ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strängnäs socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 430 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 264 Naturnamn : 185
Strängnäs landsförsamling Brinktegarna landsvägsbacke /Se Strängnäs socken Abborrberget berg
Strängnäs landsförsamling *Eldsunds löt löt Strängnäs stift stift Abborrberget berg
Strängnäs landsf. Gorsingeholms äng f. äng Strängnäs landskommun landskommun Badhusudden udde
Strängnäs sn Kasgarn udde Adolfsberg lht Biskopsgrundet grund
Strängnäs landsf. Kaskarholmen Saknas /Se Adolfsborg lht Biskopsängen äng
Strängnäs sn Kaskaren (Kassgarn) höjd /Se Almalund lht Björktorpsgärdet åker
Strängnäs sn /Se Kassgarn höjd /Se Amalienborg lht Björndalsviken vik
Strängnäs landsförslg *Klocke sten Saknas Annebergslogen Saknas Björndalsviken vik
Strängnäs sn Klocksten stengrund Annelund lht Bresshammarsudden udde
Strängnäs lfs *Klockstön sannol. udde Annero lht Bråtorpsskogen skog
Strängnäs lfs ?Klockudden udde Asphammar lht Bråtorpviken vik
Strängnäs lf. Kockudden udde Augustenborg lht Bråtorpvägen väg
Strängnäs sn *Ledestenen gränsmärke Backen t Bygatan väg
Strängnäs landskommun sn *Ledhestenen gränsmärke Berghem lht Bålbacken vägbacke
Strängnäs landsförsaml. Rullingen ö /Se Biskopskvarn prebendehemman Bålberget bergshöjd
Strängnäs landsförs. landsförs. *Skedinge äng Saknas Biskopslogen riven loge Bålmossarna mossar
Strängnäs landsförsamling landsförs. Sätern åkermark /Se Björkbacka lht Båtudden udde
Strängnäs landsförs. landsförs. Toster ö /Se Björkhammar lht Dammhagen hage
Strängnäs landsförs. landsförs. Tosterön ö Björknäs lht Dammkärrsängen Saknas
Strängnäs landsförs. landsförs. Tosterön ö Björktorp gård Dammvägen väg
Strängnäs landsförs. landsförs. Tosterön ö Björndal bebyggelse Dammängen åker
Strängnäs landsförsamling landsförs. Tosterön del av ö Björndalen gård Dansarhällen stenhäll
Strängnäs landsförs. Tosterön ö /Se Blomsborg lht Djupviken vik
Strängnäs sn Tosterön ö /Se Borgen t Domprostängen utjord
Strängnäs landsförs. landsförs. Tosterön ö /Se Breshammar Saknas Ekbackarna ekbackar
Strängnäs landsförs. landsförs. »Åkerlösa Ängen» ängsmark /Se Bresshammar domkyrkosysslomansboställe Ekhammaren höjd
Strängnäs sn /Se *Åkerlösa Ängen äng /Se Bresshammars soldattorp soldattorp Eldsundsviken vik
Strängnäs sn /Se Åkerlöten, se Åkerlösa Ängen ängsmark Brinken Saknas Eldsundsån å
Almalund bebyggelse *Åkerlöten, se Åkerlösa Ängen äng Brunnsgården Saknas Enbacken skogsbacke
Anderslund bebyggelse /Se   Bråtorp gård Englundakärret åker
Anneberg bebyggelse   Båtudden lht Fetlapparna skär
Biskopskvarn gd   Damkärr Saknas Fetlappen skär
Björktorp gd   Damkärret Saknas Filskär Saknas
Bresshammar eckleciastikboställe   Damkärrstorp Saknas Finningeodlingen åker
Brisshammar eckleciastikboställe   Dammen lht Finningevägen väg
Bresshammar gd   Dammkärr rivet t Fittholmarna Saknas
Breshammar gd   Djupvik, Norra prebendehemman Fittlapparne Saknas
Breshammar Saknas   Djupvik, Södra gård Flabron bro
Bresshammar gd   Domprosteriets kontrakt kontrakt Fladåkrarna åkrar
Bresshammar gd /Se   Ebeneser lht Färjudden landningsställe för färja
Bresshammar gd   Eka lht Generalshöjden höjd
Bråtorp gd   Eklund rivet t Glupkärret kärr
Bråtorp gd   Eklundstorp Saknas Gorsingedalsån å
Bråtorp gd   Eldsund kronoegendom Gorsingeholmsekbacke ekbacke
Bråtorp gd   Eldsund kronoegendom Gorsingeholmsskäret Saknas
Bråtorp gd   Eldsunds soldattorp f.d. soldattorp Gorsingeholmsviken vik
?Bråtorp gd   Elinsro lht Gorsingelundsgraven bäck
?Bråtorp gd   Enhammar lht Graven bäck
?Bråtorp gd   Enhammar lht Gröna gången väg
?Bråtorp gd   Eriksberg lht Gröna vägen Saknas
Dammkärr torp   Erikslund lht Gåsskäret skär
Djupvik by   Erstorp t Haga holme holme
Djupvik by   Essingbo lht Hagkärret åker
Djupvik by   Fagerhult gård Hallingevägen väg
Eldsund by   Fattighus Saknas Hammarbacken skogsbacke
Eldsund by   Finninge bebyggelse Hemängen äng
Eldsund gård   Fransborg lht Hultet skog
Eldsund by   Fredriksberg lht Husholmen Saknas
Eldsund gd   Fredriksberg rivet t Hästhagsbacken ängsbacke
Eldsund nu by, f. tingsställe   Fredriksborg lht Judebacken ängsbacke
Eldsund by   Fredslund lht Jungfruholmen udde
Eldsund by   Fridhem lht Kasgarn udde
Eldsund (förr tgst.), by   Fridhem lht Kaskaren udde
Elsduns by   Fridhem lht Kaskargärdet åker
Eldsund by   Fridhäll lht Kaskarholmen Saknas
Eldsund tingsplats   Furubo lht Kilhagen, Nedre hage
Eldsund by   Furubo lht Kilhagen, Övre hage
Eldsund tingsst.   Furudal lht Kilvägen väg
Eldsund medeltida tingsställe, numera by   Fårhuset fårhus Klocksten skär
Eldsund by, förr tingsställe   Glupen gård Klocksten skär
Ellsund by   Gläntan avs Klockstensudd Saknas
Eldsund by   Gorsingeholm hgd Klockudden udde
Eldsund by, förr tingsställe   Gotthardsberg lht Krokbråtbacken vägbacke
Eldsund by, förr tingsställe   Granhem lht Kungsbackarna skogsbackar
Eldsund by   Granlund rivet t Kummel Saknas
Eldsund förr tingsplats nu by   Grindfinninge riven gård Kvarnströmmen bäck
Eldsund förr tingsställe, nu by   Gunbo lht Källkärret kärr
Eldsund tingsst.   Gustafsberg lht Källarholmarna holmar
Eldsund by, förr tingsställe   Gustafsberg lht Källarholmen, Lilla holme
Eldsund gdar   Gårsinge riven by Källarholmen, Stora holme
Eldsund Saknas   Haga lht Källarholmen, Lilla holme
Eldsund by, förr tingsställe   Hagaberg lht Källkärret uppodlat kärr
Eldsund by   Hagalund avs Käringeken ek
Eldsund by, (förr tingsställe)   Hagstugan rivet t Kärrlången, Norra sjö
Eldsund by   Hallinge bebyggelse Kärrlången, Norra sjö
Eldsund by, f. tingsställe   Hammaren riven krog Landsvägen, Nya projekterad väg
Eldsund by   Hamra lht Larslunda brunn hälsokälla
Eldsund förr tingsställe   Heimdala lht Lillskogen skogslott
Eldsund by   Hult rivet t Loppan Saknas
Eldsund förr tingsställe   Hultstugan t Lundavägen väg
Ellsund by, förr tingsställe   Hultängen Saknas Lundbyån å
Eldsund by, förr tingsst.   Häggens soldattorp Långkärret kärr
Eldsund by   Höganäs lht Långnäsan holme
Eldsund by   Idaborg lht Långnäsan holme
Eldsund by   Janslunda lht Låstadsbacken Saknas
Eldsund by   Java bs Lötlandet strand
Eldsund gd:ar   Johannesberg lht Lötviken Saknas
Eldsund by   Johannesberg lht Magen landsvägsbacke
Eldsund by   Johannesdal lht Malmströms kärr odling
Eldsund by   Johannislund lht Moränen kulle
Ellsund by   Johannestorp rivet t Myrhöjderna kullar
Eldsund by /Se   Karinslund lht Myrhöjdsgipen gip
Eldsund by   Karlsborg avs Mälsvreten åker
Eldsund by   Karlsvik lht Mälaren sjö
Eldsund Saknas   Karolinelund lht Nissetäppan åker
Eldsund by   Kilen lht Norra Södermanlands järnvägs jordområde Saknas
Eldsund by   Kinnekulle gård Norrbyskog skogsmark
Eldsund gd   Knåpet rivet t Norrbyviken vik
Eldsund by   Knäppinge lht Norrfinningehagen riven lht
Eldsund gd   Komministerbostället Saknas Norrvreten åker
Eldsund by   Kriken lägenheter Oppgårdsgärdet, Västra åker
Eldasund f. tingsställe   Kullen gård Oppgårdsgärdet, Östra åker
Eldsundil gd /Se   Kullen lht Ormkärret kärr
Eldsund gård /Se   Kullen gård Oxbacksmon bergshöjd
Eldsund Saknas /Se   Kvarntorp gård Oxhagen hage
Eldsund gårdar /Se   Källhaga lht Oxhagen hage
Eldsund by /Se   Källstugan bs Pilskär udde
Eldsunds tingsstuga f. tingsställe   Kärrholmen gård Piludden Saknas
Elovsberg Saknas /Se   Larslunda riven by Piparbacken landsvägsbacke
Elovsberg (förr »Cathrinælund») bebyggelse /Se   Larslunda rote Piparmossen mosse
Erstorp bebyggesle /Se   Liljan lht Plevnakanten terrängparti
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Liljelunds folkskogla folkskola Prästnäsan holme
Finninge (numera Ulvhäll) säteri   Lindesberg t Pålgrundet skär
Finninge (numera Ulvhäll) säteri   Ljunghäll lht Pålgrundet skär
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Loviseberg lht Pålsgrundet grund
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Lugnet lht Ridstigen väg
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Lundby by Ringbergs kärr åker
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Lundby soldattorp rivet soldattorp Rudsjön ingenväxt göl
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Långkatekesen lht Rullingen, Lilla halvö
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Långkärr rivet t Rullingen, Stora ö
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Låstad Saknas Rullings tå spets av halvö
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Låstad hgd Rullingudd Saknas
Finninge (numera Ulvhäll) hgd   Låstads soldattorp soldattorp Ruskan paraplytall
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Löt sanatorium m.m. Segeröfjärden Saknas
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Löts soldattorp soldattorp Sjöhagsviken Saknas
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Lövdal lht Skansöarna skär
Finninge (nuv. Ulvhäll) samh.   Lövlund rivet t Skinnpälsen, Lilla skär
Finninge (nuv. Ulvhäll) samh.   Lövlund lht Skinnpälsen, Stora skär
Finninge (nu Ulvhäll) gd   Majebo lht Skinnpälsen, Stora skär
Finninge lg   Malmby by Skinnpälsen, Stora skär
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Malmby banvaktsstuga lht Skinnpälsarmen skär
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Malmby församlingshem lht Skjutbanevägen väg
Finninge (nu Ulvhäll) hg   Malmby gästgivaregård f.d. gästgivargård Skäret Saknas
Finninge (numera Ulvhäll) samh.   Malmby handelsbod lht Solbrinksbackarna landsvägsbackar
Finninge (numera Ulvhäll) samh.   Malmby handelslägenhet Saknas Spishällen skär
Finninge (numera Ulvhäll) samh.   Malmby station järnvägsstation Spännareträdgården trädgård
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Malmens soldattorp Saknas Stallbacken plan
Finninge (numera Ulvhäll) Saknas   Malmgården ålderdomshem Stavholmen holme
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Malmlund lht Stenby borg Saknas
Finninge (numera Ulvhäll) hg   Marieberg lht Stenbygrund grund
Finninge (numera Ulvhäll hg   Mellangården bebyggelse Stenby skans fornborg
Finninge lht, ingår nu i hg   Mellangården bebyggelse Stordiket bäck
Finninge by /Se   Myrbacka lht Storskogen skogsparti
Finninge torp /Se   Målhem lht Stolpens hål dyhål
Fredriksberg bebyggelse /Se   Märinge hgd Storudden udde
Fredslund bebyggelse /Se   Märinge by Storängen äng
Fågelbo bebyggelse /Se   Märinge soldattorp soldattorp Stubbängen utjord
Gorsinge försv. by   Nergården bebyggelse Sundby-hagen hage
Gorsinge numera försv. by   Nergården bebyggelse Surbrunn Saknas
?Gorsinge försv. by   Nordanvinden statarstuga Svarthatt bergshöjd
*Gorlonghe Saknas   Nordsborg lht Säterhöjden grustag
Gorsinge försv. by   Norrby prebendehemman Sätern åkermark
Gårsinge riven by   Norrby gård Tosterön ö
Gorsinge försv. by   Norrby, Södra gård Trädängsdammen göl
Gårsinge försv. by   Norrfinninge lht Tynnelsöfjärden fjärd
Gorsinge försv. by   Norrhammar soldattorp Tynnelsöfjärden mälarfjärd
Gorsinge förr gård /Se   Norsborg lht Tynäs skär skär
Gorsinge försv. by   Norrstugan Saknas Tynäsudd skär med landfäste
Gorsinge försv. by   Nybygget Saknas Tynäsviken vik
Gorsinge försv. by   Nybygget riven lht Tyvkärret Saknas
Gorsinge försv. by   Nytorp rivet t Tärnviken vik
Gårsinge Saknas   Olivehäll Saknas Törnbacken landsvägsbacke
Gorsinge riven by   Oppgården bebbyggelse Ulvhällsviken Saknas
Gorsinge förr by   Oppgården bebyggelse Ulvhällsfjärden fjärd
Gorsinge försv. by   Oxeltorp f.d. trumslagareboställe Vargholmen udde
Gorsinge Saknas   Pipartorp gård Vargskär Saknas
Gorsinge försv. by   Prästmista gård Vippendal utjordar
Gorsinge riven by   Pålstorp gård Vikingaberget bergshöjd
Gorsinge riven by   Roggeborg lht Vretaplogarna åkrar
Gorsinge gdr o. lhtr   Rolandssten lht Åby borg fornborg
Gorsinge försv. by   Rosenborg soldattorp Åbygraven bäck
Gorsinge försv. by   Rosendal gård Åsbykällan trefaldighetskälla
Gorsingeby by /Se   Rullingen, Lilla rivet torp Åsbyviken vik
Gorsinge riven by /Se   Sanatoriet sanatorium Ängen ängsmark
*Gorsinge gd (?) /Se   Saralund rivet t Örudden udde
Gorsunge el. Gorsunga = Gårsinge gd /Se   Sibirien statarbostad  
Gorsinge by /Se   Sjöborg lht  
Gorsinge by /Se   Skedinge gård  
Gårsinge gd /Se   Skedingsängen utjord  
Gorsingeholm gd   Skoftkärrstorp Saknas  
Gorsingeholm gd   Skogens soldattorp  
Gorsingeholm hg   Skoglund lht  
Gorsingeholm gd   Skogshyddan lht  
Gorsingeholm torp   Skogshyddan lht  
Gorsingeholm gd   Skogstuna lht  
Gorsingeholm gd   Skolhus Saknas  
Gorsinge rättaredöme f. rd   Skräma Saknas  
Gustavsberg bebyggelse /Se   Skrämtorp gård  
Gustavsborg bebyggelse /Se   Skrämtorp, Lilla soldattorp  
Johannislund bebyggelse /Se   Skrämtorp, Stora gård  
Karinslund bebyggelse /Se   Skäftkärret Saknas  
Karlsborg bebyggelse /Se   Skäftkärr lht  
Karlslund bebyggelse /Se   Smedstorp bebyggelse  
Karlstuga bebyggelse /Se   Sofieberg lht  
Karlsvik bebyggelse /Se   Sofielund lht  
Kassgarn fast land (udde?) /Se   Solbacken lht  
Katrinelund bebyggelse /Se   Solberga lht  
Larsborg bebyggelse /Se   Solbrinken lht  
Larslunda gård   Solhaga lht  
Larslunda Saknas /Se   Solhem lht  
Larslunda bebyggelse /Se   Solhem f.d. soldattorp  
Larstorp bebyggelse /Se   Spännarebyggningen lht  
Lodsta, se Låstad by   Stavlund lht  
Loviselund bebyggelse /Se   Stenby gård  
?Lundby Saknas   Stenbytorp Saknas  
?Lundby by   Steninge lht  
?Lundby by   Storgården bebyggelse  
?Lundby by   Storudden avs  
?Lundby by   Strandtorp lht  
?Lundby by   Sundby bebyggelse  
Lundby by   Sundby hospital  
?Lundby by   Sundbyberg lht  
Lundby by   Sundkarlstorpet Gamla Saknas  
?Lundby by   Sundkarlstorpet lht  
?Lundby by   Sveaborg lht  
?Lundby gdr   Svedäng gård  
Lundby by   Svedängs soldattorp f.d. soldattorp  
Lundby gd   Sättertorp t  
Lundby gd   Söderfinninge riven gård  
Lundby gd   Sörgården Saknas  
?Lundby by   Talliden lht  
Lundby gd   Torsborg lht  
?Lundby by   Tosterö skola skola  
?Lundby by   Trolund Saknas  
Lundby gd   Trosta t  
Lundby gd   Tureberg lht  
Låstad hg   Tynäs lht  
Låstad hg   Tärnvik fiskartorp  
Låsta gd   Törnblomstorpet soldattorp  
Låstad by   Ulvhäll herrgård  
Låstad Saknas /Se   Ulvhälls banvaktsstuga lht  
Låstad Saknas /Se   Ulvhälls egna hem egnahemsområde  
Låstad hgd /Se   Ulvhälls lantbruksskola lantbruksskola  
Låsta gd /Se   Ulvhälls mejeri rivet mejeri  
Låstad hg /Se   Ulvhälls villastad egna hem  
Löt gård   Valhall lht  
Löt gård   Viggeby riven gård  
Löt gd   Vretatorp gård  
?Löt gd   Vrå gård  
Löt g.   Zetterbergstorpet Saknas  
Löt gd   Åbergstorpet Saknas  
Malmby by   Åby hgd  
?Malmby by   Åbyholm avs  
Malmby by   Åbylöt t  
Malmby by   Åsby by  
Malmby by   Åsby soldattorp soldattorp  
Malmby by   Änglunda rivet t  
Malmby by   Ödesby Saknas  
Malmby by   Ödesbyholm Saknas  
Malmby by   Ödesby, Lilla Saknas  
Malmby by   Öråsen lht  
Malmby hg   Ösby by  
Malmby by   Ösbyholm avs  
Malmby by   Ösby, Lilla utjord  
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by      
Malmby by /Se      
Malmby gd /Se      
Malmby by /Se      
Marieberg backstuga /Se      
Marielund bebyggelse /Se      
Märinge by      
Märinge by      
Märinge by      
?Märinge by      
?Märinge by      
Märinge gd      
Märinge gd      
Märinge gd      
Märinge by      
Märinge by /Se      
Märinge by /Se      
Märinge gd /Se      
Märinge gd /Se      
Märinge gd /Se      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
?Norrby by      
Norrby gd      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby Saknas /Se      
Norrfinninge gård      
Olivehäll Saknas /Se      
Olovslund bebyggelse /Se      
Petersberg nybygge /Se      
Peterslund bebyggelse /Se      
Peterstorp bebyggelse /Se      
Pipartorp gård      
Prästmista Saknas /Se      
Rosendal g.      
Rosendal gd      
Rosendal bebyggelse /Se      
Rullingen, L. rivet torp /Se      
Rällinge, Lilla (Rullingen) torp      
*Ræning gd /Se      
*Ræninge gd /Se      
Rölinge, se Röllinge, L. t      
Sarelund bebyggelse /Se      
»Seby» gård      
Skaftkärret torp      
Skedinge by      
Skedinge by      
Skedinge by      
?Skedinge by      
?Skedinge by      
?Skedinge by      
Skedinge by      
Skedinge by /Se      
Skedinge gd /Se      
Skrämtorp gd /Se      
Solbrinken bebyggelse /Se      
Stenby kronoegendom      
Stenby kronoegendom      
Stenby kronoegendom      
Stenby kronoegendom      
)?Stenby by      
?Stenby gd      
?Stenby gd      
?Stenby gd      
Stenby gård      
Stenby gd      
?Stenby by      
?Stenby gd      
?Stenby gd      
Stenby gd      
Stenby kronoegendom      
Stenby gd /Se      
Sundby biskopsboställe      
Sundby g      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby biskopställe      
Sundby g      
Sundby biskopsboställe      
Sundby biskopsboställe      
Sundby gård      
Sundby beb.      
Svedäng gd      
Svedäng gård      
Svedäng gd      
Söderfinninge Saknas      
[Thun] Saknas      
»tiwdhanæs», se Tynäs beb.      
Tynäs beb.      
Tynäs g.      
Tynäs lht      
Tynäs gd      
Ulvhäll, se Finninge samh.      
Ulvhäll, se Finninge hg      
Ulvhäll gd /Se      
Ulvhäll gd /Se      
Ulvhäll gods /Se      
Viggeby gård      
Viggeby gård      
?Viggeby gd      
?Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
?Viggeby gd      
?Viggeby gd      
Viggeby g      
?Viggeby gd      
Vreta, se Vretatorp gd      
Vretatorp gd      
Vretatorp gd      
Vretatorp gård      
Vretatorp Saknas /Se      
Vrå gd      
Yllasundh, se Eldsund gd:ar      
Åby by      
Åby by      
Åby gd      
Åby by      
Åby gd      
Årby Saknas /Se      
Åby hgd /Se      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Elgsund Saknas      
»ælasunst tinghe», se Eldsund by      
Ängsholm Saknas /Se      
?Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by /Se      
Ösby Saknas /Se      
Östby Saknas /Se      
Ösby by /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.