ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundby socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 184 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 87
Sundby sn Alholm Saknas Sundby socken Nummerförteckning förteckning
Sundby sn /Se Alholmen ö Sundby socken Nummerförteckning förteckning
Sundby sn Alholmen ö alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Sundby sn Alholmen ö /Se Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Sundby sn Alholmen holme Anderslunda lht Alholmen holme
Sundby sn Alholmen ö /Se Andersro lht Alholmen skär
Sundby sn Alholmen holme /Se Asphyddan = Mjölnartorp Saknas Barnkällan källa
Sundby sn Almlisa odling Augustenberg lht Banklädet holme
Sundby sn Almlisa ägomark Björklund lht Borkaskär skär
Sundby sn Asköskär holme Bockhammar lht Bänkklädet holme
Sundby sn Barnkällan källa /Se Djuptorp lht Dyfväro åker
Sundby sn Benklädet holme Djuptorpet lht Ekholmen holme
Sundby sn Benklädet holme /Se Enkullen lht Ekholmen holme
Sundby sn Bjurholmen holme /Se Eriksberg lht Ekön holme
Sundby sn Björnängen odling Eriksberg lht Enkullsbacken backe
Sundby by, socken Blacken fjärd Erikslund lht Fruängen åker
Sundby socken *Brosund förr sund /Se Erikslund lht Grimmudden del av udde
?Sundby sn Brosund gammalt namn på Ramsundet /Se Fiskartorpet lht Grindstugufältet åker
Sundby by Brosund glt namn på Ramsundet /Se Fiskartorpet lht Gråbergsviken vik
Sundby sn Broudden udde Fridhem lht Grässkär holme
Sundby sn Bänkklädet holme Gatstugan Saknas Grässkär skär
Sundby socken Bänkklädet holme Gustafsberg lht Hjortlappen skär
Sundby sn Bänkklädet holme /Se Hagalund lht Hjortlappen holme
Sundby sn Dytväro åker /Se Hammartorp lht Hjärtlappen skär
Sundby sn Ekberget berg Hammartorp lht Jordboviken vik
Sundby by, sn Ekholmen holme Hanneberg lht Kaninholmen holme
Sundby sn Ekholmen holme Hjortsberg lht Kaninholmen = Räfsgarn Saknas
Sundby sn Ekholmen holme Hultan lht ?Kalholmen holme
Sundby sn Ekholmen holme /Se Hällstugan lht Kavfjärdskanalen Saknas
Sundby sn Ekön holme Ingespjuta Saknas Klinten udde
?Sundby sn Espholmen del av ö Ingespjuta gård Klintudden udde
Sundby sn Fruängen åker /Se Johanneslund lht Koholmen holme
Sundby sn Granhagen skogsområde Jönses Saknas Koholmen holme
Sundby sn Grimudden udde Karlberg lht Koholmen holme
Sundby sn Grimmudden udde /Se Karlberg lht Koholmen ö
Sundby sn Grindstufället åker /Se Klintens lht Koskär holmar (yttre o. inre)
Sundby sn Gråbergsviken vik /Se Klinttorpet lht Koskären holmar
Sundby sn /Se Grässkär holme /Se Klinttorp lht Kyrkogårdsviken vik
Sundby sn /Se Grässkär holme Kristineberg lht Långholmsudden udde
Sundby socken /Se Grässkär holme Källstugan lht Länsmannen sten
Sundby sn /Se Grässkär holme /Se Källtorp lht Lövsärken ö
Bobergsgården gd /Se Gärdesbacken bebyggt skogsområde Larslund lht Lövsärken holme
Bockhammar lht /Se Hargen holme Lillängen gård Magnusesudden äldre namn för Smeudden
Bockhammar torp Hargen holme Lindesberg lht Mjölnarsand åker
Djuptorpet lht /Se Hargen holme /Se Lugnet lht Mälaren sjö
Fiskartorp(et) torp /Se Hargen holme /Se Lugnet lht Ostraknallen höjd
Enkullen lht /Se Hjortlappen holme /Se Lugnet lht Ostrakären, se Skäret skäret (?)
Fiskartorpet lht /Se Hjärtlappen skär /Se Löten Saknas Oxudden udde
Gatstugan lht /Se Hjärtlappen holme Lövgård Saknas Pilgrundet grund
Hanneberg lht /Se Hopgäddan del av ö /Se Lövgård gård Ramsundsån å
Hjortsberg lht /Se Hummelholmen ö /Se Lövgårdsstugan gård Ramsundsån å
Hultan lht /Se Jordbroviken vik Lövhyddan lht Räfsgarn holme
Hyggeby Saknas /Se Jordbroviken vik /Se Lövlund lht Räfsgarn holme
Hyggeby ortn. /Se Kafjärdsgraven bäck Mjölartorp lht Sandfälten åker
Hyggeby Saknas /Se Kaninholmen holme /Se Månses Saknas Sjuas kulle höjd
Hällstugan lht /Se Kaninholmen, se Räfsgarn ö Nylund lht Skallbasudden del av udde
*Högby Saknas Klinten udde Nysätter lht Skinnarfältet åker
Ingeby by? /Se Klinten udde /Se Nyvreten lht Skrivarfältet åker
Ingespjuta by Klintudden udde Olagus» Saknas Skyhällen berg
Ingespjuta by Koholmen holme Olstorp lht Skäret skär
Ingespjuta gd /Se Koholmen holme Ostra by Skäret grund
Ingespjuta gd /Se Koholmen holme /Se Ostra by Smeudden udde
Ingespjuta gd /Se Koskären holmar Ostrahamn lht Snöret holme
Ingespjuta g:d /Se Koskären holmar /Se Ostraholm lht Stallviken vik
Ing(e)spjuta bebyggelsenamn /Se Kråkholmarna holmar /Se Ostra vik lht Stavgrundet holme
Ingesjuta gd /Se Kråkholmen, se Mälby kråka ö /Se Pettersberg lht Stavgrundet, se Stavsskär(en) skär
Jönses lht /Se Kyrkogårdsviken vik /Se Ramsund lht Stavgrundet holme
[Kirkioswndby] Saknas *Långholmsudd udde Ransten Saknas Stavskär ö
Klinttorp lht /Se Långholmsudden udde /Se Rannsten Saknas Stavskär(en) skär
Källstugan lht /Se Länsman sten /Se Ransten gård Stenskär Saknas
Löten g:d /Se löfsarken, se Sundbyholmsön ö Ringsborg lht Stenskäret holme
Lövgård gd Löfsärken, se Sundbyholmsön ö Runholms trädgård = Ramsund Saknas Stenskär, Lilla holme
Lövgård hg *Lösarken ö Runsäter lht Stenskär, Långa holme
Lövgård gd *Lösarken ö Rättartorp lht Stenstusand åker
Lövgård hg *Lösärken ö Sandvreten lht Stjärnberget berg
Lövgård hg Lövgårdsdalen odling Sjöstugan lht Stora grundet grund
Lövgård gd Lövsärken ö Skinnartorp lht Stråholmen holme
Lövgård hg Lövsärken ö Skogshyddan Saknas Suggan skär
?Lövgård hg Lövsärken ö Skogstorp lht Suggan holme
Lövgård hg Lövsärken ö Skogstorp Saknas Suggskären skär
?Lövgård by Lövsärken ö Skogstorpet lht Sundbyholmsön = Lövsärken Saknas
Lövgård hg Lövsärken ö /Se Skrivartorp lht Sundbyholmsön ö
Lövgård hgd Lövsärken ö Smedstorp lht Sundbyås ås
Lövgård herrgård Lövsärken ö /Se Smedstorp lht Södergårdskällan källa
Lövgård herrgård Lövsärken ö /Se Sofieberg lht Tallhagen skog
Lövgård hg Lövsärken holme /Se Sofielund lht Tegelviken, se Gråbergaviken vik
Lövgård hg Lövängen odling Stensborg lht Äspgrunden grund
Löfgård g Magnusesudden udde /Se Stenstorp, se Stenstugan lht  
Löfgård herrg. *Marholmarna holmar Stenstugan lht  
Lövgård gd Mjölnarsand åker /Se Stensäter lht  
Lövgård herrgård /Se Mälaren sjö Stentorp lht  
Lövgård hg /Se Mälby Kråka ö /Se Sundby gård  
Lövgård g:d /Se Nysslingen ö /Se Sundbybyn Saknas  
Lövgård hgd /Se Nyängen odling Sundbybyn Saknas /Se  
Mjölnartorp lht /Se Nyängen ägomark Sundbyholm gård  
Månes lht /Se Okar sjö /Se Sundbyholm Saknas  
Nysätter lht /Se ?Okern f.d. sjö /Se Tacktorp lht  
Nyvreten lht /Se Okern sjö /Se Tegelslagartorp, se Tegeltorp Saknas  
Olagus lht /Se Ostra knall höjd, triangelpunkt Tegeltorp lht  
Olstorp lht /Se Ostra Knall bergshöjd /Se Tegeltorpet lht  
Ostra by Ostraviken vik Tomtebo lht  
Ostra by Oxudden udde Vadstenatorp gård  
Ostra, (f. Olustra) by Runstensbacken terräng Vilan lht  
Ostra by Ranstensborgen fornborg /Se Vreta gård  
Ostra by Ramsundet förr sund /Se Vretalund lht  
Ostra förr gd, nu by /Se Ramsundet, se Brosund sund? Vretstugan lht  
Ostra by Ramsundsån å Väderkvarnstorp = Mjölnartorp lht  
Ostra by Ramsundsån å /Se    
Ostra by Ramsundsåma å /Se    
Ostra förr gård, nu by /Se Räfsgärn, se Räfsgarn ö    
Ostra by Räfsgarn holme    
Olustra by Räfsgarn ö    
Olustra by Räfsgarn holme    
Olstra? Saknas Räfsgarn ö    
?Ostra by Räfsgarn holme    
Ostra by Räfsgarn holme /Se    
Ostra by Räfsgarn holme /Se    
Ostra by Sandfälten åker /Se    
Ostra by Sandholmen ö    
Ostra by Sandholmen holme    
Ostra by? Sjuas kull höjd    
Ostra by Sjuas kulle höjd /Se    
Olusta Saknas Sjöstugärdet odling    
Olustra Saknas Sjöstuskären skär    
Ostra förr gård, nu by /Se Skallbasudden udde    
Olustra = Ostra? Saknas /Se Skallbasudden udde /Se    
Ostra by /Se Skinnarfältet åker /Se    
Olustra (y. Ostra) kungsby /Se Skogshyddan odling    
Ostra by /Se Skrivarfältet åker /Se    
Ostra by /Se Skyhällen berg    
Ostra, (ä. Olustra) kungsby /Se Skyhällen berg /Se    
Ostra by /Se Smedudden udde    
Olustra kungsby /Se Smeudden udde /Se    
Ostra by /Se Smörskallen, Stora holme    
Ramsund lht /Se Smörskallen, Stora holme    
Ransten by Snöret holme    
Ransten by Snöret holme    
??Ransten gd /Se Snöret holme /Se    
Ransten by Solbacka odling    
Ransten Saknas /Se Stallviken vik    
Ransten gd /Se Stallviken vik /Se    
Ransten by /Se Stavgrundet holme /Se    
Ransten by /Se Stavskär holme    
Ransten by /Se Stavskär holme    
Ransten gd /Se Stenskär ö    
Ransten gd /Se Stenskär, Lilla holme    
Ransten g:d /Se Stenskär, Lilla holme    
Ransten by /Se Stenskär, Stora holme    
Rundholms trädgård lht /Se Stenskär, Stora holme    
Runsäter lht /Se Stenskärssundet sund    
Rättartorp torp /Se Stenskärssundet sund    
Rättartorp lht /Se Stenstusand åker /Se    
Skinnartorp lht /Se *Stockholms Rågskär holme    
Skrivartorp lht /Se Storskogshagarna skogsområde    
Smedstorp lht /Se Stråholmen holme    
Sundby by Stråholmen holme    
?Sundby by /Se Stråholmen ö /Se    
Sundby by Stråholmen holme /Se    
?Sundbyby by Stråholmen holme    
?Sundby by Stråholmen holme /Se    
Sundby by Stråholmsfjärden fjärd /Se    
Sundby by Suggan holme    
Sundby ?kyrkby Suggan holme    
?Sundby by Suggan holme /Se    
?Sundby by Suggan holme /Se    
?Sundby by Sundbyholmsön ö    
?Sundby by ?Sundbyholmsön ö    
Sundby by /Se Sundbyholmsön ö    
?Sundby by o. sn Sundbyholmsön ö    
Sundby by Sundbyholmsön ö    
Sundby by /Se Sundbyholmsön ö    
Sundby sn /Se Sundbyholmsön ö /Se    
Sundby gd /Se Sundbyholmsön ö /Se    
Sundbygöl gd Sundbyholmsön ö    
Sundbygöl, se Sundbyholm kungsgård Sundbyås ås    
?Sundbyholm gd Sörgårdskällan källa /Se    
?Sundbyholm hgd Tegelhagen terräng    
?Sundbyholm hg Tegelviken vik    
?Sundby(holm) gd Tegelviken vik /Se    
Sundbyholm herrgård Torparängen odling    
?Sundbyholm hg Treskär holme    
Sundby by och sn *Töserön ö    
Sundby by Åhlholmen, se Alholmen ö    
Sundby by Äspgrunden grund /Se    
?Sundbyholm hg      
Sundbyholm hg      
Sundbyholm kungsgård      
Sundbyholm säteri      
Sundbyholm gd      
Sundbyholm gd      
Sundbyholm kungsgård      
Sundbyholm gd      
?Sundbyholm hg      
Sundbyholm kungsgård      
Sundbyholm hg      
Sundbyholm kungsgård /Se      
Sundbyholm gd /Se      
Sundbyholm gd /Se      
Sundbyholm g:d /Se      
Tacktorp lht /Se      
»vndher aasin» gd      
*Vndher Aasen gd      
Vadstenatorp lht /Se      
Vreta hg      
Vreta hg      
?Vreta hg      
?Vreta hgd      
?Vreta hg      
Vreta gd      
?Vreta hg      
?Vreta hg      
?Vreta hg      
?Vreta gd      
Vreta hg      
Vreta hg      
Vreta g      
?Vreta gd      
?Vreta gd      
Vreta gård      
Vreta herrg.      
Vreta hg      
Vreta hg      
?Vreta hg      
?Vreta hg      
Vreta hg      
Vreta g:d /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.