ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överselö socken : Selebo härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Algöholm holme    
  Björkholmen holme    
  *Bolsta holmar holmar    
  *Fårholmen holme    
  Lindö ö    
  *Nyckeholm holme    
  Tynnelsö ö    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.