ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Ormsö(2)

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 855
      Vägar och stigar på Ormsö ledkort
      Storbroa väg
      Östervägen väg
      Blåmarksvägen väg
      Kolakullgatan väg
      Rupmvägen väg
      Granbackvägen väg
      Hoisorängsvägen väg
      Granbacksgatan väg
      Östergatan väg
      Östervikevägen vinterväg
      Näststigen stig
      Näståkerstigen stig
      Kvarnstigen stig
      Rumpvägen väg
      Storgärdvägen väg
      Lillgärdvägen väg
      Mellanvägen väg
      Hullovägen väg
      Ängevägen väg
      Ängevägen vinterväg
      Kordbackvägen väg
      Kyrkovägen väg
      Hullokyrkvägen väg
      Svibykyrkvägen väg
      Hosbroa väg
      Borrbyvägen väg
      Älmshoggvägen väg
      Rälbyvägen väg
      Nempängvägen väg
      Limpängsvägen väg
      Risängsvägen väg
      Skogängvägen väg
      Rumpvägen väg
      Tuvängvägen väg
      Bakängvägen väg
      Strandvägen väg
      Nätegårdsvägen väg
      Kålgårdsgatummen väg
      Kärleksvägen väg
      Grönvägen stig
      Kärrslättvägen väg
      Hosvägen väg
      Borrby-vägen väg
      Storgärdsvägen väg
      Svartkärrvägen väg
      Stubbängsvägen väg
      Hoitsgärdsvägen väg
      Ribacksvägen väg
      Gränsvägen väg
      Gärdvägen väg
      Vägen väg
      Stengårdsvägen väg
      Bredvägen väg
      Förbyvägen väg
      Tjärugnsvägen väg
      Maskinsvägen väg
      Brändskogvägen väg
      Vintervägen vinterväg
      Svedbackstigen stig
      Småsvedvägen väg
      Stenbrottsvägen väg
      Kärrgatan väg
      Storhosvägen väg
      Saxbyhosvägen väg
      Båkvägen väg
      Holmsvägen väg
      Gammelbysgärdvägen väg
      Stengårdsvägen väg
      Fällvägen väg
      Galängsvägen väg
      Strandhusvägen väg
      Svedgärdsvägen väg
      Storvägen väg
      Lillvägen väg
      Nygärdsvägen stig
      Krokatgärdsvägen stig
      Bynäsvägen väg
      Skogvägen väg
      Långgatan väg
      Bynäsvägen väg
      Hosmovägen väg
      Karvevallsvägen väg
      Ålmatvägen väg
      Tagavaravägen väg
      Kalvöurvägen väg
      Nylavusvägen väg
      Norrladanvägen väg
      Norrskotaladanvägen väg
      Kärrvägen vinterväg
      Sorgärdsvägen stig
      Hosvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Andersvägen väg
      Kärrslättvägen väg
      Stornäsvägen väg
      Flötohamnvägen väg
      Lillängsvägen vinterväg
      Fågelvägen stig
      Utanskogvägen väg
      Dissnäsvägen väg
      Lövstigen gångstig
      Härmasvägen väg
      Salstenvägen väg
      Hampgårdsgatan väg
      Nygårdsgatan väg
      Kyrkspeldvägen väg
      Långgatan väg
      Kalkugnsvägen väg
      Gamelhamnvägen väg
      Marjasvägen väg
      Lillskallvägen väg
      Nötskogbackevägen väg
      Gammelängsvägen väg
      Dikvägen gångstig
      Storsläckvägen väg
      Lillsläckvägen väg
      Fattareängsvägen väg
      Saxbyvägen väg
      Förbyvägen väg
      Movägen väg
      Fällvägen väg
      Spillingsstigen väg
      Nyvägen väg
      Sorängsvägen väg
      Bronvägen väg
      Nässvägen väg
      Doktorsvägen väg
      Sminiskyrkovägen väg
      Ängevägen vinterväg
      Kyrkovägen väg
      Sandvägen väg
      Svartkärrvägen väg
      Sommarkyrkvägen väg
      Sandtrappan väg
      Ruskasvägen väg
      Andersvägen väg
      Småängsvägen väg
      Storängsvägen väg
      Västergärdsvägen väg
      Lövbackvägen väg
      Björkebacksvägen väg
      Strandvägen väg
      Holmsvägen väg
      Slättvägen väg
      Ängevägen väg
      Älmshoggvägen väg
      Mellanvägen väg
      Korkvägen väg
      Sandvägen väg
      Ängvägen väg
      Borshoavägen väg
      Bakomvägen väg
      Ingenomvägen väg
      Djupvägen väg
      Övervägen väg
      Nedrevägen väg
      Brinkövrevägen väg
      Brinknedrevägen väg
      Vidgatan väg
      Kärrgatan väg
      Vintervägen vinterväg
      Stubbängsbron väg
      Dybyvägen stig
      Djupöursvägen väg
      Flisöurvägen väg
      Storvägen väg
      Småängsvägen väg
      Galhamnsvägen väg
      Lillgärdsvedvägen väg
      Aspängsvägen väg
      Kärrängsvägen väg
      Nässängsvägen väg
      Västergärdsvägen väg
      Rugärdsvägen väg
      Vintervägen vinterväg
      Västergärdstigen stig
      Svibyvägen stig
      Norrgärdsvägen stig
      Västergärdsvägen väg
      Broa väg
      Näsgärdsvägen väg
      Skoggatan väg
      Storängsgatan väg
      Nygärdsgatan väg
      Brovägen väg
      Gjusvägen väg
      Kalvängsvägen väg
      Lundvägen väg
      Rogårdsvägen väg
      Dammvägen väg
      Massbackvägen väg
      Kordvägen väg
      Kalvängsvägen stig
      Längåsvägen väg
      Obbholmsvägen väg
      Kroksgrindvägen väg
      Landsvägen väg
      Trädgårdsvintervägen vinterväg
      Hullobrovägen väg
      Kärrvägen väg
      Långgatan väg
      Näsvägen väg
      Maltrigatan väg
      Öurgärdsvägen väg
      Kärrvintervägen vinterväg
      Havsvikar på Ormsö ledkort
      Svibyviken havsvik
      Österviken havsvik
      Äikenäsviken havsvik
      Hummelviken havsvik
      Snakke havsvik
      Snäckja havsvik
      Korset havsvik
      Nässviken havsvik
      Borrbyöuren havsvik
      Vattengårdsviken havsvik
      Hulloviken havsvik
      Västerviken havsvik
      Sonderviken havsvik
      Österviken havsvik
      Näteviken havsvik
      Kyrkoviken havsvik
      Västerviken havsvik
      Sandviken havsvik
      Lillviken havsvik
      Doktorsa havsvik
      Kjulskroken havsvik
      Näskroken havsvik
      Österviken havsvik
      Borrviken havsvik
      Rälbyviken havsvik
      Inneviken havsvik
      Lillviken havsvik
      Österviken havsvik
      Hamnen havsvik
      Näsviken havsvik
      Oxstenviken havsvik
      Grundrännan havsvik
      Viken havsvik
      Hoitstainviken havsvik
      Mindre område och gläntor på Omrsö ledkort
      Närmaståkrarna åkertegar
      Nyåkrarna åkertegar
      Överståkrarna åkertegar
      Norrgärdesåkrarna åkertegar
      Stänkjarsåkrarna åkertegar
      Horskolåkrarna åkertegar
      Härvstyckena åkertegar
      Nedresidan åkertegar
      Läistyckena åkertegar
      Överståkrarna åkertegar
      Bergåkrarna åkertegar
      Närmaståkrarna åkertegar
      Österåkrarna åkertegar
      Dalsåkrarna åkertegar
      Vitnäsåkrarna åkertegar
      Gramarstyckena åkertegar
      Strandstyckena åkertegar
      Närmaståkrarna åkertegar
      Närmaståkerändarna åkertegar
      Lövängen äng
      Framtegarna ängsteg
      Baktegarna ängsteg
      Mirbacken backe
      Viken betesmark
      Gråstenen område
      Björkkärret betesmark
      Saslätten betesmark
      Äikenäsbacken betesmark
      Speldena åkertegar
      Bredåkrarna åkerteg
      Hampåkrarna åkertegar
      Gildergärdsåkrarna åkertegar
      Näsgärdet åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Hönsåkrarna åkertegar
      Gatuåkrarna åkertegar
      Smalåkrarna åkertegar
      Storhagen ängstegar
      Lillhagen äng
      Vattubrasket äng
      Träsket äng
      Nyhenan äng
      Snäckebacken betesmark
      Nyängsbacken betesmark
      Bakåkrarna åkertegar
      Sjonkåkern åkerteg
      Framåkern åkerteg
      Framåkern åkerteg
      Bakåkern åkerteg
      Lerstyckena åkertegar
      Nedresidan åkertegar
      Baksidan åkertegar
      Mellanstycket åkertegar
      Övresidan åkertegar
      Lillkullsidan åkertegar
      Diksåkrarna åkertegar
      Dalarna åkertegar
      Bredbackarna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Bakåkern åkerteg
      *Framåkern åkertegar
      Högåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Rumpana åkertegar
      Dråmba ängstegar
      Tvärtöver-tegarna ängstegar
      Framtegarna ängstegar
      Långtegarna ängstegar
      Korktegarna ängstegar
      Björkstycket ängsteg
      Vikalängarna ängstegar
      Hagarna ängstegar
      Porsstycket ängsteg
      Porshagen ängsteg
      Matsastomten äng
      Bäntastomte äng
      Härmastomte äng
      Framtegarna ängstegar
      Baktegarna ängstegar
      Norrsidanbron betesmark
      Södrasidanbron betesmark
      Kålgården betesmark
      Skogsängsbacken betesmark
      Flunderbacken betesmark
      Risängsbacken betesmark
      Österängsbacken betesmark
      Rävabacken betesmark
      Djupängsbacken betesmark
      Framsidan åkertegar
      Baksidan åkertegar
      Dälden äng
      Skogen äng
      Svankan betesmark
      Bysvedåkrarna åkertegar
      Närmaståkrarna åkertegar
      Kvarnåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Faråkrarna åkertegar
      Närmaståkrarna åkertegar
      Hampåkrarna åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Kornåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Närmasttegarna ängstegar
      Speldena ängstegar
      Lillängshagarna ängstegar
      Baktegarna ängstegar
      Skogstäppan äng
      Grindtegarna ängstegar
      Speldena ängstegar
      Bastutegarna ängstegar
      Laduängarna ängstegar
      Bredspeldena ängstegar
      Fartegarna ängstegar
      Långtegarna ängstegar
      Hampgårdsändarna ängstegar
      Slätten betesmark
      Svedgärdsmoändarna åkertegar
      Stenbrottet område
      Norrudden äng
      Storlundden äng
      Oxkoppale betesmark
      Kalsängsbacken betesmark
      Norrkärrbacken backe
      Nothuset område
      Rödslätten betesmark
      Neängsbacken betesmark
      Sjösidan åkertegar
      Holmtegarna ängstegar
      Skogen betesmark
      Grinsverde åkertegar
      Gräsränna åkertegar
      Holmen äng
      Baktegarna ängstegar
      Framtegarna ängstegar
      Kärret betesmark
      Gatuängarna åkertegar
      Dälderna åkertegar
      Moändarna åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Smalåkrarna åkertegar
      Kyrkspeldena åkertegar
      Nedreändarna åkertegar
      Gatuändarna åkertegar
      Skänne åkertegar
      Framåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Ängesidan åkertegar
      Skogsidan åkertegar
      Rumpana åkertegar
      Speldena åkertegar
      Storvästerängen äng
      Lillvassen äng
      Storvassen äng
      Nestabäcken ängtegar
      Lergårdsbäcken ängstegar
      Nedresidandiket ängar
      Övresidandiket ängstegar
      Alskogtegarna ängstegar
      Smaltegarna ängstegar
      Framtegarna ängstegar
      Lillvästerängs-speldena ängstegar
      Storvästerängsspeldena ängstegar
      Myrbacken backe
      Lillvästerängen ängstegar
      Söderbyggja ängstegar
      Slättändarna ängstegar
      Träsket område
      Brasket område
      Slätten slätt
      Bronängsspeldena ängstegar
      Djuptegarna ängstegar
      Baktegarna ängstegar
      Framtegarna ängstegar
      Trässgärdesändarna ängstegar
      Stengärdsändarna ängstegar
      Framtegarna ängstegar
      Björkbacken backe
      Ladutegarna ängstegar
      Piknästegarna ängstegar
      Bredspeldena ängstegar
      Smalspeldena ängsteg
      Vånäset område
      Viksryggen område
      Storavhugget område
      Lillavhugget område
      Maltsvedarna betesmark
      Dissnäsgårdarna betesmark
      Flutahamnsstycket betesmark
      Stenåsarna backar
      Viana betesmark
      Slätoale betesmark
      Näståkrarna åkertegar
      Alskiftet åkertegar
      Treskiftet åkertegar
      Fjärdeskiftet åkertegar
      Femteskiftet åkertegar
      Sjätteskiftet åkertegar
      Nyåkrarna åkertegar
      Södrasidarna åkertegar
      Norrasidorna åkertegar
      Mängärdsåkrarna åkertegar
      Dergärdesåkrarna åkertegar
      Västrasidan åkertegar
      Mittidelen åkertegar
      Södrasidan åkertegar
      Speldena åkertegar
      Lergärdsåkrarna åkertegar
      Gatuåkrarna åkertegar
      Dikåkrarna åkertegar
      Stontåkrarna åkertegar
      Svajåkrarna åkertegar
      Sjögärdsåkrarna åkertegar
      Tomtåkrarna åkertegar
      Buskåkrarna åkertegar
      Njuländarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Faråkrarna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Styckeåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Krokigsåkrarna åkertegar
      Halåkrarna åkertegar
      Näståkrarna åkertegar
      Kärråkrarna åkertegar
      Kärrgrindsve åkertegar
      Spilingssved åkertegar
      Pellsved åkertegar
      Tredjeskiftet ängsteg
      Nästtegen ängsteg
      Andraskiftet ängsteg
      Fjärdeskiftet ängstegar
      Femteskiftet ängstegar
      Magasinsjorden ängsmark
      Speldena ängstegar
      Farhagetegen ängsteg
      Bakhagetegen ängsteg
      Österängsbacken backe
      Brestyckena ängstegar
      Norrängsspeldena ängstegar
      Vargarna ängstegar
      Framtegen ängsteg
      Baktegen ängsteg
      Kapellbacken backe
      Hälldalsbacken backe
      Mängärdshörnet område
      Träskängsbacken backe
      Njuländkrubban område
      Träsket betesmark
      Nätegården område
      Näsängarna betesmark
      Äistbäcken område
      Nässale område
      Oxbacken betesmark
      Doktorsa område
      Holmen område
      Saltdikena område
      Brobackarna betesmark
      Viken område
      Kjulskaten område
      Doktorsspeldena åkertegar
      Kornhärvåkrarna åkertegar
      Strandspeldena åkertegar
      Björkåkrarna åkertegar
      Släckåkrarna åkertegar
      Alskogstyckena åkertegar
      Brajtana åkertegar
      Långåkrarne åkertegar
      Mospeldena åkertegar
      Näståkrarna åkertegar
      Grindspeldena åkertegar
      Kapellåkrarna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Gjuta område
      Våtåkrarna åkertegar
      Sandåkrarna åkertegar
      Krokigaåkrarna åkertegar
      Stubbåkrarna åkertegar
      Bredspeldena åkertegar
      Näståkrarna åkertegar
      Sandåkrarna åkertegar
      Korsfältet åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Leråkrarna åkertegar
      Sandstyckena åkertegar
      Fattiglandet åkertegar
      Österåkern åkertegar
      Västeråkern åkertegar
      Österspeldena åkertegar
      Västerspelde åkertegar
      Österåkern åkertegar
      Västeråkern åkertegar
      Västertegarna ängstegar
      Långskiftena ängstegar
      Dammtegarna ängstegar
      Rännalängen ängstegar
      Flaggskiftet ängstegar
      Päsltegarna ängstegar
      Brotegarna ängstegar
      Agnkätt-tegarna ängstegar
      Vidspeldena ängstegar
      Vaktvallen ängstegar
      Agenkättegbrasket ängstegar
      Rumpana ängstegar
      Hagtegarna ängstegar
      Bredtegarna ängstegar
      Stubbtegarna ängstegar
      Bästaskiftena ängstegar
      Brismasspeldena ängstegar
      Älängstegarna ängstegar
      Åkerstyckena ängstegar
      Kärrspeldena ängstegar
      Rännan område
      Utabacksspitsen område
      Backen backe
      Hemmabacksspitsen backe
      Aikeauren område
      Lakorbackarna backar
      Lagorviken område
      Kitingsbackarna backar
      Österskaten område
      Västerskaten område
      Singärdet område
      Kalvdjupet område
      Norråkrarna åkertegar
      Leråkrarna åkertegar
      Danken åkerteg
      Kålgårdsspeldena åkertegar
      Stenåsoande åkertegar
      Övrebrinken åkertegar
      Nedrebrinken åkertegar
      Brinkspeldena åkertegar
      Smalnoran åkertegar
      Smalnolan åkertegar
      Brednoran åkertegar
      Brednolan åkertegar
      Bredspeldena åkertegar
      Smalspeldena åkertegar
      Lövängsspeldena åkertegar
      Stenkullen område
      Gatuåkrarna åkertegar
      Granåkrarna åkertegar
      Stenåsgatuåkrarna åkertegar
      Brinken del av Sorgärdet
      Kärrgatusen åkertegar
      Sandåkern åkertegar
      Granåkern åkertegar
      Korken område
      Korkstycket åkertegar
      Granbackstycket åkertegar
      Hampstycket åkertegar
      Smalåkrarna åkertegar
      Borsgatuse åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Kärrgatuspeldena åkertegar
      Speldena åkertegar
      Framåkern åkerteg
      Långåkern åkertegar
      Bakåkern åkertegar
      Speldena åkertegar
      Långängen ängstegar
      Hagen ängsteg
      Nabbkrubbtegen ängsteg
      Lövängstegen ängsteg
      Framtegen ängsteg
      Baktegen ängsteg
      Rötegen ängsteg
      Småtegarna ängstegar
      Nystyckstegarna ängstegar
      Bosshagetegarna ängstegar
      Bossängstegarna ängstegar
      Nabbsvedtegarna ängstegar
      Nabbsvedspeldena ängstegar
      Nabban betesmark
      Bossanden område
      Sompen område
      Klubb-backen område
      Kalkugnsbäcken område
      Nätegårdarna område
      Åga område
      Hampsänkorna område
      Bäcketräske område
      Näståkern åkertegar
      Norråkern åkerteg
      Sjukåkern åkerteg
      Byåkern åkerteg
      Sandåkern åkerteg
      Öurkullarna åkertegar
      Bossängshagåkrarna åkertegar
      Nysläterna åkertegar
      Smedjeslätterna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Näståkrarna åkertegar
      Alåkrarna åkertegar
      Björkåkrarna åkertegar
      Haråkrarna åkertegar
      Öuråkrarna åkertegar
      Bredåkrarna åkertegar
      Smalåkrarna åkertegar
      Träskåkrarna åkertegar
      Norrspeldena åkertegar
      Norrstyckena åkertegar
      Lillgärdesbrajen åkerteg
      Bakåkrarna åkertegar
      Långamagasinsstycket åkertegar
      Bredamagasinsstycket åkertegar
      Träskegårdarna åkertegar
      Kalkugnstyckena åkertegar
      Rubackåkrarna åkertegar
      Kvarnåkrarna åkertegar
      Sjongåkrarna åkertegar
      Mellanstycket åkertegar
      Bakåkern åkertegar
      Sandstyckena åkertegar
      Nygärdsåkrarna åkertegar
      Kärrängsåkrarna åkertegar
      Förstategarna ängstegar
      Andrategarna ängstegar
      Tretegarna ängstegar
      Kärrängsspeldena ängstegar
      Mickaskärrängen ängsteg
      Inretegarna ängstegar
      Bredtegarna ängstegar
      Kärrtegarna ängstegar
      Lillängstegarna ängstegar
      Stubbigaängstegarna åkertegar
      Timringstegarna ängstegar
      Förstategen ängstegar
      Andrategen ängstegar
      Östrasidan ängstegar
      Bredtegarna ängestegar
      Långtegarna ängstegar
      Andrategen ängstegar
      Snedtegen ängstegar
      Flakstegen ängstegar
      Västrasidan ängstegar
      Ladängstegarna ängstegar
      Holpmasflaket ängstegar
      Getkulltegarna ängstegar
      Storstyckena ängstegar
      Ladtegarna ängstegar
      Västertegarna ängstegar
      Rönntegarna ängstegar
      Brunnslundstegarna ängstegar
      Österspeldena ängstegar
      Västerspeldena ängstegar
      Äinbortegarna ängstegar
      Österhopvallen ängstegar
      Västerhopvallen ängstegar
      Storsvedslätten betesmark
      Nätgårdsåkrarna åkertegar
      Leråkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Lillängshörnet äng
      Grindåkrarna åkertegar
      Faråkrarna åkertegar
      Mossåkrarna åkertegar
      Ängeåkrarna åkertegar
      Styckena åkertegar
      Sandstyckena åkertegar
      Hampgårdarna åkertegar
      Nygärdsåkrarna åkertegar
      Framtegarna ängstegar
      Mellanbrasktegarna ängstegar
      Bakbrasktegarna ängstegar
      Iksnabacktegarna ängstegar
      Smalbacktegarna ängstegar
      Bredbacktegarna ängstegar
      Täipsängstegarna ängstegar
      Bredtegarna ängstegar
      Backtegarna ängstegar
      Oxtegen betesmark
      Täipsrännan betesmark
      Nässgärdesvattengården betesmark
      Framåkern åkerteg
      Bakåkern åkerteg
      Övrestycket ängsteg
      Nederstycket ängsteg
      Kålängsstycket ängsteg
      Tretegarna ängstegar
      Smaltegarna ängstegar
      Slättändarna ängstegar
      Labben ängsteg
      Slätten betesmark
      Braskåkern åkertegar
      Ekbackåkern åkerteg
      Skolåkrarna åkertegar
      Ängebacken ängsbacke
      Nyskogslätten äng
      Vikslätten betesmark
      Smedkulan område
      Loebacken backe
      Krogbacken backe
      Stenhörnet område
      Nyladuvallen äng
      Bullvallen äng
      Björkbacken ängsbacke
      Kärrbacken ängsbacke
      Myrhageladan ängsområde
      Skatudden betesmark
      Brändskogfältet glänta
      Bakviggen område
      Rutedälderna däld
      Hoitberget backe
      Släckbackvägen väg
      Högbackvägen väg
      Kättskarrvägen väg
      Gåsstyckena ängstegar
      Starrstycktegarna ängstegar
      Borsängstegarna ängstegar
      Flakana ängstegar
      Västerbackspeldena ängstegar
      Västerbacktegarna ängstegar
      Lövängstegarna ängstegar
      Lillängsstyckena ängstegar
      Österbaktegarna ängstegar
      Småängstegarna ängstegar
      Gammelängstegarna ängstegar
      Oxbacken slätt
      Västersidan del av långåkrar
      Östersidan del av långåkrar
      Lajra del av långåkrar
      Stendalarna del av långåkrar
      Framåkern åkertegar
      Framåkrarna åkertegar
      Mellanåkrarna åkertegar
      Magasinsstyckena åkertegar
      Kalkugnsstyckena åkertegar
      Rugärdåkrarna åkertegar
      Kvarnstyckena åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Bakåkrarna åkertegar
      Mellanåkrarna åkertegar
      Kvarnåkrarna åkertegar
      Öurkullarna åkertegar
      Långåkrarna åkertegar
      Sandåkrarna åkertegar
      Lillruåkrarna åkertegar
      Backåkrarna åkertegar
      Norrspeldena åkertegar
      Sjonka äng
      Bronbacksvedarna åker
      Bronsvedarna åker
      Bergsvedarna åkrar
      Magasinena åker
      Mellangärdskrubban åkertegar
      Övergärdsäiste åkertegar
      Bronsvedarna åkrar
      Bergsvedarna åkrar
      Stornässtyckena skog
      Långgatustyckena skog
      Gärdstyckena skog
      Högbackstyckena skogstycken
      Sallstenstyckena skogstycken
      Nötskogstyckena skogstycken
      Kullar o. Backar på Ormsö ledkort
      Berget kulle
      Hoitnäsbacken backe
      Stenbacken backe
      Högbacken backe
      Horrbisbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Lillkullbacken backe
      Bodosgräsbacken backe
      Leråkersbacken backe
      Moharvbacken backe
      Kalkugnsbacken backe
      Kammarmorsbacken backe
      Hakabacken backe
      Hoitberget backe
      Treskiftsbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Bynäsbacken backe
      Granbacken backe
      Norrkärrbacken backe
      Sorgärdesbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Kyrkullbacken backe
      Nysvedbacken backe
      Myrbacken backe
      Näsbacken backe
      Mängärdsbacken backe
      Kapellbacken backe
      Högbackarna backar
      Storängsbacken backe
      Mospeldbacken backe
      Björkbacken backe
      Västergärdsbacken backe
      Kapellbacken backe
      Dombacken backe
      Stoaskvarnbacken backe
      Klubbacken backe
      Brinkbacken backe
      Lillängsbacken backe
      Sandåkersbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Örkullarna kullar
      Rubacken backe
      Smultronbacken backe
      Nässängsbacken backe
      Nabb-backen backe
      Vårbacken backe
      Norrbacken backe
      Märsbacken backe
      Iksnabacken backe
      Norrbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Kordonsbacken backe
      Ribacken backe
      Krogbacken backe
      Kvarnbacken backe
      Näsbacken backe
      Loebacken backe

Till sidtopp