ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Helgarö socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 83
Helgarö sn Atlanten ägomark Helgarö sn socken Bergskär skär
Helgarö sn Bergskär skär Helgarö sn Betsholmen holme
Helgarö sn Bergskär holme Salboss inbyggarbeteckning Björsundet sund
Helgarö sn Bergskärsgrundet grund Viboss inbyggarbeteckning Edby fyr Saknas
Helgarö sn Bergskärsgrundet holme Åsbyborna inbyggarbeteckning Edebygrund grund med fyr
Helgarö sn Betesholmen holme Alfors lht Edebygrund grund med fyr
Helgarö sn Björsundet sund Amerika lägenhet Edeby hästholme udde
Helgarö sn Björsundet sund Anneberg bs Edebyviken vik
Helgarö socken Björsundet sund Bergstugan lht Fjäderugglan, Stora holme
Helgarö socken Björsundet sund Björkkullen lht Fjäderugglan, Lilla holme
Helgarö sn Björsundet sund Björklund lht, f.d. soldattorp Fjäderugglorna holmar
Helgarö sn Björsundet sund Björsund Saknas Flatskär skär
Helgarö sn Björsundet sund Björsund by Flatskär, se Skalliga skär(en) skär
Helgarö sn Björsundet sund /Se Edeby säteri Fläskskär, se Skalliga skär(en) skär
Helgarö sn Bymansskär skär Eka lht Fläskskär, se Skalligaskären skär
Helgarö sn Edeby triangelpunkt Fagersta bs Fyrskären = Edby fyr Saknas
Helgarö sn *Edebyviken vik Fogdö allmänning Saknas Gimparna grund
Helgarö sn Ekbacken dunge Fredrikslund lht Gimpeln skär
Helgarö sn Fjäderugglan, Lilla o. Stora öar Fridhem lht Gimpelstenarna, se Gimparna grund
Helgarö sn Fjäderugglan, Lilla skär Färjstugan lht Gimpelstenarne skär
Helgarö sn Fjäderugglan, Lilla holme Granbacken skog Granfjädern fjärd
Helgarö sn Fjäderugglan, Stora holme Grnlund lht Granfjärden fjärd
Helgarö sn Fjäderugglan, Stora holme Grimshäll t Gräsholmen holme
Helgarö sn Fogdön ö Gröndal bs Gummelberget udde
Helgarö sn Fogdön halvö Haga bebyggelse Gumpelstenarne skär
?Helgarö sn Fogdön halvö Hagaborg lht Gäddskallen holme
Helgarö sn Fogdön halvö Hagvreten bs Hallen skär
Helgarö sn Fogdön halvö Hamra lht Hatten skär
Helgarö sn FoughDöLandet, se Fogdön halvö Helgarö Saknas Helgarö kläpp udde
Helgarö sn Fyrholmen holme Höjden bs Helgaröviken vik
Helgarö socken Fyrholmen holme Karlberg lht Hornudden udde
Helgarö socken Fyrskär skär Karlshäll lht Hällen skär
Helgarö socken Fyrskär holme Karlslund bs Hästholmen udde
Helgarö socken Gimpelstenarna ögrupp Klockargården lht Kalviksudden udde
Helgarö socken Gimpelstenarna triangelpunkt och grund Knutsberg Saknas Kläpp udde
Helgarö socken Gimpelstenarna öar Komministerbostället = 2 Helgarö Saknas Knutsbergs Sandskär udde
Helgarö sn Gimpelstenarna gränsmärke Kristineberg lht Kogrund udde
Helgarö socken Gimpelstenarna skär Kristinelund lht Kogrund Stora och Lilla udde
Helgarö socken /Se Gimpelstenarna holmar Kvarntorp lht Kogrundsviken vik
Helgarö sn Granbacken backe Källstugan t Kvarnholmen skär
Helgarö sn Granfjärden vik Larsberg bs Lillholmen holme
Helgarö sn Granfjärden fjärd Liljelund lht Lindskär skär
Helgarö sn *Granfjärden vik /Se Lillnäsvreten Saknas Långholmen skär
Helgarö sn Granfjärden fjärd Lugnet lht Långholmen holme
Helgarö sn Granskär skär Lundaborg bs Långskär skär
Helgarö Saknas Granskär holme Lundaborg lht Länsman sten
Helgarö by Gräsholmen, Stora holme /Se Lundtorp hmd Länsman holme
?Hälgarö Saknas Gräänfierden, se Granfjärden vik Lötstugan backstuga Länsmansholmen holme
Helgarö socken Gröndal skogsdunge Lövlund lht Mälaren sjö
Helgarö sn *Gåvholmen holme Lövsta lht Nordlingsudden Saknas
Helgarö sn Gäddskallen skär Lövås lht Nygårdsviken vik
Helgarö socken Gäddskallen holme Marieberg lht Näsbyräv, se Räven udde
Helgarö sn Hatten holme Mellangården gård i Helgarö Näsby udd udde
Helgarö socken Hatten holme Nibble = 5 Åsby bebyggelse Näsudden udde
Helgarö sn Helgarö borg höjd med fornborg Norrtorp Saknas Ormskär skär
Helgarö sn Helgarö kläpp höjd, triangelpunkt Nybble = 5 Åsby bebyggelse Piludden udde
Helgarö sn Helgaröudde udde /Se Nybble, se 5 Åsby Saknas Prästkällan källa
Helgarö sn *Helgarö äng Saknas Nybblelund lht Rällingeborg fornborg
Helgarö sn Hornudden udde Nygård = 1 Helgarö bebyggelse Rällinge viken vik
Helgarö sn Hästholmen udde (förr ö) Näs bebyggelse Räven udde
Helgarö sn Hästholmen udde Näs, Lilla eller Näsbytorp t Sandbrinken skogsbacke
Helgarö sn Hästholmen udde /Se Näs, Lilla Saknas Sandskär udde
Helgarö socken *Ingeholm udde Näsbytorp = 1 Näs Lilla t Sandskär udde
Helgarö kyrka Saknas *Ingridsholmen holme Näsbytorp eller Lilla Näs, se Näs Lilla Saknas Silverhällarna passage
?Helgarö sn Johanneslund höjd, triangelpunkt Oppgården gård i Helgarö Silverhällen Saknas
Helgarö sn Kalvhagsudden udde Petersberg fisk.st. Skallarholmen holme
Helgarö socken *Kläppen udde Prästgården bebyggelse Skalliga skär(en) skär
Helgarö sn Kläppen udde Ryssgrav t Skalligaskären skär
Helgarö sn Knarrviken vik Ryssgrav, Lilla bs Skalliga skäret, se Skalligaskären skär
Helgarö socken Kogrund grund? Rällinge Saknas Skalliga skäret, se Skalligaskären skär
Helgarö socken *Kungshamn vik Rällingelund lht Skeppsvikudden Saknas
Helgarö sn Kuttluckan skär Sal bebyggelse Skölviken vik
Helgarö sn Kuttluckan holme Salslund lht Stenstavik vik
Helgarö sn Kvarnholmen holme Sjöslätt lht Storholmen holme
Helgarö sn Kvarnholmen udde Skoga lht Storängen åker
Helgarö sn /Se Lillbacken ägomark Sofielund lht Stångudd udde
Helgarö sn /Se Lillholmen holme Stavsäter bs Sörfjärden fjärd
Helgarö sn /Se *Lillholmsudd udde Stenhammar lht Tallgås holme
Helgarö socken /Se Lindskär skär, triangelpunkt Stensborg lht Tallskär skär
Helgarö sn /Se Lindskär holme Stensholm backstuga Tovudden udde
Helgarö sn /Se Linängen ägomark Stenstavik lht Ugglorna holmar
Helgarö by o. sn /Se Långholmen holme Stenstugan lht Vibyviken vik
Helgarö sn /Se Länsman skär Stensäter lht Åsbyviken vik
Helgarö sn /Se Länsman holme Stjärnholm = 1 Åsby bebyggelse  
Helgarö sn /Se Länsmansholmen holme Starängen stat.stuga  
Helgarö sn /Se Lötgärdet ägomark Sundkarlstorp lht  
Helgarö kyrka kyrka /Se Lövås terräng Svartvik lht  
Helgarö rättaredöme f. rättaredöme Metarhäll skär Viby Saknas  
Björsund by Metarhäll holme Vibylund lht  
?Björsund by Mälaren sjö Väla Saknas  
Björsund by Nordskäret skär Västeräng bs  
Björsund by Norrudden udde Åsa lht  
Björsund by Näsudden udde Åsby Saknas  
Björsund gd Näsudden udde Åsby Saknas  
Björsund gd Ormskär skär Åsby eller Nibble bebyggelse  
Björsund by Ormskär holme Åsby el. Stjärnholm bebyggelse  
Björsund by Per-Jöns udde Åsbyskogen Saknas  
Björsund by Prästgårdsviken vik    
Björsund by Rysshagen hage (?)    
Björsund by Rällingeborg borg /Se    
Björsund by Rällingeborg höjd, triangelpunkt    
Björsund by Rällingeborg fornborg /Se    
Björsund by Rällingeviken vik    
Björsund by Ränningeborg, se Rällingeborg fornborg /Se    
Björsund Saknas /Se Rällingeborg fornborg /Se    
Björsund by /Se Rällingeborg borg /Se    
»bywrsudh», se: Björsund beb. Räven udde    
Edeby herrg. Sandskär udde    
Edeby herrgård Sandskär holme    
?Edeby hg Sandviken vik    
Edeby hg Sandviken vik    
Edeby gård Saxgrundet skär    
Edeby herrg. Skallarholmen udde    
Edeby hg Skalliga skär, Lilla skär    
Edeby hg Skalliga skär, Lilla holme    
Edeby hg Skalliga skär, Stora skär    
Edeby herrgård Skalligaskär, Stora holme    
Edeby hg Skalligskärsgrunden grund    
Edeby gd Skalligskärsgrunden småholmar    
Edeby Saknas /Se Skäret, Stora udde    
Edeby gd /Se Snuggan vik    
Edeby gd /Se Storholmen holme    
»helgarnom», se Helgarö by Storholmen holme    
Helgarö by o. sn Storskogen skog    
Helgarö by o. sn Storängen ägomark    
Helgarö by Stångudden udde    
Helgarö by och sn Svedet terräng    
Helgarö by Sörfjärden fjärd    
Helgarö by Sörfjärden fjärd    
Helgarö by Sörgårdsviken vik    
Helgarö by Tallgås holme    
Helgarö by Tallgås holme    
Helgarö by Tallgås holme    
Helgarö by Torget skär    
Helgarö by Torget holme    
Helgarö by Toven udde    
Helgarö by Tunngrundet grund    
Hälgarö by Tunngrundet holme    
Helgarö by *Uggeludden halvö    
Helgarö by Ugglorna holmar /Se    
Helgarö rättaredöme gods Viggeby holmar, se Storholmen holmar    
Helgarö Saknas Wimperman, se Gimpelstenarna ögrupp    
»helgernom», se Helgarö by Åsby backe ås /Se    
Knutsberg by Åsbyås ås    
Knutsberg by      
Nibble gd      
*Norstorp = Norrtorp? Saknas /Se      
Näs gd /Se      
Redningeborg förr kungagård /Se      
Ryssgrav torp /Se      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
?Rällinge by      
?Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge by      
Rällinge, se även Redningetorp se kungagård /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge Saknas /Se      
Rällinge Saknas /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge by /Se      
Rällinge gård /Se      
Rällinge by /Se      
Sal gård      
Sal gård      
Sal g      
Sal gd      
Sal gd      
Sal gd /Se      
Sal gd /Se      
*Sundkarlstorpet torp      
Thylusta (Thilusta?) gård      
Wedhellon, se Väla by      
Viby gård      
Viby gd      
Viby gd      
?Viby by      
?Viby by      
Viby gd      
Viby gd      
Viby gd      
Viby gd      
Viby by      
Viby gd      
Viby gd      
Viby g      
Viby gd      
Viby gd      
Viby gd      
Viby g      
Viby gd      
Viby gd      
Viby by      
Viby gård /Se      
Viby gård      
Viby Saknas /Se      
Viby gd /Se      
Väla by      
?Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by /Se      
Väla by /Se      
Väla gd /Se      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby Saknas /Se      
Åsby Saknas /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.