ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Vingåkers socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 498 Naturnamn : 452 Bebyggelsenamn : 1320 Naturnamn : 724
Vingåker, Västra o Östra snr Almgölet svedjeland /Se Vingåker ny benäming på Vingåkers kommun Afrika odlad äng
Vingåker, Västra o Östra snr Andkärret kärr Vingåker, Västra sn Aftvarsgropen sänka
Vingåker, Västra o Östra snr Aspgölet svedjeland /Se Vingåker, Västra o Östra snar Allén allé
Vingåker, Västra o Östra snr Backa holme holme Vingåker, Västra sn Andersbonsgärdet gärde
Vingåker, Västra o Östra snr Bagaren sjö Vingåker, Västra sn Andersmatstäppan täppa
Vingåker, Västra o Östra snr Bagaren sjö /Se Vargar inbyggarbeteckning Andkärret num. odl. kärr
Vingåker, Västra o. Östra snr Bagaresjö sjö Vingåkers masar inbyggarbeteckning Andkärret förr kärr
Vingåker, Västra o. Östra snr Bagaresjö sjö /Se Vingåkersvarg inbyggarbeteckning Annebergsbacken backe
Vingåker, Västra sn Bagghälla delvis odlat område Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Annabergsbacken backe
Vingåker, Östra o. Västra snr Baggmossen, Nedre mosse Vingåker vargar inbyggarbeteckning Apoteksbacken backe
Vingåker, Östra o. Västra snr /Se Balknäset udde Vingåkers vargar inbyggarbeteckning Arvestugutäppan förr åker, nu skog
Vingåker, Västra o Östra snr Balknäsviken vik Vingåkersvargarna inbyggarbeteckning Arvidstutäppan täppa
Vingåker, Västra sn Bergmanstäppan terräng Bygdarna inbyggarbeteckning Arvidstäppan täppa
Vingåker (V) sn Biamon terräng Bärfisarna inbyggarbeteckning Asphagen betesmark
Vingåker, Västra o. Östra snr Bistorpaudden udde Gässen inbyggarbeteckning Backagärdet gärde
Vingåker, Västra sn Bistorpaudden udde Lötgrisarna inbyggarbeteckning Backaön ö
Vingåker, Västra o Östra snr Björkbacken skogsmark Abrahamstorp torp Bagaresjön, se Bagarn Saknas
Vingåker, Västra sn Björkbacken höjd Abrahamstorp lht Bagaresjön sjö
Vingåker, Västra o. Östra snr Björkdalen terräng Abrahamstorp förr torp Bagarn sjö
Vingåker, Västra o Östra snr Björkdalen dal Adolfsberg f.d. sold, t Bagarn sjö
Vingåker, Västra sn Björkens mosse mosse Adolfsberg förr soldattorp, nu lht Balknäset el. Barknäset gärden
Västra Vingåker sn Björksätter terräng Adolfsberg lht Barfotaberget berg
Vingåker, Västra o Östra snr Björnkärr sankmark Adolfsberg lht Barknäsaviken vik
Vingåker, Västra sn Bladkärrsbäcken bäck Adolgdro lht Barknäset el. Balknäset gärden
Vingåker, Västra sn Bladkärrsbäcken bäck Afrika saml. av ställen Barnbrobacken backe
Vingåker, Västra o. Östra sn Bliggen sjö Alatorp lht Barnbron bro
Vingåker, V. o. Ö. sn Bliggen sjö /Se Albano lht Barnmordsgrinden grind
Vingåker, Västra o Östra snr Bliggen sjö /Se Albro lht Bekymren åker
Vingåker (V, o, Ö.) sn Blåbärskärret kärr Albro lht Bengtersängen åker
Vingåker, Västra o. Östra snr Blåkulla kulle? Alby lht Bengtersängen odl.äng
Vingåker (V.) sn Blåkulla höjd Alsborg lht Bengtslebacken backe
Vingåker, Västra o Östra snr Blåkullahålet kärr /Se Alsborg lht Bergabron bro
Vingåker, Västra o. Östra snr *Blåkulls stafven råsten /Se Alsjö lht Berga gata väg
Vingåker, Östra o. Västra snr »Blåkulla-stafven gränsmärke /Se Alsjöholm lht Bergagärdet gärde
Vingåker, Västra sn Blåvasskäret holme Alsta lht Berget berg
Vingåker, Västra sn Bockholmen udde Alvik lht Berghagen hage
Vingåker, Västra o. Östra snr Bockudden udde Andersas hmd Bergstubergen berg
Vingåker, Västra o. Östra snr Bondgöle svedjeland /Se Andersas hmd Bergtäppan täppa
Vingåker, Västra sn /Se Bondgölet sankmark Anders Petters hmd Biamon hage
Vingåker sn Brandmossen, Stora mosse Anderstorp avs Biamon mo
Vingåker sn Brandstugan terräng Anderstorp förr gd Billingstäppor förr åker, nu skog
Vingåker, Östra o. Västra snr Branthäll gränsmärke /Se Anderstugan hmd Bimossen mosse
Vingåker, Västra o. Östra snr Branthäll udde, gränsmärke /Se Anebo el. Arnebo lht Bistorpaudden udde
Vingåker, Västra sn Branhäll gränsmärke Annaberg förr torp, nu lht Björkbacken f.d betesmark
Vingåker, Västra sn Branthäll bergudde Annalund lhtr Björkholmen holme
Vingåker, Östra o. Västra snr Branthäll udde Anneberg avs Björkholmsviken vik
Västra Vingåker sn Bredmossen mosse Anneberg lht Björkkärret kärr
Vingåker sn Bresätters hävd terräng Anneberg lht Björkmotäppan täppa
Vingåker, Östra o. Västra snr Brinkbergen höjder Anneberg lht Björkudden udde
Vingåker, Östra o. Västra snr Brinktegarna vägbacke /Se Anneborg lht Björnbäcken bäck
Vingåker, Östra o. Västra snr Brokärret ägomark Annedal lht Björnmossen mosse
Vingåker, Västra sn Bromma triangelpunkt Annelund lht Bladkärrsbäcken bäck
Vingåker, Östra o. Västra snr Brommaviken vik Annelund lht Blakärrsbacken backe
Vingåker, Östra o. Västra snr Bromskärren kärr Annero lht Bliggen sjö
Västra Vingåker sn Brudbacketäppan ägomark Annero el. Nälsta lht Bliggen sjö
Vingåker, Östra o. Västra snr Bruksbäck bäck Annikastugan förr skola, nu lht Blåbärsgropen sänka
Vingåker, Östra o. Västra snr Bruksbäck bäck /Se Appsala, se Uppsala förr gd Bläbärskärret hage
Vingåker, Östra o. Västra snr Bryttjefallsten gränsmärke Arnebo el. Anebo lht Blåkulla Saknas
Vingåker, Östra o. Västra snr Brånnudden udde Arstugan hmd Blåkullabacken brant kulle
Vingåker, Östra o. Västra snr Brånnudden udde Arstugan hmd Blåkulla hålet kärr
Vingåker, Östra o. Västra snr Brånudden udde Arstugan hmd Bockberget el. Bockhällen berg
Vingåker, Östra o. Västra snr Brånnviken vik Askebergen, se Hagalund Saknas Bockholmen holme
Vingåker, (numera Östra o. Västra) snr Brånnviken vik Aspelund lht Bockhällen el. Bockberget berg
Vingåker, Östra o. Västra snr Brånnviken vik Aspelund förr torpn nu lht Bockshålet äng
Vingåker, Östra o. Västra snr *Bråtabäck gränsmärke Asplunda lht Bockudden udde
Vingåker, Östra o. Västra snr Bråtabäcken, se Bladkärrsbäcken bäck Avunden förr gd Bockudden udde
Vingåker sn *Bråtbron bro Axelslund avs Bodgärdet gärde
Vingåker sn *Bråtebäck gränsmärke /Se Backa Saknas Boholmarna »holmar»
Vingåker sn *Bråtebäck f. gränsbäck Backa rå och rör Bokärret åker
Vingåker sn *Bråte bäck gränsmärke Backa förr gd, nu riven Bokärrsbacken backe
Vingåker, Västra sn Bråten skogsmark Backen lht Bommängen äng
Vingåker, Västra sn Bråtkärret ägomark Backen lht Bortglömda udden skog
Vingåker, Västra sn Buskgölet svedjeland /Se Baggebäcken Saknas Bossbrobäcken bäck
Vingåker, Västra sn Byggebergen berg Baggemon, se 1 Baggetorp torp Bossbrokärret åker (förr kärr)
Vingåker, Östra o. Västra snr Byxhålet terräng Baggemon förr gd, nu lht Boängen äng
Vingåker, Östra o. Västra snr Bålen sjö Baggetorp Saknas Branden åker
Vingåker, V. o. Ö. socknar Bålen sjö /Se Baggetorp Saknas Stora Brandmossen mosse
Vestra Vingåker sn Bålen sjö /Se Baggetorp rå och rör Brandudden udde
Vingåker, Västra sn Bålen sjö /Se Baggetorp torp Brandviken vik
Vingåker, Västra socken Bäckaskog skogsmark Baggetorp förr gd, nu lht Branta Backen backe
Vingåker, Västra o. Östra sn:ar Bärhävlan skogsmark Baggetorp järnvägsstation Branthäll berg
Vingåker, (numera Vingåker, Östra o. Västra) snr Bärle sjö /Se Bagghällan torp Brenebacken landsvägsbacke
Vingåker, Västra sn Bärle kanal bäck Bagghällan torp Bresäters Hävd betesmark
Vingåker sn Bärlestugan terräng Bantorp lht Bresätters hävd Saknas
Vingåker socknar Bärleviken vik Bantorp lht Bretäpporna täppor
Vingåker, Västra sn Börs stenar terräng Banvaktsstugan förr banvaktsstuga, nu lht Brickstugärdet gärde
Vingåker, Västra sn Börs stenar terräng Barnhemmet, se Nystuga Saknas Brinkbacken el. Brinken backe
Vingåker, Västra sn *Christiershäll gränsmärke /Se Bengts hmd Brinkbacken backe
Vingåker, num. Västra o. Östra snr *Christiers moo, se Christiers häll gränsmärke /Se Bengtstorp gård Brinkbacken backe
Vingåker, Östra o. Västra snr *Daddhemängen äng? /Se Bengtstorp lhtr Brinkbacken backe
Vingåker (Västra?) socken Daddängen ägomark Bengtstorp förr torp, nu lht Brinkbergen berg
Vingåker, Västra sn Dagsjön sank mark Berg lht Brinken eller Brinkbacken backe
Vingåker, Östra o. Västra snr Dagsjön igenväxt sjö /Se Berg gd Brinken el. Brinkbacken backe
Vingåker V. o. Ö. snar Dagsjön sjö /Se Berga Saknas Brogetorpaön ö
Vingåker, Västra och Östra snr *Damkärret Saknas Berga gd Brohagen hage
Vingåker, Östra o. Västra snr Degermossen skogsmark Berga gård, se Berga gd Brokärret odl.kärr
Vingåker, Östra o. Västra snr Djupkärret ägomark Bergaholm lht Brokärret förr kärr, nu åker
Vingåker, Västra och Östra snr Djupsundet sund Bergaholm förr torp, nu lht Bromsbergen berg
Vingåker. Västra snar Djursnäset udde Berga husartorp förr husartorp, nu rivet Bromskärren kärr
Vingåker. Västra o. Östra snr Djursnäsviken, Västra vik Berga kvarn kvarn Bromskärren kärr
Vingåker, Västra sn Djursnäsviken, Östra vik Berga kvarn kvarn Brorslinden öppen plats i hage
Vingåker, Västra o. Östra snr Dundergubben terräng Bergakvarn förr kvarn, nu såg Brostubäcken bänk
Vingåker, V. el. Ö. sn Edeviken vik Bergalund förr torp, nu lht Broängen odl. äng
Vestra Vingåker, Östra Vingåker sn ? Ekbacken kulle? Bergalund, Västra lht Brudbacken backe
Vingåker, Västra sn Ekbacken höjd Bergalund, Östra lht Brudbacken backe
Vingåker, Västra sn Ekgölet svedjeland /Se Östra Bergalund lht Brudsvängen krök på landsväg
Vestra Vingåker, Östra Vingåker sn? Ekudden udde? Berga skola skolhus Bruksbäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra snr Eriksdal terräng Bergaskolan förr skola, nu lht Bruksbäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra snr *Eriksholmen trol. holme /Se Bergastugan lht Brukskvarnsbäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra snr Erikslund terräng Bergastugan lht Brukstugutegen åker
Vingåker, Västra sn Ern, N, se Ären, Norra sjö Berga Södergård gd Brunns källa förr hälsobrunn
Vingåker, Västra o. Östra snr Ern, Sod:, se Ären, Södra förr sjö Berga södermellangård gd Brånnudden udde
Vingåker, Västra o. Östra snr Erstorp ägomark Bergatorp f.d.sold.t. Brånnviken vik
Vingåker, Västra o. Östra snr Fagermon skogsområde Bergatorp förr soldattorp,nu lht Bråtbacken backe
Vingåker, Västra sn Fallet terräng Bergens förr torp, nu rivet Bråten skog
Vingåker sn Farfars hål myr Berg-Örhers, se Davidslund Saknas Bråten skog
Vingåker, Västra o. Östra snr Farfars hål terräng Bergkvistens, se Stensborg Saknas Bråtkärret åker
Vingåker, Västra o. Östra snr Finnholmen ägomark Berglunda lht Bråtkärret förr kärr, nu åker
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningefallet ägomark Berglunda förr torp Bråtkärrsbacken backe
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningefallet fall? Bergmanstäppan förr lht,nu riven Bråtkärrsbäcken bäck
Vingåker, Västra sn Finningefallskärren kärr Bergmanstäppan förr lht, nu riven Brännstuhagen hage
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningefallskärren kärr Bergs lht Brännvinsbacken backe
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningesjön sjö Bergstugan, se Bergastugan Saknas Brännvinsbacken backe
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningesjön sjö Bergstugan el. Dammkärr lht Brännvinsberget berg
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningesjön sjö Bergstugan lht Brölösa ö kulle i kärr
Vingåker, Östra och Västra snr Finningesjön sjö /Se Bergstugan förr torp, nu lht Brölösen äng
Vingåker, Västra o. Östra snr Finningeviken vik Bergsäter lht Bygdarevägen väg
Vingåker, V. o. Ö. snr Finningeviken vik Betstorp, se 1 Bistorp Saknas Byggebergen berg
Vingåker, Västra och Östra snr Finningtorpabergen berg Bias hmd Bytäppan täppa
Vingåker, Västra o. Östra snr Finnstorpabergen höjder Bierstugan torp Byxhålet äng
Vingåker, Västra sn Finnstorpaviken vik Billsbro hp Byxtegen åker
Vingåker sn Finnstorpaviken vik Billsbro by Byängen åker
Vingåker, Västra o. Östra snr Finnsätter ägomark Billsbro samhälle Bålberget berg
Vingåker, Västra o. Östra snr Fiskmåsaön holme Billsbro bruk bruk Bålen sjö
Vingåker, Västra o. Östra snr Framnäs terräng Billsbrobruk förr järnbruk, nu rivet Bålen sjö
Vingåker sn Fredrikstorp terräng Billsbro gård gd Bålängen delvis odl.äng
Wingåker Saknas Frändetorps udde udde Billsbro hammare smedja Bålängsbergen berg
Vingåker, Västra o. Östra snr Funnaren holme Billsbrostugan förr torp,nu lht Båsskogen skog
Vingåker, Västra o. Östra snr Funnaren ö o. gränsmärke Biltsbro Saknas Båsskogsmossen mosse
Vingåker, Västra o. Östra snr Funnaren holme Biltsbro kvarn kvarn Båsskogsängen äng
Vingåker, Västra o. Östra snr Funnaren ö Biltsbro soldattorp sold.t. Bäckaskog skog
Vingåker, Västra o. Östra snr Funnaren holme Billsbrostugan, se Loktorpet Saknas Bäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra snr Funners Gryt, se Funnaren ö Billstorp Saknas Bäckstubäcken bäck
Vingåker, Västra o. Östra snr Funners Gryt, se Funnaren holme Birckwood lht Bäckstugubäcken bäck
Vingåker, Östra, Västra snr funners Grytt, se Funnaren holme Birkhällstorp, se Birstugan Saknas Bärhävlan plats
Vingåker, Västra sn /Se Fårgölet svedjeland /Se Birhällstorp förr torp, nu lht Bärle kanal uppmudrad bäck
Vingåker, Västra sn /Se Fårhällen holme Birstugan lht Bärle kanal kanal
Vingåker, Västra o Östra sn:ar /Se Fäbrokärret ägomark Bistorp Saknas Bärle mosse förr mosse, nu skog
Vingåker, V. o. Ö. socknar /Se Galgbergshagarna hagar Bistorp rå och rör Bärlestugukärret kärr
Vingåker, Västra o. Östra snr /Se Gallersmossen mosse Bistorp gd Bärlestuguutför kärr
Vingåker sn:ar /Se Gallertorpasiön, se Open sjö Björka lht Bärlestuguviken vik
Vingåker sn:ar /Se +Galtmossen kärrmark /Se Björka förr torp,nu lht Bärleviken vik
Vingåker, Västra o. Östra sn:ar /Se Gammalån å Björkbacka lht Bärleviken vik
Vingåker, Ö., V. snr /Se Gammalån å Björkdalen lht Börs stenar stenblock
Vingåker, Västra sn /Se Gastmötet vägskäl /Se Björkdalen förr soldattorp, nu rivet Dagermossen, se Degermossen Saknas
Vingåker, Västra sn /Se Gatebäcken bäck Björkebo lht Dagsjön nu nästan igenväxt sjö
Vingåker, Västra o. Östra sn:ar /Se Gate holme holme Björkebo förr torp, nu lht Dalabergen berg
Vingåker sn /Se Gate holme holme Björkens t Dalen åker
Vingåkers kyrka, Östra el. Västra kyrka Gatelund ägomark Björkhaga lht Dammkärrsgraven grav
Arstugan hmd /Se Gatelund terräng Björkhaga lht Dammkärrsgraven grav
Backa g Gateviken vik Björkholmen arb.bost. Degermossen mosse
Backa gd »Gillers Ängen» äng /Se Björkholmen lht Degermossen förr mosse, nu skog
Backa g Gillesbron bro /Se Björkholmen lht Djupkärret dyåker
Backa gd *Gillesgärdet åker /Se Björkholmen lht Djupkärret förr kärr, nu åker
Backa gd /Se *Gillesgärdet åker /Se Björkholmen förr torp, nu lht Djupkärrshagen hage
Baggebäcken tp /Se Gillesängen äng /Se Björkholmen, Östra lht Djupsundet sund
Bagg(e)hult gd /Se Granholmen holme Björkliden lht Djursnäsaudden udde
Baggetorp by Grisgölet svedjeland /Se Björkliden lht Djursnäset näs
Baggetorp by Grophagen hage Björkliden lht Djursnäsviken vik
Baggetorp tp /Se Grundhällan holme Björkliden lht Djursnäsviken vik
Bengtstorp (Äspetorp) lht /Se Gruvstugan ägomark Björklunda hmd Dundergubben bergig hage
Berga by Grytfötterna grund Björklunda förr torp Denderhällsbacken landsvägsbacke
Berga by Gräsgölet svedjeland /Se Björklunda förr torp, nu lht Dytegen åker
Berga by Grävsjön sjö Björklunda lht Döviken vik
Berga by Grävsjön sjö Björklunda förr torp, nu lht Edeviken vik
Berga by Grävsjön sjö Björklunda lht Ekbackarna backar
Berga by Gröna backen höjd? Björklunda lht Ekbergasjön sjö
Berga by Gröna pussen myrmark Björklunda förr torp, nu lht Ekbergsbäcken bäck
Berga by Gubbängen terräng Björklunda el. Lyckebo avs. Ekbergs ede udde
Berga by »gwnna thegh» ägomark? Björkmon t. Ekbergsgubbens äng hjortronmosse
Berga by /Se Gunnviken vik Björkmon förr torp, nu lht Erkbonsgärdet gärde
Bilsbro by *Gålsjöhall gränsmärke Björknäs Saknas Eklundsbäcken bäck
Bilsbro kvarn Gårdmossen mosse Björknäs lht Ekudden udde
Billsbro by Gäringesjön sjö /Se Björknäs lht Enstugugärdet åker
Biltsbro by Gäringsjön sjö /Se Björknäs förr torp, nu lht Erik Ols backen backe
Billsbro by Gäringesjön sjö /Se Björknäs lht Ersnabben, se Älgsnabben udde
Bilsbro kvarn Gäringsön näs Björkdal förr torp, nu lht Erstorpavägen väg
Bilsbro by /Se Göketorpaviken vik Björksta lht Fagerlundstäppan förr åker
Billsbro by Göketorpaviken vik Björksta förr torp, nu lht Fagermon skogsås
Saknas Saknas Gölen sjö Björksätter t Farfarshål Saknas
Billsbro by Gölen sund Björkvik förr torp, nu lht Farfarstäppan hage
Billsbro by /Se Gölen sjö? Björnbäcken Saknas Farmors hage teg
Biltsbro kvarn Saknas Gölviken vik Björnbäcken förr torp, nu rivet Farmorstäppan täppa
Bistorp by Görantorpsängen äng Björnbäckslund t Farmorstäppan förr åker, nu skog
Bistorp gd Hacksta ö kulle Björ(n)bäckslund Saknas Farstlandet sjöland
Bistorp by Haddelundsmossen mosse Björnkärr förr torp, nu rivet Farstlandsbergen berg
Bistorp gd /Se Haddelundsmossen mosse Björnsätter lht Fattigstubron el. Gillesbron bro
Biuddetorp se Buddetorp by Haddetorpamon mo Björnsätter förr torp, nu lht Fattigstuån å
[Björksätter] Saknas Haddetorpamon terräng Björntorp lht Finland förr åker, nu skog
»Biørstorp okänd gård Haddetorpanäset näs Blackstorp gd Finningasjön sjö
Björknäs gård /Se Haddetorpanäset näs Blackstorp rå och rör Finningasjön sjö
Blackstorp gd /Se Haddetorpanäset udde Blackstorp förr gd, nu lht Finningasjön sjö
Blackstorp gd /Se Hagalund ägomark? Bliggetorp bebyggelse Finningebacken landsvägsbacke
Bliggetorp gd /Se Hagalund terräng Bliggetorp Saknas Finningebäcken bäck
Bondabol lht /Se Hagalund terräng? Bliggetorp gd Finningefallskärren kärr
Bondatorp lht /Se Hagnäset udde Blomsterbacken lht Finningesjön sjö
Bondgöle tp /Se Hagstugan terräng Blåsåsen lht Finningeviken vik
Bondgölet tp /Se Hagtorpet ägomark Boda lht Finningeviken vik
Boottetorp, se Buddetorp by Hagtorps ängar terräng Bogården bebyggelse Finnstorpabergen berg
Bossbro gd /Se Hallongölet svedjeland /Se Bogården rå och rör Finnstorpaviken vik
Bossenberga by /Se Hansjöberg terräng Bogården gd Finnstorpaviken vik
Bossenberga by /Se Havregölet svedjeland /Se Bommens, se Skogaberg Saknas Finnstorpaviken vik
Branns hmd /Se Hebystugan ägomark Bommens förr torp, nu lht Fiskarsgölen, se Gölen Saknas
Brene by Hedenberget höjd Bondesta del av stationssamhälle Flundregryt, se Flunnaren Saknas
Brene Saknas /Se *Hedningadomen stensättning /Se Bondgölet Saknas Fotbollsplanen förr fotbollsplan, nu skog
Brene gd /Se Henrikstorp skogsmark Bondgölet, se 1 Högsjö Saknas Frändetorps udde udde
Brene, Stora och Lilla gdr /Se Herrekärren kärr Bondgölet förr torp, nu lht Fröknasudde udde
Brene gd /Se Herrekärren kärr Bondgölet förr torp, nu rivet Funnaren holme
Brene gd /Se Hjortronmossen mosse Bondpellollas hmd Fåfängan åker
Brene by /Se Hjälttorpasjön del av sjö /Se Bonnas el. Bonna-Lasses hmd Fågelbasta kärrpuss
Brene gd /Se Hjälmarhagen terräng Bossbro gd Fårgölstäppan täppa
Bresätter g Hjälmaren, Södra del av Hjälmaren Bossbro gd Fårhagen hage
Bresäter gd Hjälmaren, Södra del av Hjälmaren Bossbro, se 1 Båssbro Saknas Fårhagen hage
Bresätter g Horsgölen svedjeland /Se Botten Saknas Fårudden udde
Bresäter gd /Se *Hwita Bäck sund /Se Botten lht Fårviken vik
Brogetorp gård /Se *Huite bäckenn gränsbäck /Se Brandstugan lht Fårön f.d. ö
Bromma by Hultgölet terräng Brandstugan förr torp, nu rivet Fäbrokärret åker
Bromma by Hultgölet terräng Brands-Lasses, se Brandstugan Saknas Fördärvstäppan täppa
Bromma by Hultmossen mosse Branns hmd Galgbacken backe
Bromma by Humlekärret kärr Brene Saknas Galgbacken backe
Bromma by Hundberget höjd Brene gd Galgbacken backe
Bromma gd o. by /Se Hundmossen mosse Brene bebyggelse Gallersmossen mosse
Bromma by /Se *Hwita Hall gränsmärke Brene, Lilla gård Gamla hagen skog
Bränns lht /Se *Hwita Hall bergsspets /Se Brene,Stora gård Gammalån å
Brännskogen gd /Se *Hwita Hall bergsspets /Se Brene soldattorp Saknas Gammalån å
Buddetorp by Håkgölet svedjeland /Se Bresäter bebyggelse Gammalån å
Buddetorp by /Se Hälltorpaholme holme Bresätter gd Gammelån å
Buddetorp gd /Se Häggens delvis odlat område Bresäters Gatstuga lht Garrbokärret kärr
Bygden traktnamn /Se Hällalund terräng Bresäterstugan, se Bresäters Saknas Garvaregärdet gärde
Båltorp torp /Se Hällbäcken bäck Bresätters soldattorp förr soldattorp, nu lht Garvaretäppan åkerteg
Båltorp Saknas /Se Hällbäcken, se Tungers bäck gränsbäck Brinkstugan el. Brinkens lht Garvaretäppan täppa
Båsenberga by m. såg Hällbäcken bäck Brinkstugan torp Gastmötabacken backe
Båsenberga gd Hällbäcken bäck Brinkstugan förr stuga Gastmötet vägskäl
Båsenberga by Hällbäckstäppan ägomark Britstorp lht Gastmötet plats på väg
Båsenberga by Hällgölsmon terräng Broby lht Gastmöte vägskäl
Båsenberga by Hällstugan terräng Brogetorp Saknas Gastmöte vägskäl
Båsenberga by Hästgölet strandområde Brogetorp bebyggelse Gastskogen skog
Båsenberga by Hästgölet svedjeland /Se Brogetorpsstugan lht Gatebäcken bäck
Båsenberga by Hästhagsudden udde Bromma gd Gate holme ö
Båsenberga by Hästskosten gränsmärke /Se Bromma bebyggelse Gateviken vik
Båsenberga by Hästskosten gränsmärke /Se Brommadal lht Gateviken vik
Båsenberga by Hästsko Sten gränsmärke Brommalunda lht Gatgrenabacken backe
Båsenberga by Hästskosten gränsmärke Bromshult lht Gatubäcken, se Gatebäcken bäck
Båsenberga by Hästskosten gränsmärke Bromshult förr gd, nu lht Gatängen äng
Båsenberga by Hästön ö Bron torp Gillesbron el. Fattigstubron bro
Båsenberga by Högby holme holme Bron lht Gillsängen odl.äng
Båsenberga by /Se Högsjön sjö Brostugan förr torp, nu rivet Goda biten jämn plats på väg
Båsenberga by /Se Högsjön sjö Brunnstorp lht Gogårdskärret kärr
Båsenberga by /Se Högsjön sjö Bränns lht Gorr(bo)viken vik
Båsenberga by /Se Högsjön sjö Brännslogen bebyggelse Granbacken backe
Bäcketorp gd /Se Högsjön sjö Brännskogen gd Granbacken backe
Bärla gd Högsjön sjö Brännstugan lht Granholmen holme
Bärle gd /Se Högsjön sjö /Se Brännstugan förr torp, nu lht Granhultabacken backe
Bärla gd /Se Högtorp terräng Brännärkestäppan förr torp, nu rivet Graven bäck
*Daddhem gd? /Se Hökberget berg Brölösen förr åker, nu lht Grindhagstäppan täppa
Dal g Hökbergsviken vik Buddstorp bebyggelse Grindstubacken backe
?Dal gd *Hörnstafven råsten /Se Buddetorp gd Grindstuguskogen skog
Dal gård Igelbålen sjö Buller-Pellas, se Jonslund Saknas Grindstuskogen skog
Dal gård Igelmossen mosse Bygden el. Melingsbygden del av sn. Grindängen äng
Dal gd /Se Igelsjön sjö Byn hmd Grisbacken skogsbacke
Djursnäs torp Igelsjön sankmark Byrstugan förr torp, nu lht Grophagen hage
Dummens lht /Se Igelsjön sjö Bålltorp bebyggelse Gropptorpaön ö
Durkstugan lht /Se Igelsjön sjö /Se Bålängen lht Grundet grind
Döv-Erkers gårdsnamn /Se Ingeborgstäppan skogsmark Bålängen förr torp, nu lht Gruvberget berg
Ed Saknas /Se Insjön del av sjö Båssbro bebyggelse Gruvstugubacken backe
Ed Saknas /Se Iskällarudden udde Båssbro bebyggelse Gruvstugugrinden förr grind, nu riven
Ede by Iskällarudden udde Båsenberga Saknas Gräshagen odl. hage
Ede gdar Jakobstorp terräng Båssenberga Saknas Grävkärret äng
Ede by Johanneslund terräng Båssenberga bebyggelse Grävsgårdsvägen väg
Ede by Johannislund ödetorp Båssenberga vårdhem ålderdomshem Grävsjön sjö
Ede by Johanslund ägomark Båssenberga Östergårds sold. torp Saknas Grävsjön sjö
Ede by Jonsbo terräng Bäckaskog lht Grävs Västergärde gärde
Ede by *Järnek f. gränsmärke /Se Bäckaskog Saknas Gröna backen backe
Ede by *Järnek gränsmärke /Se Bäcketorp bebyggelse Gröna Pussen kärrhål
Ede gd:ar /Se *Järnek gränsmärke Bäcketorp gd Gröna vägen gräsbevuxen väg
Ede gd:ar /Se *Järnek gränsmärke Bäckstugan lht Gubbkärret förr kärr, nu åker
Ede gdr /Se Jättens handfat fördjupning i berg /Se Bäckstugan lht Gubbtäppan täppa
Ede by /Se *Jättestegen stensatt fördjupning /Se Bäckstugan lht Gubbtäppan täppa
Edetorpet el. Mon gård /Se Kalkberget udde Bäckstugan riven Gubbtäppan förr åker, nu skog
Ekeberg gd Kalvgölet svedjeland /Se Bäckstugan förr torp, nu lht Gullaboängen skogsmark
Ekeberg g Kalvnäsudden udde Bäcktorpslund lht Gulleboängen förr äng, kärrmark, nu skog
Ekeberg g Kalvnäsudden udde Bäckudden lht Gunneboängen förr äng, kärrmark, nu skog
Ekeberg gd /Se *Kalvnäsudde udde Bärta bebyggelse Gunnlaboängen äng
Ellfalla gd Kalvnäsudden udde Bärla rå och rör Gunnvikaviken eller Ålsätersviken vik
Ellfalla gd? Kalvudden udde Bärle gd Gustavsbacken backe
Ellfalla g Kapplyckan ägomark Bärle gd Gålmossen mosse
Ellfalla gd Karlsholmen holme Bärlestugan lht Gårdsmossen förr mosse, nu utdikad
Ellfalla gård Karlslund ägomark Bärlestugan förr torp Gärdesbacken gärde
Ellfalla gd Karlslund skogsmark? Bärnstugan avs. Gärdesbacken kulle
Ellfalla gd Karlstorp terräng Bärnstugan lht Gärdelinden åker
Ellfalla gd /Se Karsnäs näs Bernsturga t. Gäringe mosse torvmosse
Erikstorp tp /Se Karsnäsudden, se *Kalvnäsudde udde Charlottenborg avs. Gäringsjön sjö
Fallkärr gd /Se Karsnäsudden udde Charlottenborg förr gd, nu lht Gäringsjön sjö
Finninge by Karstorpabergen berg Daglassastugan bs. Gäringsön holme
?Finninge by Karstorpabergen höjder Dagstugan lht Gäringsön halvö
Finninge by Katsamossen mosse Dal Saknas Göketorpaviken vik
Finninge by Kattbäcken bäck Dal Saknas Gölen del av Grävsjön
Finninge by /Se Kattbäcken bäck Dag gd. Gölen
Finninge gd /Se Kattdränkan terräng Dala Grindstuga lht Göleviken vik
Finninge by /Se Killingudden udde Dalalund Saknas Gölshagen skog
Finnstorp gdr /Se Kilsbacken terräng Dalby bs Gölängsmosse mosse
Fintorp lht /Se Klastorpabergen berg Dalby förr gd, nu lht Göranshagen hage
»Folbonæs» okänd gård Klastorpatäppan terräng Dalstugan förr torp, nu lht Göranstorpsängen åker
Frändetorp gd Klastorpatäppan terräng Dammen torp Götslingsbäcken bäck
Frändetorp gd *Klingskiår gränsmärke Dammen gd Hacksta backe backe
Frändetorp gd Klingsskiär. se *Klinteskär gränsmärke Dammkärr lht Hacksta ö kulle
Frändetorp gård Klingskälsberget berg Dammkärr t Hacksta ö holme
Frändetorp gd /Se *Klintaberg berg Dammkärr lht Hacksta ö holme
Frändetorp gd /Se Klinten berg (o. udde) Dammkärr gd Haddetorpakärren kärr
Frändtorp gd /Se Klinten udde Dammsberg lht Haddetorpamon tallmo
Frändetorp gd /Se *Klinteskål skreva Dammsberg förr torp. nu lht. Haddetorpanäset halvö
Frändtorp gd /Se *Klinteskär f. gränsmärke /Se Dammsdal avs. lht Haddetorpavägen körväg
Fågeltorp tp /Se *Klinteskär f. gränsmärke /Se Dammsdal förr gd. nu skola Haddorpakärret kärr
Galltorp by /Se *Klinteskär f.d. gränsmärke Dammsdalsskolan skolhem Haddorpanäset näs
?Gatan by Klovsten ö Dammslund t Haddorpaviken vik
?Gatan by Knipudden udde Dammslund gd Hagalundstäppan hagsmark
Gatan by *Knästafven råsten /Se Dammstugan t Hagkärret åker
Gatan gd Kogölet svedjeland /Se Dammstugan förr torp Hagsnäset udde
Gatha l. Gatan by Kohagsudden udde Dammstugan t Hagstuhultet skogsmark
Gate gd /Se Kolskyrkan holme Dammstugan förr torp, nu lht Hagsättersbacken backe
Gillbergatorp gd Kolsnaren sjö Dammstugan, Östra t Hagtornskärret kärr
Gogården gd /Se Kolsnaren sjö Davidslund lht Hagtäppan täppa
Gropptorp gård /Se Kolsnaren sjö /Se Dinstorp, se Backen Saknas Hagtäppan åker
Gropptorps rättaredöme f. rd Kolsnaren sjö /Se Dinstorp lht Hallongölet åker
Gräf g Kolsnaren sjö /Se Djupdalen f.d. sold.t. Halmdösabacken el. Sidobacken backe
Gräv gd Kolsnaren sjö /Se Djursnäs lht Hamnberget berg
Gräv lg /Se Kolsnaren sjö /Se Djursnäs torp Hanstabäcken bäck
Gräv lht /Se Kolsnaren sjö /Se Dummens, se Sofiero Saknas Hanstorpatäppan täppa
Gräv lht /Se Koltäppan terräng? Duvelund lht Harbergen berg
Gudwicka, se Gunnviken gd Korngölet svedjeland /Se Ede Saknas Haxnäsabacken udde
»Gunnartegen» del av gård *Korppe udde gränsmärke /Se Ede kronodomän Haxnäsaudden udde
Gunnviken gård Kotullen ödetorp Ede gd Hebyberget berg
Gunnviken gård *Kristmostaven gränsmärke Edsvalla lht Hedensberget Saknas
Gunnviken gd Krigsberg terräng Edsvalla förr torp, nu lht Hemgärdet gärde
Gunnviken gård /Se Krisbergsbergen berg Ekbacken bostadsområde Hemskogen skog
Gunnviken gd /Se Krigsbergsbergen höjder Ekeberg rå och rör Hemängen odl.äng
Gäringe by Kristinelund ägomark Ekeberg lht Hemängen odl.äng
Gäringe gd Kroketall gränsmärke /Se Ekeberg Saknas Hemängen hage
Gäringe gd Kroketall gränsmärke /Se Ekeberg gd Hemängsbacken backe
Gäringe gd Krutkällarbacken höjd Ekedal förr torp, nu lht Henalabacken landsvägsbacke
Gäringe by Kubbetorpaviken vik Ekenshov lht Henrikstorpatäppan förr åker, nu skog
Gärninge by Kubbetorpaviken vik Ekenäs lht Herrekärren förr kärr, skogsmark
Gäringe gd /Se Kullasjön sjö Ekholmen lht Herrgårdsängen odl.äng
Gäringe gd /Se Kullasjön sjö Eklunda lht Hethagen hage
Gäringsnäs gd /Se Kullaön holme Eklunda lht Hinrickastycket täppa
Gäringsnäs gd /Se *Kullkastad sten råsten Ekskogen lht Hittgropabacken landsvägsbacke
Gäringstorp by Kvarnbäcken bäck Eldfalla Soldattorp, se Enslund Saknas Hittgropen sänka
Gäringstorp gd Kvarnsjön gränsmärke /Se Elielund lht Hjortronmossen utdikad mosse
Gäringstorp gårdar Kvarnsjön sjö Elielund lht Hjälmaren sjö
Gäringstorp gd Kvarnsjön sjö Elim lht Södra Hjälmaren vik
Gäringstorp gd Kvarnsjön gränsmärke /Se Elim förr gd, nu lht Hjälmarhagen förr betesmark, nu skog
Gäringstorp gård Kvarnängen ägomark Ellfalla Saknas Hjälpetorpakärren betesmark
Gäringstorp gd Kvarnängen åker Ellfalla Saknas Hjälpetorpasjön, se Kullasjön sjö
Gäringstorp gd /Se Kyrkmossen mosse Ellfalla gd Hjälpetorpaön ö
Gäringstorp gd /Se Kåstaholm triangelpunkt Emaus lht Holmen holme
Göktorp gård Käbbetorps mosse mosse Emaus, se Emaös förr torp, nu rivet Holmen ö
Göketorp gd:ar /Se Käppetorps mosse mosse Emaus lht Hophagen hage
?Gölet gd Källtorpsängen ägomark Emaös förr torp, nu rivet Hophagen hage
?Gölet gd Käringtäppan åkermark Eneborg lht Hornbacken landsvägsbacke
Gölet gd Käringtäppan åker Eneborg förr gd, nu lht Hornskroken krök
Gölet gård Kärrtorpaviken vik Eneby lht Horsbacken backe
Göle gård /Se Ladgölet svedjeland /Se Enelund f.d. sold.t. Horskärret åker
Gölingstorp by /Se *Ladstens stafven råsten /Se Enslund förr soldattorp, nu lht Horskärrsmossen mosse
Gösslinge gd /Se Ladudden udde Enstugan lht Hovkällabacken landsvägsbacke
Gösslinge gd /Se *Lagmansbäcken bäck Enstugan Saknas Hovkällan källa
+Götahult försv. bebyggelse /Se Lagnö hals del av Lagnön Eriksberg lht Hubbackavägen genväg
?Götahult försv. beb. /Se Lagnö hatt udde Eriksberg lht Huggens backe backe
Hackesta gd Lagnö huvud del av Lagnön Eriksberg lht Hultet odl.äng
Hackesta by Lagnön ö Eriksberg lht Hultmossen utgrävd mosse
Hackesta by? Lagölsängen äng Eriksberg förr gd, nu lht Hultvägen väg
Hacksta by Lagölsängen äng Eriksberg lht Hundparken park
Hackesta by Landkärren kärr Eriksdal t Hålkärret kärr
Hacksta by Landkärren kärr Eriksdal Saknas Hålltorpabäcken bäck
Hackesta by Landsund sund Eriksdal lht Hålltorpagärdet gärde
Hacksta by /Se Landsund sund Eriksdal lht Hålltorpa holme holme
Hacksta by /Se Lertäpporna terräng Eriksdal lht Hålltorpaholme ö
Hacksta by /Se Liedestad giärde, se *Lyttersta gärde gärde Eriksdal lht Hålltorpaviken vik
Hacksta by /Se Lilla skogen skog Eriksdal förr torp, nu rivet Hålltorpa äng äng
?Haddetorp gd Lillraskängen äng Eriksholm lht Häggentäppen el. Häggens täppa
Haddetorp (Hattorp) gård Lillraskängen äng Eriksholm förr torp, nu rivet Hällbäcken bäck
Haddetorp gd Lillsjön sjö Erikslund lht Hällforsbäcken bäck
Haddetorp gd Lillvassgrundet holme Erikslund förr lht, nu brunnet Hällforskärren kärr
Haddetorp? gd Lindbloms udden udde Erikslund lht Hällgölsmon skog
Haddetorp gd /Se Lindblomsudden udde Erikslund lht Hällgölsmon mo
Hagtorp torp /Se Lindåsen terräng Erikslund lht Hälsogärdet åker
Hansjötorp el. Hanstorp torp /Se Lisemon skogsmark Erikslund gd Härsbacken backe
Han(e)sta gård Lobåshäll berg /Se Erikslund stuga Hästhagabacken backe
Hanesta gd Logölet, Norra skogsmark Erikslund lht Hästhagaberget berg
Hanesta gd Logölet, Södra delvis odlat område Eriksro lht Hästhagen hage
Hanesta gd Log(g)ölet svedjeland /Se Erikstorp bebyggelse Hästhagen hage
Hanesta gd Lortviken vik Erikstorp rå och rör Hästhagen hage
Hanesta g. Lortviken vik Erkers hmd Hästhagen hage
Hanesta gd Lunda skog skog Erk Ersas hmd Hästhagen hage
Hanesta gd *Lyttersta gärde gränsmärke /Se Erk Ols hmd Hästhagen hage
Hanesta gård *Lyttersta gärde f. gränsmärke /Se Erndal lht Hästhagen hage
Hanesta gd *Lyttersta gärde gärde Ernebäck Saknas Hästhagen hage
?Hansta gd Långholmen terräng Erstorp, se 1 Erikstorp Saknas Hästhagen hage
Hansta gd /Se Långkärret kärr Erstorp lht Hästhagsudden udde
Hansta gd /Se Långkärret kärr Erstorp förr torp, nu rivet Hästhagsgärdet gärde
Hansta gd /Se Långmossen mosse Erstorp förr torp, nu lht Hästhagsgärdet förr hästhage, nu skog
Hanssta gd /Se Långsynamossen ägomark Fagerhult avs. lht Hästhagsängen åker
Hansta gd /Se Låttern sjö Fagerhult förr handelsträdgård, nu lht Hästholmen holme
Hansta gd /Se Låttern sjö /Se Fagersta lhtr Hästkärret kärr
Hansta gd /Se Låttern sjö /Se Falkas hmd Hästkärret kärr
Hansta gd /Se Låttern sjö /Se Falkenberg lht Hästryggen sten
Hanesta gd /Se Låttern sjö /Se Fallet Saknas Hästskosten sten
Hanstorp el. Hansjötorp torp /Se Låttern sjö /Se Fallet förr torp, nu rivet Hästön ö
Heby gd /Se *Läppabro bro Fallkärr bebyggelse Hävden el. Läppe Hävd hage
Heden el. Hedetorp gd /Se Läppe hamn hamn Fallkärr gd Högbacken backe
Hedetorp el. Heden gd /Se Läppe kärr tjärn Fallkärrstugan lht Högby holme holme
Hemmingstorp torp /Se *Lötapuss gränsmärke Fallkärrsstugan förr torp, nu gd Högby holme ö
Henala gd *Löta puss gränsmärke /Se Falltorp förr torp, nu rivet Högby ö ö
Henala gd *Lötapuss gränsmärke /Se Figeholm lht Högsjöholme ö
Henala gd *Lötpussen gränsmärke Figgeholm lht Högsjön sjö
Henala gd *Lötpussen kärr Fila, se Filadelfia Saknas Högsjön sjö
Henala försvunnen by Lövgölet svedjeland /Se Filadelfia bönhus Högsjöstationsväg väg
Henala gd Lövholmen holme Finnholmen lht Högsjövägen landsväg
Henala gd Lövholmen holme Finnhult förr torp, nu lht Hökberget berg
Henala gd (nu öde) /Se Lövsta terräng Finnhultet t Hökbäckabron bro
Henala gd /Se Lövstamossen mosse Finninge bebyggelse Hökbäcken bäck
Henala by /Se Marsjön sjö /Se Finninge förr gd, nu lht Hökbäcksbron bro
Hjälpetorp gd Marsjön sjö Finnigefallet lht Hökhultamossen torvmosse
Hjälpetorp gd /Se Marsjön sjö Finningefallet förr torp, nu rivet Igelbålen sjö
Hjältorp Saknas Marsjön sjö Finningestugan t Igelbålen sjö
Hult gd Marsjön sjö /Se Finningestugan förr torp, nu rivet Igelmossen mosse
Hult g Marsjösjön sjö /Se Finnstorp Saknas Igelsjön, se Igelbålen sjö
Hult gd Matsamosse mosse Finnstorp t Igelsjön, se Igelbålen sjö
Hult tp /Se Matsbodamossen mosse Finnstorp förr torp, nu lht Igelsjön sjö
Håkanstorp gd /Se Melhultbäk, se *Vitebäck f.d. gränsmärke Finnstorpas hmd Igelsjön sjö
?Hålltorp gård *Melhult bäk, se Vitebäck gränsmärke /Se Finnstorps Hagstuga lht Igelsjön sjö
Hållorp hmn /Se Mene terräng Finntorp, se Finnstorp Saknas Igelsjön sjö
?Hälleråd by Metarehällen holme Finsta lht Ingeborgstäppan förr åker, nu skog
Hälleråd g, by Metarholmen holme Finsta lht Insjön vik
?Hälleråd gd Mjälnäsaviken vik Flodmarksstugan förr lht, nu riven Inskogen skog
Hälleråd by /Se Mogölet terräng Foresthill lht Intagan hage
Hällgölet gd /Se Molkaviken vik /Se Foresthill lht Intaget skog
Hällgölet torp /Se Molken försv. sjö /Se Framnäs lht Intaget förr åker, nu skog
Högbrunn beb. /Se Molkån å /Se Framnäs lht Iskällarebacken backe
Högsgård, se Högsjögård herresäte Mon terräng Framnäs lht Iskällarbacken udde
Högsjö hg Mons mosse mosse Franslund förr lht, nu flyttad Iskällarudden udde
Högsjö hg Morjanå triangelpunkt Fredhem lht Iskällarudden udde
Högsjö samh. Morjanån å Fredriksberg lht Jakobshagen åker
Högsjö hg   Fredriksberg förr torp, nu öde Jansbacken backe
Högsjö samh. /Se   Fredriksberg, se Daglassatugan Saknas Janslundahagen hage
Högsjö gods /Se   Fredriksberg lht Johannedalsberget berg
Högsjö samh. /Se   Fredriksberg lht Jordbergen berg
Högsjögård hg   Fredriksberg förr torp, nu lht Jungfrubacken backe
Högsjögård hg   Fredriksborg lht Jälmarehagen Saknas
Högsjögård herresäte   Fredriksholm f.d. soldt. Jälmaren sjö
Högsjö[gård] hg   Fredrikslund lht Jälmarstorpabackarna backar
Hökhult gd   Fredrikstorp förr torp, nu rivet Jämmerdalen åker
Hökhult, Stora o. Lilla gårar /Se   Fredrikstorp förr torp, nu rivet Jämmerdalsberget berg
Ilinge tp /Se   Fredrikstorp t Jämmerdalsbotten kolbotten
+Ingwallsbro Saknas /Se   Fridhem lht Jättens handfat, se Klingskålsberget skål i ett berg
Jönstorp, senare Stensäter torp /Se   Fridhem lht Kalesmossen åker
?Karstorp gd   Fridhem stuga Kalkugnsbacken kulle
?Karstorp gd   Fridhem förr torp, nu lht Kalkängen äng
Karstorp gd /Se   Fridhem lht Kalvhagen betesmark
Karstorp gd /Se   Fridhem lht Kalvhagen hage
»kastum», se Kåsta by   Fridhemsstugan, se Elielund Saknas Kalvhagen hage
Kavlinge by   Fridhäll lht Kalvhagen hage
Kavlinge gd /Se   Fridlunda lht Kalvnäsaudden udde
Kavlinge gd /Se   Fridlunda förr torp, nu lht Kalvnäset udde
Kesäter hg   Fridsborg f.d. sold.t. Kalvnäsudden udde
Kesäter hg   Fridsborg ordenshus Kamrerskifte el. Kamrerängen el. Lillängen åker (f.d. äng)
Kesäter hgd   Fridsta lht Kamrerängen el. Kamrerskiftet el. Lillängen åker (f.d. äng)
Kesäter hg   Fridsta lht Kanalen bäck
Kesäter by   Fridsta lht Kanalen kanal
Kesäter hg   Fridsta, se Stavstugan Saknas Kanalen kanal
Kesäter herrgård   Fridsta förr torp, nu lht Kapplyckan åker
Kesäter herrgård   Fridstorpet förr torp, nu rivet Kapplyckan förr åker, nu skog
Kesätter hg   Fritsberg, se Fritsdal Saknas Karl Ols gärdet gärde
Kesäter hg   Fritsborg, se Frändins förr torp, nu lht Karl Ols ängen åker
Kesäter hg   Fritsdal lht Karsnäsa udde, se Kalvnäsudden udde
Kesäter hg   Fritsdal lht Karstorpabergen berg
Kesäter hg   Fru-Kalles, se Sofielund Saknas Karstorpagryt berg
Kesäter gd /Se   Frälsegården = 4 Lunda bebyggelse Karltäppan delv. igenväxt täppa
Kesäter gd /Se   Frändetorp Saknas Katsamossen förr mosse, nu utdikad
Kesätter gd /Se   Frändetorp Saknas Kattbäcken bro
Kesäter gd:ar /Se   Frändetorp förr gd, nu rivet Kattbäcken bäck
Kesäter herrgd /Se   Frändins, se Fritsborg förr torp, nu lht Kattdränkan kärrpuss
»kidhiasætrom», se Kesäter hg   Furenbo lht Kattgropen vattensamling
Kikuren g   Furubo lht Kattkällan källa
Kikuren gd   Furuborg lht Kattkärret sänka
Kijkuren g   Furudal lht Kattkärret kärr
Kikuren gd /Se   Furudal förr torp, nu lht Kavelbrohagen förr betesmark, nu åker
Knutstorp g   Furuhill lht Kavlingsvägen väg
Knutstorp gd   Furuhill lht Kaxgärdet åker
    Furuhill, se Tallåsen lht Kaxtäppan täppa
    Furuholm lht Kaxängen hage
    Furulid lht Kejsten sten
    Furuliden lht Kesätter förr gd, nu skola
    Fågelsången förr lht, nu riven Kesätersvägen väg
    Fågeltorp lht Killingahagen hage
    Fågeltorp gd Kinellsgatan byväg
    Fågeltorp bebyggelse Kittpellabacken landsvägsbacke
    Fågeltorp gd Klastorpabergen berg
    Fågeltorp lht Klastorpatäppan förr åker, nu igenväxt
    Fågeltorp gd Klingskålsberget berg
    Fästbiggafarstun förr torp, nu rivet Klinkängen äng
    Galltorp bebyggelse Klinkängen, se Klinkängskärren kärr
    Galltorp gd Klinkängsbackarna backar
    Garvarns, se Sofielund lht Klinkängskärret, se Klinkängen kärr
    Garveri, se Sofielund lht Klintbergen, se Klingskålsberget berg
    Gaskens f.d. sold.t. Klintberget berg
    Gatan Saknas Klinten, Stora o. Lilla stenar
    Gatan gd Klinten berg
    Gate gd Klintskål jättegryta
    Gate förr gd, nu lht Klintskålsbergen, se Klingskålsberget berg
    Lilla Gate förr torp, nu lht Klosterhällaberget berg
    Gate, Övre lht Klumpkärret igenväxt kärr
    Gatelund f.d. soldattorp Klämtäppan förr åker, nu skog
    Gatelund förr torp, nu rivet Klövstenarna sten
    Gatstugan förr torp, nu lht Knapvägen väg
    Giggershill lht Knektgölsbacken backe
    Gillbergatorp bebyggelse Knektgölstäppan täppa
    Gladens f.d. sold.t. Knekthagen hage
    Glasmästarestugan förr torp, nu öde Knektstugölet hage
    Glasmästarstugan f.d. st. Knekttegarna tegar
    Godgården bebyggelse Knektvägen väg
    Go(d)gården, se Bogården gd Knektängen odl.äng
    Granen, se Ollonholmen Saknas Knektängen odl.äng
    Granen förr torp, nu rivet Knutstorpagatan väg
    Grangården lht Knöltallamossen mosse
    Grangården lhtr Kogölet hage
    Granholm lht Kogölsbacken backe
    Granholmen lht Kogölshagen hage
    Granholmen förr gd, nu lht Kogölstäppan åkereg
    Granhult t. Kohagen hage
    Granhult lht Kohagen hage
    Granhult lht Kohagen hage
    Granhult lht Kohagen förr betesmark, nu skog
    Granhult förr skogvaktarboställe, nu gd Kohagen hage
    Granliden, se Stenstugan lht Kohagsgärdet gärde
    Granroten, se Granhult t Kohagsudden udde
    Grantorp hmd Kojstugärdet gärde
    Grantorp förr torp, nu lht Kokärret gärde
    Grantorp, Norra lht Kolbottnagölet hage
    Grantorp förr gd, nu lht Kolbottnatäppan täppa
    Grindstugan lht Kolkojatäppan täppa
    Grindstugan förr torp, nu lht Kolsnaren sjö
    Grindstugan förr torp, nu lht Kolsnaren sjö
    Grindstugan lht Koltorpatäppan täppa
    Grindstugan torp Koltäppan täppa
    Grindstugan förr torp, nu lht Koltäppan kolbotten
    Grindstugan förr torp, nu gd Koltäppan åker
    Grindstugan lht Kolugnbacken backe
    Grindstugan förr torp, nu lht Kolugnsbergen berg
    Grindstuguskogen Saknas Kolugnsbergen berg
    Gropetorp Saknas Kolängen täppa
    Gropetorp, se Gropptorp Saknas Korngärdet gärde
    Gropptorp Saknas Korpuddagrinden grind
    Gropptorp Saknas Korpudden udde
    Gropptorp by Korsbeget kulle m.runstenar
    Gropptorps marmorbrott Saknas Korset backe
    Groppstorp Skola skolhus Kratorpagärdet gärde
    Gruvstugan Saknas Kratorpahagen hage
    Gruvstugan förr torp, nu rivet Krigsbergsbergen berg
    Gruvstugan Saknas Kringtegarna tegar
    Gruvstugan förr torp, nu rivet Kronbron bro
    Gräv gd Krutbacken holme
    Gräv rå och rör, gård Kråklånge förr betesmark, nu skog
    Gräv lht Kubbetorpabacken backe
    Gräv, Gamla arb.bost. Kubbetorpa Sand backe
    Lilla Gräv lht Kubbetorpaviken vik
    Stora Gräv, se Gräv lht Kullasjön del av Ölångsjön
    Grävgårdarna bostadsområde Kullasjön sjö
    Grävs soldattorp förr soldattorp, nu lht Kullasjön sjö
    Gröndal lht Kullasjön sjö
    Gröndal lht Kullaön holme
    Gubbsämjan skräddarkasern Kullaön ö
    Guntorp torp Kullaön holme
    Gunntorp t Kumlet grund
    Gunnviken Saknas Kungsbacken bscke
    Gustav Andersas hmd Kungsvägen väg
    Gustavsberg Saknas Kvarnbrobäcken bäck
    Gustavsberg lht Kvarnbäcken förr bäck, nu uttorkad
    Gustavsberg gd Kvarndammen f.d damm
    Gustavsberg lht Kvarndammen förr damm
    Gustabvsberg lht Kvarngärdet gärde
    Gustavsberg, se Rydens t Kvarnkärret el. Läppekärret kärr
    Gustafsdal lht Kvarnkärret kärr
    Gustavsholm lht Kvarnle led i skog
    Gustavsholm gd Kvarnleskärret kärr
    Gustavslund lht Kvarnsjön sjö
    Gustavstorp avs. lht Kvarnsjön sjö
    Gustavstorp gd Kvarnängen äng
    Gustavsvik lht m. affär Kvarnängen äng
    Gustavsvik lht Kvarnängen åker
    Gärdesstugan, se Vikslund Saknas Kvarnängstäppan täppa
    Gäringe gd Kvigfallatäppan täppa
    Gäringe Saknas Kvigsfalletäppor betesmark
    Gäringe Saknas Kvigfallen hage
    Gäringe förr by, nu gdar Kyrkbackarna backar
    Gäringshäll avs. lht Kyrkbacken backe
    Gäringshäll gd Kyrkbergen berg
    Gäringshäll gd Kyrkvägen stig
    Gäringslund lht Kåstagatan väg
    Gäringslund förr torp, nu handelsträdgård Kåstagölena hagar
    Gärings mosse, se Sjöholmen Saknas Kåstaholm signal Saknas
    Gäringsnäs gd Kåsta (vall)gata el. Vallgatan gata
    Gäringsnäs bebyggelse Käbbetorps mosse mosse
    Gäringsnäs gd Käften åker
    Gäringsnäs gd Källarebacken backe
    Gäringstorp gdar Källbacken el. Spökbacken backe
    Gäringstorp Saknas Källhagen åker
    Gäringstorp bebyggelse Källhultet gärde
    Gäringstorp gd Källstukärret kärr
    Gäringstorp förr gd, nu alkoholistanstalt Källtorpsängen åker
    Göketorp bebyggelse Källtäppan täppa
    Göketorp gd Källängen odl. äng
    Göketorp kronodomän Käringabron bro
    Göketorp gd Käringabron bro
    Göketorpastugan lht Käringabäcken bäck
    Gölet bebyggelse Käringaknogen Saknas
    Gölet bebyggelse Käringtäppan förr åker, nu skog
    Gölet gd Kärleksholmen el.-backen backe
    Gölstugan Saknas Kärret förr kärr, nu åker
    Gölstugan förr torp, nu lht Kärrgropatäppan täppa
    Gölstugan, se Olovslund Saknas Kärrängen åker
    Gölstugan stuga Ladbacken backe
    Gölstugan, se Kåsta Gölstuga Saknas Ladbacken backe
    Gölstugan lht Ladviken vik
    Gölstugan lht Ladviken vik
    Gölstugan lht Ladängen odl. äng
    Gölstugan lht Ladängsviken vik
    Gölstugan lht Laggpellatäppan täppa
    Gölstugan lht Lagnön udde
    Gölstuhagen Saknas Lagnön ö
    Gölängen t Lagölsängen äng
    Gölängen gd Lambersbacken backe
    Göransborg förr torp, nu rivet Landaskogen skog
    Göransborg lht Landkärren kärr
    Götslinge bebyggelse Landsund sund
    Götslinge Saknas Landsund sund
    Götstugan förr torp, nu lht Landsund sund
    Hacksta Saknas Landsvägsbacken backe
    Hackesta Saknas Landön ö
    Hackesta Saknas Lappapåhagen hage
    Hacksta gd Lassbonsgärdet uppodl. mosse
    Hackstalund, se Skogsbrynet Saknas Liden, Lilla gärde
    Hackstastugan lht Liden, Stora gärde
    Haddelund lht Liljekonvaljebacken backe
    Haddelund gd Lilla mossen åker
    Haddemon lht Lilla sjön sjö
    Haddemon gd Lilldalsbäcken bäck
    Haddetorp Saknas Lillgärdet gärde
    Haddetorp bebyggelse Lillgärdet gärde
    Haddetorp förr gd, nu lht Lillraskängen mosse
    Haddetorp eller Hattorp bebyggelse Lillsjön sjö
    Haga lht Lillsjön sjö
    Haga lht Lillskobacken backe
    Haga förr gd, nu lht Lilltäppan täppa
    Haga lht Lillängen odl. äng
    Haga förr torp, nu lht Lillängen odl. äng
    Haga lht Lillängen odl.äng
    Haga lht Lillängen el. Kamrerängen el.Kamrerskiftet åker
    Haga, Södra lht Lillängen åker
    Haga, Västra lht Lillängen odl. äng
    Haga, Östra lht Lillängsviken, se Sköldnäsviken Saknas
    Hagaberg lht Lillön ö
    Hagabeg lht Lindblomsgärdet gärde
    Hagaberg lht Lindblomsudden udde
    Hagaberg förr torp, nu lht Lindblomsudden udde
    Hagaberg lht Lindmarkatäppan täppa
    Hagaborg f.d. husart. Lisemon ås
    Hagaborg förr torp, nu öde Lisstugubäcken bäck
    Hagaby lht Ljunggölet hage
    Hagaby lht Loggärdet gärde
    Hagahill lht Logtäppan täppa
    Hagalund lht Logölet kärr
    Hagalund lht Lortviken vik
    Hagalund lht Lortviken, se Ladviken vik
    Hagalund förr torp, nu rivet Lortviken vik
    Hagalund fd. sold.t. Luffarebacken backe
    Hagalund lht Luffarbacken backe
    Hagalund gd Lugnet riven lht
    Hagalund lht Lundaskogen skog
    Hagalund t Lundbyskogsvägen väg
    Hagalund lht Lundmanstäppan täppa
    Hagalund lht Lundebacken backe
    Hagalund lht Lundsbäcken bäck
    Hagalund lht Lundtorpavägen väg
    Hagalund Saknas Lusbacken backe
    Hagby lht Lyhällabacken backe
    Hagby förr torp, nu lht Lyhällen berg
    Hagby lht Lytterstamen grusås
    Hagby förr torp, nu lht Lyttersta mosse förr mosse, nu skog
    Hagby lht Lyttstaskogen skog
    Hagby förr lht, nu rivet Lågudden udde
    Hagby lht Långa tegar åker
    Hagby el. Åtorpstugan lht Långholmen åker
    Hagby förr plantskola, nu lht Långholmen åker
    Hag-Erkers, se Bergalund Saknas Långholmen åker
    Hagetorp gd Långkärret kärr
    Haglunds förr torp, nu lht Långmossen mosse
    Hagstugan t Långplogen åker
    Hagstugan lht Långsyna rak bit av Bygdarevägen
    Hagstugan lht Långsyna del av landsväg
    Hagstugan lht Långsyna del av gata
    Hagstugan stuga Långsyna gärde
    Hagstugan lht Långsynamossen mosse
    Hagstugan f.d. sold.t. Långsynen väg
    Hagstugan Saknas Långsynen väg
    Hagstugan förr torp, nu rivet Långtegarna tegar
    Hagstugan lht Långängarna el. Solberga Långängar odl. ängar
    Hagstugan lht Långängen odl.äng
    Hagstugan lht Långängen förr kärr, nu skog
    Hagstugan, Västra lht Långängsbacken backe
    Hagstugan, Östra förr soldattorp, nu lht Långängsstenarna flyttblock
    Hagsängen förr lht, nu riven Låttern sjö
    Hagsätter lht Låttern sjö
    Hagsätter lht Länsman sten
    Hagsätter lht Läppe hamn
    Hagtorp Saknas  
    Hagtorp lht  
    Hagtorp förr torp, nu lht  
    Hagtorp lht  
    Hagtorp t  
    Hagtorp förr skomakarboställe, nu lht  
    Hagtorpet förr torp, nu rivet  
    Hanesta Saknas  
    Hanesta Saknas  
    Hansa lht  
    Hansastugan gd  
    Hansjöberg lht  
    Hansjöberg förr torp, nu rivet  
    Hansjötorp torp  
    Hansjötorp bebyggelse  
    Hansjötorp förr torp, nu rivet  
    Hansta gd  
    Hansta soldattorp förr soldattorp, nu lht  
    Hanstastugan hmd  
    Hanstastugan förr gd, nu lht  
    Hanstastugan förr gd, nu lht  
    Hanstastugan, Norra torp  
    Norra Hanstastugan förr torp, nu lht  
    Hanstastugan, Södra t.  
    Södra Hanstastugan förr torp, nu lht  
    Harbacken förr soldattorp, nu rivet  
    Hardemon, se Haddemon Saknas  
    Har-Pelles bs  
    Harv-Ollas, se Olovslund Saknas  
    Hasselbacken t  
    Hasselbacken förr torp, nu lht  
    Hattorp bebyggelse  
    Hattorp, se Haddetorp Saknas  
    Heby bebyggelse  
    Heby gd  
    Hebystugan förr torp, nu rivet  
    Hedsbo lht  
    Heden bebyggelse  
    Hederslund lht  
    Hederlund förr torp, nu lht  
    Hedängens lht  
    Hellbergsbyggningen arb.bost.  
    Hellby lht  
    Hemmingstorp bebyggelse  
    Hemmingstorp bebyggelse  
    Hemmingstorp gd  
    Henala bebyggelse  
    Henala soldattorp Saknas  
    Henalastugan förr torp, nu rivet  
    Henrikstorp förr torp, nu rivet  
    Hens stuga  
    Hens lht  
    Henstorp lht  
    Henstorp förr torp, nu rivet  
    Herrfallet, se Åsatorpet Saknas  
    Hetens lht  
    Hill lht  
    Hjalmarsborg lht  
    Hjalmarsborg förr krukmakeri, nu rivet  
    Hjälmaregården förr garveri  
    Hjälmarstorp Saknas  
    Jälmarstorp gård  
    Hjälmarstorp gd  
    Hjälmen, se Jälmen förr soldattorp, nu lht  
    Hjälmens gd  
    Hjälmsäter rivet t  
    Hjälpetorp gd  
    Hjälpetorp Saknas  
    Hjälpetorp gård  
    Hjälpetorp gd  
    Holmbergska Hissen stat.byggn.  
    Holmen t  
    Holmsätter lht  
    Horsgölet torp  
    Huckers hmd  
    Huggens, se Damkärr Saknas  
    Hult lht  
    Hult bebyggelse  
    Hult förr gd, nu lht  
    Hultet lht  
    Hultet lht  
    Hultet gd  
    Hultstugan lht  
    Hultstugan, Västra t  
    Hultstugan, Västra gd  
    Hultstugan, Östra torp  
    Hultstugan förr torp, nu lht  
    Husars lht  
    Husartorpet förr husartorp, nu lht  
    Huskällan lht  
    Huskällstugan, se Huskällan lht  
    Hussbo, se Hussens t  
    Hussbo Saknas  
    Hussens t  
    Hussens, se Karlberg Saknas  
    Hussens förr husartorp, nu lht  
    Hyddan, se Skogshyggan Saknas  
    Hylters t  
    Hyltersberg torp  
    Hyltersberg, se Hylters Saknas  
    Hyltersberg gd  
    Håckstugan torp  
    Håkanstorp bebyggelse  
    Håkanstorp bebyggelse  
    Håkstugan rivet torp  
    Hålltorp bebyggelse  
    Hålltorp bebyggelse  
    Hålltorp förr gd, nu riven  
    Hårtorp, se Hålltorp riven gård  
    Häggens förr torp, nu lht  
    Häggensberg t  
    Häggensberg förr torp, nu rivet  
    Häggensberg, Östra lht  
    Hälla f.d. soldattorp  
    Hällalund förr torp, nu öde  
    Hällalund, Västra o. Östra lhtr  
    Hällby lht  
    Hällby förr gd. nu lht  
    Hällbäcken f.d. sold.t.  
    Hällbäcken lht  
    Hällbäcken förr torp, nu lht  
    Hälldalen, se Hällbäcken Saknas  
    Hälleråd Saknas  
    Hälleråd Saknas  
    Hälleråd by  
    Hällgölet bebyggelse  
    Hällgölet förr gd, nu lht  
    Hällstugan, se Spannstugan Saknas  
    Hällstugan lht  
    Hällstugan förr torp, nu lht  
    Hällstugan lht  
    Hällstugan förr lht, nu riven  
    Hällstugan lht, nu riven  
    Hästhagen förr hästhage, nu bostadsområde  
    Hästnäs t  
    Hästorp förr lht, nu riven  
    Hästtorpstugan lht  
    Hävden förr torp, nu lht  
    Hävden lht  
    Hävden förr torp, nu öde  
    Hävden lht  
    Hävden lht  
    Hävdinge lht  
    Hävdinge förr gd, nu lht  
    Hävdstugan lht  
    Hävdstugan förr torp, nu lht  
    Hävdängen, se Hävden Saknas  
    Hävdängen gd  
    Högalid lht  
    Högalid lht  
    Högalid lht  
    Högbacka lht  
    Högbacken lht  
    Högbacken hmd  
    Högbrunn bebyggelse  
    Högbrunn förr gd, nu lht  
    Högby lht  
    Högby förr gd, nu lht  
    Högby gård  
    Höglunda lht  
    Höglunda förr torp, nu lht  
    Höglunda lht  
    Höglunda lht  
    Högsjö säteri  
    Högsjö Saknas  
    Högsjö samhälle  
    Högsjö, Bondgölet torp  
    Högsjöbruk bruk  
    Högsjö Fabrik filtfabrik  
    Högsjö förvaltarbostad bostad  
    Högsjögård gd  
    Högsjö Kapell kapell  
    Högsjö skola skolhus  
    Högsjö stn  
    Högsjö station järnvägsstation  
    Högsjö station pst  
    Högsjö station förr station, nu nedlagd  
    Högsta lht  
    Högsätter avs. lht  
    Högsätter förr torp, nu lht  
    Högtorp lht  
    Högtorp t  
    Högtorp, se Höktorp förr torp, nu lht  
    Högtorp förr torp, nu rivet  
    Högtorp lht  
    Högtorp förr torp, nu rivet  
    Högtorp avs. lht  
    Högtorp förr torp, nu lht  
    Hökbäcken banvaktstuga  
    Hökhult bebyggelse  
    Hökhult by  
    Hökhult, Lilla gård  
    Lilla Hökhult gd  
    Hökhult, Stora gård  
    Stora Hökhult gd  
    Stora Hökhult gd  
    Hökhultsberg lht  
    Hökhultsberg förr gd, nu lht  
    Hökhultstorp lht  
    Hökhultstorp förr gd, nu lht  
    Höktorp förr torp, nu lht  
    Höktorp förr lht, nu riven  
    Hönsbacken hmd  
    Hörningsholm lht  
    Hörningsholm lht  
    Ilingen förr torp, nu nedbränt  
    Ilinge torp  
    Ingahill f.d. sold.t.  
    Ivars Erkers, se Fredriksberg Saknas  
    Jakobsberg lht  
    Jakobstorp lht  
    Jakobstorp förr torp, nu rivet  
    Janslund förr torp, nu lht  
    Janslund lht  
    Jarlsberg lht  
    Jarlsberg lht  
    Jarlslund avs. lht  
    Jeriko lht  
    Jeriko saml. av ställen  
    Jeriko förr gd, nu lht  
    Joggas hmd  
    Johannedal lht  
    Johannedal förr torp, nu lht  
    Johannesberg lht  
    Johannesberg lht  
    Johannesberg lht  
    Johanneshus lht  
    Johanneslund lht  
    Johanneslund förr gd. nu lht  
    Johanneslund lht  
    Johanneslund Saknas  
    Johanneslund förr soldattorp, nu rivet  
    Johanneslund förr gd, nu lht  
    Johannislund lht  
    Johannislund lht  
    Johannislund t  
    Johannislund förr handelsbod, nu riven  
    Johanslund lht  
    Jonsbo förr torp, nu rivet  
    Jonshill avs. lht  
    Jonslund lht  
    Jonslund förr torp, nu lht  
    Jonslund lht  
    Jonslund lht  
    Jonslund gd  
    Jonstorp lht  
    Jonsätter lht  
    Jonsäter, se Holmen t  
    Josisas Saknas  
    Jälmarsberg lht  
    Jälmarsdal lht  
    Jälmarsholm lht  
    Jälmarslund lht  
    Jälmarsnäs lhtr  
    Jälmarsvik lht  
    Jälmen förr soldattorp, nu lht  
    Kaga lht  
    Kaga förr torp, nu lht  
    Kajstugan, se Kojstugan Saknas  
    Kammarstugan hmd  
    Kammarstugan hmd  
    Kammarstugan gd  
    Kammarstugan hmd.  
    Kapellansgården bostad  
    Kaplansgården gd  
    Karlavagnen Saknas  
    Karlavagnen t  
    Karlberg lht  
    Karlberg lht  
    Karlbo avs. lht  
    Karls, se Karlslund lht  
    Karlsbacka lht  
    Karlsborg förr torp, nu lht  
    Karlsborg lht  
    Karlsborg förr torp, nu lht  
    Karlsborg lht  
    Karlsdal lht  
    Karlsdal lht  
    Karlsdal lht  
    Karlsfrid lht  
    Karlshill lht  
    Karlsholm lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund förr torp, nu rivet  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund förr torp, nu lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsro t  
    Karlsro förr gd, nu lht  
    Karlsro f.d. sold.t.  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlstorp lht  
    Karlstorp förr torp, nu lht  
    Karlstorp Saknas  
    Karlstorp förr torp, nu rivet  
    Karstorp gd  
    Karlsvik lht  
    Karstorp rå och rör  
    Karstorp rå och rör  
    Karstorp förr torp, nu lht  
    Katrineberg lht  
    Katrineberg öde torp  
    Katrinelund lht  
    Katrinelund förr gd, nu lht  
    Katrinelund lht  
    Katrinelund lht  
    Kavleås lht  
    Kavlinge Saknas  
    Kavleås förr torp, nu lht  
    Kavlinge gård  
    Kavlinge gd  
    Kaxas lht  
    Kesäter bebyggelse  
    Kesäter bebyggelse  
    Kesätters banvaktsjord Saknas  
    Kesäters husartorp Saknas  
    Kesäters husartorp torp  
    Kesätters järnvägsjord Saknas  
    Kesättesstugan lht  
    Kesäterstugan, Gamla, se Ryttingens Saknas  
    Kesäterstugan, Nya, se Lagstugan Saknas  
    Kikuren bebyggelse  
    Kikuren rå och rör  
    Kikuren förr gd, nu lht  
    Kilsbacken t  
    Kilsbacken förr torp, nu rivet  
    Kilsta, se Marocko Saknas  
    Kilsta lht  
    Kinells hmd  
    Klangens lht  
    Klangens förr torp, nu lht  
    Klangensborg förr torp, nu lht  
    Klangensborg förr torp, nu lht  
    Klangstugan lht  
    Klastorp Saknas  
    Klastorp förr torp, nu lht  
    Klåvsten förr sten, nu hus  
    Klåvsten förr sten, nu hus  
    Klövsten gatuhus  
    Knapens lht  
    Knektas lht  
    Knektbacken saml. av lhtr.  
    Knekt-Ollas f.d. sold.t.  
    Knutsdal lht  
    Knutstorp Saknas  
    Knutstorp förr torp, nu lht  
    Knutstorps soldattorp förr soldattorp, nu lht  
    Kogölet = Västergården = 1 Båssenberga Saknas  
    Kojstugan lht  
    Kojstugan lht  
    Kolkalles stuga  
    Kolstugan stuga  
    Koltorp, Västra lht  
    Kolugnen lht  
    Kolugnen lht  
    Korg-Kalles, se Gustavsholm Saknas  
    Kortebo lht  
    Kotullen torp  
    Kotullen gd  
    Kotullen gd  
    Kotullen gd  
    Kratorp förr soldattorp, nu rivet  
    Kratorpadelen hmd  
    Krigsberg t  
    Krigsberg Saknas  
    Krigsberg förr lht, nu riven  
    Kristineholm lht  
    Kristinalund lht  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund förr torp, nu lht  
    Kristinetorp lht  
    Kristinetorp förr torp, nu lht  
    Krongården = 3 Sköldnäs bebyggelse  
    Krus-Erkers, se Nyängstugan Saknas  
    Kubbetorp bebyggelse  
    Kubbetorp bebyggelse  
    Kubbetorp gd  
    Lilla Kubbetorp förr torp, nu lht  
    Kulltorp bebyggelse  
    Kulltorp, Lilla bebyggelse  
    Kulltorp, Stora Saknas  
    Kungsbacken stuga  
    Kungsbacken lht  
    Kungsbackstugan, se Kungsbacken Saknas  
    Kvarnsjöstugan lht  
    Kvarnsjöstugan förr torp, nu lht  
    Kvarntorp lht  
    Kvarntorp förr torp, nu lht  
    Kåltorp förr torp, nu lht  
    Kårestugan lht  
    Kåsta bebyggelse  
    Kåsta by  
    Kåsta by  
    Kåsta Gölstuga stuga  
    Kåstaborg lhtr  
    Kåstaborg förr torp, nu lht  
    Kåstaborg, Västra lht  
    Kåstaholm lht  
    Kåstaholm förr torp, nu beb.  
    Kåstalund lht  
    Kåstalund lht  
    Kåsta skola skolhus  
    Käbbetorp bebyggelse  
    Käbbetorp bebyggelse  
    Käbbetorp gd  
    Källarstugan lht  
    Källgölet lht  
    Källgölet förr gd, nu lht  
    Källmon lht  
    Källmostugan lht  
    Källmostugan lht  
    Källstugan rivet torp  
    Källstugan förr torp, nu rävfarm  
    Källstugan lht  
    Käringehov hus  
    Käringträtan skräddarkasern  
    Kärr-Erkers bs  
    Kärrtorp bebyggelse  
    Ladgölsstugan förr torp, nu lht  
    Ladukärr lht  
    Ladukärr förr torp, nu lht  
    Lagers, se Skiljebäcken Saknas  
    Lagstugan lht  
    Lagstugan förr torp, nu lht  
    Lagölet bebyggelse  
    Lagölet bebyggelse  
    Lagölet förr torp, nu rivet  
    Lagölet gd  
    Lagölet, Stora lht  
    Lagölshagarna Saknas  
    Lagölstugan lht  
    Laktorpet lht  
    Land rå och rör  
    Land, Lilla Saknas  
    Lillan Land förr torp, nu rivet  
    Land, Stora Saknas  
    Stora Land förr gd, nu lht  
    Landtorp, se Lundtorp Saknas  
    Lappapå bebyggelse  
    Larsberg lht  
    Lars Ersos, se Lunda, Lilla Saknas  
    Larslund lht  
    Larslund handelslägenhet  
    Larslund lht  
    Larslund gd  
    Larslund lht  
    Larslund lht  
    Larslund gd  
    Larslund stuga  
    Larslund gd  
    Larslund, Västra lht  
    Lars Månos el. Olas hmd  
    Lars Olsas hmd  
    Larstorp lht  
    Larstorp gd  
    Lassas lht  
    Lassas el. Smittens hmd  
    Lassbons, se Häggensberg Saknas  
    Lasse på holmen förr torp, nu lht  
    Lasstorp, se Larstorp gd  
    Lastorp bebyggelse  
    Lekberget Saknas  
    Liljeholmen lht  
    Liljeholmen förr torp, nu lht  
    Liljeholmen torp  
    Lilla Lasses hmd  
    Lilla Pellas, se Sköldnäs Rotstuga Saknas  
    Lill-Brene, se 2 Brene, Lilla Saknas  
    Lilldalen f.d. soldattorp  
    Lilldalen förr torp, nu lht  
    Lilldalen lht  
    Lilldalen förr torp, nu lht  
    Lillhagen lht  
    Lillstugan hmd  
    Lillstugan lht  
    Lillstugan stuga  
    Lillstugan lht  
    Lill-Ölång, se 1 Ölång, Lilla Saknas  
    Lillön, se Virensholm Saknas  
    Lind eller Lugnet lht  
    Lindebeg torp  
    Lindeberg förr torp, nu lht  
    Lindebol gd  
    Lindebol bebyggelse  
    Lindebol bebyggelse  
    Lindebol by  
    Lindebols Skola skola  
    Lindesberg rätt.bost.  
    Lindesnäs lht  
    Lindesnäs lht  
    Lindesnäs, se Pappstugan Saknas  
    Lindholmen lht  
    Lindholmen förr torp, nu lht  
    Lindholmen lht  
    Lindholmen lht  
    Linds f.d. sold.t.  
    Lindåsen lht  
    Lindåsen lht  
    Lindåsen lht  
    Lindåsen förr gd, nu riven  
    Lisstugan hmd  
    Lisstugan gd  
    Ljungby lht  
    Ljungby lht  
    Ljunghaga lht  
    Ljunghagstugan lht  
    Ljungsätter lht  
    Ljungsätter lht  
    Ljungsätter lht  
    Ljusliden lht  
    Lodens stuga  
    Loftinge, se Edsvalla förr torp, nu lht  
    Logölet, se Övra och Nedra Logölet lhtr  
    Logölet, Nedra lht  
    Logölet, Övra el. Norra lht  
    Lorensberg lht  
    Lorensborg Saknas  
    Lotsens, se Schullsjö Saknas  
    Lottersberg lht  
    Lottersberg förr torp  
    Loviseberg bs.  
    Lugnet lht  
    Lugnet el. Lind lht  
    Lugnet lht  
    Lund Saknas  
    Lund gd  
    Lund, Lilla lht  
    Lund, V., se Västerlund Saknas  
    Lunda bebyggelse  
    Lunda gd  
    Lunda, Lilla hmd  
    Lilla Lunda gd  
    Lunda herrgård bebyggelse  
    Lunda Mellangård, se Mellangården gd  
    Lunda Skola skolhus  
    Lunda soldattorp Saknas  
    Lundaborg lht  
    Lundaborg förr krukmakeri  
    Lundaholm lht  
    Lundaholm förr gd, nu lht  
    Lundby lht  
    Lundby förr gd, nu lht  
    Lundby el. Ängstorp lht  
    Lundby lht  
    Lundbyberg lht  
    Lundbyberg förr torp, nu lht  
    Lundbyskog, Lilla Saknas  
    Lilla Lundbyskog gd  
    Lundbyskog, Stora Saknas  
    Stora Lundbyskog gd  
    Lundegård handelslägenhet  
    Lundegård, se Hens lht  
    Lundsbacken hmd  
    Lundsbacken gd  
    Lundsätter lht  
    Lundsätter förr gd, nu lht  
    Lundtorp bebyggelse  
    Lundtorp gd  
    Lundtorp stuga  
    Lyckebo lht  
    Lyckebo el. Björklunda avs. lht  
    Lyckås lht  
    Lyftinge t  
    Lyftinge lht  
    Lynntorp, se Lönntorp gd  
    Lyttersta rå och rör  
    Lyttersta Saknas  
    Lyttersta förr gård, nu industri  
    Lågers avs. lht  
    Långängen, Västra bebyggelse  
    Långängen, Östra bebyggelse  
    Låsas lht  
    Låsas förr torp, nu rivet  
    Låttra Saknas  
    Låttra gd  
    Låttrastugan stuga  
    Läppe gård  
    Läppe samhälle  
    Läppe gd  
    Läppe gd  
    Läppe badort o. fiskeläge m. ångbåtsbrygga  
    Läppegård, se Läppe gd  
    Läppe Hamn Saknas  
    Läppehävd förr skog, nu bostadsområde  
    Läppe Kvarn Saknas  
    Lönntorp Saknas  
    Lönntorp bebyggelse  
    Lönntorp bebyggelse  
    Lönntorp gd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.