ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finland : Samling B, D, E

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Finland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2397 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Back hemman /Se      
Backa by /Se      
Backa gd /Se      
Backa hemman /Se      
-back(an) eled i ortnamn /Se      
Backas hemman /Se      
Backas hemman /Se      
Backas hemman /Se      
Backa vadet strand /Se      
Backböle by /Se      
Backböle by /Se      
backe ortnamnselement /Se      
backe ortn-el. /Se      
Backis bebn. /Se      
Backman hemman /Se      
Backmors vallarkleven sänka /Se      
Backom ortn. /Se      
Backom hemman /Se      
Badstuberg berg /Se      
Badstuberget berg /Se      
Bagarla by o. egendom      
Baggas gd /Se      
Baggas gdr /Se      
Baggberget berg /Se      
Baggberget berg /Se      
Baggby by      
Baggböle by /Se      
?Baggböle by      
Baggböle by      
Baggböle by      
Baggböle by /Se      
Baggböle Saknas /Se      
Baggböle by      
Baggböle by /Se      
Bagge bebn. /Se      
Baggerud by /Se      
Bagghara holme /Se      
Baggholmen ö /Se      
Baggholmen ö /Se      
Baggkärret ägonamn /Se      
Baggmagen äng /Se      
?Baggnäs by      
Baggenäs hg      
Baggnäs by /Se      
Baggrössle nat.namn? /Se      
Baggsödö ö /Se      
Baggård gård      
Baggård by      
Baggård gd      
Baggård gd /Se      
Bagnskärret naturnamn /Se      
Bajars hemmansnamn /Se      
Bak- förled i ortnamn /Se      
Bakfallet åker /Se      
Bakharubrottet grund /Se      
*Bakkan Saknas      
Bakmarken ortnamn /Se      
Bakskogen skog /Se      
Bakstu beb.namn /Se      
Bakubrädshäll grund /Se      
Bakviran åker /Se      
Bakängen ortn. /Se      
Balagarðs siða sydvästkust /Se      
*Balco Saknas      
*Baldensböle Saknas      
-balge eled i natn. /Se      
Balget vikar /Se      
*Balkeskal Saknas      
Balkis by      
Balkis gd      
Balkis hg      
Balkis hgd /Se      
Bals hemman /Se      
Balsa gd /Se      
Balsars hemman /Se      
*Balsböle by /Se      
Balsbölle gd? /Se      
Balsböle gd(?) /Se      
*Balsböle by /Se      
Bamböle, nu i finsk form: Pampyöli Saknas /Se      
-bana eled i natn. /Se      
*Banala Saknas      
Bangsgärdan ortnamn /Se      
*Bareböle Saknas      
Baresund Saknas      
Bargå Saknas      
*Barkala Saknas      
*Barkala Saknas      
Barkar gdnamn /Se      
Barkarböle ortn. /Se      
Barkarböle gård      
Barkarböle Saknas /Se      
Barkarböle by /Se      
Barkarila gd? /Se      
Barkars gd /Se      
Barkhultet skog /Se      
Barnböle Saknas /Se      
Barnholm holme /Se      
Barnholm, Norra o. Södra holmar /Se      
Barnkleven klev /Se      
Barnrikagården gård /Se      
Barsgård by o. bol      
Barsgård by o. bol /Se      
Barsgård by /Se      
Barsgård by /Se      
Barsgård by /Se      
Barsgård by /Se      
Barskulla gd? /Se      
Barsund Saknas      
Barösund fjärd      
Basabacka kulle /Se      
Basabacka höjd /Se      
Basans ortn. /Se      
*Basans Saknas      
Bassböle by /Se      
Basseböle, se Passi Saknas /Se      
Bastberget berg /Se      
Bastbäcka Saknas /Se      
Bastböle Saknas /Se      
Bastesbacken höjd /Se      
Bastholmen Saknas /Se      
Bastornäs udde /Se      
Bastu- fled i natn. /Se      
Bastuberg berg /Se      
Bastuberget berg /Se      
Bastubrunn brunn /Se      
Bastugärdan åkrar /Se      
Bastugärdan ortnamn /Se      
Bastugärdan åkergärde /Se      
Bastuhamn vik /Se      
Bastuholm holme /Se      
Bastuholms bottnen infjärd /Se      
Bastuholms huvudet udde /Se      
Bastuklev klev /Se      
Bastuklint höjd /Se      
Bastuknapplen stenigt grund /Se      
Bastukullen kulle /Se      
Bastukällan brunn /Se      
Bastukärr vattensamling /Se      
Bastulandet ortnamn /Se      
Bastuskogen skog /Se      
Bastusten? grund /Se      
Bastuudden udde /Se      
Bastuåkern ortnamn /Se      
Bastuängen äng /Se      
Bastvik Saknas /Se      
Bas(t)vik vikar /Se      
Bastvik bötet berg /Se      
Bastö ö? /Se      
Bastö halvö /Se      
Bastö stråket, se Stråket fjärdstråk      
Beckis Brandt Åkern ortnamn /Se      
Beckisminne råpunkt /Se      
Beckvarpet vik /Se      
Beins hemman /Se      
Bell hemman /Se      
Bemböle by o. bol      
Bemböle by o. bol      
Bemböle by      
Bemböle by      
Bemböle by /Se      
Bemböle by      
bemlingar inbyggarbeteckning /Se      
Bendån Saknas      
Bengs gd /Se      
Bengs gd /Se      
Bengsmora gd /Se      
Bengtala gd /Se      
Bengtas hemman /Se      
Bengters gd /Se      
Bengtila, Bengtala, se Penttilä hg      
Bengtsby ortn. /Se      
Bengtsby by /Se      
Bengtfolks hemman /Se      
Bengtfolks Mattos lgh /Se      
Bengtfolks Oskaros lgh /Se      
Bengtos hemman /Se      
Bengtsmora gd /Se      
Bengtsår holme /Se      
*Benila Saknas      
Benstrands bottnen åker /Se      
Beny Saknas      
Bepas, se Lepas hg      
-berg eled i natn. /Se      
berg ortnamnselement /Se      
Berg bebn. /Se      
Berg by o. bol      
Berg by      
Berg by /Se      
Berg- fled i natn. /Se      
berg ortn-el /Se      
*Berg äng rågräns      
Bergby bebn. /Se      
Bergby f.d. by /Se      
Bergby gd      
Bergby by /Se      
?Bergby by      
*Berge Saknas      
Bergendalsgrund grund /Se      
Bergensbacken ortnamn /Se      
Berghamn skärgrupp o. utbyskatt /Se      
Berglot ö /Se      
Bergnäsberget berg /Se      
Bergsta gd /Se      
Bergsta gd /Se      
Bergstad hemman /Se      
Bergstad by o. bol /Se      
Bergstad by o. egendom /Se      
Bergåkersberget berg /Se      
Bergö sn      
*Bergö hamn utbyskatt /Se      
Bernaa, se Bjärnå Saknas      
Bersvik vik /Se      
Bertby by /Se      
Bertby by      
Bertby by      
Bertby by /Se      
Bertby by /Se      
Bertilä gd /Se      
Berts gd /Se      
Bertula egendom      
Bertula, se Perttula gd      
Betarna slåtter /Se      
Betlehemin torppa beb.namn /Se      
*Bettis sn      
Bierkom, se Vejans by      
Biggos klint udde /Se      
»Bijrsteen» råpunkt /Se      
»Bilings giärdan» ägonamn /Se      
*Billaarfue ?ortnamn      
»Billaarfue» by /Se      
Bill- ortnamnselement /Se      
Billby by /Se      
Billböle by /Se      
Billnäs by      
Billnäs by /Se      
Billnäs by /Se      
Billnäs bruk /Se      
Billnäs järnbruk /Se      
Billnäs by /Se      
Billskog by /Se      
Billskog gd      
Billskog by /Se      
Billskog by /Se      
Billskog by /Se      
Bindar gd /Se      
Binusos torp /Se      
»Biona brandmosa» nat.namn? /Se      
Birgela, se Pirilä by      
Birgittinklostret förr kloster      
Birilä gd /Se      
Birilä by      
Birilä gd /Se      
Birkala Saknas      
?Birkala, Norr- och Söder snr /Se      
Birkkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder snr      
*Birkiom by /Se      
Birkkala snr      
Birkala, Norr- och Söder- Saknas      
Birkala socken      
?Birkala, Norr- och Söder snr      
Birkala hd      
Birkkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder snr      
Birkkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala sn      
Birkkala, Norr- och Söder- Saknas      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala, Norr- och Söder snr      
Birkkala, Söder- sn      
Birkala by      
Birkkala by o. sn      
Birkkala, Söder- sn      
Birkala by      
Birkala sn      
Birkala, Norr- och Söder snr      
Birkkala sn      
Birkala hd      
Birkkala hd      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala sn      
Birkala sn o. hd /Se      
Birkkala hd      
Birkala, Norr- och Söder snr      
Birkala hd      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala hd      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- Saknas      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Norr-Birkala och Söder-Birkala snr      
Söder-Birkala och Norr-Birkala snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkkala sn      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Söder- och Norr- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala, Norr- och Söder- snr      
Birkala sn /Se      
Birke- fled i natn. /Se      
Birkkala sn /Se      
Birkkala sn /Se      
Birkkala by /Se      
Birkeböle Saknas /Se      
Birkkala hd      
Birkkala ortnamn /Se      
*Birkenes Saknas      
*Birke raa      
*Birkerudha äng      
*Birkerudha utjord /Se      
Birkkärr by      
*Birkskär Saknas      
Birkö by      
Birkön by      
*Birkön by      
Birkön by      
Birkön by      
Birkön by      
Birkön by      
Birkön by      
Birkö ortn. /Se      
Birkö ö /Se      
»Biurstekt» gd /Se      
Bisaballen grund /Se      
Bisabäcken ortnamn /Se      
Bisaböle äga /Se      
Bisa-Gustavsnässjan nat.namn /Se      
Bisagärdan åker /Se      
Bisakärr kärr /Se      
Bisanäset ortnamn /Se      
Bisas hemman /Se      
Bisastenarna grund /Se      
Bisastenen ortnamn /Se      
Bisatorp ortn. /Se      
Bisaåkern ortnamn /Se      
Bisinsåkern ortnamn /Se      
Biskops hemman /Se      
Biskopsböle by      
Biskopsböle by /Se      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsled strand /Se      
Bisko(ps) Wijken vik /Se      
Biskops ö Saknas      
Biskopsö ö      
Biskopsön ö      
Biskopsö ö      
Biskopsö ö      
Bissebacka höjd /Se      
-bit eled i ägonamn /Se      
Biurola Saknas      
*Biurstekt Saknas      
*Biörkole skär Saknas      
Bjensböle ortn. /Se      
*Bjerne träsk      
*Bjernoböle Saknas      
Bjernå socken      
Bjernå socken      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn /Se      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå socken      
Bjernå sn      
Bjernå socken      
Bjernå socken      
Bjernå socken      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjerno sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjerno sn      
Bjernå kyrkby      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn      
Bjärnå sn      
Bjärnå sn      
Bjärnå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjernå sn      
Bjärnå sn /Se      
Bjärnå sn /Se      
Bjernå sn /Se      
Bjärnå sn /Se      
Bjernå kyrka Saknas      
Bjernå prästgård Saknas      
Bjernå prästgård Saknas      
Bjernå kungsgård Saknas      
Bjomsterbacken backe /Se      
Bjons kläpparna grund /Se      
Bjurböle ortn. /Se      
Bjurböle by      
Bjurböle by      
Bjurböle by      
Bjurböle by      
Bjurböle by      
Bjurböle gd /Se      
Bjurböle by /Se      
Bjuren grund /Se      
Bjurholm, Lilla o. Stora holmar /Se      
Bjurmossaträsket träsk /Se      
Bjurs by /Se      
Bjurs gd? /Se      
Bjurs by /Se      
*Bjurstäkt Saknas      
Bjursäng by      
*Bjursäng Saknas      
Bjuräng äng /Se      
Bjuräng äng /Se      
Bjuräng äng /Se      
Bjånapotten vattensamling /Se      
Bjånapotten vattensamling /Se      
Bjånastenen sten /Se      
Bjånkällan vattensamling /Se      
Björby ortn. /Se      
Björk- fled i natn. /Se      
?Björkarskär o. Stora Björkarskär öar      
?Björkarskär och Stora Björkarskär öar      
?Björkarskäret skär      
Björkas hemman /Se      
Björkbacka ortn. /Se      
Björkboda by      
Björkegren råpunkt      
Björkböle hemman /Se      
Björkelsåkern ortnamn /Se      
Björkgrundet natn. /Se      
Björkholmen holme /Se      
Björklid lht /Se      
*Björknäs Saknas      
Björknäs hg      
Björknäs ä. namn för Vimpeli /Se      
Björkole skär, se ?Björkarskär och St. Björkarskär öar      
Björkos boställe /Se      
Björkskär ö /Se      
Björkö ö /Se      
Björkö, se Pirkkio ö      
Björkö ö      
Björkö ö      
Björkö ö      
Björkö sn      
Björkö by      
Björkö ö      
Björkö ö      
Björkö sn      
Björkö ö      
Björkö ö      
Björkö sn      
Björkö by      
Björkö Saknas      
Björkö by      
Björkö by      
Björkö by /Se      
Björkö Saknas /Se      
Björkö ö /Se      
Björkö ö och by      
Björkö ö och stad /Se      
Björkö by? /Se      
Björkö orter /Se      
Björkö ö /Se      
Björköby by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkö by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön by      
Björkön ortnamn /Se      
Björkören ör /Se      
Björkösund del av vik /Se      
Björn ortn. /Se      
Björkö ö /Se      
Björkö ö /Se      
*Björna beb.      
*Björna Saknas      
Björnaboss Äng Saknas /Se      
»Björnabrands kjerret» äng /Se      
Björn(a)skog by      
Björn(a)skog by      
*Björnaskog Saknas      
*Björnaskog Saknas      
Björnbollstad ortn. /Se      
Björnbollstad by /Se      
Björnbollstad by /Se      
Björnbollstad by /Se      
Björnbollsta gd? /Se      
Björnbrantsåkern nat.namn /Se      
Björnbåset »ställe i skogen» /Se      
Björnböle by /Se      
Björndike, se Gammelby by      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg f. kungsgård      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg stad      
Björneborg st. /Se      
Björneborgs län Saknas      
Björneborgs slott slott      
Björneborg stad o. län /Se      
Björnen grund /Se      
Björnholmen holmar /Se      
Björnholmen holme /Se      
Björnholmen ort /Se      
Björnklobben udde /Se      
Björnmossängen skogsäng /Se      
Björnnäs, se Bärnäs by      
Björnrumpan del av äng /Se      
Björns gd? /Se      
Björns gd? /Se      
Björnsböle hg      
Björnskallgärdan åker /Se      
Björnstenen »kult»-sten /Se      
Björnträsk by o. bol      
Björnträsk sjö      
Björnträsk by      
Björnvik by      
Björnvik ort /Se      
Björnvik gd? /Se      
Björnvik by /Se      
Björnvik by /Se      
Björnängen äng /Se      
*Björnö öar      
Björnö ö      
Björsby ortn. /Se      
Björsby by /Se      
Björsby by      
Blacknäs hemman /Se      
Blacksnäs hemman      
Blacksö ö /Se      
Blankenese stuga /Se      
Blekan odlingar /Se      
Blekan skog /Se      
Blekan skog /Se      
Blekan grund /Se      
Blekan, Norr-, Mellan-, Söder grund /Se      
Blekanet Saknas /Se      
Blekanskär odling /Se      
Bleka tallar råpunkt /Se      
bleke ortn-el. /Se      
Blekharan skär o. holme /Se      
Blekharan holme /Se      
Blekobacken höjd /Se      
Blekobergarna berg /Se      
Blekobergarna berg /Se      
Blekorna kärr /Se      
Blekorna nat.namn /Se      
Blekorna utängar /Se      
Blekorna äga /Se      
Blekorna skötgrund /Se      
Blekubergen nat.namn /Se      
Bleku-Holstas nat.namn /Se      
Blekukärr kärr? /Se      
Blekukärr skog /Se      
*Blekum råpunkt? /Se      
*Blekum råpunkt? /Se      
Blekumbotten vik /Se      
Blekungen, Norra o. Södra holmar /Se      
Blekungen holme /Se      
Blekupotten skogsglänta /Se      
Blekuskogen nat.namn /Se      
Blickum råpunkt /Se      
Blickum råpunkt /Se      
Blindbisisten grund /Se      
B(j)en(s)- fled i natn. /Se      
*Blomans äng råpunkt      
*Blomans äng Saknas      
*Blomans äng råpunkt      
*Blomans äng råpunkt      
Blomqvistes lghr /Se      
Blomsteråkern ortnamn /Se      
Blyberga Saknas /Se      
Blyberga hn /Se      
Bly rå råpunkt /Se      
*Blåbersholmen Saknas      
Blåbärholm holme /Se      
Blåbärs- fled i natn. /Se      
*Blåbärsholmen Saknas      
Blåböxaberget berg /Se      
Blåskär, Lilla o. Stora skär /Se      
Blåskärs kaset grund /Se      
Blåskärs kläpparna grund /Se      
Bläckslagar(s)backen ortnamn /Se      
Bläderpotten dypöl /Se      
Bläsaby by      
Bläsan skär /Se      
Bläsila gd? /Se      
Bläsnäs by      
Bläsnäs by /Se      
Blässar gd? /Se      
Blöta vekan upplandad vik /Se      
*Bobbenäs bol Saknas      
Bobäck by o. bol      
Bobäck by /Se      
Boböle by /Se      
Bockboda by o. bol      
Bockboda gd /Se      
Bockeberget berg? /Se      
Bockhalsen ede /Se      
Bockholm ö      
*Bockholm holme      
Bockholm holmar /Se      
Bockholmen holme /Se      
Bockhuvudet holme /Se      
Bockhuvudhällen skär? /Se      
Bockkuru natur- och ägonamn /Se      
Bocknabben udde /Se      
Bockom by /Se      
Bocksbacka hgd /Se      
Bocksböle hg      
Bocksböle hg      
Bockskallen bergudde /Se      
Bockskär skär /Se      
Bockskärs gölen vattenområde      
Bockviksudden udde /Se      
Bod- fled i natn. /Se      
Boda, se Gammelboda gd      
Boda by      
Bodal hmn /Se      
*Boda löt(?) Saknas      
Bodbacka gd? /Se      
Bodberget berg /Se      
Bodberg(et) berg /Se      
*Bodde by by /Se      
Bodde gd /Se      
Bodebäck by /Se      
Bodekulla by /Se      
Bodings gd /Se      
Bodklev äng /Se      
Bodkärr kärr /Se      
Bodlot ö /Se      
Bodom ortn. /Se      
Bodom by /Se      
Bodom gd /Se      
Bodom by      
Bodom by      
Bodåkern ortnamn /Se      
Bodäng åker o. äng /Se      
Bodöarna ö /Se      
Boe gd      
Boe gd      
Boe by      
Boe gd      
Boe gd      
Boe by /Se      
Boe by /Se      
Boe gd /Se      
Boe gd /Se      
Boe torp /Se      
Boe udden nat.namn? /Se      
Bogsböle by /Se      
Bokstavsö ortn. /Se      
Bokull del av skärgård      
Bokull del av skärgård      
Bokvekan vik /Se      
Bol (gd) /Se      
Bolagakälla Saknas      
Bolareby by /Se      
Bolarsbacka by /Se      
Bolarskog by /Se      
Bolarskog? Saknas /Se      
*Bolbyn Saknas      
*Boleby Saknas      
*Bolet, Nedre Saknas      
Bollböle gd      
?Bollböle by      
Bollböle by /Se      
Bollböle by /Se      
Bollsta by /Se      
-bolstad eled i bebn. /Se      
*Bolstad Saknas      
Bollstad by o. bol      
Bolstad by o. bol      
Bollstad by o. bol      
Bolstad by o. bol      
Bolstad by o. bol      
Bolstad by o. bol      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bolstad by o. bol      
Bollstad by      
Bolstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bollstad by      
Bolstad by      
Bolstad hg      
Bolstad by      
Bollstaträsket träsk /Se      
Bolstaholm Saknas      
Bomarsklobben skär /Se      
*Bomböle ägomark /Se      
Bomkroken vik /Se      
*Bondaarfue ortnamn      
Bondarby by /Se      
Bondarby Saknas /Se      
*Bondarf ortn. /Se      
Bondby by /Se      
Bondby by      
Bondby by /Se      
Bondby gd /Se      
Bondböle ortn. /Se      
Bondekroken gd      
*Bondekroken Saknas      
Bondepiltan by /Se      
Bondtallas del av hn /Se      
Bonäs by /Se      
*Boolerå      
*Borg Saknas      
Borg- förled i ortnamn /Se      
*Borg Saknas      
borg ortn.el. /Se      
Borgaberg      
Borgarstrand vik /Se      
Borgaröarna öar /Se      
*Borgasund Saknas      
*Borgasund Saknas      
Borgbacken natn. /Se      
Borgberg berg /Se      
Borgberget berg /Se      
Borgberget berg /Se      
Borgberget berg /Se      
Borgby bebn. /Se      
Borgby gård /Se      
Borgby by /Se      
*Borgby Saknas      
*Borgby Saknas      
*Borgby Saknas      
*Borgby Saknas      
*Borgby Saknas      
*Borgby Saknas      
Borgby Saknas      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by /Se      
Borgby by /Se      
?Borgby by      
Borgby by      
Borgby by      
Borgby by /Se      
Borgen stenlabyrinter /Se      
Borgen skär /Se      
Borggrund grund /Se      
*Borgha Saknas      
Borgmossen natn. /Se      
Borgnäs sn /Se      
Borgnäs åker bergsrygg /Se      
Borgs by /Se      
Borgs gd /Se      
Borgå härad del av l.      
Borgå härad förr hd      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå f. kungsgård      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård      
Borgå förr kungsgård      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå kungsgård Saknas      
Borgå f. kungsgård      
Borgå socken      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå socken      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå sn      
Borgå socken      
Borgå socken      
Borgå socken      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförslg      
Borgå landsförslg      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå stad och sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsk.      
Borgå landsk.      
Borgå landsk.      
Borgå landsk.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsk.      
Borgå landsk.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförs.      
Borgå lfs      
Borgå lfs      
Borgå lfs      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå lfs      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförlg      
Borgå sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå sn      
Borgå sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförs.      
Borgå sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsk.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
?Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå prästgård Saknas      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsk.      
Borgå landsk.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå sn      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå landsförs.      
Borgå landsförsamling Saknas      
Borgå sn /Se      
Borgå f. län      
Borgå län del av Nyland      
Borgå län del av Nyland      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av Nylands län      
Borgå län del av Nylands län      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands län      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands län      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands l.      
Borgå län del av nuv. Nylands län      
Borgå län del av nuv. Nylands län      
Borgå län del av nuv. Nylands län      
Borgå län del av l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands län      
Borgå län del av Nylands län      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l. och del av hd      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå län del av Nylands l.      
Borgå prosteri f. prosteri      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå f. kungsgård      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad      
Borgå stad /Se      
Borgå stad /Se      
Borgå stad /Se      
Borgå stad /Se      
Borgå stad /Se      
Borgå sn /Se      
?Borgå stad /Se      
*Borsböle Saknas      
Bortare fled i natn. /Se      
Bosböle Saknas /Se      
Bosgård hg o by      
Bosgård by /Se      
*Boskapssveden Saknas /Se      
Boströmsberget berg /Se      
Bostycket åkerteg /Se      
Bota gd /Se      
Botas f.d. hemman /Se      
Botas hemman /Se      
Botas hemman /Se      
Botas hemman /Se      
Botas backen nat.namn /Se      
Botbergs torp f.d. torp /Se      
Botby vanl. ortn. /Se      
Botby by /Se      
Botby by /Se      
Botby by /Se      
Botills gd /Se      
Botsö norrfladan flade /Se      
botten ortnamnselement /Se      
Bottenhalvan f.d. åkerteg /Se      
Bottenlägret skötplats /Se      
Bottnen Saknas      
Bottnen Saknas      
Bottnen Saknas      
Botnen Saknas      
Bottböle odling /Se      
botten (avs. vattenomr.) ortn-el. /Se      
botten (omr. m. grundare vatten) ortn-el. /Se      
Bottnen Saknas      
Bottnen Saknas      
Bottnen kustland      
Bottnen Saknas /Se      
Bottnen naturnamn /Se      
Bottniska viken Saknas      
Bouchtens gård gård /Se      
Bovik by /Se      
Box by /Se      
Boxbacka by      
Boxbacka gd      
Boxbacka gd      
Boxby by      
Brähelinna slott      
?Brahestad stad      
Brahestad stad /Se      
Brahestad stad /Se      
Brak- fled i skärgårdsnamn /Se      
Braks- eled i skärgårdsnamn /Se      
Brakvik nu torp      
Brakvik förr torp /Se      
Bramen vattenomr. /Se      
*Bramoholm Saknas      
Brandborgsberget berg? /Se      
Brankis hus /Se      
Brans hn /Se      
Brant- fled i natn. /Se      
-brant eled i natn.      
brant ortnamnselement /Se      
brant ortn-el. /Se      
Brantberget berg /Se      
Branten ortnamn /Se      
Brantlandet skär /Se      
Brantsveden backe /Se      
Brasby gd /Se      
Brask- förled i ortnamn /Se      
Braskas hemman /Se      
*Brask rugg ortn. /Se      
Braski hemman /Se      
Braskom hemman /Se      
Brattnäs by      
Brattnäs by      
Brattnäs by /Se      
Brattnäs by /Se      
Brattnäs by      
Brattnäs by      
Brattnäs by /Se      
Brattnäs by /Se      
*Braxby Saknas      
Bred- fled i natn. /Se      
Bred by      
Bred- fled i natn. /Se      
Bredbergen berg /Se      
Bredbolstad ortn. /Se      
Bredbåda grund /Se      
Breddstångsudden udde /Se      
*Bredestenen råpunkt      
Bredfors laxfiske, se Laajakoski by      
Bredglo Saknas /Se      
Bredholm halvö /Se      
Breds by o bol      
Breds by o bol      
Bredsböle Saknas /Se      
Bredskall by      
Bredskall by      
Bredskall by      
Bredskall hg      
Bredskall by      
Bredskall by /Se      
Bredskall gd /Se      
Bredskall gd /Se      
Bredskärs kobbarna grund /Se      
Bredslätt gd      
Bredslätt gd      
Bredslätt by      
Bredslätt by      
Bredslätt by      
Bredvass kärr /Se      
Bredvassa (hagen) beteshage /Se      
*Bredvik råpunkt      
Bredvik l. Preiviikki by      
Bredvik vattensamling /Se      
Bredviken havsvik /Se      
Bredviken vik /Se      
Bredviks bosättningsnamn? /Se      
Bredören ör /Se      
Bredörs maren sankmark /Se      
Breidilä gd      
*Brendeberg by o bol      
*Brendebergs sund Saknas      
Brenickabacken ortnamn /Se      
*Brenneboda Saknas      
Brewass äng /Se      
Brigghara sund nat.namn? /Se      
Briggisby by /Se      
Bringmetan äng /Se      
Brink gårdsnamnselement /Se      
brink ortnamnselement /Se      
-brink eled i natn. /Se      
Brink gd /Se      
brink ortn-el. /Se      
Brinkas lgh /Se      
Brinkbacken backe /Se      
Brinken backe /Se      
Brinken bosättningsnamn /Se      
Brinken vägbackar /Se      
Brinkes, se Brinkas lgh      
Brinkesbacken backe /Se      
Brinkåbacken backe /Se      
Brita Lisa »kult»-sten /Se      
bro ortnamnselement /Se      
Bro- fled i natn /Se      
-bro (avs. broförbindelse) eled i bronamn /Se      
-bro (avs. båtbrygga) eled i bryggnamn /Se      
Broars beb.? /Se      
Broars f.d. torp /Se      
Broas beb. /Se      
Broas beb. /Se      
Broas beb. /Se      
Broas beb. /Se      
Broas beb. /Se      
Broby bebn. /Se      
Broby by /Se      
Broby gd      
Broböle hemman /Se      
Broddböle Saknas      
Broddböle by      
Broddböle by      
Broddböle Saknas /Se      
Broddenäs hgd /Se      
»Broddetorp» troligen gård, möjl. herrg.      
*Broddnäs f. gd      
Broddnäs hg      
Brofallet ortnamn /Se      
Brogärdan ortnamn /Se      
Brokarböle Saknas /Se      
Brokilen åstrandsåker /Se      
Brokkil vik /Se      
Brokärr by      
Brokärret ortnamn /Se      
Bromarv Saknas /Se      
Bromarv sn /Se      
Bromarv ortn. /Se      
Bromarv sn /Se      
Brommels gd /Se      
Bronkas hemman /Se      
*Bronkeby by /Se      
Brotan önamn /Se      
Brotorpet beb. /Se      
-brott eled i natn /Se      
Broåkern ortnamn /Se      
Broända by      
Broända, se Sillanpää by      
Broända by /Se      
Brudbacken ortnamn /Se      
Brudberget berg /Se      
Brudbäcken ortnamn /Se      
Brudholmarna ögrupp /Se      
Brudholmarna holmar /Se      
Brudholmarna öar /Se      
Brudstenen sten /Se      
*Bruksholms sund Saknas      
Brukis Klåster äng äng /Se      
Bruksbergarna berg /Se      
Brumosspotten ortnamn /Se      
Brun gårdnamnselement /Se      
Brunbergs vargen sten /Se      
*Brundsböle Saknas      
Brunila by      
Brunkala kapell /Se      
Brunkalastenen sten /Se      
Brunkholm ortnamn /Se      
Brunkholmen halvö /Se      
Brunkholms huvudet halvö /Se      
Brunkom by /Se      
brunn ortnamselement /Se      
brunn ortn-el. /Se      
Brunnar viknamn /Se      
Brunndalen sänka /Se      
Brunneberg berg /Se      
Brunnebergen berg /Se      
Brunneberget berg /Se      
Brunnen göl /Se      
Brunnenbacken höjd /Se      
Brunnila by      
Brunnila by      
Brunnila by      
Brunnila by      
Brunnila by      
Brunnshålet skötplatser /Se      
Brunnsören holme /Se      
Brunnåkern ortnamn /Se      
Brunströms torp /Se      
»brwnsundh» beb.      
*Brunsund Saknas      
*Brunsund Saknas      
*Brunnvret åker /Se      
Bruntaberg(et) berg /Se      
Brununabb udde /Se      
Brusaby Saknas      
*Brusaby Saknas      
Brusaby Saknas      
*Brusaby Saknas      
*Brusaby Saknas      
Brusaby Saknas      
*Brusaby Saknas      
Brusaby by      
*Brusaby Saknas      
?Brusaby by      
Brutu- förled i ortnamn /Se      
Brutuby by /Se      
Brutuböle hmn /Se      
Brutuböle by /Se      
Bryggars gd /Se      
Brygg(es)källan källa /Se      
Bryggeri Hellströms gård gård /Se      
*Bryggiæla Saknas      
*Bryggiæla Saknas      
Bryggkaret stenar /Se      
Bryggkars hål sund /Se      
Bryggä gd /Se      
Brynik backa by /Se      
Brynstens hemman /Se      
*Brytemåsanäs råpunkt /Se      
*Brytiatäkt Saknas      
*Brytiatekt Saknas      
»Brytiatekt» gd /Se      
Brytiatekt lht /Se      
Brånabergsåkrarna åker /Se      
Brånapotten ortnamn /Se      
Brånen ägonamn /Se      
Bråkberget berg /Se      
Bråtningh äng /Se      
Bråtoberget berg /Se      
Bråtö, Yttre o Övre byar      
Bråtö by      
Brååken = Vrååkern åker /Se      
Brädholmen ö /Se      
Brällkärrsbacken höjd /Se      
Bränboda gård      
Bränd-, Bränn- fled i natn. /Se      
Brända ortnamn /Se      
Brändboda hg o by      
Brändbolstad ortn. /Se      
Brändholms edet ede /Se      
Brändholmsören udde /Se      
Brändängs grundet grund /Se      
Brändö villastad, förs. /Se      
Brändö hg      
Brändö gd /Se      
Brändö stad /Se      
Bränn- fled i natn. /Se      
Bränn-, Bränd- fled i ortn. /Se      
bränna ortnamnselement /Se      
Brännbacken ortnamn /Se      
Brännberg berg /Se      
Brännbergar berg /Se      
Brännbergen berg /Se      
*Brännboda hg      
Brännboda hg      
?Brännboda hg      
Brännbolstad bebn. /Se      
Brännfall ägonamn /Se      
Brännklobben klobb /Se      
Brännkojan backsluttning /Se      
Brännkåtet skog /Se      
Brännkåtskällan ortnamn /Se      
Brännkärret äldre namn på Hultet /Se      
brännland ortnamnselement /Se      
Brännlandet åker /Se      
Brännlandsberget berg /Se      
Brännmossen mosse /Se      
Brännskärs edet ede /Se      
Brännskärs fjärden fjärd /Se      
Brännskärsmaren kärr /Se      
Brännskärs skatan udde /Se      
*bränsla ortnamnselement /Se      
Bränslet berg /Se      
Brässel- fled i natn. /Se      
Brässlan äng /Se      
Brässlan skogsbacke /Se      
Brässlor skogsomr. /Se      
Brässlor gärdan gärda? /Se      
Brässlåker åker? /Se      
Brödlandet skär /Se      
Brödlösan åker /Se      
Brödtorp herrg.      
Brödtorp by      
Brödtorp by      
Brödtorp by      
Brödtorp hg      
Brödtorp herrg.      
Brödtorp torp /Se      
Brötan åker /Se      
Bröttorp gd /Se      
Brödtorp by /Se      
Brömshagen betesmark /Se      
Buckabässen skidgupp /Se      
Buckholm» holme? /Se      
Budd gd? /Se      
Budde gd /Se      
Bukovick Saknas      
bukt ortn-el. /Se      
Bulleled gärdsgårdsled /Se      
Bullerholmen skogsbacke /Se      
Bullerkärret kärr /Se      
Bullerstenarna fors /Se      
Bullerstensåkern ortnamn /Se      
bult ortn-el. /Se      
Bultas hagen hage /Se      
Bulten grund /Se      
Burck Äng äng /Se      
Burghæsundum Saknas      
Burkdalarna dalar? /Se      
Burkdals malmen björkskog /Se      
Burkholm holme /Se      
Burkholmen holme /Se      
Burkviken notvarp /Se      
Bursgärdan åker /Se      
*Buskaby Saknas      
Bussila gd      
Bussila gd      
Bussila hg      
Bussila gd      
Bussila hg      
Bussila hg      
Busö by o ö      
*Busö Saknas      
Busö holme? /Se      
Busö ö /Se      
Busö Saknas /Se      
Busö ö      
Busö asken brant klobb /Se      
Busö borgen halvö /Se      
Busön ö /Se      
-by eled i bebn. /Se      
-by ortn.elem. /Se      
by ortn.elem. /Se      
-by efterled i ortnamn /Se      
By- fled i natn. /Se      
by ortn-el. /Se      
Byberg berg /Se      
Bybergen berg /Se      
Byberget berg /Se      
Bybergs klint berg /Se      
Bykanberget strandklippa /Se      
Bykar- fled i natn. /Se      
Bykesbäcken bykplats /Se      
Byllareby by /Se      
Byllings ägonamn /Se      
Bynneseby, se Kynnesby Saknas      
*Bynneseby Saknas      
*Bynneseby Saknas      
Bynäs päran vik /Se      
Bystrandsvassen, se Kattvassen rövass      
Bysundet sund /Se      
Bytarbeget berg /Se      
Bytars gd /Se      
Bytings Saknas /Se      
Byviken hamnvik /Se      
Byxan åkerteg /Se      
Byxholmarna holmar /Se      
Byåkern ortnamn /Se      
Byändaåkern ortnamn /Se      
Byängs halsen åker /Se      
Bådan grund /Se      
Bådde by /Se      
Bådde gd /Se      
Båddeby by /Se      
-både eled i natn. /Se      
både ortn-el. /Se      
Bålaby Saknas /Se      
Bålaby gd /Se      
Båten höjd /Se      
Bånholmen holme /Se      
Bånn hemman /Se      
Bånskäret skär /Se      
Bånviken vik /Se      
Bånviken äng /Se      
Båräng åker /Se      
?Båsa by      
Båsa Saknas      
Båsbacken upphöjning /Se      
*Båssa Saknas      
Båt- fled i natn. /Se      
Båtberg råpunkt /Se      
*Båtbäck Saknas      
båthamn ortn-el. /Se      
Båthamnarna vikar /Se      
Båthus- fled i natn. /Se      
Båthuspäran vik /Se      
Båtkulla by      
Båtkulla by      
Båtmans stranden strand /Se      
Båtskär skär /Se      
*Båtsmans- ortnamnselement /Se      
Båtsmans lghr /Se      
Båtmans bron vik /Se      
Båtsmora gd /Se      
Båtsmora gd /Se      
Båtstad gd? /Se      
Båtstadsberget nat.namn? /Se      
Båtsundet sund? /Se      
Båtsvik? strand /Se      
Båtsvik frälsehemman /Se      
Båtvik by      
Båtvik gd? /Se      
Båtvik gd /Se      
Båtvik gd /Se      
Båtvik hn /Se      
Båtvik(en) vik /Se      
bäck ortnamnselement /Se      
*Bäck Saknas      
bäck ortn-el. /Se      
Bäck fled i natn. /Se      
Bäckas hemman /Se      
Bäckby bebn. /Se      
Bäckby f.d. torp /Se      
Bäckby ägonamn /Se      
Bäckby del av Dickursby /Se      
Bäckby by /Se      
Bäckby f.d. by /Se      
Bäckby by      
Bäckesminnet äng /Se      
Bäckesmunnen ortn. /Se      
Bäckesmunnen bäckmynning /Se      
Bäckissminne råpunkt /Se      
Bäckoset lopp av bäckar /Se      
Bäcks by o. bol      
Bäcksby by      
»bæk» by?      
*Bække raa      
Bäcklogölet sumpmark /Se      
Bäljars gd /Se      
Bällarby by /Se      
Bällarby Saknas /Se      
Bällarby by /Se      
Bällarby by /Se      
Bällarby by /Se      
Bällas gd? /Se      
Bällas försv. hemman /Se      
Bällby by /Se      
Bällby by /Se      
Bälls gd? /Se      
Bältars gd /Se      
Bändan grund /Se      
Bändarn Saknas      
*Bärkälum Saknas      
Bärnäs el. Björnnäs by      
Bärnäs el. Björnäs by      
Bärnäs el. Björnnäs by      
Bärnäs el. Björnnäs by      
Bärs- fled i natn. /Se      
Bärsskären skär /Se      
*Bärtala bol beb?      
*Bärtala bol Saknas      
Bärtby ortn. /Se      
Bässbrantarna berg /Se      
Bässbåda grund /Se      
Bässhagen ängsmark /Se      
Bässjars gd /Se      
Bässlåret skär /Se      
Bässmossen ortnamn /Se      
Bässåkern ortnamn /Se      
Bästusbacken åker /Se      
Bästö ortnamn /Se      
*Böijenasby Saknas      
Bökishällen grund /Se      
-böle eled i bebn. /Se      
Böle ortnamn /Se      
Böle bynamn /Se      
Böle ortn. /Se      
Böle flera orter /Se      
-böle ortnamnselement /Se      
-böle eled i bebn. /Se      
böle ortn.elem. /Se      
böle ortn.elem. /Se      
*Böle Saknas      
*Böle försv. by      
*Böle Saknas      
*Böle Saknas      
Böle by      
Böle gd      
?Böle by      
Böle by      
?Böle by      
?*Böle beb.      
?*Böle beb.      
*Böle Saknas      
Böle by      
Böle gd      
Böle by o bol      
Böle gd      
Böle gd      
Böle by /Se      
*Böle Saknas      
Böle by      
Böle by      
Böle by      
Böle by      
Böle by      
*Böle Saknas      
*Böle torp?      
*Böle by      
*Böle Saknas      
?Böle by      
Böle by      
Böle by      
*Böle Saknas      
Böle by      
Böle by      
*Böle Saknas      
Böle ort /Se      
Böle äng /Se      
Böle lht /Se      
Böls ortnamn /Se      
Böls- förled i ortnamn /Se      
Böls- fled i natn. /Se      
Bölsbacken höjd /Se      
Bölsbäck strand /Se      
Böls gaveln del av sänka /Se      
Bölsgärdan äga /Se      
Böls land ö /Se      
*Bølstad Saknas      
Bölsåkern åker? /Se      
Bölsåkern åker /Se      
Bölsängen äga /Se      
Bölsängen äng? /Se      
börk, börs ortn-element /Se      
Börkdalen notvarp /Se      
Börkens näs näs /Se      
Börkva edet ede /Se      
Björkön by      
Bönmossen mosse /Se      
börs, bärk ortn-el. /Se      
Börskogen skog /Se      
Börsnabben udde /Se      
Börsskär natn. /Se      
Börsskärs blekan grund /Se      
(Bärsskärs) Haken skötgrund /Se      
Börsskärs skata grund /Se      
Börstbacken ängsbacke /Se      
Börängen äng /Se      
böte ortnamnselement /Se      
Böte bergnamn /Se      
-böte eled i natn. /Se      
böte ortn-el. /Se      
Bötes berg berg /Se      
Bötesberget berg /Se      
Bötesberget berg /Se      
Bötesberget berg /Se      
Bötet berg /Se      
Bötet berg /Se      
Bötom sn /Se      
Bötom sn /Se      
Bötombergen berg /Se      
Bötsberget berg /Se      
Bötsön ö /Se      
?Bötö Saknas      
Bötsö (ä. namn för nuv. Pyötsaari) /Se      
*Caijarna mare Saknas      
Caijanemosse mosse /Se      
*Camtelaxe Saknas      
Candelax Saknas /Se      
*Chain flod      
*Chywkala Saknas      
»Clwsisth» Saknas      
Clæpiskakom by      
*Coystil Saknas      
Crytzeborg ursprungl. namn på Korsholms fäste /Se      
*Cryvesholm Saknas      
*Cuuaeoono rågräns      
*Cuiualadhua rågräns      
Dagsmark by /Se      
Dagsmark by /Se      
Dahl hemman /Se      
-dal efterled i ortnamn /Se      
Dal gård      
Dal by      
dal ortn-el. /Se      
Dalabacken ortnamn /Se      
Daladiket ortnamn /Se      
Dalagärdan ortnamn /Se      
Dalakällan ortnamn /Se      
Dalakärret ortnamn /Se      
Dalamossen ortnamn /Se      
Dalarna åkrar /Se      
Nedre Dalas hemman /Se      
Dalaåkern ortnamn /Se      
Dalby bebn. /Se      
Dalby ortn. /Se      
Dalby by      
Dalby by      
Dalby by      
Dalekarls bol gd? /Se      
Dalgrensberget berg /Se      
Dalkar bol gd      
Dalkarbol Saknas /Se      
Dalkarlabol Saknas /Se      
Dalkarlby bebn. /Se      
Dalkarby ortn. /Se      
Dalkarby ortn. /Se      
Dalkarby ortn /Se      
Dalkarby ortn. /Se      
Dalkarby by      
Dalkarby by o. bol      
Dalkarby by o bol      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby Saknas /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarlby by /Se      
Dalkarlby by /Se      
Dalkarby by /Se      
Dalkarlö Saknas /Se      
Dalkarö ö o by      
Dalkarö by /Se      
Dalkarö ö o by /Se      
Dalle Nylunds gård gård /Se      
Dals- fled i ägonamn /Se      
Dalskörran åker /Se      
Dalslid betesmark /Se      
damm ortn-el. /Se      
Dammbacka ortnamn /Se      
Dammbäcken ortnamn /Se      
Dammkärret ortnamn /Se      
Dammlindan ortnamn /Se      
Dammskogen ortnamn /Se      
Dammskärgården vattenlott /Se      
Dammåker ortnamn /Se      
Dammäng ortnamn /Se      
Dammängen ortnamn /Se      
Danens torp /Se      
Danila by      
Danila by      
Danila by      
Danila okänd gård      
Damanplätten slätt /Se      
Dansar gd /Se      
Dansanberget berg? /Se      
Dansarberget berg /Se      
Dansangrundet grund /Se      
Danskarby by /Se      
Danskaby Saknas /Se      
Danskarby by /Se      
Danskarudd ortn. /Se      
Danskila, se Tanskila Saknas      
Danskila by      
Danskila by      
Danskila by      
Danskog ö /Se      
?Danskulla gd      
Danskulla gd      
Danskulla by      
?Danskulla gd      
Danslavahällan del av Lassknushällan /Se      
Dantsar gd? /Se      
-dave ortnamnselement /Se      
-dave eled i natn /Se      
Daveåkersbacken höjd /Se      
Degelbergarna berg /Se      
Degelkil vik /Se      
Degelmånsåkern ortnamn /Se      
Degelstens gropen vattenområde /Se      
Degelstens udden udde /Se      
Deger- fled i natn. /Se      
Deger- förled i ortnamn /Se      
Deger- fled i natn. /Se      
Degerberget berg /Se      
Degerby sn /Se      
Degerby nu stad /Se      
Degerby hemman och by /Se      
Degerby by      
Degerby by /Se      
Degergård gård      
Degergård, Norr- by      
Degergård, Norr- by      
Degernäs gods      
Degernäs gd      
Degervärkfladan Saknas /Se      
Degerängsbacken höjd /Se      
Degerö ö /Se      
Degerö ö      
Degerö ö      
*Degerö bol Saknas      
Degerö by      
Degerö ö      
Degran äldre namn på Kyrkön /Se      
Degdråget grop /Se      
Dekangården förr gd      
Dekonihäll grund /Se      
Delholmen holme /Se      
Dickursby by      
Dickursby by      
Dickursby by      
Dickursby by      
Dickursby Saknas      
Dickursby by /Se      
Digerberget, -mossen, -åkern Saknas /Se      
Digerviken vik /Se      
*Digra äng Saknas      
Dikarböle by /Se      
Dikarböle by      
Dikarböle by /Se      
dike ortnamnselement /Se      
-dike eled i natn. /Se      
Dikeshällarna grund /Se      
»Dikes munds gjärdan» nat.namn? /Se      
Dinkkärrsmossen mosse? /Se      
*Dirikankari      
Dirvik(en) vik /Se      
*Diskareböle Saknas      
»Diskare böle gd      
Diskare böle ortnamn /Se      
Diskareböle Saknas /Se      
*Diskarinkivi råpunkt /Se      
*Diskarla Saknas /Se      
Distby by? /Se      
-djup eled i natn. /Se      
djup ortn-el. /Se      
Djupdavabergen berg /Se      
*Djupevarp råpunkt      
Djupfjärden fjärd /Se      
Djupgölan äng /Se      
Djuphölkan vik o åker /Se      
Djupkärret ortnamn /Se      
Djupnäset näs /Se      
Djupnäsudden näs /Se      
Djupplåten skär /Se      
»Diupsjön» sjö /Se      
Djupvecket vikinslag /Se      
Djupvik Saknas      
Djäkensäckarna grund /Se      
Djäkensäckarna räcka av grund /Se      
Djäknegatan Saknas      
Djäknegatan medeltida gata /Se      
Djäknekällan Saknas      
*Djärvenas äng      
Djärvenäs by      
Djärvenäs halvö och by      
Dockan vik /Se      
Dogaror Saknas      
Doktar hemman /Se      
Domar gd /Se      
Domarbacka gd? /Se      
Domarby by      
Domarby, se Tumarois Saknas      
Domarby by      
Domarby Saknas      
Domarby by      
Domarby by      
Domarby by      
Domarböle ortn. /Se      
Domargård gd      
Domargård gd      
Domargård gd      
Domargård by /Se      
Domarlot ö /Se      
Domars gd? /Se      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Åbo Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domvik by /Se      
Donas Vännäs åker åker /Se      
Dotterböle ortn. /Se      
Dottersgrundet grund /Se      
Drafvesmossan mosse /Se      
Dragedet äng /Se      
Dragedet äng /Se      
Dragedsbacka? Saknas /Se      
Draget ed /Se      
Draget (Obbäs draget) ortn. /Se      
Draget by? /Se      
Draget näs /Se      
Dragmossen mosse /Se      
Dragnäsbäck förstad /Se      
Dragsed näs /Se      
Dragseidet by? /Se      
Dragsfjärd sn /Se      
Dragsfjärd sn /Se      
Dragsjön sjö /Se      
Dragsvik by /Se      
Dragsvik beb? /Se      
Drakberget berg /Se      
Draken vattenomr. (el strand, udde) /Se      
Dranksböle hemman /Se      
Dranksmossen äng /Se      
Dregsby ortn. /Se      
Dregsby by      
Dromba(r)s hemman /Se      
Drombas hemman /Se      
Drombom ortn. /Se      
Drombom by /Se      
Drombom by /Se      
Dromsängen äng? /Se      
Druckensby by /Se      
Druckensby by /Se      
Druckis by /Se      
Drumsö ortn. /Se      
Drumsö ö /Se      
Drumsö villaområde /Se      
Druntenborg berg /Se      
Dråm skär /Se      
Drägkärret nat.namn? /Se      
Drägsby hg      
Drägsby hg      
Drägsby by /Se      
Drätled ede /Se      
Dumbens grynnan grund /Se      
Dunderberget ortnamn /Se      
Duni äga /Se      
Duntabacka höjd /Se      
Durminne vik /Se      
Dyr- fled i natn. /Se      
Dysimossen mosse /Se      
Dyssjekärret ortnamn /Se      
Dyviksberget berg /Se      
Dånabacken backe /Se      
Dånabadet förr äng /Se      
Dånahäll berg /Se      
Dåvis gd /Se      
Dåvits (förr bol), gd      
Dåvits by /Se      
Dåvitsby by      
Dö(d)mans- fled i natn. /Se      
Dö(d)ma(n)sklobben del av Dömanskär /Se      
Dödskäret skär /Se      
Dömanskilarna vikar /Se      
Dömanskilen vik /Se      
Dömansklobb hålet sund /Se      
Dömansteinin stor sten /Se      
Dömmarsviken vik /Se      
Dömmaskär skär /Se      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby by      
Dönsby gd /Se      
Döragrip hmn /Se      
Dövlan äng /Se      
Dövskärsvarpen notvarp /Se      
Ebbo gård      
Ebbo gd      
Ebbo gd      
Ebbo by /Se      
Eckerö sn      
Ed område i terräng /Se      
Ede udde /Se      
-ed(e) eled i natn. /Se      
ed(e) ortn.el. /Se      
Edesholmen holme /Se      
Edeskärs bulten grund /Se      
Edesviken vik /Se      
Edesviken vik /Se      
Edesviken vik /Se      
Edet åker /Se      
Edsevö by      
Edsevö by      
Edsevö by      
Edsevö by /Se      
Edväinen by      
Edzeffä, se Esse Saknas      
Edö gd      
Edö by /Se      
Edö hemman /Se      
Eeklunninpelto beb. namn /Se      
Eerontupa beb.namn /Se      
Eerontupa beb.namn /Se      
Effre, se Eura Saknas      
Egentliga Finland landskap      
Egentliga Finland landskap      
Finland, Egentliga del av Finland /Se      
Egheruppe, se Mohla sn      
Egiskoski      
Ehtamo by      
*Eijkens fjärding Saknas      
Einäis byar      
Einäis byar      
Einäis byar      
Einäis byar      
Einäis byar      
Eistholm holme /Se      
Ejdern stuga /Se      
Ejro-farbrorsåkern nat.namn /Se      
Ejskär skär /Se      
Eka hg      
*Ekabäck råpunkt      
Ekars tomt /Se      
Ekbergskärret åker /Se      
Ekbergsåkern åker /Se      
*Ekbäcken Saknas      
Ek(e)- fled i natn. /Se      
Ekeby Saknas      
Ekeby f.d. by      
*Ekegärd ortn. /Se      
Ekegärdsåkern åker /Se      
Ekeholm holmar /Se      
Ekholmsmoros torp /Se      
*Ekenäs egendom      
Ekenäs by (stad)      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs nu stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs stad      
Ekenäs sn /Se      
Ekenäs stad /Se      
Ekerö by o bol      
*Ekevik by      
Ekkois by      
Ekkull kulle /Se      
Ekkulla by      
Eknäs gd      
Eknäs by /Se      
Ekolamaa jord      
*Ekolanmaa Saknas      
(Ekskärs) bådarna grund /Se      
Ekö ö      
Elakakärret kärr /Se      
Elakakärret kärr /Se      
Eldberget berg /Se      
Eldskär holme /Se      
Elefvi gd /Se      
Elgen kvarter /Se      
Elgsjö sjö? /Se      
Elsjö gd? /Se      
Elimbäcken bäck /Se      
Elimä sn      
Elimä sn      
Elimä sn      
Elimä sn      
Elimä sn      
Elisjö? Saknas /Se      
Elisjö ö /Se      
Eljaksentupa beb.namn /Se      
Elkkis Saknas /Se      
Elkkys by      
Elkyis by      
Elkyis by      
Elkkyis by      
Ellfolk gd /Se      
Ellitä gd /Se      
Ellynsöö Saknas /Se      
Elmdal by      
Elmdal gård      
Elmdal by      
Elmnäisten by /Se      
Elmnäs by /Se      
Elpe gd /Se      
Elpe hemman /Se      
Elva bönders klobben klobb /Se      
Elmänlähde källa /Se      
*Elämänvuoren korkein      
Embmåssan äng /Se      
Embom ortn. /Se      
Embom by /Se      
Embom by /Se      
Embom by /Se      
Embom by /Se      
?Embom och Garpom byar      
Embos torp /Se      
Embo viks Ängar ängar? /Se      
Embåsudden äng /Se      
Emböle ortnamn /Se      
Emma i gropen butik /Se      
*Emmenharje      
Empegarpom Saknas      
Emsalö ö /Se      
Emsal(ö) ö /Se      
En- fled i ortn /Se      
Enapära Saknas /Se      
Enare sn      
Enare kommun      
Enare kommun /Se      
Enare sn      
Enare sn /Se      
Enareträsk sjö      
Enare träsk sjö /Se      
Enare träsk sjö      
Enbolet vik och notvarp /Se      
*Enböle by /Se      
Enböle tp /Se      
Enböle äga /Se      
*Ene kari      
*Enemmenmäki råpunkt /Se      
Engelsby by      
Engelsby by      
Engelsby by      
Engelsby ortn. /Se      
Engelskärr ortn. /Se      
Engelmanberget berg /Se      
Engelsmansbrottet grund /Se      
Engesby by      
Engesby by      
Engesby by /Se      
Engisbygge by /Se      
*Engismäske      
*Enhalsen by      
*Enhammars bol Saknas      
Enharan, Små- o. Stor- haror /Se      
Enighetsgrundet grund /Se      
Enontekis Saknas      
Enontekis sn /Se      
Enontekiö socken /Se      
Enskärs laven skötgrund /Se      
Enskärs statan udde /Se      
Envalds hemman /Se      
Enäjärvi bol gd      
Enörarna örar /Se      
Epaala by      
Epaala by      
Eppisi by      
Eppisi by      
*Epsasanlaksi      
Erichsböle gd      
Erickilä ortn. /Se      
Eriksby ortn. /Se      
Eriksby Saknas      
Eriksby by o bol      
Eriksby by      
Eriksby by      
Eriksby by /Se      
Eriksnäs gd      
Eriksnäs gd /Se      
Erimaisränko råmärke      
*Eristola Saknas      
Erkkilä hemman /Se      
Ernholm by /Se      
Ernholm ö /Se      
Ers gd /Se      
Ersby hg      
Ersby by      
Ersby by      
Ers fars ören ör /Se      
Ersfolk gdnamn /Se      
Ers knuven berg /Se      
Erstan el. Airisto fjärd      
Erstan fjärd /Se      
Erstan fjärd /Se      
Erstan fjärd /Se      
Erstan fjärd /Se      
Erstan Saknas /Se      
Ervsastböle by /Se      
Ervelä by      
Ervelä gård      
Ervelä by      
Ervelä by      
Erving gd /Se      
Esanarot ortnamn /Se      
Esanarot åker /Se      
Esbo sn      
Esbo by o gård      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo by      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn      
Esbo sn /Se      
Esbo sn /Se      
Esbo sn /Se      
Esbå sn /Se      
Esbo sn      
Esbogård gd      
Esbo gård Saknas      
*Esby bol Saknas      
Eskilom ortn. /Se      
Eskolom by /Se      
Eskilom by /Se      
Eskilom by /Se      
Eskils hemman /Se      
Eskilsö ö /Se      
Eskilä gd /Se      
Eskodalen åker /Se      
Eskola gd? /Se      
Eskos hemman /Se      
Espings by? /Se      
Espingskär holme /Se      
Espis namn /Se      
Esse sn      
Esse sn      
Esse sn /Se      
Esse sn /Se      
Esse sn /Se      
Esselpä hg      
*Esseve äng      
Essviken vikar /Se      
Est- förled i ortnamn /Se      
Estbacka by(?) /Se      
Estbackan gd? /Se      
Estbissa kärret skogsområde /Se      
Estbodberget berg /Se      
Estby by o bol      
Estby by      
Estby by /Se      
Estby by /Se      
Estby by /Se      
Estböle ägoområde /Se      
Estböle gd? /Se      
Estharan holme /Se      
Estholmen holme /Se      
Estholmen holme /Se      
Eistilä by /Se      
Eistinkari gd /Se      
Estkobben skär /Se      
Estnalanste, se Laustis Saknas      
Estnäset näs(?) /Se      
Estskäret, se Ejskär skär      
Etelä by      
Eteläinen by      
Etola by      
Etola by      
?Etola by      
Etola by      
Etseri sn /Se      
Ettergaddgrundet grund /Se      
Etu-Koivusilta ortnamn /Se      
Etu-Loilo ortnamn /Se      
Etu-Ruokonen ortnamn /Se      
*Eula Saknas      
Eur hmn /Se      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
?Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura by      
Eura sn      
Eura sn      
?Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura sn      
Eura by      
Eura sn      
Eura sn /Se      
Eura by      
Eura Saknas      
Eurajoki sn      
Eurajoki sn      
Eurajoki sn      
Eurajoki sn      
Eurajoki älv o. sn      
Eurakoski by      
Eurakoski by      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne socken      
Euraåminne socken      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
?Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne sn      
Euraåminne kommun /Se      
*Eurin Saknas      
Eurs hmn /Se      
Eurs hmn /Se      
Evaisi by      
Evalds gd /Se      
Ewals fsv. ortn. /Se      
Evalds hemman /Se      
Evamor boställe /Se      
*Evasvaha råpunkt /Se      
Evitskog by /Se      
*Ewla Saknas      
Evo, Iso och Evo, Wähä byar      
Evo, Vähä o. Iso byar      
Evo, Iso- och Evo, Vähä byar      
Evo, Iso- och Vähä byar      
Evo, Iso- och vähä byar      
Evo, Iso- och Vähä byar      
*Evois Saknas      
Evois mylly råpunkt /Se      
*Evonkallio      
»Evos» gård el. by?      
*Evädenojankoski      
*Ewädenkoski      
*Eväträskbol Saknas      

Till sidtopp