ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Ormsö(1)

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 519 Naturnamn: 816
    Saknas Saknas Begravningsplatser ledkort
    Kommun och bynamn ledkort Gravgården begravningsplats
    Ormsö ö Ryssgravgården begravningsplats
    Vormsi ö Kyrkogården begravningsplats
    Sviby by Kapellbacken forntida begravningsplats
    Sviby by Kapellbacken forntida begravningsplats
    Ruppo by Rälbykyrkkullen forntida begravningsplats
    Hullo by Kapellstället forntida begravningsplats
    Håkabacken by Stenar på landet och utanför... ledkort
    Fällarna by Bärget stenröse
    Vällarna küla by Gråstenen sten
    Förby by Skärsstenen sten
    Vorby küla by Storstenen sten
    Bynäs by Pjukastenen sten
    Byssby by Storstenen sten
    Saxby by Baronstenen sten
    Saksby küla by Storstenen sten
    Kärrslätt by Salstenen sten
    Kersleti küla by Nisasstenen sten
    Borrby by Grågåsstenen sten
    Söderby by Nygärdesstenen sten
    Rälby by Kråkstenen sten
    Dyby by Skittstenen sten
    Diby by Mängärdsstenen sten
    Norrby by Stengärdsassten sten
    Hosby by Tomas-Mattes-sten sten
    Magnushov by Oxbackrea sten
    Söderby asundus by Trollkonassten sten
    Nyby by Sårängsstenen sten
    Suuremõisa-asundus by Smeden sten
    Gårdsnamn i Sviby ledkort Storstenarna stenar
    Nysimasa gård Västergärdesstenarna stenar
    Nismas gård Kapellstenen sten
    Norjas gård Mospeldbackstenen sten
    Masasa gård Spitsatstenen sten
    Vävarsa gård Rödstenen sten
    Gräsa gård Simstenen sten
    Smesa gård Galgårdsstorstenen sten
    Lillgräsa gård Tristenen sten
    Pjarsa gård Storstenen sten
    Petisa gård Dörrstenen sten
    Broasa gård Långörstenen sten
    Hanasa gård Storstenen sten
    Nybondesa gård Maltristenen sten
    Tinisa gård Krabbstenen sten
    Ålmata gård Storstenen sten
    Oagårdsa gård Rea sten
    Neagårdsa gård Skojkgrundstenen sten
    Simas-Jonasa gård Sillgrundsstenen sten
    Galgårdsa gård Riskotastenen sten
    Mickasa gård Halvvägsstenen sten
    Pedasa gård Salsgrundstenen sten
    Martesa gård Trestenarna sten
    Jobes-Larasa gård Storgrundsstenen sten
    Tomasa gård Kälkarstenen sten
    Nygårdsa gård Rea sten
    Laurasa gård Dagöbo-flutun sten
    Andersa gård Tomasstenen sten
    Stoasa gård Hoilasöurstenen sten
    Petersa gård Hoisölgsstenen sten
    Klåmasa gård Djupvattensstenen sten
    Johansa gård Blåen sten
    Nilsasa gård Näteviksstenen sten
    Ny-Bengtasa gård Porsviksflöto sten
    Norrända gård Salsstenen sten
    Smenisa gård Tallbacksstenen sten
    Bertasa gård Bygrundstenen sten
    Ny-Tomasa gård Dissnäsflöto sten
    Lepikosa gård Tvillingsstenarna sten
    Äikenäsa gård Filingsstenarna stenar
    Härmasa gård Svarten sten
    Irjasa gård Gribbstenen sten
    Jakasa gård Pjuken sten
    Gärdesa gård Hoita sten
    Lundasa gård Rea sten
    Backesa gård Pjuken sten
    Nybjarsa gård Pjärsfarsstenen sten
    Marsa gård Triana sten
    Hindorsa gård Näteflöto sten
    Larsa gård Kistan sten
    Ärkorsa gård Storambos sten
    Nymasa gård Stacken sten
    Sjösa gård Storstenen sten
    Lillmasa gård Ballstenen sten
    Sadama gård Kyrkstenen sten
    Ranna gård Lillnätestenen sten
    Välja gård Stornätestenen sten
    Hansasa gård Saltflöto sten
    Jansa gård Kantigastenen sten
    Sillasa gård Mickasbåten sten
    Jobesmasa gård Hoiten sten
    Nilsgalgårdsa gård Morsvarpstenen sten
    Bärgasa gård Farsvarpstenen sten
    Gårdsnamn i Rumpo ledkort Tärstenen sten
    Bärtalsa gård Svarten sten
    Nygårdsa gård Pjuken sten
    Norensa gård Salen sten
    Marsa gård Gättor sten
    Hanasa gård Stegeflöto sten
    Larasa gård Obbholmsgrundstenen sten
    Gärdesa gård Långöursflöto sten
    Tomasa gård Öar och Grund Sjöfartsleder ledkort
    Hindors-Bärtalsa gård Harris ö
    Jakasa gård Harrissund sjöfartsled
    Andersa gård Osö-sund sjöfartsled
    Jobesa gård Voosi sund
    Hansasa gård Pasja ö
    Olarsa gård Tälmen ö
    Martensa gård Kåtan ö
    Dontesa gård Tjuka ö
    Stoasa gård Lilltjuka ö
    Jonasa gård Mäen ö
    Irjasa gård Obbholmsgrundet ö
    Gränsa gård Sköcgrundet grund
    Hindorsa gård Skojckgrundet grund
    Mämansa gård Gloppa grund
    Gårdsnamnen i Hullo ledkort Ålagrundet grund
    Porsa gård Hoitnäsgrundet grund
    Marksa gård Skärsgrundet grund
    Bäntasa gård Rödstensgrundet grund
    Bärtasa gård Sälagrundet grund
    Hansasa gård Krabbgrundet grund
    Pjarsa gård Mittigrundet grund
    Tomasa gård Holländernsgrund grund
    Ärkorsa gård Gutagrunden grund
    Andersa gård Abborrgrundet grund
    Irjasa gård Bygrunden grund
    Härmasa gård Sanka grund
    Nimasa gård Storstensgrundet grund
    Masasa gård Salen grund
    Mattesa gård Nätegrunden grund
    Nygårdsa gård Tälmsnorrgrundet grund
    Hanasa gård Silmgrundet grund
    Norenda gård Lillpasjegrundet grund
    Jakasa gård Salsgrundet grund
    Bak-Irjasa gård Märragrundet grund
    Linde gård Östergrunden grund
    Nytomasa gård Ribenet grund
    Stoasa gård Hästen grund
    Simasa gård Torren grund
    Backasa gård Markgrundet grund
    Läppsa gård Pålgrundet grund
    Gårdsnamn i Håkabacken o. Fälla ledkort Niman grund
    Tomasa gård Gråstensgrundet grund
    Andersa gård Salsgrundet grund
    Gustasa gård Abborröuren grund
    Irjasa gård Stacken grund
    Backasa gård Bastugrundet grund
    Larsa gård Saltgrundet grund
    Hansasa gård Stapelgrundet grund
    Klåsasa gård Flisgrundet grund
    Andersa gård Laksgrundet grund
    Larasa gård Råggrundet grund
    Simasa gård Saltgrundet grund
    Årkorsa gård Nätgrundet grund
    Nysimasa gård Kalvörgrundet grund
    Hansasa gård Abborrgrundet grund
    Nygårdsa gård Kalvöurarna Saknas
    Larsa gård Flisgrundet grund
    Kampesa gård Öuren grund
    Johansa gård Gribba grund
    Jobesa gård Östgrundet grund
    Gårdsnamnen i Förby ledkort Norrgrundet grund
    Johansa gård Torsgrundet grund
    Hindorsa gård Nygrundet grund
    Simas-Mare gård Kogrundet grund
    Simas-Anders gård Bryggja grund
    Hansas-Andersa gård Vikgrundet grund
    Irjasa gård Vipgrundet grund
    Tomasa gård Tomasgrundet grund
    Bakirjasa gård Abborrgrundet grund
    Bäntasa gård Örkuto grund
    Robasa gård Långgrundet grund
    Dikersa gård Tjärtunnan grund
    Norensa gård Stacken grund
    Backesa gård Västersanken grund
    Graisa gård Östersanken grund
    Jakas-Hansasa gård Torsgrundet grund
    Jakas-Sjösa gård Nygrundet grund
    Vaktarsa gård Norrgrundet grund
    Nygårdsa gård Håkangrundet grund
    Millbackasa gård Kyrkgrundet grund
    Broesa gård Skeppargrundet grund
    Orbasa gård Hansagrundet grund
    Larasa gård Skinalasöuren grund
    Kiivaremees gård Kantigastensöuren grund
    Irjas-Jonansa gård Gräsgrundet grund
    Bärtalsa gård Västergrundet grund
    Kärtars-Johan gård ?Stikolgrundet grund
    Bängtasrusken gård Nätegrundet grund
    Gårdsnamn i Bynäs o. Bussby ledkort Skälsgrundet grund
    Gräsa gård Hamngrundet grund
    Marsa gård Sundgrundet grund
    Hansasa gård Oxgrundet grund
    Galgårdsa gård Trängtälpa grund
    Jakasa gård Gjusgrundet grund
    Mattesa gård Mattigrundet grund
    Orbasa gård Vadetsgrundet grund
    Gärdesa gård Terngrundet grund
    Marksa gård Mickasbåten sten
    Nilsasa gård Björkgrundet grund
    Jakasa gård Torsgrundet grund
    Petersa gård Nygrundet grund
    Backesa gård Nätegrundet grund
    Jonasa gård Horsryggen grund
    Sjösa gård Öuren grund
    Bakirjasa gård Broar på Ormsö ledkort
    Hindorsa gård Björkkärr-tromben bro
    Andersa gård Gatu-tromben bro
    Olarsa gård Vasshälms-tromben bro
    Hansasa gård Kärrgatu-tromben bro
    Nygårdsa gård Vasshälings-tromben bro
    Ärkorsa gård Vispeld-tromben bro
    Tinisa gård Änge-tromben bro
    Nimasa gård Slätt-tromben bro
    Gårdsnamn i Saxby ledkort Vidgatu-tromben bro
    Hansasa gård Hampgårds-tromben bro
    Simasa gård Lillgärds-tromben bro
    Andersa gård Pjarsängs-tromben bro
    Ärkorsa gård Västergärds-tromben bro
    Pjarsa gård Lillängs-tromben bro
    Porsa gård Lillmyr-tromben bro
    Härtmansa gård Vadets-tromben bro
    Häppmansa gård Viks-tromben bro
    Smedsa gård Sjös-tromben bro
    Sjösa gård Hamnar och båtbryggor, insjöar och vattendrag ledkort
    Nypjarsa gård Svibybron hamn
    Samtarsa gård Underbacken tilläggsplats
    Irjasa gård Sandgråsten tilläggsplats
    Graisa gård Grågåsholmen tilläggsplats
    Bäntasa gård Båtsbacken tilläggsplats
    Amborsa gård Storbron hamn
    Kammarsa gård Storhamnen hamn
    Bakirjasa gård Bussbyhamnen hamn
    Larasa gård Båkbron hamn
    Pjarsjan gård Doktorshamnen hamn
    Norjasa torp Gamlahamnen hamn
    Pjarslaggesa torp Flutahamnen tilläggsplats
    Jakasa gård Näsbron fiskehamn
    Nikosa gård Borrbyhamnen hamn
    Nygårsa gård Rälbyhamnen hamn
    Nimasa torp Gammelbron fiskehamn
    Jobesa torp Nybron hamn
    Hanasa gård Nätegårdsbron fiskehamn
    Gårdsnamn i Kärrslätt ledkort Näsudden tilläggsplats
    Sminisa gård Bredgrundet fiskehamn
    Musasa gård Djupöurn fiskehamn
    Hindorsa gård Flisöurn fiskehamn
    Norsmisa gård Dybyhamnen hamn
    Hanasa gård Norrbyhamnen hamn
    Irjasa gård Skärsbron hamn
    Mas-Tomasa gård Näsbron hamn
    Kamasa gård Båtshamnen fiskehamn
    Maspjarsa gård Norrstenen tilläggsplats
    Kärsa gård Krokhamnen fiskehamn
    Smedsa gård Krokigabryggan fiskehamn
    Sjösa gård Vaesbryggan fiskehamn
    Salt-Pjarsa gård Inviksbryggan fiskehamn
    Nimasa gård Djupöurn tilläggsplats
    Kampesa gård Fällbron fiskehamn
    Stor-Jonasa gård Dybyträsket insjö
    Lill-Jonasa gård Lillmirrännan bäck
    Gräsa gård Rälbyrännan bäck
    Pjarsa gård Täipsrännan bäck
    Tomas-Martesa gård Borhoarännan bäck
    Tomas-Sjösa gård Holmsvadet vattendrag
    Tinisa gård Vae vattendrag
    Nygårdsa gård Diket vattendrag
    Jobesa gård Prästviken insjö
    Kopp-Sjösa gård Bygatorna på Ormsö ledkort
    Nypjarsa gård Skitfgatan bygata
    Petersa gård Bygatan bygata
    Kobesa gård Resärvgatan bygata
    Nybondesa gård Härmsgatan bygata
    Andersa gård Kålgårdsgatan bygata
    Smedjesa gård Käppelgatan bygata
    Gräs-Nygårdsa gård Bygatan bygata
    Norrgårdsa gård Lillgatan bygata
    Gärdesa gård Storgatan bygata
    Masasa gård Bygatan bygata
    Simasa gård Pjarsgatan bygata
    Klåsasa gård Krökningen bygata
    Ny-Simasa gård Sandgatan bygata
    Jakas-Sjösa gård Hampgårdsgatan bygata
    Johansa gård Bygatan bygata
    Graisa gård Kyrkgatan bygata
    Norjasa gård Bygatan bygata
    Norenda gård Hoagatan bygata
    Jakasa gård Långgatan bygata
    Ny-Smedsa gård Tomasgatan bygata
    Kalsa gård Norrbacken bygata
    Laggesa gård Storgatan bygata
    Martesa gård Kärrgatan bygata
    Isaksa gård Greisgatan bygata
    Ny-Tomasa gård Bygatan bygata
    Gårdsnamn i Borrby ledkort Bynäsgatan bygata
    Borresa gård Södrabrona bygata
    Hanas-Graisa gård Stasgatan bygata
    Simasa gård Rönngatan bygata
    Knutersa gård Ärtgatan bygata
    Blestasa gård Norrbrona bygata
    Norens-Sjösa gård Nygärdsgatan bygata
    Stasa gård Kärrslättvägen bygata
    Klåsa gård Råsagatan bygata
    Hindorsa gård Långgatan bygata
    Hansasa gård Långgatan bygata
    Stranasa gård Kampesgatan bygata
    Kapellsa gård Nymasgatan bygata
    Stasnasa gård Saltpjarsgatan bygata
    Pjarsa gård Lillgatan bygata
    Mickasa gård Kärrgatan bygata
    Marksa gård Sminisgatan bygata
    Lasasa gård Hindorsgatan bygata
    Sjösnasa gård Hansasgatan bygata
    Jobesmasa gård Nypjarsgatan bygata
    Bleesa gård Jobesgatan bygata
    Graisa gård Ängegatan bygata
    Urbasa gård Kjulsgatan bygata
    Bärtasa gård Sårängsgatan bygata
    Sjösa gård Spillingsgatan bygata
    Smessa gård Västergatan bygata
    Ärkorsa gård Östergatan bygata
    Linanasa gård Lillgatan bygata
    Jobesa gård Brunnsgatan bygata
    Andosa gård Graisgatan bygata
    Domandersa gård Östergatan bygata
    Tomasa gård Västergatan bygata
    Stoasa gård Larasgatan bygata
    Martesa gård Vidgatan bygata
    Larsasa gård Kärrgatan bygata
    Hansasa gård Kyrkgatan bygata
    Nygårdsa gård Hampgårdsgatan bygata
    Masasa gård Stenårsgatan bygata
    Jakasa gård Petersgatan bygata
    Nystugsa gård Bygatan bygata
    Johansa gård Lillgatan bygata
    Petersa gård Rugatan bygata
    Bäntasa gård Lombagatan bygata
    Jonasa gård Kvarngärdsgatan bygata
    Norjasa gård Bysgatan bygata
    Kampesa gård Skälsgatan bygata
    Ovangårdsa gård Nygärdsgatan bygata
    Nimasa gård Norrgatan bygata
    Gärdesa gård Masasgatan bygata
    Nypjasa gård Bysgatan bygata
    Lill-Graisa gård Kärrgatan bygata
    Bärtalsa gård Långgatan bygata
    Norenda gård Maltrigatan bygata
    Masa gård Källor ledkort
    Härmasa gård Slättkällan källa
    Sjös-Martesa gård Slättkällan källa
    Irjasa gård Nothuskällan källa
    Tinisa gård Kelda källa
    Strandbacksa gård Bodosgärdkällan källa
    Irjasa gård Nothuskällan källa
    Komasa gård Backängskällan källa
    Smensa gård Kilttegkällan källa
    Lill-Jonasa gård Bredtegkällan källa
    Borrlarasa gård Kilttontkällan källa
    Kyrknygårdsa gård Svartkärrkällan källa
    Gårdsnamn i Rälby ledkort Källan källa
    Galgårdsa gård Nabbkällan källa
    Nybondesa gård Sandåkerbackskällan källa
    Gärdesa gård Sjöskällan källa
    Masasa gård Tompokällan källa
    Nimasa gård Maltrikällan källa
    Tomasa gård Åkrar på Ormsö ledkort
    Hansasa gård Södergärdan åker
    Larsa gård Räisärva åker
    Hansasa gård Skiftgärdet åker
    Irjasa gård Nässgärdet åker
    Petersa gård Äikenässved åker
    Larsasa gård Södergärdssved åker
    Jobasa gård Östersved åker
    Backesa gård Hampgårdarna åker
    Lillmasa gård Södergärdet åker
    Pjarsa gård Norrgärdet åker
    Porsa gård Nygärdet åker
    Bakriasa gård Enbuskgärdet åker
    Bak-Irjasa gård Gärdstycket åker
    Lindesa gård Läistycket åker
    Smesa gård Gårdstycket åker
    Tinisa gård Norrgärdet åker
    Andersa gård Sandåkern åker
    Sillvasa gård Stontåkern åker
    Lillgårdsa gård Långåkern åker
    Gårdsnamn i Dyby ledkort Leråkern åker
    Orbasa gård Mohärva åker
    Nybondesa gård Vägåkern åker
    Olosa gård Fraåkern åker
    Martesa gård Södragärdet åker
    Krabbesa gård Alåkern åker
    Tinisa gård Tallhärva åker
    Jakasa gård Håkabacksgärdet åker
    Johasa gård Stubbängsgärdet åker
    Simasa gård Svartkärrgärdet åker
    Andersa gård Storgärdet åker
    Nysimasa gård Hoitsgärdet åker
    Nygårdsa torp Södragärdet åker
    Gärdesa torp Norrgärdet åker
    Holo-Tomasa torp Västrasvedarna åker
    Olpnasa torp Enskogsvedarna åker
    Nimasa gård Hampgårdarna åker
    Larsa gård Bakängssvedarna åker
    Hanasa gård Sorrgärdet åker
    Mickasa gård Svedgärdet åker
    Gårdsnamn i Norrby ledkort Bygärdet åker
    Bärtalsa gård Krokigagärdet åker
    Bäntasa gård Storgärdet åker
    Larsa gård Sjögärdet åker
    Mirasa gård Vaktarssved åker
    Nygårdsa gård Norrgärdet åker
    Andersa gård Sandhärva åker
    Hinforsa gård Magasinsgärdet åker
    Hättmansa gård Galbysgärdet åker
    Tinisa gård Sjögärdet åker
    Porsa gård Norrkärrgärdet åker
    Mangsa gård Sjögärdet åker
    Hansasa gård Mängärdet åker
    Bygärdsa gård Överstgärdet åker
    Hansasa gård Stengärdet åker
    Larasa gård Nygärdet åker
    Jobesa gård Trässgärdet åker
    Sjösa gård Hampgården åker
    Olarsa gård Skittstensvedarna åker
    Jakasa gård Storgärdet åker
    Gårdsnamn i Söderby ledkort Skogshärva åker
    Landesa gård Sjögärdet åker
    Backesa gård Småsvedarna åker
    Tinisa gård Bysved åker
    Nilsasa gård Nygärdet åker
    Nygårdsa gård Älmsogge åker
    Larsa gård Holmsgärdet åker
    Marsa gård Småsved åker
    Jobasa gård Lillängssvedarna åker
    Graisa gård Västersvedarna åker
    Bärtasa gård Bysved åker
    Hansasa gård Storgärdet åker
    Martesa gård Sörgärdet åker
    Petersa gård Västergärdet åker
    Jakasa gård Näsgärdet åker
    Mirasa gård Nabbsved åker
    Hanasa gård Hampgården åker
    Masasa gård Kålgården åker
    Olarsa gård Lillgärdet åker
    Vävarsa gård Derhärva åker
    Mickasa gård Västergärdet åker
    Gårdsnamn i Hosby ledkort Norrgärdet åker
    Nyskogladubacken gård Lillgärdet åker
    Norenda gård Magasinsgärdet åker
    Hindorsa gård Rugärdet åker
    Gärdesa gård Kärrängstofolgårdarna åker
    Petersa gård Nygärdet åker
    Tinisa gård Mickestofolgårdarna åker
    Johansa gård Galhamstofolgårdarna åker
    Lillmasa gård Träsketofolgårdaran åker
    Graisa gård Kvarngärdet åker
    Smedsa gård Näsgärdet åker
    Hansasa gård Västergärdet åker
    Jakasa gård Nygärdet åker
    Hanasa gård Storsved åker
    Larsasa gård Bygärdet åker
    Nygårdsa gård Kvarngärdet åker
    Bleesa gård Tomtgärdet åker
    Hättmansa gård Norrgärdet åker
    Martesa gård Nygärdet åker
    Irjasa gård Iksnorrsgärdet åker
    Gårdsnamn i Magnushov ledkort Lagårsgärdet åker
    Fällviken gård Rigärdet åker
    Tamsalu gård Obbholmsgärdet åker
    Porsa gård Spitsgärdet åker
    Saltpjarsa gård Kärrgärdet åker
    Sjösa gård Tompogärdet åker
    Härmasa gård Öurgärdet åker
    Vaktarsa gård Västergärdet åker
    Ärkorsa gård Kornhärva åker
    Bäntasa gård Västergärdet åker
    Olmata gård Östergärdet åker
    Hansasa gård Ängar på Ormsö ledkort
    Nygårdsa gård Alskogarna äng
    Smedjasa gård Tontana äng
    Nybondesa gård Nehenan äng
    Tinisa gård Krubbana äng
    Backesa gård Koppelängen äng
    Ladugårdsa gård Ärkorsängen äng
    Övergårdsa gård Bentasnyängen äng
    Gränsa gård Tomashagen äng
    Gustasa gård Svinängen äng
    Jonasa gård Risängen äng
    Karlasa gård Svinängsskogen äng
    Jobesa gård Norrmira äng
    Mattesa gård Limpängarna äng
    Petersa gård Mjuängarna äng
    Tomasa gård Rävabackskogen äng
    Smedjasa gård Södramira äng
    Sminisa gård Bakängen äng
    Jakas-Sjösa gård Hampgårdsskogen äng
    Gärdesa gård Tuvängsstyckena äng
    Gräs-Nygårdsa gård Gärdstyckena äng
    Hindorsa gård Storängen äng
    Norenda gård Lillkullängen äng
    Andersa gård Täppana äng
    Sinsa gård Stubbängen äng
    Bak-Irjasa gård Koppale äng
    Laggesa gård Sjunkmarken äng
    Amborsa gård Granbackarna äng
    Lillesa gård Hästängen äng
    Kyrkor, herrgårdar, krogar ledkort Hoisorängen äng
    Magnushov forntida herrgård Nybroängen äng
    Suuremõisa herrgård Svartbäckarna äng
    Söderbyherrgård herrgård Nygärdshagarna äng
    Lutterskyrkan kyrka Kolakorängen äng
    Rysskyrkan ortodox-kyrka Kolakolängen äng
    Svibykrogen krog Stenåsängen äng
    Hoskrogen krog Reslana äng
    Saksbykrogen krog Hästkoppale äng
    Kärrslättkrogen krog Norrbyängen äng
    Borrbykrogen krog Lundarna äng
    Förbykrogen krog Österhagen äng
      Österängen äng
      Skarpängen äng
      Brohagarna äng
      Ängolängen äng
      Skifthagarna äng
      Ängen äng
      Dontesängen äng
      Holmsängen äng
      Lillängen äng
      Storängen äng
      Västerängen äng
      Bynäsängen äng
      Vaktarstomten äng
      Holmen äng
      Andersängen äng
      Nygärdet äng
      Bynästegarna äng
      Holmen äng
      Lillängen äng
      Bronängen äng
      Derängen äng
      Ängen äng
      Mossen äng
      Sorängen äng
      Kjulsängen äng
      Främreängen äng
      Bakängen äng
      Österängen äng
      Pjarsängen äng
      Kärrkullhagen äng
      Nabbsved äng
      Borshagarna äng
      Tomte äng
      Östertomtarna äng
      Västertomtarna äng
      Nässängen äng
      Hagarna äng
      Kärrängen äng
      Stubbigaängen äng
      Lillängen äng
      Timmerängen äng
      Aspängen äng
      Småängen äng
      Gammelängen äng
      Storängen äng
      Tjuka äng
      Lillängen äng
      Storängen äng
      Bäntashagen äng
      Bertalstomte äng
      Larshagen äng
      Hättmanshagen äng
      Porshagen äng
      Mangshagen äng
      Strandhagen äng
      Lillängen äng
      Derängen äng
      Klippan äng
      Nyskogbäcken äng
      Skoldelarna äng
      Rigärdesängen äng
      Brasktegarna äng
      Näsängen äng
      Kärret äng
      Koppalängen äng
      Tompovallen äng
      Lillgärdet äng
      Betesmarker på Ormsö ledkort
      Östermarken betesmark
      Nygärdan betesmark
      Lövmarken betesmark
      Blåmarken betesmark
      Mira betesmark
      Västermarken betesmark
      Slätten ängsmark
      Näset betesmark
      Holmarna betesmark
      Saslätten betesmark
      Karemarken betesmark
      Slätten betesmark
      Mellan-byarna betesmark
      Norrsidanbron betesmark
      Skogen betesmark
      Nätetallbacken betesmark
      Karekoppale betesmark
      Sjunkamarken betesmark
      Björnängen betesmark
      Sjunkamarken betesmark
      Yttretomtarna betesmark
      Mellantomtarna betesmark
      Gammelängsslätten betesmark
      Rödslättsbäcken betesmark
      Karekoppale betesmark
      Tagavara betesmark
      Tagavara betesmark
      Karekoppale betesmark
      Avhugget betesmark
      Tjun betesmark
      Sjunkamarken betesmark
      Magasinbackarna betesmark
      Kärkspeldena betesmark
      Kvarnbäcken betesmark
      Lilltjulen betesmark
      Näset betesmark
      Utängen betesmark
      Kjulen betesmark
      Hundslätten betesmark
      Enskogslätten betesmark
      Nedrekornhärvan betesmark
      Stronängen betesmark
      Grundet betesmark
      Holmen betesmark
      Slätten betesmark
      Nabbskotan betesmark
      Nabbacken betesmark
      Näsudden betesmark
      Gammelholmen betesmark
      Näsängsbacken betesmark
      Östersidan betesmark
      Lillmira betesmark
      Sandåkersbacken betesmark
      Svedbacken betesmark
      Storsvedbacken betesmark
      Långöuren betesmark
      Koholmen betesmark
      Bredgrundet betesmark
      Gammelnätegården betesmark
      Äikeholmsbacken betesmark
      Smultronbacken betesmark
      Gammelsvedarna betesmark
      Lillviken betesmark
      Östersidan betesmark
      Baitsängarna betesmark
      Kyrkkullen betesmark
      Näset betesmark
      Österslätten betesmark
      Bränstaslätten betesmark
      Näset betesmark
      Bakför-Västergärdan betesmark
      Lillmira betesmark
      Storsved betesmark
      Sandbäcken betesmark
      Ålarännan betesmark
      Norrbacken betesmark
      Nedanför-bygärdet betesmark
      Skäret betesmark
      Skärshalsen betesmark
      Ovanför-hamnen betesmark
      Stranden betesmark
      Nira betesmark
      Hästängen betesmark
      Dammängen betesmark
      Norrnira betesmark
      Bäckarna betesmark
      Viken betesmark
      Obbholmen betesmark
      Långöuren betesmark
      Holmen betesmark
      Invikskroken betesmark
      Skotan betesmark
      Näset betesmark
      Skogar och skogsdungar på Ormsö ledkort
      Östermira allmänskog
      Hosmon allmänskog
      Fällskogen allmänskog
      Dissnäs-skogen allmänskog
      Nässkogen allmänskog
      Hosskogen skog
      Norrstyckena allmänskog
      Gärdstyckena skog
      Obyttaskogen skog
      Storkjulskogen skog
      Skalligastyckena skog
      Trollkonsstyckena skog
      Skogshärvstyckena skog
      Västrasidanskog skog
      Högbackskogen allmänskog
      Nyskogen skog
      Kyrkledstyckena skog
      Sorängsstyckena skog
      Fällängsstyckena skog
      Lövbackarna skog
      Mosvedstället skog
      Granstyckena skog
      Svartkärrskogen skog
      Tallstyckena skog
      Korkängarna skog
      Enskogängarna skog
      Granbackstycket skog
      Lillängsbackstycket skog
      Tallstycket skog
      Björkstycket skog
      Brändstycket skog
      Vidspeldena skog
      Olaskärret skog
      Stugkärrena skog
      Baistängarna skog
      Norrboskogen skogsdunge
      Mirstyckena skog
      Stänkjarstallunden skogsdunge
      Boskogen skogsdunge
      Hästängstallunden skogsdunge
      Nyhena skogsdunge
      Blåmarken skogsdunge
      Nyborängstallunden skogsdunge
      Lövängstallunden skogsdunge
      Tallarna skogsdunge
      Gatumunslunden skogsdunge
      Holmsängen skogsdunge
      Näsbackarna skogsdunge
      Mellanbyarna skogsdunge
      Mellanlunden skogsdunge
      Nättallbacken skogsdunge
      Förstalunden skogsdunge
      Kyrkoskogen skogsdunge
      Hoitsgärdsskogen skogsdunge
      Sjunkamarksskogen skogsdunge
      Västergärdslunden skogsdunge
      Såndorlunden skogsdunge
      Kordanslunden aspdunge
      Bussbylunden skogsdunge
      Kalvöursalarna aldunge
      Björklunden skogsdunge
      Lill-lunden skogsdunge
      Storlunden skogsdunge
      Asplunden skogsdunge
      Tall-lunden skogsdunge
      Lill-lunden skogsdunge
      Granlunden skogsdunge
      Tall-lunden skogsdunge
      Nästallarna skogsdunge
      Borstallarna skogsdunge
      Sumptallarna skogsdunge
      Nyhenbacken skogsdunge
      Södrarisla skogsdunge
      Norr-risla skogsdunge
      Porsnystycket skogsdunge
      Näset skogsdunge
      Nabban skogsdunge
      Bakrugärdet skogsdunge
      Tall-lunden skogsdunge
      Kyrkeslunden skogsdunge
      Obbholmslunden skogsdunge
      Lillmira skogsdunge
      Tallskogen skogsdunge
      Dammskogen skogsdunge
      Nässkogen skogsdunge
      Näs på Ormsö ledkort
      Hoitnästet näs
      Botsas-skåtan näs, udde
      Gäddvarps-öuren näs
      Nätebacken näs
      Ytterholm näs
      Ytterstholm näs
      Rödstenen näs, udde
      Ballöuren näs
      Äikenäsudden näs
      Rumpnäset näs
      Borrbyöuren näs
      Vattengårdskrubban näs
      Snäckja näs
      Nässkaten näs
      Skäschskaten näs
      Terngrundskotan näs
      Dissnäset näs
      Sorgärdsskotan näs
      Skärskotan näs
      Kalvöurenö näs
      Storskäret näs
      Lillskäret näs
      Skärskotan näs
      Gammelhamnsskotan näs
      Dissnäsudden näs
      Näsudden näs
      Båkskotan näs
      Kjulskotan näs
      Östergrundet näs
      Nässkotan näs
      Oxöuren näs
      Krubba näs
      Nabbskotan näs
      Klobba näs
      Näset näs
      Gammelnätebacken näs
      Bredgrundet näs
      Lillnabban näs
      Långöuren näs
      Koholmen näs
      Bredgrundet näs
      Hamnöuren näs
      Ytteröuren näs
      Nabböuren näs
      Näsudden näs
      Djupöuren näs
      Flisöuren näs
      Näset näs
      Skäret näs

Till sidtopp