ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fogdö socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 936 Naturnamn : 214 Bebyggelsenamn : 195 Naturnamn : 77
Fogdö, se Gamla kloster, Gamlakyrko socken m.m. sn Aggaren udde Dalas inbyggarbeteckning Agarudden udde
Fogdö sn Askeberget berg Italiebonden inbyggarbeteckning Askeberget berg
Fogdö sn *Aspskären holmar Stenbos inbyggarbeteckning Backas holmar holmar
Fogdö sn Backas holmar holmar Öaren inbyggarbeteckning Backasundet sund
Fogdö sn Backas holmar holmar Fogdö socken socken Björkholmen holme
Fogdö sn Backas holme holme Anneberg bs. Bredgårdsudd udde
Fogdö sn *Borgen stenkretz /Se Anneberg bs. Djurgårdsklara, se Lillsjön sjö
Fogdö sn Brandholm kulle, triangelpunkt Asplund lht Djurgårdsudd udde
Fogdö sn Dalkarlröjan ägomark Berga Saknas Dyngholmen holme
Fogdö sn Dalkarlröjan ägomark Bergenslund lht Dyskär holme
Fogdö ö o. sn Djurgårdsklara tjärn Bergshammar Saknas Ekelundsklara, se Lillsjön sjö
Fogdö socken Djurgårdsklara tjärn !Bergshammartorp bebyggelse Ekudden udde
Fogdö sn Djurgårdsudden halvö Bergshyddan lht Granfjärden fjärd
Fogdö sn Djurgårdsudd udde Bergstugan lht Gubben holme
Fogdö socken Djurgårdsudd udde Betlehem t. Gubbsundet sund
Fogdö sn Djurgårdsudds klabb skär Björka bebyggelse Hastaviken vik
Fogdö socken Djurgårdsudds klabb triangelpunkt Blomsterhult (handelsbod) Hjärtat holme
Fogdö sn Dyskär holme Boda t. Hummelholmen holme
Fogdö sn Ekelundsklara tjärn Brandhöjden gd Hummelholmen, se Hummelnäset holme
Fogdö ö o. sn Ekelundsklara tjärn Bredgården = 2 Vik bebyggelse Hummelnäset holme
Fogdö sn Ekelundsviken vik Brostugan bs. Hummelnäset holme
Fogdö sn Ekelundsviken vik Brunnsåker bebyggelse Hästhagsudden udde
Fogdö sn Ekudden triangelpunkt och halvö Brunnsåker Saknas Hästhagsviken vik
Fogdö sn Eldsundet förr sund /Se Bärby Saknas Hästskär skär
Fogdö socken Fiskargärdet ägomark Djurgården t. Hästskär skär
Fogdö socken Fiskargärdet ägomark Donka soldattorp Högbolet skär
Fogdö sn Fogdö halvö Ekeby Saknas Högstapeln skär
Fogdö socken Fogdö ö o sn Ekebytorp bebyggelse Karlby borg fornborg
Fogdö socken Fogdö halvö Ekelund t. Klara, Stora, se Lillsjön sjö
Fogdö sn Fogdö ö och socken Ekelund, Lilla bs. Klara, Lilla, se Lillsjön sjö
Fogdö sn Fogdön halvö (förr ö) Emaus t. Krepen, se Krypen holme
Fogdö sn Fogdön ö Eriksberg lht Krypen holme
Fogdö sn Fogdön ö Eriksberg bs. Kråkan kärret
Fogdö sn Fogdön ö Erikslund bs Kråksjön sjö
Fogdö sn Fogdön ö Erikslund bs. Kungsbergsskären holmar
Fogdö sn Fogdön ö Fredriksberg lht Kvarnholmen Saknas
Fogdö sn Fogdön ö Fredrikslund t Lidaholmen holme
Fogdö socken Fogdö sn o. ö Fridensborg bs Lillholmen, se Backas holmar holme
Fogdön Saknas Fogdö ö Fridhem lht Lillsjön sjö
Fogdön ö och socken Fogdö ö Fridhem f.d. soldattorp Lötholmen holme
Fogdö ö o. sn Fogdö ö Fridhem lht Måsskär skär
Fogdö sn Fogdö halvö Frölinge bebyggelse Måsudden udde
Fogdö sn Fogdön ö Gibraltar utj. Mälaren sjö
Fogdö sn Fogdön ö Gredby Saknas Märskären skär
Fogdö sn Fogdön ö Grinda Saknas Norrfjärden, se Gisselfjärden fjärd
Fogdö sn Fogdön ö Grindberget hmd Norrfjärden, se Gisselfjärden fjärd
Fogdö sn Fogdön ö Gräddbybjörka gd Norrskär holme
?Fogdö sn Fogdön ö Gröndal lht Norrtorpsviken vik
Fogdö sn Fogdön Saknas Grönek bebyggelse Norrtorpsudden udde
Fogdö ö o. sn Fogdön ö Gustavsberg (f.d. soldattorp) Ormudden udde
Fogdö sn Fogdön del av ö Gustavsberg bs Oxviken vik
Fogdö sn Fogdön ö Haga bs Per Lars grundet Saknas
Fogdö sn Fogdön halvö Haga lht Rällingviken vik
Fogdö socken Fogdön halvö Hagalund lht Sankta Helena skär
Fogdö sn Fogdön halvö Hamsbacken statstuga Segersön ö
Fogdö sn Fogdön halvö Hannemyra Saknas Skitholmen holme
Fogdö sn Fogdö ö /Se Hasta Saknas Skåningsholmen holme
Fogdö sn Fogdön halvö /Se Hällby Saknas Skären holmar
Fogdö socken FoughDöLandet, se Fogdön halvö Hällby Saknas Solöos å
Fogdö sn Fågelsjön ägomark Hässelby Saknas Solö os plats
Fogdö sn Granfjärden vik Hasselbyholm gods Stenby borg fornborg
Fogdö sn Granfjärden fjärd Hässelbyholm säteri Stenby skans fornborg
Fogdö socken Granfjärden fjärd Ingeby Saknas Storbonden skär
Fogdö sn Gräänfierden, se Granfjärden vik Italien bebyggelse Storholmen, se Backas holmar holme
Fogdö socken Grönek terräng Jeriko t. Storängsviken vik
Fogdö sn Gubben holme Jerusalem bebyggelse Svansholmen udde
Fogdö sn Gubbsundet sund Johannesberg stuga Svartkärr kärr
Fogdö sn /Se Gustavs holme holme Johannesberg lht Svavelgrund holme
Fogdö sn /Se Gustavs holme holme Johanneslund lht Svepen skär
Fogdö sn /Se Harskallen holme Jonsborg bs Sörfjärden fjärd
Fogdö sn /Se Hillersta ägomark Judiska landet Saknas Tegelängen mosse
Fogdö sn /Se *Himmelskär holmar Jägbacken = 1 Kungsbergsbacken jagbacke Tosterön ö
Fogdö sn /Se Hingstbacken terräng Järsta Saknas Veckarängen f.d. äng nu åker
Fogdö sn /Se Hummelnäs holme Karlberg = Åreberg Saknas Veckarängsviken vik
Fogdö sn /Se Hummelnäset ö /Se Karlby (Karleby) Saknas Välnäsholmen holme
Fogdö kloster, se Vårfruberga kloster Saknas Hummelnäs ö Karleby by Årbyviken vik
Fogdö kyrka Saknas Hummellnäs ö Karlsborg t. Öaklara, se Lillsjön sjö
Fogdö kyrka Saknas Hästskär holme Karlsborg lht  
Fogdö kyrka Saknas /Se Hästskär holme Karlshäll lht  
Gamla kloster sn Hästskär holme med fyr Karlslund lht  
Gamlakloster sn Hästskär holme Klubben t.  
Gamla kloster sn Högbolet holme Klämman lht  
Gamla kloster sn Högstapeln skär Krokhamn t.  
Gamla kloster sn Högstapeln holme Krokhamra t.  
Gamlakloster sn Högstapelsgrund holme Kråktorp bebyggelse  
Gamlakloster socken *Ingialdz hög gravhög /Se Kungsberg kungsladugård, kronodomän  
Gamlakloster socken Jagbacken betesmark Kungsbergsbacken jagbacke  
Gamlakloster socken Jonsborg terräng Kvarnberga lht  
Gamlakloster socken *Jättestenen flyttblock Kynnersberg Saknas  
Gamlakloster sn Karlebyborg fornborg Källtorp bebyggelse  
Gamlakloster sn Klosterkällan källa Landsort lht  
Gamlakloster sn Klubben vik(?) /Se Lagerlunda lht  
Gamlakloster sn Klubbskogen skog Laggartorp = 1 Nyboda bebyggelse  
Gamlakloster sn Klubbskogen terräng Larslunda lht  
Gamlakloster sn Klubbvreten ägomark Libanon lht  
Gamla kloster sn Klubbvreten ägomark Lida Saknas  
Gamla kloster (numera Fogdö) sn *Kludden sannol. udde eller vik Liljelund bs  
Gamla kloster socken Kohagsudden udde Liljelund bs  
Gamlakloster, äldre namn på Fogdö sn Kohagsviken vik Liljegården = 1 Vik bebygggelse  
Gamla kloster socken Kohagsviken vik Lindersborg lht  
Gamla kloster sn Kopparkällan offerkälla Lindersborg lht  
Gamla kloster sn Krokhamn vik Lissabon lht  
Gamla kloster, (numera Fogdö) sn Krokhamn vik Lottensborg lht  
Gamla kloster sn Krokhamn vik Lundby Saknas  
Gamla kloster, (numera Fogdö) sn Krokhamn vik /Se Lundby, Lilla gd  
Gamla kloster, (numera Fogdö) sn Krypen holme Lundsberg lht  
Gamla kloster sn Kråksjön f.d. sjö? Långmyra, Lilla t.  
Gamlakloster sn Kråksjön sjö /Se Långmyra, Stora t.  
Gamla kloster sn Kungsbergsskären, se *Aspskären holmar Lötalund lht  
Gamlakloster sn Kungsbergsskären skär Löten avs. lht  
Gamla kloster sn Kungsbergsskären holmar Lötorp avs. lht  
Gamla kloster sn *Kungshögen gravhög /Se Lövhagen t.  
Gamal kloster sn /Se Kvarnbacken terräng Lövhammar bs  
Gamla kloster sn Kvarngärdet ägomark Lövinge Saknas  
Gamla kloster sn Kvarngärdet ägomark Lövinge Saknas  
Gamla kloster sn Kvällsudden udde Lövlund bs.  
Gamla kloster sn Kyrkogårdsudd udde Lövlund bs  
Gamla kloster sn Kyrkogårdsudd udde Magdeboda bebyggelse  
Gamla kloster sn Lidaholme holme Marieberg t.  
Gamla kloster socken Likbrännarstenen sten Mellangården = 1 Berga bebyggelse  
Gamla kloster sn Lillholmen holme Mellösabacke t.  
Gamla kloster socken Lillholmen holme Mora utjord  
Gamlakloster sn Lillsjön sank mark (?) Myrlund lht  
Gamla kloster sn Lillsjön terräng Norrtorp t.  
Gamla kloster sn Löten terräng Norsborg bs  
Gamla kloster sn Lötsholmen holme Nyboda eller Laggartorp bebyggelse  
Gamla kloster sn Lövhagen terräng Nyboda Saknas  
Gamla kloster, (numera Fogdö) sn Majas backe backe Nybygget bs  
Gamla kloster sn Mellösabacke ägomark Nybygget bs  
Gamla kloster sn Mjölkslätten ägomark Nybylund lht  
Kloster, gamla förr namn på sn /Se Myrbrunnshagen terräng Nysäter lht  
Gamlakyrko socken sn Myrlund ägomark Nysäter backstuga  
Gamlakyrko socken sn Mälaren sjö Oxhagen lht  
Gamlakyrko socken socken Mälaren sjö Petersberg bs  
Vårfru socken (numera Fogdö) sn Märrskären holmar Prästgården bebyggelse  
Vårfru socken sn Norrfjärden fjärd Rosenlund lht  
Berga, se Björka by Norrfjärden fjärd Rosenlund lht  
Berga by Norrtorpsudd udde Sandbacken lht  
Berga by Norrtorpsudd udde Sandbacksbjörka gd  
?Berga by Norrtorpsviken vik Segerstorp bebyggelse  
Berga by Norrtorpsviken vik Segerstorp Saknas  
Berga by Norrviken vik Segersön t.  
?Berga by Nybygget ägomark Sidhem lht  
?Berga by Nyängsviken vik Sjöbacken hmd  
?Berga by *Ormakre ?åker Sjöborg bs  
Berga by *Oset återstod av sund Sjöstugan lht  
Berga by Plogarna ägomark Skogshyddan lht  
Berga by Port Artur udde Skåneborg t.  
?Berga by Pottgärdet ägomark Skåninge, Gamla eller Lilla bebyggelse  
Berga by Pottgärdet ägomark Skåninge Lilla Saknas  
?Berga by *Redningeborg f.d. borg /Se Skåninge, Stora bebyggelse  
?Berga by Rällingeviken vik Slängstan ställen  
Berga gdar *Rörfjärdsudd udde Smedberga lht  
?Berga by Sandskär holme Smedstorp bebyggelse  
Berga gd el. by Sankt Helena, Lilla skär Snickartorp lht  
?Berga by Sankt Helena, Lilla holme Sofielund lht  
Berga by Sankt Helena, Stora holme Solhem lht  
?Berga by Sankt Helena, Stora holme Solö Saknas  
?Berga by Segersögrundet skär Solöberget jagbacke  
Berga g Segersön ö Stenaborg lht  
?Berga by Segersön ö Stenbacken lht  
Berga by Segersön ö Stenby Saknas  
Berga by Segersön ö Stenhammar bs  
?Berga by Segersön ö /Se Stensholm lht  
Berga Saknas /Se Segersön ö Stensholm bs  
Berga Saknas /Se Segersön ö /Se Stenstugan lht  
Berga by /Se Segesön, se Segersön ö Ströpåker bebyggelse  
Bergshammar gods Sjöängen ägomark Svansholmen t.  
Bergshammar fideikommissegendom Sjöängen ägomark Svenstorpet t.  
Bergshammar fideikomm. Skedviken vik Sörby kronodomän  
Bergshammar fideikommissegendom Skålviken vik Tuna bebyggelse  
Bergshammar fideikommissegendom Skåningsholm holme Ulriksdal t.  
Bergshammar fideikommissegendom Skåningsholmen ö Valla Saknas  
Bergshammar gd Skåningsholmen holme Valla, Lilla hmd  
Bergshammar gd Skäningsholmen, se Skåningsholmen ö Viggeby Saknas  
Bergshammar nu fideikommiss. Solstugan ägomark Vik, Lillgården bebyggelse  
Bergshammar hg Solöberget berg Vik, Bredgården bebyggelse  
Bergshammar hg Stenby borg fornborg Vik, Stora, Västergården bebyggelse  
Bergshammmar hg Stenby borg fornborg Vik, Stora, Östergården bebyggelse  
Bergshammar fideikommiss Stenbyborg fornborg /Se Vika el. Ön lht  
Bergshammar gd Stenby skanz fornborg /Se Vretstugan bs  
Borgshammar hg Storholmen holme Vålnäs t.  
Bergshammar hgd Storholmen holme Vårfrukloster Saknas  
Bergshammar gd Storängen ägomark Vålnäs Saknas  
Bärgshammar g. Strängnäsfjärden fjärd Vålnäslund bs  
Bergshammar hg Stubbängen ägomark Vålnäslöten avs. lht  
Bergshammar hgd Svavelgrundet grund? Värnersborg bs  
Bergshammar herrgård Svepen holme Värnersborg Saknas  
Bergshammar hg Sörby by el. gd Väsby, Lilla bebyggelse  
Bergshammar fideikommissegendom Sörby tupp fornminne Väsby, Stora Saknas  
?Bergshammar gods Sörfjärden fjärd Ådalen lht  
Bergshammar herrgård Tegelhagen strandterräng Årby Saknas  
Bergshammar herrgård Tegeludden udde Åreberg lht  
Bergshammar hg Tegeludden udde Ön lht  
Bergshammar hg Tingsbacken fornminnen Österäng bebyggelse  
Bergshammar? Saknas Tingsbacken hage /Se    
?Bergshammar hg *Tingsbacken Saknas /Se    
Bergshammar gd Tingsbacken hage /Se    
Bergshammar Saknas /Se Tingsbacken hage /Se    
Bergshammar gods /Se Tingsbacken backe /Se    
Bergshammartorp gård Torparängen ägomark    
?Björka by Tosterön ö    
Björka gård Tärnslätten ägomark    
Björka by Valla gd el. by    
*Bredhegorden gård Vårfruberga förr kloster    
Bredgården gård Väderkvarnsbacken fornminne    
Bärby by Välnäsholmen holme    
Bärby by Välnäsholmen holme    
Bärby by Välnäs udde udde med triangelpunkt    
Bärby by Ålgrunden skär    
Bärby by *Älgsundet sund /Se    
Bärby by Öaklara tjärn    
Bärby by Öaklara tjärn    
Bärby by *Östens mark Saknas    
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby by      
Bärby gd      
Bärby Saknas /Se      
Bärby Saknas /Se      
Ekeby säteri      
Ekeby gård /Se      
Ekeby säteri      
Ekeby gård      
Ekeby lht      
Ekeby gård      
Ekeby Saknas      
Ekeby gd      
Ekeby gd      
Ekeby hg      
Ekeby f. gd      
Ekeby gård /Se      
Ekebytorp gd      
Fogdö kloster, se Vårfruberga förr kloster      
Frödinge by      
Frölinge gård      
Frölinge gård      
Frölinge gård      
Frölinge gård      
Frölinge gård      
Frölinge gård      
Frölinge g      
Frölinge gd      
Frölinge gd      
Frölinge gd /Se      
Frölinge gård /Se      
*Granamark Saknas      
?Gredby gd      
Gredby gård      
Gredby by      
Gredby gård      
Gredby gård      
Gredby gård      
Gredby gård      
Gredby Saknas /Se      
Gredby gd /Se      
Gredby gd /Se      
Gredby gd /Se      
Grinda by      
Grinda by      
Grinda by      
Grinda by      
?Grinda by      
Grinda by      
Grinda by      
Grinda by /Se      
»Grutby» okänd gård      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by      
Hannemyra by /Se      
Hannemyra by /Se      
Hasta by      
Hasta gd      
Hasta by      
Hasta by      
Hasta Saknas /Se      
Hasta by /Se      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hellby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
Hällby gård      
Hällby gd      
Hälleby Saknas /Se      
Hällby by /Se      
?Hässelby gd      
?Hässelby gd      
Hässelby, se även Hässelbyholm hg      
*Hässelby, förr namn på Hässelbyholm gd /Se      
Hässelbyholm hg      
Hässelbyholm hg      
Hässelbyholm hg      
Hässelbyholm hg      
Hässelbyholm herrgård      
Hesselbyholm gods /Se      
Hässebyholm gd /Se      
Hässelbyholm gods /Se      
Hässelbyholm gd /Se      
Hässelbyholm herrgård /Se      
Ingeby gård      
Ingeby gd      
Ingeby gård      
Ingeby gd      
Ingeby gård      
Ingeby gd      
Ingeby gd      
Ingeby gd /Se      
Ingeby gd /Se      
?Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
?Järsta by      
?Järsta by      
?Järsta by      
?Järsta gd      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta by      
Järsta Saknas /Se      
Järsta gravhögar /Se      
Järsta by /Se      
Järsta by /Se      
Järsta by /Se      
Järsta by /Se      
*Kalvundæhæsle Saknas      
*Karlby by      
?Karleby gård      
?Karleby by      
Karleby by      
Karleby by      
Karleby by      
Karleby gd      
Karleby gd      
Karleby Saknas /Se      
Karleby by /Se      
Karleby by /Se      
Karleby by /Se      
»Kindilsberg», se Kynnersberg Saknas      
Klubben torp /Se      
Kråktorp gd /Se      
Kungsberg herrgård      
Kungsberg hg      
Kungsberg herrgård      
Kungsberg herrgård      
Kungsberg herrgård      
Kungsberg herrgård      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hgrgd.      
Kungsberg g      
Kungsberg g      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg kungsgård      
Kungsberg kungsgård      
Kungsberg hg      
Kungsberg kgsgd.?      
Kungsberg kungsgård      
Kungsberg hg      
Kungsberg kungsgård      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberga hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hg      
Kungsberg hgd      
Kungsberg Saknas /Se      
Kungsberg kungsgård /Se      
Kungsberg gd /Se      
Kungsberg gd /Se      
Kungsberg hg /Se      
Kynnersberg gårdar      
Kynnersberg g      
Kynnersberg gd      
Kynnersberg gd /Se      
Lida by      
?Lida by      
Lida by      
Lida by      
Lida, se även Åkers sn by      
Lida, se även Åkers sn by      
Lida, se även Åkers sn by      
Lida, se även Åkers sn by      
Lida, se även Åkers sn by      
Lida, se även Åkers sn by      
?Lida gd      
?Lida gd      
Lida by      
Lida by      
Lida Saknas /Se      
Lida by /Se      
Lunsby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby gd      
Lundby gd eller by      
Lundby gd      
Lundby gd      
?Lundby by      
Lundby gd      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
»lydhom», se Lida by      
Lövinge by      
Lövinge by      
Lövinge gård      
Lövinge gd /Se      
Lövinge gd /Se      
Mellösa Saknas /Se      
Mellösa fornlämmningar /Se      
*Mellösa gd? /Se      
*Nordhamar Saknas      
*Nordhammer Saknas      
*Nybble Saknas      
*Setunia by /Se      
Sigtuna, se Sätuna kloster      
»Sketina» okänd gård      
Skåninge by      
Skåninge by      
Skåninge by      
?Skåninge by      
Skåninge by /Se      
Skåninge by /Se      
Skåninge by /Se      
*Skädarna försv. beb      
»skæthærne» försv. bebyggelse      
*Skatharne förr gd      
*»Skædharn» försvunnen ort      
Skiædharnum gd(?) /Se      
Slängstan husgrupp /Se      
Slängstan husgrupp /Se      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö gdr      
Solö by      
Solö by      
Solö gdr      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö by      
Solö gd      
?Solö by      
Solö Saknas /Se      
Solö by /Se      
Solö by      
Solö by /Se      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby by      
?Stenby by      
?Stenby gd      
Stenby by      
?Stenby by      
?Stenby gd      
?Stenby by      
Stenby gd      
Stenby by      
?Stenby by      
?Stenby by      
Stenby by      
?Stenby gård      
?Stenby gård      
?Stenby gård      
Stenby by      
?Stenby gd      
Stenby gd      
?Stenby by      
Stenby by      
Stenby Saknas /Se      
Stenby by      
Ströpåker gd /Se      
Ströpåker gd /Se      
*Sätuna kloster      
Sätuna, (eller Sigtuna) kloster /Se      
Sätuna kloster /Se      
Sörby kronoegendom      
?Sörby gd      
Sörby by el. gd      
Sörby by      
*Thenstada f. gd      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna by      
?Tuna kanske gd      
Tuna gård /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tuna by /Se      
Tuna gd /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla gdr      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by el. gd      
Valla by      
Valla by      
Valla Saknas /Se      
Valla by /Se      
»Wedhum» okänd gård      
»Werdenäs» Saknas      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gd      
*Vighby, = Viggeby by      
Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
?Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by      
Viggeby by /Se      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
?Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik Saknas /Se      
Vik by /Se      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
»wilgenes», se Välnäs Saknas      
Wilghenæs, se Välnäs by      
Wilginäs, se Välnäs by      
Vårfruberga gård, se Kungsberg hg      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga kl.      
Vårfruberga kloster, se Kungsberg Saknas      
Vårfruberga, se Kungsberg herrgård      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida kloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga medeltida nunnekloster, numera kungsladugård      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medelt. kloster, nuv hgd      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Mons beate virginis, se Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kl.      
Vårfruberga kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster kungsgård      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga kloster Saknas      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd kl      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga fd kl      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga fd. kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida nunnekloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr nunnekloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
Vårfruberga f.d. kloster      
(Vårfruberga (Kloster)) Saknas      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Wårfrubergha kloster nunnekloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster f. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
*Vårfruberga kloster Saknas      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kl.      
Vårfruberga kl      
Vårfruberga medelt. nunnekloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga f. nunnekl.      
Vårfruberga kl      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster      
[Vårfruberga kloster] Saknas      
Vårfruberga förr kloster /Se      
Vårfruberga f. kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga kl.      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga medeltida kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster f. kloster      
Vårfruberga kloster förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster f. kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga förr kloster      
Vårfruberga kloster f. kloster      
Vårfruberga förr kloster /Se      
Vårfrubergs kloster Saknas      
Vårfruberga kloster kloster /Se      
Vårfruberga kloster (=nuvarande kungsladugård) /Se      
Välnäs, se wöltnäs by      
Välnäs by      
?Välnäs by el. gd      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
?Välnäs gd      
Välnäs gd      
Välnäs by      
Välnäs by?      
Välnäs by      
Välnäs by      
?Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs gd      
Vählsnäs hg      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs gd      
Välnäs gd      
Välnäs gd      
Välnäs gård      
?Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs gd      
?Välnäs by      
Välnäs by      
Välnäs gd      
Välnäs by /Se      
Välnäs gd /Se      
?Väsby, Stora gård      
Väsby. Lilla gård      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby (Lilla Väsby) by      
Väsby gd      
Väsby, Stora Saknas /Se      
Väsby, Lilla Saknas /Se      
Wölenäs, se Välnäs gd      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby forntida gravfält /Se      
*Åse f. gd      
?Östrævidhe Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.