ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vists socken : Hanekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 877 Naturnamn : 392 Bebyggelsenamn : 646 Naturnamn : 1098
Husaby Vist, se Vist sn Aferth skog /Se Vists sn sn Albinsgärdet gärde
Husby sn *Aferp del av gård /Se Vist Socken socken Albinsgärdet gärde
Vist sn Albinsgärdet gärde /Se Vist sn Alkällan källa
Vist sn Albinsmossen mosse /Se Vists hankar personnamn Alkärret odlat kärr
Vist sn Alsveden hage /Se Vists hankar personnamn Alsveden hage
Vist sn *Appelnäsudden udde Adolfsberg lht Appelviken vik
Vist sn Appelviken vik Adolfsborg lht Asholmarna öar
Vist sn Appelviken vik /Se Adolfsborg lht Asholmarna holmar
Vist sn Appelviken vik /Se Andersbo lht Asphagen hage
Vist sn Asholmarna holmar Andersbo undantagstorp Badhusviken vik o. gärde
Vist sn Asholmarna holmar /Se Anders-Petters riven backstuga Baggbrötegärdet gärde
Vist sn Baggbröta skogsmark [Aspbråten] gård Baggbröten, Nedre del av Baggbrötsgärdet
Vist sn Bankåkern åker /Se Aspdal villa Baggbröten, Övre del av Baggbrötsgärdet
Vist sn Barkesvedshagen hage /Se Aspdalen lht Baggbröterna gärden
Vist sn Barnbäcken bäck /Se Aspebråten, (Bråten) f. torp Bankåkern åker
Vist sn Barnbäcken bäck /Se Asplund el. Aspelund lht Barkesvedshagen hage
Vist sn Barnbäckshumparna ängar /Se Asplund el. Aspelund rivet torp Barnbäcken kärr med bäck
Vist sn Bastugärdet gärde /Se Backen lht Barnbäcken bäck
Vist sn +Bastugärdet gärde /Se Backstugan lht Barnbäckshumparna slåtterängar
Vist sn /Se Bastulyckan täppa /Se Banketorp gård Bastuegärdet gärde
Vist sn Beckskäppan gärde /Se Banketorp arrendegård Bastugärdet gärde
Vist sn Berghagen hage /Se Banketorps station hållplats Bastugärdet gärde
Vist sn Berglundssveden svedja /Se Barkesved gård Bastulyckan täppa
Vist sn *Berglyckan igenlagd lycka Barkesved (Barksved) arrendegård Bastvelyckan gärde
Vist sn Biörköö ö Basas rivet torp Bastveängen gärde
Vist sn +Bjärkaholm holme /Se Bastuan arb. bostad Beckskäppan gärde
Vist sn Bjärk(a)kärret äng /Se Bergdalen lht Beckskäppan gärde
Vist sn Bjärkan ägonamn /Se Berget torp Berghagen skogshage
Vist sn Bjärkan(-orna) el. Bjärkängen(-arna) Saknas /Se Berget lht Berghagen skogshage
Vist sn Bjärka-Säby triangelpunkt Berget f.d. grenadjärtorp Berghagen gärde
Vist sn Bjärkaån å /Se Berget, Hjälms grenadjärtorp Berghagen odlad hage
Vist sn Bjärkorna ägonamn /Se Berget, Eriksberg förr torp Berghälleliden gärde
Vist sn Björkåkershumpen åker /Se Berglund lht Berglundslyckan åkertäppa
Vist sn Björkö ö Berglund torp Berglundssveden svedja
Vist sn Björkön ö /Se Bestorp lht Bestorpängarna gärden
Vist sn *Blåbärsmossen del av mosse Bestorps skola bebyggelse *Bjärkaholm, se Bosholme holme
Vist sn Bodflåtten åker /Se /Bjärka/ gård Bjärkan, Bjärkängen, Bjärkorna odlad äng
Vist sn *Bolyckan lycka Bjärka bebyggelse Bjärkkärret del av Bjärkan
Vist sn Bomansskogen skogsbacke /Se *Bjärkaholm, se Bjärka bebyggelse Bjärkorna, se Bjärkan odlad äng
Vist sn Borran el. Borrängen äng /Se Bjärka-Säby gård Bjärkängarna förr slåttermark, nu odlat område
Vist sn Borran äng /Se Bjärka-Säby, se Bjärka bebyggelse Bjärkängen, -ängarna, se Bjärkan odlad äng
Vist sn Borrgärdet del av Borrmossen /Se Bjärka-Säby skola bebyggelse Björkåkershumpen åker
Vist sn Borrkullen hage /Se *Bjärkatorp(en) hmn Björkön ö
Vist sn Borrmossen mosse /Se Björkelund lht Björkön (Långnäs ö) ö
Vist sn Borrängskärret kärr /Se Björkholmen lht Blåbärsbacken lövskogsbacke
Vist sn Bosbacken landsvägsbacke /Se Björkliden lht Blåbärsberget berg
Vist socken Bosholme holme /Se *Björksveden, se *Lövsveden försvunnet torp Blåbärsmossen = Gölmossen mosse
Vist socken Bos holme fornlämning? Björksätter gd Bodflåtten åker
Vist sn Bosholmen holme /Se Björksäter gårdar Boholme holme
Vist sn Bosholme holme /Se [Bo] lht Bomansskogen skogsbacke
Vist sn Bosholme holme /Se Bomansstugan stuga Borran, Borrängen äng
Vist socken Bosholmen holme /Se Bomanstorp lht Borrgärdet del av Borrmosse
Vist sn Bos sten fornlämning Bomanstorp torp Borrkullen hage
Vist sn Bossten gråstensblock /Se Bomanstorp, Lilla rivet torp Borrmossen, se Borran äng
Vist sn Bossten stenblock /Se »Bomanstorp Sundberg», se Bomanstorp torp Borrängen, se Borran äng
Vist sn Bostomterna ängar /Se Bomtorpet riven lht Borrängskärret kärr
Vist sn Botten äng /Se Bomtorpet lht Bortre näset skogsudde
Vist sn Botten, Övre, Mellan- o. Nedre odlade kärr /Se Borrtorpet lht Bosbacken vägbacke
Vist sn Bredtegen äng /Se Borrtorp förr grenadjärtorp, nu skogsarbetarbostad Bosbacken vägbacke
Vist sn *Bredviken vik Borsebo el. Börsebo torp Bosholme holme
Vist sn *Bredviken vik Bosbacken, Bosbacka riven stuga Bosplöjan gärde
Vist sn Bresätter ägomark Bostorp daglönarställe Bossten gråstensblock
Vist sn *Bresättersängen äng Braberg lht Bostomterna ängar
Vist sn *Breviken vik Braberg lägenhet Bostorpegärdet gärde
Vist sn Breviken vik /Se Braberg torp Bostorpelyckan gärde
Vist sn Brinken brant backe /Se Brahus f.d. undantagsställe Botten gärdesbit
Vist sn *Brinklyckan igenlagd lycka Brahus rivet undantagsställe Botten äng
Vist sn *Brokärret kärr Brahus rivet undantagsställe Botten odlade kärr
Vist sn *Broplöjan åker [Brinken] lht Botvidslyckan igenlagd lycka
Vist sn Brosjön sjö Brinken knekttorp Boveholme holme
Vist sn *Brosveden svedja Brommetorp gård Bredsättra gärde
Vist sn *Brosvedsängen äng Brommetorp förr torp, nu arrendegård Bredtegen gärde
Vist sn Broviken vik Brommetorp, Lilla försvunnen stuga Bredtegen äng
Vist sn Brunkeberg berg *Brommetorp, Stora, se Brommetorp arrendegård Brinkmossen mosse
Vist sn Brunkeberg berg /Se Bråberg lht Brogärdet åker
Vist sn Brännbacken skogsmark Buskstugan riven bs Brokgärdet gärde
Vist sn *Butsveden, Storsveden försvunnen svedja Buskstugan riven stuga Broklyckan del av Källgärdet
Vist sn *Butsveden, Storsveden försvunnen svedja /Se Bygget arb. bostad Brommetorpslyckan lycka
Vist sn *Butsveden, Storsveden försvunnen svedja /Se Byrstorp gård Brommetorpskärret kärr
Vist sn *Butsvedsskälet skäl Bäck gård Bromshagen skogshage
Vist sn Butsvedsskälet rågång /Se Bäck rivet torp Bromsstallet slätt i skog
Vist sn *Cedersbergsgärdet, Nordvästra, Nordöstra gärden Bäck, *Bäcksäter urspr. hmn, sedan torp Bromstallet öppen plats
Vist sn Dalamon skogsmark Bäckfall lht Bromtorpelyckan gärde
Vist sn Djurgårdshumpen åker, förr äng Bäckfall arrendegård Bronäset näs
Vist sn Drängsmåla äng äng Bäckstugan lht Broviken vik
Vist sn Dröstet spång *Bäcksäter, se Bäck rivet torp Broviken, Skjulbäcksviken vik
Vist sn Dröstet bronamn /Se Börsebo lht Brudberget berg
Vist sn Dröstet spångnamn /Se Börsebo, se Borsebo torp Brunkeberg berg
Vist sn Dummekärr sankmark /Se Cedersberg gd Brunkeberg berg
Vist sn Dummekärr sankmark /Se Cedersberg säteri Brunnsgärdet gärde
Vist sn Erlången sjö /Se Cedersberg lht Brunnskällan källa
Vist sn Ersnäs ägomark *Dal, se Dalshult hmn Brunnskiftet gärde
Vist sn *Fallemogärdet gärde /Se Dala gård Brygghusekällan källa
Vist sn *Fallemogärdet, Norra del av Fallemogärdet Dala hmn Brygghuslyckan gärde
Vist sn Farsbonäset näs Dalshult gård Brytgropekullen hagbacke
Vist sn Filbacken terräng? Damin lht Brytgropekullen åker
Vist sn *Fiskarstugulyckan lycka /Se Damin torp Brännbacken hage
Vist sn Fjärden åutvidgning /Se [Djursberg] säteri Brännbacken skogshöjd
Vist sn Flackkärret f.d. kärr, nu åker /Se *Djursberg, se Cedersberg säteri Brännbacken backe
Vist sn *Flage kärr kärr /Se Dunderhult obebott torpställe Brömshagen skogshage
Vist sn *Flage kärr f.d. kärr /Se Dunderhult förr torp, nu undantagsställe Brömsstallet slätt i skog
Vist sn *Flåhackan gärde /Se Dunderhyttan torpställe Brömsåkrarna gärde
Vist sn *Forsa kvarnström med kvarn /Se Dånehall lht Bullerberget berg
Vist sn *Forsa kvarnström med kvarn /Se Dånehall förr torp, nu statarebostad Bullerberg el. Bullerberga bergknalle
Vist sn *Fröäwerke ström /Se Ebbetorp gård Bunkhagen hage
Vist sn *Fröäwerke ström /Se Ekdala lht Bunklyckan igenlagd lycka
Vist sn /Se Frøæwerke ström(?) /Se Ekelund, Adolfsborg lht Bunkängen äng
Vist sn /Se *Frøæwerke ström /Se Ekelund rivet torp Buskstugebacken vägbacke
Vist sn /Se *Fröäwerke ström /Se Ekelund riven stuga Byberget berg
Vist sn /Se Fågelbacken ägomark Ekenäs lht Bykhallorna bykställe
Vist sn /Se Fågelsvedsgölen göl Eketorp lht Bykällan källa
Vist sn /Se *Färgebrunn äng /Se Eketorp el. Ektorp, *Stubbetorp förr torp, nu skogsarbetarboställe Byssingen gärde
Vist sn /Se *Färgebrunn äng /Se Ekhem lht Byängen gärde
Vist sn /Se Gallsjön sjö Ekliden lht Byängen odlad äng
Vist sn /Se Gallsjön sjö /Se Eklund riven lht Bäckgärdet gärde
Vist sn /Se *Gallsjöskälet rågångsmärke Eklund arbetarbostad Bäcksgärdet gärde
Vist sn /Se Garge kärr kärr /Se Eriksberg lht Bäcksgärdet gärde
Vist sn /Se Garpekärr ägomark Eriksberg, Berget förr torp, nu arbetarebostad Bäckshagen skogshage
Vist sn /Se Garpekärret kärr /Se Eriksholm lägenheter Bäckskiftet gärde
Vist sn /Se Garpekärret kärr /Se Eriksholm villa Bäckängen äng
Husaby-Vist (numera Vist) sn Garpekärr kärr /Se Erkestugan, se Eriksholm villa Bärslekärret kärräng
Husaby-Vist sn *Gillingisfors fors Ersnäs riven lht Böra gärde o. hage
»Husaby wist» sn *Gillingsfors fors med kvarnar /Se Fagerhult riven lht Börsebo gärde
»husaby wist» sn Glysegrind förr grind /Se Fallemo f.d. gård Börslekärret odlad mosse
»husaby wist» sn *Gossebergsskälet råskäl Fallemo, Lilla gård Börslekärret kärr
Husaby-Vist sn *Grybäcksskäl råskäl Fallemo, Lilla torp Börslekärrslyckan lycka
Husby förr namn på Vists sn /Se Grybäcksskäl råskäl /Se Fallemo, Stora förr gård, nu lht Dala hage skogshage
Visbo, se Vist sn *Grytkärret kärr /Se Fallemo, Stora gd Dalen gärde
Adolfsborg lht /Se Gråspen kärr /Se Farsbo rivet torp Dalen äng
*Almusestugan Saknas Gråspen kärr /Se Farsbo raserad gård Dalhagen skogshage
Andersbo torp /Se *Gubbsvederna svedjor /Se Filbacken lht Dalkarlsundet gärde
Aspdal v /Se *Gubbängen äng /Se Filbacken torp Dalkärret kärr
Aspebråten bebyggelse /Se *Gubbängen åkertäppa /Se Firbacken Saknas Dalshult hemman
Asp(e)lund lht /Se Guden sjö Fiskarstugan lht Dalslyckan gärde
Banketorp gd /Se *Guldsmedshagen hage /Se Fiskarstugan torp Dalviken vik
Banketorp bebyggelse /Se *Gummetorpaängen, även Gummetorp äng äng Fiskvik lht Dalvången ängsbit
Bark(e)sved gd /Se Gunnarsbogölen göl Fiskevik torp Dammbacken vägbacke
*Berga, Södra gård Gunnarsbogölen göl Flädra rivet torp Danielslyckan, se Hjälmslyckan Saknas
Berget torp /Se Gåren sjö Flänstorp gård *Djurehagen, se Djurgården hjort- och rådjurspark
Berglund torp /Se Gökstorpsviken vik Forsbacka lht Djurgården djurpark
*Berkatorp försv. gd Gölingen skogsmark Fredriksberg lht Djurgården hjort- och rådjurspark
?Bestorp småskola och torp Göllyckan lycka /Se Fredriksberg undantagsställe *Djurgårdshagen, se Djurgården park
Bierkaholm hg *Hagviken vik [Fredriksdal] rivet torp Djurgårdshumpen åkerstycke
*Bjärkaholm gd *Hankeskälet råskäl Fredriksdal avhyst torp Domareeken ek
Bjärka-Säby hg *Harbackeskälet skäl Fridhem lht Dränggråten gärde
Bjärka gd *Helvetij putt dyhåla /Se Fridhem lht Dröstet riven spång
?Bjärka-Säby hg »Helvetij putt» dyhåla /Se Fridhemskullen riven bs Dummekärr kärr
Bjärka-Säby hg Hjortkälla betesmark Galtebo, se Sjöstugan stuga Dungekärr kärr
Bjärka gd *Hjälmängen äng /Se Gasarp gård Dungliden gärde
Bjärka gd Hobbo backe /Se Gasarp gård *Edlundshagen, se Edlundsängen hage
?Bjärka gd *Hob(b)oskälet skäl Gatan gård Edlundsängen hage
Bjärka-Säby hg *Hob(b)oängen äng Gatan torp Ekbacksgärdet gärde
Bjärka-Säby hg Hornsbäcken bäck /Se Gatan raserad backstuga Ekberget berg
Bjärka gd Hultlyckan ägomark Gatstugan lht Eke, se även Överriket åkerlycka
Bjärka gd Hårkrankekärren kärr /Se Gatstugan undantagsställe, nu skogasarbetarbostad Eklunds sveder äng
Bjärka gd Häggflåtten gärde Gatstugan rivet torp Ektorpsgärdet gärde
Bjärka gd Häradssveden ägomark? Gattorp gård Ektorpslyckan lycka
Bjärka gd Häradssvedsberget berg Gistalund lht Ekåkern gärde
Bjärka-Säby hg Hästemoskans triangelpunkt Gladhem rivet tillbygge Engelskan beteshage
Bjärka gd *Hästhagberget höjd Grensholmen lht Engelskan fruktträdgård
Bjärka gd Högakullen kulle Grimsmålen gård Engelskan förvildad park
Bjärka gd Isaksberg berg? Grimsmålen, Lilla lht Erlången sjö
Bjärka-Säby hg *Isola bella namn på holme /Se Grindstugan rivet torp Ersnäs smal passage
Bjärka-Säby hg *Isola Madre holmar Grindstugan rivet torp Ersnäseudden udde
Bjärka gd Jubäcksgärdet gärde /Se Gruvstugan lht Eskilsek ek
Bjärka gd Juten sjö Gruvstugan undantagsställe, förr bostadshus, nu ålderdomshem Eskilsekbacken lövskogsbacke
Bjärka gd Juten sjö Gråbo arbetarbostad Fallemo, Nedre gärde
Bjärka gd Juten sjö Gråbo binamn på statarstuga Fallemo, Övre gärde
Bjärka gd Juten sjö Gräshorva arb. bostad Farfars sved förr svedja
Bjärka (-Säby) gd Jutern sjö Gräshorva bebyggelse Farmors sved förr svedja
Bjärka gd Juten sjö Grönlund riven bs Farsbonäset näs
Bjärka gd Juten sjö /Se Grönlund lht Farsbonäset näs
Bjärka-Säby hg Juten sjö /Se Grönsved lht *Farsboviken, se Västeråsviken vik
Bjärka (Säby) gd Juten sjö /Se Gunnarsbo gård Filbackarna landsvägsbackar
Bjärka gd Kammarbo ägomark Gunnarsbo arrendegård Filbackarna landsvägsbackar
Bjärka gd Korsnäsudden udde Göstasbacken riven lht Fiskvikeplöjan gärde
Bjärka gd Karsnäsudden udde Göstorp riven bs Fjärden utvidgning i Stångån
Bjärka-Säby hg Kattmossen mosse /Se Göttorp gård Fjärden, *Risnäsviken utvidgning av Stångån
Bjärka (-Säby) gd Kattmossen mosse /Se Göttorp arrendegård Flackkärret förr kärr, nu åker
Bjärka-Säby hg Kattmossen mosse /Se Göttorpegatan, se Gatan raserad backstuga Flogen del av Stångån
Bjärka (-Säby) gd Kinda kanal kanal Hagalund lht Flotthål borttagen spång
Bjärka-Säby hg Kindmon gränsskog /Se Hagalund arb. bostad Flygelgärdet gärde
Bjärka gd Klockareängen äng /Se Hagalund lht Flygelgärdet gärde
Bjärka-Säby hg Kolbottnegölen göl Hagalund rivet torp Flåderna gärde
Bjärka (-Säby) gd Kolbottnegölen göl Hagen gård Flådragärdet gärde
Bjärka gd Korpen ägomark Hagen lht Flådrakärren odlade kärr
Bjärka (-Säby) by Korpmon skogsmark Hagen rivet torp Flådramosse dyhåla
Bjärka-Säby hg Kriken äng Hagen, Lilla lht Flådrasjön torrlagd sjö
Bjärka gd *Krokstorp äng Hagen, Lilla förr torp, nu undantagsställe Flådrasjön torrlagd göl
Bjärka herrg. *Kroktegen äng Hagen, Stora gård Flåtten, se Källflåtten förr kärr, nu åker
Bjärka-Säby hg *Kroktorpsängen, se *Krokstorp förr äng Hagen, Stora torp Flåtten, *Stora Flåtten åker
Bjärka gd Kurmossen mosse? /Se Hagnäs gård Fläskstenen borttagen sten
Bjärka (-Säby) hgd Kvarnängen äng Hagstugan obebodd lht *Forntomtaviken, se Fårviken vik
Bjärka gd *Kvarnängsplöjan gärde Hagsäter lht Fredriksdalsmossen gärde
Bjärka gd *Kyrkogatan väg Hamra lht Främre flotten gärdesbitar
Bjärka-Säby hg *Kyrkohagen beteshage /Se Hamradal lht Främre näset näs
Bjärka-Säby hg *Kyrkokärret, även kallat *Storängen kärr eller äng Hamralund lht Fyrkanten åker
Bjärka [Byerkaholm] g *Kyrkospängerna forntida spång över å Hamra sluss sluss Fyrkanten åker
Bjärka gård *Källartomten förr äng Hjortkälla riven lht Fyrmannehagen skogsmark
Bjärka gd Källflåtten förr kärr, nu åker /Se Hjortkälla nedrivet torp Fyrmanhagen hage
Bjärka gd Kärrnasen, sydligaste delen av Nasen odlad äng Hjälms, se Berget grenadjärtorp Fågelsmålagölen göl
?Bjärka-Säby gd Labbenäsviken vik Hjälmstugan lht *Fågelsmålagölen, se Fågelsvedsgölen uttorkad göl
Bjärka gård Labbenäsviken vik Hjälmstugan backstuga Fågelsvedsgölen göl
Bjärka-Säby hg *Ladulyckan obekant lycka Hjälmstugan försvunnen stuga Fågelsvedsgölen uttorkad göl
Bjärka-Säby hg *Landamäre äng del av äng /Se Holmstugan riven undantagsstuga Fårbacken betesbacke
Bjärka-Säby hg *Landankärr kärr Hotellet nu handelsbod, förr hotell Fårhagen hagar
Bjärka-Säby hg Lillön ö Hovetorp gård Fårhagslyckan lycka
Bjärka-Säby hg lången f.d. sjö Hovetorp utgård Fårviken, *Forntomtaviken vik
Bjärka-Säby hg Lången sjö /Se Hovetorps kraftstation anläggning Gallmossen, Gallsjönsmossarna mosse
Bjärka-Säby hgd /Se *Långkärrshalsen del av kärr /Se Hovetorps kraftstation anläggning Gallsjön sjö
Bjärka-Säby hg /Se *Långkärrsmossen mosse Hovetorps skola avs Gallsjön sjö
Bjärka-Säby gd:ar /Se *Långlyckan lycka /Se Hovetorps station anhalt Garpekärr sankt område
Bjärka gods /Se *Långlyckan lycka /Se Hult riven bs Garpekärr kärr
Bjärka-Säby gods o. järnvägsstn. /Se Långmörken sjö /Se Hultet riven bs Garpekärrskällan källa
Bjärka gd /Se *Långnäsudden udde Hultet, *Hultslätt, *Hytteslätt rivet torp Gasarpsliden gärde
Bjärka-Säby gd:ar /Se *Långnäsudden udde *Hultslätt, Hultet rivet torp Gatlandet gärde
Bjärkaholm förr gd *Långnäsudden, äve kallad *Säbynäset udde Humpen gård Gatlyckan gärde
Bjärkaholm förr gd *Långnäsviken vik Humpen förr torp, nu arrendegård Gatlyckan svedjelycka
Bjärkaholm borg *Långnäsviken vik Husby gård Gatstugemossen gärde
Bjärkaholm gd *Lötlyckan förr lycka Husby hmn Giskotaberget berg
Bjärkaholm förr sätesgård /Se Lövhagen skogsmark Hybbeln torp Gistalundsgärdet gärde
Bjärkaholm förr gd /Se Majeldsberget berg Hybbeln lht Glysegrind förr grind
Bjärkaholm förr sätesgård /Se Midsommarkullen höjd Hybbeln lht Glysegrind borttagen grind
*Bjärketorp beb Millyckan lycka /Se [Hytteslätt] torp Gläppgrinden borttagen grind
*Bjärketorp beb *Mosslyckan lycka *Hytteslätt, se Hultet rivet torp Gosseberget berg
*Bjärkatorp beb Muggehult äng Håkantorp ödetorp Grannarskällan källa
*Bjärketorp beb. Murtorpet terräng? Håkantorp torp Grannarslyckan gärde
Bjärkatorp bebn. /Se Mörken sjö /Se Hållingstorp gård Grevberget berg
Bjärketorp beb /Se Mörken, Lilla f.d. sjö Hållingstorp arrendegård Grevens källa källa
+Bjärkatorp(en) trol. hmn /Se Mörken, Stora sjö Hållingstorp, Lilla lht Grindstugugärdet, Ringsnäsgärdet gärde
Björketorp gd /Se Mörken, Stora sjö Häradstorp torp Gruvstugelyckan lycka
Björksäter gd Mörken, Lilla och Stora sjöar /Se Häradssveden gård Gruvstugeviken vik
Björksäter g Mörken, St:a o. L:a sjöar /Se Häradssveden lht *Grytebäcken, se Skomakarebäcken bäck
Björksäter gård Mörklången sjö /Se Häradssveden förr torp, nu arrendegård Gråspen kärr
Björksäter gd Mörklången sjö Häradstorp, se Kolbotten förr torp, nu undantagsstuga Gråtareslätten slätt
[Blakke] se [Kabbefors] Saknas Norsholmen holme Hässelkulla lht Gräshagen, Nedre beteshage
Bomansstugan stuga /Se Nybolslyckan åker /Se Hässlekulla torp Gräshagen, Övre beteshage
Bomanstorp torp /Se Nydallyckan lycka /Se Hästemo gård Gräshorvegärdet gärde
Borrtorp torp /Se *Nygärdet gärde /Se Hästemo förr torp, nu arrendegård Gräshorvagärdet gärde
Borsebo l. Börsebo t /Se Nygöl göl Högmo lht Grässveden åker
Bosbacken (-backa) backe o. stuga /Se *Nyhagen hage /Se Högmo skogvaktareboställe Grönlundsgärdet gärde
Bosbacken stuga /Se *Nyplöjan gärde Hökhult lht Grönsved åkertäppa, sedan torp
Braberg t. /Se Nåtvin sjö /Se Ingetorp gård Gubben- och -kärringen åkrar
Braberg lht /Se Nåtvin sjö /Se *Ingäldstorp, se *Ingatorp förr gård Gubblyckan gärde
Brahus t. /Se *Näshagberget plats med villa [Isaksberg] lht Gubblyckan gärde
Brahus f.d. undantagsställe /Se Näslyckan ägomark Isaksberg, Ruseberg stuga Gubblyckan lycka
*Bresätter förr torp *Orrholmen holme Johanses riven backstuga Gubblyckan åker
*Broka förr gård *Pinnerums äng äng Jordstorp hmn Gubbsveden, Gubbkärret svedja
*Broka förr gård (?) *Planen el. *Planerna, Slottsplanen gräsplan Jorstorp gd Gubbängen åker, nu skogbevuxen
*Broka förr gård *Prästkärret äng /Se Jordstorp gård Gubbängen gärde
Brommetorp arrendegård Ren gen Lacus sjö Jubäck gård Gubbängen förr äng, nu åker
Bræmathorp, se Brommetorp arrendegård *Ringnäsverke fiskeinrättning Jönsstugan riven bs Gubbängen urspr. äng, sedan åker
Byrstorp gård /Se *Risanäs vadhe jordområde Kalvhagen torp Gunglihål gärde
Byrstorp f. säteri, nu gd /Se Risberget berg? Kalvhagen, äldre namn på Kalvsveden Saknas Gunillehål dyhåla
Byrstorp f. säteri, nu gd *Risnäsa flata jordområde Kalvsveden gård Gunnarsbogölen göl
Byrstorp gård *Risnäsa flate el. flata jordområde Kalvsveden torp Gunnarsbogölen sjö
Byrstorp hg *Risnäsamale jordområde Kammarbo rivet torp Gunnarsbolyckan lycka
Byrstorp gd *Risnäsamale jordområde Kammarbo stuga Gunnarsboängen äng
Byrstorp g Risnäs bro fråga felsort? bro Korsnäs gård Gåsbrunnen gärde
Byrstorp gd *Risnäsmålen jordområde /Se Katrineberg lht Gåsbrunn nyodling
Byrstorp gd *Risnäsvade jord Kattsäter rivet torp Gärdesbacken kulle
Byrstorp förr gd *Risnäsa vad jordområde Kladdkulleplöjorna, se Kvarngärdet förr torp, sedan gärde Gölhagen skogshage
Byrstorp gd *Rompedal torp /Se Klampen lht Gölingen skogsmark
Byrstorp gd Rosendal ägomark? Klampenberg lht Gölingen bergshöjd
*Byrstorp urspr. säteri *Rosenkrik, se Kriken äng Klampenborg lht Göllyckan gärde
Byrstorp gd /Se *Ruar, *Seltorps Ruar, *Seltorps Ruda äng Klint gård Göllycka lycka
Byrstorp gd /Se *Rudbrunnsflåtten åker Klint gård Gölmossen mosse
Cedersberg gd /Se Rygärdet ägomark [Klockarängen] lht Gölmossen, Blåbärsmossen mosse
Cederbergs glasbruk anläggning /Se Räinen Lacus sjö Knaggelsten riven bs Göstasbacken vägbacke
Dal, se Dalshult Saknas Rängen, Stora sjö Knaggelsten rivet torp Göstasgärdet gärde
Dala gård Rängen, Stora sjö *Knekttorpet, Gamla, se Bomanstorp torp Haglyckan skogshage
Dala gd Rängen, Stora sjö *Knekttorpet, Nya, se Bomanstorp torp Haglyckan åkerstycke
?Dala gd Rängen, Stora sjö Knutsbro kraftstation anläggning Hagstugeberget berg
Dalshult gård Rängen, Stora sjö Kohagen lht Hagkärret gärde
Dalshult gd Rängen sjö /Se Kolbotten obebott torp Hagplöjan gärde
Damin torp /Se Rängen, Stora sjö Kolbotten förr torp, nu undantagsstuga Hamplyckan gärde
*Dangilsmala förr arrendegård Rängen, Stora sjö Kongshäll el. Kungshäll gd Hamplyckan lycka
*Danggismala Saknas Rängen sjö /Se Kopparhult rivet torp Hamra bro, *Hofvetorpe bro landsvägsbro
*Dengilsmala Saknas /Se Rängen St. o. L. sjöar /Se Kopparhult rivet torp Hamragärdet gärde
*Dengilsmala förr arrendegård Rängen, Lilla sjö Korsbäcken riven lht Harbacken gärde
*Dengilsmala arrendegård /Se Rättareviken vik Korsbäcken rivet torp Harbacken höjd
*Dikaretorpet torp *Rävholmen holmar Kottsäter obebodd lht *Harkrankeberget, se Häradssvedsberg berg
*Dikaretorpet tp /Se *Rävrumpen okänd äng Koxen riven stuga Harvrån gärdesbit
*Drängilsmålen arrendegård /Se Röbäcken bäck Kranstorp riven bs Harvrån del av Brokgärdet
*Drängsmåla el. *Drängsmålen förr torp Röbäcksviken vik Krassebo lht Hedingstorpskärret kärr
Drängsmålen f.d. torp *Röksmosseskälet hornskäl Kringstorp gård Hemgärdet gärde
*Drängsmålen torp /Se *Sabynäset näs Kringstorp arrendegård Hemgärdet gärde
*Dröstet förr t *Sidboviksskälet hornskäl Kristinalund lht Hemgärdet gärde
*Dröstet förr torp *Sjöhagen hage /Se Kronstället riven bs Hemgärdet gärde
*Dröstet förr torp /Se *Sjöstugugärdet gärde Krutsjudaregården gård Hemgärdet gärde
*Dröstet förr tp /Se *Sjöängen äng Kränsbo lht Hemgärdet gärde
Dånehall torp *Sjöängen äng Kränsbo, se Kränstorp torp Hemhagen hage
Ebbetorp gd /Se *Sjöängen äng Kränstorp lht Hemhagen hage
Eke, se *Sydhran Eke förr gård *Sjöängskärret kärr Kränstorp torp Hemhagen hage
*Falla sæter förr gård *Sjöängskärret kärr Kröken lht Hemkärret gärde
*Fallasäter förr gård Skaggebobäcken bäck Kullen riven lht Hemlyckan lycka
*Fallasäter, *Säter förr gd *Skiftekärret del av kärr Kullen rivet trädgårdstorp Hemlyckan lycka
*Fallasäter förr gård *Skjulbäck förr bäck, nu grav Kungshäll, se Kongshäll gd Hemnäset näs
Farsbo gård *Skjulbäcksviken vik Kvarnen lht Hemängen förr äng, nu åker
Farsbo gd /Se *Skogsängen äng Kvarnen riven kvarn och statarestuga Hemängen förr äng, nu åker
Farsbo gd /Se Skomakarbäcken bäck /Se Kvarnen, Kvarntorpet förr torp, senare kraftstation Hemängen äng
*Fiskarstugan stuga »Skorpa ström» fors Kvarngärdet förr torp, sedan gärde Hjortkällan källa
Forsa, se Sturefors hg Skrabbmossen mosse /Se Kvarntorp lht Hjortkällegärdet gärde
Forsa hg *Skälberget berg Kvarntorpet förr torp, senare kraftstation, nu undantagsställe Hjortkällehagen skogshage
Forsa, se Sturefors hg Slottsplanen, se *Planen gräsplan Källarlyckan gärde Hjälman äng
Forssa, Sturefors hg Släpslätt äng /Se Källstugan lht Hjälman äng
Forssa, Sturefors hg *Sparrvikshagen hage Källsätter lht Hjälmlyckan gärde
*Forsa hg *Sparrvikskärret delvis odlat kärr Källsäter förr torp, nu ålderdomshem Hjälms, se Hjälmslyckan lycka
Forssa eller Kabbafors hg *Sparudden udde Källtorp riven lht Hjälmshagen beteshage
*Fröæwerke Saknas /Se Spjällen ägonamn /Se Kärr gård Hjälmslyckan lycka
*Gambla kiorkir förr gård *Spånghagen hage Labbenäs gård Hjälmslyckan lycka
*Gamlakyrka förr gård Spökkullen kulle /Se Labbenäs arrendegård Hjälmängen gärde
*Gambla kyrkio förr gård *Stafsätersviken vik Ladugårdsvik banvaktstuga Hjälmängen äng
Gasarp gård *Stafsätersudde udde Ladugårdsvik banvaktstuga Hjälmängen äng
Gasarp gd *Stapelliden åker /Se Landamäre gård Hob(b)o, Hob(b)obacken backe
Gasarp gd *Stavsätersviken vik Landamäre arrendegård *Hofvetorpe bro, se Hamra bro landsvägsbro
Gasarp gd /Se Stensätter ägomark? *Landamärestorp, Landamäre arrendegård Holkgärdet gärde
Gasarp gd /Se *Stora Flåtten Saknas /Se *Landenäs, se Landamäre Saknas Holkgärdet gärde
+Gatstugan t /Se Stora Rängen sjö /Se Lillestugan obebodd bs Holkkällan källa
Gatstugan undantagsställe, nu skogsarbetarbostad /Se *Stortegen äng /Se Lillebo villa Holkkällan igenlagd källa
*Gillingsfors Saknas Storängsberget berg Lillgården gård Holkkällan bykälla
Gransmåla gd /Se *Storängudden udde Lillgården gård Holmarna öar
Grimsbwyrwe gd Storön ö Lillklint lht Holmen betesmark
Grimsmålen gd *Stufvusäter (el. *Stufsäter) förr äng Lillsäter lht Holmlyckan gärde
Grimsmålen gd /Se Sturefors, se Forsa kvarnström med kvarn Lillängen gård Hophagen, se Fyrmanhagen hage
Gruvstugan undantagsställe /Se *Stuvsåker äng Lindalen lht Hopsvederna betesmark
Gräshorva gård [Stuvsäter] äng Lorstugan undantagsstuga Hopsvederna förr åker, nu betesmark
?Gräshorva gård Stångebro bro /Se Lostugan riven bs Hopsvederna, *Hopsveden hage
Gräshorva gd Stångån å Lugnet lht Hornsbäcken bäck
Gräshorva gd Stångån å Lugnet riven bs *Hornsbäcken, se Hovetorps bäck försvunnen bäck
Gräshorva gd Stångån å Lugnet förr torp, nu arrendegård Hovtorpesluss sluss
Gräshorva gd Stångån å Lugnet riven stuga Hovetorps bäck, *Hornsbäcken försvunnen bäck
Gräshorva gd Stångån å Lund riven stuga Hovetorpsskogen skog
Gräshorva gd *Sudkragiärdhom förr jordområde Lund, Västra förr grenadjärtorp, nu torp *Hubboskälet, se *Hob(b)oskälet skäl
Gräshorva gd *Sudhragiärdhom »södra gärde» Lundstorp lht *Huboängen, se *Hob(b)oängen äng
Gräshorva gd /Se Sundängen äng /Se Lundstorp förr torp, nu arbetarebostad Hultan gärde o. hagbacke
*Gräshorfa gård /Se Svartlyckan lycka Lundstugan lht Hultan, Stora Hultan, *Hultslätt odlad äng
Gräshorva gd /Se *Svinevallen områden Lundstugan undantagsstuga Hultan, Lilla odlad äng
Gräshorva gd /Se *Sydöstra Cedersbergsgärdet, se *Cedersbergsgärdet gärden Lyckebo lht Hultaö terräng
Gräshorva bebyggelse /Se *Syltan del av äng Långnäs, Lilla gård Hultet skogsmark
Gunnarsbo gård *Säbyfjärden vik Långnäs, Stora gård Hultlyckan gärde
Gunnarsbo gd *Säbylyckan lycka /Se Långnäs, Stora och Lilla torp *Hultslätt, äldre namn på Hultan, Stora Saknas
Gunnarsbo gd *Säbynäset, se *Långnäsudde udde Löten lht Humpen åker
Gunnarsbo gård Sörängen ägomark Löten riven bs Humpen äng
Gunnarsbo gd /Se Tallön holme Löten riven backstuga Husbykärr kärrmark
Gunnarsbo gd /Se Tallön ö Lötstugan riven bs Hyttgärdet, Kvarntorpsgärdet gärde
*Gyrninges kvarn kvarn Tallön ö Lövhagen rivet torp Håkanslycka lycka
*Gyringe(s) qwern kvarn Tallön ö Lövhagen rivet torp Hållingstorpesveder beteshage
Gøtathorp se Göttorp arrendegård Tallön ö Lövingsborg lht Hållingstorps sveder, se Hästsvederna skogstrakt
Göttorp arrendegård *Tegmålsängen äng Lövingsborg lht Hålsveden Saknas
Göttorp gd *Tegmålsängen äng /Se Lövingsborg undantagsställe Hårkrankan, *Hårkrankeängen äng
Göttorp gd *Tingsbergsskälet skäl Lövingsborg lht *Hårkrankeberget, se Häradssvedsberget berg
Göttorp gård Tolen sjö Lövsveden lht *Hårkrankebergsskälet hornskäl
Göttorp gd Tolen sjö Lövsveden torp Hårkrankekärren kärr
Göttorp gd Tolen sjö /Se Lövsäter lht *Hårkrankeängen, se Hårkrankan äng
Göttorp gd *Tomten äng Lövsättra lht Häggflotten gärde
Göttorp gård *Tomten »åkerflått» /Se Lövudden lht Häradssvedsberget bergshöjd
Göttorp gård /Se Torgshumpen delvis odlad äng /Se Lövudden torp Häradssvedsberg, Skälbergen, *Hårkrankeberget berg
Göttorp gård /Se *Tostafors kvarnfall Mamsmålen gård Häradssvedsberg berg
Göttorp gd /Se *Tostafors kvarnström *Markussäter, se Markustorp gd Häradssvedsgölen göl
Haffnetorp, se Havetorp gd Tostafors försv. namn på kvarnfall /Se Markustorp by Häradssvedsgölen, se Kolbottensgölen göl
*Hagha försvunnen gård *Trintmossaskälet rågångsskäl Markustorp by Härsnäs, Härsnäsudden, Ärsnäs, Ärsnäsudden udde
*Haga försvunnen gd /Se *Trisnippen, *Snippen odlad äng Markustorp gd Härsnäseudden udde
?Hagen, Stora gd /Se Träpärulyckan åkerlycka /Se Markustorps hållplats hpl Hästemo skans, se Skansen berg och triangelpunkt
*Hagha förr gård Träpäralyckan åkerlycka /Se Mellangården f.d. gård nu arb. bostad Hästemo sved svedja
*Hemmingstorpet, *Dröstet och *Kvarnen torp *Trätesängen äng /Se Mellangården gård Hästemo äng äng
Hester gd /Se Träthagen ägomark Mellangården gård Hästhagen skogshage
*Hiulabæks mala torp *Tvisteparken skogsområde /Se Mellangården gård Hästhagen skogshage
*Hiulabäks mala förr torp Tägneby kulle höjd Morlet, se Tolstorp arrendegård Hästhagen hage
*Hjulbäcksmålen f.d.torp /Se Vackrevik vik Mosshult lht Hästhagen hage
Hjälms(=Berget) torp /Se *Vennerdahlsflåtten åker /Se Mosshult förr torp, nu skogsarbetarebostad Hästhagsgärdet gärde
Holgerstorp se Håttingtorp gård Verken ström /Se Mossäng rivet torp Hästhagsmossen gärde
»holmgers thorpe» Saknas Verken försvunnen ström /Se Mumsmålen gård Hästmolyckan gärde
Hovetorp gård Vessers udde udde Mumsmålen förr torp, nu arrendegård Hästmo skans berg
Hovetorp gård Vessers udde (Vässers udde) udde /Se Mumsmålen förr torp Hästsvederna skogshage
Hovetorp gd Vintermon ägomark Murtorp riven lht Hästsvederna skogstrakt
Hovetorp gård Världens ände ägomark Murtorpet obebott torp Hästäng gärde
Hovetorp gd Vässentorp triangelpunkt Myran torp Hästäng förr äng, nu åker
Hovetorp gd Vässers udde (Vessers udde) udde /Se Myran gård Hästängsskiftet ängsskifte
Hovetorp gd Västeråsviken vik Mårstorp gd Högasved skogsmark
Hovetorp gård Västeråsviken vik Mårdstorp gård Högasved svedja
Hovetorp gd *Västerängskärret kärr /Se Mårdstorp gd Höglyckan gärde
Hovetorp by *Åferd skog Måssestugan riven bs Högmogärdet, *Östra o. Västra Högmogärdet gärde
Hovetorp gård *Åhagen hage Mörketorp gård Isola bella ö
Hovetorp gd *Åtomterna ängremsa Mörketorp gd Isola madre ö
Hovetorp gd *Åttingslyckan åkerlycka /Se Nedergården gård Isola madrid ö
Hovetorp gd *Åängsplöjan åker /Se Nedergården gård Jordstorpelyckan gärde
Hovetorp gd Ärlången sjö [Nordanbacka] lht, f.d. komministergård Jordstorpeplöjan gärde
Hofvetorp g Ärlången sjö Nordanbacka, Nordanbacken komministerboställe Jubäckegärdet gärde
Hovetorp gd *Ärthjällsflåtten åker /Se Norrberga by Jubäcksgärdet gärde
Hovetorp gård Örbäcka(rna) äng /Se Norrberga by Jubäckehagen skogsmark
Hovetorp gd Överriket åkerlycka Norrberga herrgård gård Jubäcksgölen göl
Hofvetorp g   Norrberga krutsjudaregård gård Juten sjö
Hovetorp gd   Norrberga Krutsjudaregård gård Juten sjö
Hofvetorp g   Norrberga Lillgård gård Jänkalyckan, se Jänkan åkerlycka
Hovetorp gård /Se   Norrberga, Stora gård Jänkalyckan, se Jänkan beteshage, igenlagd åker
Hovetorp gård   Norrberga Södergård gård Jänkan åkertäppa
Hovetorp gd   Norrberga Västergård gård Jänkan åkerlycka
Hovetorp gd   Norrgården gård Jänkan beteshage, igenlagd åker
Hovetorp gd   Norrgården gård Jättestenarna, se Jättestugan flyttblock
Hovetorp by   Norrliden lht Jättestenen sten
Hovetorp gd /Se   Norrstugan lht Jättestugan flyttblock
Hovetorp gd /Se   Nybole gård Jönsesgärdet gärde
Hovetorp gd /Se   Nybordet gård Kacklemossen, se Kapplemossen mosse
Husaby-Vist »husaby»   Nybygget gård Kalvbacken beteshage
Husby gård   Nybygget rivet trädgårdstorp Kalvhagen hage
Husby gård   Nydet lht Kalvhagen hage
Husby gård   Nydal förr torp, nu skogsarbetarbostad Kammarbolyckan gärde
Husby gd   Nyhagen lht Kammareberget stenklabbe
?Husby gd   Nysäter rivet torp Kanalgärdet gärde
Husby gd   Nysäter lht Kaninholmen udde
Husby gd   Nysäter stuga Kaninholmen holme
Husby gd   Nysäter rivet torp Kapellmossen mosse
Husby lg   Nysätter lht Kappels- eller Kapplebro vägsträcka
Husby lg   Nysätersslätt lht Kapplemossen mosse
Husby gd   Nytorp lht Karggården täppa
Husby gd   Nytorpet torp Karpekärr, se Garpekärr kärr
Husby g   Odensberg lht Karsnäse näs udde
Husby lht   Opphem lht *Karsnäsnäset, se Näset näs
Husby gd   Pang riven bs *Karsnäs udde, se Näset näs
Husby gård   Paradis gård, f.d. soldattorp *Karsnäsviken, se Kvarnviken vik
?Husby by   Paradis rivet knekttorp Katthagen skogshage
Husby gd /Se   Pelleringstugan riven bs Kattmossen mosse
Husby lht   Pellestugan tom lht Kattmossen mosse
Husby gård /Se   Penemünde lht Kattåkrarna gärden
Husby gd /Se   Pinnerum gård Kilen, även kallad Kilängen äng
Hwiowa se Gräshorva gård   Pinnerum förr torp, nu arrendegård Kilen hage
Hwirwom gd   Pirum torp Kilkärren kärr
*Hybbeln torp   Prästgården kyrkoherdeboställe Kilängen, se Kilen äng
Hållingstorp gård   Pirum gård Kinda kanal kanal
Hållingstorp gård   Påland lht Kindmon skog
Hållingstorp gård   Påland förr torp, nu statarbostad Klamplyckan gärde
Hållingstorp gd   Ringdorsstället riven bs Klingtorpslyckan gärde
Hållingstorp gård   Ringetorp by Klintkärret kärr
Hållingstorp gård   Ringetorp by Klintlyckan lycka
Hållingstorp gd   Ringetorp by Klockarebacken skogshage
Hållingstorp gd   Ringsnäs gård Klockaregärdet gärde
Hållingstorp gd   Ringsnäs gd Klockarängen äng
Hållingstorp g   Risberget riven bs Knaggelsten åker
Hållingstorp gd   Risnäs by Knaggelstensgärdet gärde
Hållingstorp gd /Se   Risnäs by Knagglekulle bergknalle
*Hägnadsängen, Västra äng   Risnäs Nedergård gård Knektehagen, se Hjälmshagen beteshage
Häradssveden gd   Risnäs Spånggård gård Knektens äng äng
Hästerno arrendegård   Risnäs Stengård gård Kohagen skogshage
Hästemo gd /Se   Risnäs Storgård gård Kohagen skogshage
*Hästäng Saknas   Risnäs Överby gård Kohagen hage
*Höghsätre *Högsäter förr egendom   Rosendal rivet torp Kohagsplöjan gärde
Högmo skogvaktmboställe   Rosendal lht Kolbottengölen göl
Högmo skogvaktareboställe   Rosendal rivet torp Kolbottensgölen göl
Högmo skogvaktareboställe   Rudan lht Kolbottenjorden gärde
Högmo lht   Ruseberg, se Isaksberg stuga Kolbottenkärret odlad kärrmark
*Høgkraten Saknas   Rusthållet gård Kolbotten(s)kärren kärr
*Ingatorp gd   [Rävantomta] bebyggelse Kolbottenlyckan gärde
*Ingatorp, Ingäldstorp förr gård   Rävtomta prästgård Kolbottenslyckan lycka
*Ingelstorp Saknas   Rävängen lht Kolbottenssjön göl
*Ingetorp gd   Rävängen torp och utjord *Kolbottenssjön, se Kolbottensgölen göl
*Ingetorp gd   Sadelmakarehem gård Kolhagen gärde
»Ingetorp» försvunnen gård   Sadelmakarehemmet arrendegård Kopinan hage
Ingetorp torp   Sadelmakaretorp gård Kopparkällan källa
*Ingalztorp förr by   Sand, Sandstorp torp Kopparkällan källa
*Ingælztorp förr by /Se   Sanden gård Kopparkällebäcken bäck
*Joarsthorp, se Jordstorp gård   Sedersberg lht Korpbacken vägbacke
*Jonssäter försvunnen gård   Sedersberg, se Cedersberg gd Korpen gärde
*Jonsäter försvunnen gård   Selgesätter gd Korpmon skogsmark
Jordstorp gd   Selgesäter gård Korpängen gärde
Jordstorp gd   Selgesätter gd Korsbäcken gärde
Jordstorp gård   Seltorp gård Korsgatorna vägskäl
Jordstorp gård   Seltorp gd Kottlyckan gärde
Jordstorp gd   Sjöberga torp Koven täppa
Jordstorp gd   Sjöberget torp Krankekärret el. -kärren, se Hårkrankekärren kärr
?Jordstorp gd   Sjöberget torp Kranken odlad äng
Jordstorp gd /Se   *Sjögesätter, se Sjösäter arrendegård Krankesvedjorna svedjor
»jærestorp» beb.   Sjöstugan stuga Kranstorp rivet soldattorp
*Järestorp beb   Sjösäter gård Krickan, se Kriken odlad äng
Jättestugan flyttblock /Se   Sjösäter förr torp, nu arrendegård Kriken odlad äng
Kabbafors el. Forssa hg   Sjövalla gård Kringstorpslyckan lycka
?Kabbefors fideikommissegendom, samh.   Sjöändan rivet torp Kringstorpesjön sjö
?Kabbefors fideikommissegendom, samh.   Sjöändan torp Kringstorpssjön, se Juten sjö
Kabbefors hg /Se   Skattegården gård Krokstorp gärde
Kabbefors (nu Sturefors) fideikommiss /Se   Skattegården gård Krokstorp gärde
»kabbafors» beb.? /Se   Skog by Kronslyckan hage
Kalfsveden t /Se   Skog gård Kullviken vik
Karsnäs gd   Skog by Kullåkern åker
Karsnäs gd   Skogen Saknas Kurmossen mosse
Karsnäs gd   Skog Norrgård gård Kvarngärdena gärde
Karsnäs gd   Skogs gård gård Kvarnkärret odlat kärr
Karsnäs gd   Skogshall lht Kvarnliden gärde
Karsnäs g.   Skogs Mellangård arb. bostad Kvarnlyckan åker
Karsnäs gård   Skog Skattegård gård Kvarnstycket gärde
Karsnäs gd   Skogs rusthåll gård Kvarntorpefallet fall
Karsnäs gd   [Skogstorp] lht Kvarntorpsfallet fall
Karsnäs gård   *Skogstorp, se *Skogen rivet torp Kvarntorpsgärdet, se Hyttgärdet gärde
Karsnäs gd   Skog Södergård f.d. gård Kvarnviken vik
Karsnäs gd   Skogs östergård lht Kvarnviken vik
Karsnäs gd   Skojarstugan riven stuga Kvarnängarna gärde
Karsnäs gd /Se   Skorpa kvarn kvarn Kvarnängen äng
Karsnäs gd   Skorpa kvarn *Kvarnängen äng
Karsnäs g.   Skrinhult lht Kyrkhagen skogshage
Karsnäs gård   Skrinhult torp Kyrklund skogshage
Karsnäs gd /Se   Skårstugan förr torp, nu skogsarb. bost. Kyrkspången spång
Karsnäs arrendegård /Se   Skälstorp gård Kyrkspängerna, se Kyrkspången spång
Karsnäs gd /Se   Skälstorp gd Kyrkängen äng
Kindmon skog /Se   Skärpan riven bs Kyrkängen äng
*Kirkiosäter, se *Kyrkosäter förr jordegendom   Smedstorp lht Kålnäset landudde
*Kirkiosæter förr jordegendom   Smedstorp, *Smedstorpet torp Kålnäset näs
*Klemetstorp se *Klämstorp försvunnet torp /Se   Smedstugan lht Kåmme hav göl
Klint gård   Smedstugan riven backstuga Källan gärde
Klint gård   Smulan, se Smula sveder rivet torp Källflåtten förr kärr, nu åker
Klint gd   Smula sveder rivet torp Källgärdet gärde
Klint gård   Snickarebacken torp Källgärdet gärde
Kloften t /Se   Snörom lht Källgärdet gärde
*Klämstorp, se *Klemetstorp försvunnet torp   Snörom torp Källgärdet gärde
*Knutsmala gård   Solbacken gård Källgärdet gärde
*Knutsmala förr egendom   Solbacken torp Källmohugget del av Mörkskogen
*Kockhemmet torp /Se   Solberga gård Källmoledet led
Koxet riven stuga /Se   Solberga torp Källskiftet åkerstycke
*Kyrkosäter (*Kirkiosäter) förr jordegendom /Se   Solhem lht Källtomten inhägnad för källa
*Kämpestugan försvunnen backstuga /Se   Solliden lht Källyckan lycka
Labbenäs gård /Se   Solstugan nybyggd lht Källåkern åker
Landamäre gård   Solvik lht Käringberget berg
Loglyckan undantagsstuga /Se   Solängen villa Käringlyckan lycka
*Luddret, även kallat *Ludret riven stuga /Se   Spjut rivet torp Kärre göl kärrmark
*Lundbacka torp /Se   Spjut torp Kärrlyckan gärde
Löten lht eller riven bs   *Spjutet, se Spjut torp Kärrängen hage
*Lövsveden försvunnet torp   *Spjuthem, se Spjut torp Körsbärsbacken, se Stridbarsbacken tomt
+Löfsveden t /Se   *Spjutstugan, se Spjut torp Labbenäseviken vik
Löfsveden t /Se   *Spjuttorpet, se Spjut torp Labbenäsviken vik
Mangsløksmala se Mumsmålen arrendegård   Spånggården gård Ladbacken betesmark
Markustorp by   Spånggården gård Ladgärdet gärde
Markustorp by   Stampen riven stampkvarn Ladhagen skogshage
Markustorp by   Stavslund lht Ladugårdsgärdet gärde
?Markustorp by   Stavsand torp Ladugårdskällan källa
Markustorp by   Stavsborg lht Ladugårdskärret kärr
Markustorp by   Stavsborg torp Ladugårdslyckan slåtter och åker
Markustorp by   Stavslund torp Ladugårdsskiftet gärde
Markustorp by   Stavsätter by Ladugårdsvik vik
Markustorp by   Stavsäter gård Ladugårdsvik vik
Markustorp by /Se   Stavsätter säteri Landamärebäcken, se Skaggebobäcken bäck
Martinstorp, se Mårdstorp gård   Stengården gård Landamäreviken vik
Mumsmålen arrendegård   Stengården gård Landsvägsgärdet gärde
Mumsmålen arrendegd   Stensätter rivet torp Landsvägsgärdet gärde
Mumsmålen gd /Se   Stensäter rivet torp Landsvägsgärdet gärde
Mumsmålen gd /Se   Stensäter torp Landsvägsgärdet gärde
Murtorpet t /Se   Stensäter rivet torp Landsvägsgärdet gärde
Mårdstorp gård   Stjärnstugan lht Landsvägsgärdet gärde
*Mölnargården förr mjölnarens torp   Stjärnstugan f.d. grenadjärtorp Landsvägsgärdet gärde
Mörkatorp by   Stohagen lht Lanhagen skogshage
Mörketorp by   Storgården gård Lanhagen skogshage
Mörketorp gd /Se   Storgården gård Lanhagen hage
Norrberga by   Storgården arb. bostad Larmlyckan gärde
Norrberga by   Storgården gård Liljasäng gärde
Norrberga by   Storängen gård Liljekonvaljeberget berg
Norrberga by   Storängen gård Lilla lyckan gärde
Norrberga by   Storängen torp Lillhagskärret åker
Norrberga by   Strömshult riven bs Lillsäterskärret kärr
Norrberga by   *Stubbetorp, se Eketorp skogsarb. bost. Lillängen gärde
Norrberga by   Sturefors gods Lillängen äng
Norrberga by   [Sturelid] lht Lillängen äng
Norrberga by   Styvinge gård Lillängen äng
Norberga rättaredöme Saknas   Styvinge gård Lillängen äng
*Norrberga äng äng?   Stålstorpet lht Lillängen äng
Nybygget gd   Sundet lht Lillängen äng
*Näckan dagsverkstorp   Svartsätter gd Lillängen äng
Olofsmålen gd /Se   Svartsäter f.d. gård Lillängen äng
*oxhagen kvarn   Svartsäter torp Lillängen äng
Persbo by   Svartsäter skola Lillängen äng
Pirum torp   Sveden lht Lillängen äng
Ringetorp gård   Sveden lht Lillängen äng
Ringetorp gård   Sveden torp Lillängen äng
Ringetorp gd   Sågarstugan lht Lillängen äng
Ringetorp gdr   Säby gård *Lillängen odlad äng
Ringetorp gd   Säby huvudgård Lillängen äng
Ringetorp gård   Säbybro lht Lillön ö
Ringetorp, Stora gård   Säbybro el. Säby bro arbetarebostad Loggärdet gärde
Ringsnär gård   Sälgsäter gård Loglyckan lycka
Ringsnäs gård   Sätra gård Lorstugemossen mosse, delvis hage
Ringsnäs gd   Södergård gård Lostugemossen gärde
Ringsnäs gd   Södergården f.d. gård Lotterna skogsmark
Ringsnäs gd   Sörgården,Sör- el. Södergård gård Ludderebacken del av backe
Ringsnäs gd   Sörgården gård Lugnebacken vägbacke
Ringsnäs gård   Sörängen ödetorp Lugnebacken backe
Ringsnäs gd /Se   Sörängen, förr Söderängen f.d. torp, nu backstuga Lugnehagen skogshage
Ringsnäs gd /Se   Tacketorp gård Lugneliden, se Lötliden lid
Ringstorp Saknas /Se   Tacketorp gård Lugnliden gärde
Ringwidatorp, se Ringetorp gd   Tjugumålen gård Lusthusbacken höjdplatå
Risnäs gård   Tjugumålen gd Långa hagen skogshage
Risnäs gård   Tjugumålen, Lilla rivna backstugor Långa lyckan gärde
Risnäs gård   Tjugumålen, Lilla torp Långa lyckan gärde
Risnäs gård   Tjugumålen, Stora riven lht Långa lycka lycka
?Risnäs gård   Tocketorp gård Långa lyckan lycka
Risnäs gård   Toketorp gård Långa lyckan lycka
Risnäs gård   Tolebo, Lilla, binamn på Buskstugan Saknas Långelid vägbacke
Risnäs gd   Tolmålen lht Långkällan källa
Risnäs gård   Tolmålen förr torp, nu arrendegård Långkärret odlat kärr
Risnäs by   Tolmålen, Lilla riven lht Långmärka mosse mosse
Risnäs by   Tolstorp lht Långmörken, se Mörken, Lilla sjö
Risnäs gård   Tolstorp, Morlet förr torp, nu arrendegård Långnäs ö, se Björkön ö
Risnäs by   Tomta lht Långplöjan gärde
Risnäs gård   Tomta torp Långrumpen gärde
Risnäs gd   Torpa försvunnen by Långrumpen el. Långrumpan åkerstycke
Risnäs gd   Torpa försvunnen by Långtegen gärde
Risnäs g   Torpa försvunnen by Långtegen äng
Risnäs g   Torpa försv. by Långåkrarna gärde
Risnäs gd   Torpbyn försvunnen by Långåkrarna gärde
Risnäs by   Torpet gård Löthagen björkhage
Risnäs by   Tägneby bebyggelse Löthagen hage
Risnäs gd   Tägneby bebyggelse Lötliden, även kallad Lugneliden lid
Risnäs gd   Tägneby riven o. avhyst gård Majeldsberget berg
*Ryttaretorpet försvunnet torp   Ulriksdal riven bs Mellanbotten, se Botten odlat kärr
Rävtomta kyrkoherdebostad /Se   Vallmo arbetarbostad Mellangärdet gärde
Seljsäter gd /Se   Vilan lht Mellangärdet gärde
Seljsäter gd /Se   Vinstorp gård Mellangärdet gärde
Seltorp by   Vinstorp, Lilla riven bs Mellanliden, se Mellangården gård
Seltorp by   Vist f.d. komministerboställe Mellanlyckan lycka
Seltorp by   Vistlunda lht Mellanmossen del av gärde
Seltorp by /Se   Vreta by Mellannäset skogsnäs
Sjövalla gård   Vretaberg riven bs Mellannäset näs
Sjövalla hg   Vreta Nedergård gård Mellanskiftet, se Mellangärdet gärde
*Sjövalla försvunnen gård   Vreta Övergård gård Midsommarkullen kulle
Skenstorp se Skälstorp gård   Värdshuset arb. bostad Midsommarkullen kulle
Skog by   Väsentorp gård Milbotten åker
Skog by   Vässentorp arrendegård Millyckan lycka
Skog by   Vässentorp Lillgård gd Mittagärdet gärde
Skog by   Väsentorp Lillgård gård Mjölkgärdet gärde
Skog by   Vässentorp Storgård gd Modigsbacken skogsbacke
Skog by   Väsentorp Storgård arb. bostad Mokällan källa
Skog by   Vässentorp gård Mon tallhage
Skog by   Västergrensstugan riven bs Mon skogsmark
Skog by   Västerås obebodd lht Mosselycka lycka
Skog by   Västerås torp Mossen gärde
Skog by   Västralund lht Mossen gärde
Skog by   *Yfraby, se Överby gd Mosseäng gärde
Skog by   Ådala lht Muggberget berg
Skog by   Åkroken gård Mumsmålevik vik
Skog by /Se   Åkroken förr torp, nu arrendegård Mumsmåleviken vik
Skog by   Åndebäck gård Murarelyckan gärde
Skog by   Äbbetorp gård Murtorpegärdet gärde
Skog gdr   Ängstugan stuga Myrbottnarna ängar
Skog gd:ar   Äspebråten gård Myrskogen skog
Skog by   Örebro rivet torp Mårdstorpelyckan gärde
Skog by   Örebro torp Mårdstorpelyckan lycka
Skog by   Östanskog villa Märrkärret kärr
*Skogen, *Skogstorp rivet torp   Östergården lht Mörkehål Saknas
Skojarstugan logi /Se   Överby gård Mörken, Lilla sjö
Skojarstugan logi   Överby gård Mörken, Lilla sjö
Skorpa kvarn   Övergård gård Mörken, Lilla sjö
Skorpa kvarn     Mörken, Nedre sjö
Skorpa kvarn     Mörken, Stora sjö
Skorpa Knipphammare anläggning     Mörken, Stora sjö
Skorpa kvarn /Se     Mörken, Stora sjö
Skorpa kvarn /Se     Mörken, Stora sjö
Skorpa kvarn /Se     Mörken, Övre sjö
*Skorpetorp förr torp /Se     Mörketorpslyckan lycka
*Skräddartorpet försvunnet torp /Se     Mörklången, se Mörken, Lilla sjö
*Skyttetorpet försvunnet torp /Se     Mörkskogen skog
*Skyttetorpet försvunnet torp /Se     Nasen gärde
Skälstorp gård     Nasen odlad äng
Skälstorp gård     Nasen odlad äng
Skälstorp gd     Nasen odlad äng
Skälstorp gd     Nasen, Bortre del av gärde
Skälstorp gd     Nedre Botten, se Botten odlade kärr
Skälstorp gd     Nasen, Främre del av gärde
Skälstorp gd /Se     Nedre Mörken, se Mörken, Stora sjö
Skälstorp gård     Nergården gård
Skälstorp gd /Se     Nergårdshagen hage
*Snarbygget riven lht     Niskodaberget berg
*Snickaretorpet försvunnet torp /Se     Niskotaberget berg
Solängen villa /Se     Niskotaberget berg
*Sparrvik *Sparrvikstorpet rivet torp /Se     Niskotaberget berg
*Sparrvikstorpet, se *Sparrvik rivet torp /Se     Niskota- eller Nisgotaberget berg
Stavsäter hg     Norrbergahagen skogsmark
Stavsäter hg /Se     Nordamerika gärde
Stavsäter hg     Norrängen förr äng, nu gärde
Stavsäter gd     Norrängen odlad äng
Stavsäter hg     Norsholmen ö
Stavsäter hg     Norrslyckan gärde
Stavsäter hg /Se     Norrväster gärde
Stavsäter säteri     Norsholmen holme
Stavsäter herrgård     Nybergsskiftet gärde
Stavsäter hg     Nybolslyckan åker
Stavsäter gd /Se     Nybolslyckan åker
Stavsäter gd     Nybolslyckelund förr äng, nu åker
Stavsätter gd /Se     Nybröten åker
Stavsäter gd /Se     Nybygget, yngre namn på Knagglekulle Saknas
Stafsäter säteri /Se     Nyck(e)bergslyckan, Nybolslyckan åker
Strängnäs torp     Nydalslyckan lycka
*Stubbarydhsla förr gd     Nyhagen hage
*Stubbarydsla förr gd     Nyhägn gärde
*Stubbetorp, förr namn på Eketorp skogsarbetarboställe     Nyhägn odlad äng
Sturefors hg     Nylyckan gärde
Sturefors hg     Nyplöjan gärde
Sturefors herresäte /Se     Nyppelslyckan, se Nybolslyckan åker
*Sturefors gd     Nysätersgölen göl
Sturefors hg /Se     Nysätershagen hage
Sturefors hg     Nysätersskiftet gärde
?Sturefors hg /Se     Nyängen äng
Sturefors hg     Nyängen delvis odlad äng
Sturefors herresäte /Se     Näset näs
Sturefors herresäte /Se     Näsgärdet gärde
Sturefors säteri /Se     Näsgärdet gärde
Sturefors hg /Se     Näsviken vik
Sturefors hg     Nöden åkerbit
Sturefors herresäte /Se     Nödhagen beteshage
Sturefors hg     Odlingen gärde
Sturefors hg /Se     Odlingen gärde
Sturefors hg /Se     Odlingen gärde
Sturefors hg     Odlingen gärde
Sturefors (Forsa) herresäte /Se     Odlingskullen uppodlad kulle
Sturefors hg     Offerstenen sten
Sturefors hg /Se     Oktobergärdet gärde
Sturefors (tidigare Forsa) hg /Se     Ormberget berg
Sturefors (tidigare Forsa) hg /Se     Ormberget berg
Sturefors (förr äver Turifors) hg /Se     Ormen långe landsväg
Sturefors fideikommissegendom, samh.     Orvhålet mossmark
Sturefors gd /Se     *Osebäck, se Skomakarebäcken bäck
Sturefors hg /Se     Ottingen, se Åttingen raserad utjord
Sturefors (el. Turefors) gods /Se     Oxhagen skogshage
Sturefors (ä. Kabbefors) fideikomiss, /Se     Oxhagen skogshage
Sturefors fideik. /Se     Oxhagen skogsbacke
Sturefors gods /Se     Oxhagen hage
Sturefors manufakturverk anläggning     Oxhagen hage
*Sturinge se Styvinge indr. militieboställe     Oxhagen hage
Sturinge indr. milirieboställe /Se     Oxhagslyckan lycka
Styvinge indr. militieboställe /Se     Oxhuvudet utudde
Styvinge indr. militieboställe /Se     Oxhuvudet udde
Styvinge indr. militieboställe     Palmslyckan lycka
Styvinge by /Se     Palmsviken vik
Styvinge gd     Paradishagen beteshage
Styvinge gård     Paradislyckorna gärde
Styvinge gd     Pellesträdgården jordstycke
Styvinge gd     Penemündeskiftet gärde
Styvinge gård /Se     Penemyndeskogen skogsmark
Styvinge gd /Se     Persbo mossar, Flådrakärren odlade kärr
Styvinge gd /Se     Pettersudde udde
Styvinge gd /Se     Pinnerumelyckan gärde
*Styfingetorp förr torp     Pinnerumelyckan gärde
Stång kungsgd     Pinnerumslyckan lycka
Svartsätergd gd     Pinnerums sveder, se Hästsvederna skogstrakt
Svartsäter f.d gd /Se     Pirumekröken vägkrök
Svartsätter gd /Se     Pirumeplöjan gärde
*Sydhra eke Saknas     Plöjan gärde
*Sydhran Eke Saknas     Plöjan förr gärde, nu betesmark
Säby gods     Plöjan gärde
Säby, (nu Bjärka-Säby) gd     Plöjorna gärde
Säby herrgd     Plöjorna gärde
Säby, (nu Bjärka-Säby) gd     Plöjan gärde
Säby herrgård     Prästgårdsstycket gärde
Säby hg     Prästgärdet gärde
Säby hgd     Prästkärret kärr
Säby hg     Puttvrån gärde
Säby by     Pärarve förr åker, nu betesmark
Säby by     Päronhagen odlad hage
Säby by     Pärmlyckan gärde
?Säby gd     Randen gräsremsa
?Säby gd     Randgärdet gärde
?Säby hgd     Rantan gärde
Säby herrg     Reksbro, se Röksbro landsvägsbro
Säby gd     Ribacken, Lilla vägbacke
Säby hg     Ribacken, Stora vägbacke
Säby gd     Rigärdet gärde
Säby hg     Riksbro, se Röksbro landsvägsbro
Säby hg /Se     Ringsnäseviken vik
Säby hg     Ringsnäsgärdet, Grindstugegärdet gärde
Säby hg     Ringnäsviken, se Näsviken vik
Säby gd /Se     Ringtorpeänden gärdesbit
*Säbykvarn kvarn     Risnäs bro bro
*Säter, se *Fallasäter Saknas     Risnäshumpen ängshump
*Sätromen, se *Fallasäter förr gård     *Risnäsviken, se Fjärden utvidgning
*Södra Eke, se *Sydhran Eke Saknas /Se     Risnäsängen, se Risnäshumpen ängshump
Tacketorp gd     Risängarna gärde
Tacketorp gd     Risängen förr äng, nu åker
Tacketorp g     Rosendalshagen skogshage
Tacketorp gd     *Rotholmen, se Kaninholmen holme
Tegneby förr beb.     Rothuggan, se Rothuggarekärret kärr
Tegneby by     Rothuggarekärret kärr
Tegneby avhyst hmn     Rothuggarekärret kärr
Tegneby förr gård /Se     Rothuggareviken vik
Thiægnaby, se Tägneby och Tängby gård     Rothuggareviken vik
*Thorpumstada plats i Vists sn     *Rosenkrik, se Kriken odlad äng
Tjugumålen gd /Se     Rudbrunn igenfylld ruddamm
Tjugumålen gd /Se     Rudhagen beteshage
Toketorp g     Rudlyckorna lyckor
Toketorp gd     Rya gärde
Toketorp gd     Ryan (Rydan) odlad äng
Toketorp gård     Rydgrenseken ek
Toketorp gd /Se     Ryttarkärret kärr, nu gärde
Tolmålen gd /Se     Ryttarekärret kärr
Tolmålen gd /Se     Råbockssundet, Lilla gärde
?Tomta försvunnen gd /Se     Råbockssundet, Stora gärde
?*Tomta försvunnen gård     Råhagen gärde
?*Tomta beb /Se     Råhagen gärde
?*Tomta beb. /Se     Råhagen odlad hage
?*Tomta försvunnen gd /Se     Rängan ängremsa
?*Tomta försvunnen gd /Se     Rängen ängremsa
*Tomta försvunnen gård /Se     Rängen sjö
Torp, Vestra gd     Rängen, Stora sjö
Torpa by     Rängen, Stora sjö
Torpa by     Rängen, Stora sjö
Torpa by     Rängen, Stora sjö
?Torpa by     Rävkullen kulle
?Torpa by     Röbäcken bäck
Torpa by     Rödbäcken bäck
Torpa avhyst by /Se     Rödbäcksviken vik
*Torpahemmet torp     *Rödjan, se Ryan äng
Torpbyn Saknas /Se     Sammelshagen skogshage
*Thorpumstada Saknas /Se     Sandflottan gärde
Torpumstadha Saknas /Se     *Seltorps Ruar el. Ruda, se *Ruar äng
Turefors, se Sturefors hg     Sibbovik vik på sjö
Tägneby gård     Sidbovik vik
Tägneby riven gård /Se     Sjudaregropen grop
Tägneby gård     Sjögärdet gärde
Tägneby gård     Sjöhagen hage
Tegneby gd     Sjöhagen hage
Tägneby gd     Sjösätersviken vik
Tägneby g     Skaggebo bäck bäck
Tägneby gård     Skaggebobäcken bäck
[Tegneby] Saknas     Skaggebobäcken bäck
Tägneby förr by     Skaggebolyckan lycka
Tägneby gd     Skansen berg
Tägneby by     Skansen, Hästemo skans berg, och triangelpunkt
Tägneby gd     Skanslyckorna gärde
Tägneby riven och avhyst gård     *Skant(s)berget, se Skansen berg
Tägneby gd     Skarpan beteshage
Tägneby gd     Skarpan skogbeväxt äng
Tägneby gd     Skiftebro kavelbro
Tägneby förr gd /Se     Skithålet gärdesbit
Ulriksdal rivet torp /Se     Skobosten sten
*Wange by?     Skogbosten sten
?Vinstorp gård     Skogbysten sten
Vinstorp gård     Skogslyckan gärde
Vist komministerbost. /Se     Skogs Nase, se Nasen odlad äng
Vists kyrka kyrka     Skogsplöjan förr odling nu hagmark
Vreta gård     Skogsplöjan åkerskifte
Vreta gd     Skolstycket åkersbit
Vreta gård     Skomakarebäcken bäck
Vreta gård     Skoremmarna åkerremsor
Vreta gd     Skorpafallet fall
Vreta gd     Skorpagärdet gärde
Vreta gd     Skrabbmossen, se Skrubbmossen mosse
Vreta g     Skralsbackarna backar
Vreta gd     Skrikareberget berg
Vreta by     Skroppviken, se Skräppviken vik
?Vreta gd     Skrubbmossen delvis odlad mosse
Vreta gd     Skräppviken, även kallad Skroppviken vik
Vreta gd     Skyttorpehagen skogsmark
Vreta gd     Skyttorpsgärdet gärde
Vreta gd     Skyttorpshagen hage
Vreta g     Skårsmörken, se Mörken, Lilla sjö
Vreta g     Skårstycket gärde
Vreta by     Skälbergen = Häradsvedsberg Saknas
Vreta g.     Skälbergen berg
?Vreta g.     *Skälberget, äldre namn på Skälbergen berg
Vreta gd /Se     Skälstorpefallet fall
Vässentorp gård     Skälstorpsfallen fall
Vässentorp gd     Skälstorpsgärdet gärde
Vässentorp gd     Skälstorpshagen hage
Vässentorp gd     Skänninge bergklabb
Vässentorp gd     Slytan gärde
Vässentorp gård /Se     Slytan förr hårdvallsäng, nu åker
Vässentorp gd     Slytbackarna gärdesbacke
Vässentorp gd     Slytdalen del av Slytan
Vässentorp, Västertorp gd     Slytkullen del av Slytan
Vässentorp gd     Slåtterängen betesmark
Vässentorp gd /Se     Släpslätt äng
Vässentorp gd /Se     Slätthumparna gärde
wæstra hæghnadh æng äng     Smacken hagmark
Væstra torp, se Vässentorp gård     Smalkärren sankmarksområde
Wæstrathorpe, se Vässentorp gd     Smalkärren odlade långa kärr
Åndebäck by     Smalkärrsgraven utlopp
Åndebäck by     Smedflåtten åker
Åndebäck by     Smedhålorna sankmark
Åndebäck by /Se     Smedhålan sänka
Ånväga by     Smedliden gärde
Äbbetorp gård     Småhagarna beteshage
Äbbetorp gd /Se     Smörasken betesmark
Östergården gd     Smörstycket gärde
Överby gård     Småhagen hage
      Snickarbacken gärdesskift
      Smöromekärr betesmark
      Snöromlyckan gärde
      Solbackelyckan gärde
      Solbergakärret kärr
      Sotarelinden lind
      Sparrviken gärde
      Sparrviken vik
      Sparrängen äng
      Spjutskiftet gärde
      Spjällen åkrar
      Spängerna, se Kyrkspången förr spång
      *Stafbomossen, se *Hob(b)oängen äng
      Stampgärdet gärde
      Stampängen äng
      Starekeberget berg
      Stavlycksberget berg
      Stavlycksgärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stengärdet gärde
      Stenlyckan gärde
      Stenskiftet gärde
      Storhagegärdet gärde
      Storhagen skogsmark
      Stohagen skogshage
      Stohagen hage
      Stohagen hage
      Stohagsliden åker
      Stora lyckan gärde
      Storalångnäsviken vik
      Storalångnäsön ö
      Storamossen gärde
      Stora sved svedja
      Storhagen skogsmark
      Stormärrebrunn förr göl, nu mosse
      Storskogen skogsmark
      Storskogen skogsmark
      Storsveden svedja
      Storsvedslyckan lycka
      Storängarna gärde
      Storängegärdena gärdesskiften
      Storängen betesmark
      Storängen betesmark
      Storängen uppodlad äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsberget berg
      Storängsberget berg
      Storängsgärdet gärde
      Storängsgärdet gärde
      Storängsgärdet gärde
      Storängskärret del av kärr
      Storängsplöjan del av mark
      Storängsuddarna näs
      *Storängsudden, se Storängsberget berg
      Storön ö
      Stridbarsbacken, Stridobarsbacken, Körsbärsbacken tomt
      Styvingsvrån åker
      Stålsängen gärde
      Stångån å
      Sundbergs ränga, se Rängan ängremsa
      Sundsbro bro
      Sundsplöjan gärde
      Sundängen äng
      Sundängen äng
      Svartlyckan gärde
      Svartlyckan lycka
      Svartsätersgärdet gärde
      Svedbacken skogsås
      Sveden skogsås
      Svederelyckan lycka
      Svederna skog
      Svederna betesmark
      Svedenehagen beteshage
      Svenskullen gärdeskulle
      Svenssonsåkern gärde
      Svineken ek
      Svingärdet gärde
      Svinhon borttagen spång
      Svältan åker
      Syrholet gärdesbit
      Sågaregärdet gärde
      Säbybro bro
      Säbybro el. Säby bro bro
      Säbybrofallet fall
      Säbyfjärden vik
      Säbymon, även kallad Säbyskogen, och Utskogen skog
      Säbymossen mosse
      *Säbysjön, se Rängen sjö
      Säbyskogen skogsmark
      Säbyskogen skog
      Säbyskogen, se Säbymon skog
      Sälgsätersbacken vägbacke
      Sätra el. Sätran äng
      Sörlyckan gärde
      Sörlyckan gärde
      Sörlyckan lycka
      Sörängen f.d. slåtteräng, nu beteshage
      Sörängsmosse gärde
      Sörängsmossen del av mosse
      *Tjugumåla göl, se Kolbottensgölen göl
      Tjugumålegärdet gärde
      Tjugumålelyckan, Lilla gärde
      Tjurbacken betesmark
      Tjärdalen förr mosse, nu gärde
      Tjärdalsbacken skogsbacke
      Tjärdalskullen skogsbacke
      Tjärdalskullen odlad kulle
      Toboängen skogshage
      Toketorpeplöjan gärde
      Toleboänden gärde
      Tolen göl
      Tolen sjö
      Tolmossarna mossar
      Tomtberget berg
      Tomtberget berg
      Tomtberget berg
      Tomten åker (förr äng)
      Tomten ängsbit
      Tomtliden gärde
      Torgshumpen gärde
      Torgshumpen delvis odlad äng
      Torpaskogen skog
      Torpbygärdena gärde
      Torplyckan gärde
      Trekanten gärde
      Trintlyckan gärde
      Trintmossen mosse
      Trollenborg åker
      Trädgårdsgärdet gärde
      Träpäralyckan åkerlycka
      Träthagen gärde
      Tuggalite åker
      Turkit el. Turkiet område
      Tången åker
      Tägnebykulle gärde o. kulle
      Tägnebyliden gärde
      Tårtarn, *Tåtar- el.*Tåterslätten odlad äng
      Uddarna näs
      Uddlyckan åkerlycka
      Uggleberget berg
      Uggleberget berg
      Ulvhålet ängsremsa
      Urbomslyckan gärde
      Utsiktsberget berg
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Utuddarna uddar
      Uveberg berg
      Vackrevik vik
      Vackre vik vik
      Vallbergslandet gärde
      Vallgatan hagbacke
      Vallgatan nu hagmark, förr kreatursgata
      Vallhumpen, Valla hump slåtteräng
      Vallmo soldattorp
      Vedbackegärdet gärde
      Verken försvunnen ström
      Vessersudde udde
      Vildmossen mosse
      Villmossen mader med slåtter
      Villmossen sankmark
      Vistgärdet gärde
      Vittgryt udde
      Värdshusgärdet gärde
      Världens ände åker
      Värdshusgärdet gärde
      Världens ände åker och slåttermark
      Vässentorps Nase, se Nasen odlad äng
      Västerhage gärde
      Västerhagen uppodlad hage
      Västerhagsplöjan åker
      Västeråsviken vik
      Västeråsviken, *Farsboviken vik
      Västerängen betesmark
      Västerängsflotten gärde
      Västerängsflåtten åker
      *Yfra Eke, se Överriket åkerlycka
      Åbackarna nyängens sluttningar
      Åderkällegärdet gärde
      Ågärdet gärde
      Ågärdet gärde
      Ågärdet gärde
      Åhagslyckan gärde
      Åkernasen, se Nasen äng
      Åkrokån å
      Åliden gärde
      Åliden äng
      Ålinden grässtrand
      Åndhålet äng
      Åttingen raserad utjord
      Ängen gärde
      Ängjorden gärde
      Änglyckan gärde
      Änglyckan gärde
      Änglyckan åkerlycka
      Änglyckan åkerlycka
      Ängtorpeänden gärde
      Ärsnäs (Älsnäs) udde
      Ömanshuggena del av skog
      Örbäcka äng
      Örebro gärde
      Örebrogärdet gärde
      Örvhålet mossmark
      Österlyckan gärde, lagd lycka
      Överbyberget berg
      Överriket åkerlycka
      Övrikslyckan gärde
      Öängen gärde
      Öängen äng

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.