ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ledbergs socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 25
Ledberg sn Domarekullen fornlämning Ledberg socken Allésliden gärde
Ledberg sn Kapellån å Ledberg sn Bergskogen skog
Ledberg sn *Kåtakast Saknas /Se Ledberg socken Domarekullen kulle
Ledberg sn Ledbergs kulle ättehög /Se Appelbäcken avs. Forssabron bro
Ledberg sn Ledbergs kulle höjd Appelbäcken lht Gustorpe kvarngata väg
Ledberg sn Ledbergs kulle kulle Asplund lht Hammaren hage
Ledberg sn ?Lillån å Asplund stuga Kapellsån å
Ledberg sn Lillån älv Berg gård Korndön gärde
Ledberg sn Lillån å Björkfors lht Klämskogen skog
Ledberg sn Mjölorpesjön sjö Björkfors stuga Krängegatan väg
Ledberg socken *»Odins Lögertråg» »kärrhåla» Bosgården bebyggelse Ledbergskulle höjd
Ledberg socken *Rappesta ån å Bosgård, Nedre gård *Lillån, se Kapellsån å
Ledberg sn /Se Svartån älv Bosgård, Övre gård Lillån å
Ledberg sn /Se Svartån å Brostorp avs Prattés pack dunge
Ledbergs sn sn Söräng äng Brostorp avs. Prästkärret kärr
Ledberg sn   Bränninge utj. *Rännkällan källa
Ledberg sn   Bränninge utjord Renkällan källa
Ledberg sn   Danielstorp avs Rännkällan, se Renkällan källa
Ledberg sn   Danielstorp avs. Svartån å
Ledberg sn   Eklund avs Svartån å
Ledberg sn   Eklund avs Såkehagen hage
Ledberg sn o. by   Eriksdal stuga Urfjället åker
Ledberg sn   Erikslund t Varhagen hage
Ledberg sn   Erikslund t. Värdshushagen hage
Ledberg sn   Finnstad lht Åmotet åmynning
Ledberg sn   Fredriksberg lht  
Ledberg sn   Fridensborg avs.  
Ledberg sn   Fridhem avs  
Ledberg sn   Gatan lht  
Ledberg sn   Gropen lht  
Ledberg sn   Gropen avs.  
Ledberg sn   Grönlund lht  
Ledberg sn   Grönlund stuga  
Ledberg sn /Se   Hagadal lht  
Ledberg sn /Se   Hagadal avs.  
Ledberg sn /Se   Hagalund t.  
Ledberg sn /Se   Hagalund avs  
Ledberg sn /Se   Hagalund avs.  
Ledberg sn /Se   Hagalund avs.  
Ledeberg sn /Se   Hagen avs  
Ledberg sn /Se   Hagen avs  
Ledberg sn /Se   Haglund avs.  
Ledbergs kyrka Saknas /Se   Hagsäter avs  
Bosgård gd /Se   Hagsäter avs.  
Bosgård hemman /Se   Halmstad rivet t  
Ingestorp gd   Humpen, Stora riven lht  
Ingestorp gd   *Hålan, se Fredriksberg lht  
Ingestorp gd   Högen, se 4 Ledberg bebyggelse  
Ingestorp gd /Se   Högen bebyggelse  
Karlsberg lht /Se   Högen gård  
?Kränge kvarn o. såg   Högstorp lht  
?Kränge kvarn o. såg   Högstorp avs  
Kränge kvarn o. såg   Högsäter lht  
Kränge g   Hörnet lht  
Kränge gd   Hörnet, se Sörstorp avs  
Kränge kvarn o. såg   Ingestorp gård  
Kränge by   Ingestorp gård  
Kränge såg   Ingestorp gård  
Kränge kvarn o. såg   Kammaren, se Hagadal lht  
Kränge kvarn   Karlsberg lht  
Kränge kvarnplats /Se   Karlsberg st.  
Kungskvarn f. kvarn   Karlslund stuga  
Kungskvarn gård   Karlstorp lht  
Källgården gård   Karlstorp avs.  
?Kärrsjö gd   Kongskvarn, -qvarn, se Kungskvarn gård  
?Kärrsjö gd   Kränge gd  
?Kärrsjö gd   Kränge gd  
?Kärrsjö gd   Kränge avs. lht  
?Kärrsjö gd   Krängö kvarn o. såg  
Kärrsjö gd   Kränge gård  
Kärrsjö gd /Se   Kungskvarn gård  
Kärrsjö gd /Se   Kungskvarn gård  
Kärrsjö gd /Se   Kungskvarn (-qvarn), se Kungsådran ålfiske  
Kärrsjö gd /Se   Kungskvarn Saknas  
Ledberg f.d. gods   Kungsnäs lht  
Ledberg by o. sn   Kungsnäs villa  
Ledberg by   Kungsådran ålfiske  
Ledberg by   Källgården gård  
Ledberg by   Källgården gård  
Ledberg by   Källgården gård  
Ledberg by   Källtorp avs  
Ledberg kyrkby /Se   Källstorp torp  
Ledbergs och Vreta Klosters sn Saknas /Se   Kärrsjö gård  
*Leffstada gd   Kärrsjö gård  
Lerberga el. Ledbergs rättaredöme del av sn   Kärrsjö gård  
Lindå (även Lårbo) gdr   Ledberg by  
Lårbo, se Lindå gdr   Ledberg by  
Lårbo bebygg.   Ledberg, murgård gård  
Lårbo by   Ledberg, Nedre bosgård gård  
Lårbo by   Ledberg, ödegård gård  
Lårbo, Södra by   Ledberg, Högen gård  
Lårbo, Södra by   Ledberg, källgård gård  
Lårbo by   Ledberg, Övre bosgård gård  
Lårbo, Södra by   Ledberg, lillgård gård  
S. Lårby by   Ledberg, mellangård komministerboställe  
Lårbo by   Ledberg by  
Lårbo by   Ledbergskulle gd  
Lårbo, (Södra) by   Lilla Olstorp avs  
Lårbo, (Södra) by   Lillgården bebyggelse  
Lårbo by   Lillgården gård  
Lårbo by   Lillgården gård  
Lårbo by   Lindå by  
Lårbo by   Lindå by  
Lårbo by   Lindå by  
Lårbo by   Lugnet avs  
Lårbo by   Lugnet stuga  
Lårbo by   Lund avs  
Lårbo by   Lund avs.  
Lårbo by   Lustigtorp torp  
Lårbo by   Lustigtorp, L:a torp  
Lårbo by   Lycke, se Lårbo jord  
Lårbo by   Lårbo, se Lindå by  
Lårbo by   Lårbo gd  
Lårbo, Norra gård /Se   Lårbo, Södergård gd  
Lårbo, Södra by   Lårbo Mellangård gd  
Lårbo, Södra by   Lårbo Norrgård gd  
Lårbo, Södra by /Se   Lårbo jord  
Lårbo by   Lårbo, eller Tomta utjord  
Löt by   Lårbo, Norra, se 1 Åbylund gård  
?Löt by   Lårbo, Södra gårdar  
?Löt gd   Lårbo, Södra, södergård gård  
Löt gd   Lårbo, Södra, mellangård gård  
?Löt gd   Lårbo, Södra, norrgård gård  
Murgården gård   Lårbo, Södra by  
Olstorp gd   Löt gård  
Sibborp gd   Löt gård  
Sibborp gd /Se   Löt gård  
Sibborp gd /Se   Löthem avs  
Smedsgård gd /Se   Löthem avs.  
Stallberget, se Karlsberg lht   Marieberg avs.  
Stallberget = Karlsberg lht /Se   Marieberg avs.  
Södergården gård   Mariedal avs.  
?Tomta gd   Mellangården gård  
Tomta gård   Mellangården gård  
?Tomta gd   Mellangården gård  
?Tomta gd   Murgården gård  
?Tomta gd   Murgården gård  
Tomta g   Murgården gård  
Tomta gd   Nedre Bossgård gård  
Saknas Saknas   Norrgården gård  
?Tomta gd   Norrgården gård  
Tomta gd   Nybygget avs  
Tomta gd   Nybygget avs.  
Tomta gd   Nysäter avs  
Tomta g   Nysäter avs.  
Tomta gd   Odensfors, se Kungskvarn Saknas  
?Tomta gd   Olstorp gård(ar)  
?Tomta gd   Olstorp gård  
Tomta gård   Olstorp gård  
Tomta gård   Olstorp, Lilla t  
Tomta gård   Paris rivet t.  
Tomta gård   Pinan, se Gatan lht  
Tomta gd /Se   Prästgården komministerboställe, gård  
?Åbylund gd   Prästgården komministerboställe  
Åbylund gd /Se   Prästtorpet t.  
Ålåkra gård   Prästtorpet avs.  
»Ödesgården» hemman /Se   Renhem lht  
    Renhem lht  
    Rosenlund avs.  
    Rosenlund avs.  
    Ruderna, St lht  
    Ruderna st.  
    Rus, se Lustigtorp t.  
    Sandbäcken avs  
    Sandbäcken st.  
    Sandgatan lht  
    Sandgatan st.  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp st.  
    Sandvik lht  
    Sandvik st.  
    Sibborp gård  
    Sibborp gård  
    Sibborp gård  
    Skogaberg lht  
    Skogen lht  
    Skogsgrind lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp st.  
    Skogsvik lht  
    Skogsvik avs.  
    Skåne rivet t.  
    Smedsgård gård  
    Smedsgård gård  
    Smedsgården gård  
    Snarbygget lht  
    Snarbygget st.  
    Snickartorp t.  
    *Solskina, se Skogaberg lht  
    Solvik lht  
    Stallberget, se Karlsberg lht  
    Sten t.  
    Sten torp  
    Striden avs  
    Striden avs.  
    Strömsnäs avs.  
    Sundet lht  
    Såket torp  
    Såket t.  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Sörstorp st.  
    Sörstorp avs  
    Tallbacken avs  
    Tallbacken avs  
    Tomta gd  
    Tomta gd  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta, se Lårbo eller Tomta gård  
    Tomta eller Kränge gd  
    Åby lht  
    Åbylund gd  
    Åbylund gd  
    Åbylund gård(ar)  
    Åbylund gård  
    Åbylund gård  
    Åbysäter, se Lårbo jord  
    Åbysäter st.  
    Ålåkra gård  
    Ålåkra gård  
    Ålåkra gård  
    Åttingen se Lårbo eller Tomta utjord  
    Åttingen utj.  
    Ödegården gård  
    Ödegården gård  
    Ödegården gård  
    Övre Bosgård gård  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.