ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammarby socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 28
?Hammarby sn Ekberget berg Hammarby socken Nummerförteckning förteckning
Hammarby sn Hattberget berg Anderslunda lht Nummerförteckning förteckning
Hammarby sn Hästholmen Saknas Bergholm lht Nummerförteckning förteckning
Hammarby sn Jättehällen häll /Se Eriksberg lht Britta-Bengtsbacken skogsbacke
Hammarby sn Kafjärden ägomark Erikslund lht Dyen åker
Hammarby sn Långkärr ägomark Erikslund lht Ekberget berg
Hammarby sn Ormkullen höjd Forshem lht Fåfängan berg
Hammarby sn Ormkyrkan häll /Se Fredriksberg lht Hammarbyängen åker
Hammarby sn Ormkärr ägomark Germundstorp gård Hattberget berg
Hammarby sn /Se Skärpingen ägomark Glaslunda lht Hälltorpshagen åker
Hammarby by Smedbacken terräng Gällstatorp lht Luraskroken =Lurkroken Saknas
Hammarby socken Storängen ägomark Hagaberg lht Lurkroken del av landsväg
Hammarby sn Tranbärsvallen ägomark Hagstugan lht Långkärr åker
Hammarby socken Tången ägomark Hagtorpet lht Ormkärr åker
Hammarby sn Älghuvudet bergshöjd Hallsborg lht Prästbuten = Vallby prästbut Saknas
Hammarby sn   Hammarby utjord, by Ramshammarsskiftet åker
Hammarby sn   Hammarby storgård gård Skorphagen åker
Hammarby sn   Hammarby utjord lht Skärpingen åker
Hammarby socken sn   Hammarbyängen åker Storängen åker
Hammarby sn   Hjälstatorp = Gällstatorp Saknas Sörängen åker
Hammarby sn   Hällhammar lht Tranbärsvallen åker
Hammarby sn   Hälltorp lht Trolltallen tall
Hammarby sn   Hörnstugan lht Tången åker
Hammarby sn   Karlberg lht Vallby prästbuten åker
Hammarby sn   Katrineberg lht Utskogen skog
Hammarby sn   Katrineholm lht Vretstuskiftet åker
Hammarby sn   Kristineberg lht Älghuvudet bergshöjd
Hammarby sn   Kyrkotorp ecklesiastikboställe Älghuvudsskiftet åker
Hammarby sn   Larsbo lht  
Hammarby sn   Larslunda lht  
Hammarby sn   Lillgården utjord  
Hammarby sn   Luras lht  
Hammarby sn /Se   Lötbacken lht  
Hammarby sn /Se   Lövhulta, Lilla gård  
Hammarby sn   Lövhulta, Stora gård  
Hammarby sn /Se   Lövhälla lht  
Hammarby sn /Se   Lövlund lht  
Germundstorp gd   Lövnäs lht  
?Hammarby by   Marieberg lht  
Hammarby by   Marielund lht  
Hammarby by   Mellangården Saknas  
Hammarby by o. sn   Minsta lht  
Hammarby by   Sandvreten lht  
Hammarby by o. sn   Sannaro lht  
Hammarby by och sn   Skarphagen lht  
Hammarby by och sn   Skolhus Saknas  
Hammarby by o. sn   Skrapåsen lht  
Hammarby by o. hg   Soldattorpet lht  
Hammarby by o. sn   Solhöjden lht  
Hammarby by o. hg   Stenhammar lht  
Hammarby by o. sn   Tidö, Lilla gård  
Hammarby by, sn   Tidö, Stora by  
Hammarby hgd, sn   Torsborg lht  
Hammarby by o. sn   Viby utjord lht  
Hammarby by o. sn   Vilhelmsberg lht  
?Hammarby by o. sn   Vretstugan lht  
Hammarby by o. sn   Västergården bebyggelse  
Hammarby by   Östergården bebyggelse  
Hammarby by, sn      
Hammarby by      
Hammarby by, sn      
Hammarby by, socken      
Hammarby by, socken      
Hammarby by, socken      
Hammarby by, socken      
Hammarby by, sn      
Hammarby by, socken      
Hammarby herrgård      
Hammarby by      
Hammarby herrgård      
Hammarby by      
Hammarby herrgård      
Hammarby by      
Hammarby herrgård, by      
Hammarby by      
Hammarby herrgård, by      
?Hammarby by, hg      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby hg o. by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby kyrkby      
Hammarby hg      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by o. sn      
Hammarby by      
Hammarby by /Se      
Hammarby by /Se      
Hammarby by, sn /Se      
*Hästholmen Saknas      
Lefelta, se Lövhulta by      
Lenelta, se Lövhulta by      
Lillelöffelta, se Lövhulta, Lilla by      
Løffueltom, se Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta gdar      
Lövhulta gdar      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta gd      
Lövhulta by      
Lövhulta gd:ar      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta St. gd      
Stora Lövhulta gd      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta, (numera Lilla o. Stora Lövhulta) by o. gd      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta, Stora o. Lilla gårdar      
Lövhulta by      
Lövhulta, Lilla o. Stora by      
Löfhult Saknas      
Lövhulta (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
?Löfhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta (numera Stora o. Lilla) gd o. by      
Lövhulta (numera Lilla o. Stora) by resp. gd      
Lövhulta (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lövhulta, (numera Stora o. Lilla gd o. by      
Lövhulta (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lövhulta (numera Lilla o. Stora) by o. gd      
Lövhulta, Stora, Lövhulta, Lilla by resp. gd      
Lövhulta, Stora, Lövhulta, Lilla by resp. gd      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta by      
Lövhulta,Stora gd      
Lövhulta, Lilla by      
Lövhulta by      
Løwelsta, se Lövhulta by      
Lövhulta, Stora Saknas /Se      
Lövhulta, Stora gd /Se      
Lövhulta, Lilla by /Se      
Lövhulta, Stora gdr /Se      
Lövhulta by /Se      
Lövhulta by /Se      
Lövhulta by /Se      
*Sæbo delin Saknas      
»sæbo delin» Saknas      
*Sæbodelen Saknas      
»säbolotenum» Saknas      
»sæbolotenum» Saknas      
*Sæboloten» Saknas      
»thydhinge», se Tidö by      
Tidö hg      
Tidö by      
Tidö by      
Stora Tidö Saknas      
Tidö, Stora by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Lilla Tidö gd      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö (numera Lilla o. Stora Tidö) by o. gd      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
?Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
[Thydhinge] ?Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö, Stora by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö by      
Tidö, Stora by      
Tidö, Stora Saknas /Se      
Tidö, Stora by /Se      
?Tidö by /Se      
Tydhege, se Tidö by      
Tydhoghe, se Tidö by      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.