ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Eneby församling : Ingår i Norrköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 574 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 1191 Naturnamn : 211
Eneby, Östra sn *»Anvestomt» tomt /Se Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Eneby, Östra sn *»Anvestomt» tomt Östra Eneby socken Aborrgölen göl
Eneby by *»bondbackarne» Saknas /Se Östra Eneby socken Aborrgölen göl
Eneby, Östra sn Butbacken lastplats /Se Östra Eneby socken Alholmen udde
Eneby, Östra sn Butviken vik /Se Östra Eneby socken Alholmen holme
Eneby, Östra sn Butvägen vinterväg /Se Östra Eneby socken Backgårdsgärdet åkerflata
Eneby, Östra förr egen sn Glan sjö Östra Eneby sn sn Bautasten sten
Eneby, Östra förr egen sn Himmelstalunds surbrunn Saknas Bromsen inbyggarbeteckning Berghagen hage
Eneby, Östra förr egen sn *Konungsängen Saknas ?Dykärren inbyggarbeteckning Bergslagsvägen landsväg
Eneby, Östra förr sn Lillängen f. äng Enrotaren inbyggarbeteckning Bergstorpe äng åker
Östra Eneby socken Norrängen äng Grusmogubben inbyggarbeteckning Björkudden udde
Östra Eneby f.d. socken Risten sjö /Se Gåsbäcken inbyggarbeteckning Blankgölen Västra göl
Eneby, Östra förs. Rixen, se Risten sjö Hagbyaren inbyggarbeteckning Blåsviken vik
Eneby, Östra sn *Sigride aker jordlott Hagbybonden inbyggarbateckning Bandgärdet åker
Östra Eneby förs. Skräddareängen f. äng Hagstugaren inbyggarbeteckning Brunn vattenpöl
Östra Eneby sn *Slætæmothing förr ting Hillerstabonden inbyggarbeteckning Bråviken vik
Östra Eneby socken Slättemo tingsplats Markeboaren inbyggarbeteckning Butbacken lastageplats
Eneby, Östra förr sn Slättamo förr tingsställe ?Norrkärren inbyggarbeteckning Butviken vik
Östra Eneby sn Slättamo förr tingsställe Nystugaren inbyggarbeteckning Butvägen vinterväg
Eneby, Östra sn Slättemo tingsplats Ristbonden inbyggarbeteckning Båtbryggan brygga
Östra Eneby sn Slættomo förr tingsplats Risten inbyggarbeteckning Börr Tall träd.
Eneby, Östra sn *Slættamo förr tingsplats Svedaren inbyggarbeteckning Börr Tall träd.
Östra Eneby sn Slättemo tingsställe Västgöten inbyggarbeteckning Dalkarlskärret kärr
Östra Eneby förs. Slättamo förr tingsställe Ölänningen inbyggarbeteckning Dalkarlsskiftet åker
Östra Eneby förs. Slättemo fd. tingsplats Adelsborg avs. lht Dalsrutan gärde
Eneby, Östra sn Slættamo förr tingsställe Adolfsborg avs. lht ?Djursjön sjö
Eneby, Östra förs. *Slättmo gammalt tingsställe Aftonro avs. lht Ekbacken, Stora kulle
Östra Eneby sn [Slättamo] Saknas Albano avs lht Ekbacken, Stora kulle
*Enebo socken »Sletmo» tingsplats Albano avs lht Ekbacken, Stora kulle
Östra Eneby sn Slätmo f.d. tingsplats /Se Albano Annebo avs. lht Ekbacken Stora kulle
Östra Eneby sn *Slättamo förr tingsställe Alfredsborg avs. lht Ekbackekällan källa
Östra Eneby sn Slätmon skog /Se Alfredsro avs. lht Ekbackekällan källa
Eneby, Östra sn Slätmon skogsmark /Se Algotsbo lht Ekbackekällan källa
Östra Eneby sn *Stångefalls äng Saknas Algotsbo lht Ekbackekällan källa
Eneby, Östra sn *Ståthöga äng Saknas Alholmen lht Ekhagen hage
Östra Eneby förs. *Sylta äng el. Brisholmen Saknas Alholmen lht Ekhagsskiftet åker
Eneby, Östra sn Tingsbröten trädgd /Se Almelund avs. lht Eksund sund
Eneby, Östra förs. *Troiienborgs Bergh berg /Se Almstadjorden utjord Eneby mo f.d. häradsallmänning
Eneby, Östra sn   Almstadjorden del av jord Erstorpegölen göl
Östra Eneby sn   Almstadlogen+ logebyggnad Finngrundet grund
Eneby, Östra sn   Alphyddan avs. Finngrundet holme
Eneby Östra sn   Alreihstorp t Finspångsvägen landsväg
Eneby, Östra socken   Alriksberg t Fiskebyvägen väg
Eneby, Östra socken   Alvhildsro avs. lht Flygfältet flygfält
Eneby, Östra socken   Alvhyddan avs. lht Fräkenhagen hagmark
Eneby, Östra förs.   Alviken avs. lht Fräkenhagen hagmark
Eneby, Östra förs.   Anderstorp jt Glan sjö
Eneby, Ö förr egen sn   Anderstorp lht Golfbana spelplats
Eneby sn   Anderstorp lht Granhultmossen mossmark
Östra Eneby sn   Anderstorp lht Granhultsgärdet åkerjord
Eneby, Östra sn   Anderstorp t Gruvan gruvhål
Eneby, Östra förs   Anderstorp t Gruvan bs. f.d. t.
Eneby, Östra sn   Anneborg avs. lht Gullhultedammen utvidgning av bäck
Eneby, Östra förs.   Annehill avs. lht. Gusjön Saknas
Eneby, Östra sn   Annelund avs. lht. Gusjön Saknas
Eneby, Östra sn   Annero avs. lht. Gusjön Saknas
Eneby, Östra sn   Ansätra avs. lht. Gåsbacken backe
Ö. Eneby f.d. socken   Aronsberg tp, numera rivet Gåsbacken, Lilla backe
Östra Eneby sn   Aronsberg avs. lht. Gåsbäcken bäck
Eneby, Östra förs.   Arvidslund avs t Gåsbäckshålan göl
Eneby, Östra sn   Asfaltfabrik avs lht Gåsen sjö
Eneby, Östra förs.   Aspdalen t Gåsbacken backe
Eneby, Östra socken   Asphem avs. lht Gåsbäcken bäck
Östra Eneby sn   Asphumpen utjord Gåsen sjö
Eneby, Östra förs.   Asphumpen utjord Gåshällen bergknalle
?Eneby, Östra f. sn   Asphumpen lht Gåssjön Saknas
Östra Eneby sn   Asphyddan avs. lht Gängen sjö
Eneby, Östra sn   Asplund lht Gängen sjö
Eneby, Östra socken   Augustborg lht Himmelstadslundsbron bro
Eneby, Östra sn   Axelsholm avs. lht Himmelstadslundsbron bro
Eneby, Östra socken   Augustenhill avs. lht Himmelstadslundsbron bro
Eneby, Östra förs.   Backen lht Himmelstadlundsviken, Nedre vik
Eneby, Östra förs.   Backgården hmd. Himmelstadslundsviken, Övre vik
Eneby, Östra förs.   Backgården hmd. Holmsjön göl
Eneby, Östra socken   Backstugan avs. lht. Holmsjö göl göl
Ö. Eneby sn   Bakom tp. Hällristningsberget berg
Eneby,Ö sn   »Bakom» bs. Hällristningsberget berg
Östra Eneby sn   »Banbygget» lht. Hästbanan + spårväg av räls
Eneby, Östra förs   Banvaktstuga avs. lht. Hästbanan + spårväg av räls
Östra Eneby förs.   Banvaktstuga avs. lht Hästbanan + spårväg av räls
Eneby, Östra socken   Baracken hus Hästbanan spårväg av räls
Östra Eneby sn   Beckershov, Lilla bs Hästbanan + spårväg av räls
Eneby, Östra sn   Beckersmo gård Jusjön sjö
Eneby, Östra förs.   Beckersmo bebyggelse Kajudden udde
Eneby, Östra förs.   Beckersmo bebyggelse Kajudden udde
Eneby, Östra socken   Bellevue avs. lht. Kajudden udde
Eneby, Östra förs.   Begravningsplatsen, Nya begravningsplats Kajudden udde
Eneby, Östra sn   Begravningsplatsen, Nya begravningsplats Kanberget berghäll
Eneby, Östra socken   Begravningsplatsen, Nya begravningsplats Karlsberget udde o. berg
Eneby, Östra förs.   Berga by Kartlandet marker
Ö. Eneby Saknas   Berga förr gård Klabben holme
Eneby, Östra sn   Berga förr gård Knekthagen hage
Östra Eneby sn   Berga förr gård Kohagen hagmark
Östra Eneby sn   Berga förr gård Kolmården höjdsträckning
Eneby, Östra förs   Berga f.d. by Kongölen göl
Eneby, Östra sn   Berget jt. Konngölen göl
Eneby, Östra förs.   Berget t. avs. Kopparbäcken bäck
Eneby, Östra förs.   Bergbyggningen lht. Kopparbäcken bäck
Eneby, Östra sn   Berghamra lht. avs. Kronbacken, Krongård backe
Eneby, Östra förs.   Bergkulla lht. Kråkhagen hage
Eneby, Östra sn   Berglund torp Kullbackegärdet åkerjord
Eneby, Östra sn   Bergstorp, Lilla avsöndr. Kråkhagsbrunn vattenpöl
Eneby, Östra förs.   Bergstorp, Lilla t. avs. Kyrkmossarna mossar
Eneby, Östra förr sn   Bergstorp, Stora avsöndr. Käggelbobäcken bäck
Eneby, Östra förs.   Bergstorp, Stora t. avs. Käggelboängen gärde
Eneby, Östra förs.   Bergstorpen t. avs. Källgärdet åker
Eneby, Östra förs.   Bergsäter f.d. tp. Källhagen skog
Eneby, Östra sn   Bergsäter avs. lht. Källmanska utjorden Saknas
Eneby, Östra församling /Se   Bernhardslund lht. Käxten sjö
Eneby (Östra) förs. /Se   Berntro avs. lht. Ladugårdsskiftet åkerjord
Eneby, Östra förs. /Se   Bernhardsdal avs. lht. Landsvägen, Gamla landsväg
Eneby, Östra förs. /Se   Bernhardslund avs. lht. m. jord Landsvägen, Gamla landsväg
Anderstorp f.d. gd   Berhardslund avs. lht:r Landsvägen, Gamla landsväg
*Anderstorp t   Betania lht. »Lannströms brunne» vattensamling
Anderstorp tp   Bisketorp egendom, förr by »Lannströms brunne» vattensamling
*Anderstorp Saknas   Björka avs. lht. Lera gärde
Anderstorp t   Björkbacken lht. Lillgärdet Saknas
Anderstorp (nu Loviseberg) gd /Se   Björkhagen avs. lht. Lillsjön sjö
Andistorp gd   Björkhyddan avs. lht. Lillsjön göl
»andrissathorp» Saknas   Björkliden avs. lht. Lillängen gärde
Berga by   Björkliden avs. lht. med jord Logskiftet åker
Berga hg   Björkliden avs. lht. Långgölen göl
?Berga (nu Marieborg) gd   Björklunda lht. Långgölen göl
Berga hgd   Björkmo avs. lht. Långkärret kärr
Berga hgd   Blekingsborg avs. lht. Långmon åker
Berga f.d. by?   Blommedal lht. Lövhällebacken backe
Berga (nu Marieborg) gd /Se   Blommedal avs. lht. Marksberget berg
Bisketorp el. Bäsketorp (el. Knutstorp) f.d. gd /Se   Blommedal avs. lht. Mellanrutan gärde
Bonäs gd   Blommelund avs. lht. med jord Mjärklippan klippholme
Bonäs gd   Blomsterängen jord Mogärdet åker
Bonäs gd   Blåsviken avsöndr. Moplöjan gärde
Bonäs g   Blåsviken avs. t. Motagrinden + grind
Bonäs gd   Bläckhornsstaden bebyggelse Motala ström, se Strömmen Saknas
Bonäs gd /Se   Boet avs. lht. Motebron bro
Bonäs gd /Se   Bo i ro avs. lht. Måsen häll
Butgården statarbyggn. /Se   Bolaget gård Märrsprängen backe
Bäsketorp el. Bisketorp ( el. Knutstorp) f.d. gd /Se   Bonäs gård Märsprängen, Lilla backe
Ekenberg Saknas   Bonäs gård Märsprängen, Stora backe
Eneby by   Bonäse Skog skogsmark Mövällen utjord
Eneby by   Bostället hmd. Norrängen gärde
Eneby gård   Bragevarvet båtvarv Norrängskullen bergkulle
Eneby by   Bredablick avs. lht. Orrkojegölen, Lilla göl
Eneby by   Britania avs. lht. Orrkojegölen, Stora göl
?Fiskeby f.d. by   Brittgården avs. lht. ?Orrkorregölen, Lilla göl
Eneby by   Brogetorp t. avs. ?Orrkorregölen, Stora göl
Eneby by   Bromstorp lht. Oxen häll
Eneby by   Bromstorpet avs. lht. Oxhagen hage
Eneby by   Brotorp lht. Oxhålet tjärn
?Eneby by   Brunnsgården avs. lht. Oxhålet göl
Eneby samhälle   Brunnshuset lht. Oxögat mosse
*Eriksstad f.d. by   Bråbacka avs. lht. Oxögat göl
Fiskeby järnvägsstation o. pappersbruk   Bråborg avs. lht. Portugal gärde
Fiskeby f.d. by nu samh.   Bråvalla avs. lht. Postgårds Hage hagmark
Fiskeby gd   Bränntorvshemman bebyggelse Prästgårdsmossen åker
Fiskeby gd   Bränntorvshemman bebyggelse Pryssgårdshagen f. d. hagmark, nu villaområde
Fiskeby gd   Brännvinsbränneri + brännvinsbränneri Pälsärmen åker
Fiskeby gd   Butgården statarbyggnad Rapphönskullen bergkulle
Fiskeby gd   Butgården statarbyggnad Rist kronopark kronopark
Fiskeby gd   Butstallet lht. Ristbo Långgöl göl
Fiskeby gd   Butstallet t. Risten sjö
Fiskeby f.d. by   Byggnadsberget berget Risten sjö
Fiskeby hg   gårdarByn (+) Saknas Ryssnäse Grind + grind
Fiskeby bruksegendom   Byn (+) gårdar Rävgropekullen åkerjord
Fiskeby samh.   Byn (+) gårdar Rävkullen åker
Fiskeby samh.   Byn (+) gårdar Sand gärde
Fiskeby g.   Bäcken avs. lht. Sarven sjö
Fiskeby samhälle   Bäckslund t. Sjörutan gärde
Fiskeby bruksegendom   Bäckstugan statarbyggnad Skarsättersbaden badplats
Fiskeby gd o pappersbruk   Bäckstugan lht. Skogmon gärde o. backe
Fiskeby bruksegendom   Bäsketorp obebyggd gård Skältallen träd
Fiskeby gd, pappersbruk   Bäsketorp f.d. gård Slätmon skog
Fiskeby industriort   Bäsketorp f.d. gård Slätmon skog
Fiskeby by m. pappersbruk   Cedersberg avs. lht. Smegärdet åker
Fiskeby gd   Cederdalen lht avs. Småland åker
Ffolabergh hgd   Cederdalen avs lht. Snargölen göl
Fyrby by   Cementvarufabrik Saknas Snargölen göl
Fyrby by   Charlottenborg avs. lht. Sotareeken ek
Fyrby by   Charlottendal avs lht. Sotareeken ek
Fyrby by   Dagsmejan, Lilla lht Sotareeken ek
Fyrby by   Dagsmejan Lilla bs. Spelmansstenen sten
Fyrby by   Dagsmejan, Stora lht. Stensjorden jord, åker
Fyrby by   Dagsmejan Stora t Stockholmsvägen landsväg
Fyrby by   Dagsmejan, Stora t. Stocke Bro bro
Fyrby by   Dalby avs. lht. Stocke Bro bro
Fyrby by   Dalhem avs. lht. Storgraven utloppsgrav
Fyrby by   Dalhem avs. lht. Storängen gärde
Fyrby by   Dalhem avs. lht. Strömmen del av Motala ström
Fyrby by   Dalsboda avs. lht. Ståthögaviken förlängning av fjärd
Fyrby by   Dalstorpet bs. f.d. t. Svartbäcken bäck
Fyrby by   Dalstorpet bs. f.d. t. Sågbäcken bäck
Fyrby by   Dammhult lht. Sånnagärdet åkerjord
Fyrby by   Dammhult bs. Tallholmen, Nedre holme
Fyrby by   Duvbo avs. lht. Tallholmen, Övre holme
Fyrby by?   Duvlund lht. Tempelhagen hage
Fyrby by   Duvelund lht med jord Tjurbomon bergmark
Fyrby by   Duvelund avs. lht. Takbacken backe
Fyrby by   Duvelund avs lht. Toppbacken backsluttning
Fyrby by   Duvelund lht. Trintfällebäcken bäck
Fyrby by   Duvelund avs. lht. Tråbrunna åker
Fyrby by   Duvhult avs. lht. Tråbrunna äng åker
Fyrby samh.   Dykärret tp. Trädgårdstorp åker
Fyrby by   Dykärret lht:r Trädgårdsskiftet åker
Fyrby by   Dykärret lht:r Västerängen gärde
Fyrby by   Dyrkan lht Åken sjö
Fyrby by   Dyrkan avs t. Åken sjö
Fyrby by /Se   Ekbacken torp Ålgölen, Lilla göl
*Fållberga hg   Ekbacken, Lilla lht Ålgölen, Lilla göl
*Fållberga hg   Ekbacken Lilla lht. Ålgölen, Stora göl
Fålleberga f.d. gd /Se   Ekbacken Lilla lht. Ålgölen, Stora göl
Gladlunda, Lilla o. Stora f.d. t /Se   Ekebo avs lht. Ändgrinden + grind
Grimstad gdar   Ekebo lht Öjköjgölen, La. o. St. Saknas
Grimstad gd   Ekeboda avs lht.  
Grimstad gd   Ekenberg jordlägenhet  
Grimstad gård   Ekenberg jordlägenhet  
Grimstad gd /Se   Ekenbergsskiftet Saknas  
Hienalastadhæ hg   Ekenhäll avs. lht.  
Hillerstad by   Ekhagen avsöndr.  
?Hillerstad Saknas   Ekhagen lht.  
Hillerstad by   Ekhamra avs. lht.  
Hillerstad by   Eklunda avs. lht.  
Hillerstad by   Eklunda avs. lht.  
Hillerstad gd   Elinslund t. avs.  
Hillerstad gd   Elinsro avs. lht.  
Hillerstad gd   Ellensborg avs. lht.  
Hillerstad gd   Elimskapellet avs. lht.  
Hillerstad by   Elsastorp utjord  
Hillerstad gårdar o. lghtr.   Elsatorp t.  
Hillerstad by   Elsebo avs. lht.  
Hillerstad gd /Se   Elsehem avs. lht.  
Himmelsta Saknas /Se   Emilsborg avs. lht.  
Himmelstad (nu Himmelstalund) gd /Se   Emilslund avs. lht.  
Himmelstadlund hg   Emslund avs. lht.  
Himmelstadlund hg   Emiliero avs. lht.  
Himmelstadlund gd   Eneby by  
Himmelsta(d)lund hg   Eneby bebyggelse  
Himmelstalund gd   Eneby bebyggelse  
?Himmelstalund hg   Enebylund avs. lht.  
Himmelstalund hgd   Eneby mo f.d. allmänning  
Himmelstalund gd   Eneby mo f.d. allmänning  
Himmelstalund by   Eneby mo f.d. allmänning  
Himmelstalund hg   Eneby mo f.d. allmänning  
Himmelstadlund hg   Eneby mo f.d. allmänning  
Himmelstadlund hgd   Enebynäs avs. lht.  
Himmelstadlund hg   Eneby Hållplats avs. lht.  
Himmelstadlund hg   Eneby Hållplats avs lht  
Himmelstalund hg   Eneby Klockaregård jlht.  
Himmelstalund hg   Eneby Mellangård gård  
?Himmelstalund hg   Eneby mo f.d. häradsallmänning  
Himmelstadlund gd   Eneby Norrgård gård  
Himmelstalund hgd /Se   Eneby Pastorsboställe gård  
Himmelstalund gd /Se   Eneby Pryssgård gård  
Himmelstalund gd /Se   Eneby Skolhus avs. lht.  
Himmelstalund (ä. Himmelstad) gd /Se   Eneby äng egnahemsområde  
Himmelstalund Saknas   Enmon lht.  
?Hälleberga by   Enmon lht.  
Hälleberga by   Enroten rivet t.  
?Helleberga by   Enroten t  
»hæmbrastadhom» Saknas   Eriksberg jt.  
»Hæmbrastadhom» hgd   Eriksberg avs lht.  
?Ingelstad by   Eriksberg t avs.  
Ingelstad by   Eriksborg avs. lht.  
Ingelstad by   Erikshäll avs. lht.  
Ingelstad gd   Erikslund avs. lht.  
Ingelstad by   Erikslund avs. lht.  
Ingelstad gd /Se   Erikslund t.  
Klingstad by   Erikslund t.  
?Klingstad gd   Erikslund t.  
Klingstad gård och lghtr   Eriksnäs tp.  
Klingstad gd /Se   Eriksnäs avs. lht.  
Knivberga by   Eriksro avs lht.  
Knivberga gdar /Se   Erikstorp avs. t.  
Knivberga by /Se   Erstorp tp.  
Knivberga gdar /Se   Erstorp avsöndr.  
Knivberga by   Erstorp t.  
Knivberga by   Evaldsro avs. lht.  
Knivberga by   Fageräng avs. lht.  
Knivberga by   Falkstugan avs. lht.  
Knivberga gdar   Fallet jt. nu rivet  
Knifberga by   Fallet t.  
Knivberga by   Filipslund avs. lht.  
Knivberga gdr   Fiskarstugan lht.  
Knifberga by   Fiskartorpet torp  
Knivberga by   Fiskartorpet t.  
Knivberga by   Fiskeby gård  
Knivberga by   Fiskeby förr gård  
Knifborga by   Fiskeby förr gård  
Knivborga gd   Fiskeby förr gård  
Knivberga by   Fiskeby gård, herrgård  
Knivberga gdr   Fiskeby gård  
Knivberga gdr   Fiskeby gård  
Knivberga by   Fiskeby gård  
Knivberga by   Fiskeby Gård bebyggelse  
Knivberga by   Fiskeby Gård bebyggelse  
Knivberga by   Fiskeby f.d. järnvägsbostad avs. lht  
Knivberga by   Fiskebygärdet utjord  
Knivberga by   Fiskebygärdet utjord  
Knivberga by   Fiskeby Kran lht:r  
Knivberga by   Fiskeby Kran lht:r  
Knivberga by   Fiskeby Kran lht:r  
Knivberga by   Fiskeby Kran lht:r  
Knivberga by   Fiskeby Pappersbruk pappersbruk  
Knivberga by   Fiskeby Pappersbruk papperesbruk  
Knivberga by   Fiskeby Skolhus avs. lht  
Knifberga by   Fiskeby Station Saknas  
Knivberga by   Fiskeby Tvättinrättning (Tegelbruket) bebyggelse  
Knivberga by   Florensberg avs. lht.  
Knivberga by   Florensborg avs. lht.  
Knivberga gd /Se   Flygelbyggnaden lht.  
Knivberga Saknas /Se   Folaberg gård  
Knivsätter f.d. gd /Se   Folkhögskolan skola  
Knutstorp (el. Bäsketorp el. Bisketorp) f.d. gd /Se   Fredrikshäll lht.  
Knytlastada Saknas   Fredrikslund, Lilla t  
Kolstadha Saknas /Se   Fridala avsöndr. lht.  
Leonardsberg hg /Se   Fridala avs. lht.  
Leonardsberg hg /Se   Fridalund lht.  
Leonardsberg hg /Se   Fridhem lht.  
Leonardsberg gd   Fridhem obefintligt torp  
Leonardsberg hgd   Fridhem t.  
?Leonardsberg hg   Fridhem lht.  
Leonardsberg hg   Fridhem avs. lht:r  
Leonardsberg hg   Fridhem avs. lht.  
Leonardsberg hg   Fridhill avs. lht.  
Leonardsberg hg   Fridlund lht.  
Leonardsberg hg   Fridsbo avs. lht.  
Leonardsberg hg   Fridstorp avs. lht.  
Leonardsberg hg   Furuhyddan avs. lht.  
Leonardsberg hg   Furulid avs. lht.  
Leonardsberg gd /Se   Furulund avs. lht.  
Leonardsberg hgd /Se   Furuskog avs. lht.  
Loviseberg gd   Fyrby by  
Loviseberg gd   Fyrby Rusthåll gård  
Loviseberg gd   Fyrby Krongård gård  
Loviseberg förr »andistorp»   Fyrby Storgård eller Fyrbylund gård  
Loviseberg gd   Fyrby förr gård  
Loviseberg (förr Anderstorp) gd   Fyrby förr gård  
Loviseberg (ä. Anderstorp) gd /Se   Fyrby f.d. by  
Loviseberg gd /Se   Fyrby f.d. by  
[Anderstorp] Saknas   Fyrby f.d. by  
Loviseberg, förr Anderstorp gd   Fyrbydal avs. lht.  
Loviseberg (förr Anderstorp) gd   Fyrbylund hmd.  
+Lund t   Fyrbylunds Barnhem lht.  
+Lund t /Se   Fyrbylid avs. lht.  
?Marieborg hg   »Fyrby Samhälle» villaområde  
?Marieborg hg   »Fyrby Samhälle» villaområde  
Marieborg hg   Fyrby, Västra villaområde  
Marieborg hg   Fyrby, Västra villaområde  
?Marieborg hg   Fållberga Saknas  
Marieborg hg   Församlingshuset avs. lht.  
Marieborg gd   Gabrielsberg lht.  
Marieborg hg   »Gale vänt» bs.  
Marieborg gård   Galet vänt lht  
Marieborg hg   »Gamla Sjukstugan» avs. lht.  
Marieborg gård   Germundsbo avs. lht.  
Marieborg (ä. Berga) gd /Se   Gladlunda tp.  
Ringstad hg /Se   Gladlunda, Lilla f.d. t.  
Ringstad hg   Gladlunda, Stora f.d. torp  
Ringstad gd   Gladlunda, Stora f.d. t.  
Ringstad hg   Glansbo avs. lht.  
Ringstad gd /Se   Glansäter avs. lht.  
Ringstad hg   *Glädjan el. Glädjen lht  
Ringstad gård   Gläja statarbyggnad  
Ringstad gd   Gläntan avs. lht.  
Ringstad herrgd   Gobi avs. lht.  
Ringstad gd   Godhem avs. lht.  
Ringstad hg   Gottbo avs lht.  
Ringstad hg   Gottenvik avs. lht.  
Ringstad hg /Se   Gottfridsberg avs. lht.  
Ringstad herrgd   Granatberget f.d. t.  
Ringstad herrgd   Granbacka avs. lht.  
Ringstad hgd   Granhult lht.  
Ringstad hg   Granhult bs.  
Ringstad hgd   Granlund avsöndr.  
Ringstad hg   Granlund avs t.  
Ringstad hg   Granudden lht.  
Ringstad herrgård   Grenadjärtorpet bs.  
Ringstad hgd   Grenadjärtorpet lht.  
Ringstad herrgård   Grimstad gård  
Ringstad gd   Grimstad Mellangård bebyggelse  
Ringstad herrgård   Grimstad Östergård bebyggelse  
Ringstad hg   Grimstad gård  
Ringstad hgd   Grimstad gård  
Ringstad herrgård   Grimstad gård  
Ringstad hgd   Grimstad mo jlht.  
Ringstad hg   Grimstad mo jordlägenhet  
Ringstad hg   Grindstugan lht.  
Ringstad hg   Grindstugan lht.  
Ringstad hg   »Gripsvall» lht.  
Ringstad hg   Gropen lht.  
Ringstad hg   Gropen t.  
Ringstad hg   »Gropa» bs  
Ringstad hg   »Gropa» bs.  
Ringstad gd   Gropstugan, Lilla avs lht.  
Ringstad gd   Gropstugan Stora avs lht.  
Ringstad hg   Grottan t.  
Ringstad hg   Grusmon lht.  
Ringstad hg   Grusmon bs  
Ringstad herrg   Grusmon bs  
Ringstad hg   Grusmon avs. lht.  
?Ringstad hgd   Gruvan jt.  
Ringstad gd   »Gråmyr» bs  
Ringstad hg   Gröna Lund avs. lht.  
Ringstad hg   Gröndalen bebyggelse  
Ringstad gd   Gröndalen t avs.  
Ringstad g.   Grönliden avs. lht.  
?Ringstad gd   Grönlund brunnet torp  
Ringstad Saknas /Se   Gula Villan lht.  
Ringstad gd /Se   Gula Villan avs. lht.  
Ringstad gods /Se   Guldhult lht.  
Ringstad Saknas /Se   Guldhult t.  
Ringsta(d) herrgård /Se   Guldhuset jt.  
Ringstad gd /Se   Gullhuset t.  
Ringstad gd /Se   Gunhildsberg lht.  
Ringstad gd /Se   Gunnarshem avs. lht.  
Ringstad gd /Se   Gunnarslund avs. lht.  
Ringstad by /Se   Gunnarsro avs. lht.  
Ringstadholm medeltida fäste   Gustavsberg lht.  
Ringstaholm medeltida fäste   Gustavsberg lht.  
Ringstadholm sl.   Gustavsberg t.  
Ringstadholm fd slott   Gustafsberg bs.  
Ringstad [Ringstadholm] g   Gustavsborg lht.  
Ringstadaholm förr slott?   Gustavshill avs. lht.  
Ringstadaholm förr slott   Gustafsro avs. lht.  
Ringstaholm hg   Gåsbacken avs.  
Ringstadaholm Saknas   Gåsbacke Krog bs  
Ringstadaholm förr slott   Gåsbacke Krog bs  
Ringstadaholm Saknas   Gåsbacke Kvarn gröpkvarn  
Ringstadholm slott på gd   Gåsbacke Såg + såg  
Ringstadaholm förr slott   Gåsbacke Såg + såg  
Ringstadaholm förr slott   Gåsbäcken gård  
Ringstadholm Saknas   Gåsbäcken gård  
Ringstadaholm Saknas   Gåsebo avs. lht.  
Ringstadaholm förr slott   Gåsetorp gård  
*Ringstadaholm förr slott   Gåsetorp gård  
Ringstadaholm förr slott   Gärdet avsöndr.  
Ringstadaholm förr borg   Gärdet t. avs.  
Ringstadholm fd. slott   Haga f.d lht  
Ringstadhaholm medeltidsslott   Haga f.d. lht  
Ringstaholm hg   Haga f.d. lht  
Ringstadaholm förr slott   Haga f.d lht  
Ringstaholm hg   Hagaborg avs. lht.  
Ringstad hg   Hagalund t.  
Ringstadhaholm Saknas   Hagalund t.  
Ringstadaholm gd   Hagalund avs. lht.  
Ringstadaholm slott   Hagalund t. avs.  
Ringstadaholm Saknas   Hagby bebyggelse  
Ringstadholm sl   Hagby hmd.  
*Ringstaholm förr slott /Se   Hagby, Lilla t.  
Ringstadaholm förr borg (nu ruin) /Se   Hagen lht  
Rist gd   Hagen lht  
Rist gd   Hagen avs. lht.  
Rist gd   Hagen, Lilla tp.  
Rist gd   Hagersborg avs. lht.  
Rist gd /Se   Haglund lht.  
Rundviken torp /Se   Hagmo lht.  
*Runstada Saknas /Se   Hagstugan torp  
*Sandbogärde Saknas   Hagstugan bs.  
Sandby (G:la) samh.   Hagsätter tp.  
?Sandby (Gamla) samh.   Hagtorpet lht.  
Sandby, Gamla beb.   Hagtorpet t.  
Sandby (Gamla) samh.   Hagtorpet lht.  
Sandbyhof g   Halleberga t  
Sandby utjord /Se   Halleberga t  
Sandom gd   Hammarbo avs. lht.  
Stuthø hgd   Handelsboden handelsbod  
Ståthöga hgd   Hasselviken lht,  
?Ståthöga gd   Hasselviken avs. lht.  
?Ståthöga hg   Hedebo avs. lht.  
Ståthöga hgd   Hedvigs kyrkojord utjord  
Ståthöga herrgård   Helenaborg avs. lht.  
Ståthöga herrgård   Hemdal avs. lht.  
Ståthöga gd   Hemliden avs. lht.  
Ståthöga hg   Hemlunda lht. avs.  
Ståthöga hgd   Hermansbo avs. lht.  
?Ståthöga hg   Hillerstad gård  
Ståthöga hg   Hillerstad gård  
Ståthöga hg   Hillerstad gård  
Ståthöga hg   Hillerstad förr gård  
Ståthöga gd /Se   Hillerstad by  
?Svärtinge hg   Hillerstad by  
Svärtinge gd   Hillerstad by  
Svärtinge hg   Hillerstad hmd  
Svärtinge hg   Hillerstad Bränntorvshemman bebyggelse  
Svärtinge hg   Hillerstadhagen lht  
Svärtinge hg   Hillerstugan jt.  
Svärtinge hgd   Hillerstugan lht.  
Svärtinge hg   Himmelstadlund, se Norrköping-Himmelstadlund lastplats  
Svärtinge hgd   Himmelstadlund gård  
Svärtinge hg   Himmelstadlund förr gård  
Svärtinge herrgd   Himmelstadlund förr gård  
Svärtinge hg   Himmelstadlund förr gård  
Svärtinge hg   Himmelstadlund gård  
Svärtinge herrgd   Himmelstadlund gård  
Svärtinge hg   Himmelstadlund gård  
Svärtinge by   Himmelstadlund gård  
Svärtinge herrgård   Holmens bostäder lht:r avs.  
Svärtinge hg   Holmslund avs lht.  
Svärtinge hg   Husmoderskolan husmodersskola  
Svärtinge hg   Hålan bs  
Svertinge hg   Hällbacken jt  
Svärtinge gd   Hällbacken t.  
Svertinge hrgd   Hälleberga äng utjord  
Svärtinge hg   Hälleberga äng jordlägenhet  
Svärtinge hg   Hälleberga äng jordlägenhet  
Svärtinge hg   Hälsobrunnen lht.  
Svärtinge hg   Hälsobrunnen lht.  
Svärtinge hg   Hälsobrunnen lht  
Svärtinge gd   Hälsobrunnen lht  
Svärtinge hg   Högalid avs. lht.  
Svärtinge hg   Högalund egnahemsområde  
Svärtinge g   Högalund egnahemsområde  
Svärtinge herrg.   Högalund avs. lht.  
?Svärtinge by   Högalund lht.  
Svärtinge herrgd   Högalund avs. lht.  
Svärtinge hg   Höganäs avs. lht.  
?Svärtinge hg   Högbo avs. lht.  
Svärtinge villasamhälle o, hg   Höglund obefintligt tp  
Svärtinge by /Se   Höglund avs, lht  
Svärtinge herrgård /Se   Höglund bs  
Svärtinge gods /Se   Högsäter t. avs.  
Svärtinge gd /Se   Högvakten tp.  
Sånna gd   Högvakten t nu bs.  
Sånna gd   Högvalla avs. lht  
Sånna gd   Hörbydal avs. lht.  
Sånna gd   Hörbyhäll avs. lht.  
?Sånna gd   Iglinge statarbostad  
Sånna gd   Ingelstad by  
Sånna gd   Ingelstad Mellangård gård  
?Sånna gd   Ingelstad Norrgård gård  
Sånna g.   Ingelstad Södergård gård  
Sånna gd   Ingelstad gård  
Sånna gd   Ingelstad mo sockenjord  
Sånna gd /Se   Ivarslund avs. lht.  
Sörby hg   Johannelund avs. lht.  
?Sörby hg   Johannelund avs. lht.  
Sörby hg   Juliusborg avs. lht.  
Sörby hg   Kapellet bebyggelse  
Sörby hgd /Se   Kapellet bebyggelse  
Tingsbröten t /Se   Kapellet bebyggelse  
Torsnäs förr gd   Kapellet bebyggelse  
*Torsnäs förr gd   Kapellet bebyggelse  
*Torsnäs förr gård /Se   Kapellet bebyggelse  
+Torsnäs förr gård /Se   Kapellet bebyggelse  
*Trana kvarn Saknas   »Kappen» bs  
*Trana kvarn Saknas   Kappen bs  
*Trana kvarn /Se   Karinsborg avs. lht.  
Tråbrunna gd   Karlberg avs. lht:r  
Tråbrunna gd   Karlbo avs, lht,  
Tråbrunna gd   Karlsbo avs. lht.  
Tråbrunna g   Karlsboda avs. lht.  
Tråbrunna g   Karlsborg avs. lht.  
Tråbrunna gd   Karlsdal avs. lht.  
(?)Tråbrunna gd   Karlsborg avs. lht.  
Tråbrunna gd   Karlsdal avs. lht.  
Tråbrunna lht /Se   Karlshem avs. lht.  
Tråbrunna gd /Se   Karlhilmsdal avs. lht.  
Tråbrunna gd /Se   Karlshov villaområde  
träno näss Saknas   Karlshov villaområde  
Örstad gd   Karlshov villaområde  
Örstad gd   Karlshov villaområde  
Örstad gd   Karlshovskolan avs. lht.  
Örstad gd   Karlshäll avs. lht.  
Örstad gd   Karlslugn avs. lht.  
Örstad gd   Karlslund avs. lht.  
?Örstad gd   Karlslund avsöndr.  
Örstad by   Karlslund t avs.  
?Örstad gd   Karlsro villaområde  
Örstad Saknas   Karlsro villaområde  
?Örstad gd   Karlsro villaområde  
Örstad gd   Karlsro villaområde  
Örstad gd   Karlsro villaområde  
?Örstad gd   Karlsro varv Saknas  
?Örstad gd   Katrineholmsvillan lht.  
Örstad f.d. gårdnamn /Se   Kattrumpan Saknas  
Örstad f.d. gd /Se   Kattrumpan t.  
    Kattrumstorp tp.  
    Kattrumstorp t.  
    Kerstebo avs. lht.  
    Kerstinsborg avs. lht.  
    Klingsborg avs. lht.  
    Klingstaberg lht  
    Klingstaberg gård  
    Klingstad gård  
    Klingstadberg gård  
    Klockarebostället jordlägenhet  
    Klockarebostället jordlägenhet  
    Knektorpet t  
    Knivberga förr by  
    Knivberga by  
    Knivberga by  
    Knivberga Södergård gård  
    Knivberga f.d Korpralsboställe gård  
    Knivberga Backgård gård  
    Knivberga Mellangård gård  
    Kollbergsjorden Saknas  
    Kollbergstäppan avs. lht.  
    Kolstugan bs.  
    Kolstugan bs.  
    Komministergården lht.  
    Korssätter jt  
    Korssätter t  
    Kranen kraninrättning  
    Kranen kraninrättning  
    Kranen kraninrättning  
    Kranen kraninrättning  
    Kranen kraninrättning  
    Krematoriet krematorium  
    Kristinelugn avs. lht.  
    Kristinero avs. lht.  
    Kronbacken torp  
    Krongården f.d. hmd  
    Krongården avs. lht.  
    Kronlunda avs. lht.  
    Kråkhagsmagasinet spannmålsmagasin  
    Kullbacken Saknas  
    Kullbacken t  
    Kullen jt.  
    Kullen f.d. t.  
    Kullen lht.  
    Kullen lht.  
    Kyrkoherdebostället kyrkoh bost  
    Kyrkoherdebostället kyrkoh bost  
    Kyrktorp, Lilla jt.  
    Kyrktorp, Lilla lht.  
    Kyrktorp, Stora jt.  
    Kyrktorp Stora lht.  
    Käggelbo jt.  
    Käggelbo t. avs.  
    Källhagstugan bs  
    Källmanska utjorden Saknas  
    Kärrsätter förr tp.  
    !Kärrsätter t  
    Kärrsätter t.  
    Kärrsätter t  
    Lagerhem avs. lht.  
    Lagersberg avsöndr.  
    Lagersberg avs. lht.  
    Lagerlunda avs lht.  
    *Lappbot lht.  
    Larmstugan bs el t.  
    Larsborg lht.  
    Larstorp lht.  
    Larstorp lht:r  
    Lennartsberg gård  
    Lernardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Leonardsberg gård  
    Ligustrum avs. lht.  
    Liljehult lht.  
    Liljehult avs. lht.  
    Liljehult avs. lht.  
    Lillebo avs. lht.  
    Lillgården avs. lht.  
    Lillmålet avs. lht.  
    Lillängen avs. lht.  
    Limkokeriet anläggning  
    Lindhaga avs. lht.  
    Lindhem avs. lht.  
    Lindholmsdal lht.  
    Lindskog avs. lht.  
    Lindåker lht.  
    Lindåker avs. lht:r  
    Lisagård avs. lht.  
    Lisendal avs. lht.  
    Livgrenadjärtorpet avs. lht.  
    Ljungbacka avs. lht.  
    Ljungbacken lht.  
    Ljungbacken lht.  
    Ljungboda avs. lht.  
    Ljungby avs. lht.  
    Ljungvalla avs. lht.  
    Ljusdal avs. lht.  
    Lovisa utjord  
    Lovisagärdet lht.  
    Lovisagärdet t.  
    Loviseberg gård  
    Loviseberg gård  
    Loviseberg gård  
    Loviseberg gård  
    Loviseberg gård  
    Lovisebergs villaområde bebyggelse  
    Lovisehem avs. lht.  
    Loviselund lht.  
    Loviselund t.  
    Lovisa utjord utäga  
    Lovisa utjord utäga  
    Lugnet jlht:r  
    Lugnet avs. jordlägenhet  
    Lugnet avs. jordlägenhet  
    Lugnet egnahemsområde  
    Lugnet egnahemsområde  
    Lugnet lht.  
    Lund gård  
    Lund jt., numera rivet  
    Lund t  
    Norra Lund avsöndring  
    Lund, Norra avs. lht.  
    Lund Norra avs. lht.  
    Lund Norra avs. lht.  
    Lund, Nya avs. lht.  
    Lund Västra bs  
    Lundsberg avs. lht.  
    Lundsbo torp  
    Lundsbo bs.  
    Lusthuset lusthus  
    Lyckebo avs. lht.  
    Lyckhem avs. lht.  
    Lydalen lht.  
    Lådan lht  
    Långkärr t avs.  
    Långkärret avs.  
    Lövhagen lht.  
    Lövhagen bs.  
    Lövhagen t.  
    Lövhyddan lht.  
    Lövhällen numera obefintligt jt  
    Lövhällen t  
    Lövingsborg avs. lht.  
    Lövkojan avs. lht.  
    Lövudden avs. lht.  
    Majgård avs lht.  
    Majhem avs. lht.  
    Malmslund avs. lht.  
    Malmslätt bergklack, mark  
    Margitsdal avs. lht.  
    Margitslund avs. lht.  
    Marieborg gård  
    Marieborg gård  
    Marieborg gård  
    Marieborg gård  
    Marieborg gård  
    Mariedal avs. lht.  
    Mariedal avs. lht.  
    Mariehill avs. lht.  
    Marielund jlht  
    Marielund jordlägenhet  
    Marielund f.d. jordlägenhet  
    Marielund f.d. jordlägenhet  
    Markebo lht.  
    Markebo avs. lht.  
    Marken jt  
    Marken f.d. t.  
    Marken f.d. t  
    Mauritzborg avs. lht.  
    Mellanbergstorp avsöndr.  
    Mellan-Bergstorp t. avs.  
    Mellangården hmd.  
    Mellangården f.d. hmd.  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellanskuttet torp  
    Mellanskuttet, Norra t  
    Mellanskuttet, Södra t  
    Mellantorp avsöndr.  
    Mellantorp t avs.  
    Mellantorp t avs.  
    Midgård avs. lht.  
    Mineralkälla hälsokälla  
    Mon lht.  
    Mon lht.  
    Mon t.  
    Mota Saknas  
    »Mota» t avs.  
    Motäppan del av stadsäga  
    Morkullen avs. lht.  
    Murrebo lht.  
    Målet avs. lht.  
    Nordkärr t.  
    Nordkärr, Lilla lht.  
    Nordlunda avs. lht.  
    Nordlunda lht.  
    Norlunda lht.  
    Norra Förstäderna stadsbebyggelse  
    Norra Förstäderna stadsbebyggelse  
    Norrgården hmd.  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrkärr lht.  
    Norrköping-Himmelstadlund lastplats  
    Nyalund lht.  
    Nyalund bs.  
    Nyboda avs. lht.  
    Nyborg lht.  
    Nybygget jt.  
    Nybygget jt.  
    Nybygget t. avs.  
    Nybygget bs.  
    Nybygget bs.  
    Nybygget lht.  
    Nygård avs. lht.  
    Nyhem avs. lht.  
    Nydala avs. lht.  
    Nystugan torp  
    Nystugan bs.  
    Nysäter lht.  
    Nytorp lht.  
    Nytorp bs.  
    Odenslund avs. lht.  
    Oskarsberg avs. lht.  
    Palmstugan t. nu lht.  
    Pensionatet pensionat  
    Persbo avs. lht.  
    Petersborg lht.  
    Postgården hmd.  
    Pryssgården bebyggelse  
    Pryssgården bebyggelse  
    Pryssgården Nedre villasamhälle  
    Pryssgården Nedre villasamhälle  
    Pryssgården Övre villaområde  
    Pryssgården Övre villaområde  
    Pryssgården Övre villaområde  
    Pryssgården Övre villaområde  
    Prytstorpet avs. lht.  
    Puksten gård  
    Pumpstationen pumpanläggning  
    Pålstorp tp.  
    Pålstorp lht.  
    Prästhumpen utjord  
    Ragnarsdal avs. lht.  
    Ragnarshäll avs. lht.  
    »Raskens» lht.  
    Rejmersholm lht.  
    Rian logbyggnad  
    Rickardsgården avs. lht.  
    Ringstad gård  
    Ringstad herrgård  
    Ringstad herrgård  
    Ringstad herrgård  
    Ringstad herrgård  
    Ringstad herrgård  
    Ringstad mo sockenjord  
    Ringstad mo allmänning  
    Ringstad mo allmänning  
    Ringstad mo jordlägenhet  
    Ringstad Skolhus avs. lht.  
    Rist gård  
    Rist gård  
    Rodal avs. lht.  
    Rosbo lht. avs.  
    Roshem avs. lht.  
    Rosenbad avs. lht.  
    Rosenborg avs. lht.  
    Rosenborg avs. lht.  
    Rosenborg avs. lht.  
    Rosendal tp  
    Rosendal bs.  
    Rosendal avs. lht.  
    Rosengården avs. lht.  
    Rosenheim avs. lht.  
    Rosenhill avs. lht.  
    Rosenlund tp.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund avs lht.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Roshyddan avs. lht.  
    Rundviken lht.  
    Rundviken t.  
    Runnehäll avs. lht.  
    Rusthållet f.d. hmd.  
    Ryggen jt.  
    »Ryggen» t avs.  
    Ryssnäs gård  
    Ryssnäs gård  
    Ryttartorp lht.  
    Ryttartorpet husartorp  
    Ryttartorpet t.  
    Rättarebostaden lht.  
    Rättarebostaden (Gamla) lht  
    Rättarebostaden (Gamla) lht  
    Röda Staden hus  
    Salemslund avs. lht.  
    Salmolund bs.  
    Saltumad avs. lht.  
    Sandby förr skatteutjord  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby jordlägenhet  
    Sandby Gamla avs. lht.  
    Lilla Sandby torp  
    Sandbyberg avs. lht.  
    Sandbyhov jlht.  
    Sandbyhov jordlägenhet  
    Sandbyhov jordlägenhet  
    Sandbyhov jordlägenhet  
    Sandbyhov jordlägenhet  
    Sandbyhovs Banvaktstuga av. lht.  
    Sandbyhäll avs. lht.  
    Sandby Lilla bs  
    Sandby, Stora avs. lht.  
    Sandstugan avsöndr.  
    Sandstugan lht.  
    Sandstugan avs. lht.  
    Sandstugan lht.  
    Sandstugan bs  
    Sandtorpet avsöndr.  
    Sandtorpet lht  
    Sandtorpet t avs.  
    Sandviken avsöndr.  
    Sandviken bs.  
    Schagersand avs. lht.  
    Schveitzeri förr servering  
    Sigridsro avs. lht.  
    Simonstorp avs. lht.  
    Sirisro avs. lht.  
    Sjölund lht.  
    Sjölund t avs.  
    Sjöslätten lht.  
    Sjöslätten t.  
    Sjöstugan lht.  
    Sjötorp avs. lht.  
    Skarsätter avs.  
    Skarsäter t. avs.  
    Skarsäter t. avs.  
    Skoga lht.  
    Skogalund lht.  
    Skogalund bs.  
    Skoglund lht.  
    Skoglund lht.  
    Skoglund jt.  
    Skoglund t. avs.  
    Skogsborg avs. lht.  
    Skogshem avs. lht.  
    Skogshult avs. lht.  
    Skogshyddan lht.  
    Skogshyddan avs. lht.  
    Skogshäll avs. lht.  
    Skogsliden avs. lht.  
    Skogslund lht.  
    Skogstorp avs. lht.  
    Skogstorp avs. lht.  
    Skogvaktarestugan bs.  
    Skolhus Saknas  
    Skolhuset, Gamla skolhus  
    Skrikhult jt  
    Skrikhult t.  
    Skrikhult t.  
    Skrivarehumpen jlht.  
    Skrämmut tp.  
    *»Skrämut» t nu bs.  
    Skuggebo avs. lht.  
    Skälstad utjord Saknas  
    Skönsborg avs. lht.  
    Slakteriet f. d. svinslakteri, sedan tvättinrättning  
    Slottet lht.  
    Smedens tp.  
    Smedstugan bs.  
    Smedstugan lht.  
    Smedstugan, Gamla bs.  
    Snaran tp.  
    »Snaran» bs.  
    Snarkullen lht.  
    Snippen lht.  
    »Snippen» avs. lht.  
    »Snippen» avs. lht.  
    *Snusdosan avs. lht.  
    Sofieberg avs. lht.  
    Sofielund avs. lht.  
    Sofielund avs. lht.  
    Sofiero avs. lht.  
    Sofiero avs. lht.  
    Solbacka avs. lht.  
    Solbacka lht.  
    Solbacken avs. lht.  
    Solberga avs. lht.  
    Solbo avs. lht.  
    Solglimt avs. lht.  
    Solgläntan avs. lht.  
    Solgård avs. lht.  
    Solgården avs. lht.  
    Solhem avs. lht.  
    Solhem avs. lht.  
    Solhem avs. lht.  
    Solkullen avs. lht.  
    Solliden avs. lht.  
    Solna avs. lht.  
    Solsidan avs. lht.  
    Solstugan avs. lht.  
    Soltäppan avs. lht.  
    Soludden lht.  
    Solvalla avs. lht.  
    Solvik avs. lht.  
    Solvik lht.  
    Sommarbo lht.  
    Steninge avs. lht.  
    Stenhuset lht.  
    Stenkullen gård  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stenkullen avs. lht.  
    Stensborg avs. lht.  
    Stensätter torp  
    Stenvillan avs. lht.  
    Stigtomta lht.  
    Stjärntorp hmd.  
    Stjärntorp hmd.  
    Stockstugan avs. lht.  
    Strandhem lht.  
    Strömbacken avs. lht.  
    Strömsborg lht  
    Strömsborg avs. lht.  
    Strömsvik avs. lht.  
    Stubbetorp avsöndr.  
    Stubbetorp t. avs.  
    Stubbetorp t avs.  
    Stubbetorp, Lilla bs  
    Stugan avs. lht.  
    Ståthöga gård  
    Ståthöga gård  
    Ståthöga gård  
    Ståthöga gård  
    Ståthöga gård  
    Sundsberg avs. lht.  
    Svarvaretorp lht.  
    Svarvaretorp t avs.  
    Sveaborg avs lht.  
    Sveden avsöndr.  
    Sveden hmd  
    Svenbacka avs lht.  
    Svensdal avs. lht.  
    Svensund lht.  
    Svensund lht.  
    Svingatan allmänning  
    Svingatan allmänning  
    Svärdstorp grenad.tp.  
    Svärdtorp t. avs.  
    Svärtinge förr by, nu gård  
    Svärtinge herrgård  
    Svärtinge herrgård  
    Svärtinge pst. f.d.  
    Svärtinge Skola lht.  
    Svärtinge Torvmosse mossmark  
    Svärtinge villasamhälle bebyggelse  
    Sågverk sågverg  
    Sågverk sågverk  
    Sånna gård  
    Sånna hemman  
    Sånna hemman  
    Sånnabyggningen lht.  
    Säterdalen avs. lht.  
    Säterhyddan avs lht.  
    »Söderbergs mo» utjord  
    »Söderbergs mo» utjord  
    »Söderbergs mo» utjord  
    »Söderbergs mo» utjord  
    Södergården bebyggelse  
    Södra Lund utjord  
    Södra Lund utjord, villaområde  
    Södra Lund utjord  
    Södra Lund lht., f.d. gård  
    Sörby gård  
    Sörby gård  
    Sörby Banvaktstuga lht.  
    Sörbydal avs. lht.  
    Sörbyhem avs. lht.  
    Sörbyhäll avs. lht.  
    Sörbytorp avs. lht.  
    Sörby Urfjäll utj.  
    Sörgården avs. lht.  
    Taborsberg lht.  
    Taborsberg jordlägenhet  
    Taborsberg jordlägenhet  
    Taborsberg jordlägenhet  
    Taborsberg jordlägenhet  
    Taborsberg villaområde  
    Taborsberg villaområde  
    Taborsberg villaområde  
    Tallbacken avsöndr.  
    Tallbacken hmd.  
    Tallbacken hmd  
    Tallbo avs. lht.  
    Tallbo lht.  
    Tallmon lht.  
    Tallstugan avs. lht.  
    Talludden avs. lht.  
    Talludden avs. lht.  
    Tallåsa avs. lht.  
    Tallåsen avs. lht.  
    Tegelbruk Saknas  
    Tegelbruket f. d. tegelbruk  
    Tingsbröten avsöndr. tp.  
    Tingsbröten t avs.  
    Tingsbröten t avs.  
    Tingsbröten t avs.  
    Tingsbröten t avs.  
    *Tjärugnen avs. lht.  
    Tokbacken bs.  
    Lilla Tomta avs. lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomtebo lht.  
    Toppbacken lht.  
    Torpet avs. lht.  
    Torvindustrianläggning rörelse  
    Trampbacken bs.  
    Trollebo avs. lht.  
    Tvåbrunna gård  
    Tråbrunna bebyggelse  
    Tråbrunna bebyggelse  
    Tråbrunna bebyggelse  
    Tråbrunna Lilla bebyggelse  
    Tråbrunna, Lilla hmd.  
    Tråbrunna Postgård gård  
    Tupphult stp.  
    Tupphult t avs.  
    Turelund torp  
    Turelund t.  
    Tvättinrättningen f. d. tvättinrättning, nu skrotupplag, boningshus  
    Typsgårda avs. lht.  
    Tyrismo avs. lht.  
    Udden rivet jordtorp  
    Udden t  
    Udden, Lilla bs  
    Uddnäs lht.  
    Ulriksborg avs. lht.  
    Ulriksdal avs. lht.  
    Vaktbostaden lht.  
    Valdemarslund avs. lht:r  
    Valdesborg avs. lht.  
    Vallersberg torp  
    Vallersberg avs. lht.  
    Vallersmo torp  
    Vallersmo avs. lht.  
    Vaktstugan lht.  
    Vennersberg avsöndr.  
    Vennersberg avs. lht.  
    Vernersborg avs. lht.  
    Videslätt avs lht.  
    Vilan avs. lht.  
    Vilhelmsberg avs. lht.  
    Vilhelmsdal avs. lht.  
    Vilhelmshöjd avs. lht.  
    Vilhelmsro avs. lht:r  
    Villa Alvsol avs. lht.  
    Villa Attebo avs. lht.  
    Villa Blombacka avs. lht.  
    Villa Darling avs. lht.  
    Villa Granliden avs. lht.  
    Villa Hellgård avs lht.  
    Villa Hemgård avs. lht.  
    Villa Hoppet avs lht.  
    Villa Lillgården avs lht.  
    Villa Linnea avs. lht.  
    Villa Solgård avs. lht.  
    Villa Sunlight avs. lht.  
    Villa Vindsor avs. lht.  
    Vindsäter avs. lht.  
    Vintergatan lht.  
    Vintergatan t.  
    Vårgård avs. lht.  
    Vårhem avs. lht.  
    Vårsätra avs lht.  
    Värdshuset serveringslokal  
    Värnhem lht.  
    Västerliden avs. lht.  
    Västgötetorp torp  
    Västgötetorp t. avs.  
    Västgötetorp t. avs.  
    Ådalen avs. lht.  
    Åkerlund avs. lht.  
    Åsgård avs. lht.  
    Ändan t  
    Ändan t  
    Änden torp, avsöndr.  
    Änden t. avs.  
    Ängbergslund bs.  
    Ängsol avs. lht.  
    Öland jordlht.,grenadiertorp  
    Öland jordlägenhet  
    Öland jordlägenhet  
    Öland t., jordlägenhet  
    Öllegård avs. lht.  
    Önskhem avs. lht.  
    Örbacken lht.  
    Örbacken t.  
    Örstad förr by  
    Örstad förr gård  
    Örstad förr gård  
    Örstad förr säterigård  
    Örstad f.d. gård  
    Örstad f.d. gård  
    Ösgård avs. lht.  
    Östendal avs. lht.  
    Österhem avs. lht.  
    Österliden avs. lht.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.