ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 712 Naturnamn: 221 Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 18
?Estland republik Abreck(an) ö Saknas upplysningar Dagaröi Saknas
Estland republik Abro ö Estland Saknas Dagö ö
Estland republik Ankargrund ö Åisel inbyggarbeteckning Halvtumsbrämet terrängbet.
Estland republik Bastuängen nat.-namn /Se Åislänningar inbyggarbeteckning Koppelbacken terrängnamn
Estland republik Botarkällan källa /Se Arensburg stad Koppelmossen betesmark
Estland republik Båffalskådan udde /Se Baldisk, se Baltischport Saknas Koppelören grund
Estland republik Bäckskörden bäck /Se Baltischport stad Lanu äng
Estland republik Bästbacke lokalitet /Se Bergsby by Nargö ö
Estland republik Caspervijk Saknas Bergsby by Odensholm ö
Estland republik Dachden ö /Se Bertalsa gårdsnamn Ormsö ö
Estland republik Dagerort del av Dagö Birkas by Runö ö
Estland republik Dagerort udde /Se Birkas by Sandberget berg
Estland republik Dageroth ö /Se Bäntasa gd Skolhusbrämet terrängbet.
Estland republik Dagö ö /Se Derhamn beb. Vattureju äng
Estland republik Dagö Saknas Diby by Vorms, se Ormsö Saknas
Estland republik Dagö ö /Se Drejarsa gdnamn Ösel ö
Estland republik Dagö ö /Se Gam(le)by by Ösel ö
Estland republik Dagö ö /Se Gutanäs by Österbrämet terrängbet.
Estland republik Dagö ö /Se Hapsal stad  
Estland republik Dagö ortn. /Se Hapsal stad  
Estland republik Dagö ö /Se Harga by  
Estland republik Dagö ö /Se Högbring by  
Estland republik Dalgrunden Saknas Johansa gd  
Estland republik De horvstäle vattensamling /Se Klottarp by  
Estland republik Djurskottet plats /Se Kokas hemman  
Estland republik Domesnäs udde /Se Kolanäs by  
Estland republik Däljan vattensamling /Se Koppla gdnamn  
Estland land Döda horvstället vattensamling /Se Malmas by  
Estland land Döda mosan vattensamling /Se Narva stad  
Estland republik Eckholm Saknas Nuckö halvö och socken  
Estland republik *Egeland kuststräcka /Se Nuckö halvö  
Estland republik Ekholm Saknas Nybondasa gd  
Estland republik Eriksklipporna Saknas Oluvs gårdsnamn  
Estland republik Eysýsla ö /Se Oluvs gårdsnamn  
Estland republik Eysýsla ortnamn /Se Oluvs gårdsnamn  
Estland republik -gadd naturnamnsefterled /Se Oluvs gårdsnamn  
Estland republik Gammalåker nat.-namn /Se Oluvs gårdsnamn  
Estland land Goft ö Pasklep by  
Estland land Gräsö ö Pe(d)arsa gårdsnamn  
Estland land /Se Gudanäs näs /Se Poars gd  
Estland land /Se Gutagrunden naturnamn /Se Påvals gårdsnamn  
Estland land /Se Halvtumsbrämet terrängbet. /Se Reval huvudstad  
Estland land /Se Helvetesgluggen sänka /Se Reval stad  
Estland rike /Se Hoft ö Rickul by  
Estland land /Se horva naturnamnselement /Se Rickul stad  
Est Saknas Hovsgrundet grund /Se Rickuls herrgård gd  
Aðalsysla landskap /Se Hovsved skifte /Se Runland Saknas  
Aðalsýsla ortnamn /Se Hundsort del av Ösel Spitham by  
Aklop by /Se Hundsvik vik Spithamn by  
Alliklepa by /Se härva naturnamnselement /Se *Storby Bärnas beb.  
Anders gd /Se Hästholm ö *Uta-bijen, se *Utanbyn bytyp  
Arensburg stift Höstholmen Saknas *Utanbyn bytyp  
Arensburg stad o. slott Kalikå-udden ortn. /Se Vipall Saknas  
Arensburg stad Kallan höjdsträckning    
Arensburg stad o. slott Kapellbacken sluttning /Se    
Arensburg slott Kar(e)n Saknas    
Arensburg slott Karlsö ö    
Arensburg stad Kaspervik vik    
Arensburg stad Koggham(n) landningsställe /Se    
Bakväldet del av sn /Se Koggnäs landudde /Se    
Basta ortn. /Se Koggstein Saknas /Se    
Benas gd /Se Kokor ö    
Bens, se Barens gd Kokskär ö    
Berens gd /Se Koppelbacken terrängnamn /Se    
Bergs gd /Se Koppelmossen betesmark /Se    
Bergsby by /Se Koppelören grund /Se    
Birkas gd /Se Koppoludden udde    
Birkas by /Se -krok naturnamnsefterled /Se    
Birkas by /Se Krubboskådan udde /Se    
Bisa gd /Se Kübbasar halvö    
Bisagid by /Se Lanu äng /Se    
Bjunsve by /Se Lillön ö    
Bles gd /Se Littipää udde    
Blåkullerevet ortn. /Se Mannö ö    
Barrby ortnamn /Se Miomu ö? /Se    
Borrby by /Se Mon ö /Se    
Brask by /Se Monkvik vik    
-bräm(et) ortnamnselement /Se ?Moon ö    
Bulders gd /Se Moon ö    
Bussby by /Se Mohn ö /Se    
Bygärdshornet Saknas /Se Mon ö /Se    
Bynäs by /Se Moons sund sund    
Bäntasa gdnamn /Se Moons sund sund    
Böle ortn. /Se Moonsund sund    
Derhamn hamn /Se Munkhafn vik    
Derskogen, Stora by /Se Mågösund Saknas    
Diby by /Se Mädasoo vattensamling /Se    
Dirslett by /Se -nabbe naturnamnsefterled /Se    
Dirslätt by /Se Nargö ö    
Dislarnsa gdnamn /Se Nargö ö? /Se    
Domers by /Se Nargö ö /Se    
Dorpat stad Nargö ö /Se    
Dorpat stad Nargö ö /Se    
Dorpat stad Nargö ortn. /Se    
Dorpat stad Nargö ö /Se    
Dorpat stad Noarootsi ö o. sn /Se    
Dorpat stad Nogesund Saknas    
Dorpat stad Norgön ö    
Dorpat stad Nuckö halvö    
Dorpat stad Nuckö ö o. sn /Se    
Dorpat stad Nuckö halvö /Se    
Dorpat stad Nygrund grund    
Dorpat stad Näckmangrund grund /Se    
Dorpat stad Odensholm ö    
Dorpat stad Odensholm Saknas /Se    
Dorpat stad Odensholm Saknas /Se    
Dorpat stad Odensholm ö /Se    
Dorpat stad Odensholm ö /Se    
Dorpat stad Ormsö ö    
Dorpat stad Ormsö ortn. /Se    
Dorpat stad Ormsö ö /Se    
Dorpat stad Ormsö ö o. sn /Se    
Dorpat stad Ormsö ortnamn /Se    
Dorpat stad Ormsö ö /Se    
Dorpat stad /Se Osö ö /Se    
Dorpat stad Osö ortn. /Se    
Dorpat stad Osö Saknas /Se    
Dorpat stad Ovanmossehvirvledet led /Se    
Dorpat stad Oxholm ö    
Dorpat stad Oxkärret nat.-namn /Se    
Dorpat stad Paternoster rev /Se    
Dorpat stad Preidingi ägonamn /Se    
Dorpat stad Raglegrund nat.-namn /Se    
Dorpat stad o. stift Ragnilsgrundet grundstötningsnamn /Se    
Dorpat stad o. stift Revalssten grund    
Dorpat stad o. stift Runö ö    
Dorpat stad o. stift Runö ö    
Dorpat stad Runö ö    
Dorpat stad Runö ö    
Dorpat stad Runö ö    
Dorpat stad Runö ö /Se    
Drejarsa gdnamn /Se Runö ö /Se    
Dräiers gd /Se Rågö, Västra ö och by    
Duskas gd /Se Rågö, Stora o. Lilla öar    
Enby by /Se Rågö, St. o. L. öar    
Engesbyn by /Se Rågö, Lilla o. Stora öar /Se    
Englama by /Se Saaremaa ö /Se    
Eyland del av sn /Se Schildau ö    
Fellin stad Sillme gatt    
Fellin stad Simpernäs udde    
Fellin stad Simpersnäs udde    
Fellin stad Skolhusbrämet terrängbet. /Se    
Fellin stad Snarften äng /Se    
Fellin stad Sorkholm ö    
Fellin stad Stapelbotten rev    
Fellin stad Storsundet ortn. /Se    
Finsnäs by /Se Storön ö /Se    
Framväldet del av sn Stäinsve natn. /Se    
Fällana by /Se Surop udde    
Förby by /Se Sûr salm ortn. /Se    
Galgårds gd /Se Svalferort del av Ösel    
Gambyn by /Se Sve-bakkan natn. /Se    
Grajs gd /Se -sved naturnamnsefterled /Se    
Gränsko ortn. /Se Swi-eng äng? /Se    
Gullkronskärret ortn. /Se Sånd-sveana natn. /Se    
Gutanäs bebyggelsenamn /Se Sölasund sund /Se    
Gutanäs by /Se Tahkuna udde /Se    
Haabneeme ortn. /Se Topholmen Saknas    
Haghornet Saknas /Se Toraka del av kust /Se    
Hakars gd /Se Torsgronne grund /Se    
*Hancuere by Tristiksve natn. /Se    
Hapsal stad träsk ortnamnselement /Se    
Hapsal stad Tuallqronten Saknas    
Hapsal stad o. slott Twalegrunden Saknas    
Hapsal stad Ulvö ö /Se    
Hapsal slott Ulvö ö? /Se    
Hapsal stad Vakstugnängen ortn. /Se    
Hapsal stad Vatturejo slåttermark /Se    
Hapsal stad /Se Werkki udde    
Harga, St. o. L. byar /Se Worms, se Ormsö ö    
Harga by /Se Vosö Saknas /Se    
Harilaid Saknas Wrangelsholm ö /Se    
Hark Saknas Wrangelön L. ö    
Harri Saknas Wrangelön St. ö    
Harrien Saknas Vrangö ö /Se    
Harrin provins Wulfsgrund Saknas    
Harrien krets Wulfsö ö    
Harrien krets Västerön ö /Se    
Harrien krets ?Ösel ö    
Havresved by /Se Ösel ö    
Havresved by /Se Ösel ö    
*Henriksböle gd /Se Ösel ö    
»Hestia» Saknas /Se Ösel ö    
*Hinkaböle gd /Se Ösel ö    
Hinnors gdsnamn /Se Ösel ö    
Hokenholm bebygg. Ösel ö    
?Holmhof Saknas Ösel ö    
Holms gårdsnamn /Se Ösel ö    
Hosby by /Se Ösel ö    
Hullo by /Se Ösel ö    
hård ortnamnselement /Se Ösel ö    
*Hæmyekke by Ösel ö    
Händers gdsnamn /Se ?Ösel ö    
Härmans gd Ösel ö    
Höbring by /Se Ösel ö    
Imby by /Se Ösel ö    
Ingermanland landskap Ösel ö    
Isaks gd /Se Ösel ö    
Jerwen del av Estland Ösel ö    
Jobbas gdsnamn /Se Ösel ö    
Johanns gd /Se Ösel ö    
Jonns gd /Se Ösel ö    
Jummelmark by /Se Ösel ö    
Jåkks gdsnamn /Se Ösel ö    
Jåppers gdsnamn /Se Ösel ö    
Jäns gd Ösel ö    
Kackaren Saknas Ösel ö    
*Kagelschen zee Saknas Ösel ö    
Kallesal Saknas Ösel ö /Se    
*Kaswataritackan Saknas Ösel ö /Se    
Keip by /Se Ösel ö /Se    
Kertell by /Se Ösel ö /Se    
Kilkimahamn Saknas Ösel ö /Se    
Kilkond ort Ösel ö /Se    
Kirksve ortn. /Se Ösel ö /Se    
Kivra by /Se Ösel ö /Se    
Kjeld ortn. /Se Ösel ö /Se    
Klas gd /Se ?Ösel ö /Se    
Klottorp by /Se *Ösla ö    
Koddro by Österbrämet terrängbet. /Se    
Koggkro Saknas /Se Österön ö /Se    
Kokas hmn /Se      
Koljo by      
Kolk Saknas      
Kolk Saknas      
Kolk gods      
Koppel gdnamn /Se      
Koppla gdnamn /Se      
Kopp(o)la gdsnamn /Se      
Korkis sn? /Se      
Kårkes sn? /Se      
*Kusal Saknas      
Kühns gårdsnamn /Se      
*Kythe Saknas      
Kålgårdshornet Saknas /Se      
Kärdal (Kärdla) bebygg. /Se      
Kärdla by /Se      
Kärdla stad /Se      
Kärret by /Se      
Kärrslätt by /Se      
Laoküla by      
Laÿden, se Leetz Saknas      
Larasa gårdsnamn /Se      
Larsasa gårdsnamn /Se      
Larssa gårdsnamn /Se      
Leal stad      
Leal slott      
Leal ort      
Leetz by o. vacka      
Lewenberg gd      
Lill-Händers gd /Se      
Lissviks ortn. /Se      
Livland provins      
Lorens gd /Se      
Lukslagge by /Se      
»Lyndanise» förr beb. /Se      
Lättinpä Saknas      
Läänemaa landskap /Se      
Löurasa gd /Se      
Löösneeme ortn. /Se      
Magnushov by      
Malla hg      
Mariendal förr kloster      
Mariendal förr kloster      
Mariendal förr kloster      
Marks gd /Se      
Mass gd /Se      
Matsa gdnamn /Se      
*Memmikke by      
*Meytennyt Saknas      
*Meytestelep Saknas      
Mickasa gdnamn /Se      
Mickasgården gd      
Mickus gd /Se      
Mose by /Se      
Muddas by /Se      
*Mudemetlik Saknas      
Mustelhamn hamn      
mård ortnamnselement?      
*Nappe Saknas      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva slott o. stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva slott, nu stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva stad      
Narva Saknas      
Narva stad /Se      
Narva stad /Se      
Narva flod      
Narva flod      
Narva flod      
Narva flod      
Nava Saknas /Se      
Nibbondas gd /Se      
Niggårs gd /Se      
Nistuwe ortn. /Se      
Norrby by /Se      
Norrby by /Se      
Nygård ortn. /Se      
Ny-Händers gd /Se      
Näsbyn by /Se      
Pahlen, Ober- del av prov.      
Olles, se Ulles gd      
ori- ortnamnselement /Se      
Padis kloster o. gård      
Paddis kloster o. gård      
Paddis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis kloster      
Padis förr kloster      
Padis kloster och abbotstift      
Padis kloster      
Padis kloster      
Paj by /Se      
Paj by /Se      
Palla by      
Parno K Saknas      
Pasklep by /Se      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
Pernau stad      
*Pernespe Saknas      
Pers gd /Se      
*Pirsen gård      
*Pirzorioya Saknas      
Pleesi ortnamn /Se      
Prus gd /Se      
*Pulas Saknas      
Pärp ortn. /Se      
Rattamets by /Se      
Reekä Saknas      
Reffle, se Revel stad      
Reiks ort      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval atad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad o. stift      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval huvudstad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
revalsk Saknas      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval huvudstad      
Reval huvudstad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval huvudstad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad      
Reval stad /Se      
Reval stad /Se      
Reval stad /Se      
Reval stad /Se      
Reval stad /Se      
Ri ortn. /Se      
Rickholtz ortnamn /Se      
Rickul by /Se      
Robasa gårdsnamn /Se      
Rompo by /Se      
Roslep by /Se      
Rosta by /Se      
Rouende ortn. /Se      
Rugodiv, se Narva stad      
Rumpo by /Se      
*Rævelburg befästning      
Räffle, se Reval stad      
Räfwels- Saknas      
Räike (estn. Reigi) socken /Se      
Räike fornby /Se      
Rälby ortnamn /Se      
Rälby by /Se      
Röicks by /Se      
Salajogi by /Se      
Salk by /Se      
Sankta Birgittas kloster förr kloster      
Sankt Brita Kloster klosterruin      
*Sawenpælte by      
Saxby ort      
Saxby by /Se      
Schodanäs gods /Se      
Siggalaid by /Se      
Sipsa gdnamn /Se      
Sita kari ortn. /Se      
Sjulmark by /Se      
Skallus gd /Se      
skarp ortnamnselement /Se      
Skatenäs by /Se      
Skumåkarsa gdnamn /Se      
Skåtanäs by /Se      
Skåttanäs gods /Se      
Smens ortn. /Se      
Smittis gd /Se      
*Sobeles Saknas      
*Sobeles Saknas      
Sonnenburg slott      
Sonnenburg slott      
Sonnenburg slott      
Sonnenburg slott      
Spithamn by /Se      
Stavvas gd /Se      
Steffens gd /Se      
Stenbor hamn /Se      
Strand ortn. /Se      
Sutlep by /Se      
sval ortnamnselement /Se      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Svenskby by /Se      
Swiby ortn. /Se      
Sviby by /Se      
Sviby by /Se      
svär ortnamnselement /Se      
svärd ortnamnselement /Se      
svål ortnamnselement /Se      
Sydegunde by /Se      
Säffers gdsnamn /Se      
Söderby by /Se      
Söderby by /Se      
Takne by /Se      
Tammes by /Se      
Teigar gd o. steniga kullar /Se      
Teikarla ortn. /Se      
Tokkardi ortn. /Se      
Tollsburg ort      
Tompo by /Se      
Toreida ortn. /Se      
Transpalen, se Pahlen, Ober- del av prov.      
Tåmpo by /Se      
Uglas by /Se      
Ulles gd /Se      
Ustalu ortn. /Se      
Valkena cistercienserkloster      
Valkena cistercienserkloster      
Weissenstein stad och slott      
Weißenstein stad      
Wesenberg stad      
Wesenberg stad      
Wiek Saknas      
Wiek landskap /Se      
Wierland, se Viru distrikt      
Wirlandt, se Wiru krets      
Virland del av Estland      
Wierland del av Estland      
Wierland krets      
Wierland krets      
Wierland krets      
Vihterpalu sn /Se      
Vippal sn /Se      
Virland del av Estland      
Virland del av Estland      
Virland del av Estland      
Virland del av Estland /Se      
Wiru krets      
Wiru krets      
Wittensten slott      
Wittensten slott /Se      
Vosö ortn. /Se      
Västeråker ortn. /Se      
Vävarsa gdnamn /Se      
Vörstan ortnamn /Se      
Åsbyn by /Se      
Älbäcken by /Se      
Ärkers gd /Se      
Ölbäck by /Se      
Österby by /Se      

Till sidtopp