ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Nuckö(3)

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 716
      Vägar och stigar i Nuckö sn ledkort
      Spithamnbroe allmänlandsväg
      Roslepbroe allmänlandsväg
      Kapellbroe landsväg
      Derhamnbroe landsväg
      Rikullbroe landsväg
      Sutlepbroe landsväg
      Klottorpvägen landsväg
      Sõrudebroe landsväg
      Äistvasbroe landsväg
      Sutlopstrandbroe landsväg
      Nybroe Saknas
      Nybybroe landsväg
      Degerskogsbroe landsväg
      Klaanemabroe landsväg
      Äistvasbroe landsväg
      Kyrkobroe landsväg
      Mellanvadet vägsträcka
      Kästarsbroe landsväg
      Rikullbroe landsväg
      Harbovabroe vägsträcka
      Harbobroe landsväg
      Birkasbroe landsväg
      Lyckholmsbroe landsväg
      Skotabobroe landsväg
      Österbybroe landsväg
      Pasklepbroe landsväg
      Enbybroe landsväg
      Pasklepkyrkobroe landsväg
      Storvägen landsväg
      Daggängsbroe väg
      Händersmåvägen väg
      Asplundvägen väg
      Lavängsstigen väg
      Brännängsvägen väg
      Novarstyckvägen väg
      Mäkolvägen väg
      Bygärdesvägen väg
      Släckhorvvägen väg
      Bogärdesvägen väg
      Västergatuvägen väg
      Tellsvägen väg
      Kapellvägen väg
      Äistesväven väg
      Farkullvägen väg
      Fallsvägen väg
      Ågrenvägen väg
      Systertajvägen väg
      Örorvvägen väg
      Särstycksvägen väg
      Rävabackvägen väg
      Drankvägen vinterväg
      Luksasesvägen vinterväg
      Sanddappstigen vinterväg
      Brändgärdesvägen vinterväg
      Gårdängsvägen vinterväg
      Misevägen vinterväg
      Lill-misevägen vinterväg
      Väoksvägen vinterväg
      Storsifte vinterväg
      Bredvägen vinterväg
      Mjovägen vinterväg
      Därkolstigen gångstig
      Händersmåstigen gångstig
      Lill-Daggängsstigen gångstig
      Borkullstigen gångstig
      Nilsasstättvägen gångstig
      Lillsiktet gångstig
      Väoksstigen gångstig
      Pitingsstigen gångstig
      Tranbäsplock-ningsstigen gångstig
      Fallsstigen gångstig
      Vihorvvägen gångstig
      Storträskevägen gångstig
      Kapellvägen väg
      Arudevägen väg
      Brännvägen väg
      Petersvägen väg
      Bajtvägen väg
      Klottorparnesväg väg
      Patsstenvägen väg
      Movägen väg
      Larskvarnvägen väg
      Tellsvägen väg
      Sibbolvägen väg
      Nyängstegvägen väg
      Bredvägen väg
      Strandbysvägen väg
      Dyrslättvägen vinterväg
      Rätvägen vinterväg
      Strandvägen vinterväg
      Faråkerstigen gångstig
      Hashorvvägen gångstig
      Movägen väg
      Ängvallsvägen väg
      Rävakullvägen väg
      Östervägen väg
      Övergärdsvägen väg
      Nygärdsvägen väg
      Borrbacksvägen väg
      Linsänkningsvägen väg
      Mossbackvägen väg
      Björnbackvägen väg
      Drankvägen väg
      Sutlpsbornasväg vinterväg
      Bronvägen gångstig
      Björnbackstigen gångstig
      Övergärdsstigen gångstig
      Mostyckstigen gångstig
      Sõõrudevägen väg
      Kranasketee väg
      Pürkepakatee väg
      Viiandetee väg
      Ramsitee väg
      Kivinömmetee väg
      Sihetee väg
      Laanetee väg
      Oengitee vinterväg
      Angastetee gångstig
      Jöeväljatee gångstig
      Karkidemäetee gångstig
      Viluveretee väg
      Linnatee väg
      Küremaatee vinterväg
      Tappengojatee vinterväg
      Kivinömmetee vinterväg
      Kivimäetee väg
      Vanakülatee väg
      Kiritsitee vinterväg
      Viianditee vinterväg
      Marditee gångstig
      Viianditee gångstig
      Kiritsitee gångstig
      Farsvägen väg
      Bredvägen väg
      Storstensvägen väg
      Kyrkovägsmellanvägen väg
      Kyrkovägen väg
      Sutlepvägen väg
      Damhorvvägen väg
      Mossbackvägen väg
      Mosskullvägen väg
      Baskullvägen väg
      Fiskullvägen väg
      Småsvedvägen väg
      Bajalbackvägen väg
      Bröllopsdappvägen väg
      Lerkullvägen väg
      Brändkärrvägen vinterväg
      Vintervägen vinterväg
      Korsvägkärrstigen gångstig
      Liggdravstigen gångstig
      Tomasdappstigen gångstig
      Backmorstranbärsplockstigen gångstig
      Dammkärrstigen gångstig
      Lelosbackstigen gångstig
      Kålstycksvallsstigen gångstig
      Mossängsstigen gångstig
      Äistoängsstigen gångstig
      Tjärkulsstigen gångstig
      Robackstigen gångstig
      Gambysvägen väg
      Storkörsvägen väg
      Digerskogsvägen väg
      Dravlaggvägen väg
      Kärrvägen väg
      Sväklatorvägen väg
      Sänderlaggvägen väg
      Kapellvägen väg
      Bästbackvägen väg
      Vankordevägen väg
      Bastabackvägen väg
      Grönkullvägen väg
      Lokervägen väg
      Tjärkullsvägen väg
      Irjasängsvägen väg
      Kolafinnvägen väg
      Grönåsvägen väg
      Ålavägen väg
      Brändvägen väg
      Björkskogsvägen väg
      Pätsvedvägen väg
      Grokervägen väg
      Vintervägen vinterväg
      Gammelgårdsstigen gångstig
      Gambyvägen väg
      Broe väg
      Askoppelvägen väg
      Tjärbränningsvägen väg
      Stråte väg
      Matsasvägen vinterväg
      Harbobornasvägen väg
      Mosstigen gångstig
      Långhorvställesvägen gångstig
      Kärrvägen gångstig
      Nyvägen gångstig
      Korstenvägen väg
      Gjärdbacksvägen väg
      Fiskullvägen väg
      Nyriansvägen väg
      Gammelriansvägen väg
      Lindosvägen väg
      Bastuvägen väg
      Gambysvägen väg
      Koppelstigen gångstig
      Anderskoppelstigen gångstig
      Lerdappstigen gångstig
      Bäcksvedstigen gångstig
      Gärdbackstigen gångstig
      Gärdstigen gångstig
      Beckgärdesstigen gångstig
      Bykebastustigen gångstig
      Äistvikavägen vinterväg
      Fiskullvägen vinterväg
      Gatan väg
      Bönvägen gångstig
      Sjunkamossavägen vinterväg
      Sipsvägen väg
      Ryssgatan väg
      Släckvägen väg
      Källskogstigen gångstig
      Mossvedvägen väg
      Stranddappvägen väg
      Långdappvägen väg
      Långsvedvägen väg
      Svartorvägen väg
      Åkersvedvägen väg
      Källvägen väg
      Släckvägen väg
      Mossvägen vinterväg
      Svarttorstigen gångstig
      Mosstigen gångstig
      Nygårdsstigen gångstig
      Hoitsstigen gångstig
      Menbackvägen väg
      Prostvägen väg
      Vedskälsvägen väg
      Tjärkulsvägen väg
      Brädköringsvägen väg
      Gatatvägen väg
      Tomasvägen gångstig
      Ladansstig gångstig
      Nattlappsstigen gångstig
      Björkskogstigen gångstig
      Tjockåsstigen gångstig
      Åsstigen gångstig
      Bakgärdesmovägen väg
      Tjärkulsvägen väg
      Drivmovägen väg
      Vattusvedbroe väg
      Derovägen väg
      Mostycksvägen väg
      Nygärdesbackvägen väg
      Sirkärrvägen vinterväg
      Ramsilvägen gångstig
      Bredstensstigen stig
      Ankärrstigen stig
      Äintokavägen väg
      Hoitsbackvägen väg
      Klintåsvägen väg
      Brännmovägen väg
      Linsvedkärrvägen väg
      Åmovägen väg
      Gärdvägen väg
      Pärakülavägen väg
      Strandsvevägen väg
      Kronasvägen väg
      Galånsvägen väg
      Granlundvägen väg
      Vikavägen väg
      Mossvägen vinterväg
      Trästigsstigen gångstig
      Nymossevägen vinterväg
      Huvudsiktsstigen stig
      Vikalaggstigen stig
      Ruddvägen väg
      Släckköringsvägen väg
      Ingosmospetsvägen väg
      Laggmovägen väg
      Tickmovägen väg
      Rävasvedvägen väg
      Djuphosvägen väg
      Åkersvedvägen väg
      Äintokavägen väg
      Mossvägen vinterväg
      Gagrässvedstigen gångstig
      Dankerbackstigen stig
      Gissgårdsstigen stig
      Krabbvägen stig
      Stenborvägen stig
      Sonamnvägen stig
      Broe väg
      Nygårdsvägen väg
      Abbalvägen väg
      Brussvägen väg
      Gammelhorvvägen väg
      Mossvägen vinterväg
      Skotabovägen stig
      Porkensvägen stig
      Birkasbroe väg
      Näsuddvägen väg
      Mjölnarsvägen väg
      Hoansstigen gångstig
      Salkvägen vinterväg
      Broe väg
      Koppelvägen väg
      Nurkavägen väg
      Rivägen väg
      Allikavägen väg
      Tjuvvägen vinterväg
      Kvarnvägsstigen stig
      Lyckholmsbroe väg
      Dagöbornasväg väg
      Melesvägen väg
      Holmsvägen väg
      Kolabovägen väg
      Skomakarsvägen väg
      Nässgärdsvägen väg
      Mellangärdsvägen väg
      Rigärdesvägen väg
      Rostavägen väg
      Sutlepvintervägen vinterväg
      Nabbvägen vinterväg
      Kolabovägen vinterväg
      Storvallensvägen gångstig
      Nurkavägen stig
      Kyrkobroe väg
      Pasklepbroe väg
      Karegatan väg
      Gärdvägen väg
      Hosvägen vinterväg
      Strandvägen vinterväg
      Kyrkediket stig
      Kärrvägen stig
      Råmånsvägen väg
      Flisköringsvägen väg
      Mellangärdsvägen väg
      Högåsbroe väg
      Högkullbroe väg
      Ingsörbroe väg
      Enbybroe väg
      Skolhusbroe väg
      Däldvägen väg
      Nabbvägen väg
      Skogsvägen väg
      Strandvägen väg
      Kläpperbacksvägen väg
      Dällervägen väg
      Vasstrandsvägen väg
      Blesvägen väg
      Oxbacksvägen väg
      Långängsvägen väg
      Brusvägen väg
      Abbalvägen väg
      Backevaskyrkovägen väg
      Vattenkärrvägen vinterväg
      Kähletvägen vinterväg
      Bäckmossavägen gångstig
      Vattenbäcksvägen stig
      Vargstensslättvägen stig
      Osgjärdesvägen väg
      Ramsvägen väg
      Osgärdsvägen väg
      Vavägen väg
      Burebacksvägen väg
      Lillmorsvägen väg
      Osbroe väg
      Österbyvägen väg
      Nygärdsbackvägen väg
      Lerdalsbackvägen väg
      Brockelundsvägen väg
      Yxkullavägen väg
      Havägen väg
      Gärdvägen väg
      Stubbgjärdevägen väg
      Bunaolmsvägen väg
      Tellholmsvägen väg
      Glaitvägen vinterväg
      Bockrännsstigen stig
      Kvarnbäckstigen stig
      Lerdalsbackstigen stig
      Nirbaksstigen stig
      Gutabobroe väg
      Lillbroe väg
      Nybroe väg
      Bysholmbroe väg
      Näsgärdesstigen väg
      Bällholmsvägen väg
      Kullvägen väg
      Bönvägen väg
      Äisbovägen väg
      Nåtavägen vinterväg
      Kolabovägen gångstig
      Smedensvägen väg
      Höklippsvägen väg
      Vavägen vinterväg
      Gärdvägen stig
      Ängvallsstigen stig
      Äistvasstigen stig
      Långholmsstigen stig
      Svedvägen väg
      Polandsvägen väg
      Dicksbackvägen väg
      Mojaksvägen väg
      Skolhusvägen stig
      Askomvägen stig
      Hamnvägen väg
      Askomvägen väg
      Spitargärdsvägen väg
      Tomtgärdsvägen väg
      Minsevägen väg
      Öar och Grund i Nuckö sn ledkort
      Odinsholm ö
      Hosgrundet ö
      Pajgrundet ö
      Smörgrundet ö
      Ramsholm ö
      Ramsen ö
      Olavsaura ö
      Hompa holme
      Båtsbacken ö
      Sutlephosgrundet holme
      Hosgrundet ö
      Holmen ö
      Nyholmen ö
      Hästholmen ö
      Hobulaid ö
      Ormsö ö
      Vormsi ö
      Worms ö
      Mäen ö
      Stor-Pasja ö
      Stor-Tjuka ö
      Äikesimagrundet grund
      Borrgrundet grund
      Husbackgrundet grund
      Porsmogrundet grund
      Sompasgrundet grund
      Sofiasgrund grund
      Smörgrundet grund
      Labbgrundet grund
      Lergrundet grund
      Lillgrundet undervattensgrund
      Marsaurn undervattensgrund
      Fräsen grund
      Långåkrarna grund
      Nygrund grund
      Källviksaurn grund
      Nygrund grund
      Härmasgrund grund
      Sundgrundet grund
      Sandgrundet grund
      Naivgrundet grund
      Skeppargrundet övervattensgrund
      Gråsten-grundet grund
      Lill-stapeln grund
      Stor-stapeln grund
      Lergrundet grund
      Sillgrundet grund
      Skyttgrundet grund
      Simasgrundet grund
      Bullaura grund
      Koppelaura grund
      Mittinatensaurn grund
      Skyttgrundet grund
      Raggholken undervattensgrund
      Birkas-nota-grund grund
      Gässaura grund
      Gösaura grund
      Kogrundet övervattensgrund
      Smörgrundet grund
      Nygrundet grund
      Sorgrundet grund
      Töcksgrundet grund
      Lergrundet grund
      Bisagrundet grund
      Sjöar och vattendrag i Nuckö sn ledkort
      Storträsket insjö
      Kaevande järv insjö
      Linsänkningsträsket insjö
      Linaku järv insjö
      Skottbacksträsket insjö
      Getträsket insjö
      Kitse järv insjö
      Björkskogsträsket insjö
      Kasetuka järv insjö
      Sänderträsket insjö
      Sendri järv insjö
      Nuddan insjö
      Nåtan insjö
      Kudani järv insjö
      Vaträsket insjö
      Päraküla järv insjö
      Äistvae insjö
      Galasträsket insjö
      Galån å
      Nyån å
      Flivae insjö
      Sandrännan bäck
      Pumpvikrännan bäck
      Varännan bäck
      Tevesängrännan bäck
      Tickmobackrännan bäck
      Malinkerännan bäck
      Räsvedrännan bäck
      Baskullrännan bäck
      Brobäckrännan bäck
      Storuddvae insjö
      Träskerännale bäckar
      Södramjorännan bäck
      Norramjorännan bäck
      Hoitstesen-näggården insjö
      Tjockskogrännan bäck
      Hummelskogrännan bäck
      Korsrännan bäck
      Skrästensrännan bäck
      Menbackrännan bäck
      Matsasrännan bäck
      Bakrännan bäck
      Ellasverännan bäck
      Petrännan bäck
      Rikullån å
      Höbringån å
      Gambysån å
      Mossgraven dike
      Mjölnarsån å
      Ledingsån å
      Storträskgraven dike
      Säschtickgraven dike
      Saltträskdiket bäck
      Dammån bäck
      Kvarnån bäck
      Grinsvedån bäck
      Lillgärdesån bäck
      Mossdiket bäck, dike
      Pajbackrännan bäck
      Källrännan bäck
      Äistvikarännan bäck
      Aspbackrännan bäck
      Äistvikarännan bäck
      Brännrännan bäck
      Bästbackrännan bäck
      Grokärr-rännan bäck
      Gimbra bäck
      Olmasån å
      Keelsorännan bäck
      Porsmorännan bäck
      Gluttbäckrännan bäck
      Johansängsrännan bäck
      Mossdiket dike
      Dipholmsrännan bäck
      Höksrännan bäck
      Finnholmsrännan bäck
      Åbackajõgi bäck
      Ristikasoon bäck
      Linsosoon bäck
      Veskijõgi bäck
      Orsingijõgi bäck
      Pürkepakkajõgi bäck
      Angastejõgi bäck
      Bunatolmsrännan bäck
      Dankrännan bäck
      Håkagärdesrännan bäck
      Glajtrännan bäck
      Överudsdiket bäck
      Smultronbackrännan bäck
      Poladapprännan bäck
      Österdappen bäck
      Gamlaladans-rännan bäck
      Varälla bäck
      Minserännan bäck
      Äisborännan bäck
      Rödgrundsrännan bäck
      Vaongsrännan bäck
      Dicksbacksrännan bäck, dike
      Stenar på landet i Nuckö sn ledkort
      Vidhorvstenen sten
      Gräsängsstenen sten
      Lillgårdsstenen sten
      Storstengärdes-stenen sten
      Mickas-stenen sten
      Storstenen granitblock
      Skäggefar sten
      Storpats-stenen sten
      Lill-patsstenen sten
      Röda-stenen sten
      Älestenen sten
      Kolestenen sten
      Österstenen sten
      Korsstenen sten
      Kokstengikivi sten
      Suurekuilaane-kivi sten
      Väikekoksengikivi sten
      Pendikivi sten
      Rabakivi sten
      Skälstenen sten
      Kängstenen sten
      Övrestenen sten
      Nedrestenen sten
      Storstenen sten
      Mosskullstenen sten
      Flatstenen sten
      Hoissastenen sten
      Bladstyckstenen sten
      Storstenarna sten
      Snickarstenen sten
      Gråstenen sten
      Husback-stenen sten
      Kämpåsstenen sten
      Kluvnastenen sten
      Runddelsstenen sten
      Porsmostenen sten
      Björkskogstenen sten
      Storastenen sten
      Pjuksen sten
      Kvarnbäcksstenen sten
      Storastenarna stenar
      Äistvikastenen sten
      Pajbackstenen sten
      Vargstenen sten
      Hundstenarna stenar
      Mosstenen sten
      Svatorstenarna stenar
      Storstenen sten
      Spikarstenen sten
      Dansstenen sten
      Skrillstenen sten
      Sprittstenen sten
      Tjärkulstenen sten
      Pestenen sten
      Bredstenen sten
      Lillapestenen sten
      Hamgårdsstenen sten
      Övermossestenen sten
      Hoisvedstenen sten
      Kuporbackstenen sten
      Barboshunden sten
      Barbosoxen sten
      Laggmostenen sten
      Knäkeryggjatstenen sten
      Gråstenarna stenar
      Petersburg sten
      Sätestenen sten
      Håligastenen sten
      Simasgrundstenen sten
      Näsgärdesstenen sten
      Gråstenen sten
      Stenen sten
      Mossbackstenen sten
      Fatet sten
      Hästen sten
      Bronsen sten
      Rikullflaten sten
      Tänsbröderna sten
      Nätbackstenen sten
      Storstenen sten
      Viksstenen sten
      Mellanstenen sten
      Rödstenen sten
      Vändgrundsstenen sten
      Blekestenarna stenar
      Salsstenen sten
      Storstenen sten
      Mörkullan sten
      Gråstenen sten
      Skroppen sten
      Välkurfar sten
      Välkurmor sten
      Rågviksstenen sten
      Lambasstenen sten
      Sturendsstenen sten
      Källstenen sten
      Burebacksstenen sten
      Bajtstenen sten
      Mosobackstenen sten
      Stenomstenen sten
      Pjuken sten
      Flatstenen sten
      Rödstenen sten
      Tänskebröderna stenar
      Kantigastenen sten
      Storstenen sten
      Krokstenen sten
      Grutvordsstenen sten
      Odenssten sten
      Storbacksstenen sten
      Kapellbacksstenen sten
      Gullsmedsstenen sten
      Ikestenarna sten
      Stornässtenen sten
      Hamndals-stenen sten
      Fårsstenarna stenar
      Svalstenarna stenar
      Skyttstenarna stenar
      Hoitstenarna stenar
      Pålens-flata-sten sten
      Baskerstenarna stenar
      Ängsstenen sten
      Krokiga-stenen sten
      Väsligastenen sten
      Hamngårdsstenarna stenar
      Klumpstenarna stenar
      Dilethälle strand
      Märrstenen sten
      Kågrundsstenen sten
      Dicksbackssvedstenen sten
      Tomtkärrstenen sten
      Överstensröset sten
      Lillskarvstenen sten
      Kullnatsvedstenen sten
      Brunnskäärstenen sten
      Nenkalvstenen sten
      Stenkruss-stenrevet sten
      Albärtsstenen sten
      Martensgrundstenen sten
      Majstenen sten

Till sidtopp