht Femöringen holme
Härad sn Eksågsån å /Se Bergtorp stuga Finnbrokärret åker
Härad socken Eskilskällan källa /Se Betania lht Folktorpvreten åker
Härad sn Fagerhult ägomark Billnackskärret = Söder Årbykärr Saknas Fågelsjön sjö
Härad socken Finnbrograven bäck? Billnackskärret Saknas Fårbruksvreten åker
Härad socken Finnbroskogen skog Björkebo stuga Fäbodplogarna åkrar
Härad socken Finnängsplogen ägomark Björktorp t Fäbodplogarna åkrar
Härad sn Fiskarudden udde Björnvad Saknas Fäsundet sund
Härad sn *Fuglasio holma gränsmärke Brunna gård Gatbacken backe
Härad sn Fågelbergahadden terräng Brunna Nybygge lht Gavelmossen mosse
Härad socken ?Fågelbergs- el. Stavbergsstaven gränsmärke Brunnatorp gård Gavelsjön sjö
Härad sn Fågelberg eller Stavbergs staven råmärke Brunnsäter t. Gavelån å
Härad sn Fäsundet ägomark Bygget lht Gavelängen åker
Härad sn Fördärvet ägomark Bäckaskog t Getinghålet åker
Härad sn Gavelsjön numera igenväxt sjö Djäkneskär lht Getryggen berg
Härad sn Gavelsjön sankmark? Eke = 2 Kyrkobyn Saknas Grindstugugärdet åker
Härad sn Gavelsjön sjö /Se Ekesvallen gård Grundet holme
Härad sn Gavelån å Lilla Eksåg sågverk Grytan jättegryta
Härad sn Glupen sjö Eksåg Lilla Saknas Grusmossplogen åker
Härad sn Granlund terräng Stora Eksåg såg o kvarn Gäddpölen kärr
Härad socken Gravsättersskogen skog Eriksberg lht Gärdstugan åker
Härad socken Grundet holme Fagerhultet lht Gökhagen hage
Härad sn *Grusten rågångsstav Finnbro gård Gökstenen runsten
Härad sn Gökstenen fornlämning Finnbrostugan gård Hadden kärrområde
Härad sn Gökstenen runristning /Se Finnäng gård Hadden kärrmark
Härad sn /Se Hadden terräng Folktorp gård Hagby kullen gravhög
Härad sn Hagbykullern ägomark Fredriksberg lht Hagbyån å
Härad sn Hagbyån å Fredrikslund t Hagstugubacken åker
Härad sn *Handzseaskær gränsmärke Fridhem lht Harkullen hage
Härad sn Harkullern ägomark Furubo lht Hatten ö
Härad sn Hattaholmen holme /Se Fårbrinken Saknas Hemgärdet åker
Härad sn Hatten holme Fäbolångmosse gård Hemgärdet åker
Härads kyrka kyrka Häradspussen sankmark Föbolångmosse, se 1 Svedäng Saknas Hjälmgärdet åker
Härad sn Hästskon vägskäl? Fördärvet lht Hjälmsätersgropen grustag
Härad sn *Högahult gränsmärke Gavelmossen = Nylund Saknas Hyttströmsudde udde
Härad socken Höghäll berg /Se Gavelstugan stuga Hästskon vägskäl
Härad sn Höghällsberg höjd med triangelpunkt o. fornlämningar Gavelstugan Saknas Höghhäll berg
Härad sn Igelsjöberget triangelpunkt Granheden Saknas Igelsjön kärr
Härad sn Igelsjön sjö Granlund lht Igelsjöberget berg
Härad socken Jättekyrkan fornborg Gredby Fäboda gård Intagen åker
Härad sn Jättekyrkan s. k. vikingaborg /Se Gredby Fäboda ängstuga lht Jagbacken hage
Härad sn Kalkhällen udde Gredby hage lht Jonssons åker åker
Härad socken Kammarbacken terräng Gredby Lilla gård Jättekyrkan bygdeborg
Härad sn Karlbyå, Lilla terräng Gredby, Stora gård Jättekyrkberget berg
Härad sn Katrineberg terräng Grindstugan + stuga Kalkhällen berghäll
Härad socken Knåpet ägomark Grävsäter gård Kalvkojstycket åker
Härad sn Konsterkärret ägomark Grävsätter Saknas Karlssonstäppan åker
Härad sn Kopparstycket ägomark Gusmossen = 1 Lottesta Saknas Karlslundsvreten åker
Härad sn Korsudden udde Gustafsberg lht Karlsvikskärret åker
?Härad sn /Se Krukan terräng Gåsmyren t Kitteln jättegryta
Härad sn /Se Kvarnsjön numera igenväxt sjö Hagalund = 2 Snytberga Saknas Knåpet delv. odlat kärr
Härad sn /Se Kvarnsjön sjö Hagalund stuga Kohagen hage
Härad sn /Se Kvarnsjön sankmark? Hagberga = 2 Snytberga Saknas Kolbottensbacken hage
Härad socken /Se Kvarnstensmossen mosse Hagby gård Kolstugukänet åker
Härad sn /Se Lijdekna Siöön, se Öknasjön sjö Hagbyholme gård Komyren åkermark
Liviahärad, äldre namn på Härad sn Lill-Hagby ägomark Hagbyskog t Kopparstycket åker
Härads kyrka kyrka /Se Lillängen ägomark Hagstugan lht Krafsan åker
Arphus gd /Se Lindön ö Hammartorpet gård Krukan kärr
Arphus gd /Se Lindön ö Harphus, se 1-2 Arphus Saknas Krukkärret åker
*Brunby försv.gd Lindö ö Heden del av Härads socken Kumla hage hage
Brunna by Lindö ö Herrsvedet = 2 Lottesta Saknas Kvarnsjön kärr
Brunna by Lindön ö Herrsvedet Saknas Kvarnstenmosse Saknas
Brunna by Lindön ö Hjälmsäter gård Kvarnån utfall
Brunna by Lindön ö Hafgårdsfåren gård Kyrkbykärret åkermark
Brunna by Lindön ö Holmen = Hagbyholme Saknas Kyrkbykärret åker
Brunna by Lindön ö /Se Hovgårdsfåren Saknas Käckbacken hage
Brunna by Lindöskäret holme Hålbykärr gård Källvreten åker
Brunna gd Lishagen terräng Hålbykärr eller Nafvarkärret, se 1 Nyboda Saknas Lilla vreten åker
Brunna by Lisorna ägomark Härads-Stavtorpet t. Lindbloms holme holme
Brunna by Lisorna åkrar /Se Härja + t Lindön ö
Brunna by Långkärret kärr Höganäs lht Lisorna åkrar
Brunna by Lärlackberget berg Hörby = 2 Snytberga Saknas Lovägen väg
Brunna gd Märrputan terräng Hörbylund t Lyckan åker
Brunna by *Nyustawa gränsmärke Igelsjön t Långbacken hage
Brunna gård »Nyustawa» gränsmärke Ingelstorp gård Långtarmen åker
Brunna gd Nyängen ägomark Janslund t Långgången åker
Brunna gård Näsbyholmsbergen höjder Johannesborg stuga Låstaåsen grusås
Brunna gd Näverängsberget berg Johannestorp t Länsman sten
Brunna Saknas /Se Oxhagsplogen ägomark Johannisnäs Saknas Lövhagen åker
Brunna gd /Se Oxpussen terräng? Kallberg lht Matskärret åker
Ekesa, se Eksåg kvarnar Oxstenarna terräng Karlbyå lht Mellankärret del av sjökärret
Ekesvallen gd /Se Prästgårdsslätten terräng Karlsborg lht Mossen åker
Eksåg, se »Ekesa» kvarnar Prästgårdsån bäck Karlslund lht Mossen åker
Eksåg kvarnar Qvarn Siön, se Kvarnsjön sjö Karlslund Saknas Mosskällan källa
Ekesåg kvarnar Rom terräng Karlsvik stuga Märrputan åker
Eksåg kvarnar Rådjursslätten terräng Katrineberg lht Mörkängsbrända fädrev
Eksåg kvarnar Sandbacksberget berg Katarinelund lht Mörkängsgärdet åker
Eksåg lghtr Sandvik terräng Kokärret gård Navarsgärdet åker
Eksåg kvarnar *Scarwasten gränsmärke Kokärret Saknas Nedre kärret del av sjökärr
»Ekesa» by el. gård *Scanwasten gränsmärke /Se Kolartorp t Norrtorp åker
Eksåg gd /Se Skarpudden udde Korptorp gård Nya hagen hage
Eksåg Saknas /Se *Skewo äng Saknas Kristinetorp gård Nylundshadden kärrmark
Eksåg Saknas /Se Skogartorp ägomark Kuggnäs gård Nyodlingen åker
*Eneby gård Skvalbacken terräng Kumla gård Nyodlingen åker
*Eneby förr by Spångkärret ägomark Kyrkobyn by Nytorpens byxor åker
?*Eneby gd el. by Spännarängen ägomark Kyrkobyn Saknas Näshagen hagbacke
*Eneby by *Stawabergh, se Fågelbergs- ell. Stavbergsstaven gränsmärke Kyrkskolan skola Olas holme holme
Saknas Saknas Staven berg? Körsbärshagen = 2 Snytberga Saknas Onsholmen halvö
*Eneby gd el. by Stensborg ägomark Lacklund lht Oxmossen åker
?*Eneby gård eller by Stenslund ägomark Lerböle stuga Oxpussen kärr
?*Eneby gd el. by Storängen ägomark Lidökna gård Perstorpsvreten åker
?*Eneby gd el. by Strömkärret ägomark Lindesnäs Saknas Prästgårdsvreten åker
?*Eneby gd el. by Strömskogen skog Lindön kronohemman Pörtbacken hage
Finnäng by *Ströobergh gränsmärke Liljelund lht Risnäs åker
Finnäng gd /Se Stubbängen sankmark Lisgatan = 1 Lottesta Saknas Rumpstycket åker
?Gredby gd Sundet sund? Lishagen lht Rödbobacken hage
Gredby by Sundet sankmarker /Se Listorp = 1 Lottesta Saknas Sandströms åker
Gredby gd Svarvarsnutan ägomark Lottesta hg Sidhemskärret åker
Gredby gård Svärdens terräng Lottesta Saknas Sjögärdet åker
Gredby gd Söderfjärden fjärd Lottesta kvarn kvarn Sjökärret del av sjö
Gredby gd Sörfjärden fjärd Lugnet lht Skarpuddsundet sund
Gredby gd Sörfjärden fjärd Lundaborg lht Skogsvretarna åkrar
Gredby gd Toven udde Långängen Saknas Skolmästarhagen åker
Gredby by Uttegan ägomark Låstad gård Slängbacken hage
Gredby gd Vargmossen mosse Låsta Saknas Smedgärdet åker
Gredby g Vedkärret ägomark Lövhagen lht Smedgärdet åker
Gredby by Ånsholmen holme med fornlämning Lövnäs lht Snyltbergaån del av å
Gredby gd Årbylund ägomark Marieberg+ Saknas Snytberga kullen gravhög
Gredby gd Öknasjön sjö Mariedal lht Snärtäppan åker
Gredby gd Öknasjön sjö Mörkäng gård Snårtäppan åker
Gredby gd /Se Öknasjön sjö Mörkmossen = Axäng axäng Spelarkällan källa
Gredby-Fäboda gd Öknasundet sund Navasskärr gård Spännarkärret åker
»Grintby», se Gredby gård *Östensbro bro Nergården gård Spännarängen åker
Göksten g   Nyboda gård Starrholmen holme
Göksten gd   Nyboda Saknas Starrkärret åker
Göksten gd   Nybygget lht Stavtorpgärdet åker
Göksten gd   Nybygget lht Stora stenarna flyttblock
Göksten gård   Nylund lht Stora vreten åker
Göksten gd   Nylund lht Storängen åker
Göksten gd   Nysäter bs. Strömskärret åker
Göksten gd /Se   Nytorp = 1 Tobstorp Saknas Strömplogen åker
Göksten gd /Se   Nytorp gård Strömsskogen skog
Hagby by   Nytorp Saknas Stålsätersslätten åker
?Hagby by   Näsbyholm herrgård Suggviken vik
Hagby by   Oppgården gård Sundet ängsmark
Hagby by   Paris lht Surbrunnskällan källa
Hagby by   Pedersboda gård Svartbäckskärret Saknas
Hagby gd   Perstorp stuga Svartkärret äng
Hagby by   Plångsta Fäboda gård Svinryggen hagbacke
Hagby by   Plångsta Fäboda Saknas Sysslomansängen äng
Hagby gd   Rom + Saknas Söderfjärden vik
Hagby gd   Rosendal gård Tjuvsnutan åker
Hagby gård   Rosenfors kvarn o såg Tobo holme holme
Hagby by   Rosäng lht Torpakärret åker
Hagby by?   Rosöga gård Utterstenarna stenar
?Hagby by   Rottorp gård Valkvistgärdet åker
Hammartorp Saknas /Se   Rudviken gård Vallas kyrkogård vik
Holm, se Näsbyholm hg   Rödkärr gård Vallsängen åker
Holm förr torp   Saberg lht Vigerstäppan åker
Holm förr torp   Sandbacken lht Vitkärret åker
[Holm] Saknas   Sandvik t Vreten åker
*Holm förr torp   Sidhem gård Vreten åker
*Holm förr gd   Sjöborg lht Vreten åker
?*Holm förr gd   Skarpudden gård Åkerintagan åker
*Holm gd   Skogastorp = Hagbyskog Saknas Ängen åker
Härad by   Skogstorp t Ängen åker
Härad by   Skälby, Lilla gård Ängen åker
Härad by   Skälby, Stora gård Ängsells åker
Härad by o. sn   Skärsholm torp Ängstugubacken hage
Härad by   Snytberga by Ökna notholme holme
Härad by   Snytberga gård Öknasjön sjö
Kumla by   Snytberga gård Öknasundet sund
Kumla by   Sofieberg lht Övre gärdet åker
Kumla by   Sofielund stuga Övre gärdet åker
Kumla by   Sofielund t Övre kärret del av sjökärr
Kumla by   Solbacka = Furubo Saknas  
Kumla by   Solberga bebyggelse  
Kumla by   Soldattorpet, se 3 Askrännilen Saknas  
Kumla by   Starrstugan lht  
Kumla by   Stavberg = 1 Lottesta Saknas  
Kumla by   Stavlund lht  
Kumla by   Stavtorp, Lilla lht  
Kumbla by   Stavtorp Lilla Saknas  
Kumla by   Stenbrostugan bs  
Kumla by   Stenhagen t  
Kumla by   Stensborg t  
Kumla gdar   Stenhammar lht  
Kumla by   Stensborg lht  
Kumla by   Stensholm lht  
Kumla by   Stenslund t  
Kumla gd /Se   Stensäter torp  
Lerböle torp /Se   Storbråten = Petersboda Saknas  
Lidökna gård   Storbråten Saknas  
Lidökna gd /Se   Storvadet gård  
Lidökna gd /Se   Storsvedet gård  
Lindön gd   Storsvedet Saknas  
Lisgatan gd /Se   Stranbacken lht  
Listorp gd /Se   Strömsberg lht  
Litista, se Låttesta by   Strömtorp lht  
Lottesta by   Stålsäter t  
Låttesta by   Stålsätter Saknas  
Låttesta by   Svedäng gård  
Lottesta by   Svartbäckskärret = Ängtorp Saknas  
Låttesta by   Svartbäcken gård  
Låstad by   Svarvars = 1 Svarvartorp Saknas  
Lottesta by   Svarvartorp gård  
Lottesta by   Svarvartorp Saknas  
Lottesta säteri   Svedäng gård  
Låttersta Saknas /Se   Svedäng Saknas  
Lottesta by /Se   Sågartorp t  
*Lutasta okänd gård   Söderåsbykärr eller Billnackskärret Saknas  
Lutasta, se Låttesta by   Sörtorp gård  
Låstad gd /Se   Tallbacken skogv.-bost  
Näsby (numera Näsbyholm) fidekommissegendom   Torven t  
Näsby (nuv. Näsbyholm) herrgård   Tobo, Lilla gård  
Näsby Saknas   Tobo, Lilla = 2 Tobo gård  
Näsby, (numera Näsbyholm) fideikommissegendom   Tobo, Lilla gård  
Näsby (numera Näsbyholm) fideikommissiegendom   Tobo, Stora gård  
Näsby (numera Näsbyholm) herrgård   Tobotorp avs.  
Näsby, (numera Näsbyholm) fideikommissegendom   Tobotorp eller Nytorp, se Nytorp Saknas  
Näsby (numera Näsbyholm) fideikommissegendom   Trumslagars gård  
Näsby (numera Näsbyholm) hg   Vallbyäng t  
Näsby (numera Näsbyholm) hg   Vikingborg = Strandbacken strandbacke  
Näsby (numera Näsbyholm) herrgård   Vretstugan gård  
Näsby (numera Näsbyholm) hg   Ålderdomshemmet Saknas  
Näsbyholm, se Näsby hg   Årbykärr Södra gård  
Näsbyholm hgd /Se   Årbylund = Söder Årbyhäll Saknas  
Näsbyholm gods /Se   Ängstugan t  
»Rosheum» (= Rosöga ?) gård   Ängstugan lht  
Rosöga gd   Ängtorp t  
Rosöga kronoegendom   Ökna = 1 Lillökna Saknas  
Rosöga kronoegendom   Österby Saknas  
Rosöga kronoegendom      
Rosöga gd      
Rosöga gd      
Rosöga by      
Rosöga hg      
Rosöga gd      
Rosöga g.      
Rosöga g.      
Rosöga gd      
Rosöga gd      
Rosöga gd      
Rosöga gd      
Rosöga kronoegendom      
Rosöga kronoegendom      
Rosöga g      
Rosöga gd      
Rosöga gd      
Rosöga g      
Rosöga gd      
Rosöga kronoegendom      
Roshöga gd      
Rosöga gd /Se      
Rudviken torp      
»skedhby», se Skälby Saknas      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby, Lilla o. Stora gd o. by      
Skjälby Saknas      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby gd      
Skälby gd      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by      
Snytberga by /Se      
Snytberga by /Se      
Snytberga by /Se      
Snytberga Saknas /Se      
Svartbäcken gård      
Sörtorp Saknas /Se      
Sörtorp gd /Se      
Ykse, se Eksåg gd      
?Ängtorp torp      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.