ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterselö socken : Selebo härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Baggesviken vik    
  *Borgaviken vik    
  *Fundudd udde    
  Götön ö    
  *Kattskär holme    
  *Kingsön ö    
  *Kingsöholm holme    
  *Kiåskholm holme    
  Kolsundet sund    
  *Skarpholmarna holmar    
  Slandön ö    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.