ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Nuckö(1)

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 893 Naturnamn: 1369
    Saknas upplysning Stenar utanför kusten Nuckö socken ledkort
    By och Kommunnamn. Nuckå sn ledkort Grundstenen sten
    Aulepa küla by Vikfluto sten
    Bergsby by Skorrgilta sten
    Birkas by Norkenssten sten
    Digerskog by Porsmofluto sten
    Dyrslätt by Röden sten
    Egeland kuststräcka Gråen sten
    Einbiküla by Sompasgrund-stenen sten
    Eistrepa küla by Hunden-med-ungarna stenar
    Enby by Sälhuvudet sten
    Gambyn by Lillgrundstenarna stenar
    Gutanäs by Lergrundstenarna stenar
    Harga by Långåkersfluto sten
    Haversved by Flunderfluto sten
    Holmbobyn by Prostfluto sten
    Hosby by Knapelstenen sten
    Hove gårdar Flunderstenen sten
    Höbring by Simabasta sten
    Klanema by Läggstenarna stenar
    Klottorp by Röden sten
    Kolani küla by Flåsamärren sten
    Kolanäs by Repstenen sten
    Kudani küla by Femfamsröden sten
    Lill-Harga gårdar Pjuken sten
    Luksküla by Gahona sten
    Luxby by Häle sten
    Metsküla by Äikestenen sten
    Neagårdarna gårdar Storglaipstenen sten
    Niibi gårdar Lillglaipstenen sten
    Noarootsi halvö Gösstenen sten
    Nuckö halvö Storstenen sten
    Nyby gårdar Bullen sten
    Oagårdarna gårdar Bröllopsstenen sten
    Osmussaare küla by Svartasstenen sten
    Pajby by Storfluto sten
    Pasklep by Stor-sandstenen sten
    Paslepa küla by Lillfluto sten
    Paslepa vald kommun Sundgrundsstenen sten
    Pasklep-velde kommun Sundgrundsstenen sten
    Persåker by Tellnäsfluto sten
    Pürksi by Gåsstenarna stenar
    Põõsaspea by Logg-grundsstenen sten
    Riguldi vald kommun Rödstenen sten
    Rikullby by Flobrännstenen sten
    Rikull-velde kommun Flutöstenen sten
    Roslep by Vikfluto sten
    Rooslepa küla by Gåsstenen sten
    Rosta by Binkstenen sten
    Siidi-küla gårdar Gässaurstenen sten
    Silkes-byn gårdar Brudstenen sten
    Sits-byn gårdar Fluto sten
    Skotanäs by Skeppsstenen sten
    Skotanäs by Rödstenen sten
    Spithamn by Fletjana stenar
    Storbyn gårdar Skarvan sten
    Storharga gårdar Skarvan sten
    Strandbyn gårdar Skarvstenen sten
    Sutlep by Marsvinsstenen sten
    Sutlepa asundus gårdar Skeppsstenen Saknas
    Sutlepa küla by Ivarpsstenen sten
    Sutlepa vald kommun Pjuksen sten
    Sutlep-velde kommun Bastuledsstenen sten
    Sutlepshove gårdar Lillgrundstenarna sten
    Suur Nömküla by Saltstenen sten
    Tahuküla by Lättstenen sten
    Tuksi küla by Betsnätestenen sten
    Vanaküla by Dilethällsstenen sten
    Väike-Nõmküla by Boresskotastenen sten
    Vöölaküla gårdar Rukona stenar
    Ölbäck by Havsvikar ledkort
    Österby by Korsdalen havsvik
    Österby by Spithamnviken havsvik
    Klottorp. Gårdsnamn ledkort Svonsviken havsvik
    Aermann gård Vaviken havsvik
    Alskoga gård Derhamnviken havsvik
    Ambrosa gård Sipsviken havsvik
    Andersa gård Pajviken havsvik
    Anders-Volde gård Sälviken havsvik
    Andruse gård Åmunsviken havsvik
    Bakkasa gård Hamnarviken havsvik
    Bertalsa gård Fågelviken havsvik
    Bertals gård Harboviken havsvik
    Bertalsa gård Bäckesjön havsvik
    Bleesa gård Bolatholmsviken havsvik
    Blees-Leo gård Rägrundviken havsvik
    Björkbacka gård Nätholmsviken havsvik
    Buggiars gård Harboviken havsvik
    Dikel gård Pasklepviken havsvik
    Fallskrogen gård Vattengårdsbottnen havsvik
    Farkla gård Vae havsvik
    Farkull-Hans gård Glaitkrubba havsvik
    Härmas-Andersa gård Näsuddviken havsvik
    Härmas-Anton gård Kroskesjön havsvik
    Härmas-Gusta gård Lokaviken havsvik
    Härmas-Kristjansa gård Näsbäcken havsvik
    Härmas-Mats gård Kogrundsviken havsvik
    Härmasnybonsa gård Smörgrundsviken havsvik
    Irjas-Gusta gård Inrehamnen havsvik
    Irjas-Joel gård Skonviken havsvik
    Irjas-Kristjan gård Västliga-kröken havsvik
    Irjas-Kristof gård Bastuleden havsvik
    Joansa gård Polande havsvik
    Johanse gård Storhamnen havsvik
    Jüri-Kristjan gård Lillskarvan havsvik
    Jüri-Kustas gård Mindre områden och gläntor... ledkort
    Karjasa gård Dirmets skog
    Kase gård Mustlinn rester av bondeborg
    Knutersa gård Suure-klaneheinama äng
    Knuters-Lillgårdsa gård Gamblegårdsby utdöd by
    Knuters-Storgårdsa gård Tinishorstycket område i betesmark
    Koppla gård Borkuolhorvstycket område i betesmark
    Koppel gård Lillängen område i betesmark
    Kristjani gård Karjashorvstycke område i betesmark
    Krogen gård Koppelstehorva område i betesmark
    Krussa gård Brändgärdet område i betesmark
    Kutspaka gård Äisporsängen slätt
    Kvarnbakksa gård Händersmåtuvorna slätt i betesmark
    Kärrasa gård Mickashorvstycket slätt i betesmark
    Lendra gård Tuashorvstycket slätt i betesmark
    Lilla-Blees gård Smässträsket slätt i betesmark
    Lill-Knuters gård Lillhorva slätt i betesmark
    Lillgårds-Kristof gård Lerkulhorva slätt i betesmark
    Lill-Lux gård Daggängshorvstycket slätt i betesmark
    Lindvallsa gård Storlånghorvstycket slätt i betesmark
    Luxas-Lillgårdsa gård Vidhorva slätt i betesmark
    Luxas-Storgårdsa gård Kärr sankt område
    Martensa gård Skoborskekärret område i betesmark
    Matsasa gård Hoitshorvslätten slätt i betesmark
    Matsas-Leo gård Luddathorvstycket slätt i betesmark
    Melkjasa gård Storträckgattet område i betesmark
    Mickasa gård Gamlasittstället område i betesmark
    Mjölmarsa gård Gårdängsblötan däld
    Moasa gård Gårdängsbacken backe
    Moasa gård Lillmisja sankt område
    Mustjõe gård Hoshorva slätt i betesmark
    Müüasa gård Träckgattslunden allund
    Nigors gård Miseändan område i betesmark
    Nilsasa gård Väoksbacken backe
    Nystoa gård Fallsslätten slätt i betesmark
    Nõmme gård Rilomsstället område i betesmark
    Peersi gård Fallslunden skogsdunge
    Petersa gård Gatumunsslätten slätt i betesmark
    Pjarsa gård Rävaback sandbacke
    Pjars-Hannes gård Särstyckslaggen sankt område
    Pjars-Karl gård Dravtallskogen talldunge
    Rätsepa gård Jakobsbrunn brunn
    Rilomsa gård Kockasback backe
    Rehe gård Rundlunden allund
    Seffers gård Lergrunden lertag
    Simasa gård Tinismaresback backe
    Skottbacksa gård Därkullkärret område
    Skrädarsa gård Blekeback backe
    Skrädars-Kristof gård Borkullbacken backe
    Skrädars-Oskar gård Äisporsängsrännan område i äng
    Smedsa gård Kärrstebacken backe
    Sonsa gård Pitängsslätten slätt
    Spikarsa gård Daggängsbacken backe
    Spikars-Leena gård Stenbacksbacken backe
    Stor-Lux gård Daggängsrännan vattensjukt område
    Sävorsa gård Sandgrunden sandtag
    Tinis-Hansasa gård Timmerbacken backe
    Tõnise-Hansu Saknas Hasselbacken backe
    Tinis-Johansa gård Gårdängsgraun område
    Tuasa gård Novarstycksbacken backe
    Tuuas gård Mäkolgärdet slätt
    Tõnise-Juhan gård Mäkolkärret område
    Uuetoa gård Mäkolbacken backe
    Vävarsa gård Väoksgraun område
    Sutlep. Gårdsnamn ledkort Brännängsbacken backe
    Sävorsa gård Räkärrnurka område
    Martensa gård Räkärrbacken backe
    Jaanusa gård Långängsslätten slätt
    Brusa gård Nedreängsgraun område
    Hinorsa gård Turken område
    Mangosa gård Nedreängstuvorna område
    Skolan gård Patrike kärr
    Simasa gård Asplundbacken backe
    Andersa gård Albacken backe
    Otsa gård Myrbacken backe
    Larsa gård Sandbackskärret sankt område
    Luna gård Kallback backe
    Falltisa gård Åsonana låglänt område
    Koppla gård Åslätten slätt
    Markasa gård Koittpelsgattena tjärnar
    Joppersa gård Lillhasselbacken backe
    Petersa gård Allundarna backe
    Peters-Kristjan gård Släckhorvbacken backe
    Mulku gård Släckhorvdälden däld
    Lill-Larsa gård Moastället område i åker
    Matsasa gård Kvarnbacken backe
    Nygärdesa gård Gammelstälsbacken backe
    Bränna gård Dansarbacken backe
    Pälmasa gård Neskullbacken backe
    Pårs-Karl gård Syrhorvbacken backe
    Pårs-Hannes gård Västergatubacken backe
    Nybondasa gård Bogärdesbacken backe
    Baitsa gård Bogärdesslätten slätt
    Paitsa gård Flisbrottet kalkstensbrott
    Nurka gård Gamlaflisbrottet kalkstensbrott
    Kärasa gård Främstmoback backe
    Backasa gård Flisbrottet kalkstensbrott
    Käras-Andersa gård Övermossalunden skogsdunge
    Strandbacksa gård Lillmossalunden skogsdunge
    Mande gård Larsgrusgattet grustag
    Vävarsa gård Norrskärsudden område
    Enbacksa gård Storlavodelen område på äng
    Saare gård Storhamnen område på äng
    Mickasa gård Äikestigen område på äng
    Vävars-Lillgårdsa gård Nystunirja äng
    Nystoa gård Faråkrarna åkertegar
    Bleesa gård Giltkärret kärr
    Tomasa gård Österslätten slätt
    Grönbacksa gård Strandback backe
    Aasa gård Kistback backe
    Dike gård Dyrslätts-stor-bästja lind
    Storstensa gård Strandback backe
    Põldotsa gård Frastycket åkerteg
    Jakasa gård Bakstycket åkerteg
    Storvägsa gård Lonka område i betesmark
    Kvarnbacksa gård Matspakimägi kulle
    Puuse gård Nygårdimägi backe
    Tallbacksa gård Röteumaed område i betesmark
    Arude gård Rahkaugud område i betesmark
    Mickasa gård Västerpakamägi backe
    Lepiku gård Västerpakaloek däld
    Vafta gård Pürkepakkamägi backe
    Granbacksa gård Leedingimets skogsdunge
    Dyrslätt. Gårdsnamn ledkort Kivinõmm skog
    Amborsa gård Läätsivaruk område på åker
    Räansa gård Oppevaruk område på åker
    Smedensa gård Naerimaumbaed område i åker
    Boden gård Kabelimäevarukid åkertegar
    Irjasa gård Rukkimäeaägi backe
    Spikarsa gård Oostagunemägi backe
    Basta gård Vanaväljamägi backe
    Borrbacksa gård Västerpakamägi backe
    Koppla gård Bromamägi backe
    Mjölnarsa gård Männikuumbaed område på äng
    Karjasa gård Nõmmeumbaed område på åker
    Vävarsa gård Trotskumbaed område på åker
    Hove gård Männikuumbaed område på åker
    Kadaka gård Karjamaloek däld
    Turka gård Taguminekoppel betesmark
    Tocken gård Kaskedealune betesmark
    Spikarsa gård Rabatihik betesmark
    Kristjansa gård Nõmmetihik äng
    Luna gård Linsonõmmetik äng
    Moa gård Storenginõmmetik äng
    Nystoa gård Kivikang område på åker
    Persåker. Gårdsnamn ledkort Nealilosback område i betesmark
    Jakasa gård Oalilosback backe
    Plasasa gård Tattarhorvstället slätt
    Hansasa gård Känka område på betesmark
    Lelo gård Bajalback backe
    Kotlupe gård Drivmon betesmark
    Toidre gård Bröllopsdappen område på betesmark
    Sörude gård Runadälden däld
    Dike gård Lillsmåsved betesmark
    Krusmansa gård Storsmåsved betesmark
    Simasa gård Dammhorvlunden lund
    Samulsa gård Bredväghorvlunden lund
    Ottas gård Labashändersslätten slätt
    Lepiku gård Övresvankan sänka, däld
    Vävarsa gård Ättsvedgärdet betesmark
    Hendrikasa gård Rundlunden lund
    Moor gård Mosskullhorvstället äng
    Storvegsa gård Katfitta område på äng
    Maantee gård Baskullbacken backe
    Kopolstälsa gård Prästängbacken backe
    Kopleaseme gård Baskullmiseåsen ås
    Manguri gård Skyttensäng äng
    Kruusi gård Miseåsen backe
    Karjavälja gård Snarftebackan backe
    Viiviku gård Roback äng
    Aaviku gård Lerback backe
    Kase gård Rotaviken äng
    Tooma gård Fjonken äng
    Vainu gård Stämborbacken backe
    Kibusta gård Hampgården äng
    Vahtra gård Haverkätten äng
    Irjasa gård Kolafinnslätten slätt
    Koppli gård Liggedrave betesmark
    Rehe gård Tofolgårdssvajde däld
    Rätsepa gård Händersslätten slätt
    Koppla gård Långbacken betesmark
    Rootslkula gård Sjunkamossen betesmark
    Kalda gård Kistängsbacken backe
    Vösa gård Vattukärret betesmark
    Treiali gård Blomstemorsgattet område på betesmark
    Niidi gård Miseåsen ås
    Kase gård Skyttenåsen ås
    Allika gård Varghårsbacken backe
    Tominga gård Kistbacken backe
    Saare gård Gammelgårdsrumpa åkerteg
    Kee gård Mellangärdet område i åker
    Männiku gård Högbackstycket backe
    Söödi gård Kålgårdsstycket åker
    Angaste gård Linsänkja däld
    Räinne gård Mossgölen område på betesmark
    Veidre gård Stordappen sänka
    Pöllu gård Källan område på betesmark
    Klaanemaa. Gårdsnamn ledkort Brändvallen betesmark
    Basta gård Stubbstycket betesmark
    Sauna gård Smedensslätt äng
    Madesa gård Lillängsbacken backe
    Kablema gård Kruskula grustag
    Kabli gård Misja betesmark
    Pers gård Långorback betesmark
    Skogvaktarsa gård Mossgölen göl
    Metsavahi gård Hyttlunden lund
    Pere-Sauna gård Fallhonlunden skogsdunge
    Digerskog. Gårdsnamn ledkort Porsmohörnet betesmark
    Martensa gård Rönnkärret betesmark
    Simasa gård Slätten slätt
    Mardi gård Kvarnkärret betesmark
    Siimu gård Smultronbacken betesmark
    Bäntasa gård Neabrunnen område på betesmark
    Penti gård Lakorkärret äng
    Hansasa gård Graismaresgate grop, sänka
    Hansu gård Ågrenarna äng
    Koppasa gård Bäckgärdet äng
    Tooma gård Rea område på äng
    Lergattsa gård Bromare äng
    Saueaugu gård Mellanladan äng
    Põllusmaa gård Nyvallarna ängar
    Viiandosa gård Bakstyckena ängar
    Viiandi gård Damtegarna ängstegar
    Stenkulla gård Skiftegarna ängar
    Kivimãe gård Rea äng
    Rotsmansa gård Dässback backe
    Rootsmanni gård Labasfiskull äng
    Mulgu gård Storängen äng
    Rätsepa gård Marsärkorsa äng
    Kordoni gård Giltkärret äng
    Tatra gård Rotaviken äng
    Mudaaugu gård Miselaggen äng
    Männa gård Grisängsbacken backe
    Liiva gård Ruddabacken backe
    Vaksali gård Mellanrivägarna åker
    Gambyn. Gårdsnamn ledkort Nyriansbacken backe
    Matasa gård Huvudspikarkula område i åker
    Jakasa gård Pepparstycket åker
    Labasa gård Hoitshorva åker
    Bäntasa gård Linhorva åker
    Tomasa gård Storflake åker
    Nygårdsa gård Lindoshuvudet åker
    Härmasa gård Backensvackan åker
    Nilsasa gård Klubba åker
    Nils-Tomasa gård Sandstycket åkerteg
    Juckesa gård Milbacken åkerteg
    Kroa gård Träsket område i åker
    Skifmoa gård Farshorva åker
    Backa gård Tinnarsved åker
    Nystoa gård Tränstället åker
    Luxa gård Jonstorsved åker
    Matsasa gård Skitgatan åker
    Liiva gård Pajbacken backe
    Höbring. Gårdsnamn ledkort Gammelängslaggen betesmark
    Övermossa gård Koängsbacken backe
    Skrädarsa gård Koängsdaen betesmark
    Långbacksa gård Back-kroken betesmark
    Joansa gård Brändslätten betesmark
    Petersa gård Skabasstället betesmark
    Jurgensa gård Horvstället äng
    Moa gård Mareback äng
    Jakasa gård Marebackssvajde äng
    Kockasa gård Långbacken äng
    Grässved gård Långbackssvajde äng
    Källskogsa gård Madesback äng
    Prosta gård Myrback äng
    Jocksa gård Vikmossan äng
    Draiarsa gård Kvarnbacken backe
    Graisa gård Stenbacken backe
    Lagga gård Sandslätten betesmark
    Bränna gård Dälden betesmark
    Irjasa gård Svajde däld
    Galgårdsa gård Lillslätten slätt
    Glapa gård Sandbacken äng
    Händersängsa gård Horvändan åker
    Händersa gård Dälderna betesmark
    Nystoa gård Äimarke betesmark
    Luxby. Gårdsnamn ledkort Slätten äng
    Nystoa gård Ruddvallen äng
    Gränsa gård Mossvedbacken åker
    Gränskrogen gård Stenstycket åker
    Karjasa gård Prosthorva betesmark
    Matsasa gård Bakängsfläcken betesmark
    Strandsa gård Lillmenback betesmark
    Alskoga gård Främreängefläcken betesmark
    Nybondasa gård Lilladanshorvstället betesmark
    Ättsved gård Hoitshorva betesmark
    Smedsa gård Backhorva betesmark
    Gränsa gård Koppelstället betesmark
    Fågelviksa gård Jakasstället betesmark
    Bobergsa gård Lisosslutfläcken betesmark
    Nurka gård Porsvallarna betesmark
    Teichmansa gård Hoggemossen betesmark
    Rikull by. Gårdsnman ledkort Häslbäcken äng
    Bibra gd Näbba äng
    Bäcksved gård Lerkulslätten betesmark
    Svatorrae gård Ramsilslätten betesmark
    Andersa gård Mostycket betesmark
    Koppla gård Sirkjarslätten betesmark
    Simasa gård Biborslätten betesmark
    Mascha gård Vattusvedkärret betesmark
    Gärdbacksa gård Kornsvedkärret betesmark
    Åbacksa gård Slätten äng
    Händersa gård Dälden äng
    Karjasa gård Linstycksbacken backe
    Labasa gård Kvarnbacken backe
    Musasa gård Gärdgatubitarna åkertegar
    Söderby gårdar Linstyckebitarna åkertegar
    Blombergsa gård Trångskogsbitarna åkertegar
    Mickasa gård Mogärdsbitarna åkertegar
    Tomasa gård Sandåkrarna åkertegar
    Källskogbonden gård Gammelåkrarna åkertegar
    Snickaren gård Långåkrarna åkertegar
    Sävorsa gård Fåråkrarna åkertegar
    Nystoa gård Närmaståkern åkertegar
    Graisa gård Klaustenen åkerteg
    Ättsved gård Mangsdalen område i åker
    Koppla gård Vattudalen område i åker
    Simasa gård Sandåkrarna åkertegar
    Västerbergsa gård Bäckåkern åkerteg
    Lindosa gård Lergrävo område i åker
    Långerback gård Dikåkern åkerteg
    Tuist gård Bästbitarna åkertegar
    Granbacksa gård Brosvedhorva åker
    Blombergsa gård Långdalen betesmark
    Pajusa gård Stordalen betesmark
    Matsasa gård Stackstället betesmark
    Strandsa gård Enåsen betesmark
    Norrby gårdar Askdalen betesmark
    Maststallsa gård Hökåsen betesmark
    Strandbacksa gård Gammelängssona äng
    Fabriksa gård Trästekullbacken äng
    Marksa gård Bromabacken äng
    Dislarn gård Lerbacken äng
    Kutsara gård Grisängsbacken äng
    Borrmansa gård Krabbaskärret äng
    Bromansa gård Bäre område i åker
    Andersa gård Sikonback betesmark
    Rännala gård Sikonbackhorvstället slätt
    Karjasa gård Ankermosslätten betesmark
    Rödraesa gård Bänthäsla betesmark
    Simasnibonden gård Tevesslätten äng
    Gärdsbacksa gård Matasback äng
    Hove gård Örbacken backe
    Bäckgärdsa gård Irjasesplingshorva åker
    Sammelmansa gård Lillbredbäcken betesmark
    Pajby och Haversved. Gårdsnman ledkort Storbredbäcken betesmark
    Musasa gård Stenkulldalen betesmark
    Händersa gård Matskullbacken backe
    Ärkorsa gård Långåkerbacken betesmark
    Snickarsa gård Lillängsbacken äng
    Karjasa gård Alback äng
    Joaste gård Sandgärdsback äng
    Sipsa gård Svajde åker
    Stavasa gård Gärdbacken åker
    Strandbacksa gård Norrkullbacken backe
    Nygärdsa gård Träsket betesmark
    Krogen gård Träskebacken betesmark
    Smedensa gård Hoitallundsbacken äng
    Andersa gård Fölabacken äng
    Joansa gård Rävabacken äng
    Jonos-gabon gård Gärdhornet åker
    Jonos-Nybon gård Gärddälden område i åker
    Pårsa gård Rundruddavallen slätt
    Ölbäck och Rosta. Gårdsnman ledkort Bystället betesmark
    Matsasa gård Enslätten betesmark
    Alfreds-Lena gård Arbetsslätten betesmark
    Skomakarsa gård Ladansslätt äng
    Nybondasa gård Kärret äng
    Nygårdsa gård Klelande åker
    Krogen gård Hansashorva åker
    Kapellkrogen gård Åvarn åker
    Larsasa gård Mossbackkularna betesmark
    Kolsved gård Mossbacksvajde betesmark
    Källvägsa gård Poladappen betesmark
    Dansasa gård Smultronbacken betesmark
    Kolsved-Marksa gård Österdappen betesmark
    Slät-Eva gård Lanängsbacken äng
    Skrädarsa gård Nybrunnsbacken äng
    Matsasa gård Storängsbacken äng
    Graisasa gård Länstorback äng
    Tomasa gård Strandängssvajde äng
    Matsas-Anna gård Storvallssvajde äng
    Backasa gård Bakgärdssvajde äng
    Jakasa gård Kärrängsdjupet äng
    Koppel gård Irjasgrundsvadet äng
    Bergsby. Gårdsnamn ledkort Lokaviken äng
    Martensa gård Skarsskifttegarna ängar
    Jakasa gård Märrtegarna ängar
    Olavsa gård Länstorbackroma äng
    Amborsa gård Strandängstegarna ängar
    Matsa gård Strandängsrumpa äng
    Händersa gård Vargkrubba äng
    Tomasa gård Lanängstegarna äng
    Larsasa gård Händersängstegarna äng
    Sävorsa gård Alskoglaggen äng
    Ninorsa gård Skansdiket äng
    Lill-Peta gård Nässgärdsrenen åkerren
    Stor-Peta gård Rigärdsdälden svank
    Marksa gård Styckeåkrarna åkertegar
    Bibra gård Lomåkra åkertegar
    Dislarna gård Nabbstordälden däld
    Bakgärdesbonden gård Kolabobackdälden däld
    Spitnamn. Gårdsnamn ledkort Salstendälden däld
    Larsasa gård Kalkugnskula område i åker
    Martensa gård Salstenhorva åker
    Matsa gård Kvarnstyckena åkertegar
    Andersa gård Västraudden åker
    Jakasa gård Östraudden område i åker
    Bäntasa gård Ridiket damm, dike
    Händersa gård Fliskula kalkstensbrott
    Petersa gård Irjasdälden däld
    Matsasa gård Dälden betesmark
    Nygårdsa gård Kvarnkula äng
    Nybondesa gård Rilasbacken äng
    Äismarsa gård Ärkorsbacken äng
    Sävresa gård Linsorrenen åkerren
    Jocksa gård Kärrenen åkerren
    Matasa gård Kapellbacken backe
    Strandsa gård Gärdhörnsbacken betesmark
    Vaudden gård Fliskulgate betesmark
    Vabon gård Glaita betesmark
    Åbon gård Madakullbacken betesmark
    Sandbacksa gård Bockrännan betesmark
    Moa gård Fågelviksvadet äng
    Stångsen gård Ridebacken äng
    Underbacksen gård Porsmobacken äng
    Smittsen gård Långängsbacken äng
    Jakasa gård Langärdsbacken äng
    Hundabaksa gård Rävakulsbacken backe
    Roslep. Gårdsnamn ledkort Flägobacken äng
    Hansasa gård Blighörnet betesmark
    Bäntasa gård Arbetsstycket betesmark
    Knutersa gård Prästvallen betesmark
    Tinisa gård Baitbäcken betesmark
    Irjasa gård Glaita betesmark
    Andersa gård Hudakolviken betesmark
    Jakasa gård Dankana ängar
    Jurensa gård Dankhalsen äng
    Mickasa gård Svartsjön betesmark
    Dabbon gård Ärtkulan åker
    Ärkorsa gård Lerkulan åker
    Lillgårdsa gård Tädasbackkula åker
    Brusa gård Bolbackskula åker
    Pårsa gård Mellanvadet betesmark
    Nybondesa gård Fårvaskklippan näs
    Lendersa gård Setkula betesmark
    Sävorsa gård Långtegbacken äng
    Bistabacka gård Linorvkorset äng
    Bistabon gård Stakatskiftet åker
    Matasa gård Kosackback betesmark
    Baskulla gård Strandsidan betesmark
    Gatua gård Vadsvajde äng
    Skrädarsa gård Hoaskogen äng
    Milbacksa gård Gärddälden däld
    Kupra gård Näset betesmark
    Moa gård Stenkruss betesmark
    Sandviksa gård Stornäskärret betesmark
    Graisa gård Inviken betesmark
    Engskoga gård Minsja betesmark
    Blombergsa gård Skonviken betesmark
    Smedensa gård Lillhamnen område på betesmark
    Engmansa gård Innrehamnen betesmark
    Derhamnsa gård Guldsmeden betesmark
    Holesa gård Hamngårdsdälderna betesmark
    Hove gård Ängen betesmark
    Imbriksa gård Kapellkärret betesmark
    Andosa gård Hamndalen betesmark
    Österby. Gårdsnamn ledkort Hamndalsdappen betesmark
    Tima gård Polande betesmark
    Liiva gård Bolande betesmark
    Posta gård Räpslunden betesmark
    Musesa gård Basker betesmark
    Olarsa gård Nedanför-dikesbacken betesmark
    Smedensa gård Dicksbackssvedkärret betesmark
    Nelasa gård Kådgrundet betesmark
    Sävorsa gård Härsdalen betesmark
    Tomasa gård Djupdalen betesmark
    Ärkorsa gård Älon betesmark
    Musaback(s)a gård Murvana betesmark
    Aaviku gård Murbana betesmark
    Hansasa gård Bläfetana betesmark
    Jakasa gård Stanten betesmark
    Hasanda gård Bågen betesmark
    Mulla gård Stolamun betesmark
    Lill-Tinis gård Gasvedkärret äng
    Stor-Tinis gård Brussvedkärret äng
    Tinis-Karl gård Hamngårdarna betesmark
    Skrädarsa gård Gasvedgatan äng
    Ambors-Olavsa gård Nymansvallen äng
    Nystoa gård Askumbacken äng
    Simasa gård Neängkalven äng
    Irjasa gård Långåkernurka äng
    Nygårdsa gård Askåkerdalen äng
    Pelasa gård Härsdalen äng
    Amborsa gård Kullnattsved äng
    Västringsa gård Tomtkärret äng
    Sävorsa gård Kivordalen äng
    Pårsa gård Krokdappen äng
    Finnstället gård Dalåkersdalen äng
    Lillgårdsa gård Dicksbackssved äng
    Parale gård Dicksbackssvedkärret äng
    Mossbacka gård Borrkärret äng
    Basta gård Askåkerdalen åker
    Skotanäs. Gårdsnamn ledkort Rönnåkerdalen åker
    Aasa gård Lillnäskärret betesmark
    Andersa gård Hambäcken betesmark
    Bäntasa gård Kråklundsbacken betesmark
    Godviku gård Baskerdiket område i betesmark
    Irjasa gård Tittslätt betesmark
    Koppla gård Tuvorna betesmark
    Kristjansa gård Kogrundsdälderna däld
    Skogvaktarsa gård Västerängen betesmark
    Mickasa gård Västerängsdälderna betesmark
    Mjölnarsa gård Basker äng
    Nygärdsa gård Djupdalsdälderna betesmark
    Nygårdsa gård Utahärsdalen äng
    Näsudda gård Nirja betesmark
    Pårsa gård Hämoländan betesmark
    Urbasa gård Nyvallen äng
    Söödi gård Nysved äng
    Nystoa gård Nysvedhörnet äng
    Bertalsa gård Nybondeshamngårdarna äng
    Kroga gård Ärkorshamngårdarna äng
    Põllu gård Gammelsvedbacken äng
    Hove gård Släckle äng
    Berals-Andersa gård Lärkebacken äng
    Joppersa gård Magdalensgata äng
    Birkas. Gårdsnamn ledkort Ärkorsbacken äng
    Nygårdsa gård Nybondesbacken äng
    Uetoa gård Marksnorrabackbuskarna äng
    Jonosa gård Graissmultronstycket äng
    Koppla gård Brunnskärret äng
    Kadaka gård Norrabacken äng
    Kraavi gård Skarpdalen äng
    Nurka gård Hoitstickgatan område
    Liiva gård Spitargärdskroken äng
    Jakasa gård Oxdalen äng
    Räansa gård Dergärdsbacken äng
    Põllu gård Bläfletdalen äng
    Allika gård Bläfletbacken äng
    Furksa gård Tomtgärdskroken äng
    Söödi gård Gärdbacken backe
    Arbetsrian gård Gatudappen vattenpöl
    Backasa gård Rudda slätt
    Lepiku gård Djupsvedslätten slätt
    Melesa gård Sonamslätten slätt
    Uustalu gård Sandvikshorvstället område i skog
    Skassa gård Derhamnhorvstället slätt
    Hansasa gård Bakgärdesslätten slätt
    Händersa gård Tvillingshorvstället slätt
    Lepiku gård Ängsmohorva slätt
    Backasa gård Stenbackryggen backe
    Kolanäs. Gårdsnamn ledkort Koruststället område i skog
    Händersa gård Åbacken backe
    Simasa gård Vikakärret kärr
    Tinisa gård Släcksvedhorvstället slätt
    Skattsa gård Hasselvikahorva slätt
    Ondosa gård Åkersvedstitsen område i skog
    Villka gård Bomorskogsbyxorna område i skog
    Karjasa gård Bisback backe
    Nässa gård Överback backe
    Põllu gård Linsvedkärret kärr
    Skomakarsa gård Smultonåsarna åsar
    Järve gård Lättkärret kärr
    Tänava gård Sävkärret område i skog
    Holmsa gård Prostdrave område i skog
    Koppla gård Sandrave område i skog
    Salstaki gård Larsmodälden däld
    Händersa gård Råmon skogsområde
    Nabbarsa gård Årskerdarna område i skog
    Ambrosa gård Kärret sankt område
    Bombasa gård Ängar i Nuckö sn ledkort
    Rehe gård Nedreängarna äng
    Mäe gård Åängen äng
    Põlde gård Ågrenarna äng
    Allika gård Lavängen äng
    Kivirehe gård Dravika äng
    Tammu gård Kallbackängen äng
    Sävorsa gård Myrbackängen äng
    Simasa gård Asplundängen äng
    Nymatsa gård Brännängen äng
    Matsasa gård Mäkla äng
    Karlspärja gård Sandback äng
    Hosby. Gårdsnman ledkort Systertajängen äng
    Sedmansa gård Pitingsängarna ängar
    Stubendersa gård Navstycket äng
    Irjasa gård Stenbacka äng
    Amborsa gård Gårdängarna äng
    Larasa gård Daggängarna äng
    Nystoa gård Händersmåana ängar
    Skrädarsa gård Borklana ängar
    Ärkorsa gård Därklana ängar
    Martensa gård Boskogen äng
    Stug-Larsa gård Vinkökskopplet äng
    Larsa gård Dravkoppel äng
    Ri-Larsen gård Potsaraj äng
    Ristugan gård Kärrkoppel äng
    Pasklep. Gårdsnamn ledkort Nilsasstället äng
    Gränsa gård Timmerbackängarna ängar
    Galgårdsa gård Broängen äng
    Bärtalsa gård Hoitalängen äng
    Brusa gård Gräsängen äng
    Räansa gård Rödkärret äng
    Nendorsa gård Långängen äng
    Jonosa gård Farkulltegarna ängar
    Urbasa gård Timisängen äng
    Larasa gård Mossen äng
    Grais-Matsa gård Borkolmossen äng
    Lars-Matsa gård Nedremossen äng
    Bäntasa gård Ågrenmossen äng
    Martensa gård Viandosmossen äng
    Kristjansa gård Lillbjörnback äng
    Jurensmansa gård Darkulludden äng
    Ribacksa gård Borkullaggen äng
    Joppersa gård Händersmålaggen äng
    Hampgårdsa gård Labacklaggen äng
    Dikersa gård Kärrstelaggen äng
    Björkebacksa gård Hoitalsängen äng
    Brusa gård Asplundlaggen äng
    Skolhusa gård Myrbacklaggen äng
    Joppers-Bäralsa gård Kallbacklaggen äng
    Pårsa gård Ågrenlaggen äng
    Tinisa gård Labackana ängar
    Briggjarsa gård Bonatholm äng
    Jakasa gård Läckholm äng
    Tattarback gård Finnholm äng
    Skogvatarsa gård Hosgrundet äng
    Linhorva gård Boback äng
    Galasbacka gård Nengstängen äng
    Bleesa gård Bronana ängar
    Dödbacksa gård Nirjana ängar
    Kornsoppa gård Sibbol äng
    Enby. Gårdsnamn ledkort Häschmossen äng
    Klåsa gård Viiandosmossen äng
    Klås-Nybon gård Storbjörnback äng
    Mitmansa gård Viiandosängarna ängar
    Matasa gård Österudden äng
    Matisensa gård Lillbronana ängar
    Jakas-Matsasa gård Koalbostycket äng
    Händers-Andersa gård Oppkärr äng
    Händers-Villosa gård Storrävakull äng
    Simasa gård Lillrävakull äng
    Freimansa gård Sandback äng
    Smedensa gård Mossback äng
    Hintara gård Bronstycket äng
    Larsa gård Vinterväg äng
    Lars-Kristjansa gård Middagsback äng
    Nässa gård Björnback äng
    Klåsjakasa gård Lillängen äng
    Knutersa gård Sibbol äng
    Jakas-Andersa gård Västerpacka äng
    Männiku gård Pürkepacka äng
    Tui gård Ramsi äng
    Vaftarsa gård Åpacka äng
    Ramsa gård Musa äng
    Skogvaktarsa gård Suurlaan äng
    Snacken gård Orsingi äng
    Urbansa gård Klau äng
    Dunderbacksa gård Broma äng
    Underbacksa gård Jaaguheinamaa äng
    Gutanäs. Gårdsnamn ledkort Pöskeheinamaa äng
    Galgårdsa gård Pikkheinamaa äng
    Gatoa gård Musaheinamaa äng
    Matsasa gård Pürkepakka äng
    Ribacksa gård Västerpakka äng
    Tesa gård Bromaheinamaa äng
    Knutersa gård Vanavälja äng
    Mickasa gård Klao äng
    Kristjansa gård Telliskopli äng
    Bäralsa gård Sendrisoo äng
    Nybondesa gård Loeguheinamaa äng
    Simasa gård Linsoheinamaa äng
    Amborsa gård Toringiheinamaa äng
    Hurisa gård Musatagune äng
    Hansasa gård Äiso äng
    Granbacksa gård Jõevälja äng
    Kuusimäe gård Tomtvikan äng
    Järve gård Hasselbacken äng
    Ärda gård Mosskull äng
    Musesa gård Baskullängen äng
    Gjärdbacksa gård Estoängen äng
    Harga. Gårdsnamn ledkort Mossängen äng
    Ranna gård Maresback äng
    Nina gård Gullängen äng
    Kõrgevälja gård Fiskullvallen äng
    Liiva gård Bladstyckena äng
    Lillevälja gård Lerback äng
    Knutersa gård Snarften äng
    Paju gård Misevallen äng
    Bäralsa gård Rädja äng
    Olarsa gård Krubbängen äng
    Draiarsa gård Roback äng
    Davidsa gård Åängen äng
    Ny-Matsa gård Stäinbor äng
    Salu gård Stubbstycket äng
    Kasemetsa gård Luksängen äng
    Mickasa gård Snoppa äng
    Nystoa gård Oitsland äng
    Kase gård Prästängen äng
    Männiku gård Baskullmisja äng
    Pajusmaa gård Ättsvedvallen äng
    Kõrgevälja gård Djurmisja äng
    Nygärdsa gård Harboängen äng
    Viigi gård Ärkorsängen äng
    Lillesmaa gård Misevallen äng
    Rukkisma gård Snarften äng
    Nurme gård Kärrsved äng
    Kalda gård Loker äng
    Niine gård Sväklator äng
    Irjasa gård Kistängen äng
    Kaasiku gård Åängen äng
    Järve gård Molagg äng
    Kõrgema gård Käslmisja äng
    Sõeru gård Skyttensäng äng
    Långholmsa gård Starrback äng
    Puuri gård Djurmisja äng
    Vainu gård Vankode äng
    Mickasa gård Fallängen äng
    Rukisma gård Starrback äng
    Nystoa gård Mossaängen äng
    Matsa gård Misekärret äng
    Liiva gård Larsgjuta äng
    Põllusma gård Alskogängarna äng
    Jalaka gård Hemängen äng
    Mäe gård Nyängen äng
    Maantee gård Kolafinna äng
    Höklippsa gård Lillängen äng
    Näse gård Pätsved äng
    Basta gård Kärrängen äng
    Otsa gård Rännalängen äng
    Niklasa gård Lillängen äng
    Karopeter gård Albacken äng
    Näse-Ado gård Skarpängen äng
    Kattasa gård Nyvägsängen äng
    Olmi gård Gluttbacken äng
    Matasa gård Kärret äng
    Porsa gård Runddelan äng
    Hosa gård Matsasängen äng
    Lillesma gård Ättsvedängen äng
    Neimansa gård Långerback äng
    Kalda gård Lerback äng
    Vainu gård Fiskull äng
    Kaasiku gård Rea äng
    Paju gård Bäckgärdesskogen äng
    Vike gård Träsket äng
    Rukisma gård Fiskullvallen äng
    Männiku gård Fiskullvallen äng
    Hansasa gård Sender äng
    Irjasa gård Nyvallen äng
    Schönbergsa gård Backen äng
    Leppiku gård Estvikan äng
    Vidrika gård Sjunkarmossen äng
    Urbasa gård Broman äng
    Odinsholm. Gårdsnman ledkort Ängen äng
    Nygårdsa gård Nyvallen äng
    Ärkorsa gård Grundet äng
    Marksa gård Stranden äng
    Nybondesa gård Vikkoppel äng
    Graisa gård Hoan äng
    Brusa gård Hemängen äng
    Stavasa gård Bastugården äng
    Vickesa gård Kopple äng
    Jannesa gård Moametsa äng
    Forsntida korger i Nuckö sn ledkort Riskärret äng
    Fallskrogen forntida krog Mjölnarängen äng
    Warklakörts krog Nyängen äng
    Tontenskrog forntida krog Lillängen äng
    Dyrslättskrod. forntida krog Elsasängen äng
    Sutlepkrogen forntida krog Storkoppel äng
    Sõrudekrogen forntida krog Träckängen äng
    Kansakrogen forntida krog Storängen äng
    Gränskrogen forntida krog Broman äng
    Fågelvikskrogen forntida krog Pjärmatsa äng
    Pajkrogen forntida krog Kolabon äng
    Kapellkrogen forntida krog Krogvallen äng
    Gambyskrogen forntida krog Martensängen äng
    Viikskrogen forntida krog Kolande äng
    Näskrogen forntida krog Hoitslandet äng
    Oskrogen forntida krog Djonker äng
    Pasklopkrogen forntida krog Stenängen äng
    Österbykrogen forntida krog Jordbroman äng
    Birkaskrog forntida krog Damnängen äng
    Näsuddkrogen forntida krog Bromakula äng
    Tjuveskrogen forntida krog Kornsved äng
    Strandkrogen forntida krog Kärrsved äng
    Nykrogen forntida krog Sirkjar äng
    Saknas Saknas Dero äng
      Neängen äng
      Nemossen äng
      Källskogen äng
      Bäckarna ängar
      Granlundarna ängar
      Skarvika äng
      Överträsket äng
      Hummelskogen äng
      Björnängarna äng
      Bromare ängar
      Fliana ängar
      Rikärrena äng
      Ginsten äng
      Titmobacken äng
      Stackställmen äng
      Rällana äng
      Vikan äng
      Pumpvikarännan äng
      Rädängarna äng
      Sjonkängen äng
      Kröken äng
      Rännalängen äng
      Rävavägen äng
      Neängarna äng
      Tickmoängarna ängar
      Skälvesvallen äng
      Bäcken äng
      Lilltippmo äng
      Rävavägen äng
      Missja äng
      Vikan äng
      Långängarna ängar
      Ängarna ängar
      Hösved äng
      Koppel äng
      Hoare äng
      Hae äng
      Gistgården äng
      Biske äng
      Skarrvikan äng
      Fallana äng
      Ävrabäckarna ängar
      Räängarna ängar
      Storgammelhorva äng
      Storgammeltegen äng
      Lillgammelhorva äng
      Bakabbale äng
      Fraabbale äng
      Sandgärdehorva äng
      Storstycket äng
      Lillängen äng
      Starrhorva äng
      Mossategen äng
      Mossahorvtegen äng
      Västring äng
      Kolmilstegen äng
      Birkashorvtegen äng
      Mossen äng
      Slätaback äng
      Bliggen äng
      Lavängen äng
      Brännvallen äng
      Hoitallundarna äng
      Norrhorva äng
      Marke äng
      Hoan äng
      Dankana äng
      Mellanskiftet äng
      Blakstorblautheten äng
      Dankvallen äng
      Mossaslätten äng
      Fraskogen äng
      Bärtmossen äng
      Hoakstor äng
      Koppelängen äng
      Furksriggjana ängar
      Iskersriggjana äng
      Nislvallen äng
      Högbackarna äng
      Bajta äng
      Björkskogen äng
      Hoan äng
      Bakgärdesvallen äng
      Storvallen äng
      Länstorbackvallen äng
      Stronängen äng
      Lubrändkärret äng
      Kärrängen äng
      Ängsslätten äng
      Kolaboback äng
      Bykeback äng
      Nabbfigrain äng
      Salstenängevallen äng
      Nylavosvallen äng
      Irjasgrund äng
      Backlavosvallen äng
      Gammellavosvallen äng
      Bakmatsasgärdet äng
      Holmstorlavosvallen äng
      Norraladansvallen äng
      Uddaladansvallen äng
      Klippladansvallen äng
      Kockasgrund äng
      Matsasgrund äng
      Kroggrundet äng
      Kubjasgrundet äng
      Karjashoan äng
      Kärret äng
      Brokärret äng
      Klockarenshorva äng
      Fågelviken äng
      Ängelaggen äng
      Fikullstenen äng
      Hallonback äng
      Riggjana äng
      Porsmärjana äng
      Ridjana äng
      Långängarna ängar
      Ridilaggen äng
      Sälkrokarna ängar
      Lanholm äng
      Vajsved äng
      Brännfall äng
      Slänggärdet äng
      Lanbacka äng
      Klippan äng
      Frastränderna äng
      Karsholma äng
      Rävakullan äng
      Rågviken äng
      Fläggjarna äng
      Kläpperängen äng
      Dälervallen äng
      Järkbacken äng
      Vargbacken äng
      Lillurbansängen äng
      Storurbansängen äng
      Oxbacken äng
      Lillrödback äng
      Störrödback äng
      Säversklippan äng
      Björklunden äng
      Häntalaggen äng
      Broman äng
      Dank äng
      Nyängen äng
      Vajsveana äng
      Brunnängsvallen äng
      Hompa äng
      Dikurskull äng
      Ramsen äng
      Hana äng
      Gammelängen äng
      Eden äng
      Prästvallen äng
      Risskullen äng
      Battholmsängarna ängar
      Sorängarna ängar
      Backängarna ängar
      Skottsholmsmossen äng
      Äistboängarna ängar
      Gjärdbacken äng
      Skogängen äng
      Slättängen äng
      Nevallen äng
      Sältingskoppel äng
      Björklunden äng
      Kolasängen äng
      Hampgårdarna äng
      Västerängen äng
      Minsegårdarna äng
      Volmsängen äng
      Galängen äng
      Nyängen äng
      Vae äng
      Sveana äng
      Spitargärdet äng
      Dyrgärdet äng
      Tomtgärdet äng
      Borrgärdssved äng
      Dicksbackssved äng
      Lilltomten äng
      Rigården äng
      Stortomten äng
      Hamnar och båtbryggor ledkort
      Krokskäre fiskehamn
      Galån hamn
      Derhamn hamn
      Korsdalen hamn
      Stämbor hamn
      Ölbäckshamn hamn
      Sippsviken hamn
      Simabastun hamn
      Nyån fiskehamn
      Rikullnätgården hamn
      Hamnarudden hamn
      Luxnätegårdarna fiskehamn
      Harboviken fiske- och utskeppningshamn
      Båtsback oanvändbar hamn
      Finnholmshamnen forntida hamn
      Bergsbyhamnen hamn
      Galåshamnen hamn
      Karsbäcken hamn
      Bäralsgatuhamnen hamn
      Fiskehamnen fiskehamn
      Singjarshamnen fiskehamn
      Ose fiskehamn
      Ramshamnen fiskehamn
      Österbybryggan hamn
      Näsuddbåtsbacken fiskehamn
      Nygårdsbacken fiskehamn
      Nabbhamnen hamn
      Nätback fiskehamn
      Kolabobackhamnen fiskehamn
      Hamnen hamn
      Bågbron hamn
      Polande fiskehamn
      Askom fiskehamn
      Mojaksbroe fiskehamn
      Betesmarker i Nuckö sn ledkort
      Särstycket betesmark
      Äikebroman betesmark
      Mesja betesmark
      Fallet betesmark
      Bastukoppel betesmark
      Träckgattsbroman betesmark
      Gårdängsblötan betesmark
      Stenbackbroman betesmark
      Gamlingsbroman betesmark
      Borkullbroman Saknas
      Lillängsbroman Saknas
      Äisporsängen betesmark
      Händersmåbroman betesmark
      Hoitshorvbroman betesmark
      Gårdängsbroman betesmark
      Farkullnurka betesmark
      Äikekoppel betesmark
      Soppeskogen betesmark
      Giltkärret betesmark
      Pelmasmossen betesmark
      Brännmossen betesmark
      Moa betesmark
      Länge betesmark
      Båtsback betesmark
      Nätholmsback betesmark
      Dipholm betesmark
      Rörgrund betesmark
      Stranden betesmark
      Hökskärret betesmark
      Sibbolstranden betesmark
      Gammelängen betesmark
      Broman betesmark
      Karjaskarevallen betesmark
      Karjasstranden betesmark
      Mjölnarsstranden äng
      Moa betesmark
      Orkla Saknas
      Lambakarjaaru betesmark
      Oivansõer betesmark
      Täiade betesmark
      Väskialune betesmark
      Nigardi betesmark
      Linaleoraba betesmark
      Klauvainu betesmark
      Trotskimägi betesmark
      Siimukarjamaa betesmark
      Pendikarjamaa betesmark
      Jõeväljakarjamaa betesmark
      Paisokarjamaa betesmark
      Skarpängen betesmark
      Mosslaggen betesmark
      Bräslana betesmark
      Bromakärret betesmark
      Kålstycksvallen betesmark
      Rajsa betesmark
      Småsved betesmark
      Listringkärret betesmark
      Bredvägskärret betesmark
      Kyrkovägskärret betesmark
      Äistorbylunden betesmark
      Hususgärdet betesmark
      Kristjansback betesmark
      Brännkullgatten betesmark
      Åbackan betesmark
      Himosängen betesmark
      Gåsbisja betesmark
      Långmisja betesmark
      Dammkärret betesmark
      Skimokärret betesmark
      Korssvedkärret betesmark
      Vargoskärret betesmark
      Äistoslätten betesmark
      Lerkulängen betesmark
      Bradvedkärret betesmark
      Lerkulängmon betesmark
      Björkskogen betesmark
      Äistvikan betesmark
      Bränna betesmark
      Kärret Saknas
      Bromakärret betesmark
      Mossen betesmark
      Nyängsmon betesmark
      Jocksskogen betesmark
      Bromaängen betesmark
      Udden betesmark
      Kvarndammen betesmark
      Övermossen betesmark
      Smedjemossen betesmark
      Lillgärdet betesmark
      Lillkoppel betesmark
      Lerkulana betesmark
      Koppelbacken betesmark
      Laggen betesmark
      Dälden betesmark
      Grönåsen betesmark
      Lillskogen betesmark
      Irjasängen betesmark
      Träckgatten betesmark
      Långbacken betesmark
      Sjunkamossen betesmark
      Bärsbackgärdet betesmark
      Skansvedkärret betesmark
      Sjunkamossen betesmark
      Kärrsnålden betesmark
      Baklagghorva betesmark
      Alskogen betesmark
      Hosskogen betesmark
      Stranden betesmark
      Stranden betesmark
      Bakgärdet betesmark
      Notranshorva betesmark
      Bäcksved betesmark
      Mosslaggen betesmark
      Äistvikakärret betesmark
      Nedmedgårdarna betesmark
      Svatorsslätten betesmark
      Ättsvedskogen betesmark
      Hosstranden betesmark
      Oxkoppel betesmark
      Mossen betesmark
      Nyhoan betesmark
      Storsved betesmark
      Stranden betesmark
      Kvarnkärret betesmark
      Grucka betesmark
      Koängen betesmark
      Mosskarevallen betesmark
      Enmarke betesmark
      Larsängen betesmark
      Rolingbacken betesmark
      Albacken betesmark
      Svajde betesmark
      Mossen betesmark
      Svatorängen betesmark
      Koppel betesmark
      Källviksträsket betesmark
      Bastumossen betesmark
      Skogsstycken betesmark
      Brogärdesskogen betesmark
      Koppelmossen betesmark
      Ölbäcksslätten betesmark
      Koppelslätten betesmark
      Kärret betesmark
      Menback betesmark
      Backan betesmark
      Ängdälden betesmark
      Mossen betesmark
      Hömossen betesmark
      Biborskogen betesmark
      Svartorlaggen betesmark
      Notåsen betesmark
      Morstycket betesmark
      Sirkjarhana betesmark
      Vattosvedbacken betesmark
      Backmoskogen betesmark
      Räbrake betesmark
      Tjockskogen betesmark
      Hungerskona betesmark
      Lönnbackskogen betesmark
      Korsskogen betesmark
      Lillkärret betesmark
      Bakför gärdet betesmark
      Albackarna betesmark
      Ängskogen betesmark
      Träskerännan betesmark
      Rännalmossen betesmark
      Träskemossen betesmark
      Lillmossen betesmark
      Klintåskällskogen betesmark
      Kloklämma betesmark
      Dravmosseslätten betesmark
      Kåsa betesmark
      Träsket betesmark
      Vikalaggen betesmark
      Granlundlaggen betesmark
      Sikonback betesmark
      Träsket betesmark
      Mossen betesmark
      Linsved betesmark
      Lonker betesmark
      Ronkermossen betesmark
      Kloggälja betesmark
      Övermossen betesmark
      Baskullfråtta betesmark
      Bänthäsla betesmark
      Hompolbacken betesmark
      Vaena betesmark
      Engorsmo betesmark
      Änkermusan betesmark
      Sonam betesmark
      Djupkärret betesmark
      Granlunden betesmark
      Bronvika betesmark
      Kornsvedbackarna betesmark
      Tevesängen betesmark
      Ankermossatjocklaget betesmark
      Dappmossen betesmark
      Ängehorva betesmark
      Kotshorva betesmark
      Lingårdarna betesmark
      Nygärdesbackarna betesmark
      Dammbacken betesmark
      Klippa betesmark
      Nygårskarevallen betesmark
      Näsuddkarevallen betesmark
      Strandkarevallen betesmark
      Enskogen betesmark
      Lepikualskogen betesmark
      Hoitalskogen betesmark
      Sondorstyckena betesmark
      Bromahorva betesmark
      Tjockskogen betesmark
      Nässbacken betesmark
      Nässviken betesmark
      Kolabostranden betesmark
      Lyckholmskarevallen betesmark
      Holmskarevallen betesmark
      Hosbyslätten betesmark
      Kvarnbacken betesmark
      Stenhorva betesmark
      Stokerbackdälden betesmark
      Äikekoppel betesmark
      Neängen betesmark
      Vattenkärret betesmark
      Hintarängen betesmark
      Mossen betesmark
      Gårdone betesmark
      Mjoåkerbäcken betesmark
      Galasback betesmark
      Madakullan betesmark
      Dälja betesmark
      Ingsurlaggen betesmark
      Mobacken betesmark
      Vargstenslätten betesmark
      Vattubäckarna betesmark
      Tellholm betesmark
      Fliskullenback betesmark
      Namnstenviken betesmark
      Nabban betesmark
      Horvstyckena betesmark
      Norrkarjasrännan betesmark
      Långholmen betesmark
      Blesbäcken betesmark
      Boraviken betesmark
      Vasstranden betesmark
      Morarsvallen betesmark
      Bajta betesmark
      Prästviken betesmark
      Valie betesmark
      Tänske betesmark
      Monsback betesmark
      Näteklippan betesmark
      Stranden betesmark
      Karevallen betesmark
      Östervallen betesmark
      Västervallen betesmark

Till sidtopp