ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Nuckö(2)

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 1227
      Annmännaskogar i Nuckö sn ledkort
      Klaanemano skog
      Stenmon allmänskog
      Bastabackmon skog
      Grönkullmon skog
      Rostamon skog
      Galasmon skog
      Åmon skog
      Nysvedmon allmänskog
      Lyckholmsmon skog
      Sonamb skog
      Pajmon skog
      Stenbor skog
      Krabbana skog
      Laggmon skog
      Vamon allmänskog
      Gistgårdsmon skog
      Djupsvedmon skog
      Sonviksmon skog
      Storbackmon skog
      Kapellmon skog
      Näsemon skog
      Svatormon skog
      Kärrsvedmon skog
      Trångskogstyckerna skog
      Bakmorskomon skog
      Nygärdesbacken skog
      Deromomon skog
      Tickmomomon skog
      Varghårsmon skog
      Bilkasmon skog
      Ängåsmon skog
      Kolandmon allmänskog
      Lindsvedkärret skog
      Nysvedmon skog
      Brändmon allmänskog
      Brändskogen skog
      Ainåsen skog
      Tattarsvedkärret skog
      Ängesmon skog
      Sanduddsmon allmänskog
      Åmon skog
      Pumpviksmon skog
      Tjärkullsmon skog
      Övermon skog
      Rävelängsmon skog
      Åkersvedmon skog
      Hasselvikamon skog
      Storstenmon skog
      Grokermon skog
      Lilldravmon skog
      Åkerlandkärret skog
      Händersängsvikan skog
      Närkulsbroman skog
      Falle skog
      Källskogmon skog
      Vankordemon skog
      Bromakärret skog
      Hemängsmon skog
      Jocksmon skog
      Orgunõmm skog
      Jänestmets skog
      Laenginõmm skog
      Oksängiraba skog
      Auskrements skog
      Enbymon skog
      Stubbuddsskogen skog
      Lyckholmsskogen skog
      Mölbacka område
      Herrgårdar och kyrkor i Nuckö sn ledkort
      Birkas-hove herrgård
      Bysholm-hove herrgård
      Kolani-mõis herrgård
      Nyb-hove herrgård
      Niivimõis herrgård
      Klottorps-hove herrgård
      Nõmküla-mõis herrgård
      Dyrslätts-hove herrgård
      Aulepa-mõis herrgård
      Sutlep-hove herrgård
      Sutlepa-mõis herrgård
      Rikull-hove herrgård
      Riguldi-mõis herrgård
      Paslepa-mõis herrgård
      Pürksi-mõis herrgård
      Skotanäs-hove herrgård
      Pasklep-hove herrgård
      Saare-mõis herrgård
      Tahuküla-mõis herrgård
      Võõla-mõis herrgård
      Lyckholms-hove herrgård
      Kolanäs-hove herrgård
      Nuckhoff herrgård
      Nuckö kyrka kyrka
      Noarootsi kirik kyrka
      Sutleps kapell kapell
      Sutlepa kabel kapell
      Rosleps kapell kapell
      Rooslepa kabel kapell
      Odinsholms kapell kapell
      Osmussaare kabel kapell
      Skogsdungar i Nuckö sn ledkort
      Fallslunden skogsdunge
      Rundlunden skogsdunge
      Väoksgraun skogsdunge
      Asplunden skogsdunge
      Daggängslunden skogsdunge
      Huvudspikarlunden skogsdunge
      Solskogen skogsdunge
      Larskulslunden skogsdunge
      Granbackslunden skogsdunge
      Strandlunden skogsdunge
      Skälstenslunden skogsdunge
      Kapellbacken skogsdunge
      Allundarna skogsdunge
      Gammelängen skogsdunge
      Giltkärret skogsdunge
      Skistbacklea skogsdunge
      Orklamets skogsdunge
      Umalamets skogsdunge
      Kabelinõmm skogsdunge
      Männikumets skogsdunge
      Musaraba skogsdunge
      Jõeväljamets skogsdunge
      Linsomets skogsdunge
      Torenginommetukk skogsdunge
      Alengimetsatukk skogsdunge
      Musametsatukk skogsdunge
      Mossbacklunden skogsdunge
      Dammhorvlunden skogsdunge
      Långbackslunden skogsdunge
      Långbacksudden skogsdunge
      Graisbränna skogsdunge
      Smedmon skogsdunge
      Backhorvmon skogsdunge
      Milskogen skogsdunge
      Storlundarna skogsdunge
      Gammelhemlunden skogsdunge
      Korstehorvlunden skogsdunge
      Rundlunden skogsdunge
      Kuttfarslunden skogsdunge
      Smäraskoglunden skogsdunge
      Kvarnkäret skogsdunge
      Lerdappsskogen skogsdunge
      Mosslunden skogsdunge
      Äistvikakärre skogsdunge
      Bäcksvedskogen skogsdunge
      Hopsvedskogen skogsdunge
      Mosslunden skogsdunge
      Björklunden skogsdunge
      Gråallundarna skogsdunge
      Macklunden skogsdunge
      Hoalunden skogsdunge
      Vedskälet skogsdunge
      Hoitsåsen skogsdunge
      Skiftbäckåsen skogsdunge
      Stenåsen skogsdunge
      Brunnsåsen skogsdunge
      Tallåsen skogsdunge
      Trollkonaåsen skogsdunge
      Laggen skogsdunge
      Tallunden skogsdunge
      Storgjordåsen skogsdunge
      Lillgjordåsen skogsdunge
      Tjockåsen skogsdunge
      Gärdåsen skogsdunge
      Rävolängåsen skogsdunge
      Tattarhorvåsen skogsdunge
      Drivmon skogsdunge
      Grönkullbackarna skogsdunge
      Laggen skogsdunge
      Derohana skogsdunge
      Höggrenåsen skogsdunge
      Mossbacken skogsdunge
      Tallholmen skogsdunge
      Porsmishagen skogsdunge
      Smedenslund skogsdunge
      Kolmilslunden skogsdunge
      Lillängslunden skogsdunge
      Birkahorvlunden skogsdunge
      Träskbacklunden skogsdunge
      Hosparken skogsdunge
      Salstenlundarna skogsdungar
      Alkärret skogsdunge
      Tapetkärre skogsdunge
      Nabb-björklunden skogsdunge
      Skansskogen skogsdunge
      Vagärdsskogen skogsdunge
      Kolängen skogsdunge
      Linsurskogen skogsdunge
      Kärrskogen skogsdunge
      Nickurskogen skogsdunge
      Bentastallunden skogsdunge
      Långängstallarna skogsdunge
      Nabblunden skogsdunge
      Biattallarna skogsdunge
      Gamlingslunden skogsdunge
      Asplunden skogsdunge
      Kroglunden skogsdunge
      Långtegsändarna skogsdunge
      Matsaskärret skogsdunge
      Menbacklunden skogsdunge
      Sõõruskogen skogsdunge
      Olmeskogen skogsdunge
      Hoaskogen skogsdunge
      Högklipsluna skogsdungar
      Gammelsvedskogen skogsdunge
      Brusveskogen skogsdunge
      Nysvedskogen skogsdunge
      Landboskogen skogsdunge
      Lomboskogen skogsdunge
      Bläfletaskarna skogsdunge
      Borrgärdsaskarna skogsdunge
      Kullnattsveaskarna askar
      Gatuasken ask
      Pajblesaskarna askar
      Sund och Sjöfartsleder i Nuckö sn ledkort
      Mjölnarsvadet sund
      Bäckesjön sund, som numera liknar insjö
      Sutlepsjön sund
      Salksjön sund
      Ossundet sund
      Faret sjöfartsled
      Fluto sjöfartsled
      Taipvarpe sjöfartsled
      Båtsfare sjöfartsled
      Bakgärdesvägen sjöfartsled
      Kogrundsleden forntida sjöfartsled
      Smörgrundsleden forntida sjöfartsled
      Risilma forntida sjöfartsled
      Irjasgrundsleden forntida sjöfartsled
      Kilslaie forntida sjöfartsled
      Osfare sjöfartsled
      Torvmossar och Kärrmarker ledkort
      Drave torvmosse
      Niivi-raba torvmosse
      Mossen mosse, kärrmark
      Nõmkülasoo mosse, kärrmark
      Övremossen del av Mossen
      Borkolmossen del av Mossen
      Neamossen del av Mossen
      Laggen gränsområde
      Lillbjörnback backe
      Karumägi backe
      Storbjörnback backe
      Sändermossen mosse, sank kärrmark
      Sändor Saknas
      Kullar och Backar ledkort
      Daggängsbacke backe
      Hasselbacken backe
      Navarstycksbacken backe
      Gårdängsbacken backe
      Asplundensbacken backe
      Myrbacken backe
      Rävabacken backe
      Kockasback backe
      Dansåker åker, backe
      Dansarbacken backe
      Släckhorvbacken backe
      Lillbjörnsbacken backe
      Tinismareback backe
      Kvarnbacken backe
      Syrhorvbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Hasolbacken backe
      Kapellbacken backe
      Klåsback backe
      Kvarnbacken backe
      Förstback backe
      Annanback backe
      Treback backe
      Stenback backe
      Veskimägi backe
      Kranaskimägi backe
      Karkidemägi backe
      Veskimägi backe
      Perepõllumägi backe
      Vainumägi backe
      Tatramägi backe
      Veskimägi backe
      Jõeväljamägi backe
      Hansumägi backe
      Toomamägi backe
      Kopliotsamägi backe
      Pendimägi backe
      Kvarnbacken backe
      Åbacken backe
      Baskullbacken backe
      Prästängsbacken backe
      Luxängsbacken backe
      Maresback backe
      Gärdbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Myrbacken backe
      Långbacken backe
      Kombacken backe
      Åängsbacken backe
      Sjunkamossabacken backe
      Bässback backe
      Bästback backe
      Lokerbacken backe
      Källskogbacken backe
      Bastabacken backe
      Högbacken backe
      Askekoppelbacken backe
      Storrudbacken backe
      Häggåsbacken backe
      Kikbacken backe
      Gärdbacke backe
      Åbacken backe
      Storängsbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Hasslebacken backe
      Bromaback backe
      Sandbacken backe
      Albackarna backar
      Brobackarna backar
      Kolandbacken backe
      Stenängsbacken backe
      Backen backe
      Mojaksbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Ängbacken backe
      Rännalbacken backe
      Hallsvebacken backe
      Hallassveback backe
      Tisback backe
      Hög lunden backe
      Linträskbackarna backar
      Smultronbackarna backar
      Hallonbärsbackarna backar
      Korsbacken backe
      Stenbackryggen backe
      Åbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Bistaback backe
      Stenborbacken backe
      Storsvedbacken backe
      Takningsbacken backe
      Haback backe
      Kornsvedbacken backe
      Hundabackhålle däld
      Mossabacken backe
      Kistbacken backe
      Träskebacken backe
      Näsuddbacken backe
      Nygårdsbacken backe
      Dankbacken backe
      Koloksbacken backe
      Backstorbacken backe
      Ängeskogbacken backe
      Näsgärdsbacken backe
      Stor-Tomasbacke backe
      Lill-Tomasback backe
      Lill-kogrundsbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Närholmsbacken backe
      Singjarsbacken backe
      Ramslillberget kulle
      Hosaurn backe
      Rävakullen backe
      Ramsstorberget kulle
      Kvarnbacken backe
      Burebacken backe
      Lerdalsbacken backe
      Farkullbacken backe
      Stenkullbacken backe
      Moschobacken backe
      Nyhorvbacken backe
      Nyåkersbacken backe
      Dunderback backe
      Storenback backe
      Lillenback backe
      Glaitbacken backe
      Kosacksbacken backe
      Hoitgärdesbacken backe
      Smultronback backe
      Bolback backe
      Baitbacken backe
      Rännalbacken backe
      Gärdbacken backe
      Kosackbacken backe
      Bäralsbacken backe
      Kapellbacken backe
      Släntbacken backe
      Kråklundsbacken backe
      Hamndalsbacken backe
      Polandsbacken backe
      Storbacken backe
      Diksbacken backe
      Härsdalbacken backe
      Kullnattssvedbacken backe
      Djupdalsbacken backe
      Begravningsplatser i Nuckö sn ledkort
      Kapellgården begravningsplats
      Sutlepsgravgård begravningsplats
      Kyrkogården begravningsplats
      Kyrkogravgården begravningsplats
      Hosbygravgården begravningsplats
      Rosepsgravgård begravningsplats
      Holmbogravgården begravningsplats
      Dyrslättallundarna forntida begravningsplats
      Odinsholmsgravgård begravningsplats
      Kapellgärdet forntida begravningsplats
      Baskullbacken forntida begravningsplats
      Korsbacken forntida begravningsplats
      Kábelimägi forntida begravningsplats
      Kamblemabacken forntida begravningsplats
      Nygårdsbacken forntida begravningsplats
      Nybrunnsbacken forntida begravningsplats
      Kapellbacken forntida begravningsplats
      Mossbacken forntida begravningsplats
      Kistback forntida begravningsplats
      Broar över sund och vattendrag ledkort
      Karjasdromba bro
      Kistängsdromba bro
      Johansdromba bro
      Kockasdromba bro
      Porsmodromba bro
      Ådromba bro
      Fabriksdromba bro
      Bastudromba bro
      Mossdromba bro
      Ellasvedromba bro
      Rännaldromba bro
      Mossdromba bro
      Dunderbackdromba bro
      Kistängsbroe bro
      Nybroe bro
      Åbroe bro
      Fiskulldromba bro
      Sompensdromba bro
      Kankdromba bro
      Ängedromba bro
      Baskulldromba bro
      Bobäcksbroe bro
      Hummelskogdromba bro
      Korsrännaldromba bro
      Sonrännalbroe bro
      Åbroe bro
      Pumpviksrännalbroe bro
      Olmasdromba bro
      Mjölnarsdromba bro
      Daggängsdromba bro
      Skolhusdromba bro
      Orsengibroe bro
      Åbackabroe bro
      Ledingsdromba bro
      Vadromba bro
      Harbodromba bro
      Osdromba bro
      Irjasdromba bro
      Hobysdromba bro
      Menbackdromba bro
      Äistva(e)sdromba bro
      Näs ledkort
      Spithamnudden näs
      Näsudden näs
      Sonamudden näs
      Norrskota näs
      Derhamnudden näs
      Långerskotan näs
      Näsudden näs
      Kapellskotan näs
      Hamanarudden näs
      Gäddaskotan näs
      Kvarnskotan näs
      Rödensskotan näs
      Storklippan näs
      Fårvaskningsklippan näs
      Lillklippan näs
      Dipholm näs
      Gräsaurn näs
      Boraraurn näs
      Käsa-aurn näs
      Bunatolm näs
      Matsalaurn näs
      Hintaraurn näs
      Smedensaurn näs
      Simasaurn näs
      Klåsaurn näs
      Klippudden näs
      Strandensrevet näs
      Krokigastenssida strandparti
      Näsudden näs
      Nabbudden näs
      Trangrundet näs
      Holmsudden näs
      Vändgrundet näs
      Kubjasgrundet näs
      Kroggrundet näs
      Matsasgrund näs
      Kockasgrund näs
      Klippan näs
      Skotan näs
      Tallnäsudden näs
      Näset näs
      Lill-laie vattensamling
      Skallskotan näs
      Näsgrundändan näs
      Bågen näs
      Västligskotan näs
      Hoitstenskaten näs
      Grås näs
      Hönsgrundet näs
      Boresskotan näs
      Åkrar i Nuckö sn ledkort
      Fragärdet åker
      Dansargärdet åker
      Bastahorva åker
      Rilomhorva åker
      Backastomte åker
      Syrhorva åker
      Moasstället åker
      Gammelstället åker
      Luxastomten åker
      Bromahorva åker
      Villemshorva åker
      Nyhorva åker
      Simashorva åker
      Spikarhorva åker
      Enbackshorva åker
      Släckhorva åker
      Bygärdet åker
      Örorstyckena åker
      Kråklundsåkrarna åker
      Svaloksåkrarna åker
      Storstengärdet åker
      Lerdappshorva åker
      Neskullhorva åker
      Hoskvarnbacken åker
      Långåkrarna åker
      Grindåkrarna åker
      Lerkulstycket åker
      Nygärdet åker
      Byxorna åker
      Klingra åker
      Gräsåkrarna åker
      Långåkrarna åker
      Bredåkrarna åkrar
      Bleesstycket åker
      Långhorva åker
      Sandhorva åker
      Hampgården åker
      Storstengärdet åkrar
      Hoshorva åker
      Västergato åker
      Bogärdet åker
      Risylen åker
      Rävkullhorva åker
      Kapellhorva åker
      Enbackshorva åker
      Äistordelarna åker
      Kärrashorva åker
      Backharehorva åker
      Brännhorva åker
      Södragärdet åker
      Brustomte åker
      Tomastomte åker
      Nybondastomte åker
      Fårsokolgärdet åker
      Storstengärdet åker
      Hoitshorva åker
      Västorgärdet åker
      Hampgården åker
      Kålgårdarna åker
      Lillstället åker
      Storstället åker
      Faltisgärdet åker
      Strandgärdet åker
      Övregärdet åker
      Mostycket åker
      Östergärdet åker
      Nygärdet åker
      Koppelstyckena åker
      Sandgärdet åker
      Altställe åker
      Backhorva åker
      Kvarnbackestycket åker
      Vaheolm åker
      Karjashorva åker
      Karjasstrandhorva åker
      Kotlepepõld åker
      Lonkapõld åker
      Kuningsõer åker
      Rootsikülapöld åker
      Lelotagunepõld åker
      Uuspõld åker
      Niidipõld åker
      Kaeraumbaed åker
      Lubiaahjupõld åker
      Pikaumaed åker
      Soarepõld åker
      Põskepõld åker
      Kansapõld åker
      Pärnamapõld åker
      Klaoumbaed åker
      Trotskipõld åker
      Männikuumbaed åker
      Vahepõld åker
      Tagapõld åker
      Tattraaed åker
      Hendrikuumaed åker
      Kilungumaed åker
      Musatagune åker
      Jõeväljapõld åker
      Konnaaukuaed åker
      Vahemetsapõld åker
      Koplipõld åker
      Mardiaed åker
      Vaksalipõld åker
      Veskipõld åker
      Musaumbaed åker
      Taraaed åker
      Veskialunepõld åker
      Auskrapõld åker
      Heinamapõld åker
      Toringuumbead åker
      Snarftengärdet åker
      Sandgädet åker
      Lakorgärdet åker
      Tomtgärdet åker
      Betshorva åker
      Gatohorva åker
      Edlahorva åker
      Stubbstyckhorva åker
      Baskullhorva åker
      Estolagghorva åker
      Tomtvikahorva åker
      Gårdstillhorva åker
      Skarpängshorva åker
      Bräslhorva åker
      Backhorva åker
      Kålstyckhorva åker
      Fiskullhorva åker
      Hoitshorva åker
      Södrahorva åker
      Ungshorva åker
      Åhorva åker
      Dammhorva åker
      Bredhorva åker
      Rihorva åker
      Lillbrändhorva åker
      Luksänghorva åker
      Mosskullhorva åker
      Skimohorva åker
      Bredvägshorva åker
      Prostpätsvedhorva åker
      Krogbackshorva åker
      Rihorva åker
      Övermossahorva åker
      Korstehorva åker
      Lundahorva åker
      Rundhorva åker
      Långhorva åker
      Hemhorva åker
      Ågärdet åker
      Irjasängshorva åker
      Hemgärdet åker
      Hampgården åker
      Sandsved åker
      Lerkullhorva åker
      Storgärdet åker
      Lagghorva åker
      Bromahorva åker
      Lillgärdet åker
      Nyhorva åker
      Åhorva åker
      Stensvedhorva åker
      Skansvedhorva åker
      Bäckgärdet åker
      Bakgärdet åker
      Storstenhorva åker
      Hampgården åker
      Brännhorva åker
      Kålgården åker
      Kickjarsgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storrännalhorva åker
      Lillrännalhorva åker
      Uddahorva åker
      Björkskoghorva åker
      Bästbackhorva åker
      Tomte åker
      Rigärdet åker
      Bäckbackgärdet åker
      Gatohorva åker
      Bastuhorva åker
      Fallhorva åker
      Koppelhorva åker
      Lönnbackhorva åker
      Tallgärdet åker
      Skälgatohorva åker
      Olavshorva åker
      Neahorva åker
      Rödhorva åker
      Tomte åker
      Klintoshorva åker
      Gatuhorva åker
      Hussbackhorva åker
      Björkslätthorva åker
      Långhorva åker
      Hamnhorva åker
      Trapphorva åker
      Smäraskohorva åker
      Matsashusbackhorva åker
      Norrahorva åker
      Smedhorva åker
      Strandhorva åker
      Gamlahorva åker
      Tofolgården åker
      Koppelhorva åker
      Gatuhorva åker
      Bredvägshorva åker
      Brosved åker
      Kapellgärdet åker
      Lakorgärdet åker
      Strandsidan åker
      Hopsved åker
      Koppelåsen åker
      Lindosgärdet åker
      Bäckgärdet åker
      Nygärdet åker
      Ågärdet åker
      Notransgärdet åker
      Koinohorva åker
      Bäcksvedhorva åker
      Dammhorva åker
      Grinsve åker
      Kjarsved åker
      Horvbackhorva åker
      Svartåshorva åker
      Räsmickashorva åker
      Storsvedgärdet åker
      Farshorva åker
      Stenhorva åker
      Äistvikahorva åker
      Äistvikagärdet åker
      Lillgärdet åker
      Marsgatuhorva åker
      Andersgatuhorva åker
      Havrehorva åker
      Grucka åker
      Nygärdet åker
      Storsvedgärdet åker
      Storhorve åker
      Bakgärdet åker
      Lagghorva åker
      Skogshorva åker
      Bromahorva åker
      Tomte åker
      Malningshorva åker
      Gärdet åker
      Nyhorva åker
      Brändhorva åker
      Långhorva åker
      Södrahorva åker
      Norrahorva åker
      Larsastomte åker
      Ryssgärdet åker
      Ägg-gärdet åker
      Norrstycket åker
      Enmarken åker
      Lagghorva åker
      Larsahorva åker
      Östratomte åker
      Ribrajda åker
      Lundstycket åker
      Kvarnbacken åker
      Stenstycket åker
      Faråkrarna åker
      Bromahorva åker
      Mosshorva åker
      Milbacken åker
      Långsvedhorva åker
      Dunderbackhorva åker
      Vedskälhorva åker
      Siskutahorva åker
      Stranddapphorva åker
      Storhorva åker
      Koppelhorva åker
      Mellangården åker
      Finterhorva åker
      Nyhorva åker
      Mossved åker
      Åkersved åker
      Nygärdet åker
      Hoitshorva åker
      Storgärdet åker
      Kvarngärdet åker
      Tallbackhorva åker
      Biborgärdet åker
      Kershorva åker
      Åkersvedhorva åker
      Skiftback åker
      Svatorgärdet åker
      Sandtomte åker
      Milbacken åker
      Hampgården åker
      Tomte åker
      Gårdstället åker
      Galängshorva åker
      Ängsved åker
      Kålgården åker
      Ängskoggärdet åker
      Kvarngärdet åker
      Vattensved åker
      Äitoka åker
      Brosved åker
      Mellangärdet åker
      Lersved åker
      Bredstengärdet åker
      Brobygghorva åker
      Brobäckshorva åker
      Albackhorva åker
      Svenskbackhorva åker
      Kapellgärdet åker
      Ärkorshorva åker
      Tevessäkorsved åker
      Bistare åker
      Stensved åker
      Bistabackbacken åker
      Biske åker
      Biskefore åker
      Hamngården åker
      Krabba åker
      Kuporback. åker
      Mosved åker
      Stenbor åker
      Slättmo åker
      Rundtomte åker
      Gammelgården åker
      Svedbacken åker
      Lill-lonkjar åker
      Haversved åker
      Storlonkjar åker
      Storlaggen åker
      Lillaggen åker
      Derhamnhorva åker
      Äsplinggärdet åker
      Örgärdet åker
      Ängsbackgärdet åker
      Baskullgärdet åker
      Hamgården åker
      Ängsstigen åker
      Dappen åker
      Sjunkorsback åker
      Borrgärdet åker
      Songärdet åker
      Bygärdet åker
      Kvarnbackshorva åker
      Kapellhorva åker
      Olaskoppelhorva åker
      Stromback åker
      Oxback åker
      Håkagärdet åker
      Rue åker
      Mosshorva åker
      Nillkullan åker
      Gruskullhorva åker
      Åkerlandet åker
      Nygärdet åker
      Näsgärdet åker
      Sjögärdet åker
      Hosgärdet åker
      Skoddbiggja åker
      Vattengärdet åker
      Husegärdet åker
      Svedgärdet åker
      Dalgärdet åker
      Nygårdslande åker
      Åkergärdet åker
      Bronarhorva åker
      Byxorna åker
      Panngärdet åker
      Bystället åker
      Näsfrämrehorva åker
      Näsbakhorva åker
      Nässgärdet åker
      Millagärdet åker
      Rigärdet åker
      Bronkrubba åker
      Simastomte åker
      Nykartoffelgården åker
      Nabbgärdet åker
      Vagärdet åker
      Salstengärdet åker
      Skansgärdet åker
      Matsasgärdet åker
      Holmsgärdet åker
      Stortomte åker
      Ritomte åker
      Rovhorva åker
      Linsurgärdet åker
      Nickurhorva åker
      Härrkullan åker
      Murkullan åker
      Nätholmsbacken åker
      Kålängsgärdet åker
      Martenshorva åker
      Stenhorva åker
      Bakgärdet åker
      Melkiashorva åker
      Överståkrarna åkertegar
      Sandåkerstyckena åkertegar
      Spitargärdet åker
      Hoittstyckena åkertegar
      Hampåkrana åkertegar
      Hampåkerstyckena åkertegar
      Flisåkrarna åkertegar
      Långåkrarana åkertegar
      Långåkerstyckena åkertegar
      Krokåkrarna åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Backåkrarna åkertegar
      Stonnstyckena åkertegar
      Sveana åker
      Brusvedstyckena åkertegar
      Gatustyckena åkertegar
      Mellanstyckena åkertegar
      Hamgårdarna åkertegar
      Gäsvedstyckena åkertegar
      Dicksbackssved åker
      Rännsstyckena åkertegar
      Rännalstyckena åkertegar
      Uddåkrarna åkrar
      Stenstyckena åkrar
      Sjöstyckena åkrar
      Ämblena åker
      Gräsfläckarna åkertegar
      Magdarnstyckena åkertegar
      Brusklubbstyckena åktegar
      Halsarna åkertegar
      Skogstyckena åkertegar
      Nässgärdet åker
      Anbäcken åker
      Mickashorva åker
      Notgisthorta åker
      Simastomte åker
      Luxastomte åker
      Bajta åker
      Strandhorva åker
      Horvgårdarna åker
      Kullan åker
      Skoggjärdet åker
      Menbackhorva åker
      Kvarngärdet åker
      Hästkoppelgärdet åker
      Klockarstället åker
      Luxhorva åker
      Teshorva åker
      Nygärdet åker
      Sorgärdet åker
      Tomtgärdet åker
      Norrgärdet åker
      Högklippsgärdena åkrar
      Blesgärdet åker
      Knutersbackstimte åker
      Joppersandershorva åker
      Tinishorva åker
      Jonoshorva åker
      Hampgårdshorva åker
      Kihorva åker
      Smitsgärdet åker
      Mellangärdet åker
      Borrgärdet åker
      Bystället åker
      Hasselbackgärdet åker
      Backhorva åker
      Burehorva åker
      Osgärdet åker
      Stenkullhorva åker
      Marsgärdet åker
      Lerdalsgärdet åker
      Västerhorva åker
      Nässtomte åker
      Klåstomte åker
      Simastomte åker
      Händersgården åker
      Sobbgärdeshorva åker
      Ingsurhorva åker
      Skotshorva åker
      Nygärdet åker
      Mellangärdet åker
      Tomtgärdet åker
      Tomtstycken åkerteg
      Närmaståkrarna åkertegar
      Lambåkra åkertegar
      Dalåkrarna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Kullnatssveåkrarna åkrar
      Kullnattssvestyckena åkertegar
      Häschdalåkrarna åkrar
      Oaleåkrarna åkertegar
      Rönnåkrarna åkertegar
      Rönnåkerstyckena åkertegar
      Hasselåkrarna åkertegar
      Backstyckena åkertegar
      Uddåkerstycken åkertegar
      Borrgärdssved åker
      Bakåkrarna åkertegar
      Mellerstaåkrarna åkertegar
      Fraåkrarna åkertegar
      Borrgärdssvedstyckena åkertegar
      Dyrgärdet åker
      Främrebläfletana åkertegar
      Bakbläfletana åkertegar
      Askåkrarna åkertegar
      Askåkerstyckena åkertegar
      Brunåkrarna åkertegar
      Överståkern åkerteg
      Långåkrarna åkrar
      Sandåkrarna åkrar
      Grindåkrarna åkrar
      Grindstyckena åkertegar
      Sjöstyckena åkertegar
      Vedskälet åker
      Myrstackhorva åker
      Stenbackgärdet åker
      Kvarngärdet åker
      Mellangärdet åker
      Lavoshorva åker
      Huksved åker
      Hallasved åker
      Siskuda åker
      Stenhorva åker
      Metmaskhorva åker
      Tattarhorva åker
      Tomte åker
      Bygatorna i Nuckö sn ledkort
      Arudegatan bygata
      Mogatan bygata
      Övregatan bygata
      Kreatursgatan bygata
      Ambrosgatan bygata
      Kreatursbäcken bygata
      Samla-tänav bygata
      Lelo-tänav bygata
      Tiigi-tänav bygata
      Hansu-tänav bygata
      Jaagu-tänav bygata
      Plaasu-tänav bygata
      Sauna-tänav bygata
      Metsavahe-tänav bygata
      Perevainu-tänav bygata
      Madise-tänav bygata
      Pendi-tänav bygata
      Hansu-tänav bygata
      Siimu-tänav bygata
      Liiva-tänav bygata
      Veski-tänav bygata
      Pendikarja-tänav bygata
      Haverkättgatan bygata
      Björkköringsgatan bygata
      Norragatan bygata
      Syrhorvgatan bygata
      Syrhorgatmunnen bygata
      Tinisgatan bygata
      Bygatan bygata
      Knutersgatan bygata
      Nedregårdsgatan bygata
      Lillgatan bygata
      Martens-Norragatan bygata
      Ambrosgatan bygata
      Koppelgatan bygata
      Kulgatan bygata
      Karjasgatan bygata
      Karegatan bygata
      Släckhorvgatan bygata
      Härmasgatan bygata
      Ribroa bygata
      Spikargatan bygata
      Pelmasgatan bygata
      Faltisgatan bygata
      Koppelgatan bygata
      Andersgatan bygata
      Lundgatan bygata
      Mangosgatan bygata
      Hinorsgatan bygata
      Gatmunnen bygata
      Smedsgatan bygata
      Lillgatan bygata
      Bredgatan bygata
      Bysgatan bygata
      Ågatan bygata
      Nygatan bygata
      Mogatan bygata
      Baskullgatan bygata
      Äistogatan bygata
      Ärkorsgatan bygata
      Storvägen bygata
      Broe bygata
      Jocksgatan bygata
      Joansgatan bygata
      Jakasågatan bygata
      Jakassandgatan bygata
      Draiarsgatan bygata
      Jürgensgatan bygata
      Jocksbässbackgatan bygata
      Lagg-gatan bygata
      Betshorvgatan bygata
      Vattenkärrgatan bygata
      Nygatan bygata
      Husbackgatan bygata
      Karjasgatan bygata
      Matsasgatan bygata
      Norasgatan bygata
      Andersgatan bygata
      Maschgatan bygata
      Lagg-gatan bygata
      Bakgärdesgatan bygata
      Havregatan bygata
      Koängsgatan bygata
      Hoskullgatan bygata
      Träckgatan bygata
      Ölbäcksgatan bygata
      Mossvedgatan bygata
      Vedskälsgatan bygata
      Menbackgatan bygata
      Kersorgatan bygata
      Gärdgatan bygata
      Lillgatan bygata
      Hummelskoggatan bygata
      Trångskoggatan bygata
      Ängbackgatan bygata
      Lillgatan bygata
      Storgatan bygata
      Bygatan bygata
      Drivstigen bygata
      Kersolgatan bygata
      Gärdgatan bygata
      Jurensgatan bygata
      Lendersgatan bygata
      Milbackgatan bygata
      Nybondesgatan bygata
      Ärkorsgatan bygata
      Graisgatan bygata
      Tevesgatan Saknas
      Broe bygata
      Lergatan bygata
      Smedensgatan bygata
      Lundgatan bygata
      Storgatan bygata
      Kristjansgatan bygata
      Broe bygata
      Mjölnargatan bygata
      Näsuddgatan bygata
      Broe bygata
      Lyckholmsvägen bygata
      Händersgatan bygata
      Bastugatan bygata
      Skomakarsgatan bygata
      Karegatan bygata
      Karegatan bygata
      Övregatan bygata
      Nedregatan bygata
      Rödstensgatan bygata
      Nedrebynsgatan bygata
      Urbarsgatan bygata
      Urbarsgatan bygata
      Harmansgatan bygata
      Hintargatan bygata
      Joansgatan bygata
      Tesgatan bygata
      Bäralsgatan bygata
      Bajtsgatan bygata
      Karegatan bygata
      Simasgatan bygata
      Kristjansgatan bygata
      Luxgata bygata
      Luxgräsbacken vägkrorsningar
      Huresgatan bygata
      Matsasgatan bygata
      Karegatan bygata
      Bäralsgatan bygata
      Bygatan bygata
      Lillharbogatan bygata
      Norrgatan bygata
      Västragatan bygata
      Källor ledkort
      Tiniskällan källa
      Pelmasholken källa
      Nurka-källan källa
      Enbacks-källan källa
      Längskälla källa
      Båtsback-källa källa
      Nätholms-källan källa
      Källbrunnen källa
      Hökskärrkällan källa
      Gammelängskällan källa
      Muittallika källa
      Jõeväljaallikas källa
      Äitsoallikas källa
      Torengiallik källa
      Källan källa
      Mosskällan källa
      Mosskällan källa
      Källan källa
      Mossakällan källa
      Äistvikakällan källa
      Joaste-Koppel-källan källa
      Kalvikskällan källa
      Derokällan källa
      Bakgärdeskällan källa
      Bromakällan källa
      Händerskällan källa
      Askokällan källa
      Källvikskällan källa
      Bygärdeskällan källa
      Nygårdskällan källa
      Glaitkällan källa
      Mossakällan källa
      Lilla-breda-bäckens-källa källa
      Källbäckens-källa källa
      Nässkällan källa
      Nyrianskälla källa
      Sältstenkällan källa
      Rilaskällan källa
      Glaitkällan källa
      Vassstrandskällan källa
      Nykällan källa
      Kullmatskällan källa
      Nybrunnskällan källa
      Tomaskällan källa
      Draiarskällan källa
      Lillhargakällan källa
      Källan källa

Till sidtopp